Trends & Ontwikkelingen 3 mei 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • In reactie op de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ van SER en Raad voor Cultuur hebben Kunsten ’92, Federatie Cultuur, en FNV KIEM een brief geschreven aan minister Bussemaker. De afzenders vragen aandacht voor : het in kaart brengen van de gevolgen van wet- en regelgeving, versterking van de inkomenspositie van kunstenaars, ruimte voor Proeftuinen, duurzame arbeidsmarktontwikkeling en een code voor vrijwilligers. De afzenders constateren dat de verkenning duidelijk maakt hoe structureel een aantal zwaktes in de arbeidsmarkt van de cultuursector zijn. Kunsten’92
 • De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Brigitte Bloksma en Thomas Steffens tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Rijksoverheid.nl
 • Op 13 april 2016 sprak een delegatie uit de creatieve industrie met minister Schippers van VWS over innovatie in de zorg. Centraal stond het beter inspelen op wat mensen in de zorg nodig hebben, het betrekken van eindgebruikers bij R&D, de implementatie van zorginnovaties en internationalisering en export van zorgproducten en diensten. Dutch Creative Industries
 • Minister Bussemaker (OCW)  heeft in een brief aan de Raad voor Cultuur gereageerd op het advies professionalisering monumentenbehoud ‘Van statisch naar dynamisch’ over de inrichting van de aanwijzingsprocedure voor Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM) en de professionalisering van monumentenbehoud in het monumentenveld. Monumentengemeenten.nl
 • Een Chinese delegatie erfgoedexperts bezocht ons land voor een kennismaking met het Nederlands beleid voor monumenten en erfgoed. Het werkbezoek werd afgesloten met een Chinees-Nederlands erfgoedforum in Haarlem, waar gesproken werd over bijzondere restauratieprojecten, zoals een actuele casus van de gemeente Sittard-Geleen, waar een Chinese investeerder onlangs een gemeentelijk monument heeft aangekocht en samen met de gemeente de herbestemming daarvan realiseert. Dutch Culture
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de complexbeschrijving van het Fort Pannerden wijzigen vanwege de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed. Fort Pannerden maakt deel uit van die linie. Toewijzing zou volgens de gemeente Lingewaardde mogelijkheden voor een duurzame exploitatie kunnen beperken. Volgens minister Bussemaker (OCW) hoeft de gemeente zich geen zorgen te maken. De Gelderlander
 • Minister Bussemaker (OCW) vindt het belangrijk dat de bibliotheek zich focust op haar kerntaken met grote inzet op leesbevordering en ontmoeting als belangrijkste functies. Ook de innovatieagenda is van belang. Zo bleek uit een ontmoeting van Bussemaker met de nieuwe voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken Marleen Barth. De Bibliotheken
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in de uitvoering van de moties van het Kamerlid Ziengs (VVD) over de digitalisering van de collecties van het Nationaal Archief. Rijksoverheid.nl
 • Leraren moeten zich, net als verpleegkundigen, advocaten, artsen en notarissen, inschrijven in een openbaar register, waar hun (bij)scholing wordt bijgehouden. Dat legt het kabinet vast in een wet, die op 25 april  naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Raad van State is erg kritisch op het register. Dat  leraren niet meer voor de klas mogen staan, vindt de raad een buitenproportionele straf. Rijksoverheid.nl   , lkca
 • Staatssecretaris Dekker geeft het onderwijs meer tijd voor de curriculumvernieuwing Onderwijs2032. Er komt een dialoog met leraren en een inhoudelijke verdiepingsslag. lkca
 • Staatssecretaris Wiebes van Financi‘n informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen over de ‘bizarre nieuwe wereld van de zzp’er.’ Rijksoverheid.nl
 • Gedeputeerde Hans Teunissen van Limburg over de aanpak van de leegstand zin zijn provincie. IPO
 • De gemeente Amsterdam wil dat zijn culturele instellingen internationaliseren. In september zal locoburgemeester Kajsa Ollongren met een delegatie van culturele instellingen New York bezoeken.
 • Van elf instellingen is al zeker dat ze meegaan: het Stedelijk, Amsterdam Museum, Foam, Holland Festival, Paradiso, Cobra Museum, Eye, het conservatorium, Amsterdam Art Weekend, Amsterdam Fonds voor de Kunst en Voordekunst. NRC, inlog vereist
 • Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente ontvangen. De Appel dreigt zijn subsidie te verliezen.  De gemeenteraad beslist dit najaar over de definitieve toekenning van de subsidies. Den Haag ,  TheaterkrantDe Volkskrant
 • De gemeente Den Haag stelt voor de tweede helft dit jaar een bedrag van 370.000 euro beschikbaar aan culturele projecten. Voor de subsidieregeling waren 75 aanvragen ingediend, voor bij elkaar bijna 1,2 miljoen euro. Het grootste aantal aanvragen was voor muziekevenementen.  Den Haag
 • De gemeente Den Haag wil haast maken met de ontwikkeling van het nieuw Museumkwartier op en rond het Lange Voorhout. In de huidige Amerikaanse ambassade komt een nieuw Escher Museum. In het Paleis Lange Voorhout zal Delfts Blauw worden tentoongesteld. Den Haag FM
 • Het Britse The Arts and Humanities Research Council publiceerde een rapport over de waarde van kunst en cultuur. De aanname dat kunst en cultuur een bijdrage kunnen leveren bij het oplossen van sociale problemen wordt ontkracht. Het rapport pleit voor het herstellen van de individuele beleving van kunst in dit debat. The Telegraph   ,  The Arts and Humanities Research Council
 • De definitieve adviezen voor de cultuursubsidies in Vlaanderen zijn bekend. En die vallen in vergelijking met de voorlopige beoordelingen in februari voor sommigen een stuk positiever uit. 244 kunstenorganisaties krijgen van de commissies nu een gunstig advies voor een totaalbedrag van 106 miljoen euro, maar er is maar 86 miljoen euro beschikbaar. Minister Gatz neemt in juni het definitieve besluit. De Morgen , VRT Nieuws

noord-brabant

 • ‘Wat ons betreft worden wij een regio waar creatieve ontplooiing vanzelfsprekend is, van de eerste kennismaking tot en met onze toptalenten en waar creativiteit, techniek en ambacht elkaar weten te vinden.’, aldus Cultuurgedeputeerde Henri Swinkels.  In het nieuwe Uitvoeringsprogramma Cultuur dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn voor het eerst alle vormen van provinciaal cultuurbeleid bij elkaar gebracht. Van kennismaking via cultuureducatie tot het ontwikkelen van internationaal toonaangevende activiteiten met hulp van Brabant C. Brabant.nl Brabant.nl  ,  bkkc  , Brabants Dagblad
 • Statenmededeling Stand van Zaken Vrijetijdseconomie 2015 Noord-Brabant. Brabant.nl
 • Op vrijdag 3 juni vindt er in Waalwijk een kennisdelingsbijeenkomst plaats over de toekomst van kerkgebouwen in Noord-Brabant. Een bijeenkomst voor een breed publiek: van mensen die zich zorgen maken om de toekomst van hun kerk tot mensen die bezig zijn met het zoeken van een passende herbestemming voor een vrijgekomen kerkgebouw. Het PON organiseert deze bijeenkomst namens het Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Noord-Brabant. PON

grote brabantse gemeenten

 • Kan Breda ooit de Capital of Dance worden? Peter van Aalst en Laura van de Voort, docenten Dance industrie & Events bij NHTV, hielden zich bezig met deze vraag en onderzochten de potentie van Breda als dancestad. Breda vandaag
 • De Raad van Toezicht (RvT) van Cultuur Eindhoven heeft Marc Glaudemans benoemd tot voorzitter van de Cultuurraad. Het college van B&W heeft ingestemd met de benoeming. De eerste taak van Glaudemans is om samen met directeur Tanja Mlaker en RvT-voorzitter Monique Vogelzang de leden van de Cultuurraad en overige adviseurs te selecteren. Cultuur Eindhoven
 • Wethouder Mary Ann Schreurs gaat nog een ‘lek’ dichten in het bestemmingsplan voor het NRE-terrein in Eindhoven. Ze voorkomt zo dat er toch een discotheek gevestigd zou mogen worden.  Eindhovens Dagblad
 • De landelijke Citymarketing trofee wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt en met uitzondering van de allereerste editie is Eindhoven er nog elk jaar voor genomineerd geweest. e52
 • Professor Antoine Jacobs en Bossche wethouder Huib van Olden gaan op 9 mei in debat over de nieuw- of vernieuwbouw van Theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch zoekt nadrukkelijk financi‘le steun bij de vaste schare bezoekers. Directeur Jan van der Putten hoopt dat een flink aantal van de huidige 8.500 bezitters van een VF-pas bereid is om een Supporter Jaarkaart, die recht geeft op het bezoeken van alle voorstellingen, ˆ 280 euro af te sluiten. Brabants Dagblad
 • Titus Eli‘ns gaat tijdelijk leiding geven aan het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. De kunsthistoricus is een goede bekende van het museum en was in het verleden al betrokken bij diverse tentoonstellingen en publicaties. Brabants Dagblad
 • De koop van het Ketelhuis in de Tilburgse Spoorzone door zorginstelling Amarant Groep gaat niet door.  Er zit meer asbest in het pand dan verwacht en Amarant wil een geheel asbestvrije omgeving. De gemeente zoekt nu een nieuwe koper.    Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten 

 • De bibliotheek in Halsteren gaat niet voor 2018 dicht, volgens directeur Harry van der Klink. BN – De Stem
 • Als de Amercentrale sluit, dan moet het terrein toerisme en recreatie als nieuwe bestemming krijgen. Dat is de voorkeur van de Geertruidenbergse gemeenteraad. BN – De Stem
 • Het aantal leerlingen dat muziek-, dans- of theaterles volgt in Hilvarenbeek groeit. Brabants Dagblad 
 • De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) steunt de stichting Creatief Centrum Heusden in haar pogingen te mogen blijven zitten in het gebouw van de voormalige mavo, aan de Demer in Heusden. Brabants Dagblad
 • De gemeente Moerdijk roept eigenaren van Rijks- of gemeentelijke monumenten op om zich uiterlijk 1 juni aan te melden voor deelname aan de Open Monumentendag. De gemeente doet dit jaar voor de tweede keer hieraan mee. Internetbode.nl/moerdijk
 • De gemeente Moerdijk verwacht medio mei  meer te weten over de toekomst van Fort de Hel in Helwijk. De gemeente vindt dat Frank Kastelein moet vertrekken als fortwachter, maar die is bij het Gerechtshof in Den Bosch in beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter eind vorig jaar dat hij het fort inderdaad moet verlaten. BN – De Stem
 • De rechtbank in Breda heeft uitspraak gedaan rondom een zaak die Stichting Beeld Roosendaal en Heemschut Brabant hadden aangespannen rondom schade die is veroorzaakt door het te intensieve gebruik van de St Jan in Roosendaal. De gemeente had het gebruik door de huidige eigenaar niet mogen gedogen, moet met de eigenaar in gesprek over het gebruik en moet handhavend optreden wanneer afspraken niet worden nageleefd. Heemschut
 • Choreograaf Nishant Bhola vestigt zijn dansgezelschap World of Dance in Roosendaal. Hij heeft plannen met de stad waar hij zijn dansgroep als stadsgezelschap laat optreden. BN – De Stem
 • De Bedauxpanden aan de Groeneweg in Reusel krijgen afzonderlijk en als ensemble de gemeentelijke monumentenstatus. Dat heeft het B & W van Reusel besloten. Eerder was al duidelijk dat in het Fraterhuis, ŽŽn van die Bedauxpanden, de komende jaren statushouders worden gehuisvest. Eindhovens Dagblad
 • Waalre onderzoekt wat er op de plek van ’t Hazzo in Aalst moet komen als het zalencentrum eenmaal gesloopt wordt. De gemeente neemt daarvoor een groter gebied onder de loep dan alleen het huidige Hazzo. Eindhovens Dagblad 

cultureel ondernemerschap

 • De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ , een opdracht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Cultuur (NVTC) en Cultuur + Ondernemen, dat verscheen bij  het tienjarig bestaan van de Code Cultural Governance. Cultureel Persbureau
 • De helft van de zzp’ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee inkomen voor later geregeld: een groei van 19% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Nationale-Nederlanden. ZZPBarometer
 • De marktverwachtingen van architectenbureaus zijn positiever. De gemiddelde werkvoorraad stijgt, maar de verschillen tussen regio’s zijn groot. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2016. BNA   , BNA
 • De ondernemende architect na de crisis. Gastblog door Alijd van Doorn. BNA
 • De Nederlandse prijsvraagcultuur moet een voorbeeld nemen aan de Zwitserse, die uitblinkt in openheid en ruimdenkendheid. Archined
 • De VAR (verklaring arbeidsrelatie) verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door modelovereenkomsten wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). NBF en DDG organiseerden in samenwerking met ADC, NCE, NVX en VCA een informatieavond voor de film – en av-sector op 25 april in het Ketelhuis. Directors Guild
 • Auteursrechtenorganisatie Lira moet heel snel ophouden met procederen tegen Ziggo, vindt RODAP. De belangenorganisatie van producenten, omroepen en distributeurs stelt dat het juridisch getouwtrek leidt tot onzekerheid over exploitatierechten waardoor investeringen in film- en tv-producties afnemen. Filmkrant , RODAP
 • Inside Pictures, het intensieve filmbusiness- en leiderschapsontwikkelingsprogramma heeft de deelnemers voor 2016 geselecteerd. Professionals uit alle disciplines (ontwikkeling, productie, sales, distributie, marketing, financiering, juridisch) meldden zich aan om hun praktische kennis en capaciteiten verder te ontwikkelen. De training wordt gegeven in Londen en Los Angeles in 4 modules. Uit Nederland zijn Femke Wolting (Submarine) en Vanessa Henneman (Henneman Agency en The European Talent Network) geselecteerd voor deelname. Mediadesk Nederland
 • The Searchers is een onafhankelijke distributeur die al actief was, maar wiens films in Nederland door Remain in Light werden uitgebracht. Vanaf deze maand komt The Searchers als distributeur zelf echt in beeld. Holland Film Nieuws
 • Heeft het filmhuis nog toekomst? De gemiddelde bezoeker is 52 jaar. Theaters voor de betere film moeten zichzelf opnieuw uitvinden. NRC, inlog vereist
 • Bijna ŽŽn op de drie films die via betaal-tv of een abonnementskanaal als Netflix binnen de EU wordt bekeken, is van Europese origine. Filmkrant
 • Een nieuw rapport suggereert een duidelijke verschuiving op het gebied van piraterij van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Volgens het rapport van anti-piraterijdienst MUSO zouden piraten vaker kiezen voor streaming en downloadsites in plaats van torrents. Entertainment Business
 • Buma ROCKS!, the international conference and showcase festival for loud music, is op 4 juni. Het programma van de dag is compleet. Met ingang van 25 april 2016, is Buma ROCKS! Radio te beluisteren via de website van Radio Veronica. Het non-stop kanaal biedt een gevarieerde selectie aan metal en hardrock o.m. van Nederlandse makelij. BUMA Cultuur
 • Artiesten verdienen weinig met platenverkoop, en dus moet er gekeken worden naar andere inkomstenbronnen, zoals VIP pakketten. Noisey
 • Jan Zobel treedt 1 mei 2016 in dienst als algemeen directeur / bestuurde bij het Tilburgse festival, dat ruim veertig kandidaten zag reageren op de vacature. De Raad van Toezicht van Incubate zou unaniem voor Zobel gekozen hebben.  Erik Luyten gaat aan de slag als Medewerker Marketing & Publiciteit bij Paradiso in Amsterdam. Tot december was Luyten ruim acht jaar werkzaam bij Incubate.    Entertainment Business ,  Entertainment Business
 • De Belgische politie heeft drie websites geblokkeerd die concerttickets doorverkopen aan woekerprijzen. VRT Nieuws
 • In de serie Tweegesprekken over kunstenaarshonoraria van de Akademie van Kunsten spreken choreografe Conny Janssen en acteur Gijs Scholten van Aschat als vierde op 11 mei met elkaar, onder het motto : Het laatste taboe in de kunsten. (Akademie van Kunsten)
 • Toeristische informatie combineren met een streekmuseum.’ Dat is de basis van het nieuwe concept ‘ToerismePoort’ dat deze maand bij museum Klok en Peel in Asten werd gelanceerd. Het is in de eerste plaats een fysiek start- en knooppunt in en rond het museum, van waaruit toeristen alle natuur- en cultuurhistorische verhalen, collecties en bezienswaardigheden in de Brabantse Peel kunnen ontdekken. Pretwerk

cultuurmarketing

 • De lancering van het nieuwe seizoen van het Zaantheater in De Week van Heleen van Halsema, medewerker PR, Marketing & Educatie. Cultuurmarketing
 • Met als uitgangspunt het positioneringsstatement voor de Bibliotheek zijn drie bureaus gevraagd om mee te dingen naar een opdracht voor een publiekscampagne. Uiteindelijk is er gekozen voor Trendsactive. De Bibliotheken
 • Hoe bereken je eigenlijk het succes van een contentmarketingstrategie? Hierbij kunnen KPI’s, oftewel kritieke prestatie indicatoren, een handje helpen. Dit zijn de belangrijkste KPI’s voor online contentmarketing in de culturele sector. Cultuurmarketing

financiering 

 • Dertien april was de sluitingsdatum voor de regeling Meerjarige programma’s, van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,  een regeling gericht op het versterken van het ecosysteem van culturele instellingen d.m.v. twee- of vierjarige subsidies. Er zijn 27 aanvragen in behandeling genomen. Het betreft 9 aanvragen voor 2 jarige programma’s en 18 aanvragen voor 4 jarige programma’s. Het beschikbare budget is twee keer overvraagd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea is van toepassing op musea en is bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Deadline 10 juni. Mondriaanfonds
 • Voor een residency periode in 2017 schrijft het Mondriaan Fonds samen met het Stimuleringsfonds Creative Industrie, voor de tweede maal,  de Open Oproep Residency Arita Japan uit. Ontwerpers en beeldend kunstenaars worden opgeroepen om hiervoor een voorstel in te dienen. De deadline is 17 juni 2016. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen toe aan het Vincent van GoghHuis in Zundert voor het project Vincent’s Asylum van  kunstenaar Loek Grootjans. Na een verblijf op de Markt in Zundert gaat Vincent’s Asylum op reis langs diverse musea, waaronder De Pont in Tilburg en S.M.A.K. in Gent. Mondriaanfonds
 • 10 beeldend kunstenaars, waaronder Margriet Luyten en Ingrid Simons, ontvingen onlangs een Werkbijdrage Bewezen Talent, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens zes jaar een beroepspraktijk hebben. De werkbijdrage is een tegemoetkoming in de kosten van materiaal, tijd en diensten van derden en kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuw werk. De subsidie kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Deadline 17 mei.  Filmfonds
 • Voor de Telefilms van 2018 kwamen 74 voorstellen binnen. De eerste selecte omvat twaalf plannen. Najaar 2016 wordt besloten welke zes projecten het vervolgtraject ingaan. Spreekbuis
 • In het kader van De Wolf Danst, het nieuwe dansfilmproject van Mediafonds, NTR, Filmfonds en Cinedans, zijn vier teams van choreografen en filmmakers geselecteerd voor de ontwikkeling van hun dansfilmproject. Mediafonds
 • Voor ge•llustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is voor het Letterenfonds de relatie tussen tekst en beeld van belang. Eerstvolgende deadline is 6 juni. Letterenfonds
 • De regeling Opdracht Compositie of Libretto van het Fonds Podiumkunsten behelst een subsidie voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline voor een instelling die een opdracht wil verstrekken is 6 juli. Fonds Podiumkunsten
 • De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gaat dit jaar naar documentairemaker Heddy Honigmann. Deze oeuvreprijs van 150.000 euro wordt jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend aan personen of instellingen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor cultuur of natuur in Nederland. Honigmann is verheugd met de prijs. ‘Het is net op tijd, want ik heb geen cent meer. Mijn nieuwe filmplan is afgekeurd door het Filmfonds en dan val je in een gat.’ Cultuurfonds  , Holland Film Nieuws
 • Het Creative Europe programma (2014-2020) van de Europese Unie ondersteunt Europese culturele samenwerking en moet de concurrentiepositie van de Europese creatieve en audiovisuele sector versterken. In 2015 ontving de Nederlandse audiovisuele sector meer dan 7 miljoen euro van de Europese Commissie, ruim 1,5 miljoen meer dan in 2014. 6,4 miljoen euro komt uit het subprogramma MEDIA, waarmee Nederland ruim 6% uit het totale budget ontvangt. Dutch Culture
 • Voor de oproep Steun voor Festivals (EACEA/16/2015) Creative Europe/MEDIA  met deadline 17 december 2015 zijn 132 aanvragen ingediend, waarvan er 40 werden geselecteerd voor een totaal van 1.414.000 euro (23% slagingspercentage). Uit Nederland is Cinekid geselecteerd voor 35.000 euro. Media Desk Nederland
 • Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in Brussel publiceerde de (voorlopige) planning van de subsidieoproepen van Creative Europe/MEDIA voor de rest van 2016. Media Desk Nederland 
 • ‘Het Verhaal Gaat’ is een afstudeerfilm van Coen Eigenraam. Deze film is een bijzondere samenwerking tussen studenten van de kunstacademie St. Joost in Breda en filmstudenten van de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. De korte fictie film wordt gemaakt in samenwerking met Omroep Brabant. Eigenraam is aan het crowdfunden om zijn film te kunnen maken. Voordekunst
 • Een overzicht van  Brabantse crowdfunding projecten. Mestmag

cultuurnieuws per discipline

alle disciplines

 • Op 1 april installeerde de Akademie van Kunsten haar nieuwe leden. De speeches zijn terug te zien.   Akademie van Kunsten

architectuur en vormgeving

 • Maarten Hajer, curator van de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam, roept architecten en ontwerpers op de komst van ‘smart technology’, zoals zelfrijdende auto’s en slimme verwarmingssystemen, als onvermijdelijk te zien, en zich af te vragen of ze Ÿberhaupt problemen oplossen. Dezeen
 • Het concept van de slimme stad is ontstaan vanuit de technologische industrie. Steden zijn de motor van economische ontwikkeling en in combinatie met de technologische revolutie heeft de slimme stad zich ontwikkeld tot een groeimarkt met een miljardenomzet. De technologiebedrijven verkopen effici‘ntie en veiligheid voor de inwoners. Maar dat wordt bereikt door surveillance en het implementeren van gesloten systemen, waardoor inwoners hun invloed op het leven in de stad verliezen. VPROTegenlicht
 • Innovatie en transformatie staan hoog op de agenda van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Daarbij is het ultieme middel sloop, dat hij ook als een vorm van transformatie beschouwt. Het af te stoten Rijksvastgoed is weer een speciaal onderdeel daarbinnen. De Architect
 • De komende jaren moet de Proeftuin Nederland van Morgen als experimenteerprogramma van het ministerie van IenM als een belangrijk levend laboratorium fungeren tijdens de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Platform31
 • Waar voelen mensen zich het gelukkigst: Op het werk, thuis of op de stille hei? De door Wageningen UR ontwikkelde app HappyHier geeft de deelnemers inzicht waar en wanneer zij zelf het gelukkigst zijn. Bovendien dragen ze bij aan een gelukkigere leefomgeving omdat ontwerpers en stedenbouwkundigen de inzichten uit het onderzoek kunnen benutten om de leefomgeving zo in te richten dat die bijdraagt aan het geluksgevoel van alle Nederlanders. WageningenUR
 • ‘Onze ruimtelijke ordening is de optelsom van talloze sectorale plannen waarbij de cultuur van het vestigen als integrerende ambitie afwezig is. De cultuur is zelf tot een sectoraal belang teruggebracht die vooral aan de ‘leuke’ en aan de ‘prettige’ kant van de ruimtelijke planvorming wordt gezien.’ Aldus Hans Venhuizen. Mijnomgevingsvisie.nl
 • Promovendus Cody Hochstenbach en professor stedelijke geografie Sako Musterd (Universiteit van Amsterdam) onderzochten voor het eerst de ruimtelijke gevolgen van gentrificatie in Nederland voor de armere bevolking, door te kijken naar de verhuisstromen van lage inkomens in Amsterdam en Rotterdam tussen 2004 en 2013. Straks wonen alleen nog de rijken in de stad. De Architect
 • Ontwerpers kunnen de wereld niet redden, maar kleine interventies zouden kunnen helpen bij het verbeteren van de conditie waarin een ongekend aantal vluchtelingen op dit moment in Europa verblijft, zegt Richard van der Laken, oprichter van What Design Can Do. Indachtig de uitspraak  van Stendhal die schreef: La beautŽ n’est que la promesse du bonheur. Dezeen

beeldende kunst

 • Rob Moonen en Rebecca Nelemans stelden een tentoonstelling samen met kunstenaars die zich in hun werk verhouden tot de grote maatschappelijke veranderingen.  Times they are a Changin’ wordt geopend op 7 mei door Henri Swinkels, gedeputeerde van cultuur van de provincie Noord – Brabant. Tillywood
 • De tentoonstelling Inflected Objects #2 Circulation: Mise en SŽance combineert objecten uit de collectie van het Frans Hals Museum | De Hallen met werk van Vanessa Safavi, Dan Walwin, Katja Novitskova en Martijn Hendriks, vier kunstenaars die met hun werk een brug slaan tussen de fysieke werkelijkheid en het virtuele domein. Tubelight
 • In het  Panorama Mesdag in ‘s-Gravenhage staat altijd ŽŽn schilderij centraal. Wisselende tentoonstellingen belichten soms Mesdag en zijn tijd, soms modernere kunstuitingen. Het museum heeft nu Zeger Reyers en Pietertje van Splunter benaderd een nieuwe invulling aan het fenomeen panorama te geven. Hun installatie ContinuŸm is aangevuld met  nieuw videowerk ‘Ringdijk’ van Gerco de Ruijter en eerdere videowerken van Zeger Reyers. Cultureel Persbureau 
 • In een gewaagd exhibitionistische tentoonstelling verwerken zes curatoren in opleiding de crisis die het ontslag van directeur Lorenzo Benedetti bij kunstcentrum de Appel teweegbracht. Studenten van het Curatorial Programme van de Appel geven hun kijk op een hectisch jaar. Vanwege de onenigheid die inmiddels onder de zes studenten was ontstaan, is de presentatie in twee‘n gesplitst. De Volkskrant

film

 • Gesprek met scenaristen Cecilie Levy, Bert Bouma en Boris Paval Conen over het schrijven van een Telefilm. Over deadlines, beperkingen en kansen. Plotmagazine
 • De film ‘Of ik gek ben’, het regiedebuut van Frank Lammers gaat officieel pas op 30 mei in premire. Maar het publiek kreeg tijdens de allereerste Nederlandse filmnacht in Eindhoven al de kans de film te bekijken. Ze reageerden enthousiast. Omroep Brabant
 • Terugblik op het Imagine filmfestival waar nieuwe wegen voor fantasy en horror werden betreden. Cultureel Persbureau
 • Voor de presentatie van jong talent uit Nederland is Holland Animation Film Festival uitgenodigd op China International Youth Animation Biennale in Hangzhou. Samen met Marlies van der Wel en Nina Gantz presenteert Gerben Schermer recente hoogtepunten van studentenfilms en aankomend talent. HAFF

letteren

 • Studenten van de onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde aan Universiteit Utrecht zijn een crowdsourced database gestart om de diversiteit van personages in Nederlandstalige romans vanaf 1945 in kaart te brengen. Schrijven online
 • Dit jaar lag de focus van het International Literature Festival Utrecht (ILFU) , voorheen City 2 Cities, op engagement en experimentele literatuur. Een terugblik. Tzum.info
 • De Anna Bijns Stichting heeft bekendgemaakt dat de Anna Bijns Prijs niet meer uitgereikt zal worden. In plaats daarvan zal de stichting lezingen organiseren ‘waarin ruimte gegeven wordt aan (internationale) nieuwe vrouwelijke stemmen in de literatuur’. Tzum.info
 • Dertien prozadebuten zijn gekozen op de longlist voor de ANV Debutantenprijs. Uit deze dertien zal zij vervolgens een shortlist van drie samenstellen. Die wordt op maandag 9 mei bekendgemaakt. Literatuurplein
 • Twaalf boeken staan er op de longlist van de Thea Beckmanprijs, een jaarlijkse prijs voor het beste historische jeugdboek. Tzum.info
 • De driejaarlijkse Paul Snoekprijs is uitgereikt aan Alfred Schaffer voor Mens Dier Ding. De po‘ziebundel werd eerder genomineerd voor de VSB Po‘zieprijs 2015 en bekroond met de Awater Po‘zieprijs 2014, en kwam tot stand met een beurs van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Waarom zingen vogels nooit vals? Waarom houden we van fonteinen? Waar slaan we onze dromen op? Waarom denk je aan dat waar je juist niet aan wil denken? Anne Vegter, Dichter des Vaderlands, werd ge•nspireerd door vragen uit de Nationale Wetenschaps Agenda. Akademie van Kunsten
 • Tijdens een boottocht rond ‘s-Hertogenbosch dragen negen dichters op zondag 29 mei voor uit eigen werk. De boottocht is een initiatief van het Eindhovens Dagblad en de Waalrese uitgeverij Heimdall. Eindhovens Dagblad

muziek

 • Requiem voor Jheronimus Bosch beleeft  begin november zijn wereldpremire  in de Sint-Janskathedraal. Het monumentaal muziekdrama van zo’n zeventig minuten werd gecomponeerd door de uit Berlijn afkomstige Detlev Glanert. Het werk voor groot orkest, koor, spreekstem en vier zangsolisten wordt op vrijdag 4 november uitgevoerd door het Concertgebouworkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Markus Stenz. Brabants Dagblad
 • De Popronde-selectie van 2016 is bekend. In totaal zijn er 138 talentvolle en grotendeels nog onbekende acts geselecteerd voor het rondreizende festival dat dit najaar langs 41 steden trekt.  3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • De elf geselecteerde voorstellingen voor het Nederlands Theaterfestival 2016 zijn bekend. De Volkskrant , VSCD.nl
 • De podiumkunsten hebben ‘veerkracht’ getoond na de bezuinigingen, klinkt het in beleidsstukken en subsidieplannen. Maar wat betekent dat? Vakblad Theatermaker en Theaterkrant.nl constateren uitholling van het theater: we houden een faade van succes en artistieke ontwikkeling in stand, terwijl we meer doen met minder geld en opgebrand raken. Op 24 mei wordt er in Utrecht over gesproken. Theaterkrant 
 • ‘Zo bezien is het wel begrijpelijk dat er zo weinig openbare kritiek op elkaars al dan niet artistieke doen en laten wordt geleverd, maar dat levert ook een radicaal soort sociale hygi‘ne op: een flinke druk om eindeloos het positieve te benadrukken en structurele problemen te verzwijgen. Het fnuikt een doorlopend gesprek over de artistieke, maatschappelijke en politieke waarden die we nastreven en het staat daarmee een echt dynamische, gevarieerde sector in de weg. ‘ Marijn Lems over de sociale hygi‘ne in de Nederlandse podiumkunsten. Theaterkrant
 • Verslag van een mini-symposium dat het National Centre of Performing Arts  op 11 april jl. organiseerde over de wijze waarop stem en ademhaling gebruikt kunnen worden in de podiumkunsten. Dans Magazine
 • Toneelschrijver Rob de Graaf heeft de Boyer Trofee gekregen. De prijs wordt onregelmatig toegekend aan iemand die zich inzet voor de Nederlandse toneelschrijfkunst. Theaterkrant
 • Het Eindhovense collectief  Carte Blanche houdt op 4 en 5 juni een manifestatie in het Klokgebouw. Een veel groter en breder publiek moet kennis maken met Carte Blanche is het idee. Studio040

kunst in de openbare ruimte

 • De plaatsing van het kunstwerk Westland Wells van Femke Schaap op de Theophile de Bockstrook in Amsterdam-Zuid is van de baan. Het verzet in de buurt tegen de komst van het videokunstwerk is te groot, zegt stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel. Het Parool
 • Kunstenaar Daan Roosegaarde krijgt van het Rijk een budget van 13 miljoen euro om de Afsluitdijk te vernieuwen met enkele kunstwerken. NU.nl

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Twee Snoeken gaat een deel het Rijkskantoor Cascade in Groningen herinrichten. In samenwerking met bouwmanagementbureau HEVO neemt het bureau de verbouwing van een 6.800 vierkante meter omvattend gedeelte voor zijn rekening. De opdracht behelst onder meer het entreegebied en de kantoren van het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. Architectenweb
 • Dutch Invertuals, een collectief van individuele ontwerpers,  organiseerde tijdens de Milan Design Week 2016 de tentoonstelling Advanced relics. Tien ontwerpers buigen zich over de betekenis van lichamelijkheid en identiteit in een wereld die steeds verder digitaliseert. Architectenweb , Dezeen
 • Piet Hein Eek toonde nieuwe meubels en accessoires in Milaan. Dezeen
 • Jan de Bie exposeert in Grafisch Atelier Den Bosch en maakt muurschildering.  Brabants Dagblad    , Brabants Dagblad
 • YouTube-sterren Wout Kanters uit Venhorst en Nick Janssen uit Gemert hebben in Los Angeles twee zogenoemde web-Oscars in de wacht gesleept. De twee zijn de enige Nederlandse winnaars op het festival dat werd gedomineerd door Amerikaanse makers. Omroep Brabant
 • Theater waarin vrachtwagens een hoofdrol spelen en choreografie‘n uitvoeren. De voorstelling ‘Groot Wild’ van theatergezelschap Afslag Eindhoven gaat in premire op de Automotive Campus in Helmond. Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Ja, natœœrlijk! is een interactieve mediakunsttentoonstelling voor iedereen vanaf 8 jaar. Voor de tentoonstelling selecteerde Kunstbalie bijzondere mediakunstwerken en ontwikkelde bijbehorende educatie. De expositie is vanaf 30 april te zien in Museum Boxtel. Kunstbalie
 • Koningin M‡xima opent woensdag 25 mei de inzamelingsactie Klassiek Geeft op de Bossche basisschool de Kruisboelijn. Bij de actie van NPO Radio 4 worden instrumenten ingezameld voor muziekonderwijs aan kinderen.  Omroep Brabant
 • Verslag van de presentatie en een workshop over Sensorium is Double Skin / Double Mind, de trainingsmethode van Emio Greco en Pieter C. Scholten, de artistiek leiders van ICKamsterdam. De toolkit is ontworpen voor dansdocenten die werken met basisschoolleerlingen tussen de 10 en 12 jaar oud om hen in contact te brengen met hedendaagse dans.   Cultureel Persbureau
 • TheSocialJam.nl, is online magazine voor tieners, kinderen en iedereen die meer wil weten over hiphop. Hiphop is een breed begrip, de redacteuren van het online magazine omschrijven het als: ‘een creatieve cultuur en de verzamelnaam voor rap, turntablism (DJ), b-boying (breakdance) en graffiti.’ Dans Magazine
 • SintLucas in Eindhoven is een school met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.  Een groepje vierdejaars nam camera, geluid, belichting en editing voor hun rekening van de film Koningin van het web. Niet als schoolopdracht, maar wel met ondersteuning van docenten. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • De stichting ‘Musicals in Helmond’ brengt eind mei drie uitvoeringen van een verhelmondste  ‘Cats’ in theater Speelhuis. Eindhovens Dagblad
 • In de NWE Vorst in Tilburg is van 8 tot en met 14 mei het theaterfestival De Koffer te bezoeken.  Tijdens het festival worden er verschillende toneelstukken opgevoerd, waarvoor sinds  het begin van het collegejaar een grote groep jonge spelers zich hebben ge‘ngageerd. De Koffer

erfgoed 

 • De Erfgoedfabriek herbestemt belangrijke erfgoedcomplexen. En om dat goed te doen, is kennis nodig. Daarom worden er regelmatig kennisateliers georganiseerd. In  het kennisatelier van 2 juni staan 2 vragen centraal : Hoe houden we het typische stedelijk patroon van Brabant zichtbaar? En zoomen we teveel in op de romantische verhalen van fabrieken? Brabant.nl
 • De stichting Jeroen Bosch 500 heeft te weinig actie ondernomen om omringende gemeenten te betrekken bij Jeroen Bosch-activiteiten. Ook de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel hebben hier een steek laten vallen. Dat vindt Casper Hoenderdos uit Berlicum, voorzitter van de stichting Het Groene Buiten. Brabants Dagblad
 • Onterfd Goed in Eindhoven maakt vanaf 14 mei een doorstart. De stichting, die in maart jl. failliet werd verklaard, heeft nieuwe investeerders gevonden. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek riep bibliotheken, POI’s en lokale en provinciale overheden op te reageren op de consultatieversie van de Gezamenlijke (innovatie)agenda.  ‘Bij deze prioriteit moet overigens wel worden bewaakt dat bibliotheken binnen het eigen expertisedomein blijven: informatie, voorlichting, educatie en verwijzing. Daarentegen behoren zorg en hulpverlening tot het domein van zorgprofessionals en niet tot het domein van de openbare bibliotheken.’ Bibliotheekblad
 • In 2016 heeft de KB wederom €100.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten van openbare bibliotheken. De gelden zijn bedoeld om de innovatie bij openbare bibliotheken te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximum bedrag van €25.000,- per aanvraag. Deadline: uiterlijk 31. KB
 • Om versnelling aan te brengen in het project Nationale Bibliotheekpas (NBP) heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) er voor gekozen om contact te zoeken met OCLC/HKA en met Infor om voor eind 2016 het lenen met ŽŽn bibliotheekpas mogelijk te maken in alle bibliotheken die BicatWise van OCLC/HKA respectievelijk Vubis van Infor als automatiseringssysteem hebben.  Bibliotheekblad
 • Naar aanleiding van een schrijfwedstrijd die Natlab, Boekhandel van Piere en de Bibliotheek Eindhoven binnenkort bekend maken met als thema ‘levensverhaal’, organiseert literair initiatief Watershed in samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven Write Club Lab – ‘Write your life’. Deze 6-delige serie helpt bij het schrijven van iemands levensverhaal. Bibliotheek Eindhoven

Geen reacties

Geef een reactie