Trends & Ontwikkelingen 31 mei 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 • De Tweede Kamer debatteert donderdag 2 juni met minister Jet Bussemaker (OCW). Tijdens het Algemeen overleg komen o.m. advies Raad voor Cultuur Culturele Basisinfrastructuur (BIS) aan de orde. De PvdA en de VVD vinden dat het Rijksmuseum best minder subsidie mag krijgen. Het geld kan beter naar culturele instellingen die het moeilijk hebben. Tweede Kamer   , Het Parool   , De Volkskrant
 • Jan Zoet, voorzitter Kunsten’92,  plaatste tijdens het congres Podiumkunsten  het advies van de Raad voor Cultuur inzake de BIS  in perspectief: wat betekent het advies van de Raad voor Cultuur voor de podiumkunstensector?  ‘Als je echt een beeld wilt krijgen van hoe het er in de podiumkunsten voorstaat, zal je naar het geheel moeten kijken, dus naar de BIS, en naar wat er bij de zes Rijksfondsen gebeurt en daarin ook de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden meenemen’. Kunsten’92
 • Bij het in ontvangst nemen van het advies van de Raad voor Cultuur voor de basisinfrastructuur 2017-2020 noemde minister Bussemaker als eerste het belang van culturele diversiteit. Ze benadrukte nogmaals de noodzaak van de Code Culturele Diversiteit. Code Culturele Diversiteit
 • Platform Beeldende Kunst is kritisch over het advies van de Raad voor Cultuur inzake de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Het ondernemerschap, dat verwacht word, is niet realistisch. Er is een grens aan wat een instelling voor hedendaagse kunst met beperkte middelen en mankracht kan doen aan werven van fondsen en sponsors, zo stelt het PBK. Good Governance, die de Raad benadrukt, is lastig als de financi‘le rek er uit is.  PBK
 • De Zaak Nu reageert namens de presentatie-instellingen op het advies van de Raad voor Cultuur voor de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) 2017 – 2020. De Zaak Nu
 • ãDe beslissing is wellicht gemakkelijk genomen, de uitvoering vergt uiterste zorgvuldigheid. Bij gewone instellingen of bedrijven is er al sprake van verschillende culturen, bij een culturele instelling speelt dat in verhevigde mate.’ Winnie Sorgdrager, oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur. Opnieuw moeten, als het advies van de  Raad voor Cultuur wordt opgevolgd,  twee symfonieorkesten fuseren. De geschiedenis leert dat dat nooit zonder slag of stoot gaat.  NRC, inlog vereist
 • Minister Bussemaker geeft in een brief haar reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek. Rijksoverheid.nl
 • Op 4 mei 2016 publiceerden de ministers van OCW en Buitenlandse Zaken hun beleidskader voor het internationaal cultuurbeleid 2017-2020. In dit beleidskader staan acht nieuwe focuslanden, waarvoor een gezamenlijke meerjarige strategie zal worden ontwikkeld. Van 20 tot 24 juni vindt de startbijeenkomst plaats voor een gezamenlijke meerjarige strategie voor deze 8 focuslanden. DutchCulture
 • Niet langer geldt 2018 als invoeringsjaar van de Omgevingswet, maar 2019. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding is verschoven naar begin 2019. Rijksoverheid.nl , Binnenlands bestuur
 • De regering heeft aangekondigd in 2017 eventueel nieuwe loterij-initiatieven toe te willen laten van buiten Nederland. Onduidelijk is waarom en hoe het de huidige, zeer hoge opbrengsten voor onze samenleving gaat veiligstellen. Vakblad Fondsenwerving publiceerde hierover een artikel met een bijdrage van Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Cultuurfonds
 • Kunstraad Groningen publiceerde  het advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen in het kader van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2017-2020. Nu is het aan de gemeente Groningen en de provincie Groningen om het advies van de raad al dan niet over te nemen.   RTV Noord ,  Kunstraad Groningen
 • De restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem kan even verder nu de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland daarvoor samen een miljoen euro op tafel hebben gelegd. NU.nl
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stuur haar leden een update van de ontwikkelingen inzake de Omgevingswet. VNG
 • Wil de politiek in Amsterdam wel een eigenzinnige vrije stad, die het belang van een toegankelijk en hoogwaardig cultureel aanbod, waar ook ruimte is voor het grillige en soms ongemakkelijke experiment, onderkent? Anne Breure, bestuurslid Kunsten ’92, en Rune Peitersen, voorzitter Platform BK, over het Amsterdamse cultuurbeleid. Ze pleiten voor een gevarieerd cultureel aanbod en fair practice.   PBK
 • De gemeente Amsterdam gaat andere eisen stellen aan de evenementen. Er moet meer aandacht komen voor de omgeving en de impact op de stad. Binnenlands bestuur
 • Er zijn harde keuzes gemaakt door de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 van de gemeente Utrecht. Het advies kent een paar opvallende punten. Zo wordt er geadviseerd om geen jaarlijkse subsidies toe te kennen aan de Bibliotheek in Utrecht, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en RASA. Er werd voor 17,1 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl er 11,2 miljoen te verdelen viel. Dat bedrag is exclusief de drie culturele Utrechtse reuzen: TivoliVredenburg (8 miljoen euro) de Stadsschouwburg Utrecht (6,1 miljoen euro) en het Centraal Museum (7,2 miljoen).  DUIC  , Algemeen Dagblad
 • De Europese Commissie heeft een update van de EU-voorschriften voor de audiovisuele sector voorgesteld om te zorgen voor eerlijke voorwaarden voor alle spelers, Europese films te bevorderen, kinderen te beschermen en haat zaaiende uitlatingen beter aan te pakken. Het voorstel bevat ook een nieuwe benadering van onlineplatforms, waarmee problemen op verschillende gebieden worden aangepakt. Europa.eu
 • Europa kiest definitief voor Open Access in 2020. In 2020 moeten alle wetenschappelijke artikelen in Europa vrij toegankelijk zijn en hierbij wordt ook ingezet op optimaal hergebruik van onderzoeksdata. Rijksoverheid.nl
 • Om digitale media onder hetzelfde lage btw-tarief te brengen als gedrukte media, moet de Europese Btw-richtlijn gewijzigd worden. De Europese Commissie is het enige orgaan dat hiervoor een wetgevingsvoorstel kan indienen. 28 ministers nodigen de Europese Commissie uit dat nog dit jaar te doen. inct.nl

noord-brabant

 • De wethouders van de 5 grote gemeenten uit Noord-Brabant en Henri Swinkels, gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Noord-Brabant, hebben een brief gestuurd naar minister Bussemaker (OCW) inzake de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Ze stellen vraagtekens bij de voorstellen en standpunten over culturele instellingen in Noord-Brabant. Het gaat over het adviezen van de Raad voor Cultuur m.b.t. philharmonie zuidnederland, Opera Zuid, het Zuidelijk Toneel, EKWC, het Van Gogh huis, en het standpunt van de minister over het Europees Keramisch Werkcentrum. Brabant.nl  , Omroep Brabant   , Omroep Brabant
 • De afstand van acht kilometer is uiteindelijk beslissend voor het niet verlenen van een subsidie voor het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in Oisterwijk. Volgens minister Jet Bussemaker van Cultuur dienen instellingen die in aanmerking komen voor de culturele basisstructuur (BIS) gevestigd te zijn in een stad. Dat is voor haar reden om het advies van de Raad van Cultuur naast zich neer te leggen. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Schriftelijke vragen van mw. M.A.B. van der Sloot namens de Statenfractie van het CDA over intrekken culturele subsidie Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) door de minister van OCW.  Brabant.nl
 • ‘Er moet een programma komen waarin de kunst- en cultuursector, het bedrijfsleven, het onderwijs en de politiek gezamenlijk tot actie overgaan. Niet door boos te roepen als de uitkomsten van de landelijke subsidietoekenningen tegenvallen, maar door een goede relatie en lobbyprogramma te ontwikkelen.’ Aldus Geert Overdam, kunst- en cultuuradviseur. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • De Raad van Toezicht van de Stichting Cultuur Eindhoven heeft de leden van de Cultuurraad benoemd. Ze is er van overtuigd dat de Raad  een goede samenstelling van cultuurdisciplines en maatschappelijke terreinen als onderwijs en zorg laat zien. Hiermee is Cultuur Eindhoven op volle sterkte. De eerste grote klus is het beoordelen van en adviseren over de subsidieaanvragen van de instellingen in de Basisinfrastructuur (BIS). Eindhoven.nl ,  Stichting Cultuur Eindhoven ,  Stichting Cultuur Eindhoven
 • Het Beursgebouw mag niet vaker tot diep in de nacht open zijn dan 5 keer per jaar. De wens om gelijk behandeld te worden met het Klokgebouw op Strijp-S, dat 10 keer vrijstelling krijgt, is door het college van B en W van Eindhoven afgewezen. Eindhovens Dagblad
 • Geen enkele politieke partij in ‘s-Hertogenbosch die de plannen met het monumentale fabriekscomplex Grasso aan de Parallelweg niet ziet zitten. Maar vraagtekens zijn er wel over de wijze waarop het college van B en W dit denkt te betalen. Brabants Dagblad 

overige brabantse gemeenten

 • Culturele organisaties in Etten-Leur zouden elkaar wat vaker op moeten zoeken. De verbinding moeten leggen met andere clubs, instellingen en stichtingen om het culturele aanbod op peil te houden en te versterken. Dat was een van de conclusies tijdens ‘De cultuur draait door’, een door het CDA Etten-Leur georganiseerde gespreksavond in Nieuwe Nobelaer. BN- De Stem
 • Museum Jan Cunen in Oss neemt afscheid van directeur Nurnaz Deniz, die sinds begin augustus vorig jaar in dienst was bij het museum in Oss. “In goed overleg is besloten om aan de directievoering, wat nu een duo-functie is, een andere invulling te geven.’ Karin van Lieverloo is belast met het artistieke deel, Deniz was eindverantwoordelijk voor Jan Cunen. Brabants Dagblad
 • Allies Swinnen  is als extern projectleider Kunst en Cultuur aangesteld door de gemeente Roosendaal. Swinnen krijgt een half jaar de tijd om een ‘cultureel netwerk’ te vormen dat v——r de jaarwisseling een cultuurnota moet produceren. Dat mag gŽŽn vaag stuk worden, maar juist concreet de lijn aangeven wat de culturele ambities in Roosendaal zijn voor de komende jaren. De gemeente Roosendaal nodigt inwoners uit meet te praten over het cultuurbeleid. NU.nl , BN – De Stem
 • Voor het einde van 2016 zal het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel  in kaart brengen hoe groot het probleem van leegkomende agrarische gebouwen in deze gemeente is. Brabants Dagblad
 • De Noordkade in Veghel krijgt een glazen brug tussen het hoofdkantoor van Jumbo en de Jumbo Academie en de Foodmarkt. Ook bezoekers van het nieuwe theater De Blauwe Kei kunnen hier straks gebruik van maken.  Brabants Dagblad
 • De Veldhovense muziekschool Art4U zal in september niet verhuizen naar de bibliotheek. Het project heeft vertraging opgelopen waardoor de verhuizing van de muziekschool wordt uitgesteld. De gemeenteraad vergadert binnenkort over de situatie. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op 2 juni vindt in ‘s-Gravenhage de presentatie plaats van de publicatie Directeuren willen meerÉ – Directeuren in de cultuursector over de kwaliteit van hun toezicht. Nationaal Register
 • Om de Nederlandse Europarlementari‘rs te vragen de wetgeving te beoordelen op de oplossing van de transfer of value, hebben Buma/Stemra, Pictoright en de NVPI het initiatief genomen om hen een brief te sturen voor een eerlijk internet, voor een eerlijke vergoeding. Teken voor een eerlijk internet   ,   Entertainment Business
 • Onder de Amerikaanse wet zijn ‘idee‘n’ niet beschermd door het auteursrecht, alleen uitgevoerde werken. De Nederlandse kunstenaar Jasper van den Brink versus Duke Riley. Riley heeft 2000 postduiven uitgerust met led-lampjes. De vogels geven de komende weekenden een lichtshow voor de skyline van Manhattan. Van den Brink heeft in 2006 in een Amerikaans tijdschrift over een soortgelijk project, bedacht  voor Stockholm,  geschreven.  New York Times    ,  NOS
 • Het Stedelijk Museum kijkt samen met Stichting Ammodo naar een nieuwe plek voor het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Cultuurfonds Ammodo heeft een dubieuze reputatie.  trendbeheer.nl
 • Taco Dibbits (47) wordt per 15 juli de nieuwe hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Hij volgt Wim Pijbes op, die vertrekt naar het nieuwe private Museum Voorlinden van zakenman Joop van Caldenborgh.   Rijksmuseum
 • Platform BK publiceert een hoofdstuk uit het boek ‘Buy Buy Art’ van Robrecht Vanderbeeken, over de vermarkten van kunst en cultuur. PBK
 • De Kunstbeurs Amsterdam Art Fair vindt plaats in het culturele hart van Amsterdam: het Museumplein. In gesprek met Francis Boeske, die de beurs samen met Wim van Krimpen organiseert. Metropolis M
 • Voor de Nederlandse film, filmmakers en filmindustrie was 2015 een succesvol jaar, zo constateert het Nederlands Filmfonds. Ook Stichting Filmonderzoek is positief gestemd over de filmsector in de Bioscoopmonitor 2015. Maar wat vertellen de nieuwe cijfers over de filmsector in Nederland? De onderzoeken presenteren gemengde berichten, volgens Cultuurindex. Cultuurindex
 • Buma Music in Motion en het Nederlands Film Festival werken al een aantal jaar samen. Tijdens de zesde editie van BMIM is de intentie uitgesproken om deze relatie te verdiepen. Buma Music in Motion en het Nederlands Film Festival willen beide events gezamenlijk in zetten om verbindingen te leggen tussen filmmakers en de muzieksector. Entertainment Business
 • Op 18 mei heeft de Vereniging van Schrijvers en Vertalers een informatiebijeenkomst georganiseerd over de afschaffing van de VAR en de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Een verslag en een presentatie. VvL
 • Charlotte Dematons, Koos Meinderts, Annette Fienieg en Jowi Schmitz hebben Uitgeverij Lemniscaat verlaten. Tzum.info  ,  Tzum.info
 • De streaming abonnementsdienst voor e-books van het Deense Mofibo was pas afgelopen maart in Nederland officieel van start gegaan, maar verdwijnt nu alweer. Storytel verwerft alle aandelen van Mofibo voor 13,3 miljoen euro. Informatieprofessional
 • De 25-jarige Roel Pothoven heeft tijdens de Buma Music In Motion de BMIM New Talent Award gewonnen. Hij ontving de prijs voor zijn muziek bij een tv-commercial van PostNL. Entertainment Business
 • De verschuivingen in het pop-businessmodel van de laatste jaren werken vooral in het voordeel van vrouwelijke popsterren. De muziekindustrie is zo ongeveer de enige tak van economie waarin vrouwelijke topverdieners hun mannelijke tegenhangers naar de kroon steken. De Volkskrant, inlog vereist
 • De eerste editie van de landelijke Muzikantendag is een groot succes geworden. Zo’n 900 bands, muzikanten, producers, rappers en vocalisten uit alle genres kwamen naar de Q-Factory Amsterdam.  Zij troffen daar 120 muziekprofessionals voor panels, demospreekuren, flitscolleges en clinics. Alle relevante informatie voor muzikanten is terug te vinden op de website Muzikantendag Academy,  door experts toegelicht, met video’s, voorbeelden en tips. BUMA CultuurMuzikantendag
 • Directeur bij concertorganisator Mojo Concerts, Wilbert Mutsaers, pleit voor meer hiphop en r&b op Nederlandse popfestivals. Hij vindt dat popfestivals moeten veranderen om “toekomstbestendig” te zijn. De Amerikaanse hiphop en r&b is volgens hem al jaren een dominante factor in de popmuziek, maar op de grote popfestivals ontbreken deze namen. De Volkskrant
 • Amsterdam Dance Event gaat samenwerken met de Amsterdamse podia Paradiso, Melkweg en Sugarfactory om livemuziek een serieuzere plek in het programma te geven. Dat gebeurt in het tweedaags subfestival ADE Live. BUMA Cultuur
 • Al 47 edities is Jan Smeets de drijvende kracht achter Pinkpop. De inmiddels 71-jarige organisator vertelt over onder andere de komende festivaleditie, de onzin van cashless betalen, de concurrentie en de toekomst. Entertainment Business
 • Ook in de klassieke muziek barst het festivalseizoen los. Een gesprek met violist Joris van Rijn over ZOOM!, een kamermuziekfestival dat zich voor de tweede keer afspeelt op en rond de Veluwezoom. De Volkskrant
 • Spotify heeft in 2015 een omzetverlies geleden van 194 miljoen dollar. Ondertussen heeft Spotify, waarschijnlijk ingegeven door concurrentieoverwegingen,  de mogelijkheden van zijn Family-abonnement aangepast. Er mogen nu mogen zes personen, eerder 2, voor 14,99 euro per maand mee in het abonnement. Entertainment Business  , Entertainment Business
 • Muziekpiraterij heeft de Europese Unie in 2014 170 miljoen euro gekost, wat neerkomt op misgelopen inkomsten van 5,2 procent van het totaal. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd door de European Union Intellectual Property Office. Entertainment Business
 • Wijbrand Schaap plaatste vraagtekens bij de jaarcijfers van Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD). Volgens Schaap gaat het beroerd met de Nederlandse podia. Jeffrey Meulman stelt dat het probleem niet het hogere bezoekcijfer is, maar het verschil in opvatting over de maatschappelijke en culturele functie van de schouwburgen en theaterzalen en een dubbelheid in het denken bij beleidsmakers. Henri Drost vraagt zich af waarom theaters en gezelschappen zo verschrikkelijk hun best doen om met positief cijfermateriaal te komen. Cultureel Persbureau   , Jeffrey Meulman   ,  Cultureel Persbureau
 • Theater De Leest in Waalwijk wint Hart van Brabant Award. Brabants Dagblad

cultuurmarketing

 • De customer journey is in de commerci‘le sector al jaren een doorgronde methode om beter in te spelen op behoeftes van klanten. In de cultuursector kunnen we er ook niet meer omheen dat de klantreis van grote toegevoegde waarde kan zijn om klantloyaliteit en herhaalbezoek te verhogen. Maar hoe breng je de customer journey in kaart? Customer journey mapping is het sleutelwoord.  Cultuurmarketing 
 • De organisatie van de Bosch Parade plaatste een video op social media van een compilatie van zes edities van de parade. Die ging de hele wereld over. Omroep Brabant

financiering

 • Op woensdag 8 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over digitale cultuur in Het Huis Utrecht. De nieuwe cultuurplanperiode, 2017-2020, brengt enkele veranderingen met zich mee. De deelregeling E-cultuur en het Gamefonds gaan samen verder onder de naam deelregeling Digitale cultuur. Dit vraagt om reflectie en vooruitkijken. De middag zal daarom in het teken staan van de recente ontwikkelingen in het veld en de toekomstige regelingen en programma’s van het fonds. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In maart organiseerde het Stimuleringsfonds i.s.m. het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid. Vier geselecteerde makers / ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om nieuw werk te maken in reactie op of gebruikmakend van de open collectie van Beeld en Geluid. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onlangs is de nieuwe website van het Platform Werkplaatsen gelanceerd. Platform Werkplaatsen is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen en labs voor kunstenaars en ontwerpers. Het Mondriaan Fonds heeft middels een pilot bijgedragen aan de realisering ervan.  Mondriaanfonds
 • Negentien beeldend kunstenaars en bemiddelaars zijn geselecteerd voor een aantal bijzondere gastateliers in Nederland. Met de (tijdelijke) binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van idee‘n en inspiratiebronnen. Mondriaanfonds
 • Het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms: Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde. In 2016 zijn er twee indiendata. Eerste deadline is 21 juni.  Indien er ruimte is voor een extra ronde zal deze op 18 oktober worden gepland. Filmfonds
 • In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren.
 • In aanmerking komen regisseurs  (of videokunstenaars) die dit academiejaar als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm v——r de deadline digitaal insturen naar het Fonds. Regisseurs  (of videokunstenaars) die dit academiejaar als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm v——r de deadline digitaal insturen naar het FondsDeadline is 7 juli. Filmfonds
 • Het Filmfonds en Fonds 21 schreven vorig jaar voor de zevende maal een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van 2 minuten. Bioscoopexploitant PathŽ vertoont ze vanaf eind juni als voorfilm.   Filmfondscultuurnieuws per discipline

  alle disciplines

  • In aanloop naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vormen tien Nederlandse kunstenaars een duo met een Braziliaanse kunstenaar. In juli maken de koppels gezamenlijk nieuw werk, dat wordt vertoond tijdens het Olympisch cultureel programma in Rio, voorafgaand aan de Olympische Spelen. Theaterkrant

  architectuur en vormgeving

  • Herwaardering van productie in de stad biedt kansen voor economische groei, inclusiviteit en florerende wijken. Daarvoor moet eerst het stedelijke dienstendiscours doorbroken worden. Een verslag van Next Steps #2. Van de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam. ruimtevolk
  • Een tijdelijk ‘living-lab’ voor herbestemmingsidee‘n. Zo functioneerden de afgelopen vijf dagen de inmiddels wat versleten aandoende ruimtes in het kopgebouw van een Amsterdamse energiecentrale. Studenten van 8 opleidingen committeren zich, in het kader van De Week van het Lege Gebouw, vijf dagen lang aan het enorme gebouw. Doel: Op een interdisciplinaire manier innovatieve strategie‘n ontwikkelen voor de omgang met leegstand. Platform VOER
  • Design Thinking is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.  Design Thinking heeft zijn achtergrond in het management gedachtengoed.  Moeten ontwerpers deze vleierij voor lief nemen of  moeten zich zorgen maken dat business strategen zich op hun gebied gaan begeven ? dezeen
  • Voor de What Design Can Do Refugee Challenge hebben meer dan 600 ontwerpers, kunstenaars en creatieven uit 69 landen idee‘n ingestuurd. De vluchtelingenorganisatie UNHCR en IKEA Foundation – twee partners in de challenge – zijn ‘overweldigd’ door het enorme aantal inzendingen. BNO
  • Het Nederlands paviljoen voor de vijftiende editie van de Architectuurbi‘nnale van Veneti‘ is geopend. De inzending Blue van architect Malkit Shoshan gaat over architectuur in conflictgebieden. De door Shoshan en Irma Boom ontworpen tentoonstelling beklemtoont de noodzaak de architectuur van Verenigde Naties vredesmissies te hervormen tot nieuwe ruimtelijke oplossingen, die ook betekenis hebben voor de lokale bevolking. Architectenweb  , De Volkskrant
  • In Weert zijn vorige week de eerste tien Heijmans ONE-woningen geplaatst. Het huis, mede ontworpen door Moodbuilders, Eindhoven,  is slim ingedeeld en oogt ruim. Begin juni nemen de eerste bewoners hun intrek in de verplaatsbare woningen. Woningcorporatie Wonen Limburg stelt de woningen beschikbaar aan mensen die voor een korte periode een woning nodig hebben. Architectenweb
  • Het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt het eerste KIVI-lectoraat aan een hogeschool. Het lectoraat doet onder meer onderzoek naar een slimme leefomgeving die (dementerende) ouderen ondersteunt. Architectenweb
  • Iris van Herpen, de internationaal gelauwerde Nederlandse modeontwerper, is de winnaar van het Cultuurfonds Mode Stipendium 2016, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Dutch Fashion Foundation. Cultuurfonds ,  Fashion United   , Vogue
  • De jury van de Herengracht Industrie Prijs 2016 heeft uit meer dan tweehonderd inzendingen vijf projecten genomineerd voor de interieurprijs. De Herengracht Industrie Prijs (H.I.P.) beloont interieurprojecten in Nederland en wordt voor de tweede maal uitgereikt. BNO
  • De expositie ‘Next Up’, in  de Kazerne in Eindhoven , speciaal voor de Dutch Technology Week,  toont ontwerpers met werk waaruit duidelijk een samengaan van  technologie en design blijkt. e52.nl
  • Illustratoren zijn tegenwoordig niet alleen maar mensen die mooie plaatjes bij moeilijke artikelen maken en keurig binnen de lijntjes kleuren. Tekeningen lijken ineens hipper dan foto’s en door digitale technieken ligt er ineens een wereld open. Bekende illustratoren en aanstormende talenten ontmoeten elkaar op  de tweejaarlijkse Illustratie Bi‘nnale in Haarlem. Elsevier  , Illustratie Biennale 

  beeldende kunst 

  • Domeniek Ruyters vraagt zich naar aanleiding van de expositie Hacking Habitat af waarom er in de kunst toch zo’n grote angst is voor de technologie. Metropolis M
  • In het Stedelijk Van Abbe Museum in Eindhoven opende de presentatie Normal Work & Toxic van Boudry/Lorenz. De presentatie Normal Work & Toxic  is een van de projecten van ‘Queering the Collection’, waarmee het Van Abbemuseum de LHBT aspecten in het museum en zijn collectie zichtbaar maakt. Van Abbemuseum  , Van Abbemuseum

  film en av

  • Het nieuwe documentaire festival Docsfair, dat in februari 2017 in EYE zijn eerste editie beleeft,  is expliciet gericht op beginnende documentairemakers. Er is zelfs een apart programma voor jongeren tot 25 jaar. ‘Die maken vaak films voor YouTube, een heel ander circuit. Bovendien kijken ze ook anders naar film. Die andere benadering van het fenomeen documentaire moet een plaats krijgen binnen Docsfair.’ Filmkrant , Docsfair
  • ‘Of ik gek ben’, het regiedebuut van Frank Lammers, de verfilming van het gelijknamige boek van Michiel Stroink, zit vol expliciete seks, drugs en geweld. De distributie werd in eigen handen genomen: de film is nu te zien in ongeveer 30 bioscopen. Maar niet in PathŽ in Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad  ,    Omroep Brabant
  • Het audiovisueel platform KONKAV een eigen podcast: KONKAV KAST, waarin het woord wordt gegeven aan gevestigde en nieuwe beeldmakers. bkkc

  letteren

  • De aanmeldingen voor de studies Nederlandse taal en cultuur dalen schrikbarend. Als dat zo doorgaat, behoort het Nederlands straks tot de ‘kleine talen’, die tegenwoordig met een pennenstreek worden wegbezuinigd. Lotte Jensen, universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde, Universiteit Nijmegen,  draagt als oplossing aan de afschaffing van de profielen, en onderwijs, dat het analytische en creatieve taalvermogen van leerlingen bevordert. Ze hecht veel waarde hierin aan inspirerend literatuuronderwijs. De Volkskrant
  • Op donderdag 26 mei lanceert Watershed, een literair initiatief uit Eindhoven, de podcast ‘Slik’. ‘Slik’ bevat verhalen die zich op het snijvlak van fictie en non-fictie bevinden, in het Nederlands en Engels. Driemaandelijks zal er een nieuwe aflevering verschijnen. Elke aflevering heeft haar eigen thema. Eindhovens Dagblad 
  • Tonnus Oosterhoff stopt met digitale po‘zie. Tzum.info

  muziek 

  • 401NederlandseOperas.nl organiseerde een concert met aria’s uit Nederlandse opera’s in het Kršller-MŸller Museum in Otterlo. Het concert is onderdeel van een groter project om Nederlandse en Vlaamse opera’s weer op de kaart te zetten. Operamagazine   , Cultureel Persbureau
  • De winnaars voor Edison Jazz/World 2016 zijn bekend. Entertainment Business

  theater en dans

  • In 1986 richtte Rufus Collins De Nieuw Amsterdam op, het eerste professionele multiculturele theatergezelschap. Dertig jaar later is de Nederlandse samenleving superdivers en het theater golfbal-wit. Dat is, inclusief de uitzonderingen die de regel bevestigen. Theaterkrant
  • Marcus Azzini volgt in 2017 Theu Boermans op als artistiek directeur van het ITs Festival. Vanaf 2018 neemt choreograaf Jasper van Luijk de functie van artistiek leider dans over van Tim Persent. Met het vertrek van Boermans (1950) en de komst van Azzini (1971) en Van Luijk (1987) vindt een generatieverschuiving in de artistieke directie van het ITs plaats. Theaterkrant
  • Dunja Jocic, Wubkje Kuindersma en Rutkay …zpinar zijn de winnaars van de derde BNG Bank Dansprijs voor Excellent Talent. Zij ontvangen op 24 mei een gezamenlijke prijs van vijftigduizend euro, waarmee een triple-bill van hun werk wordt samengesteld die dit najaar op tournee gaat langs de Nederlandse theaters. Dans magazine

  kunst in de openbare ruimte 

  • KOP Breda heeft vijf kunstenaars uitgenodigd om op braakliggende terreinen, locaties die wachten op hun nieuwe bestemming en bouwavels die vergeten lijken, een kunstwerk te realiseren. KOP
  • In de wijk Hulzenbraak in Schijndel wordt op 28 mei het kunstwerk de ‘Windvanger’ van Michiel van Overbeek onthuld. Brabants Dagblad
  • Vijftien jaar nadat De Wachter verrees bij Willemstad, heeft kunstenaar Marius Boender een grote wens: een wandelpad vanuit het vestingstadje naar het bijzondere kunstwerk op de Oostdijk. BN – De Stem
  • Een beeld van de  Wouwse kunstenaar Kees Keijzer is verplaatst naar het  ABG-beeldenpark in Bergen op Zoom. BN – De Stem
  • Een nieuwe po‘zieroute in de Biesbosch is geopend. De route is een initiatief van de stichting Po‘zie Land van Altena Brabants Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De Tilburgse Quiet Community (Quiet.nl) won een Dutch Interactive Award  in de categorie Communities Quiet.nl is een gezamenlijk initiatief van Stichting Quiet en het Tilburgse internetbureau Freshheads. Tilburg.com
  • Anton Dautzenberg is ‘De gevaarlijkste intellectueel van Nederland’. De Tilburgse schrijver verdiende de titel op de ‘Nacht van Rome’ in De Balie in Amsterdam, waar ook een beeldend kunstenaar en een wetenschapper waren genomineerd. Brabants Dagblad
  • Jolande van Lith is met haar gedichtenbundel ‘Wat woorden voor Vincent’ genomineerd in de Van Gogh schilderwedstrijd, een creatieve krachtmeting die georganiseerd is door verschillende Van Goghinstellingen in Nederland. Brabants Dagblad
  • De Ad Vinkenprijs 2015 is uitgereikt aan celliste Jacqueline Hamelink. Tilburgers.nl
  • Elly Kellner nam afgelopen winter met producer/muzikant BJ Baartmans nam een derde album op: Zinken & Zweven. Ze zingt daarop dat ze van zichzelf weer mag leven, weggaan, terugkomen en iedere keer anders zijn. BN – De Stem
  • Thomas Pieters, tegenwoordig woon- en werkzaam in Tilburg,  speelt een avondvullend programma in theater Speelhuis in zijn geboortestad Helmond. Eindhovens Dagblad

  kunstonderwijs

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de aanvraag voor het nieuwe Creative Lab Brainport (CLB), een centrum voor innovatief vakmanschap, goedgekeurd.  14 bedrijven hebben al ingetekend. Kartrekker van het CLB is mbo-school SintLucas. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad
  • Yvette Fijen is benoemd tot artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie (ATKA) op de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Theaterkrant

  cultuureducatie en – participatie

  • Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die door meer dan 300 schoolleiders in het primair onderwijs is ingevuld.
  • Het begrip cultuureducatie wordt overigens door de schoolleiders divers ingekleurd, van een smalle interpretatie tot een zeer brede. Algemene Vereniging Schoolleiders 
  • Podium voor amateurkunst ZIMIHC en de Jaarbeurs organiseren samen het eerste Doe Festival van Nederland: Festival Bombarie. Van 24 t/m 26 juni staat de passie voor dans, muziek en zang centraal. Bekende artiesten, professionals, amateurs en iedereen die van muziek en dans houdt, komen bij elkaar en delen hun liefde voor de kunsten. Op de eerste dag van Festival Bombarie is het LKCA-congres Prikkelen & Ontwikkelen. DŽ congresdag voor alle professionals die zich inzetten voor kunst en cultuur op school of in de vrije tijd. Fonds voor Cultuurparticipatie  , Fonds voor Cultuurparticipatie
  • De films en tv-series die festival Cinekid selecteert voor scholen, zijn vanaf dit jaar behalve in Amsterdam ook toegankelijk in dertien andere plaatsen in het land.  NU.nl
  • In minder dan tien jaar tijd is het aantal scholen waar kinderen muziek leren spelen bijna gehalveerd. Gemeenten gaan tegenwoordig over hun eigen culturele potjes en vinden een muziekschool oude stijl vaak te duur. Ook op basisscholen is er flink bezuinigd op muziekonderwijs.  Een Vandaag
  • Holland Dance, een toonaangevende internationale dansorganisatie, is voor de regio Den Haag de coproducent van Simpel Verlangen. De dansvoorstelling richt zich op kwetsbare ouderen van zowel de open als de gesloten afdelingen, die ter voorbereiding voorafgaand aan de dansvoorstelling een workshop krijgen. Dans magazine 
  • De laatste editie van de  KinderKunstKaravaan staat op zaterdag 4, 11 en 18 juni op de werkplaats van Fontys Hogeschool in Tilburg. De KinderKunstKaravaan is een project van de Kinder Kunst Academie Tilburg. Brabants Dagblad
  • Mensen kunnen tot en met vrijdag 10 juni hun (nog bruikbare) muziekinstrument bij Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) inleveren.  CKE is een van de inleverpunten in het kader van de actie van Radio4. NPO Radio 4 zamelt geld en gebruikte muziekinstrumenten in voor het instrumentendepot van het Leerorkest. Eindhovens Dagblad
  • Woningcorporaties, overheden, fondsen, zorg- en welzijnsorganisaties, kunstenaars: ze hebben elkaar hard nodig om mooie projecten te realiseren, maar kennen en begrijpen ze elkaar echt? Tijdens het Community Art Brabant CafŽ #2 op 16 juni is er een inspirerend programma rondom community art voor alle ge•nteresseerden en betrokkenen. Community Art Brabant
  • De Stichting Lezen & Schrijven  heeft een verkenning laten uitvoeren naar de manier waarop gemeenten bezig zijn met de aanpak van laaggeletterdheid. Belangrijkste vraag hierbij was in hoeverre er sprake is van verankering van de aanpak van laaggeletterdheid in het brede sociale domein. Bibliotheekblad
  • PathŽ Maastricht heeft als eerste bioscoop het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. Het keurmerk werd op de beurs Support 2016 gelanceerd en staat symbool voor toegankelijke locaties voor mensen met alle soorten beperkingen. Holland Film Nieuws

  kunstbeoefening

  • Amateurkunst wordt omgeven door de nodige vooroordelen. Er hangt een zweem van knulligheid rondom het woord, al is het alleen maar vanwege de eerste helft: ‘amateur’. Maar is dat terecht? Wil amateurisme automatisch zeggen dat iets niet goed is? En zijn amateurkunstenaars per definitie amateur omdat het ze aan talent ontbreekt? lkca
  • Gedeputeerde Henri Swinkels geeft een drumsolo tijdens de opening van de amateurkunstmaand bij CHV Noordkade in Veghel op 29 mei. Kunstbalie

  erfgoed

  • ‘CollectieCentrum Nederland’, het nieuwe depot van het Rijksmuseum, Nederlands Openlucht Museum, Paleis het Loo en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) komt in Amersfoort.
  • Het Rijksmuseum is de opdrachtgever voor de nieuwbouw en wordt ook de eigenaar.  Het depot wordt ontworpen door het architectenbureau cepezed uit Delft. De Volkskrant
  • Vorig jaar is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  gestart met de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland, een terugkerend onderzoek binnen de sector naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van onder meer digitalisering en conservering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd. DEN
  • Literatuurmuseum.nl  is een website, die op innovatieve wijze grote en kleine gebeurtenissen uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis tot leven  weet te brengen, voor een breed publiek van liefhebbers, scholieren, docenten en onderzoekers. Het online platform eindigde tijdens de European Design Awards als eerste binnen de categorie Information website en werd tweede voor wat betreft de Digital Identity. Bibliotheekblad
  • Het boek ‘Om niet te vergeten, beelden en woorden kleuren de gemeente Veghel’ is gepresenteerd. Een boek dat cultureel erfgoed en dementie tegelijk onder de aandacht brengt. Het boek zorgt voor herinneringen en gespreksstof. Brabants Dagblad
  • De Europese Commissie heeft besloten dat in 2018 cultureel erfgoed speciale aandacht krijgt. Maar wat houdt dat in? Wordt de burger, als gewenste gebruiker van cultureel erfgoed, daar beter van? En hoe geven wij als erfgoedprofessionals daar invulling aan? DEN
  • In het Prado in Madrid opent de Jheronimus Bosch-tentoonstelling, die grootser en completer is dan de Nederlandse. Bosch is eigenlijk een Spanjaard, het Prado heeft de beste tentoonstelling over hem ooit en alle werken van de schilder in het Prado zijn echt, wat Nederlandse kunstwetenschappers ook zeggen. De Volkskrant

  bibliotheken

  • Per 1 januari 2017 kan een tarief van een bibliotheeklidmaatschap waarbij ook e-books worden aangeboden niet lager zijn dan 42 euro. Op die manier wil de Koninklijke Bibliotheek (KB) het tarief voor een lidmaatschap ten behoeve van lenen in een openbare bibliotheek afstemmen op de tarifering voor lenen van e-books door de zogenaamde ‘digital-only’-leden. Bibliotheekblad
  • De Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft zijn aangekondigde conclusie inzake het uitlenen e-books door openbare bibliotheken van 2 juni naar 16 juni verschoven. De Bibliotheken
  • SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een overeenkomst tot samenwerking getekend, met als doel senioren in Nederland digitaal vaardiger te maken. KB
  • Politici moeten meer rekening houden met de wensen, rechten en meningen van kinderen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Nederlandse bibliotheken in samenwerking met onderzoeksinstituut Qrius en de Kindercorrespondent. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar het KinderManifest. De Bibliotheken   , Bibliotheekblad
  • Wat doe je met een bibliotheek die in de jaren zestig is ontworpen door architect Ludwig Mies van der Rohe en is vernoemd naar Martin Luther King Jr.? Deze vraag moest Francine Houben (creatief directeur Mecanoo) beantwoorden toen zij de opdracht kreeg de centrale bibliotheek van Washington een nieuwe toekomst te geven. Akademie van Kunsten
Geen reacties

Geef een reactie