Trends & ontwikkelingen 27 februari 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de moties bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rijksoverheid.nl
 • Erken, benoem en honoreer de innovatieve kracht en de kwaliteit van festivals. Dat is de boodschap van een manifest dat op bushokjesformaat bij minister Bussemaker, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten is aangeboden. Theaterkrant
 • Minister Bussemaker stuurt een brief naar de Tweede Kamer over 3 instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie. Rijksoverheid.nl
 • Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer bij de evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B. Rijksoverheid.nl
 • Toespraak van minister Kamp (EZ) bij de Staat van de Economie op 13 februari 2015 in ‘s-Gravenhage. Buma/Stemra zegt, in een reactie op Kamp’s bewering dat auteursrechtregimes een voorbeeld zijn van belemmeringen waar Nederlandse ondernemers op zouden kunnen stuiten, dat auteursrecht ‘juist een duurzaam model voor het genereren van inkomsten’ biedt. Rijksoverheid.nl , Inct.nl
 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kustenaars ten opzichte van hun exploitanten versterkt. Zij zijn bij deze overeenkomsten met exploitanten (zoals uitgevers en platenmaatschappijen) vaak de zwakkere partij. Daarom versterkt de staatssecretaris hun positie. Rijksoverheid.nl , Eerste Kamer
 • Stichting BREIN heeft zes Nederlandse websites offline gehaald die het streamingprogramma Popcorn Time aanboden. De beheerders zijn ge•dentificeerd en er is een schikking getroffen. Entertainment Business
 • Oude monumenten een nieuw leven geven, wordt een stuk eenvoudiger door een wijziging in de concept-Omgevingswet. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) deed een ogenschijnlijk onbeduidende aanpassing: de term monumentencommissie is vervangen door het begrip gemeentelijke adviescommissie. Maar de impact daarvan voor de kwaliteit van de leefomgeving is groot. Binnenlands bestuur , Ruimtelijke kwaliteit , Rijksoverheid.nl
 • De ‘Roadmap SMART Culture’ is een meerjarige onderzoeksagenda die laat zien hoe onderzoek op het gebied van cultuur, kunst en media bij kan dragen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en industri‘le vraagstukken. De Roadmap SMART Culturezal na 2015 gebruikt worden als een van de uitgangspunten voor de calls for proposals die gericht zijn op de topsector Creatieve Industrie. NWO , NWO
 • Wat moet de rol zijn van provincies voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie? Wat zijn de actuele vraagstukken? Wat zijn de (wettelijke) taken van provincies en wat is het huidige beleid? Wat zijn de standpunten over cultuur van de politieke partijen in de provincie? Het LKCA stelt een dossier samen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. LKCA
 • De Erfgoedinspectie zal op verzoek van de gemeente Rotterdam een extra onderzoek instellen bij het Wereldmuseum. De inspectie is bedoeld om te controleren of de teruggave van bruiklenen aan de oorspronkelijke eigenaren zorgvuldig gebeurt. De Volkskrant , De Groene Amsterdammer
 • Laat kunstinstellingen zelf bepalen waarin ze onderscheidend zijn en zich verhouden tot de stad Žn de (inter)nationale markt. Geef niet alleen vierjarige subsidies, maar ook financiering voor ŽŽn, twee of meer dan vier jaar. Verleid tot samenwerking maar maak het niet tot een beoordelingscriterium voor subsidies. Dat zijn enkele aanbevelingen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in zijn vierjaarlijks onderzoek naar de cultuursector. RRKC.nl
 • Het Stadsinitiatief van Rotterdam gaat in 2015 verder onder de naam CityLab010. De opzet blijft bijna hetzelfde, er wordt gezocht naar idee‘n en initiatieven van Rotterdammers. Het verschil zit in de opgave, ditmaal dienen maatschappelijke vraagstukken te worden aangepakt. B&W wil hiermee de Rotterdammers meer zeggenschap geven over hun stad. De Architect
 • De gemeenteraad van Roermond heeft op 12 februari 2015 ingestemd met het plan ‘ECI Herstart’. ‘ECI Herstart’ geeft een nieuwe koers voor ECI Cultuurfabriek met realistische doelstellingen en een stabiele exploitatie. Gemeente Roermond
 • Op 17 februari 2015 organiseerden IETM, Kunstenpunt en deBuren een panelgesprek over zin, onzin en aanpak van het “meten” van de maatschappelijke impact van cultuur. Het gesprek maakte deel uit van The art of valuing: between evident and evidence-based, een tweedaags seminarie over de waarde van cultuur, waaraan beleidsmakers (ministeries, fondsen, arts councils) uit heel Europa deelnamen. Een videoverslag. De publicatie ‘De waarde van cultuur’ nu ook in Engelstalige versie. De BurenCultuurnet.be
 • Enriching Britain : Culture, Creativity and Growth. The 2015 Report by the Warwick Commission on the Future of Cultural Value. Rapport over de investeringen in de kunsten, de rol van cultuureducatie en de bijdrage van de cultuur en de creatieve industrie aan de positie van het Verenigd Koninkrijk in de wereld. Volgens het rapport krijgen jongeren in Groot-Brittanni‘ steeds moeilijker toegang tot kunst- en cultuureducatie. Dit zou extra gelden voor kinderen uit gezinnen met een sociaal-economische achterstand. University of Warwick
 • De Britse stad Manchester beschouwt cultuur als onderdeel van de strategie om te groeien. The Guardian

