Trends & ontwikkelingen 24 januari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met een amendement, waarin eenmalig een bedrag van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de Nederlandse cultuursector. Minister Bussemaker  (OCW) heeft naar aanleiding hiervan het budget van het Fonds Podiumkunsten voor 2017 met 9 miljoen euro verhoogd. De minister verzoekt de Raad voor Cultuur voor 20 februari  te adviseren over de besteding van de resterende 1 miljoen euro. Cultuur.nl
 • VSCD, Dirk Monsma (Onafhankelijk adviseur en onderzoeker), Lecso, de PO raad, het CJP, het FCP, het Jeugdcultuurfonds, het LKCA, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, het NAPK en de Museumvereniging hebben op 16 januari gezamenlijk  een brief gestuurd naar de minister Bussemaker (OCW) om de cultuurkaart opnieuw beschikbaar te stellen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). VSCD
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Vermue. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de ‘rode Brim/Sim’ ingezet kan worden voor de groene monumenten. Dit zonder dat een eventuele verschuiving zal hoeven leiden tot (extra) afwijzingen bij de rode monumenten. Uit de brief blijkt dat ook beheerders van groene monumenten beroep  kunnen doen op het doorgeschoven budget Sim Rijksoverheid.nl, Groene Ruimte
 • Na een consultatie van partijen uit het onderwijs en de makersbeweging werkt minister Bussemaker (OCW) aan de subsidieregeling voor een landelijk makersevenement voor het Onderwijs. Naar verwachting zal de publicatie van deze regeling in het voorjaar van 2017 zijn. Als er een goed voorstel ingediend wordt, kan het evenement tussen de zomer van 2017 en najaar van 2018 plaatsvinden. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een groot aantal ondersteunende functies in de theater- en danssector uitgezonderd van de wettelijke ‘ketenbepaling’ in de Wet Werk en Zekerheid. Bij deze geselecteerde beroepen mogen 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten worden binnen een periode van 48 maanden. Theaterkrant
 • De Omgevingswet lijkt op een grabbelton waarin iedereen wel iets van zijn gading vindt: de wet bevordert duurzame ontwikkeling, brengt de participatie op hoger peil, versnelt de besluitvorming, geeft investeerders ruim baan, handhaaft beschermingsniveaus, stimuleert integrale belangenafweging. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Raad voor Cultuur gaat regelmatig het land in om culturele instellingen te bezoeken, om er  te luisteren en te debatteren.  Half januari, tijdens Eurosonic Noorderslag, verbleef de raad een aantal dagen in de stad Groningen. Een korte impressie van deze ‘Raad in residence’. Cultuur.nl
 • De meeste politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma cultuur hoog in het vaandel staan. Een aantal wil er extra geld voor uittrekken. Dat laat belangenvereniging Kunsten ’92 weten, die in aanloop naar de landelijke verkiezingen van 15 maart de cultuurparagrafen analyseerde. Theaterkrant
 • Claartje Bunnik opende op 16 januari 2017 de nieuwe lezingenreeks van de Boekmanstichting de Waarde van Cultuur. Bunnik heeft een nieuw model ontworpen voor de beoordeling van culturele instellingen. Ze zag in de loop der jaren de beoordeling transparanter, gedegener en onafhankelijker worden. Maar ze miste iets  – met name in de inhoudelijke beoordeling. Wat zijn de ijkpunten van kwaliteit wanneer je uitgaat van de publieke waarde van cultuur? Boekman
 • Het nijpende tekort aan huurwoningen in de vrije sector kan niet worden opgelost met nieuwbouw alleen. Woningcorporaties zouden hun sociale huurwoningen bijvoorbeeld ook best tijdelijk zonder inkomensgrens kunnen verhuren aan een woningzoekende met een hoger inkomen, zo oppert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL
 • Het eerste jaar van de Limburg Film Commission (LFC) is bijzonder succesvol verlopen. Na de lancering op 22 januari 2016 heeft de LFC in de periode februari – december van vorig jaar bij 30 producties als loket en verbinder gediend en bevinden zich momenteel nog veel producties in de ontwikkel- of pre-productiefase. Ook werd op vele nationale en internationale podia aandacht gegenereerd voor Limburg als filmregio. Cinesud
 • De gemeente Rotterdam heeft een film commissioner want de stad is niet alleen voor toeristen interessant vanwege z’n architectuur, maar ook voor producenten een mooie plek om reclames, series en films op te nemen. Om dat in goede banen te leiden kent Rotterdam zo’n functionaris. Een gesprek met Saskia Kagchl over haar werk, wat dat precies inhoudt en welke locaties populair zijn. De Filmkijker
 • Museum Heerenveen moet het voortaan met 65.000 euro minder doen. Dat staat in het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Heerenveen. En daarmee is het niet langer haalbaar om het museum open te houden, vindt directeur Linda Trip. Voor museum BelvŽdre geldt dat het dit begrotingsjaar van zowel de provincie als de gemeente eenmalig 50.000 euro heeft gekregen. Om het structurele tekort op de begroting van BelvŽdre  te dekken, is er volgens wethouder Broekhuizen nog een grote bijdrage nodig van de provincie. Omroep Friesland, Omroep Friesland

