Trends & ontwikkelingen 25 september 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) en minister Dijsselbloem (Financi‘n) sturen mede namens de minister-president de Kamer een brief over het verzoek van de Tweede Kamer omtrent 2 huwelijksportretten van Rembrandt. De Kamer heeft via de minister-president een breed gedragen verzoek aan het kabinet gedaan om, samen met het Rijksmuseum, het mogelijk te maken dat de portretten in het Nederlandse publieke domein komen. Rijksoverheid.nl
 • Twee schilderijen van Rembrandt die in het bezit zijn van de Franse bankiersfamilie Rothschild komen wellicht in de collectie van het Rijksmuseum. Het kabinet en het Rijksmuseum leggen daarvoor samen 160 miljoen euro op tafel. Een eerder plan om de doeken samen met het Franse Louvre-museum aan te schaffen is van de baan. Het kabinet betaalt de helft, voor de andere 80 miljoen gaat het Rijksmuseum op zoek. De portretten van Rembrandt gaan een tour langs Nederlandse musea maken als ze gekocht zijn. Ze zijn ook te zien in het Noordbrabants Museum. NRC , De Volkskrant , RTL Nieuws , Brabants Dagblad
 • Frankrijk heeft 80 miljoen euro beschikbaar om ŽŽn van de twee meesterwerken van Rembrandt te kopen waarvoor het Rijksmuseum belangstelling heeft. Wellicht een laatste poging van Frankrijk om tenminste een van de twee werken voor het land te behouden. In Frankrijk klonk fel protest toen bekend werd dat de Franse minister Pellerin de exportvergunning had afgegeven – waarmee ook het Louvre had ingestemd. NRC , De Volkskrant
 • Trots op dit nationale erfgoed waarvoor ‘we’ best extra geld over hebben? Laat deze twee Rembrandts dan het begin zijn van een renaissance van de cultuurpolitiek, vindt Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds. “Met het uittrekken van de tientallen miljoenen voor
 • Rembrandt hebben politici – van links tot rechts – bewezen dat ze van kunst houden en er geld voor over hebben. Nu is het aan ons hen te overtuigen dat er extra investeringen nodig zijn om te zorgen dat ook de rest van het kunstenveld op peil blijft.” Mondriaanfonds
 • Jona Lendering, historicus, vindt de aankoop van twee Rembrandts een klap in het gezicht van de burger. Mainzer Beobachter
 • De Belastingdienst maakt het voor rijke particulieren aantrekkelijker om te investeren in de aanschaf van de twee schilderijen van Rembrandt die het kabinet en het Rijksmuseum naar Nederland willen halen. Dat meldt het Financieel Dagblad. Een bestaande regeling waarmee particulieren erfbelasting kunnen betalen met kunst wordt verruimd, aldus de krant. Rijke Nederlanders die geld steken in de aanschaf van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, krijgen zo een fiscaal voordeeltje. Het Parool
 • Volgens OOR-columnist Hooijer zouden succesvolle Nederlandse popartiesten Chef Special, Kensington, Jett Rebel, Dotan en Typhoon gezamenlijk een standbeeld moeten oprichten voor Halbe Zijlstra. Dat schrijft hij in het nieuwste nummer van het muziekblad. Aan de bezuinigingen ingezet door de voormalige staatssecretaris danken zij immers hun grote succes. Lang leve de marktwerking, alleen klopt van deze stellingname bar weinig. 3voor12-redacteur Atze de Vrieze reageert. 3voor12.vpro.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over zijn brief van 15 juni 2015 over het Concessiebeleidsplan van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 2016-2020. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst. Rijksoverheid.nl
 • De toekomstplannen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn moeilijk uitvoerbaar en leiden niet tot een open mediabestel. Bovendien ontbreekt de financi‘le onderbouwing en worden groepen als jongeren en allochtonen niet goed bereikt. Dat schrijven het Commissariaat voor de Media (CVDM) en de Raad voor Cultuur (RvC) apart van elkaar in reactie op het concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO. De Volkskrant , CVDM
 • De strijd van de provincie Utrecht tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. ‘Daarmee zijn we vooralsnog de enige provincie die dat doet. Andere provincies schrappen wel zachte plancapaciteit, dus voornemens van gemeenten om ergens kantorenbouw toe te staan. Wij halen harde meters eruit: projecten die zijn geformaliseerd in een bestemmingsplan. Dat is in Nederland nooit eerder gedaan.’ Binnenlands bestuur
 • Particulier opdrachtgeverschap krijgt in de provincie Utrecht een impuls. De provincie gaat kleinschalig opdrachtgeverschap stimuleren in plaats van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat staat in de publicatie ‘Aanjagen zelfbouw in de provincie Utrecht’. Met kleinschalig opdrachtgeverschap doelt de provincie op onder meer kleine ontwikkelaars en beleggers, ondernemers en particulieren. Hen wordt het eenvoudiger gemaakt huizen te bouwen. Provincie Utrecht
 • Stichting CBK Drenthe stopt per 1 januari 2016 met haar activiteiten. Het CBK verzorgde in de provincie Drenthe een breed scala aan activiteiten, van educatieve projecten tot kunst in de openbare ruimte. Het CBK heeft weliswaar in de afgelopen jaren een verrassend en vernieuwend tentoonstellingsprogramma neergezet, maar tegelijkertijd verslechterde ook haar financi‘le positie steeds verder. Nauwe samenwerking met verschillende partners en de opzet van een nieuwe projectorganisatie, onder andere voor kunst in de openbare ruimte, brachten niet de verwachte verbetering in deze situatie. Een zelfstandig voortbestaan van het CBK is hierdoor niet meer mogelijk en dit noopt het bestuur de stichting te ontbinden en de zes personeelsleden te ontslaan. CBK Drenthe
 • Rotterdam opnieuw uitgeroepen tot ŽŽn van de beste festivalsteden van de wereld. RRKC
 • De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) neemt de portefeuille Cultuur over van Adriaan Visser (ook D66). Visser stelde op 15 september jl. zijn portefeuille beschikbaar, omdat hij een relatie heeft met Caroline Pietermaat, directeur van het Rotterdamse jeugdtheater Hofplein. Theaterkrant
 • De fiscus eist 575.000 euro van Museum Arnhem. Volgens de Belastingdienst is er na boekenonderzoek bij het museum gebleken dat de instelling ‘diensten’ aan de gemeente Arnhem heeft verleend waar geen btw over is afgedragen. Alleen al over 2014 zou het om meer dan een half miljoen euro gaan. Volgens de gemeente en het museum klopt dat niet. De vordering is zo hoog dat het inmiddels verzelfstandige museum er failliet aan kan gaan. De Gelderlander
 • Het college van burgemeester en wethouders wil nog dit jaar af van 2008 kunstwerken die dateren uit de tijd van de Beeldende Kunstenaars Regeling. Volgens het college van Arnhem gaat het om een collectie van overwegend mindere kwaliteit. De opbrengst van de veiling gaat naar de Voedselbank. Het college kiest voor de Voedselbank omdat de organisatie zichzelf heeft aangemeld en omdat de Voedselbank geen structurele subsidies krijgt. De Gelderlander
 • Stichting HeArtpool in Hengelo staakt de pogingen om de uitleencollectie van het voormalige kunstcentrum AkkuH over te nemen. De collectie wordt online geveild en kan zodoende niet meer compleet behouden blijven. De gemeente heeft er bij AkkuH altijd op aangedrongen om de kunstwerken te verkopen, om daarmee wat terug te zien van de achterstallige huurschuld van twee ton. Tubantia

noord-brabant

 • Met twee projecten uit ŽŽn gemeente is Heeze-Leende hoofdleverancier in de finale van de Brabantse Dorpen Derby. In totaal strijden negen initiatieven uit de hele provincie om de hoofdprijs van 25.000 euro van de Brabantse Dorpen Derby. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Voor 1 november hoopt wethouder Mary-Ann Schreurs een koopovereenkomst te kunnen sluiten met de uitbaters van jazzclub Fifth NRE over de aankoop van het gebouw op het NRE-terrein. Schreurs is bereid het saneringsrisico voor kopers van gebouwen op het NRE-terrein te verkleinen. Ze zei zich ‘moreel verplicht’ te voelen zaken goed te regelen bij de verkoop van de monumentale gebouwen of kavels. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De discussie over de cultuurbezuinigingen in ‘s-Hertogenbosch voor volgend jaar spitst zich vooral op de 400.000 euro die de Verkadefabriek vanaf 2016 per jaar minder zal krijgen. Het college van B en W lijkt er inmiddels wel uit dat de stadsbibliotheek en de Muzerije, buren aan de Hinthamerstraat, moeten fuseren. De bezuinigingen staan in de discussienota Ombuigen van het Bureau Concern Financi‘n die in het bezit is van het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad
 • Doldriest, zonder te kijken naar de gevolgen voor de Verkadefabriek, de bezoekers en de stad. Directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch noemt de voorgenomen bezuiniging van rond de 400.000 euro vanaf 2016 ‘verbijsterend’. Brabants Dagblad
 • Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant heeft zijn bezwaar tegen de evenementenvergunning van Theaterfestival Boulevard ingetrokken. In een brief aan de bezwarencommissie laat de vereniging echter weten ‘geen belang meer te hebben bij voortzetting van de bezwaarprocedure omdat deze niet langer een redelijk doel dient’. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad in Tilburg heeft een beslissing genomen over de nieuwe bestemming van het stadskantoor en het veelbesproken ‘Winkelrondje Tilburg’. De gemeente gaat extra winkels bouwen rond het stadskantoor in de binnenstad. Daarvoor wordt een van de huidige stadskantoren opgeofferd. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Tilburg heeft te weinig legale graffiti-plaatsen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Bergen op Zoom mag zich een jaar lang de Groenste Stad van Europa noemen. In het Engelse Bristol werd vrijdagavond bekendgemaakt dat Bergen op Zoom goud heeft gewonnen bij de internationale verkiezing voor groenste stad van Entente Florale Europa. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Het dossier “culturele hotspot” dreigt in Best een hoofdpijndossier te worden en de verantwoordelijke wethouder John Verheijen kon maandagavond tijdens de raadsvergadering de vele vragen niet beantwoorden. De raad wil tijdens een raadsessie volgende week opnieuw discussi‘ren over een culturele hotspot in het centrum van Best. Eindhovens Dagblad
 • Kleinere gebruikers als De Hunenhof, toneelvereniging ONA, harmonie Drunen en koor Vivace hoeven niet bang te zijn dat ze niet betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de verbouwingsplannen van De Voorste Venne in Drunen. Brabants Dagblad
 • Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente Landerd gaat deelnemen aan het Jeugdcultuurfonds Brabant. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee te laten doen aan culturele activiteiten. Brabants Dagblad
 • De plaatsing van het standbeeld De Aardappeleters in Nuenen is voorlopig even uitgesteld. De oorspronkelijke datum van 26 september was door de bezwaarprocedures niet meer haalbaar. Wanneer het op het schilderij van Van Gogh ge•nspireerde bronzen beeld wel wordt geplaatst, is nog niet bekend. Eindhovens Dagblad
 • In de lente van volgend jaar plant Oss 50 zonnebloemen in een groen veld naast de Weg van de Toekomst (N329). Geen echte bloemen, maar zonnepanelen in de vorm van stengels met blaadjes eraan. De energie die deze zonnebloemen opzuigen, wordt onder meer ingezet om de verkeerslichten en lantaarnpalen van de N329 te laten branden. Op hetzelfde stuk groen wil Oss ruimte maken voor een sloot en voor stadslandbouw. Brabants Dagblad
 • Er bestaat een kleine kans dat het noodlijdende vlakglasmuseum in Ravenstein blijft bestaan. Het museum komt op jaarbasis 30.000 euro tekort . Het bestuur heeft Philip Vroomen en Cor Sennef aangetrokken om het komende jaar te bekijken of en hoe het museum beter op de kaart kan worden gezet. De twee hebben inmiddels een gesprek gevoerd met wethouders van de gemeente Oss. Brabants Dagblad
 • De gemeente Reusel-De Mierden gaat onderzoeken of het haalbaar is cultureel centrum De Kei onder te brengen in de St. Jozefschool aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan in Reusel. Eindhovens Dagblad
 • Harmonie Kunst en Vriendschap en de Speeldoos in Vught hebben een overeenkomst getekend over de huur van ruimtes in het theater. Voorheen werd het muziekonderwijs in Vught geregeld MIK, maar deze instantie ging begin dit jaar failliet. De harmonie hoopt over een week te kunnen starten met de lessen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op maandag 22 september verzorgde Claartje Rasterhoff – postdoc-onderzoeker bij en cošrdinator van het Amsterdamse project CREATE – een lezing bij de Boekmanstichting in de reeks Onderzoek in zicht. Ze behandelde de creatieve industrie in historisch perspectief. Centraal in haar onderzoek staat de vraag : Hoe staan de stad, cultuur en economie met elkaar in connectie? Boekman
 • Van de cultuursector wordt gevraagd om de eigen inkomsten te vergroten en cultureel ondernemerschap aan de dag te leggen. Om hierbij te helpen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het programma ‘Wijzer Werven’ in het leven geroepen, een training- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van de eigen inkomsten. Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is aangesteld om dit programma uit te voeren. Wijzer Werven heeft als uitgangspunt ‘learning by doing’. Fonds Podiumkunsten
 • “Het was leuk en nuttig om Prinsjesdag voor de eerste keer van zo dichtbij mee te maken. Naast het noodzakelijke overleg met opdrachtgevers en bouwpartners blijft de lobby bij de overheid hard nodig om de randvoorwaarden waarbinnen architectenbureaus hun werk doen te verbeteren.” BNA reageert de Troonrede. BNA
 • Het percentage architectenbureaus dat werkt met BIM neemt verder toe (76% vergeleken met 66% in 2014). Bijna een op de drie bureaus positioneert het eigen bureau in de voorhoede als het gaat om het gebruik van BIM. Een belangrijk knelpunt is dat niet alle verschillende (BIM)-modellen goed met elkaar communiceren. Dit blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek 2015. BNA
 • In de Kazerne in Eindhoven is de tentoonstelling Open Ended te zien, een selectie uit de persoonlijke kunst- en designcollectie van de internationale trendvoorspeller en design-goeroe Lidewij Edelkoort. Een bijzondere expositie op een unieke locatie. Een gesprek met Annemoon Geurts, initiatiefneemster van het nieuwe Eindhovense podium voor de creatieve industrie over herbestemmen, cultureel ondernemerschap en het einde van een tijdperk. Archined
 • Het Designhuis in Eindhoven is met ingang van dit seizoen het regionale onderkomen van VPRO Tegenlicht meet-ups. De omroep houdt die bijeenkomsten om mensen de gelegenheid te beiden over actuele thema’s uit het gelijknamige tv-programma te praten. “Design is een instrument dat steeds meer wordt ingezet voor het oplossen van maatschappelijke problemen”, zegt Jorge Alves Lino, directeur van het Designhuis. “We willen een culturele participatieplek worden en proberen manieren te vinden om mensen te activeren.” Eindhovens Dagblad
 • Hoe kun je laten zien dat de regio niet alleen iets heeft met technologie, maar ook met ambachtelijkheid en inspiratie? Zes regionale ondernemers kwamen met het volgende: tijdens de Dutch Design Week schuiven elke avond honderd gasten aan een reusachtige eiken tafel van 23 meter lang, hangend aan drie torens van 13 meter hoog, en dat in een sfeer van Brueghel en romantiek. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Musea in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk investeren in aparte ruimtes voor performancekunst, maar zijn verbaasd als de kunstenaars-performers salarissen opeisen. The Art Newspaper
 • Ruim de helft van de 475 Nederlandse galeries heeft een omzet die niet hoger is dan 75.000 euro, bleek een jaar geleden uit Nederlands onderzoek. In de VS, Groot-Brittanni‘ en Duitsland – grote landen op de kunstmarkt – is het niet heel anders, blijkt uit onderzoek dat de Duitser Magnus Resch heeft gedaan. Hij deed voor zijn deze zomer verschenen boek Management of Art Galleries een enqute onder 8000 galeries in deze drie landen. Resch pleit in zijn boek voor een veel zakelijker houding in de galeriewereld. NRCQ
 • Voor Platform BK is het ontslag van Lorenzo Benedetti als curator bij Kunstencentrum De Appel helemaal niet zo verrassend. De beslissing van het bestuur van de Appel is de volgende in een lange reeks van ontwikkelingen richting een managementcultuur in de culturele sector. “É kunstenaars moeten ondernemers zijn, instellingen dienen meer eigen inkomsten te genereren, meer draagvlak bij het publiek, betere lokale binding enzovoort enzovoort. Hier niet aan voldoen kan het einde betekenen van een instelling: want wie het niet redt in het neoliberale marktmodel, is zijn bestaansrecht immers niet waard. ” Platform BK
 • Veel van de werken die nu te zien zijn in het Haagse museum Escher in het Paleis zijn replica’s. Voor bezoekers staat niet aangegeven welke werken van de wereldberoemde grafisch kunstenaar echt zijn en welke niet. Volgens de M.C. Escher stichting, die de auteursrechten op het werk van M.C. Escher (1898-1972) beheert, wordt het publiek ‘dat betaalt om echte werken te zien beduveld met ordinaire reproducties’. De Volkskrant
 • Na een vernietigend rapport van de lokale rekenkamer ligt het Wereldmuseum in Rotterdam onder een vergrootglas. Het museum stond op het randje van de afgrond, maar kan dankzij een subsidie van de gemeente weer even vooruit. BNR Nieuws
 • Tate Modern in Londen krijgt een uitbreiding. Achter de voormalige elektriciteitscentrale waar het museum nu in zit verrijst een moderne toren van architectenbureau Herzog & de Meuron. Op 17 juni 2016 gaat het nieuwe gebouw open waarna het museum 60% meer tentoonstellingsruimte zal hebben. Een dag eerder zal het museum al open gaan voor een bijzonder publiek: geen sponsoren of politici maar voor schoolkinderen. The Guardian
 • Tijdens het afgelopen filmfestival van Veneti‘ presenteerde EWA, European Women’s Audiovisual Network, cijfers over het aantal vrouwelijke filmmakers in Europa. Zweden doet het zeer goed als het gaat om de deelname van vrouwen aan de filmindustrie. Dat is voor een groot deel te danken aan het Zweeds Film Instituut, dat geleid wordt door Anna Serner. Broadly
 • Holland, Natuur in de Delta, de opvolger van het bejubelde De Nieuwe Wildernis is inmiddels in premire gegaan. Maar ŽŽn man doet niet meer mee. Cameraman en regisseur Ruben Smit eist een deel van de zes-nullen-winst op van de succesvolle natuurfilm over de Oostvaardersplassen.Quotenet
 • De aftermovie is anno 2015 onmisbaar. Van bijna elk festival of feestje wordt na afloop een flitsende, pakkende registratie gemaakt. Ook in Brabant, waar tienduizenden euro’s omgaan en een mini-filmindustrie rond het videogenre is ontstaan. Brabants Dagblad
 • Distributeur A-Film vroeg vorige week surseance van betaling aan. Erik Engelen, die acht jaar als consultant aan A-Film is verbonden, voorspelt dat er meer distributeurs zullen vallen. “Nieuwe partijen als Netflix worden oppermachtig en tv-zenders worden steeds selectiever met het aankopen van projecten. De markt is simpelweg te klein voor zoveel spelers en dus is de omzet d

  cultuurmarketing

  • Veel culturele instellingen realiseerden het afgelopen jaar een stijging in bezoekersaantallen. En dat deden ze met een marketingbudget dat gelijk of minder was dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het Cultuurmarketing Onderzoek 2015. Het komende jaar willen de marketeers bij deze organisaties de bezoekersaantallen verder verhogen. Meer klantkennis en een CRM strategie moeten hierbij gaan helpen. Uit het onderzoek komt logischerwijs dan ook naar voren dat de meeste culturele organisaties de klant centraal zetten in de bedrijfsvoering. Cultuurmarketing
  • Cultuur + Ondernemen organiseert op maandag 2 november in Korzo in ‘s-Gravenhage een seminar over publieksbinding en herhaalbezoek. Onderzoek toont aan dat het vijf keer zoveel kost om een nieuwe klant te werven dan om een bestaande klant terug te laten keren. Herhaalbezoek is dus heel belangrijk. Cultuur + Ondernemen
  • Uitgever Sander van Vlerken uit Vught liep een marathon om een debuutroman uit de stal van zijn uitgeverij De Geus onder de aandacht te brengen bij boekhandels in Vught, ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen, Oss, Uden en Veghel. Omroep Brabant
  • Musis Sacrum en Stadstheater moeten af van de elitesfeer die voor veel Arnhemmers reden is om beide culturele instellingen niet of nauwelijks te bezoeken. Dat stellen directeur Gijsje van Honk en programmeur Evelien ter Ellen. De Gelderlander
  • Bloggers zijn uit: zo betrek jij ‘influencers’ bij je marketing. Frankwatching

  financiering

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2016. De Salone del Mobile in Milaan is een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. De komende editie vindt van 12 tot en met 17 april 2016 plaats. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan deze beurs en alle activiteiten daaromtrent. Deadline 17 november. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Tot en met 13 november kunnen bij het Materiaalfonds beeldend kunstenaars, fotografen of ontwerpers een rentevrije lening aanvragen voor een project. Een lening kan worden gebruikt voor de kosten van bijvoorbeeld een expositie in binnen- of buitenland, een presentatie op een beurs, een publicatie, film, video of installatie, voor apparatuur en gereedschap of voor een nieuwe website om werk te presenteren en archiveren. Materiaalfonds
  • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaanfonds is bestemd voor Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. De bijdrage kan in de ontwikkelfase gebruikt worden voor reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en voor de kosten van het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland.Doel is nieuwe inzichten en internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed te stimuleren die internationaal zullen opvallen door hun belang en zullen resulteren in een presentatie. Deadline 23 oktober. Mondriaanfonds
  • Een verslag van de bijeenkomst over opdrachtgeverschap, op 27 augustus in DordtYart in Dordrecht, georganiseerd door het Mondriaan Fonds. Tijdens die bijeenkomst werden ook de onderzoeksresultaten besproken van de evaluatie die in opdracht van het fonds werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Urban Paradoxes. Dat bureau onderzocht de Bijdrage Opdrachtgeverschap in de periode 2013 tot medio 2014. Publiek gemaakt
  • Regisseurs, producenten, en cast & crew van de diverse films waren samen met EYE International, het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Commission en Film Producenten Nederland aanwezig bij de (wereld)premires tijdens het Toronto International Film Festival in Toronto, Canada. Filmfonds , Cultureel Persbureau
  • De Universiteit Twente heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee op basis van de staat van dienst van de betrokken scenarioschrijver, regisseur en producent, het commerci‘le en artistieke succes van een film voorspeld kan worden. Op maandag 28 september wordt het onderzoek gepresenteerd tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Filmmakers Heddy Honigmann en Paul Verhoeven zien wel iets in deze methode voor de subsidi‘ring van filmplannen. Het Filmfonds stelt dat de staat van dienst van makers wel degelijk zwaar meeweegt bij de beoordeling. “Maar de portemonnee is krap en het aantal aanvragen groeit.” De Volkskrant
  • Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie. Dit is aanleiding voor de Sandberg@Mediafonds masterclass om dit jaar ‘Unmapping Europe’ als thema te nemen. Binnen deze masterclass werkten programma- en opiniemakers, regisseurs, ontwerpers, programmeurs en mediakunstenaars in teamverband aan projecten die de Europese grenzen, identiteit, nationaliteit en beeldcultuur onderzoeken. De lopende projecten worden op 30 september op het Nederlands Film Festival voor het eerst gepresenteerd aan het publiek. Mediafonds
  • Het Mediafonds wil in 2016 een extra impuls geven aan lange dramaseries van internationaal niveau. Het kan hierbij gaan om Nederlandse series die geschikt zijn voor de internationale markt of om co-producties met buitenlandse partners. Het Mediafonds stelt hiervoor een extra ontwikkelingsbudget beschikbaar. In de loop van oktober worden nadere richtlijnen bekendgemaakt. Mediafonds
  • Acht debutanten presenteren hun werk op zes landelijke podia. Neske Beks (De Kleenex Kronieken, De Harmonie), Frank Gunning (Meisje van glas, Querido), Bregje Hofstede (De hemel boven Parijs, Cossee), Emily Kocken (Witte vlag, Querido), Nina Polak (We zullen niet te pletter slaan, Prometheus), Eva Vriend (Het nieuwe land, Balans), Ni–a Weijers (De consequenties, Atlas Contact), en Olivier Willemsen (Morgen komt Liesbeth, De Harmonie) treden samen en solo op tijdens meer dan 14 avonden. De acht geselecteerde debutanten ontvingen eerder dit jaar een startersbeurs van het Nederlands Letterenfonds waarmee ze aan een tweede literair boek kunnen werken. Letterenfonds
  • Nicolette Hoekmeijer zal dit academisch jaar de rol van Gastvertaler bij de transnationale Master Literair Vertalen op zich nemen. Onder haar begeleiding zullen de studenten uit het tweede jaar van de Master Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht en de studenten van het Postgraduaat Literair Vertalen aan de KU Leuven zich op een selectie moderne literaire teksten storten. De acht ateliers vinden plaats van oktober 2015 tot en met maart 2016, afwisselend in Antwerpen en Utrecht. Ter afsluiting zal Nicolette Hoekmeijer een openbare lezing geven in Amsterdam bij het Nederlands Letterenfonds, dat het project mogelijk maakte en de inbreng van professionele vertalers in de master wil bevorderen. Letterenfonds
  • Het doel van het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed is het bevorderen van de samenhang tussen activiteiten op het gebied van het gedeeld cultureel erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid van dit erfgoed. Het fonds wordt beheerd door DutchCulture en heeft jaarlijks de beschikking heeft over € 200.000. Het fonds heeft nu haar toekenningen voor het najaar van 2015 bekendgemaakt, op advies van de programmaraad. Die bestaat uit experts uit verschillende disciplines binnen het erfgoed. Dutch Culture
  • In Noord-Brabant kan tot en met 14 oktober weer een aanvraag worden ingediend voor kleine projecten, die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Met de doe-budgetten wil de provincie kleine initiatieven ondersteunen, die anders niet van de grond komen. Dergelijke projecten kunnen voor maximaal 50% worden vergoed, tot een bedrag van € 5.000. Brabant.nl
  • De ontwerpers van Atelier NL gaan de kerk aan de Bergmannstraat in Eindhoven kopen. Maar om de vraagprijs van de huidige eigenaar Woonbedrijf helemaal op te kunnen brengen moeten Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck van de designstudio voor eind oktober wel een bedrag van minstens 60.000 euro bij elkaar brengen. Dat willen ze doen via crowdfunding. Onderdeel van de crowdfundingactie is het bakken en verkopen van tegeltjes. Eindhovens Dagblad
  • Opgedoekt, het Utrechtse mobiele filmfestival, gaat professionaliseren. Daarvoor is een betere Ñ en vooral ook: dure Ñ projector voor nodig. De organisatie krijgt nu een duwtje in de rug van de gemeente Utrecht. Die selecteerde Opgedoekt voor Nieuwe Helden. Het betekent dat ze een crowdfundingactie kunnen beginnen en het opgehaalde geld door de gemeente wordt verdubbeld. Nieuwe Helden van Utrecht

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Monadnock, i29 interior architects, Ex Interiors en MMX Architecten zijn genomineerd voor de ARC15 Interieur Award. Dat heeft de jury, onder leiding van Diederik Fokkema, bekend gemaakt. Deze Award wordt uitgereikt aan een in Nederland of Belgi‘ gerealiseerd interieurproject dat zich onderscheidt door een geslaagde synthese van gebruik, techniek en esthetiek. De Architect
  • Tijdens het eerste RUIMTEVOLK College werd er gedebatteerd over ‘vreemd vermogen in de stad’. Er is een trend van toenemende buitenlandse investeringen. Hoe komt dat, wat doet dat kapitaal met de stad en hoe kunnen we er mee omgaan? Ruimtevolk
  • In de waas van internationale stedelijke competitie verliezen stadplanners de daadwerkelijke opgaven en uitdagingen uit het oog. Hoogste tijd voor een kritischer geluid, volgens Jannes van Loon. Ruimtevolk
  • De expositie «Ode aan de Nederlandse Mode« in het Gemeentemuseum Den Haag toont meer dan honderd Nederlandse creaties uit de geschiedenis van 1900 tot 2015. De mode wordt niet chronologisch, maar thematisch getoond. Fashion United
  • Begin september streden vier Eindhovense designersduo’s om de Renault Design Award. Hun opdracht: maak in 48 uur een lifestyle product. Renault filmde het hele proces en maakte hier vier YouTube-filmpjes van. Deze zijn vanaf 22 september ’15 te zien en in het laatste filmpje wordt de winnaar bekend gemaakt. e52.nl
  • The Satyr van ontwerper Bastiaan Buijs uit Nijmegen zal tijdens de Dutch Design Week wellicht opzien baren. “Ik heb het gemaakt voor mijn afstuderen op de Design Academy en het is echt bedoeld om seks mee te hebben”, aldus Buijs. Hij hoopt dat zijn ontwerp masturberen uit de taboesfeer haalt. “We kunnen best wel wat minder geheimzinnig doen over rukken, vind ik. Daar hoeven we ons niet voor te schamen.” Omroep Brabant
  • Het Gouden Penseel 2015, de prijs voor het best ge•llustreerde boek, gaat naar Alice Hoogstad . Zij ontving de onderscheiding in het Rijksmuseum voor Monsterboek (Lemniscaat). Het Gulden Palet, de bekroning voor het beste werk van een buitenlandse illustrator, werd uitgereikt aan Marc Boutavant voor Is er dan niemand boos? (Querido), geschreven door Toon Tellegen. Tot en met 6 maart 2016 zijn in de Teekenschool van het Rijksmuseum de originele prenten te zien van de winnaars van de Penselen, de Paletten en de Vlag en Wimpels. Penselen in het Rijksmuseum is een jaarlijkse samenwerking tussen het Rijksmuseum en de Kinderboekenweek. CPNB

  beeldende kunst

  • Een retrospectief van een jaar. Twaalf werken in de vorm van geconstrueerde situaties, elke maand ŽŽn. Dagelijks opgevoerd vanaf het moment dat het Stedelijk Museum in Amsterdam opengaat totdat het sluit. Tino Sehgal choreografeert met zijn werken, die elke maand in een andere zaal van het museum te vinden zullen zijn, niet alleen hen die zijn werken vertolken, maar ook het gedrag van het museumpubliek. 8weekly
  • Van Gogh (1853-1890) is geboren in Zundert en trok in 1885 vanuit Nuenen naar Antwerpen om daar naar de academie te gaan. Hij voelde zich in Antwerpen thuis en vond daar de “wrijving van gedachten” die hij daar zocht. In het geboortehuis van Van Gogh in Zundert vindt nu een tentoonstelling plaats in het kader van het Van Gogh Jaar en het Vlaanderen-Nederland (Beste Buren) Jaar. Het werk van Emo Verkerk en Fred Bervoets die beiden ge•nspireerd zijn door het werk en leven van Van Gogh staat centraal. Lost painters
  • Unseen en ING melden dat de Luxemburgse Sophie Jung winnaar is van de eerste editie van de ING Unseen Talent Award. De prijs biedt een internationaal platform voor nieuw Belgisch, Nederlands en Luxemburgs fotografietalent en geeft hen de kans hun werk op internationale schaal te presenteren. PhotoQ
  • 38 kunstwerken beelden op allerlei manieren het orgasme van de vrouw uit. Bart Stok van MIETair in Beers nam het initiatief voor de expositie ‘Female Orgasm’. Mister Motley , Omroep Brabant

  film

  • Bero Beyer, de directeur van het International Film Festival Rotterdam, licht zijn plannen toe. Een gesprek over kaders scheppen, de overlap tussen tv en cinema, grote geldprijzen, concurrentie met andere festivals en dromen. Filmkrant
  • “Het is een platform voor alle makers, voor alle goede films die het afgelopen jaar zijn gemaakt”. Daarbij krijgt geen genre een voorkeursbehandeling. De arthousefilms en de kaskrakers hebben elk hun eigen belang voor de Nederlandse filmcultuur.” Openingsspeech Willemien van Aalst, directeur van het Nederlands Film Festival. Het festival duurt tot en met 2 oktober. Nederlands Film Festival
  • De film over de beroemde 17e-eeuwse admiraal Michiel de Ruyter doet niet meer mee met de uitreiking van de Gouden Kalveren. Producent Klaas de Jong heeft gezegd dat hij zijn film terugtrekt uit onvrede over het geringe aantal nominaties voor publieksfilms bij het prijzengala van de Nederlandse film. Ook de producenten van de boekverfilming De Ontsnapping trekken hun film terug. De Gouden Kalveren zijn best wel een elitair feestje. Maar welke belangrijke filmprijs is dat niet? De Volkskrant , Filmkrant , NRCQ
  • Het Nederlands Film Festival reikt dit jaar nog geen speciaal Gouden Kalf uit voor jeugdfilms. De organisatie is de mogelijkheid nog aan het onderzoeken. Vorig jaar pleitte de jury van de prijzen van de Nederlandse films voor het uitreiken van de speciale prijs. NU.nl
  • Regisseur, producent en journalist Ruud den Drijver heeft de Louis Hartlooper Prijs gewonnen voor beste filmpublicatie. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn boek Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West. NU.nl
  • Het Ambacht in Beeld Festival, dat van 25 t/m 27 september in De Hallen, Amsterdam, plaatsvindt, is, in de woorden van de organisatoren ‘een bruisende happening over topambachten, vakmanschap en meesterschap’. Er zijn elf thematische filmprogramma’s, zes lezingen, vijf masterclasses, twintig workshops en tien demonstraties en performances. Ambacht in Beeld Festival
  • Tijdens de Award Ceremony van Film by the Sea gisteravond zijn de winnaars bekendgemaakt van de diverse prijzen die het festival in Vlissingen uitreikt. De belangrijkste daarvan is de Dioraphte Film- en Literatuur Award, die wordt uitgereikt door de vakjury. Deze ging naar A Perfect Day van Fernando Le—n De Aranoa. In juli werd al bekend dat Still Alice van Richard Glatzer en Wash Westmoreland, naar de gelijknamige roman van Lisa Genova, de Parel heeft gewonnen, de publieksprijs voor de beste boekverfilming van het jaar. Film by the Sea heeft dit jaar beduidend minder bezoekers getrokken dan voorgaande jaren. Literatuurplein , PZC

  letteren

  • Bij de kleine talenstudies op universitair niveau zijn er hoogstens enkele tientallen eerstejaars per studie en vaak veel minder. Het voortgezet onderwijs zal veel meer literatuuronderwijs moeten geven en de leeslijsten moeten veel uitgebreider worden, wil de middelbare school opnieuw een voedingsbodem voor letterkundige belangstelling zijn, betoogt Sjoerd van Hoorn. The Post Online
  • De Nacht van de Po‘zie vervult je met heimwee en als dat is wegge‘bd komt het verlangen naar de volgende Nacht. Een verslag van Ingrid van der Graaf. Literair Nederland
  • Komende dinsdag spreekt Merel Morre haar afscheidsgedicht uit; na twee jaar is zij dan stadsdichter-af. Drie kandidaten staan inmiddels te popelen om haar als Eindhovense stadsdichter op te volgen. Wen van der Schaaf, Nienke Esther Grooten en Griet Menschaert zijn door de jury gekozen uit de 14 personen die werk hadden ingestuurd om kans te maken de nieuwe stadsdichter van Eindhoven te worden. Eindhovens Dagblad
  • Het Literair CafŽ in Helmond bestaat 25 jaar. Een gesprek met Olga Ferwerda en Martin Thijssen, de initiatiefnemers. Eindhovens Dagblad
  • De Jan Campert-Stichting kent de literaire prijzen van de gemeente Den Haag toe en heeft, zoals net bekend is gemaakt, de jaarlijkse Constantijn Huygens-prijs 2015 toegekend aan Adriaan van Dis voor zijn hele oeuvre. Literatuurplein
  • Een van de meest bijzondere literaire prijzen is de Tzum-prijs die niet is bestemd voor een oeuvre of voor ŽŽn werk maar voor ŽŽn zin uit ŽŽn werk. De prijs gaat dit jaar naar Dimitri Verhulst. Literatuurplein
  • Debutantenprijs voor Birk van Jaap Robben. Honderden lezers uit Nederland en Vlaanderen kozen zijn debuut boven de twee andere genomineerden. Nina Polak was genomineerd voor haar debuut We zullen niet te pletter slaan en Ni–a Weijers maakte kans met De consequenties. Literatuurplein
  • ‘Met ritmische zinnen, een weloverwogen woordkeus, een lichtvoetige toon en vanzelfsprekende beelden, cre‘ert Martha Heesen een taallandschap dat leeft en uitnodigt om te ontdekken,’ aldus de jury van de Theo Thijssen-prijs, de driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur die in het Letterkundig Museum is uitgereikt. Literatuurplein
  • Kinderboekenschrijfster Wilma Geldof heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen voor haar jeugdroman Elke dag een druppel gif. Het boek Boogschutter van Hirado van Rob Ruggenberg werd door de Kinderjury van de prijs gekozen tot winnaar. Literatuurplein
  • De opening van de Kinderboekenweek Tilburg is dit jaar in de Reeshof. De vijfde editie van Knetters, feest met letters, is weer een feestelijke mix van theater, schrijvers, illustrators, workshops en veel, hŽŽl veel boeken. Tilburg.com

  muziek

  • Het is algemeen bekend dat muziek je stemming be•nvloedt. Maar wat is de wetenschappelijke formule die bepaalt of een liedje vrolijk is of niet? Onderzoeker Jacob Jolij van de Universiteit Groningen is ge•nteresseerd in het ‘onderbewuste’ en deed onderzoek naar feelgoodmuziek. NOS
  • Zanger Dotan en actrice Kim van Kooten hebben de Gouden Notekraker 2015 gewonnen in hun respectievelijke werkgebieden. De Gouden Notekrakers zijn een initiatief van rechtenorganisaties NORMA en Sena. Met deze vakprijs eren acteurs en musici elkaar jaarlijks aan het eind van het seizoen voor de meest opvallende artistieke prestaties en smaakmakers. Entertainment Business
  • Op NPO Radio 6 zijn de nominaties bekendgemaakt voor de NPO Radio 6 Soul & Jazz Awards. Tot en met woensdag 7 oktober 12:00 uur kan op nporadio6.nl gestemd worden. Entertainment Business
  • Zo’n 20.000 bezoekers voor het Tilburgse festival Incubate. Directeur Joost Heijthuijsen blikt terug. 3voor12.vpro.nl , Omroep Brabant

  theater en dans

  • Tijdens het Nederlands en Vlaams Theater Festival deze maand werden maar liefst zeven Staten uitgesproken. In elk genre gaf een regisseur, theatermaker of producent zijn of haar visie op actuele ontwikkelingen in het theater. Het leverde uiteenlopende meningen en vergezichten op, en veel stof tot nadenken en verder praten. Theaterkrant
  • De auteurs Eric de Kuyper en Emile Poppe willen er in hun inleiding geen misverstand over laten bestaan: hun boek Theatraliteit is gŽŽn geschiedenis van het theater. Het is een studie naar de ‘geschiedenis van de kunst en de vorm van het vergankelijke, het theatrale’. 8weekly
  • Het internationale kunstenfestival Musica Sacra staat in 2015 in het teken van ‘de weg’. De Limburgse choreograaf Joost Vrouenraets, artistiek leider van het dansgezelschap GOTRA Ballet, ging in dat kader op de slotdag, zondag 20 september, een uitdaging ‘hors catŽgorie’ aan: hij danste in zijn eentje van Heerlen naar Maastricht over een afstand van ruim 28 kilometer. Het is voor zover bekend de langste danssolo ooit. Zwartgoud
  • Ooit haalde een jonge, ambitieuze choreograaf de bezem door een gerenommeerd balletgezelschap. Hij gooide het roer radicaal om en koos voor een nieuwe koers. Het dansgezelschap verhuisde naar Rotterdam. Het brave imago dat aan het Scapino Ballet kleefde bleef achter in Amsterdam. Die jonge choreograaf was Ed Wubbe (1957). Drie‘ntwintig jaar later blikt de choreograaf terug op zijn eerste jaren als artistiek leider bij het Scapino Ballet. Dans Magazine
  • Niko Bovenberg, docent en voormalig hoofd techniek bij Toneelgroep Amsterdam, heeft de Frits van den Haspel Award ontvangen. Hij kreeg deze doorgeefprijs voor technici van Henk van der Geest, prijsdrager sinds 2008, op de ledendag van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) op 21 september jl. De award bestaat uit een sierspeld van Benno de Vries. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Steeds meer gemeentes kiezen ervoor het publiek domein op te leuken met buitenproportionele, lollige beelden. “Deze plotselinge fixatie op openbare aaibaarheid kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de verandering van het publiek domein. Terwijl de tegenstellingen in de stad steeds scherper worden dient de openbare ruimte er in toenemende mate voor om dat toe te dekken. De publieksgebieden worden net als hun virtuele evenknie gevuld met Friends en Likes, entertainment is de enige ervaring die lijkt toegestaan. ” Jeroen Boomgaard, lector kunst en publieke ruimte, over de Nijntjeficatie van Nederland. LAPS
  • Het kunstwerk van John Kšrmeling dat aan het Halvezolenlijntje nabij de Zeedijk in Drunen wordt geplaatst is verrassend. Het werk, een seinhuisje, reflecteert op de verbetering van de 19de eeuwse infrastructuur. Brabants Dagblad
  • In het bijzijn van veel ge•nteresseerde buurtbewoners heeft Philip LŸschen de teller van At Zero The Air is Yours, zijn kunstwerk in Loosbroek, gestart. De gemeente Bernheze heeft als eerste ter wereld een heus ballonvaartstation. bkkc
  • De omstreden sculptuur van de beroemde beeldhouwer Anish Kapoor in de tuin van het koninklijk paleis in Versailles moet worden schoongemaakt. Dirty Corner was beklad met antisemitische beledigingen. Kapoor vond dat de leuzen goed laten zien hoe racistisch en onwetend mensen zijn en dus moesten blijven. Daar dacht de directie van Versailles echter anders over en zij stapte naar de rechter, die haar gelijk gaf. De Volkskrant
  • In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 ontwikkelde curator Anna Tilroe het idee om voor alle elf steden in Friesland een blijvende fontein te laten ontwerpen door elf kunstenaars. Voor Dokkum heeft de Nederlandse kunstenaar Birthe Leemeijer nu een eerste ontwerp gemaakt dat Bonifatius, de Elfstedentocht en de klimaatverandering bij elkaar brengt. Het ontwerp is in eerste instantie gedacht voor de Markt, een plek die grote historische waarde heeft en waar de fontein een schitterend ontmoetingspunt voor de Mienskip zou kunnen zijn. De Architect
  • De Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) vierde zijn 25-jarig bestaan met het onthullen van een kunstwerk. Dat gebeurde bij het nieuwe hoofdkantoor van SDW aan Bovendonk. Het kunstwerk is gemaakt door de Bergse kunstenaar Iwaz, samen met vier cli‘nten van SDW. Het toont een bloem die bestaat uit drie personen en drukt de waarden uit waar het jubilerende SDW voor staat. BN – De Stem
  • Het was een open oproep aan kunstenaars om ‘iets’ te doen met de duikers die in de omgeving van de Bavelse Berg waren opgegraven. Dat ‘iets’ moest een kunstwerk worden op de rotonde bij het evenemententerrein. “Het is overweldigend wat dat heeft opgeleverd”, aldus Anneke Stins van MaVer. Breda Vandaag
  • De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. Op 7 en 8 oktober worden er tijdens de vakbeurs een groot aantal kennisbijeenkomsten georganiseerd. Openbare ruimte

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Het Industriegebouw aan de Goudsesingel in Rotterdam krijgt zijn oorspronkelijke functie als bedrijfsverzamelgebouw terug. Ondernemingen van verschillende soorten en maten krijgen weer de gelegenheid om zich te vestigen in het monument. Piet Hein Eek gaat het bijbehorend ontwerp maken. Architectenweb
  • Het Bossche ontwerpbureau Kluif heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen in Zuid-Korea. Daarvoor werden vijftig designbureau’s uit de hele wereld uitgenodigd om grafische ontwerpen te maken. Brabants Dagblad
  • Ruimtelijk ontwerper Matthijs Noordover uit Breda is genomineerd voor een BNI – prijs 2015.. BNI
  • Tijdens het Nederlands Film Festival gaan vier films in premire van de Bredase productiebedrijf Zuidenwind Filmproducties. Een vijfde film van Zuidenwind, ‘Verboden Vlucht’ van regisseur Hester Overmars, over een Oost-Duits gezin dat met een zelfgebouwd vliegtuigje tevergeefs naar het westen probeert te vluchten, maakt zelfs kans op een Gouden Kalf. BN – De Stem , Omroep Brabant
  • Twee Tilburgse broers Ruben en Elmar Peters debuteren op het Nederlands Filmfestival in Utrecht met hun eerste korte film voor kinderen: Centjes. De film met de stem van Frits Lambrechts, acteurs Michiel Kerbosch en Duncan Meijering en de kinderacteurs Luna Brinks en Skip Wijsmuller, werd in twee dagen opgenomen in een oude kerk in Dordrecht gevestigde meubelzaak. Brabants Dagblad
  • KONKAV heeft alle Brabantse producties op het Nederlands Film Festival op een rijtje gezet. konkav
  • Het team Rebel with a Crew (met regisseur Joris Sluiter), dat de film Ruimel realiseerde, mocht het Paradepaardje -de award voor de beste film op alle fronten- in ontvangst nemen tijdens de tweede editie van het Nieuwe Filmers Festival. Vijf talentvolle teams kregen in augustus een kleine week de tijd om aan de hand van een gemeenschappelijk thema een korte film te maken.Brabants Dagblad
  • De Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg presenteerde zijn nieuwe roman: ‘Wie zoet is’. In het Omroep Brabant programma Onder Ons vertelt hij waar het boek over gaat en wat de reden was om het te schrijven. “Voor mij was mijn ontslag bij Fontys Hogeschool de aanleiding om een boek te schrijven. Woede en verdriet heb ik omgezet in iets positiefs, zoals het schrijven van een boek”, vertelt Dautzenberg. P.F. ThomŽse sprak een lofrede uit bij de presentatie van het boek. Omroep Brabant , Tzum.info
  • Met zijn verhaal ‘Ex’ heeft Gert-Jan van den Bemd uit Breda de korte verhalenwedstrijd van schrijversplatform Heel Nederland Schrijft gewonnen. BN – De Stem
  • De Johan Wagenaar Stichting heeft de winnaars bekend gemaakt van twee belangrijke muziekprijzen van de gemeente Den Haag. Componist Mayke Nas uit Tilburg is winnaar geworden van de Kees van Baarenprijs. Martijn Padding ontvangt de Johan Wagenaar Prijs voor zijn gehele oeuvre. Den Haag FM
  • Wanneer de sneeuw in de woonkamer begint te vallen zijn de oude man en de jongen helemaal tot elkaar gekomen in een spel dat hen beiden meesleept. De werkelijkheid valt weg en daarmee de restanten van het conflict tussen de nukkige man en de vastberaden jongen. Nu is er plaats voor tedere interactie. En tederheid is het gevoel dat beklijft na afloop van de voorstelling Kwijt door Hetpaarddatvliegt uit Eindhoven. Theaterkrant
  • Voormalig hoogleraar Diederik Stapel, die in 2011 in opspraak kwam vanwege fraude met onderzoeksresultaten, gaat het theater in. Onder de titel ‘Worstelen met de waarheid’ wil hij zijn verhaal delen met het publiek. Stapel treedt op donderdag 19 november op in theater De Blauwe Kei in Veghel. Ook in Hengelo staat hij nog een keer op de planken. Slaagt de voorstelling dan volgt in het seizoen 2016-2017 een theatertour door het hele land. Omroep Brabant
  • Helma Melis maakte een omslag van voornamelijk dansvoorstellingen voor theater en festivals naar voorstellingen op locatie. Een recent voorbeeld is de dansvoorstelling op de Spinolaschans, onderdeel van de landkunstexpositie. bkkc
  • Onrust, onrust in het hoofd: waar kijken we naar? Op wie moeten we letten? Wie hoort erbij en wie niet? Als onderdeel van het festival Incubate zitten we op een geheime locatie in Tilburg te kijken naar het verregende leven op een plein, terwijl we met muziek op onze oren wachten op het begin van de dansvoorstelling Jukeboxcity. Gezelschap Vloeistof speelt met onze aannames over de vorm van een voorstelling en vlecht fictie en werkelijkheid op verschillende manieren door elkaar. Theaterkrant

  kunstonderwijs

  • Opleidingsinstituut SintLucas is door het ministerie van Onderwijs als enige mbo-school (middelbaar beroepsonderwijs) in Brabant uitverkoren voor het verder opstuwen van bovenmatig presterende studenten. De school voor creatief-technische opleidingen krijgt een stevige financi‘le impuls voor het vervolmaken van een zogenaamd excellentieprogramma. Eindhovens Dagblad

  kunstbeoefening

  • Voor de drie‘ndertigste keer opende het ChassŽ Theater Breda haar deuren voor de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM). BN – De Stem
  • Met het dansfestival Roosendaal Danst willen de organisatoren dans zichtbaar maken, ontwikkelen en professionaliseren. Het gaat bij het dansfestival allemaal om verbinden en vernieuwen, zo wordt er dans met dichtkunst verbonden. BN de Stem

  cultuureducatie en – participatie

  • De overheid trekt de touwtjes strakker aan bij het onderwijs van de kernvakken. Gelukkig, zegt Henk Visscher, is er ook een tegenbeweging, waarbij de scholen zelf het heft in handen nemen en formuleren wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun leerlingen. Deze tegenbeweging bestaat onder andere uit het Profielenberaad waarin bijvoorbeeld het EP-Nuffic (voor tweetalig onderwijs), het Technasium en de VCPS (de cultuurprofielscholen) samenwerken. De VCPS heeft de wenselijkheid en haalbaarheid onderzocht van een vereniging van cultuurprofielscholen in het primair onderwijs. Met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie is zij nu bezig zo«n vereniging op te richten. lkca
  • ‘Stel de mens centraal, niet de instituties. En maak ruimte voor innovatie en experiment.’ Dat is het motto van de beweging ‘Nederland Kantelt’ die werd gelanceerd door Jan Rotmans. Ook cultuur speelt daarin een belangrijke rol. ‘Kunst is een waarde op zich, dat is moeilijk te onderschatten.’ Rotmans is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid. Hij is keynotespreker op de conferentie De Kunst van… Waarde Maken, op 12 en 13 november in Ede. lkca
  • Tijdens een werkbezoek aan het Landelijk Instrumentendepot van Het Leerorkest benadrukte koningin M‡xima, als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs, haar wens dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om muzieklessen te volgen. Ze pleitte voor een landelijk model muziekeducatie. lkca
  • Het gaat goed met de verankering van cultuureducatie in Noord-Brabant. Kunstbalie en Erfgoed Brabant laten dit op 7 oktober zien aan gemeentelijke, provinciale en landelijke beleidsmakers, schoolbesturen en -directies, culturele instellingen en intermediairs. Dan wordt in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch de conferentie De Cultuur Loper georganiseerd. Tijdens de conferentie krijgen de deelnemers een goed beeld van de Brabantse ontwikkelingen in cultuureducatie in het algemeen en van De Cultuur Loper in het bijzonder. We tonen wat tot nu is bereikt en debatteren over hoe verder na 2016 en welke rol provincie en gemeenten dan kunnen spelen. Cultuurloper
  • Belangstelling voor of deelname aan kunst en cultuur is niet een kwestie van geld en klasse maar van onderwijsniveau, volgens een onderzoek van de Universiteit van Oxford. Hyperallergic , Sage Journals

  erfgoed

  • De Nederlandse musea krijgen een nieuw instituut waarin natuurwetenschappelijk, kunsthistorisch, wiskundig en materiaaltechnisch onderzoek naar roerend erfgoed worden gecombineerd: het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). Voor het eerst worden in ŽŽn instituut restauratie- en conserveringsvraagstukken onderzocht door een multidisciplinair team van wetenschappers. Wereldwijd is er geen vergelijkbaar instituut dat zich in dienst stelt van al het roerend erfgoed in een land. De Volkskrant
  • Het programma van het Nationale Monumentencongres is bekend gemaakt. Het monumentencongres heeft dit jaar als thema ‘Koers 2020’. “Daarmee kijken we niet alleen naar de veranderende wereld om ons heen maar vooral ook naar onszelf.” Hoe ziet de monumentenzorg er over vijf jaar uit? En welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben daar invloed op? Erfgoedstem
  • “Beschouw je kerk als merk.” Dat is het advies wat Marlo Reeders, directeur van de Grote Kerk in Naarden, kerken wil meegeven die zichzelf opnieuw moeten positioneren. “Voor Naarden staat kwaliteit bovenaan en dat is doorgevoerd van de koffiekeuze tot aan een comfortabel binnenklimaat. Duurzaamheid is voor de Grote Kerk van Naarden geen doel op zich, maar onderdeel van een strategie om de kerk toekomstbestendig te maken.” Nationaal Renovatie Platform
  • Eigenaren van kerkgebouwen kregen tussen 2006 en 2014 bijna de helft van de beschikbare subsidies uit de pot voor beschermde rijksmonumenten (Brim). Het ging om een bedrag van 189 miljoen euro. Dat was 48 procent van het beschikbare budget. Dat blijkt uit de Erfgoedmonitor, een databank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Omgeving in de praktijk
  • De Grote Kerk in Breda is begonnen met het vervangen van de leien op wat het zuidelijke transept van de kerk heet, het dak boven de ingang aan het Kerkplein. Daarmee wil de directie van de kerk voorkomen dat het gaat lekken. Breda vandaag
  • Mariapaviljoen, Popmonument en TilburgsAns zijn genomineerd voor Erfgoedprijs Brabant. Erfgoed Brabant , Omroep Brabant
  • In het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch vinden in september, oktober en november gratis lezingen plaats, die allemaal in het kader staan van de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. Brabants Dagblad
  • De Historische Vereniging Werkendam en De Werken doet een klemmend appl op het bestuur en de directie van Biesbosch MuseumEiland om de collectie in stand te houden en te koesteren. In een brief aan het museum schrijft het bestuur bezorgd te zijn. De vereniging vangt signalen op van Werkendammers en streekgenoten ‘dat ze zich niet meer herkennen in het vernieuwde museum’.Brabants Dagblad
  • Fransman Olivier Latry, vaste bespeler van het orgel in de Parijse Notre Dame, liet zich ooit ontvallen dat het Helmondse Robustelly-orgel van ‘wereldklasse’ is. En Unesco schaarde het instrument van de Lambertuskerk een paar jaar terug onder de beste tien orgels van het land. Toch is slechts een select groepje liefhebbers in Helmond op de hoogte van dit monumentale pareltje. De komende maanden krijgt het orgel voor het eerst in 40 j

   bibliotheken

   • “Wat er nu speelt heeft ook alles te maken met een verschuivend bibliotheeklandschap. De impact van digitalisering op de bibliotheken is groot, maar wordt in de toekomst nog veel groter. Analoge content heeft in de toekomst niet meer het primaat. Overigens staat onze branche hier niet alleen in: hetzelfde gebeurt voor vrijwel alle maatschappelijke sectoren, bijvoorbeeld ook de Nederlandse dagbladen.” Interview met Chris Wiersma, vicevoorzitter van de VOB en directeur van de Nieuwe Bibliotheek (Almere) in de reeks n.a.v. de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). De Bibliotheken
   • De Vereniging Openbare Bibliotheken werkt momenteel aan een nieuwe gezamenlijke brancheagenda, als vervolg op de huidige strategienota “De Bibliotheek levert waarde” die loopt van 2012-2016. In het Plan van Aanpak “Route 2020: het startschot” wordt een startschot gegeven voor het opstellen van concrete actieplannen om aan de vernieuwing van de branche meer vaart te geven. De Bibliotheken
   • Enkele inwoners van de gemeente Neder-Betuwe zijn een burgerinitiatief gestart voor behoud van de bibliotheek (onderdeel van Bibliotheek Rivierenland) in hun gemeente. Daarnaast is ook de Bredebieb-community betrokken bij de acties in Neder-Betuwe. Door middel van een ‘crash-visit’ op 7 oktober wil Bredebieb krachten uit het bibliotheekwerk bundelen en samen met inwoners van Neder-Betuwe in kaart brengen wat de waarde van een openbare bibliotheek kan zijn in lokale gemeenschappen als die van de gemeente Neder-Betuwe. Bibliotheekblad
   • De kandidaatomroep Dtv Den Bosch wil een openbaar toegankelijke stadsstudio inrichten in de bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch, mochten zij de zendmachtiging krijgen. In ruil voor de ruimte zal Dtv Den Bosch dienen als platform voor de activiteiten van de bibliotheek en technische ondersteuning bieden bij debatavonden van de bibliotheek. Brabants Dagblad

   toerisme en vrijetijdseconomie

   • In de begroting van Economische Zaken staat een investering ingepland in een meerjarige (2016 – 2019) toeristische promotie van Nederland. Deze is 50% minder dan in de vorige planperiode. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) ziet dit als een gemiste kans. De afgelopen jaren is juist toerisme een crisisbestendige branche gebleken voor Nederland die economische groei en banen heeft opgeleverd. Branche-organisatie RECRON heeft de voorstellen uit de Troonrede bekeken: : “We zijn blij zijn met de aandacht voor mkb-ondernemers, maar het belang van recreatie en toerisme kan wat ons betreft nooit groot genoeg zijn” Pretwerk , Pretwerk
   • Het Rijksmuseum in Amsterdam staat in de top-10 van de gezaghebbende reissite Tripadvisor. Op de Amerikaanse site kunnen bezoekers beoordelingen van vakantiebestemmingen en prominente bezienswaardigheden toevoegen. Op basis hiervan is een top-10 samengesteld van de populairste musea onder de tientallen miljoenen gebruikers van de site. NU.nl
Geen reacties

Geef een reactie