Trends & ontwikkelingen 23 oktober 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De afschaffing van de VAR en invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) zal niet per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. Staatssecretaris Wiebes van Financi‘n heeft aangegeven dat het jaar 2016 zal dienen als overgangsperiode, waarin zzp’ers en opdrachtgevers de tijd krijgen hun werkwijze aan te passen op de nieuwe situatie, die per 1 april 2016 in zal gaan. In deze overgangsperiode zal de Belastingdienst niet handhaven, maar toezicht houden en waarschuwen. Rijksoverheid.nl , Flexmarkt , FNV Kiem
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de reactie van het kabinet op een internetconsultatie van de Europese Commissie. De consultatie gaat over de toekomst van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn. Nederland ziet de herziening van de richtlijn als een mogelijkheid om te komen tot coherente regelgeving die aansluit bij de huidige convergentie van mediadiensten door technologische ontwikkelingen. Voor Nederland is het van belang dat het huidige gedateerde onderscheid tussen lineaire en niet-lineaire media wordt herzien. Rijksoverheid.nl
 • Het Commissariaat voor de Media stelt dat de meerjarenbegroting van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) nog onvoldoende inzicht geeft in hoe bepaalde kosten zijn opgebouwd. In 2014 deed het Commissariaat aanbevelingen over deze ‘verbijzondering naar kostensoorten’, die het eenvoudiger moeten maken om vooraf begrote posten te vergelijken met de uiteindelijke jaarcijfers. CVDM , Villamedia
 • Staatssecretaris Sander Dekker geeft aan dat Open Access in 2016 speerpunt gaat worden in beleid Europese Unie. In een interview in de Volkskrant waarschuwt hij de wetenschappelijke uitgevers. Het kabinet wil dat binnen vijf jaar 60% van alle wetenschappelijke publicaties via Open Access beschikbaar zal zijn en binnen 10 jaar zou dat 100% moeten zijn. Volgens Dekker heeft de gemeenschap recht op die kennis die ook met gemeenschapsgeld wordt opgedaan. Dekker wijst er ook op dat wetenschappers op een gegeven moment gewoon zullen weglopen bij de uitgevers die geen overeenkomst zullen sluiten. Inct.nl
 • De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (Cultuur) laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar het beleid van het bestuur van Kunstcentrum De Appel. De aanleiding is de ontstane ophef na het ontslag van directeur Lorenzo Benedetti. Els Swaab, oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur, gaat de onderzoekscommissie leiden. Het bestuur van de Appel stelt het onderzoek op prijs en hoopt dat op basis hiervan een helder en gedeeld beeld ontstaat ten aanzien van de toekomst en de organisatie van de Appel arts centre. Volgens het Platform Beeldende Kunst toont dit aangekondigde onderzoek de verharde strijd tussen twee visies over de wijze van managen binnen het kunstenlandschap. De visie die meer gestoeld is op kunstzinnige overwegingen, staat tegenover het managers-denken waarin publieksbereik en rendement leidend zijn. De Volkskrant , De Appel , Platform Beeldende Kunst
 • De gemeente Den Haag mag beginnen met de sloop en de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein. Het bestemmingsplan ‘Wijnhavenkwartier en Spuiplein’, dat dit mogelijk maakt, wordt niet geschorst. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in de loop van volgend jaar een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan. Stichting Nomadisch Paviljoen, Stichting SOS Den Haag en enkele inwoners van Den Haag hadden de voorzieningenrechter gevraagd om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. Binnenlands bestuur
 • De gemeente Den Haag wil meer musea in de binnenstad om meer toeristen te lokken. Het gebied bij de Hofvijver en het Lange Voorhout moet een museumkwartier worden. Een onderdeel van het plan is de verhuizing van het Eschermuseum. Dat zit nu in het Paleis Lange Voorhout, dat tot 1991 in bezit was van de koninklijke familie. Gemeente Den Haag
 • Wat te doen met 44 miljoen? Die vraag stelde de VVD-fractie gisteren tijdens het jaarlijkse cultuurdebat na aanleiding van de tekorten bij TivoliVredenburg. Om de vraag kracht bij te zetten is er een website gelanceerd waar je de 44 miljoen zelf kan verdelen. De Stad Utrecht
 • De Nederlandse filmdistributeur September Film wordt de nieuwe eigenaar van de Rembrandt-bioscoop in Arnhem. Nog voor het einde van dit jaar zal de bioscoop zijn deuren heropenen. Het exploiteren van een stadsbioscoop past in de expansieplannen van September Film. Naast het distribueren van films zal September Film zich de komende jaren prominenter gaan profileren op het gebied van zowel productie als exploitatie. Doordat er in Rembrandt nu een commercieel filmhuis komt, is de gemeente Arnhem in een lastig pakket terecht gekomen. De plannen voor een (gesubsidieerd) filmhuis op het Kerkplein zijn niet meer realistisch nu er even verderop een commercieel filmhuis dezelfde films vertoont. De toch al optimistische verwachtingen met betrekking tot bezoekers in het nieuwe Filmhuis Focus zullen fors naar beneden worden bijgesteld. September Film , Arnhem-Direct
 • De gemeenteraad van Groningen wil niet dat het stadsbestuur nog geld vrijmaakt voor het Infoversum. Het filmtheater, dat pas vorig jaar de deuren opende, zit nu al zwaar in de financi‘le problemen. Het Infoversum in Groningen is het enige full dome theater in Nederland. De toeschouwer zit in een koepel. Op een scherm van 630 vierkante meter wordt volledig in de rondte geprojecteerd. Dagblad van het Noorden
 • De Vlaamse cultuurminister Sven Gatz wil de burgers meer betrekken bij het Vlaamse cultuurparticipatiebeleid. Dit leverde 17 aanbevelingen op. Zoals: meer cultuur in het onderwijs. En: net zoveel aandacht voor cultuur als voor sport in het Journaal. Die zullen geen dode letter blijven, schrijft de cultuurminister. ‘Ik was onder de indruk van het enthousiasme en de ernst waarmee burgers zich van hun opdracht kweten.’ lkca
 • Een delegatie van Leeuwarden-Frysl‰n 2018 was vorige maand in Brussel voor een tussentijdse rapportage. Het was de eerste keer sinds het winnen van de titel in september 2013 dat de organisatie uit Friesland zich officieel tegenover de jury moest verantwoorden. De organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad is goed op weg, concludeert de Europese jury. Er waren aanbevelingen. Het cultureel programma heeft flexibiliteit nodig voor ‘aanpassing aan nieuwe realiteiten’. KH2018 gaat daarom vluchtelingen betrekken bij de projecten. Verder is het zaak nu al te investeren om het toeristisch imago van Leeuwarden als ‘interessante, culturele bestemming’ op te vijzelen. 2018.nl

noord-brabant

 • Tijdens de bijeenkomst agenda cultuur 2017-2020, 19 oktober jl. , spreken bkkc en provincie Noord-Brabant over twee ingredi‘nten die bijdragen aan een gezamenlijke agenda op het gebied van kunst en cultuur. Gezamenlijk gedragen door kunst- en cultuursector en de verschillende overheden. Nathalie Jansen, senior adviseur bij bkkc, sprak over de rol van onderzoek in het algemeen en de Culturele atlas Brabant; monitor professionele kunsten 2015, die begin 2016 voor de tweede keer verschijnt, in het bijzonder. Jeroen Mulder, beleidsmedewerker cultuur van de provincie Noord-Brabant, ging nader in op ‘Cultuur in beweging’, het uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, dat de provincie ruim een week geleden presenteerde aan Provinciale Staten. bkkc
 • De provincie Noord-Brabant verstrekt een lening van 2,7 miljoen euro aan de zusters van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. De zusters gebruiken het krediet voor de herontwikkeling van hun klooster in Oosterhout. Gedeputeerde Henri Swinkels: “De provincie wil actief meedoen Žn bijdragen aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Door herbestemming van bijzondere erfgoedcomplexen worden traditie en vernieuwing aan elkaar verbonden. We vinden dit bijzondere klooster heel interessant. Het past in de verhalen van Brabant, waar religieus Brabant een belangrijk pijler is. Samen met de zusters schrijven we nu een deel van dit verhaal.” Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant heeft zich uitgesproken tegen de forse bezuinigingen die Omroep Brabant boven het hoofd hangen. De provincie wijst erop dat regionale media belangrijk zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de Brabantse identiteit en cultuur. “Zij berichten als enige over de normale provinciale aangelegenheden. Ze zijn zo een informatiebron en bieden een platform aan de provinciale politiek.” Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Het Generaal Maczek Museum heeft grootste plannen. Uiterlijk 2019 wil het een nieuw nationaal oorlogsmuseum openen in Breda. Het museum krijgt als thema de inzet van de Polen in de Tweede Wereldoorlog in West-Europa, m in Nederland. Naast de gemeente worden er ook gesprekken gevoerd met externe sponsoren. “3 november is een belangrijke dag voor ons. Dan gaan we in gesprek met onder andere het V-fonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Breda Vandaag
 • De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 vinden dat er teveel zaken onzeker zijn in het begrotingsvoorstel van het College van B en W van de gemeente Eindhoven. GroenLinks wil over vijf maanden een tweede (tussen)begroting maken. De PvdA stelt op zijn beurt voor om zestien projecten waar het college mee wil beginnen ‘in de wacht’ te zetten. De IJsbaan, het Muziekgebouw, het onderwijshuisvestingsplan: allemaal moeilijke dossiers waarvan de financi‘le gevolgen nog onduidelijk zijn. Eindhovens Dagblad
 • Op z’n vroegst per 1 januari 2017 kan het Eindhovense Van Abbemuseum zelfstandig zijn. Mits de politiek dat besluit voor het einde van dit jaar neemt. Maar als het Van Abbe geen gemeentemuseum meer is, kost het de gemeenschap jaarlijks wŽl meer geld: tussen de 2,3 en 6 ton, afhankelijk van de mate van zelfstandigheid. Het museum kost de gemeente nu 4,3 miljoen euro per jaar. Eindhovens Dagblad
 • De monumentale Steentjeskerk in Eindhoven wordt een toonzaal waarin te zien is hoe exclusieve soorten natuursteen voor bijzondere projecten kunnen worden gebruikt. En daarnaast komt er volgens de nieuwe eigenaar Harrie Kolen een publieke, kunstzinnige invulling: “waarmee ik de samenleving aangenaam ga verrassen.” Het einde van slepende onderhandelingen met de gemeente over de bestemmingsmogelijkheden van de kerk is volgens hem in zicht: “Nog ŽŽn goed gesprek en dan zijn we er.” Eindhovens Dagblad
 • Een delegatie Kamerleden uit de vaste Kamercommissies Economische Zaken en OCW uit de Tweede Kamer bracht op 19 oktober een werkbezoek aan de topsector creatieve industrie. Tijdens het bezoek gaven Rob van Gijzel, Burgemeester van Eindhoven, Jeroen van Erp, voorzitter van de Dutch Creative Council, en Martijn Paulen, directeur van Dutch Design Week hun visie op het belang van de creatieve industrie voor Nederland en Brainport Eindhoven. Gemeente Eindhoven
 • Google wil over heel Europa een netwerk van “digitale werkplaatsen” opzetten die zzp’ers en mkb’ers op weg helpen in de online wereld. De eerste komt in Eindhoven. Rob van Gijzel, burgemeester Gemeente Eindhoven: “We zijn ontzettend blij met de keuze van Google om de Digitale Werkplaats hier te lanceren, want het sluit naadloos aan bij de ambities van onze stad, waar technologie, kennis en design verbonden worden.” e52.nl , Omroep Brabant
 • Zonder concreet aan te geven waarop en hoeveel er in 2016 minder bezuinigd kan worden, willen de politieke partijen in ‘s-Hertogenbosch de pijn voor inwoners verzachten. Opmerkelijk genoeg slingerde coalitiepartij CDA de discussie aan tijdens de commissie Bestuurlijke Zaken. Brabants Dagblad
 • Kleinere cultuur-initiatieven in ‘s-Hertogenbosch sneller een kans geven. Dat is het achterliggende idee van een nieuw financieringssysteem cultuur. Volgens verantwoordelijk wethouder Huib van Olden hoeft niet elk initiatief en elk subsidieverzoek eerst door de gemeenteraad beoordeeld te worden. In het nieuwe systeem gaat het College uit van een vast budget voor vier jaar ; wie de beoordeling gaat doen is nog niet bekend. Brabants Dagblad
 • Zijn ‘de ambities met de binnenstad’ ineens van tafel? Dat vragen de besturen van ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch, de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, Ambulante Handel ‘s-Hertogenbosch en de Vereniging Eigenaren ‘s-Hertogenbosch zich af in een brief die onlangs is verstuurd aan de gemeenteraad. Deze deelnemers aan het Centrummanagement maken bezwaar tegen het plan van het Bossche College van B en W om volgend jaar de jaarlijkse bijdrage van 14.000 euro geheel te stoppen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg grijpt niet in bij theater de NWE Vorst in Tilburg. Niet de gemeente, die de NWE Vorst met 580.000 euro subsidieert, maar het bestuur gaat over het personeelsbeleid, stelde wethouder Marcelle Hendrickx. “Als het rommelt, bespreek ik dat wel met het bestuur, maar dan wel binnenskamers. Ik vraag daarin vertrouwen.” Brabants Dagblad
 • Door twee recente meevallers vanuit het Rijk hoeft de gemeente Tilburg het komende jaar geen bezuinigingen door te voeren die de stad raken. Dat maakte wethouder Erik de Ridder (CDA, financi‘n) bekend. Brabants Dagblad
 • De kosten van een referendum over het stadskantoor kunnen oplopen tot 2,25 miljoen euro. Dat heeft althans het college van B en W becijferd. De sloop van stadskantoor-3 en de bouw van Primark hoeft niet te wachten op een eventueel referendum over het Stadhuisplein, volgens wethouder de Ridder. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het Brabants Dagblad, Omroep Brabant en de Fontys Hogeschool Journalistiek onder ŽŽn dak in de Spoorzone. Dat hoopt Tilburg te bereiken met een plan voor mediacluster Brabant. Wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone) maakt in een raadsbrief gewag van het plan, zonder overigens namen te noemen. Hij spreekt desgevraagd van ‘een kansrijk perspectief’. Pal naast de LocHal, aan de Burgemeester Brokxlaan, is een locatie beschikbaar. De Persgroep, eigenaar van het Brabants Dagblad, lijkt vooralsnog niet bepaald zin te hebben in een mediacluster. Volgens De Persgroep is dat momenteel nog ‘niet aan de orde’. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • “De tuinderij kan als duurzaamheidscentrum het groene visitekaartje van de Piushaven worden”, betoogt Jan van Bergen, oud-wethouder stadsvernieuwing in Tilburg en ŽŽn van de zes leden van de initiatiefgroep. “Het Piushavengebied is tot heden opgevuld door projectontwikkelaars en de gemeente. Nu komt er een initiatief uit de bevolking, vanaf onderop.” Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Kunstwerken die niet opgeknapt worden omdat daar geen geld voor is, moeten van de straat. En ook sokkels waar toch geen kunstwerk meer op komt te staan, kan de gemeente beter weghalen. Goede kunstwerken die nu nog in depot staan bij de gemeente, moeten daarentegen zo snel mogelijk worden teruggeplaatst. Kunstenaarscollectief Krot & Co presenteerde een plan van aanpak bij de Bergse wethouder Arjan van der Weegen. BN – De Stem
 • De Waterschans ondergaat als het aan de gemeente ligt eenzelfde metamorfose als Fort de Roovere in Halsteren. Het voormalige verdedigingswerk in Bergen op Zoom moet weer goed zichtbaar worden in het landschap. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. BN – De Stem
 • Het faillissement van de Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie (MIK) kan mogelijk op korte termijn worden afgerond. Curatoren Ilona van de Klundert en Jan Dingemans zijn alleen nog in afwachting van de vordering van het UWV. Brabants Dagblad
 • Museum De Wieger in Deurne gaat in 2016, als het 40 jaar bestaat, een permanente tentoonstelling inrichten rond grondlegger Hendrik Wiegersma. De hele benedenverdieping wordt hiervoor gereserveerd. Met de nieuwe insteek hoopt De Wieger een sprong naar voren te kunnen maken. Het museum krijgt sinds 2015 geen exploitatiesubsidie meer van de gemeente, alleen nog een bijdrage (43.000 euro) voor het gebouw en de collectie. De blijvende expositie rondom Wiegersma moet meer geld gaan genereren. Eindhovens Dagblad
 • Muziekschool Kunstkwartier in Nuenen krijgt mogelijk een eenmalige bijdrage van ruim 70.000 euro om uit de schulden te komen. Het college van B en W stelt in de begroting voor om dat bedrag opzij te zetten om de instelling in een klap weer financieel gezond te maken. De gemeenteraad beslist begin volgende maand of dat ook daadwerkelijk gebeurt. “Kunstkwartier heeft zelf fors moeten bezuinigen”, erkent wethouder Joep Pernot (GroenLinks, financi‘n). “Dat hebben ze op een goede manier gedaan. Deze schuld is hen niet aan te rekenen. Vandaar dat wij eenmalig willen bijspringen.” Eindhovens Dagblad
 • Het voormalige zwembad De Blikken wordt omgebouwd tot een centrum vol culturele activiteiten. De kunstenaars van de stichting BOCK gaan het pand exploiteren. Volgens de gemeente wordt De Blikken ‘een ontmoetingsplek voor cultuur minnend Oosterhout.’ En ‘Lokale kunstenaars en jong talent krijgen de mogelijkheid zich in Oosterhout te vestigen en zich verder te ontwikkelen. BN – De Stem
 • Is het een goed idee om een kunstwerk van snoeihout neer te zetten in een wijk die gebukt gaat onder overlast door jongeren? In de Schadewijk in Oss twijfelen ze daar over. De gemeente, opdrachtgever van het project, voelt er niets voor om een kunstwerk te plaatsen dat al tijdens de productie ‘in de fik wordt gestoken’. Brabants Dagblad
 • Roosendaalse buurthuizen zijn bang dat (muziek)clubs die nu ruimte bij hen huren, vertrekken naar het beter toegeruste Muziekhuis De Suite. “Als Muziekvereniging Roosendaal bij ons weggaat, kunnen we de deur wel sluiten”, zegt Jan van de Ven, voorzitter van wijkcentrum ’t Dijksteeke. “Dat is onze grootste huurder, ze zijn drie keer per week bij ons.” BN – De Stem
 • Phoenix Cultuur, de nieuwe organisatie voor kunst en cultuur in Meierijstad, gunt zichzelf 2 jaar de tijd om te groeien naar een krachtige organisatie. “We voelen ons gesteund, want ook de politiek erkent dat er enorm veel potentie in de 3 gemeentes zit. We hebben nu een hele platte organisatie en elke docent heeft een grote verantwoordelijkheid. “, aldus Barbara Brouwer hoofd cultuureducatie Brabants Dagblad
 • Wilma Stofmeel, die in 2006 de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van theater voor de jeugd ontving, over de bezuinigingen op cultuur in de gemeente Waalre. rtvhorizon
 • De gemeente Waalwijk heeft het externe bureau BLOC als kwartiermaker aan het werk gezet voor de verhuizing van het schoenenmuseum en de versterking van het stadscentrum. De verhuizing van het museum is onderdeel van het SLEM-plan, waarin ook de in Waalwijk gevestigde internationale opleiding voor schoenontwerpers is opgenomen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Het aantal merkregistraties neemt af in Nederland. Daarom is Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) gestart met de campagne ‘Mijn merk is goud waard’. In dat kader organiseert BBIE donderdag 22 oktober een debat. Eindhovens Dagblad
 • Jozien Wijkhuijs schreef samen met Koen van Vliet het boek We moeten eens koffie drinken, een bundel van twintig interviews met ondernemers en wetenschappers over hun visie op de creatieve industrie. Als voorproefje: een interview met docent en onderzoeker Ruben Jacobs. Het boek werd op 22 oktober in Eindhoven gepresenteerd. Harthoofd , We moeten eens koffie drinkenJozien Wijkhuijs schreef samen met Koen van Vliet het boek We moeten eens koffie drinken, een bundel van twintig interviews met ondernemers en wetenschappers over hun visie op de creatieve industrie. Als voorproefje: een interview met docent en onderzoeker Ruben Jacobs. Jozien Wijkhuijs schreef samen met Koen van Vliet het boek We moeten eens koffie drinken, een bundel van twintig interviews met ondernemers en wetenschappers over hun visie op de creatieve industrie. Als voorproefje: een interview met docent en onderzoeker Ruben Jacobs
 • Sietske Ridders is conceptstrateeg en kleurplatenmaakster. Ze studeerde in 2009 af aan AKV|St. Joost. Ridders zet haar creatieve vaardigheden in om zowel profit- als non-profitorgansaties te helpen bij maatschappelijke vraagstukken. Ook richtte ze vier jaar geleden het local food-collectief Spek & Boter op, waarmee ze verschillende initiatieven en evenementen rondom eten en drinken organiseert. Hoe denkt zij over cultureel ondernemerschap? Cultuurmarketing.nl
 • De 100 invloedrijkste mensen in de hedendaagse beeldende kunst, volgens Artreview. Artreview
 • De internationale film van regisseur Marleen Gorris: Tulips Love, Honour And A Bike gaat gedistribueerd worden door Entertainment One Benelux. De film zou oorspronkelijk uitgebracht worden door het inmiddels failliet verklaarde A-Film. Dutch Filmworks neemt de distributie van de film Sneekweek over. Deze productie zou ook door A-Film worden gedistribueerd. Entertainment Business , NU.nl
 • De Europese filmdistributiesector moet kritischer de blik naar binnen werpen, minder behoudend zijn ten aanzien van windows en open staan voor pan-Europese fusies. Dat stelt Lord David Puttnam, voorzitter van de FDA (Film Distributor’s Association), de Engelse evenknie van de NVF (Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs). Holland Film Nieuws
 • In een brief naar Daniel Marti, de Intellectual Property Enforcement Coordinator

  cultuurmarketing

  • Om een nieuwe voorstelling, expositie of het programma te promoten, stuur je er een persbericht uit. In jouw ogen is het een prima bericht, maar hij wordt toch niet geplaatst. Waarom? In de aanloop naar de tweedaagse cursus PR, waarvan dag 1 op 24 november plaatsvindt, geeft Cultuurmarketing je alvast inzicht in de veel voorkomende fouten in het maken en versturen van een persbericht. Cultuurmarketing
  • De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk voor de boekhandelaar, maar het vertrouwen in de toekomst van de boekhandel lijkt inmiddels terug te komen. Veranderingen in de samenleving zoals digitalisering, nieuwe vormen van vrijetijdsbestedingen en de economische crisis hebben geleid tot dalende omzetten en de sluiting van vele boekhandels. Vera Post onderzocht voor haar masteropleiding Kunsten, cultuur en media op welke manieren boekhandels hun klanten kunnen terugkrijgen en een nieuw publiek kunnen aanboren. Cultuurmarketing (inlog vereist) Na de opleiding Journalistiek, stages bij NU.nl en Toazted en via poppodium EKKO kwam Lenny Boschman bij haar droombaan: publiciteit en marketing bij poppodium Mezz in Breda. Haar liefde voor de muziek uit ze ook door af en toe als DJ een plaatje te draaien en haar bestuursfunctie bij popfestival Breda Barst. Voor Cultuurmarketing doet ze verslag van een werkweek vol Belgische muziek. Cultuurmarketing
  • Heb je jezelf wel een gegoogeld? Heb je weleens iemand anders gegoogeld? Het antwoord op de tweede vraag is ongetwijfeld ‘ja’. Wat voor jou geldt, geldt ook voor anderen en dat betekent dat er dus ook naar jou gegoogeld wordt. Wat er dan te zien is, heb je in grote mate zelf in de hand. Zeker als (potenti‘le) zakelijke relaties je googelen, is het belangrijk op de hoogte te zijn van wat er getoond wordt, en hoe je dit kunt be•nvloeden. Frankwatching
  • Handige informatie over adverteren op Instagram. Dutch Cowboys
  • Video’s delen via social media: alle richtlijnen op een rij [infographic]. Frankwatching

  financiering

  • Het Mondriaan Fonds biedt beeldend kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid om hun ontwikkeling een internationale impuls te geven en hun netwerk te vergroten middels een stage bij Musea Brugge (voor bemiddelaars) of een mentoringtraject te volgen bij de Belgische kunstenaar Michel Franois en de Duitse kunstenaar Anton Henning (voor kunstenaars). De deadline voor aanmeldingen is op 27 november 2015. Er wordt naar gestreefd de selectie halverwege december 2015 afgerond te hebben. Overigens kan het hele jaar door voor een zelf georganiseerde stage of leerplek bij een gerenommeerde buitenlandse instelling of kunstenaar een aanvraag worden ingediend binnen de regeling Talentontwikkeling in Internationale Context. Mondriaanfonds
  • Het Mondriaan Fonds heeft binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht speciaal voor beeldend kunstenaars. Wie een (project) bijdrage krijgt van het Mondriaan Fonds kan zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat een rentevrije lening krijgen. Binnen dit fonds op naam zijn er meer mogelijkheden: zo kunnen ook kunstenaars die nog geen jaar zijn afgestudeerd een lening krijgen uit het fonds op naam en kan een lening ook worden aangevraagd voor gereedschap en apparatuur. Meer info over de mogelijkheden op de site van het Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat
  • De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij de twaalfde editie van One Night Stand, een dramareeks bestaande uit zes tv-films van 45 minuten. Dit jaar is er een iets andere opzet dan afgelopen jaren: zonder thema en met de mogelijkheid voor makers en producenten om zich direct samen aan te melden. Voor de twaalfde editie van One Night Stand is een premire tijdens het Nederlands Film Festival 2017 voorzien en zullen de films later in het jaar op televisie worden uitgezonden. Mogelijk krijgen ze voor die tijd een roulatie in de bioscoop.
  • Uiterste indiendatum is 14 december 2015. Filmfonds
  • Aan vier jeugdfilms is een realiseringssubsidie toegekend in het kader van het samenwerkingsproject Nu of Nooit!. Deze vierde editie staat geheel in het teken van animatie. De projecten werden dit voorjaar door Mediafonds en Nederlands Filmfonds uit 26 voorstellen geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Nu of Nooit! is een stimuleringsproject voor cultureel divers jeugddrama. Het is een initiatief van Mediafonds en NPO Zapp; bij deze vierde editie is ook het Filmfonds als samenwerkingspartner betrokken. Nu of Nooit! stimuleert toegankelijke, op filmische en originele wijze vertelde verhalen die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving. Filmfonds
  • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de derde en laatste ronde van 2015 zijn 8 projecten geselecteerd voor ondersteuning. Filmfonds
  • Twee majoritair Nederlandse en een minoritaire film krijgen Europese realiseringssteun van Eurimages. De majoritair Nederlandse speelfilms Een echte Vermeer en De kleine Vampier 3D krijgen in totaal € 671.000 en de minoritaire Nederlandse speelfilm Something Useful krijgt € 100.000. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Tblisi besloten na selectie uit 31 filmprojecten. Filmfonds
  • Zes auteurs werken aan nieuw radiodrama voor de publieke omroepen. Maria Stahlie en Ni–a Weijers gaan met AVROTROS samenwerken, Ronald Giphart en Jamal Ouariachi met de NTR. Elke Geurts en Gilles van der Loo schrijven voor de VPRO. Het Nederlands Letterenfonds heeft de schrijfopdracht verstrekt en het Mediafonds financiert de productie van de hoorspelen. Letterenfonds
  • Het Nederlands Letterenfonds heeft zich met zijn programma Vertalen in zicht aangesloten bij Nederland Vertaalt van het Prins Bernhard Cultuurfonds omdat deze initiatieven goed bij elkaar aansluiten. De twee programma’s hebben namelijk dezelfde doelgroep en hetzelfde doel. Beide fondsen willen graag het vak vertalen terugbrengen op de middelbare school. De landelijke scholierenprijsvraag Nederland Vertaalt nodigt scholieren uit het voortgezet onderwijs uit om de songtekst Kom terug van Spinvis in het Engels te vertalen en/of de songtekst Videogames van Lana Del Rey om te zetten van het Engels naar het Nederlands. Docenten kunnen een lesbrief downloaden en samen met de leerlingen werken aan de mooiste vertalingen. Bovendien kunnen ze daarbij een literair vertaler uitnodigen voor een gastles. De vertaler vertelt over zijn vertaalpraktijk, geeft aansprekende voorbeelden en begeleidt de leerlingen bij het uitvoeren van een vertaalopdracht in de klas. Voor een vertalersbezoek wordt een bedrag van €150 in rekening gebracht, als bescheiden tegemoetkoming in de kosten. Letterenfonds
  • De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag voor Kunstbalie Fonds Amateurkunst is 1 november a.s. Dit fonds heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van bijzondere producties, tentoonstellingen, voorstellingen, festivals en jongerencultuur georganiseerd door amateurkunst-organisaties. Kunstbalie
  • Er wordt heel wat gecrowdfund in Noord-Brabant. De projecten die op dit moment financiering zoeken zijn zichtbaar op de site mestmag. Het zijn projecten die al op steun kunnen rekenen van bkkc of Kunstbalie, bijvoorbeeld door een subsidie van 30% (mits ze hun doelbedrag behalen). mestmag

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Mei architects and planners, MVRDV / Octatube en NEXT architects zijn genomineerd voor de ARC15 Detail Award. Dat heeft de jury, onder leiding van Ronald Schleurholts, vandaag bekend gemaakt. Deze Award wordt uitgereikt aan een in Nederland of Belgi‘ gerealiseerd project dat zich onderscheidt door innovatieve details binnen een samenhangend totaalconcept. De Architect
  • Rob Schoonen, kunstredacteur van het ED, over de ontwerpen van ontwerper Maarten Baas en Van Aken Architecten voor De Bakermat in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
  • Transformatie van leegstaande gebouwen tot woningen staat al langere tijd op de agenda. Het onderwerp is nog meer in de schijnwerpers komen te staan door de problematiek rondom de opvang van vluchtelingen en het gebrek aan sociale huurwoningen voor hen. Lange tijd bleef het aantal woningen dat via transformatie tot stand kwam verborgen in de cijfers van het CBS. Maar voor het eerst is nu helderheid gegeven om hoeveel woningen het nu eigenlijk gaat : jaarlijks 11.000 woningen. Eindhoven bouwde meer dan het sloopte – maar hoe erg is dat? Cobouw , Nationaal Renovatie Platform , e52.nl
  • Onder welke voorwaarden hebben bedrijven interesse om de koepelgevangenis in Haarlem te kopen en een nieuwe bestemming te geven? Die vraag leggen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Haarlem ‘bij de markt’ voordat ze tot verkoop van het complex overgaan. Op die manier moet de verkoop van de koepel aansluiten bij de belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat ook de koepelgevangenissen in Arnhem en Breda verkopen. Architectenweb
  • Als ze de inmiddels wereldberoemde toekomstige stalen 3Dprint-brug in delen zouden prefabriceren, kon MX3D nu al beginnen. Maar omdat het bedrijf van onder meer meubelontwerper Joris Laarman de brug in ŽŽn keer op locatie wil vervaardigen, hebben ze nog een paar maanden voorbereidingstijd nodig. Bij horizontale stukken hebben de lasdruppels nog de neiging om te vervormen. En ook de robottechniek kan fijner. De Architect
  • De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een betonprinter in gebruik genomen, waarmee objecten tot elf meter lang, vijf meter breed en vier meter hoog geprint kunnen worden. De universiteit gaat samen met de bouwindustrie kennis ontwikkelen om over een aantal jaren grensverleggende en eenvoudig te recyclen betonproducten te printen. Architectenweb
  • Vanaf volgend jaar, als de eerste bewoners er intrekken, moet Hudson Yards in Manhattan de eerste quantified community van de wereld worden: een wijk waarin alles en iedereen op elk moment van de dag gemeten wordt. ãVoor het eerst kunnen we dan in real time een wijk analyseren.” Met de data kan het gemeentebestuur bijvoorbeeld snel ingrijpen bij geluidsoverlast.
  • De ‘smart city’ is een belofte om leefbaarheid te verbeteren, ook in Nederlandse steden. Maar uit recent onderzoek blijken grote valkuilen. Bepaalt straks een algoritme welke wijkbewoners een gevaar zijn? NRC
  • De website van het Eindhovens Dagblad heeft weer extra pagina’s gewijd aan de Dutch Design Week. Ook de site e52.nl heeft veel berichten over de manifestatie. “Ontwerpers moeten geen probleem oplossen”, vertelt directeur Martijn Paulen van de Dutch Design Week. “Maar je ziet dat designers vaak zelf aan de slag gaan met vraagstukken. Dat uit zich soms in een oplossing.” Uit het machtige spectrum waarin design zich manifesteert, kiest Metropolis M een aantal opvallende presentaties. Eindhovens Dagblad , e52.nl , Omroep Brabant , Metropolis M
  • Verschillende exposities op de Dutch Design Week in Eindhoven laten zien dat levend materiaal in opkomst is als ontwerp-medium. Door biotechnologie is het al mogelijk een hamburger, kunstmatig levende wezens en glow in the dark planten te kweken in laboratoria. BioArt Laboratories, dat ruimte en technieken biedt aan ontwerpers om met biomaterialen te experimenteren, presenteert ‘Chilling in a box’. Dit zijn de uitkomsten van een samenwerking met zes jonge ontwerpers op de snijvlakken van voedsel, design en biotechnologie. De eerste in een serie van 3 exposities onder de titel Playing Life, die opende op 25 september in Transnatural gallery Amsterdam, is ook te zien. Kennislink , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • De winnaars van de BNO Packaging Talent Award 2015 zijn bekend. De jury heeft drie prijzen toegekend onder de acht genomineerde ontwerpers en ontwerpstudenten. De winnaars namen hun prijs in ontvangst tijdens Materials XL | Future Packaging Concepts, een evenement over de toekomst van packaging en packaging design tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. De BNO Packaging Talent Award is een prijsvraag voor jonge ontwerpers en ontwerpstudenten. Aan de hand van een briefing wordt een (conceptuele) design_oplossing gevraagd voor een food- en een non-foodverpakking. BNO
  • Ruim veertig pas afgestudeerde modeontwerpers uit zeventien verschillende landen, waaronder Japan, Groot-Brittanni‘, Nederland en de Verenigde Staten, presenteren tijdens Modebelofte in het PSV stadion in Eindhoven hun afstudeerwerk. Veel ontwerpers zetten zich dit jaar af tegen de huidige maatschappij, vooral tegen social media. Volgens de jonge Britse ontwerpster Hannah Wallace gaat het tegenwoordig niet meer om branding, maar vooral om de functionaliteit van kleding. Fashion United , Dezeen
  • Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, ontving een paar op maat geprinte schoenen van SLEM, het innovatiecentrum en opleidingsinstituut voor de schoenen- en leerindustrie uit Waalwijk. Bezoekers van de expositie tijdens de Dutch Design Week kunnen zien hoe schoenen worden geprint. Eindhovens Dagblad

  beeldende kunst

  • Gastconservatoren en kunsthistorici Camille Morineau en Lucia Pesapane hebben een hele verdieping van het Bonnefantenmuseum voor de expositie Ceramix tot hun beschikking gekregen om te laten zien hoe keramiek, na een eeuwenlang stempel als praktisch, functioneel of puur decoratief materiaal, zich in de loop van de afgelopen honderd jaar ontwikkeld heeft als volwaardige kunstvorm. Het onderzoek naar de geschiedenis van keramiek als autonoom medium valt samen met het twintigjarig bestaan van het Bonnefantenmuseum, dat gebouwd is op de plaats waar ooit de SociŽtŽ CŽramique gevestigd was. Zwart Goud , Metropolis M
  • Op 27 november a.s. wordt beeldend kunstenaar Christie van der Haak vanwege haar grote en rijke oeuvre gelauwerd met de Ouborg Prijs 2015. Tegelijkertijd opent haar tentoonstelling Sproken / Fairy Tales in Gemeentemuseum Den Haag. De jury waardeert haar veelzijdigheid, de overtuigende manier waarop ze zich met haar werk op het grensvlak van kunst en design beweegt, zich van uiteenlopende materialen en technieken bedient, en haar niet aflatende bezieling en passie op anderen weet over te dragen. Metropolis M
  • Kunstenaar Arne Hendriks ontvangt de artist-in-residence-beurs van de Akademie van Kunsten en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW). Hendriks zal gaan werken aan zijn ‘The Incredible Shrinking Man’ project, waarin hij onderzoekt of (en hoe) de mens kleiner worden kan. Mensen worden steeds langer, en lijken daar zelfs trots op te zijn’, zegt hij. ‘Maar onze toegenomen lengte – in Nederland bijna twintig centimeter sinds 1830 – betekent een aanzienlijke extra druk op het ecosysteem.’ Lang zijn is een belasting, voor onszelf, onze gezondheid en de planeet. Hendriks pleit daarom voor een tegengestelde trend: krimp. KNAW
  • FoodLabPeel is op 23 oktober jl. van start gegaan. Twaalf kunstenaars en zes boeren gaan speeddaten met elkaar. Elke boer heeft een eigen vraagstuk waarvan filmportretten op locatie zijn gemaakt. Deze portretten zijn doorlopend te zien bij Agri meets Design, tijdens de Dutch Design Week. bkkc
  • Meer dan 80 kunstenaars uit Tilburg en omgeving hebben werk beschikbaar gesteld voor een veiling in de Spoorzone op 8 november, waarbij de opbrengst bedoeld is om vier dorpen in Nepal, hoog in de Himalaya, opnieuw op te bouwen. Brabants Dagblad

  film en av

  • ‘Kijken met je handen’ is dit jaar het thema van Cinekid, het kinder- en jeugdfestival voor film, televisie en nieuwe media. Onderdeel Het Medialab op het Westergasfabriekterrein is een fantastische speeltuin vol installaties, games en andere doe-het-zelf-dingen, met of zonder camera. Het festival opende met zes nieuwe afleveringen van het televisieproject Nu of Nooit! Traditiegetrouw waaiert Cinekid in de herfstvakantie met films en workshops uit over het hele land. Het aantal plaatsen waar Cinekid op Locatie neerstrijkt is dit jaar groter dan ooit. Dit record van 41 steden is te danken aan de deelname van JT-theaters, de tweede bioscoopketen van Nederland. Cultureel Persbureau
  • Het jaarlijkse KLIK! Amsterdam Animation Festival heeft sinds 2007 een stevige plek in de Neder_landse filmfestivalwereld. Het festival, waarvan de achtste editie van 27 oktober t/m 1 november in EYE wordt gehouden, richt zich op animatie in de breedste zin van het woord. Te zien zijn speelfilms, korte films, documentaires, bedrijfsfilms, muziekvideo’s, commercials, videospellen en installaties. Filmkrant

  letteren

  • ‘Hoe kun je optimistisch zijn in een tijd die niet gekenmerkt wordt door optimisme?’ twitterde de Amerikaanse schrijfster A.M. Homes in reactie op critici die verbaasd waren omdat ze haar roman een keihard happy-end had gegeven. Tijdens het Wintertuinfestival, dat over vier dagen en verschillende locaties in Nijmegen verspreid is, staat deze vraag centraal. Tientallen schrijvers, dichters, wetenschappers, muzikanten en kunstenaars gaan in op het thema Hoop. Literair Nederland
  • Een paar weken wonen tussen ouderen om zo ge•nspireerd te raken en er over te schrijven. Schrijfster Maartje Wortel verbleef een tijdje in een zorgcentrum in Eindhoven. Een bijzondere ervaring. Ze woonde en werkte van eind september tot 16 oktober in een kamer van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven. Dat deed ze op uitnodiging van Literair Productiehuis Wintertuin en de Literaire Salon. Omroep Brabant
  • Op 1 november verschijnt Leesbaar Amsterdam, een grote citatenkaart met bijna 500 citaten van zo’n 250 binnen- en buitenlandse schrijvers. De grafische elementen zijn op deze kaart volledig vervangen door letters, woorden en zinnen. Elk citaat staat precies op de plaats waar hij hoort: J.C. Bloem, uiteraard, op de Dapperstraat, Nescio in de Sarphatistraat, Multatuli aan de Lauriergracht en Canaponi in de Herengracht. Het begrip kaartlezen krijgt zo, wandelend door de woorden van literaire voorgangers en tijdgenoten, een heel nieuwe betekenis. Nederlandse po‘zie, Leesbaar Amsterdam
  • De nominaties voor de NS Publieksprijs zijn bekend. De NS Publieksprijs is dŽ boekenpublieksprijs van Nederland. Vorig jaar brachten ruim 88.400 mensen hun stem uit. CPNB

  muziek

  • November Music in ‘s-Hertogenbosch laat de laatste muzikale ontwikkelingen zien waarbij makers en componisten putten uit hedendaags gecomponeerde muziek, jazz, new world music, muziektheater, visual music, electronics & soundscapes en geluidsinstallaties. Elk jaar zet November Music extra schijnwerpers op componisten, makers, ensembles en/of uitvoerders die een bijzondere plek innemen in het Nederlandse muzieklandschap en een verwantschap vertonen met het festival door hun zoektocht naar nieuwe wegen waarbij ze zich niet laten binden door genres. Dit jaar werd gekozen voor Ensemble in Residence: Asko|Schšnberg, Artist in Focus : Wende, Componisten in Focus: Wilbert Bulsink en Florian Magnus Maier. The Agenda , November Music
  • Dit najaar brengt het onafhankelijke label Smikkelbaard, opgericht door Richard Foster en Marcel van Schooten, alle singles van het ooit invloedrijke post-punklabel Plurex opnieuw uit. Nederlandse post-punk was in de jaren tachtig een belangrijke stroming, die anders klonk dan wat er uit Engeland kwam, zoals Joy Division en Public Image Limited. Foster deed voor zijn postacademische graad aan de Universiteit Leiden onderzoek naar de post-punkgeschiedenis van Nederland. De stroming is volgens hem van groot belang geweest voor de Nederlandse muziekscene. Noisey

  theater en dans

  • Plaza Futura was jarenlang een bekend filmhuis en vlakke vloertheater in Eindhoven. Het gebouw aan de Leenderweg was lang te klein waardoor filmhuis Žn theater in 2014 verhuisden naar het Natlab. Daar worden wel veel films getoond maar er gebeurt weinig aan theater. Beginnend theatermakers waren in de stad op zoek naar een plek waar zij hun eerste experimenten op het podium konden doen. Het Eindhovens Parktheater, jeugdtheater ‘Het Paard dat Vliegt’ en Het Nieuwe Theater uit Eindhoven hebben nu samen een corporatie gevormd om Plaza Futura nieuw leven in te blazen onder de naam ‘Pand P’. 23 oktober is de offici‘le opening. Omroep Brabant , Theaterkrant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De Eindhovense ontwerper Bastiaan de Nennie heeft een prijs gewonnen van de website WeTransfer. Zijn ontwerp is daardoor drie weken lang te zien op de wereldwijd veel gebruikte website. De Nennie werkt met 3 d scanners en re-assembleert alledaagse objecten tot nieuwe objecten die ‘digitaal’ bestaan. Eindhovens Dagblad , Dezeen
  • De knipbare pop up collectie van de Eindhovense mode ontwerper Vera de Pont. Dezeen
  • Rijden zullen ze nooit, maar daar gaat het ook niet om. Van Eijk & Van der Lubbe willen met hun conceptcars vooral inspireren. Dezeen
  • Piet Hein Eek heeft behang ontworpen dat er uit ziet als bouwmaterialen als marmer, hout en baksteen. Dezeen
  • Motorrijders van MTC Health Angels hebben op vrijdag 16 oktober verschillende bewoners van Noorderkroon en Nieuwehagen, twee woonzorgcentra van BrabantZorg, getrakteerd op een ritje in de zijspan. De eindbestemming was de expositie Bosch Geluk in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Beeldend kunstenaar Sjaak Langenberg en vormgever RosŽ de Beer deden het voorstel aan de motorclub in het kader van hun onderzoek naar de definities van geluk. Het kunstenaarsproject is onderdeel van het driejarig onderzoeksproject Reinventing Happiness dat in opdracht van het Stedelijk Museum en gastcurator Joanna van der Zanden is opgezet. Brabants Dagblad
  • Het hart van Cocon wordt gevormd door een sculptuur van beeldend kunstenaar Iris Bouwmeester. Door 3d videomapping-technologie verandert dit object ingrijpend van vorm, kleur en sfeer. Deze veranderingen worden aangestuurd door een filmische compositie van Dyane Donck. De videobeelden zijn van Ruud Terhaag. Op woensdagavond 28 oktober kun je getuige zijn van een openbare repetitie/work-in-progress presentatie van deze multimedia-performance. Tijdens het aanstaande November Music Festival en de Cultuurnacht Breda volgend jaar is de presentatie te zien en horen. Electron Breda
  • De opnames voor de speelfilm Olaf en de Verborgen Poort zijn in volle gang. Met een bescheiden budget begon Mike Versteegh aan het maken van deze film. Maar door gunsten en giften van vrienden, bedrijven en overheden heeft hij nu een budget van 2,5 miljoen euro. Niet in geld, maar in diensten en materiaal. Omroep Brabant
  • Ad Grooten presenteerde bij boekhandel Adr.Heinen in ‘s-Hertogenbosch zijn nieuwste sprookjesboek De sprookjeskoningin, uitgebracht door uitgeverij Ploegsma. Brabants Dagblad
  • Hiphop-groep KopfKaas uit Oss brengt hun debuutalbum uit op het Amerikaanse label Beats Broke. KopfKaas vertelt het verhaal van twee gedesillusioneerde mannen uit de door de crisis hard getroffen arbeidersstad Oss. Brabants Dagblad
  • De Tilburgse formatie The Light Brigade presenteert de nieuwe langspeler ‘Celebrate Confusion’ (verschijnt op het Roosendaalse label Black Death Records ) in Little Devil in Tilburg. Het is een ode aan de verwarring, aan de chaos. 3voor12.vpro.nl
  • PopEi heeft de jonge ‘nu-wave- band’ lost/ctrl uitgeroepen tot Toptalent. Het is de eerste keer dat het popcollectief deze titel uitreikt. De band, die zijn inspiratie haalt uit de muziek van Joy Division, Editors en The Cure, wint een jaar lang gratis gebruik van een oefenruimte van PopEi, plus een pr-plan voor de debuut-EP waarvoor de band momenteel studio-opnames maakt. Eindhovens Dagblad
  • Tijdens de Tilburgse Cultuurnacht wordt ‘Koningin van ŽŽn Nacht’ opgevoerd, een combinatie van een ‘levend landmark’ en performance met dans, visuals (videomapping) en theater van het Tilburgse gezelschap Bouwjaar ’84. Brabants Dagblad
  • Kiki Schippers zet de eerste vijftien minuten van haar debuutvoorstelling Wie kijkt? een verlaten, hunkerende vrouw neer. Seks belust, wat bot en lomp, voor wie zelfs de pizzabezorger niet veilig is. Naarmate Wie kijkt? vordert worden haar persoonlijke vrijheid, het vermogen los te laten, anderen te begrijpen, haar eigen schaduw voorbij te springen en zachtaardig te worden, universele boodschappen die aardig beklijven. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Het kunstwerk Plankers wat tijdens Kunst aan de Maas in Neerlangel stond, is verkocht aan haard- en kachelwinkel Harlekijn in Beneden-Leeuwen. De kunst-installatie is hiermee het enige werk van Kunst aan de Maas dat een vaste plek krijgt. De stuurgroep achter Kunst aan de Maas heeft besloten dit jaar geen publieksprijs uit te reiken. Zij zag zich hiertoe genoodzaakt door een verdachte hoeveelheid aan stemmen. Dit keer waren dat er 1900, drie keer zo veel als bij de vorige editie. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
  • In plaats van het vervallen geluidsscherm aan de kop van de Halsterseweg in Bergen op Zoom willen bewoners van de drie noordelijke wijken, Tuinwijk, Meilust en Noordgeest Tussenstop, een kunstwerk dat is ontworpen door Gabri‘l Lester en Martine Vledder uit Amsterdam. Ruim vijftig procent van de bewoners stemde op dit idee. BN – De Stem

  kunstonderwijs

  • ‘De lichting afgestudeerden 2015 van Design Academy Eindhoven hebben geprobeerd het hoofd te bieden aan de realiteit van de complexe cultuur waar ze zich in bevinden. In deze zoektocht hebben ze omgangsvormen en alternatieven ontworpen voor een uiteenlopend aantal problemen die betrekking hebben op wereldwijde samenlevingen, zoals kwesties met verhouding tot ras en afkomst, dematerialisatie, het humaniseren van technologie en tactiliteit.’ Dutch Design Week , Dezeen , De Groene Amsterdammer
  • Denimmerk G-Star Raw gaat samenwerken met het master-programma Fashion Matters van het Sandberg Instituut. Het merk zal de opleiding financieel steunen, en zal daarnaast kennis over de mode-industrie delen met studenten. Fashion United
  • Studenten van Fontys ArtCoDe exposeren van woensdag 21 tot en met vrijdag 30 oktober in de Emmapassage met de expositie ‘Operatie Katterug’. Onlangs diende een aantal bewoners van de Tilburgse Katterug bij de gemeente Tilburg een burgerinitiatief in over de onderdoorgang van de Katterug. De gemeente schakelde studenten van Fontys Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe) in en vroeg hen de situatie te onderzoeken en ontwerpidee‘n aan te leveren. Tilburg.com
  • Zo’n 80 studenten nemen deel aan de Guerrilla in de Tilburgse binnenstad, een jaarlijks terugkerend evenement tijdens Oktober Dansmaand. Zowel studenten als docenten van dansacademies uit Antwerpen, Praag en Leeds zijn tot en met zaterdag op bezoek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, waar ze een intensief studieprogramma volgen rondom het thema Re-designing Spaces. Tilburg.com

  kunstbeoefening

  • ‘Prettig Gestoord’ is een klein gezelschap van amateurspelers die allemaal kampen met een psychiatrische stoornis. Al een jaar of vijf spelen ze elke week in Eersel, in het huis van Pythia Winia die ook de regisseur van het gezelschap is. Het gezelschap speelt nu ‘Het Verhaal van de Krekel’ over een die krekel last heeft van depressies. Wie de voorstelling wil zien, krijgt het advies om te reserveren. Er kunnen ongeveer vijftig toeschouwers terecht per voorstelling. Omroep Brabant
  • De repetities van theatergezelschap De Meierij voor de voorstelling ‘Het Narrenschip’ zijn in volle gang. ‘Het Narrenschip’ is een theaterstuk van bijna twee uur in het kader van Jheronimus Bosch 500. Plaats van handeling is het Jheronimus Bosch Art Center waar de voorstelling van 20 tot en met 28 november plaatsvindt. De Meierij werkt o.m. met componist Tom Lšwenthal, vaste scenarioschrijver Henri Swinkels, en regisseur Peter van Aar. Brabants Dagblad
  • Verschillende ‘culturisten’ oftewel amateurkunstenaars uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving kregen in het kader van Cultuurbosch de gelegenheid zichzelf te presenteren. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • Het Rijksmuseum in Amsterdam start 24 oktober met een grootschalige campagne om zijn bezoekers uit te nodigen om tekenend de museumzalen in te gaan. Volgens het Rijksmuseum is een museumbezoek vandaag de dag vaak passief en oppervlakkig, omdat mensen “geleefd worden door mobieltjes en media”. Bezoekers zijn volgens het museum snel afgeleid en ervaren daarom in mindere mate schoonheid, magie en verwondering. De schoonheid van kunst en geschiedenis kunnen door te tekenen beter worden ontdekt en gewaardeerd. Rijksmuseum
  • Steeds minder kinderen bespelen een muziekinstrument. En muziekscholen zijn snel aan het verdwijnen. Waren er in 2007 nog 245 scholen, door bezuinigingen van gemeenten zijn nu er nog maar 135 over. Dat blijkt uit cijfers van de Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie. BNR Nieuwsradio
  • Leerlingen van het Heerbeeck College uit Best exposeren tijdens de herfstvakantie vanaf 27 oktober in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Ze tonen tijdens de expositie werk dat ze gemaakt hebben in samenwerking met de Eindhovens kunstenaars Toos Nijssen en Tijs Rooijakkers. Eindhovens Dagblad
  • De schrijfworkshop SchrijfcafŽ in Heusden gaat door met een 2e seizoen. Volgens de organisatie is het 1e seizoen succesvol verlopen en is er ruimte voor een vervolg. Brabants Dagblad
  • Beginnersorkestendag Veldhoven beleeft zijn vijftiende editie. Het doel van de dag is om beginnende muzikanten eens in een grotere samenstelling te laten spelen. Het is een initiatief van de vier Veldhovense muziekkorpsen. Gemiddeld nemen er zo’n veertig jongeren aan deel die een of twee jaar een instrument bespelen. Naast het samenspelen ervaren ze hier ook hoe leuk het is om samen muziek te maken. Eindhovens Dagblad
  • Stichting Jazz Educatie Valkenswaard organiseert het samen met Cultuurcentrum De Hofnar, Centrum voor Muziek & Dans, de gemeente en onderwijsstichting SKOzoK een educatief jazzproject voor basisscholen. Leerlingen leren wat jazz is, maken zelf muziek en een eigen nummer, dansen en maken posters. Eindhovens Dagblad
  • Het National Center for Creative Aging is op zoek naar inspirerende prestentaties over ouderen en cultuurparticipatie. Hiervoor hebben ze een call for presentation uitgeschreven. Deze presentaties moeten inhoud geven aan de allereerste mondiale conferentie over ouderen en cultuurparticipatie. Het zal op 25-28 september 2016 plaatsvinden in Washington DC. Creative Aging ziet uit naar bijdragen uit de Verenigde Staten, Canada, Azi‘, Afrika, Australi‘, Europa en dus ook uit Nederland. Het is een kans om wereldwijd te laten zien waarmee u bezig bent en uw kennis te delen. Aanmelden kan tot 2 november. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • KunstRoute65 laat senioren in en rond Eindhoven kennis maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van design, kunst, technologie en cultuur. Tijdens de Dutch Design Week was er een workshop hiphop op Strijp S. Omroep Brabant
  • Op 26 november a.s. is het allereerste Community Art v——r Brabant-CafŽ met als thema “Zou het niet mooi zijn?”. Community Art v——r Brabant-CafŽ helpt maatschappelijke vraagstukken verkennen, biedt een nieuwe kijk op de werkelijkheid en brengt nieuwe verbindingen tot stand in de samenleving. Community Art Brabant
  • In twee Tilburgse wijken start binnenkort een proef met Buurtcultuur. Het Tilburg Akkoord, een samenwerkingsverband van de gemeente Tilburg en drie woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg, heeft dit deze week besloten. Dit initiatief ondersteunt culturele activiteiten van wijkbewoners. Doel van de ondersteuning is om de positie van wijkbewoners te verbeteren op de gebieden werk, inkomen en armoede. Professionele cultuurmakers begeleiden de activiteiten. Het is de eerste proef in Nederland met Buurtcultuur. Tilburgers
  • Bij boekwinkel Gianotten Mutsaers in Tilburg hangt van donderdag 22 oktober tot dinsdag 10 november kunst van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het gaat om replica’s van schilderijen van Andy Warhol, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Het Van Abbemuseum wil ook aanwezig zijn buiten zijn eigen muren en de collectie en activiteiten op andere plekken tonen. Met deze samenwerking met boekhandel Gianotten Mutsaers probeert het museum mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met hedendaagse kunst. Brabants Dagblad

  erfgoed

  1. Burgerinitiatieven zijn er in velerlei vormen, maar erfgoed als onderwerp van een burgerinitiatief is een thema dat nog wat onderbelicht is. En dat terwijl erfgoed vaak een aanleiding is voor bewoners om in actie te komen en dit zelfs kan dienen als vliegwiel voor een veel grotere betrokkenheid bij het dorp. Burgerinitiatieven rondom erfgoed in krimpregio’s kunnen van onschatbare waarde zijn, mits die waarde ook wordt gezien door overheden en de erfgoedsector. ruimtevolk
  2. Het portret van Catrina Hoogsaet dat Rembrandt in 1657 schilderde, mag voorlopig Engeland niet uit. De Engelse minister van Cultuur Ed Vaizey heeft besloten dat het doek te belangrijk is om door verkoop naar het buitenland te verdwijnen. De Volkskrant
  3. De Strijpapp is gemaakt door journalisten van Bureau Boven, die eerder in de geschiedenis doken van een groot Shellterrein in Amsterdam. Ze maakten tien verhalen over de geschiedenis van Strijp S, die via een smartphone te beluisteren zijn; de app kan zelf bepalen waar je loopt en zo het dichtstbijzijnde verhaal laten horen. Omroep Brabant
  4. Erfgoed Academie Brabant start met een reeks colleges over hoe men vroeger omging met thema’s als voeding en gemeenschapsvorming. Die Erfgoedcolleges bestaan uit 4 maandelijkse bijeenkomsten in muziekcentrum De Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad , Erfgoed Brabant
  5. Het kerkbestuur van Heeswijk heeft de hoop opgegeven dat de Willibrorduskerk van de slopershamer kan worden gered. Vice-voorzitter Rob Cremers geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat herbestemming van het gebouw vrijwel kansloos is. De kerk vergt nu al een investering van ongeveer ŽŽn miljoen euro om het dak waterdicht te houden. “En dan is er dus nog niks verbouwd ten behoeve van een andere functie.”
Geen reacties

Geef een reactie