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant heeft een missie voor 2017: een mooier, veiliger, gezonder en duurzamer Noord-Brabant. Dit jaar zet de provincie samen met betrokken Brabanders, ook wel Brabant Pioniers, deze ambities om in de Brabantse Omgevingsvisie. bkkc bouwt als Brabant Pionier mee aan deze visie Žn de toekomst van Noord-Brabant. Belangrijke pijlers die bkkc wil integreren zijn kunst en cultuur, creativiteit en een rol voor makers in dit hele proces. bkkc
 • De provincie Noord-Brabant gaat op zoek naar een nieuwe eigenaar die het Klooster Mariadal in Roosendaal wil herontwikkelen. De provincie kocht het klooster in 2013 aan, omdat het een belangrijke rol vervult in de verhaallijn religieus Brabant. Vanuit dit klooster is het onderwijs aan meisjes in de provincie gestart en uitgebouwd. Het behoud van de cultuurhistorische waarden van het complex is bij de herontwikkeling dan ook essentieel.  Brabant.nl, BN-De Stem
 • Nog eens twee koppels gaan van start binnen het project FoodLab Food Heroes dat in het teken staat van voedselverspilling. Na het matchingevent tijdens de Dutch Design Week 2016 werden al drie boeren en drie kunstenaars door ZLTO en bkkc geselecteerd om deel te nemen aan het project. In het kader van de impulsgeldenregeling gaan dit jaar vijf koppels aan de slag met het ontwikkelen van creatieve en innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond dit probleem. bkkc
 • Gesprek met Ron Dirven, Van Goghhuis Zundert, over de ondersteuning die fonds Brabant C bood. Brabant C
 • Avansstudenten onderzoeken in opdracht van het Lectoraat New Marketing de leegstand in de winkelcentra van een aantal Brabantse gemeenten: ga voor pop-up stores, kunstenaars en luxe modezaken. Avans

grote brabantse gemeenten

 • Het Bredase CDA bekritiseert de wijze waarop in Breda geadviseerd gaat worden over bepaalde cultuursubsidies.  BN – De Stem
 • Het Muziekgebouw Eindhoven en het Eindhovense college van B en W zijn van plan het Muziekgebouw in de Heuvel te kopen, met als doel de huurlasten voor het Muziekgebouw omlaag te brengen. De onderhandelingen daarover met de eigenaar, de Amerikaanse belegger CBRE, gaan binnenkort van start en moeten voor de zomer afgerond zijn. Het Muziekgebouw heeft van het gemeentebestuur tot juli dit jaar de tijd gekregen om financieel orde op te zaken te stellen. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Op het Eindhovense Marconiplein gaat SDK Vastgoed een gebouw neerzetten dat eruitziet als een vrolijke kindertekening, mede bedacht door de Eindhovense ontwerper Maarten Baas. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is akkoord met de plannen. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant,  Eindhoven
 • De bouw van een nieuw theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch heeft maanden vertraging opgelopen doordat de kosten de spuigaten uitlopen. De vertraging zit vooral in de uitgebreide gesprekken die de afgelopen weken door de gemeente met de vijf kandidaat-bouwers over de kosten gevoerd zijn, om te kijken of het links en rechts wat goedkoper kan. Volgens ingewijden is een van de grootste struikelblokken de bouwput die gemaakt moet worden. De Bossche fractie De Groenen stelt vragen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Jaarlijks een Bosch Parade organiseren in ‘s-Hertogenbosch is niet mogelijk. Zo blijkt na een gemeenteraadsvergadering. Brabants Dagblad
 • De fusie van de Bibliotheek, Babel en Muzerije in ‘s-Hertogenbosch heeft tijd nodig, zegt bibliotheekdirecteur Nan van Schendel. Brabants Dagblad
 • Wytse Bakker woont tijdelijk in een huisje van zo’n 25 vierkante meter in de experimentele wijk in van Rezone, onderdeel van Wave of Tomorrow.  Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) sluit 3 februari hierbij aan met een ontwerpmarathon, die idee‘n moet opleveren voor gemeenschappelijke ruimten voor ‘tiny’ wijkjes. De gemeente volgt het experiment en de wedstrijd die het BAI organiseert met belangstelling. Brabants Dagblad
 • Kunsthal Boschveld is in actie gekomen om de Loerbol in de tuin van het Cementrum te redden. Het gebouw uit 1979, de tuin van Joep Beljon en kunstwerk de Loerbol  van de Friese kunstenaar Jaap van der Meij vormen volgens de organisatie een totaalkunstwerk dat niet uit elkaar geplukt mag worden. Het College van B & W van ‘s-Hertogenbosch had eerder besloten het kunstwerk te schenken aan de gemeente Ameland. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Een van de doelstellingen uit het Cultuurplan 2017-2020; #stadvanmakers is  het ‘verbeteren van het productieklimaat voor makers (kunstenaars, creatieven) in de stad’. In een deel van het Dršgepand aan de Goirkestraat in Tilburg komen ateliers en werkruimten voor kunstenaars. Dit pand is het voormalig pand van Factorium dat naast het Textielmuseum zit. Tilburg.nl, Tilburgers.nl
 • Gemeente Tilburg en het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST) houden op 25 januari een infoavond over de transformatie van de LocHal. Die avond is bij Club Smederij in de Tilburgse Spoorzone. CAST, Brabants Dagblad
 • BOEi steekt meer dan 2 miljoen euro in de renovatie van de Polygonale loods in de Tilburgse Spoorzone. Daarvan is een klein deel subsidie van de gemeente Tilburg en Rijksoverheid. De loods begint na de renovatie aan haar tweede leven als restaurant met foodmarket. In mei hoopt BOEi het werk aan de loods af te ronden, dan kan exploitant EVE met de inrichting beginnen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Rechtbank Den Bosch schorst de sloopvergunning voor het rijksmonument Koningsplein 16 Asten. De rechtbank  verklaarde de beroepen van Heemschut Brabant en Stichting Behoud pand Anneke de Bruijn gegrond. De gemeente Asten heeft het besluit niet goed voorbereid, en daardoor heeft ze in de basis geen goede belangenafweging van het monumentale belang kunnen maken. Heemschut
 • Het Markiezenhof wordt de toeristische poort van de Brabantse Wal. Het museum is niet langer leidend bij het gebruik van het gebouw. Het gaat om de beleving. Ontzamelen, noemt de Bergse wethouder Arjan van der Weegen dat. ,,Keuzes maken tussen wat je wel en wat je niet laat zien. Het museum is een middel, geen doel. Maar dat is het wel geworden.” BN – De Stem
 • Bergen op Zoom profileert zich graag als vestingstad, maar bezoekers komen bedrogen uit. Van een vesting is weinig meer te bekennen. Dat moet anders, is inmiddels de overtuiging van het College van B & W.  En daarom is Tom van Eekelen, projectleider materieel erfgoed, op dit moment bezig met het maken van een vestingvisie. BN – De Stem  
 • Het bestuur van c.c. Elckerlyc heeft besloten om bijna 35.500 euro subsidie terug te storten naar de gemeente Hilvarenbeek. Aanleiding daarvoor zijn de positieve financi‘le resultaten die de stichting de afgelopen paar jaar heeft behaald. Wethouder Bernd Roks is voor lof. Brabants Dagblad
 • Wie bij het Van Goghkerkje in Nuenen staat, zou richting het noorden open zicht moeten hebben op de Roosdonckse Molen. En die zou ook nog eens via een rechtstreeks voetpad bereikbaar moeten zijn. Dat is een van de uitgangspunten in de visie die de gemeente  Nuenen gaat opstellen voor het hele ‘Van Gogh-gebied’ tussen het Park en de molen. Eindhovens Dagblad
 • Museum Jan Cunen in Oss gaat samenwerken met lokale partners : theater de Lievekamp, ROC de Leijgraaf en het Heesche cateringbedrijf Van Gruijthuijsen. Brabants Dagblad
 • Kunstuitleen Artotheek18 verkast per 2 maart van winkelpand Biggelaar naar verzamel- en ontmoetingsgebouw Parrotia op de Markt in Roosendaal.  Daardoor wordt de zichtbaarheid van de artotheek flink vergroot. BN – De Stem
 • De Hart van Brabantgemeenten krijgen ieder een rol tijdens Koningsdag in Tilburg, die wordt bezocht door koning Willem Alexander en koningin M‡xima. De gemeente Waalwijk heeft gekozen voor SLEM om Waalwijk neerzetten als stad van schoenen en leer.   Brabants Dagblad
 • De rijksmonumentale panden van architect Kropholler aan het Waalwijkse Raadhuisplein wacht de komende maanden een algehele gevelrenovatie. Dit gebeurt iedere 20 tot 25 jaar. De klus is aanbesteed voor 495.000 euro, al hoopt de gemeente Waalwijk dat de uiteindelijke rekening meevalt. Waalwijk krijgt hiervoor subsidie van het Rijk. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Het aantal circulaire initiatieven is in 2016 met de helft toegenomen, blijkt uit de databank van Nederland Circulair! Volgens dit samenwerkingsverband van duurzaamheidsorganisaties groeide in Nederland het aantal circulair gerichte ondernemingen vorig jaar naar zo’n 180. Architectenweb
 • Architect Joost van der Grinten heeft geen auteursrecht op zijn ontwerp van het NS-station uit 1958 in het centrum van Den Helder. Van der Grinten meldde onlangs dat hij het niet eens was met de sloop van de muurtjes voor het station. De muurtjes zijn onderdeel van het ontwerp. Van der Grinten was als werknemer in dienst van de NS toen hij het ontwerp maakte. Het eigendomsrecht ligt dus bij NS. Noordhollands Dagblad
 • De meeste kunstenaars hebben ernaast een baantje om hun kunstenaarschap te financieren. Deze baantjes hebben vaak een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn tijdelijk, uiteenlopend en hebben de neiging om stom te zijn. Wat voor baantjes zijn dat zoal ? The creators project
 • Tips om niet te worden uitgebuit als kunstenaar. Aldus Jan Hoeks. Vice
 • Kunstinstellingen zoals artist-run-spaces, projectorganisaties en presentatie-instellingen zijn stuk voor stuk non-profit. Intussen groeien non-profit en profit meer en meer naar elkaar toe in een kunstklimaat waar ondernemerschap en publieksbereik een verplichte norm zijn. Kunstinstellingen moeten private sponsors aan zich binden, eigen inkomsten genereren en investeren tegelijkertijd in kunstwerken die later de markt op gaan.  PBK organiseert een panelgesprek op 11 februari.  PBK
 • Zes Amsterdamse galeries hebben zich verenigd onder de noemer Nieuw Amsterdams Peil. De galeries beginnen 2017 met de gezamenlijke expositie Where Do We Go From Here? ãAls we in Amsterdam een kunstwereld willen houden, moeten galeriehouders wel samenwerken. Het bezoek neemt af. In september staan de kunstliefhebbers nog te trappelen, maar in januari is de grote winterslaap begonnen en blijft iedereen achter zijn computer zitten.’ NRC  
 • Art Chapel, een initiatief van Stichting Art Zuid en de gemeente Amsterdam,  in Amsterdam Zuid is een nieuwe expositieruimte. Het programma wordt gevormd door vijf thematische groepstentoonstellingen per jaar, waarbij voornamelijk wordt samengewerkt met kunstenaars uit het bestand van toonaangevende galerie‘n in Nederland. Metropolis M
 • Het eerste Biobased Pop-Up Museum ter wereld wordt gerealiseerd in Emmen. Het reizende museum komt er op basis van biobased en circulaire (duurzame en herbruikbare, red.) materialen. Ook de objecten die in het museum getoond worden zijn biologisch afbreekbaar. Het Pop-Up Museum is een samenwerking van kunstonderwijs, het bedrijfsleven en ontwerpers. Zuidoosthoeker.nl
 • Hoe krijg ik mijn film op festivals? Tips voor filmmakers van festivalprogrammeur Anna Demianenko. Cinesud
 • Ziggo laat weten niet mee te willen werken aan het plan van Stichting BREIN om illegale downloaders een waarschuwing te sturen. Ziggo-woordvoerder Erik van Doeselaar: ‘Als isp zijn wij een neutrale toegangsverschaffer. Daarbij past geen rol van actieve handhaver van rechten of belangen van derden.’. Holland Film Nieuws,  Entertainment Business
 • Engelse internetproviders gaan gehoor geven aan de oproep uit de creatieve sector in het Verenigd Koninkrijk om illegale downloaders op hun gedrag aan te spreken. Klanten van de vier grootste Engelse providers, Sky, BT, Virgin Media en TalkTalk, gaan hun klanten vanaf deze maand een e-mail sturen als blijkt dat deze illegaal materiaal downloaden.  Holland Film Nieuws
 • De NPO hoopt in mei dit jaar haar video on demand platform te lanceren. Het gaat volgens NPO-directeur Frans Klein om een technische lancering. Vanaf september moet inhoudelijk nieuwe content op het platform worden aangeboden. Broadcastmagazine
 • De streamingdienst Netflix breidde in 2016 uit naar ongeveer 130 nieuwe landen, maakte series voor de niet-Amerikaanse markt en verbrak contracten met een aantal grote distributeurs.  Netflix meldt een wereldwijde toename van ruim 7 miljoen leden in het laatste kwartaal van 2016. Het heeft daardoor een miljard meer te besteden aan tv-series dit jaar. De Volkskrant
 • ‘De wereld is veranderd, maar de wereld van de kinder- en jeugdliteratuur is niet voldoende mee veranderd om stand te houden. Het verdienmodel van de schrijver voldoet niet meer en moet worden aangepast aan de veranderde situatie.’ Aldus Tanja de Jonge, jeugdboekenschrijver. Ze gaat in op een klacht over het boekentekort voor jongens.  Ze stelt dat dit tekort te wijten is aan de werking van de markt. VvL
 • Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en KVK Boekwerk hebben het startsein gegeven om in kaart te brengen welke startups wereldwijd actief zijn in het boekenvak. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Node1. De eerste resultaten worden in maart verwacht. NUV
 • Op 16 januari vond de eerste bijeenkomst plaats met de experiment-sponsors van het Renew the Book innovatieprogramma, een initiatief van Groep Algemene Uitgevers en Rockstart. Op deze bijeenkomst konden de aanwezige partijen uit het boekenvak aangeven voor welke startups en welke onderwerpen zij zich als experiment-sponsor beschikbaar willen stellen. inct
 • Het CB heeft een nieuwe boekenbarometer en e-bookbarometer gepubliceerd. E-books en fysieke boeken kenden goed vierde kwartaal in 2016. inct
 • Er wordt meer gelezen. De boekenverkoop stijgt voor het 2e achtereenvolgende jaar. CPNB, KVB Boekwerk
 • Webwinkel Bol.com is van plan om binnenkort een abonnementsdienst te lanceren waarbij klanten voor een vast bedrag per maand e-books kunnen lenen uit een online bibliotheek. De dienst is in samenwerking met e-readerfabrikant Kobo ontwikkeld.  Bibliotheekblad
 • De VNPF presenteerde tijdens Eurosonic Noorderslag 2017 de laatste jaarcijfers van de aangesloten poppodia, samen met de trends en ontwikkelingen bij deze poppodia tussen 2007 en 2015, op het gebied van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid en financi‘n. VNPF
 • Concert- en festivalorganisator MOJO heeft als eerste een deal gesloten met Buma/Stemra volgens het vernieuwde livetarief van de auteursrechtenorganisatie. De overeenkomst gaat in per 2017 en loopt tot een van de partijen opzegt. Buma/Stemra
 • Theaterproducent Senf Theaterpartners vestigt zich samen met dochterbedrijven Nationale Theaterkassa en AT Next – Theater Agency in het voormalig legermuseum in Delft. Opvallend is dat Senf op 8 februari niet alleen een huurcontract ondertekent, maar ook een intentieverklaring met het Delftse Theater de Veste. Hierin spreken beide partijen zich uit voor een gezamenlijke creatieve ontwikkeling van theateractiviteiten. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Co-creatie is een trend in de culturele sector. Wie rondvraagt komt er echter al snel achter dat de definitie en de toepassing geen van beiden eenduidig zijn. Op 26 september 2016 organiseerde ACMC in samenwerking met Rotterdam Festivals een kenniscafŽ waar verschillende ervaringsdeskundigen spraken over co-creatie in de Nederlandse cultuursector. Cultuurmarketing
 • Tijdens het Nationaal Theaterweekend hielden zestig theaters drie dagen open huis. Kaartjes voor voorstellingen kostten tien euro. Doel: een nieuw en jonger publiek bereiken. NRC
 • Op vrijdag 27 januari 2017 vindt de Cultuurnacht Breda plaats. Meer dan 55 deelnemers, verspreid over 50 locaties laten dit jaar een bijzonder programma zien. Cultuurnacht Breda

financiering

 • In oktober 2016 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2017, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Uit 47 voorstellen selecteerden externe adviseurs uiteindelijk 12 voorstellen. Tot de ontwerpers die gekozen werden, behoren Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, Eindhoven, Dutch Invertuals, Eindhoven, Rudi Boiten – Studio Plott, Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In december maakte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de laatste Gamefonds toekenningen bekend. Met ingang van dit jaar vallen games onder de nieuwe regeling Digitale cultuur. Wat houdt dat in? Joris van Ballegooijen,  die binnen het Stimuleringsfonds verantwoordelijk is voor de regeling, legt het uit. De eerste aanvraagronde voor de regeling Digitale cultuur sluit op 1 februari Control-online
 • Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de artistieke ontwikkeling van filmplannen. 21 februari is de eerste deadline voor slatefunding voor scenario-ontwikkeling (speelfilm).  Filmfonds
 • Het budget van het NPO Fonds is weliswaar net zo groot als dat van het Mediafonds Ñ €16 miljoen Ñ maar dat geld wordt uit de reguliere begroting van de publieke omroepen gelicht. Die moeten dus meer doen met minder en dat komt de experimentele projecten die het Mediafonds ondersteunde niet ten goede. Filmkrant
 • Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van manifestaties en activiteiten die het literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Vanaf 2017 zijn er twee aanvraagmogelijkheden: tweejarig en incidenteel. Prioriteit wordt verleend aan manifestaties en activiteiten op het terrein van de literatuur die buiten de Randstedelijke regio’s plaatsvinden en aan activiteiten die de culturele diversiteit vergroten en gericht zijn op het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Deadline 12 februari. Letterenfonds
 • Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. De eerstvolgende deadline van de Regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is 22 februari. Fonds Podiumkunsten
 • Wim Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmuseum,  is directeur geworden van de nieuwe stichting Droom en Daad van miljardairsfamilie Van der Vorm. De stichting ãwil initiatieven ontplooien gericht op het bevorderen van kunst en cultuur in Rotterdam’. NRC
 • Donderdag 19 januari organiseerde stichting Geef om Cultuur de ‘Dag van het Mecenaat’, mede mogelijk gemaakt door sponsoren zoals Prins Bernhard Cultuurfonds, dat in ons land een spilfunctie in het mecenaat vervult. Een van de conclusies: het is en blijft menselijk maatwerk. De Dikke Blauwe
 • In 2016 doneerde 13 van de Nederlanders aan een kunstorganisatie.  Daarmee staan we tweede op de wereldranglijst. RenŽe Steenbergen over de kunstzinnige filantropie in Nederland.  In een artikel in het NRC schrijft ze dat de overheid de verantwoordelijkheid voor kunstfinanciering niet af moet schuiven op particuliere gevers .   De Volkskrant, inlog vereist, NRC, De Dikke Blauwe
 • Theatermaker Boy Jonkergouw is een crowdfundactie gestart voor zijn theatervoorstelling ‘Goeroe’. Deze voorstelling gaat over macht, mindfucking en manipulatie en zal op 14 en 15 april 2017 te zien zijn in theater de Nwe Vorst. Tilburg. Tilburgers.nl
 • Tilburgse muzikant AndrŽ van den Boogaart vraagt zijn fans hem te steunen met een crowdfundactie op Voordekunst. Tilburgers.nl

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • “De kunst van het samenleven”: onder dit motto van de Rijksbouwmeester is de prijsvraag WHO CARES op 18 januari uitgeschreven bij een drukbezochte startbijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Architectuur Lokaal
 • Welke mogelijkheden ontstaan er wanneer niet het recht op eigendom, maar het recht op betaalbaar wonen, werken en leven bepalend is voor stedelijke transformatie? Sinds de jaren zestig hebben krakers vanuit deze gedachte een belangrijke bijdrage geleverd aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Deze praktijk van toe-eigening wordt in de tentoonstelling Architecture of Appropriation in het Nieuwe Instituut getoond en ondervraagd. Nieuwe Instituut, Architectenweb
 • Tijdens het symposium ‘De wedergeboorte van de stad; de triomf van het dorp’ op 9 december in Amersfoort ontkrachten sprekers en deelnemers de aloude clichŽs en mythes in de ruimtelijke ordening,  en maakten zij tegenstellingen als stad en platteland, overheid en burgerinitiatief, krimp en groei ondergeschikt aan de verkenning van een nieuwe realiteit en samenwerkingen. ruimtevolk
 • Met enige regelmaat verschijnen in Nederland publicaties over baksteen. Zoals het onlangs gepubliceerde Brick. An exacting material van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, onder redactie van Jan Peter Wingender. Het boek is een brede verkenning van het gebruik van baksteen in de hedendaagse Nederlandse bouwpraktijk. Archined
 • In het weekend van 11 en 12 februari 2017 staan het Philips Museum en Kazerne in het teken van design. Samen trappen ze het Year of Design af. Nationale en internationale sprekers duiken in meer dan een eeuw designgeschiedenis. e52.nl
 • Ontwerpers moeten diepgewortelde stereotypen overwinnen en de uitdagingen, die het vergrijzen van de bevolking met zich meebrengt, opnemen, aldus Jeremy Myerson, conservator van de expositie New Old in het Londense Design Museum. Dezeen
 • Grafisch ontwerper Irma Boom ontving in 2014 de Johannes Vermeerprijs. Met het bedrag verbonden aan de prijs ((100.000 euro) richt ze in haar Amsterdamse huis een bibliotheek in, met boeken uit de zestiende eeuw, en uit de jaren zestig van de vorige eeuw. In haar ogen  vruchtbare periodes voor het boekontwerp omdat vrijheid en experiment belangrijk waren. New York Times
 • Het mode-evenement State of Fashion in Arnhem  staat gepland voor 2018, maar of het doorgaat is nog helemaal niet zeker. Vooralsnog is er nog niet voldoende geld bij elkaar gebracht om het evenement te laten plaatsvinden. Dat meldt organisator tevens voorzitter van de stichting Sonsbeek Internationaal, Eiso Alberda van Ekenstein, aan de Gelderlander. Fashion United

beeldende kunst

 • 2016 days of awesome photo books presenteert de favoriete fotoboeken van Peter van Beveren, Flip Bool, Christian Caujolle, Paul Kooiker, Suzanne Swarts en Reyn van der Lugt uit hun verzamelingen. De tentoonstelling in galerie LhGWR in ‘s-Gravenhage is te zien tot 4 februari.  trendbeheer

film

 • Een gesprek met directeur Bero Beyer van het aanstaande International Film Festival Rotterdam over thema’s, impact en perspectief. ‘Wat je ziet heeft alles te maken met waar je staat en hoe je naar de dingen kijkt.’ Vpro.cinema.nl
 • Onlangs vond voor het eerst het Limburg Film Festival plaats.  Een terug- en vooruitblik met mede-organisator Guido Franken. IHeartCinema

letteren

 • Met het verschijnen van het achtste deel – de nabeschouwing Ongeziene blikken door de hoofdredacteuren Anne Marie Musschot en Arie Jan Gelderblom -is het grote literatuurhistorische Vlaams-Nederlandse project Geschiedenis van de Nederlandse literatuur onder de hoede van de Nederlandse Taalunie na twintig jaar nu eindelijk compleet. Literatuurplein 
 • Verslag van een aantal debatten tijdens het Winternachtenfestival. Cultureel Persbureau
 • Het Boekenbal, de opening van de jaarlijkse Boekenweek, is dit jaar op 24 maart in Paradiso in Amsterdam en niet zoals meestal in de Stadsschouwburg. CPNB
 • Van 26 januari tot 2 februari is het De Week van de Po‘zie. Op 26 januari wordt de VSB prijs uitgereikt. NRC bespreekt de genomineerde dichters.   Po‘zieweek, NRC

muziek

 • Welke conclusies zijn er te trekken na 4 dagen Eurosonic/Noorderslag? 3voor12.vpro.nl
 • Het Storioni festival bestaat 10 jaar en brengt twaalf dagen klassieke muziek in de vijf grote steden van Noord-Brabant. Het thema van de feestelijke tiende editie luidt ‘Designing new traditions’: kamermuziek als kunstvorm die continue in beweging is, openstaat voor andere invloeden en daarmee over de eigen grenzen kijkt. Storioni Festival
 • Singer-songwriter  Lisa Nora wint Art Rocks 2016 met soundtrack voor een kunstwerk uit de collectie van het Tropenmuseum. NRC,  Art Rocks
 • De Popronde, het grootste reizende festival van Nederland, maakte de data voor de editie van 2017 bekend. Van 14 september t/m 25 november tourt de karavaan met circa 130 artiesten door het hele land. De inschrijvingen voor Popronde 2017 sluiten op 1 maart. Entertainment Business

theater en dans

 • Op 28 januari presenteren Theatermaker en Werkgroep NIT hun gezamenlijke uitgave: het Theaterjaarboek 2016. Hiermee willen ze de traditie oppakken die werd afgebroken met het opheffen van het Theaterinstituut in 2013.  Voor de nieuwe groep die de uitgave maakt is het geen institutionele verplichting, maar een noodzakelijke manifestatie van hun zorg over de geschiedschrijving en het vastleggen van de kennis over het Nederlandse theater. TheaterkrantHistorical Theatre Research
 • Het Nationale Ballet organiseert van 10 t/m12 februari de internationale balletconferentie Positioning Ballet. 3 thema’s staan centraal : erfgoed, diversiteit en identiteit. Er wordt gediscussieerd over de waarde van erfgoed als Het Zwanenmeer en The Sleeping Beauty. Ook de afspiegeling van de multiculturele samenleving bij balletgezelschappen komt ter sprake. Dans MagazineNationale Ballet

 

kunst in de openbare ruimte

 • In het bos bij Marknesse ligt een betonnen goot van 240 meter lang, die ooit diende om de Oosterscheldekering op schaal te testen. RAAAF en Atelier de Lyon hebben een ontwerp gemaakt om van de constructie een monument voor de Nederlandse strijd tegen het water te maken. Architectenweb
 • Het vervallen geluidsscherm op de kop van de Halsterseweg in Bergen op Zoom wordt in de loop van volgende week afgezet met hekken. Daarop moet vervolgens een doek met een artist’s impression komen van het kunstwerk van Gabri‘l Lester en Martine Vledder  dat het scherm in april definitief gaat vervangen.  BN – De Stem
 • Kunstwerk De Leesttafel van Tine van de Weyer aan de Prins Hendrikstraat in Drunen gaat verhuizen naar een plek met meer attentiewaarde. Brabants Dagblad
 • Twee kunstwerken van kunstenaar Jan van den Brink dreigen verloren te gaan bij de sloop van zwembad De Banakker in Etten-Leur. BN – De Stem

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Eindhovense ontwerper Lucas Maassen maakte samen met de Schotse componiste Genevieve Murphy een compositie voor het Storioni Trio. Eindhovens Dagblad
 • Piet Hein Eek en kledingwinkel Vielgut gaan samenwerken in een winkel aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven. Het is voor het eerst dat de Eindhovense ontwerper zijn (gedeeltelijke) collectie aan gaat bieden in een binnenstad. Eindhovens Dagblad
 • Een bijzondere opdracht voor ontwerper Floris Hovers uit Raamsdonksveer. Hij maakte een ontwerp voor een veld van 200.000 tulpen op de Dam in Amsterdam voor de jaarlijkse Tulpendag. Het ontwerp voor het tulpenveld maakte Floris met Ministeck. Omroep Brabant, BN – De Stem
 • John Kšrmeling is begonnen met de voorbereidingen van wat hij de Hollandweg noemt, de weg moet worden gerealiseerd op een dijk in Groningen. De Hollandweg moet op het beginpunt 70 centimeter hoog worden, aflopend naar nul centimeter in het midden, om vandaar weer op te lopen naar 70 centimeter. Zo maakt hij een rechte weg, ondanks kromming van de aardbol. Eindhovens Dagblad
 • Het Bosch Architectuur Initiatief gaf in december ontwerpers en kunstenaars de gelegenheid  een portfolio te presenteren.  Dorette Sturm presenteerde er een gouden ei als icoon voor de stad ‘s-Hertogenbosch. Ze is nu bezig met de verder uitwerking van het ontwerp. Ze probeert draagvlak te krijgen voor het plan binnen de gemeente en de Stichting Jeroen Bosch. Er zijn verdeelde reacties op het plan in sociale media en in de stad.Brabants Dagblad, Dorette Sturm, Omroep BrabantBrabants Dagblad  
 • Werken van Tom Claassen worden in de maanden juli, augustus en september getoond in zowel de Gouverneurstuin als De Nieuwe Kolk in Assen. De organisatie is in handen van het Drents Museum.  Nieuws in Assen
 • De Bossche kunstenaar Malou van Doormaal begint in februari met de verkoop van een geheim kunstwerk. De kopers mogen zelf weten hoeveel zij voor het kunstwerk bieden. Wie het werk koopt, tekent ook een contract waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen.  Het Geheime Kunstwerk is ontwikkeld voor het project Moneymakers van KOP, Breda. Omroep Brabant, KOP
 • De Tilburgse Anke Werker is schrijver en uitgever. Ze is gefascineerd door de niet-aflatende wereldwijde belangstelling voor Jane Austen en schrijft al jarenlang columns voor JaneAusten.nl. ‘Jane Austen, onder vier ogen’, verschenen bijAmbo Anthos,    is een tweeluik van fictieve dagboekmomenten van Jane Austen aan de ene kant, en de overwegingen van haar zus Cassandra aan de andere kant. Boekenbijlage
 • Mayke Nas bewerkte haar tien jaar oude No Reason to Panic in opdracht van de NTR ZaterdagMatinee speciaal voor Ensemble Modern. Een fraaie titel voor de bezorgde krantenlezer van nu, maar het is vooral goedgemutste muziek. Nas: ‘Muziek is een serieuze aangelegenheid, maar het is ook een kunstvorm die met plezier te maken heeft. Muziek speel je. Componeren is voor mij allereerst een creatief spel met materiaal’. Klassiek Magazine
 • De evolutie van de Eindhovens poppunkband Call iit off is duidelijk hoorbaar op het nieuwe album Abandoned. 3voor12.vpro.nl
 • De uit Budel afkomstige danceproducer JYRA, alias voor RenŽ Kuppens, werd vorig jaar vastgelegd door Armada Music, dat onder andere de muziek van Armin van Buuren uitbrengt. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht : ‘Deep in Love’. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in ‘s-Gravenhage laat zogenoemde stapelaars straks maar de helft van het instellingscollegegeld betalen. Het gaat dus om mensen die al een graad als bachelor of master hebben gehaald, maar aan de kunstacademie nog een studie willen volgen. Radar
 • Op 1 januari hebben de Taalunie, de KU Leuven, de Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum Literair Vertalen met vijf andere Europese organisaties het Europese PETRA-E Netwerk voor opleiding literair vertalen gelanceerd. Het netwerk gaat zorgen voor uitbreiding en verdere implementatie van de PETRA-E Leerlijn Literair Vertalen, het resultaat van het succesvolle PETRA-E project (2014-2016) dat met steun van Erasmus+ werd uitgevoerd. Letterenfonds

kunstbeoefening

 • De hele maand juni zet iktoon amateurkunstenaars in the spotlight. Voor meer informatie, inspiratie of het ontmoeten van andere deelnemers worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd, o.m. op 27 januari in De Muzerije, ‘s-Hertogenbosch. Fonds voor Cultuurparticipatie.
 • De bijna 2,5 uur durende muziektheaterproductie ‘In Full Colour’ van musical Intermezzo in een uitverkocht theater De Speeldoos in Vught is zeer succesvol. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Leerlingen moeten creatief zijn, kritisch, en problemen op kunnen lossen. Waar komen deze vaardigheden aan de orde? Juist! Binnen de kunstvakken natuurlijk. Geef die dan ook een centrale positie in het onderwijs, betoogt Patrick van Berkel. LKCA
 • De Transformatieagenda Kunst en cultuur met zorg en welzijn is gepresenteerd. Met deze transformatieagenda willen Movisie en partners (waaronder het LKCA) iedereen die actief bezig is met het verbinden van kunst en cultuur met zorg en welzijn een steuntje in de rug geven en anderen uitnodigen om ook actief te worden. LKCA
 • Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is aanwezig op de onderwijsvakbeurs NOT in Utrecht, van 24  tot 28 januari. Kunstbalie  heeft een stand op de NOT om gezicht te geven aan cultuureducatie en hetgeen zij doen; op vrijdag is er workshop over De Creatieve Code. Fonds voor Cultuurparticipatie , Kunstbalie
 • Op 15 februari houdt Kunstbalie een startbijeenkomst in de regio Oost voor nieuwe deelnemers van De Cultuur Loper. Een week later, op 22 februari, is de bijeenkomst voor de regio West. Kunstbalie
 • Op 15 maart 2017 houdt de Vereniging voor Cultuurprofielscholen Primair Onderwijs een eerste kennismakingsbijeenkomst voor scholen in Noord-Brabant.  Alle scholen die belangstelling hebben voor een lidmaatschap van deze vereniging zijn van harte uitgenodigd. Kunstbalie
 • Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch nodigde in 2016 8 kunstenaars uit als artist in residence. Vrijdag 10 februari zijn de resultaten van dit bezoek te zien tijdens bkkc connects. Brabants Dagblad
 • Voor tachtigplussers houdt Vitalis De Horst/Kronehoef in Eindhoven een schrijfproject. Met hulp van een professionele jonge schrijver gaan zij eigen herinneringen ophalen en daarover verhalen optekenen. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche basisschool De Kruisboelijn heeft met kinderboekenschrijfster Annemarie Bon de  eerste Schoolschrijver die in ‘s-Hertogenbosch aan de slag gaat. Brabants Dagblad
 • Het boek ‘Spelen met prentenboeken’ van Els van Dijck en Anke van Boxmeer, twee leerkrachten op basisschool Roald Dahl, wordt gepresenteerd op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht.  In het boek staan idee‘n op het gebied van taal, rekenen, muziek en spelletjes bij een aantal prentenboeken van uitgeverij Lemniscaat. Brabants Dagblad
 • Nationale Opera organiseert op 29 januari voor de derde keer het Kinderkorenfestival. Zeventien kinderkoren uit het hele land zullen via workshops en het instuderen van een nieuw korenlied kennismaken met de kunstvorm opera. Operamagazine
 • In januari 2017 worden 5.000 exemplaren van Een boek voor jou verspreid in asielzoekerscentra in het hele land. Deze nieuwe bundel met verhalen en illustraties  is speciaal samengesteld voor vluchtelingenkinderen tussen de 4 en 12 jaar en vertaald in het Arabisch. Een boek voor jou is een initiatief van Marit Tšrnqvist in samenwerking met Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij, VluchtelingenWerk Nederland en het Nederlands Letterenfonds. Letterenfonds
 • Muziekcentrum Rewind in de Tilburgse wijk Reeshof helpt jongeren met opstarten van een  carrire. Brabants Dagblad, Tilburgers.nl

erfgoed

 • Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) werkt sinds 1999 voor de erfgoedsector. Vanaf 2017 gaat DEN die ondersteuningsfunctie verbreden naar cultuurproducerende instellingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om podiuminstellingen zoals theatergezelschappen, maar ook om presentatie-instellingen en andere cultuurmakers. Het offici‘le startsein hiervoor zal gegeven worden tijdens de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed, 16 mei 2017 in Amersfoort. Momenteel werkt DEN hard aan een online kennisbank speciaal gericht op cultuurmakers. DEN
 • Op 8 en 9 februari organiseert LIMA in het Stedelijk Museum Schiedam een symposium over het duurzaam beheer van digitale kunst. LIMA
 • Een bijzondere verzameling Nederlandse muziek, de Fonos-collectie, is vanaf nu beschikbaar via Muziekweb. Lp’s en cd’s die niet meer in de handel te koop waren, zijn hierdoor weer te beluisteren. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft Muziekweb de Fonos-collectie via muziekweb.nl toegankelijk gemaakt. Kijk bij Muziekweb Intro’s naar Nederlands Erfgoed. DEN, Muziekweb
 • De nieuwe stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) werkt aan behoud van het benodigde vakmanschap, zodat we ons erfgoed kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Erfgoedstem
 • Op 1 januari 2017 is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland een afdeling van het Nederlands Openluchtmuseum geworden. De organisatie is daarmee gestopt met het uitgeven van tijdschriften en boeken. Het laatste nummer van het tijdschrift Immaterieel Erfgoed is verschenen. Immaterieel Erfgoed

 

bibliotheken

 • Het basispakket e-content voor 2017 is bekend. Op voordracht van de openbare bibliotheken heeft de KB Inkoopcommissie deze producten en diensten landelijk ingekocht. Met dit pakket krijgen bibliotheken en bezoekers in de Bibliotheek toegang tot een ruim digitaal aanbod, waaronder cursussen, naslagwerken, Muziekwebluister en een online oefenprogramma Rijbewijs. KB
 • De KB en Bureau Metamorfoze organiseren op 16 maart een informatiebijeenkomst over digitalisering en beschikbaarstelling van boeken, kranten en tijdschriften voor erfgoedinstellingen, in het kader van de aansluiting van digitale bibliotheekcollecties op de nationale infrastructuur. KB
 • De bibliotheek; ——k partner in het sociale domein. Om bibliotheken te ondersteunen, heeft Cubiss een achtergronddocument en een praatplaat ontwikkeld die bibliotheekmedewerkers mee kunnen nemen naar het gesprek met de gemeente. Cubiss
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om de ‘Data openbare bibliotheken’ openbaar te maken en daarmee het Wob-verzoek in te willigen. De Vereniging van Openbare Bibliotheken bekijkt, samen met Stadhouders Advocaten, of en hoe het beste gereageerd kan worden op dit besluit. Bibliotheekblad, VOB
 • Cijfers van het CBS bevestigen wat binnen de bibliotheeksector al bekend is: het aantal uitleningen neemt af. Ook de omvang van de (gemiddelde) fysieke collectie neemt af, waarbij de boekencollectie voor volwassenen het snelst krimpt. Dit dwingt openbare bibliotheken zich af te vragen wat de rol en betekenis van hun collectie is. Daarover organiseert Cubiss op 14 februari 2017 de bijeenkomst ‘Collectioneren nieuwe stijl’. Cubiss, Cubiss

Geen reacties

Geef een reactie