trends & ontwikkelingen 4 juli 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • Er is zowel in het landelijke cultuurbeleid als het gemeentelijk beleid een accentverschuiving zichtbaar van de artistieke en economische waarde van cultuur naar aandacht voor de maatschappelijke waarde van cultuur, blogt Bastiaan Vinkenburg, Bureau Berenschot. Kunsten ’92
 • Ivo M. Meijer, politicoloog en bestuurskundige, schreef een scriptie over het cultuurbeleid van Rutte I. Hij concludeert dat een kaalslag is uitgebleven. En er is sprake van een cultuuromslag in de sector. De Dagelijkse Standaard
 • Oproep van Geert Drion aan de Tweede Kamer om de afbraak van het muziekonderwijs te stoppen. De Volkskrant.
 • Het kabinet vindt dat de aanpak van de leegstand van agrarische gebouwen in het landelijk gebied een zaak van provincies en gemeenten is. Groene Ruimte
 • De verzorgingsstaat is veranderd in een participatiesamenleving, waarin de overheid zich terugtrekt en de burger actiever is. Een uitingsvorm van deze ‘nieuwe’ samenleving is het zogenoemde ‘bottom-up initiatief’, een initiatief in de ruimtelijke ordening, vanuit burgerbelang. Uit onderzoek in krimpgebieden blijkt dat gemeenten in beginsel vaak zeer positief staan tegenover bottom-up initiatieven, maar onbedoeld vele obstakels opwerpen. Ruimtevolk
 • Ambtenaren, burgers en bedrijven kunnen straks beter hun weg vinden in de brij aan informatie over de leefomgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werkt aan een nieuw digitaal stelsel: de Laan van de Leefomgeving. Dat moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet goed kan worden uitgevoerd. Binnenlands bestuur
 • De afgelopen tijd zijn veel publieke gebouwen gesneuveld in de raadzaal van de verantwoordelijke stadsbesturen. Terwijl de lokale politiek met elkaar overhoop ligt, rijst de vraag waarom de inwoners niet worden betrokken bij de besluitvorming. Want burgers zijn prima in staat om over grote publieke projecten mee te denken en mee te beslissen, volgens socioloog Frans Soeterbroek. De Architect

cultureel ondernemerschap

 • De Belastingdienst heeft de ANBIstatus van 2200 goede doelen ingetrokken omdat de vereiste publicatie van gegevens uitbleef. NOS
 • DutchCulture publiceert ieder jaar het Buitengaatsoverzicht: een kaart en serie infographics die internationale culturele activiteiten van Nederlandse kunstenaars en organisaties in perspectief zet. DutchCulture
 • Er is een nieuw Europees netwerk voor culturele festivals opgericht. EFFE. Dit staat voor Europe for Festivals, Festivals for Europe. Het eerste doel dat het netwerk zichzelf heeft gesteld is om een kwaliteitslabel voor culturele festivals te ontwikkelen. EFFE
 • Er is een nieuw initiatief ‘voor museumliefhebbers, cultuurfanaten en kunstgekken’ van deze generatie. PUP creative agency en Museumvereniging hebben samen een nieuw online platform, Generatie M, opgestart. Generatie M
 • Galerist Ellen de Bruijne over de afstuderende kunstenaars, maar vooral ook over het leven na de academie. Mr Motley
 • Als eerste museum ter wereld heeft het Van Gogh Museum in Amsterdam op drie terreinen de score ‘zeer goed’ ontvangen bij een internationale duurzaamheidstest. Historiek
 • Bioscopen gaan het in de toekomst moeilijker krijgen dan filmtheaters, volgens Hans Mommaas professor vrijetijdswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Holland Film Nieuws
 • Het Leiden International Film festival is in gesprek met een aantal Europese festivals om te komen tot het 1st European Network for Independent American Cinema. Filmkrant
 • De Europese Commissie wil graag weten hoe het zit met de inkomsten van auteurs en artiesten voor registratie en gebruik van hun werken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk makers van muzikale en audiovisuele producties vr 18 juli de vragenlijst invullen. Europese Commissie
 • Auteurs moeten meer betrokken worden bij uitgeefproces, volgens kinderboekenschrijver, vormgever en digitaal uitgever Rian Visser. Schrijven online
 • Er is een principeakkoord bereikt inzake een nieuwe cao kunsteducatie. FNV Kiem

financiering

 • In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds maakt bekend welke twaalf duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen een bijdrage hebben ontvangen. Doel is bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling al dan niet met andere maatschappelijke partners te stimuleren en deze op een inspirerende manier zichtbaar te maken voor een passend publiek. Mondriaanfonds, NRC
 • Kunstenaars pitchten bij Mondriaan Fonds hun voorstellen voor de Bi‘nnale van Veneti‘. De presentatie ‘to be all ways to be’ van beeldend kunstenaar herman de vries (1931) en de curatoren Colin Huizing (1965) en Cees de Boer (1955) is door het Mondriaan Fonds uitgeroepen tot Nederlandse inzending digitale NRC, inlog vereist, Mondriaanfonds
 • Stage lopen bij een buitenlandse kunstenaar? Een bijzondere techniek leren? Kennis opdoen bij een buitenlands instituut? Het Mondriaan Fonds biedt kunstenaars en bemiddelaars de kans om de eigen praktijk te verdiepen en hun talenten verder te ontwikkelen. Deadline: 12 september 2014. Mondriaanfonds
 • Onlangs ontvingen beeldend kunstenaar Marijn van Kreij en curator Christiane Berndes (Van Abbemuseum) bij wijze van pilot voor de nieuwe Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • In september organiseert het Nederlands Film Festival (NFF) in samenwerking met de Dutch Game Garden (DGG) en het Dutch Directors Guild (DDG) een dag over de crossovers tussen de film- en de gamesector. Onderdeel van het programma is een pitch door vijf teams bestaande uit in ieder geval een game-ontwerper en een filmmaker/scenarist. Het winnende team ontvangt voor de verdere uitwerking van het projectplan een stimuleringsprijs van € 5000,-. Deadline 14 juli. Nederlands Film Festival
 • Het Nederlands Letterenfonds heeft in de tweede subsidieronde van 2014, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘starters’, in totaal € 242.500 verleend aan 21 auteurs voor 21 literaire projecten. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert in negen talentvolle schrijvers die onlangs hebben gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. De negen talenten werden geselecteerd uit een groep van 22 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • Bart Moeyaert wordt de artistiek intendant van de gastlandpresentatie van Vlaanderen en Nederland op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Letterenfonds
 • Het Mediafonds geeft een kwaliteitsimpuls aan het schrijven van radiodrama. Na de eerdere opdracht aan zes auteurs om een nieuw hoorspel te schrijven – een project dat in samenwerking met het Letterenfonds werd opgezet – heeft het fonds nu de medewerking van twaalf schrijvers aan een gemeenschappelijk radiodrama ondersteund. Mediafonds
 • Het Fonds Podiumkunsten organiseerde op 25 juni 2014 een Terugkomdag Nieuwe Makers in Het Huis in Utrecht. Nieuwe makers en hun producenten waren uitgenodigd om de subsidie nieuwe makers te evalueren. Fonds Podiumkunsten
 • Publieksverslag van het Fonds voor Cultuurparticipatie is online. Dit magazine vol interviews met bekende en minder bekende Nederlanders, achtergrondartikelen, verrassende columns en reportages over cultuurparticipatie in het algemeen en de activiteiten van het Fonds in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel vormen het jaarverslag en de jaarcijfers. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Gouden C is uitgereikt aan Papierwerk van het Eindhovense ontwerpersduo Atelier NL. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft dit jaar voor ruim € 1,5 mln studiebeurzen aan excellente studenten die in het buitenland gaan studeren of daar onderzoek doen. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Acht projecten gehonoreerd in het kader van het programma Erfgoedparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Acht projecten zijn geselecteerd voor een bijdrage uit het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed. DutchCulture beheert het fonds van 200.000 euro per jaar. DutchCulture

cultuurnieuws; nederland

algemeen

 • Robbert Dijkgraaf over het belang van kunst. Kunstbeeld

architectuur en vormgeving

 • Discussie over het tijdelijk gebruik van een leegstaand pand als het nieuwe ontwikkelmodel. Herbestemming.nu
 • Het Mauritshuis in ‘s-Gravenhage is in oppervlakte bijna verdubbeld dankzij een ondergrondse uitbreiding naar een gebouw aan de overkant van de straat. Architect Hans van Heeswijk tekende voor de ondergrondse uitbreiding. Historiek
 • De zomereditie van de Amsterdam fashionweek begint in het Van Gogh Museum, waar diverse ontwerpers hun ontwerp- en maakproces laten zien en vertellen over hoe de beroemde kunstschilder hen inspireert. Nu.nl

beeldende kunst

 • Als ode aan het werk van de Friese schrijver en dichter Jan Slauerhoff, is het Fotofestival Noorderlicht gewijd aan diegenen die niet in onmacht willen blijven staan bij een gevoel van onvrede met de status quo, maar die zelf actief op zoek gaan naar alternatieven. PhotoQ

letteren

 • De Griffeljury heeft negen kinderboeken met een Zilveren Griffel, de prijs voor de beste kinderboeken van 2013, bekroond. NRC

