Trends & ontwikkelingen 22 augustus 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • In 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een tender geopend voor een intendant en een cultureel programma. DutchCulture
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de overheveling van de geldstroom beeldende kunst en vormgeving. Deze wordt per 1 januari 2015 overgeheveld van de decentralisatie-uitkering aan de 36 grootste gemeenten naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. VNG
 • In het kader van de IABR Urban by Nature vond het symposium Diversiteit van de Leegstand plaats. De organisatie was in handen van het College van Rijksadviseurs. Centraal stond het afstoten van Rijksvastgoed. Archined.nl
 • Ad Hofstede, directeur van de Erasmus Academie, blogt over cultuurbezuinigingen en beschaving. Erasmus Academie organiseert op 8, 9 en 10 september de Masterclass Duurzaam Cultureel Ondernemerschap. Erasmus Academie
 • De ambities van de kunst zelf staan centraal in a.s. Paradisodebat. Kunsten’92
 • Melle Daamen, directeur Amsterdamse Stadsschouwburg en lid van de Raad van Cultuur, vraagt zich af waarom het kunstdebat in Nederland zo moeizaam gaat. digitale NRC, inlog vereist
 • In Groningen wordt later dit jaar de welstandscommissie met externe deskundigen volledig vervangen door ambtenaren. Het welstandsteam staat onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester van de gemeente. Binnenlands bestuur De Architect

noord-brabant

 • De commissie voor Cultuur en Samenleving (CS) van de provincie Noord-Brabant vergadert vrijdag 12 september 2014 in het gemeentehuis van Oss. Op de agenda staat Nut en noodzaak van de culturele steunfunctieorganisaties. Brabant.nl
 • Een collectief van culturele Brabantse festivals, VisitBrabant en de provincie Noord-Brabant bundelen de krachten in een gezamenlijke communicatiecampagne rondom het culturele festivalaanbod in de provincie. Theaterkrant

grote brabantse gemeenten

 • Het Huis voor Beeldcultuur (HvBC) in Breda is gestopt. In het pand is inmiddels het bedrijf Creative Use of Technology gevestigd. Breda Vandaag Breda Vandaag
 • Het Museum of the Image (MOTI) kan het wel vergeten om de vermeende imagoschade op de minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) te verhalen, blijkt uit een definitieve uitspraak van de Raad van State. BN – De Stem
 • Half september komt Jan van de Lest, directeur van Stichting Ruimte, die het Designhuis in beheer heeft, met een plan voor de invulling van het Designhuis. Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhovens Erfgoedcentrum komt op het NRE-terrein in een voormalige loods-met-kantoren van de nutsbedrijven. Eindhovens Dagblad
 • Volgens directeur Luc Eekhout van het Eindhoven Museum, is het Erfgoedcentrum uitermate geschikt voor het tonen van werk van de ‘Kempenland-kunstenaars’. Eindhovens Dagblad
 • ‘Crisismanager’ Paul van Oort komt binnenkort met zijn verbeterplan inzake de Cacaofabriek. De gemeente Helmond heeft hem daarvoor ingehuurd omdat het stadsbestuur ontevreden was over de programmering van de popzaal en het filmhuis. Eindhovens Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Cultuurspoor in Best doet een werkaanbod aan oud-Pulzdocenten. Particuliere organisatie Key4Music breidt muziekaanbod in Best uit, maar begint niet in Oirschot. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • De Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten de ruimte om soepeler om te gaan met wetgeving voor ruimtelijke plannen. Boekel, dat altijd al de grenzen van de wet opzocht, kreeg toestemming voor de bouw van een ecodorp. Muren van hennep? Kan prima binnen het Bouwbesluit. Binnenlands bestuur
 • Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne is failliet. Gebruikers beraden zich. Gemeente zegt de huurovereenkomst op om te voorkomen dat het tot een doorstart komt zonder inmenging van de raad. Ze neemt daarna de inventaris en goodwill over. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • De Gedenkplaats Haaren en het oorlogsmonument moeten op landgoed Haarendael blijven. Dat is een van de voorwaarden die de gemeente Haaren stelt bij de doorverkoop van Haarendael aan een nieuwe eigenaar. Brabants Dagblad
 • Drie architecten hebben zich gebogen over hoe een nieuw multifunctioneel gebouw bij de Oude Toren in Oostelbeers eruit moet komen te zien. Hun schetsen zijn gepresenteerd aan een beoordelingscommissie van de gemeente Oirschot. Eindhovens Dagblad
 • Kunstenaar Jan van Duijnhoven biedt handtekeningen aan wethouder van Uden ter ondersteuning van het project Gouden Daken. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Het aantal festivals in Nederland is weer gestegen, zo blijkt uit Respons’ Festival Monitor 2014. In 2013 waren er 774 kunst- en cultuurfestivals (met meer dan 3000 bezoeken) in Nederland, 9 procent meer dan in 2012. Respons
 • Kaartjes voor bioscopen, theaters en festivals zijn tussen juli 2009 en juli 2014 een kwart duurder geworden, volgens het CBS. Volgens Stichting Filmonderzoek maakt het CBS geen onderscheid tussen bioscopen, theaters en festivals, waardoor een verkeerd beeld ontstaat. De gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje is volgens Filmonderzoek niet 25 procent maar slechts 10 procent gestegen CBS Filmonderzoek
 • Door globalisering, technologie en wisselende behoeften van de consument, is het voor architecten een steeds grotere uitdaging de klant goed te adviseren over toekomstbestendig zorgvastgoed. BNA
 • Architectenbureaus en hun medewerkers blijven vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. BNA
 • Kunstpodium T in Tilburg ontwikkelde het concept Art Means Business: een innovatief model om de kwaliteiten van autonome kunstenaars in te zetten voor actuele vraagstukken binnen een organisatie. Tilburg.com
 • Wie meewerkt aan een film, krijgt vaak alleen een honorarium. Het kabinet Rutten wil de wet zo veranderen, dat acteurs, scenarioschrijvers en acteurs ook feitelijk kunnen meeprofiteren van de exploitatierechten. FNV – Kiem
 • De filmbranche organiseert De Nationale Filmdagen van 18 en 24 september. In die periode kost bioscoopbezoek in heel Nederland maar vijf euro. Filmkrant
 • Het European Audiovisual Observatory heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de bioscoopvertoning van kinderfilms in Europa. Kinderfilms doen het in Europa, maar ook in Nederland, erg goed. Filmfonds
 • Strijd om tarieven van Amazon verhardt verder. Inct.nl
 • Sony zal voorlopig geen nieuwe e-readers meer op de markt brengen omdat er te weinig van verkocht worden. Informatieprofessional
 • Zowel minder boeken als e-readers verkocht in tweede kwartaal van 2014. ereaders.nl
 • Website Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan met het verkopen van tweedehands e-books. In een kort geding aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) bepaalde de rechter dat Tom Kabinet niet direct kan worden vergeleken met illegale piratenwebsites. De voorzieningenrechter zegt dat niet duidelijk is of er een juridisch verschil is tussen e-boeken en papieren boeken. Inct.nl
 • Voor het eerst in 10 jaar verschijnt er weer een papieren editie van de Dikke Van Dale, het beroemde woordenboek dat eind deze maand 150 jaar bestaat. De Brockhaus Encyclopedie is voortaan alleen nog digitaal. De Telegraaf Informatieprofessional
 • Wat moet je doen als onafhankelijke muzikant of band eer je muziek op iTunes en Spotify te beluisteren is ? NRC-redacteur Peter van der Ploeg zette zijn eigen deathmetal-cd online. NRCQ
 • Er is minder vraag naar dansers en acteurs, maar toch komt er nog steeds ieder jaar een groot aantal kersverse afgestudeerden bij. In de nieuwe cao voor de dans- en theatersector doen vakbond FNV KIEM en de werkgevers (NAPK) een oproep aan het Ministerie van Onderwijs en de hbo- en mbo-opleidingen om hier iets aan te doen. FNV Kiem

financiering

 • Twaalf ontwerpers zijn voor het project ‘The Art and Science of Dementia Care’ geselecteerd om in zes interdisciplinaire teams plaats te nemen. Dit project, gericht op verbetering van de verblijfsomgeving van mensen met dementie, is een initiatief van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zorgaanbieder Cordaan. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 38 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie. Elk geselecteerd talent ontvangt € 25.000 vanuit Deelregeling Talentontwikkeling. Na een jaar wordt het werk van alle jonge talenten getoond in een gezamenlijke expositie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schrijft de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. De oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DK Home. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In september zijn er verschillende deadlines voor het aanvragen van bijdragen van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • Mondriaan Fonds zoekt adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed. Mondriaanfonds
 • Mondriaanfonds honoreert LIMA, een project van Van Abbemuseum, het Frans Hals Museum/De Hallen en het Stedelijk Museum Amsterdam om een gezamenlijke digitale mediakunstcatalogus te realiseren. Mondriaanfonds
 • 34 filmprojecten ontvangen een incentive uit het budget van de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) voor een totaalbedrag van 8,5 miljoen euro. Filmfonds
 • Zeven Nederlandse films, onder hen een aantal dat ondersteund werd door het Nederlands Filmfonds, geselecteerd voor de komende editie van het Toronto International Film Festival. Filmfonds
 • Culturele organisaties die over de capaciteit en ervaring beschikken om een jaar lang een intensieve internationale uitwisseling aan te gaan op het gebied van community arts, amateurkunst en cultuureducatie, kunnen tussen 18 augustus en 15 oktober 2014 een aanvraag indienen voor de tweede ronde van het uitwisselingsprogramma TANDEM Community & Participation. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Iedere twee jaar laat het Fonds voor Cultuurparticipatie een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder aanvragers om inzicht te krijgen in de tevredenheid en verwachtingen van organisaties in de samenwerking met het Fonds. Dit is ook in het voorjaar van 2014 gebeurd door onderzoeks- en adviesbureau Integron. Dit onderzoek staat nu online. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • TheaterTekstTalentStipendium weer geopend voor aanvragen. Prins Bernard Cultuurfonds
 • Het eerste gezamenlijke project van het AVRO Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt gepresenteerd: een interactieve muzikale schommelinstallatie van kunstenaarscollectief Boiten & Thunnissen. Kunstbeeld.
 • De kunstmarkt is stabiel. Het idee dat er veel verzamelaars zijn die jonge kunst opkopen en vervolgens verkopen blijkt niet te kloppen, volgens onderzoekers. Mostafa Heddaya heeft kritiek op de conclusies. Het onderzoek baseert zich op de kunstveilingen. De ongedocumenenteerde privŽ transacties zijn niet in het onderzoek meegenomen. New York Times Hyperallergic.com
 • Van Lanschot levert een financi‘le bijdrage aan het nieuwe entreegebouw van het Van Gogh Museum, dat volgende zomer open moet gaan voor publiek. Nu.nl
 • Doek valt voor Amsterdam Film Week en Series Weekend na afhaken hoofdsponsor UPC. Filmkrant

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De methode “Gebouwen met Toekomstwaarde” beschrijft hoe eigenaren en investeerders in vastgoed eisen kunnen stellen aan, en een oordeel kunnen vellen over de toekomstwaarde van nieuwe of bestaande gebouwen. Van belang nu er zo’n 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaat in Nederland. BNA
 • De expositie ‘Freeze’ in het Noordbrabants Museum is de eerste museale overzichtstentoonstelling van de van oorsprong Brabantse vormgever Pieke Bergmans. Brabants Dagblad

beeldende kunst

 • Met ingang van 1 oktober 2014 is Roos Gortzak benoemd tot directeur van Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM) / De Vleeshal. Vleeshal
 • De Apeldoornse openbare ruimte staat vol met kunst. Het Museum voor KOR is een particulier initiatief om de kunst in de openbare ruimte dichter bij het publiek te brengen. De Stentor
 • De 21ste Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2014 is ge•nspireerd door de groeiende zoektocht naar andere mogelijkheden onze gezamenlijke toekomst vorm te geven, als hoopgevend antwoord op het haperen van de machine van de globale economische en politieke systemen. PhotoQ.nl
 • BredaPhoto zoekt dit jaar authenticiteit, oprechtheid en romantiek. Voor een ‘verborgen expositie’, onder de bruggen van Breda, is de organisatie aan het crowdfunden. PhotoQ .nl Breda Vandaag Breda Vandaag
 • Tegenwoordig verkennen steeds meer fotografen nieuwe manieren om verhalen vorm te geven, mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen zoals apps, audiovisuele presentaties en websites.
 • Zo blijkt uit de presentatie van de gemeentelijke aankopen in het Stedelijk Museum Amsterdam. Kunstbeeld
 • Het programma voor de beeldende kunst van festival Incubate, dat dit jaar haar tiende editie viert, bekend. Luke Jerram is wederom uitgenodigd. Tilburg.com Tilburg.com

film

 • Het filmhuis Cinecitta aan de Willem II-straat in Tilburg is, na verbouwing, heropend. Brabants Dagblad

letteren

 • Literatuur verdwijnt in een griezelig hoog tempo uit onze cultuur. Schrijvers spelen nagenoeg geen rol meer in het intellectueel debat. Anton Dautzenberg roept schrijvers op tot engagement. NRC
 • De Bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch heeft de septembermaand 2014 omgedoopt tot ‘Maand van het Schrijven’. Een maand lang worden literaire workshops en masterclasses gehouden. Doel is creatieve schrijvers de gelegenheid te geven zich verder te bekwamen in het professioneel schrijverschap. Bastion Oranje
 • Tijdens de Tilburgse Boekenmarkt is schrijver Ilja Leonard Pfeijffer terug in Tilburg. Hij presenteert dan zijn boekje ‘Van weemoed naar de nacht’, hetgeen hij schreef nadat hij afgelopen maart zes dagen in de stad verbleef tijdens Literatuurfestival TiLT. Brabants Dagblad
 • De finale van de Tilburgse Poetry Slam Podiumvlees maakt onderdeel uit van festival Incubate. Brabants Dagblad

muziek

 • De vierde editie van de internationale klassieke muziekbijeenkomst ‘Classical:NEXT’ vindt volgende plaats in. Rotterdam. Classical:NEXT is een jaarlijkse internationale bijeenkomst van professionals uit alle sectoren van de klassieke muziekindustrie. Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur
 • Het door Peter Pan Speedrock opgezette festival Beaverfest in de Ardennen was succesvol. Dit jaar is er op precies dezelfde locatie een compleet nieuw festival: La Truite Magique! 3voor12.vpro.nl
 • Het muziekprogramma van festival Incubate is compleet. Gedurende het festivalweekend van 19, 20 en 21 september biedt Incubate een gratis middagprogramma. Tilburg.com
 • Tijdens de zomer is er ieder weekend in Brabant wel een festival. Er komen steeds nieuwe festivals bij, bestaande festivals worden groter en groter. En Brabantse festivalbouwers zijn gewild in de hele wereld. Omroep Brabant

theater en dans

 • Theatermaker Johan Simons heeft laten weten dat hij naar Rotterdam wil komen, om een groot Europees theater op te zetten. Maar gaat dat gebeuren? Cultureel Persbureau
 • Minder bezoekers en minder kaarten tijdens Festival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant
 • Iedere maand vindt een stand-up comedyshow plaats in de Tilburgse Spoorzone. Brabants Dagblad
 • Van vrijdag 26 t/m zondag 28 september staat Roosendaal een weekend lang in het teken van dans. Tijdens Roosendaal danst! treden zowel amateurgezelschappen als professionele gezelschappen op. Dans magazine

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Project EGG van Michiel van der Kley staat symbool voor een nieuwe manier van ontwerpen, cre‘ren en samenwerken. Het is het grootste 3D-geprinte gemeenschapskunstwerk tot nu toe. De Architect
 • Patria wordt de eerste Nederlandse speelfilm over de Eerste Wereldoorlog. Op 10 september gaat de film van regisseur Klaas van Eijkeren in premire in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant
 • Interview met kinderboekschrijver en uitgever Gerard Sonnemans uit Boxmeer. Boekenbijlage
 • Bianca Mastenbroek uit Eindhoven schreef al meerdere historische en fantasyboeken voor de jeugd en voor volwassenen. Geheugenstrijd is haar laatste titel. Boekenbijlage

 • De Bonte Avond van Bodybuilders van Theater Artemis beleefde zijn Brabantse premire in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Drama over moeder-dochterrelatie van Sarah van Gennip en Letizia Rompelberg imponeert. Theaterkrant
 • Burn, van United C uit Eindhoven, stond tijdens Theaterfestival Boulevard in de Bossche Willem II Fabriek, als onderdeel van het project The Body Building van DansBrabant. Het is een bewegende installatie waarin dansers en muzikanten de aanjagers van de actie zijn. De Architect
 • De expositie Designing Scarcity in Het Nieuwe Instituut laat aan de hand van ontwerpen en gebruiksvoorwerpen zien dat schaarste geen belemmering is voor creativiteit. Ge•nspireerd door voorbeelden uit het archief van Het Nieuwe Instituut presenteren masterstudenten van Design Academy Eindhoven eigentijdse voorstellen die schaarste als uitgangspunt nemen. Het Nieuwe Instituut
 • Het Steenbergen Stipendium wordt sinds 1998 uitgereikt aan fotografen die het afgelopen jaar zijn afgestudeerd in de richting fotografie aan een kunstacademie in Nederland. 5 jonge fotografen, onder wie Ad van der Koog, AKV St. Joost, zijn genomineerd. PhotoQ.nl
 • Een selectie van werk van beeldend kunstenaars, die deze zomer afstudeerden aan de kunstacademies in Utrecht, Breda, ‘s-Hertogenbosch en ‘s-Gravenhage is te zien in de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Vanaf 22 augustus 2014 opent de Amsterdam Film School elke vrijdag en vaak ook op zaterdag om 15.00 uur haar deuren voor een gratis proefles. De school biedt master classes voor professionals, workshops voor bedrijven, en een intensieve fulltime basisopleiding van 6 of 12 maanden. Nederlandse Beroepsvereniging van Film – en televisiemakers
 • De Brabantsedag in Heeze biedt studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg op 27 augustus een podium. Brabantsedag
 • Wunderbaum, Productiehuis Rotterdam, de Rotterdamse Schouwburg en het Ro Theater gaan in september van start met een nieuw traject voor talentontwikkeling. Achttien jongeren met theaterambitie worden gedurende twaalf weekenden vertrouwd gemaakt met het culturele klimaat van de stad. Theaterkrant

cultuureducatie en -participatie

 • Anne Mangen van de Universiteit van Stavanger heeft onderzocht of er verschil is tussen lezen van tekst op papier of op het beeldscherm. De verschillen in de mate waarin de lezers het verhaal opgenomen en verwekt hadden, bleken minimaal te zijn. Inct.nl
 • Recent onderzoek van de Northwestern University heeft aangetoond dat kinderen met een leesachterstand baat kunnen hebben bij muzieklessen. BBC
 • Lezen is de grootste culturele hobby. Gemiddeld geven Nederlanders 180 euro per jaar uit aan een cultureel uitje. Museumbezoek is het meest favoriete culturele uitje. Enkele conclusies van een onderzoek in opdracht van de BankGiro Loterij. Museumvereniging
 • Van alle media besteden we verreweg de meeste tijd aan het TV kijken, bijna 3 uur per dag. Aan internet besteden we 103 minuten per dag middels het browsen, social media, mailen maar ook gamen en luisteren naar muziek. Filmonderzoek
 • Het bioscoopbezoek in het eerste half jaar van 2014 was ongeveer gelijk aan het bioscoopbezoek in het eerste half jaar van 2013. Filmonderzoek
 • Vier jaar lang worden 1.100 jonge talenten in de kunsten gevolgd. De meeste van deze talenten zijn tussen de 12 en 24 jaar oud en zij zijn deelnemer aan een van de dertien talentontwikkelingsprojecten die het Fonds voor Cultuurparticipatie meerjarig subsidieert of aan een van vier projecten op het gebied van theater die meedoen aan dit onderzoek. Inmiddels is de rapportage van de eerste meetronde beschikbaar. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Een tiental docenten van de failliete muziekschool Pulz heeft de krachten gebundeld. De muziekdocenten gaan als zzp’er werken, maar gaan zich wel via een gezamenlijke website presenteren. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • In Halle, Duitsland, vindt in het najaar een Europese conferentie plaats over het toekomst van het religieus erfgoed. FRH-Europe
 • De Europese Commissie heeft een beleidsdocument gepubliceerd waarin ze pleit voor meer samenwerking in Europa op het gebied van cultureel erfgoed(-beleid). DutchCulture
 • De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam hebben een omvangrijke verzameling fotoboeken verworven. PhotoQ.nl
 • De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren wordt ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Inct.nl
 • De nieuwe Stichting Open Monumentendag Roosendaal gaat elk jaar de Open Monumentendagen organiseren. BN – De Stem
 • Zestigduizend bidprentjes voor Waalres Erfgoed. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • De VakantieBieb-app doet het goed deze zomer. Tot nu toe werden ruim 300 duizend jeugdboeken gedownload via de app van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken. Informatieprofessional
 • De openbare bibliotheek in Eindhoven hoopt de komende jaren in de kosten te snijden door nieuwe boeken niet meer bij meerdere leveranciers, maar bij ŽŽn bedrijf in te kopen. Voor de periode 2015-2017 is een Europese aanbesteding uitgeschreven. Eindhovens Dagblad
 • Dementheek in Geldrop biedt informatieve boeken over dementie, fotoboeken van vroeger en films met historische beelden. De dementheek wordt op 19 september geopend. Eindhovens Dagblad
 • Nuenen krijgt een nieuw bibliotheekpunt. Op 2 september opent bibliotheek Dommeldal een nieuw uitleenpunt in de Jo van Dijkhof, waar 84 senioren wonen. Eindhovens Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie