trends & ontwikkelingen 28 februari 2014

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het Kabinet noemt met name de kritiek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op het topsectorenbeleid, waarbij de politiek negen sectoren (zoals chemie, creatieve industrie en water) aanwees voor stimulering, een vergissing. Volgens de WRR voldoet het topsectorenbeleid niet, onder meer omdat het te weinig ruimte biedt aan innoverende nieuwkomers (RijksoverheidNRC)
 • Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een beleidsreactie op het rapport Cultuur & Collegeakkoorden van Berenschot inzake gemeentelijke cultuurbezuinigingen. De minister vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het onderzoek. Ze wil de samenwerking met de lokale overheden intensiveren op het gebied van cultuur bij onderwerpen als talentontwikkeling, de relatie tussen aanbod en afname in de podiumkunsten en de samenwerking tussen musea. (Rijksoverheid.nlCultureel Persbureau)
 • Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009-2012 ge‘valueerd. Centrale vraag : is in het licht van de toenemende digitalisering van het boekenvak een vaste boekenprijs nog wel nodig. Minister Bussemaker gaat de Raad van Cultuur nader advies vragen. (Rijksoverheid.nl)
 • Op 17 januari 2015 bestaat dat cultureel verdrag tussen Vlaanderen en Nederland 20 jaar. In totaal voorzien de Vlaamse en Nederlandse regering samen 340.000 euro voor deze vieringen. (Rijksoverheid.nl)
 • Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau is de nieuwe voorzitter van de commissie van de Museumvereniging die musea adviseert over samenwerken. (Historiek_

noord-brabant 

 • De provincie heeft een alternatief voor het niet doorgaan van de investeringen in Brabant Culturele Hoofdstad : Brabant C. Brabant op z’n best (Omroep BrabantBrabants DagbladBrabant.nl)
 • In vier jaar tijd sloten 31 Brabantse bibliotheken de deuren (Omroep Brabant)
 • In Noord-Brabant staan veel winkels leeg. Dat zal toenemen als gemeentes hun plannen niet beter op elkaar afstemmen, volgens vastgoeddeskundige Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen in Eindhoven. (Omroep Brabant)
 • Als gemeenten minder kunnen bijdragen aan het Brabants Historisch Informatie Centrum dan moet er bezuinigd worden op de voorzieningen in Oss en Veghel. (Brabants Dagblad)
 • Negen Brabantse partijen hebben een verklaring ondertekend voor een gezamenlijke inzet voor de herbestemming van vrijkomende kerken in Brabant. (Brabant.nl)
 • Het Nieuwste Brabant, het boek dat geschiedenis schrijft over de toekomst van Brabant, verschijnt op 20 maart 2014. Wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten schetsen nieuwe perspectieven voor de provincie Noord-Brabant. (Brabant.nl)

 

 grote brabantse gemeenten

 • Een meerderheid van de Bredase politieke partijen vindt dat er bezuinigd kan worden op MOTI (het Museum of the Image) (BN-De Stem)
 • Bibliotheek Breda streeft naar een bibliotheek in alle basisscholen (BN-De Stem)
 • Het ‘intellectueel eigendom’ van de Dutch Design Week is bijna twee miljoen euro waard. Dit wordt volgens de gemeente Eindhoven bevestigd door een gespecialiseerd bedrijf ; aankoop van het merk Dutch Design kan niet gezien worden als ongeoorloofde staatssteun.. (Omroep BrabantEindhovens Dagblad)
 • Tijdens een eerste vergadering met de raadscommissie Cultuur over het plan is alleen de D66-fractie onverkort positief (Omroep BrabantEindhovens Dagblad)
 • Wethouder Schreurs: Het is teleurstellend dat de provincie wel bereid is om veel geld in het Jeroen Bosch Jaar en het Van Gogh Jaar te steken, maar niet in de Eindhovense Dutch Design Week (DDW). (Eindhovens Dagblad)
 • De in januari opnieuw begonnen directeur van het Eindhovense poppodium Effenaar, zit weer thuis. Over de aard van het conflict wordt gezwegen (Eindhovens Dagblad)
 • Welstandsvrij, tenzij. De Eindhovens burger is nu aan zet, volgens twee D’66 raadsleden (Eindhovens Dagblad)
 • Artimond en Jazz in Catstown dan toch samen in nieuw festival in Helmond (Eindhovens Dagblad)
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch zoekt creatieve mensen, van amateur tot professional, van jong tot oud, die willen meepraten via de blog ‘Kansen voor Cultuur’  (‘s-Hertogenbosch)
 • Het Tilburgs kamerorkest Magogo heft zichzelf op. Directe aanleiding voor de beslissing is het wegvallen van een gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro (Omroep Brabant)
 • Tijdens Carnaval een eerste voorproefje van de ‘terugkeer van de Midi’ (Brabants Dagblad)

 

overige brabantse gemeenten

 • Geheime commissievergadering over het Tejaterke in Best (Eindhovens Dagblad)
 • Subsidieregeling werd verkeerd ge•nterpreteerd door fanfares. De gemeente Bladel heeft hierdoor naar schatting in de afgelopen vijf jaar 20.000 euro teveel betaald. (Eindhovens Dagblad)
 • CDA Heusden wil weten of de gemeente heeft betaald voor het verwijderen van kunstwerk in Drunen (Brabants Dagblad)
 • Het college van B&W van Loon op Zand heeft met het ondernemingsplan voor het Witte Kasteel ingestemd en steunt het project met 80.000 euro. (Brabants Dagblad)
 • De veelbesproken kunst- en cultuurnota, die na aandringen van Dorpsvisie, er is gekomen, vond veel steun in de gemeenteraad van Oirschot (Eindhovens Dagblad)
 • Riek Bakker ontvouwde haar langverwachte toekomstplannen voor de Roosendaalse binnenstad (BN-De Stem)
 • Jo Santegoeds, samensteller van de expositie Het Wonder van Schijndel, geeft zelf een rondleiding door deze tentoonstelling met werken uit de gemeentelijke collectie (Brabants Dagblad)
 • Drie servicepunten van de bibliotheek Sint Oedenrode in de kerkdorpen verdwijnen ten gevolge van bezuinigingen. (Eindhovens Dagblad)
 • Acht grote evenementen ontvangen subsidie van de gemeente Uden (Brabants Dagblad)
 • Subsidie voor een standbeeld ter ere van de Franciscanessen werd niet gehonoreerd. De gemeente Waalre beschouwt het niet als een evenement en stelt daarom geen geld beschikbaar. (Eindhovens Dagblad)

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 3 maart a.s. wordt een nieuwe kortingskaart voor cultuur gelanceerd, de Cultuurkortingenkaart, kortweg Ckaart. De kaart gaat het eerste jaar 9,90 euro kosten en is niet persoonsgebonden. (Theaterkrant)
 • Twee jaar geleden wist stichting Brein via de rechter internetproviders zover te krijgen dat ze Pirate Bay niet langer bandbreedte gaven. De blokkade op de BitTorrent-site werd echter op 28 januari in hoger beroep ongedaan gemaakt voor xs4all en Ziggo. Brein gaat nu in cassatie. (Filmkrant)
 • Het training- en coachingstraject Wijzer Werven is onderdeel van het Programma Ondernemerschap dat het ministerie van OCW deze cultuurnotaperiode uitrolt voor de culturele sector. Over hoe een optimale combinatie van potenti‘le financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is. (Erfgoedstem)
 • Het crossdisciplinaire dansfilmproject Point Taken beleeft zijn 5e editie. Choreografen en filmers kunnen gezamenlijk met een eigen producent een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm van circa 8 minuten. Deadline is 22 mei 2014 (Mediafonds)
 • Met De Verbeelding willen het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds de productie mogelijk maken van films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. Nieuwe aanvraagronde, deadline 7 oktober 2014 (Filmfonds)
 • Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen tot en met 4 april een aanvraag indienen voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping waarmee zij hun artistieke ontwikkeling en/of cultureel ondernemerschap willen bevorderen. (Mondriaanfonds)
 • Het Mondriaan Fonds biedt jaarlijks, in samenwerking met Dutch Culture / Trans Artistsdesk ook in 2014 tijdelijke ateliers in het buitenland aan, waar beeldend kunstenaars en bemiddelaars zich voor kunnen aanmelden. Deadline is 24 maart. (Mondriaanfonds)
 • Musea kunnen een aanvraag indienen voor de financiering van duurzame vormen van samenwerking met andere musea of maatschappelijke partijen. Het gaat om initiatieven die het gangbare overstijgen, die de relatie tussen burger en cultureel erfgoed versterken, een duurzaam karakter hebben en een voorbeeld zijn voor anderen. De eerstvolgende deadline is 4 april (Mondriaanfonds)
 • Er is minder subsidie beschikbaar vanuit het Lira Fonds voor theaterauteurs voor het schrijven van teksten en voor optredens op literaire festivals. De belangrijkste inkomsten voor Lira waren de kabelvergoedingen voor scenarioschrijvers, die het fonds mist sinds oktober 2012 (TheaterkrantLira-Fonds)
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2013 48,5 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten. 1194 aanvragen werden gehonoreerd, meer dan de helft van de iets meer dan 2000 ingediende subsidieverzoeken. (Cultureel erfgoed)
 • Wat betekent 10 miljoen euro voor de Nederlandse game-industrie? (IGN)
 • Boekhandelketen Polare failliet verklaard; de acht Vlaamse Polare boekwinkels worden buiten het faillissement gehouden. (NRCKnack)
 • “De boekenbranche wordt beheerst door een paar conservatieve opiniemakers”, zegt Paul Dumas, ProCures, investeerder in Polare (NRC)
 • Branchevereniging Nederland Crowdfunding opgericht ter bevordering van crowdfunding voor bedrijfsfinanciering (Nederlandcrowfunding)
 • De Nieuwe maker is een nieuwe beleidslijn van VSBfonds, speciaal ontwikkeld voor de samenwerking met Voordekunst. (Voordekunst)
 • Wat ging er mis met platform Tenpages? Crowdfunding lijkt niet de revolutie die het boekenvak helpt aan een nieuw businessmodel. Tenpages is officieel failliet verklaard. Het bedrijf heeft naar mogelijkheden gezocht om te stoppen zonder failliet zou gaan, maar dat lukte niet. (SproutTenpages)

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Pecha Kucha is een concept voor het houden van korte, veelal creatieve presentaties. De negende Bredase editie vond plaats in de Mezz (BN De Stem)

 

architectuur en vormgeving

 • Het aanbod van leegstaande kantoorruimten in Nederland is vorig jaar met 6 procent verder toegenomen. (De Architect)
 • Publicatie De flexibele stad van Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl biedt alternatieven om de vastgelopen ruimtelijke ontwikkeling in Nederland weer op gang te brengen. Maar hoe realistisch en houdbaar zijn ze? (Archined)
 • De ruimtelijke ordening in Nederland is vaak voorgesteld als een succes. Kritiek erop was schaars omdat wetenschappers de ruimtelijke ordening dienden en legitimeerden. De crisis dwingt de rol van wetenschap in de Nederlandse ruimtelijke ordening te herzien. (Ruimtevolk)
 • Thema van het 2e Nationaal Mode congres is Cross the border, ga over je grens. Interessant voor alle modeprofessionals die nieuwe allianties zoeken: ondernemers, toeleveranciers, ontwerpers en innovatiemanagers. (Fashion United)

 

beeldende kunst

 • Lezing van Anna Tilroe over macht en commercie in de kunstwereld, Studium Generale Universiteit Leiden 11 februari 2014; Edwin Stolk reageert. (Universiteit van LeidenStrangemessenger)
 • In galerie Van Kranendonk in ‘s-Gravenhage wordt de bezoeker bij de tentoonstelling Capriccio II uitgenodigd niet alleen naar kunst te kijken, maar ook naar muziek te luisteren. Muziek die door de kunstenaars bij hun tentoongestelde werk werd uitgekozen. (Tubelight)
 • Misverstanden kunnen ruzies veroorzaken, taalbarrieres kunnen sociale drempels opwerpen en beelden kunnen buitensluiten. De Argentijnse kunstenaar Amalia Pica houdt zich in haar werk bezig met (mis)communicatie. Voor het Van Abbemuseum heeft Pica een nieuw project gerealiseerd. (8weekly)
 • Expositie in beeldengieterij Tenax in Vegel met beelden van twintig kunstenaars (Brabants Dagblad)

 

letteren

 • De schrijvers Mohammed Benzakour, Marcel van Engelen en Aukelien Weverling zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2013 (Universiteit van Tilburg)
 • De Boekenweek zou dit jaar voor het eerst ook in Vlaanderen worden georganiseerd. Maar het lijkt een grote deceptie te worden. De Vlaamse keten Standaard Boekhandel heeft namelijk aangekondigd niet mee te werken aan de Boekenweek. (NRC)
 • Wie heeft er baat bij het boekenpanel in De Wereld Draait Door? (Tzum.info)
 • De verkoop van po‘ziebundels is dit jaar sterk gestegen tijdens de Po‘zieweek. (CPNB)
 • De val Polare is, volgen Alexander Dake, een symptoom voor de teloorgang van een dynamische samenleving met bruisende binnensteden als centra van handel, kennis en cultuur. Maar zijn boekhandelketens als Polare hoeders van cultuur? (De VolkskrantDagelijkse Standaard)
 • Op 3 maart wordt woord.nl gelanceerd. Dit nieuwe online platform voor verhalende radio biedt niet alleen toegang tot radiohistorie, het presenteert ook gloednieuwe experimentele verhalende radio, geluidskunst en po‘zie. (Mediafonds)
 • Boekhandel Het Verboden Rijk in Roosendaal is heropend. Door middel van crowdfunding kan de winkel zaterdag met een nieuw concept verder. (Omroep Brabant)

 

educatie

 • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst organiseerde op 30 januari 2014 de eerste landelijke netwerkdag voor cultuurcoaches. Die dag formuleerden cultuurcoaches samen aanbevelingen voor praktijk en beleid, onder meer naar aanleiding van een enquete door het LKCA. (LKCA)
 • In april verschijnt een handboek dat de kennisbasis en kerndoelen concretiseert voor dans in het basisonderwijs. Het is geschreven voor pabo studenten, leerkrachten in het basisonderwijs en studenten aan een dansacademie. (Dans magazine)

 

e-culture

 • Meerhierover is een project van Stichting Erfgoedlab. Voorbijgangers kunnen hun mobiele telefoon gebruiken om gebruiks- en achtergrondinformatie te krijgen over het gebouw waarvoor zij staan. (De Architect)

 

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Recreatief bezoek aan agrarisch gebied overtreft voor het eerst bezoek aan bossen (Wageningen Universiteit)
 • Helft van de Nederlanders wordt gelukkig van kopen mode (GfK)
 • Belgen vaker op vakantie in Nederland (NBTC)
 • Tafelgesprekken VisitBrabantIConnectBrabant leveren enthousiasme betrokkenheid en idee‘n op (Brabant.nl)
 • Reizende expositie Liberation Route (Brabant.nl)
 • Duurzame samenwerking op het gebied van routerecreatie (Brabant.nl)
 • Brabantpromotie in Holland Pass (Brabant.nl)

 

muziek

 • 013 moet weer een league of its own worden, zegt Joep Smeets, sinds zes jaar programmeur van 013 (3voor12.vpro.nl)
 • Het driedaagse muziekfestival Kempenerpop in Waalre gaat dit jaar niet door (Eindhovens Dagblad)
 • De tweejaarlijkse competitie om de BN DeStem Cultuurprijs van duizend euro staat dit jaar open voor singer-songwriters. De talentenjacht richt zich op nieuw talent uit Zuidwest-Nederland (BN-De Stem)

 

theater en dans

 • Acteur biedt open podium aan voor een talent die 5 minuten voor een goed gevulde zaal (Parktheater, Eindhoven, Speelhuis, Helmond) zijn/haar act wil uitvoeren (Eindhovens Dagblad)
 • Festival Cement biedt eind maart voorstellingen gemaakt door een nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse dans- en theatermakers (Dans magazine)

 

kunst in de openbare ruimte

 • De religieuze beeldenroute in Reusel-De Mierden werd uitgebreid met een beeld van Thea van Herpt. (Eindhovens Dagblad)

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch een expositie van Studio Formafantasma, twee Italiaanse vormgevers, die in Eindhoven werken, en sinds hun afstuderen aan de Design Academy Eindhoven wereldwijd gevraagd vanwege hun bijzondere materiaalgebruik, vormentaal en designopvatting (Design.nl)
 • Studio Kluif ontwerpt wederom de affiches voor de Bosch Parade (Brabants Dagblad)
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant kende vandaag de Beeldende kunstprijs 2014, toe aan beeldend kunstenaar Ria van Eyk uit Eindhoven (bkkc)
 • De Bossche horlogemaker Willem van den Berg fungeert als hoofdpersoon in een documentaire van Bossche filmmaker Coen Haver (Brabants Dagblad)
 • Marieke van Middelkoop presenteerde cd met Nederlandstalige kleinkunstliedjes (Brabants Dagblad)
 • Bekdichtzitstil, de nieuwste voorstelling van Theater Artemis, doet woorden verstommen (Theaterkrant)

Cultuureducatie en - participatie

 • De Design Academy in Eindhoven start in het nieuwe academische jaar met een nieuw masters programma Design curating and writing. (Design.nl)
 • Stadsarchief Breda geeft studenten Fotografie van AKV St.Joost voortaan jaarlijks de opdracht de omvangrijke collectie beeldmateriaal van Breda aan te vullen. Tien studenten gaan aan de slag met als opdracht het veranderende tijdsbeeld van de stad in beeld te brengen. (Breda Vandaag)
 • Vier idee‘n om leegstand in Breda tegen te gaan, bedacht door vier studenten van AKV St. Joost. (Breda Vandaag)
 • Muzelinck gaat met kunst de wijken in Oss om de leefbaarheid te vergroten (Brabants Dagblad)
 • Art4U werkt, samen met Simac, aan een compleet digitaal pakket voor basisscholen. De muziekschool, met vestigingen in Bergeijk, Eersel en Veldhoven, loopt hiermee landelijk voorop. (Eindhovens Dagblad)
 • Vrijdag 28 maart is Brabant Jongerendag 2014. Professionals, statenleden en Brabantse jongeren gaan samen aan de slag, met idee‘n en creatieve concepten om ‘het Brabantse te boosten!. (brabantjongeren.nl)

Erfgoed

 • Sinds 2013 heeft Vrijetijdshuis Brabant zich ingezet voor militair erfgoed in Brabant. Met de oplevering van het actieprogramma is de huidige opdracht van Vrijetijdshuis Brabant afgerond. De provincie Noord-Brabant gaat de komende periode invulling geven aan de regiefunctie en zal op korte termijn de vervolgstappen bekend maken (Vrijetijdshuis)
 • (Beeld)Verhaal De Langstraat is gepubliceerd. Hierin staan alle stappen die Vrijetijdshuis Brabant samen met diverse partijen heeft gezet om regio De Langstraat met zijn rijke schoen- en lederindustrie meer zichtbaar te maken in Brabant en daarbuiten. (Vrijetijdshuis)
 • De auteur Riny Boeijen uit Berghem heeft de vierde Willem Iven Prijs mogen ontvangen (Brabants Dagblad)
 • Koninklijke klokkengieters Eijsbouts in Asten en Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel fuseren per 1 mei 2014 (Omroep Brabant)
 • Onder de noemer ‘Grenzeloos Tilburg’ schenkt Stadsmuseum Tilburg vanaf juli 2014 ruim aandacht aan de vreemdelingen die door de Eerste Wereldoorlog vanaf 1914 in de stad verbleven, onder meer via een website en een Facebookpagina. (Grenzeloos Tilburg)

Geen reacties

Geef een reactie