Trends & ontwikkelingen 26 februari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker heeft  de Raad voor Cultuur gevraagd om, in het verlengde van de arbeidsmarktverkenning, een advies uit te brengen over de besteding van de € 2 miljoen ter verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt. Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2016 wil zij dit ontvangen. Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer  waarin ze reageert op de  Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector. Rijksoverheid.nl 
 • In aanloop naar de komende landelijke verkiezingen organiseerde Kunsten ’92 afgelopen januari en februari een vijftal bijeenkomsten: in Groningen, Utrecht, Enschede, Rotterdam en Eindhoven. Doel was om met leden, politici, bestuurders, private sector en andere belanghebbenden over de Cultuuragenda voor de Toekomst te discussi‘ren. Alle verslagen van die bijeenkomsten staan online. De input van deze sessies wordt verwerkt in een definitieve versie van de Cultuuragenda. Kunsten’92  , Kunsten’92
 • Kort verslag van de bijeenkomst van Kunsten’92 in Eindhoven waar werd gediscussieerd over de Cultuuragenda voor de toekomst. Eindhovens Dagblad
 • Minister Bussemaker (OCW) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij geld beschikbaar stelt voor de instandhouding van grote monumenten. Op 17 februari jl. is de ‘Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten’ gepubliceerd. Bussemaker schrijft dat het veld, waaronder het Grote Kerken Overleg en de Federatie Instandhouding Monumenten, positief heeft gereageerd. Rijksoverheid.nl
 • Vooruitlopend op het voorstel voor een hervorming van het auteursrecht van de Europese Commissie heeft de Vereniging Openbare Bibliotheken haar standpunt, waar het gaat om e-books en leenrecht, opnieuw onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht met een brief. Bibliotheekblad
 • Het topsectorenbeleid is niet de beste manier om innovaties van de grond te krijgen. Innovatiegericht aanbesteden werkt beter, vindt het Centraal Planbureau (CPB). Cobouw, CPB
 • De gemeenteraad van Rotterdam heeft niet voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van het Collectiegebouw voor de pati‘nten van de psychiatrische kinderkliniek van het Erasmus MC. Dat stelde de advocaat van het ziekenhuis bij de Raad van State. RTV Rijnmond
 • Voor de gemeente Assen is cultuur van toenemend belang voor de economie. Het gaat daarbij met name om toerisme en recreatie en het ontwikkelen van creatieve industrie. De nieuwe aanpak voor cultuur heeft als werktitel ‘Kleuren buiten de lijnen’. Gemeente Assen
 • Drie jaar lang investeren voor in totaal 450.000 euro in het project ‘Almere Smart Society’ heeft vooralsnog niet geleid tot gewenste tastbare resultaten. Dat concludeert het College van B & W in een brief aan de gemeenteraad. Het project heeft wel geleid tot een (intern)nationale profilering van de stad. Binnenlands bestuur
 • De overheid kan niet alle kunst blijven financieren. Daarom wil de Vlaamse minister Sven Gatz een Cultuurbank waar kunstenaars tegen lage tarieven kunnen lenen. Er komen ook renteloze leningen voor kunstaankoop. De Standaard

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant stelt dit jaar € 2,4 miljoen beschikbaar voor leningen aan startende ondernemers met in potentie baanbrekende innovaties. Voor de vroege fase van innovatie is een zogenoemde ‘proof-of-concept’-financiering (POC) nodig.   Brabant.nl
 • Antoinette Knoet-Michels, Statenlid PvdA Brabant, vindt dat de provincie Noord-Brabant het Bredase initiatief House of DJ’s moet steunen. Breda Vandaag

grote brabantse gemeenten

 • Bredase binnenstadmanager Annemiek Verstappen over de leegloop in Brabantse binnensteden. Omroep Brabant
 • Het gemeentebestuur van Eindhoven wil grote winkelketens en horecaconcepten ‘verleiden’ om zich in de binnenstad te vestigen. Die zouden de positie van ‘de winkelstad’ versterken en goed zijn voor de werkgelegenheid. Frank van Helmond heeft zijn bedenkingen bij dit beleid. Eindhovens Dagblad 
 • Tijdens het jubileumweekeinde in april is het 80-jarige Stedelijk van Abbemuseum vooral voor de Eindhovenaren, aldus woordvoerder Ilse Cornelis: “Het museum is van de stad; ook de collectie is van de stad, daarom dat dit jubileum vooral een feest voor Eindhoven moet zijn.’. Het museum is 80 uur geopend.  Eindhovens Dagblad
 • Delen van het Campinaterrein moeten op de monumentenlijst van de gemeente Eindhoven komen te staan. Om ervoor te zorgen dat er tot die tijd niks gesloopt wordt, heeft de gemeenteraad in beslotenheid een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. Eindhovens Dagblad
 • Half maart kan de sanering van het bouwterrein voor het Chinese paviljoen op Strijp-S beginnen. De parkeerplaats bij het Videolab wordt daarvoor opgebroken. In de tweede week van april kan dan de bouw van het cadeautje van de gemeente Nanjing beginnen. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe stadsstijl ‘Helmond, stad sinds 1232’ is gepresenteerd. In dit beeldmerk worden de ambities Žn historische waarden tot uitdrukking komen. Het nieuwe beeldmerk zal in allerlei campagnes van Helmond Marketing worden gebruik. Eindhovens Dagblad
 • Eindelijk duidelijkheid van ˆlle ondernemers in het centrum over koopzondag en een gezamenlijke webshop winkelen in het stadshart van Helmond. Dat zijn twee van de idee‘n waarmee de nieuwe centrummanager van Helmond, Linda Haverkamp, op 1 april aan de slag gaat. Eindhovens Dagblad
 • In de Helmondse Cacaofabriek mogen geen gratis kletsavonden meer worden gehouden. Dat heeft wethouder Frans Stienen CV De Ao-Kanters ’66 zaterdag laten weten. Eindhovens Dagblad 
 • De Monumenten- en Welstandscommissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch kreeg voor het eerst een wat meer gedetailleerde presentatie van de plannen voor het nieuwe theater. Het  theatercafŽ wordt verruimd en de foyer krijgt meer ruimte. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch vergadert over maateregelen om de winkelleegstand in  de binnenstad tegen te gaan. Brabants Dagblad   , Omroep Brabant
 • Het is niet uitgesloten dat de gemeente Tilburg het omstreden theaterpand Midi terugkoopt. De oplossing van een hardnekkige lekkage loopt zwaar in de papieren. Brabants Dagblad 
 • Try Out Cultuur zorgt er samen met Sjors Creatief voor dat de kinderen in aanraking komen met zoveel mogelijk cultuur binnen de gemeente Tilburg. Tilburgers.nl
 • De ondernemers en het stadsbestuur moeten ŽŽn blok vormen tegen de leegstand van winkels in het centrum van Tilburg. Hoe kan het tij worden gekeerd?   Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • “De parel van Bergen op Zoom wordt structureel verwaarloosd.” Dat oordeel velt BSD-fractievoorzitter Louis van der Kallen over hoe de gemeente omspringt met het onderhoud van Het Markiezenhof. BN – De Stem
 • De vesting die Bergen op Zoom ooit was zit goed verstopt. Daar komt voor 2018 verandering in. Geleidelijk aan keren stukjes vesting, volgens de plannen van de gemeente,  duidelijk terug in het straatbeeld. BN – De Stem
 • De stichting Basisbibliotheek Het Markiezaat levert dit jaar 100.000 euro aan gemeentelijke subsidie in. De Bergse wethouder van der Weegen  ziet meer mogelijkheden tot besparingen, vooral via samenwerking tussen het Cultuurbedrijf (De Maagd, Markiezenhof en de muziekschool) en de bibliotheken. BN – De Stem 
 • Etten-Leur koopt Nieuwe Nobelaer al per 1 april voor 1,9 miljoen euro, in plaats van op het tijdstip dat de nieuwbouw klaar is. Het armlastige cultuurcentrum heeft pas een forse reorganisatie doorgevoerd. Met de verkoop van het pand kan het de reorganisatie betalen en de lening bij de gemeente aflossen. BN – De Stem
 • Zodra de laatste gebruikers van de voormalige muziekschool elders zijn ondergebracht, gaat het gebouw aan het Sint Annaplein tegen de vlakte. Het is de voorbode van een de grote verhuizingscarroussel in Oudenbosch. BN – De Stem
 • ‘We willen dat iedereen zich welkom voelt en het museum als het ware omhelst. Contact maken is belangrijk.’, aldus de nieuwe directrices van het verzelfstandigde Museum Jan Cunen, Oss, Nurnaz Deniz (eindverantwoordelijke) en Karin van Lieverloo (artistiek directeur), waar een open dag werd gehouden. Brabants Dagblad 
 • ‘De verhuizing van de bibliotheek naar het centrum komt daarin als een aantrekkelijke optie naar voren. De bieb wil dat graag en ze zou een verrijking zijn voor de binnenstad.’ Aldus de Osse wethouder Wagemakers.    Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Roosendaal geeft groen licht voor de bouw van een nieuwe ingang van het Tongerlohuys en een glazen gang tussen schouwburg De Kring en het museum. BN – De Stem
 • De nieuwe tijdelijke expositieruimte van galerie De Ruimte  aan de Raadhuisstraat in Roosendaal is zeer winstgevend voor Artotheek 18. Het publiek loopt erg gemakkelijker binnen. BN – De Stem
 • De plannen voor een klein theater in Schijndel werden 5 jaar geleden nog van de tafel geschoven door een tekort aan financi‘le middelen. Maar de gemeente heeft opnieuw onderzoek laten doen naar twee locaties voor een mogelijk theaterpodium. Brabants Dagblad 
 • Bibliotheekdirectrice FrŽdŽrique Assink is in gesprek over alternatieven voor de  bibliotheekvestigingen in de gemeente Zundert die per 1 mei moeten sluiten. BN – De Stem 

cultureel ondernemerschap

 • Freemuse brengt een jaarrapport uit over censuur van en regelrechte aanvallen op culturele producties. Hyperallergic
 • Een gesprek over het Sectorplan Cultuur en de huidige situatie van ZZP-ers in de cultuursector met Marcella van Megen, loopbaanadviseur voor Sectorplan Cultuur. Cultureel Persbureau
 • Creating business through circular design: dat is wat bedrijven en ontwerpers samen met CIRCO doen. Tijdens de week van de circulaire economie kwamen ze bij elkaar om inspiratie, ervaringen, cases en tips te delen in Wonderlab Eindhoven. Clicknl.nl
 • Op 9 februari vond bij Casco in Utrecht het eerste publieke debat over een richtlijn voor kunstenaarshonoraria plaats. Het debat – Wie betaalt de kunstenaar? – was een logisch vervolg op de uitkomsten van het tweede onderzoek naar kunstenaarshonoraria in opdracht van BKNL, die half november bekend werden. Twee verslagen. Platform BK , Mister Motley 
 • De Maastrichtse kunstbeurs TEFAF gaat 2 evenementen houden New York. Hoe zit het met de expansiedrift van kunstbeurzen? Is het nodig om te overleven? Artnet News
 • Het afdanken van duur expositiemateriaal door musea en andere presentatie-instellingen is meer regel dan uitzondering. MuseumGoed vond een gat in de markt en toont aan dat hergebruik van tentoonstellingsmaterialen geldt bespaart en duurzaamheid bevordert. De Volkskrant, inlog  vereist , MuseumGoed
 • Veel mediabedrijven in Hollywood hebben een onvoldoende gekregen in een onderzoek naar diversiteit in de filmwereld. Daaruit blijkt dat de Noord-Amerikaanse  filmindustrie vooral om blanke heteromannen draait. Hassan Bahara vraagt zich af hoe zit met de diversiteit in de Nederlandse filmsector.   De Volkskrant , De Groene Amsterdammer
 • Green filmmaking staat internationaal goed op de kaart. Filmfonds
 • De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft uitspraak gedaan in het kort geding tussen de filmmakers, verenigd in PAM en RODAP, brancheorganisatie van distributeurs, maar ook omroepen en producenten.  Ziggo, KPN en andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers. Stichting Norma 
 • Filmdistributeur Dutch Filmworks gaat individuele downloaders van illegale kopie‘n van films opsporen en aanklagen. Dutch Filmworks heeft daarvoor al lijsten met IP-adressen van Nederlandse downloaders in handen. Zowel KPN als Ziggo zeggen dat ze niet in  gaan op verzoeken van Dutch Filmworks (DFW), of welke andere distributeur dan ook, om downloaders te waarschuwen of te beboeten.  De Nederlandse aanbieders van televisiepakketten gaan illegaal TV kijken effectiever opsporen en bestrijden. De Volkskrant  , Moviescene ,  NL Kabel 
 • Het laatste nummer van het branchemagazine Insights van Goo Media geeft inzicht in trends en ontwikkelingen binnen de bioscoopbranche. Filmonderzoek
 • CineJobs is bedoeld om de sollicitatieprocedures in de bioscoopbranche te professionaliseren. Maar ook om de procedures gemakkelijker te maken voor zowel de bioscopen en filmtheaters als de sollicitanten. Bij voldoende aanmeldingen vanuit de branche zal CineJobs in juni 2016 gelanceerd worden. Holland Film NieuwsCinejobs
 • Filmdistributeur Pim Hermeling nam het Rembrandt theater in Arnhem over van PathŽ en vormde het om tot arthouse bioscoop. Hij hoopt een lacune in het Arnhemse aanbod te vullen, ergens tussen filmhuis Focus en de commerci‘le multiplexen: een cross-over arthouse bioscoop. Filmkrant
 • Op 2 maart opent aan de Oosterdokskade in Amsterdam  de eerste permanente Virtual Reality-bioscoop ter wereld. Het Parool
 • Het minimum vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk wordt verhoogd. De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) zijn een stijging met 1,5% van het minimumtarief voor vertalingen overeengekomen. Letterenfonds
 • Tijdens een gesprek bij het Groninger Forum vertelde Bas Kwakman, Poetry International over de leuke en minder leuke kanten van zijn vak als directeur van een internationaal po‘ziefestival. Tzum.info
 • De koper bepaalt tijdens de bestelling het verloop van het verhaal op basis van diverse door de auteur gegeven keuzes. Dat is het basisconcept achter Tiny Tale’s Bookshop, een online boekenwinkel voor gepersonaliseerde kinderboeken. Ze zijn  gestart met een crowdfunding campagne. Het streefbedrag van 17.500 euro zal worden gebruikt om meer gepersonaliseerde kinderboeken te publiceren. Inct
 • Ouders, leerkrachten moeten stoppen met het illegaal verspreiden van e-books of luisterboeken. En een goede uitleenvergoeding voor e-boeken is er helaas nog niet. Betaal schrijvers voor hun werk, betoogt kinderboekenschrijfster Rian Visser. NRC , inlog vereist 
 • In het vierde kwartaal van 2015 heeft het herstel van de boekenmarkt zich verder doorgezet. In totaal gingen er 11,6 miljoen papieren A-boeken over de toonbank. Er werd in deze periode 157,6 miljoen euro omzet behaald met papieren algemene boeken, 4,7 procent meer dan in Q4 van 2014. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door zeer succesvolle weken tijdens de feestperiode. Inct
 • Uit de Billboard Power 100-lijst over 2016 blijkt dat de Amerikaanse muziekindustrie voornamelijk gerund wordt door blanke mannen. Noisey
 • ‘Zoals dat downloadplatform de platenindustrie ontwricht heeft, zo deden online handelaren dat met onze business.’ Mark Yovich is een van de wereldwijde topmensen van Ticketmaster. Hoe kan het dat Tickermaster tegenwoordig eigenaar is van de voormalige aartsvijand, ticket-marktplaats Seatwave? 3voor12.vpro.nl
 • In het najaar van 2016 verschijnt de dissertatie van Bert Koopman, Het dilemma van het Concertgebouworkest. Verzakelijking versus artistieke diversiteit (1952-2008). Op 22 februari was er een gesprek over zijn boek bij de Boekmanstichting. Boekman
 • Incubate  zal niet langer gedurende een volle week worden gehouden. Concerten en andere activiteiten worden voortaan door het jaar heen en over een aantal weekeinden verspreid. Tilburgers.nl 

cultuurmarketing 

 • Concrete stappen maken: zo implementeer je CRM in de marketingstrategie . Cultuurmarketing
 • Storytelling wordt steeds belangrijker gevonden in de culturele sector. De bezoeker meenemen in een beleving is in veel organisaties een nieuw, en soms omstreden, streven. Ruurd Mulder zet uiteen hoe storytelling werkt en waar de kansen liggen voor Nederlandse musea. Cultuurmarketing
 • De kracht van influencer campagnes in de merkstrategie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Cultuurmarketing
 • De Po‘zieweek lokt, volgens CPNB, overduidelijk in groten getale een ge•nteresseerd lezerspubliek naar de boekwinkel. Tijdens de afgelopen Po‘zieweek is de omzet van Nederlandstalige po‘zie gestegen met 34 % ten opzichte van de Po‘zieweek 2015. De actie ‘Boek een dichter’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Schrijvers School Samenleving beleefde bijna een verdubbeling. CPNB
 • Nietsvermoedende bezoekers van de Huishoudbeurs kregen afgelopen zondag op de ING-stand een voorproefje te zien van de modetentoonstelling Catwalk in het Rijksmuseum. Wat deze bezoekers niet wisten, was dat zij daadwerkelijk de tentoonstelling Catwalk gingen bezoeken. De compacte stand transformeerde razendsnel tot een rijdende bus die de bezoekers direct naar het Rijksmuseum reed. Marketingtribune
 • Wat zou Vincent allemaal meemaken als hij in 2016 zou leven? Deze vraag is het uitgangspunt voor de campagne ‘Vincent op Vrijdag’ van het Van Gogh Museum voor jonge Amsterdammers. Creatief bureau Hong Kong Amsterdam en Baster  cre‘erden voor het museum een campagne bestaande uit twaalf korte online filmps waarin een moderne Vincent alledaagse stadse situaties meemaakt. Marketingtribune 
 • Via de website kaartjes.nl kun je kaartjes kopen voor vrijwel alle film- en theatervoorstellingen, musea, pretparken en dierentuinen in het land. En theaterproducent Bastiaan Ragas lanceerde What the Eve, een website en gratis app met een compleet overzicht van het uitgaansaanbod op vijfhonderd podia in de Randstad. De uitgaansagenda is volledig geautomatiseerd dankzij zelf ontwikkelde software en daarmee altijd actueel. Meteen kaartjes bestellen kan ook. Holland Film Nieuws   , Theaterkrant

financiering 

 • Ontwikkeling en verbinding zijn de accenten in het nieuwe beleid van het Mondriaanfonds. Dat betekent dat het fonds wil stimuleren dat kunstenaars, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers nieuwe paden inslaan of juist in staat worden gesteld relevante wegen te vervolgen. Het fonds publiceert zijn beleidsplan 2017 – 2020. Mondriaanfonds
 • Beeldend kunstenaars Olfa Ben Ali, Sam Samiee, Milo_ Trakilovi_ en Anna Sophie de Vries hebben recentelijk een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor veelbelovende beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. Een Werkbijdrage Jong Talent bedraagt 18.000 euro voor 12 maanden en kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds 
 • Van 25 februari t/m 13 maart is in galerie Backlit de tentoonstelling De/Structured te zien van beeldend kunstenaar Danica Maier en studenten Krista Smulders, Roos Tulen, Ricardo van Eyck, Linde Boelen en Gregor Rozman. Bij de tentoonstelling vinden vijf gesprekken plaats in het auditorium van de galerie, in het kader van het Leerling/Meester project. Het Mondriaan Fonds biedt de Meester-Gezelregeling aan, bestaande uit projecten en samenwerkingen die startende kunstenaars koppelen aan meer ervaren collega’s voor inhoudelijke begeleiding, zowel artistiek als zakelijk. EŽn van de projecten is Leerling/Meester in samenwerking met Kunstpodium T. uit Tilburg. Mondriaanfonds 
 • Het Bredase kunstenaarsinitiatief Club Solo krijgt alsnog voor de komende twee jaar in totaal 100.000 euro rijkssubsidie uit het landelijke Mondriaan Fonds. BN – De Stem
 • Door het hele land zijn beeldende kunstprojecten te zien die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand zijn gekomen uit samenwerkingen tussen kunstenaars en opdrachtgevers. AVROTROS Kunstuur zend op 28 februari om 17.40 uur een item uit over opdrachtgeverschap, waarin vier van deze projecten worden belicht. Mondriaanfonds
 • Nederland en Federatie Walloni‘-Brussel hebben een coproductieverdrag voor films ondertekend.
 • Het verdrag cre‘ert aantrekkelijkere condities voor creatieve en economische uitwisseling met het doel coproductie van films en andere creatieve mediaproducties tussen Nederland en Federatie Walloni‘-Brussel te stimuleren. Filmfonds
 • 6 april is de deadline voor 3 Subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten inzake internationalisering. De subsidies ondersteunen  de internationale ambities van makers en uitvoerders en dragen bij aan reflectie op internationaal niveau. Het betreft de regeling Subsidie Internationale uitwisselingsprojecten, de regeling Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, en de regeling Grant for Dutch presentations abroad. Fonds Podiumkunsten 
 • Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds voor Cultuurparticipatie de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan de versterking van de organisatiestructuur van de amateursector. Samenwerking tussen amateurs en professionals staan hierbij centraal. !5 april is de eerstvolgende deadline. Kunst voor Cultuurparticipatie
 • De zesde editie van de ABN AMRO Kunstprijs is gewonnen door Marijn van Kreij. Van Kreij werd geboren in het Brabantse Middelrode, hij woont en werkt in Amsterdam. Op 27 november 2016 opent, als onderdeel van de prijs, een tentoonstelling van zijn werk in de Hermitage Amsterdam. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro. Museumtijdschrift
 • House of DJ’s in Breda wil gaan crowdfunden. BN – De Stem
 • Triodos Bank heeft een aandeel van 15 procent in Duurzaaminvesteren.nl verworven, een crowdfundingplatform dat zich richt op het financieren van duurzame energieprojecten. Duurzaambedrijfsleven.nl
 • Op 24 februari werd voor de cultuursector een ‘Witboek aanvullende financiering voor cultuur’ voorgesteld. Het Witboek, dat er kwam op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke aanvullende financieringsstromen. Gatz wil naast subsidies nieuwe financieringsmethoden aanboren voor zowel grote, als kleine cultuurorganisaties en ook individuele kunstenaars. Faronet.be , Website Cultuur van de Vlaamse Overheid  

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • ‘We gebruikten termen als recreatiegebied, bedrijventerrein, woonwijk, ringweg, science park – gebaseerd op functionele indelingen van de stad. Terwijl in deze tijd alles draait om interactie, innovatie, uitwisseling etc.’ Interview met Maarten Hajer, hoofdcurator van de zevende Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam, over het thema The Next Economy. Archined
 • Steeds meer mensen vertrekken van de grote steden naar andere plekken in het land. De uitzondering is Rotterdam, daar verhuizen juist steeds meer mensen naartoe. CBS
 • De term ‘commons’ wordt recent breed besproken binnen verschillende theoretische kaders. ‘Commons’ kun je beschouwen als dat wat van niemand exclusief is, maar wat we delen – in kleinere of grotere groepen. Tijdens de tweedaagse conferentie ‘Constructing the Commons’ bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft wordt besproken wat het begrip in de architectuur kan betekenen. Architectenweb
 • De mondiale markt voor duurzaam bouwen verdubbelt iedere drie jaar, verwacht de World Green Building Council dat onderzoek deed met Dodge Data & Analytics en United Technologies Corporation. De Architect 
 • Hoe passen we de bestaande woningbouw aan voor de senioren van nu en de toekomst? Het BNA onderzoek loopt van februari tot juni 2016 en richt zich op woningen in de stadsuitbreidingswijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. Clicknl.nl
 • Designbeurs OBJECT Rotterdam en de Architect organiseerden een marathoninterview rondom het thema Transformatie en Interieur. De verhalen van tien architecten en ontwerpers brachten de transformatieopgave in Nederland in beeld. Hieruit bleek dat het van belang is om architectuur en design goed op elkaar af te stemmen. De Architect
 • Mensenhaar komt veelvoudig voor in ontwerpen van designers en in kunstobjecten. Het Centraal Museum in Utrecht wijdt er een expositie aan. Fashion United
 • De Best Verzorgde Boeken van 2015 zijn bekend. De selectie omvat  33 Nederlandse en 17 Vlaamse boeken. Best Verzorgde Boeken

beeldende kunst

 • Hoe kan het dat kunstenaar Daan Roosegaarde zo lang zijn na•eve toekomstdromen kon verkopen, vraagt Louise Schouwenberg zich in het NRC af. Roosegaarde liep weg in de uitzending van College Tour na korte filmpjes waarin  de betekenis en de originaliteit van zijn werk werd betwijfeld. NRC, inlog vereist  ,   De Volkskrant, inlog vereist 
 • In Quickscan NL #2, de nieuwe editie van overzichtsexpositie  van nieuwe tendensen in de Nederlandse fotografie, in het Nederlands Fotomuseum, wordt door allerlei fotografen ook afscheid genomen van de fotografie. Metropolis M
 • Conservator Maureen Trappeniers van het Noordbrabants Museum is overleden. Brabants Dagblad
 • De nieuwe locatie van Kunsthal Boschveld in ‘s-Hertogenbosch aan de Vughterstraat is geopend. Brabants Dagblad

film

 • Het offici‘le openingsprogramma van het Holland Animation Film Festival (HAFF), het grootste animatiefilmfestival van Nederland, is bekend. HAFF

letteren

 • Gerbrand Bakker pleit in zijn column in De Groene Amsterdammer voor het afschaffen van zo veel mogelijk (literaire) prijzen en wedstrijden. Bakker begrijpt niet waarom overal een wedstrijd van gemaakt moet worden. De Groene Amsterdammer
 • Eind 2015 onderzocht het Huygens ING hoe schrijvers schrijven. Een online vragenlijst werd door 160 personen ingevuld.  De uitslagen van het onderzoek staan nu online. Huygens
 • De genomineerden  voor de Filter Vertaalprijs zijn bekendgemaakt. De prijs van €10.000 wordt beschikbaar gesteld door tien vooraanstaande uitgeverijen en een anonieme begunstiger. VvL
 • Het Toon Kortoomsjaar  is in Deurne geopend, vanwege de honderdste verjaardag, dinsdag 23 februari, van de schrijver. Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad

muziek

 • De lancering van dance-website Our House wordt 15 april gevierd met het feest Effenaar b2b Our House. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • De voorstellingen Scheeps-Horeca van Jan Hulst & Kasper Tarenskeen/Frascati Producties en Bedtime Stories van Urland zijn genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs 2016. Daarmee zijn de eerste vijf nominaties bekend. Theaterkrant
 • Theaterregisseur Peter Sellars houdt dit jaar de Nexuslezing op 13 maart in Tilburg. In de lezing Climbing the razor-path mountain and leaping into fire bespreekt hij de eeuwigheidswaarde van kunst. Theaterkrant
 • De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de eerste Zilveren Krekels bekend gemaakt: 4 voorstellingen maken kans op de Gouden Krekels, die op 11 september wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater. VSCD
 • Festival Cement nodigde beginnende theatermakers, choreografen en schrijvers uit om hun creativiteit te tonen en kans te maken op de Dioraphte Cement Prijs 2016. De leescommissie heeft de acht nominaties bekend gemaakt. De makers presenteren op 23 maart hun concept aan een vakjury en publiek. Festival Cement
 • Van zaterdag 5 tot en met woensdag 9 maart vindt voor de zesde keer de International Choreographers Week (ICW) plaats in Tilburg. ICW is een initiatief van Tilburg Dansstad. Het thema dit jaar is : ‘The choreographer as a change maker in a changing world’. Er zijn workshops, lezingen, presentaties, gesprekken en voorstellingsbezoek rondom dit thema. Tilburg Dansstad 
 • Dans van LeineRoebana is nooit alleen dans. Sterker nog, de verrassende elementen komen in hun voorstellingen eerder uit muziek en beeldende kunst dan uit het bewegingsmateriaal. Seele / Herz  is de nieuwe voorstelling. Theaterkrant 
 • De Gemeente Purmerend voert een uitmuntend circusbeleid. Daarom wordt zij door de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) onderscheiden met de Gouden Chapiteausleutel. Circusblog

kunst in de openbare ruimte 

 • Door de komst van het nieuwe kunstwerk de Love Boat in de Tilburgse Piushaven wordt  een kunstwerk van Eugene Van Lamsweerde overbracht naar een vijver in Tilburg West. Brabants Dagblad.
 • Er komen 2  nieuwe muurgedichten van de hand van voormalig stadsdichter Jasper Mikkers in de Willem II-straat in Tilburg. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Waarom architecten inschakelen als je niets te besteden hebt? Als de noodgebouwen waarin je bivakkeert, ook volstaan? Toch besloten het Da Vinci College uit Roosendaal en Ro&Ad Architecten het erop te wagen. Ro & Ad Architecten uit Bergen op Zoom ontwierpen een gebouw voor de afdeling dierenverzorging en groenonderhoud van het Da Vinci College, waar vmbo- en praktijkonderwijs wordt gegeven. De Volkskrant, inlog vereist 
 • De auto-industrie is zo geobsedeerd door nieuwe technologie, dat ze vergeet na te denken over mensen, volgens de ontwerpers Miriam van der Lubbe en Niels van Eijk uit Geldrop. Dezeen 
 • Fotografe Mari‘lle van Uitert uit Vught is een van de 4 Nederlandse fotografen die genomineerd ia voor Sony World Photography Awards. Omroep Brabant   , PhotoQ
 • Een film over Geert Groote in opdracht van het Geert Groote-huis in Deventer van filmbedrijf Veldkamp Produkties uit Eindhoven zit in de finale van het New York Film & TV Festival. Omroep Brabant
 • Aube, het nieuwe vierkorige werk van Daan Manneke, geschreven in opdracht van de ZaterdagMatinee, ging in het Concertgebouw in premire. Manneke toont zich een meester in het kneden van de vele vocale lagen tot een aldoor boeiend geheel. De Volkskrant
 • Dj/producer Miss Djax uit Eindhoven heeft een nieuw album, met een niet alledaags extraatje. ‘Flight 303’ is uitgebracht met een comic. De titeltrack is bovendien voorzien van een video die gebaseerd is op datzelfde artistieke stripboek. Eindhovens Dagblad
 • De 18-jarige Tilburgse harpiste Michelle Sweegers heeft in de Franse stad Limoges tijdens de zevende editie van het Concours Franais de la Harpe de eerste prijs gewonnen in de categorie SupŽrieur level 10. Sweegers studeert aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen bij Sophie Hallynck. Brabants Dagblad
 • De beklemmende voorstelling ‘Thuis’ door theatergezelschap Carte Blanche, tekst en regie van Femke Jonas , laat zien dat woorden niet alleen betekenis geven aan ons leven, maar het met dezelfde kracht ook kunnen verwoesten. Eindhovens Dagblad
 • Cabaretier Leon van der Zanden  en het multimediabedrijf Just Media Group zijn een meervoudige samenwerking aangegaan. Naast het uitbrengen van nieuwe en oude voorstellingen ontwikkelen de partijen ook een televisieformat. Entertainment Business
 • Tilburgse theatermaker CornŽ van Sprundel brengt 3 drie bij elkaar horende theatervoorstellingen waarin negen kunstenaars zich verdiepen in de thema’s geloof, hoop en liefde. BN – De Stem
 • De dansvoorstelling The Bold, the Bound and the Brittle van Jelena Kosti_ vertelt dat kwetsbaarheid  een kracht is. Vanuit een diagonale beweging komen de twee danseressen los van elkaar en beginnen hun gevecht. Ze zoeken zichzelf. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Interview met Eva van der Molen, projectleider Peer Review Kennisbasis van de Kunstvakdocentenopleidingen. In dit project werken vertegenwoordigers van elf hogescholen samen aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Scienceguide
 • Voor de derde keer staan alle deuren van het postacademisch instituut Jan Van Eyck in Maastricht open voor de jaarlijkse Open Studios. 40 kunstenaars, ontwerpers, architecten, schrijvers en dichters zullen hun werk presenteren in hun atelier, de tentoonstellingsruimtes en andere plekken in het gebouw. Museumtijdschrift
 • In het kader van International Exchange zal Inholland Haarlem, faculteit International Music Management en het Conservatorium, binnenkort een tiental studenten en enkele gastdocenten van het wereldberoemde  conservatorium Berklee College of Music te Boston ontvangen. Entertainment Business 
 • In Amsterdam-Oost opent dit najaar de zesde vestiging van het internationale Abbey Road Institute. Het instituut komt voort uit de legendarische muziekstudio Abbey Road in Londen. Deze school biedt de mogelijkheid om af te studeren met een advanced diploma in Music Production and Sound Engineering. Het Parool

cultuureducatie en – participatie

 • Lokale kunst- en cultuurinitiatieven van, met en voor vluchtelingen en asielzoekers worden belicht in de UNESCO Week van de Kunsteducatie 2016, van 23-29 mei. Het LKCA werkt hierin nauw samen met Stichting de Vrolijkheid. Daarnaast organiseert het LKCA in de Week een aantal lezingen en debatten over culturele diversiteit en over ieders recht om zich in vrijheid kunstzinnig en creatief te ontwikkelen. l kca
 • Op woensdag 30 maart organiseren Kunstbalie, Het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en Stichting KABRA een Netwerkdag voor alle theaterdocenten die in Noord-Brabant wonen en/of werken. Naast kennismaken  en netwerken, wordt er die dag een workshop aangeboden; men kan kiezen uit een workshop van Greg Nottrot of Jetse Batelaan. Kunstbalie   
 • Bossche talenten, tussen 12 en 18 jaar,  in allerlei disciplines,  tonen hun werk tijdens het Art United Festival.  De kandidaten hebben sinds november al diverse workshops gevolgd. Muzerije
 • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch start nu het speciale educatieve project ‘Het Lied van de Geheime Vijver’. Leerlingen uit het speciaal onderwijs maken een rondje door een installatie van Jeroen  Kooijmans, doen verslag van hun ervaringen en gaan daarna zelf aan de slag in een workshop. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
 • Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur Henri Swinkels opende de nieuwe mediakunsttentoonstelling Ja, natœœrlijk! van Kunstbalie bij Hilvaria Studios in Hilvarenbeek. Voor ruim 1000 Brabantse leerlingen ontwikkelde Kunstbalie deze expositie. Volgens de gedeputeerde is het belangrijk nieuwsgierigheid bij kinderen aan te wakkeren. Kunstenaars kunnen daarbij een significante rol spelen. Kunstbalie
 • Scholen werken met De Cultuur Loper aan een activiteitenprogramma dat past bij de visie en situatie van de school. Bekijk vier portretfilmpjes van vier verschillende basisscholen. Cultuurloper
 • Leerlingen en oud-leerlingen van het jubilerend Koning Willem II College in Tilburg presenteren een programma vol optredens met o.a. muziek, dans en drama. Brabants Dagblad 
 • Leerlingen van de MediaSchool in Hilversum gaan in totaal zes korte films produceren die vertoond worden tijdens het Scenecs internationaal filmfestival in Hilversum en Amersfoort in  april. De MediaSchool is een kleinschalige pilotschool voor klas 3 en 4 van het VMBO en maakt onderdeel uit van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT-school). Spreekbuis, Scenecs
 • Wie muziek- en danslessen in Boxtel wil volgen, kan sinds kort kiezen uit twee scholen. Naast het bestaande Podium4All is MuzeBox opgericht. MuzeBox is opgericht door ex – MIK docenten. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Kinderen die in een harmonieus gezin opgroeien, worden niet agressiever van videogames of films met veel geweld. Dit blijkt uit onderzoek van Karin Fikkers, die promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. De Volkskrant 
 • Kees Deenik, theatermaker, dramaturg en fotograaf,  over TimeSlips, een methode waarmee je verhalen maakt met mensen met dementie. Daarbij zoek je niet naar wat mensen nog weten, maar gebruik je de mogelijkheden van hun fantasie om verhalen te maken. lkca
 • Honderd ouderen uit de wijk Gestel trokken per bus langs ‘urban culture’ in Eindhoven: de gratis KunstRoute65, om senioren meer te betrekken bij hedendaagse kunst en ‘urban culture’. Eindhovens Dagblad 
 • Het Fringel Festival in Oss biedt een  podium voor mensen met autisme. Brabants Dagblad 

kunstbeoefening

 • Muziekgroep Internos uit Handel is volop aan het repeteren voor een avondvullend programma met muziek van het legendarische soullabel Motown. Eindhovens Dagblad
 • Harmonies in Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Haaren zijn op zoek naar nieuwe manieren om de jeugd aan zich te binden. Ook slaan ze nieuwe wegen in om geld in te zamelen. Brabants Dagblad
 • Theater Dankzij De Dijken speelt nabij het Lithse passantenhaventje medio juni de eigen bewerking van Herman Heijermans’ klassieker ‘Op hoop van zegen’. Brabants Dagblad
 • Het Nieuwe Theater maakt bestaand muziektheaterrepertoire met een grote zeggingskracht en cre‘ert nieuw muziektheater in samenwerking met verschillende partners. Ruim veertig jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar spelen in drie verschillende casts een rol in de productie Spring Awakening, een rockmusical gebaseerd op het toneelstuk FrŸhlings Erwachen van Frank Wedekind.  Eindhovens Dagblad, Het Nieuwe Theater

erfgoed 

 • ‘Een kerk is niet alleen een gebouw, maar ontleent haar betekenis aan de samenhang tussen architectuur, beeldende kunst en inrichting die zin krijgt door de liturgie’. Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, de Kees Fens-lezing met als titel ‘De Versteende Droom’. Toekomst Religieus Erfgoed 
 • De modecollectie van het Rijksmuseum telt meer dan tienduizend objecten en is een van de oudste verzamelingen van Nederland. De collectie is voor een groot deel tot stand gekomen dankzij schenkingen en legaten. Daardoor is van veel stukken precies bekend waar ze vandaan komen en wie ze gedragen heeft. Fashion United
 • Op 18 en 19 februari vond bij LIMA (en in samenwerking met het SBMK) het symposium Transformation Digital Art (ondertitel: International symposium on the preservation of born-digital art) plaats. DEN
 • Het Verenigd Koninkrijk lanceert een ambitieus plan om alle kunst in publiek bezit  op een online platform zichtbaar te maken. Artnet news
 • De kunststichting Onterfd Goed stopt ermee. Ondanks inspanningen wist de stichting de afgelopen vier jaar niet genoeg geld binnen te krijgen om rendabel te zijn. De stichting houdt nog een grote uitverkoop. Omroep Brabant, Onterfd Goed

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek maakt de eerste resultaten bekend  van de e-book campagne. 7 op de 10 leden vinden e-books een aantrekkelijk dienst en de helft geeft aan zeker tot waarschijnlijk gebruik te gaan maken van deze dienst.   KB
 • Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) geeft geen gehoor aan de wens van sommige VOB-leden om met ‘een schone lei’ te beginnen door collectief af te treden. Bibliotheekblad
 • Zo’n twintig nieuwe landgenoten verzamelden zich in de bibliotheek in Oosterhout voor de eerste themabijeenkomst van Nieuw in Nederland. Dit integratieproject, een samenwerking tussen Theek 5, Vrouwen Voor Elkaar en Surplus Welzijn, bestaat uit zeven themabijeenkomsten, waarbij alle facetten van de Nederlandse cultuur aan bod komen. BN – De Stem 
 • De Geldropse dementheek, begonnen in 2014, is zo’n succes dat bibliotheek Dommeldal nu heeft besloten ook een kleinere vestiging in Mierlo te openen. Er zijn  spellen die dementerenden kunnen helpen om sociale contacten te leggen. Boeken met technologie en apparaten van vroeger zijn er te vinden. Eindhovens Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie