trends & ontwikkelingen 27 juni 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • Hoe be•nvloeden de ontwikkelingen in de samenleving het culturele leven? Wat doen de makers en hoe gedraagt het publiek zich? De Raad voor Cultuur schetst in De Cultuurverkenning een beeld van cultureel Nederland. De raad beschrijft daarin een aantal trends waarmee de cultuursector serieus rekening moet houden. De Raad voor Cultuur wil met het advies De Cultuurverkenning een discussie op gang brengen en neemt een voorschot op een vernieuwing van het cultuurbeleid. Raad voor Cultuur
 • Reacties en analyses. FNV Kiem, Mondriaanfonds, NRC, TheaterkrantCultureel Persbureau
 • Op 23 juni stuurde Kunsten ’92 een brief over Talentontwikkeling aan minister Bussemaker. Aangezien de minister heeft aangekondigd een brief hierover aan de Tweede Kamer te zullen sturen en zij een enqute heeft uitgezet onder beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars, hebben wij bijgevoegde aanbevelingen vanuit de leden van Kunsten’92 aan de minister willen meegeven. Kunsten ’92
 • Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een beleidsreactie op het rapport ‘Meedoen is de Kunst’ van de Raad voor Cultuur. Rijksoverheid.nl
 • Branchevereniging Kunstconnectie, 20 grote centra voor de kunsten verenigd in de Manifestgroep, Kunsten ’92 en de Federatie Cultuur hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Ze reageren op de brief waarin minister Bussemaker reageert op het advies ‘Meedoen is de Kunst’. In de brief worden voorstellen gedaan voor meer inhoudelijk houvast voor zowel de lokale overheden als voor de sector als geheel. Kunsten ’92
 • LKCA zegt in een reactie dat ze het beleid voor actieve cultuurparticipatie van minister Bussemaker ondersteunt, en werkt aan haar rol daarin LKCA
 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) stuurden een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het beleid op het terrein van het cultuuronderwijs. Met de nadruk op het in 2012 gestarte programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs. Reacties van de KNMO, muziekkoepel voor amateurmuziek, en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) Rijksoverheid.nl, Fonds voor CultuurparticipatieKNMO, LKCA
 • Het debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het in april ingevoerde downloadverbod, is drie maanden uitgesteld. Holland Film Nieuws
 • Na decennia van ‘denken in steen en beton’, moeten de ambtenaren en wethouders ruimtelijke ordening de omslag maken naar ‘denken in ruimte’. Dat stelt vastgoedexpert Rudy Stroink in een essay over leegstand dat hij schreef in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA). ‘Ruimte is niet meer schaars, gebruikers zijn schaars.’ Binnenlands Bestuur, College van Rijksadviseurs
 • Bibliotheken kunnen bijdragen aan de uitvoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein. De bibliotheken moeten geen taken overnemen, maar in samenwerking met maatschappelijke instellingen hun rol invullen, uitgaande vanuit de eigen kerntaak ‘leren, lezen en informeren’. VNG
 • Het CDA in het Limburgs Parlement vindt dat de provincie onder geen beding de cultuurbezuinigingen van de gemeente Maastricht moet opvangen. L1.nl

cultureel ondernemerschap

 • Zodra u als architect iets maakt, bijvoorbeeld een schets van een nieuw huis, dan wordt u in principe door de Auteurswet aangemerkt als maker van dat werk. Daarvoor hoeft u niets te doen, u hoeft zich er zelfs niet van bewust te zijn. BNA
 • De controversi‘le website ArtRank behandelt kunst als handelswaar. Een gesprek met de bedenker Carlos Rivera. The Guardian
 • Cineville, het abonnementensysteem waarmee pashouders onbeperkt terecht kunnen in filmtheaters in een groot aantal steden, breidt uit. Pashouders kunnen voortaan ook terecht bij het nieuwe filmtheater The Movies in Dordrecht Cineville.nl
 • Minister Bussemaker beslist binnenkort over het voortbestaan van de Wet op de Vaste Boekenprijs. Voor vier partijen wordt dit een belangrijk besluit: voor de lezer, de schrijver, de boekhandelaar en de uitgever. En er is nog een vijfde partij, om wie het allemaal draait: het boek zelf. Schrijven online
 • The International Publishers Association heeft vorige maand een rapport gepubliceerd over de vaste boekenprijs. Inct.nl
 • Brancheorganisaties het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) gaan een structurele samenwerking aan. Daarmee bundelen de brancheorganisaties kennis en expertise en versterken ze hun lobby namens de creatieve media-industrie. NVPI
 • De Duitse uitgeversbond heeft Amazon openlijk beschuldigd van afpersing. Amazon wil korting op de inkoop van met name e-boeken van het Zweedse Bonnier, eigenaar van zestien Duitse uitgevers, maar omdat die weigert, worden boeken volgens de bond geboycot. Ook in andere landen zijn er zorgen. Emerce.nlInct.nl
 • Vrijwel alle grote dancefestivals in Nederland zijn binnenkort in handen van de beursgenoteerde Amerikaanse mediagigant SFX Entertainment. De Volkskrant

financiering

 • Begin april 2014 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners uitgezet. Uit 68 inzendingen heeft de commissie vijf inzendingen geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Om de aanvraagprocedure bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie te vereenvoudigen kun je je subsidieaanvraag voortaan via een nieuwe online aanvraagomgeving indienen. Hiermee kan een aanvraag direct online worden ingevuld en verstuurd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vanaf midden augustus worden in de 21 PathŽ bioscopen met 170 zalen in het voorprogramma vier nieuwe Nederlandse animatiefilms vertoond. De films werden geselecteerd door het Nederlands Filmfonds en PathŽ in het project Ultrakort. SNS REAAL Fonds heeft zich voor de editie 2014 opnieuw als partner aan Ultrakort verbonden en wil hiermee de ontsluiting van de Nederlandse animatiefilm naar een breed publiek stimuleren. Filmfonds
 • JŽr™me Ferrari wint Europese Literatuurprijs 2014. Letterenfonds
 • De Nederlandse schrijver en journalist Daan Heerma van Voss verbleef gedurende de maand mei als writer in residence in het Ledig House ten noorden van New York City. De reis- en verblijfskosten werden door het Nederlands Letterenfonds vergoed. Letterenfonds
 • In 2015 gaat het programma ‘BesteBuren’ van start, een viering van twintig jaar culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. De overheden van beide landen hebben een fonds van 200.000 euro gecre‘erd om te investeren in duurzame toekomstplannen. Het Vlaams-Nederlandse Huis DeBuren in Brussel en Dutch Culture in Amsterdam zijn gevraagd het fonds te beheren. Dutch Culture
 • De Rabo Kunstzone, de expositieruimte waarin de bank eigen en nieuw werk toonde, gaat na de zomer al dicht. ‘We zijn bezig met een versobering van het kunstbeleid. Er wordt ook wat minder geld uitgegeven aan de aankoop van kunst’. Hoeveel er wordt bezuinigd wil men niet zeggen. De bedrijfscollectie van de bank, bestaand uit zo’n 2000 werken, blijft wel intact. De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) betreurt het besluit. De VolkskrantMetropolis MMetropolis M

cultuurnieuws; nederland

algemeen

 • Van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die opnieuw moesten worden geaccrediteerd, zijn er 26 onvoldoende bevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De meeste onvoldoendes zijn gevallen bij Geschiedenis, Kunst en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen/Mediastudies. NVAO

architectuur en vormgeving

 • Verslag van een gesprek tussen prominente (deels jonge) architecten over de toekomst van het vak architect, als onderdeel van architectuurbi‘nnale in Veneti‘.  Archined.nl
 • Wat maakt dat een plan voor een herbestemming van gebouwen wl succesvol is? Onderzoek naar de haalbaarheid en vooral de maatschappelijke behoefte blijkt doorslaggevend. Yvo Meihuizen geeft advies aan de hand van enkele voorbeelden. Nationaal Renovatie Platform
 • De leegstand van winkels en kantoren is in 2013 opnieuw toegenomen. Planbureau voor de Leefomgeving
 • Genomineerden Dutch Design Awards bekend. Dutch Design Awards

beeldende kunst

 • Beatrix Ruf over het Stedelijk Museum Amsterdam en haar plannen. The Art Newspaper
 • Een procent-regeling voor kunst in de openbare ruimte staat in een aantal Amerikaanse steden onder druk. Hyperallergic.com

letteren

 • In het jaar dat het literaire tijdschrift De Revisor veertig jaar bestaat, krijgt het een nieuwe uitgever. Voortaan wordt De Revisor niet meer uitgegeven door Querido, maar door De Bezige Bij. NRC
 • Romans spelen zich af in de bovenklasse en popmuziek ontbeert engagement. Alles is keurig. Laat de zelfkant van het bestaan weer toe in ons leven, stelt Marian Donner. NRC
 • De winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn: Elvis Watt, miljonair van Manon Sikkel, een uitgave van Moon, en Coco: dagboek van een modeblogger van Niki Smit, een uitgave van De Fontein. LiteratuurpleinOmroep Brabant

muziek

 • Festivaldirecteur Robert Swarts: “Best Kept Secret is een vijfjarenplan” De organisatie van het popfestival Best Kept Secret, bij Hilvarenbeek, kijkt tevreden terug op de voorbije 2e editie. 3voor12.vpro.nl, Omroep Brabant

theater en dans

 • Theater Festival maakt kanshebbers toneelprijzen bekend. Theaterkrant
 • In het najaar van 2013 werden zes jonge theatermakers geselecteerd voor een traject van Atelier Oerol en het Over het IJ Festival. Voor alle zes geldt dat ze de mogelijkheid kregen een theatraal onderzoek te toetsen in de context van twee landschappen: het stedelijke landschap van de NDSM-werf en het landelijke van Terschelling. Theaterkrant
 • 5 talentontwikkelaars voor de dans, waaronder DansBrabant, roepen gezamenlijk een netwerk in het leven: Moving Futures. Met dit netwerk willen zij opkomend choreografisch talent de kans geven zich verder te ontwikkelen, meer speelmogelijkheden cre‘ren en kennis delen. In het najaar treedt dit netwerk voor het eerst naar buiten met het Moving Futures Festival. Dans Magazine
 • Het ITs Festival selecteerde het choreografisch talent van de Nederlandse dansopleidingen. Choreo(graphic) is een gevarieerd programma met korte stukken van vijf jonge choreografen van drie verschillende dansopleidingen die zijn genomineerd voor de ITs Krisztina de Ch‰tel Award. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • De HKU start een nieuw expertisecentrum om kennis op het gebied van creatief ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs te delen. HKU
 • Frans Molenaarprijs voor vijfde jaar op rij naar ArtEZ-studente. Fashion United
 • Meer dan het productgericht werken en denken dat zo kenmerkend is voor de filmwereld. En met meer verdieping van het ‘filmmakerschap’. Dat is de inzet waarmee de Filmacademie vijf jaar geleden haar onderwijsaanbod uitbreidde met een Masters-opleiding. EYE schenkt aandacht aan het jubileum in de vorm van lezingen, symposia, digitale installaties, scripts, voorstellen, en films. Filmkrant

cultuureducatie en -participatie

 • Fonds voor Cultuurparticipatie zet een aantal recente studies, monitors, rapporten en pilots op het gebied van Cultuureducatie met Kwaliteit op een rij. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Project waarbij mensen met Alzheimer met hun partner of andere familieleden in musea naar kunst kijken breidt uit. Eindhovens Dagblad
 • Vierde editie van De Schoolschrijver is feestelijk afgesloten. Schoolschrijvers zijn kinderboekenschrijvers die een half schooljaar op een school werken en er zich inzetten voor een betere geletterdheid van kinderen. Literatuurplein
 • Het Concertgebouw gaat een digitale lesmethode ontwikkelen om muziek terug te brengen op de basisschool. Cultuurplein

erfgoed

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt met een dertigtal kerkelijke en niet-kerkelijke partijen hoe zij samen kan zorgen voor een beter behoud van kerken en kloosters. Behoud van zowel kerken en kloosters in religieus gebruik maar ook, daar waar leegstand dreigt, hoe gewerkt kan worden aan goede herbestemmingen. Herbestemming.nuNU.nl
 • Van Nelle – fabriek in Rotterdam op werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. NOS
 • Het Huygens ING en het Letterkundig Museum bundelen de krachten om het Nederlandstalige literaire erfgoed voor het voetlicht te brengen. Niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor een breed publiek. Informatieprofessional

e-culture

 • Schrijvers vertellen over hoe de digitale technologie de structuur, het onderzoek en het bewerken van teksten heeft be•nvloed. The Guardian
 • Er is een nieuwe website waarmee consumenten hun legaal aangeschafte ebooks tweedehands kunnen verhandelen. Ereaders

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, heeft in de Leerfabriek in Oisterwijk 4 openbare ruimteprojecten genomineerd voor De Brabantse Stijlprijs. Brabant.nl

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • Zakelijk directeur Ulrike Erbslšh verlaat het Van Abbemuseum. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond neemt een aantal ingrijpende maatregelen bij de Cacaofabriek. Ze is ontevreden over de gang van zaken in deze culturele instelling, die ruim drie maanden geleden werd geopend. Eindhovens Dagblad
 • De Helmondse horeca heeft bij wethouder Frans Stienen geklaagd over de programmering van de Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • Oud-wethouder vindt ingrijpen van zijn opvolger in De Cacaofabriek ongepast. Eindhovens Dagblad
 • Commentaar Eindhovens Dagblad over situatie De Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • Het Kunstkwartier verzorgt komend schooljaar lessen in muziek, dans, toneel en beeldende kunst op Helmondse basisscholen. Eindhovens Dagblad
 • Bossche wethouder maakt tijdens de Nacht van de Architectuur: Den Bosch BAI Night bekend wie de winnaar wordt van de prijsvraag ‘Laat De Heus vonken’. Brabants Dagblad
 • De Voedseltuin Villanueva in ‘s-Hertogenbosch krijgt gestalte. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • Coalitiepartijen weifelen over hotspotplan Best. Eindhovens Dagblad
 • Als de gemeenteraad van Best besluit om muziek- en dansonderwijs aan de markt te laten, dan is een grote culturele hotspot niet nodig, volgens wethouder van Best. Eindhovens Dagblad
 • Kunstorganisatie Pulz in Best stevent af op een faillissement. De kans is groot dat ‘het onderwijscentrum voor muziek, dans en drama’ na augustus niet meer aan alle financi‘le verplichtingen kan voldoen. Omroep Brabant
 • Moerdijk komt met een Jeugdcultuurfonds. BN – De Stem
 • Oirschot kiest een nieuwe weg voor muziek- en dansonderwijs. De subsidie aan Pulz wordt de komende tijd afgebouwd. Eindhovens Dagblad
 • Oosterhout krijgt vanaf oktober dit jaar een filmtheater op de Heuvel waar dagelijks twee tot drie films vertoond worden. BN – De Stem
 • B & W Reusel – De Mierden komt met het voorstel om de subsidie voor Pulz af te bouwen en over te stappen op het zogenoemde rugzakjesmodel, waarbij niet de culturele instelling subsidie ontvangt, maar de individuele leerlingen. Eindhovens Dagblad
 • Bertus Borgers nam zondag de allereerste Veldhovense cultuurprijs in ontvangst. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Waalre koopt het Klooster omdat ze denkt dat ze alleen zo het voortbestaan van de verenigingen die er ruimte huren, kan garanderen. Eindhovens Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

algemeen

 • Joost Heijthuijsen over verleden en toekomst van Incubate. Tilburgers.nl

architectuur

 • Het studentencomplex PAX in Tilburg van Bo.2 Architectuur en Stedenbouw heeft een van de architectuurprijzen in Midden-Brabant gewonnen. Brabants Dagblad

beeldende kunst

 • De multimediale tentoonstelling ‘For the love of chocolate’ van Kadir van Lohuizen is in juli te zien op festival Fabriek Magnifique Veghel. Brabants Dagblad
 • Bosch Parade ging voor het eerst op De Dommel. Omroep BrabantOmroep Brabant
 • De genderdiversiteit die bestaat tussen man en vrouw wordt in de expositie GenderBlender,in MU Eindhoven onderzocht. Het resultaat is een rijk scala aan vormen, media en perspectieven. 8weekly
 • De corsowagen “Censuur”, naar een ontwerp van kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek uit Amsterdam, die tijdens het komend Bloemencorso in Zundert meerijdt, wordt na het corso als kunstwerk tentoongesteld bij het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant

film en av

 • Arthouse Cinecitta in Tilburg gaat in augustus open. Duurzaamheid speelde grote rol bij de verbouwing. Brabants Dagblad
 • Hack the Park!,is een ontwerpwedstrijd voor een augmented reality applicatie. Deze ontwerpwedstrijd maakt deel uit van de Visual Design Week XS in Breda. Breda Vandaag

letteren

 • Volzin, een woordkunstfestival in Breda, beleeft haar eerste editie. Breda Vandaag

muziek

 • Zondag 29 juni organiseert de Eindhovense ‘rhythm & roots’-band Mississippi Delta Brothers samen met PopEi de tweede editie van het Cajun Moon Festival op Strijp-S. Dichtbij.nl/Eindhoven
 • Het festival dat voortkomt uit de samensmelting van Artimond en Jazz in Catstown krijgt de naam Helmond H2O Festival. Eindhovens Dagblad
 • Presentatie van het Eindhovens underground label Zesde Kolonne in Gent met bands Neon Twin en Slumberland. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • 10 jaar Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Viktorien van Hulst wordt vanaf 1 december de directeur van Stichting Theaterfestival Boulevard en Stichting Bosse Nova. Omroep Brabant
 • Cabaretiers dopen vrijdag 27 juni het podium van het nieuwe vestzaktheater op het voormalige NRE-terrein in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • Museum De Lakenhal, dat gaat renoveren en uitbreiden, is in gesprek met Bossche kunstenaar Marjan Teeuwen over het realiseren van een ‘Verwoest Huis’ in enkele pandjes die voor de uitbreiding tegen de vlakte gaan. Brabants Dagblad

film en av

 • Armin van Buuren heeft een mini-documentaire gewijd aan de bedrijven Eyesupply en 250K uit Eindhoven, die shows ontwerpen voor de top-dj. Eindhovens Dagblad
 • Vertoning van Kloof, film van Leonie Muller, in Chaam. BN – De Stem

muziek

 • En hier is lijf. Muzikale dwaalverhalen over verlies en hoop, met teksten van Jibbe Willems en composities van Strijbos & Van Rijswijk tijdens Oerol. Theaterkrant
 • Philharmonie Zuidnederland nam met een 45-koppig orkest de muziek op die gebruikt gaat worden in de Nederlandse versie van de musical The Sound of Music. Omroep Brabant
 • Het nieuwe album van dj Hardwell komt in veel landen als een vuurpijl binnen. In meer dan twintig landen beklijft het opzwepende ‘Hardwell Presents Revealed Volume 5’ de eerste positie in de iTunes Dance Charts. Omroep Brabant
 • Bredanaar Adithya Nanuru reist als dj Kill The Buzz de wereld over. Breda Vandaag
 • Terugblik op 40 stadionconcerten ‘Groots met een zachte G’ van Guus Meeuwis. Omroep Brabant

theater en dans

 • Theater Artemis uit ‘s-Hertogenbosch is voor twee Zilveren Krekels genomineerd en voor de Zapp Theaterprijs. TheaterkrantTheaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • Het kunstwerk ‘De Doodgravers’ van de Russische kunstenaar El Lissitzky verhuist vanuit Eindhoven naar Slowakije. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten zijn gestart met het maken van een muurschildering op de bouwschutting van de Rabobank Tilburg. Een project dat past in het streven van de Rabobank om jong lokaal talent een podium te geven en op die manier bij te dragen aan talentontwikkeling. Tilburg.com

cultuureducatie en -participatie

 • Op zondag 29 juni vindt de 12e editie van LINK Jongeren Theaterfestival plaats. HŽt theaterfestival voor jongeren in Brabant. Uit heel Brabant komen jongeren naar Het Zuidelijk Toneel in Tilburg om te acteren. Ons Tilburg
 • Het kunstproject Art vanuit je Hart in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge is een initiatief van SDW in Roosendaal. Met dit project wil SDW op een creatieve manier laten zien wat de vermogens zijn van mensen met een beperking. BN – De Stem

erfgoed

 • Hotel De Draak in Bergen op Zoom opent de deuren na grote brand. Omroep Brabant
 • Het schilderij van Van Goghs schildersvriend Anthon van Rappard komt definitief naar Nuenen. Het Vincentre is er geslaagd het benodigde geld daarvoor te verzamelen. Eindhovens Dagblad
 • De kennis van klokken en beiaarden moet voor toekomstige generaties behouden blijven. Daarom richt het Klok en Peel museum in Asten het expertisecentrum Singing Bronze op. Eindhovens Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie