Trends & ontwikkelingen 24 mei 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 19 mei overhandigde Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur, het advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan minister Bussemaker (OCW). De Raad voor Cultuur heeft van de 118 subsidieaanvragen van culturele instellingen voor 77 een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing. De raad vindt dat de instellingen zich daarna knap hebben herpakt. Over het algemeen hebben ze goede plannen ontwikkeld met een behoorlijk artistiek niveau. Toch hebben de bezuinigingen ook diepe sporen achtergelaten. “Het zijn vooral de makers, kunstenaars en het personeel die financieel de klappen opvangen. Zij werken vaker in deeltijdaanstellingen, als zzp’er en voor relatief zeer lage vergoedingen”, Wat de Raad voor Cultuur betreft is het de laatste keer dat het subsidiestelsel (de zogenoemde basisinfrastructuur) deze vorm heeft. De raad vindt dat het bestel ãeen enigszins willekeurig karakter heeft door opeenvolgende bezuinigingen en politieke ingrepen’. Daardoor is er geen helder onderscheid meer tussen instellingen in die basisinfrastructuur die rechtstreeks door het rijk worden gesubsidieerd en andere die bij ŽŽn van de cultuurfondsen moeten aankloppen.  Raad voor Cultuur ,  Cultuursubsidie.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl  , NRC  , NRC , De Volkskrant  , Cultureel Persbureau  , Metropolis M , Metropolis M ,  Entertainment Business ,  Holland Film Nieuws , Opera magazine , Theaterkrant , Theaterkrant   
 • Wat voor consequenties heeft  het advies voor Noord-Brabantse instellingen? Omroep Brabant   , Brabants Dagblad  , Eindhovens Dagblad
 • Nog steeds staat Noord-Brabant achteraan als het Rijk de landelijke subsidies voor kunst en cultuur verdeelt. De subsidies blijven voor de periode 2017 tot en met 2020 op het niveau van de periode 2013-2016, toen nog geen drie procent van alle subsidies naar Noord-Brabant ging.  Bij de verdeling van cultuurgeld komt Noord-Brabant er in verhouding tot de Randstad maar bekaaid vanaf, vind het CDA. Een gevoel dat gedeeld wordt in Provinciale Staten. Brabants Dagblad ,  BN – De Stem  
 • De Raad voor Cultuur stelt voor om het EKWC  weer op te nemen in de basisinfrastructuur.  Maar uit een brief van 20 mei 2016 van minister Jet Bussemaker aan het bestuur van het EKWC, blijkt dat ze ‘voornemens is de aanvraag af te wijzen en aan de instelling geen subsidie te verlenen’.  George Knight constateerde in een eerder bericht dat het  EKWC door herpositionering en de steun van de provincie Noord-Brabant de kille wind vanuit de landelijke politiek  had getrotseerd. georgeknightlang   georgeknightlang
 • ‘De Raad voor Cultuur heeft hard geoordeeld over de plannen van HZT met een Nee, tenzijÉ, terwijl de basisfilosofie van het plan wordt onderschreven en de kritiek meer slaat op de uitwerking van de idee‘n en het aanbrengen van hi‘rarchie, samenhang en focus. ‘ Een ja, mitsÉ was volgens Het Zuidelijk Toneel gepaster geweest. HZT
 • Het is logisch dat Philharmonie zuidnederland in Eindhoven gevestigd wordt, volgens de Eindhovense wethouder Schreurs. Directeur Wim Vringer van het Muziekgebouw wijst erop dat Eindhoven ‘optimale repetitiemogelijkheden heeft voor een groot symfonisch orkest in een Europese akoestische topzaal.’ Eindhovens Dagblad
 • De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans heeft een dubbel gevoel bij het advies van de Raad voor Cultuur over de verdeling van de cultuursubsidies van het Rijk tussen 2017 en 2020. 1Limburg.nl
 • De provincies Gelderland, Overijssel, de gemeenten Arnhem en Enschede spreken zich uit  tegen een ,,gedwongen huwelijk” van Het Gelders Orkest (Arnhem) met het Orkest van het Oosten (Enschede). Ook het Orkest van het Oosten wenst niet zo’n huwelijk.  De Telegraaf   , Orkest van het Oosten
 • Het advies valt niet goed in Noord-Nederland. ,,Dit slaat flinke gaten in onze culturele infrastructuur’, laat wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen in een eerste reactie weten. DvhN
 • Voor het Mondriaan Fonds heeft het voorgestelde advies met name gevolgen voor de presentatie-instellingen, waarvoor de budgetten sterk onder druk staan. Op dit moment draagt het Mondriaan Fonds al bij aan de programma’s van 26 presentatie-instellingen en stelt het daarnaast werkbijdragen beschikbaar voor tien zogeheten kleine initiatieven. Als (grote) presentatie-instellingen uit de BIS vallen en bij het fonds aankloppen, de reserves van het fonds zijn op, dan dreigt het gevaar dat goud voor de toekomst wordt weggegooid. Mondriaanfonds 
 • Kunsten’92 roept Kamerleden op om in de komende weken geen incidentenpolitiek gaan voeren en voor de oplossing van knelpunten extra middelen vrij te maken. Kunsten’92
 • FNV Kiem betreurt het gebrek aan aandacht voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. FNV Kiem
 • FNV KIEM is verbijsterd over het advies van de Raad voor Cultuur om het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest gedwongen te laten fuseren. Volgens de vakbond is de meerwaarde van een fusie absoluut geen zekerheid en eerder een risico voor de musici en het publiek in Oost- Nederland. Het personeel is erg geschrokken. FNV Kiem ,  RTV Oost 
 • De Museumvereniging waardeert de grondige analyse van de Raad voor Cultuur. De musea hebben met elkaar aangegeven 86 miljoen euro nodig te hebben, waar nu 70 miljoen euro verdeeld is. Er is geen ruimte om nog meer musea te subsidi‘ren. Zelfs een re‘le verhoging om inflatie te corrigeren, ontbreekt in het budget. De Museumvereniging signaleert hier een niet te verwaarlozen probleem. Museumvereniging
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) deelt de zorg van de Raad; voor Cultuur over de spreiding, ook in de regio willen VSCD podia een kwalitatieve programmering kunnen realiseren. VSCD 
 • De instellingen met negatief advies blijven hoopvol. NRC
 • Vincent van Rossem kan zich vinden in de kritiek van de Raad voor Cultuur op Het Nieuwe Instituut. Het instituut is  ‘een aanfluiting voor het Nederlandse cultuurbeleid’. NRP
 • Theater Utrecht komt niet opnieuw in aanmerking voor de subsidie van 1,6 miljoen euro, zo luidt het advies van de Raad van Cultuur. Het gezelschap heeft de afgelopen jaren de eigen inkomstennorm van 23,5 procent niet gehaald. ”Wij eten vandaag taart, niet om ons verdriet weg te eten, maar omdat de inhoud van het rapport positief is”, aldus directeur Thibaud Delpeut. De Utrechtse Internet Courant  
 • De Raad voor Cultuur heeft vandaag een negatief advies uitgebracht over de subsidieaanvraag van Schrijvers School Samenleving. School Samenleving opereert naar het oordeel van de Raad te ge•soleerd, en zal in een nieuwe alliantie met De Schoolschrijver haar beleid moeten herformuleren. De organisatie kan zich grotendeels vinden in de kritiek van de Raad. Directeur Anne Zeegers: ‘Wij zijn dan ook al volop bezig Schrijvers School Samenleving naar de moderne tijd te brengen.’ SSS werkt goed, dus waarom zou je het moeten veranderen?, vraag Ted van Lieshout zich af.    SSS.nl  , Ted van Lieshout
 • Kunstbeleid kan niet bestaan in het vacuŸm van het nu. In de publicatie ‘Verleden & toekomst in een eeuwig nu’ van Kunsten’92 komen in interviews en opinieartikelen instellingen, wetenschap-pers en kunstenaars aan het woord die belang hechten aan het langetermijnperspectief. Die verbanden leggen tussen verleden, heden en toekomst en uitleggen waarom n hoe zij dit doen. Uit vrijwel alle bijdragen blijkt dat er behoefte is aan een politiek die verder kijkt dan het nu. Kunsten’92
 • Uit de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’  van de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur blijkt een dramatische verslechtering van de positie van werkenden in de sector. De adviesorganen constateren dat de onderhandelingspositie van werknemers en zzp’ers zwak is. Op 2 juni bespreekt de Tweede Kamer dit rapport. ‘Het huidige mededingingsrecht belemmert vrije onderhandelingen door zelfstandigen en is mede-verantwoordelijk voor hun slechte positie in de culturele sector.” Over die stelling gaat de expert-meeting van FNV KIEM op 31 mei. FNV Kiem
 • Nederland gaat cultureel erfgoed onder water beschermen door het internationale UNESCO-verdrag voor het behoud van erfgoed onder water te bekrachtigen. Minister Jet Bussemaker (OCW) en minister Bert Koenders (BZ) hebben bekend gemaakt dat ze de intentie hebben om toe te treden tot het verdrag. Deze conventie verbetert de bescherming van onderwatererfgoed wereldwijd door internationale samenwerking. Rijksoverheid.nl ,  Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het inspectierapport ‘Zicht op de rijkscollectie’ van de Erfgoedinspectie. Rijksoverheid.nl
 • Nederland blijft niet alleen achter in investeringen in kennis, de publieke uitgaven voor R&D dalen zelfs sinds 2014. De Europese Raad raadt het kabinet in zijn advies over de begroting en het beleid voor 2017 en volgende jaren scherp aan hier duidelijk verandering in te brengen. Scienceguide
 • De Omgevingswet kwam tot stand onder leiding van Rijkswaterstaat. Samen met de Provincies en de VNG de enige spelers. Piet van Mourik, directeur stichting De Regisserende Gemeente, mist de lokale overheid van de waterschappen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De provincie Utrecht meldt onder de noemer ‘Samenwerken aan de bibliotheek van NU!’, een traject te starten om te komen tot ŽŽn visie op de toekomst van de bibliotheekvoorziening in de provincie en de vormgeving van het Utrechtse bibliotheeknetwerk. Bibliotheekblad
 • De gemeenteraad van Rotterdam wil doorgaan met een poging om de wereldtentoonstelling Expo 2025 naar de stad te halen. Minister Kamp (EZ) zette onlangs een streep door de plannen. Cobouw 
 • Op initiatief van nazaten van wederopbouw-architect Jaap Bakema is een open brief geschreven aan het Rotterdamse college van B & W waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de nieuwe Forumplannen zoals die eind 2015 zijn gepresenteerd. In de plannen wordt de zuidelijke Lijnbaan bedreigd met sloop. De Architect
 • TivoliVredenburg kan rekenen op steun van de gemeente Utrecht. Het Utrechtse college gaat mee met het advies van de commissie Gehrels. De jaarlijkse huur wordt omlaag geschroefd met 1,856 miljoen euro. Daarnaast krijgt het centrum jaarlijks 400 duizend euro ‘om de bedrijfsvoering te versterken en de programmering verder te ontwikkelen’. Daarbovenop krijgt TivoliVredenburg in 2017 eenmalig 1,1 miljoen euro om het eigen vermogen op te krikken. De Volkskrant  
 • De restauratie en uitbreiding van het Leidse museum De Lakenhal loopt forse vertraging op. Vier aannemers deden volgens de gemeente mee in de aanbestedingsprocedure. Allemaal boden ze hoger dan het beschikbare budget van 16,6 miljoen euro. Reden voor de gemeente om de aanbestedingsprocedure, die in februari begon, stil te leggen. De Architect 
 • Als het aan de Europese Commissie ligt moeten videodiensten zoals Netflix op termijn een aanzienlijk deel van hun aanbod in Europa ook hier produceren. Aldus vice-voorzitter van de commissie, Andrus Ansip. NOS

noord-brabant

 • Het Van Goghjaar en de tentoonstelling met de werken van schilder Jheronimus Bosch waren de grootste toeristische trekpleisters voor Brabant in de afgelopen jaren. ‘Van Gogh is onze sterkste troef’, zegt directeur van VisitBrabant Heleen Huisjes. Omroep Brabant
 • De gemeenten Rucphen, Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge en Zundert werken samen aan de implementatie van de Omgevingswet. VNG
 • De nieuwe universitaire studie data science in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch blijkt populair. In twee dagen tijd schreven ruim zestig studenten zich in voor de bacheloropleiding, plus een kleine twintig studenten uit het buitenland. Jheronimus Academy of Data Science (JADS), is een samenwerkingsverband tussen de Tilburgse universiteit, de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad 

grote brabantse gemeenten 

 • De voormalige bioscoop Casino Cinema aan de Reigerstraat in Breda is mogelijk te klein voor House of DJ’s. Andere locaties in de stad worden niet uitgesloten. De gemeente Breda steunt het initiatief met vijftienduizend euro. BN – De Stem
 • Het Muziekgebouw in Eindhoven kan toch financieel het hoofd boven water houden zonder dat er extra subsidie van de gemeente nodig is. Meer bezuinigen op de kosten, extra inkomsten genereren en een fusie met cultureel centrum De Effenaar, waardoor het gat van zes ton op de begroting gedicht kan worden. Opmerkelijk omdat een jaar geleden volgens toenmalig rvc-voorzitter Tiny Sanders een faillissement van het Muziekgebouw alleen te voorkomen was, als de jaarlijkse subsidie van de gemeente Eindhoven, 4,3 miljoen euro, zou verhogen. Eindhovens Dagblad   , Eindhovens Dagblad
 • Het gebruik van de grote culturele voorzieningen in Helmond is sinds 2010 behoorlijk teruggelopen. Dat blijkt uit een overzicht van cijfers die zijn opgenomen in de jaarrekening over 2015 van de gemeente. Eindhovens Dagblad
 • Na H2O verliest Helmond dit jaar een tweede groot evenement: ook jongerenfestival Impact gaat niet door. De strenge regels aan de vergunning brachten te hoge kosten met zich mee, zegt de organisatie. Binnenkort is er overleg met de wethouder van Helmond over de evenementen.   Eindhovens Dagblad   , Eindhovens Dagblad 
 • Helmond wil de slimste wijk van het land. In Brandevoort reserveert de gemeente 85 hectare voor een dorp waar alles slim en duurzaam is georganiseerd. Gemeente Helmond ,  Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft geconcludeerd dat er dit jaar en de komende drie jaar 170.000 euro per jaar voor het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch bijgelegd moet worden. Dit komt met name door de kosten voor beveiliging en energie. Brabants Dagblad 
 • Het Grafisch Atelier Den Bosch ontvangt de  Van den Udenhout-Chappin Cultuurfondsprijs. Het atelier, gevestigd in de Willem II Fabriek, is naar het oordeel van het Cultuurfonds een culturele voorziening die al meer dan 33 jaar van grote betekenis is voor de ontwikkeling van de beeldende kunst in ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Brabants Dagblad
 • Technisch vernieuwingsplatform SPARK houdt 4 juni de eerste editie van SPARK Makers Event. Op dat makersevenement openen wethouder Huib van Olden en stadskunstenaar Lucas de Man het fablab voor ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Brabants Dagblad 
 • De gemeente Tilburg gaat voorlopig niet over tot verkoop van de Koepelhal in de Spoorzone voor commerci‘le exploitatie. ãEr zijn teveel onzekerheden’, zegt wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). Brabants Dagblad
 • Waar krijgen de creatieve makers van Tilburg, de ruimte om zich te ontplooien? Ondanks de leegstand in de stad is er een tekort aan ateliers. Daar weten ze bij Lokaal21 alles van. Zestien creatieve ondernemers van Lokaal21 bijvoorbeeld moeten weg. Brabants Dagblad 
 • Het ballasthuis van Den Ophef, de brug over de Piushaven, in Tilburg, wordt een tentoonstellingsruimte. Zeus Hoenderop is curator.  Aan het gloednieuwe lettertype TilburgsAns de eer om als eerste  te exposeren. Brabants Dagblad 

overige brabantse gemeenten

 • Wethouder Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom heeft meer tijd nodig om de bezuinigingen op cultuur ingevuld te krijgen. Aanvankelijk stond voor dit jaar al een korting van 350.000 euro op de planning, maar Van der Weegen verwacht dat bedrag pas in 2018 te halen. Als Bergen op Zoom poppodium Gebouw-T wil houden met zijn A-status zoals die nu is, dan is de enige mogelijkheid de gemeentelijke subsidie jaarlijks met 150.000 euro te verhogen, zegt Van der Weegen. internetbode.nl/bergen-op-zoom , BN – De Stem
 • Om een deel van het kunstwerk van Jan Dijker (1913-1993) uit de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te redden, draagt de gemeente Bergen op Zoom 3700 euro bij. BN – De Stem
 • De Hofzaal van het Markiezenhof in Bergen op Zoom blijft een podium voor kleinschalige concerten van klassieke muziek, maar er komt meer bij, vertelt Cees Meijer, directeur van het Cultuurbedrijf waar theater De Maagd en Het Markiezenhof onder vallen. BN – De Stem 
 • Het CDA Etten-Leur houdt 25 mei een avond rondom het cultuurbeleid van de gemeente Etten-Leur. Doel is input op te halen voor het beleid van de komende jaren. Vertegenwoordigers van clubs en verenigingen in het culturele leven van Etten-Leur zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. BN – De Stem 
 • Nieuwe Nobelaer, het cultuurcentrum in Etten-Leur, zoekt nadrukkelijk de samenwerking met lokale en regionale partijen. Kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines is eveneens speerpunt. BN – De Stem 
 • Een Turfschip dat zijn rol speelt als multifunctioneel centrum is van groot belang voor alle ouderen in Leur, vindt directeur bedrijfsvoering Henny Verschuren van Avoord Zorg en Wonen. ãMaar de verwachtingen van 2010 moeten worden bijgesteld.’ BN – De Stem
 • Het teruggeven van de opdracht door ‘kwartiermaker’ Hans Andersson  om voor vijf miljoen euro van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen een ‘bruisend centrum’ te maken, is voor de Heusdense politiek geen reden met extra geld over de brug te komen. Het bestuur van  het centrum treedt mogelijkerwijs af.   Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • In een vergadering van de Oisterwijkse Monumentencommissie heeft heemkundige Wim de Bakker ervoor gepleit alle gebouwen op het complex van de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) een beschermde status te geven. Een belangrijk gedeelte van de oude leerfabriek is sinds 22 juli 2002 rijksmonument, maar er zijn gebouwen uitgezonderd. Brabants Dagblad
 • Een mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het winkelcentrum van Oss kan niet rekenen op een politieke meerderheid in de gemeenteraad van Oss. Brabants Dagblad 
 • De gemeente Oss wil dat de bibliotheek verhuist naar het centrum om daar een impuls te geven aan de binnenstad. En dan komt de ruimte van de huidige bibliotheek dus vrij. Ideaal voor een cabaretmuseum, vinden de initiatiefnemers  Frank Verhallen, bekend van het Koningstheater in’s-Hertogenbosch  en Coen Bais, directeur van De Lievekamp in Oss. Omroep Brabant
 • In navolging op de show die Lucas de Man in de Lievekamp in april gaf, is in Oss  ‘Werkplaats voor Morgen’ ontstaan. ‘Een tijdelijke plek waar mensen kunnen praten over zaken die anders geregeld zouden moeten gaan worden. Niet alleen praten, maar ook doen.’ Een bijeenkomst waarbij inwoners van Oss samenkomen om te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun stad.   Brabants Dagblad
 • Museum Jan Cunen Oss heeft een nieuwe tweekoppige directie. Karin Van Lieverloo is belast met het artistieke deel, Nurnaz Deniz, is eindverantwoordelijk voor het museum.  Brabants Dagblad
 • Jeugd in Roosendaal is boos over verdrijven jongerenevenementen, zoals Dancetour en Daylight. BN – De Stem
 • Wethouder Riny van Rinsum van Veghel  wil binnen het budget van 2,8 miljoen euro blijven voor het nieuwe theater voor de Blauwe Kei dat aan de Noordkade moet verrijzen. Brabants Dagblad
 • Musicaldocenten breken met Theater de Speeldoos Vught en gaan zelfstandig verder. De Speeldoos is verbijsterd.   Brabants Dagblad   ,  Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Uit het jaaroverzicht 2015 van Buitengaats, de database waarin DutchCulture gegevens verzamelt over internationale activiteiten van kunstenaars en culturele organisaties in Nederland, blijkt dat  net als in voorgaande jaren muziek voor de meeste internationale culturele activiteiten vanuit Nederland zorgt. Vooral het aandeel van dance is groot, in sommige landen valt zelfs de helft van de activiteiten in deze categorie. In vrijwel alle disciplines is sprake van een toename of stabilisatie ten opzichte van 2014. Alleen bij film liep het aantal activiteiten licht terug. DutchCulture
 • Na de VAR,  nu het transitiejaar. FNV Kiem
 • Opdrachtgevers kiezen vooral op basis van referenties en honorarium, maar zeker ook op vertrouwen en persoonlijke factoren. Het imago en reputatie van een bureau zijn belangrijk bij deze beslissing. Dit begint bij hoe bureaus hun eigen identiteit zien en hoe dit wordt gecommuniceerd. Om je als bureau te onderscheiden is het nodig hier bewust aandacht aan te besteden. BNA
 • Voor medewerkers in de Grafimedia branche is een sectorplan opgesteld om de arbeidsmarkt te versterken. Ontwerpers kunnen max. 40% van hun scholingskosten retour ontvangen dankzij dit sectorplan. BNO
 • Actiegroep WAGE voert actie tegen The New Museum New York, nu het aan een uitbreidingsplan van 80 miljoen werkt. Ze eisen betere betaling aan de kunstenaars. In 2014 werd $301,000 aan 184 kunstenaars uitbetaald (onder wie 16 kunstenaars die tentoonstellingen verzorgden, de rest leverde bijdragen aan het public program). Dat is 2.2% van het jaarbudget van het museum. Hyperallergic
 • Het bestuur van de Appel arts centre kondigt aan dat zij aftreedt. Dit besluit is genomen mede op basis van de ontwikkelingen rondom het ontslag van directeur Benedetti. De Appel 
 • Het Stedelijk Museum en Ammodo doen in 2016 onderzoek naar een nieuwe instelling voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Deze instelling zal een herpositionering zijn van de huidige dependance van het Stedelijk, genaamd Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). SMA 
 • Instagram heeft steeds meer invloed op de kunstwereld. Vice
 • De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN). Bioscoopmonitor 2015 bevat de belangrijkste informatie over de demografische kenmerken van de bioscoop- en filmtheaterbezoeker van het afgelopen jaar. Filmonderzoek
 • De Nederlandse entertainmentbranche start na de zomer met een grootschalige campagne om consumenten te wijzen op het legale aanbod van films en series. Onderdeel is een app die mensen voorgeschoteld krijgen als ze zoeken naar illegaal aanbod. Tweakers
 • In opdracht van de Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Letterenfonds heeft onderzoeksbureau APE kwantitatief onderzoek gedaan naar de inkomsten van schrijvers en vertalers in 2013 en 2014. De resultaten zijn nu beschikbaar in het rapport Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers. Het beeld dat oprijst uit dit inkomensonderzoek komt overeen met de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector van de SER en de Raad voor Cultuur van januari 2016.  Letterenfonds
 • Charlotte Dematons vertrekt bij uitgeverij Lemniscaat. In een persbericht staat niet waarom ze tot dit besluit is gekomen, maar via een zeer betrouwbare bron kreeg tzum.info te horen dat Dematons, evenals andere auteurs, zich zorgen maakten over de redactie van de uitgeverij. tzum.info   ,  tzum.info
 • Boekenfestival Manuscripta sluit aan bij de Boekenparade in Amsterdam. De Boekenparade wordt georganiseerd in het kader van 2016 Jaar van het Boek in samenwerking met EYE filmmuseum en de Tolhuistuin. tzum.info 
 • Boekhandel Van Kemenade & Hollaers kampt met een krimpende markt. Daarom gaan ze verhuizen naar het voormalige pand van de Hubo aan de Ginnekenweg in de Bredase wijk Zandberg. Van Kemenade & Hollaers heeft het eigen dure gebouw in het Ginneken verkocht. BN – De Stem
 • De Vereniging van Commerci‘le Radio (VCR) en muziekauteursrechtenorganisatie Buma/Stemra hebben hun overeenkomst voor de afdracht voor het muziekgebruik op de radiozenders verlengd.  Buma/Stemra 
 • Een bescheiden, maar zeer geslaagde eerste editie van Incubate nieuwe stijl, aldus de nieuwe directeur Jan Zobel. 3voor12
 • Poppodium Hedon in Zwolle lanceert een eigen innovatief productiehuis dat zich richt op het ontwikkelen van nieuw cultureel programma, talentontwikkeling en het cre‘ren van verrassende producties. Hedon wil hiermee een bijdrage leveren om ook in de toekomst een mooi divers kwalitatief programma-aanbod op de Nederlandse podia te kunnen zien. Entertainment Business
 • Bandcamp is vorig jaar met 35% gegroeid. Volgens het muziekplatform heeft de ‘indie music scene’ Bandcamp en haar ‘direct to fan’ betaalsysteem omarmd . Maandelijks doen fans voor 4,3 mijoen dollar aan betalingen via het platform en elke dag worden er 25.000 platen verkocht. Entertainment Business
 • Cijfers over 2015 van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laten zien dat het aantal bezoeken per voorstelling in 2015 met +13% is gestegen ten opzicht van 2014.
 • De VSCD constateert dat de aangesloten theaters meer dan ooit in staat blijken om met minder subsidie toch meer voorstellingen te programmeren, een stijgend aantal bezoekers te trekken en de zaalbezetting te verhogen. VSCD  , NRC 
 • Hoe gaan theaters met artiesten om? De Volkskrant hield voor de tweede keer een enqute onder artiesten, en presenteert de vijf beste en vijf slechtste theaters achter de coulissen. De Volkskrant , inlog vereist

cultuurmarketing 

 • De beleving van bezoekers aan culturele instellingen gaat verder dan alleen het bezoek aan een museum, theater, concertgebouw of andere locatie. Het is belangrijk om de hele customer journey, oftewel de reis die de bezoeker aflegt voor en na het bezoek, in beeld te hebben. Cultuurmarketing
 • De culturele voordeelkaart UiTPAS, een project van Cultuurnet Vlaanderen, wordt langzaam maar zeker ge•ntroduceerd in meerdere regio’s in Vlaanderen. Dat dit proces niet zonder een goed uitgedacht CRM-plan kan is duidelijk. Cultuurmarketing
 • Met evenementen als My First Festival (TivoliVredenburg) en Encore Junior (Melkweg),  op maat gesneden voor de peuters en kleuters,  proberen deze poppodia de allerkleinsten te trekken. 3voor12.vpro.nl 
 • Net als in Nederland heeft de theatersector in Australi‘ moeite met het aantrekken en behouden van donateurs. Zelfs voor een organisatie als de Queensland Theatre Company, die behoort tot de 28 grootste uitvoerende kunstenorganisaties in Australi‘, blijft het een zoektocht. Cultuurmarketing
 • Theater De Kring in Roosendaal presenteerde 2 nieuwe concepten die tot doel hebben het publiek meer bij het theater betrekken : theatervoorstellingen in de middag, en de selectie van de voorstellingen  door tien theaterliefhebbers. BN – De Stem 

financiering 

 • Op 22 maart organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds een besloten bijeenkomst over illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips en graphic novel. Op de agenda stonden onder andere de zichtbaarheid van het vakgebied, de subsidie- en andere financieringsmogelijkheden. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep begin dit jaar ontwerpers op een voorstel in te dienen voor deelname aan de Architectuur Bi‘nnale in Veneti‘ 2016. In totaal zijn 26 voorstellen ingediend. Negen voorstellen werden geselecteerd. Tot de geselecteerden behoren de Brabantse ontwerpers :   Rombout Frieling Studio en Studio Frank Havermans.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Presentatie-instellingen, musea en overige erfgoedinstellingen kunnen op dit moment aanvragen indienen voor hun meerjarenprogramma’s. Het Mondriaan Fonds biedt een tweetal bijdragemogelijkheden die kunnen worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Deadlines zijn in september. Mondriaanfonds
 • De presentatie ‘Cinema Olanda’ van beeldend kunstenaar Wendelien van Oldenborgh (1962) en curator Lucy Cotter (1973) is door het Mondriaan Fonds uitgeroepen tot de Nederlandse inzending voor de 57ste editie van de Bi‘nnale van Veneti‘, die in 2017 zal plaatsvinden. Mondriaanfonds
 • Het Mediafonds geeft in zijn laatste bestaansjaar een krachtig impuls aan de ontwikkeling van de essayistische documentaire. Een jury selecteerde vijf prikkelende, urgente projecten, waaruit een sterke persoonlijke visie spreekt. De vijf filmplannen ontvangen ieder een ontwikkelingssubsidie van 50.000 euro. De plannen vormen samen een staalkaart van thema’s die op dit moment onder filmmakers leven. Europa, angst en idealisme zijn vaak terugkerende onderwerpen. Mediafonds
 • ‘Als schrijver kan ik werken op iedere plek die niet al te veel beweegt: een bus, trein, cafŽtafel, bureau. Ik zou thuis kunnen blijven. Op die eerste avond in februari, als de hagel tegen de ruiten slaat, vraag ik me af: Waarom werken op een andere plek?’ Bregje Hofstede over haar periode als  writer-in-residence aan de Jan van Eyck in Maastricht. Letterenfonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Charlotte Kšhler Prijzen 2016 toegekend aan beeldend kunstenaar Jonas Staal en theatermaker Sadettin KõrmõzõyŸz. De Charlotte Kšhler Prijzen zijn aanmoedigingsprijzen voor jong talent (tot 35 jaar) in beeldende kunst en theater. Het bedrag van de prijs is € 30.000. Cultuurfonds 
 • Met een crowdfundingsactie op Voordekunst wordt geld ingezameld om een afgebroken pand een tweede leven te gunnen in de vorm van architectonische en sculpturale ingrepen en toevoegingen, versnipperd over de wijk Woensel-West in Eindhoven. Kunstenares Julieta Garcia Vazquez wil met het project een monument voor de wijk cre‘ren door een deel te behouden. voordekunst
 • Creative Europe steunt het IDFA Forum (21-23 nov 2016),  CineMart (25 jan-3 feb 2017),  Holland Film Meeting Co-Production Platform (22-25 sep 2016) en Cinekid for Professionals (18-21 okt 2016). Media Desk Nederland 

cultuurnieuws

architectuur en vormgeving

 • De winnaar van BNA Beste Gebouw van het Jaar is de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee. Het bouwwerk, bijna onzichtbaar in de duinen, is gekozen uit de in totaal acht genomineerden. Een team van architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en ingenieurs van Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van de gemeente Katwijk in twee jaar tijd de parkeergarage ontworpen en gebouwd. BNA , BNA 
 • Merken en steden werken steeds vaker samen om de stad beter en mooier te maken. Barclays bijvoorbeeld betaalt in Londen de aanleg van supersnelle fietsroutes. Is dit een uitverkoop van de openbare ruimte of een goede manier om waardevolle projecten in de stad te realiseren en te financieren? Golfstromen en Urban Jungle onderzochten dit fenomeen, doopten het merksteden-bouw of brand urbanism en bekeken de mogelijkheden voor concrete toepassing in Nederland. ruimtevolk 
 • Zou jij willen wonen in een wijk waarin je je op vakantie waant in een mediterraan land als Spanje of Portugal? Of hou je meer van de middeleeuwen en wil je niets liever dan wonen in een kasteel? Het kan allemaal. Themawijken zijn steeds meer in opmars. Maar hoe succesvol zijn ze eigenlijk – en kleven er ook nadelen aan? Kennislink
 • Leegstaand vastgoed is in Nederland goed in beeld gebracht. Het CBS houdt al jaren de cijfers bij van de leegstand van kantoren, winkels en woningen per gemeente. Maar over leegstand in relatie met demografische gegevens is minder bekend. Een interview met Maarten van Tuijl, lid van het Herbestemmingsteam (H-team). Platvorm VOER 
 • Tijdens de Week van het Lege Gebouw, die van 19 tot en met 23 mei plaatsvindt, werken studenten en docenten een week in een leegstaand gebouw aan innovatieve strategie‘n voor de herbestemming van het gebouw en de betekenis die het kan vervullen voor de plek. Week van het Lege Gebouw 
 • De Trap bij het centraal station van Rotterdam is geopend. De door MVRDV bedachte en ontworpen steigerconstructie met 180 treden leidt bezoekers vanaf het Stationsplein naar het dak van het Groothandelsgebouw. Daar vindt een kleine maand lang een serie activiteiten plaats in het kader van 75 jaar wederopbouw van de stad. Architectenweb 
 • Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Binnenkort zijn er 4 masterclasses die inzicht verschaffen in de diverse krachten van de middelgrote stad en de keuzes waarmee deze steden worden geconfronteerd. Een van de masterclasses behandelt de economische kracht rondom praktijkcasus SLEM Waalwijk. Platform31
 • De publicatie ‘Ruig en goed, 15 jaar gebiedsontwikkeling Piushaven Tilburg’ toont aan dat in langlopende gebiedsontwikkelingen macro-ontwikkelingen, faalervaringen en koerswijzigingen van partijen ertoe leiden dat flexibiliteit het enige ingredi‘nt voor succes lijkt. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In een open brief lichten Ed van Hinte, Krijn Christiaansen, Cathelijne Montens, Harry Bloch en Joris Landman toe waarom ze niet ingaan op het initiatief van What Design Can Do, dat creatief talent uitnodigt om met creatieve oplossingen te komen voor de vluchtelingencrisis. ArchiNed
 • “Onze slimme samenleving is ook een socialere samenleving. De wijk die we gaan bouwen heeft meer logische ontmoetingspunten waar bewoners kunnen samenkomen om bijvoorbeeld producten of diensten uit te wisselen.” Interview met Elphi Nelissen, decaan van de faculteit Bouwkunde en hoogleraar Building Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze leidt het Smart Cities Center dat vanuit kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en inwoners onderzoek doet naar de ideale omstandigheden voor zo’n slimme stad. e52.nl
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie programmeert op 9 juni a.s. een viertal sessies op het internationale congres Building the Future of Health. Een internationale vergelijking biedt inzicht in de kracht van ontwerpend onderzoek in een veranderend zorglandschap. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Nederlandse ontwerpbureaus zijn zeer succesvol geweest bij de European Design Awards. Het bureau Vruchtvlees won zes prijzen, waaronder goud voor het online Literatuurmuseum en de digitale identiteit van het crowdfunding platform voordekunst. Het bureau Fabrique won goud met een interactieve documentaire over kunstenaar Jeroen Bosch. De Volkskrant
 • De 25e jubileumeditie van Amsterdam Fashion Week focust op jong talent. De openingsavond op 7 juli, staat geheel in het teken van Lichting, een prijs voor de beste afstudeercollectie van een van de zeven Nederlandse mode-academies. Fashion United
 • De gebreide cover van Donald Duck is verkozen tot cover van het jaar. inct.nl

beeldende kunst

 • De expositie Tegendraads met textiel in het Witteveen Visual Art Centre toont Nederlandse kunstenaars die niet het geijkte patroon van de gekende textielkunst volgen, maar er commentaar op geven. Mister Motley
 • Twee collages die De Nederlandsche Bank had willen exposeren zijn door de douane op Schiphol vernietigd. Een gerechtelijke uitspraak die de kunstwerken had moeten redden, kwam te laat. Het Parool

film

 • Filmmakers en organisaties uit de Nederlandse filmwereld hebben zich sinds de lancering achter Het Brandende Kalf geschaard: de nieuwe onafhankelijke prijs voor het meest bevlogen initiatief dat de Nederlandse speelfilmwereld in vuur en vlam zet. Er is een crowdfundingcampagne gestart op Voordekunst.nl. Movieaddicts
 • De grote Amerikaanse filmstudio’s mijden homoseksuele of transgender personages. De studio’s kunnen het niet permitteren dat landen als China of Rusland, waar er nog veel discriminatie is tegenover LGBT’s, de films niet zouden toelaten. Knack
 • EYE heeft een virtual reality-tour door het eigen gebouw ontwikkeld. Holland Film Nieuws
 • De conservatieve en onbegrijpelijke keuzes van de jury op het Filmfestival van Cannes leidde tot veel boegeroep en tweets. Ken Loach won de Gouden Palm. Filmkrant , Holland Film Nieuws

letteren

 • Dat er minder boeken van vrouwen bekroond en besproken worden, en dat er in de literaire canon en op leeslijsten amper vrouwennamen staan, heeft een historische oorzaak. Eeuwenlang werden boeken vooral door en voor meneren geschreven, over zaken door mannen gedacht of gedaan.
 • Jannah Loontjens over het gegeven dat Connie Palmen pas de tweede vrouw in twintig jaar is die de Libris Literatuurprijs won. Connie Palmen is door de CPNB gevraagd om het Boekenweekessay 2017 te gaan schrijven. NRC , CPNB
 • De belangrijkste kinderboekenprijs ter wereld is de Astrid Lindgren Memorial Award. Dit jaar gaat deze prestigieuze prijs naar de Brits-Amerikaanse Young Adult schrijfster Meg Rosoff. Zij wint de prijs voor haar gehele oeuvre. Kinderboeken-blog
 • Nederlandstalige stripauteurs zijn eind mei te gast op de 17de Internationaler Comic-Salon Erlangen, het belangrijkste internationale stripfestival van Duitsland. Van alle auteurs is recent werk in het Duits vertaald. De Vlaamse en Nederlandse strip wordt in Erlangen uitgelicht in twee exposities, een live tekenatelier, een speciaal tijdschrift: ‘Parade’, dat ter plekke op de risograph wordt gedrukt, en in vele lezingen en ontmoetingen. Letterenfonds
 • De Luisterboek Award 2016 is toegekend aan Adriaan van Dis voor Karakter van F. Bordewijk. Literatuurplein
 • Door het hele land hebben kinderen de afgelopen weken gestemd op hun favoriete kinderboek. De tien boeken met de meeste stemmen maken, verdeeld over twee leeftijdscategorie‘n, kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. CPNB

muziek

 • Over het algemeen denken we dat muziek mensen samenbrengt. Welke taal je ook spreekt, wat voor opleidingsniveau, huidskleur, gender, seksuele voorkeur je ook hebt: de ritmes en melodie‘n van muziek zouden dit alles overstijgen. Toch is de realiteit niet zo rooskleurig, volgens Julian Schaap, cultuursocioloog. Schaap onderzoekt of rockmuziek verbroedert. Faces of Science 
 • De uitreiking van de Sena European Guitar Award (SEGA), een oeuvreprijs voor internationaal bekende gitaristen, aan Steve Vai, vindt dit jaar plaats in Gebouw-T in Bergen op Zoom. De uitreiking gaat gepaard met een ‘gitaarweek’. Er worden clinics in de stad gegeven door o.m. Jan Akkerman, en George Kooymans. BN – De Stem , Entertainment Business
 • Opera Zuid bestaat dit seizoen 25 jaar en brengt de Puccini-opera La Bohme. De Volkskrant , Opera Magazine
 • Jeroen Bosch staat centraal tijdens Beiaardweek in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

theater en dans

 • De Tekstsmederij, een initiatief van Timen Jan Veenstra en Malou de Roy van Zuydewijn, begeleidt beginnende toneelschrijvers bij hun artistieke ontwikkeling, levert hen een netwerk en zorgt voor een koppeling met acteurs, regisseurs en theaterproducenten. Ook lobbyt ze voor een betere positie van toneelauteurs. De Vereniging van Letterkundigen heeft ze onderscheiden met de VvL-penning. VvL

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Pompejus: zo gaat de nieuwe, multifunctionele toren heten die op vestingwerk Fort de Roovere in Halsteren wordt gebouwd. De toren, ontworpen door RO&AD Architecten, wordt circa 25 meter hoog en moet een modern icoon van Bergen op Zoom worden, de gemeente waar Halsteren onder valt. Cobouw 
 • Fietsend door het Bossche stadsdeel Engelen luisteren naar omgevingsgeluiden, lokale verhalen en stedenbouwkundige overwegingen. Joost van PagŽe en Michiel van de Weerthof ontwikkelden een multilineaire audiotocht met bijdragen van onder andere Sjoerd Soeters. Architectenweb
 • De realiteit van onze zichtbare wereld kan toch niet het enige zijn. Paul Bogaers maakt fotocombinaties, combinaties van eigen en gevonden foto’s. Door dit combineren doet hij een appl aan de menselijke reflex die de foto’s meteen met elkaar in verband brengt: de mens verzint meteen een relatie of een verhaal, de foto’s worden metaforen, de mens denkt en maakt ruimte in zijn hersenen. Je groeit een beetje als je naar zijn foto’s kijkt. Mister Motley
 • De videoclip van het nummer Witch Doctor van De Staat heeft een Berlin Music Video Award gewonnen. De clip is bedacht en gemaakt door het Bredase bedrijf Studio Smack. NU.nl
 • Filmmaker Jesse van Venrooij maakte een serie korte filmportretten van vluchtelingen die hun domicilie in Tilburg hebben gevonden, zodat Tilburgers een beeld kunnen krijgen van vluchtelingen in hun stad. Vrijdag 27 mei is de premire. Tilburgers 
 • De Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg is een van de 3 genomineerden voor de titel ‘gevaarlijkste intellectueel van Nederland’. Brabants Dagblad , De Balie 
 • Veertien keer veertien gedichten schrijven volgens een strak rijmschema. Schrijver Martijn Neggers en neerlandicus Bas Jongenelen vinden dat een sonnettenkransenkrans niet in de Nederlandse literatuur mag ontbreken. Ze begonnen daarom vol goede moed aan een monsterlijk schrijfexperiment. Omroep Brabant 
 • Het debuutalbum Fool van Jameszoo verscheen op het Amerikaanse label Brainfeeder en is wellicht het begin van zijn internationale doorbraak. Brabants Dagblad  , 3voor12.vpro.nl , Noisey
 • Een concert in parkeergarage Turfschip in Breda, waarbij 9 auto’s als extra instrumenten zullen fungeren. Althans, de claxons. Het concert ‘Switching Colors’ maakt deel uit van het project ‘Interference: Reflecting on Color’ van de stichting Ideefixe. De Bredase saxofonist Frank van der Kooij componeerde de muziek. BN – De Stem
 • Met de dansvoorstelling Light wordt het vijfentwintig jarig bestaan van Leine Roebana gevierd. De groep laat zien dat ze trefzeker tegen de stroom van negativiteit over het samenleven van verschillende culturen in vaart. Theaterkrant
 • Bij ‘Bosch in Bed’, de dansvoorstelling van De Stilte in Breda voor het Jeroen Boschjaar lopen fantasie en werkelijkheid onbekommerd door elkaar. Theaterkrant , Omroep Brabant

kunst in de openbare ruimte

 • Met zijn column ‘Dure Afsluitdijkkunst bezorgt kunstenaars een slechte naam’ doet Christiaan Weijts precies datgene wat hij zegt te bestrijden: de kunst een slechte naam bezorgen, schrijft Barbara Visser. Weijts heeft bezwaren tegen het gegeven dat Daan Roosegaarde dertien miljoen ontvangt om van de Afsluitdijk een ‘beleving’ te maken met ‘licht en interactie’. NRC, inlog vereist, NRC, inlog vereist 
 • De tentoonstelling Rotterdam Ontworteld gaat uit van beelden die sinds de start van de wederopbouw zijn verplaatst en ‘verdwaald’. BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte) en Sculpture International Rotterdam vroegen Studio Makkink & Bey om het verhaal van deze ontwortelde beelden en hun oorspronkelijke locatie – en daarmee het verhaal van de transformatie van een stad– te vertellen. Architectenweb
 • Negen startende kunstenaars zijn geselecteerd voor De Kunstopdracht, het workshoptraject dat 23 mei van start gaat. De kunstenaars doorlopen tijdens vier intensieve workshopdagen het complete traject van opdracht tot onthulling. bkkc
 • Een toren van 20 meter hoog waarin bezoekers op zoek gaan naar zichzelf. De Bossche stadskunstenaar Lucas de Man sluit zijn vierjarige periode af met het project Wolk. Omroep Brabant , Brabants Dagblad 
 • De gemeente Amsterdam heeft eindelijk een locatie gekozen voor het nationale Holocaust Namenmonument. Op het monument, een ontwerp van Daniel Libeskind, komen de namen van alle Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en om het leven gebracht. De Architect

cultuureducatie en  – participatie

 • De Raad voor Cultuur beoordeelde  voor zijn advies over de culturele basisinfrastructuur (BIS) de instellingen ook op hun educatieve activiteiten. Dat levert een diverser beeld op dan voorgaande periode. De meeste instellingen blijven activiteiten aanbieden aan het onderwijs. De geboden speelruimte benutten instellingen om zich, conform hun profiel, te richten op doelgroepen zoals senioren, volwassenen en professionals. lkca
 • De Raad voor Cultuur adviseerde positief over het LKCA. Dit zijn de speerpunten van de organisatie voor 2017-2020. lkca
 • De UNESCO Week van de Kunsteducatie 2016 (23-28 mei) staat in het teken van vluchtelingen en cultuur. lkca
 • Een multimediatour, niet meer weg te denken uit een museum. Maar hoe ontwerp je een goede tour, zodat je de bezoeker een mooi bezoek op maat biedt? Wat zijn de consequenties van je keuzes? Daarover gaat een symposium in het Rijksmuseum op 31 mei. Annemies Broekgaarden en Renate Meijer (Rijksmuseum) geven alvast tips.  lkca
 • Kijkwijzer heeft de laatste tijd meer klachten gekregen over bloot op televisie en in films. NU.nl 
 • Jan Siebelink schrijft het Nationale Voorleeslunchverhaal van 2016. Dit verhaal zal op 7 oktober in heel Nederland worden voorgelezen aan ouderen in bibliotheken en zorginstellingen. Siebelink maakt een verhaal dat herkenbaar en aansprekend is voor deze doelgroep. De Nationale Voorleeslunch kan volgens de initiatiefnemers van de Leescoalitie een rol spelen bij het doorbreken van het isolement van veel ouderen. Nationalevoorleeslunch , Bibliotheekblad
 • Stichting Hindenburgline Project heeft met ondersteuning van Kunstbalie voor ‘Hadden we maar dezelfde taal gesproken!’ een educatief traject ingezet. Dit educatieproject wordt op 16 juni in het auditorium in De Pont  Tilburg gepresenteerd. Hindenburgline
 • Het luisteren naar popmuziek tijdens werk maakt werknemers blijer Žn productiever. Dat blijkt uit een onderzoek dat naburige rechten-organisatie Sena heeft laten uitvoeren door neuromarketing-onderzoeksbureau Neurensics. Sena

kunstbeoefening

 • De maand van de amateurkunst wordt in Noord-Brabant gestart op 29 mei. Gedeputeerde Henri Swinkels opent. Kunstbalie
 • TTT Theaterproducties Tilburg brengt de voorstelling Zwartst, een door regisseur Janti Kramer bewerkt stuk, ge‘nt op het boek Zwart Dier Droefenis van de Duitse auteur Anja Hilling. Brabants Dagblad    , ttt-theaterproducties.nl

erfgoed 

 • Het is een misvatting dat een pand beter af is zonder monumentale status, omdat aan monumenten niets te veranderen zou zijn. ‘Je mag van alles veranderen aan een monument’, zegt programmaleider herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Franke Strolenberg. ‘Alles kan. Maar het gaat er wel om waarom je iets doet. En hoe. Binnenlands bestuur
 • De Anansi verteltraditie wordt opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De traditie is aangemeld door meesterverteller Wijnand Stomp en documentairemaker Jean Hellwig, allebei op nationale en internationale schaal bezig met het verbreiden van de traditie van deze vooral in het Caribisch gebied en Ghana zeer bekende verhalen. immaterieelerfgoed.nl
 • Na veertig jaar was het Robustelly-orgel in de Lambertuskerk in Helmond toe aan een restauratie. De pijpen zijn opgeknapt, leertjes en stiftjes vervangen, toetsen gebleekt. Op 29 mei is de feestelijke inspeling. Eindhovens Dagblad

bibliotheken 

 • Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei wordt het ‘Pact of Amsterdam’ getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren. Daarom presenteert de Vereniging Openbare Bibliotheken op 30 mei een KinderManifest. De Bibliotheken
 • De Gezamenlijke (innovatie)agenda is nagenoeg definitief. De eindversie wordt de tweede helft van juni voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (OCW, IPO, VNG, VOB en KB) voor vaststelling. Op dit moment worden de uitkomsten van de openbare consultatie en de validatiebijeenkomst er nog in verwerkt. KB
 • In 2012 besloot de gemeente Kampen tot verhuizing van de bibliotheek Kampen van de locatie aan de Kennedylaan naar de voormalige Van Heutszkazerne, alwaar onder de naam ‘Stadskazerne’ in samenwerking met andere partijen een ‘cultuurcluster’ moet ontstaan. De bibliotheek heeft zijn nieuwe huisvesting nu in gebruik genomen Later zullen ook de andere partijen de Stadskazerne betrekken, o.m.  het Stadsarchief Kampen en de stadarcheoloog. Bibliotheekblad

Geen reacties

Geef een reactie