theater en dans

 • Theatercollectief Schwalbe is de derde genomineerde voor de Mimeprijs 2014. Theaterkrant
 • De 25ste editie van het International Theatre School Festival werd afgesloten met een feestelijke Awards Show waar zeven prijzen werden uitgereikt aan de afstuderende talenten. Theaterkrant
 • Igor Podsiadly, Marne van Opstal en Uri Eugenio zijn genomineerd voor de Zwaan voor meest indrukwekkende dansprestatie. Theaterkrant
 • Een onderzoek van LAgroup in opdracht van de gemeente Utrecht wijst uit dat er weinig belangstelling van het publiek en te veel concurrentie is van andere podia om een groot theater in Leidsche Rijn te realiseren. DUIC

kunstonderwijs

 • De gemeente Arnhem en hogeschool Artez gaan nauwer samenwerken. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om tot 2018 jong talent te ondersteunen en het vestigingsklimaat voor studenten en alumni te bevorderen. Fashion United
 • Vanaf september 2014 start de Fontys Academie voor Danseducatie in Tilburg een eenjarige, voltijd verkorte bacheloropleiding Docent Dans. Dans magazine
 • In EYE Amsterdam vond het Eye Filmacademie Festival plaats, waar de producties van de lichting 2014 werden gepresenteerd. Er werd afgesloten met de uitreiking van prijzen voor beste commercial, beste documentaire en beste fictiefilm. Filmkrant

cultuureducatie en -participatie

 • Jaarverslag 2013 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst online. LKCA

bibliotheken

 • Utrechtse collegepartijen zien nog steeds weinig in een verhuizing van de bibliotheek naar de Neude. RTV Utrecht

erfgoed

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft vorig jaar het debat aangezwengeld over het waarderen van cultureel erfgoed. Maar wat is de waarde van ons cultureel erfgoed en hoe draagt inzicht daarin bij aan het behoud ervan? Binnenlands Bestuur
 • De collecties van Muziekcentrum van de Omroep, Nederlands Muziek Instituut, Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland zijn sinds 2013 sterk verminderd toegankelijk. Deze instellingen zijn geheel of gedeeltelijk opgeheven als gevolg van bezuinigingen, maar beheerden met elkaar een belangrijk deel van het Nederlandse muzikaal-theatrale erfgoed. Verslag van een bijeenkomst om een gezamenlijke visie te formuleren op mogelijkheden om deze collecties, deel uitmakend van de Collectie Nederland op de kaart te zetten. Boekman
 • Voor het eerst zal er dit jaar tijdens het Nationaal Monumentencongres een prijs voor jong talent worden uitgereikt. De prijs is ingesteld om jong monumententalent in de schijnwerpers te zetten en om frisse idee‘n en nieuwe energie met elkaar te delen. Iedereen kan een ‘jong talent’ nomineren, dus ook bedrijven en organisaties. Monumenten.nl

e-culture

 • De GAU, de Groep Algemene Uitgevers, heeft het platform voor de handel in tweedehands e-books Tom Kabinet gesommeerd haar activiteiten te staken. Sprout.nl
 • Laptop en smartphone worden het meest gebruikt voor het streamen van muziek. Volgens GfK is een kantelpunt bereikt: inmiddels zijn er meer gebruikers die streamen dan tegen betaling downloaden. GfK.com

