trends & ontwikkelingen 24 oktober 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Raad voor Cultuur bezocht tijdens een werkbezoek een groot aantal culturele instellingen in de provincie Gelderland. Een provincie waar de cultuur leeft en werkt. Waar experimenten plaatsvinden, waar nieuw publiek voor kunst en cultuur gezocht wordt en waar de Cultuurverkenning van de raad gelezen is en wordt bediscussieerd, zoals bleek op een debatavond in de Rozet in Arnhem, waar meer dan 160 in cultuur ge•nteresseerden op afkwamen. Het derde debat over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur vindt plaats in Rotterdam. Raad voor Cultuur RRKC.nl
 • ‘De concrete verbinding van kunstenaars en creatieven met andere maatschappelijke en economische werelden is ŽŽn van de meest veelbelovende ontwikkelingen van deze tijd.’ Minister Bussemaker tijdens de opening van de Asia Europe Meeting voor cultuurministers. Op deze bijeenkomst zijn ministers of afgevaardigden uit bijna vijftig Aziatische en Europese landen bijeen om te spreken over de creatieve industrie. Koning Willem-Alexander opende de zesde ASEM in Rotterdam. Rijksoverheid.nl De Telegraaf Rijksoverheid.nl
 • Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil nu nog geen wetgeving inzetten om problemen met de agrarische leegstand aan te pakken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de provinciale en gemeentelijke overheden. Zij zijn immers bij uitstek in staat om maatwerk te leveren dat recht doet aan de plaatselijke situatie. Schultz schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Groene Ruimte Rijksoverheid.nl
 • Als er op korte termijn geen actie komt om de leegstand in winkelgebieden aan te pakken, kan dat wel eens leiden tot een verdere toename van het aantal faillissementen in de detailhandel, volgens Branche Barometer over de huidige stand van de detailhandel in Nederland van de Rabobank. Fashion United
 • Het kabinet gaat de tarieven van de thuiskopieheffing per 1 januari 2015 met 30 procent verlagen. De heffing op bijvoorbeeld desktop-pc’s komt voortaan neer op 3,50 euro. NRCQ Rijksoverheid.nl
 • Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft op het Amsterdam Dance Event het innovatieplatform Open House gelanceerd. Open House is een onafhankelijk platform waar start-ups hun idee‘n kunnen uitwerken binnen de event-, dance- en muziekindustrie. Open House is een initiatief van onder meer ID&T en het Ministerie van Economische Zaken. Entertainmentbusiness.nl Open-House
 • Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor kunst en cultuur en erfgoed zeker niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recre‘ren. Kunsten ’92 heeft aan bestuurders en politici in de provincies daarom een brief gestuurd, met daarin argumenten waarom kunst, cultuur en erfgoed een prominente plek verdienen in het toekomstig collegeprogramma van alle provincies. Kunsten ’92
 • Het is een jaar geleden dat de Governance Code Cultuur werd gepresenteerd aan minister Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Om inzicht te krijgen in hoe in de praktijk gewerkt wordt met de code en de bestuurlijke vraagstukken waar organisaties mee te maken hebben heeft Cultuur-Ondernemen een enqute opgesteld. De enqute is bedoeld voor leden van het bestuur, de directie en toezicht in de culturele sector. Cultuur-Ondernemen
 • De Gelderse VVD wil veel scherpere voorwaarden aan de subsidi‘ring van culturele instellingen in Gelderland. Wie subsidie van de provincie wil, moet minstens 50 procent aan eigen inkomsten hebben.. De Gelderlander
 • Door verregaande samenwerking van de culturele instellingen, willen B&Wvan Amstelveen tot besparingen komen. Of daarmee een fusie wordt bedoeld, willen zij nog niet zeggen. Amstelveen blog
 • Burgers van Lelystad hebben aangegeven dat ze vinden dat er op stadspromotie, duurzaamheid en cultuur bezuinigd mag worden. B&W van Lelystad is het daar niet mee eens. Krant van Flelovland
 • Op het Museumplein in Kerkrade verrijzen momenteel een designmuseum en een earth theater. Het geheel aan instellingen, inclusief het bestaande Continium, krijgt de naam C-City. Museumplein 2015
 • De gemeenteraad van Venlo neemt binnenkort besluit over Museum van Bommel van Dam. Museum van Bommel – Van Dam
 • Peter de Caluwe, algemeen directeur/intendant van De Munt in Brussel over de bezuinigingen die De Munt, Bozar en het Nationaal Orkest worden opgelegd. De Morgen

noord-brabant

 • Op vrijdag 31 oktober 2014 vergaderen Provinciale Staten (PS). Op de agenda o.m. governance en organisatie Stichting Brabant C Fonds. Brabant.nl
 • De Dorpen Derby, een leefbaarheidswedstrijd tussen Brabantse dorpen, leverde dit jaar 83 idee‘n op, uit 61 dorpen. Negen finalisten kregen een coach om hun plannen uit te werken, voor drie uiteindelijke winnaars was er geld voor de uitvoering van hun project. Provincie Noord-Brabant is tevreden over het evenement, dat samen met Omroep Brabant is ontwikkeld. ‘Het is een vliegwiel voor burgerparticipatie’. Binnenlands bestuur
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij steekt geld in de Versmarkt Van Heinde in ‘s-Hertogenbosch. Voor de BOM sluit Van Heinde naadloos aan op de regionale ambities om uit te groeien tot de slimste en meest duurzame agrofoodregio in Europa. Brabants Dagblad
 • Er moet snel een landelijke werkgroep worden opgericht om verpaupering op het platteland tegen te gaan. In die werkgroep moeten ZLTO, banken, makelaars en overheid samen om de tafel, volgens AgriTeam Makelaars uit Sint Anthonis. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • De aanpak van de leegstand van winkels in Breda krijgt een vervolg. BN – De Stem
 • De VPRO wil in maart 2015 op Strijp-S in Eindhoven een ‘medialab’ openen. Het lab wordt gehuisvest in het voormalige Natlab van Philips en zoekt samenwerking met ontwerpers, uitvinders en mediamakers. Dit moet leiden tot innovaties bij de (digitale) programmering van de omroep. Eindhovens Dagblad
 • Volgens Ferd op de Coul is aan het desastreuze cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven een nieuw hoofdstuk toegevoegd: de weigering om Muziekgebouw Frits Philips voor opheffing te behoeden. Eindhovens Dagblad
 • Servicebioscoop Zien aan de Keizersgracht in Eindhoven onderneemt juridische stappen tegen de komst van een vestiging van JT Bioscopen aan de Nieuwe Emmasingel, Eindhoven. Volgens Laban Duijnhouwer, directielid van Zien, past de nieuwe bioscoop niet binnen het bestemmingsplan. Eindhovens Dagblad
 • Theater Speelhuis in Helmond houdt er rekening mee dat het 200.000 euro moet gaan bezuinigen. Eindhovens Dagblad
 • Helmond Marketing wil volgend jaar een groot winterevenement opzetten op het voormalige Obragasterrein. Eindhovens Dagblad
 • De verhuizing van de Stadsbibliotheek en het Stadsarchief naar het GZG-terrein in ‘s-Hertogenbosch is zo goed als uitgesloten. Zo blijkt na analyse van de verkiezingsprogramma’s. Brabants Dagblad
 • Vier partijen in de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch willen opnieuw een stukje van de middeleeuwse stad herbouwen. Omroep Brabant
 • Het college van B en W Tilburg stelt voor de komende vier jaar bijna 4,7 miljoen euro uit te trekken voor citymarketing. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Basisschool De Regenboog in Bergeijk is de eerste in de gemeente die aan de slag gaat met het nieuwe concept ‘Bibliotheek op School’. De andere scholen, van Skozok, zullen de beoogde ingangsdatum van 1 januari niet halen omdat ze nog geen overeenstemming hebben bereikt met Bibliotheek De Kempen (BDK) over de kosten. Eindhovens Dagblad
 • De A2-gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende hebben voortaan een gezamenlijke monumentencommissie. Deze commissie gaat de A2-gemeenten op grond van de Erfgoedverordening adviseren over het aanwijzen, wijzigen en in stand houden van monumenten. Eindhovens Dagblad
 • Op 20 oktober kwamen Deurnenaren in Museum de Wieger bijeen om te praten over de toekomst van kunst en cultuur in Deurne. Aanleiding was het faillissement van het Cultuur Centrum Deurne (CCD). Het initiatief was genomen door de vier oppositiepartijen in de Deurnese politiek. DuurzaamDeurne.net
 • Niet alleen de muzieklessen in het cultureel centrum Elckerlyc, maar ook de lessen in de Diessense Eenhoorn worden door de gemeente Hilvarenbeek vergoed. Beide locaties vallen binnen het ‘rugzakjesmodel’ waar de raad eind september mee instemde. Brabants Dagblad
 • De gemeente Moerdijk geeft het Cuypersgenootschap de gelegenheid, een ontwikkelingsplan op te stellen voor de Stephanuskerk en het terrein er omheen waarbij het gebouw blijft bestaan. BN – De Stem
 • Geen unanieme steun in de gemeenteraad van Oirschot voor het rugzakjesmodel. Brabants Dagblad
 • De gemeente Oisterwijk huurt een extern bureau in om de toekomst van de twee cultuurcentra in de gemeente, Tiliander en Den Boogaard, te onderzoeken. Brabants Dagblad
 • Een zelfstandig theater De Bussel in Oosterhout is een stapje dichterbij. De gemeenteraad staat positief tegenover het verzelfstandigingsplan van het College van B & W. BN – De Stem
 • Als de gemeenteraad van Uden de voorgenomen bezuiniging van 48.000 euro op Uden promotie doorzet, zal de functie van centrummanager verdwijnen. De subsidie voor de citymarketeer willen B. en W. wl verhogen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Interview met Sandra Boer , directeur/oprichter Art Partner, bestuurslid Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC) over de rol van een toezichthouder cultuur. Nationaal Register
 • Wat verdienen directeuren van musea, orkesten, toneelgezelschappen en andere culturele organisaties? Een inventarisatie van de jaarverslagen door NRC Q. NRCQ digitale NRC, inlog vereist
 • Iggy Pop gaf op 13 oktober j.l. de jaarlijkse John Peel – lezing voor BBC Music met als onderwerp ‘Gratis muziek in een kapitalistische maatschappij’. Pop kan niet van zijn muziek leven. Ook Booker Prize winnaar Richard Flanagan heeft moeite om financieel rond te komen. Hij verdiende zo weinig dat hij heeft overwogen om met schrijven te stoppen om mijnwerker te worden. Open Culture The Globe and Mail NRC
 • Culturele jongerensite Deadline.nl heeft WORM in Rotterdam als beste filmtheater en Vera in Groningen als beste poppodium van Nederland gekozen. Dit is gebeurd in het kader van een interactieve culturele kaart van Nederland die de site heeft samengesteld. Hierin worden alle filmtheaters, poppodia en musea op ŽŽn kaart samengebracht en gerecenseerd. VNPF
 • In samenspraak met het onderzoeksveld en de cultuursector ontwikkelt NWO Geesteswetenschappen de ‘Roadmap SMART Culture’, een agenda die tot doel heeft om onderzoek op het gebied van cultuur in relatie tot de creatieve industrie en de andere topsectoren te stimuleren. NWO
 • Het derde deel van de publicatiereeks Crossover Works geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Een recent Amerikaans rapport concludeert dat mensen die afgestudeerd zijn aan een kunstvakopleiding eindigen met grote schulden en weinig vooruitzichten hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Hyperallergic.com
 • De rol van architecten komt bij ge•ntegreerde contracten regelmatig in de knel. Het is een nieuwe realiteit die kansen biedt, maar veel vaker bedreigingen. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) slaat alarm. Cobouw.nl
 • Tijdens het congres Green Buildings op 30 oktober in De St@art in Apeldoorn wordt voor de vierde maal de Award Duurzame Architectuur uitgereikt. De acht nominaties zijn bekend. De Architect
 • Hoe kan een ontwerper zijn designs beschermen? SOLV
 • Volgens Meredith Greer, communitymanager van Stichting Museumnacht Amsterdam, zijn de posters van de campagne Art Sells duidelijk met een knipoog gemaakt. Via deze weg probeert de stichting meer jongeren naar musea te krijgen. Greer reageert op de kritiek en legt het idee achter de posters uit. Het Parool George Knight Lang
 • Van het wereldberoemde Melkmeisje van de Hollandse meester Johannes Vermeer is een Playmobil-uitvoering gemaakt. Metronieuws
 • Er zijn dit jaar tot nu toe iets minder mensen in Nederland naar de film gegaan dan in eerste drie kwartalen van 2013. Het bezoek is 1% gedaald. De totale recette komt 0,4% lager uit dan in de eerste drie kwartalen van 2013. Dat valt op te maken uit de cijfers in de nieuwste versie van de Dashboard uitgebracht door Stichting Filmonderzoek. Holland Film Nieuws
 • Amongst Friends, de luxe versie van de sneakpreview, een voorpremire van een film die pas over een paar weken of zelfs maanden in de Nederlandse bioscopen te zien is, na Amsterdam en ‘s-Gravenhage, nu ook in Utrecht. Het Parool
 • Tijdens de masterclass ‘Green Filmmaking: de Toekomst van Produceren’ zijn de winnaars bekendgemaakt van de Green Film Making Competition voor Europese studenten. Het team van de film ‘Poison Pen’, van het Ierse Filmbase, won de eerste prijs van € 2500. Green Film Making
 • Het International Film Festival Rotterdam beleeft tijdens het festival eind januari vijf premires die via streaming in bioscopen door heel Europa te volgen zijn. De films worden tegelijkertijd in Rotterdam en allerlei zalen in Europese landen vertoond. Naderhand kunnen bezoekers van alle vertoningen via Twitter praten met de cast en crew van de films. Algemeen Dagblad
 • Bruna boekhandels wijzigt haar beleid op een aantal fronten. Inct.nl
 • De 60ste Kinderboekenweek heeft tot een flinke plus aan omzet in Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken geleid: vergeleken met vorig jaar is er door de totale markt 9,0% meer omgezet. CPNB
 • Spotify verdient miljoenen aan de onlineverhuur van muziek, maar artiesten zien daar weinig van terug. Te weinig, vinden sommigen. Maar de verwachtingen van de artiesten liggen te hoog, zo beweert Spotify-topman Mark Williamson. Eindhovens Dagblad
 • Spotify introduceert een familiebundel om gezinsleden te stimuleren een eigen abonnement op de muziekdienst te nemen. NU.nl
 • Kunsteconoom Pim van Klink ziet paralellen tussen de vaandeldragers van de Nederlandse dance en de Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. In een paneldiscussie tijdens Amsterdam Dance Event benadrukte Van Klink vrijdag de internationale en economische waarde van de Nederlandse dancescene. Minister Kamp zegt dj’s toe zich ‘met volle overtuiging’ in te zetten voor een betere bescherming van auteursrechten. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • I Love My Ears is een campagne voor het voorkomen van gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. De organisatoren van muziekevenementen en de poppodia geven via hun brancheverenigingen VVEM en VNPF uitvoering aan deze campagne. VNPF
 • Het repareren van de geluidslekken in TivoliVredenburg zou de gemeente Utrecht zo’n 11 miljoen euro gaan kosten. 3voor12.vpro.nl
 • Benefietconcert PlaatPop in Bergen op Zoom dekt niet het hele tekort, maar zet zeker zoden aan de dijk, volgens organisator. BN – De Stem
 • Steeds meer acteurs worden freelancer. Het aantal acteurs met een vast of langdurig contract bij een groot theatergezelschap is de afgelopen tien jaar met ruim de helft gedaald. De Volkskrant
 • Theater Markant in Uden wil in twee jaar naar 80.000 betalende bezoekers. Brabants Dagblad
 • ‘Vrijwel iedereen heeft iets gegeven. Naar schatting hebben we het viervoudige aan publiek getrokken.” Proef met Pay what you want in Bredase ChassŽ Theater. BN – De Stem

financiering

 • Onderzoekers kunnen tot 21 april 2015 aanvragen indienen voor de call NWO Creatieve industrie: Research Through Design. Binnen deze call ligt de focus op architectuur, industrieel ontwerp en mode.
 • De Research Through Design-call is gerealiseerd in het kader van de topsector Creatieve Industrie. Binnen deze topsector vindt onderzoek plaats waar de creatieve industrie van kan profiteren, wordt kennis toegankelijk gemaakt voor de sector en samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers bevorderd. NWO
 • Op 31 oktober is de eerstvolgende deadline voor het aanvragen van een Bijdrage Veiligheidszorg. Musea, kerken, archieven en kunsthallen die regelmatig objecten van landelijk belang tonen kunnen een aanvraag indienen. De bijdrage kan worden gebruikt voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van collectie, personeel, publiek en gebouw. Mondriaanfonds
 • Op donderdag 6 november houdt het Mondriaanfonds wederom open huis. Medewerkers staan van 15 tot 18 uur klaar om te adviseren en de mogelijkheden van het fonds toe te lichten. Mondriaanfonds
 • Het Hubert Bals Fonds heeft een nieuw internationaal coproductiefonds in het leven geroepen: HBF+Europe. Vier filmprojecten uit Afrika, Azi‘, Latijns Amerika en het Midden-Oosten waar een Europese producent bij is betrokken, worden ondersteund met maximaal €55.000. Ook is er een fonds in het leven geroepen voor promotie en marketing. De Filmkrant
 • Cinekidfestival sluit met uitreiking van prijzen voor de beste kinderfilms. Victoria Warmerdam kreeg de eerste Burny Bos Talent Award uitgereikt. De prijs waar een bedrag van €5.000 is verbonden, is ingesteld door producent Burny Bos die er het scenario-schrijftalent in Nederland wil stimuleren en belonen. De Filmkrant
 • VERS organiseert 24 oktober wederom de VERS Awards, een wedstrijd voor nieuwe filmmakers. Filmmakers kunnen hun korte film, fictie, documentaire of animatie (maximaal 25 minuten) vertonen voor jury en publiek. De 7 geselecteerde films maken kans op de Filmmore/ Cam-a-lot juryprijs ter waarde van € 10.000,- te besteden aan een nieuwe film en op de Binger Filmlab publieksprijs. VERS
 • Het thema van de tweede editie van het Fonds on Tour e-zine van het Fonds Podiumkunsten is ‘Komen en Gaan – Lokale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen’. Het Fonds Podiumkunsten doet zo verslag van de voorbereidingen van het nieuwe beleid 2017-2020. Fonds Podiumkunsten

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het transformatieplein op PROVADA waar drie architectenbureaus werden uitgenodigd door het RijksVastgoedBedrijf (RVB) om vrijblijvend hun visie te geven op de Juliana Kazerne en het ministerie van SZW, beide gelegen in Den Haag kreeg in september een vervolg. Tussen Willem Hein Schenk van DeZwarteHond en het RVB ontspon een interessant gesprek over de omgang met leegkomend rijksvastgoed. De Architect
 • Is budgetarchitectuur de nieuwe toekomst? De Architect
 • John Carp, oud directeur van de Academie van Bouwkunst in Arnhem, oud docent faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, is overleden. De Architect
 • De derde industri‘le revolutie zal van grote invloed zijn op het functioneren en de inrichting van onze steden. Een verkenning van een bepalend fenomeen in die revolutie, digitale productie, laat zien dat het de hoogste tijd is om hierover na te denken. Ruimtevolk
 • Lichtgevende lijnen doen het weer. Glowing Lines in Oss maken deel uit van de ‘Smart Highway’. Met dit project willen bouwbedrijf Heijmans en Daan Roosegaarde het Nederlandse (wegen)landschap een po‘tisch, verlichtende en innovatieve uitstraling geven. Omroep Brabant Dezeen.com
 • De relatie tussen stad en voedsel wordt aan alle kanten verkend, beproefd en soms ook geproefd. Een van de beloften die hier deel van uitmaakt is voedselproductie in leegstaande gebouwen: verticale landbouw. Ruimtevolk
 • Dutch Design Awards uitgereikt. De designprijzen werden ditmaal verdeeld in zes categorie‘n. Daarnaast waren er prijzen voor jong talent (Young Designer Award) en de beste opdrachtgever (Best Client Award). Grote winnaar is Lemz: het ontwerpbureau won met Sweetie in de categorie Service & Systems, en sleepte ook de Future Award in de wacht. Viktor & Rolf winnen in de categorie mode. Omroep Brabant Fashion United
 • FashionUnited bezocht de DDW en stelde een top drie samen van modegerelateerde exposities. Dezeen koos voor Modebelofte. Fashion United Dezeen.com
 • Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie reikt sinds vorig jaar beurzen uit aan veelbelovende ontwerpers uit verschillende disciplines, vari‘rend van architectuur, mode, product, grafisch tot e-cultuur, in het kader van de deelregeling Talentontwikkeling. Tijdens de Dutch Design Week is het werk van de eerste lichting van 21 ‘jonge creatieve professionals’ te zien. Metropolis M
 • Met de tentoonstelling Sense Nonsense in het Van Abbemuseum verkent Design Academy Eindhoven de onvermijdelijke relatie tussen zin en onzin en het samenspel van gezond verstand en waanzin in innovatie. Ook wordt de rol van het ridicule en het absurde onderzocht door de conventionele wijsheid die de samenleving en de industrie als vanzelfsprekend zien uit te dagen. Stedelijk Van Abbemuseum Eindhovens Dagblad
 • Brabantse ‘Social Label’ zet designers aan het werk voor verstandelijk gehandicapten. Omroep Brabant
 • Opvallend, maar niet geheel onverwacht, was het geringe aantal inzendingen voor de ARC14 stoelontwerp Award. Het is het eerste jaargang waarbij hergebruik en de circulaire economie centraal staat. Onbekendheid met de opgave speelde veel ontwerpers parten, waardoor de idee‘n pas laat op gang kwamen. De jury nomineerde 4 verrassende inzendingen. De Architect
 • Remy Wenmaekers en Constant Hak van TU Eindhoven meten de akoestiek van het Muziekgebouw Frits Philips. Omroep Brabant

beeldende kunst

 • Artnet stelt een lijst op met 100 Most Powerful Women in Art. trendbeheer doet een top tien voor Nederland. Artreview publiceert zijn Power 100. Dit is een lijst van de honderd invloedrijkste personen in de kunstwereld. Artnet.com trendbeheer Kunstbeeld
 • BredaPhoto 2014 trekt record aantal bezoekers. BN – De Stem
 • Verslag van De Donkere Kamer pitch bij BredaPhoto in het ChassŽ Theater.PhotoQ.nl

letteren

 • De Douwe Tammingapriis wordt in 2015 niet uitgereikt. De prijs zou volgend jaar voor een Fries po‘ziedebuut zijn. Maar de oogst aan po‘zie van debutanten stelt te weinig voor om een jury aan het werk te zetten. Leeuwarder Courant
 • De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, de prijs voor het beste jongerenboek, krijgt opnieuw een nieuwe naam. De naamsverandering heeft alles te maken met de Young Adult Boekenweek die eind maart 2015 voor het eerst zal plaatsvinden. Tzum.info

muziek

 • Op 7 november vindt er in het BIMhuis een publieksgesprek plaats over jazz en het onvoltooide n.a.v. het essay ‘Imperfect, onaf, dus levend’ van schrijver/criticus Mischa Andriessen. Muziekvan.nu

theater en dans

 • Theater Bellevue en De Tekstsmederij organiseren op 24 november Tekst!, een symposium over toneelschrijven in Nederland. Er zijn te weinig goede toneelschrijvers voor de grote zaal, schrijft NRC. Bellevuedigitale NRC, inlog vereist
 • Wat is dat het nieuwe circus? Met het pleidooi van Filip Strobbe van Brugge Plus, die naar een vorm van circus wil die ‘geen zoet vermaak voor de hele familie’ zou hoeven zijn, in het hoofd ging Constant Meijers naar de voorstelling Morsure van Compagnie Rasposo uit Frankrijk, onderdeel van Circo Circolo. Theaterkrant
 • Adembenemende acts van Flip FabriQue uit Canada opende het circusfestival Circo Circolo. Theaterkrant
 • Over de zweem van minderwaardigheid die over het jeugdtheater hangt, zelfs in de theatersector zelf. Onterecht, volgens Tom Rummens, het kindertheater loopt vaak voorop. Rekto verso
 • Piet Menu wordt de nieuwe artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel. In september 2015 volgt hij Matthijs RŸmke op, die afscheid neemt vanwege gezondheidsredenen. Omroep Brabant
 • Makerscollectief De Warme Winkel wordt vanaf 1 december de derde alliantiepartner van Toneelgroep Amsterdam. Binnen dit verbond zal Toneelgroep Amsterdam het collectief op zakelijk vlak ondersteunen, artistiek blijft De Warme Winkel volledig autonoom. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Controverse over beeld van Paul McCarthy in Parijs. Kerstboom, buttplug, hommage aan Brancusi. Vandalen saboteren het werk. President Hollande verklaart zich solidair met de kunstenaar. Trouw VRT Hyperallergic.com
 • Tekenen in de straat. Op muren, het wegdek, gevels en in huiskamers. De Belgische kunstenaar Bart Lodewijks slaat de aankomende weken met zijn schoolbordkrijt aan het tekenen in de Bredase wijk Liniekwartier, in het kader van Creatieve Wijk Linie, een initiatief van Electron en WonenBreburg. Breda vandaag
 • MOTI zoekt voor Breda Centraal station de leukste, meest bijzondere en pakkende teksten over Breda. Het karakter van de stad moet beschreven worden. Breda Centraal zoekt een hartenkreet, prachtig citaat, lied of lokale legende. De teksten zullen door vormgever Berry van Gerwen worden omgezet in woord en beeld. Breda vandaag
 • DDW-project ‘Rotonde der Zonde’ van Tante Netty in Eindhoven mist 110 stoelen. Eindhovens Dagblad
 • Op het Korenbeursplein in Bergen op Zoom is een kunstwerk van Karin Colen geplaatst. BN – De Stem

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op de design van auto’s. Volvo vroeg aan ontwerpers Niels van Eijk en Mirjam van der Lubbe om na te denken over de auto van de toekomst. Dezeen.com Omroep Brabant Omroep Brabant
 • Piet Hein Eek ontwierp twee series zonnebrillen voor More Eyewear. Modellen van titanium en met eenvoudige lijnen. Dezeen.com
 • De Bergse mode-ontwerper Ward Warmoeskerken doet mee aan de Dutch Design Week. BN – De Stem

muziek

 • Twee Eindhovense acts, Nouveau VŽlo en Kovacs, geven acte de prŽsence op Noorderslag 2015. 3voor12.vpro.nl
 • Zangeres Sharon Kovacs startte deze week met een tweedehands platenzaak. Eindhovens Dagblad
 • Tweede EP ‘Equilibrium’ van de alternatieve Tilburgse rockband Shoulders of Giants wordt geprsenteerd. Tilburg.com
 • Interview met Jameszoo o.m. over zijn aankomende plaat en artistieke vrijheid. 3voor12vpro.nl
 • DJ Hardwell uit Breda kondigde de releasedatum van zijn langverwachte artiestenalbum uit. Op 23 januari moet United We Are in de schappen liggen. Tijdens het Amsterdam Dance Event is hij wederom uitgeroepen tot de nummer 1 dj van de wereld door het Britse tijdschrift DJ Mag. Brabantse dj’s doen het goed op de top honderd van DJ Mag. Eindhovens Dagblad Omroep Brabant Omroep Brabant
 • Bredase dj Beauriche wint Talent Award tijdens Amsterdam Dance Event. Breda vandaag
 • De Roosendaalse dj-formatie STTRBSTN is in de Amsterdamse Melkweg tweede geworden in de finale van de Pepsi Dancetour DJ Contest. BN – De Stem

theater en dans

 • De BladBlazerSymfonie is een muziektheaterproductie van theatercollectief Eelt uit Tilburg en vertelt het verhaal van de ‘herfstgodin’, die het nette leven van ‘buurvrouw en buurman’ in de Tilburgse vinex-wijk de Reeshof zuur maakt door hun keurige tuin te veranderen in een grote bladerhoop. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Op de Graduation Show van de Design Academy laten maar liefst 155 afstudeerders, verdeeld over de Bachelor en Master opleidingen, hun afstudeerwerk zien in het gebouw van de academie, de Witte Dame in Eindhoven. Metropolis M Omroep Brabant
 • SLEM in Waalwijk presenteert de toekomst van de schoenindustrie in een serie seminars. Fashion United

cultuureducatie en – participatie

 • In Amsterdam vond de internationale conferentie Participation on Trial plaats, georganiseerd door Castrum Peregrini in samenwerking met curator Nina Folkersma. Als alternatief voor het conventionele model van een conferentie, waarbij sprekers spreken en toehoorders luisteren, wordt hier gekozen voor de vorm van een rechtszaak. Terecht stond de westerse kunstwereld, meer bepaald het daar geldende denkkader met betrekking tot participatie en participatieve kunst. Metropolis M
 • Sport en cultuur beconcurreren elkaar in de slag om de schaarse vrije tijd. Maar dat betekent ook dat samenwerking loont. Ocker van Munster, directeur LKCA, blogt over het lokale initiatief in het Brabantse dorp Vierlingsbeek. LKCA
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft een emotie-app. In het Gemeentemuseum Helmond is tot en met 11 januari is de tentoonstelling Emoties te bezoeken. Bij binnenkomst kan je met folders een bepaald traject volgen, afhankelijk van je stemming. Informatieprofessional De Volkskrant
 • Bezoekers van het Amsterdamse Vondelpark kunnen de beelden die er zijn niet alleen bewonderen, maar ze ook horen spreken. Interactie-designer Klasien van de Zandschulp ontwierp samen met kunsthistoricus Merel Willemsen een applicatie waarmee ze door middel van geluidsfragmenten stemmen geven aan de beelden. Kunstbeeld
 • Art Rocks wordt georganiseerd door Museum Boijmans Van Beuningen, Centraal Museum Utrecht en het Groninger Museum in samenwerking met de Grote Prijs van Nederland. Art Rocks daagt muzikanten uit om een nummer te schrijven bij ŽŽn van de kunstwerken uit de museumcollecties. Muzikanten (vanaf 16 jaar) uit alle muziekgenres kunnen t/m 7 november hun muziek inzenden. Art Rocks
 • Tunnel in Osse wijk door Muzelinck met wijkbewoners verfraaid. Brabants Dagblad
 • Er is een landelijk, wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van een wekelijkse muziektherapie. Zorgcomplex De Kloosterhoeve bij Geertruidenberg doet er aan mee. BN – De Stem
 • Onderzoeken in Canada en de Verenigde Staten wijzen op de positieve effecten van muziekonderwijs. Wall Street Journal

amateurkunst

 • Kunstbalie organiseert workshop financieren en begroten van een amateurkunstproject. Kunstbalie
 • Het Bergse filmcollectief Chillground maakt een familiefilm. BN – De Stem
 • Toneel- en muziekvereniging uit Asten verzorgen samen filmconcert. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • De traditionele ambachten maken een comeback, stelt Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Trouw
 • DE BASIS voor auteursrechtenbeheer biedt ondersteuning aan erfgoedinstellingen die hun digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) op internet beschikbaar willen stellen en het auteursrechtelijke aspect daarvan goed willen regelen. DE BASIS heeft zowel betrekking op het ontwikkelen en opzetten van beleid op dit gebied, als op de praktische uitvoering daarvan. Digitaal Erfgoed Nederland
 • Uitgaverij Noordhoff maakt Bosatlas van het Cultureel Erfgoed. De Volkskrant Cultureelerfgoed.nl
 • De Belgische stad Bergen (Mons), volgend jaar Culturele Hoofdstad van Europa, grijpt het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh aan om tal van activiteiten te organiseren rond de kunstenaar. Het Parool
 • Amsterdam Museum neemt De Digitale Stad op in de vaste collectie. De Digitale Stad (DDS) was een Nederlands Freenet, dat op 15 januari 1994 van start ging in de gemeente Amsterdam. Informatieprofessional
 • Het jongerenproject Leerlokaal KVL gaat over de heropbouw en ontwikkeling van ŽŽn van de oudste gebouwen op het KVL-terrein in Oisterwijk. Het onderwijsproject Leerlokaal kan prima worden gekopieerd op andere plekken in Brabant Oisterwijknieuws
 • De Blokhuispoort, de voormalige gevangenis van Leeuwarden, wordt de komende jaren getransformeerd tot cultuurcentrum. In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en de Blokhuispoort (foto) moet dan middelpunt van alle activiteiten zijn. Monumentaal
 • Met de eigen Parade Opleiding Brabant (POB), speciaal voor wagenbouwers, wil de Brabantsedag in Heeze zich blijven ontwikkelen. Eindhovens Dagblad
 • Topmusici uit de gehele wereld spelen tijdens het Geelvinck festival op historische piano(forte)s in historische huizen, kerken en kastelen. Het festival wordt georganiseerd rond de Sweelinck Collectie, de belangrijkste Nederlandse collectie historische piano(forte)s. Historiek

bibliotheken

 • Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de samenwerkende Provinciale Service Organisaties (PSO’s) organiseren op donderdag 13 november 2014 de Landelijke dag Laaggeletterdheid en Digitale Vaardigheden in Utrecht. Probiblio.nl
 • Het aantal e-booklezers is dankzij de e-bookcampagne van de Bibliotheek (13 september t/m 10 oktober 2014) met 25% toegenomen. Het aantal gebruikers stond op 10 oktober op 125.000. Bibliotheek.nl
 • De openbare bibliotheken blijven voorlopig alle e-boeken aan hun leden met een betaald abonnement gratis uitlenen. Er komt nog geen onderverdeling in een gratis pakket en een betaald pluspakket. Voor de recentste toptitels zijn er speciale arrangementen en tarieven. Maarten Dessing
 • De genomineerden voor de IVI Award zijn bekend. De IVI Award is een nieuwe prijs om innovatie in de informatiebranche te stimuleren. Alle soorten organisaties die zich met het verspreiden en verwerken van informatie bezighouden (dus niet alleen bibliotheken) konden zich de afgelopen maanden aanmelden. Bij de 3 genomineerden 2 Brabantse projecten. Bibliotheek Midden-Brabant met de Kennismakerij, en het Brabants Historisch Informatie Centrum met hun nieuwe website. IVI Award
 • In afwachting van de nieuwbouw van Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt is onlangs een ‘Bibliotheek van Nieuwsgierigheid’ geopend. Bedoeling van het project is mensen alvast te betrekken bij de nieuwbouw van de bibliotheek. Bibliotheek Deventer
 • Op zaterdag 8 november 2014 organiseert Cubiss, in opdracht van de Brabantse bibliotheken en Erfgoed Brabant, een Hack-a-LOD in de CHV fabriek in Veghel. De organisatie daagt ontwikkelaars uit om op basis van Linked Open Data toepassingen te ontwikkelen, die uiteindelijk ten goede moeten komen aan de Brabantse
Geen reacties

Geef een reactie