Trends & ontwikkelingen 30 januari 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. Boekman , LKCA , Rijksoverheid.nl
 • In de Jan van Eyck Academie in Maastricht werd, op uitnodiging van de gemeente Maastricht, Van Eyck Academie en de Raad voor Cultuur gedebatteerd over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur Een verslag. Raad voor Cultuur
 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor 125 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. In totaal ging het om 160 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond (totaal ruim 400 hectare). Er werden 27 gebouwen of complexen verkocht met een totale vloeroppervlakte van circa 300.000 vierkante meter. NRP
 • Jaren hebben auteurs en artiesten erop moeten wachten: een wet die hen beschermt tegen wurgcontracten en die er nu werkelijk lijkt te komen. Hoewel dit voorstel een serieuze stap vooruit is, kan het op punten scherper, vindt Erwin Angad-Gaur, voorzitter van belangenbehartiger Platform Makers. Sconline.nl
 • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) organiseert begin maart 3 bijeenkomsten over de rol van de provincie inzake cultuureducatie en cultuurparticipatie. Op 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Het LKCA organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunsten ’92 en de Raad van twaalf. LKCA
 • Beeldend kunstenaars Frank Koolen schrijft een open brief aan Alexander Kops, de nummer 2 van de PVV op de lijst voor de Provinciale Staten van Gelderland , die het bestaan van de provinciale kunstcollectie onzin vindt. De provincie Gelderland beschikt jaarlijks over een budget van 50.000 euro. Platform Beeldende Kunst
 • Het ‘Culture for Cities and Regions Initiative’ is een pilot project dat steden en regio’s wil ondersteunen bij het maken van goede investeringen in cultuur, door onder meer kennis uit te wisselen over culturele projecten. Europa Decentraal
 • De nieuwe Bibliotheekwet schrijft voor dat de bibliotheek moet voldoen aan de vijf functies. Als een bibliotheek niet alle vijf functies vervult, dan is het geen bibliotheek in de zin van de wet en kan de bibliotheek (in het uiterste geval) van het netwerk worden afgesloten. Sommige leden hebben de VOB benaderd met vragen over de (gemeentelijke) interpretatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Bibliotheken
 • Onafhankelijke muziekmaatschappijen hebben een digitaal actieplan gepresenteerd, waarin wordt opgeroepen tot een nieuw Europees industriebeleid voor de digitale creatieve sector. Namens de independents vraagt IMPALA de EU binnen de beslissingen mee te nemen hoe burgers, kunstenaars en bedrijven online technieken gebruiken. Het gepresenteerde actieplan bestaat uit tien punten. Entertainment Business
 • Belastingvermindering voor Britse orkesten. The Guardian

 

noord-brabant

 • Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het is waardevol van zichzelf, en draagt ook bij aan een versterking van het woon- en leefklimaat en de economie van Noord- Brabant. Brabant.nl
 • Via Brabant C stelt de provincie Noord-Brabant 25 miljoen euro beschikbaar voor bijzondere culturele projecten. Projecten worden voor maximaal 30% gefinancierd door Brabant C. Nieuw is dat niet alleen de cultuursector wordt uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties. Brabant C gaat ondernemend financieren en is er dus niet alleen voor subsidies, maar ook voor participaties en het verstrekken van garanties en leningen. Brabant C , Omroep Brabant
 • Brabant C benoemt Joy Arpots en George Lawson. Brabant.nl
 • De musical over Vincent van Gogh die Albert Verlinde gaat maken, wordt niet gespeeld op een locatie in Noord-Brabant. Het bedrijf Stage Entertainment heeft dat bekend gemaakt. Verlinde is nog steeds van plan een internationale musical over Vincent van Gogh te maken, maar de beslissing daarover is uitgesteld. De kans dat de musical deel uit gaat maken van het Vincent van Goghjaar lijkt daarmee ook verkeken. De provincie Noord-Brabant trok om die reden al een aanbod in voor een lening van drie miljoen euro aan Albert Verlinde. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • De nieuwe website van de vereniging De Kunst van Brabant is online. De vereniging heeft tot doel invloed uit te oefenen op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van provincie en gemeenten, het volgen van kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant. De Kunst van Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Het huidige pand van MOTI in de Boschstraat is de eerste keus voor de huisvesting van het nieuwe museum dat straks ontstaat na fusie tussen Breda’s Museum en MOTI. BN – De Stem
 • De gemeente Helmond wil zich inzetten voor een goede culturele basis in Helmond. In het cultuurkompas in 2013 is de gemeentelijke ambitie als volgt verwoord: De Helmondse Cultuur willen we laten groeien (een cultureel veld dat past bij de omvang van de stad), en optimaal laten bloeien (vernieuwend en inspirerend). De gemeente nodigt de bewoners uit om deel te nemen aan een stadsgesprek over de bezuinigingen op cultuur. De weblog van Helmond
 • Theatermaker/schrijver John van der Sanden is inwoner van Helmond. Hij schrijft 7 redenen op waarom hij niet deelneemt aan het stadsgesprek van de gemeente Helmond. In Helmond moet bezuinigd worden, minstens anderhalf miljoen euro, waarvan 1 miljoen op cultuur. Eindhovens Dagblad
 • Zo’n honderd Helmonders kwamen bijeen om mee te praten over de bezuinigingen op cultuur, het beheer van de openbare ruimte en de wijkhuizen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Helmond lijkt ermee in te stemmen dat de Cacaofabriek nog vier jaar extra subsidie krijgt. Ook lijkt er brede steun in de raad voor het aanvullen van het (verwachte) tekort over 2014 en 2015. Eindhovens Dagblad
 • Helmondse horeca in de rij voor Cacaofabriek: ‘We zagen dat bepaalde dingen niet klopten’. Eindhovens Dagblad
 • Het Literair CafŽ Helmond heeft Abdelkader Benali als stadsschrijver aangetrokken vanwege zijn veelzijdigheid, creativiteit en energieke uitstraling. De schrijver krijgt van de gemeente Helmond 10.000 euro voor de het stadsschrijverschap. Helmond Aktief heeft vragen gesteld aan het college over de benoeming van Amsterdammer Abdelkader Benali tot ‘stadsschrijver’ Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad, Tzum.info
 • Wim Dani‘ls is bij zijn afscheid als stadsdichter van Helmond onderscheiden met een stadspenning. Eindhovens Dagblad
 • Het Bossche project Tramkade vergt meer tijd dan werd verwacht toen De Heus in april vorig jaar de fabriek op de Kop van ’t Zand verliet. Het gebied moet veranderen in een sociale, culturele en economische broedplaats voor de komende circa tien jaar. Brabants Dagblad
 • De glazen muziekzaal van het rijksmonument de Beurs van Berlage in Amsterdam verhuist wellicht naar Spoorzone in Tilburg. De zaal wordt na de aankoop opnieuw opgebouwd in de Locomotiefhal (LocHal) in de Spoorzone. Zo luidt het voorstel van het College van B en W. De Tilburgse gemeenteraad moet er nog mee in stemmen. Brabants Dagblad
 • De nieuwe website over de Tilburgse Spoorzone wordt vrijdag 30 januari gelanceerd. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De vergadering van de gemeenteraad van Best op 26 januari leek cruciaal voor het lot van de muziek- en danssubsidie voor Cultuurspoor en daarmee voor het lot van een cultureel hotspot-gebouw. Echter : de partijen kwamen er nog niet uit. Op 2 februari wordt er verder vergaderd. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Best overweegt om een bronzen kunstwerk van 137.000 euro te slopen, omdat er keer op keer scheuren blijven ontstaan. Eindhovens Dagblad
 • De directie van de Liempdse basisschool de Oversteek en directeur Marc Jacobs van bibliotheek De Meierij zijn het inmiddels eens over het invoeren van het programma ‘Bieb op school’ op de Oversteek. Daarmee is het uitlenen van boeken aan de jeugd gewaarborgd. Men gaat nu bekijken welke oplossing er kan komen voor de uitleen voor volwassenen in Liempde. De gemeente Boxtel heeft er geen geld voor over. Brabants Dagblad
 • De Oosterhoutse Golf Club (OGC) viert dit jaar zijn dertigjarig bestaan en hoopt dat onder andere te vieren met de komst van een markant kunstwerk op een rotonde. BN – De Stem
 • De Roosendaalse wethouder Hans Verbraak van cultuur moet van de politiek haast maken met het cultuurcluster in de binnenstad. Vooral de toekomst van bibliotheek VANnU baart de raadsfracties van links tot rechts zorgen. BN – De Stem
 • Creatieve ondernemers en/of kunstenaars die zich door een industri‘le omgeving en door elkaar willen laten inspireren, kunnen voortaan terecht in de nagenoeg leegstaande Wenneker bedrijfsruimte in Roosendaal. BN – De Stem
 • De gemeente Schijndel gaat de komende jaren korten op allerlei subsidies. Brabants Dagblad
 • Stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) en de heemkundige kringen uit Veghel, Schijndel en Erp hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente Meierijstad. Ze willen met deze zienswijze extra aandacht vragen voor de culturele sector en voor hun werkzaamheden in die sector. Eindhovens Dagblad
 • In verband met de zorgelijke financi‘le situatie bij MIK wordt het tijdelijke contract van Barbara Brouwer als leidinggevende van MIK Pieter Breughel na twee jaar niet verlengd. Wethouders van zeven gemeenten praten met MIK over een reorganisatieplan. Brabants Dagblad
 • De Veldhovense oppositie komt met een eigen bezuinigingsplan voor de vier grote cultuurinstellingen in het dorp. Eindhovens Dagblad
 • ‘De bezuinigingen die de vier Veldhovense culturele instellingen krijgen opgelegd stuitten op weerstand bij muziekschool Art4U. Het is niet alleen de gedwongen fusie waar wij ons tegen verzetten.’ Aldus Peter Bunnik, voorzitter van het bestuur van muziekschool Art4U in Veldhoven.
 • De grote zorg van alle betrokkenen bij de muziekschool is dat het gebouw aan de Bossebaan opgeofferd wordt aan de bezuinigingsdoelstelling van de gemeente. Eindhovens Dagblad
 • De fusie voor de vier grote Veldhovense cultuurinstellingen is geen noodzaak. Als theater De Schalm, muziekschool Art4U, de bibliotheek en museum ’t Oude Slot samen tot een alternatieve samenwerkingsvorm komen, kan het college van B en W daarmee leven. Maar die samenwerking moet wel geld opleveren. Eindhovens Dagblad
 • De hoeveelheid subsidie die Veldhovense instellingen en verenigingen verliezen, is deels willekeurig bepaald. Het college van B en W heeft geen duidelijke onderbouwing voor de te hanteren kortingspercentages van 15 en 25 procent. Eindhovens Dagblad
 • Nog dit jaar komt er een stichting voor het beheer van de Huijbergse molen Johanna. De stichting moet het beheer over gaan nemen van de gemeente Woensdrecht. BN – De Stem
 • De gemeente Woensdrecht blaast nieuw leven in het plan om de Ossendrechtse piramide in ere te herstellen. BN – De Stem

 

cultureel ondernemerschap

 • Digitaal magazine voor de zzp-er. FNV – Kiem
 • Amsterdam Dance Event en Vierdaagse Nijmegen grootste publieksevenementen in 2014. Zo blijkt uit de nieuwste editie van de Respons TOP100 Evenementen Monitor 2015. Het Amsterdam Dance Event (ADE) eindigt op de eerste plaats in de categorie grootste entree-heffende evenementen en neemt het stokje over van het International Documentary Film Festival (IDFA) dat naar de vierde plaats is gezakt. Respons
 • Op 27 januari is het Sectorplan Architecten gelanceerd. Het plan biedt honderden architecten, medewerkers en zzp’ers de mogelijkheid hun competenties te versterken door het volgen van cursussen en opleidingen met een substanti‘le korting. De maatregelen zijn van belang voor het behoud van banen op korte termijn en nieuwe werkgelegenheid op langere termijn. BNA
 • Cultuurnacht Breda ondanks kou even goed bezocht als vorig jaar. BN – De Stem
 • Kunstbeurs Art Breda krijgt dit jaar zijn vervolg in april. Breda Vandaag
 • Nederlanders gaven afgelopen jaar opnieuw een stuk minder uit aan dvd’s en blu-raydiscs. Maar dit werd bijna volledig gecompenseerd door een sterke groei van digitale videodiensten. Entertainment Business
 • Wuaki TV, de filmstreamingdienst van het Japanse e-commercebedrijf Rakuten, wordt in de loop van dit jaar in Nederland gelanceerd. De dienst gaat de concurrentie aan met Netflix. Entertainment Business
 • Het succes van Stoner van John Williams heeft Lebowski uitgever Oscar van Gelderen op het idee gebracht om het nieuw leven inblazen van vergeten klassiekers op een structurele manier te gaan aanpakken. Daarvoor start hij nu een Book of the Month club met een 100-tal boekhandels, de VPRO en Humo. De uitverkoren boekhandels krijgen in eerste instantie het exclusieve recht van verkoop. Dat betekent dat het boek nergens anders, ook niet bij Bol, te koop zal zijn. Humo.be
 • E-boekplatform Tom Kabinet biedt vanaf eind dit jaar een maandabonnement om voor vijf euro onbeperkt e-boeken te kunnen lezen. Emerce.nl, inct.nl
 • Tillywood Magazine, Stichting Duurzaam Organiseren en Fontys ACI onderzoeken de mogelijkheden om aan het eind van de zomer van 2015 een tweedaags festival, genaamd Tillywoodstock, te organiseren. Dit moet het ‘duurzaamste festival’ van Nederland gaan worden. Entertainment Business
 • Jaap de Groot van Sounds Records verlaat Sounds Tilburg en verhuist in juni naar het begin van de Korvelseweg om voor zijn vinylverkoop over meer ruimte te beschikken. Brabants Dagblad
 • Een geheime platenzaak, of toch een openbare privŽcollectie? Ergens achterin het pand Burgers, aan de Hertogstraat in Eindhoven. Hoe fraaier de potenti‘le koper kan beargumenteren waarom hij of zij de plaat graag wil hebben, hoe lager de prijs van de plaat. 3voor12.vpro.nl
 • De Amerikaanse zanger Phillip Phillips, winnaar van de talentenjacht American Idol in 2012, is een zaak begonnen tegen de producers van het programma. Hij zegt dat hij ‘gemanipuleerd’ is om sommige optredens aan te nemen en ‘meerdere keren gevraagd’ heeft om zijn contract open te breken. De Volkskrant
 • De term ‘YouTube-fenomeen’ bestond nog niet eens toen EsmŽe Denters (26) het werd. Ze steeg en steeg en steegÉ en toen? Heel lang niks. Zo gaat dat met mediahypes. Zo ben je een ster, zo ben je weer vergeten. NRCQ
 • Het Parktheater Eindhoven is het beste theater van het jaar 2014. Eindhovens DagbladTheaterkrant

 

 

cultuurmarketing

 • Netwerkorganisatie Cultuurmarketing en de NHTV houden in 2015 de leergang Get Connected. De leergang is een meerdaagse opleiding die in het teken staat van het ontwikkelen van een Customer relationship management (CRM) plan. Het is de enige CRM opleiding die speciaal ontwikkeld is voor culturele organisaties zoals podiumkunsteninstellingen en musea. Pretwerk
 • Met een doorlaaiende crisis is het belangrijker dan ooit om klantgericht te ondernemen. Verschillende culturele organisaties hebben vaak problemen met de implementatie van CRM als bedrijfsstrategie. De Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater in Den Haag zijn daar wel in geslaagd. Cultuurmarketing
 • In Movers & Shakers interviewt Cultuurmarketing maandelijks een cultuurmarketeer over zijn of haar nieuwe baan, verwachtingen en visie op cultuurmarketing. Deze keer een interview met Kristel Reneman, sinds augustus Communicatieadviseur bij Kunstbalie in Tilburg. Cultuurmarketing
 • Het jeansmerk G-Star heeft het woord RAW weer voor zichzelf. Het kledingbedrijf heeft een schikking getroffen met de RAW Art Fair. Die Rotterdamse kunstbeurs gaat in februari verder als Rotterdam Contemporary Art Fair. De Volkskrant
 • Meer dan de helft van de Nederlanders die zich ori‘nteren op een dagje uit wacht het liefst met kopen op een kortingsactie. Voor de meeste vrijetijdsactiviteiten ori‘nteren we ons pas een week van tevoren. Korting is dan belangrijker dan bijvoorbeeld de reistijd. Dat blijkt uit onderzoek dat PostNL in samenwerking met Cendris heeft gedaan naar de manier waarop Nederland zijn vrije tijd besteedt. Pretwerk.nl
 • Door het publiek naast kortingsmogelijkheden ook de keuze te geven om juist meer te betalen voor hun cultuurbezoek cre‘er je betrokkenheid en een middel om waardering te uiten. Bovendien stimuleer je de aanbieders om met het publiek de dialoog aan te gaan over kunst en waarde en de keuze om daar meer of minder aan te besteden. Aldus Maaike van Steenis. Cultureel Persbureau
 • De Stichting Promotie Theater en Concertbon meldt dat de verkoop van de Podium Cadeaukaart in 2014 met 7 procent is gestegen ten opzichte van 2013. Dat heeft tevens een groei in het aantal verzilveringen opgeleverd. Entertainment Business

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in augustus 2014 vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van vijf opdrachten voor meubel- en interieurproducten. Uit 144 inzendingen zijn vijf ontwerpen geselecteerd. De oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection en MD Keramiek. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schreven ieder een opdracht uit voor een nieuw product (of een kleine serie producten) voor hun bestaande collectie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitzonderlijke talenten in de architectuur, vormgeving en e-cultuur ondersteunt. Bovendien beoogt de subsidieregeling hun cultureel ondernemerschap te versterken. Het Stimuleringsfonds hoopt dat deze talenten kunnen uitgroeien tot inspirerende voorbeelden voor vakgenoten en een breder ge•nteresseerd publiek. Eerstvolgende deadline 3 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Producenten, scenaristen en regisseurs kunnen tot en met 17 maart 2015 een voorstel indienen voor het artistieke speelfilmproject ‘De Oversteek’. Dit project is een samenwerking tussen het Filmfonds, Mediafonds, CoBO, VPRO en NTR en richt zich op beginnende regisseurs met hun eerste speelfilm. In aanmerking komen projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met internationale (festival)potentie. Filmfonds
 • Meer dan 10.000 bezoekers zagen de documentaire Het nieuwe Rijksmuseum : de film in de bioscoop. En daarom ontving de regisseur Oeke Hoogendijk de Kristallen Film. De Kristallen Film wordt uitgereikt door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Om een kwaliteitsimpuls aan het Nederlandstalig radiodrama te geven besloten het Mediafonds, het Nederlands Letterenfonds en de omroepen VPRO, NTR en AVROTROS tot een gezamenlijk project getiteld Fluiten in het donker. Bijna een jaar geleden kregen zes literaire auteurs de opdracht een hoorspel te schrijven voor de publieke omroep. De schrijvers werden gekoppeld aan radioregisseurs en producenten. Het resultaat van deze samenwerking is vanaf 7 maart wekelijks te beluisteren tijdens het hoorspelhalfuur op NPO Radio 1, elke vrijdag van 12 tot half 1 ’s nachts. Letterenfonds
 • Voor de regeling Kunstparticipatie heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een nieuwe subsidieronde geopend. De deadline hiervoor is 15 april 2015. In de nieuwe subsidieronde is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999). Ook zijn de gehonoreerde projecten uit de ronde van september 2014 bekendgemaakt. Zestien aanvragers ontvangen in totaal 331.274,00 euro subsidie voor hun projecten. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Tot 2 maart 2015 kunnen musea beurzen aanvragen voor de financiering van promotie-onderzoek of wetenschappelijke publicaties. Het Ministerie van OCW stelt daarvoor €800.000 beschikbaar. NWO
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe call binnen het subprogramma Media van het Creative Europe Programma (2014-2020) gepubliceerd. De oproep Support for Development of European Video Games 2015 (EACEA 06/2015) heeft een budget van € 2,5 miljoen. De maximale bijdrage is 50% van de totale subsidiabele kosten, van minimaal € 10.000 tot maximaal € 150.000. De deadline voor het indienen van aanvragen is 26 maart 2015. Eacea.ec.europa.eu
 • De Europese Commissie heeft de resultaten beke

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • De toekomst van de gebouwde omgeving in Nederland zal grotendeels bestaan uit herbestemmen, aanpassen en intensiveren in gebruik. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen houdt daarom het minisymposium ‘De toekomst van de architectuur’. De Architect
  • De stad moet op zoek naar haar plaats. Essay van filosoof Jan-Hendrik Bakker over mentale ontheemding en ‘ontplaatsing’ in de stad en waarom elk stadsbestuur zijn alfa-sector moet koesteren. Ruimtevolk
  • Breda is een nieuw architectuurplatform rijker: de stichting BLASt (Breda Landschap, Architectuur, Stedenbouw). Donderdag trapt de stichting af met een eerste bijeenkomst in het paintballcentrum in de FAAM. BLASt springt in het gat dat Gebouw F achterliet. BN – De Stem
  • Lucas Verweij is designcriticus en docent o.m. in Eindhoven en Berlijn. Designers worden steeds meer gezien als oplossers van problemen. Kunnen zij deze verwachtingen waarmaken? Dezeen.com
  • ‘Dutch Design’ kent alweer een derde generatie ontwerpers, met een zeer persoonlijke ethiek. Beschouwing over de nieuwe generatie Nederlandse ontwerpers, n.a.v. de expositie How We Work. New Dutch Design’, die op 24 januari opende in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Vrij Nederland
  • Maarten Baas zal als eerste de ‘artist in residence’ ruimte in de toren van de Amsterdamse Bijenkorf in gebruik gaan nemen. i29 interior architects heeft de Room On The Roof ontworpen. De Architect
  • Viktor & Rolf presenteren tijdens de Parijse modeweek een collectie ge•nspireerd door Van Gogh en volledig gemaakt uit stoffen van Vlisco uit Helmond. Style.com

   

  beeldende kunst

  • Er is een categorie kunst die door verzekeraars en eigenaren niet langer meer kunst genoemd wordt (‘No Longer Art’), en uit circulatie wordt genomen. Christophe Lemaitre komt op voor de waarde van deze ‘stiefkunst’ en maakte er een tentoonstelling in het CNEAI in Chatou, Frankrijk, over. De expositie gaat in op verschillende casussen van kunstenaars en onderzoekers, die zich met de ontologie van een vernield, getransformeerd en beschadigd kunstwerk bezighouden. Metropolis M
  • Hein Walter is beeldend kunstenaar en dichter. Hij heeft sinds 2011 zijn atelier in Archipel, een zorgcentrum in Almere. In die hoedanigheid noemt hij zichzelf zorgkunstenaar. BK Informatie
  • Luc Tuymans werd beschuldigd van plagiaat. De discussie gaat voort. Zijn kunstenaars vogelvrij verklaard? Hart hoofd , Metropolis M , Hyperallergic.com , Freshpost.nl
  • Tientallen vertegenwoordigers uit de kunstwereld, voornamelijk uit Belgi‘, hebben een petitie ondertekend uit protest tegen het vonnis dat Luc Tuymans heeft veroordeeld voor het plegen van plagiaat. Hart-magazine
  • Het Indonesisch kunstenaarscollectief ruangrupa krijgt de artistieke leiding over de Sonsbeektentoonstelling 2016 in Arnhem. Een internationale selectiecommissie koos dit collectief unaniem uit een shortlist van 4 kandidaat-curatoren. De Gelderlander
  • Zilveren Camera 2014 voor MH17-serie van Pierre Crom. PhotoQ.nl

   

  film en av

  • De Gouden Kalveren, de Nederlandse filmprijzen, zullen met ingang van dit jaar worden gekozen door een academy van filmprofessionals. Het Nederlands Film Festival neemt daarmee afscheid van het jurysysteem. De Volkskrant
  • STRP Bi‘nnale 2015 in Eindhoven heeft het thema voor de komende editie bekendgemaakt. De multidisciplinaire totaalbeleving van kunst, muziek en technologie draait om ‘het beeldscherm’ en heeft met het oog daarop dit jaar een groots opgezette expositie op het programma staan. STRP
  • Tijdens de twaalfde editie presenteert het festival Cinedans de beste nieuwe internationale dansfilms, documentaires en interactieve installaties. Het festival vindt plaats in EYE, Amsterdam, van 11 t/m 15 maart 2015. Dans magazine

   

  letteren

  • Longlist Libris Literatuur Prijs is bekendgemaakt. Literatuurplein
  • Elf verhalenbundels maken kans op de J.M.A. Biesheuvelprijs, een nieuwe literaire prijs die speciaal in het leven is geroepen om de aandacht te vestigen op het korte verhaal. Tzum.info
  • Twee toonaangevende prijzen voor jeugdliteratuur, de Jonge Jury en de Gouden Lijst, slaan de handen ineen. Door de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury Žn de Gouden Lijst te combineren op de Dag van de Jonge Jury zijn de twee meest toonaangevende literatuurprijzen voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar samengebracht. CPNB
  • Het aantal stadsdichters is gegroeid naar een recordaantal. In 54 gemeenten verdichten schrijvers de werkelijkheid voor de burgerij. Hun beloning loopt sterk uiteen. De Volkskrant
  • Hester Knibbe wint de VSB Po‘zieprijs. Ze is zojuist voor een periode van twee jaar door het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam benoemd tot stadsdichter. NRCRotterdam.nl
  • Frouke Arns is de nieuwe stadsdichter van Nijmegen. Groningen heeft Kasper Peters tot stadsdichter benoemd. De Gelderlander , Dichtbij.nl/groningen
  • Peter Verhelst heeft met zijn po‘ziebundel Wij totale vlam de Herman de Coninckprijs 2015 gewonnen. Alfred Schaffer wint met zijn dichtbundel Mens Dier Ding de Awater Po‘zieprijs 2014. Literatuurplein , Letterenfonds
  • DichtSlamRap in Boxtel was altijd al een broedplaats van jonge, creatieve talenten. Dat geldt nog meer voor de twaalfde editie van deze jaarlijkse dichtwedstrijd die in Boxtel werd gehouden. Marloes Robijn won. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad.nl

  muziek

  • De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest winnen een International Classical Music Award voor hun dvd-uitgave van The legend of the invisible city of Kitezh. De uitvoering stond onder leiding van chef-dirigent Marc Albert en werd geregisseerd door Dmitri Tcherniakov. Theaterkrant
  • De genomineerden voor de Edison Pop 2015 zijn bekend. 3FM
  • Festivalkalender voor 2015. De meest interessante popfestivals van dit jaar. 3voor12.vpro.nl

  theater en dans

  • Ruth Mackenzie, de nieuwe artistiek leider van het Holland Festival, wil meer publiek naar de kunsten krijgen. Op het programma van de 68e editie staan meer gratis toegankelijke evenementen voor een breed publiek, wordt er ge‘xperimenteerd met digitale kunst en is er een gratis toegankelijke installatie op het Museumplein van beeldend kunstenaar Liam Gillick. Theaterkrant
  • Ivo van Hove wordt in het Vlaamse dagblad De Morgen genoemd als mogelijke opvolger van Jan Goossens, artistiek directeur van het Brusselse stadstheater KVS. Volgens Toneelgroep Amsterdam, waar Van Hove directeur is, en de KVS is er geen gesprek tussen Van Hove en KVS gaande. In Londen heeft van Hove de Critics’ Circle Award gewonnen voor beste regisseur. Theaterkrant, Theaterkrant
  • Theatergroep Kwatta uit Nijmegen heeft met de jeugdvoorstelling Hou van die hond de tweede plaats behaald op het International Performing Arts for Youth-festival 2015 in Philadelphia. Theaterkrant
  • Finales van de Culture Comedy Award, de grootste stand-up comedy-wedstrijd van Nederland en Vlaanderen, in het Parktheater in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
  • Horror van Jakop Ahlbom en Stand up, lie down van De Gemeenschap en Roy Peters zijn de eerste twee kanshebbers op de Mimeprijs 2015. De Mimeprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of groep die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de mime in het voorafgaande seizoen. Theaterkrant
  • Dans en performance krijgt steeds meer ruimte in Amerikaanse musea en presentatie-instellingen. New York Times

   

   

   

  kunst in de openbare ruimte

  • In de hal van het gemeentehuis van Bergeijk is sinds kort een kleurig driedimensionaal kunstwerk van hangende panelen te zien die een mooi lijnenspel vormen. Het is een vergroting van een werk van beeldhouwer Willem Loos. Eindhovens Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De Twee Snoeken is aangesteld als hoofdarchitect voor de renovatie van het stadhuis van Amsterdam. Het gebouw wordt gemoderniseerd en geschikt gemaakt om de afstoot van dertien gemeentelijke panden elders in de stad op te vangen. Het kantoorgedeelte zal worden getransformeerd tot een flexkantoor dat is toegesneden op taakgericht werken. Architectenweb.nl
  • In het Glasgebouw op Strijp-S in Eindhoven is Broeinest geopend. Broeinest biedt gratis flexwerkplekken voor (interieur)architecten, ontwerpers en andere creatieve ondernemers. Het jonge ontwerperstrio Atelier to the Bone heeft voor Broeinest een flexibel interieur ontworpen op basis van zelfontwikkelde mobiele en multifunctionele werkkasten. Architectenweb.nl
  • In Tilburg is recent filmhuis Cinecitta geopend. Naar ontwerp van PANplus architectuur zijn twee monumentale gebouwen samengevoegd en verbonden via een nieuw gebouwde gaanderij. Het complex is nu volledig energieneutraal gemaakt. Architectenweb.nl
  • Heijmans ONE, verplaatsbare huis voor jonge eenpersoonshuishoudens, is een project van Tim van der Grinten van Mood Builders. Dezeen.com
  • Bossche couturier Addy van den Krommenacker presenteerde zijn nieuwe prt-ˆ-porter collectie, genaamd ‘London revisited’, voor het najaar van 2015 in het Singer museum te Laren. Fashion United
  • Kunstenaar Wladimir Manshanden werkt in Eindhoven aan een project waarmee hij mensen wil laten zien hoe belangrijk bomen zijn voor de stad. Eindhovens Dagblad
  • De Bossche kunstenares Jolande van Lith is geobsedeerd door het werk van Vincent van Gogh. Als onderdeel van een langlopend kunstproject hield zij in het Noordbrabants Museum gesprekken met andere grote liefhebbers van het werk van Van Gogh. Bastion Oranje
  • Internationale belangstelling voor de circusfoto’s van Wiesje Peels ; haar portfolio op CNN. CNN
  • Fotografe Wiesje Peels en grafisch ontwerper Steffen Maas werken gedurende hun Van Gogh artist-in-residence in het gastatelier in Zundert. Cultuur Bewust
  • 5 vragen aan Marjolijn Mandersloot, deelnemer aan We Like Art @ Art Rotterdam 2015. We like art
  • De documentairefilm Mijn witte hemd van Eindhovenaar DrŽ Didderiens gaat tijdens het International Film Festival Rotterdam in premire. Eindhovens Dagblad
  • De Bredase componist Daan Manneke, kortgeleden 80 geworden, heeft altijd gestreefd naar muziek waarin het moderne menselijk blijft. De zes werken op de cd Soyons plus vite omspannen twintig jaar, maar hebben alle die kenmerkende combinatie van welluidendheid en avontuur. De Volkskrant
  • Er is alleen nog maar een EP uit. Er is een documentaire over haar, ze stond op Northsea Jazz en Eurosonic/Noorderslag. In gesprek met Sharon Kovacs. The Post Online
  • Tilburger Brad Coleman brengt zijn derde EP: The Getaway uit. De producer studeerde af als jazzgitarist aan het Amsterdamse conservatorium. Hij gebruikt de opgedane kennis nu voor zijn ambitieuze insteek als maker van muziek die zweeft tussen house en techno. 3voor12.vpro.nl
  • Bredase dj Suyano tekent bij label Afrojack. BN – De Stem
  • Rapper, schrijver en theatermaker Marco Martens (Macro) staat vijftien jaar op het podium en dat wordt gevierd met een release en een jubileumfeest. Martens stond de afgelopen 15 jaar onder verschillende namen en binnen verschillende disciplines op het podium. Het meest bekend werd hij als Macronizm. 3voor12.vpro.nl
  • Pianist Jan-Willem Rozenboom heeft succes met Goldbergvariaties van Bach. Omroep Brabant
  • Platenmaatschappij Bastaard Platen van Jeroen Kant en Mathijs Leeuwis geeft tot deze zomer elke laatste vrijdag van de maand een concert bij Atelier Winterdijk 30b in Waalwijk. Brabants Dagblad
  • De Brabantse dichter-zanger BJ Baartmans heeft een nieuwe cd. Die presenteert hij op 9 februari in De Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
  • Dichter en beeldend kunstenaar Arnoud Rigter neemt deel aan de finale van het NK Poetry Slam. Een interview. Cultuur Bewust
  • De roman Tonic van Ralf Mohren werd gepresenteerd bij boekhandel Van Piere in Eindhoven. ChrŽtien Breukers sprak er deze laudatio uit. De Contrabas

   

   

  kunstonderwijs

  • Vanaf 2015 komt er een nieuwe modeprijs bij in het Nederlandse modelandschap: de Joke Veeze Award. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt en richt zich op studenten van modeacademies, fotoacademies, fotografieopleidingen en kunstacademies als recent afgestudeerden. De prijs zal ieder jaar een andere invalshoek hebben: fotografie, styling, ontwerp of bloggen. Fashion United
  • De hoogste van de 5 torens van de Sagrada Familia in ijs is dan weliswaar niet voltooid, maar de TU/e-studenten hebben hun belangrijkste doel wel bereikt. Eindhovens Dagblad,Omroep Brabant
  • De toren van de St. Jansbasiliek in Oosterhout is nooit afgebouwd. Een bouwkunde student maakte als afstudeerproject een ontwerp voor een top voor deze kerktoren. BN – De Stem
  • Mensen met waanzinnige, absurde Tilburgse verhalen kunnen die opschrijven, vastleggen op foto of inspreken op een bandje. Een jury selecteert de tien interessantste verhalen. Daarna gaan tien singer-songwriters van de Tilburgse Rockacademie die verhalen omzetten naar liedjes. Een jury kiest 3 winnaars die hun lied gaan zingen hun lied tijdens literair festival TiLT. Brabants Dagblad

   

   

   

   

   

   

  cultuureducatie en – participatie

  • Art Tube , het Belgisch-Nederlands videokanaal, heeft zijn website vernieuwd en heeft vijf nieuwe partners. De volgende musea maken nu ook video’s over kunst en design: Frans Hals Museum/De Hallen Haarlem, Groninger Museum, Middelheimmuseum, Museum De Lakenhal en Willem II Fabriek. Arttube.nl
  • De Wereld Draait Door opent vrijdag 30 januari een pop-upmuseum in Amsterdam. Tien tafelheren en -dames van het tv-programma kozen kunstwerken uit de depots van tien musea. NRC
  • De MovieZone-series van EYE in Amsterdam en het lesstofvervangende onderwijsprogramma Jij & de Gouden Eeuw van het Rijksmuseum winnen Innovatie Awards op de NOT 2015; dŽ beurs voor onderwijsprofessionals. EYE, Rijksmuseum
  • Het Akoesticum in Ede is geopend. Een trainingsplek voor podiumkunstenaars, professionals en amateurs. Een plek om te repeteren en te overnachten. Daarnaast zet de organisatie zich in voor talentontwikkeling en een breed aanbod aan na- en bijscholing. Pretwerk.nl
  • Van 16 tot en met 18 april 2015 vindt de grote internationale conferentie BEYOND ballet why and how plaats in Arnhem met ongeveer 300 professionals en studenten uit het internationale dansonderwijs. Dans magazine
  • De harmonie PHEV in Son en Breugel hoopt met de Wintermusical de jeugd weer te interesseren voor muziek, en er een jaarlijks terugkerend optreden van te maken. Tussen de twee voorstellingen door werden er workshops georganiseerd met muziekinstrumenten. Eindhovens Dagblad
  • FestiDans is een project van theater De Blauwe Kei in Veghel om regionaal danstalent op weg te helpen en om het publiek warm te maken voor dans. Brabants Dagblad

   

   

  kunstbeoefening

  • Kunstbalie is partner van Voordekunst. De doelstelling van deze regeling is om meer aandacht en kennis te cre‘ren bij amateurkunstorganisaties om gebruik te maken van crowdfunding. Dit is een aanvullende financiering voor projecten door particulieren of bedrijven. Om cultuur breder in te bedden in onze samenleving, kunnen private middelen meer benut worden. Kunstbalie
  • Theatergroep De Lichtbende staat op zondag 8 februari in ’t Spectrum in Schijndel met hun nieuwe voorstelling ‘Tutu’. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • Ruim een jaar nadat de musea in Nederland de uitkomsten publiceerden van een onderzoek naar mogelijke roofkunst in hun eigen collecties, is de eerste zaak afgehandeld. Het Dordrechts Museum heeft een doek van Jacob Cuyp (1594-1652) gekocht van de erfgenamen van de oorspronkelijke, Joodse eigenaar om het voor het museum te behouden. De Museumvereniging heeft de resultaten van het herkomstonderzoek uit 2013 naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop tussen 1933 en 1945, nu ook in een publicatie opgenomen. De Volkskrant, Museumvereniging
  • Het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen eist per direct 445 in bruikleen gegeven kunstobjecten terug van het Wereldmuseum. De stukken zouden niet langer in veilige handen zijn bij de Rotterdamse collega’s. Algemeen Dagblad
  • Eind vorig jaar is het definitieve plan bekend geworden voor de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal in Leiden. Dat plan bevat een aantal controversi‘le punten. De erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft daarover haar bezorgdheid uitgesproken in een brief aan de welstands- en monumentencommissie van de gemeente Leiden. Dichtbij.nl/groot-leiden
  • Ca. 200 inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch maken kans op een preview van de internationale Jeroen Boschexpositie in het Noordbrabants Museum in 2016. Brabants Dagblad
  • In Haaren is er een plan voor een project tijdens het Jeroen Boschjaar rond harmonie‘n, koren en fanfares. Het project zal zich deels afspelen in de Loonse en Drunense Duinen. Brabants Dagblad
  • Het Beeldend Centrum Zundert (BCZ) heeft komende mei het teken- en schilderfestival Vincents Droom op stapel staan. BN – De Stem
  • De Tilburgse Van Gogh-werkgroep heeft een filmpje met een wandeling van Vincent van Gogh door Tilburg op de speciale nieuwe Facebook-pagina ‘Vincent in Tilburg’ geplaatst. Brabants Dagblad
  • Op 30 januari organiseert het Peelnetwerk een seminar over de toekomst van de kerkgebouwen in de Peelregio. Veel kerken zullen aan de eredienst onttrokken worden. Die problematiek is ook voor heemkundekringen heel relevant. Zeker als het gaat om monumentale kerkgebouwen. Maar wat meestal wordt vergeten is de aanwezige kerkinventaris. Peelnetwerk
  • Het elektronische orgel in de Hervormde Kerk in Budel is vervangen door een huispijporgel van orgelbouwer Van Vulpen. Voor de Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel is het de opmaat naar meer activiteiten in het uit 1812 daterende Napoleonskerkje. Eindhovens Dagblad
  • Het Boerenbondsmuseum in Gemert bestaat dit jaar 25 jaar. Het draaide al die tijd alleen met vrijwilligers. Het jubileumjaar begint dit jaar met het uitnodigen van alle basisscholen in Gemert-Bakel voor een speciaal programma. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad

   

  bibliotheken

  • Verschillende bibliotheekorganisaties ontwikkelen hulpmiddelen om bibliotheken te helpen bij het positioneren als grootste publieksvoorziening in het sociale domein die grote bijdragen levert aan de samenleving en aan de gemeenten. De Bibliotheken
  • Een drietal wetten biedt kansen voor bibliotheken om in samenwerking met andere partijen ee
Geen reacties

Geef een reactie