trends & ontwikkelingen 3 oktober 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

landelijk

 • Laatste deel van het gesprek van Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur, met Wijnand Schaap n.a.v. het opiniestuk van Melle Daamen. Cultureel Persbureau
 • Op initiatief van de Raad voor Cultuur en de provincie Gelderland wordt op dinsdag 14 oktober, voor de tweede maal, gedebatteerd over De Cultuurverkenning: ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. Cultuur.nl
 • Amsterdamse D66 wil onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij musea die gemeentelijke subsidie krijgen. Het Parool
 • De gemeenteraad van Sittard heeft besloten dat Museum Het Domein vanaf 1 januari 2015 op zal gaan in het nog op te richten cultuurbedrijf De DoMIJNen. Kunstbeeld
 • De gemeente Utrecht stelt, in navolging van onder meer Amsterdam en Rotterdam, een lokale Filmcommissioner in. Nederlands Film Festival
 • De gemeente Rotterdam wil een nieuw middelgroot poppodium. De stad heeft sinds de sluiting van Watt in 2010 geen poppodium meer De Volkskrant

noord-brabant

 • BrabantKennis organiseert een trendgesprek met jonge kunstenaars. Hoe zien jonge kunstenaars in Noord-Brabant hun toekomst voor zich? Doel van het gesprek is om – naast van elkaar te leren en elkaar te inspireren -input en concrete aanbevelingen op te halen voor de provinciale politiek. BrabantKennis.nl
 • De provincie Noord-Brabant neemt een meerderheidsbelang in de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, die in problemen verkeert. Ruimte voor Ruimte probeert op grond waar eerst stallen stonden woningbouw te ontwikkelen. Brabant.nlOmroep BrabantBrabants Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad in Breda staat in grote meerderheid achter de komst van de Belgische cinemagigant Kinepolis naar het toekomstige evenementenpark dat bij de Bavelse Berg wordt gebouwd. BN – De Stem
 • Het Helmondse college van B en W presenteerde een pakket van 10 miljoen euro aan bezuinigingen voor de komende vier jaar. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • Fitland maakt haast met het plan voor een commercieel theater en zwembad in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Tilburg verleent ongeoorloofde staatssteun aan de exploitant van arthousebioscoop Cinecitta. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Bank Nederlandse Gemeenten, dat in handen is van Omroep Brabant. Reacties van politieke partijen. De gemeente Tilburg doet geen aangifte vanwege het lekken van het vertrouwelijke rapport. Omroep BrabantOmroep Brabant Omroep Brabant
 • De partij VoorTilburg gaat aangifte doen van het lekken van een vertrouwelijk rapport over de financi‘le positie van bioscoop Cinecitta. Brabants Dagblad
 • Tilburgse wethouder : Een eventuele verhuizing van de Fontys Hogeschool Journalistiek is alleen bespreekbaar als de juiste partners meegaan. Dat zijn het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. Brabants Dagblad
 • Na ruim tien jaar komt er een einde aan VillaMedia, het bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve bedrijven en communicatieprofessionals in de Tivolistraat in Tilburg. B en W stellen de herhaaldelijke huurschulden niet langer voor hun rekening te willen nemen. Brabants Dagblad
 • Theater Bleyemakerij Boemel 76 in de Tilburgse Spoorzone geopend. Brabants Dagblad
 • Hans Goverde, architect en partner bij Kraaijvanger, uit bezwaren tegen het renovatieontwerp van het Tilburgse stadskantoor. Brabants Dagblad
 • Na acht jaar telt Tilburg 200 bngskes (offici‘le naam: SocialSofa’s) maar worden het er te veel? Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren Bergen op Zoom gaat dit jaar naar graficus en illustrator Peter Franssen. BN – De Stem
 • Goede opkomst bij de eerste Cultuur Caroussel in Bergen op Zoom, een initiatief van de Lions Clkub. BN – De Stem
 • Als een pand of terrein wordt aangewezen als monument, dan moet de gemeente Goirle met de eigenaren overleggen. Brabants Dagblad
 • Gemeenteraad Hilvarenbeek kiest voor rugzakjesmodel. Brabants Dagblad
 • De toekomst van het Essentpand in Roosendaal is pas in 2015 duidelijk. Theaterschool Tiuri is in het pand gevestigd. BN – De Stem
 • PlatVorm R wint Roosendaalse cultuurprijs 2014. BN – De Stem
 • College van Sint-Michielsgestel wil o.m. bezuinigen op de bibliotheek en het muziekonderwijs. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek Erp heropent op nieuwe locatie. Wethouder van Veghel is blij dat de vestiging behouden kon worden. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Architectuur na de crisis – zo luidde de titel van de persbijeenkomst afgelopen donderdag bij de BNA op kantoor. Een van de deelnemende journalisten, Thijs Wartenbergh (De Telegraaf) doet verslag. BNA
 • Ondernemerschap is belangrijker dan design voor architectenbureaus om te overleven. Volgens Fred Schoorl, directeur van de Bond Nederlandse Architecten, is een kanteling gaande in de branche. Cobouw.nl
 • Verslag van de BNA – expertmeeting “Re-engineering the architect: de ketenarchitect” . BNA
 • Architectenbureaus vertrouwen vooral op ketensamenwerking, Bouw Informatie Model en een meer internationale ori‘ntatie als het gaat om hun toekomstige rol. Dat blijkt uit het FuturA-onderzoek naar nieuwe samenwerkings- en organisatiemodellen in de architectenbranche. BNA
 • Steps gaat met verschillende jonge kunstenaars een samenwerking aan om ‘Wearable Art’ te cre‘ren. Kunstwerken worden gebruikt als digitale prints voor een speciale mini-collectie zodat art & fashion samensmelten. Fashion United.nl
 • Als eerste museum in Nederland heeft Beelden aan Zee in Scheveningen een ‘Board of Trustees’ ge•nstalleerd. Het particuliere museum heeft tien vermogende liefhebbers bereid gevonden om de komende vijf jaar ieder minimaal 10.000 euro per jaar te doneren. In ruil betrekt de directie deze trustees bij het aankoop- en tentoonstellingsbeleid. NRC
 • Tijdens het symposium Top Gemaakt in Tilburg is het Platform Werkplaatsen gelanceerd. Een platform van werkplaatsen voor kunstenaars en ontwerpers (in welke discipline dan ook) in Nederland en Vlaanderen. Topgemaakt.nl
 • De vorming van Dutch Photographers (DuPho), de nieuw te vormen beroepsvereniging voor beroepsfotografen, zit in de afrondende fase. Het is nu aan de leden van de verenigingen om de fusieplannen goed te keuren en daarmee hun oude beroepsvereniging op te heffen. PhotoQ.nl
 • VOD aanbieder Cinetree wil het verschil maken met een beperkt aanbod dat wordt geselecteerd door curators. De nadruk ligt op goed vertelde verhalen die verder gaan dan amusement. Als er genoeg abonnees zijn wil Cinetree de winst inzetten om ook zelf films te gaan coproduceren. Filmkrant
 • Derk Haank, directeur van het Duitse uitgeefconcern Springer, wil het Amsterdamse debatcentrum Felix Meritis kopen om er een literatuurhuis van te maken. Het pand wordt dan tevens het nieuwe onderkomen van de literaire uitgeverijen De Arbeiderspers, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Nijgh & Van Ditmar en Querido. NRC Tzum.info
 • Een onderzoek dat het Britse The Bookseller heeft laten uitvoeren geeft aan dat het merendeel van lezende jongeren dat liever van papier doet. Ook vinden zij de e-boeken te duur. Een ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat slechts 34% de boeken koopt in een onafhankelijke boekhandel. Inct.nl
 • De theaterdirecteuren van De Lievekamp in Oss, de Blauwe Kei in Veghel en Markant Uden rekenen op minstens hetzelfde aantal bezoekers. Brabants Dagblad
 • Poppentheater Marag in Oss is heropend. Brabants Dagblad

financiering

 • Tijdens de Dutch Design Week (18 t/m 26 oktober) worden verschillende projecten gepresenteerd die ondersteund zijn vanuit de regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De tentoonstelling In No Particular Order laat werk zien van jonge creatieve professionals die in 2013/2014 een jaar lang een werkbeurs van het Stimuleringsfonds ontvingen. Stimuleringsfonds Creatieve IndustrieStimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tijdens de Dutch Design Week houdt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op vrijdag 24 oktober spreekuur in de Schellensfabriek Eindhoven om te informeren en te adviseren. Meer weten over de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tien startende, veelbelovende beeldend kunstenaars hebben een toekenning gekregen voor een Werkbijdrage Jong Talent (WJT)van het Mondriaanfonds. Mondriaanfonds
 • Reproducties van de staatsieportretten van Koning Willem – Alexander kunnen door ministeries, provincies, gemeenten en andere ge•nteresseerden besteld worden via de website www.staatsieportretten-bestellen.nl. Het Mondriaan Fonds heeft de opdracht begeleidt. Mondriaanfonds
 • Tijdens een druk bezochte bijeenkomst Van Bi‘nnale tot Oscar, op het Nederlands Filmfestival, over speelfilms op de grens van beeldende kunst en cinematografie is aangekondigd dat het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds door gaan met de Verbeelding. De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een film van speelfilmlengte te realiseren. De eerstvolgende deadline voor een aanvraag voor de Verbeelding is 7 oktober 2014. Mondriaanfonds
 • Bioscoopbezoekers hebben geen zin in Nederlandse artistieke films. Hoe diep is de crisis? De Volkskrant
 • Het Nederlands Filmfonds heeft tijdens het Nederlands Film Festival de Wildcards 2014 uitgereikt.
 • Het Filmfonds selecteerde de winnaars uit de ingestuurde eindexamenfilms van dit jaar. De winnaars krijgen met hun Wildcard de mogelijkheid zonder restricties een nieuwe film te maken onder begeleiding van een producent en een coach. Valerie Chang (afgestudeerd aan AKV St Joost) ontving de Wildcard Animatie Filmfonds
 • Acht van de tien films die geselecteerd voor de komende editie van het BFI London International Film Festival werden ondersteund door het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Tijdens de NFF Game Sessies is voor het eerst de NFF Stimuleringsprijs voor non-fictie Transmedia uitgereikt. Drie geselecteerde teams bestaande uit game-ontwerpers, interaction designers en filmmakers pitchten voor het eerste hun idee waarin film en game elementen samenkomen. De prijs is een initiatief van het Nederlands Filmfonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mediafonds. Nederlands Film Festival
 • het Nederlands Letterenfonds maakt bekend welke tien romans onder de aandacht worden gebracht op de belangrijkste boekenbeurs ter wereld de Frankfurter Buchmesse. Letterenfonds
 • Eerstvolgende deadline Subsidieregeling Internationale Uitwisselingsprojecten van het Fonds Podiumkunsten is 8 oktober. Deze subsidie is voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling. Fonds Podiumkunsten
 • Het TANDEM ‘Community & Participation’ uitwisselingsprogramma richt zich op culturele organisaties in Nederland, Belgi‘, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die een lange termijnrelatie ontwikkelen met een partnerorganisatie in ŽŽn van de andere landen. Het doel is internationale netwerkvorming met een duurzame uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van community arts, amateurkunst en cultuureducatie. Deadline aanvragen is 15 oktober. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In navolging van 2013 en 2014 kan ook voor 2015 weer worden aangevraagd voor de subsidieregeling Jonge Kunst. De deadline is 1 december 2014. De ondersteuning is bedoeld voor culturele projecten, die bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen, voor, door en met jongeren. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Fonds 21 is de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds. Fonds 21 is een actueel en ondernemend fonds dat de Nederlandse samenleving wil verrijken door de projecten die het steunt. Fonds 21 bevordert Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Met een jaarbudget van €10 miljoen ondersteunen wij projecten van professionele kunstinstellingen en initiatieven die de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. Fonds 21
 • Het VSBfonds zet zich in voor het behoud en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving, met het oog op een duurzame toekomst. Met de VSB Po‘zieprijs draagt het fonds bij aan de waardering voor taal en literatuur onder een breed publiek. Voor de editie van 2015 werden 106 bundels ingezonden. Uit dit aantal worden medio november 5 bundels genomineerd. VSB Fonds
 • Kunstbezit is populair onder vermogende Nederlanders. Ruim twee derde heeft kunst in haar bezit. Bovendien geeft bijna de helft van de niet-kunstbezitters aan graag kunst te willen verzamelen, maar heeft geen idee hoe ze dit moet aanpakken. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van ING Private banking naar kunstbezit onder vermogenden in Nederland. INGING
 • De kunstcollectie van Piet en Jannie Hofland wordt geveild. De kinderen van het stel verkopen de collectie, laat Christie’s weten. Nu.nl

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architectuur en muziek hebben ondanks hun onderlinge verschil in vorm, grote overeenkomsten op het niveau van ordening. Architectuur ordent en maakt ook tegelijker tijd deel uit van ordening. Architectuur is datgene wat overblijft als je de vloeren, wanden en daken weghaalt. Op eenzelfde wijze praten componisten, dat muziek niet om de tonen gaat, maar de beweging van de klank tussen de tonen. Archined.nl
 • Met de opmars van de rol van het spel in onze samenleving nemen ook de mogelijkheden toe om met behulp van spel onze leefomgeving daadwerkelijk te veranderen. Hiervoor kunnen ruimteveranderaars, de volgende generatie ontwerpers die geen onderscheid meer maken tussen architect, stedenbouwkundige of ruimtelijk vormgever en die kwaliteiten van zowel ruimte- als spelontwerper in zich dragen, speltoepassingen ontwerpen die de gebruiker daarvan definitief van de consumptie-naar de productiekant van de ruimte gaan brengen. Archined.nl
 • Vier nominaties voor de ARC14 Architectuur Award zijn bekendgemaakt. De Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord op innovatieve wijze combineren met een verrassende architectuur. De Architect
 • Riek Bakker, stedenbouwkundige en directeur van Riek Bakker Advies, is dit jaar de winnaar van de ARC14 Oeuvre Award. De Architect
 • Het gerenoveerde gebouw R3 op de Fontys-campus in Eindhoven is officieel geopend. Naar ontwerp van Mecanoo architecten is het gebouw is slechts zes maanden tijd verbouwd en heringericht. Het gebouw heeft een nieuwe schil gekregen, de installaties zijn vervangen en functies werden verplaatst. Architectenweb
 • De Weg van de Toekomst (N329) in Oss is het afgelopen weekeind gedeeltelijk afgesloten geweest. Heijmans gaat werken aan een nieuwe versie van de Glowing Lines. Brabants Dagblad
 • Start aanleg Van Gogh fietspad van Eindhoven naar Nuenen dit najaar. Het 600 meter lange fietspad loopt waar Vincent van Gogh van 1883 tot 1885 heeft geleefd. Het bestaande pad wordt voorzien van duizenden steentjes die ’s avonds oplichten, naar een ontwerp van Daan Roosegaarde. Brabant.nl
 • Er is in de laatste jaren veel aandacht voor gebiedsontwikkeling, vooral ook voor de organische en bottom-up variant. De euforie over deze benaderingen is groot. En dat is opvallend, volgens Sjoers de Vries, want behalve de winst van meer ruimte voor het experiment en de toetreding van nieuwe partijen en coalities, dragen ze vooralsnog weinig bij aan een nieuw duurzaam toekomstperspectief voor stedelijke (her)ontwikkeling. Ruimtevolk
 • Eerste exemplaar van het boek ‘Ontwerpen aan het Spoor’ door spoorbouwmeester Koen van Velsen uitgereikt. De publicatie biedt een historisch overzicht van de bouw van alles wat met treinen in Nederland te maken heeft. BN – De Stem
 • De Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra introduceert een Loket waar gemeenten en lokale partijen terecht kunnen voor advies bij het verbeteren van de stationsomgeving. De Architect
 • Inside Outside, opgericht door ontwerper Petra Blaisse, is in opdracht van het TextielMuseum bezig met de ontwikkeling van een energieopwekkend gordijn. Hieraan wordt gedurende de tentoonstelling Building with Textiles in het TextielLab gewerkt. Textielmuseum
 • Een pak dat de lucht om je heen zuivert. De BB.Suit, ontwikkeld door Martijn ten Bhšmer (TU/e) en modeontwerper Borre Akkersdijk, heeft sensoren die de verontreiniging meten. Dezeen
 • De digitale revolutie zal de mode industrie radicaal veranderen. Een interview met ontwerper Francis Bitonti. Dezeen.com
 • De tuin in Best wordt een vrijzinnige interpretatie zijn van het schilderij De Zeven Hoofdzonden van Jeroen Bosch. Eindhovens Dagblad
 • Hoe komt het dat Nederland zo goed is in het illustreren van kinderboeken? Trouw

beeldende kunst

 • De Wolvecampprijs 2012 is toegekend aan de kunstenares Esther Tielemans. Heartpool.nl
 • Tijdens het Nederlands Film Festival kwamen uit heel Nederland Žn Vlaanderen 75 kunstenaars met een beamer onder hun arm naar Plein 5 van het nieuwe muziekgebouw. Vervolgens kozen ze een deel van het gebouw uit om hun nieuwste werk te presenteren aan de naar schatting anderhalfduizend bezoekers van deze pop-up-expositie. Het resultaat: een weergaloze beeldenexplosie vol verrassende digitale kunst en interactie. Nederlands Film Festival

film

 • De NTR-dansfilm Off Ground van regisseur Boudewijn Koole en choreograaf Jakop Ahlbom heeft in Turijn de Prix Italia gewonnen voor de beste televisieuitzending op het gebied van de podiumkunsten.
 • Fonds Podiumkunsten
 • Waar je tien jaar geleden in Nederland nog platformen had als The Box en TMF, zijn videoclips nu en masse verplaatst naar het internet ( YouTube, Vevo en Vimeo). ‘Juist door internet als nieuw platform, evolueren clips tot serieuzere kunstvorm.’ 3voor12.vpro.nl

letteren

 • De Gouden Griffel, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek, gaat naar Jan Paul Schutten voor zijn boek Het raadsel van alles wat leeft. CPNB
 • Feest! Van 1 tot 12 oktober is het Kinderboekenweek. Kinderboekenweek
 • Karel Brown is winnaar van de wedstrijd Manuscripting. Manuscripting wordt georganiseerd door Nieuwe Letteren en SSBA Salon. Met de schrijfwedstrijd proberen zij ervoor te zorgen dat getalenteerde, nog ongepubliceerde schrijvers in aanraking komen met uitgevers, literair agenten en publiek. Tzum.info
 • Zes genomineerde voor AKO Literatuurprijs bekend. NRC
 • Ni–a Weijers is de winnaar van

  muziek

  • Boek van Thea Derks over Reinbert de Leeuw wordt radioprogramma op de Concertzender. Cultureel Persbureau
  • Underworld keert in maart 2015 terug naar het Klokgebouw in Eindhoven, voor een concert tijdens de STRP Bi‘nnale. De Britse dance-act brengt tijdens het festival zijn invloedrijke album ‘Dubnobasswithmyheadman’. Eindhovens Dagblad
  • Pianist Misa‘l Rondo door jury en publiek verkozen als winnaar van de vierde VriendenCultuurprijs TheatersTilburg. Brabants Dagblad

  theater en dans

  • De succesformule van DansClick begon in 2006. Het idee was om de bezoeker op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de nieuwste generatie choreografen. Het werkt nog steeds zo bleek tijdens de 16e editie waarop talent zich presenteerde. Theaterkrant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  beeldende kunst

  • Fotograaf Wiesje Peels laat je in haar fotoboek Mimus kijken naar kwetsbare figuren, in al hun schoonheid en melancholie. Cultuurbewust
  • Kleine expositie in Salon CarrŽ te Tilburg met werk van de dit jaar overleden Gijs van den Elshout. Schilderijengijs.nl

  letteren

  • Eindhovense schrijfster Karin Belt debuteert met roman ‘De midlife club’. Omroep Brabant

  muziek

  • Een interview met Bells of Youth over hun favoriete X-Rated clips, de aankomende tour en vrouwonvriendelijkheid in de muziekindustrie. 3voor12.vpro.nl
  • Helmondse band Nouveau VŽlo heeft zijn eerste langspeler Subroutine uit. ‘Wij hechten enorm aan onze autonomie.’. 3voor12.vpro.nl
  • In de zomer van 2015 is het 20 jaar geleden dat de carrire van Guus Meeuwis begon met de monsterhit Het is een Nacht. Hij viert het met een concert in de Royal Albert Hall. Brabants Dagblad
  • Dj/producer Ferreck Dawn verzorgt het voorprogramma van Kylie Minogue in de O2 Arena in Londen. Eindhovens Dagblad
  • Joris Dee wint de BN DeStem Cultuurprijs in de categorie singer-songwriters. BN – De Stem

  kunst in de openbare ruimte

  • HSL-kunstwerk ‘High Speed in Slow Motion’ in Prinsenbeek is opnieuw vernield. Daarop besloot men de maquette met modeltreintjes van het HSL-kunstwerk te verwijderen. BN – De StemBN – De Stem
  • Straatkunst en graffiti tijdens The Big Draw in Eindhoven en festival King of Colors in ‘s-Hertogenbosch Omroep BrabantBrabants Dagblad
  • De publieksprijs van de jaarlijkse expositie Kunst aan de Maas gaat naar ‘Maasbaken’ van Herman Coppus, een metaalconstructie waarin 160 glasplaatjes zijn verwerkt. Brabants Dagblad
  • BredaPhoto heeft de verborgen expositie onder de bruggen van de singel hersteld. BN – De Stem
  • Beeldend kunstenaar Marianne van Heeswijk maakt kunstwerk met tweeduizend stenen kruiken op begraafplaats Zuylen in Breda. BN – De Stem
  • Het kunstproject van Annet Vermeulen over een gat in de muur rondom het Rooi Harten-terrein, Tilburg, onthuld. Voor het uitvoeren van het project haalde ze via crowdfunding geld op. Brabants Dagblad
  • Kunstenaar Willem van der Velden gaat het beeld maken dat door Stichting Carat aan de Helmondse wijk Stiphout wordt geschonken. Eindhovens Dagblad

  kunstonderwijs

  • Winnaars bni-prijs 2014 bekendgemaakt. BNI
  • Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg neemt Diederik Stapel in dienst als gastdocent sociale filosofie. Omroep Brabant

  cultuureducatie – en participatie

  • Op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober vindt in Amsterdam een internationale conferentie over cultuurparticipatie plaats. Centraal staan de complexe ethische en filosofische onderwerpen rond cultuurparticipatieprojecten. Het publiek wordt uitgedaagd om hierover een standpunt in te nemen tijdens een ge‘nsceneerde rechtszaak op vrijdag 10 oktober. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Negen kwartiermakers gaan in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, ‘s-Gravenhage, Eindhoven, West-Achterhoek, Renkum, Lochem en Zutphen aan de slag met prachtige plannen om de kloof te overbruggen tussen de wereld van kunst & cultuur en de wereld van zorg & welzijn. Zo komt er straks een kunstaanbod voor ouderen dat aansluit bij de wensen Žn mogelijkheden van die ouderen. Lang Leve de Kunst
  • Selfie-generatie besteedt geld liever aan ervaringen dan aan producten. Jongeren zijn veel bereidwilliger merken deel uit te laten maken van hun persoonlijke leven dan oudere generaties. Marketingonline.nl
  • Hoe kunnen musea meer publiek trekken? Johan Idema schreef een boek ‘How to Visit an Art Museum’. De drie museumdirecteuren die bij de presentatie van zijn boek waren, zijn uiteraard blij met een handreiking voor hun bezoekers, maar vinden dat het vooral is gericht op mensen die al ge•nteresseerd zijn. Cultureel Persbureau
  • “Het verhaal in een boek biedt een wereld aan woorden. Jeugdliteratuur is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. En de Kinderboekenweek is hŽt moment van het jaar om kinderen met literatuur in aanraking te laten komen.” Trouw
  • Auteur Jacques Vriens toonde zich vorig jaar al verbijsterd over het gebrek aan aandacht voor jeugdliteratuur op sommige pabo’s. Marleen Kieft onderzocht voor Stichting Lezen of het echt zo beroerd gesteld is. De conclusies in haar rapport liegen er niet om. Tzum.infoEindhovens Dagblad
  • Het Genootschap Onze Taal en de lesmethode Talent van uitgeverij Malmberg gaan samenwerken in de hoop nog meer jongeren te kunnen enthousiasmeren voor en te informeren over taal. Brabants Dagblad
  • Het project Schoolschrijver leidt tot uitgave van jeugdroman. Literatuurplein
  • Het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceerde de vijfde editie van de landelijke scholierenprijsvraag voor vertalen. De prijsvraag is bedoeld voor scholieren van de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en bestaat uit twee te vertalen songteksten. Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Het Prinses Christina Concours krijgt de NPO Radio 4 Prijs. Het Concours wordt onderscheiden voor het bereiken van kinderen en jongeren met klassieke muziek. Radio4
  • Cultuuraanbod voor ouderen in Etten-Leur in brochure. BN – De Stem
  • 15e editie van Artisjok, het cultuurproject van de Roosendaalse vwo-scholengemeenschappen, dat werd gehouden met medewerking van negentien culturele instellingen in de stad. BN – De Stem
  • Tien jonge kunstenaars van (bijna) dertien jaar oud exposeren hun werk in oktober in Kunstpodium T, Tilburg. Maandenlang hebben ze hun tekentalent in Vincents Tekenlokaal ontwikkeld samen met kunstenaars en nu is het tijd om het eindresultaat aan een breed publiek te laten zien. Tilburg.com

  amateurkunst

  • De Kulturele Amateur Manifestatie Breda (KAM) heeft ook dit jaar weer veel bezoekers getrokken. In het ChassŽ Theater kwamen 91 verenigingen bij elkaar die samen 90 voorstellingen maken. Breda vandaag
  • HŽt Concertkoor zingt het Oratorium Annelies van James Whitbourn dat is gebaseerd op teksten uit het dagboek van Anne Frank. BN – De Stem
  • Theatergroep Wildeman maakt voorstelling over de bevrijding van Schijndel : granaatweken. Omroep Brabant

  erfgoed

  • Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Erfgoedstem
  • De brochure Cultuurhistorisch onderzoek in de ruimtelijke ordening geeft praktische aanbevelingen voor opdrachtgevers van cultuurhistorisch onderzoek, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Cultureel Erfgoed
  • Nederlandse archiefinstellingen gaan weer op zoek naar het mooiste archiefstuk uit de Nederlandse collecties. De verkiezing van het zogenaamde Stuk van het Jaar moet het Nederlandse publiek een beeld geven van interessante en bijzondere archiefstukken die zich in de Nederlandse archiefinstellingen bevinden. Historiek
  • Wat is dat, ontzamelen? En wat gebeurt er met ontzamelde objecten? De stichting Onterfd Goed ontfermt zich over museale collecties die, bijvoorbeeld door teruglopende budgetten, ‘verweesd’ zijn geraakt en gaat op zoek naar nieuwe eigenaren. De Correspondent
  • Alle schilderijen van Jheronimus Bosch die in 2016 worden tentoongesteld in het Noordbrabants Museum worden uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dat is afgesproken met de musea die werken uitlenen. Een aantal werken wordt in Nederland gerestaureerd. De Volkskrant Omroep Brabant Bosch500.nl
  • De Theaterencyclopedie start de campagne ‘Wij schrijven geschiedenis’ en blaast daarmee de online database nieuw leven in. De website heeft een nieuwe vormgeving, betere zoekfuncties en werkt volgens het ‘wiki-principe’, waardoor iedereen kan meeschrijven. Theaterkrant
  • De Nederlandse Liederenbank, een database met de metadata en een steeds groeiende hoeveelheid data van ca. 170.000 Nederlandse liederen van Middeleeuwen tot de 20e eeuw, uit alle denkbare domeinen, is een van de winnaars Nederlandse Dataprijs 2014. Informatieprofessional.nl
  • Het Zwanenbroedershuis in ‘s-Hertogenbosch is na een grote renovatie van enkele maanden weer officieel in gebruik genomen. Brabants Dagblad

  bibliotheken

  • Architect Francine Houben hield in het bibliotheektheater van Rotterdam een lezing over de bibliotheek van de toekomst. Voor een publiek van bibliothecarissen en een handvol architecten, sprak ze over het belang van de bibliotheek als publieke ruimte. De Architect
  • Basisschool De Vonder in Moergestel heeft een eigen bibliotheek. Als alternatief, na de sluiting van de jeugdbibliotheek in het dorp. Brabants Dagblad

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • OverUIT, een nieuw uitgaansplatform voor heel Brabant, is gestart. Brabants Dagblad
Geen reacties

Geef een reactie