Trends & ontwikkelingen 23 mei 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

Cultuurbeleid; Nederland

 • De Raad voor Cultuur is in grote lijnen positief over de conceptversie van de Erfgoedwet. De raad doet een aantal suggesties voor aanscherping, aanvulling en verbetering. Zo vindt de Raad dat dat ‘ensembles’ (eenheid van gebouw, interieur, omgeving en ondergrond) ook de status van beschermd erfgoed moeten kunnen krijgen en dat de bescherming van overheidscollecties uitgebreid moet worden tot erfgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt. Raad van Cultuur
 • Als het aan de Museumvereniging ligt gaat de nieuwe Erfgoedwet ook in provincies en gemeenten toegepast worden. Museumvereniging
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voorstander van een integrale Erfgoedwet. Maar het wetsvoorstel hiervoor legt gemeenten te zeer aan banden. Ze zijn niet langer vrij om het belang van hun roerend erfgoed af te wegen tegen andere belangen. Gemeenten krijgen een marginale rol bij de monumentenaanwijzing. VNG
 • In de nieuwe Erfgoedwet gaan onder meer de Wet tot behoud van cultuurbezit en de Monumentenwet op. Voordat het conceptwetsvoorstel aan de Raad van State wordt voorgelegd, vindt een openbare internetconsultatie plaats over de concepttekst. Erfgoedstem
 • In opdracht van de Vereniging Rembrandt is er een onderzoek gedaan naar de vraag hoe op een zo zorgvuldig mogelijke wijze met kunst in het publiek domein zou moeten worden omgegaan. De vereniging hoopt dat dit advies bouwstenen aanreikt die bijdragen aan het gemeenschappelijk belang om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke omgang met openbaar kunstbezit. Vereniging Rembrandt
 • Staatssecretaris Jetta Klijnsma ( SZW) steunt met een bedrag van 7,5 ton de activiteiten van het Jeugdcultuurfonds, -sportfonds en de Stichting Leergeld. Binnenlands Bestuur
 • Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het manifest van het Grote Kerken Overleg over het tekort aan rijkssubsidie voor het onderhoud van de grote kerkelijke rijksmonumenten. Rijksoverheid.nl
 • Rijksjaarverslag 2013: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rijksoverheid.nl
 • Een goed cultureel aanbod zorgt vaak voor een betere leefbaarheid in een stad, ook omliggende gemeenten profiteren daarvan. Dat betoogde Gerard Marlet tijdens het symposium Ruimte voor Kunst & Cultuur ter ere van het 25-jarig bestaan van Bouwfonds Cultuurfonds. Vastgoedmarkt
 • Volgens de Tweede Kamer moet Toneelgroep Amsterdam meer voorstellingen geven in de regio. De Telegraaf
 • De publicatie OCW Kerncijfers biedt informatie over de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap. Rijksoverheid.nl
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat meedoen met cultuur stimulansen verdient. De VNG is voorstander van een convenant tussen de overheden met als onderdelen: een kwaliteitsprogramma voor de brede basisschool, talentontwikkeling bij amateurs en versterking van verenigingen. Dit heeft ze laten weten in een brief aan minister Bussemaker. VNG
 • Tijdens het deelcongres nr. 3 ‘Creativiteit? Levensnoodzaak of luxe?’, onderdeel van het VNG Jaarcongres 2014, komt de Directeur-generaal Cultuur en Media van OCW spreken over de opvattingen van minister Bussemaker over verdwijnende muziekscholen en kwijnende amateurkunstverenigingen. VNG
 • Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt de Nederlandse ruimtelijke ordening steeds Europeser van aard. Dat komt doordat veel ruimtelijk relevante onderwerpen worden bepaald door afspraken op Europees niveau, maar ook door de beleidskeuzes die Nederland zelf maakt. Binnenlands Bestuur
 • De Eerste Kamer heeft een mondeling overleg met de minister van OCW over de effecten van de cultuurbezuinigingen op 10 juni. De Eerste Kamer
 • Debat over de nieuwe bibliotheekwetgeving van vorige week donderdag werd geschorst. VVD, CDA en SGP vinden niet dat de bibliotheek ook verplicht moet worden om zich bezig te houden met ‘kennismaken met kunst en cultuur’ en ‘ontmoeting en debat’. De PvdA en de SP willen een bibliotheekmonitor om de beschikbaarheid van openbare bibliotheken in kaart te brengen en veel partijen pleiten voor een Nationale Bibliotheekpas Informatieprofessional, Schrijven online
 • Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 maakt doorstart. Dichtbij.nl/maastricht
 • Wethouder cultuur vanMaastricht kondigt grote bezuinigingsronde aan. Dichtbij.nl/maastricht
 • Gemeente ‘s-Gravenhage investeert fors in toonaangevende cultuur. Dichtbij.nl/den-haag
 • In aanloop naar de Europese Verkiezingen heeft de European Cultural Foundation, in samenwerking met Kunsten ’92 en oa Buma Cultuur, Dutch Creative Industries en de Federatie Cultuur, het Manifest Voor Europa Door Cultuur opgesteld. Kunsten’92
 • De Europese Commissie wil dat Europese films meer te zien zijn in andere landen dan waar ze worden geproduceerd. Daarom heeft zij eind vorige week een nieuwe filmstrategie gepresenteerd. Holland Film Nieuws

Cultureel ondernemerschap

 • Is de nieuwe generatie artistieke makers inderdaad een creative underclass, overlevend op losse contracten, als eeuwige stagiair of vrijwilliger? Boekmanstichting organiseert op donderdag 12 juni een Boekman-Salon waarin jonge makers aan het woord komen. Boekman.nl
 • De discussie over de verplichte Beroeps Ervaring Periode(BEP) voor aanstaande architecten vervolgt. De Architect
 • Op 8 mei stond in architectuurcentrum Aorta in Utrecht tijdens een BNA bijeenkomst ‘de strategische architect’ centraal: hoe kun je als architect een rol spelen aan de voorkant van het bouwproces? Een verslag. De Architect
 • YUP010 #2, de tweede van een serie bijeenkomsten van BNA die als doel hebben het ondernemerschap van startende architectenbureaus te bevorderen, was gewijd aan een beproefde manier van opdrachten verwerven: prijsvragen en aanbestedingen. BNA
 • Door de diversiteit onder kunstinitiatieven is het moeilijk een vinger te leggen op wat een kunstinitiatief precies is en wat ze betekenen. Toch hebben ze een aantal zaken gemeen, die ze uniek en onmisbaar maken voor de kunstwereld. Tubelight.nl
 • Reactie van het Stedelijk van Abbemuseum op NRC artikel ‘Kunstenaars: Musea zijn soms krenterig’, over de honorering van kunstenaars door musea bij solotentoonstellingen: het artikel schetst het beeld van het museum als uitbuiter van kwetsbare kunstenaars. thekitchen.vanabbe.nl
 • Ook in het Verenigd Koninkrijk worden kunstenaars niet gehonoreerd door musea en kunstinstellingen. The Guardian
 • In 2013 kwam een recordbedrag van 40 miljoen euro ten goede aan musea door de Museumkaart. Een stijging van 30% t.o.v. 2012. Het geld is besteed aan gezamenlijke promotie van de musea en voor de uitbetaling van de bezoeken met de Museumkaart. Museumvereniging
 • Het eerste kwartaal van 2014 was een zware periode voor de entertainmentmarkt. De omzet is ruim 17% lager uitgevallen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (exclusief streaming). De grootste dalers zijn fysieke muziek en video. Inct.nl
 • Cijfers uit het boekenvak : eerste kwartaal 2014 : een daling in de verkoop van fictie van 14%. Groei van het e-book met maar liefst 29 procent. Inct.nl
 • In de digitale markt hebben spannende boeken een groot aandeel: ŽŽn op de drie verkochte e-boeken is een spannend boek. Inct.nl
 • Green Chemistry Campus steunt Gebouw-T in Bergen op Zoom bij het realiseren van hun ambitie om het eerste biobased poppodium van Nederland te worden. Greenchemistrycampus.com
 • De voorstelling Anne, die sinds 8 mei te zien is in Theater Amsterdam, wint de Nationale Innovatieprijs. Deze prijs is ingesteld om een ode te brengen aan de creativiteit van de Nederlandse samenleving. Theaterkrant

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt voor ontwerpers met een project dat zich in het buitenland afspeelt, afhankelijk van de opzet en doelstelling(en) van het project, de mogelijkheid een aanvraag indienen bij de Deelregeling Internationalisering of bij een van de drie basisregelingen (e-cultuur, architectuur en vormgeving). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Birgit Donker blogt over de tevredenheid bij het Mondriaanfonds na de presentatie van een onderzoek naar de klanttevredenheidsonderzoek dat Blauw Research in februari uitvoerde onder alle kunstenaars, bemiddelaars en (erfgoed-)instellingen die vorig jaar een aanvraag deden. Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Doel van de Bijdrage Kunstbeurzen van het Mondriaanfonds is bij te dragen aan de internationale positie van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland. Hier de nieuwe lijst van kunstbeurzen en recente toekenningen. Mondriaanfonds
 • Onlangs hebben 25 beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) toegekend gekregen. De Werkbijdrage is bedoeld voor kunstenaars die minstens 6 jaar een beroepspraktijk hebben en is een tegemoetkoming in de investering van materiaal, tijd en diensten van derden. Mondriaanfonds
 • Tegelijk met de lancering van de stimuleringsmaatregel voor de filmindustrie, kondigde het Filmfonds in Cannes de aanstelling van een nationale filmcommissioner aan. Filmkrant
 • Filmfonds
 • Er is grote belangstelling vanuit de internationale filmindustrie om in samenwerking met Nederland en in Nederland films te komen produceren. Filmfonds
 • Nu of Nooit! is een stimuleringsproject voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25′ voor de oudste doelgroep van Zapp (8-12 jaar). Voorstellen voor een ontwikkelingsbijdrage in het kader van Nu of Nooit! 3 kunnen tot en met woensdag 4 juni 2014. Mediafonds
 • Het Letterenfonds voert de regeling Projectsubsidies voor publicaties uit. In de eerste subsidieronde van 2014, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is (vooralsnog) in totaal € 794.000 verleend aan 36 auteurs voor 39 literaire projecten. Letterenfonds
 • Moving Meetings Theatre is een meerdaags showcaseprogramma van interessante voorstellingen uit Nederland en Vlaanderen voor theaterprogrammeurs en -directeuren van over de hele wereld. Voor Nederlandse theaterprofessionals is met name het Vlaamse gedeelte van Moving Meetings Theatre interessant. Aanmelden kan via een formulier. Fonds Podiumkunsten
 • Buma/Stemra heeft in 2013 166 miljoen euro uitgekeerd aan componisten, tekstschrijvers, uitgevers en aan sociale en culturele doeleinden, zo blijkt uit het jaarverslag 2013. Buma/Stemra
 • Geert Sanders, hoogleraar ‘Institutional Advancement – The Art of Fundraising’, Nyenrode Business Universiteit, over fondsenwerving in de Verenigde Staten. Scienceguide.nl
 • Groninger Museum ontvangt legaat kunstverzamelaar Jan Bouman. Kunst.blog.nl
 • ABN AMRO is in 2014 en 2015 de nieuwe hoofdpartner van de Amsterdamse Uitmarkt. Theaterparadijs
 • Film by the Sea heeft een crowdfundingsplan opgezet om meer financi‘le armslag te krijgen, omdat de subsidie- en sponsorbedragen teruglopen. Eindhovens Dagblad
 • Boekhandel Gianotten & Mutsaers in Tilburg heeft sinds deze week 329 aandeelhouders. Door crowdfunding hebben investeerders vijftigduizend euro ingebracht. Omroep Brabant
 • Het samen met anderen aan de wieg kunnen staan van een project of onderneming is misschien wel de belangrijkste factor van de opkomst van crowdfunding, volgens Koen van Vliet. SMO.nl

Cultuurnieuws; Nederland

algemeen

 • Radicale vernieuwers van 2014 zijn bekend. Vrij Nederland
 • In een samenleving waarin het belang van hi‘rarchie is afgenomen, ten gunste van een egalitair en individualistisch ideaal blijft de culturele smaak voor een groot deel sociaal bepaald: mensen uit hogere klassen houden eerder van Bach en mensen uit lagere klassen eerder van Frans Bauer. Proefschrift dat cultuursocioloog Marcel van den Haak op 27 mei verdedigtaan de UVA. UVA
 • Verslag van Beyond Allegories in het Amsterdamse stadhuis. Kunstenaars, politici en het publiek gingen met elkaar in debat over de verhouding van kunst en politiek bij enkele belangrijke maatschappelijke vraagstukken.Metropolis M

architectuur en vormgeving

 • De genomineerden van de Gouden Piramide 2014, de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening, bekendgemaakt. De Architect
 • Het cultuurhuis Rozet mag zich het Beste Gebouw van het Jaar 2014 noemen. De ontwerpers, Neutelings Riedijk architecten, zijn erin geslaagd met het gebouw een vergeten plek nieuw elan te geven. Cultuurhuis Energiehuis Dordrecht wint Publieksprijs. Winnende gebouwen hebben grote impact op het publiek. BNA.nl BNA.nlBNA.nl
 • ‘The Next Black’ is een documentaire over de toekomst van kleding. Heeft wearable technology een toekomst of blijft de mode een traditionele industrie? Fashion United

beeldende kunst

 • Pro en contra Alain de Botton’s uiteenzetting in het Rijksmuseum. De Correspondent, hard/hoofd
 • Twaalf jaar na de opening toont fotomuseum Foam in Amsterdam voor het eerst zijn vaste collectie. Kunstbeeld
 • Floris Solleveld over de beste videokunst die hij kent. Hard//hoofd
 • De Kunstvlaai, Hendrik-jan Hunneman en Noor Mertens selecteerden dit jaar 48 kunstenaarsinitiatieven. Metropolis M
 • Lokaal01 presenteert een project van RAUMTE, een samenwerkingsverband van zeventien jonge kunstenaars. Tijdens de Kunstvlaai presenteren zij ‘Hebt u deze tentoonstelling gezien?’ Tubelight.nl

letteren

 • ‘Het wordt tijd voor een belangrijke vrouwenprijs,’ schrijft Jolien Janzing in NRC Handelsblad. Want vrouwelijke schrijvers maken volgens haar ‘geen schijn van kans’. NRC
 • De 10 grote schrijvers van de toekomst volgens de redactie van Tzum. Tzum.info
 • Pulitzerprijs winnende auteur Junot D’az ziet dat de standaard in de Verenigde Staten voor lezen en schrijven blank, man en hetero is. Schrijven online
 • Hoe ver reikt de artistieke vrijheid van schrijvers? Scarlett Johansson daagde een Franse auteur voor de rechter nadat hij haar in zijn boek noemde. Trouw

muziek

 • Nederlandse muziek doet het goed in het buitenland. Vroeger werd er lacherig gedaan als onze muzikanten ambities toonden de grens over te gaan. Wat is er veranderd? 3voor12.vpro.nl
 • ‘Het Pinkpop-programma van dit jaar is twee keer zo duur als dat van vorig jaar. Maar we hebben ook meer kaartjes verkocht dan ooit, dus het kan uit.’ Interview met Rob Trommelen (MOJO) over PinkPop. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Van 4 tot 7 september wordt de eerste editie van De Nederlandse Cabaretdagen (DNCD) gehouden in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Theaterkrant
 • Tijdens SPRING Performing Arts Festival organiseert theatermaker Dries Verhoeven tien theatrale missen in de Utrechtse Sint Willibrordus. Theaterkrant, Theaterkrant

Cultuureducatie en -participatie

 • EDU-ART ontwikkelde factsheets over de relatie tussen cultuuronderwijs en andere beleidsterreinen, als participatie, jeugdbeleid, gezondheid, economie en veiligheid. edu-art
 • Tijdens de Europese slotconferentie van Grundtvig Art-Age werd kennis uitgewisseld over actief ouder worden, cultuurparticipatie en kunstzinnig leren. LKCA.nl
 • Certificeringsorganistie KunstKeur blijft nog een jaar voortbestaan en gaat advies bieden over kwaliteitszorg aan cultuureducatieve aanbieders. LKCA.nl
 • Het Centraal Museum in Utrecht is na Stedelijk Museum Amsterdam en Van Abbemuseum in Eindhoven het derde museum in Nederland dat met Alzheimerprogramma Onvergetelijk Centraal start. Centraal Museum
 • Atelier Herenplaats in Rotterdam is een kunstopleiding voor kunstenaars die door hun verstandelijke beperking niet terecht kunnen bij een academie. Vers beton

E-culture

 • Sidney Vollmer en Michael Wolbert lanceren met steun van het Nederlands Letterenfonds Boekbuis.com, een videoplatform voor Nederlandstalige, literaire video’s. Op Youtube zwerven duizenden interessante video’s over Nederlandse boeken en Nederlandse schrijvers. Boekbuis zal al die video’s daarom voortaan verzamelen, en overzichtelijk opdienen. Inct.nl
 • Wiggle, een in ‘s-Hertogenbosch ontwikkelde cultuur-app, gepresenteerd. Brabants Dagblad, Wiggle app
 • De website Literatuurplein.nl heeft in samenwerking met het bedrijf Bright Side of Life de gratis app Boekwijzer gelanceerd voor iOS en Android. De app biedt toegang tot alle in Nederland leverbare boektitels. Informatieprofessional

Erfgoed

 • De in onbruik geraakte Rotterdamse spoorbrug De Hef krijgt mogelijk een tweede leven. Stichting Hef Experience wil het Rijksmonument uit 1927 opknappen en er een restaurant, loop- en klauterroutes en een museum in onderbrengen. De Architect

Bibliotheken

 • De Provinciale Serviceorganisatie ProBiblio heeft twee rapporten uitgebracht met voorbeelden van innovatie in kleinschalige bibliotheekvoorzieningen. VNG
 • De Bibliotheek heeft speciaal voor de week van het Luisterboek (19 t/m 25 mei) de collectie van de LuisterBieb vernieuwd. De Luisterbieb bevat een brede collectie audioboeken; van thrillers, literaire titels tot kindertitels. Inct.nl

Cultuurbeleid; Noord-Brabant

 • De commissie voor Cultuur en Samenleving vergadert vrijdag 6 juni o.m. over het fonds Brabant C. Brabant.nl
 • Statenlid Marijn ten Harmsen van der Beek (VVD) voelt zich voor het blok gezet nu Gedeputeerde Staten naar buiten hebben gebracht dat 25 miljoen vanuit de Essentgelden naar culturele initiatieven gaat. Tegelijkertijd, vindt hij, weet de sector nog altijd niet waar ze aan toe is na het niet doorgaan van Brabant Culturele Hoofdstad. Brabants Dagblad

Cultuurbeleid; grote Brabantse gemeenten

 • Bredase VVD-fractie wil uitleg van het college over de ontwikkelingen binnen Breda’s Museum. BN-De Stem
 • D’66 Breda wil ŽŽn van de kiosken in het NS Station, ontworpen door kunstenaar Peter Struycken, behoeden voor sloop. BN-De Stem
 • D’66 Breda wil een kunstroute vanuit het nieuwe station naar de binnenstad. Dichtbij.nl/Breda
 • In Breda gaat het regelmatig over beeldcultuur. Maar wat heeft dat eigenlijk met de praktijk van creatieven en ondernemers te maken? Breda vandaag
 • Het coalitieakkoord in Eindhoven geeft nog geen concrete antwoorden op hoeveel er bezuinigd gaat worden op cultuur. In plaats daarvan wordt er een nieuwe stichting opgericht: ‘Stichting Cultuur Eindhoven’, die zich moet gaan buigen over de vraag hoe het cultuurbeleid in Eindhoven eruit moet komen te zien. Studio 040
 • Mary-Ann Schreurs blijft wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur in Eindhoven. Omroep Brabant
 • Commentaar Eindhovens Dagblad op het besluit van de gemeente Eindhoven om de (relatief kleine) subsidie aan Philharmonie Zuidnederland (PZN) te schrappen. Eindhovens Dagblad
 • De Effenaar Eindhoven heeft een tekort op de jaarrekening 2013 van 145.000 euro. Maar dat is wel een ton minder dan een paar maanden geleden nog verwacht werd. En het verlies kan gedekt worden uit het eigen vermogen. Eindhovens Dagblad
 • Ontwerp nieuw hotel in Bergstraat gepresenteerd in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • CAST organiseert een avond over het Veemarktkwartier in Tilburg. Wat zijn de huidige ontwikkelingen, en hoe ‘maak’ je een dergelijk creatief cluster in de stad? CAST
 • Wederom internetveiling van Kunstuitleen Arto Imago, die de collectie van de Tilburgse Kunstuitleen overnam, via het Notarishuis Arnhem. Tot 27 mei. GeorgeKnightLang

Cultuurbeleid; overige Brabantse gemeenten

 • Het Bergeijkse bedrijf Bruns trekt in het pand van voormalige weverij De Ploeg. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Cuijk ontvangt van de Provincie Noord-Brabant een subsidie van ruim 66.000 euro voor de restauratie van het Fraterhuis. Cuijks weekblad
 • 55 docenten van Pulz beraden zich op het voeren van actie, na de afwijzing van het reorganisatieplan. Eindhovens Dagblad
 • Sint-Michielsgestel gaat bezuinigingen op onder meer leefbaarheid, sport en welzijn en kunst en cultuur. Brabants Dagblad
 • Directeur Marcel Hendriks van Pulz beschuldigt het college van B & W van Best ervan dat ze verkeerde informatie verstrekt aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • B&W van Hilvarenbeek ziet het Factorium, commerci‘le muziekscholen als Keys4music en de Zuivelfabriek of de invoering van het rugzakjesmodel als goede alternatieven bij een faillissement van Pulz. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Moerdijk besluit deze maand of de katholieke kerk van Standdaarbuiten alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst wordt. BN-De Stem
 • Het reorganisatieplan van de Muzelinck in Oss dient rond 1 juli voorgelegd te worden aan de ondernemingsraad (OR). De organisatie moet het vanaf 2017 met zo’n 2,5 ton subsidie minder doen Brabants Dagblad

Cultuurnieuws; Noord-Brabant

algemeen

 • ProefMei biedt dit jaar veel cultuur uit Bergen op Zoom en omstreken. BN-De Stem ProefMei
 • Culturele instellingen in Oss komen op zondag 25 mei voor de eerste maal gezamenlijk op ŽŽn dag naar buiten met hun culturele aanbod voor het komende seizoen. Brabants Dagblad

beeldende kunst

 • Op zaterdag 24 mei lanceert het Van Abbemuseum als tweede museum in Nederland een luisterroute. Met verhalen, interviews en muziek leidt theatermaker Lucas de Man de bezoekers door het hele gebouw. Van Abbemuseum Het Bredase kunstenaarsinitiatief Club Solo is vanaf woensdag 21 mei tot en met zondag prominent aanwezig op de tiende Kunstvlaai in Amsterdam. BN-De Stem Op 28 plekken in Boxtel staan zondag kunstwerken van kunstenaars die op een of andere manier iets met Boxtel te maken hebben. ‘Local Heroes’ heet de tentoonstelling waar al maanden aan wordt gewerkt maar die maar ŽŽn dag duurt. Omroep Brabant
 • Het in Bergen op Zoom en de regio West Brabant ontwikkelde concept Biobased Art&Design is een uitdagende cross-over tussen kunst en economie. In dit concept verbindt de creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht van de kunsten zich met technologie en wetenschap van biobased economy. In Museum het Markiezenhof is in dat kader de expositie Biobased Mini Wunderkammer te zien. Proefmei.nl
 • Spelen met kleuren tijdens yoga in MOTI in Breda. Breda vandaag
 • Verschillende vaartuigen en objecten werden te water gelaten tijdens de proef voor de Bosch Parade op 19, 21 en 22 juni. Brabants Dagblad

film

muziek

 • International Gipsy Festival in Tilburg l is dit jaar alweer toe aan zijn achttiende editie. 3voor12.vpro.nl
 • De line-up van het Tilburgse hiphopfestival WOO HAH! Is compleet. Meer dan twintig hiphopacts zullen, verspreid over drie podia, op 6 juli in de Tilburgse Spoorzone een optreden verzorgen. Omroep Brabant
 • Singer songwriters in de tweede voorronde BN DeStem Cultuurprijs leggen ziel en zaligheid bloot. BN-De Stem
 • Het Van den Udenhout-Chappin Cultuurfonds kent de 2-jaarlijkse cultuurprijs toe aan het Filharmonisch Orkest ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • Koen Delaere en Bas van den Hurk hebben met Whatspace (Tilburg) een organisatie opgezet die een verlengstuk is van hun eigen, individuele kunstpraktijk, maar tegelijkertijd gekenmerkt wordt door nauwe samenwerking. Tubelight.nl
 • Bergse graficus Hubertine Elias- Noordman (68) voltooit reeks etsen ge•nspireerd op de Via Crucis van Franz Liszt. BN-De Stem
 • Toen kunstenaar Ellen Brouwers 40 werd, besloot ze tien jaar lang elke dag een foto te maken. Binnenkort verschijnt de publicatie. Brabants Dagblad

film

 • Een persoonlijke zoektocht naar de zin en onzin van de Europese Unie. Dat is de film «Euromania« van de Eindhovense documentairemaker Peter Vlemmix. Omroep Brabant
 • Het in Vught gevestigde bedrijf Corporate Trailer heeft wederom een internationale prijs gewonnen voor een webcommercial. Brabants Dagblad

letteren

 • David en andere bewijzen van liefde is het debuut van Lizette van Geene, schrijfster van onder meer commerci‘le en journalistieke teksten. Deze roman is uitgebracht met behulp van het self-publishing platform Brave New Books. 8weekly
 • Tweede roman van Tilburgse auteur HŸlya Cigdem beschrijft de hennepteelt bij Turkse families in Tilburg. Omroep Brabant

Kunstonderwijs

 • Het Zunderts Toneel speelt Kees Was Hier, een voorstelling van de jonge schrijver-regisseur Jorg van den Kieboom. Hij studeert hiermee af aan de Fontys Academie voor Theater in Tilburg en is tevens genomineerd voor de prestigieuze Jacques de Leeuw Prijs. BN-De Stem
 • Afstudeerproductie van choreografiestudenten van de Fontys Dansacademie is te zien in De NWE Vorst, Tilburg. Dans magazine
 • Mysterieuze container op het Pieter Vreedeplein in Tilburg maakt deel uit van een transmedia storytelling campagne ‘Uitzicht’ die is opgezet door de vier studenten van Fontys. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en -participatie

 • Academie voor Theater, DOKe, Factorium en Kunstbalie organiseren een studiedag over documentair theater op maandag 23 juni in Tilburg. Kunstbalie
 • Project ‘De Buurt als Museum’ van basisschool De Elzen in Tilburg succesvol. Brabants Dagblad
 • Guus Meeuwis opent muziekstudio voor zieke kinderen in St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. Omroep Brabant
 • De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch beleefde de tweede editie van Mixed & Moves, een urban dance event voor jongeren tussen de elf en vierentwintig jaar. Brabants Dagblad
 • Hart van Brabant Award voor Harmonie Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand. Brabants Dagblad
 • Stichting JONG! Theater komt met de familiemusical Hercules, zoon der goden. BN-De Stem
 • De eerste editie van Kring Kids, een door Kiwanis georganiseerd open podium voor regionaal talent in schouwburg De Kring, Roosendaal, succesvol. BN-De Stem
 • Tijdens het Peuterfestival in de Tilburgse Stadsschouwburg kijken kinderen van twee tot en met vier jaar naar korte theatervoorstellingen. Brabants Dagblad
 • Twee nieuwe varkens gearriveerd in het Tilburgse Varkenshuis. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Heemschut stelt dat cultureel erfgoed niet altijd in goede handen is bij Brabantse gemeenten. Erfgoedstem
 • Regionaal archief Tilburg krijgt een opknapbeurt. Brabants Dagblad
 • Nationaal Voetbalmuseum opent half juli in Herstaco-stadion van RBC in Roosendaal. Omroep Brabant
 • Stagnerende aanwas jeugdleden verontrust gilden in Kring Kempenland. Eindhovens Dagblad

Recreatie en vrijetijdseconomie

 • Nederlanders hebben iets minder vakantieplannen voor komende zomer; meer plannen voor vakantie in eigen land. NRIT
 • 2015 is het van Gogh jaar. Van Gogh is mondiaal een ijzersterk merk en de verwachting is dat dit tot veel extra bezoek leidt uit binnen- en buitenland. Alle reden dus voor ondernemers in de cultuur- en vrijetijdssector om hun kans te pakken en door samenwerking meer bezoekers en bestedingen voor Brabant te realiseren. Daarom de Van Gogh-tafel voor ondernemers in Noordbrabants Museum, 17 juni a.s. Vrijetijdshuis
 • De fietstocht van Proeftuin040 en Transitiestad Eindhoven langs twintig groene en duurzame initiatieven liet zien dat stadslandbouw in Eindhoven bloeit. Eindhovens Dagblad
 • Een gedeelte van het GZG-terrein in ‘s-Hertogenbosch is omgetoverd tot een ‘stapelbare krattentuin’.
 • Brabants Dagblad
 • Florali‘n in de Brabanthallen trekt iets meer dan 75.000 bezoekers. BN-De Stem
 • Burgemeester van Gijzel pleit voor Rijksmuseum van de technologie in Eindhoven. Omroep Brabant
 • Indoor Skydive Roosendaal heeft het offici‘le TripAdvisor¨ Certificate of Excellence ontvangen. Indoorskydive.com
Geen reacties

Geef een reactie