trends & ontwikkelingen 24 april 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gereageerd op Cultuuragenda 2017 – 2020 en verder van de Raad voor Cultuur. VNG constateert dat de Raad voor Cultuur niet doorpakt en onvoldoende oplossing biedt voor de gaten in de culturele infrastructuur die per 2013 door de onevenredige rijksbezuinigingen van € 200 miljoen (naast indirecte kortingen) zijn ontstaan. Dit betreft met name opera, dans, jeugdtheater, presentatie-instellingen beeldende kunst en enkele musea. Ook de onevenwichtigheden in de bekostiging van festivals en sectorinstituten worden niet aangepakt. VNG
 • De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten heeft, nadat er een ledenraadpleging is georganiseerd om dit advies te bespreken en input te verzamelen, in een brief gereageerd op de Cultuuragenda 2017-2020. NAPK
 • Reacties vanuit de film- en av sector (o.m. die van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs ) op de Cultuuragenda 2017 -2020 en verder. In het hoofdstuk over film gaat de raad wat specifieker in op drie vraagstukken. Dat zijn de positie van de Nederlandse artistieke film, de plek van de Nederlandse film in het internationale landschap en de gevolgen voor de Nederlandse film van het veranderde kijkgedrag als gevolg van de digitalisering. Filmdistributeurs.nl , Holland Film Nieuws
 • Melle Daamen beweert dat de Raad voor Cultuur in de Cultuuragenda 2017 – 2020 de grondslag voor het Nederlands cultuurbeleid op de helling zet. De raad stelt niet de intrinsieke waarde, maar ‘schoonheid’ en ‘esthetische waarde’ van de kunsten centraal. Dergelijke waarden bestaan niet uit zichzelf maar kunnen slechts bestaan in de ogen en hoofden van mensen. ãDeze waarden ontstaan omdat een persoon zich mentaal verbindt.” Perceptie en beleving dus, in plaats van intrinsieke waarde.
 • Programmering en podia verdienen volgens de raad meer aandacht. Festivals verdienen meer steun omdat ze innovatief zijn in hun publieksbenadering. Diversiteit van publiek wordt weer terug op de agenda geplaatst. Toegankelijkheid wordt belangrijker geacht dan spreiding van de voorzieningen zelf. NRC
 • Het publiek moet centraal staan, volgens Melle Daamen. Barbara Visser en Gijs Scholten van Aschat van de Akademie van Kunsten, en Paul Hegeman, filmmaker, verweren zich tegen deze visie. digitale NRC, inlog vereist , digitale NRC, inlog vereist
 • Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de invulling van de bibliotheekfuncties, zodat zij het bibliotheekbeleid kunnen verbinden aan hun visie op de lokale samenleving. Dat zei minister Bussemaker(OCW) op ŽŽn van de bijeenkomsten die de VNG organiseerde over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) VNG
 • Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer de Nota van Wijziging aan van het Voorstel van wet houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Rijksoverheid.nl
 • Als het aan het kabinet ligt, hebben zzp’ers en freelancers binnenkort geen VAR-verklaring meer nodig om te laten zien dat ze als zelfstandige werken. Ook de plannen voor een digitale opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie zijn van de baan, schrijft Staatssecretaris Eric Wiebes van Financi‘n aan de Tweede Kamer. De Volkskrant , Ikgastarten.nl , NRCQ
 • Nederlanders zijn niet minder gaan geven aan goede doelen. Na een lange periode van groei, en een daling in 2011, blijft een verdere daling in het geefgedrag uit. Dat is verrassend, vanwege de economische crisis en een dalend vertrouwen van Nederlanders in de goede doelensector. Giften aan cultuur zijn sinds 2011 wel verder teruggelopen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland. De daling is opmerkelijk, omdat de overheid in 2011 besloot fors te bezuinigen op cultuur en een beleid inzette dat instellingen juist meer geld zouden moeten aantrekken uit de particuliere sector. De nieuwe Geefwet heeft nog niet tot meer giften geleid. NRC , Scienceguide.nl , NRCQ
 • Pleidooi van Steven ten Thije, onderzoeker, docent en schrijver, verbonden aan het Van Abbemuseum, Eindhoven voor aandacht voor kunstkritiek of kunstreceptie in het cultuurbeleid. “Ondersteun je, zoals nu gebeurt, met name de productie en presentatie van kunst, dan stimuleer je een systematische scheefgroei in het systeem, waarbij het verwoorden van de kunstervaring achter gaat lopen op de rest. Wil je het succes van het cultuurbeleid van de afgelopen halve eeuw oogsten dan moet je die scheefgroei durven tegen te gaan.” De Nieuwe Reporter
 • Briefwisseling van Albert Jan Kruiter en Merel de Groot over solidariteit. Met als achtergrond de Krakelinglezing van de Britse kunsteducatie-expert Paul Collard, waarin hij pleit voor nieuwe narratieven die nodig zijn om kunst te legitimeren. De grootste uitdaging in tijden van bezuinigingen en terugtrekkende overheden om solidariteit te verstevigen, is het cre‘ren van solidaire ervaringen, volgens Kruiter. In de reeks Brieven aan de kunst. Theaterkrant
 • Het IPO (Interprovinciaal Overleg) reageert op het rapport Cultuur als basis, van de evaluatiecommissie Cultuureducatie met Kwaliteit. De evaluatiecommissie pleit daarbij voor een structurele aanpak met langere looptijd in plaats van tijdelijke projectmatige aanpak. Ook provincies hebben hier meermalen hun zorgen over deze ‘tijdelijkheid van maatregelen’ geuit. Verankering van cultuureducatie vergt een lange adem, continu•teit is daarom belangrijk. Door de looptijd van de regeling aan te laten sluiten bij de looptijd van het bestuurlijk kader wordt volgens de evaluatiecommissie samenwerking en commitment geborgd. Bij provincies staat cultuureducatie prominent op de agenda. De evaluatiecommissie is van mening dat het convenant ‘Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs’ van grote strategische betekenis is voor de toekomst van cultuureducatie. IPO
 • Code for NL, een initiatief van het instituut Waag Society, is deze week gestart met zoeken naar getalenteerde en ondernemende ontwikkelaars, die de gemeenten Eindhoven en Amsterdam moeten helpen met het ontwikkelen van innovatieve diensten. Waag Society, een instituut voor onder meer technologie, kunst en wetenschap, lanceerde Code for NL in maart 2015. Het initiatief moet ervoor zorgen dat er een nieuwe manier van werken ontstaat binnen (semi) overheden. Binnenlands bestuur
 • Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwt voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden. Zij voorzien schade bij burgers, ondernemers en de overheden zelf. Binnenlands bestuur
 • De Amsterdamse gemeenteraad heeft het Contouren Kunstenplan 2017-2020 van cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) aangenomen. Het cultuurbudget wordt vanaf 2017 met 7,6 miljoen euro verhoogd tot ruim 90 miljoen per jaar. Het subsidiestelsel wordt gewijzigd: Amsterdam krijgt een eigen stedelijke basisinfrastructuur, de A-Bis. Hierin worden een aantal ‘essenti‘le cultuurinstellingen’ opgenomen, alle andere instellingen kunnen subsidie aanvragen bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). Theaterkrant , Amsterdamse Kunstraad
 • In het Amsterdamse coalitieakkoord is afgesproken 30 miljoen van de 450 miljoen euro aan subsidies die de gemeente jaarlijks uitkeert te schrappen. Ambtenaren hebben een lijst opgesteld van organisaties die gekort kunnen worden. OBA en Artis bijvoorbeeld zouden moeten inleveren. Rialto en De Amsterdamse Volksuniversiteit behoren tot de organisaties die wellicht geen subsidie meer ontvangen. Het Parool , Bibliotheekblad
 • Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor het Collectiegebouw. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, die eerder negatief adviseerde, reageert op het besluit van B & W. RRKC
 • Het noodlijdende Wereldmuseum krijgt geen extra financi‘le steun van de gemeente zolang directeur Stanley Bremer nog in functie is. ,,Deze man frustreert elke mogelijke oplossing.”. Dat stelt een meerderheid in de gemeenteraad van Rotterdam. Algemeen Dagblad
 • Succesvolle tentoonstellingen, maar tegenvallende inkomsten. Eind 2014 raakte het Stedelijk Museum Schiedam zo in de schulden dat er een overbruggingskrediet van 450.000 euro van de gemeente nodig was om salarissen te kunnen betalen. De komende maanden overlegt de museumdirectie met de gemeente Schiedam over het herstelplan dat inmiddels klaar is. In juni moet er een raadsbesluit vallen. NOS
 • Op diverse plaatsen in Nederland komen kleine theaterzalen in de knel. Theaterkrant
 • Toneelschuur Producties vraagt in de brandbrief ‘Doorstart of uitstel van executie?’ om aandacht voor zijn financieel precaire situatie. Directeur Frans Lommerse stuurde de brief aan de gemeente Haarlem, het Fonds Podiumkunsten, de Raad voor Cultuur, woordvoerders van de Tweede Kamer en branche-organisaties, in aanloop naar de komende begrotingbehandeling van de gemeente Haarlem voor 2016 en de voorbereidingen voor het nieuwe kunstenplan 2017-2020. Theaterkrant
 • Vera, Club Guy & Roni, Noorderzon, Het Houten Huis, De Noorderlingen en Jonge Harten willen samen het Grand Theatre in Groningen nieuw leven inblazen. Dagblad van het Noorden
 • Voor Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden dreigt een tekort van 11,5 miljoen euro. Het bedrag leek volgens de organisatie gegarandeerd, maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Leeuwarder Courant
 • Duitse, Franse en Belgische gemeenten en provincies gaan de barricades op om inspraak te krijgen bij de onderhandelingen van het handelsverdrag TTIP. In Nederland doen hun equivalenten voorlopig niets, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Binnenlands bestuur , De Groene Amsterdammer , Rijksoverheid.nl

