Trends & ontwikkelingen 25 april 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken. Analyses en reacties. Cultuur.nl, NRC, inlog vereist,  Trouw, Trouw, NOS,   Kunsten’92, Kunstenbond, Federatie Cultuur,  BKNL, VSCD, Filmzaken   
 • Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met grote interesse het adviesrapport Passie gewaardeerd in ontvangst genomen. De demissionair minister erkent de rol van de overheid bij de versterking  van de arbeidsmarkt in de culturele sector. SER
 • De overheid moet een actievere rol gaan spelen in de informatiesamenleving en de digitalisering van de overheid vergt een radicale omkering van houding. Dit stelt de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid in het door minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer aangeboden rapport Maak Waar!. Bibliotheekblad
 • In de afgelopen jaren is het woningtekort flink opgelopen in de stedelijke regio’s van ons land. Het aantal huishoudens neemt tot 2025 met een half miljoen toe. Volgens de nieuwste CBS/PBL-regionale bevolkings- en huishoudensprognose zijn er tot 2025 geen regio’s in Nederland die met huishoudenskrimp te maken krijgen. Bouwen dus, is het devies van Martijn Eskinasi en Carola de Groot, van PBL. Cobouw
 • De provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met het instellen van een eigen fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO). Voor de komende vier jaar, vanaf nu tot 2020, is er door de provincie 595.000 euro beschikbaar gesteld. Cultuurfonds.nl
 • De provincie Utrecht onderschrijft de beweging om van bibliotheken een onmisbare maatschappelijke voorziening te maken, waar mensen slimmer, creatiever en vaardiger van worden. Om dat doel te bereiken wil de provincie meer ruimte aan het BibliotheekServiceCentrum Utrecht (BiSC) geven, om zodoende flexibel te kunnen inspelen op de uiteenlopende wensen en situaties van de lokale bibliotheken. Bibliotheekblad
 • Wachten op Omgevingswet is niet nodig, met de Crisis- en herstelwet en pilots kan al veel. Start ook en gebruik ervaringen pioniers!’ Na afloop van het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet op 12 april stuurt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu deze tweet uit. Tijdens het Praktijkfestival blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse gemeenten al experimenteert met de Crisis- en herstelwet. Gebiedsontwikkeling.nu, VNG
 • Het beheer van ruim 1400 gemeentelijke panden voor culturele activiteiten in Rotterdam, zoals theaters en musea, schiet ernstig tekort. Onderhoud en financi‘le controle zijn onvoldoende geregeld. Dat constateert de onafhankelijke Rekenkamer Rotterdam in een rapport over het beheer van circa 1,2 miljard euro aan zogenoemde maatschappelijke gebouwen in de stad. Architectenweb
 • De Utrechtse culturele instelling BAK (basis voor actuele kunst) kan terecht in de Pauwstraat 13a. Dit is het pand waar tot voor kort Rasa gevestigd was. Dat heeft het Utrechts college besloten. Utrecht.nieuws
 • Muziek Arnhem heeft er een forse concertzaal bij, maar is er wel genoeg publiek om die te vullen? De uitbreiding van Musis Sacrum kostte niet meer dan 20 miljoen.  De Arnhemse cultuurwethouder Gerrie Elfrink heeft er alle vertrouwen in. De Volkskrant
 • De gemeenteraad van Hengelo wil het Rabotheater behouden voor de stad. Maar onder welke condities dat moet gebeuren wordt binnenkort duidelijk als de Kadernota wordt behandeld. Daarin worden de financi‘le perspectieven voor de komende jaren weergegeven. Het in 2001 geopende theater verkeert in grote financi‘le problemen. Er blijkt jarenlang te weinig geld te zijn gereserveerd voor onderhoud van het gebouw. Het CDA pleit voor een verregaande samenwerking tussen het theater en het Wilminktheater in Enschede. TubantiaTheaterkrant,  
 • Het gaat goed met de financiering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Dat zegt financieel directeur John Bonnema. Van de 72 miljoen euro die de organisatie nastreeft, is op dit moment 91 procent binnen. Er wordt nog onderhandeld met een aantal grote sponsoren over het resterende bedrag. Omroep Friesland
 • De gemeenteraad van Zwolle heeft 18 april het nieuwe Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie vastgesteld. Kunstruimte Het Langhuis is door de gemeente gevraagd dit nieuwe fonds te beheren.
 • Het nieuwe cultuurfonds heeft als doel om een Zwols cultureel klimaat te cre‘ren dat dynamisch is en blijvend innoveert. Het Langhuis

noord-brabant

 • GroenLinks in Provinciale Staten wil een oplossing voor de problemen van een aantal dansgezelschappen. GL verzoekt, met steun van de Partij voor de Dieren,  Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de B5 gemeenten n.a.v. van de brief urgent signaal van het Brabantse dansveld. De motie Nog een kans voor de dans werd aangenomen. Brabant.nl ,  Brabants Dagblad
 • De motie : Meer behoud Brabants erfgoed mogelijk maken met de nieuwe Omgevingswet, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP, werd aangenomen. Brabant.nl
 • Motie van PVV : Brabant C niet meer toegankelijk te maken voor grote subsidieslurpers, werd verworpen. Brabant.nl
 • Motie  van PVV  Koppeling rijks en provinciale subsidie Brabantse kunstinstellingen, werd verworpen. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant gaat drie partijen vragen om de plannen voor Klooster Mariadal in Roosendaal verder te ontwikkelen. De Provincie Noord-Brabant zoekt een samenwerkingspartner die het volledige kloostercomplex (vastgoed en tuinen) koopt en zorgt voor een toekomstbestendige invulling van de plek, met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed Žn met toegevoegde waarde voor Roosendaal. Brabant.nl, BN -De Stem
 • De vijf finalisten voor De Brabantse Stijlprijs 2017 zijn bekend. Brabant.nl
 • Frank Lammers ontvangt dit jaar de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De jury prijst de breedte van zijn kunstenaarschap, dat volgens hen nog volop in ontwikkeling is. “In al zijn authenticiteit is Lammers een ware ambassadeur voor Brabant”, aldus de organisatie. Cultuurfonds,  Omroep Brabant
 • De organisatoren van de Brabantse dancefestivals kwamen samen met diverse vertegenwoordigers uit de toeleveringsindustrie op een eerste netwerkborrel. De festivals willen gaan samenwerken op het gebied van overleg met overheden, veiligheid en kennisuitwisseling. Gedeputeerde Henri Swinkels onderstreepte het belang van de danceindustrie en sprak over de recente subsidietoekenning aan Front of House, het samenwerkingsverband van de dancefestivals. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Cultuur Eindhoven heeft de adviezen van de afgelopen PLUS-projecten ronde gepubliceerd. Tot en met 28 februari kon er voor de regeling worden aangevraagd.  25 aanvragen werden ontvangen, waarvan 11 nieuwe aanvragers. De Cultuurraad heeft zich over alle aanvragen gebogen. Er is tevens door de Cultuurraad een advies geformuleerd over de aanvraag van de BIS-functie bemiddeling onderwijs- en cultuuraanbieders. Cultuur Eindhoven
 • Cultuur Eindhoven heeft haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. In het jaarverslag blikt de stichting terug op 2016 en op de rol als expert, verbinder en als fonds. Cultuur Eindhoven
 • Lab-1 neemt afscheid van het tijdelijk onderkomen in Mari‘nhage. Volgens initiatiefnemer Chris de Zeeuw zijn er gesprekken over een volgende halte voor ’t Eindhovense culturele broeinest. Lab-1 had gehoopt wat langer gebruik te kunnen maken van enkele lokalen in de voormalige schoolgebouwen aan de Kanaalstraat. Maar de gemeente Eindhoven wil de panden als eigenaar per 1 mei overdragen aan uitvaartcošperatie Dela. Eindhovens Dagblad
 • Het ontwerp voor de 110 meter hoge toren Nico op Strijp-S voldoet niet, vindt de Henri van Abbestichting. Volgens projectontwikkelaar de Koning komt het oordeel te vroeg. Eindhovens Dagblad
 • Het College van B&W  van ‘s-Hertogenbosch heeft, volgens Brabants Dagblad,  de vergevorderde plannen voor een nieuw Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch terzijde geschoven. B & W kiest voor renovatie van het theater en een klein deel nieuwbouw. Volgens de eerste schattingen zou de renovatie/nieuwbouw rond de 40 miljoen euro gaan kosten. Brabants Dagblad, Omroep Brabant
 • Een juridische procedure tegen de Stichting 1522 over het Puthuis is ‘weinig kansrijk’ en ‘niet passend’ bij hoe de gemeente om wil gaan met maatschappelijk initiatieven. Daarom ziet B en W  van ‘s-Hertogenbosch af van verdere stappen tegen de stichting en haar bestuurders. Brabants Dagblad
 • De Stichting Musicall Foundation, de Stichting Forum Kunst & Cultuur en Tilburg Zingt XXL krijgen een evenementensubsidie van de gemeente Tilburg. Dit geld is voor een deel vrijgekomen binnen het evenementenbudget toen het college in februari besloot om het gereserveerde subsidiebedrag voor Incubate niet toe te kennen. Forum Kunst & Cultuur organiseert in het kader van het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design meerdere ‘soirees intimes’ of ‘matinees intimes’ met Museum de Pont of de Hall of Fame als podium. Tilburg
 • De gemeente Tilburg past het beleid voor hoogbouw in de stad aan. Die wordt alleen toegestaan als ze meerwaarde heeft voor de stad en de directe omgeving. Brabants Dagblad
 • Het Sint Annaplein in Tilburg wordt de komende tijd opnieuw ingericht. Er komen zitjes op het plein en met kleuraccenten wordt verwezen naar oud-buurtbewoner Vincent van Gogh. Tilburg

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergeijk gaat nader onderzoek verrichten naar de haalbaarheid van de verbouwing van theater De Kattendans en het realiseren van 3 bioscoopzalen. Er waren wel vele vragen bij de partijen in de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad,  Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Bladel wil op een integrale manier een visie ontwikkelen voor het gebied ‘De Egyptische Poort’. De gemeente  zet samen met Architectuur Lokaal een tweedaags ontwerpatelier op.  Welke ruimtelijke mogelijkheden zijn er denkbaar voor De Egyptische Poort? Ge•nteresseerde ontwerpers kunnen zich tot 8 mei 2017 aanmelden voor deelname. Architectuur Lokaal
 • De gemeente Boekel heeft als eerste gemeente in Nederland een bestemmingsplan ter inzage gelegd dat een voorbeeld vormt voor de systematiek van het Omgevingsplan dat straks in de nieuwe Omgevingswet opgang zal doen. Heemschut Noord-Brabant mist echter nog het rekening houden met cultuurhistorische waarden in dit omgevingsplan terwijl het behoud van cultureel erfgoed wel een wettelijke taak van de gemeente is. Heemschut
 • De gemeente Etten-Leur is aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Brabant. Internetbode Etten-Leur
 • Na de provincie, Woonkwartier en bouwbedrijf Van Agtmaal gaf ook de gemeenteraad van Halderberge haar zegen aan de revitalisering van de voormalige broeder- en zustercomplexen Saint Louis en Sint Anna. Alle politieke partijen onderschreven het economische en toeristische belang van het masterplan van 23 miljoen. BN – De Stem
 • De gemeente Halderberge plaatst bij alle basisscholen Dick Bruna-borden. Uit onderzoek blijkt dat automobilisten daardoor automatisch hun snelheid minderen en beter opletten waardoor er 20 procent minder ongelukken gebeuren. VNG Magazine
 • Instellingen, verenigingen en individuele inwoners van de gemeente Heusden mogen meepraten over de nieuwe cultuurnota die de gemeente gaat opstellen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Heusden, stichting De Voorste Venne en andere gebruikers van het cultureel centrum in Drunen zijn het eens geworden over de renovatie en verbouwing van het centrum. Brabants Dagblad
 • Er komt steeds meer kritiek op het voornemen van het Landerdse college van B en W om het Parochiehuis in Zeeland te slopen. Arenalokaal
 • Een van de grootste klussen voor Meierijstad in de komende jaren is het gelijktrekken van subsidies en tarieven. De verschillen tussen de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn erg groot. Bijvoorbeeld : harmonie Sint-Cecilia ontving in Schijndel 51.233 euro subsidie en harmonie Sint-Antonius van Padua in Sint-Oedenrode 7.063 euro. Brabants Dagblad
 • Het oude gemeentehuis van Schijndel komt alsnog in beeld voor de bibliotheek, servicecentrum van de gemeente, de trouwzaal en de kunstcollectie. ‘We willen dit scenario gewoon graag onderzoeken”, zegt wethouder Coby van der Pas van Meijerijstad. Brabants Dagblad
 • Schijndel krijgt na vele jaren discussie toch nog een cultuurpodium. Wethouder Menno Roozendaal presenteerde op 19 april in de raadzaal van Meierijstad in Sint-Oedenrode het voorlopig ontwerp. Het podium komt in cultureel centrum ’t Spectrum aan de Steeg op de plek waar nu nog de bibliotheek is gevestigd. In de zaal komt een mobiele tribune met 240 zitplaatsen en een vlakke vloer. Brabants Dagblad
 • De Nuenense gemeenteraad twijfelt ernstig over de haast die wethouder Joep Pernot (GroenLinks) maakt met de ontwikkeling van Het Klooster in Nuenen. Als het aan het college van B en W ligt wordt Het Klooster een vrijetijdshuis met 20 professionele theatervoorstellingen per jaar en een florerende horeca. Een adviseur (kwartiermaker) die de gemeente wil inhuren, moet ervoor zorgen dat de ambitieuze plannen worden waargemaakt. Eindhovens Dagblad
 • Een meerderheid in de gemeenteraad van Oisterwijk is opnieuw bereid om te investeren in cultureel centrum Tiliander. Een voorstel om 447.300 euro te investeren in het aanpassen van de begane grond van jet pand werd besproken in de raad. Brabants Dagblad
 • De Graffitiloods aan de Oostelijke Havendijk in Roosendaal wordt uitgebreid tot creative lab. Kantoortjes aan de kadekant worden verhuurd aan partijen als fotografen, muziekbands of dansclubs. Een aparte stichting is in oprichting als formele partner van de gemeente, die eigenaar is van de loods. BN – De Stem
 • Vernieuwende plannen op het gebied van kunst en cultuur kunnen in Uden rekenen op een eenmalige subsidie van maximaal 5.000 euro. Het geld zit in het nieuwe Cultuurfonds Uden dat per 1 mei dit jaar van start gaat. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • De stemperiode voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2017 is in volle gang. Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en het TextielMuseum in Tilburg strijden om de titel ‘Museum van het Jaar 2017’. Er is, zo wordt gemeld, een ware nek-aan-nekrace tussen twee musea. Museumtijdschrift
 • Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is op zoek naar andere locaties in de stad om de collectie tentoon te stellen. Dat heeft te maken met een grote verbouwing die nodig is, omdat er asbest in het museumgebouw zit. Rijnmond.nl
 • Timo de Rijk over het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch: ‘Een nationaal designmuseum is wat mij betreft niet nodig. Maar ik wil van het SM’s wel hŽt museum maken waar je ‡ltijd design kunt zien, in de volle breedte. Want dat is het mooie aan design: je hebt niet alleen de artistieke kant, maar ook een technisch verhaal. En er is een sociale context. Al die verschillende perspectieven wil ik hier bij elkaar brengen.’ Zuiderlucht
 • Veertig kunstwerken 17e, 18e en 19e uit de collectie van het Rijksmuseum zijn volgend jaar te zien in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Dat vloeit voort uit de bijzondere samenwerking van Rijksmuseum met Markiezenhof, Westfries Museum in Hoorn, Hannemahuis in Harlingen, Stedelijke Museum Zutphen en Museum Gouda. BN – De Stem
 • De Armando Stichting heeft de bruikleenovereenkomst voor het werk van de kunstenaar met het Museum Oud-Amelisweerd opgezegd. Dit betekent dat vanaf het voorjaar 2017 het museum geen beschikking meer heeft over de 1100 werken. Armando wil dat zijn collectie bij een ander museum wordt ondergebracht. Museum Actueel
 • In de afgelopen drie jaar zakte het aandeel Nederlandse speelfilms in de bioscoop van 20,8% naar 12,3%. Hoe komt dat, en vooral, wat is daar aan te doen? Om die vraag te beantwoorden had CineTalks op 12 april een panel samengesteld met sprekers uit de film- en omroepwereld. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopconcern Vue praat met de eigenaar van het, sinds 2014 gesloten  Royal Theater, de gemeente Heerlen, en met filmhuis De Spiegel over heropening. Door van Royal een bioscoop annex filmhuis te maken, zou Vue de formule hanteren zoals die momenteel succesvol wordt toegepast in Alkmaar. Daar delen filmhuis en multiplex een voordeur en parkeergarage, maar zijn binnen zelfstandige eenheden. De Spiegel zou in die situatie de later bijgebouwde zalen Maxim en Rivoli krijgen. Holland Film Nieuws
 • De nachtvoorstelling, domein van B-films, culttitels en creaties die het daglicht niet kunnen verdragen, is terug. Kriterion in Amsterdam is begonnen met een wekelijkse aflevering van After Midnight. De bedoeling is om films te brengen die nergens anders (meer) te zien zijn. Filmkrant
 • Hetty Bosman vertrekt als programmeur bij filmtheater ChassŽ Cinema in Breda. Holland Film Nieuws
 • De rechtbank Amsterdam heeft in een zaak over het ongeautoriseerd vervaardigen en verspreiden van ondertitels Stichting Brein op alle punten gelijk gegeven. Auteursbond
 • Boekensite Hebban neemt de organisatie van de Week van het Luisterboek over van de CPNB, die de week de laatste vier jaar organiseerde. Vanaf dit jaar krijgt de campagne een sterker online karakter. Hebban werkt hiervoor samen met alle grote spelers in de luisterboekenmarkt. inct.nl
 • In navolging van de uit Amerika overgewaaide Recordstore Day is het op 29 april Bookstore Day. De dag is bedoeld is bedoeld voor alle onafhankelijke boekwinkels en wordt georganiseerd door Libris i.s.m. Ya‘l Vinckx, schrijver en journalist. tzum.info
 • Uit het jaarverslag van SENA over 2016 blijkt dat de muziekrechtenorganisatie 56,5 miljoen euro aan licentie-inkomsten heeft  gefactureerd in Nederland, wat een stijging van 1,5 procent is ten opzichte van het jaar ervoor. Als de inkomsten uit het buitenland erbij worden opgeteld, dan komt het totaal uit op 65 miljoen euro. SENA
 • Techfestival TNW Conference en internationaal muziekbureau MassiveMusic presenteren op 19 mei de eerste editie van Music Summit, een speciaal gecureerd programma op het snijvlak van muziek, technologie en innovatie. Entertainment Business
 • Het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM) is een initiatief van Stefan Rosu, intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland. Hij heeft daarvoor de samenwerking gezocht met de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Een centrum waar relevant bestaand onderzoek wordt verzameld en waar academici en musici hun krachten bundelen om de klassieke muziekpraktijk te vernieuwen. Maastricht University
 • Stichting Cultuur Oudenbosch organiseert klassieke concert in de kapel van Saint Louis. Topmusici komen ervoor naar Oudenbosch.  BN – De Stem
 • Op 8 mei tijdens Onderzoek in zicht, een serie van Boekman, vertelt Henk Havens over zijn proefschrift Theater en het performatief spectrum : transities in het contemporaine theater van de Lage Landen waarin hij een licht werpt op grootschalige veranderingen in en rond de theatersector, als gevolg van een intrinsiek veranderende samenleving. Boekman
 • Op 20 mei is een nieuwe editie van Operatie Muziektheater (OMT): een netwerkbijeenkomst in Nederland voor alle spelers van het (inter)nationale muziektheaterwerkveld. Muziektheatermakers presenteren hun nieuwste werk en maken kennis met programmeurs uit binnen- en buitenland en andere makers. Operatie Muziektheater wordt ondersteund door Dutch Performing Arts van het Fonds Podiumkunsten. OperadagenRotterdamFonds Podiumkunsten
 • De Nationale Opera en Het Nationale Ballet hebben een raad van jonge ambassadeurs, de Spektakelaars, ingesteld.  Elf jongeren van zestien, zeventien en achttien jaar worden bij het reilen en zeilen van de instellingen betrokken in de hoop dat dat een inspirerende wisselwerking oplevert.
 • Tevens werd een nieuwe educatieruimte geopend. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Op 16 mei 2017 organiseert Cultuurmarketing de workshop mediastrategie: meer aandacht op radio, TV en printmedia. In aanloop naar deze workshop, die geheel in het teken staat van het vergroten van de kans op media-aandacht, deelt docent Marie-JosŽ Kleef vijf ervaringen als (eind)redacteur. Cultuurmarketing
 • Cabaretiers Hans Sibbel, Jan Jaap van der Wal en Eric van Sauers verkochten op 20 april boeken. Ze namen plaats achter de kassa van een speciale pop-upstore in Amsterdam die ŽŽn middag was geopend voor de lancering van de roman Duizend vaders van schrijfster Nhung Dam. De Telegraaf

financiering

 • Eva Roolker en Zineb Seghrouchni, medewerkers van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, blikken terug op de Salone del Mobile in Milaan. De beurs voor product- en meubelontwerpers om zichzelf internationaal te presenteren. Eind 2016 selecteerde het fonds via een open oproep 12 ontwerpstudio’s. Met een bijdrage werden zij in staat gesteld hun werk in Milaan op een voorbeeld stellende wijze te presenteren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onlangs werd 39 kunstenaars, waaronder Dick Verdult, L.J.A.D. Creyghton, Martin en Inge Riebeek en Vincent Dams,  een Werkbijdrage Bewezen Talent toegekend. De Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds is bestemd voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. De bijdrage kan op ieder moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert een ori‘ntatiereis voor beeldend kunstenaar en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar de Verenigde Staten en Cuba. Belangstellenden kunnen zich tot en met 2 juni 2017 aanmelden. Mondriaanfonds
 • Samen met de gemeente Den Helder heeft het Mondriaan Fonds in 2008 een karakteristiek vroeg 20e-eeuws waterpompgemaal opgeknapt en geschikt gemaakt als werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars. Het gastatelier is de eerste permanente verblijfsmogelijkheid van het Mondriaan Fonds in Nederland. De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2018 is 23 juni 2017. Mondriaanfonds
 • Dorien van de Pas, hoofd New Screen NL bij het Nederlands Filmfonds, blikt terug op vier jaar investeren in nieuw talent, korte (animatie) films, en filmisch experiment. Filmfonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor jonge regisseurs en producenten. Zij kunnen ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten), waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter.  
 • Eerstvolgende deadline is 1 juni. Filmfonds
 • Volgens Filmzaken ligt het plan, om televisieseries gebruik te laten maken van  Netherlands Film Production Incentive, de Stimuleringsmaatregel Filmproductie, al klaar ligt bij het Ministerie van OCW. Deze aanpassing van de regeling is naar het idee van Filmzaken niet in het belang van Nederlandse filmmakers en producenten en ook niet in lijn met het uitgangspunt van de regeling. Filmzaken
 • Filmzaken over de ‘Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland’.  Er is, volgens Filmzaken,  geen sprake van onafhankelijkheid, de representativiteit van de ondervraagden laat te wensen over, het is onduidelijk  wat er bedoeld wordt met de omzet die gemeten is en de onderbouwing ontbreekt van tal van conclusies.  Het is daarom onverstandig om dit rapport de basis te laten vormen van een serieuze evaluatie. Filmzaken
 • Het NPO-fonds heeft voor de eerste vier maanden van 2017  ruim €3 miljoen toegekend voor drama- en documentaire producties. Voor het hele jaar is €16,6 miljoen beschikbaar. Dat bedrag had in z’n geheel al gespendeerd kunnen zijn als alle vijftig aanvragen gehonoreerd zouden zijn. Uiteindelijk is geld vrijgemaakt voor 24 projecten. Villamedia
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten hebben gezamenlijk een regeling voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten ontwikkeld. Voorheen hadden beide fondsen een eigen regeling: het Fonds Podiumkunsten richtte zich daarbij op de opdrachtgevers, het Letterenfonds op de auteurs. De nieuwe regeling richt zich op auteurs. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een werkbijdrage. Offici‘le Bekendmakingen, Fonds Podiumkunsten
 • De toekenningen van de productiesubsidie (1e ronde 2017) van het Fonds Podiumkunsten zijn bekend. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven. Met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende indiendatum is 5 juli.  Fonds Podiumkunsten
 • Provincie Noord-Brabant heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Buurtkerkenfonds opengesteld. Kerkeigenaren, dorpsraden of bewonersverenigingen kunnen een bijdrage vragen vanuit de regeling, om samen met andere lokale partners de dialoog op gang brengen over de toekomst van het lokale kerkgebouw. Cultuurfonds
 • Geven in Nederland 2017, het tweejaarlijkse geefonderzoek van de Vrije Universiteit, is gepubliceerd. De belangrijkste resultaten en de diepere trends. Geven in Nederland, De Dikke Blauwe,  De Dikke Blauwe
 • Het gaat nog niet zo goed met de financiering van House of DJ’s, het Bredase project om een groot centrum voor de Nederlandse dance-cultuur van de grond te krijgen. De eind maart opgestarte crowdfundingsactie valt namelijk tegen. Van de benodigde 250.000 euro is er pas 63.000 euro binnen. House of DJ’s begint daarom een slotoffensief. Omroep Brabant

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Nooit eerder in de geschiedenis was visuele expertise zo belangrijk in wetenschap en samenleving als vandaag. Maar die dominantie van het oog is ook eenzijdig, en stelt de rol van andere zintuigen in de productie van kennis en wetenschap in de schaduw. Kunstenaars en wetenschappers gaan op 25 april daarover in gesprek tijdens de 2e bijeenkomst in een nieuwe lezingenreeks KunstKennis  KNAW

architectuur en vormgeving

 • De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck zijn benoemd tot curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR). ‘Van voorjaar 2017 tot zomer 2020 wordt verkend tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.’ IABR
 • Richard Florida schreef in 2002 The rise of the creative class, een boek over de opkomst van de creatieve klasse, dat een bijbel werd voor terug-naar-de-stad beweging. Nu 15 jaar later blikt hij in ‘The New Urban Crisis’ verwonderd terug: steden en creatieve klassen leiden niet tot de inclusieve stad waarop hij destijds had gehoopt. Valt iets te doen aan de groeiende ongelijkheid in en buiten de steden? Blog van Harm Tilman.  De Architect, Slate Magazine
 • Voor sommige architecten is het standpunt helder : wij dienen geen ontwerp in voor de muur die de regering Trump wil bouwen tussen de V.S. en Mexico.  Aaron Betsky vraagt zich af of het project zo onethisch is, als het op het eerste gezicht lijkt. Dezeen
 • Het aantal particuliere kunstmusea groeit. Na Museum De Pont en Beelden aan Zee is er sinds enige maanden Voorlinden, ontworpen door Kraaijvanger Architects. Kosten nog moeite werden gespaard om een perfect kunstmuseum te maken. Maar is perfectie eigenlijk wenselijk, vraagt Andrea Prins, zich af. Archined
 • Centraal thema van de conferentie Deconstruction Conference op 24 en 25 april (TU Delft) is het recyclen van materialen en gebouwdelen, die aan het eind van hun levenscyclus zijn. Eeuwenlang was dit gebruikelijk, maar in de loop van de twintigste eeuw werd het een vergeten kunst. Architectenweb
 • De jury van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling heeft 5 projecten, waaronder de Stationsgebied OV Terminal Breda, genomineerd voor de editie van 2017. De prijs wordt uitgereikt aan overheden en marktpartijen die door goede samenwerking een hoogwaardig project hebben opgeleverd. De Architect
 • Een column van Louise Schouwenberg over het belang van ontwerpkritiek. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Iedere afwerking van ieder product kent een doel, of het nu verleiding, bescherming of imitatie is. Ontwerpers zijn daarbij niet langer beperkt tot het aanbrengen van een beschermende coating; naast bescherming of verfraaiing, is optimalisering en zelfs het kunnen toevoegen van totaal nieuwe eigenschappen steeds gebruikelijker geworden. De expositie Designing the surface in het Nieuwe Instituut is onderdeel is van de langjarige programmalijn De Dingen en De Materialen. Het Nieuwe Instituut
 • Een eigen munteenheid voor Strijp-S. Deze lokale valuta is gebaseerd op kennis, netwerk, creativiteit, en georganiseerd binnen een online dataplatform. Egonomia is een project van Mark van der Net (architect, urban designer en programmeur) en Wiepko Oosterhuis (curator van de conferentie Economia, 28-30 april) en wordt gedragen door VPRO Medialab, Baltan Laboratories, Droog Design / Design+Desires en Park Strijpbeheer. e52.nl

beeldende kunst

 • De internationale jury van de Prix de Rome heeft Melanie Bonajo, Rana Hamadeh, Saskia Noor van Imhoff en Katarina Zdjelar gekozen voor de shortlist van de Prix de Rome 2017. Prix de Rome
 • Op 3 mei organiseert het Mondriaan Fonds i.s.m. het Nieuwe Instituut in Rotterdam een lezing door Lewis Biggs. Hij is voorzitter van het Britse Institute for Public Art.  Hij zal de verschillende vormen van door kunstenaars geleide stedenbouw illustreren aan de hand van bestaande voorbeelden uit de praktijk van de Folkstone Artworks Collection en een vooruitblik op de komende Folkestone Triennial.  Mondriaanfonds
 • Festival Incubate wil graag dat een doek van de Oostenrijkse kunstenaar Hermann Nitsch  in het publieke domein blijft en stelt het ter beschikking aan een Nederlandse culturele instelling.  Nitsch maakte het tijdens Incubate in Tilburg. Het werk hing in het kantoor van Incubate, maar deze festivalorganisatie is opgeheven omdat de subsidie is verdwenen. Brabants Dagblad
 • De Poolse kunstenaar Magdalena Abakanowicz is overleden. Haar beelden en textielkunst zijn opgenomen in collecties over de gehele wereld. In het provinciehuis van Noord-Brabant hangt Bois-le-Duc, een van haar grote installaties, het meet 22 bij 7 meter. Inspiratie voor dit werk haalde ze uit de stad ‘s-Hertogenbosch en de oerbossen in Polen. Artnet.News

film en av

 • De nieuwe editie van het Filmjaarboek is verschenen. Ook in deze editie staan alle titels die in 2016 in de bioscoop verschenen vermeld, aangevuld met vier lange artikelen, waarvan het Jaaroverzicht van Karin Wolfs de meest informatieve bijdrage is. Holland Film Nieuws
 • Ger Groot over het verdwijnen van de dvd (distributeurs gaan failliet, speciaalzaken sluiten, jongeren kijken alleen nog via streaming of illegale downloads) en daarmee de beschikbaarheid van de Europese auteurscinema. Trouw
 • Een overzicht van de prijswinnaars van het Imagine filmfestival. En een verslag van de pitch contest van Nederlandse en Vlaamse filmmakers.  Holland Film Nieuws, Imagine, Schokkend Nieuws

letteren

 • Joost Baars, Vicky Francken, Paul Meeuws en Tijl Nuyts zijn de vier dichters die met hun debuut meedingen naar de C. Buddingh’prijs 2017. Uit de dertig po‘ziedebuten die werden ingestuurd, nomineerde de jury hun bundels. tzum
 • Verslag van de uitreiking  van de E. du Perron prijs aan Stefan Hertmans, met lezing van Arnon Grunberg. bkkc
 • Griet Op de Beeck schrijft het Boekenweekgeschenk 2018. Met meer dan 700.000 verkochte boeken is zij ŽŽn van de bestverkopende Nederlandstalige auteurs van dit moment. Volgens Jeroen Vullings toont keuze voor Op de Beeck de wanhoop van de boekenbranche. CPNB, tzum.info
 • Wandelroute door Geldrop aan de hand van A.F.Th. van der Heijden’s romancyclus De tandeloze tijd. tzum.info
 • Kunstenaars die een band hebben met Drenthe zouden hun archieven naar het Drents Archief in Assen moeten overbrengen. Daarvoor pleitte schrijver Marcel Mšring bij de offici‘le overdracht van zijn archief: zeven dozen met manuscripten, typoscripten, correspondentie, foto’s en bronmateriaal voor verhalen en romans. Aad Meinderts, directeur van het Literatuurmuseum, is teleurgesteld. Mari‘t Meester geeft gehoor aan de oproep van Mšring. DvhN, tzum.info, DvhN
 • De International Literary Prize Mondello gaat naar Cees Nooteboom. De prijsuitreiking volgt op 21 mei tijdens de Salone Internazionale del Libro, de boekenbeurs van Turijn. Letterenfonds
 • De Gouden Lijst 2017 in de categorie oorspronkelijk Nederlandstalige boeken is gewonnen door Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van Benny Lindelauf. In de categorie vertaalde boeken is de Gouden Lijst gewonnen door Suzy en de kwallen van Ali Benjamin vertaald door Lidwien Biekmann. CPNB

muziek

 • De Amerikaanse gitarist Joe Bonamassa is de winnaar van de Sena Performers European Guitar Award 2017. Hij krijgt op 21 mei de prestigieuze oeuvre-award, afgekort SEGA, in Gebouw-T in Bergen op Zoom uitgereikt. Entertainment Business
 • De Edison Stichting heeft de nominaties voor Edison Jazz/World 2017 bekendgemaakt. Entertainment Business
 • Een liedduo bestaat uit een zanger en een pianist. Maar wat maakt een duo goed? Sopraan Lenneke Ruiten en pianist Thom Janssen vertellen over hun samenwerking. Trouw

theater en dans

 • Bij de grote brand in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn een groot aantal decors, rekwisieten, kostuums en kunstobjecten vernield. Het getroffen bedrijfsverzamelgebouw aan de Westhavenweg was een broedplaats voor een tiental kleine creatieve bedrijven en werd volledig verwoest. Theaterkrant
 • Het Vlaamse dansgezelschap Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas danst op 25 mei een benefietvoorstelling voor Maatschappij Discordia. Dit uit solidariteit met het theatercollectief, dat de afgelopen maanden niet alleen het grootste deel van zijn subsidie kwijtraakte, maar ook zijn volledige decoropslag bij een brand. Theaterkrant
 • Het theatercollectief Moeremans&Sons maakt deze zomer zijn laatste voorstelling. De individuele idee‘n over de uitvoering van de collectieve toekomstplannen en de artistieke ambities lopen dermate uiteen dat is besloten om het collectief in het najaar van 2017 op te heffen. Vorig jaar kwam het collectief als nieuwkomer binnen in de vierjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • De winnaar van de Foederer Talent Award 2017 krijgt 25.000 euro om zijn of haar object uit te voeren en om te plaatsen op de route van Glow in Eindhoven. De voorstellen moeten v——r 27 april binnen zijn. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Architecten |en|en benaderde de opzet voor Sterrenschool De Ruimte in Son geheel vanuit het kind. Het ontwerp is een maatpak voor het schoolconcept dat uitgaat van een verre integratie van onderwijs en opvang. Er is ingezet op een sterke verbinding met de buurt. De openingstijden zijn ruim en kinderen leren en spelen in ŽŽn klimaat. Frank Havermans ontwierp een expressieve brug over een fietspad. De Architect
 • In het hart van Nistelrode staat Van Tilburg Mode & Sport. Dit familiebedrijf begon als kleine kleermaker en groeide uit tot een complex uit meerdere gebouwen met eigen entrees. Toen de naastgelegen monumentale boerderij vrij kwam onderzocht Hilberinkbosch architecten hoe deze onderdeel kon worden van de winkel. De Architect
 • De Eindhovense ontwerper Marcel Sloots heeft iets met tuinieren en met ouderen. Zijn Stichting Zilver-Werk startte samen met Wintertuin Literaire producties uit Nijmegen en Woon Zorggroep Vitalis een zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen de traditionele volkstuin  en de hippe stadse onkruidkeuken van nu. De verhalen komen samen in de expositie Mengelmoes, die  te zien en te horen is in de Yksi Exporuimte. Eindhovens Dagblad
 • Sinds 2011 ijvert Ad van Berlo voor de totstandkoming van het Innovation Powerhouse waarin ontwerpbureau VanBerlo wordt gehuisvest samen met tientallen andere creatieve bedrijven.  Zijn dochter Janne van Berlo begon nog tijdens haar studie aan de metamorfose van de voormalige energiecentrale op Strijp-T met begeleiding van de ervaren bureau’s Eugelink Architectuur en De Bever Architecten. De verbouwing loopt op schema. In oktober, tijdens de Dutch Design Week, is de offici‘le opening gepland. Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhovense Studio Plott (Mireille Burger en Rudi Boiten) is gefascineerd door textiel. Experimenterend met materialen en technieken zoekt het ontwerpduo naar een vertaling van traditie naar hedendaags ontwerp. Kleuren, patronen en vormen zijn richtinggevend in hun onderzoek. Tijdens de Milan design week presenteerde het duo tapijten uit de printer. Architectenweb
 • In het werk van Studio Thier & van Daalen (Ruben Thier en Iris van Daalen) keert een contrast regelmatig terug: ze zijn geboeid door zowel geometrische als organische vormen.  Ook in een van hun recente ontwerpen, die het duo onder de noemer ‘Enlighten’ in een oude garage in Ventura Lambrate, tijdens de Milan Design Week, presenteerde, is dit zichtbaar. Architectenweb
 • Tijdens de Milan Design Week toonde VANTOT (Sam van Gurp en Esther Jongsma) uit Eindhoven  in Ventura Lambrate zijn nieuwe verlichtingscollectie Current Currents. De collectie is gebaseerd op experimenten met geleidende materialen en het uitgangspunt dat leds een lager voltage vragen. Architectenweb
 • Ontwerper Piet Hein Eek begint een designhotel op Strijp-R in Eindhoven. Dat maakte de ontwerper bekend tijdens het tv-programma Booming Brabant bij Omroep Brabant.  Maar de plannen zijn nog allerminst concreet en Eek wil er eerst met de buurt over praten. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad
 • Museum De Buitenplaats in Eelde toont sinds jaar en dag vooral figuratieve kunst. Directeur Patty Wageman rekt dat begrip graag wat op. Nu is er een dubbeltentoonstelling van Henk Visch en Arno Kramer. Museumtijdschrift
 • Kunstenaar Stijn Peeters is met Ezel begonnen aan zijn autobiografie. Geschreven en vooral prachtig getekend biedt Peeters een blik in zijn leven vanaf 1964.  Een prima startpunt om al zoekende een weg te vinden richting een geheel eigen kunstenaarschap. Inclusief alle twijfel, triomf en teleurstelling die daar bij komt kijken. De eerste vier delen zijn inmiddels uit en het vijfde ligt bij de drukker. trendbeheer
 • Reinoud van Vught aan het woord. Passiepensioneertnooit
 • In het dagelijks leven is Frank Veenstra de cultureel verantwoordelijke van het Muziekgebouw Eindhoven. Zijn band Aidan’s Well debuteerde in 2013 met het naar henzelf genoemde debuut, dat ten onrechte erg onbekend bleef. Hopelijk verandert dit met Unfold, het nieuwe album, want het verdient het om gehoord te worden. 8weekly
 • De voorkeuren van ‘neurotisch schrijver’ Henk van Straten. Zuiderlucht
 • Na ‘Stratum Oma’s’ richt theatermaakster Michle Rijzewijk zich op pubers en straatcultuur in ‘Stratum Swag’. Vanaf 25 april vier keer te zien in Pand P in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Een groep alumni van de Design Academy dringt erop aan dat de school als opvolger van creatief directeur Thomas Widdershoven eerder een creatief dan een zakelijk ingesteld persoon kiest. Voormalig student Jules van den Langenberg licht toe. Dezeen
 • Punkt Urban Mobility Project nodigde studenten van de Royal College of Art (Londen), Kantonnale School of Art – ECAL (Lausanne) en de Design Academy Eindhoven uit om elektrische fiets te ontwerpen, die het fietsen stimuleert. De Eindhovense studenten wonnen met hun ‘Bike for two’. Design Academy
 • Tijdens het STRP Festival in Eindhoven was een Sensory gym ingericht. Mediakunstenaar Carolien Teunisse werkte voor haar project Stepping is Believing samen met een team van zes SintLucas-studenten van de opleiding Creative Technologies. Lorenzo Nuijts en Kevin van Wingaarden vertellen over hun ervaringen met dit project. SintLucas

kunstbeoefening

 • De Bossche theatergroep De Feeks brengt de backstagecomedy ‘De Kersenbijter’ op de planken in de Verkadefabriek. Een voorstelling met wat flarden humor, maar tevens met een serieuze ondertoon. Brabants Dagblad

cultuureducatie en -participatie

 • Vier jonge musici hebben een eerste prijs gewonnen tijdens de finale van het Prinses Christina Concours. De twaalfjarige Radu Ratering (piano), de dertienjarige Sasha Witteveen (contrabas), de vijftienjarige Pelle van Esch (bastrombone) en de zeventienjarige Theodoor Heyning, (cello) waren de gelukkigen. Prinses Christina Concours
 • De 17-jarige Safiere Kuijpers uit Tilburg heeft de Young Classical Talent Award 2017 in ontvangst mogen nemen van de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx. Brabants Dagblad
 • De Eindhoven Maker Faire pakt dit jaar groot uit met ruim 200 (inter)nationale makers die op 2 en 3 september de nieuwste creatieve en technologische ontwikkelingen presenteren. Eindhovens Dagblad
 • Het Van Gogh Museum introduceert een nieuw programma om de band met jongeren met een migratieachtergrond te versterken. ‘Van Gogh Verbindt’ zal de komende vier jaar veertig activiteiten ontwikkelen die het museum relevanter moet maken voor de jeugd met bijvoorbeeld een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond. Het museum werkt daarvoor samen met het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Goghmuseum
 • Het Argentijnse kunstenaarscollectief EtcŽtera is de winnaar van het ‘Artist in Residence’ programma van het Van Abbemuseum en de GGzE. Zij zijn uit 470 inzendingen gekozen om dit najaar het programma, met als thema ‘Kunststrategie‘n in de psychiatrie’, invulling te geven. De kunstenaars zullen twee maanden op het landgoed van de GGzE verblijven om daar aan een kunstproject te werken. Van Abbemuseum
 • Op 1 september 2017 verhuist het muZIEum van de Stadsschouwburg Nijmegen naar de Ziekerstraat in de binnenstad van Nijmegen. Zo kan het ervaringsmuseum over zien en niet-zien zich verder ontwikkelen en krijgt het een eigen uitstraling. Bezoekers worden straks nog meer ondergedompeld in de wereld van blinden en slechtzienden. Museumtijdschrift
 • Bob Graat is architect en heeft Parkinson, al zo’n 15 jaar. De Eindhovenaar (56) is veruit de jongste bewoner van zorginstelling Kronehoef. Vanaf  21 april is hij er ook artist in residence in het Kunstblok. Eindhovens Dagblad
 • Het cultuurproject Kasteel013 in de Tilburgse wijk De Hasselt heeft tot doel de bewoners kennis te laten maken met elkaar en met cultuur. Naast een theaterstuk en een foto-expositie is er een route langs drie locaties die verband hebben met een kasteel dat er ooit heeft gestaan. Kasteel013 is onderdeel van het erfgoed- programma ’10 Dagen op pad voor de koning’.  Brabants Dagblad

erfgoed

 • De Nederlandse zoektocht naar de nationale identiteit is sterk ge‘nt op de eigen geschiedenis en tradities. Erfgoed kan daarin een baken vormen in een snel veranderende samenleving. Maar de samenleving is voortdurend in ontwikkeling, wat leidt tot nieuwe opvattingen over de betekenis van erfgoed. Op 11 mei organiseert Platform Voer een paneldiscussie over nieuwe vormen van erfgoedwaardering onder de titel ‘Kan alles erfgoed zijn?’ Platform VOER
 • Gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 hun steunbetuiging voor de UNESCO nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. NOS, Brabant.nl
 • Jan Kijlstra van de Stichting Erfgoed Ede stelt dat de Muur van Mussert zo hard achteruit gaat dat straks niet meer te kiezen valt of de Muur wel of niet een monument moet worden. Hij durft de achteruitgang ‘cultuurbarbarisme’ te noemen en vindt het een ‘historische vergissing’ als de RCE de ingediende suggestie definitief afwijst. Barneveldse Krant
 • Landelijk onderzoek naar de publieksbeleving rond kasteel- en buitenplaatsmusea toont aan dat 30% van de Nederlanders vanaf 18 jaar tenminste een maal per jaar een (Nederlands) kasteel- of buitenplaatsmuseum bezoekt. Het aantal bezoeken zou hoger zijn indien de kasteelmusea bekender zouden zijn en/of meer samenhangende (verbindende) informatie beschikbaar komt. Monumentengemeenten.nl
 • Honderden brugwachtershuisjes zijn overbodig geworden, vooral door automatisering. Langs de Zuid-Willemsvaart in ‘s-Hertogenbosch worden drie karakteristieke maar ‘verloren’ plekken ingekleurd met kunst, dankzij het project ‘De Bossche Brugwachtershuisjes’. Zuiderlucht
 • De restauratie van het orgel in Catharinakerk in Eindhoven is van start gegaan. Eindhovens Dagblad
 • De collectie van het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU), dat half juni sluit, verhuist naar het Nationaal Museum van Wereldculturen. Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) is een combinatie van drie musea: Het Tropenmuseum in Amsterdam, Het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden. Algemeen Dagblad
 • De Eindhovense verzamelaar Hans van Berkel schenkt de collectie inuit-kunst die hij in veertig jaar tijd opbouwde aan het Volkenkundig Museum in Leiden. Eindhovens Dagblad
 • Shu Lea Cheang’s Brandon bestond uit een jaar durend online verhaal en performance die, zoals Cheang het noemde, de ‘digi gender social body’ onderzocht. Tijdens de uitvoering van dit project verbleef Cheang voor een groot deel als artist-in-residence bij Waag Society. Het Guggenheim Museum heeft een nieuwe restauratie van dit bijzondere werk uitgevoerd, welke nu is opgenomen in de Net Art Anthology van Rhizome. Waag

bibliotheken

 • Collectioneren is een belangrijk onderwerp thema binnen alle openbare bibliotheken. In opdracht van Cubiss en in samenspraak met Bibliotheek Den Bosch, Bibliotheek Breda, Bibliotheek Midden-Brabant en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken stelde het Ministerie van Verbeelding in 2016 het visiestuk ‘Via connectie naar collectie’ op. Recent is daarop een vervolg gepubliceerd: er zijn vijf aansprekende en in de praktijk uitvoerbare voorbeeldprojecten uitgewerkt. Cubiss
 • De Koninklijke Bibliotheek heeft haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd. KB
 • De bibliotheekvestigingen Breda West, Prinsenbeek en Teteringen sluiten de deuren en daar komen haal- en brengpunten in de buurt voor terug. Vanaf 1 juli kunnen leden op die punten gereserveerde materialen ophalen en terugbrengen. Bibliotheekblad, BN – De Stem
Geen reacties

Geef een reactie