Trends & ontwikkelingen 23 januari 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 15 januari jl. vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de publicatie van OCW ‘Cultuur in Beeld’ en over de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de volgende cultuurnota. De Tweede Kamer en minister Bussemaker zijn het niet eens over de uitgangspunten voor de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur. Donderdag 22 januari vindt er vervolgoverleg plaats, als daar moties worden ingediend, zullen deze meteen in stemming worden gebracht om de Raad voor Cultuur niet op te houden. Kunsten’92 , IPO , TheaterkrantLKCADe Tweede Kamer
 • DŽ heilige huisjes van ons kunstenlandschap zijn de instellingen die erin verspreid staan. Letterlijk: het zijn de gewijde tempels die de kunst haar voetstuk bieden. En figuurlijk: de fundamenten waarop zij zelf gegrondvest zijn, worden zelden ter discussie gesteld. Schouwburgen, musea, concertgebouwen, ‘grote huizen’: wat moeten ze, in tijden van bezuinigingen en schuivende maatschappelijke zekerheden? Schouwburgdirecteur Melle Daamen en cultuursocioloog Rudi Laermans provoceren de debatten: ‘De kunsten dreigen opgerold te worden.’ Rekto verso
 • Studium Chorale uit Maastricht is vanaf 2005 actief als professioneel kamerkoor. Op 17 januari jl. organiseerde het koor samen met de provincie Limburg en de Stichting The Artist and the Others een symposium met de titel ‘Hoe behouden we de hoge standaard? Terugtrekkende publieke sector, intredende private sector’, met o.m. Mathieu Weggeman,hoogleraar innovatiemanagement aan de TU Eindhoven, lid van de Raad voor Cultuur en Ger Koopmans, Gedeputeerde voor Cultuur en Sport, provincie Limburg. Een verslag. De Limburger
 • Ruim 11.000 handtekeningen voor beter auteursrecht overhandigd aan Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. FNV Kiem
 • Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur komt terug op zijn uitspraak dat de stop op cultuursubsidies de ondernemerszin van artiesten stimuleert. 3voor12.vpro.nl
 • Minister Asscher (Sociale Zaken) toont zich gevoelig voor de noodkreet van culturele topinstellingen dat de vergunningsregels om getalenteerde arbeidskrachten uit het buitenland te halen voor hen te streng zijn. NRC
 • Nederland moet op weg naar 2040 een ‘proeftuin’ voor slim ruimtegebruik worden. Ons land moet ‘gretig en hongerig’ innovatie najagen en het ‘Singapore van Europa’ worden. Dat stelde minister Melanie Schultz van Infrastructuur & Milieu gisteren bij de opening van het Jaar van de Ruimte 2015. Rijksoverheid.nlBouwend Nederland
 • Voor de nationale voorselectie voor het Europese Erfgoedlabel heeft zich slechts ŽŽn locatie bij de Raad voor Cultuur aangemeld: Huis Doorn – Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog. De raad heeft de aanvraag van Huis Doorn beoordeeld aan de hand van de eisen die de Europese Commissie aan het Erfgoedlabel stelt. Het belang van Huis Doorn is volgens de raad te klein om de locatie door middel van een Europees Erfgoedlabel te kunnen promoten als pijler onder de Europese geschiedenis en cultuur. Huis Doorn kwalificeert zich daarom niet voor het Europese Erfgoedlabel. Raad voor Cultuur
 • PVV start de discussie over het bestaan van de Gelderse provinciale kunstcollectie wederom op. De provincie Gelderland heeft een jaarlijks budget van 50.000 euro. De Gelderlander
 • Bij het Productiefonds Overijssel is met ingang van dit jaar een nieuwemakersregeling ingevoerd. Nadat in 2014 acht aanvragen van bestaande instellingen werden gehonoreerd, ontstond de behoefte om een regeling voor jonge makers in te voeren. Vanaf dit jaar is het fonds onderverdeeld in twee regelingen: de ene is gericht op een versterking van het reguliere productieaanbod in Overijssel en de andere geldt voor nieuwe makers in Overijssel. Theaterkrant
 • Het collectiegebouw voor de kunstverzameling van museum Boijmans van Beuningen moet in de Rijnhaven komen. Dat schrijft voormalig rijksbouwmeester Wytze Patijn aan de leden van de commissies voor bouwen en cultuur van de gemeenteraad van Rotterdam. Dichtbij.nl/rotterdam
 • Het College van B & W van Roermond stelt voor nog eens 1,9 miljoen euro extra voor de ECI Cultuurfabriek uit te trekken om de organisatie financieel gezond te maken. Dichtbij.nl/roermond

 

noord-brabant

 • Er zit weinig schot in plannen om de monumentale Dongecentrale weer te gaan gebruiken. Mooie plannen voor een nieuwe jeugd voor dit industrieel erfgoed zijn tot nu toe op niets uitgelopen. BN – De Stem

grote brabantse gemeenten

 • De voormalige meisjesschool aan de Viandenlaan 10 in de Bredase wijk Ginneken wordt een gemeentelijk monument. Het college van B&W heeft dit besloten vanwege de grote cultuurhistorische waarde. BN – De Stem
 • Het gemeentebestuur van Breda vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van bijna twee miljoen euro om de problemen met lekkages in de parkeergarage bij het ChassŽ Theater te verhelpen. De parkeergarage heeft al sinds de oplevering in 2002 last van scheuren en lekken. Omroep Brabant
 • Ook Breda heeft een programma voor het Van Gogh jaar. BN – De Stem
 • De bibliotheek Eindhoven heeft weer een manager vroegtijdig op straat gezet. De manager Jeugd en Onderwijs van de Bibliotheek Eindhoven is met directe ingang op non actief gesteld. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond is bereid om nog eens fors extra geld te stoppen in de Cacaofabriek om de nieuwe culturele instelling overeind te houden. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe bestuur van de Stichting Cultuurpromotie Helmond, die de Cacaofabriek exploiteert, bestaat uit drie Helmonders. Hun namen zijn nog niet bekend. Eindhovens Dagblad
 • In de bestuursperiode tot 2018 wordt in ‘s-Hertogenbosch gestart met de nieuwbouw van het Theater aan de Parade op de huidige locatie aan de Parade. Dit staat in het beleidsakkoord ‘Aan de slag!’, dat dinsdagmiddag in Den Bosch werd gepresenteerd door de vijf nieuwe coalitiepartijen. Het huidige pand van de bibliotheek aan de Hinthamerstraat wordt gemoderniseerd. Dus geen nieuwbouw op het voormalige GZG-terrein. Omroep Brabant,Bastion Oranje
 • De Sint-Cathrienkerk in ‘s-Hertogenbosch wordt gŽŽn tijdelijke schouwburg in de tijd van sloop en nieuwbouw op de plek van het Theater aan de Parade. De nieuwe coalitie kiest voor ‘wisselend gebruik van bestaande podia’. Brabants Dagblad
 • ‘s-Hertogenbosch krijgt een CDA wethouder voor cultuur: Huib van Olden. Hij heeft naast cultuur ook werk en inkomen, toerisme en erfgoed in zijn portefeuille. Brabants Dagblad
 • Nieuwe Tilburgse culturele projecten met bovenregionale uitstraling kunnen meedingen naar gemeentelijke subsidie. Brabants Dagblad
 • Het afgelopen jaar hebben ruim 10.000 Tilburgers gebruik gemaakt van de Meedoenregeling van de gemeente. Naar schatting hebben zo’n 20.000 inwoners van Tilburg recht op de regeling. Tilburgse minima kunnen 100 euro van de gemeente krijgen via de zogenoemde Meedoenregeling. Het geld is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en educatie. Dichtbij.nl/tilburg
 • Welke ruimtelijke koers vaart Tilburg? Past die bij de identiteit van de stad? Welke keuzes moet ze maken? Dat zijn thema’s van een symposium van het Centrum voor Stedenbouw en Architectuur Tilburg. Brabants Dagblad
 • De ontwikkeling van het Veemarktkwartier in Tilburg is een stap verder met de ontmanteling van de muur van de parkeergarage aan de Veemarktstraat. Die maakt plaats voor de bouw van een plint met daarin creatieve bedrijven Žn de nieuwe ingang van poppodium 013. Brabants Dagblad
 • Plan voor de nieuwe voetgangers- en fietspassage door de Spoorzone die noord en zuid van Tilburg verbindt. Brabants Dagblad
 • Spoorzone, glimp van de toekomst? geeft een beeld van hoe de Spoorzone in Tilburg er in de toekomst misschien uit zou kunnen zien. Brabants Dagblad

 

 

 

 

overige brabantse gemeenten

 • VVD Bergen op Zoom stelt dat de gemeente goed moet uitleggen waarom er 75 mille voor een kunstwerk is gereserveerd. BN – De Stem
 • De eigenaren van het Rabopand aan de Raadhuisstraat 30 in Best houden 24 januari open huis voor alle Bestenaren. Ze hopen op steun om hier een cultureel hotspotgebouw te realiseren. Eindhovens Dagblad
 • Nog dit jaar moet er een stichting zijn die ervoor gaat zorgen dat Sociaal Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop beter benut wordt. De verzelfstandiging van Hofdael moet in het derde kwartaal van 2015 haar beslag krijgen. Eindhovens Dagblad
 • Theek 5 ontvangt van de gemeente Oosterhout een bedrag van 800.000 euro voor de inrichting van de centrale bibliotheek in De Bussel en de omvorming van de huidige wijkvestigingen in Oosterheide en Dommelbergen, naar de naastgelegen activiteitencentra. BN – De Stem
 • Sinds een klein jaar draagt de van oorsprong Vlaamse Gerda Baeyens (56) de titel dorpsschrijver van Schijndel. Brabants Dagblad
 • De tendens om te bezuinigen in Sint-Michielsgestel gaat volgens burgemeester Jan Pommer mogelijk richting welzijn, bibliotheken en muziekonderwijs. Brabants Dagblad
 • Drie van de vier grote Veldhovense cultuurorganisaties zien niets in het plan om onder ŽŽn bestuur verder te gaan. Eindhovens Dagblad

 

 

cultureel ondernemerschap

 • Het World Economic Forum (WEF) heeft het rapport ‘Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation: A Global Perspective on Entrepreneurship 2015’ gepubliceerd.Ondanks de hoge competitieve economie en een hoog ambitieniveau bij beginnende ondernemers, blijft Nederland wederom achter bij andere omliggende landen. Brisk magazine
 • VROAAM! is de jaarlijkse landelijke carriredag voor creatieven. Het thema van VROAAM! 2015 is ‘take your position’. VROAAM! wordt georganiseerd door BNO. VROAAM!
 • Eerste BroedWeekend in ‘s-Hertogenbosch. Bedoeling van het BroedWeekend, dat uit moet groeien tot een jaarlijks evenement, is dat jonge ondernemers, starters en anderen met een idee de eerste stappen maken die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw product of dienst. Brabants Dagblad
 • Sinds begin dit jaar is de verplichte beroepservaringperiode ingevoerd. Aankomende architecten kunnen daarmee een goede entree in de beroepspraktijk maken. De beroepservaringperiode biedt ook gevestigde architecten voordelen. Zij krijgen de kans om jong talent in te schakelen en daarmee de vitaliteit van hun bureaus een impuls te geven. Op de speciale website vind je praktische informatie zowel voor de bureaus en de mentoren als voor de aankomende architecten, stedenbouwkundigen, tuin-en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. BNAwww.beroepservaringperiode.nl
 • De derde editie van het Amsterdam Light Festival heeft een recordaantal bezoekers getrokken. Er kwamen ongeveer 730.000 mensen op af. Nu.nl
 • Vijf jaar na de lancering van tv-serie productiehuis Amazon Studios, kondigt Amazon aan dit jaar speelfilms te gaan produceren. De bedoeling is om per jaar twaalf films uit te brengen. Holland Film Nieuws
 • Ge•nspireerd door de manier waarop Radiohead in 2007 het album In Rainbows aan de man bracht, heeft regisseur David Cross ervoor gekozen zijn debuutfilm Hits uit te brengen via BitTorrent Bundle. Wie de komedie downloadt, mag zelf bepalen hoeveel hij betaalt. Maar deze primeur in de filmwereld heeft misschien meer te maken met de desinteresse van distributeurs dan met innovatiedrift. Filmkrant
 • De nieuwe Kinepolis-bioscoop in Breda gaat tien zalen tellen met in totaal 1.727 zitplaatsen. In de loop van het jaar wordt de eerste paal geslagen. Entertainment Business
 • Volgens Deloitte Predictions gaat de digitalisering in sommige sectoren van de media lang niet zo snel gaat als elders wordt geschreven. Gedrukte boeken blijven het grootste aandeel houden in de totale verkoop van boeken. In 2015 zal dat aandeel wereldwijd 80% zijn, in Amerika zal het iets onder de 80% liggen, maar in andere ontwikkelde landen en zich ontwikkelende landen ligt het percentage hoger. NRCQ
 • 22% meer e-bookverkopen en groei in e-bookuitleningen. inct.nl
 • De rechter in Amsterdam oordeelt dat e-bookwinkel Tom Kabinet niet genoeg doet om illegaal aanbod te weren. Tom Kabinet moet binnen drie dagen op zwart tenzij de site de voorzieningenrechter ervan weet te overtuigen geen platform meer te bieden voor boekenpiraterij. De zaak was aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Tom Kabinet wil door met de verkoop van tweedehands e-books. “Wij hebben ook voorgesteld aan de uitgevers en schrijvers om samen te kijken hoe we beter uit deze situatie kunnen komen, in plaats van elkaar juridisch de tent uit te vechten. Ik noem het websharing, om een deel van de winst te delen met de schrijvers en de uitgevers’, aldus Marc Jellema. De Volkskrant , Vice.com , inct.nl
 • De populariteit van het zelf uitgeven van magazines is in Nederland het afgelopen jaar sterk gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van het onafhankelijke online uitgeefplatform Blurb. In het afgelopen jaar steeg het aantal Nederlandse auteurs dat zelf een eigen magazine uitgaf met ruim vijfenzestig procent. Zij zagen hun winst hieruit met vijfentwintig procent toenemen. inct.nl
 • In het laatste kwartaal van 2014 is zowel het gebruik van muziekstreamingdiensten als video-on-demand-diensten licht gestegen. Dit blijkt uit de laatste meting van het rapport Trends in Digital Entertainment van onderzoeksbureau GfK. Het illegaal downloaden neemt af. Nu.nl
 • Spotify is flink gegroeid, en dat tijdens crisisjaren. Het aantal gebruikers van de muziekstreamdienst groeide in twee maanden met twintig procent. NRCQ
 • Downloaden? Het lijkt wel totaal geen issue meer in de muziekwereld, terwijl filmmaatschappijen nog dagelijks noodberichten uitsturen. Is het tijdperk van de muziekpiraterij voorbij?3voor12.vpro.nl
 • Het aantal festivals in Nederland is weer gestegen. Na de dalende trend van vorig jaar, zit de Nederlandse festivalmarkt weer in de lift, zo blijkt uit Respons’ Festival Monitor 2014. Respons
 • Tijdens Eurosonic Noorderslag 2015 presenteerde de VNPF de eerste resultaten van een nieuw onderzoek over trends en ontwikkelingen bij poppodia in de periode 2007 t/m 2013. VNPF , VNPF
 • Voormalig Melkweg-directeur Cor Schlosser uit zijn zorgen over de poppodia in middelgrote steden. Schlosser meent dat er daar te ambitieus is gebouwd. Entertainment Business
 • 13 Europese poppodia gaan samenwerken om Europees muzikaal talent meer buiten de eigen landsgrenzen te programmeren. Onder de noemer Liveurope mogen de poppodia 1,5 miljoen euro binnen 3 jaar verdelen als ze genoeg Europees talent programmeren. De Stentor
 • Tijdens Eurosonic Noorderslag zijn de IJzeren Podiumdieren 2014 uitgereikt in de categorie‘n ‘beste directeur’, ‘beste programmeur’, ‘beste podium’, ‘beste festival’ en ‘beste marketeer’. Beste festival: Le Guess Who? (Utrecht). Gert-jan de Koster van Gebouw-T Bergen op Zoom is er trots op dat hij weer werd genomineerd als beste directeur. VNPF , BN – De Stem
 • Green Events Nederland heeft tijdens Eurosonic Noorderslag aangekondigd dat het platform in samenwerking met een groot aantal ‘koplopers in de evenementenbranche’ gaat werken aan de totstandkoming van een ‘Green Deal’, met als doel streven naar afvalvrije festivals. Entertainment Business
 • Bandapp en PresentBand winnen Tech Awards. Buma Cultuur
 • Twee jonge Tilburgers Jake Travis en Michelle Lupker zijn samen het label ‘Mo-Jo Records’ begonnen. Met ‘Mo-Jo Records’ focust het duo zich vooral op housemuziek. Voor de hiphop hebben ze het sub-label ‘Mo-Flow Records’ bedacht. Tillywoodmagazine.nl
 • Theaters Tilburg ontving in 2014 ruim 175.000 bezoekers. Tilburg.com

 

 

cultuurmarketing

 • De ins & outs van online storytelling. Een begrip dat vaak ter sprake komt bij het strategisch inzetten van social media is storytelling. Maar wat is storytelling precies en hoe pas je dit online het beste toe? Cultuurmarketing
 • De Rotterdamse Museumnacht gaat door. Alleen niet gratis, en ook niet de hele nacht. Met deze uitkomst komt er een voorlopig einde aan de discussie die de afgelopen maanden leidde tot een tweedeling binnen de Rotterdamse museumwereld. De Volkskrant
 • Google is gestart met het tonen van concertagenda’s in de zoekresultaten. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met diverse ticketingpartijen. Gebruikers die een band of artiest zoeken, krijgen naast de zoekresultaten ook relevante concertdata te zien. Entertainment Business
 • Evenementenplatform Eventfunder is gelanceerd. Het platform moet gaan dienen als een digitale ontmoetingsplek voor de evenementenbranche, waar organisatoren en toeleveranciers elkaar kunnen vinden. Entertainment Business
 • Zwolse theaters start in februari met diverse activiteiten en programma’s onder het label Club Cele: een dynamisch platform voor culturele verdieping en publieke programma’s met een maatschappelijke context. De Stentor
 • De schouwburgen in Roosendaal en Bergen op Zoom werken samen. Zo rijden in het nieuwe theaterseizoen 2014/15 over en weer theaterbussen bij risicovolle voorstellingen, waarbij weinig publiek wordt verwacht. BN – De Stem

 

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een samenwerking aangegaan met MVO Nederland, de organisatie in Nederland die ondersteuning biedt aan ondernemers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij invulling van hun maatschappelijke rol. Het Stimuleringsfonds en MVO koppelen diverse vooruitstrevende ondernemers aan architecten, stedenbouwers en ontwerpers in concrete projecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie stelt vouchers beschikbaar voor presentaties of deelname aan evenementen in het buitenland. Deze vouchers voor internationale projecten zijn onderdeel van de Deelregeling Internationalisering van het fonds. Deze verkorte procedure voor internationaliseringsvouchers is een aanvulling op de bestaande subsidieregelingen van het fonds: er kan geen voucher worden aangevraagd voor manifestaties waar reeds een procedure voor bestaat bij het fonds. Eerstvolgende deadline 4 februari Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Materiaalfonds geeft tips voor alles wat met de aanvraag en de lening te maken heeft. Materiaalfonds
 • Onlangs zijn door het Mondriaanfonds 14 projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met in totaal 30 beeldend kunstenaars. De opdrachtgevers vormen een over het land verspreid en uiteenlopend gezelschap van musea, presentatie-instellingen, gemeentes, een recreatiepark en een paleis. De Bijdrage Opdrachtgeverschap is gericht op publieke Žn private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde Bijdrage Opdrachtgeverschap is 27 februari. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaanfonds honoreerde 5 aanvragen voor een Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever. Instellingen en andere opdrachtgevers kunnen binnen deze regeling een aanvraag doen voor een langdurige samenwerking met een ervaren kunstenaar. Instellingen kunnen ook een Werkbijdrage Jong Talent + Opdrachtgever aanvragen voor een langdurige samenwerking met een talentvolle startende kunstenaar. De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde voor zowel de Werkbijdrage Jong Talent + Opdrachtgever als de Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever is 27 februari. Mondriaanfonds
 • In 125 galeries kunnen particulieren de komende twee jaar kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds. De rente wordt vergoed door het fonds. Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere kunstmarkt versterken en de verkoop van beeldende kunst stimuleren. Onlangs vond de aanvraagronde voor de periode 2015-2016 plaats. Een adviescommissie heeft op basis van de kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma en de professionaliteit van de galerie een selectie gemaakt. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de pluriformiteit van het kunstaanbod en met een regionale spreiding van de galeries. Mondriaanfonds
 • Birgit Donker blogt over de pop-up expositie in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Daar zijn tijdelijk schatten te zien zijn uit tien andere Nederlandse musea, die gewoonlijk verborgen zijn in het depot. Deze schatten werden opgedolven door tien gastconservatoren die de opdracht kregen werk van ‘vergeten kunstenaars’ te zoeken. De conservatoren zijn vaste gasten van initiatiefnemer De Wereld Draait Door en zij zullen hun keuzes toelichten in het veelbekeken televisieprogramma. Mondriaanfonds
 • In 2013 zijn het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds gestart met Oase, een vrijplaats voor documentaire regisseurs om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires.
 • Het doel van de samenwerking is om bij te dragen aan de ontwikkeling van treatments voor documentaires met cinematografische kwaliteit. Afhankelijk van de beschikbare middelen dragen de fondsen gezamenlijk maximaal € 8.000 bij aan een aanvraag. Op basis van het treatment dat met de bijdrage tot stand komt, kan de documentaire regisseur een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling van het documentaire filmplan. Deadline aanvragen : 17 maart 2015. Filmfonds
 • Ter aanvulling op het succesvolle mentoraatsprogramma starten het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren met een pilot voor een nieuw programma: ontwikkelingsbeurzen. Eind 2014 zijn de eerste beurzen uitgereikt aan vertalers Anne Habermann (Nederlands-Duits), Lisete Rodrigues (Nederlands-Portugees) en Renske Wiltink (Deens-Nederlands). Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds nodigt uitgeverijen uit om schrijvers voor te dragen voor de positie van writer-in-residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar voor het academisch jaar 2015-2016. De deadline voor de voordrachten is 27 februari 2015. Letterenfonds
 • DBC Pierre, Micha•l Sjisjkin, Eleanor Catton en Rachel Kushner komen in de eerste helft van 2015 naar Amsterdam om er te wonen en werken. Zij openen zo het tiende jaar van de schrijversresidentie aan het Spui, dat in 2006 door het Nederlands Letterenfonds werd ge•nitieerd. Letterenfonds
 • Voor de muziek uit is een on- & offline debatserie van De Johan Wagenaar Stichting en het Fonds Podiumkunsten over de toekomst van de muziek. Voor de muziek uit start de 3e debatronde met als onderwerp ‘Hoe maak je plek voor innovatie?’. Er wordt begonnen met de jazz en wereldmuziek en Mischa Andriessen geeft alvast een voorzet in zijn blog op de site. Fonds Podiumkunsten
 • De Buurtcultuurfondsen Woonbedrijf en BrabantWonen blijken succesvol en krijgen daarom een vervolg. De woningcorporaties hebben hun CultuurFondsen op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds met drie jaar verlengd. Prins Bernhard CultuurfondsBrabants Dagblad
 • In 2013 en 2014 hebben het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en de Provincie Utrecht het initiatief genomen om twintig Utrechtse culturele stichtingen en verenigingen een Advies op Maat te bieden op het gebied van beleid en marketing. Vanwege het grote enthousiasme bij de deelnemers wordt dit met het komend jaar verlengd. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Vanwege het 75-jarig bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2015, schenkt de afdeling Utrecht de inwoners een beeld van ŽŽn van de meest invloedrijke personen die Utrecht heeft gekend: Paus Adrianus VI. Meer dan zestig kunstenaars reageerden op de oproep van het Cultuurfonds voor de opdracht. Nicolas Dings, Anno Dijkstra en Folkert de Jong zijn geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed
 • Laatste oproep BesteBuren projecten. Nog tot 1 februari kan je Vlaams-Nederlandse culturele projecten indienen bij het BesteBuren matchingfonds. BesteBuren.eu
 • Voor culturele organisaties die een aanvraag overwegen bij het subprogramma Cultuur van Creative Europe is er nu een overzichtelijke folder beschikbaar met de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden van het programma. Dit stappenplan is het resultaat van een samenwerking van de Creative Europe Desks van Nederland en Vlaanderen. DutchCulture.nl
 • PrivŽverzamelaars Hella (75) en Wim van Schaik (90) schenken hun collectie van ruim 900 kunstwerken aan Museum Flehite in Amersfoort. De schenking, met een geschatte waarde van 3,5 miljoen euro, bevat werk van kunstenaars als Charlotte van Pallandt, Jan Sluijters en Dirk Breed. De Volkskrant
 • Maartje Wortel heeft met haar roman IJstijd de BNG Bank Literatuurprijs 2014 gewonnen. De BNG Bank Literatuurprijs 2014 is een oeuvreprijs ter waarde van €15.000. NRC
 • In Nederland is vorig jaar 63 miljoen euro opgehaald met crowdfunding, bijna twee keer zoveel als de 32 miljoen die in 2013 nog opgehaald werd. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Douw&Koren. NOS , Sprout
 • Uit onderzoek van de Autoriteit Financi‘le Markten (AFM) naar de huidige wetgeving rond crowdfunding blijkt dat de wet aan vernieuwing toe is. Er zullen daarom op korte termijn een aantal wetswijzigingen plaatsvinden op basis van aanbevelingen van de AFM. Rendement

cultuurnieuws per discipline

alle disciplines

 • De zesde editie van de Cultuurnacht in Breda is 23 januari. Studenten van de Bredase Avans Hogeschool laten die nacht drones vliegen door de Grote Kerk. De heftig zoemende vliegmachientjes horen bij een voorstelling die de afgelopen maanden in elkaar is gezet door studenten van de Hogeschool. Breda vandaagOmroep Brabant

architectuur en vormgeving

 • Verslag van de kick-off van het Transformatieplein 2015. De Architect
 • De historische Frisokazerne in Ede is herbestemd tot onderkomen van het Akoesticum, een nieuw instituut voor de podiumkunsten. Het ontwerp voor de transformatie is gemaakt door Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen. Architectenweb.nl
 • De Duitse burger wil kleine ziekenhuizen dicht bij huis voor algemene zorg, zeer gespecialiseerde gezondheidscentra voor bijzondere zorg en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En, iets heel anders: hippe, schone, lichte vliegvelden. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Institut fŸr Organisationsforschung und Systementwicklung in MŸnchen: een instituut dat vanuit sociologische en psychologische achtergronden onderzoek verricht naar de wensen van mensen omtrent hun leefomgeving. De Architect
 • De binnenstad, wat is dat eigenlijk? Blog van Matthijs de Boer. De Boer is stedenbouwkundige en architect, en auteur van het recent verschenen boek ‘Binnen in de stad, ontwerp en gebruik van publieke interieurs’. De Architect
 • Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken en plaatsen, moeten we soms even afstand nemen. Ontwikkelingen vanuit een bredere blik bekijken, of een andere hoek. De filosofie leent zich hier bij uitstek voor. Vanuit Agenda Stad zijn daarom vijf vooraanstaande auteurs gevraagd om een filosofisch essay over de ontwikkeling van onze steden. Daan Roovers, hoofdredacteur Filosofie Magazine, bijt het spits af met een overzichtsartikel. Ruimtevolk
 • In dorpen met een bovengemiddeld mooie ligging zijn bewoners iets vaker actief dan in andere dorpen. Ze zetten zich meer in voor leefbaarheid en hulp aan buren. Deze bewoners hebben een relatief sterke lokale binding. Dat blijkt uit de publicatie Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners, afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Binnenlands bestuurSCP
 • Brabants design in de schijnwerpers: in het Museumkwartier in ‘s-Hertogenbosch zijn 2 designtentoonstellingen tegelijkertijd te zien vanaf 24 januari. In ‘Design uit het land van de aardappeleters – vormgevers ontmoeten Van Gogh’ vormen bekende thema’s uit Van Gogh’s Brabantse werk – eenvoud, boerenland en natuur – de leidraad voor de selectie. In How we work zijn de processen en het verhaal van de totstandkoming te zien van veertien objecten. De Architect
 • Ontwerper Jan Taminiau is tijdens de Marie Claire Prix de la Mode in Amsterdam gekozen tot Best Dutch Designer. Ook Iris van Herpen en Claes Iversen vielen in de prijzen. Nu.n

beeldende kunst

 • Het Unnoticed Art Festival dat vorig jaar in Haarlem plaatsvond is ongetwijfeld het minst zichtbare kunstfestival van het afgelopen jaar. Een gesprek met de geestelijk vader van dit evenement de beeldende kunstenaar Frans van Lent. Metropolis M
 • Plagiaat, oordeelde de Antwerpse rechter in de rechtszaak tussen fotografe Katrijn Van Giel en kunstenaar Luc Tuymans. Plagiaat, omdat Tuymans een foto van Van Giel gebruikte om er een schilderij van te maken, daarbij te kwader trouw was en van de oorspronkelijke foto geen parodie of pastiche heeft gemaakt, waardoor hij de auteursrechten van Van Giel heeft geschonden. De MorgenMetropolis M, PhotoQ.nl, Digitale NRC, inlog vereist
 • Twaalf portretten en zes koperen maskers van Marlene Dumas zijn verhuisd van de GGz-locatie in Oosterhout (voormalig Psychiatrisch Centrum) naar het Huysmuseum op het GGz-terrein aan het Van Bergenplein in Etten-Leur. Dumas verbleef in de jaren negentig in drie GGz-instellingen in West-Brabant (Etten-Leur, Breda en Oosterhout). Ze portretteerde bewoners van deze instellingen, alhoewel de herkenbaarheid van de Oosterhoutse portretten minimaal is. In de voormalige isoleercellen van GGz Breburg is een bijzondere fototentoonstelling met portretten van Joyke Veuskens. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Het schilderij boven de bank is in veel huiskamers te vinden, maar heeft desondanks een slechte reputatie. Henk Stallinga en Jan van der Ploeg stellen dit aan de kaak met hun installatie ‘A couch to match the painting’. De Architect
 • Portrettist Jan Asselbergs is overleden. Tilburgers.nl
 • De nominaties van de Zilveren Camera 2014 zijn bekendgemaakt. Wie zijn de kanshebbers voor het winnen van de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland? PhotoQ.nl

film

 • Film kan een grote impact hebben op ons persoonlijk en op de samenleving als geheel. Maar kan film de wereld veranderen? Een filmfestival kan hierin een rol spelen, als katalysator. Een essay van Rutger Wolfson, directeur van het International Film Festival Rotterdam. De Groene Amsterdammer
 • Amerikaanse onderzoekers komen tot een overzicht van de meest invloedrijke Amerikaanse films op basis van een simpel idee: hoe meer verwijzingen er naar een film bestaan, hoe invloedrijker die film is. NRC
 • Het fenomeen telefilms heeft zich in de afgelopen vijftien jaar meer dan bewezen. Dat stelt Jeanine Hage van de NPO. Nu.nl
 • De vijfde editie van Buma Music in Motion, de conferentie over innovatief gebruik van muziek in film, games, televisie en commercials, vindt op 12 mei plaats in Amsterdam. Buma Cultuur
 • Maar liefst acht Nederlandse films en vier minoritaire coproducties zijn geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival Berlijn. Filmfonds
 • De komende maanden programmeert Pop Up Cinema vier bijzondere filmavonden in de NWE Vorst, Tilburg. Er zijn twee bijzondere documentaires te zien. Na de vertoning is er een Q&A met de makers of een debat. Tilburg.com

letteren

 • Kees ’t Hart sprak op zondag 18 januari De Staat der Nederlandse Letteren uit , een traditie bij de uitreiking van de Haagse Jan Campert-prijzen, waarmee het festival Writers Unlimited elk jaar afsluit. Cultureel Persbureau
 • Een groep dichters in Breda vormen samen de stadsdichter. BN – De Stem

muziek

 • De Pop Media Prijs 2014 is gewonnen door 3voor12-journalist Atze de Vrieze. De jury roemde De Vrieze om zijn oorspronkelijke verhaalidee‘n en indrukwekkende productiviteit. De Volkskrant
 • The Common Linnets hebben de Popprijs 2014 gewonnen. Buma Cultuur
 • Het Amerikaanse hiphopduo Run the Jewels en rapper Joey Badass zijn vastgelegd voor het tweede hiphopfestival Woo Hah! op 4 juli in de Tilburgse Spoorzone. Het festival verhuist van de zondag naar de zaterdag en zal worden uitgebreid met een extra podium. Het festivalterrein wordt groter. Brabants Dagblad
 • De eerste namen van het Eindhovense singer-songwriterfestival Naked Song, editie 2015 zijn bekend. Het festival dat op 6 juni plaatsvindt in het Muziekgebouw heeft als traditie grote nationale en internationale acts zo fragiel mogelijk op te laten treden. 3voor12.vpro.nl
 • Een aantal cafŽ’s op Stratumseind, de stapstraat in Eindhoven, wil een positieve impuls geven aan deze straat met een nieuw gratis rockfestival op 8 februari. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Operadagen Rotterdam is genomineerd voor de prestigieuze International Opera Awards 2015 in de categorie beste operafestivals. Theaterkrant
 • Theaterfestival Boulevard zoekt voor de editie in 2015 bijzondere locaties. Brabants Dagblad

 

kunst in de openbare ruimte

 • De Amsterdamse grafitti-kunstenaar Michel Alders werkt in opdracht van Kings of Colors om vijf afbeeldingen te maken die het verleden, heden en toekomst van het GZG-terrein in ‘s-Hertogenbosch markeren. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Bewoners van de noordelijke wijken in Bergen op Zoom, Noordgeest, Tuinwijk en Meilust I en II, kunnen via de website van KidOR kiezen wat voor soort kunstwerk ze in hun omgeving willen. BN – De Stem , BN – De Stem

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het monumentale post- en telegraafkantoor aan de Keizersgracht-Stadspoort in Eindhoven dateert uit 1909 en is gebouwd onder leiding van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Later zijn er kantoorunits in aangebracht. Recente leegstand van deze units deed de eigenaar van het pand besluiten tot herbestemming naar woningen. Het ontwerp hiervoor is van VDLP Architecten uit Eindhoven. Architectenweb.nl
 • Reinoud van Vught exposeert tot 1 maart 2015 in het Chabot Museum in Rotterdam. Brabant Cultureel.
 • De Gelderlander verkoopt kunst, geselecteerd door Christiaan Paul DamstŽ. Ditmaal 4 werken van de Bossche schilder, graficus en tekenaar Jan de Bie. De Gelderlander
 • Rob Ruimers uit Elshout speelt met de zwaartekracht in zijn kunstwerk LBS 000 in Electron Breda. Omroep Brabant
 • Bredase kunstenares Esther van der Ham heeft onlangs vier containers, die gebruikt worden als schoo, beschilderd in een Syrisch vluchtelingenkamp Ze hoopt daarmee hoop en kleur te brengen in het vluchtelingenkamp. BN – De Stem
 • Fotojournalist Maikel Samuels uit ‘s-Hertogenbosch isgenomineerd voor de Zilveren Camera 2014 in de categorie Cultuur en Entertainment voor zijn fotoserie van boer Arnoud van Drunen. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense fotograaf Mike Roelofs is met een portret van de PSV speler Wijnaldum een van de vijf kandidaten voor de Nationale Portretprijs. Eindhovens Dagblad
 • Documentaire van de Bredase filmmaker Peter van Houten beleeft zijn wereldpremire op het International Filmfestival Rotterdam. BN – De Stem
 • Bij Uitgeverij De Geus verscheen een nieuwe bundel van Y. NŽ : De werkelijkheid houdt het lang vol. In naar hun inhoud haast essayistische gedichten verhoudt de dichter zich tot de werkelijkheid en vraagt zij zich af wat kunst is. Het geestelijke, de kunst, lijkt hier te winnen van de weerbarstige wereld. Brabant Cultureel
 • Ad van Tiggelen, beter bekend als Adrian Stone, schrijver van onder meer de succesvolle Duivel-trilogie, zet met collega’s het Gala van het Fantastische Boek op, om het fantastische genre – ‘de verschoppeling binnen de Nederlandse literatuur’ – te promoten. BN – De Stem
 • Eus Roovers uit Oosterhout heeft in opdracht van de voetbalclub en de bibliotheek van Rotterdam het boek De Feyenoord Avonturen van Konijn, Aap en Buffel geschreven. Een voorleesboek voor kinderen in groep 3 en 4. BN – De Stem
 • De mooiste gedichten worden op straat gekrijt, dankzij Eindhovense stadsdichter Merel Morre. Dit als opmaat naar de a.s. Po‘zieweek. <a href=”http://www.omroepbrabant.nl/?news/2233771043/De+mooiste+gedichten+op+straat+gekrijt
Geen reacties

Geef een reactie