Trends & ontwikkelingen 25 oktober 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Vlaamse en Nederlandse cultuurministers investeerden 5,7 miljoen euro in het gezamenlijke gastland project op de Frankfurt Buchmesse. Het gaat niet alleen om economisch belangen, ook over fundamentele vrijheden en waarden, De Frankfurter Buchmesse geeft de Nederlandse literatuur een enorme boost en kan een doorbraak betekenen voor een nieuwe generatie schrijvers. NRC, Volkskrant, Letterenfonds 
 • Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer een technische briefing aan in week 43 over de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing zodat de informatie meegenomen kan worden in de behandeling van het Belastingplan op 31 oktober. Rijksoverheid.nl
 • Het voorstel van minister Bussemaker van Cultuur (OCW) om te bezuinigen op monument-onderhoud leidt tot protest onder gemeenten met rijksmonumenten. Ze vrezen verval van panden en aantasting van hun historische binnenstad. De onder de koepel Agrarisch Erfgoed Nederland verzamelde boerderijenstichtingen protesteren in een brief aan minister Bussemaker en staatssecretaris Wiebes. Binnenlands bestuur, Erfgoedstem
 • Op 4 september 2016 organiseerden rekto:verso en het Transitiebureau het tweede Cultuurparlement van de Lage Landen, op het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Bijna 100 cultuur- en theatermensen uit Vlaanderen en (vooral) Nederland gingen in discussie (en in stemming) over 10 frisse idee‘n voor een ander kunstenbeleid en een nieuwe solidariteit. Een verslag. Rekto verso
 • ‘Erg zinvol, maar misschien te laat’, werd veel gehoord na de ontmoeting van de Limburgse cultuurinstellingen op 21 oktober 2016 met de leden van de Statencommissie Cultuur en Samenleving uit Provinciale Staten. De instellingen deelden hun ervaringen met de commissie op het proces en het voorstel dat op 11 november a.s. leidt tot besluitvorming door Provinciale Staten over het toekennen en afwijzen van subsidies voor de periode 2017-2020. Provincie Limburg
 • De provincie Limburg stelt jaarlijks 850.000 euro beschikbaar voor bibliotheekprojecten die zich richten op de aanpak van laaggeletterdheid. Bibliotheekblad
 • De gemeenteraad van Amsterdam heeft unaniem met het voorstel van PvdA, SP en D66 om meer aandacht te besteden aan het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst. HeemschutGemeente Amsterdam
 • Sinds 2015 zijn in Amsterdam ruim 1.600 woningen via transformatie in aanbouw genomen. Daarbij is de kantorenleegstand verder gedaald met 250.000 m2, zo blijkt uit de evaluatie van het programma Transformatie dat het B & W van Amsterdam heeft vastgesteld. De Architect
 • Het IT’s festival werd mede mogelijk gemaakt door structurele financiering vanuit de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten. Na het uitblijven van structurele meerjarige subsidie hebben het bestuur en de nog zittende directieleden besloten af te treden omdat hun inhoudelijke zijn afgewezen, aldus een verklaring. Theaterkrant
 • Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil het noodlijdende Museum Oud-Amelisweerd in Bunnik redden. Er is echter nog veel onenigheid over he dat moet. MOA heeft de gemeente om 75.000 euro subsidie gevraagd. B & W weigert omdat eerder is vastgelegd dat er geen extra geld naar het museum gaat. Het museum sluit als de subsidie uitblijft. Algemeen Dagblad
 • Cultuur moet binnen het onderwijs breder aan bod komen en het onderwijs laat zich meer inspireren door cultuur. Aldus het Vlaamse actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’, dat de Vlaamse regering 14 oktober goedkeurde.  Onderwijs.Vlaanderen

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant stelt de derde paragraaf van de Subsidieregeling hedendaagse Cultuur per 1 december open. Deze paragraaf, waarvoor 1 miljoen euro beschikbaar is, biedt startende cultuurmakers een serieuze kans om door te kunnen groeien naar de basis infrastructuur (BIS). De ingediende aanvragen onder paragraaf 1 en 2 zijn talrijk. Daarom heeft GS besloten wijzigingen aan te brengen in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. De plafonds in beide paragrafen zijn verhoogd. Brabant.nlBrabant.nl
 • Brabant C bracht in september een bezoek aan Denemarken. Brabant C wil een verbinding met Aarhus maken. Aarhus (Region Central Denmark) is evenals de provincie Noord-Brabant lid van het Districts of Creativity Network. In Denemarken worden interessante verbindingen gelegd tussen kunst / cultuur en de creatieve sector. Een inspirerende reis, aldus het fonds. Brabant C
 • De provincie Noord-Brabant staat met het Living Lab op de Dutch Design Week in Eindhoven. In dit Living Lab, proeftuin op initiatief van de provincie Noord-Brabant werken inwoners, overheden, designers, bedrijven, onderwijs en non-profit organisaties samen aan slimme oplossingen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Brabant.nl, Brabantlivinglab

grote brabantse gemeenten

 • Hoe moet het nu verder met het Bredase popodium Mezz? En welke positie neemt Mezz in, in het Nederlandse clubcircuit? BN – De Stem
 • De nieuwe subsidieregeling van de Stichting Cultuur Eindhoven is meer dan twee keer overvraagd. Directeur Tanja Mlaker verwacht pijnlijke beslissingen te moeten nemen. Er is 1.8 miljoen euro beschikbaar voor de PLUS regeling voor programma’s en projecten, maar de 57 aanvragers vragen voor 2017 precies 3.946.618 miljoen euro aan. Eindhovens Dagblad, Cultuur Eindhoven
 • De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu nam het initiatief voor een bouwconferentie tijdens de Dutch Design Week, met als thema ‘Wie start de bouwrevolutie? The Making of Our Future City’. Nodig zodat ook in de bouwsector niet alles bij het oude blijft. Het is tijd voor een proeftuin met echte woningen, stelt hij, in de Helmondse wijk Brandevoort. Eindhovens Dagblad
 • In Eindhoven moet de eerste 3D geprinte woning van beton verrijzen. De gemeente en de TU Eindhoven hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. e52.nl
 • Het is de hoogste tijd dat de gemeente Helmond, het Helmondse bedrijfsleven en de onderwijssector samen om tafel gaan met de organisatoren van DDW Eindhoven, vinden
 • Jesse Bleekrode, sociaal ondernemer, en Antoinette Maas, GroenLinks. Eindhovens Dagblad
 • Het is de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg niet gelukt om geplande sloop van het pand aan de Bossche Onderwijsboulevard 254 waar de Akademie voor Kunst en Vormgeving is gevestigd, tegen te houden. Op advies van de monumentencommissie is de gemeente niet bereid om het pand aan te merken als gemeentelijk monument. Brabants Dagblad
 • Bossche kunstenaars zullen hun ateliers in de DMT-Loods aan de Bossche Copernicuslaan 80a moeten verlaten. De Atelier Beheer Stichting gaat na of de Kaaihallen aan de Bossche Tramkade geschikt zijn voor ruim dertig kunstenaars. Brabants Dagblad
 • Januari 2017 gaat Het Ontdekstation in Tilburg open voor publiek. Voor die tijd gaan kinderen de ruimte in de Spoorzone, in schoolverband, gebruiken. Het Ontdekstation ontvangt subsidie van de gemeente Tilburg en wordt ondersteund vanuit uit het bedrijfsleven. Kinderen kunnen er werken aan uitvindingen en kennis maken met wetenschap en techniek. Brabants Dagblad
 • B & W van Tilburg wil met verschillende maatregelen de routes en verbindingen tussen het Museumkwartier, de Spoorzone, het centrum en de Piushaven zichtbaar, vindbaar en aantrekkelijker wil maken. Ook de informatievoorziening wordt verbeterd. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Het gemeentebestuur van Asten heeft een sloopvergunning afgegeven voor het Anneke de Bruijnpand aan het Koningsplein. Het collegebesluit ligt nog ter inzage, opdat bezwaar kan worden ingediend. De verwachting is dat het pand volgend jaar zal worden gesloopt. Eindhovens Dagblad
 • De CDA fractie in de gemeenteraad van Boxtel wil van B & W weten hoeveel kunstwerken in Boxtel lijden aan achterstallig onderhoud of aan restauratie toe zijn. Kunststichting Boxtel, belast met de kunst in de openbare ruimte, is dit voorjaar gestopt. Brabants Dagblad, CDA Boxtel-Liempde
 • De politieke partijen in Gilze en Rijen voelen er wel wat voor om de fysieke en denkbeeldige muren tussen de bibliotheken in beide dorpen en de culturele centra De Boodschap en De Schakel te slopen. Dat bleek tijdens de commissievergadering Samenleving. Brabants Dagblad
 • Voor de financi‘le tekorten van Jan van Besouw in Goirle moet een structurele oplossing worden gezocht. Het cultureel centrum komt dit jaar 30.000 euro te kort. B &W van Goirle schort om te beginnen het aflossen van leningen uit 2009 en 2010 op tot 1 januari 2018. Brabants Dagblad
 • Ook het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch heeft bepaald dat fortwachter Frank Kastelein Fort de Hel in Helwijk bij Willemstad moet verlaten. 30 november moet het fort leeg zijn. Daarmee lijkt een einde gekomen aan een lange strijd. Omroep Brabant, BN – De Stem
 • GroenLinks in Oss wil snel meer duidelijkheid over de kansen voor een cultureel centrum in de binnenstad van Oss. Ze hoopt dat het stadsbestuur al over twee weken meer duidelijkheid kan geven over het plan voor een UIThuis. Brabants Dagblad
 • Horecabedrijf Solo & Duo dreigt met de rechter vanwege een conflict met stichting Cultuurpodium Groene Engel. Solo & Duo verzorgt alle horeca in het pand, maar vermoedt dat het cultuurpodium zelf ook drank schenkt aan bezoekers. Beide partijen huren van de gemeente ruimte in het pand. In 2014 kwam de gemeente al tussenbeide. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Wethouder GŽ Wagemakers belooft zich tot het uiterste in te spannen om het voormalige hotel Luijk aan de Spoorlaan in Oss te redden van de slopershamer. Brabants Dagblad
 • Onduidelijkheid over de toekomst van cultureel centrum De Kei mag de ontwikkeling van seniorenwoningen en psychogeriatrische verpleegplaatsen in Reusel niet in de wielen rijden, vinden 4 partijen in de gemeenteraad van Reusel – De Mierden. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Schijndel gaat op zoek naar een expositie- en depotruimte voor de kunstcollectie van de gemeente Schijndel, maar ook die van Veghel en Sint-Oedenrode. B & W wil nu 145.000 euro uittrekken voor het onderzoek naar een geschikte ruimte. Als locaties zijn het museum Jan Heestershuis en het gemeentehuis nadrukkelijk in beeld. Brabants Dagblad
 • Oud-burgemeester Gerard Scholten is de grondlegger van de grote en bijzondere kunstcollectie van Schijndel. Hij is bang dat deze collectie uit Schijndel verdwijnt. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Het definitieve einde van het City Theater in Schijndel dreigt na de keuze van B & W voor cc ’t Spectrum als locatie voor een cultureel podium ‘op Schijndelse maat’ met 250 stoelen. De gemeente Schijndel (straks Meierijstad) neemt de kapitaallasten voor haar rekening. De exploitatielasten zijn ’t Spectrum, er komt dus geen exploitatiesubsidie. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Geef het museum ruim twee ton extra of schrap de bezuinigingen en wees minder streng wat betreft gewenste bezoekersaantallen, luidde het verzoek van museumvoorzitter Els Backx van het Museum voor Religieuze Kunst aan de gemeenteraad van Uden. Brabants Dagblad
 • 2 kunstwerken in de voormalige Walewyc-mavo krijgen een nieuwe locatie. De gemeente Waalwijk en de Rabobank betalen gezamenlijk 8.200 euro om de werken te verhuizen. Het betreft werk van Wim Klijn en Gerrit de MorŽe. Het metersgrote moza•ekkunstwerk van Berend Hendriks aan de gevel van het gebouw is inmiddels gesloopt. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap 

 • Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid. Dat blijkt uit ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie. Federatie Dutch Creative Industries, Conjunctuurwijzer Creatieve Industrie
 • De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten van opdracht voor toneelschrijver en kostuumontwerper goedgekeurd. NAPK 
 • Vorig jaar startte Smart Design to Market een leer- en netwerktraject voor talentvolle ontwerpers, aangeboden door bedrijven uit de Brainport-regio onder aanvoering van ASML. Tijdens de komende Dutch Design Week is het resultaat te zien van het eerste leerjaar, maar wordt ook al een vervolgstap aangekondigd: Smart Social Design. e52.nl
 • Dutch Invertuals, het Eindhovense designerscollectief, wil, onder leiding van Wendy Plomp, zich ontwikkelen naar een meer bedrijfsmatige aanpak. Het eerste resultaat: een online platform, waar niet alleen heel geordend de halfjaarlijkse output te zien is, maar waar dat alles ook daadwerkelijk te koop is. En waarlangs de nieuwe opdrachtgevers moeten worden binnengehaald. e52.nl 
 • Door het see-now-buy-now concept, en de voortdurend wisselen van creative directors bij de modehuizen, is de modewereld behoorlijk overhoop gehaald. Raf Simons en Miucca Prada gaan verder ; ze komen met een voorstel, waarbij ontwerpers van label rouleren. De mode-industrie zou, volgens beide, meer moeten opereren als een museum. Vogue, System-Magazine
 • Beatrix Ruf, Stedelijk Museum Amsterdam, is met stip gestegen naar de elfde plek op de nieuwe Power 100-lijst van het gezaghebbende Britse kunsttijdschrift ArtReview. Een soort top-100 van machtigste mensen in de internationale kunstwereld. Charles Esche van het Stedelijk van Abbemuseum staat op plek 63. De Volkskrant
 • Edwin Jacobs verlaat na zeven jaar het Centraal Museum in Utrecht. Het Centraal Museum heeft veel aan zijn reputatie gewerkt om meer bij de stad te horen en een prominentere positie in te nemen in de culturele stad Utrecht. Hoe moet het Centraal Museum verder? DUIC vraagt het aan prominente Utrechters met een duidelijke mening. DUIC
 • Het Amsterdamse gerechtshof heeft in een tussenarrest geoordeeld dat filmmakers de dupe zijn geworden van het wegvallen van de zogenaamde ‘kabelvergoedingen’ in 2012 en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en internationale verdragsregels. LIRA
 • Twee jaar geleden nam PathŽ CineMec over. Er werd afgesproken het label CineMec samen verder te ontwikkelen, met behoud van de eigen identiteit. Onlangs is de stap gezet om de bedrijfsvoering van CineMec meer op die van PathŽ te laten aansluiten. CineMec heeft locaties in Ede, Utrecht en Nijmegen, ze zijn zowel bioscoop, theater als congreslocatie. Holland Film Nieuws
 • Ymagis, de Europese serviceorganisatie voor bioscopen, heeft de bedrijfsstrategie voor de komende 3 jaren vastgelegd in een document getiteld Perform 2020. Het strategieplan is met name interessant omdat het ook het nodige vertelt over de stand van zaken van de Europese vertoningssector. Holland Film Nieuws
 • Terwijl wereldwijd videotheken sluiten onder druk van Netflix en andere VOD kanalen, stelt WORM haar collectie offline weer beschikbaar, maar dan wel met een digitale twist: The WORM Pirate Bay is kunstinstallatie, videotheek, archief en peer-to-peer netwerk ineen. ‘Je neemt hier iets mee wat van jou is, ook al is het een kopie.’ Filmkrant
 • Het nieuwe Virtual Reality Center in het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven is geopend. ‘Ik ben vooral benieuwd naar de impact die VR gaat hebben. Ik hoop dat het zorgt voor een vermenselijking van onze digitale communicatie.’ zegt medeoprichter Tim van der Grinten. Eindhovens Dagblad, e52.nl
 • Nederland en Vlaanderen zijn themaland op de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld. DŽ kans voor uitgeverijen om auteurs aan het buitenland te verkopen. Trouw
 • Op de Frankfurter Buchmesse zijn de eerste resultaten van de KVB Boekwerk Monitor gepresenteerd. Aan de hand van kengetallen is de gehele boekenmarkt in kaart gebracht, om inzicht te kunnen geven in hoe de markt functioneert, hoe deze zich ontwikkelt en wat de waarde ervan is. De Nederlandse boekenmarkt trekt na jaren daling weer aan. De Nederlanders hebben minder tijd om te lezen. Vooral non-fictieboeken en kinderboeken verkopen goed, de verkoop van fictie daalt. KVBBoekwerk, Letterenfonds, CPNB, NRC
 • Het CB presenteerde op de Frankfurter Buchmesse de ontwikkelingen op het gebied van e-books en fysieke boeken in het Nederlands taalgebied voor het derde kwartaal 2016. Samengevat in twee infographics: de e-bookbarometer en de boekenbarometer: er was een lichte stijging van de afzet van fysieke boeken en e-books in dit kwartaal. inct.nl
 • De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) heeft een documentair boek uitgebracht: Zonder bezielde boekhandels schrijven wij in het ijle. Het wil inzicht geven in de rol die de boekhandel speelt bij de lees- en boekcultuur in Nederland. Het boek is te downloaden op de site van de bond. Boekbond.nl, Lees en Luister 
 • Het Amsterdam Dance Event trekt dit jaar naar verwachting 375 duizend bezoekers, een record. Achter de schermen krioelt het van de managers, boekingskantoren en platenbazen die lucratieve concert- en platendeals proberen te sluiten en de nieuwste dancetalenten aan zich proberen te binden. Maar dj’s bouwen liever hun eigen firma’s op dan verbonden te blijven aan een groot muziekbedrijf. De verzelfstandiging van de dj’s wordt ook aangejaagd door de techniek. De Volkskrant
 • De rechten op muziek en andere content kunnen slimmer geregeld en uitgebaat worden met blockchaintechnologie. De eerste testcases met ‘smart contracts’ in de muziekwereld zijn veelbelovend. De blockchain-technologie schakelt onnodige tussenpersonen uit en het maakt registreren en beheren van intellectueel eigendom sneller, effici‘nter en goedkoper. Rethinking Media
 • Dj Hardwell is de eerste dance-artiest ter wereld die muziek via zijn site verkoopt en de rechtenverdeling regelt via blockchain. Het stelt hem in staat zijn activiteiten te controleren en alle streaming-inkomsten van zijn eigen nummers meteen te ontvangen. Emerce
 • ‘Doe alles zelf, en zwart. Teken niet bij een label, zoek geen boekingsagent. Probeer om zoveel mogelijk kostenposten weg te snijden. Dan krijg je honderd procent van de inkomsten van YouTube en Spotify. Zorg ervoor dat je heel erg goed uitvoerend kunt optreden. En goede muziek uitbrengen natuurlijk, dat blijft het belangrijkste.’ Helaas bestaan dit soort mensen niet. Gesprek met Koos Groenendijk, manager van diverse Nederlandse hiphopacts. Noisey
 • Het Amsterdam Dance Event (ADE) dat afgelopen woensdag van start ging, levert de Amsterdamse economie in vijf dagen zo’n 55 tot 60 miljoen euro op. Het Parool, Entertainment Business
 • Internetradio is de toekomst, zeker voor wie van alternatieve en elektronische muziek houdt. NRC 
 • Muziek- en audioplatform SoundCloud en Buma/Stemra hebben met ingang van 1 oktober 2016 een tweejarige Europese deal gesloten, die de vergoeding voor het gebruik van muziek van de bij Buma/Stemra aangesloten leden regelt. Entertainment Business
 • Een groep cabaretiers is solidair met de directeur van Stichting Stadsschouwburg Velsen, die door het bestuur op een zijspoor werd gezet. Het bestuur verwijt hem dat hij essenti‘le informatie over de financi‘n van de schouwburg niet heeft verstrekt. Voorlopig treden de artiesten niet op. De Volkskrant, Theaterkrant
 • Het Parktheater Eindhoven begint onder het theatergebouw zelf een restaurant. Nadat alle voorgangers failliet gingen neemt het theater opmerkelijk genoeg het heft in eigen hand. Op 1 november opent het Parktheater de deuren van het restaurant Smaaktheater Dertien. Eindhovens Dagblad
 • Het ChassŽ Theater in Breda heeft alle ‘language no-problem’ voorstellingen gebundeld met Engelse informatie voor de internationale gemeenschap in regio Breda. Chasse
 • Een jaar na de start van Pand P in Eindhoven zijn de initiatiefnemers tevreden. Zakelijk leider Paul L’Herminez : “We willen een cultureel huis zijn voor iedereen die elders geen podium vindt. Daar blijkt behoefte aan.” Eindhovens Dagblad 

cultuurmarketing

 • Steeds meer organisaties passen branding toe als onderdeel van hun marketingstrategie, zo blijkt uit de resultaten van het Cultuurmarketing onderzoek van 2016. Hier kan een model als de merkpiramide goed van pas komen. Cultuurmarketing zet de twee merkpiramides langs elkaar en geeft uitleg over de toepassing. Cultuurmarketing
 • 2017 wordt het themajaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’ in de promotie van Nederland vakantieland. Tijdens een bijeenkomst in het Van Abbe Museum in Eindhoven vertelde Conrad van Tiggelen van het NBTC dat de campagne niet alleen bedoeld is om meer bezoek naar Nederland te trekken, maar ook om een ander gezicht van Nederland te laten zien. Pretwerk
 • Sinds 1 juli is Jon Heemsbergen werkzaam als zakelijk leider bij We Are Public, een jonge organisatie uit Amsterdam die een vernieuwend cultureel lidmaatschap heeft ontwikkeld. Daarnaast doet hij verschillende projecten en adviesklussen voor culturele instellingen. Zijn visie op cultuurmarketing. Cultuurmarketing

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2017, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Van 4 tot en met 9 april 2017 vindt de komende editie plaats in Milaan. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan de Salone del Mobile 2017. Deadline 23 november. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC van Amsterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de ontwikkeling van een leer- en maakomgeving voor startende creatieve vakmensen.
 • Ge•nteresseerde (interieur-) architecten, ontwerpers en makers kunnen tot en met 23 november hun motivatie voor deelname insturen.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onlangs is aan 10 kunstenaars en bemiddelaars een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping toegekend. De Bijdrage Vrije Praktijkverdieping is bestemd voor de bevorderingen van artistieke ontwikkeling en/of cultureel ondernemerschap. De bijdrage kan aangevraagd worden voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping, voor een leerperiode bij een bedrijf of voor een project of werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland. Mondriaanfonds
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de derde ronde van 2016 zijn 6 projecten geselecteerd voor ondersteuning. Filmfonds
 • De toekenningen van de regeling Opdracht compositie of libretto, 2e aanvraagronde 2016, Fonds Podiumkunsten zijn bekend. 
 • Op 21 september jl. zijn er definitieve besluiten genomen over de toekenning van een bijdrage uit de impulsgelden. Park, Watershed en Stichting Eduventure (Social design to Market) werden gehonoreerd. Tevens zijn de kennisvoucheraanvragen van Dyane Donck, Jacqueline Hamelink en Generatie Zuid gehonoreerd. Bkkc voert de impulsgeldenregeling in opdracht van de provincie Noord-Brabant uit. bkkc
 • Op 13 oktober publiceerde de Europese Commissie de resultaten van de oproep voor de ontwikkeling van Individuele Projecten. In totaal komen 67 Europese fictie-(35), documentaire-(20) en animatieprojecten (12) in aanmerking voor subsidie van totaal 2.730.000 euro. Mediadesk Nederland
 • Crowdfunden voor financiering of voor het vergroten van je netwerk zijn twee totaal verschillende werelden, volgens Gijsbert Koren. Hoe vind je dan een platform dat bij je doelstellingen past? Sprout

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Dit jaar staan er zo’n 250 evenementen op de agenda van de Dutch Design Week. Op honderd plekken in de stad valt er iets te beleven en in totaal werken er ongeveer 2500 ontwerpers mee. Kunstredacteur Rob Schoonen van het ED en Omroep Brabant geven tips. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • Designcriticus Ed van Hinte spitte door het werk van de nieuwste lichting afgestudeerde ontwerpers, plaatste alles in perspectief, signaleerde verschillende trends en scheidde kaf van koren. BNO
 • Drie designtalenten maken kans op de Young Designer Award: Sophie Hardeman (25), Tom van Soest (31) en Marius Jopen (27). Wie de prijs wint wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Dutch Design Awards. BNO
 • Curatoren Tijs Gilde en Emma Wessel geven een nieuwe generatie ontwerpers de ruimte in PopCore. ‘De designer van nu richt zich het ene moment op industrieel design maar zou zich het volgende jaar zomaar eens kunnen toespitsen op fashion. De designer geeft zichzelf bewegingsvrijheid binnen de verschillende disciplines. Dat is kenmerkend aan de millennial.’ Na de Dutch Design Week wil men een 360 brand ontwikkelen waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. e52.nl
 • Tijdens de Dutch Design week is veel ecodesign te zien. Het Centrum Beeldende Kunst Groningen bijvoorbeeld vroeg ontwerpers na te denken over nieuwe toepassingen van suiker en zout, twee grondstoffen die in de provincie Groningen worden gewonnen en verwerkt door de industrie. Drie designers, waaronder Atelier NL, geven tekst en uitleg. NRC, BNO
 • ‘Agri meets Design’ is een project waarbij boeren samenwerken met ontwerpers om een nieuwe toekomst voor de landbouw te bedenken. Dit bestaat al een jaar of vier en wordt mede betaald door de provincie Noord-Brabant en de boerenorganisatie ZLTO. Lucy, het varkentje dat rondsnuffelt op de Dutch Design Week, is een project van de Vlaamse kunstenaar Koen Vanmechelen in het kader van dit project. Omroep Brabant
 • De New Material Award 2016 van € 15.000 is dit jaar toegekend aan Olivier van Herpt uit Eindhoven voor Functional 3D Printed Ceramics. Winnaar van de New Material Fellow 2016 is Diana Scherer met Interwoven en ontvangt een fellowship aan Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut
 • Als technologie ergens bij design komt tijdens de Dutch Design Week, dan is het wel bij Manifestations. De expositie van curator Viola van Alphen is een reeks van deel-expo’s die samen het verhaal vertellen van de toekomst die, als we niet oppassen, ons ontwerpt, in plaats van andersom. e52.nl
 • Het Eindhovense netwerk Hyperspace Collective is een collectief van ondernemers en organisaties die werken met virtual, augmented en mixed reality. Met jonge bedrijven als VRmaster, Dutch Rose Media en Manus VR, maar ook instellingen als Fontys en GGzE. Tijdens de DDW is een expositie waar de concrete toepassingen van deze technologie centraal staan. e52.nl
 • Bas van Abel is ontwerper, ondernemer Žn de ambassadeur van de vijftiende editie van de Dutch Design Week. In 2013 begon Van Abel met een project waarin hij een blik wierp op al de losse schakels die verbonden moeten zijn bij het cre‘ren van een product, en de vraag stelde of dat op al die verschillende plekken wel op een duurzame wijze gebeurt. Dit leidde tot de Fairphone. Waag.org
 • De expositie CULT in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch gaat over de ongrijpbare wijzen waarop sieraden verbonden zijn met cultuur en identiteit, en deze weerspiegelen. CULT is een samenwerking met Current Obsession, een jong cross-disciplinair platform en magazine voor het debat over contemporaine sieraden in de context van de hedendaagse visuele cultuur. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

beeldende kunst

 • Ontwerper Bas van Beek ziet de Bauhaus school en de Wiener WerkstŠtte als de kraamkamers van het hedendaagse design. Hij heeft een reeks ontwerpen en patronen van beide scholen opnieuw ontworpen en waar nodig aangepast. Hij voegt deze in een expositie samen met werken uit de museumcollectie, zoals die van Donald Judd en Franois Morellet. Museumtijdschrift
 • Hoe zal de kunst evolueren in de komende twintig jaar? En wat is de rol die de kunstenaar zal innemen? Ruben Jacobs presenteerde zijn visie in de Tegenlicht Meet Up ‘Cultuurbarbaren’. Eerder schreef hij het boek ‘Iedereen een kunstenaar. Over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie’ waarin hij zich afvraagt wat de rol en positie is van de kunstenaar in het tijdperk van de creatieve industrie. Pakhuis De Zwijger
 • Rhizome wil een ambitieus archiveringsproject starten : Net Art Anthology. De in Chicago gevestigde Carl & Marilynn Thoma Art Foundation ondersteunt Rhizome financieel. Doel van het project is niet alleen internetkunst te conserveren maar ook te presenteren. New York Times
 • Op 26 oktober in de documentaire ‘Echt en Vals, In de geest van Anton Heyboer’ te zien op NPO2. Galeriehouders George Knubben en Couzijn Simon, van de Antonheyboerwinkel,nl in Oirschot, zijn ongewild hoofdrolspelers in wat ‘de grootste kunstvervalsingszaak in Nederland ooit’ genoemd wordt. De expositie ‘Heyboer echt of onecht’ in Museum Kruysenhuis in Oirschot toont een aantal van deze vervalsingen naast echte Heyboers. Avrostros, Kruysenhuis
 • De kunstenaars Koen Vermeule en Joris Geurts hebben ieder een werk geschonken aan het Vincent van GoghHuis in Zundert. Voor hun expositie hebben Vermeule en Geurts zich laten inspireren door Van Gogh en Japan. Daarvoor waren ze als artist-in-residence in Zundert. BN – De Stem

film

 • Tijdens Cinekid werd er gesproken over de man/vrouw verhouding voor en achter de camera. Een verslag. Cultureel Persbureau
 • Regisseur Simone van Dusseldorp kreeg tijdens de dertigste editie van Cinekid de Lifetime Achievement Award van het festival uitgereikt. Er werden ook prijzen uitgereikt. Blanka van de Japanse regisseur Kohki Hasei is door een internationale jury uitgeroepen tot Beste Kinderfilm. Holland Film Nieuws, Cinekid
 • De Nederlandse kinder- en jeugdfilm blijft zeer succesvol. 24% van alle geproduceerde Nederlandse films in de afgelopen jaar was een jeugd- of familiefilm. Deze films trokken 44% van het totaal aantal bezoekers aan een Nederlandse film. Filmfonds

letteren

 • Nederland is, samen met Vlaanderen, eregast op de Frankfurter Buchmesse. Bestaat er zoiets als typisch Nederlandse literatuur? Trouw
 • ‘Zoals wit zichzelf als normaal beschouwt, zo zien bruin, geel en zwart zichzelf ook; als de menselijke norm die niet gereduceerd wil worden tot een karikatuur, of een bijrol, of een afkomst.’ Auteur Karin Amatmoekrim over culturele toe-eigening. De polemiek over culturele toe-eigening gaat verder als Enno de Witt Karin Amatmoekrim en Abelkader Benali aanvalt en Benali De Witt weerwoord geeft. NRC, Eindhovens Dagblad, NRC, tzum, tzum
 • Schrijver Philip Huff is kritisch over de recensiepraktijken van auteur Arie Storm van Het Parool. Hij beschuldigt Storm zelfs van nepotisme, Storms echtgenote Josje Kraamer is fictieredacteur bij Querido. Huff besluit met de opmerking dat wie boeken relevant wil houden, ervoor moet zorgen dat het boek voorop staat en niet de recensent. Jamal Ouariachi vertrouwt de cijfers die Huff aanvoert niet en geeft hem weerwoord. Hollands Maandblad, Jamal Ouariachi, Josje Kraamer
 • Bob Dylan heeft de verwijzing naar het winnen van een Nobelprijs van zijn website verwijderd. Een prominent lid van het comitŽ voor de Nobelprijs van de Literatuur bestempelt Dylan als arrogant. NU.nl, Trouw

muziek

 • Ook dit jaar is er weer een November Music bijlage in de VPRO Gids. Een magazine met informatie over de komende festivaleditie met interviews en achtergrondverhalen. November Music
 • De genomineerden van de Klassieke Edisons zijn bekend. Op zondag 27 november worden de winnaars bekendgemaakt in De Hallen in Amsterdam. Een aantal winnaars ontvangt de Edison tijdens de live uitzending van Podium Witteman op NPO 2. Entertainment Business 
 • Huiscomponist Detlev Glanert van het Koninklijk Concertgebouworkest heeft een Requiem voor Jheronimus Bosch geschreven. Het werk voor orkest, koor, vocale solisten en orgel beleeft 4 november zijn wereldpremire in de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad, Omroep Brabant
 • Een Amerikaans MTV-programma heeft een grote invloed gehad op de Nederlandse hiphopscene. De zelfverzekerdheid waarmee een nieuwe generatie jongeren in Nederland de eigen identiteit vormgaf is erdoor versterkt. En blijft overeind! Saul van Stapele over de cruciale invloed van Yo! MTV Raps. lkca

theater en dans

 • De KNAW organiseert 28 oktober een paneldiscussie over de toekomst van het Nederlandse toneelrepertoire en over de mogelijkheden om dat vaker te spelen. Daaraan vooraf worden 8 stukken gepitcht, waarna jonge acteurs een aantal fragmenten zullen lezen. De middag begint met een keynote-lezing door acteur Gijs Scholten van Aschat. KNAW
 • Het Nederlandse circusveld gaat gezamenlijk het cultuurgoed Circus actief ontwikkelen. De laatste jaren heeft de bedrijfstak onder druk gestaan. Nieuwe ontwikkelingen zijn gestart maar zijn nog kleinschalig. Een bundeling van krachten dient er voor te zorgen dat het circus een krachtige bedrijfstak en een volwaardig onderdeel van de Nederlandse culturele sector wordt. De agenda #circusnl2o25 wordt tijdens Festival Circolo in Liempde gepresenteerd. CircuscultuurNederland
 • Zesde editie van festival Circolo, het internationale circustheaterfestival, is begonnen op het landgoed Velder in Liempde. Er werd geopend met Sous la toile de Jheronimus van Compagnie Les Colporteurs, gebaseerd op het schilderij ‘Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch. Omroep Brabant, Brabant Centrum, Brabants Dagblad
 • Het jaarlijkse Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79 wordt dit jaar opgedragen aan Keso Dekker. De Nederlandse theatervormgever en lichtontwerper gaf de voorbije 35 jaar ruim 600 dansproducties vorm in binnen- en buitenland. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Stadsdeel Amsterdam-Zuid wordt niet gedwongen het kunstwerk Westland Wells te plaatsen. Deze uitspraak deed de rechter in het kort geding tussen kunstenaar Femke Schaap en het stadsdeel. Volkskrant
 • Er staan al enkele grote werken op de muur bij het tijdelijke busstation in Tilburg, nu blijkt dat de muur ook echt wordt ingezet als graffiti-plaats. Dat laat Cees Thomassen, directeur van de Hall of Fame, weten. Brabants Dagblad
 • Blauwe streepjes begeleiden de automobilisten op een proefstrook van de Weg van de Toekomst in Oss. Ze zijn een meter lang en liggen om de zes meter in de wegrand. Bouwconcern Heijmans spreekt van een ‘doorontwikkeling’ van de glowing lines van kunstenaar Daan Roosegaarde. Brabants Dagblad
 • Franois Adriaan Molijn, een fabrieksdirecteur met een sociaal hart, wordt in Nunspeet ge‘erd met een kunstwerk. Drie kunstenaars maakten een schets voor een werk dat Molijn Žn zijn betekenis voor Nunspeet eert en actualiseert. Het publiek wordt gevraagd welk ontwerp het meeste aanspreekt. Deze input neemt de commissie vervolgens mee in het advies aan het bestuur.  Van den Broek Lohman fonds

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Onlangs is de nieuwe Stadswinkel van Nijmegen geopend. Naar ontwerp van De Twee Snoeken uit ‘s-Hertogenbosch is het voormalig kantoor van het UWV gerenoveerd en heringericht. Zichtbaarheid en toegankelijkheid van het pand vormden belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp. Architectenweb
 • In het Groninger Museum is volgend jaar de expositie Maarten Baas – Hide and Seek te zien. Het is de eerste grote solotentoonstelling van de ontwerper. Baas geldt als een van de meest invloedrijke Nederlandse ontwerpers van de nog vroege 21e eeuw. Maarten Baas is ook een van de belangrijkste deelnemers aan de Dutch Design Week. Hij zwengelt de discussie over betaalde entreebewijzen voor de DDW aan. Architectenweb, Omroep Brabant
 • Bart Hess heeft zich weer gevestigd in Nederland. De vormgever, bekend door de toepassing van bijzondere materialen, heeft, na een verblijf in Londen, een goede woon- en werkruimte in Eindhoven gevonden. Eindhovens Dagblad
 • Lotte Douwes studeerde af in 2011 binnen de richting Man and Living aan de Design Academy. Een van haar afstudeerprojecten was De Dagkant als Ruimte. Dit kozijn maakt gebruik van de geveldikte en wordt tot nieuwe ruimte getransformeerd. Tijdens de DDW presenteert Douwes haar werk tot nu toe onder de noemer ‘Collection Overview’. Het is een mini-woonkamer met open container deuren. e52.nl
 • Jessica Smarsch, een Amerikaanse ontwerpster die in New York tien jaar in de textielindustrie werkte, kwam in 2012 naar Eindhoven voor een master aan de Design Academy. Ze ontwikkelde een software programma dat bewegingen en spierkracht van mensen via een wearable armband omzet in patronen voor textiel. Tijdens de DDW is de ruimte van Piet Hein Eek het toneel voor een aantal live optredens van dansers. e52.nl
 • In 2006 studeert Jannita Van den Haak aan de Design Academy af met een luxe backpack voor vrouwen. Ze wint er de publieksprijs mee tijdens de Dutch Design Awards. Ze komt nu naar de Dutch Design Week haar nieuwe collectie ‘Dots’. De tassen zijn handgemaakt, het leer ambachtelijke vervaardigd. e52.nl
 • Als iemand aan Arjan van Arendonk vraagt hoe lang hij aan een nieuw schilderij heeft gewerkt, is hij geneigd te zeggen: ‘Vijfendertig jaar.’ Hij studeerde in 1982 af aan de kunstacademie in ‘s-Hertogenbosch en is nu bijna 35 jaar beeldend kunstenaar en in nieuw werk is altijd al het daaraan voorafgaande op een bepaalde manier verwerkt. Alex de Vries zocht hem op in zijn atelier. Mister Motley
 • Jesse van Venrooij maakte 12 korte filmportretten van vluchtelingen die in Tilburg wonen. De documentaire genaamd ‘Nieuwe Tilburgers’ wordt uitgezonden op Omroep Brabant vanaf 28 oktober iedere vrijdag om 18.55 uur, daarna wordt hij ieder uur herhaald. Omroep Brabant
 • Studio Smack uit Breda wint een prijs in de categorie Best Animation in a Video tijdens de UK Music Video Awards voor zijn videoclip bij ‘Witch Doctor’ van De Staat. BN – De Stem
 • Gitarist Bram Stadhouders en schrijver A.H.J. Dautzenberg gaan tijdens ‘paraBIEBop’ samen een experiment aan waarbij tekst en muziek in elkaar overvloeien. Brabants Dagblad
 • Cairo Liberation Front uit Tilburg staat op ADE. Hun muziek is een mix van ori‘ntaalse melodie‘n, Arabische zang en westerse dancebeats. Komend voorjaar verschijnt een ep met muziek van het duo, gemaakt in samenwerking met de Amerikaanse producer Al Lover. Een plaat met instrumentale tracks, die uitkomt op een Zweeds label. Brabants Dagblad
 • The Watchman heeft met Dorset Moon een heel persoonlijk en diepgravend album gemaakt. Ad van Meurs heeft het opgenomen met zijn vrouw Ankie Keultjes en hun zoon Dylan Adrian van Meurs. De elf liedjes zijn zowel een reis door het leven als een persoonlijke staalkaart van hun gezamenlijke kunnen. 8weekly 
 • Tilburgse indie-band Convoy speelt een thuiswedstrijd in Extase om de release van hun debuut-EP te vieren. 3voor12.vpro.nl
 • Begin oktober won Joshua J. de Dancetour DJ Clash van Breda. Afgelopen zaterdag stond de Bredanaar in de Melkweg in de finale op het Amsterdam Dance Event. Hij won de landelijke finale van de Dancetour DJ Clash. BN – De Stem
 • Choreograaf Katja GrŠssli en fotograaf Claudia den Boer vonden elkaar in hun gedeelde fascinatie voor stilte. Beiden zochten manieren om die vast te leggen in hun werk. Vanuit een behoefte om wezenlijk contact te maken met een groep voor wie de stilte een echt onontkoombare realiteit is, de dovengemeenschap, werken zij aan een voorstelling waarin dans en beeld, doof en horend ieder een eigen, gelijkwaardige rol spelen. Dans Brabant
 • Opera Zuid kreeg dit jaar een kritische beoordeling van de Raad voor Cultuur. De Raad vond dat het gezelschap de plannen voor de komende jaren moest herschrijven om in aanmerking te komen voor subsidie. Het nieuwe plan van Opera Zuid ligt inmiddels klaar. Het moet voor 1 november worden ingeleverd. Het afscheid van Miranda van Kralingen als artistiek leider heeft niets met dat rapport te maken. Van Kralingen gaat weer zingen en les geven in Tilburg. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • De groei van het aantal studenten aan de TU/e gaat veel harder dan verwacht. Om die instroom te begrenzen, voert de universiteit vanaf studiejaar 2018/2019 de numerus fixus in voor vier bachelors: industrial design, biomedische technologie, technische bedrijfskunde en technische informatica. Eindhovens Dagblad
 • Natasja Bškkerink volgde in haar laatste jaar bij SintLucas de Engelstalige bachelor Graphic Communication van de University of Northampton. Samen met zeven andere studenten slaagde ze voor beide opleidingen. Ze vertelt over een van haar afstudeeropdrachten waarmee ze een prijs won. Sint Lucas

kunstbeoefening

 • Het Brabants Muziek-Theater vierde het 25-jarig jubileumjaar met de premire van Titanic De Musical in ChassŽ Theater in Breda. De Schijndelse theatergroep pakt groots uit met een flink decor en een live-orkest met 28 muzikanten en een cast met 45 spelers en zo’n twintig figuranten.  Brabants Dagblad
 • Veel Brabantse amateurgezelschappen waren genomineerd voor de het tweede Amateur Musical Awards Gala, in het DeLaMar theater in Amsterdam. BOV, Stichting Jong! theater en Max Mini winnen prijzen. Omroep Brabant, BN – De Stem, Omroep Brabant
 • De Bossche hiphop-teams No’torious en Rebellious reisden afgelopen weekend met acht dansers en twee reserves af naar Wenen voor het WK hiphop. De jury sprak lovende woorden over beide dansteams. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • De subsidieaanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is op 14 oktober ingediend door Kunstbalie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Als het fonds de aanvraag honoreert, wordt De Cultuur Loper – de wijze waarop CmK in Brabant gestalte krijgt – de komende jaren verder ontwikkeld en uitgerold. Kunstbalie
 • Pabo-studenten komen tijdens hun stage al in aanraking met De Cultuur Loper, doordat steeds meer Brabantse scholen hiermee werken. Tijdens een ambitiegesprek en een workshop introductie De Cultuur Loper en competentiegericht cultuuronderwijs in september, maakten diverse Pabo-opleidingen in Noord-Brabant intensiever kennis met De Cultuur Loper. Kunstbalie
 • Op 12 oktober opende het Smart Kids Lab. Vanuit dit lab wordt het eerste online platform ooit gepresenteerd dat kinderen, kosteloos, opdrachten aan biedt om zelf sensors te maken. Zo leren kinderen, thuis en op school, op speelse manier om hun omgeving in kaart kunnen brengen.  Waag.org
 • Acht jonge woordkunstenaars uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland zijn al fietsend de hal van de Frankfurter Buchmesse binnengegaan. Deze getalenteerde jongeren krijgen tijdens de boekenbeurs een podium geboden om de literaire en muzikale producten te tonen die zij tijdens de fietstocht LiteraTour in juli hebben ontwikkeld. Fonds Cultuurparticipatie 
 • Er zijn maar liefst drie voorleeswedstrijden zijn van start in dit schooljaar, 2016-2017. Deze campagnes motiveren kinderen, jongeren en Pabo-studenten te lezen en wakkert hun enthousiasme voor kinder- en jeugdboeken aan. Cubiss
 • Op 27 oktober 2016 organiseert Stichting Los in Tilburg ‘Urban is anders, toch?’ over de acceptatie van urban cultuur. Tijdens deze landelijke conferentie zal de positie van urban artists in de huidige maatschappij besproken worden en krijgen urban artists de mogelijkheid om hun eigen stem te laten horen. Urbanistochanders
 • Dr. Evert Bisschop Boele is benoemd tot bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Centraal staat onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor identiteit, zingeving en sociale relaties. lkca
 • Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland starten een structurele samenwerking om recent in Nederland gevestigde vluchtelingen een kans te bieden het museum te bezoeken. Museumvereniging
 • Armoede bestrijden? Start bij laaggeletterdheid. Aldus Ivette Sprooten, Cubiss. Cubiss 

erfgoed

 • De gemeente Breda is genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. De prijs wordt sinds 2010 uitgereikt aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed. Volgens de jury is het beleid van de gemeente “onderscheidend” te noemen. Naast Breda zijn de steden Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen genomineerd voor de prijs. BNG Erfgoedprijs, Erfgoed Brabant, BN – De Stem
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Programma naar een Rijke Waddenzee gaan samen verkennen hoe zij de bescherming van scheepswrakken in de Waddenzee kunnen combineren met natuurontwikkeling. Cultureel erfgoed
 • Dissonantie binnen erfgoed is een nog weinig onderzocht fenomeen. Desalniettemin is het belangrijk om de werking ervan goed te doorgronden, om er beter mee om te kunnen gaan. Er is in Nederland wel toenemende aandacht voor de functie van dadererfgoed. In Gelderland wil men meer aandacht voor ‘fout’ erfgoed uit Wereldoorlog 2. Platvorm VOER, Trouw, De Gelderlander
 • Een nieuwe brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aanbevelingen over hoe collectiebeherende instellingen zich kunnen voorbereiden op calamiteiten en crisis, zoals een uitslaande brand in het archief, langdurige stroomuitval, een aanslag in de ontvangsthal. Cultureel erfgoed
 • Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft een notitie gepubliceerd over het bereik van digitaal erfgoed. De notitie ‘Publieksbereik en zichtbaarheid van digitaal erfgoed’ geeft een overzicht van de huidige stand van kennis. DEN
 • Om te voorkomen dat nog meer kerken aan sloop ten prooi vallen, gaan de Brabantse Hoeders campagne voeren. Ze roepen de lokale bevolking op om met idee‘n te komen voor herbestemming. De Brabantse Hoeders is een gezelschap van Brabanders die voor hun culturele verdiensten zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal. Ieder jaar zetten de Hoeders een nieuw project op. Brabants Dagblad
 • In het kasteel van Helmond is geen plek meer voor het koningszilver van het St. Catharinagilde. Niet in de nieuwe tentoonstelling en zelfs niet het depot. Het gilde is boos. Museumdirecteur Marianne Splint : ‘We werken aan een nieuwe tentoonstelling in het kasteel en hebben heel goed nagedacht over welk verhaal we de bezoekers willen vertellen.’ Het gildezilver viel uiteindelijk af in de selectie. Eindhovens Dagblad
 • De Jeroen Bosch expositie in het Noordbrabants Museum is het onderwerp van een bioscoopfilm : De bijzondere wereld van Jheronimus Bosch. De film is gemaakt door het Engelse bedrijf Exhibition on screen. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van documentaires van grote tentoonstellingen overal ter wereld. De film beleeft zijn premire in De Verkadefabriek op 3 november. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • In het onderzoek Sport en cultuur. Patronen in belangstelling en beoefening van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt ingegaan op de (mate van) deelname aan en betrokkenheid bij tal van sportieve en culturele activiteiten. Er zijn ook data over bibliotheken in opgenomen. Bibliotheken hadden in 2014 een bereik van 39%. Bibliotheekblad
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat de aanbesteding voor het datawarehouse (DWH) is afgerond. De opdracht is gegund aan IT-dienstverlener Sogeti. Bibliotheekblad
Geen reacties

Geef een reactie