Trends & Ontwikkelingen 26 september 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

landelijk

 • De motie van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en van Dijk (SP) over talentontwikkeling is aangenomen. Dit betekent dat de regering met de fondsen, de bestaande expertisecentra en het podiumkunstenveld in gesprek zal gaan over de uitwerking en de meest effectieve besteding van de extra acht miljoen euro voor talentontwikkeling. Theaterkrant
 • De gezamenlijke inspanning om minister Bussemaker te bewegen de extra gelden talentontwikkeling niet aan landelijke coaches, maar aan een toegankelijke ontwikkelingsregeling voor talent te besteden, heeft effect. Naar aanleiding van de brief van theatermakers dienden Vera Bergkamp (D66) en Jasper van Dijk (SP) een gewijzigde motie in, waarin zij vragen om aansluiting bij de bestaande structuur. Kunsten’92 Theaterkrant
 • Net als de theatersector vindt de Popcoalitie dat het extra budget van 8 miljoen euro dat minister Bussemaker wil uitgeven aan talentontwikkeling in de kunsten, het best besteed kan worden in de vorm van begeleiding en investering op maat. Dat staat in een briefaan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer in reactie op de brief van de minister over talentontwikkeling. VNPF
 • Ook Platform BK schrijft een open brief aan minister Bussemaker over talentontwikkeling en schaart zich achter de motie Bergkamp en Van Dijk. Platform BK
 • Het werkprogramma 2015-2016 van de Raad voor Cultuur wordt in april 2015 aan de Tweede Kamer toegestuurd, schrijft Minister Bussemaker in een brief. Rijksoverheid.nl
 • Joop Daalmeijer, Raad voor Cultuur in gesprek met Wijbrand Schaap van Cultureel Persbureau, delen 1. t/m 7. Cultureel Persbureau Cultureel Persbureau Cultureel Persbureau Cultureel Persbureau Cultureel Persbureau Cultureel Persbureau Cultureel Persbureau
 • Jaarverslag 2013 van de Raad voor Cultuur staat online. Cultuur.nl
 • In de Miljoenennota staat dat het kabinet in 2015 een Agenda Stad zal presenteren met maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken. Dit Agenda Stad-initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt aangevuld met het initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om – onder de noemer Jaar van de Ruimte – in 2015 een breed inhoudelijk debat te voeren over toekomstgerichte ruimtelijke inrichting van ons land. Ruimtevolk is kennispartner van deze twee initiatieven. Ruimtevolk
 • Voor architecten biedt de transformatieopgave kansen, vertelt minister Stef Blok, Wonen en Rijksdienst. ‘Ik zou architecten willen stimuleren op dit vlak zelf meer te ondernemen. Er is een grote wens naar hoogwaardig wonen in de stad, en ook een grote behoefte aan iemand die de kar trekt. Architecten kunnen partijen bij elkaar brengen, dus pak die kans’. BNA
 • De leegstand van kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen moet worden aangepakt. Dat vindt de PvdA. De regeringspartij wil dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) hier samen met gemeenten en provincies een plan voor maakt. Binnenlands bestuur
 • De problemen die Melle Daamen signaleert kunnen worden opgelost door kunstenaars en accommodaties structureel en verregaand te koppelen, zoals dat in de rest van Europa de praktijk is. Dat stelt Hans van Maanen, emeritus hoogleraar kunst en maatschappij en voorzitter van de Kunstraad Groningen. Digitale NRC, inlog vereist
 • Wim Pijbes geeft zijn toekomstvisie voor de kunst- en cultuursector in Rotterdam. Zijn advies: gebruik die haven toch, omarm je mecenaat en durf te kiezen! Versbeton.nl
 • De gemeente Groningen trekt de komende twee jaar extra geld uit voor cultuur. Daarmee moet voorkomen worden dat kunstinstellingen in grote problemen komen. Dagblad van het Noorden
 • De gemeente Venlo wil het Museum van Bommel van Dam onderbrengen bij het Limburgs Museum. Daarvoor moet een nieuwe vleugel worden aangebouwd aan het Limburgs Museum. Van Bommel van Dam blijft in die vleugel als zelfstandig museum bestaan. Dichtbij.nl/roermond
 • Diverse Maastrichtse cultuurinstellingen die zich in hun voorbestaan bedreigd zagen doordat ze de komende jaren een fors deel van hun subsidie kwijtraken (soms zelfs alles) kunnen (even) opgelucht ademhalen. Zij worden niet gekort in 2015, maar pas in 2016. Dichtbij.nl/maastricht
 • De cultuursector in Vlaanderen moet de komende twee jaar fors inleveren. VRT Nieuws De Morgen Knack.be

noord-brabant

 • Cultuur, heel dicht bij mensen; dat is buurtcultuurwerk. De Brabantse Cultuurprijs 2014 gaat dit jaar naar deze bijzondere vorm van cultuur. Vanaf vandaag kunnen projecten worden ingezonden voor de prijs van € 20.000. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • College van B. & W. Breda : Het is op dit moment erg moeilijk om kunstwerken in of aan gebouwen te beschermen tegen sloop. BN – De Stem
 • Het Jeugdcultuurfonds Breda ontvangt een bijdrage van 15.000 euro van de Rabobank Foundation. BN – De Stem
 • Kinepolis, de Belgische cinemagigant, bouwt een bioscoopcomplex met 10 zalen op de Bavelse Berg, het toekomstige evenemententerrein aan de rand van Breda. BN – De Stem
 • Eindhovense wethouder : kunstwerken en cultuurhistorische stukken die van de gemeente zijn, of waar de gemeente zich mede-verantwoordelijk voor voelt, moeten ondergebracht worden in een centraal depot. Eindhovens Dagblad
 • Het televisieprogramma Klokhuis, de DDW (Dutch Design Week) en de gemeente Eindhoven werken samen in een zoektocht naar jong designtalent (tot 14 jaar). Eindhovens Dagblad
 • Helmondse seniorenpartij heeft zich gestoord aan de wethouder. De gemeenteraad beslist over subsidies voor cultuur. Eindhovens Dagblad
 • De Helmondse rekenkamercommissie gaat subsidies aan verenigingen en instanties en het onderliggende beleid kritisch bekijken. Ze schakelt hiervoor een extern accountantsbureau in.
 • Eindhovens Dagblad
 • Arthouse bioscoop Cinecitta krijgt een gemeentelijke lening van 2,8 miljoen euro tegen een gunstige rente. Een groot deel van de Tilburgse gemeenteraad stemde daar maandag mee in. Volgens Hans Smolders (LST) is de lening die het College van B &W van Tilburg onder gunstige voorwaarden aan Cinecitta wil verstrekken niet alleen overbodig, het zou ook een precedent scheppen en er zouden grote financi‘le risico’s aan kleven. Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • De partijen die hebben ingestemd met een lening van 2,8 miljoen euro aan de Tilburgse bioscoop Cinecitta, deden dat ‘met onvoldoende kennis van zaken’, volgens partijen OPA en Lijst Smolders. Omroep Brabant
 • Volgens de oppositie in de Tilburgse gemeenteraad schept het College van B & W ‘alom mist’ rond de voorwaarden voor het verhuizen van de bibliotheek van het Koningsplein naar de Spoorzone. De drie grootste oppositiepartijen (VVD, LST, PvdA) vragen daarom een debat aan. Brabants Dagblad
 • Tilburgse politiek wil een grote hoorzitting over leegstaande winkelpanden in de binnenstad. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • B & W van Best heeft besloten definitief over te gaan tot de verkoop van ’t Tejaterke aan de Stichting Abocuna. Eindhovens Dagblad
 • Woningcorporatie Wooninc ziet na twee jaar definitief af van haar plan voor woningen, ateliers en werkunits in de Batafabrieken in Best. Eindhovens Dagblad
 • Initiatiefnemer Leo van Gansewinkel stopt met het megaproject Hof van Cranendonck. Dit project omvat plannen voor een theater, hotel, winkelstraat, streekmuseum, restaurant en congrescentrum in Soerendonk. Eindhovens Dagblad
 • Het tijdelijk verhuren van het failliete Deurnese cultuurcentrum Martien van Doorne draagt niet bij oplossing en heeft zelfs een averechts effect, volgens de initiatiefgroep rond Christ Manders. De groep pleit ervoor om direct te kiezen voor een definitieve oplossing en wil haar eigen plannen graag bespreken met het college en de raad. Eindhovens Dagblad
 • De bezuinigingen op subsidies in de gemeente Heusden kunnen doorgaan. Brabants Dagblad
 • College van B & W Hilvarenbeek komt met aangepast voorstel inzake muziekonderwijs : subsidie voor muzieklessen in Elckerlyc maar ook voor de lessen op de basisscholen en voor een platform die de verbinding moet worden tussen verenigingen en vrijwilligers. Inwoners protesteren met een lied. Brabants Dagblad Omroep Brabant
 • De wethouder van Roosendaal gaat in gesprek met de directie van bibliotheek VANnU met als inzet een alternatief plan te maken voor de bezuiniging van 250.000 euro in 2015, conform de wens van de gemeenteraad. BN – De Stem
 • Fort Isabella in Vught blijft voorlopig een broedplaats van creatieve ondernemers, kunstenaars en bewoners. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en buiten de sector. Voor het plan is 4,2 miljoen euro beschikbaar Federatie Cultuur
 • Volgens FNV Kiem wil het kabinet, op basis van de Miljoenennota, minder zzp’ers en meer werkgevers en werknemers. Terwijl het kabinet in de Troonrede de creatieve industrie als toonaangevende topsector een kans voor Nederland noemt. Juist in deze sector wordt de helft van alle bedrijven gerund wordt door zzp’ers en uit onderzoek blijkt dat de trend is dat bedrijven in de sector steeds kleiner worden. FNV Kiem
 • Bezuinigingen in de cultuursector hebben er voor gezorgd dat financi‘le afwegingen bij creatieve en culturele organisaties urgenter zijn geworden, stelt HKU-onderzoeker Johan Kolsteeg. Creatieve identiteit blijft niettemin leidend. Scienceguide.nl
 • Musea ontvingen in 2013 in totaal 23,2 miljoen bezoeken. Een toename van 13 procent ten opzichte van 2012. Ondanks de Geefwet is het aantal giften gedaald, van 41,4 miljoen euro aan giften in 2012 naar 24,6 miljoen. Dit blijkt uit de publicatie Museumcijfers 2013 van de Museumvereniging, branchevereniging van musea in Nederland. Museumvereniging
 • Met de nieuwe Zodiaque Kring eert Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zijn particuliere kunstschenkers. Er zal jaarlijks een bijeenkomst worden georganiseerd. Museum Boijmans Van Beuningen
 • Han Nefkens is een kunstverzamelaar die de werken die hij via zijn mecenaat (H+F), zijn stichting ArtAids en zijn Fund‡cio Han Nefkens aanschaft, direct aan musea leent. De werken blijven weliswaar van hem, het zijn de musea die ervan kunnen profiteren. De Correspondent
 • De Nederlandse producenten hebben, na de gerechtelijke uitspraak dat kabelexploitanten sinds 2012 inbreuk maken op de auteursrechten van scenarioschrijvers, volgens Robert Alberdingk Thijm, een brief rondgestuurd aan hun achterban en de omroepen met de instructie om het Nederlandse scenarioschrijvers onmogelijk te maken nog contracten te sluiten wanneer ze niet ogenblikkelijk afstand doen van hun rechten op een vergoeding voor kabelexploitatie. Scenarioschrijvers komen in actie. TseadBruinja.typepad.com BNR Netwerk Scenarioschrijvers
 • Meer Europese vrouwen hebben in de afgelopen jaren een kans gekregen als regisseur, maar dit had geen proportionele invloed op hun aandeel in de bezoekersaantallen. Slechts 16,3% van Europese films werd geregisseerd door vrouwen. Filmonderzoek
 • Lecturis, uitgever en drukker van onder meer catalogi en kunstboeken in Eindhoven, opent een vestiging in Amsterdam. Eindhovens Dagblad
 • Met de verkoop van Awakenings is opnieuw een Nederlands vlaggenschip opgeslokt in de grote dancevloot van miljardenbedrijf SFX. Muziekliefhebbers vrezen het einde van Awakenings. 3voor12.vpro.nl
 • Het multiculturele MC Theater in Amsterdam heeft faillissement aangevraagd. Theaterkrant
 • Het Parktheater Eindhoven bestaat 2 oktober vijftig jaar. Het theater gaat 50 dagen lang om 9.30 ’s ochtends open, zodat Eindhovenaren het theater opnieuw kunnen beleven en de ruimtes voor eigen initiatieven kunnen inzetten. Parktheater
 • Vanaf 250 euro kunnen liefhebbers van theater en cultuur een eigen theaterstoel ‘kopen’ in Theater De Speeldoos in Vught. Brabants Dagblad
 • Podium Bloos in Breda neemt deel aan het masterplan talentontwikkeling theater en dans in Noord-Brabant. BN – De Stem

financiering

 • Om in Nederland de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de KunstKoop van het Mondriaan Fonds. Met de KunstKoop kunnen particulieren kunst op afbetaling kopen bij meer dan honderd galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Galeries kunnen eenmaal in de twee jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de KunstKoop. De deadline voor de aanvraagronde 2015-2016 is 3 oktober 2014. Mondriaanfonds
 • De 4 filmplannen die zijn geselecteerd voor een scenario bijdrage van € 13.000 + € 2.500 voor meeschrijvende regisseurs in het kader van de zevende editie van het project De Oversteek zijn bekendgemaakt. Begin 2015 worden hieruit 2 projecten geselecteerd voor een realiseringbijdrage. Mediafonds
 • Vlaamse filmers laten zien dat de artfilm geen verloren genre hoeft te zijn, schrijft Jos van der Burg, Het Parool. Hij stelt dat het Nederlands Filmfonds te weinig kansen biedt aan jonge filmmakers. Ab Zagt, Algemeen Dagblad, is een andere mening toegedaan. Het ParoolAlgemeen Dagblad
 • Het Letterenfonds maakt de Projectsubsidies voor publicaties 2014 bekend. In de derde subsidieronde van 2014, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van € 1.220.000 besteed; 59 projectsubsidieaanvragen van 58 auteurs konden worden gehonoreerd. Letterenfonds
 • Dankzij een donatie van het Nederlands Letterenfonds zijn 120 vertaalde boeken van Nederlandse schrijvers te lezen in de TU Delft Library. Letterenfonds
 • Schrijvers, dichters of literair vertalers kunnen een aanvraag indienen voor een verblijf in het Adriaan Roland Holsthuis, Bergen. Deadline 14 november. Letterenfonds
 • Een jaar geleden overleed danseres Ellen Edinoff. Ze danste voornamelijk in de jaren zestig en zeventig maar er hing altijd een zweem van grootsheid en mysterie rond haar en haar man, choreograaf Koert Stuyf. Nu is een fonds in oprichting bij het Prins Bernhard Cultuurfonds om jonge dansers en makers van eigentijdse dans te ondersteunen. Cultureel Persbureau
 • Het Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunt, via gemeenten, gezinnen waar geen geld is om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten, zoals het lidmaatschap van een vereniging of muziek- of toneelles volgen. Brabant.nl
 • Museum Overholland plaats wederom een paginagrote advertentie, dit keer in de Volkskrant, waarin Nederlandse kunstmusea de les wordt gelezen. Musea moeten onafhankelijk zijn en belangenverstrengeling vermijden. Het Parool
 • Transparantie is vereist nu bedrijven en particulieren in toenemende mate een rol gaan spelen in de financiering van de cultuursector. Financial Times
 • Getty Foundation gaat behoud van modernistische architectuur uit de 20e eeuw financieren. Hyperallergic.com

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Alleen door samen te werken kan de bouwsector ook daadwerkelijk duurzame bouwprojecten realiseren. Maar wie neemt het voortouw? Een aantal partijen zien voor de overheid een leidende rol weggelegd, terwijl deze zich juist wil opstellen als een marktpartij. Verslag van een bijeenkomst tijdens Ecobouw. De Architect
 • Het nieuwe Centraal Station van Rotterdam van Team CS, een samenwerkingsverband tussen Benthem Crouwel, MVSA Meyer, van Schooten architecten en West 8, wint de Daylight Award van Stichting Living Daylights. BNA
 • Aan het smogvrije park van Daan Roosegaarde in Beijing wordt in alle luwte gesleuteld in Cuijk. In de parkeergarage van winkelcentrum Maasburcht wordt fijnstof ge•oniseerd en heel effectief afgevangen. De Architect
 • Negen dagen lang wordt er tijdens de Dutch Design week per dag een masterclass gegeven door een absolute autoriteit op het gebied van het creatieve ambacht. Dit in het kader van Meet the Master, een initiatief van Etsy, Crafts Council Nederland, het Fonds voor Cultuurparticipatie i.s.m. het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In de publicatie Energie en landschap, ontwerpen voor transitie willen de auteurs aantonen dat de relatie tussen energie en ruimte een heuse ontwerpopgave en een onontkoombaar vraagstuk is. Archined.nl
 • Els van Egeraat uit Bergen op Zoom illustreerde ‘Altijd Feest’ , een boek met (voorlees-) verhalen voor kinderen van 4 tot 12 jaar, een uitgave van Ploegsma. BN – De Stem

beeldende kunst

 • In Huis Marseille, Amsterdam opende onlangs de tentoonstelling met de onontkoombare naam De Marseillaise/vijftien jaar verzamelen. Met deze expositie nam Els Barents afscheid als directeur van dit fotomuseum. ssba-salon
 • Waar is de betovering gebleven in onze overgerationaliseerde wereld? Het performance-lezingenprogramma WeberWoche van Stroom Den Haag vormt de proloog voor een twee jaar lange zoektocht onder de titel The Enchanted World.. Metropolis M
 • Plannen voor het Van Gogh jaar zijn gepresenteerd. Het Noordbrabants Museum gaat de vaste tentoonstelling over Brabant, waarin ook Van Gogh is opgenomen, veranderen. Verder komt het Noordbrabants Museum met een tentoonstelling over Brabants design: ‘Design uit het land van de aardappeleters’. Omroep Brabant
 • Op zondag 28 september 2014 sluit het Vincent van GoghHuis in Zundert de tweede cyclus van haar artist-in-residence programma af met een symposium en aansluitende veiling. Rebecca Nelemans gaat in gesprek met de kunstenaars die een maand tot zes weken hebben gewerkt in het gastatelier. BN – De Stem

film

 • Films over kunstenaars, schrijvers, dansers en muzikanten dringen maar zelden door tot het reguliere bioscoopaanbod. Reden voor Christian Pazzaglia om het programma Cracking the Frame op te zetten. De vierde editie ging in het Amsterdamse Rialto van start met een documentaire over de Amerikaanse fotograaf Gregory Crewdson. Filmkrant

letteren

 • De Nacht van de Po‘zie, een van de belangrijkste podia voor Nederlandstalige dichters, was na zeven jaar weer terug op de oude stek, Vredenburg, tegenwoordig TivoliVredenburg. Een verslag. Tzum.info
 • Pieter Steinz schrijft op verzoek van de CPNB het Boekenweekessay 2015. De auteur van de bestseller Made in Europe geeft hierin een rondleiding door het ‘dolhuis van de wereldliteratuur’. Literatuurplein
 • Gouden Penseel en Gulden Palet 2014 naar illustratoren Floor Rieder en Anton Van Hertbruggen. CPNB
 • De eerste roman van Ru de Groen speelt zich volledig af op en rond de Baronielaan in Breda. Breda vandaag

muziek

 • Het tweede debat van Voor de muziek uit staat voor de deur. Erik de Jong (Spinvis) en Henk van der Meulen (directeur Koninklijk Conservatorium) hebben allebei een blog geschreven rondom de vraag ‘Wat maakt muziek anno 2014 goed?’. Voordemuziekuit.nl
 • 16.000 bezoekers voor het Incubate festival in Tilburg. Omroep Brabant
 • Breda Barst heeft afgelopen weekend 39.000 bezoekers getrokken. Het is daarmee de best bezochte editie ooit van het gratis festival. Het recordaantal festivalgangers zorgt voor een goede buffer voor de twintigste editie van het festival in 2015. Omroep Brabant
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden zoekt kanaries, parkieten, vinken en nog meer vogels die zaterdag 4 oktober een concert komen geven. Samen met leerlingen van docente dwarsfluit Ellen Opten. Dit in het kader van de expositie Franciscus en de natuur. Brabants Dagblad
 • Het is de bedoeling dat Late Summer Jazz een jaarlijks terugkerend evenement in Uden gaat worden. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Stichting Dansersfonds ’79 heeft de winnaars van zijn jaarlijkse dansprijzen bekendgemaakt. Dans magazine

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • “Waar draait het om in het leven?” De Bredase kunstenaars Inge en Martin Riebeek reizen met deze vraag de hele wereld over. De antwoorden die ze krijgen, zie je nu in museum De Pont, in hun film ‘The Essential’. Omroep Brabant
 • Het Utrechts Monumentenfonds (UMF) schreef een opdracht uit voor een kunstwerk ter herinnering aan Maria van Pallaes. Deze Utrechtse weldoenster stierf 350 jaar geleden. Eveline van de Griend uit ‘s-Hertogenbosch is een van de genomineerde kunstenaars die hun schetsen mogen uitwerken naar een ruimtelijk ontwerp. Erfgoedstem

film

 • Gesprek met Klaas van Eijkeren over zijn no-budget film Patria. De Bosschenaar maakte een film over Nederlanders die meevochten in de Eerste Wereldoorlog. Cultuurbewust
 • Max Joakim Diezenberg maakte een documentaire over genderdiversiteit. The Wardrobe of Gender is zijn afstudeerfilm aan de kunstacademie St.Joost in Breda en via het crowdfundingplatform Voordekunst haalde hij genoeg geld op om zijn project te realiseren. De film is afgerond in augustus. Cultuurbewust

muziek

 • Pianist Jan-Willem Rozenboom voert in september en november de Goldbergvariaties van Bach uit. Een bijzonder avontuur voor de man die de meeste Brabanders kennen als de pianist en componist van Guus Meeuwis. Omroep Brabant
 • Olga van der Pennen, componist / programmadirecteur van het Festival Muzikale Oktober Best, geeft de gemeente Best dit jaar een ‘muzikaal cadeau’: een speciaal voor het festival geschreven compositie voor viool en piano. Eindhovens Dagblad
 • “Produceren is tegenwoordig veel belangrijker dan draaien. Met alleen draaien kom je er niet meer. De DJ’s worden steeds meer artiest”, aldus DJ Hardwell uit Breda. Omroep Brabant

kunst in de openbare ruimte

 • Ornamenten op gevels aan gebouwen aan onder meer de Peellandstraat, Kempenlandstraat en Sint-Lucasstraat in ‘s-Hertogenbosch onthuld. De kunstwerken zijn gemaakt door Christine Jetten. Bastion Oranje
 • De vijf ogen van stadskunstenaar Lucas de Man hangen aan gebouwen in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant
 • Expositie die in het kader van BredaPhoto onder de bruggen van de Bredase singels is aangebracht, is keer op keer het doelwit van vandalisme. BN – De Stem

kunstonderwijs

 • De voltallige Raad van Toezicht van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten is opgestapt. De Gelderlander
 • De rockacademie in Tilburg bestaat vijftien jaar. Omroep Brabant

cultuureducatie – en participatie

 • Johan Idema schreef een boek ‘How to Visit an Art Museum’. Het boek toont de zin en onzin van de museumetiquette. Het typische museumgedrag – loop langzaam, maar blijf doorlopen – is zelden het meest lonend. Idema gaat binnenkort in gesprek met een aantal museumdirecteur over de vraag of en h—e museumbezoek ook anders kan. Kunstbeeld
 • De Fantasiefabriek, een creatief recycle centrum waar kinderen aan de slag gaan met schone afvalmaterialen, wordt vrijdag 26 september geopend in Engelen. Brabants Dagblad
 • Samen met Blink Uitgevers ontwikkelt Het Concertgebouw een Digitale Leerlijn Muziek, waarmee docenten Žn leerlingen op eigentijdse wijze aan de slag kunnen met muziekonderwijs. Het Concertgebouw
 • Hoe geef je als (aankomende) leerkracht in het primair onderwijs vorm aan het vakgebied ‘Dans’ in je onderwijspraktijk? De studiedag Dans! Op 30 oktober biedt handreikingen aan docenten, studenten van pabo’s en dansvakopleidingen en leerkrachten in het primair onderwijs. NBDK
 • Jonge filmers hebben tussen 11 en 15 augustus tijdens het One Week Filmproject eigen films gemaakt. Dit in het kader van SOLOS GROWTH. Premire op vrijdag 26 september tijdens het Nieuwe Filmers Festival in Theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • De Nederlandse Boekenbon is een non-profit organisatie die het lezen wil bevorderen. De organisatie bestaat dit jaar 80 jaar en viert dit met de ontwikkeling van speciale en persoonlijke Boekenbonnen. Na de Kook Boekenbon met Herman den Blijker en de Spannende Boekenbon met Saskia Noort is er nu de Kinder Boekenbon, speciaal voor de kleine lezers. Literatuurplein
 • Het project Passage van Nik Hemmeryckx is de winnaar van de eerste Book Lab Award. Via iBeacons waarschuwt je smartphone je wanneer je in de buurt van een betekenisvolle plek bent. Je opent de app en laat je verrassen met het verhaal achter het verhaal en die plaats, met fragmenten uit romans, interviews met auteurs, enz. inct.nl

amateurkunst

 • Vught Vocaal viert 25 jarig jubileum met concert. Brabants Dagblad
 • Theatergezelschap Prettig Gestoord van theatermaker Pythia Winia speelt de voorstelling ‘Ongehoord’. De groep bestaat uit acht leden met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • De Erfgoedmonitor maakt feiten en cijfers over cultureel erfgoed online beschikbaar. In deze Erfgoedmonitor zijn de aantallen gebouwde en archeologische rijksmonumenten te vinden en het aantal musea, maar bijvoorbeeld ook hoe het met die monumenten gaat en hoeveel archeologisch onderzoek er in Nederland plaatsvindt. Erfgoedstem
 • Herbestemming van kerkgebouwen is voornamelijk een lokale aangelegenheid, waardoor discussies over de toekomst van kerkgebouwen zich beperken tot individuele casu•stiek. Publicaties gaan vaak in op het succes van herbestemde kerken, terwijl er minder aandacht is voor de vraag waarom herbestemming van kerkgebouwen vaak mislukt. Koen Raats noemt 5 factoren die een rol spelen in de keuze voor herbestemming of sloop. Platform Voer
 • De stichting Dongespoorbrug wil de oude, roestige spoorbrug over de Donge bij Geertruidenberg transformeren tot een ‘parkachtige’brug. BN – De Stem
 • Volgend jaar wil het Huis van Waalwijk een grootschalige expositie houden rondom het werk en leven van de architect Kropholler. Brabants Dagblad
 • Het project West Brabantse Waterlinie is officieel begonnen. BN – De Stem

bibliotheken

 • De Innovatieraad van het SIOB heeft drie projecten geselecteerd die vanwege hun vernieuwende karakter in aanmerking komen voor ondersteuning. Het gaat om de projecten Durf te vragen!, Raspberry Pi en Wijsheid in crisistijd. Het laatste project is van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. SIOB
 • De Stadsbibliotheek aan de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch krijgt er 62 nieuwe werk- en studieplekken bij. Brabants Dagblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Een eerste indruk Van Gogh Experience in Etten-Leurse kerk. BN – De Stem
 • De leegstaande panden op het KVL-terrein in Oisterwijk worden in de herfstvakantie omgetoverd tot ŽŽn groot spookhuis oor een griezeltocht. Brabants Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie