Trends & ontwikkelingen 28 maart 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 

nederland

 • Tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016 heeft Minister Kamp toegezegd de Tweede Kamer nader te informeren over de ondersteuning van de promotie van Nederlandse popmuziek in het buitenland. De brief die hij onlangs aan de Kamer stuurde geeft een overzicht daarvan. Rijksoverheid.nl
 • Op 21 maart jl. hebben de koepelorganisaties van de bedrijven, die werkzaam zijn in de monumentensector, aan Minister Jet Bussemaker  (OCW) het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ aangeboden. Het rapport brengt de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart. Dit zijn overigens knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren). Erfgoedstem
 • De architecten Ellen van Loon (OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) worden de cošrdinerend architecten voor de renovatie van het Binnenhof-complex in Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hen daarvoor uitgekozen. Rijksoverheid.nl, Architectenweb
 • In het onlangs verschenen SCP-onderzoek Voorzieningen verdeeld is ge•nventariseerd welk profijt de verschillende inkomensgroepen hebben van collectieve voorzieningen voor zorg, ondersteuning, onderwijs, openbaar vervoer, sport, cultuur en recreatie. Uit het onderzoek blijkt o.m. dat alle inkomensgroepen gebruik maken van culturele vorming en openbare bibliotheken. Bibliotheekblad, VNG
 • De Achterhoek heeft met de provincie Gelderland het Cultuur en Erfgoedpact 2017-2020 gesloten. Het doel van het pact is om met bovenlokale projecten kunst, cultuur en erfgoed met elkaar te verbinden en Achterhoekers actief te betrekken bij culturele activiteiten. Gelderland
 • De kunstcollectie en de archeologische collectie van de gemeente Arnhem krijgen een nieuw depot. Het depot komt onder het nieuw te bouwen gedeelte van Museum Arnhem. De bouw van het depot kost 2,9 miljoen euro. Het museum gaat twee jaar dicht en ontslaat vanwege de verbouwing de helft van zijn personeel. De PvdA heeft hierover vragen gesteld in de gemeenteraadsvergadering. Een gezamenlijk depot van Museum Valkhof, Nijmegen, en Museum Arnhem, gaat niet door. Arnhem, De Gelderlander, Museum Actueel, De Gelderlander
 • Op 21 maart besprak de Raad van Ministers (ECOFIN) het voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn om de btw-tarieven voor digitale publicaties te kunnen harmoniseren met die van gedrukte varianten. Vrijwel alle Europese ministers van Financi‘n lieten zich vandaag positief uit over de verlaging van de btw op digitale publicaties. NU.nl, Nederlands Uitgeversverbond

noord-brabant

 • Beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van GroenLinks over `Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Vernieuwing van de Impulsgeldenregeling voor Cultuur`. Brabant.nl
 • De Raad voor Cultuur bracht een bezoek aan Noord-Brabant en sprak o.m. met  gedeputeerde voor Cultuur Henri Swinkels en cultuurwethouders van Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg over de  spreiding van cultuurgelden. Brabants Dagblad 
 • Front of House is een collectief van Brabantse festivalorganisatoren. Front of House wil samen met betrokken partijen het Brabantse festivallandschap verder blijven ontwikkelen om toonaangevend te blijven in de elektronische muziekindustrie. De provincie Noord-Brabant heeft besloten een begrotingssubsidie te verstrekken van € 48.800,-, voor het project ‘Brabant, toonaangevend in de dance industrie’. Brabant.nl, Front of House
 • Het Internationaal Stiltefestival kan de komende tijd aan de slag met grootse plannen. Het fonds Brabant C investeert in totaal 650.000 euro in twee edities van het Bredase festival, bijna eenderde van de begroting. Volgens Jojanneke van de Weetering, de zakelijk leider van het Stiltefestival,  ligt in internationalisering de grootste ambitie. Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, woningcorporatie Woonkwartier en bouwbedrijf Van Agtmaal leggen samen 23 miljoen euro op tafel voor behoud en renovatie van het ‘religieuze hart’ van Oudenbosch. Het provinciebestuur geeft de restauratie van o.m. de kapel van Saint Louis, de Mariabouw en het Poortgebouw een financi‘le injectie van 4,5 miljoen euro. Brabant.nl, BN – De Stem, Omroep Brabant
 • Een groot aantal beeldende kunstenaars leverde werk aan voor een speciale benefietveiling voor het Van GoghHuis in Zundert. De veiling vindt plaats op de veilingsite Catawiki. De veiling sluit aan bij de lopende crowdfundingactie; het centrum zoekt 100.000 euro. De speciale taskforce die de gemeente Zundert beloofde, heeft niets opgeleverd. Vanaf 2018 zijn de financi‘n door VanGoghBrabant geborgd   BN – De Stem, Brabant Cultureel
 • De elfjarige Tjeu Wijgergangs van basisschool De Bolderik uit Heeswijk-Dinther heeft het winnende ontwerp gemaakt voor een nieuwe uitkijktoren langs de N279. De provincie Noord-Brabant had leerlingen van groep 8 van de basisscholen langs het tracŽ van de nieuwe N279 tussen ‘s-Hertogenbosch en Veghel uitgedaagd om een uitkijktoren te ontwerpen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het Stripfestival Breda beleeft dit jaar mogelijk zijn laatste editie. De organisatie heeft van de gemeente Breda te horen kregen dat de subsidie vervalt. Ook stelt de gemeente geen geld meer beschikbaar voor de Stripcultuurbeurs (voor projecten) die de afgelopen drie jaar tijdens het festival werd uitgereikt. BN – De Stem
 • Wethouder Boaz Adank trekt extra tijd uit voor het maken van een definitieve nota over het nieuwe evenementenbeleid in Breda. Hij zei dat tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad, waar veel kritiek was op zijn conceptnota. BN-De Stem
 • Wethouder Mary-Ann Schreurs en het parochiebestuur van de Catharinakerk hebben vrede gesloten: de gemeente betaalt de restauratie van het orgel en spreekt haar waardering uit voor de veelheid aan sociale, culturele en interkerkelijke activiteiten in de kerk. De gemeente krijgt een rol in het beheer van de kerk. Dit biedt een belangrijk financieel voordeel voor haar als eigenaar van dit rijksmonument: ze krijgt zo recht op btw teruggave van het Rijk. Eindhovens Dagblad
 • Er is voldoende steun in de Eindhovense gemeenteraad voor de horecaproef. Daardoor is het voor de horeca-ondernemers aan de Markt, de Stationsstraat en de Dommelstraat voortaan mogelijk maximaal tien keer per jaar tot acht uur ’s ochtends open te blijven. Vooral popcentrum de Effenaar bekende zich als voorstander. Eindhovens Dagblad
 • Eigenaar Gema BV uit Best heeft een aangetekend schrijven gekregen waarin de gemeente  Eindhoven het bedrijf sommeert het kerkje aan de Iepenlaan veilig te maken. De Henri van Abbestichting vindt het allemaal onvoldoende: het kerkje zou juist hersteld moeten worden. Eindhovens Dagblad
 • In april komt een aantal deskundigen bijeen over de vraag: hoe kunnen we in Helmond de slimste wijk van de wereld bouwen? De gemeente Helmond omarmde het plan in 2016, omdat de slimme wijk kan helpen om de vertraagde woningbouw in Brandevoort op gang te krijgen. Daarnaast hoopt de stad voordeel te halen uit de ontwikkeling van nieuwe woontechnologie. Eindhovens Dagblad
 • Jos Reniers pleit voor meer ruimte voor het nieuwe Speelhuis, de Onze Lieve Vrouwekerk, die  getransformeerd is tot een nieuw theater. Hij heeft problemen met een gedeelte van de Mariaschool op het plein. Eindhovens Dagblad
 • In krap vier weken tijd moet de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch een besluit nemen over vele miljoenen voor de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. De raad wordt door het college van B en W tot spoed gemaand omdat de programmering voor het theaterseizoen 2017-2018 anders in gevaar komt. Brabants Dagblad
 • Slechts twee van de vijf door de gemeente ‘s-Hertogenbosch geselecteerde bouwbedrijven hebben een aanbieding gedaan voor de bouw en onderhoud van een nieuw Theater aan de Parade: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling bv en BAM Bouw en Techniek bv. Brabants Dagblad
 • Tijdens een discussie in de commissie Maatschappelijke ontwikkelingen bleek dat alleen het CDA en Bosch Belang voorstander zijn van 4 miljoen euro voor het Sint-Jansmuseum. De overige partijen hebben nog vraagtekens over het geld voor de nieuwe aula van de Sint-Jan. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch kent n—g twee legale wanden waar graffiti mag worden aangebracht: een muur Stadion De Vliert en een muur achter sporthal De Hazelaar in Rosmalen. Te weinig, aldus de Bossche fracties van GroenLinks, De Bossche Groenen en D66, die het college van B en W vragen om meer kleurrijke muurschilderingen op prominente plaatsen. Brabants Dagblad
 • De opgeheven Vereniging Stille Omgang weet niets over een toezegging van 40.000 euro voor het Puthuis in ‘s-Hertogenbosch, in tegenspraak tot wat de Stichting 1522 schrijft. Een juridische procedure tegen stichting lijkt echter weinig kansrijk. Brabants Dagblad
 • Een nieuwe Stadsentree op de hoek van de Spoorlaan/ Stationsstraat met verlichting, groen en dichtregels van Martin Beversluis. Het is ŽŽn van de eerste projecten waarmee Cupudo, het Tilburgs cultureel stadslab, haar gezicht laat zien. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het ecodorp is volgens de Boekelse VVD de schaamlap om tekorten op bestemmingsplan De Run te camoufleren. Hij kreeg daarop wel kritiek van de overige Boekelse fracties. Brabants Dagblad
 • Boxtel krijgt in de vijver bij het gemeentehuis een kunstwerk. Berekeningen leren dat dit initiatief van het plaatselijke kunstenaarscollectief Kunstlicht 99 uitvoerbaar is. De financiering komt uit het bedrag van 190.000 euro dat de Boxtelse kunststichting terugstortte op de rekening van de gemeente. Brabants Dagblad
 • Drie muziekverenigingen vinden dat de gemeente Haaren hun expertise meer moet gebruiken voor het muziekonderwijs op de basisscholen. Ze zeggen al een jaar in het ongewisse te zijn over de aanpak ‘Muziek op school’ en de muziekplannen van de gemeente hiermee. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek de Kempen stopt met ingang van 1 januari volgend jaar de werkzaamheden in Heeze-Leende. De activiteiten worden overgenomen door een nieuwe organisatie, die binnenkort bekend wordt gemaakt. Eindhovens Dagblad
 • Heusden is op zoek naar een nieuw kunstwerk voor hun sokkelproject. Brabants Dagblad
 • De Roode Leeuw in Aarle-Rixtel heeft de status van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, maar verkeert in slechte staat. De boerderij mag daarom worden platgegooid, op voorwaarde dat die in dezelfde stijl weer wordt herbouwd. Dat adviseert de welstandcommissie van de gemeente Laarbeek. Eindhovens Dagblad
 • Belangstellenden kunnen een bod doen op het oude pomphuisje aan de Wilhelminalaan bij Sluis I. Het Rijksvastgoedbedrijf, de huidige eigenaar, gaf eerst de gemeente Oosterhout de kans het gemeentelijk monument te kopen maar zij hadden geen belangstelling. BN – De Stem
 • Het bestuur van Het Kruysenhuis in Oirschot is teleurgesteld in de gemeente Oirschot over onduidelijke besluitvorming inzake subsidies aan het museum. Voorwaarde van de  gemeente is dat het museum ‘voldoende progressie boekt op het vlak van samenwerking met andere culturele instellingen in Oirschot’.  Daar wordt aan gewerkt, zegt het bestuur. Eindhovens Dagblad
 • Osse wethouder Van der Schoot wil samen met het Stadsarchief het Osse erfgoed presenteren aan een breed publiek. Erfgoedstem
 • Om alle idee‘n en verwachtingen uit de nieuwe Roosendaalse cultuurnota waar te maken, is volgens CDA-wethouder Hans Verbraak jaarlijks 5 ton nodig. Het geld is onder meer nodig voor het opzetten van evenementen, zoals een shortfilmfestival op de Nieuwe Markt en de doorontwikkeling van een cultuurhuis. BN – De Stem
 • In brief aan college vraagt de Vereniging Heemschut de gemeente Rucphen met klem het noodzakelijke onderhoud aan de Heimolen zo snel mogelijk uit te voeren. Heemschut
 • Sint-Michielsgestel zoekt een dorpsdichter. Brabants Dagblad
 • B & W van Someren stelt een verbouwing en uitbreiding voor van het cultureel centrum De Ruchte in Someren. Daarmee is een kleine 3 ton gemoeid. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Someren wil de onlangs gesloten Pauluskerk in Someren-Noord aankopen voor 7 ton.  Het bod is al geaccepteerd door het parochiebestuur en goedgekeurd door het bisdom. Het plan is om het voormalige godshuis te slopen. Op de vrijkomende locatie is dan voldoende ruimte voor bouw van huizen, appartementen of studio’s. Eindhovens Dagblad
 • Muziekcentrum De Mads in Waalwijk wil best verhuizen, maar kan dat niet betalen, aldus eigenaar Walco Maas, op de vraag van de gemeente Waalwijk. Er moeten 53 woningen aan weerszijden van het muziekcentrum komen. De geluidsoverlast wordt een probleem.  Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 

 • Peter van den Bunder van de Kunstenbond over de richtlijn kunstenaarshonorarium. De Kunstenbond pleit ook voor het behoud van de zelfstandigenaftrek.  Cultuur + Ondernemen,  Kunstenbond
 • De creatieve industrie en ICT-sector dragen substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Zo is er een sterke banengroei in de creatieve sector te zien, van gemiddeld 1,4 procent per jaar in de periode 2013-2015. Dat blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016. Cultuurindex biedt een samenvatting van de voornaamste trends. Cultuurindex
 • Volgens een door Partners for Innovation uitgevoerd onderzoek is een ‘Expertisecentrum Circulair Design haalbaar.  Opdrachtgever IenM gaat nu, samen met de mogelijke partners van het centrum, verder met het vervolgtraject. Dutch Creative Industries
 • Het jaar van de Dutch Design Foundation is geopend. Dit jaar organiseert de stichting niet alleen de Dutch Design Week, maar introduceert het een nieuw festival, het World Design Event. Naast deze evenementen zullen er door het jaar heen wedstrijden zijn waarbij ontwerpers in opdracht voor bedrijven verschillende producten moeten ontwerpen. De stichting kondigde ook in zich meer in te gaan zetten op internationaal vlak. e52.nl
 • De voorgevel van het voormalige hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen, een bekend voorbeeld van ‘organische architectuur’, mag worden gesloopt. Architect Max van Huut verloor bij het Gerechtshof van Amsterdam een kort geding in hoger beroep tegen de afbraak van de gevel. Na de uitspraak beloofde de ontwerper niet verder te procederen. De partijen schikten de zaak voor een geheim gehouden geldbedrag. De Volkskrant, Architectenweb
 • ‘Een schikking was de enige uitweg voor Naturalis. Het is spijtig dat de kwestie niet in goed overleg opgelost kon worden.’ De BNA geeft een reactie op het conflict tussen Naturalis en architect Fons Verheijen. BNA is overigens bij de casus Naturalis niet betrokken geweest. BNA
 • BNO Advies ontwikkelt drie nieuwe contracten voor interactieve toepassingen, zoals apps en websites. BNO
 • Het Wereldmuseum in Rotterdam gaat per 1 mei samen met het Nationaal Museum voor Wereldculturen (NMvW). Het museum blijft voorlopig aan de Willemskade. Algemeen Dagblad
 • Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en het TextielMuseum in Tilburg zijn genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2017. Het museum dat de wedstrijd wint ontvangt € 100.000 voor de realisatie van hun museumdroom. De publieksprijs staat dit jaar in het teken van Design & Mode. Tot en met 30 april kan het publiek stemmen. Museumprijs.nl, Museumtijdschrift
 • Framer Framed, een platform voor kunst en cultuur met een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord, functioneerde jarenlang op projectbasis. Dit jaar trad het, op advies van de Raad voor Cultuur,  voor het eerst toe tot de BIS, de culturele basisinfrastructuur. Wat betekent dit voor het kunstenaarsinitiatief? Metropolis M
 • De wereldwijde bioscooprecette is in 2016 wederom gestegen en bereikte met 38,6 miljard dollar een nieuwe recordomzet. De verschillen per continent zijn groot. De toeloop van bezoekers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika daalde bijv. gezamenlijk twee procent, met negatieve uitschieters als Duitsland (-13 procent) en Engeland (-10). Frankrijk en Itali‘ daarentegen kenden groei: respectievelijk vijf en zes procent. Holland Film Nieuws,Filmonderzoek
 • Gaat Hollywood het winnen van Netflix? The Guardian
 • Filmtheater ’t Hoogt wil in 2018 naar de City bioscoop verhuizen. Hiervoor heeft ’t Hoogt een meerjarenplan gemaakt en is daarover in gesprek met de eigenaar van de City bioscoop. ’t Hoogt wil als Podium voor Beeldcultuur tegelijk een boetiekbioscoop voor kijkers en een studio voor makers zijn. De huidige huurder, Kinepolis, is verbaasd. Jos Stelling, eigenaar om. het Louis Hartlooper Complex, had in november 2014 al plannen voor City.  Filmkrant, Holland Film Nieuws
 • Sphera is het nieuwe premium cinema format waarmee CinemaNext op de markt komt. Het biedt exploitanten de mogelijkheid een totaalpakket af te nemen: van lobby- en zaaldesign tot audio en projectie. Holland Film Nieuws
 • 4DX biedt een concept waarbij de stoelen niet alleen meebewegen met de gebeurtenissen tijdens de film, maar waarbij ook wind, water, stoom en geuren worden gebruikt om de bioscoopbezoeker helemaal op te laten gaan in de film. Een ervaring die al jaren in pretparken wordt geboden, maar nu ook in steeds meer bioscoopzalen te vinden is. Holland Film Nieuws
 • De dvd heeft zijn beste tijd gehad en online heeft het aanbod grote gaten. Waar vind je klassiekers en oude arthousefilms? Er zijn in de provincie nog videotheken, waar films te huur zijn ; portretten van winkeleigenaren in Raamsdonksveer en Leeuwarden. NRC, inlog vereist, Revu
 • Nederlanders downloaden of streamen vaker uit illegale bron dan andere Europeanen. Vijftien procent van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar illegale content binnengehaald, tegenover tien procent van de Europeanen, staat in een rapport van de EU. 49% van de Nederlanders vindt illegaal downloaden acceptabel als er geen legaal alternatief is. Entertainment Business
 • De boekensector start in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders en hoe het samenhangt met hun overige mediagebruik. Hiermee wordt de vraag beantwoord of en hoe lezen concurreert met andere vormen van tijdsbesteding, welke typen lezers er zijn en wat verschillen zijn tussen digitaal lezen en van papier lezen. KVBBoekwerk, Bibliotheekblad
 • We lezen minder Nederlandse romans en kiezen vooral voor wat DWDD ons aanraadt. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC naar de bestsellerslijsten van stichting CPNB van de afgelopen twintig jaar. NRC, inlog vereist, NRC, inlog vereist
 • Het KBb Kenniscentrum moet uitgroeien tot dŽ plek waar alle informatie afkomstig uit de boekhandel wordt verzameld ten behoeve van de Wet op vaste boekenprijs.  Boekverkopersbond
 • Het verdienmodel van de boekenbranche: weinig non-fictietitels op voorraad houden en daarvan veel verkopen. Het draagt bij aan een wereld waarin onzin kan gedijen, menen Jona Lendering en Marcel Hulspas. NRC, inlog vereist
 • Wat een bestseller wordt, is niet te voorspellen, maar een worstseller misschien wel. Ook grote uitgeefconcerns, in navolging van Netflix en de muziekindustrie, experimenteren met big data. NRC, inlog vereist, inct
 • Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op 22 maart. Stichting Lezen
 • De grootste selfpublishingplatforms Brave New Books, Pumbo en Mybestseller zijn verbaasd over het hoge cijfer van zelf gepubliceerde boeken (6.745 boeken in 2016), gemeld door de NOS. In dit hoge cijfer is waarschijnlijk een flink aantal uitgaven dubbel geteld, bijvoorbeeld boeken die als e-book, paperback Žn hardcover worden uitgegeven. Het uitgeven van boeken in eigen beheer gaat niet ten koste van de reguliere uitgeverijen, zegt CPNB.   Schrijvenonline, Eindhovens Dagblad
 • Nu.nl heeft de verschillende abonnementsdiensten voor e-books naast elkaar gelegd. Kobo plus (een samenwerkingsverband met Bol.com), Bliyoo van Bruna en de dienst voor bibliotheekleden. De nieuwswebsite vergeleek onder meer de aanwezigheid van bestsellers. NU.nl
 • Nederlandse dancefestivals hebben in 2016 voor 140 miljoen euro aan ticketverkopen gegenereerd. Ten opzichte van 2011 gaat het om een verdrievoudiging. Aldus adviesbureau DDMCA. Entertainment Business, DDMCA
 • Er zijn te veel popfestivals, betoogt Jan Smeets van Pinkpop. Vooral de festivals in de Verenigde Staten zorgen ervoor dat artiesten niet te boeken zijn voor het festival in Landgraaf. ‘Je zou kunnen zeggen dat er wel een keer een grens gesteld mag worden.’ BNR
 • Festival Mundial heeft Sophieke Gremmen aangesteld als nieuwe programmeur. Entertainment Business
 • De Amsterdamse Stadsschouwburg en het Amsterdamse Bostheater gaan de komende 4 jaar samenwerken. Kern van de alliantie wordt de jaarlijkse grote zomerproductie in het Amsterdamse Bos, waarbij beide podia de handen ineen slaan op het gebied van communicatie en verkoop. Vaste bespelers van de schouwburg gaan de zomerproductie coproduceren. Theaterkrant

 

cultuurmarketing

 

 • Met de kinderen naar het museum of theater gaan, komt veel vaker uit de koker van moeders dan van vaders. Zelfs broers, zussen en vrienden bemoeien zich meer dan vaders met culturele uitstapjes: bezoek aan bioscoop, festival, museum, theater of concert. Dat staat in een onderzoek onder 1.800 jongeren van 4 tot 18 jaar van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Hendrik Beerda Brand Consultancy
 • Museumjaarkaart introduceert de nieuwe service MuseumkaartMatch voor dat niemand ooit nog een museumbezoek hoeft te missen omwille van gebrek aan gezelschap. MuseumkaartMatch is bedoeld voor Museumkaarthouders van 18 jaar of ouder en is vanaf nu beschikbaar. Museumvereniging
 • Nienke Bloemers, Hoofd Marketing & Sales bij het Tropenmuseum, ging op het seminar Diversiteit in de cultuursector van 12 september 2016 in op hoe haar museum een divers publiek probeert aan te spreken . Cultuurmarketing
 • Louise Prins heeft, in het kader van haar scriptie voor de bachelor Sociale Geografie en Planologie (UU), in samenwerking met Stichting Filmonderzoek onderzoek gedaan naar het reisgedrag van bezoekers naar bioscopen in Nederland. In hoeverre speelt afstand een rol in bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop en in hoeverre spelen de kenmerken van de bezoeker en de kenmerken van de bioscoop hierin mee? Filmonderzoek
 • Op  25 maart 2017 startte de Boekenweek. In 82 edities is de Boekenweek uitgegroeid tot het culturele evenement van Nederland met honderden activiteiten en optredens van auteurs in boekwinkels, bibliotheken, scholen en in de trein. 91% van de Nederlanders (13+) kent de Boekenweek (bron: SMB 2017). De boekensector weet dat de Boekenweek een impuls is voor de markt, dus daar moet je aan meedoen. KVBBoekwerk
 • Lezen begint heel vaak met voorlezen, en daar is het prentenboek bij uitstek het middel voor. Daarom start op 7 april de landelijke actie : ‘Ik Wil Een Prentenboek!’. Het eerste boek is het prentenboek De Gruffalo van Julie Donaldson en Axel Scheffler. En daar sluit de slogan voor dit jaar op aan: Geef een Gruffalo. Boekverkopersbond
 • Hoe bereik je een jonger publiek met klassieke muziek? Gewoon, met bier, zonder stoelen en erdoorheen mogen praten, blijkt bij experiment Klassifest in Paradiso. De Volkskrant, inlog vereist.

 

financiering

 

 • Met het nieuwe programma Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018) geeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een extra impuls aan de samenwerking tussen de ontwerp- en erfgoedsectoren. Het betrekt ontwerpers bij actuele vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd. Op 18 april vindt er een  informatiebijeenkomst plaats. Twee open oproepen staan nu open.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van de energietransitie in relatie tot het landschap en de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke en regionale cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, waterschap, energieproducent, netbeheerder of gebiedsontwikkelaar is een vereiste. Deadline open oproep 3 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en ingenieurs op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van het klimaatvraagstuk in relatie tot de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, waterschap of gebiedsontwikkelaar is een vereiste. Deadline open oproep 3 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 4 t/m 9 april vindt de Salone del Mobile 2017 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt twaalf projecten die een bijdrage ontvangen voor presentatie op de beurs.  Deze ontwerpers werden na een open oproep door het fonds geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Column van Syb Groeneveld, directeur | bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, over Nederlandse ontwerpers op de SXSW. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap  is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De bijdrage is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. Deadline is 5 mei. Mondriaanfonds
 • Onlangs ontvingen 31 beeldend kunstenaars, waaronder Frank Havermans,  van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage kan op ieder moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • In de eerste ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2017 is voor een totaalbedrag van € 6,1 miljoen aan 21 filmprojecten een bijdrage verleend. Dit genereert naar verwachting ruim € 27 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn toegekend aan 15 speelfilms, 1 animatiefilm en 5 documentaires. Filmfonds
 • 6 filmplannen zijn geselecteerd voor een treatmentbijdrage in het kader van de elfde editie van het project De Oversteek. Het project De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het NPO-fonds, de VPRO, NTR en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Filmfonds
 • De regeling Filmfestival van het Filmfonds is bedoeld voor een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmfestivals. De regeling heeft als doel het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Voor het festival moet er worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Deadline van deze projectsubsidie is 9 mei. Filmfonds
 • Het besluit van het Europees coproductiefonds Eurimages om niet langer distributie te ondersteunen in de landen die aangesloten zijn bij het MEDIA programma, heeft bij internationale kopers ergernis opgeroepen, zo meldt de Screen Daily. Voor een aantal professionals reden om te beweren dat de beslissing schadelijk is voor de arthouse in Europa. Holland Film Nieuws
 • Na 28 jaar heeft het Mediafonds zijn activiteiten be‘indigd. Mediafonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij de regeling Digitale literaire projecten voorop. Deadline 1 mei. Letterenfonds
 • Hoewel de overheid nog steeds de belangrijkste financier is voor de kunst, ziet Roy Cremers de toekomst van cultuurfinanciering meer in de private sector. De Dikke Blauwe
 • De ondernemersfamilie Van der Vorm (HAL Investments) heeft een filantropische stichting die zich richt op sociaalmaatschappelijke thema’s in Rotterdam: De Verre Bergen. In januari werd bekend dat HAL ook gaat investeren in kunst en cultuur via Droom en Daad. Econoom Karen Maas (Impact Centre Erasmus) vertelt over de positieve Žn negatieve impact van dit soort filantropie .  Ze pleit ervoor dat maatschappelijke impact onderdeel  zou moeten zijn van de voorwaarden om een ANBI te worden. Erasmusmagazine
 • Stephanie van Rappard richtte in mei 2015 de Young Patrons Circle van Nationale Opera en Ballet op. Voorwaarden om erbij te horen? Minstens 500 euro per jaar doneren voor een vastgestelde periode van vijf jaar en niet ouder zijn dan 45 jaar. Op de Day of Arts Philanthropy op 19 januari 2017 in Utrecht vertelde Van Rappard over het succes van deze geefkring. Cultuurmarketing

cultuurnieuws per discipline

 

architectuur en vormgeving

 • De publicatie ‘Material Matters, het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij’ probeert twee complexe en kritische betogen over de circulaire economie en een maatschappijkritisch betoog met elkaar te verbinden. Een lastige opgave, aldus Xander Vermeulen Windsant. Architect Thomas Rau en econoom Sabine Oberhuber ontkomen er in de beperkte ruimte van het boek niet aan om intellectuele bochten af te snijden. Archined
 • Kennis bundelen en delen is het uitgangspunt van de nieuwe website ontwerpenvoordementie.nl. Het initiatief is van Bureau Kroner architecten, dat zelf veel ervaring heeft met de renovatie van verzorgingshuizen. De Architect
 • Het Nieuwe Instituut en Storefront for Art and Architecture, New York  lanceren een gezamenlijk jaarprogramma genaamd City Forces. City Forces onderzoekt de machtsverhoudingen tussen personen betrokken bij de ontwikkeling van een wereldstad. Het eerste resultaat van deze samenwerking is de tentoonstelling Control Syntax Rio, te zien vanaf 27 maart bij Storefront. Het Nieuwe Instituut
 • Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. ruimtevolk
 • ‘Delft Blue to Denim Blue’ is een interdisciplinair boek over het veelzijdige fenomeen mode. Stijl, modefotografie, maar ook het productieproces van de kleding komen aan bod. In het boek worden vragen beantwoord als: Wat zegt mode over onze identiteit? Wat gebeurt er als de maakindustrie uit een land weg trekt, zoals in Nederland is gebeurd? Anneke Smelik, hoogleraar Visuele cultuur aan de Radboud Universiteit, voerde de redactie. Radboud Universiteit
 • Ontwerper Iris van Herpen heeft de Grand Seigneur 2016 ontvangen. De prestigieuze mode-onderscheiding werd uitgereikt door ondernemersorganisatie Modint. Fashion United

beeldende kunst

 • In de strijd tegen de klok is de Žchte tijd uit zicht geraakt, betoogt Joke Hermsen in haar essay voor de Maand van de Filosofie. Kunst helpt ons het ‘juiste ogenblik’ te ontdekken. Ze doet haar betoog o.m. aan de hand van schilderijen van de Bredase kunstenaar George Meertens. Trouw
 • ‘Natuurlijk is scepsis belangrijk, maar ik heb ook behoefte aan nuance op ander vlak, aan een opener benadering, aan het niet-fatalistisch maar constructief omarmen en er je eigen draai aan geven’. Angelique Spaninks, directeur van de STRP Bi‘nnale, vindt dat de internationale mediafestivals te vaak te negatief tegen de ontwikkeling van de technologie aankijken. STRP staat in het teken van ‘Senses en Sensors’.  Metropolis M, Eindhovens Dagblad, trendbeheer
 • Het is een blanke kunstenaar niet toegestaan het beeld van een zwarte man, die slachtoffer is van een racistisch gemotiveerd misdrijf,  te gebruiken en daarvan te profiteren. De discussie over culturele toe-eigening in de Verenigde Staten laaide weer op n.a.v. een schilderij dat tentoongesteld wordt tijdens The Whitney Biennal. Er is zelf een pleidooi om het schilderij te vernietigen. Hyperallergic, ArtNet News, Hyperallergic, Hyperallergic
 • Saskia Noor van Imhoff  wint de 7e editie van de ABN AMRO Kunstprijs. Later dit jaar krijgt zij, als onderdeel van de prijs, een solotentoonstelling in de Hermitage Amsterdam. Museumtijdschrift
 • De Wilhelminaring, de tweejaarlijkse oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst, gaat naar Eja Siepman van den Berg. Museumtijdschrift
 • De unieke collectie ‘fotoboeken’ van Jan Wingender (1934)  omvat 7000 Nederlandse publicaties waarin fotografie een prominente rol speelt. Dankzij een schenking van de verzamelaar en een subsidie van het Mondriaan Fonds kon het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam de fotoboekencollectie in 2014 verwerven. Het bijzondere is dat Wingender de volledige opbrengst heeft gebruikt voor een groot boek over zijn verzameling. NRC, inlog vereist.

film en av

 • Het Go Short festival, 5 t/m 9 april, lanceert het programma en de nieuwe website. Goshort
 • The Red Turtle wint de prijs voor de beste lange animatiefilm van 2016 op het Holland Animation Film Festival. Een overzicht van alle  prijswinnaars. haff, Holland Film Nieuws
 • BUTFF on Tour (B-movie, Underground & Trash Film Festival on Tour), van 23 t/m 31 maart,  besteedt onder de titel Fantastic Indonesia aandacht aan Indonesische exploitatiefilms uit de jaren zeventig en tachtig. Filmkrant

letteren

 • Juist bij thema als verboden vruchten zou CPNB meer aandacht moeten besteden aan vrouwen. Ondanks hun literaire successen mogen vrouwen bijna nooit het Boekenweekgeschenk schrijven. De Volkskrant, inlog vereist.
 • Het Boekenbal. Sneu en lachwekkend, volgens Christiaan Weijts. Een verslag van het voorbije bal.  De auteurs van uitgeverij Das Mag waren er ook. Literatuurmuseum, Literatuurplein, tzum
 • Filter, het tijdschrift over vertalen, heeft de nominaties bekend gemaakt voor de Filter Vertaalprijs. ‘2016 was een sensationeel goed vertaaljaar,’ schrijft het blad op de website. Auteursbond
 • Watershed, het Eindhovense platform voor schrijvers, lanceerde onlangs Radio Slik, thematische audioverhalen met het geschreven woord als basis.  Watershed wordt o.m. ondersteund door het impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant. Radio Slik
 • Onder de noemer ‘Niet weer een literaire talkshow’ sluit de Eindhovense literaire stichting Watershed op 2 april de Boekenweek af met ‘Slik Live’. Te gast zijn o.a. schrijvers Hanna Bervoets, Simone van Saarloos en Henk van Straten. Eindhovens Dagblad
 • Meer dan 40 auteurs en artiesten treden op tijdens het Tilt Festival in Tilburg dat van 29 maart tot en met 1 april plaatsvindt. Zin, Tilt
 • De Nederlandstalige Brusselse schrijfster Els Moors volgt begin 2018 Laurence Vielle op als Belgische Dichter des Vaderlands. Ons Erfdeel

muziek

 • Op SXSW in Austin, Texas treden de bands en artiesten op die komende festivalzomer of volgend jaar ook in Europa op podia staan. Naast muziek host het festival een conferentie over de muziekindustrie, films, games, tech. 3voor12.vpro.nl signaleerde 9 trends. 3voor12.vpro.nl
 • In november vindt in het Klokgebouw in Eindhoven de eerste editie plaats van Helldorado, the Incredible Rock & Roll Freakshow. Een ‘heavy rock’-festijn met ‘side show’ en bekende namen uit de hardrock, metal, surf en rock-‘n’-roll. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Er is dringend behoefte aan goede toneelstukken voor oudere acteurs, stelt Hein Janssen. De Volkskrant, inlog vereist.
 • Een gezonde portie schroom kan helpen om enkele universele normen en waarden te versterken. Het theater kan daarbij werken als een spiegel.  Het essay waarmee Marianne Van Boxelaere de Marie Kleine-Gartman Essayprijs won, een initiatief om het essayistisch schrijven in de podiumkunsten te bevorderen. De Groene Amsterdammer
 • Verslag van Delphine Hesters van Kunstenpunt over de eerste dag van een tweedaags seminar over transitieschema’s voor dansers. Dansen is fysiek veeleisend, waardoor carrires van dansers kort en intensief zijn. Dat betekent dat ze zowat halverwege hun professionele leven een transitie moeten kunnen maken_ naar een tweede carrire. Voor sommigen gaat het om omscholen. Voor anderen gaat het vooral om het ontdekken welke ‘transferable skills’ ze hebben, opgebouwd in de danscarrire, maar inzetbaar in andere werkomgevingen.   Kunstenpunt
 • Festival Cement biedt zo’n 20 voorstellingen van jonge theatermakers. De achttiende editie opende op 21 maart. Het festival trekt per jaar zo’n vierduizend bezoekers. Cement is belangrijk omdat het publiek voor zo’n zestig procent uit professionals bestaat. Een verslag van de opening. Omroep Brabant
 • Scenografenduo Sanne Lips en Liesje Knobel winnen De Troffel gewonnen, de aanmoedigingsprijs van Festival Cement. Ze wonnen de prijs na een dag met pitches van projectplannen voor een voorstelling. De prijs, die tot vorig jaar de Dioraphte Cement Prijs heette, bestaat uit 7.500 euro financi‘le ondersteuning om het winnende projectplan verder uit te werken en te presenteren op Cement 2018. Festival Cement
 • Hajo Doorn wordt stadsdramaturg bij Theater Rotterdam. In die nieuwe functie gaat hij ‘de artistieke lijnen van de makers verbinden met de grootstedelijke vraagstukken die de wereldstad Rotterdam kenmerken’. Theaterkrant
 • Het Utrecht International Comedy Festival laat zien wat er allemaal op het gebied van stand-up comedy bestaat door een nieuwe generatie comedians te presenteren naast inspirerende acts uit het buitenland. scenes

 

kunst in de openbare ruimte

 

 • 2017 wordt internationaal het jaar van kunst in de publieke ruimte. Drie grote internationale kunstmanifestaties vinden gelijktijdig plaats: de Bi‘nnale in Veneti‘, de Dokumenta in Kassel en Skulptur Projekte MŸnster. Het zijn alle drie manifestaties die zich nadrukkelijk richten op het verbinden van kunst aan onze fysieke en sociale omgeving. En dat doet bkkc ook binnen programmalijn ‘Verbinden’. Programmaleider Liesbeth Jans blogt hierover. bkkc
 • Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc) uit Tilburg had vorig jaar het plan opgevat om te exposeren in het noordelijk deel van het Bossche Broek. Maar daar kwamen de Stichting tot bescherming van het Bossche Broek en het lokale  IVN  tegen in verweer. In februari is er bij de gemeente Sint-Michielsgestel een vergunningaanvraag ingediend voor de expositie ‘Landkunst aan de Zuiderwaterlinie’ in het Gestelse deel, ook wel De Pettelaar of Bos van de Gruyter en Haanwijk, aan de zuidkant van de A2. Brabants Dagblad
 • Op uitnodiging van Land Art Contemporary voerde Collectief Walden van 10 – 12 maart de voorstelling Windstilleven op: een betekenisvolle filosofische en po‘tische voorstelling over het begrip ‘tijd’. De vijf spelers van het collectief namen het publiek mee naar het Mantingerzand, een eeuwenoud natuurgebied in Drenthe. Publiek gemaakt

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Architectenbureau De Twee Snoeken gaat het voormalige stadsdeelkantoor Nieuw-West in Amsterdam renoveren en herinrichten tot rijkskantoor. Architectenweb
 • De Eindhovense designer Jalila Essa•di is de drijvende kracht achter Mestic. Het bedrijf zet mest om in bioplastic, biotextiel en biopapier. Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • Joost de Vries over een van de beste columnisten van Nederland: Henk van Straten. De Groene
 • Robert Vacher laat zijn naamloze hoofdpersonage iemand uit zijn jongere jaren, klasgenoot op de kloosterschool, de levenslustige Ron ontmoeten. Deze ontmoeting wakkert bij de hoofdpersoon herinneringen uit zijn jeugd aan. Het zijn die memoires die vervolgens het verhaal in zijn roman Winterkind vormen. tzum
 • ‘Blues of the Legends’ heet het nieuwe album van de Helmondse/Eindhovense band Hoodoo Monks. De cd is opgebouwd uit een elftal eigen interpretaties van bestaande bluesliedjes, voornamelijk van vier artiesten uit de late jaren vijftig Chicago blues. Eindhovens Dagblad
 • De omstreden Tilburgse rapper Boef breekt record na record met zijn nieuwe album ‘Slaaptekort’. NU.nl
 • De Amsterdamse drummer Joost Lijbaart wilde graag een volledig ge•mproviseerd album maken. De begrenzingen van melodie en ritme even los te laten en maar te zien wat er gebeurt. Hij werkte op Under the surface samen met de Tilburgers Bram Stadhouders en Sanne Rambags. De cd wordt gekenmerkt door ‘sounds’. Geluiden die intu•tief zijn aaneen geregen, gedeeltelijk ge•mproviseerd tot stand gekomen, voor een ander deel gecomponeerd. Jazznu, Jazznu, Jazzenco
 • ‘Voor wie is niets onmogelijk’ is een komisch familiedrama van TG Nomen uit Breda. Het publiek mag meedenken.  In deze interactieve theatervoorstelling is het duidelijk wat de acteurs gaan doen, maar hoe de dialoog met het publiek verloopt is niet op voorhand bekend. Woensdag is de voorpremire in Parktheater Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

kunstonderwijs

 

 • Er is veel verbijstering over de bezuinigingsplannen van de VVD en het CU op het hoger kunstonderwijs. Femke den Boer, Academiedirecteur AKV|St. Joost maakt zich daarentegen geen zorgen: ‘Deze plannen zijn een overblijfsel uit het vorige verkiezingsprogramma.’ Avans
 • CLICKNL heeft de opdracht gekregen een innovatie-agenda op te stellen voor de komende jaren. Daar staat o.a. op dat praktijkgericht designonderzoek, dus vanuit het hbo, wel een zetje kan gebruiken. Karin van Beurden, lector Product Design bij hogeschool Saxion, is trekker van het Network Applied Design Research (NADR). Clicknl
 • Virtual Reality (VR) biedt enorme marktkansen voor de creatieve industrie, ook op internationaal niveau. Hilversum Media Campus, NHTV, MediaMonks en HKU starten daarom met de VR Academy. Hiermee komen ze tegemoet aan de groeiende behoefte uit de industrie om professionele kennis en skills te ontwikkelen op het gebied van Virtual Reality. Clicknl 
 • De docenten van Avans-opleiding Communication & Multimedia Design nemen met projecten deel aan STRP Bi‘nnale, van 24 maart tot 2 april. Avans
 • Schrijver word je niet, dat bŽn je, zo heet het, dus heeft het geen zin een schrijfopleiding te volgen. Maar zie nu: een hele lichting geprezen jonge schrijvers bezocht de Schrijversvakschool. En daar hebben ze naar eigen zeggen veel baat bij gehad. De Volkskrant, inlog vereist.
 • 350 studenten van de conservatoria en allerlei andere kunstvakopleidingen volgden een onderwijstraject en presenteren tijdens het Opera Forward Festival zes korte operavoorstellingen op locatie in het gebouw. Ze lieten zich inspireren door het thema macht en onmacht in Georg BŸchners Woyzeck, die ook de basis is voor de opera Wozzeck in het hoofdprogramma. Theaterkrant
 • Een student die hoedenmaker, keramist of schoenmaker wil worden, heeft een opleiding nodig die toekomstbestendig is. SintLucas ondertekende daarvoor op 21 maart een convenant samen met collega-scholen Cibap en HMC (Hout- en meubileringscollege) en drie brancheverenigingen. SintLucas

 

kunstbeoefening

 • Doe mee als amateurkunstenaar of als organisatie aan Ik toon, de maand van de amateurkunst. Presenteer in juni wat jij of jouw mensen in huis hebben, individueel of met een groep. Kunstbalie plaatst de meest bijzondere activiteiten in advertenties in weekbladen. Het meest unieke project kan een filmverslag winnen. Kunstbalie
 • De theatermakers van Het Paleis voor Volksvlijt uit ‘s-Hertogenbosch spelen begin mei  de voorstelling ‘Maria’ in de Sint-Jan. Brabants Dagblad  
 • ‘Jafar’ gaat over de voorgeschiedenis van de slechterik uit Alladin. Een concept van regisseur Mike van Amelsfoort, geschreven door Glenn Markesteijn, Shana Croonen en Frederique Hofman. Het Theater Atelier Goirle Oisterwijk (TAGO) voert de  musical uit. Brabants Dagblad
 • De theaterroute Oeverloos strijkt op 2 en 3 september neer op de dijken en uiterwaarden van Oijen. De Stichting Oss Cultureel organiseert dit evenement voor de 2e maal. Brabants Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 

 • De Rabobank zet de komende vier jaar verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur centraal in hun sponsorstrategie. Daarbij gaat het niet alleen om financi‘le ondersteuning, maar vooral om begeleiding. Het LKCA gaat dit beleid ondersteunen door samen met partners lokale verenigingen te koppelen aan dit programma. Daarnaast is er een traject samen met Kunstbende om jongeren te enthousiasmeren voor cultuur. Een nieuwe Kunstbende-area op Lowlands 2017 vormt het hoogtepunt van deze samenwerking. LKCA, Sponsorreport
 • Een terugblik op de Dag van de Cultuureducatie, die in het teken stond van leren combineren. LKCA
 • Buitenschoolse cultuureducatie, een rijke culturele omgeving en de aanwezigheid van een cultuurcošrdinator bepalen wat het niveau van een leerling is. Dit stelt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Peil. Kunstzinnige Ori‘ntatie 2015-2016. LKCA
 • Hebben scholen behoefte aan professionele kunstwerken op school of een tijdelijke expositie in de directe omgeving? En hoe verhoudt zich dit tot een museumbezoek? Is er behoefte aan een kunstuitleen voor het onderwijs? Wat zou de waarde hiervan kunnen zijn? Een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de veldverkenning kunst op scholen. Kunstbalie
 • Bijna 18 procent van de Nederlandse 15-jarigen kan slecht lezen en hun aantal is groeiende. Volgens de Stichting Lezen en Schrijven moet er ingegrepen worden bij deze ‘vergeten groep’. Het gaat beroerd met de leesvaardigheid van onze jongeren, schrijft Aleid Truijens. Tommy Wieringa is bezorgd over de teloorgang van het literatuuronderwijs. Algemeen Dagblad, De Volkskrant, Algemeen Dagblad
 • Het projectteam Versterken Taalvaardigheid van Cubiss zet zich ook in 2017 in opdracht van de provincie Noord-Brabant in om laaggeletterdheid in de provincie terug te dringen. Het project kreeg daarbij drie extra aandachtsgebieden van de provincie, waarvan het koppelen van taal aan de buitenschoolse activiteiten van taalzwakke jongeren er ŽŽn is. Marjo Frenk en Katia van Bommel geven een update over het afgelopen kwartaal. Cubiss
 • Tijdens de zgn. Tendens sessies praten gewone Eindhovenaren over onderwerpen gerelateerd aan de collectie van het Van Abbemuseum. Een verslag van zo’n sessie rondom het thema kwetsbaarheid, met o.m. een werk van Marlene Dumas. Mister Motley
 • Hoe maak je met je project het verschil? Bekijk de video’s van community art projecten in Noord- Brabant. CommunityartBrabant
 • Kunstproject ‘Onze wijk Someren-Noord’ toont de gezichten van de wijkbewoners. Eindhovens Dagblad.

 

erfgoed

 

 • Zutphen heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 gewonnen. Kunsten’92
 • Drie organisaties met een grote achterban van particuliere eigenaren van rijksmonumenten trekken voortaan samen op onder de naam Federatie Particuliere Monumenteigenaren (FPMe). De drie initiatiefnemers zijn de vereniging Bewoond Bewaard, de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen en de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Monumenten.nl
 • In een wereld van verandering en verwarring klinkt steeds de roep om een terugkeer naar vroeger. We verlangen terug naar een probleemloos verleden. In die trend past ook de wens om oude gebouwen en monumenten te herbouwen. Een overzicht van de verschillende plannen. De Volkskrant
 • De mogelijke herbouw van een donjon, een 50 meter hoge middeleeuwse toren, in het Valkhofpark in Nijmegen zorgt voor beroering in de stad. Wetenschappers spreken van ‘een nepconstructie’, ‘Disneyland’ en ‘erfgoedgriep’. Sommige politieke partijen pleiten voor een nieuw referendum over de wenselijkheid van de herbouw. Architectenweb
 • De Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed vindt plaats op 16 mei 2017 in Amersfoort.  Thema«s van de parallelsessies gedurende de dag zijn o.m. de praktijk van duurzaam digitaal  archiveren, de maatschappelijke meerwaarde van digitalisering en erfgoed van de podiumkunsten. DEN
 • Wat deed Erfgoed Brabant de afgelopen vier jaar in De Cultuur Loper? Erfgoed Brabant
 • Breda gaat verkennen of de Tour de France in 2023 naar Breda kan komen. Ron Dirven, directeur van het Van Goghhuis vindt de Tour de France en de geboortejaar van Vincent van Gogh een mooie link. Directeur Van Gogh Brabant, Frank van den Eijnden vindt het een goed idee van de gemeente Breda en ziet de verbinding met Van Gogh ook wel zitten. Breda vandaag
 • Het TextielMuseum in Tilburg opent 1 april een tentoonstelling ‘Oranje boven’, met koninklijke Oranjesouvenirs van textiel. Brabants Dagblad
 • De beelden van taferelen uit schilderijen van Jeroen Bosch, overblijfsels van het voorbije van het Jeroen Boschjaar, die her en der door ‘s-Hertogenbosch staan, blijven.   Brabants Dagblad

 

bibliotheken

 • Een terugblik op het Nationale Bibliotheekcongres van 14 maart. Met het onderwerp Jeugd richtte het congres zich gedeeltelijk op een speciale doelgroep uit de bibliotheeksector. De sessie ‘Effectmeeting hoognodig’ uit het project meervoudig verantwoorden kon rekenen op veel belangstelling.   KB, De Bibliotheken
 • Bibliotheken bieden ondersteuning aan bezoekers die hulp nodig hebben bij het doen van hun belastingaangifte. Maar hoe ver mag je – ook gezien de privacy van bezoekers – gaan als bibliotheekmedewerker? En hoe maak je het invullen van de belastingaangifte mogelijk in een openbare ruimte? Tessa Persijn-De Bie (Bibliotheek Midden-Brabant) en Ad Kuijpers (Bibliocenter) delen hun ervaringen. Cubiss
 • Op 15 maart heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) geen overeenstemming bereikt over de tarieven leenvergoeding voor 2017. De Bibliotheken
Geen reacties

Geef een reactie