provincie noord-brabant

 • Leerlokaal KVL krijgt nieuwe huurders. De leerlingen van het Leerlokaal in Oisterwijk hebben een huurovereenkomst gesloten met Andriessen & Citrus Software. Dit betekent een volgende stap in het project dat deel uitmaakt van JOB-House, het programma waarmee de provincie Noord-Brabant jongeren betrekt bij erfgoed. Bijna ŽŽn jaar na de start van het project is er een huurder gevonden voor het gebouw op het KVL-terrein dat zij herbestemmen. Oisterwijk Nieuws

grote brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad van Breda heeft weinig grip op organisaties en bedrijven waarvan de gemeente geheel of gedeeltelijk eigenaar is. Dat komt omdat de informatie die de fracties krijgen ‘summier’ is, maar ook omdat ‘niet erg helder’ is wat de raad eigenlijk te vertellen heeft. BN – De Stem
 • Het Breda’s Museum wordt meer betrokken bij de samensmelting met MOTI tot een nieuw Bredaas museum. Binnen de gemeenteraad was kritiek op het feit dat MOTI met drie man vertegenwoordigd is in de werkgroep die de fusie onderzoekt. Hierdoor zou de werkgroep niet meer onafhankelijk zijn. Breda vandaag
 • NHTV en Dutch Game Garden openen op 3 maart een creatieve broedplaats voor start-ups in de gamesindustrie in Breda. Het is de derde game-incubator in Nederland die onder de vlag van Dutch Game Garden opereert en de eerste in het zuiden van Nederland. De gemeente Breda betaalt 0,5 miljoen euro voor de komende drie jaar. Pretwerk.nl , BN – De Stem
 • De speciale concerten die in het kader van het Vincent van Goghjaar op de agenda staan voor Breda, zijn afgelast. De aanvraag voor subsidie was op onderdelen niet duidelijk, volgens de gemeente Breda. BN – De Stem
 • Wethouder Marco van Dorst (D66, financi‘n) heeft afgelopen dinsdag in de Eindhovense gemeenteraad een motie van wantrouwen overleefd. De VVD besloot de motie van wantrouwen in te dienen vanwege de financi‘le problemen rond Muziekgebouw Frits Philips. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De toezeggingen die vanuit het provinciebestuur en de regiogemeenten zijn gedaan om bij te dragen aan een structurele verbetering van de financi‘le positie van het Muziekgebouw Frits Philips zijn boterzacht. Buurgemeenten betalen in Nederland maar zelden mee aan de kosten van schouwburgen of concertzalen. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • Muziekgebouw Frits Philips gaat dit jaar afsluiten met een tekort van naar verwachting 536.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • Film- en theaterhuis Plaza Futura in het Natlab in Eindhoven heeft vorig jaar noodgedwongen vijf arbeidsplaatsen moeten schrappen om financieel gezond te blijven. De definitieve jaarrekening over 2014 is nog niet verschenen, maar volgens de directie zal daaruit blijken dat Plaza Futura op het verlies van 2013 is ingelopen. In 2013 was er een tekort van 75.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven heeft volgens burgemeester Rob van Gijzel te weinig allure. Om van zijn stad een ware stad te maken, moet de skyline omhoog en is een doorgroei naar 300.000 inwoners nodig. Binnenlands bestuur
 • Vijftig miljoen aan subsidies staan er in het gloednieuwe subsidie-overzicht van de gemeente Helmond. Zij maakt daarmee openbaar hoe alle bijdrages in 2014 werden verdeeld onder verenigingen. Eindhovens Dagblad , Gemeente Helmond
 • Het college van B & W van ‘s-Hertogenbosch is niet van plan alle stukken uit de coalitie-onderhandelingen openbaar te maken. Een interne memo waarin staat hoe het onderhoud van de Sint-Jan wordt betaald, blijft geheim. Omroep Brabant
 • Kunstenaar Christine Jetten, zangduo Danny en Wim van Nimwegen en opera producent Stichting Het Vervolg zijn genomineerd voor de Cultuurprijs Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Het jazzfestival Stranger than Paranoia is internationaal erkend en volgens de Tilburgse politiek van grote culturele waarde voor Tilburg. Dat bleek tijdens de raadscommissie Vestigingsklimaat. Brabants Dagblad
 • Tilburgse arthouse bioscoop Cinecitta moet de geluidsoverlast van twee airco-installaties aanpakken. Burgemeester Noordanus legt de gerenoveerde bioscoop een zogeheten last onder dwangsom op. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg heeft de inschrijving geopend voor het Ketelhuis in de Spoorzone. Ze hoopt op een verrassende invulling: iets wat past bij het thema kennis, onderwijs en het nieuwe werken. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • MIK blijft in gesprek met de Meierij gemeenten over cultuureducatie. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Lijst Linssen vraagt zich af wat de rol van het Cultuurbedrijf in het Bergse cultuurbeleid is. Het Cultuurbedrijf in Bergen Op Zoom, waarin Markiezenhof en CKB De Maagd werden ondergebracht, bestaat sinds eind 2014.. BN – De Stem
 • De gemeenteraad van Best heeft nog geen besluit genomen over een garantstelling voor het Tejaterke. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Best wil het omstreden kunstwerk De Mol redden en heeft daar nog maximaal 60.000 euro voor over. Iets meer dan de helft van de bevolking van Best wil het kunstwerk redden. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • Theek 5 doet niet langer mee aan de voorbereiding van de bouw van een multifunctionele accommodatie (mfa) aan de Hoge Ham in Dongen. BN – De Stem
 • Hilda Vliegenthart-Klein Bramel (46) is de nieuwe directeur-bestuurder van Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur. Op 15 mei neemt ze de taken over van interimbestuurder Martin Loeve. BN – De Stem
 • Een nieuwe, onafhankelijke stichting moet het gezicht worden van de Nuenen-promotie. Belangrijkste aandachtspunt in de villagemarketing: het historisch lint aan de Berg ontwikkelen tot het Montmartre van Brabant. Er komt een beeldengroep naar het schilderij ‘De aardappeleters’ van Van Gogh in Nuenen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Ook Nuenen krijgt nu zijn project Sjors Sportief en Sjors Creatief. 2000 basisschoolleerlingen ontvangen in april een boekje met allerlei kennismakingsactiviteiten bij sportverenigingen, culturele en andere organisaties. Eindhovens Dagblad
 • Gegadigden voor een nieuwe invulling van de bibliotheekvestiging in Middelbeers lijken vooral uit de culturele hoek te komen. Eindhovens Dagblad
 • De oprichting van Stichting Jan Cunen krijgt groen licht. Eerder ging de gemeenteraad al akkoord met het oprichten van de stichting. Het college van B en W gaf dinsdagmiddag het formele startsein voor de zoektocht naar een nieuw bestuur voor het Osse museum. Brabants Dagblad
 • De voormalige parochiekerk in Hulsel kan een nieuw leven tegemoetzien, met als functies wonen met kantoorruimte. De koop is nog niet definitief omdat de kandidaat-koper, Bouwontwerp en Adviesburo Goossens uit Hoogeloon, nog in overleg is met de gemeente Reusel-De Mierden over de bestemmingswijziging. Eindhovens Dagblad
 • Tijdens een raadscommissievergadering in Uden bleek dat er geen steun voor een doorstart van MIK Uden ziet meer in een samenwerkingsverband van cultuurdocenten in Uden. Brabants Dagblad
 • De ondergang van de grote cultuurinstelling MIK dreigt ook het einde te worden van Pieter Brueghel, het succesvolle educatiecentrum voor beeldende kunst en drama in Veghel. De roep om in ieder geval deze MIK-afdeling te redden zwelt aan. Brabants Dagblad
 • College van Valkenswaard : Cultuurcentrum De Hofnar en het gemeentehuis in Valkenswaard worden voorlopig niet verbouwd tot De Nieuwe Hofnar. De bezuiniging op subsidie voor 2016 wordt niet gehaald. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Kunstencentrum Waalwijk neemt het initiatief voor raamschilderingen in leegstaande panden in het centrum van Waalwijk. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • EŽn op de zes werkenden in Nederland werkt als zelfstandige, meestal als zzp-er. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leeft 15 procent van hen onder de armoedegrens. Erik Stam, hoogleraar aan de Utrecht University School of Economics, over e positie van de zzp-er in Nederland. Trouw
 • Het CBS ziet voor het eerst in 5,5 jaar een lichte prijsstijging voor architectendiensten. De prijzen liggen 0,2% hoger dan jaar eerder. Het algemene vertrouwen van ondernemers in de bouw verbeterde in het eerste kwartaal van 2015 ook. Dit blijkt uit CBS onderzoek en de jaarlijkse COEN Enqute. BNA
 • Het nieuwe online platform The Fulcrum moet de architectuurmarkt in heel Europa professionaliseren en transparanter maken. De portal is gisteren officieel gelanceerd, zo maakt Architectuur Lokaal bekend. Architectenweb.nl
 • Created on Friday is een nieuw videoplatform in Eindhoven waar opdrachtgevers op vrijdag creatieve opdrachten op kunnen zetten. De tweede vrijdag volgt de keuze uit de oplossingen. Daarna gaat de co-creatie in. Op de derde vrijdag wordt het eindproduct getoond. Eindhovens Dagblad
 • Op dit moment zijn er 5 grote publiekstentoonstellingen in Nederland. Kan dat, vijf van zulke internationale blockbusters tegelijkertijd? Versterken of kannibaliseren ze elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen van zulke kostbare exposities? Vijf directeuren geven antwoord. NRCQ
 • De internationale kunstmarkt is wispelturig en sommige kunstenaars worden geslachtofferd. Bloomberg.com , NRCQ
 • Kunstenaar Frank van Hemert voerde noodgedwongen een juridische oorlog met verffabrikant Schmincke. Nooit had hij kunnen vermoeden dat door de aankoop van honderden tubes verf een deel van zijn oeuvre onherstelbaar werd verwoest. Op mysterieuze wijze werd de roze verf na jaren weer vloeibaar. De Telegraaf
 • We zitten middenin een bioscoopbouwhausse. In 2014 werden er 52 nieuwe zalen geopend, dit jaar komen er nog eens minstens 62 bij en ook in 2016 wordt een aantal bouwprojecten afgerond. De schermdichtheid neemt toe in Nederland, maar toch vooral in de grotere steden. Filmkrant
 • De vernieuwingen waar het International Film Festival Rotterdam zo trots op is, kunnen de inhoudelijke zwaktes van het festival niet te verhullen. Toch blijft het IFFR een belangrijke rol vervullen. Rond de afgelopen editie van het IFFR klonk er kritiek op het festival in onder andere NRC Handelsblad, de Volkskrant en De Filmkrant. Zakelijk directeur Janneke Staarink reageert. 8 weekly , Vers beton
 • Tijdens de Berlinale hebben de scenarioschrijversplatforms Scriptbank (NL) en Scriptmakers (DE) besloten om hun krachten te bundelen. Producenten en schrijvers die partners zoeken hebben door de bundeling toegang tot schrijversnetwerken aan weerszijden van de grens. Scriptbank.nl en Scriptmakers.de cre‘ren zo internationale mogelijkheden voor nieuw en bewezen schrijftalent. Scriptbank
 • Uitgeverij Lebowski start in februari 2015 met de Book of the Month Club. Daarbij wordt iedere maand een herontdekking van een vergeten boek, een klassieker of ander bijzonder boek uitgegeven. Deze uitgaven zijn slechts te koop bij een select groepje boekhandelaren in Vlaanderen en Nederland. Het concept zorgt voor flink wat ophef in de boekenbranche. Inct.nl , tzum.info
 • Bruna lanceert over drie maanden onder de naam Bliyoo een abonnement voor onbeperkt digitaal lezen. Net als bij Spotify voor muziek en Netflix voor series en films kan iedereen die zich aanmeldt zoveel boeken en tijdschriften lezen als hij of zij wil. Bruna wordt inmiddels overweldigd door aanmeldingen. NU.nl , HP – de Tijd, Inct.nl
 • De Poolse start-up OpenBooks.com gaat experimenteren met een model waarin lezers alleen voor de e-books betalen die ze de moeite waard vinden. De site begint met uitgeverloze boeken (self-publishing). In de e-books komt op een flink aantal plaatsen een doneer-knop te staan, zodat lezers er regelmatig aan herinnerd worden dat ze hun waardering tot uitdrukking kunnen brengen. Inct.nl
 • Tom Kabinet, de website die tot nu toe alleen tweedehands-e-books verkocht, verkoopt nu ook nieuwe e-books. Mede-oprichter Jellema zegt : ‘Wij zijn de enige site waar je de boeken die je er koopt, ook weer tweedehands kunt verkopen.’ De Volkskrant
 • Na uitgebreid overleg met artiesten, beheerorganisaties, platenmaatschappijen en retailers, heeft de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) besloten dat vrijdag de nieuwe internationale releasedag wordt voor muziekreleases. Voorheen waren releasedata gespreid per gebied. Entertainment Business
 • Q-Factory begint een nieuw poppodium in Amsterdam. 3voor12.vpro.nl

cultuurmarketing

 • Ken je klant: het belang van CRM voor de culturele sector volgens expert Pieter de Rooij. Cultuurmarketing
 • Altijd al benieuwd geweest naar de geheimen achter de Museumnacht Amsterdam? Op de inspiratiemiddag over jongerenmarketing vertelde N8 niet alleen over de Museumnacht, maar ook over de N8 sokkels, Nachtbrakers, de Nachttour en nog veel meer. Cultuurmarketing
 • Is jouw bezoeker een passant, participant of onderdeel van het kernpubliek? Tussen toeval en routine: klantloyaliteit bij podiumkunstaccommodaties. Cultuurmarketing

financiering

 • The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen Žn buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Deadline voor deze open oproep is 17 april. Art of Impact
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt zestien Nederlandse partijen die hun projecten, producten en idee‘n presenteren op South by Southwest 2015 in Austin, Texas. SXSW is een van de belangrijkste festivals ter wereld op het gebied van technologie, film en muziek. Stimuleringsfonds
 • De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitzonderlijke talenten in de architectuur, vormgeving en e-cultuur ondersteunt. Bovendien beoogt de subsidieregeling hun cultureel ondernemerschap te versterken. Deadline 4 maart. Stimuleringsfonds
 • Sinds 2014 is er een samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en het Materiaalfonds. Ontwerpers die subsidie krijgen kunnen zonder extra toetsing een rentevrije lening van het Materiaalfonds ontvangen. Ook zonder een toekenning van het Stimuleringsfonds kunnen ontwerpers bij het Materiaalfonds terecht. De leningen zijn bedoeld voor allerlei projecten. De eerstvolgende deadline is 13 maart. Daarna is er weer een mogelijkheid op 15 mei. Stimuleringsfonds
 • Musea en andere erfgoedinstellingen kunnen tot 20 maart een aanvraag indienen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s. De bijdrage is bestemd voor programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Mondriaanfonds
 • De lijst met Tijdelijke Binnenlandateliers waarvoor beeldend kunstenaars en bemiddelaars zich tot en met 20 maart kunnen aanmelden is bekend. Voor een werkperiode van twee tot zes maanden in 2015 biedt het Mondriaan Fonds ateliers aan bij Werkplaats in Diepenheim, Luceberthuis in Bergen, M4gastatelier in Amsterdam, Gastatelier Louwrien Wijers in Ferwert en Stichting IK in Oost-Souburg. Mondriaanfonds
 • De nieuwe aanvraagronde voor Buitenland ateliers is van start gegaan. Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen zich tot 1 mei aanmelden voor een werkperiode bij Arts Iniative Tokyo, A-I-R Laboratory in Warschau, Capacete in Rio de Janeiro, AIR Berlin Alexanderplatz, Wiels in Brussel, Projectstudio China, ISCP in New York, Instituto Buena Bista in Curaao en CCS Bard in Annandale-on-Hudson. Mondriaanfonds
 • Op 2 april houdt het Mondriaanfonds Open Huis Beeldende Kunst en Erfgoed. Kunstenaars, opdrachtgevers, bemiddelaars die met vragen zitten zijn welkom. Mondriaanfonds
 • Twee speelfilmplannen zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van € 860.000 in het kader van het project De Oversteek. Een gezamenlijke commissie van VPRO en NTR, het Nederlands Filmfonds en het Mediafonds selecteerde de filmplannen. Naar verwachting worden de twee speelfilms vanaf 2016 in de bioscoop uitgebracht en op televisie uitgezonden. Filmfonds
 • Tijdens de Po‘zieweek 2015 is de omzet van po‘zie in Nederland met 152% gestegen ten opzichte van de periode voordien, zo maakte het CPNB vandaag bekend. Daarmee was de derde Po‘zieweek succesvoller dan ooit. De actie Boek een dichter die door het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met SSS werd georganiseerd, zorgde bovendien voor een stijging van het aantal optredens. Letterenfonds
 • Met ingang van 1 februari 2014 heeft minister Bussemaker twee nieuwe leden benoemd in de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten. Het gaat om Frits Lintmeijer en Stef Oosterloo. Fonds Podiumkunsten
 • De vierde editie van het Fonds on Tour e-zine behandelt het thema ‘Goed, Beter, Best – Artistieke kwaliteit van hier en nu’. Fonds Podiumkunsten
 • Kunst Centraal voert de komende maanden in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie een quickscan uit naar succesvolle projecten met mediakunst in het primair onderwijs. De quickscan vormt de basis voor een aantal aanbevelingen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Met de Nikon Theater Fotografieprijs blazen camerafabrikant Nikon en het Nederlands Theaterfestival de voormalige Theaterfotoprijs nieuw leven in. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival aan de fotograaf van de beste theaterfoto van het seizoen. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van vijfentwintighonderd euro. Theaterkrant
 • De Dr. Elly JaffŽ Prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs voor literaire vertalingen uit het Frans, is toegekend aan Hannie Vermeer-Pardoen voor haar vertaling van De reizigers op de imperiaal van Louis Aragon. Literatuurplein
 • ‘Puur’ is haar droom, een debuutalbum vol Nederlandstalige, hedendaagse chansons en kleinkunst liedjes, met hier en daar een pop- of country sausje. Zangeres en theatermaakster Simone is aan het crowdfunden. Voordekunst

cultuurnieuws per kunstdiscipline

algemeen

 • ‘Het alomtegenwoordige cultuurpessimisme ten spijt, de moderne tijd zal ingaan als een tijdperk van buitengewone creativiteit en culturele innovatie. Het kapitalisme kenmerkt zich immers door continue technologische vooruitgang, wat op zijn beurt hand in hand gaat met culturele vooruitgang.’ Thibault Viaene betoogt dat markt en kunst de ultieme bondgenoten zijn in een cultureel succesverhaal dat onze Westerse beschaving naar ongekende hoogtes heeft getild. Hoogtijd voor de kunstenaar om dat kapitalisme te omarmen. Apache.be
 • Hoe creativiteit een talent van iedereen en een oplossing voor alles werd. De Correspondent

architectuur en vormgeving

 • Het narratieve in architectuur beleeft een – bescheiden – opleving. Het symposium Against the Grain dat Bureau Europa en de Univerteit Aken onlangs organiseerde, bevestigt de waarde en toont de reikwijdte van het narratieve in architectuur. Archined.nl
 • Een goed functionerende stad is niet gemodelleerd volgens een hi‘rarchische boomstructuur, maar kent talloze knooppunten van elkaar overlappende werelden en structuren. De manier waarop de stad als platform functioneert wordt steeds meer be•nvloed door online marktplaatsen, de achterliggende software en haar algoritmes. Martijn de Waal, een van de oprichters van TheMobileCity.nl, schreef een essay in de reeks ‘Filosofen agenderen de stad’ in kader van de Agenda Stad. Ruimtevolk
 • Gemeenten omarmen bewonersinitiatieven om zo met krimpende budgetten de openbare ruimte aantrekkelijk te houden. Deze initiatieven passen in de geest van deze tijd waarin hergebruik, aandacht voor de omgeving en bottom-up-aanpak centraal staan. Ze roepen op tot hernieuwde aandacht voor beheer en onderhoud door het bestaande beter te maken en zorgen voor beleving in de openbare ruimte. Gemeenten moeten deze initiatieven niet alleen faciliteren, maar ook het protest dat erin schuilt serieus nemen. Ruimtevolk
 • In hun essay ‘De Economische Kracht van Midsize Brabant’ over de toekomst van de middelgrote Brabantse steden in de nieuwe stedelijke economie concluderen Oedzge Atzema en Han Olden dat de provincie Noord-Brabant beter niet al haar kaarten kan inzetten op metropoolvorming. Midsize Utopia is voor deze middelgrote steden een veel aantrekkelijker economisch toekomstperspectief. Brabant kennis
 • Ontwerper Hella Jongerius stelt vast dat designers het contact met de sociale en culturele waarden hebben verloren en pleit tijdens de Design Indaba conferentie in Zuid Afrika voor een holistische benadering van design. Dezeen.com
 • Volgens Lidewij Edelkoort heeft er een radicale verandering plaatsgevonden in de mode die het huidige ‘fashion system’ geheel obsoleet heeft gemaakt. Het mode onderwijs blijft het individualiteitsprincipe bijbrengen aan jongeren die in een wereld zijn opgegroeid met sociale netwerken, waarin alles gebaseerd is op het delen, op gezamenlijke creaties. Fashion United
 • Kunsthistoricus Saskia de Bodt brengt met De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw het eerste overzichtswerk over boekillustratie vanaf het begin van de twintigste eeuw tot aan onze tijd. 8weekly

beeldende kunst

 • Platform Beeldende Kunst en de Akademie van Kunsten organiseerden een debat over plagiaat in de kunsten. Twee verslagen. Kunstbeeld , Egbert Dommering
 • Noordbrabants Museum exposeert een keuze uit de collectie WŸrth. Omroep Brabant

film

 • De jeugdfilm Alles mag over de 11-jarige Tygo, die gek is op carnaval en bij de majorettes wil, won een Emmy Award. De film werd in Sint-Oedenrode opgenomen. NRC
 • Naar aanleiding van de viering van het 20 jaar cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland organiseren het Utrechtse filmtheater Louis Hartlooper Complex en VPRO Cinema voor de tweede maal het Vlaamse Film Festival. Tijdens het festival wordt de Vlaamse film in Nederland in een mooi daglicht geplaatst. Het programma is in mei te zien in Utrecht en Amsterdam. CVN.be

letteren

 • Het Mediafonds en het Nederlands Letterenfonds blazen het radiodrama nieuw leven in. Vanaf 6 maart zijn er wekelijks zes nieuwe hoorspelen te beluisteren tijdens het HoorspelHalfuur op NPO Radio 1. Fluiten in het donker is een gezamenlijk project van het Mediafonds, het Nederlands Letterenfonds en de omroepen VPRO, NTR en AVROTROS. Zij gaven zes literaire auteurs de opdracht om ieder een hoorspel voor de publieke omroep te schrijven. Theaterkrant
 • De schrijver Rob van Essen is de eerste winnaar van de J.M.A. Biesheuvelprijs. De J.M.A. Biesheuvelprijs is de eerste Nederlandse onderscheiding die specifiek bestemd is voor verhalenbundels. De organisatoren stelden zich ten doel om een prijzengeld van minstens 2.000 euro binnen te halen, maar via crowdfunding werd uiteindelijk een bedrag van 4.867 euro opgehaald, afkomstig van 97 donateurs. NRC
 • De jury van de Gouden Boekenuil 2015 heeft haar longlist van twintig titels, waaronder elf romans, teruggebracht tot een shortlist van vijf titels: twee romans, twee non-fictieboeken en een verhalenbundel van een Vlaamse en vier Nederlandse auteurs, van een vrouwelijke en vier mannelijke auteurs. Literatuurplein
 • Eind vorig jaar verscheen Een land van waan en wijs, geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur. Het werd ook wel tijd dat er een nieuwe literatuurgeschiedenis voor de jeugdliteratuur verscheen, want de laatste, De hele Bibelebontse berg, verscheen in 1990. Een land van waan en wijs is een nieuw standaardwerk. Tzum.info

muziek

 • Jazzpodium Paradox en Stichting Incubate werken samen om avontuurlijke improvisatiemuziek door het jaar heen naar Tilburg te halen. De naam van de concertreeks ‘Over The Edge’ gaat over het overschrijden van muzikale grenzen. Tilburg.com
 • Iedere laatste dinsdag van de maand wordt er in het Tilburgse MIDI de Singer Songwriters avond georganiseerd; een evenement waar drie singer songwriters hun muzikale verhalen voordragen. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Voor het eerst in de geschiedenis maken De Nationale Opera (DNO) en Het Nationale Ballet (HNB) gezamenlijk een productie: op 15 april 2016 gaat RomŽo & Juliette in premire, op muziek van Hector Berlioz en in regie en choreografie van Sasha Waltz. Het is een van de vele premires die de twee gezelschappen in het theaterseizoen 2015-2016 op het programma hebben staan. Theaterkrant
 • Voor het eerst werken de drie operagezelschappen uit de Basisinfrastructuur met elkaar samen. de Nederlandse Reisopera, Nationale Opera & Ballet en Opera Zuid toeren in maart 2016 door het land met Il matrimonio segreto van Domenico Cimarosa. Dit werd bekendgemaakt door De Nederlandse Reisopera (NRO) uit Enschede. Theaterkrant
 • Theaterfestival Boulevard en Van Gogh Brabant roepen beginnende, niet-structureel gesubsidieerde theatermakers op om een plan in te dienen voor een korte familievoorstelling ge•nspireerd op het werk of gedachtegoed van Vincent van Gogh. De vier beste voorstellen krijgen een speelplek op Theaterfestival Boulevard. Theaterkrant
 • Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch maakte de eerste namen voor de editie van dit jaar bekend. Brabants Dagblad
 • In het Evoluon in Eindhoven vindt de eerste editie plaats van de stand-up comedy night ‘This is Comedy’. Op het affiche louter comedians uit Engeland en Amerika. Eindhovens Dagblad
 • Onder de naam Destination: Impro strijkt een nieuw initiatief in de Tilburgse Spoorzone neer. In de Smederij worden in februari, april en juni speciale avonden rond improvisatietheater georganiseerd. Brabants Dagblad
 • Zaterdag 28 februari vindt de studiemiddag van de Vereniging voor Dansonderzoek plaats in Utrecht. Het thema van deze middag is Connect! De relatie tussen performer en toeschouwer. Ook wordt er deze middag de publicatie Danswetenschap in Nederland deel acht gepresenteerd. Dansonderzoek.nl

kunst in de openbare ruimte

 • Wat is het belang van de openbare ruimte? Welke rol kan kunst daarin spelen? Wat betekent publiek opdrachtgeverschap vandaag? En wat doet kunst in opdracht voor het publiek? 5 debatavonden n.a.v. de Vlaamse Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ zijn een onderdeel in een proces van beleidsontwikkeling en actie rond kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Bamart.be
 • In de hoogwatergeul van de IJssel in Westervoort verschijnt van 26 februari tot en met 1 maart 2015 het nieuwe kunstwerk van Daan Roosegaarde in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. Het kunstwerk heet ‘Waterlicht’ en dompelt de bezoeker onder in een fata morgana van licht en de nieuwste technologie. De Architect
 • In een kapel van de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch is tot Pasen een kunstwerk van Ilse Vermeulen te zien. In een paars licht dat in de grote kerk meteen opvalt, heeft de Bossche kunstenaar 52 corpussen opgehangen, 52 keer het lichaam van Christus dat ze van kruisbeelden afhaalde die ze in de loop der jaren verzamelde. Omroep Brabant
 • Het beeld Speelhuisvrouw, dat nu nog in de Speelhuislaan in Breda staat, moet vertrekken. Volgens de gemeente past de Speelhuisvrouw niet in het beeld van het nieuwe station, dat vlakbij het beeld staat. De maker van het beeld, Sylvia Thijssen, vindt dat jammer. Ze zoekt nu een nieuwe plek, liefst in de Speelhuislaan. Breda vandaag
 • Essay van Marianne Selie over po‘zie in de openbare ruimte. De Groene Amsterdammer

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Anne Pabon, afgestudeerd op de Design Academy en nu ontwerpster bij Studio Siem&Pabon, ontwikkelde een project in metaalbewerking speciaal voor gedetineerden in de penitentiaire inrichting Veenhuizen. Dit project heet Las-tig, en resulteert in vier verschillende simpele maar prachtige fietsframes. Het project is ook opgenomen in Collectie Veenhuizen. De Architect
 • Op de begane grond van gebouw Anton in het Eindhovense Strijp-S is Onder de Leidingstraat gevestigd. Dit is een cafŽ, restaurant, deli en supermarkt met organische producten, kreeg een passend rauw en eigentijds interieur naar ontwerp van Marjan Sarab. Architectenweb.nl
 • De reizende expositie ‘Brabantse mode in Rood en Wit’ start in Veldhoven. De kledinglijn van de Tilburgse ontwerper Truus de Kanter op basis van de Brabantse vlag is tot stand gekomen op initiatief van de Brabantse Hoeders. “Jaarlijks realiseren we samen met het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant een Brabantbreed project dat cultuurvernieuwend is’, zegt Paul Spapens, voorzitter van de Brabantse Hoeders. Eindhovens Dagblad
 • Kunstenaar Elvira Wersche uit Nuenen maakt zandtapijten met zand uit allerlei landen van de wereld Ze is nu aan het werk in de Helmondse Cacaofabriek. Omroep Brabant
 • Het was de vraag of de Bijbelse wc-rol in Museum Kruysenhuis Oirschot te zien zou zijn. Het werk van de Bossche kunstenaar Ralph Posset zorgde op voorhand al voor boze reacties in Oirschot, maar de expositie gaat door. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De documentaire Broken Dreams wint de prijs voor de beste lange Nederlandse documentaire op DOCfeed, een driedaags documentairefestival in Eindhoven. De documentaire van filmmaakster Suzanne van Leendert en een crew van Van Osch Filmproducties uit ‘s-Hertogenbosch gaat over het Dakota-vliegtuig dat in augustus 2010 zwaar beschadigd raakte bij een transport van Best naar Katwijk. Omroep Brabant
 • De film ‘Littekens’ van de Geldropse regisseur Martin Beek is geselecteerd voor het DC Indepent Film Festival (DCIFF) in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Eindhovens Dagblad
 • Lucas de Waard presenteerde zijn debuutroman in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Bredase componist en musicus DesirŽe van Warmerdam componeert stuk naar Vincent van Gogh. BN – De Stem
 • Dirigent Jos Schroevers uit Breda maakt in april zijn symfoniedebuut bij het Rottterdams Philharmonisch Orkest. BN – De Stem
 • Bredase rockband Gingerpig presenteert zijn derde album ‘Ghost On The Highway’ in Mezz, Breda. 3voor12.vpro.nl
 • Zangeres Sharon Kovacs is dit jaar een van de vijf artiesten die kans maken op de 3FM Serious Talent Award. Eindhovens Dagblad
 • In aanloop naar Valentijnsdag werd de Kaart van de Liefde gepresenteerd: de resultaten van een onderzoek onder Nederlandse jongvolwassenen naar lust, liefde en angst. Regisseur Lucas de Man (HZT) initieerde dit onderzoek en gebruikt het in de enscenering van zijn Romeo en Julia. 8weeklyOmroep Brabant
 • Thijs van de Meeberg uit ‘s-Hertogenbosch wint het Leids Cabaret Festival. 8weekly , Omroep Brabant
 • Eind maart gaat de nieuwe dansvoorstelling van LeineRoebana Snow in June in premire. Een voorstelling met de Taiwanese danseres Kai-Yun Chen en de Zweedse cellist Jakob Koranyi. De tournee van Snow in June begint met de premire in het ChassŽ Theater Breda op 28 maart. Dans magazine

kunstonderwijs

 • Steeds vaker kiezen Nederlandse kunststudenten voor een opleiding in Vlaanderen. Een tweede studie volgen is er niet zo duur. En er zijn geen quota. Het Vlaamse kunstonderwijs verschilt ook van het Nederlandse. digitale NRC, inlog vereist
 • Knowledge Mile moet een Amsterdamse versie van de Eindhovense Strijp S. worden. Het is een coalitie van NS, KPN, Rabobank Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Zij willen er een creatieve leeromgeving vestigen. Emerce.nl
 • De Hogeschool van Amsterdam’s CMD (Communicatie en Multimedia Design) opleiding speelt slim in op het aantrekken van talent met een custom website waar toekomstige studenten een online test kunnen doen om te bepalen wat voor soort digital creative ze zijn. CMD
 • De NHTV ontwikkelt game dat er voor zorgt dat eenzame senioren weer naar buiten gaan om contact met medespelers te zoeken. BN – De Stem
 • HKU en zes Cultuurprofielscholen in de regio Utrecht gaan een partnerschap aan op het gebied van kunstonderwijs, onderzoek en professionalisering. Deze samenwerking krijgt jaarlijks vorm in projecten en stages op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Creativiteit, talentontwikkeling en interdisciplinaire samenwerking staan hierbij centraal. HKU
 • In gesprek met Jan Maarten Hartong , de initiatiefnemer van The School of House. The School of House is dŽ vakschool voor de dance industrie, van produceren tot events organiseren. De opleiding is opgezet in samenwerking met entertainmentbedrijf ID&T. 3voor12.vpro.nl , The School of House
 • Nina Spijkers is de winnaar van de Top Naeff Prijs 2015. De Top Naeff Prijs is een aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent van de Theaterschool. Spijkers studeerde in 2014 af aan de Regie Opleiding met haar succesvolle voorstelling Kwartet van Heiner MŸller. Theaterkrant
 • Vanaf september 2015 zal de Universiteit van Amsterdam starten met een vijftal Engelstalige masterspecialisaties op het gebied van conservering en restauratie. Het gaat om de specialisaties moderne en hedendaagse kunst – glas, keramiek en steen – schilderijen – textiel – en fotografie. 
Geen reacties

Geef een reactie