trends & ontwikkelingen 29 mei 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Kunsten’92 heeft een verslag gemaakt van het debat tijdens de bijeenkomst “Over ons” over kwaliteitsbeoordeling in de cultuursector op 20 mei in ‘s-Gravenhage. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • “Het is goed dat het besef terug is dat muziekonderwijs cruciaal is in het leven van een kind.” Dit zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur naar aanleiding van de beslissing van Minister Bussemaker om 25 miljoen euro beschikbaar te stellen aan scholen in het basisonderwijs om de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekonderwijs te vergroten. Hein van der Ree, directeur Buma Stemra: “Met deze impuls wordt een bijdrage geleverd aan respect voor muziek. De componisten en artiesten van de toekomst zitten nu op de basisschool. Als we deze jongeren nu geen muziekles geven, ontnemen we hen de mogelijkheid hun muzikale potentieel maximaal tot ontplooiing te laten komen.” Bumastemra.nl
 • Het Kabinet heeft besloten de Koloni‘n van Weldadigheid, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Plantages van West Curaao en de Romeinse Limes de komende jaren te gaan voordragen als werelderfgoed van Unesco. Minister Bussemaker (O, C & W) heeft zich laten adviseren door de Expertgroep beoordeling werelderfgoednominaties. Hun bevindingen staan in het advies “Bitter en Zoet”. Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer gaat op dinsdag 2 juni de Erfgoedwet behandelen. In de plenaire zaal debatteren de fractiespecialisten met minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het wetsvoorstel. Erfgoedstem
 • Op 4 juni debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker (O, C & W) over het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft haar leden gevraagd wat zij belangrijk vinden aan dit actieprogramma en wat ze de Tweede Kamerleden willen meegeven voor het debat. VOB stuurde vervolgens op 21 mei een brief naar de Kamercommissies OCW, VWS en SZW van de Tweede Kamer gestuurd is als inbreng voor het debat van 4 juni. De Bibliotheken
 • Het IPO wees de Tweede Kamer, tijdens een Rondetafelgesprek over de Omgevingswet, op het vertrouwen dat de twaalf provincies nog altijd hebben in de nieuwe Wet. De bestuurlijke afwegingsruimte in de Wet is van groot belang. Het alles willen dichtregelen in de Omgevingswet biedt geen 100% zekerheid. IPO
 • In de strijd om de macht binnen de publieke omroep staat een nieuwe speler op. Ook ledenraden van de omroepverenigingen verzetten zich gezamenlijk tegen de plannen van staatssecretaris Dekker en de NPO om het omroepbestel verder te hervormen. In de Tweede Kamer vond een hoorzitting plaats met de vertegenwoordigers van alle ledenraden. Volgens AvroTros-vertegenwoordiger Breeuwsma toonden Kamerleden zich verrast over de eensgezindheid van de omroepen. De Volkskrant
 • De regionale omroepen hebben staatssecretaris Dekker een voorstel voor een nieuwe ‘slagvaardige’ structuur aangeboden. Het plan omvat de komst van ŽŽn mediabedrijf, waarbij dubbelingen op het gebied van techniek, sales en marketing, personeelsbeleid en financi‘n worden voorkomen. Ook kan de voorgestelde organisatie ŽŽn algemene strategie uitzetten. De Volkskrant , FNV Kiem
 • Zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) en werknemers in loondienst moeten wat betreft rechten veel meer naar elkaar toe gaan groeien. Dat is de strekking van de recent uitgelekte reactie van het Kabinet op het nog te verschijnen beleidsonderzoek over zelfstandigen zonder personeel dat binnenkort wordt gepubliceerd. FNV Kiem
 • Minister Kamp : Nederland en Europa liggen met digitale innovatie en ICT fors achter op de rest van de wereld. Oorzaken daarvoor zijn allerlei barrires, vooral in regelgeving, doordat ondernemers alles 28 keer moeten doen. De Volkskrant
 • Prof.dr. J. Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit Twente, over de nieuwe Aanbestedingswet. Die wet is gebaseerd op een Europese richtlijn die onder andere bedoeld is om het allemaal wat makkelijker te maken. Ook inhoudelijk verandert er iets. Lidstaten kunnen volgens de nieuwe wet bepalen dat de mededingingsprocedure met voorafgaande bekendmaking kan worden gevolgd “indien er niet in de behoefte van de aanbestedende dienst aan leveringen en diensten kan worden voorzien zonder aanpassing van gemakkelijk beschikbare oplossingen” (art 26 lid 4.a)i)). In het Engels staat hier dat deze procedure mag worden gevolgd als er geen ” off the shelf” oplossingen voorhanden zijn. Cobouw.nl
 • Musea rond het Museumpark in Rotterdam hebben tijdens een hoorzitting in het Rotterdamse stadhuis nog eens laten weten fel tegen de bouw van een collectiegebouw te zijn. Ook het Erasmus MC ziet niets in de huidige plannen van Boijmans van Beuningen. Het Rotterdamse college vindt het gebouw een goede aanwinst voor de stad, maar de gemeenteraad heeft het laatste woord. Het is nog niet duidelijk of de meerderheid van de raad vr de komst van het gebouw zal stemmen. Half juni volgt het politieke debat in de gemeenteraad. Het definitieve besluit valt voor of na de zomer. Rijnmond.nl
 • De Utrechtse oppositiepartijen PvdA en CDA begrijpen niet waarom het college van B en W geld voor een theater in Leidsche Rijn gebruikt voor de cultuursector in de oude stad. De Utrechtse wethouder vindt het belangrijk dat de Utrechters cultuur overal in de stad tegenkomen, zowel in het centrum als in de wijken. RTVUtrecht.nl , UtrechtNieuws.nl
 • Schouwburg Almere kampt met een grote interne crisis. Directeur Jeroen van de Wiel heeft vier van de zeven projectleiders ontslagen op grond van een vertrouwensbreuk, die ontstond nadat vijf van hen op 7 mei jl. het vertrouwen in hem opzegden in een brief aan de Raad van Toezicht. Schouwburg Almere bevindt zich in een transitiefase naar de nieuwe brede kunstinstelling Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), waarin behalve het theater ook een expositieruimte en cultuuronderwijs een plek krijgen. De Volkskrant , Theaterkrant
 • De directeuren van de Europese filmfondsen hebben position paper opgesteld waarin ze de belangrijkste kansen en bedreigingen uiteenzetten in het licht van de plannen van de Europese Commissie voor ŽŽn Digital Single Market. Filmfonds

grote brabantse gemeenten

 • “Privatisering mag dan leiden tot een grotere autonomie van het museum, uiteindelijk is het een oplossing met vele gevaren die op termijn diezelfde autonomie zal bedreigen. Daarbij zal de gemeente Eindhoven altijd een financi‘le verantwoordelijkheid voor het museum blijven dragen omdat het Van Abbe nimmer volledig zijn eigen broek zal kunnen ophouden. Tenzij een toekomstige wethouder van Cultuur van mening is dat het overeind houden van het Van Abbe als gevolg van de privatisering geen gemeentelijke kerntaak meer is.” Paul Kokke over de privatisering van het Stedelijk van Abbemuseum. Eindhovens Dagblad
 • De bezuiniging van een miljoen euro op cultuur in Helmond zou zomaar het einde kunnen betekenen van kamermuziek in de stad. Daarvoor vreest het comitŽ Kamermuziekcyclus Theo Driessen. Eindhovens Dagblad
 • De directeur van het Bossche W2 Poppodium, Vincent LŽpinasse, is gestopt. Volgens ingewijden heeft het bestuur al langer geen vertrouwen in hem. Brabants Dagblad
 • Bosschenaren mogen kiezen tussen twee ontwerpen voor een nieuw theater in de stad. Beleven we het feest van de democratie of is het toch vooral een selectieve keus van de politiek? Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Alphen-Chaam neemt tot eind 2016 deel aan de tentoonstelling ‘Archeologie in uw achtertuin’ in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Brabants Dagblad
 • Er wordt gewerkt aan de renovatie van het Tejaterke in Best. Het centrum van het Tejaterke is de voormalige kerk, waar de voorstellingen plaatsvinden. Een ‘dichte doos’ waar rondom de andere ruimtes en gangen zijn aangebouwd. Het nieuwe Tejaterke krijgt onder meer een grote foyer, een werkplaats en een professionele balletzaal. Eindhovens Dagblad
 • De organisaties van enkele evenementen in de gemeente Loon op Zand denken na over het opstellen van een burgerinitiatief om een budget vrij te maken voor (gratis) festivals. Brabants Dagblad
 • Het voortbestaan van het vlakglasmuseum in Ravenstein is in gevaar. Het museum komt 30.000 euro per jaar tekort. Brabants Dagblad
 • De gehele Roosendaalse politiek is blij met de cultuurcluster aan het Tongerloplein. Maar het collegevoorstel om de verbouwing van museum Tongerlohuys (kosten 970.000 euro) te betalen uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed, viel zowel bij coalitie- als oppositiefracties ronduit slecht. BN – De Stem
 • Ondanks dat de gemeente de belofte aan het verenigingsleven om een verenigingshuis te realiseren nooit is nagekomen, voelt het gemeentebestuur zich niet moreel verplicht een extra inspanning te leveren. Dat blijkt uit het antwoord op het WOB-verzoek dat de PVC in 2014 heeft ingediend naar de ‘toekomst’ van het vroegere Essentcomplex op het Kadeplein. Dichtbij.nl/roosendaal
 • De Roosendaalse politici zijn niet van plan ‘zomaar’ 3 miljoen euro uit te trekken voor de herinrichting van de Nieuwe Markt. BN – De Stem
 • Kunst- en muziekfestival Ear Candy Roosendaal gaat dit jaar niet door. ‘Omdat de gemeente op de Nieuwe Markt een renovatie gaat uitvoeren’, zo meldt de organisatie op haar Facebookpagina. De gemeente Roosendaal laat in reactie weten dat ze best met de organisatie van het Ear Candy Festival in overleg wil om in 2015 toch een festival te houden. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Nu de participatiemaatschappij formeel regeringsbeleid is geworden, moeten maatschappelijke initiatieven nodig worden verlost van hun liefdadigheidsimago. Georganiseerde burenzorg, stadstuinieren en windcošperaties hebben tenslotte waarden; sociaal, ecologisch Žn economisch.
 • Maar hoe meet je de waarden, die zo belangrijk zijn voor de nieuwe economie? Het boek Nieuwe Business Modellen; samen werken aan waardecreatie probeert daar een antwoord op te geven. Binnenlands bestuur
 • De Buitengaatskaart is een jaarlijkse visuele presentatie van de internationale verspreiding van kunst en cultuur uit Nederland. In Buitengaats registreert DutchCulture sinds 1999 de internationale activiteiten van Nederlandse kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Ieder jaar maken we een balans op. Wat valt op in 2014? De belangrijkste bestemming: de Verenigde Staten. De invloed van bezuinigingen is nog niet goed in te schatten. Het buitenland is en blijft een vanzelfsprekend werkterrein is voor kunstenaar en organisaties uit Nederland. Dutch Culture
 • BNA publiceert het jaarverslag over 2014. BNA
 • “Volgens mij is het mogelijk om de regels van de tender zo te bedenken dat het een faire wedstrijd wordt waarin de belangen van de klant en van de aanbieders allebei gediend worden. Als deze nieuwe spelregels bedacht zijn, is het zaak dat zoveel mogelijk tenders conform deze nieuwe spelregels verlopen. “. Roger Tan, BNA Bestuurslid / zakelijk directeur Broekbakema, blogt over aanbestedingen. BNA
 • Voor de tweede zomer op rij hebben Arnhemse modeontwerpers en -ondernemers hun krachten gebundeld om samen het Fashion Festival Arnhem te organiseren. Een gesprek met Ri‘lle Schoeman, cošrdinator van het evenement, naar de stand van zaken. Fashion United
 • Wereldwijd is er een groei van het aantal private kunstmusea. De Volkskrant
 • In Amsterdam strijden deze week twee beurzen om de aandacht van kunstkopers. De 31ste KunstRAI krijgt concurrentie van de Amsterdam Art Fair. De Volkskrant
 • Met een uitgebreide wijnkaart, goede koffie en bijzondere hapjes is Art Deli in Amsterdam naast een expositieruimte ook een plek om gewoon met vrienden bij elkaar te komen. The Post Online
 • Met 700.000 gebruikers is PathŽ Thuis naar eigen zeggen uitgegroeid tot het grootste on-demand-platform van Nederlandse bodem. Entertainment Business
 • Zomer van Colette Bothof is vanaf 4 juni de eerste film waarbij arthouseliefhebbers kunnen kiezen of ze hem in het theater of thuis op de bank willen bekijken. Voor dat laatste loggen ze in met hun emailadres, betalen de prijs van een bioscoopkaartje (gemiddeld 8 euro), waarna ze de film kunnen streamen. Wie zich voor de testgroep aanmeldt krijgt eenmalig 50% korting. De film is vier weken online beschikbaar. Het plan van Herrie Film en TV, een communicatiebureau dat zich specialiseert in strategische filmuitbreng, wordt ondersteund door het Filmfonds en EYE. Stichting Filmonderzoek gebruikt het experiment voor een onderzoek onder de gebruikers. De deelnemende theaters zijn o.m. ChassŽ Cinema in Breda en De Verkadefabriek in “‘s-Hertogenbosch. Filmkrant
 • De eerste editie van het Noordkade Filmfestival (NKFF)gaat, als de gemeente Veghel de plannen goedkeurt, 18 juli van start. Een dag in het teken van film, in combinatie met muziek en food op het CHV Noordkade terrein. Brabants Dagblad
 • MoodWood bouwt op 12 en 13 juni het openluchttheater Naat Piek in het natuurgebied De Maashorst om tot natuurbioscoop. Brabants Dagblad
 • Het E-bookplatform Bliyoo van Bruna is gestart. Onder het motto ‘eindeloos leesplezier’ kan iedereen zich al abonneren voor euro 9,95 per maand, een tarief dat geldt voor boeken of tijdschriften. Een combinatie-abonnement is met euro 14,95 het voordeligst. De Volkskrant , Inct.nl
 • MagBoox in Eindhoven lanceert een dezer dagen de bta versie van een onbeperkt lezen app. Via de MagBoox app kan voor een vast bedrag van 4,99 euro per maand onbeperkt boeken en tijdschriften worden gelezen. Eindhovens Dagblad
 • Met 170 dance-events per jaar, 2,7 miljoen bezoekers en Nederlandse dj’s die de toplijsten domineren, is de dance-industrie van toenemend economisch belang. De Nederlandse dance-industrie is goed voor een op de veertien banen in de creatieve industrie en de exportwaarde van dance stijgt de laatste jaren gemiddeld met 50 procent per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van ING. Entertainment Business
 • Het European Talent Exchange Program (ETEP) heeft nieuwe resultaten bekendgemaakt van de 2015-editie. In totaal zijn er vanuit het Europese talentuitwisselingsprogramma tot nu toe 237 shows van 81 artiesten in 16 landen gerealiseerd. ETEP is een programma dat is opgezet om Europese bands die op Eurosonic spelen de kans te geven om buiten hun eigen landsgrenzen op een aantal Europese festivals te spelen, en om de Nederlandse Eurosonic Noorderslag-deelnemers zichzelf in de kijker te laten spelen op buitenlandse festivals. Entertainment Business
 • Begin juni moet eindelijk het langverwachte antwoord van Apple op Spotify komen: een streaming muziekdienst die onder de iTunes-vlag gelanceerd wordt, en die Apple terug moet brengen naar het front van de muziek. Over de invulling valt nog een hoop te speculeren, maar een ding is al vrijwel zeker: de streamingdienst van Apple kent geen gratis variant met reclame. Wordt muziek verbannen uit het gratis domein? 3voor12.vpro.nl
 • Het clubcircuit en de festivalwereld liggen zowel organisatorisch als wat betreft schaalgrootte ver uiteen. Er zijn echter overeenkomsten en een daarvan is dat de ticketprijzen ruwweg de kosten opbrengen om het programma neer te zetten en (een deel van) de winst moet komen uit wat de bezoekers ter plekke consumeren : horeca is een van de financi‘le kurken waar evenementen op drijven. Entertainment Business
 • Het vierdaagse gratis festival Jazz in Duketown in ‘s-Hertogenbosch heeft tussen de 140.000 en 150.000 bezoekers getrokken. Bestuurslid Marcel Ploegmakers “De verwachting is dat Jazz in Duketown de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Dat betekent wel dat het festival meer ruimte in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch moet claimen. “Er moet dan inderdaad meer spreiding komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. We hebben het plafond nog lang niet bereikt.” Omroep Brabant
 • Het Festival van het Levenslied in Tilburg gaat voor duurzaam. Het Mundial festival in Tilburg wordt dit jaar Groener. Tilburg.com , Tilburg.com

cultuurmarketing

 • De mode – industrie gebruikt het medium film steeds vaker om op een meer artistieke manier hun verhaal te delen. Een aantal merken heeft de krachten gebundeld met een groep filmmakers, die door middel van korte films een verhaal vertellen rond een bepaalde collectie; in tegenstelling tot het ‘simpelweg’ presenteren van de collectie op een directe manier aan de consument. Het belangrijkste aspect van een fashion film is dat het een boodschap bevat waar de kijker zich aan kan vasthouden. Fashion United
 • Musea laten hun grote exposities ook in de bioscoop zien – vaak eenmalig. Met deze week: impressionisten uit Parijs. In een filmzaal is het nog wl mogelijk om ongestoord te kijken. NRC, inlog vereist
 • Waar bewegen de toonaangevende musea in de wereld heen? Van een gebouw met een collectie en experts naar een platform waar idee‘n en publiek op verschillende manieren met elkaar interacteren. ‘Post-digital’ engagement, waar het eerst om de mens gaat en dan pas om technologie. De Museumnext conferentie in Genve stond dit jaar in het teken van de toekomst van het museum. Hier zijn 10 inspirerende voorbeelden hoe musea en culturele instellingen invulling geven aan de gedachten over een nieuw perspectief op de essentie van het museum. Frankwatching.com
 • Het Nieuwe CafŽ van Het Nieuwe Instituut heeft het Museumglas 2015 gewonnen, de prijs voor het beste museumcafŽ van Nederland. De organisatie heeft ruim 200 museumcafŽs op 15 criteria beoordeeld, zoals toegankelijkheid, openingstijden, kwaliteit van de koffie, en de link met het museum. De publieksprijs ging naar Bovenover, het cafŽ van Museum Arnhem. Het museumcafŽ.nl
 • Mini-enqute van tzum.info over de toekomst van de CPNB. Wat doet de CPNB goed? Wat kan beter? Kortom: enkele tips van mensen die dagelijks bezig zijn met het promoten van boeken. Tzum.info
 • Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) komt met Julia, gebaseerd op de balletmuziek van Sergej Prokofjev , een megaproductie vol acrobatiek en dans, waarmee het orkest een jong publiek hoopt te trekken. Mike SchŠperclaus, ‘innovator’ bij het RPhO, over het project. Elsevier
 • Publiek wordt steeds kritischer over de manier waarop zij worden bediend tijdens festivals en evenementen. Dat betekent dat een organisatie wordt aangekeken op (te) lange wachtrijen voor een drankje, slecht getapt bier, prikloze cola of andere ongemakken. Publiekscatering is een vak apart. Door met een goede cateraar in zee te gaan, kan een evenement niet alleen het publiek snel en effici‘nt bedienen, het maakt ook dat de omzet gemaximaliseerd kan worden door een lagere verspilling. Entertainment Business
 • Aan de horeca kun je zien welk publiek er op een festival of evenement rondloopt. Of andersom: het soort publiek bepaalt het aanbod. Hans Kuipers, conceptmanager Food & Beverage bij LOC7000, vindt het mateloos fascinerend om uit te zoeken wat wel en wat niet werkt. “Als je een perfect plaatje weet neer te zetten, dan complementeren catering en evenement elkaar volledig.” Entertainment Business
 • Best Kept Secret Festival biedt twintig festival bezoekers de mogelijkheid om in tenten te overnachten middenin safaripark Beekse Bergen. Het festival doet dit in samenwerking met Airbnb. Entertainment Business
 • Er zijn vijf organisaties die De Gouden Struis, de prijs voor de beste marketingcase 2014-2015, kunnen winnen. Wie zijn de personen achter deze organisaties, wat is de achtergrond van de genomineerde case, en hoe kijken de marketeers aan tegen de competitie? Deel 1: een interview met Barry Spooren van Le Guess Who?. Cultuurmarketing.nl
 • YouTube is de ‘coolste’ social platform voor tieners van 16 tot 19 jaar, Facebook volgt op gepaste afstand. Dat blijkt uit het driemaandelijkse onderzoek naar sociale media door GlobalWebIndex (GWI), dat de bijna 16.000 Britse en Amerikaanse internetgebruikers van 16 tot 64 jaar ondervroeg. Marketingonline.nl
 • 10 tips voor meer likes & shares op social media. Frankwatching.com
 • E-mailmarketing: 6 manieren om je nieuwsbrief effectiever te promoten. Frankwatching.com
 • Google gaat via AdWords een koopknop verwerken in de zoekresultaten. Frankwatching.com
 • Webtexttool maakt van iedere tekstschrijver een SEO specialist. Dutch Cowboys

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vraagt ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie om internationale projecten in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. De voorstellen gaan in op de thema’s en opgaven in het buitenland waar Nederlandse makers een bijdrage aan kunnen leveren. De voorkeur gaat uit naar voorstellen waarin Nederlandse ontwerpers, makers en/of organisaties gezamenlijk optrekken in het buitenland en in het desbetreffende land samenwerken met partijen die daar gevestigd of actief zijn. Deadline is 7 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 4 juni 2015 vindt de Matchmaking sessie Call “Langer zelfstandig functioneren met dementie” plaats. Onder de naam “Create Health” werken zorgorganisaties, creatieve industrie en onderzoeksorganisaties in regio’s sinds eind 2014 samen om de uitdagingen in het domein Healthy & Active Aging met creatieve, innovatieve oplossingen zowel te ontwikkelen als in gebruik te nemen. Initiatiefnemers zijn de topsectoren LifeScience & Health (TKI Health Holland), Creatieve Industrie (TKI CLICKNL) en U CREATE. De oproep richt zich breed op slimme innovaties, denk daarbij aan apps, games, robotica, slim (ver)bouwen, slimme stoffen, materialen en hulpmiddelen. CLICK.nl
 • RVO en Bpifrance lanceren een gezamenlijke oproep ter voorbereiding van de eerstvolgende call in Eurostars. Het Eurostars-programma staat open voor alle technologiegebieden, deze call richt zich echter specifiek op Serious Gaming in een medische toepassing. Consortia worden uitgenodigd om voor 1 juli 2015 een Project Outline in te dienen. De cošrdinator van het internationale consortium is een R&D intensief mkb-onderneming. RVO.nl
 • Natasja Boezem en Mehraneh Atashi hebben onlangs een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) ontvangen. Deze regeling van het Mondriaanfonds is voor kunstenaars die minstens zes jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage is een tegemoetkoming in de investering van materiaal, tijd en diensten van derden en kan gebruikt worden voorde ontwikkeling van nieuw werk. Ook kan de bijdrage besteed worden om een opdracht uit te voeren of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Twee Nederlands minoritaire speelfilms in de offici‘le selectie van het Filmfestival van Cannes zijn in de prijzen gevallen : The Lobster, en La Tierra y La Sombra. Filmfonds
 • De projecten The Dream Factory en Albertine zijn de eerste twee filmprojecten die worden ondersteund door het nieuwe co-ontwikkelingsfonds van het Nederlands Filmfonds en de Mitteldeutsche Medienfšrderung (MDM) voor originele kinder- en jeugdfilmplannen. In oktober volgt een volgende indienronde. Filmfonds
 • Op 9 juni wordt de shortlist van de Europese Literatuurprijs 2015 bekendgemaakt. De jury selecteert uit de longlist van twintig vertalingen vijf titels die in aanmerking komen voor de prijs. Bijzonder is dat de Europese Literatuurprijs zowel de schrijver als de vertaler van de winnende roman bekroont. De prijs vraagt specifiek aandacht voor romans uit het Europese taalgebied en benadrukt daarmee de literaire diversiteit en de culturele rijkdom van Europa. De Europese Literatuurprijs is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, Academisch-cultureel centrum SPUI25, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum

  letteren

  • De wereld is in de ban van de karaokecultuur, volgens de Kroatisch-Nederlandse schrijfster Dubravka Ugresic. Vrij Nederland
  • Een miljoenenpubliek lonkt voor schrijvers die in het Chinees vertaald worden. Maar pas op, waarschuwt de internationale schrijversvakbond Pen: soms word je gecensureerd, zonder dat je er zelf erg in hebt. Gebeurt dat ook met Nederlandse boeken in China? Trouw
  • Het debat over PEN Nederland woekert maar voort. Het begon allemaal met het Festival van het Vrije Woord waar cartoonist Kurt Westergaard aanwezig was. PEN Nederland trok zich terug uit de organisatie van dat festival. Dichteres Johanna Geels wil dat het PEN-bestuur opstapt. Tzum.info
  • De mythe van Methusalem van Jo Claes heeft De Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek, gewonnen. ‘Door gebruik te maken van een aantal klassieke elementen van de thriller heeft Jo Claes het verhaal intelligent, spannend, met veel vaart en beeldend beschreven,’ aldus de jury. In zijn dankwoord spreekt hij over de “Chinese muur” tussen Nederland en Vlaanderen. Literatuurplein , Tzum.info
  • De nominaties voor de ANV Debutantenprijs, de jaarlijkse prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige fictiedebuut zijn bekend. Begin juni wordt de shortlist van drie titels bekendgemaakt. Tzum.info
  • Lowlands maakt literatuurprogramma bekend. NU.nl
  • De Helmonds stadsschrijver Abdelkader Benali maakte met een gezelschap van 70 ˆ 80 mensen een literaire wandeling door het centrum van Helmond. Eindhovens Dagblad
  • Het interdisciplinaire Fontys Lectoraat Media (journalistiek, economie, ICT, communicatie, kunsten) heeft 700.000 euro subsidie gekregen van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het geld is bestemd voor onderzoek naar het ontwikkelen van algoritmes die automatisch teksten maken. Informatieprofessional

  muziek

  • Al enkele decennia lang worden mensen ge•nspireerd door videogames om kunst te maken en te beleven. Vooral de muziek speelt hierbij een grote rol – groter dan de meesten beseffen. Toch zien veel mensen de muziek van videogames niet als echte kunstvorm; het Indie Games Concert door het Residentie Orkest bewijst echter het tegendeel. 8weekly
  • De wereld staat in brand, en de popcultuur houdt die wereld een spiegel voor. Overal ter wereld zien we hoe de allergrootste muzikanten – van Kendrick Lamar tot Hozier – hun podium gebruiken om zich uitgebreid uitspreken over omstreden kwesties. Maar Nederlandse popartiesten houden zich opvallend vaak op de vlakte. Voor welke thema’s willen zij vechten? 3voor12.vpro.nl
  • Populaire liedteksten worden steeds dommer : weinig lettergrepen en veel simpele woorden. In de afgelopen tien jaar zijn liedteksten rap in intelligentieniveau gedaald, volgens data-analist Andrew Power-Morse. Trouw
  • Terugblik op een geslaagd Jazz in Duketown 2015. Jazznu.com
  • Nederlandse top-dj’s die per heli langs drie steden vliegen om te draaien. The Flying Dutch is het grootste eendaagse dance-evenement ooit in Nederland. Algemeen Dagblad
  • Komende zaterdag vind in Breda de eerste editie van het Ploegendienst festival plaats. Wat Ploegendienst zo onderscheidt van andere festivals is dat de dj’s in ploegen draaien en zo met z’n drie‘n een set wegzetten. Vernieuwend, omdat op je op deze manier een samenwerking cre‘ert die normaal gesproken minder voor de hand ligt en zorgt voor een verrassende chemie tussen de dj’s. 3voor12.vpro.nl
  • Gesprek met Sander Waterschoot, programmeur en inmiddels ook docent van Dynamo, Eindhoven, over Dynamo, het nieuwe festival Dynamo Metal Fest en de Metal Factory. 3voor12.vpro.nl
  • Het International Gipsy Festival Tilburg is een festival gericht op de kunst en cultuur van de zigeunergemeenschap. De doelstelling van het festival is om zoveel mogelijk aspecten van de zigeuner cultuur onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Tilburg.com

  theater en dans

  • In Amsterdam is het Theatre CafŽ Festival gestart : een drie dagen durend symposium dat de internationale verspreiding van jeugdtheaterteksten centraal stelt. Het festival speelt in op het gebrek aan Europese mobiliteit van toneelteksten voor een jong publiek. Theaterkrant
  • Voorzitter Boris van der Ham van de Nederlandse Toneeljury heeft de offici‘le selectie van het Nederlands Theater Festival 2015 bekend gemaakt. Theaterkrant
  • Leen Spaans, een liefhebber van dans, ging naar de rechter om de dansvoorstelling Q61-Cemetery op de Algemene Begraafplaats in de stad, vrijdag 22 mei, te verbieden. Hij verloor, maar uiteindelijk werd de voorstelling afgeblazen vanwege de vele bedreigingen. De veiligheid van de dansers kon niet worden gegarandeerd. Dans magazine , Cultureel Persbureau, Cultureel Persbureau

  kunst in de openbare ruimte

  • De statige Amsterdamse Apollolaan en omgeving is de komende maanden een openluchtmuseum. Curator Rudi Fuchs heeft voor ArtZuid sculpturen van een groot aantal vooraanstaande kunstenaars uitgekozen. Mixed Grill
  • Kunst aan de Maas : tien grote kunstwerken in het wijde landschap langs de Maas tussen Megen en Ravenstein. Omroep Brabant
  • De Kunstvaarroute door de Amersfoortse grachten staat dit jaar in het teken van Piet Mondriaan, de wereldberoemde schilder die in 1872 in Amersfoort geboren is. De 033Mondriaan Kunstvaarroute is gemarkeerd met schilderijen uit vijf periodes van Mondriaans werk: landschappen, symbolisme, kubisme, abstractie en Victory Boogiewoogie. De Stichting Kunst in Amersfoort heeft vijftien kunstenaars gevraagd om een kunstwerk te maken naar Piet Mondriaan. De Stad Amersfoort

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Het voormalige kantoor van het Brabants Dagblad in ‘s-Hertogenbosch wordt getransformeerd tot woongebouw. In het complex komen vijftig woningen van verschillende groottes, waaronder studio’s, appartementen en penthouses. Het ontwerp is gemaakt door Houben & Van Mierlo Architecten en diederendirrix architecten uit Eindhoven. Architectenweb.nl
  • Rob van Hoesel en TIESENCO uit Breda winnen prijzen tijdens de negende editie van de European Design Awards in Istanboe. BN – De Stem
  • In de nacht van 7 op 8 april 1877 maakte Vincent van Gogh een nachtwandeling van Oudenbosch naar Zundert. Hij wilde daar een boer bezoeken die stervende was. Hij beschrijft dit voorval in een van zijn brieven aan zijn broer. Beeldend kunstenaar Loek Grootjans reconstrueerde met een aantal kunstvrienden een nachtwandeling van Vincent van Gogh en maakte van de individuele bijdragen een boek. Brabant Cultureel
  • De Donge is niet zo’n heel bekende rivier. Toch, en misschien wel daarom, is deze ‘laaglandbeek’ het onderwerp van een documentaire, gemaakt door Rob van Hal en Janny Lock. De documentaire ‘Rivier de Donge’ is mogelijk gemaakt door een kleine schenking van de gemeente Geertruidenberg, een bijdrage van het waterschap en via crowdfunding. Op 19 april ging de film in premire en is nu verkrijgbaar op dvd. Omroep Brabant
  • A.H.J. Dautzenberg hield op 22 mei een lezing in het (beveiligde) Humanity House in ‘s-Gravenhage. En op 10 mei, een week nadat PEN Nederland zich terugtrok van de organisatie van het Festival van het Vrije Woord, verstuurde de schrijver A.H.J. Dautzenberg een mail naar de organisatie die opkomt voor vervolgde en gecensureerde schrijvers. De Contrabas
  • De Tilburgse dichter Daan Taks presenteert op vrijdag 5 juni zijn debuutbundel ‘Vonken van zwart, en wit licht’ in Kunstmaan. ‘Vonken van zwart, en wit licht’ verzamelt werk uit de afgelopen tien jaar in een serie dicht op de huid zittende gedichten waarin grote thema’s als liefde en angst, religie en politiek, wanhoop en levenslust worden aangestipt. Brabants Dagblad
  • De Bossche organiste VŽronique van den Engh speelt het tweede concert van de Bossche Orgelzomer 2015. Brabants Dagblad
  • Succesvol optreden van Guus Meeuwis in de Royal Albert Hall. Omroep Brabant
  • Scarlet Stories, uit Tilburg, ooit begonnen als een duister en intiem musicerend duo , treedt de laatste jaren ook wel op in een grotere en luidere bezetting. Met die meer uitgebreide groep heeft men nu ook een EP (‘Resurrection’) opgenomen, die werd gepresenteerd in Paradox. 3voor12.vpro.nl
  • Stadskunstenaar Lucas De Man wil volgend jaar een grote kunstwolk op een dak in ‘s-Hertogenbosch plaatsen. In deze installatie kunnen bezoekers denken, dromen en zich bezinnen. Het is een onderdeel van het project In search of Europe – discovering the self. Brabants Dagblad
  • De Brabantse theatergroep De Bloem van de Natie gaat afrekenen met het cynisme in de samenleving. Dat is in ieder geval de rode draad in een drieluik waarvan dit weekend in Theater De NWE Vorst de eerste voorstelling is te zien. Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland hun eindexamenwerk. Een overzicht van tentoonstellingsdata van de verschillende bachelor- en masteropleidingen in het land. BK – Informatie
  • De Design Academy in Eindhoven heeft een nieuwe afdeling: Food Non Food, over eten, drinken en alles wat daarmee te maken heeft. Dit semester gaan de lessen over poep. Vice.com
  • Brabantse musici geven zaterdagmiddag een bijzonder concert voor Andries Clement. Clement, die 25 jaar directeur was van het Tilburgse conservatorium, kreeg onlangs heel slecht nieuws. Hij heeft kanker en de ziekte is niet meer te genezen. Zijn dochter Susanne is een van de organisatoren van het concert: “Ik wilde dat mijn vader nog ŽŽn keer zijn eigen muziek kon beluisteren”. Omroep Brabant
  • Sebastiaan van Bavel is de winnaar van de Conservatorium Talent Award 2015. Hij wint daarmee een optreden tijdens Jazz in Duketown 2016 en een bedrag van 5.000 euro om hem te ondersteunen na het be‘indigen van zijn studie, bijvoorbeeld voor een studiereis of een Cd-opname. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
  • Fontys Academie voor Muziek- en Musicaltheater brengt in juni en juli drie grote eindvoorstellingen op podia in Tilburg en Goirle. Tilburg.com

  cultuureducatie en – participatie

  • Volgens Marcel Canoy en Bart Drenth is cultuuronderwijs hŽt instrument om tegen onverschilligheid in toekomst op te treden. Cultureel kapitaal
  • Op een expertbijeenkomst op 8 juni van de KNAW en de Akademie van Kunsten illustreren kunstenaars, wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om die nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren. KNAW
  • Volksuniversiteiten zijn gebaat bij vergaande samenwerking met andere culturele instellingen. Dat stelt Jan Brands, directeur van brancheorganisatie Cultuurconnectie. De Gelderlander
  • MediaMasters heeft de internationale Evensprijs voor Media-educatie gewonnen. Daarmee is deze serious game het meest succesvolle Europese initiatief dat kinderen van 9-16 jaar verantwoordelijke en constructief met social media leert omgaan. Met de game leren leerlingen uit groep 7-8 spelenderwijs over het eigen online gedrag en bewijzen ze hoe mediawijs ze zijn. Mediawijzer.net
  • Het Festival Havenwerk in Utrecht biedt primair plaats aan het topsegment van de Nederlandse jeugdtheaterscholen maar kijkt ook over de grenzen. Directeur Erik-Jan Post : “Onze grootse uitdaging ligt in het ombuigen van het woord amateur. Hoe haal je de negatieve klank rond amateurkunst weg? Iedere voorstelling die we presenteren heeft een 100% professioneel team eromheen. Zoals bijna afgestudeerde makers zichzelf nieuwe makers noemen, spreek ik liever over jonge makers. Centraal staat talentontwikkeling.” Cultureel Persbureau
  • Het Verzetsmuseum Junior is door kinderen uitgeroepen tot het beste kindermuseum van Nederland. Dat werd bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking van het Kidsproof Museum en de Museuminspecteurs. Pretwerk.nl
  • Vanaf 27 mei 2015 is de vernieuwde DepotC site online: www.depotc.nl. Naast bovenlokale cultuureducatieve projecten voor het onderwijs, nu ook inspirerende amateurkunst- en community art-projecten in Noord-Brabant op deze site. DepotC laat onder andere projecten zien die mede mogelijk gemaakt zijn met provinciale subsidie. Kunstbalie
  • Kunstvakdocenten VO hebben vaak lokale netwerken, die samen een grote community van kunstvakdocenten in Nederland kunnen vormen. Hier kunnen vragen aan elkaar gesteld worden, kennis over projecten gedeeld en kunst- en cultuuraanbod uitgewisseld. Kunstbalie wil een docentenplatform / community VO voor de kunstvakken graag faciliteren en zoekt naar docenten die zich actief willen inzetten om zo’n platform vorm te geven. Kunstbalie
  • In de Hall of Fame in Tilburg wordt woensdag 27 mei de eerste Popwerkzaamheden gehouden. De muzikantenavond wordt een maandelijks terugkerend evenement. “De popmuziekscene in Tilburg naar een hoger plan tillen”, is het doel. De organisatie is in handen van 013, Hall of Fame, Factorium en TiPI. 3voor12.vpro.nl
  • Vijf acts sluiten op zaterdagavond 6 juni een coachingtraject af tijdens de showcase van PopSport Brabant in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
  • De beste monoloog van heel Brabant, daar gaat het om in de monologenwedstrijd Solo’s in Zuid. De 8 winnaars van de verschillende voorrondes in Breda, Goes, Eindhoven en Tilburg staan woensdag 10 juni, in de finale bij Factorium Podiumkunsten in Tilburg. Factorium.nl
  • O.N.S. Jeugdtoneel uit Drunen wint Waalwijks Theaterfestival. Brabants Dagblad
  • Wat voor problemen ontstaan er als je jong bent en te maken krijgt met financi‘le schulden? Hoe is het om met schulden te leven? Hoe leer je ermee omgaan? Re-take is een project waarin jongeren tussen de 18 – 26 jaar uit Amsterdam Nieuw-West in workshops en met opdrachten verschillende filmtechnieken leren, zich in het verhaal van schulden verdiepen en een scenario voor een korte, bioscoopwaardige fictie-film schrijven . Nieuwwestexpress.nl
  • Het kijken van 3D-films kan ons helpen onze hersenen sterker te maken, zo stelt een Brits onderzoek. Volgens de neurowetenschapper Patrick Fagan (Goldsmiths University) en professor Brendan Walker (Thrill Laboratory) vertoonde 23 procent van de deelnemers een toename in hun cognitief vermogen, na het kijken van een film in 3D. Hun reactiesnelheid nam met 11 procent toe en ze getuigden over een ‘brein-boost’ tot 20 minuten na het bekijken van de film. De Morgen

  kunstbeoefening

  • Bij het Noordbrabants Museum zal op zaterdag 30 mei de jaarlijkse buitenschilderdag van het Bossche Palet in de museumtuin plaatsvinden. 40 leden van de amateurkunstvereniging gaan proberen te tuin te schilderen. Brabants Dagblad
  • Het korenfestival Tilburg in Koor vindt zondag 7 juni voor de 4e keer plaats in Concertzaal Tilburg en de Muzentuin. Ruim 40 koren en zanggroepen presenteren zich deze middag, dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Brabants Dagblad
  • Voorbereidingen voor spektakelstuk Dorp aan de Rivier in Lith gestart. De premire is op 5 juni. Brabants Dagblad
  • Openluchttheatergroep De Kersouwe in Heeswijk Dinther speelt dit jaar ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’. Ze gingen voor een repetitie naar Parijs. Ook JONG! Theater in Roosendaal gaat met het klassieke boek van Victor Hugo aan de gang. Zij maken een eigentijdse Quasimodo. Omroep Brabant, BN – De Stem

  bibliotheken

  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van bezuinigingen in de openbare bibliotheeksector? Wat zijn de effecten op strategische keuzes en vernieuwing? Maar vooral ook: welke kansen en mogelijkheden bieden deze bezuinigingen? Het onderzoeksrapport ‘Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid’ laat de invloed zien van gemeentelijke bezuinigingen en de mate van cultureel ondernemerschap in de openbare bibliotheeksector. Koninklijke Bibliotheek
  • De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) maakt zich zorgen dat bibliotheken uit dorpen en wijken verdwijnen. De vereniging ziet vaker op plekken waar bibliotheken verdwijnen, dat lezers zelf het uitlenen en ruilen organiseren. De bibliotheek is echt meer dan een ‘boeken-uitleenplek’. De Bibliotheken
  • Een werkgroep heeft het VOB bestuur geadviseerd over de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI). Het VOB bestuur stelt de notitie ‘De Landelijke Digitale Infrastructuur vanuit het perspectief van de openbare bibliotheken’ vast als kader voor gesprekken met de KB inzake de doorontwikkeling en beheer van de LDI. De Bibliotheken
  • De boekencommunity Hebban.nl presenteert in samenwerking met de Openbare Bibliotheek en Stichting CPNB de Spannende Zaken Bibliotheektipper. Lezers kunnen tijdens de Maand van het Spannende Boek op basis van drie favoriete thrillers een boekenadvies op maat aanvragen bij een bibliotheek in de buurt. Een medewerker van de betreffende bibliotheek verzorgt binnen 48 uur een passende aanbeveling. Inct.nl
  • LerenDoeJe.nu is de online portal van de bibliotheek, met een aanbod van workshops, cursussen en trainingen. Cursussen van de bibliotheek Žn van andere aanbieders, lokaal en landelijk. De bibliotheek staat voor lezen, leren, informatie en educatie. Begin dit jaar ging LerenDoeJe.nu als eerste online bij Bibliotheek Theek5. Inmiddels is de pilotfase verlaten en is een nieuwe en laatste fase aangebroken, namelijk die van uitrol en implementatie bij de Brabantse bibliotheken. Cubiss.nl
  • “Amsterdammers jong en oud zijn al lang niet meer alleen afhankelijk van de bieb voor een goedkoop en goed toegankelijk aanbod van boeken. Van W.F. Hermans tot Homerus en van Jip en Janneke tot Anna Karenina, via websites als Marktplaats is de gehele Wereldbibliotheek voor een paar euro per titel te koop en eenmaal gelezen kan hetzelfde boek net zo gemakkelijk weer worden doorverkocht.” Enkele reacties op deze uitspraak van de Amsterdamse cultuurwoordvoerder Samira Bouchibti. Vooral Rob van Essen was erg verontwaardigd. Tzum.info , Rob van Essen

  erfgoed

  • Monumentale steden doen het de laatste jaren beter dan andere steden. Dit blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2015. Maar steden met weinig historisch erfgoed hoeven niet te wanhopen: investeren in moderne architectuur en kwaliteit van de bebouwde omgeving vergroot ook de aantrekkingskracht van een stad. Binnenlands bestuur , NOS , Atlasvoorgemeenten.nl
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de website handreikingerfgoedenruimte.nl vernieuwd. Deze website laat zien hoe gemeenten erfgoed een plek kunnen geven in ruimtelijke ordening. Zo is er aandacht voor goed opdrachtgeverschap van cultuurhistorisch onderzoek. De Handreiking maakt duidelijk hoe een gemeente erfgoedambities en erfgoeddoelen kan vastleggen in nota’s, plannen en verordeningen. Cultureel Erfgoed.nl
  • Het Dordrechts Museum heeft samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een tentoonstelling samengesteld waarin niet de kunstwerken centraal staan, maar de lijsten daar omheen: Van de kunst en de rand. Historiek
  • Het Van Gogh Museum vraagt voor een reproductie van een schilderij van Van Gogh € 25.000,- (oplage 250 ). Te zien in Vincentre in Nuenen. Ko van Dun over reproductie en authenticiteit. Art Update
  • Van 5 tot en met 7 juni a.s. worden er door heel Nederland maar liefst 43 bijzondere klassieke concerten georganiseerd. Alle concerten worden gegeven op historische locaties. De organisatie van dit ‘Weekend van het NMF’ is in handen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) in samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut. Een concert in het Bossche stadhuis is de afsluiter. Muziekinstrumentenfonds , Brabants Dagblad
  • Op 9 april 2015 organiseerde de Erfgoed Academie Brabant het symposium Herdenken blijft een opgave in de Spoorzone in Tilburg. De centrale vraag was hoe zorgen we ervoor dat nieuwe generaties betrokken blijven bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en tegelijkertijd de ruimte krijgen om hier hun eigen betekenis en invulling aan te geven. Erfgoed Brabant
  • De Erfgoed Academie Brabant en HOVO Brabant Seniorenacademie organiseren de meerdaagse cursus Cultuur en Kunst in het Hertogdom Brabant. De muziek, architectuur, schilder- en beeldsnijkunst en literatuur die in de vijftiende en zestien de eeuw in het hertogdom werden vervaardigd, waren toonaangevend in Europa. HOVOBrabant.nl
  • Niet veel mensen weten dat in Asten de grootste klokkengieterij ter wereld actief is. Een groot deel van de collectie van het Museum Klok & Peel vindt daar haar oorsprong. Museum Klok & Peel heeft ervoor gekozen om deze unieke collectie niet alleen fysiek in het museum aan te bieden, maar deze ook digitaal vast te leggen en online te ontsluiten. Hiervoor maken zij gebruik van de Brabant Cloud en een van de unieke functionaliteiten hiervan, namelijk de “Instant website”. Erfgoed Brabant
  • Kasteel Heeswijk wil een historische oprijlaan uit 1850 in ere gaan herstellen. Omroep Brabant
  • De voorbereidingen voor de tweede fase van de restauratie van de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch gestart. Brabants Dagblad
  • Na 12 jaar heeft de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout (SBO) eindelijk het benodigde bedrag, 64.000 euro, bij elkaar om het graf van de bekende bierbrouwersfamilie Smits-Bierwagen, uit 1872, te herstellen. BN – De Stem
  • Vincent van Gogh is geboren in Zundert, maar heeft ook in Etten-Leur gewoond. De jaarlijkse manifestatie Van Gogh Leeft! in Etten-Leur is van start gegaan. Omroep Brabant
  • Ruben Poncia en Remko van Schaik zijn begonnen aan hun 3D-streetpainting bij de ingang van het overdekte winkelcentrum in Etten-Leur. De opdracht was om iets in de trant van Van Gogh te maken. Vandaar de zonnebloemen en bepaalde kleuren. In het schilderij komt nog een portret op dezelfde manier zoals Van Gogh schilderde. BN de Stem
  • 130 jaar na van Gogh is het uitzicht in Nuenen weer hetzelfde. In de voetsporen van Vincent van Gogh staan? Dat kan sinds kort. Staande in het steegje wat tegenwoordig ‘Achter de Heggen’ heet, tekende Van Gogh in maart 1884 Vijver met ijsvogel. Die vijver, gelegen in de pastorietuin in het centrum van Nuenen, wordt nu gerenoveerd. Eindhovens Dagblad
  • In het Jan Heestershuis te Schijndel opent een tentoonstelling van schilderijen van Jan Heesters (1893-1982) die ge•nspireerd werd door het werk van Van Gogh. Tijdens de bijeenkomst schenkt de gemeente Veghel een schilderij van Jan Heesters aan het museum. Brabants Dagblad , Braban
Geen reacties

Geef een reactie