noord-brabant

 • Bkkc heeft een brochure met de resultaten van het impulsgeldenprogramma uitgebracht. Met daarin een tussenstand hoe bkkc er in de afgelopen periode in is geslaagd de Brabantse culturele sector duurzaam te vernieuwen en te versterken. bkkc voert het programma uit in opdracht van Provincie Noord-Brabant. In een overzicht zijn alle in 2014 gehonoreerde projecten opgenomen. bkkc
 • De negen finalisten van de Brabantse Dorpen Derby 2015 zijn bekend. Projecten uit Den Hout, Gilze, Heeswijk-Dinther, Heeze, Nispen, Ravenstein, Sint Agatha, Sterksel en Stevensbeek dingen mee naar de hoofdprijs van 25.000 euro. Brabant.nl
 • De rapportage Leefbaarheid@Brabant, die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant maakte, is beschikbaar. Het programma Leefbaarheid@Brabant geeft steun aan initiatieven die een prettige leefomgeving in dorp of wijk cre‘ren of verbeteren. Het gaat om initiatieven waarbij partijen uit verschillende gemeenten samenwerken. PON , Brabant.nl
 • De resultaten van de app Swipe of Zwijg, die de provincie samen met een aantal jongeren in aanloop naar de verkiezingen lanceerde , zijn bekend. Via deze app konden jongeren hun wensen en idee‘n aan het nieuwe bestuur meegeven. Dat kon door stellingen, die vooraf door de jongeren waren bedacht, te liken of swipen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Om voorgoed een einde te maken aan de steeds terugkerende graffiti op de muren in en rond de Ginnekenstraat in Breda, gaan professionele kunstenaars zo’n 3.500 vierkante meter blinde muur voorzien van streetart. Dat meldt Dennis Elbers van het Graphic Design Festival Breda (GDFB). Het is de bedoeling dat de kunstenaars tijdens dat festival, dat 24 september begint, aan de slag gaan. de Bredase gemeenteraad moet nog formeel toestemming geven. BN – De Stem
 • Uit antwoorden van de Bredase wethouder Seluk Akinci op vragen van de leden van de raadscommissie economie blijkt dat architect Koen van Velzen medio 2013 heeft voorgesteld om het busperron van Breda Centraal van afwatering te voorzien. De bouwcombinatie, gesteund door de directie beheer van de gemeente Breda, heeft vervolgens besloten dat niet te doen omdat het aanneembaar zou dat overtollig water door de bussen de terminal uitgereden zou worden. BN – De Stem
 • Uit een overzicht van de stand van zaken stappenplan Muziekgebouw, blijkt dat nog niet veel voortgang is geboekt. Financi‘nwethouder Marco van Dorst (D66) gaf afgelopen dinsdagavond een toelichting op dit overzicht in de vergadering van de raadscommissie economie. Het stappenplan werd begin februari door hem aan de gemeenteraad gepresenteerd. Verdeeld over acht stappen staat daarin beschreven hoe college en Muziekgebouw samen gaan proberen een structureel exploitatietekort van 6 ton weg te werken. De politiek wenste daarna een toelichting van de Raad van Commissarissen van het Muziekgebouw Frits Philips op de fusieplannen met de Effenaar. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De eigenaar van het Muziekgebouw in Eindhoven is niet van plan de huur (van 1,9 miljoen euro per jaar) te verlagen. ‘Substantieel’ meer geld van extra sponsoren valt vooralsnog niet te verwachten. Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhovens college kwam vrijdag 17 april met een eerste voorzichtige reactie op de fusieplannen van het Muziekgebouw en poppodium de Effenaar. Volgens het college zijn er nog veel ‘vragen’ over de fusieplannen en moet de gemeente zo snel mogelijk me beide podia om de tafel om de fusieplannen te bespreken en te berekenen. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Pand P, het nieuwe initiatief in het oude pand van Plaza Futura in Eindhoven, gaat mogelijk al in september open. B & W heeft ingestemd met de huurovereenkomst die met de nieuwe huurder van het pand wordt aangegaan. Die huurder is een nieuwe cošperatie waarin Het Nieuwe Theater, het Parktheater en Hetpaarddatvliegt samenwerken. Onder de noemer Pand P willen de drie partijen de ruimte geven aan onder meer vlakke-vloerproducties, jeugd- en amateurtoneel. Eindhovens Dagblad
 • Helmond moet vanaf 2017 jaarlijks zeker tien miljoen euro structureel bezuinigen, op een begroting van 350 miljoen. Daarnaast komt Helmond met twee nieuwe projecten: het stadslab en het stadsleerbedrijf. Eindhovens Dagblad
 • Heel Helmond kan dit jaar eenmalig gratis een bezoek brengen aan het gemeentemuseum en het kasteel. Het museum stuurt alle inwoners per post een vrijkaartje. Eindhovens Dagblad
 • Onlangs werd bekend dat het nieuwe college van ‘s-Hertogenbosch heeft besloten om het stadsdebat over de toekomst van ‘s-Hertogenbosch helemaal niet meer door te laten gaan. Het memorandum Open blik op ‘s-Hertogenbosch dreigt in bureaulades van de gemeente te verdwijnen. Hier staan vier stadsessays van externe deskundigen, waar de gemeente eerder ruim 25.000 euro voor uittrok. Burgemeester Rombouts komt de critici tegemoet met een publieksdebat, maar breder en ook n.a.v. de stadsessays. Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • Bossche PvdA wil nieuwe cultuur zoals Kings of Colors festival voor ‘s-Hertogenbosch behouden. Dichtbij.nl/den-bosch
 • Er is een tijdelijke invulling van het oude Koningstheater omdat het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch op een later moment verwacht het podium nodig te hebben tijdens sloop en nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • Voor Podium Azijnfabriek in ‘s-Hertogenbosch dreigt een vertrek uit de voormalige Sint-Jacobskerk aan de Bethani‘straat. Er ligt een voorstel van ambtenaren waarin staat dat het de bedoeling is om het huurcontract niet te verlengen. Het huidige huurcontract loopt tot 1 januari 2017. Brabants Dagblad
 • De glazen LocHal in de Tilburgse Spoorzone wordt een gemeentelijk monument. De architecten voelen niks voor het oorspronkelijke idee van de gemeente om de hal in twee helften te verdelen voor de bibliotheek met partners en een ‘Stadshal’. Dit bleek tijdens een bijeenkomst van het Centrum voor Stedenbouw en Architectuur Tilburg waar de architectencombinatie voor de hal zijn kijk op de opdracht presenteerde. Brabants Dagblad
 • “De Spoorzone is niet van de ontwikkelaars en de gemeente, maar van Tilburg en iedereen die er woont. Geef het gebied aan de gemeenschap.” Aldus een manifest dat Veerle Slegers, oud-Statenlid en raadslid voor de SP, heeft gepresenteerd in de polygonale loods in de Spoorzone. Brabants Dagblad
 • Het Festival Mundial maakt dit jaar onderdeel uit van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Een weekendticket kost hierdoor maar 10 euro in plaats van 32,50 euro. Brabants Dagblad
 • Een nieuwe ‘zwarte doos’, een centrale positie voor het Paleis en meer ruimte voor de Heikese kerk. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in een aangepast ontwerp voor het Tilburgse stadskantoor. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Heusden heeft zich aangesloten bij jeugdcultuurfonds Brabant. Kunstbalie.nl
 • De nieuwe subsidieregels voor muziek- en cultuuronderwijs in de gemeente Moerdijk blijken na drie jaar goed te werken. Dat zegt het college van B en W en woordvoerders van enkele muziekverenigingen bevestigen dat beeld. Oorspronkelijk was er subsidie voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar. Vanaf nu ligt er een gemeentelijke bijdrage klaar voor alle kinderen tot en met 18 jaar. BN – De Stem
 • Kunstencentrum en dansschool Factorium stopt op 1 september met het aanbieden van cursussen in de gemeente Oisterwijk. Daarnaast stopt ook de ondersteuning aan de Oisterwijkse muziekverenigingen. Dertig personeelsleden van Factorium Podiumkunsten krijgen (deeltijd-)ontslag en zeshonderd cursisten moeten hun heil elders zoeken. Tilburg.com
 • Alle lichten voor de verdere ontwikkeling van het KVL-terrein in Oisterwijk staan op groen. Ondanks frustraties en onduidelijkheid over een onderdoorgang naar het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC), de grootste huurder op het terrein, stemde de voltallige gemeenteraad in met het bestemmingsplan. Brabants Dagblad
 • Groot en niet te vermijden: Het Groot Niet te Omzeilen Klein Revuetje in Oosterhout krijgt oeuvreprijs: de ‘Oosterhoutse Cultuurprijs 2014’. BN – De Stem
 • Het Roosendaalse college van B en W is akkoord gegaan met de plannen van de binnenstadsdirectie om de Nieuwe Markt voor bijna 3 miljoen euro een warmere uitstraling te geven. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Roosendaal moet veel trotser en zuiniger zijn op het eigen cultureel en historisch erfgoed. BN – De Stem
 • Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode werken momenteel aan een alternatief plan voor de invulling van de toekomstige cultuureducatie. Dat plan wordt ontwikkeld als alternatief voor de Stichting Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie (MIK) en is naar verwachting in mei gereed. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • DutchCulture organiseert in 2015 een serie themabijeenkomsten. De eerste op 2 juni staat in het teken van succesfactoren van Nederlandse kunst in de wereld. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Boekmanstichting, de Akademie van Kunsten en Ton Bevers (Erasmus Universiteit Rotterdam). Aanleiding is de publicatie van Nederlandse kunst in de wereld: literatuur, architectuur en beeldende kunst 1980-2013 bij uitgeverij Vantilt. Dit boek is het resultaat van een omvangrijke en diepgaande studie naar de zichtbaarheid en waardering van Nederlandse literatuur, architectuur en beeldende kunst in het buitenland. DutchCulture.nl
 • Wat is de overeenkomst tussen gevangenen en architecten? Blog van Roger Tan, Zakelijk directeur Broekbakema en BNA bestuurslid. BNA
 • Het werk van architectenbureaus neemt voor het eerst sinds 2008 structureel toe. Dit betekent een einde aan jarenlange neergaande trend. Uit de BNA conjunctuurmeting voorjaar 2015 blijkt een verbetering van de werkvoorraad van gemiddeld 3,5 naar 4,3 maanden. BNA
 • Denim City in Amsterdam is geopend. Denim City is een centrum voor ambacht en innovatie en een netwerkplatform voor de grootste spelers uit de denim industrie. Paradepaardje is het Blue Lab, een hightech research & development center waar wordt gewerkt aan technologische en duurzame oplossingen voor de hele laundry en finishing industrie. Style Indicator , Fashion United
 • De publicatie Yearbook TextielLab 2014 geeft een duidelijk beeld hoe textiel en design in het TextielLab elkaar vinden. Vakmanschap en meesterschap resulteren in de meest toonaangevende projecten. Het eerste exemplaar werd tijdens de Salone del Mobile in Milaan uitgereikt aan Rossana Orlandi. Textiellab.nl
 • De Amerikaanse Museumvereniging heeft een nieuw trendrapport uitgebracht. Het rapport, Trendswatch 2015, laat zien dat trends die nu in de maatschappij zichtbaar zijn ook hun weerslag hebben op de museale sector. In het rapport worden zes trends beschreven. De Nieuwe Bibliotheek in Almere en het Rijksmuseum in Amsterdam dienen als voorbeeld. Museumvereniging
 • De musea zijn niet langer oorden van kennis, beheer en reflectie. De renovaties van de grote musea in New York getuigen ervan. Vulture.com
 • Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011. De grote musea telden 3,2 miljoen bezoekers extra. Bij de kleine en middelgrote musea zijn de bezoekersaantallen niet of nauwelijks gestegen, of zelfs licht gedaald. CBS
 • Het gaat goed met de grote musea. TŽ goed, vinden veel mensen. Die blijven thuis. Want ze hebben geen zin om lang in de rij te staan en eenmaal binnen over de schouders van anderen naar die Rembrandt of Rothko te kijken. Trouw , Het Parool
 • Het ‘zoekende’ Bredase museum MOTI groeit verder. Zo’n 40.000 bezoekers per jaar trekt het Bredase Museum Of The Image (MOTI) inmiddels. BN – De Stem
 • Beeldend kunstenaars lijken steeds meer op zoek te zijn naar nieuwe manieren om kunst te maken en andere manieren om hun beroepspraktijk vorm te geven. Steeds meer kunstenaars zijn flexibel in hun beroepspraktijk en combineren vrij werk gemakkelijk met werken in opdracht. Ze werken veel samen en maken in hun werk graag combinaties met verschillende maatschappelijke sectoren. BK – Informatie
 • Sinds 2008 is het totaal aantal bioscoop bezoekers met maar liefst ruim 30% gestegen. Vorig jaar stabiliseerde het aantal bezoekers echter voor het eerst, terwijl het aanbod (en dus de concurrentie) fors toeneemt. Zijn de gouden jaren van de sector voorbij? In de BrancheBarometer Bioscopen publiceerde de Rabobank de laatste ontwikkelingen in de sector. Trends, kansen & bedreigingen. Rabobank
 • De omroepverenigingen krijgen veel minder te zeggen over wat ze gaan uitzenden. Dat staat in een concept-beleidsplan van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De positie van de NPO zelf wordt in de nieuwe plannen juist sterker, onder meer omdat de omroepverenigingen hun begrotingen en reserves moeten delen met de NPO. De Volkskrant , VPROfinanciering
  • Uit nieuwsgierigheid naar de interactiemogelijkheden tussen literatuur en games, schrijven het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds de Open Oproep Literaire Games uit. Deze eenmalige ronde zal in juni 2015 plaatsvinden en is exclusief voor de ontwikkeling en productie van Nederlandstalige literaire games. Auteurs en gameontwikkelaars kunnen binnen deze Open Oproep een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring. Voorstellen kunnen tot en met 8 juni 2015 worden ingediend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In januari 2015 schreven het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gezamenlijk een Open Oproep uit waarin beeldend kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars en instellingen werden opgeroepen voorstellen in te sturen die betrekking hebben op het grensgebied van de disciplines beeldende kunst en vormgeving, architectuur of e-cultuur. Een commissie heeft 139 voorstellen in behandeling genomen. 9 werden er gehonoreerd. De commissie constateert dat er weinig vernieuwende of experimentele aanvragen zijn binnengekomen die niet ook in een van de reguliere regelingen van beide fondsen in behandeling zouden zijn genomen. Veel aanvragen overstijgen naar haar mening niet de reguliere praktijk van de makers en de meeste voorstellen richten zich niet op de crossover tussen beeldende kunst en vormgeving, architectuur of e-cultuur. Gezien het resultaat van de Open Oproep zien beide fondsen geen aanleiding een nieuwe regeling in het leven te roepen. Mondriaanfonds , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het Mondriaanfonds heeft bekend gemaakt welke beeldend kunstenaars door een internationale jury zijn geselecteerd voor de shortlist van de Prix de Rome 2015. De 4 genomineerde kunstenaars ontvangen ieder een werkbudget en worden in de gelegenheid gesteld tijdens een werkperiode van vijf maanden nieuw werk uit te voeren, dat wordt tentoongesteld bij de Appel arts centre. Op basis van het nieuwe werk zal de jury medio december 2015 de winnaar bekend maken. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. Prix de Rome
  • De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publiek-private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaanfonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De Bijdrage is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. De plannen kunnen betrekking hebben op projecten met een blijvend karakter, die eventueel door de opdrachtgever worden aangekocht, maar ook op meer tijdelijke projecten. Eerstvolgende deadline is 13 mei. Mondriaanfonds
  • De regeling filmfestival van het Filmfonds is er voor aanvragen voor het organiseren van een filmfestival of retrospectief met als doel stimuleren van kennis en spreiding over en promotie van film in Nederland. De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden als beschreven in het deelreglement Filmactiviteiten. Eerstvolgende indiendatum is 6 mei. Filmfonds
  • 6 filmprojecten zijn geselecteerd voor een treatmentbijdrage van 8.500 euro in het kader van de negende editie van het project De Oversteek. Filmfonds
  • De speelfilms Cobain van Nanouk Leopold, Porselein van Jenneke Boeijink en Marionette van Elbert van Strien worden door het Nederlands Filmfonds gesteund met een realiseringsbijdrage. Filmfonds
  • In maart zijn de aanvragen uit de eerste ronde van 2015 van de regeling Literaire projecten en manifestaties van het Nederlands Letterenfonds behandeld. Er werden 28 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 349.320 euro. Het budgetplafond voor deze regeling in 2015 is 250.000 euro. In deze subsidieronde is in totaal 112.000 euro toegekend aan acht literaire organisaties. EŽn aanvraag is nog aangehouden. Letterenfonds
  • Namens het Letterenfonds waren Barbara den Ouden, Mireille Berman, Maarten Valken en stagiaire Lisa Grob eind maart aanwezig op de Salon du livre, de boekenbeurs van Parijs. Een verslag. Letterenfonds
  • De subsidieregeling Opdracht theatertekst van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld voor het geven van een opdracht om een tekst te schrijven. Het doel van de regeling is de kwaliteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 13 mei. Fonds Podiumkunsten
  • De subsidieregeling Opdracht compositie van het Fonds Podiumkunsten is voor het geven van een opdracht om een compositie (en eventueel een libretto) te schrijven. Het doel van de regeling is de kwaliteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. . Eerstvolgende deadline is 13 mei. Fonds Podiumkunsten
  • Architectenbureaus, opdrachtgevers en kennisinstellingen kunnen per 19 mei opnieuw innovatieve R&D samenwerkingsprojecten indienen voor de volgende ronde van de MIT-regeling. De MKB Innovatieregeling Topsectoren is bedoeld om beschikbare kennis bij Nederlandse kennisinstellingen die het creatieve MKB kan helpen haar grenzen te verleggen, beter toegankelijk te maken. Het afgelopen jaar zijn binnen de MIT-regeling veel R&D samenwerkingsprojecten van de creatieve industrie gehonoreerd. Een derde daarvan waren afkomstig uit het domein van de Built Environment. RVO.nl
  • De uitdagingen van deze tijd kunnen alleen worden opgelost als steden duurzamer, slimmer en socialer worden. Daar is veel creativiteit voor nodig. Challenge ‘Stad van de Toekomst’ zoekt slimme vernieuwers. De Challenge is een initiatief van de Agenda Stad en de Innovatie-estafette 2016 in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Kennisland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De inschrijving sluit op 8 juni. Op 11 mei wordt een informatiebijeenkomst gehouden. RVO.nl
  • Zes museummedewerkers gaan – elk samen met een hoogleraar – wetenschappelijk onderzoek doen dankzij een Museumbeurs van maximaal 62.500 euro. Het programma Museumbeurzen heeft als doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de museale sector te bevorderen. Minister Bussemaker (OCW) heeft hier 800.000 euro voor beschikbaar gesteld tot en met 2016. In november 2015 is de tweede aanvraagronde. NWO.nl
  • Theaterschrijfster Anna van der Kruis heeft de TheaterTekstTalent 2015 gewonnen. Cultuurfonds , Omroep Brabant
  • Crowdfunding begon als een kleinschalig initiatief om creatieve projecten te financieren, maar is in korte tijd wereldwijd uitgegroeid tot een hele industrie. Reden voor Douw & Koren en event department om Crowdfunding Day te organiseren, een evenement dat zij zelf ‘het grootste crowdfunding event van Europa’ noemen. Meer dan 700 deelnemers kijken naar de rol van crowdfunding en wat het voor hun zaken kan betekenen. Tijdens de Crowdfundingday vindt de Nederlandse premire plaats van Capital C, de eerste gecrowdfunde documentaire over crowdfunding. Crowdfundingday.nl, Holland Film Nieuws
  • De gebouwde omgeving en duurzaamheid doen het goed bij crowdfunders. Dat blijkt uit de cijfers van De Breed & Partners, dat een wekelijkse Crowdfunding Top 40 uitbrengt van projecten die het meeste kapitaal hebben opgehaald. De Architect

  cultuurnieuws per discipline

  algemeen

  • De eerste editie van het multidisciplinair kunstenfestival SHINE gaat 7 mei 2015 in ‘s-Hertogenbosch van start. Het festival staat deels in het teken van Jeroen Bosch 500 en er is een film- en kunstprogramma dat is ge•nspireerd op de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch. Brabants Dagblad

  architectuur en vormgeving

  • De Dutch Windmill wordt het duurzame icoon van de toekomst, volgens architect en mede-initiatiefnemer Doepel Strijkers. Deze nieuw te bouwen windmolen bevat geen bewegende onderdelen en zet een nieuwe vorm van energievoorziening op de kaart. De binnenste ring bevat een raamwerk van horizontale stalen buizen. Hierin worden geladen druppels gecre‘erd, die door de wind worden weggeblazen. De beweging van deze druppels genereert energie. Het gebouw bevat 2 ringen. Op de eerste ring draaien 40 cabines op rails (reuzencoaster), de tweede ring fungeert als een innovatieve windmolen en huisvest onder meer een restaurant, een hotel en diverse appartementen. Onder in dit nieuw te bouwen project zitten diverse publieke functies. Dezeen.com
  • In Katwijk is onlangs een kersvers nieuw duingebied opgeleverd. De voormalige vissersplaats, die voorheen zou zijn verzwolgen bij een serieus hoge zee, ligt nu veilig achter een dijk-in-duin. Okra Landschapsarchitecten droeg zorg voor de inrichting van het gebied, dat natuurlijk oogt, maar feitelijk nauwgezet is uitgekiend. De Architect
  • Op 25 april organiseert Architectuur Lokaal de ‘Atlas op tournee’ naar Almere en Lelystad, de groeikernen uit de jaren 70. Deze zogenaamde nieuwe steden hebben nu te maken met minder groei dan voorzien. Tijdens de tocht worden twee Atlas-onderzoeken naast gehouden om te kijken of er iets valt te leren uit de geschiedenis voor de huidige opgaven. De Architect
  • Tijdelijke bottom-up interventies die steden meer leefbaar moeten maken. Ze zijn niet meer weg te denken uit de stad en al helemaal niet uit het debat tussen planners, beleidsmakers en – uiteraard – burgers. In het MoMa in New York is momenteel een tentoonstelling te zien over de rol die stedelijke interventies kunnen spelen in ’s werelds snelst groeiende steden. Ruimtevolk
  • Voor het eerst in vijf jaar stijgt het aantal consumenten dat door de Nederlandse winkelstraten loopt. Onderzoeksbureau City Traffic telde de passanten in vijftig grote steden en zag in het eerste kwartaal een stijging van 1,1 procent ten opzichte van een jaar geleden. De fysieke winkel kan terugkeren in het straatbeeld. De Architect , Emerce.nl
  • Sinds krimp prominent op de kaart staat drukt de term vooral de ontkenning van het vraagstuk uit. In ‘Groot dromen, klein beginnen’, bundelde Platform31 diverse interviews met experts die juist spreken van krimpregio’s als koplopers in maatschappelijke veranderingen. Door te experimenteren, te leren en kennis uit te wisselen, ontstonden er baanbrekende oplossingen. In deze inspirerende bundel maken zij de balans op. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe? Platform 31
  • Nederland biedt grote kansen op het gebied van transformaties. Architecten kunnen hiermee opdrachten vergaren – mits zij buiten traditionele patronen denken en openstaan voor verdere samenwerking met alle partners in het bouwproces. Volgens de bank FGH. De Architect
  • In 2015 herdenkt Nederland dat het vijfenzeventig jaar geleden werd bezet en zeventig jaar geleden werd bevrijd. Monumenten voor Vrede presenteert uitgevoerde en onuitgevoerde ontwerpen voor iconische oorlogsmonumenten uit het archief van Het Nieuwe Instituut. Drie jonge door Studio Makkink & Bey geselecteerde ontwerpers en kunstenaars laten in de tentoonstelling zien hoe een nieuwe generatie met de thema’s oorlog en vrede omgaat. Het Nieuwe Instituut
  • Nederland heeft geen modemuseum, maar nu wel een website waar tienduizenden mode-objecten van 7 musea zijn samengebracht. ‘De mode’ loopt daarmee ver voor op andere specialismen in de museumwereld. Modemuze is een online platform waarop tienduizenden kleren en accessoires zijn te vinden die samen bijna vier eeuwen mode- en kostuumgeschiedenis vertegenwoordigen, van de zeventiende eeuw tot vandaag. De Volkskrant , Fashion United
  • Daan Roosegaarde inspireert studenten tijdens Fontys Denk Groter Debat. Omroep Brabant

  beeldende kunst

  • In Nederland wonen er veel kunstenaars die afkomstig zijn uit een ander land. Waarom zou je als kunstenaar voor Nederland kiezen? Nederland is maar een klein landje, de taal schijnt bijzonder lastig te zijn, we hebben niet bepaald een keuken om over op te scheppen en bovendien wordt er door de overheid stelselmatig bezuinigd op kunst. Misschien is het de sfeer in Nederlandse kunstwereld, of de cultuur die de kunstenaars interesseert. 3 buitenlandse, in Nederland werkzame, kunstenaars aan het woord. Mr. Motley
  • Ahmet Polat is de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. De Fotoweek , NRC
  • Interview met Jorinde Seijdel, hoofdredacteur van Open!, een kennis- en publicatieplatform dat experimentele en kritische gedachtenvorming over kunst, cultuur en het publieke domein produceert en verspreidt. Metropolis M
  • Er is iets vreemds aan de hand met artistiek onderzoek. De snelheid waarmee het zich vooral eind jaren 2000 heeft verspreid in de kunstwereld en in academia zou een indicatie moeten zijn van een artistieke of wetenschappelijke doorbraak. Het heeft geen meesterwerken opgeleverd. Er waren wel eindeloze discussies over wat artistic research zou moeten zijn. Floris Solleveld vraagt zich af of en op welke manier de artistieke onderzoeksinfrastructuur bijdraagt aan nieuwe, intelligente, ge•nformeerde kunst. Rekto verso
  • Thomas Kuijpers wint de AG-Kunstprijs. Het Academisch Genootschap in Eindhoven kent eens in de twee tot drie jaar een kunstprijs toe aan kunstenaars, die werkzaam zijn in verschillende disciplines.
  • Dit keer werd de prijs toegekend aan een jonge kunstenaar uit de regio, die zich binnen de beeldende kunst onderscheidt in fotografie. Academisch Genootschap
  • Emma van der Put exposeert in De Pont. Ze toont er twee nieuwe video’s waarin Brussel centraal staat, de stad waar ze momenteel ook woont. In RincŽ Alien (2015) vormt een uithoek van het station Brussel-Zuid de achtergrond van een minutenlange observatie van enkele daklozen. Het contrast tussen hen en hun omgeving (de schreeuwerige reclameposters, de gehaaste forenzen die hen onverschillig voorbijlopen) kan niet groter zijn. De video Ommegang (2015) betekent een nieuwe stap in haar werk waarin ze de rol van de videokunstenaar openlijk ter discussie stelt. MetropolisM.com
  • Het werk van Jop Vissers Vorstenbosch is van het gebaar langzaam aan ontwikkeld naar het gebaar in de ruimte. Het bespelen van de plek waar hij zijn werk toont is misschien wel net zo van belang als het schilderij. De ruimte is immers de sokkel voor het werk en is dus onlosmakelijk verbonden met elkaar.
  • Hij exposeert in CHV de Noordkade in Veghel, een industrieel gebouw waar tot niet heel lang geleden graan, kunstmest en veevoer werden verhandeld. Lost painters

  film

  • De blik naar buiten is niet bepaald typerend voor de Nederlandse arthousefilm. Maar er hangt een kentering in de lucht. Kees Driessen vindt dat het goed gaat met de Nederlandse cinema. Vrij Nederland
  • Rembrandt Awards, de enige Nederlandse publieksprijzen voor film, zijn uitgereikt. Gooische Vrouwen 2 is bij de toekenning van de Rembrandt Awards 2015 maar liefst drie keer in de prijzen gevallen. Als ‘Beste Nederlandse film’, met Linda de Mol als ‘Beste Nederlandse actrice’ en Nothing Really Matters van Mr. Probz als ‘Beste filmhitsong’. Entertainment Business
  • Het Filmjaarboek 2014/2015 is verschenen. Het bevat inhoudelijke besprekingen van alle films die in 2014 in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters zijn uitgebracht, inclusief uitgebreide cast- en creditgegevens en bezoekcijfers van de NVF. Holland Film Nieuws
  • YouTube bestaat 10 jaar. Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten. De Volkskrant

  letteren

  • Kritiek op de bloemlezing van jonge Nederlandse auteurs van Wim en Nikki Brands. Tzum.info
  • Vijf boeken zijn genomineerd voor de Bob den Uyl Prijs 2015 en drie boeken komen van uitgeverij Atlas Contact. Op zondag 31 mei wordt de prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek uitgereikt in VPRO Boeken van Wim Brands. Literatuurplein
  • We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en ge•llustreerd door Iris Deppe, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2014, die de Prentenboek TopTien compleet maken. CPNB
  • De Aleida Schot-prijs is een in 1981 ingestelde prijs voor vertalingen uit de Slavische literatuur. Hij bedraagt 2.500 euro en wordt elke twee jaar uitgereikt door de Aleida Schot Stichting. Madeleine Mes is dit jaar de laureaat voor haar vertaling uit het Russisch van Abrikozen op sap en andere verhalen van Alexander Solzjenitsyn. Literatuurplein
  • De kafkae_ske conditie van wat we nog steeds onze democratie noemen, wordt blootgelegd in de Rudy Kousbroek lezing van Tommy Wieringa. De Gids

  muziek

  • Steven Gilbers is verbonden aan de Universiteit van Groningen en doet bijzonder taalwetenschappelijk onderzoek. Hij rapt zelf. Hij onderzocht de taalontwikkeling van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Kennislink
  • In 2017 wordt in de door architect Herman Hertzberger ontworpen concertzaal van TivoliVredenburg een barokorgel in gebruik genomen, gebouwd door de Utrechtse Gebroeders van Vulpen. De Volkskrant
  • Het Online Radio Festival celebreert de opkomst en diversiteit van internetradiostations. Van 1 tot en met 3 mei vindt in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam een dertig-uur durende live radio marathon plaats. Gonzo Circus

  theater en dans

  • Bianca van der Schoot wordt de nieuwe artistiek leider van het Ro Theater. Met ingang van seizoen 2016-2017 volgt zij daar Alize Zandwijk op. Samen met Johan Simons, artistiek directeur van Theater Rotterdam (de samenwerking tussen het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam en Wunderbaum), zal zij het nieuw te vormen stadstheater in Rotterdam ontwikkelen. Theaterkrant
  • Voor de opera ‘La Cenerentola’ werkt Opera Zuid samen met de Efteling. De kostuums en het decor voor de opera zijn ontworpen door de Efteling. Het verhaal van ‘La Cenerentola’ is gebaseerd op het sprookje Assepoester, in mei gaat de opera in premire in Eindhoven. De kans is ook groot dat deze opera in de zomer gepresenteerd wordt als de openluchtvoorstelling ‘Opera op de Parade’. Opera Zuid en de Efteling hebben nog onderzocht of de opera ook in het Efteling Theater gespeeld zou kunnen worden. Dat bleek door grote verschillen in de agenda’s toch niet mogelijk. Omroep Brabant
  • Het cabaretduo Yentl en De Boer heeft vandaag de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen, de onderscheiding voor het beste theaterlied. Ze kregen de prijs voor hun lied ‘Ik heb een man gekend’. Theaterkrant , NRC
  • Het centrum van Breda vormt van 17 tot en met 24 juni 2015 het podium voor het 3e Internationaal Stiltefestival. Met een internationaal programma vol dans, mime, poppen- en schimmenspel, beeldende voorstellingen en spectaculaire acts richt het festival zich speciaal op kinderen, hun familie en begeleiders. Als enige in Europa brengt het Stiltefestival zoveel non-verbale voorstellingen bijeen voor een jong publiek. Het programma is bekend. Stiltefestival

  kunst in de openbare ruimte

  • Tweetakt en Kaap waren ooit twee losse festivals: een voor podiumkunst en een voor beeldende kunst. Door theatermakers en beeldend kunstenaars in eenzelfde context te laten werken wilde organisator Stichting Storm cross-overs laten ontstaan en verbanden leggen tussen de disciplines en hun publiek. Tweetakt/Kaap is nu een internationaal evenement voor de hele familie, met podiumkunst en beeldende kunst. Gerenommeerde en nieuwe kunstenaars worden uitgenodigd om speciaal voor Kaap nieuw werk te maken of bestaand werk op een aangepaste manier uit te voeren. Publiek gemaakt
  • Met de tentoonstelling Ctrl + Alt + Del, de toekomst nu speelt stichting dertien hectare in op de huidige ontwikkelingen in het Brabantse land(schap). Op drie locaties in de gemeente Bernheze zijn er tentoonstellingen te zien waar de kunstenaars nieuw site specific werk tonen of met bestaand werk deelnemen. Dertienhectare
  • Stichting Duvelhok in Tilburg wil de lelijke blinde muren van de stad met kunstwerken van moza•ek bekleden. Brabants Dagblad
  • Beeld van Catharina van de Ven is het tweede kunstwerk dat is geplaatst in het kader van het sokkelproject in Heusden. Brabants Dagblad
  • De 20e editie van de po‘zie wandel- en fietsroute Ravenstein is gestart. In Ravenstein zijn 11 borden met gedichten opgehangen en daarnaast nog 10 gedichten in de omliggende dorpen, van Dieden tot Koolwijk. De organisatie is in handen van de Stichting Cultuur Ravenstein. Brabants Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Illustrator Rick Berkelmans – ook wel bekend als Hedof – uit Breda heeft samengewerkt met Pleasant, een surf kleding merk uit Kopenhagen voor de Spring/Summer 2015 collectie. Onder art directie van Marc Berliner en Rasmus Boesen cre‘erde Hedof een reeks illustraties op basis van het korte verhaal “Pray for Surf”, wat door het merk voor de campagne werd geschreven en een mysterieuze wereld bevolkt door indianen schetst. Fontanel
  • Ontwerper Maarten Baas toonde lampen in de vorm van opgeblazen party ballonnen in Milaan. Dezeen.com
  • Jalila Essa•di is in de eerste plaats kunstenaar. Ze studeerde dan ook in 2009 af in Tilburg als autonoom kunstenaar en eerstegraads kunstdocent. Maar sinds die tijd heeft ze ook een belangrijke toepassing van haar kunst gevonden: ze werd in ŽŽn klap wereldberoemd toen ze een kogelwerende huid ontwierp. In 4 jaar tijd ontwikkelde Essa•di zich tot bio-kunstenares, wetenschapper en zakenvrouw. Haar huid op basis van spinnenzijde is pas het begin. MT.nl
  • Werk van keramiste Paula Bastiaansen uit Zundert is op de Keramiek Tri‘nnale 2015 in het Coda Museum in Apeldoorn eerder deze maand met de eerste prijs bekroond. Deze prijs is niet de eerste erkenning voor haar meesterschap. Werk van haar hand is ge‘xposeerd in China, Korea en Japan. BN – De Stem
  • De Bernardine de Neeve-prijs is in 1990 in het leven geroepen, bedoeld als stimuleringsprijs ten behoeve van de artistieke ontwikkeling van glaskunstenaars uit Nederland of Belgi‘. Jan van den Dobbelsteen uit Eindhoven is een van de 3 genomineerde kunstenaars dit jaar. Hij ontwikkelde bij werkplaats Beeldenstorm hiervoor een nieuw ontwerp. Modern Glas
  • Van crucifixen en dode vogels tot vleugelkwasten en stapels vogelkooitjes. Bij de Bossche kunstenares Ilse Vermeulen liggen persoonlijke fascinaties dicht onder de huid van haar kunst. Brabants Dagblad
  • Op woensdag 29 april wordt in ChassŽ Cinema in Breda de documentaire Naar de Boeren! vertoond. Deze film, over Sjaak ( de vader van filmmaker Raoul de Zwart ) die als 12-jarig jongen, in maart 1945 per schip wordt ge‘vacueerd van Den Haag naar het Groningse Marum, wordt vertoond in het kader van de viering van 70 jaar bevrijding. Breda vandaag
  • De broers Jac en Peter van Houten groeiden op in Schijndel. Peter ontwikkelde zich tot filmregisseur. Zijn film ‘La vie de Jean-Marie’ werd in het Schijndelse City Theater vertoond voor 120 belangstellenden. De film is zeer succesvol en gaat in filmhuizen in Nederland draaien. In juni wordt de film in EYE Amsterdam vertoond. Brabants Dagblad , Anna-Zharkov-Film
  • Osse band Civil Servants brengt eigen album uit. Brabants Dagblad
  • Band Otis uit Roosendaal stopt er ermee. BN – De Stem
  • While we strive, de nieuwste voorstelling van Arno Schuitemaker, toont de wisselwerking tussen geluid en beweging. Dat levert een intense en zintuiglijk ervaring op, die reist langs vele associaties. Met zijn fascinatie voor de neurowetenschap heeft Schuitemaker een ingang gevonden naar een treffende en veelzeggende bewegingstaal. Theaterkrant
  • Opera Eigenheimers is een initiatief van Okke Braaksma, Floortje Bras, Esther Porcelijn en Michiel Ceulemans. In deze samenwerking van po‘zie, muziek, dans, theater en beeldende kunst wordt een theaterbeleving gecre‘erd. Choreograaf Okke Braaksma vertelt hoe deze dansopera tot stand is gekomen en hoe de psychische gesteldheid van de mens in verschillende emoties terugkomt. De crowdfunding via Voordekunst is succesvol geweest. Cleeft.nl
  • De Tilburgse theatergroep ‘De Bloem van de Natie’ is op zoek naar een harde kern van mensen die de theatergroep te pas en te onpas onder de aandacht weten te brengen. Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • Tijdens de designweek in Milaan vond de expositie Eat Shit plaats. Design Academy – studenten van de opleiding Food Non Food onderzochten de rituelen en systemen die gepaard gaan met eten: hoe, wanneer en waar we eten. Marije Vogelzang, hoofd van deze jonge afdeling, ziet vo

   cultuureducatie en – participatie

   • Op 23 april lanceerde het LKCA Cultureel Kapitaal, hŽt online opinieplatform voor iedereen die professioneel is betrokken bij cultuurparticipatie en cultuureducatie. Via het platform kunnen opinies, idee‘n en ervaringen worden uitgewisseld. Doel van het platform is het stimuleren van opinie- en kennisuitwisseling binnen de sectoren cultuureducatie en cultuurparticipatie. Cultureel Kapitaal
   • Op 17 juni vindt de tiende Dag van de Cultuureducatie plaats in TivoliVredenburg. Het thema voor deze tiende editie is Stilte in de storm. Een inspirerende bijeenkomst met keynotes, werksessies en presentaties. Voor iedereen die cultuureducatie in het primair onderwijs in de portefeuille heeft. In de klas of bij een culturele instelling. LKCA
   • “De waardering voor deze ambachtelijkheid, de stimulering en ontwikkeling ervan zouden wel eens een uitweg kunnen bieden uit de cognitieve kloof en impasse die dreigen te ontstaan. Dit zou goed samen kunnen gaan met de maatschappelijke herontdekking van het (economisch) belang van creativiteit en de brede ontwikkeling voor de huidige en toekomstige generaties.” Ronald Kox, afdelingshoofd Cultuureducatie van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, mengt zich in een discussie over het gegeven dat het onderwijsniveau de plaats van onze kinderen op de sociale ladder bepaalt. De Volkskrant
   • De verbinding tussen taal- en literatuureducatie leggen, dat onderwerp stond centraal tijdens de netwerkbijeenkomst voor het primair onderwijs van Bureau Babel. Voor deze onderwijsmiddag benaderde Bureau Babel Kunstbalie om een bijdrage te leveren vanuit haar eigen expertise op dit gebied. Consulent Kunsteducatie van Kunstbalie, Renske van Dillen, verzorgde een workshop over de verbinding van taal- en literatuuronderwijs. Kunstbalie.nl
   • In 2014 is Proud Of The South gestart als talentenprogramma waarin een zestal poppodia in Noord-Brabant en het bkkc samenwerken. Het programma biedt jaarlijks Brabantse artiesten een coachings- en leertraject om hen zodoende een flinke duw in de rug te geven zodat deze acts een volgende stap in hun carrire kunnen zetten. De deelnemers van de editie van 2015 zijn bekendgemaakt. Proud of the South , 3voor12.vpro.nl
   • Vijf Bredase culturele instellingen Mezz, Popcorner, POB, The Loads en Sound Dog ondertekenen een convenant voor het samenwerkingsproject Breda’s Most Wanted. Dit project zorgt voor inhoudelijke en facilitaire ondersteuning die ten goede komt aan de muzikale, creatieve, zakelijke Žn commerci‘le ontwikkeling van jonge poptalenten uit de stad. Het initiatief krijgt steun van het Prins Bernard Cultuur Fonds/Kunstbalie. BN – De Stem
   • Beginnende theatermakers van vier pitchprojecten mogen voor theaterfestival Boulevard een locatievoorstelling maken voor bezoekers tussen de 6 en 12 jaar en hun ouders. Daarom werd gestreden door tien jonge theatermakers tijdens de BLVRD – VAN GOGH PITCH. Festival Boulevard
   • “Ik wil naar de top”, zegt Michelle Sweegers. “Optredens voor veel publiek en niet ’n het orkest, maar vr het orkest, als solist.” De zeventienjarige harpiste uit Tilburg staat in de finale van het Prinses Christina Concours. Omroep Brabant
   • De zeventienjarige Bredase Lisette Ntukabumwe schrijft, fotografeert, danst en maakt theater. Recent won ze twee eerste prijzen in de wacht bij de Brabantse voorronde van de Kunstbende. BN – De Stem
   • De zeventienjarige Stef Kwinten uit Bergeijk is vaak op pad met z’n camera. Hij filmt duinen, molens, weilanden, wolkenpartijen en sterrenhemels. Al die natuurbeelden heeft hij gecombineerd tot een prachtig timelapse-filmpje : Dutch Skies. Omroep Brabant
   • 24music.tv wil beginnende amateurmusici een podium geven om hun muziek voor een breed publiek ten gehore te brengen. Volgens de initiatiefnemers bieden de fysieke podia te weinig optreedmogelijkheden voor deze groep. Daarom kwam het idee op om via een livestream beginnende artiesten een breder podium te bieden dan hun vrienden en familie alleen. BN – De Stem
   • Het beoefenen van kunst op hoge leeftijd is gezond, aldus een onderzoek in Minnesota, V.S. Als een senior met schilderen, tekenen of beeldhouwen begint, remt dat bijvoorbeeld geheugenverlies. Hyperallergic
   • Dat lezen belangrijk is, weten we allang. Maar goede en enthousiaste lezers ontstaan niet vanzelf, daar is hulp bij nodig. Hoe maak je lezen leuk? Hoe benut je jeugdliteratuur succesvol in je lessen? Op 29 mei organiseert Cubiss de inspiratiemiddag Lezen maakt gelukkig! De dag is bedoeld voor Pabo- en ROC-docenten. Het programma is gevuld met kennis, uitwisseling, handvatten en inspiratie. Cubiss.nl

   kunstbeoefening

   • Digitale amateurkunstenaars maken met de wedstrijd Smart Art kans op een iPhone 6. De wedstrijd wordt georganiseerd door WAK Nederland in aanloop naar de Week van de Amateurkunst (30 mei-7 juni). WAKNederland.nl
   • In het lenteconcert van mannenkoor De Karawanken uit Volkel ligt de nadruk op repertoire uit de opera. Componisten als Mozart, Verdi, Beethoven, Wagner en Gounod komen voorbij. Brabants Dagblad

   bibliotheken

   • Na een verbouwing wordt de expositie Topstukken KB op donderdag 7 mei weer geopend. De Koninklijke Bibliotheek in ‘s-Gravenhage exposeert in deze tentoonstelling verschillende parels uit de eigen collectie, topstukken die een gevarieerd beeld geven van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Historiek
   • Theo Bijvoet is per april in dienst getreden van de Koninklijke Bibliotheek als medewerker Stafafdeling Bibliotheekstelsel. Hij is belast met het opstellen van het eerste landelijke collectieplan. Bibliotheekblad
   • De Adviesgroep voordracht e-content (afgekort tot Avec) selecteert de databestanden en e-books en doet voorstellen aan de KB Inkoopcommissie. Met het instellen van de KB Inkoopcommissie is er ook een Adviesgroep voordracht e-content gevormd als gevolg van het in werking treden van de Wsob per 1 januari 2015. De Bibliotheken
   • Vereniging Openbare Bibliotheken reageert op de column van Annemarie van Gaal op 14 april in het Financieele Dagblad. De Bibliotheken
   • De AntiKraakBieb in Velsen-Noord opende op 6 november 2013 haar deuren. De bibliotheek was gevestigd in een leegstaande woning, werd gerund door vrijwilligers en was gebaseerd op het principe van ruilhandel (een boek brengen = een boek halen). Bibliotheek Velsen heeft nu besloten het project niet meer voort te zetten. Reden : bezoekersaantallen achterbleven en het gegeven dat er niet voldoende tijd beschikbaar was om het concept goed uit te voeren. Bibliotheekblad
   • De herori‘ntatie van de bibliotheek Amersfoort is succesvol. Cultureel Persbureau
   • Het taalspreekuur van de Bibliotheek Breda is onderdeel van Taal & Werk, een programma van de bibliotheek, speciaal voor laaggeletterden, inburgeraars en werkzoekenden. BN – De Stem
   • Voor de aankomende 3 weken staat er een pop-up bibliotheek in PathŽ Tilburg. Het boek ‘De Ontsnapping’ van Heleen van Royen is verfilmd en komt deze week in de bioscopen, een mooie gelegenheid om boek en film dichter bij elkaar kunnen laten komen. Een initiatief van Bibliotheek Midden-Brabant en PathŽ. Tilburg.com
   • Bezoekers van de bibliotheken in Midden-Brabant kunnen d.m.v. een multitouch tafel virtueel op ontdekkingstocht gaan door oude straten in hun stad. De Bibliotheek Midden-Brabant werkt voor dit project samen met het Regionaal Archief Tilburg en Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Brabants Dagblad

   erfgoed

   • Erfgoed is actueel en kan de gemoederen danig in beweging brengen. Zoveel werd de laatste tijd wel duidelijk. Kijk maar naar Zwarte Piet, Michiel de Ruyter en ‘De muur van Mussert’. De publicatie Gisteren vandaag : Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening van het SCP kijkt verder en schetst de belangstelling voor erfgoed in bredere zin. Hoeveel mensen zijn er in ge•nteresseerd? En hoeveel zijn er te rekenen tot de ‘erfgoedbeoefenaars’? (Anders dan in de kunst is het begrip ‘amateur’ hier uit den boze.). De belangstelling voor erfgoed is, anders dan bij kunst en cultuur, minder duidelijk terug te zien in de percentages van de bevolking die ook daadwerkelijk aan erfgoedbeoefening doen. Erfgoedbeoefening gebeurt vaker sporadisch en heeft vaak geen, zoals bij veel kunstbeoefening, structureel karakter. Erfgoedstem , SCP.nl
   • Religieus erfgoed is een belangrijk facet van de Europese cultuur en identiteit, zo stelt het Europees ComitŽ van de Regio’s (CvdR) in de notitie “Naar een ge•ntegreerde benadering van de culturele erfenis van Europa”. Reformatorisch Dagblad
   • Sinds de lancering van Open Cultuur Data API in mei2014 is steeds meer data beschikbaar gekomen. Inmiddels zijn 1.049.974 objecten te vinden. Dat zijn schilderijen, foto’s, scans, archiefstukken en foto’s van objecten. De beschikbare data is afkomstig van 15 verschillende instellingen. Opencultuurdata
   • Beeld en Geluid archiveert inmiddels jaarlijks zo’n driehonderd YouTube filmpjes. Ook maakt het instituut nu met de KB regelmatig een kopie van 7.500 Nederlandse websites. De Amerikaanse Library of Congress bewaart sinds 2013 alle tweets van Amerikaanse burgers. Het wachten is, zeggen de experts, op een internationaal archiveringsplan voor sociale media. Want veel digitale informatie dreigt van het internet te verdwijnen. Met name uitingen op sociale media, die veel zeggen over trends in de samenleving en nieuwsgebeurtenissen zijn op den duur mogelijk niet meer beschikbaar voor het publiek of historisch onderzoek. De Volkskrant
   • Met de voltooiing van de percelen en het terras rondom de Philipsvleugel zijn de Rijksmuseumtuinen nu helemaal af. Bezoekers kunnen voortaan rondom het hele museum wandelen door de groene buitenzaal. Architectenweb.nl
   • Zowel in Leerfabriek KVL in Oisterwijk als in CHV Noordkade in Veghel zijn sinds kort Escape Rooms gevestigd. Het mysterieuze en bijzondere karakter van grote erfgoedcomplexen blijkt uitermate geschikt voor dit spannende concept. Een Escape Room is een real-life denkspel. Deelnemers zitten, meestal in kleine groepen, opgesloten in een kamer waaruit ze door middel van puzzels en raadsels moeten ontsnappen. Doorgaans krijgt de groep hier circa een uur de tijd voor. Brabant.nl
   • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het Centraal Station Tilburg bestempeld als rijksmonument. Tilburgers.nl
   • De Grote Kerk in Breda is door de landelijke Stichting Open Monumentendag uitgeroepen tot open monument van de maand mei. BN – De Stem
   • Het voormalige crematorium van Kamp Vught is gerestaureerd. Omroep Brabant
   • De graven van de familie Jurgens op de begraafplaats aan de Eikenboomgaard in Oss zijn in verval geraakt. De imposante graven uit de negentiende eeuw zijn niet enkel een laatste rustplaats voor de invloedrijke familie Jurgens, maar het zijn ook rijksmonumenten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de restauratie. Brabants Dagblad
   • In 2014 ondersteunde bkkc stichting Jheronimus Bosch 500 en stichting Van Gogh Brabant bij de Brabantbrede programmering. Stichting Jheronimus Bosch 500 waardeert de expertise van bkkc op het gebied van projectmanagement en monitoring van projecten. Zij wilde de samenwerking met bkkc voortzetten en heeft bkkc gevraagd projectleider te zijn voor een aantal projecten van Bosch 500. bkkc
   • Het onderdeel ‘Agenda’ op de website van The Vincent Affair in Nuenen – met onder meer exposities in Nuneville aan de Berg in Nuenen – wordt steeds verder ingevuld met activiteiten, optredens en evenementen. Eindhovens Dagblad
   • Wie nieuwsgierig is naar wat Brabant allemaal te bieden heeft op het gebied van religie en spiritualiteit, kan terecht op de nieuwe website www.zininbrabant.nl. De site van Stichting Zin in Brabant biedt een inkijkje in de tientallen religieuze stromingen die Brabant tegenwoordig rijk is. In het najaar verschijnt bij Berne Media /Uitgeverij Abdij van Berne een boek dat in woord en beeld laat zien hoe veelkleurig religieus en spiritueel het Brabant van vandaag is. Erfgoed Brabant
   • Het Kapittel van Oirschot komt met een nieuw evenement om te voorkomen dat voor Oirschot mogelijk waardevolle objecten verloren gaan of anoniem verstoffen op de zolders. Eindhovens Dagblad

   recreatie en vrijetijdseconomie

   • De 14 miljoen internationale bezoekers die in 2014 in Nederland verbleven, besteedden gezamenlijk 10,2 miljard euro aan hun bezoek aan ons land. Naast accommodatie- en vervoerskosten naar Nederland besteedden bezoekers 2,1 miljard euro aan eten en drinken en 1 miljard euro aan winkelen en souvenirs. Dit blijkt uit het Onderzoek inkomend toerisme ‘Een nadere blik op de buitenlandse bezoeker’ van NBTC Holland Marketing. NBTC
   • Je smartphone gebruiken als verrekijker naar het verleden. Spelenderwijs leren over de Tweede Wereldoorlog en toch lekker buiten bezig zijn. Speciaal voor jongeren van 8 tot 15 jaar is een app ontwikkeld, waarmee ze interactief kunnen deelnemen aan een game/speurtocht, en tegelijk in aanraking komen met indrukwekkende gebeurtenissen die tijdens de bevrijding plaatsvonden. Vanaf 23 april zijn tevens in West-Brabant op 29 locaties bevrijdingsverhalen te horen langs de Liberation Route Europe (LRE). VisitBrabant.nl , Omroep Brabant
   • Zeven ontwerpers, de meesten uit Eindhoven, transformeren de komende maanden een Brabantse vakantiewoning tot een Van Gogh-verblijf. De deelnemers presenteerden hun plannen deze week aan Van Gogh Brabant-directeur Frank van den Eijnden. Ze krijgen voor hun ontwerp elk een budget van 5.000 euro, beschikbaar gesteld door de deelnemende ondernemers. Eindhovens Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie