trends & ontwikkelingen 28 november 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Voor de Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers. die van 18 – 21 oktober in Rotterdam plaatsvond, stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een publicatie samen. De publicatie gaat in op de sector creatieve industrie in Nederland, beschrijft de spelers op dit gebied en geeft een aantal voorbeelden van crossovers tussen verschillende (top)sectoren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tijdens de behandeling van de mediabegroting 2015 discussieerde de Tweede Kamer vooral over de plannen voor de toekomst van de publieke omroep van staatssecretaris Dekker. De politieke partijen zijn verdeeld over het plan. De Kamer stemt op 2 december over de ingediende moties. Over de begroting wordt op een later moment gestemd. Rijksoverheid.nl Tweede Kamer De Volkskrant
 • Het belang van regionale omroepen voor (onder andere) de lokale democratie werd door meerdere fracties onderkend. Er was steun voor en interesse in de samenwerkingsverbanden die in verschillende provincies ontstaan tussen regionale mediavoorzieningen (zoals de regionale en lokale omroepen en regionale kranten) in zogenoemde Regionale Media Centra. IPO
 • Minister Bussemaker vindt dat het wetenschapsbeleid toe is aan grondige verandering. Het kabinet gaat haar aandacht verschuiven en keuzes maken in het wetenschapsbeleid, om de maatschappelijke impact van wetenschap te vergroten. Rijksoverheid.nl
 • Het onverwachte vertrek van Rijksbouwmeester Frits van Dongen is veroorzaakt door zijn betrokkenheid bij het Spuikwartier in ‘s-Gravenhage. Hij is architect/adviseur bij een van de consortia die meedingen naar de opdracht. Van Dongen is zelf opgestapt. ‘Ik wilde niet dat het ambt in opspraak zou komen.’ De Volkskrant
 • Fietsland Nederland laat kansen liggen. De tweewieler is een onmisbare schakel in de Nederlandse mobiliteit en onontbeerlijk voor de leefbaarheid van steden en dorpen. Met betere regionale fietsroutes kunnen grote investeringen in (snel)wegen worden bespaard. Dat stelt Rients Dijkstra (Rijksadviseur Infrastructuur en Stad) in zijn pleidooi NL Fietsland. Binnenlands bestuur
 • Het college van B & W van Schiedam heeft per direct een overbruggingskrediet van 450.000 euro beschikbaar gesteld waarmee het Stedelijk Museum Schiedam de salarissen van november kan betalen. De vertraging van de paar ton kostende verbouwing van de Giudici Kapel in 2013, die tegenwoordig als ingang van het museum fungeert, is volgens directeur Diana Wind de oorzaak van de financi‘le problemen. De Volkskrant Algemeen Dagblad
 • Op 6 november besloot de gemeenteraad van Vlaardingen zodanig te bezuinigen dat de BV Stadsgehoorzaal dicht kan. De directeur zette het theater vast te koop op marktplaats.nl. Cultureel Persbureau

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant stelt in 2015 € 200.000 beschikbaar voor buurtcultuurwerk. Onder voorwaarde dat gemeenten en/of woningcorporaties (financieel) betrokken zijn, en dat het project geleid wordt door professionele kunstenaars. Brabant.nl
 • Zes Brabantse gemeenten hebben bij de provincie subsidie aangevraagd voor het herbestemmen van kerken. In totaal ligt er voor 2,7 miljoen euro aan verzoeken, maar dat bedrag kan de provincie niet betalen. De provincie heeft voor de verzoeken 1,2 miljoen euro gereserveerd. De aanvragen van de gemeenten worden daarom eerst getoetst voordat ze gehonoreerd worden. Omroep Brabant
 • Een immens aardvarken als kunstwerk dat een braakliggend terrein ineens aantrekkelijk maakt? Dat kan. Wil je Brabant mooier maken, dan moet je het gewoon doŽn. Dat was de boodschap van de inspiratiemiddag Mijn Vacant Brabant op 6 november 2014 in de Leerfabriek in Oisterwijk. Brabant.nl
 • Hoe staan de musea tegenover de voornemens van de provincie Noord-Brabant voor een centraal erfgoeddepot? Brabants Dagblad
 • Het PON presenteert de vierde monitor sociale participatie. Het vrijwilligerswerk zit weer in de lift, het lidmaatschap van verenigingen blijft op een hoog niveau en de buurt wordt een steeds belangrijkere plek waar mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen. PON

grote brabantse gemeenten

 • De Catharinakerk in Eindhoven, eigendom van de gemeente, moet ook voor seculiere doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat stelt PvdA-fractievoorzitter Mieke Verhees naar aanleiding van het verplaatsen van de afscheidsdienst van architect Jan Luiten naar de Paterskerk. De dienst kon niet doorgaan omdat de pastoor van de kerk een ‘afscheid met religieuze accenten’ wilde. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond heeft een Adviesraad Cultuur in het leven geroepen. Deze gaat gevraagd en ongevraagd advies geven over kunst en cultuur. Gemeente Helmond
 • De pastorie van de OLV-kerk in Helmond komt mogelijk bij theater Speelhuis. Eindhovens Dagblad
 • D’66, de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in ‘s-Hertogenbosch, zal tot het uiterste gaan om een nieuw theater te realiseren in het Paleiskwartier, maar het zal bij de coalitie-onderhandelingen geen breekpunt zijn. Brabants Dagblad
 • De Vereniging Wijkbelangen Paleiskwartier uit ‘s-Hertogenbosch heeft een brief geschreven aan informateur Han Polman en aan de politiek. De vereniging maakt zich in die brief sterk voor de komst van een theater in de ‘nieuwe binnenstad’. Brabants Dagblad
 • Verhuis het Theater aan de Parade, de openbare bibliotheek en stadsarchief naar ŽŽn gebouw op het GZG terrein. Daarvoor pleiten de besturen van de Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch, Ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch en de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Brabants Dagblad
 • De Kring Vrienden ‘s-Hertogenbosch gaat volgend jaar de bewoner worden van het nieuwe informatiecentrum Bolwerk Sint-Jan aan de Sint-Janssingel in Den Bosch. Regio VVV Meierij & Noordoost-Brabant doet niet mee in het nieuwe informatiecentrum. En de stadswinkel (met souvenirs) komt er ook niet. Brabants Dagblad
 • Het stadsgesprek van CAST, donderdag 27 november, gaat over de renovatie van het stadskantoor in Tilburg. Tilburgers.nl CASTonline.nl
 • Poppodium 013 ontslaat, in verband de gezondmaking van het bedrijf, vier persoonsleden. Brabants Dagblad
 • De voorbereidingen voor het burgerinitiatief Rewind van Perry Janssen en Peter IJpelaar, waarin ze samen bands en artiesten zouden gaan faciliteren met oefenruimtes in de Spoorzone, zijn stopgezet. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • De bibliotheek aan de Dokter Rauppstraat in Bergeijk blijft nog tot 15 februari open, in afwachting van de inrichting van uitleenpunten in alle gemeenschapshuizen en basisscholen. Eindhovens Dagblad
 • Voor alle basisschoolkinderen in de gemeenten Eersel en Bergeijk wordt muziek een vast onderdeel van het lespakket. Muziekschool Art4U uit Veldhoven gaat voor het eerst een vaste samenwerking aan met plaatselijke harmonie‘n, fanfares en basisschooldocenten. Eindhovens Dagblad
 • De Sint-Josephschool aan de Stationsstraat in Maarheeze kan verbouwd worden tot dorpssteunpunt. Culturele instellingen zoals Het Muziekhuis en dansschool Lef krijgen ruimte in het complex. Eindhovens Dagblad
 • Oud-directeur van het cultuurcentrum Deurne vindt de huidige plannen nauwelijks afwijken van de nieuwe koers die hij zelf voor ogen had. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • Het Vincent van Gogh Informatiecentrum , in de voormalige kosterswoning in Etten-Leur, gaat weer open op 20 december. De komende weken wordt het pandje heringericht en gaat straks Van Gogh Shop & Tourist Information heten. BN – De Stem
 • Het Turfschip in Etten-leur vraagt vanaf 1 januari 2015 huur aan verenigingen en organisaties die ruimten gebruiken die niet onder het sociaal-maatschappelijke deel van het gebouw vallen. Volgens exploitant Ruud Hoondert is het noodzakelijk kosten door te belasten naar de clubs. BN – De Stem
 • Bij het college van b en w van Geertruidenberg ligt een voorstel op tafel om het muziekonderwijs in de gemeente een nieuwe impuls te geven. Het gaat om een subsidie van 10.000 euro voor muziekonderwijs voor de negen basisscholen en om een projectsubsidie van 20.000 euro voor muziekeducatie in de bredere zin. BN – De Stem
 • Cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen is te groot en dus wil de gemeente Heusden een deel van de oppervlakte verkopen. Brabants Dagblad
 • Op initiatief van de Stichting Cultuur Moerdijk werd er in Zevenbergen een debat gehouden over jeugd, kunst en cultuur. BN – De Stem
 • De bewoners van Oostelbeers willen het al jaren: een ontmoetingsplek in de kerk. In opdracht van de gemeente Oirschot deed BOEi een haalbaarheidsonderzoek, waaruit bleek dat het goedkoper was om van de kerk een dorpshuis te maken. Erfgoedstem
 • Dennis Kollaard uit Someren-Eind is niet langer de dorpsdichter van Someren. Het besluit om te stoppen nam hij na een evaluatiegesprek met wethouder Willy Hanssen. Kollaard voelt zich niet serieus genomen door het gemeentebestuur. Eindhovens Dagblad
 • Discussie in de gemeente Someren over de toekomst van de bibliotheek. Verder gaan met Bibliotheek Helmond-Peel of in zee gaan met commerci‘le partij Questum? Eindhovens Dagblad
 • Discussie over het promotiebeleid van Uden. Budgetten worden samengevoegd en de twee verschillende promotieclubs (Uden Promotie en citymarketing) moeten meer gaan samenwerken. Brabants Dagblad
 • De op handen zijnde bezuiniging op de gemeentelijke subsidie zorgt onder de potentieel gedupeerde organisaties in de gemeente Valkenswaard voor grote onrust. Eindhovens Dagblad
 • De kans is groot dat de bibliotheek, het Centrum voor Muziek en Dans en volksuniversiteit De Draaikolk komend jaar vertrekken uit cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard. Als de gemeente de forse bezuiniging op hun subsidies doorzet, gaan zij de huur opzeggen of flink minder ruimte huren. Eindhovens Dagblad
 • Het Waalrese subsidiebeleid is nog geen jaar oud, maar wordt opnieuw onder de loep genomen. Subsidies aan culturele verenigingen worden niet met de geplande 17.000 euro verminderd. Eindhovens Dagblad
 • Steunbetuigingen voor leden van de Monumentencommissie. Die hief zichzelf onlangs op omdat het college van Woensdrecht geen geld meer in de commissie wil steken en liever met een extern bureau in zee gaat. Het cultureel erfgoed van Woensdrecht is in goede handen bij het college, volgens wethouder BN – De Stem BN – De Stem
 • Er komt toch geld van de gemeente Woensdrecht voor de bouw van een nieuwe expositieruimte bij streekmuseum Den Aanwas in Ossendrecht. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die niet meer voldoet aan de voorwaarden kan haar ANBI-status met terugwerkende kracht verliezen, maar de inspecteur kan de datum waarop de intrekking van de ANBI-status geldt niet zomaar kiezen. Dit oordeelde Gerechtshof Den Haag onlangs. Rendement
 • Hoe werkt cultureel ondernemerschap in de praktijk? Madeleine Versteegh onderzocht dit voor haar afstudeerwerk binnen de opleiding Kunstmanagement aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze dook in de organisatie van Roof Garden Arnhem, en werd genomineerd voor de HKU-Award 2014, een prijs voor het meest vernieuwende en van ondernemerschap getuigende afstudeerwerk. Cultuurbewust.nl
 • De architectenbranche heeft 800.000 euro bij elkaar voor de uitvoering van een sectorplan. Het geld wordt gebruikt om de werkloosheid te lijf te gaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trekt 400.000 euro uit voor het plan, de rest van het geld komt uit de branche zelf. De Architect Stichting Fonds Architectenbureaus
 • Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres hield Hans de Jonge een vurig pleidooi voor nieuwe valuecases bij de verduurzaming van vastgoed: ‘Kijk in de totale keten naar waardetoevoeging voor de eindgebruiker en deel de opbrengsten in de keten. Dan groeit het geld vanzelf.’ NRP.nl
 • Begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster in Amsterdam is bekroond met de Gouden Piramide voor inspirerend opdrachtgeverschap. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebiedsontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten. De Architect
 • Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding. Platform Beeldende Kunst
 • Rob Huisman is vanaf 1 december interim directeur van Dutch Photographers. Dutch Photographers is de nieuwe beroepsorganisatie die acht verenigingen van fotografen in Nederland samenbrengt. BNO
 • De toekomst van de kunstmarkt is duurzaamheid. SFAQ
 • Ook 2014 wordt qua bezoekersaantallen aan Amsterdamse musea een recordjaar. Het totale aantal bezoekers van Amsterdamse musea is in tien jaar bijna verdubbeld, met als voorlopig hoogtepunt 11,7 miljoen bezoekers in 2013. Het Parool
 • Gemeentemuseum Helmond biedt de mogelijkheid om middels Skype het museum te bezoeken. Eindhovens Dagblad
 • Het Museumkwartier in ‘s-Hertogenbosch ontving al ruim half miljoen bezoekers. Brabants Dagblad
 • De bezoekersaantallen van het Noordbrabants Museum groeien . Vorig jaar trok het museum vanaf de opening 150.000 bezoekers en nu zijn het er dus al 200.000 voordat het jaar is afgelopen. In de jaren voor de verbouwing lag het gemiddeld aantal bezoekers per jaar op ongeveer 100.000. Het tekort van ruim 3 ton over dit jaar is al zo goed als weggewerkt. Omroep Brabant Brabants Dagblad
 • Voor het Bredase Club Solo voelt de steun van het Mondriaan Fonds aan als erkenning. BN – De Stem
 • De stichting KOP gaat een nomadenbestaan leiden. Voortaan heeft de stichting geen vaste expositieruimte meer, maar wordt kunst dicht bij het publiek tentoongesteld. Dat kan zijn in de openbare ruimte, in wijken, in leegstaande panden. BN – De Stem
 • Bioscooponderneming PathŽ heeft per 1 januari het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) opgezegd. Volgens PathŽ-directeur Lauge Nielsen is de bioscoopmarkt de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. De NVB is onvoldoende meegegaan in die veranderingen. Holland Film Nieuws
 • Met de opening op 15 december van de JT-Cinema aan de Nieuwe Emmasingel krijgt Eindhoven de modernste bioscoop van Nederland. De nieuwste technische snufjes zoals 3D, XD Experience en Dolby Atmos zorgen voor een ‘ongekende beeld- en geluidsbeleving’. Eindhovens Dagblad
 • Ooit een pathologisch lab, nu een restaurant met eigenzinnige filmprogrammering in twee zalen. Sinds anderhalve maand dicht LAB111 een gat in het Amsterdamse filmaanbod, met titels die op weinig andere plekken te zien zijn en die soms speciaal worden ge•mporteerd. Het theater werkt daarbij samen met de filmbedrijven die ook in het monumentale pand gevestigd zijn. Filmkrant
 • Trailers en mond-tot-mondreclame spelen de belangrijkste rol in het verkrijgen van informatie voor de uiteindelijke filmkeuze. Dit blijkt uit twee recentelijk verschenen onderzoeken naar de kanalen die filmkijkers gebruiken voor het vinden van informatie over films. Filmonderzoek
 • Afgelopen dinsdag diende het hoger beroep tegen ebookverkoper Tom Kabinet. Volgens uitgevers is de verkoop van tweedehands ebooks niet toelaatbaar en worden er bovendien in meerderheid illegaal gedownloade ebooks aangeboden. Uitspraak 23 december. Nederlands Uitgevers Verbond NRCQ
 • Een boek kun je ook thuis bestellen, daarom moet het ook leuk zijn om hier een boek te kopen. Dat mensen het fijn vinden om hier te zijn als ze bijvoorbeeld in de stad een uur kapot moeten slaan.” In januari begint de herinrichting van de boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg. Die duurt – naar schatting – zes weken, de boekhandel blijft ondertussen open. Brabants Dagblad
 • Muziekmaatschappijen besteden jaarlijks 4,3 miljard dollar aan A&R en marketing. Dat is een stijging van 26% in vergelijking met 2011. Dat staat in het door het IFPI gepubliceerde rapport Investing in Music. Entertainment Business
 • Muzikanten verdienen beter dan Spotify. De Groene Amsterdammer
 • Het Amsterdamse poppodium Paradiso gaat vinylsingles uitbrengen. De presentatie van Paradiso Vinyl Club is op 17 januari op Eurosonic Noorderslag, in de vorm van een optreden van de eerste Paradiso Vinyl Club-band The Mysterons. De band levert de muziek en het artwork aan en de Paradiso Vinyl Club brengt in kleine oplage de single uit. De single zal te koop zijn bij optredens van de betreffende act, in de Paradisowinkel.nl en verschillende platenzaken. Entertainment Business
 • Fluisterzacht is een nieuwe concertserie van Festival Incubate en Theaters Tilburg. Zondagmiddagconcerten met ambient, nieuwe muziek, minimal music, maar ook klassieke klanken.
 • Brabants Dagblad
 • Jongerencentrum Dynamo organiseert nieuw metalfestival in het IJssportcentrum in Eindhoven. Omroep Brabant
 • Het Bergen op Zoomse poppodium Gebouw-T heeft de capaciteit van de zaal vergroot door een voor techniek bedoeld deel van het balkon publiekelijk toegankelijk te maken. Het podium heeft nu plek voor 700 bezoekers. De komende anderhalf jaar worden er in Gebouw-T verschillende aspecten opgepakt om te verduurzamen. Entertainment Business
 • De openluchttheaters in Nederland hebben ondanks het feit dat de zomer van 2014 de boeken in gaat als een van de natste zomers (met name augustus) een recordaantal van meer dan 280.000 bezoekers mogen verwelkomen.. Openluchttheaters.nl
 • Terwijl Amsterdam jarenlang sukkelde met een plan voor een Danshuis, openen in december de ChassŽ Dance Studios hun deuren. De ChassŽ Dance Studios bieden plek aan allerlei initiatieven. En dat zonder geld van de gemeente. Cultureel persbureau

financiering

 • Een van de grote uitdagingen voor de moderne samenleving is vergrijzing. Niet alleen in Nederland. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponenti‘le groei van de bevolking van boven de vijfenzestig. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd om hun visie te geven op de uitdagingen van een vergrijzende samenleving. Zij presenteren hun producten en concepten tijdens het Seoul Design Festival 2014: Well-Aged Life, Well-Balanced Design. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De open oproep ‘Experimenteren met Stadslabs’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vlak na de zomer uitschreef in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft een overweldigende hoeveelheid inzendingen opgeleverd. In totaal werden vanuit het hele land maar liefst negenentachtig voorstellen ingediend. De commissie heeft uiteindelijk zeventien voorstellen uitgekozen. In eerste instantie zouden acht projecten worden geselecteerd, uitgegaan van circa veertig tot vijftig inzendingen. Het beschikbare budget is verdubbeld. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Net als vorig jaar presenteert het Mondriaan Fonds tijdens Art Rotterdam 2015 jong talent in de tentoonstelling Prospects & Concepts. In het voormalige distributiecentrum van de Van Nelle Fabriek is begin februari werk te zien van de dertien beeldend kunstenaars die in 2013 een financi‘le bijdrage ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrire. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds kent in 2014 ruim 1,1 miljoen euro toe aan de programma’s van negen musea en overige erfgoedinstellingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Mondriaanfonds
 • De Wereld Draait Door opent in januari een pop-up museum in het centrum van Amsterdam. Een aantal van de vaste gasten van het tv programma gaat een deel van het Allard Pierson Museum inrichten met werk uit de depots van tien grote musea in Nederland. Het Mondriaan Fonds draagt aan dit project bij vanuit de Regeling Samenwerking Musea. Ook het VSB Fonds draagt bij. NRCMondriaanfonds
 • Voor de tweede ronde van de regeling Cultuureducatie in het VMBO stelt het Fonds voor Cultuurparticipatie 1,2 miljoen euro beschikbaar, dat is het dubbele in vergelijking met de vorige subsidieronde. Samen met de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen met het beschikbare budget minimaal 12 en maximaal 24 projecten worden ondersteund. Culturele instellingen kunnen aanvragen indienen voor projecten met een looptijd van twee schooljaren die gericht zijn op een doorgaande leerlijn waarbij een intensieve samenwerking met ŽŽn of meerdere scholen de basis vormt. Deadline 3 februari 2015. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Noordbrabants museum krijgt de komende vijf jaar weer geld van de Bankgiroloterij. Het precieze bedrag wordt pas begin volgend jaar bekendgemaakt. Omroep Brabant
 • Op zondag 14 december (de geboortedag van zowel Boudewijn BŸch als Gerard Reve) vindt in het Theater van het Woord in de Openbare Bibliotheek Amsterdam een benefietveiling plaats om fondsen te werven voor de voltooiing van de biografie van Boudewijn BŸch. Literatuurplein
 • Geld nodig? Hoef je niet voor naar de bank. Je zoekt via internet mensen die geld aan je willen lenen. Particulieren lenen elkaar onderling geld, dat heet dan peer-to-peer-lending. Volgens de internationale Peer-to-Peer Finance Association verdubbelt deze tak van crowdfunding elk jaar. NRCQ
 • ‘Jezelf presenteren, ondernemen en je achterban bereiken’. Volgens Roy Cremers, de oprichter van kunst en cultuur crowdfundingsplatform voordekunst, zijn dat de belangrijkste punten om succesvol te crowdfunden. ‘Je kunt niet rustig wachten tot het geld binnenstroomt. Een kunstenaar moet verkopen en ondernemen.’ Cultuurbewust.nl
 • cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Actuele 3D informatie van de leefomgeving is noodzakelijk om nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Bijvoorbeeld bij verstedelijking, landbouw en mobiliteit. In een 3D-kaart kun je weergeven wat zich onder, op Žn boven de grond bevindt. Daardoor ontstaat een beter inzicht in de openbare ruimte. Met 3D-kaarten is het daarbij gemakkelijker om het effect van bepaalde beleidskeuzes te verbeelden en voorspellen. Binnenlands bestuur
 • Het weer naar de stad terugkeren van hoger opgeleiden en ‘creatieven’ is te verklaren vanuit de vraag naar levendige stedelijke interactiemilieus. Modernistische tuinsteden en veel suburbs mislukken sociaaleconomisch omdat ze de voor steden kenmerkende dynamische en levendige publieke ruimte ontberen. Feit is dat aantrekkelijke steden duurder worden. Stedenbouwers, planologen en overheden dienen gezamenlijk op te trekken om persoonlijke connectiviteit in steden te maximaliseren. Ruimtevolk
 • Tussen de aantrekkingskracht van de grote steden en de zelforganiserende krimpgebieden, worstelen een aantal kleine en middelgrote steden met de nieuwe werkelijkheid. Steden tussen de 50.000 en ongeveer 100.000 inwoners waar ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking woont en in die in demografisch en economisch opzicht minder hard groeien dan de grote steden. Zoals in Noord-Brabant. Joks Janssen blogt over midsize Nederland. Ruimtevolk
 • Architect, beeldhouwer en ontwerper Dries Kreijkamp, bedenker van de bolwoningen, is op 77-jarige leeftijd overleden. Bastion Oranje
 • Het Dutch Design Jaarboek is verschenen. De voor de Dutch Design Awards 2014 genomineerde projecten worden beschreven. Tevens bevat het jaarboek een overzicht van tentoonstellingen, evenementen en debatten in het jaar 2014. Het essay De ruimere jas van designpublicist Ed van Hinte geeft de publicatie een volledigheid die kenmerkend is voor dit jaaroverzicht. 8weekly
 • Voor de zevende keer zijn de Dutch Game Awards uitgereikt, een prijzenfestijn voor de Nederlandse ontwikkelaars van computerspellen. Entertainment Business
 • Tonio van Vugt is aangesteld als de nieuwe artistiek directeur van het internationaal festival Stripdagen Haarlem. Inct.nl
 • Het programma voor de 22e editie van de Mercedes-Benz Amsterdam Fashion Week is bekendgemaakt. Zowel gevestigde namen als jonge ontwerpers zullen hun herfst-/wintercollectie 2016 tijdens de modeweek in januari presenteren. Daarnaast presenteert partner Zalando weer een tiendaags Downtown-programma voor het grote publiek. Fashion United

beeldende kunst

 • Ge‘ngageerde kunstenaar heeft de samenleving wel degelijk iets te bieden, volgens Tabo Goudswaard en Klaas Kuitenbrouwer. Platform Beeldende Kunst
 • Kunstenaars kunnen niet zonder meer bruggen slaan tussen de vakgebieden neurowetenschap en de geesteswetenschap. Maar kunst kan wel een rol spelen in het verbeelden van de macht en onmacht van de hersenwetenschap. Metropolis M
 • Anri Sala is de winnaar van The Vincent Award 2014. NRCMetropolis M
 • De Stichting MK Award maakt bekend dat de shortlist kandidaten voor de MK Award 2015 zijn: Gil & Moti, Nishiko en Fiona Tan. MK Award
 • Sandra Kisters wordt het nieuwe hoofd Collectie en Onderzoek van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De Volkskrant

letteren

 • Nederland ontleest in rap tempo en dat is zorgwekkend, betoogde schrijver Philip Huff in zijn Albert Verweylezing. ‘Literatuur kan tegenwicht bieden tegen culturele verarming en minder gemeenschapszin’. Arjan Peters van de Volkskrant reageert. NRCTzum.info
 • Anna Enquist vraagt zich af: Hoe komt het dat onze cultuur de diepte zo drastisch afwijst? Trouw
 • ‘Laten we beginnen met het afschaffen van de allergrootste uitwas: het Engelstalige onderwijs aan de universitaire lerarenopleiding Nederlands. Want, zeg nou zelf: als Nederlandse studenten aan een Nederlandse universiteit in het Engels les krijgen met de bedoeling later zelf op een Nederlandse school in het Nederlands les te geven… ‘ Sven Poels over de verengelsing van het universitair onderwijs in Nederland. De Volkskrant
 • Remco Campert (85) is de eerste winnaar van de Gouden Schrijfmachine, een nieuwe ereprijs voor personen of organisaties die zich hebben ingezet voor ‘nieuwe literatuur’ van jonge, talentvolle schrijvers. NRC

muziek

 • Willem Jeths is uitgeroepen tot de eerste Componist des Vaderlands. De functie, in het leven geroepen door auteursrechtenorganisatie Buma, moet de Nederlandse gecomponeerde klassieke muziek een gezicht geven. De VolkskrantTrouw

theater en dans

 • Schrijvers, regisseurs, beleidsmakers en critici spraken met elkaar over de stand van zaken in de toneelschrijfkunst in Nederland op het symposium Tekst. ‘Het gebrek aan nieuw Nederlands repertoire in de grote zaal wordt niet veroorzaakt door de toneelschrijvers, maar door de regisseurs’, meent regisseur Teunkie van der Sluis. Theaterkrant
 • De Nederlandse Toneeljury heeft de eerste vijf voorstellingen bekendgemaakt die kans maken om geselecteerd te worden voor de Offici‘le Juryselectie van het Nederlands Theater Festival 2015. Theaterkrant
 • Mimespeler Will Spoor is op 25 november op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Hij bracht als een van de eersten de mime corporel naar Nederland. Theaterkrant
 • Dans en mode zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij veel dansstijlen hoort kenmerkende kleding, maar op haar beurt komt dans ook terug in de mode buiten de dansschool. De wisselwerking tussen de twee disciplines werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de laatste editie van de Amsterdam Fashion Week. Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • De buurt van het Tilburgse Transvaalplein zet een houten omheining tegen hondenpoep dwars door een kunstwerk. Brabants Dagblad
 • De reizigerstunnel in station Eindhoven wordt in de komende jaren voorzien van een grote lichtwand. Daan Roosegaarde werkt momenteel aan een ontwerp. Eindhovens Dagblad
 • Het kunstwerk ‘Nieuw Leven’ van Ru van Rossem aan de Pastoor van Erpstraat in Schijndel wordt gerestaureerd en nog voor Kerstmis terug op zijn sokkel geplaatst. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • Studio Giftig uit Veldhoven maakt muurschildering met een portret van gitaarheld Slash in Amsterdamse Ziggo Dome. Omroep Brabant

beeldende kunst

 • Met zijn nieuwe project Communicatie/Miscommunicatie, te zien in een Paviljoen, ontworpen door architect Martien de Brouwer, laat Paul Kolen, te zien in zich inspireren door het menselijk lichaam, het zenuwstelsel, botten en spieren. Brabants Dagblad

film

 • Interview met documentairemaakster Anne-Marie van Oosteren. Ze realiseerde de documentaire De Eenzame Fietser, mede tot stand gekomen door crowdfunding platform Voordekunst, waarin ze haar zoon volgt in zijn eindexamenjaar en in de keuze voor een geschikte vervolgopleiding. Haar zoon kreeg op vierjarige leeftijd een ernstig ongeluk waar hij een hersenletsel aan overhield. Cultuurbewust.nl

letteren

 • ‘Ik kan het niet langer houden’ van de Tilburgse auteur Ed Schilders is een verzameling anekdotes, wetenswaardigheden, liedjes en gedichten over poep, pies en winderigheid. En ook over Tilburg. Brabants Dagblad
 • Marijke van Hooff uit Hoeven presenteerde haar eerste cd, ‘Verblijf met vrienden’. Ze schreef de teksten voor de liedjes en heeft ze laten vertolken door de ensembles Chestnut en Viaggio, waar zij deel van uitmaakt. BN – De Stem

muziek

 • Zeven jaar lang wijdde celliste Mayke Rademakers een groot deel van haar tijd aan de cellosuites van Bach. Inmiddels ligt er een cd in de winkel. Daarop wisselt ze de cellosuites af met hedendaags werk en aan het eind komt ze nog met vijf eigen composities: ge•nspireerd op Bach maar gespeeld op een elektrische cello. Omroep Brabant
 • De videoclip ‘My Love’ van de Eindhovense band Kovacs doorbrak dinsdagochtend de grens van 1 miljoen views op Youtube. Eindhovens Dagblad
 • De 18-jarige singer-songwriter Jori van Gemert uit Haps heeft de Talent Award gewonnen van het PopSport Eindfestival, de afsluitende live-show van PopSport 2014. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense band Bots heeft na meer dan veertig jaar nog niets van zijn strijdbaarheid verloren. De groep presenteerde de cd ‘Vallen en Opstaan’ met nummers over onder andere de loze verkiezingsbeloftes van politieke partijen en een nummer over zinloos geweld. Omroep Brabant
 • Satisfriction’ van Grim Tim uit Eindhoven is in eigen beheer uitgekomen op 31 oktober 2014, op cd en in digitale formats. Een vinyl-release volgt nog op het Eindhovens label Lighttown Fidelity. 3voor12.vpro.nl
 • Het Tilburgse Majestic Scene liet op hun laatste album uit 2009 de rock & roll, psychedelica en stoner achter zich. Op ‘Swinging In A Perfect Poise’ stort de band zich helemaal op de ‘europeana’, een symbiose van traditionele Amerikaanse stijlen en moderne Europese experimenteerdrift en authenticiteitsdrang. In Paradox vierde de band het 25 jarig jubileum. 3voor12.vpro.nl
 • theater en dans
 • De succesvolle theatervoorstelling Rebel van cabaretier Leon van der Zanden wordt verfilmd. Na twee seizoenen in Nederland en Belgi‘ wordt van de laatste voorstellingen in het Parktheater in Eindhoven een film gemaakt. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Juliette Bekkering is per 1 januari 2015 benoemd tot voltijd hoogleraar Architectural Design and Engineering aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De Architect
 • De benoeming van Diederik Stapel als ‘docent’ bij de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg is geheel de verantwoordelijkheid van Fontys. Dat laat Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, weten in een reactie op de Kamervragen van Harm Beertema (PVV). Rijksoverheid.nl
 • De Jeugd Dans Opleiding Frysl‰n en dansgroep Duende gaan onder de artistieke leiding van Grietine Molenbuur begin 2015 van start met een gloednieuw dansproject: Los van de Grond. Dans magazine

cultuureducatie en – participatie

 • De halve finalisten van Art Rocks 2014 zijn bekend. Uit 165 inzendingen zijn de dertig beste acts gekozen door een vakkundige jury en via publieksstemmen. Deze muzikanten staan in de Museumrondes op 29 november in Centraal Museum Utrecht, 30 november in Museum Boijmans Van Beuningen en 7 december in het Groninger Museum. Ze spelen dan live hun nummer, naast het kunstwerk waardoor ze zich lieten inspireren. Art Rocks
 • Amateurdansscholen uit Limburg en Brabant werkten de afgelopen maanden samen met de professionele dansgezelschappen Project Sally en Panama Pictures aan een nieuwe choreografie. Dit gebeurde op uitnodiging van het Huis voor de Kunsten Limburg. Dit traject, met als titel Moving Masters, wordt op 29 en 30 november afgesloten met presentaties in de Verkadefabriek te ‘s-Hertogenbosch en Cultuurhuis Heerlen. Dans magazine
 • Voor alle docenten beeldende kunst die in Brabant werken: er is een Facebookgroep Beeldend Docenten Brabant. Voor nieuws, feiten, vragen, inspiratie & werkaanbiedingen. Beeldend Docenten Brabant
 • De website van Community Art Brabant is online! voor alle professionals en ge•nteresseerden in community art. Hier staan de projecten van CAB op en je kunt je eigen account aanmaken en jouw projecten, kennis, tips en uitnodigingen posten. Community Art Brabant
 • De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch start met de training ‘Ik maak mijn stad’, onderdeel van het project Citytrainers Cultuur. Jongeren volgen een training van zeven bijeenkomsten, doen praktijkervaring op bij een culturele instelling in de stad en organiseren als onderdeel van de training zelf een culturele activiteit. Bossche Omroep
 • 2016 belooft een spannend jaar te worden als het gaat om educatieve projecten rondom het personage Jheronimus Bosch. Dit bleek tijdens de introductiebijeenkomst in het Jheronimus Bosch Art Center (JBAC) in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • In december wordt een clip opgenomen over de schoolmusical die gebaseerd op het leven en werk van Jeroen Bosch. Omroep Brabant
 • Zo’n 40 kinderen deden auditie voor een rol in de kerstvoorstelling The Scrooge Experience, georganiseerd door de Koningstheateracademie uit ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Onder leiding van Jac Janssen van Kunststation Uden en Ron Baets van Rons Smederij zijn 60-plussers de afgelopen zaterdagen een kunstwerk aan het maken van oud ijzer. Brabants Dagblad
 • Publiek aan de macht? Participatie en inspraak in kunstmusea. Dat is de titel van het symposium dat op 28 oktober jl. is gehouden in het Limburgs Museum in Venlo. Aanleiding voor de bijeenkomst is de manifestatie Join in!, een project van Museum van Bommel van Dam om publiek en museum dichter bij elkaar te brengen en een nieuwe vorm te vinden voor het museum van de toekomst. Een verslag. Museum van Bommel van Dam
 • Net als een conservatorium, designbureau of game-studio zou elke school zijn ‘creatief directeur’ moeten hebben. Eke Rebergen en Simon Verwer van de ‘Denkfiguren’ bepleiten zo’n ‘directielid dat verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op de school – niet vanuit bestuurlijk oogpunt, maar vanuit creatief oogpunt.’ Scienceguide.nl
 • Inmiddels heeft 97 procent van de Nederlanders toegang tot internet. Helaas betekent dit niet dat de zogenaamde digitale kloof is gesloten. Integendeel, ook op internet neemt sociale ongelijkheid toe. Onderzoekers van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente laten in een reeks onderzoeken zien dat het verschil in digitale vaardigheden tussen lager en hoger opgeleiden de laatste jaren is toegenomen. Universiteit Twente

erfgoed

 • We groeien toe naar een wereldcultuur. Tegelijkertijd heeft de multi cultuur overal haar intrede gedaan en daar is verzet tegen. Wat is de vervlechting tussen het autochtone en het kosmopolitische? Wat zien wij en anderen in het verleden als typisch voor het eigene? De presentatie van het publieksboek ‘Ons erf. Identiteit, erfgoed, culturele dynamiek’ van Warna Oosterbaan in oktober was de afsluiting van het NWO-themaprogramma Culturele dynamiek. NWO
 • 600 erfgoedprofessionals troffen elkaar in Haarlem tijdens de derde editie van het Nationaal Monumentencongres. Het thema was dit maal ‘Ziel en Zakelijkheid, ondernemend met monumenten’. De presentaties staan online. Nationaal Monumenten Congres
 • CollectieGelderland lanceert de vernieuwde website. De collectie is uitgebreid van 100.000 naar 400.000 items, van 40 verschillende Gelderse erfgoedorganisaties. Behalve musea doen nu ook archieven, bibliotheken en historische verenigingen mee, die de content voortaan, waar mogelijk, beschikbaar zullen stellen als Open Cultuur Data. Informatieprofessional
 • Het Van Gogh Museum heeft sinds deze week een andere museale inrichting. In de nieuwe presentatie van de vaste collectie staat de ontwikkeling van Vincent van Gogh centraal. Historiek
 • Op 13 december vindt de opening plaats van Panorama, een presentatie rond apparaten uit de filmgeschiedenis, afkomstig uit de EYE-collectie. De tentoonstelling markeert belangrijke momenten uit de filmhistorie en toont de zoektocht naar het vastleggen van bewegend beeld door bevlogen uitvinders en visionairs. EYE
 • Fort Everdingen wordt een brouwerij met proeflokaal. De huidige forteigenaar Dienst Landelijk Gebied (DLG) wil het fort verkopen en vroeg initiatiefnemers om met hun plannen voor de ontwikkeling van het fort te komen. Het plan van Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret uit Vleuten voor een duurzame ontwikkeling van het fort is als best passend uit de selectie gekomen. Dienst Landelijk Gebied
 • Woningcorporatie Zayaz draagt een deel van het klooster in de Nemiusstraat in ‘s-Hertogenbosch over aan de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi). In het kloostergedeelte dat BOEi nu heeft aangekocht wordt een Kloosterhotel gerealiseerd. Erfgoedstem
 • De Lakfabriek maakt onderdeel uit van de Koninklijke Verenigde Leder in Oisterwijk, ooit de grootste leerlooierij van Europa. Tientallen gegadigden hebben zich al aangesloten bij de community die de transformatie van dit industri‘le monument gaat vormgeven, want de Lakfabriek wordt ‘bottom-up’ ontwikkeld. Erfgoedstem
 • In Bakel zijn honderden kunstwerken van Gerrit van Bakel (1943- 1984) opgeslagen. Kan er nu eindelijk eens iemand opstaan; iemand die – tegen de verdrukking in – een plek weet te maken voor die verborgen schatten? Eindhovens Dagblad
 • Museum Het Markiezenhof krijgt een metamorfose. Het laatgotisch stadspaleis verandert ei
Geen reacties

Geef een reactie