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Provinciale Staten vergadert op 4 juli o.m. over Brabant C Fonds. De vergaderstukken zijn te vinden op de website van de provincie, 5.C.05 Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C Fonds Brabant.nlBrabant Cultureel
 • De provincie steekt tientallen miljoenen Essent-geld in de redding van Brabants erfgoed, maar maakt het zichzelf moeilijk met ingewikkelde constructies en een hapsnapbeleid. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • Ilse Wolf heeft van de gemeente Breda een gratis atelier aangeboden gekregen. Zij kan een jaar lang gebruik maken van een gastatelier bij Electron. Wolf is dit jaar afgestudeerd aan St. Joost in de opleiding Fotografie. Breda Vandaag Omroep Brabant
 • De gemeente Breda stelt een nieuwe stripprijs beschikbaar, de Stripcultuurbeurs. Breda Vandaag
 • SP in Eindhoven wil een stedelijk cultuurfonds waarin lokale ondernemers en bestuurders jaarlijks een bijdrage kunnen storten. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense bibliotheek is vorig jaar 6.793 betalende leden kwijtgeraakt. Eindhovens Dagblad
 • De Cacaofabriek reageert in hun digitale nieuwsbrief op de commotie die ontstaan is na ingrijpen van de gemeente Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Sofie van Elst, die vrijwilliger is geweest bij het Filmhuis, neemt het op voor de mensen die de afgelopen periode hard hebben gewerkt om de Cacaofabriek in Helmond draaiende te houden, ondanks de minimale personele bezetting en zeer beperkte financi‘le middelen. Eindhovens Dagblad
 • Gemeenteraad van Helmond stemt unaniem in met het voorstel om beheer en exploitatie van de draaiorgelcollectie over te dragen aan de Stichting Draaiorgels Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch selecteert architecten buiten de provincie voor het eerste ontwerpvan de nieuwbouw van Theater aan de Parade. Omroep Brabant
 • Wethouder Berend de Vries zet toch weer in op vestiging Fontys in Spoorzone in Tilburg. In het najaar presenteert het stadsbestuur ook een plan voor de verhuizing van de bibliotheek. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • Gemeenteraad Bladel discussieert over de prioriteiten in kunst- en cultuurbeleid. Eindhovens Dagblad
 • Surseance van betaling voor Stichting Pulz. Eindhovens Dagblad
 • De Deurnese gemeenteraad wil in meerderheid geen extra geld vrijmaken bovenop het eerder vastgestelde bedrag van 250.000 euro per jaar voor bibliotheek Deurne. Bibliotheek Helmond-Peel bereidt een nieuw voorstel voor. Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Haaren gaat proberen een weeffout in het subsidiebeleid voor culturele verenigingen te repareren. Brabants Dagblad
 • Interimmanager presenteert ‘vitaliteitsplan’: alle onderdelen van het Osse centrum voor de kunsten Muzelinck -van hoog tot laag- delen mee in de pijn die de gemeentelijke subsidiekorting van 250.000 euro vanaf 2017 veroorzaakt. Brabants Dagblad
 • College van B 7 W Roosendaal stelt extra middelen beschikbaar voor onderwijs, sport en cultuur voor gezinnen met laag inkomen. Roosendaal
 • Kwartiermaker voor de binnenstad van Roosendaal benoemd. BN – De Stem
 • Culturele organisaties en particuliere ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 7 september aanmelden bij ‘Sjors Creatief’, een project om kinderen in het basisonderwijs in Roosendaal kennis te laten maken met een zo breed mogelijk cultuuraanbod. BN – De Stem
 • Bibliotheekdirecteur FrŽdŽrique Assink is zeer ‘onaangenaam verrast’ door het bericht van de gemeente Roosendaal dat bibliotheek VANnU in 2015 een bezuiniging van 250.000 euro alleen moet opbrengen. BN – De Stem
 • Het heeft er alle schijn van dat het City Centrum van Veldhoven binnen enkele jaren verrijkt wordt met een servicebioscoop. Eindhovens Dagblad
 • Voor het Vughts Museum is het afhaken van Bibliotheek de Meierij geen reden om de eigen verhuisplannen naar de Petruskerk los te laten. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

algemeen

 • Fabriek Magnifique, Veghel heeft hard moeten werken om het festival rond te krijgen. Brabants Dagblad
 • Festival Itchy Feet, met een programma vol zelfexpressie, kunst, muziek, eten en spiritualiteit, in Hilvarenbeek gaat niet door. Omroep Brabant
 • De tweede editie van ‘Versche Vangst’ in Eindhoven met muziek, theater, kindervermaak en vers en goed eten, focust op duurzaamheid. Omroep Brabant

architectuur

 • Jasper Massink en Ruud van Gool uit Vlissingen zijn de winnaars van de wedstrijd Laat de Heus vonken (van Bosch Architectuur Initatief )met hun ontwerp ‘Het graanlabyrinth’. Brabants Dagblad

beeldende kunst

 • Expositie over Franciscus van Assisi in Het Museum voor Religieuze kunst in Uden. Kunstenaar Pavel Van Houten een kleine pelgrimsroute uitgestippeld langs ‘lichamelijk verval en natuurlijk schoon’. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Museum ’t Oude Slot in Veldhoven wil het publiek op een eigentijdse manier verleiden om het museum te ontdekken. “Sinds 2012 zetten wij het museum steeds meer in als ‘culturele pleisterplaats’. Daarom gaat het museum ook muziek programmeren. Eindhovens Dagblad
 • Internationale fotowedstrijd over ‘De Wereld van Van Gogh’ gestart. BN – De Stem
 • MU op Strijp-S Eindhoven staat dit weekend in het teken van ‘de glijdende schaal tussen 100% man en 100% vrouw’. Eindhovens Dagblad

film en av

 • De filmmakers DrŽ Didderi‘ns en Luuk Bouwman zijn de winnaars geworden van Brabantse Beauties, een Omroep Brabant-wedstrijd waarbij filmmakers kans maakten op een startbedrag voor een filmproject. Omroep Brabant
 • Team Sassybot and Mattia heeft tijdens Hack the Park! in de Stadsgalerij de winnende augmented reality omgeving voor het ChassŽ Park Breda ontworpen. De ontwerpwedstrijd was onderdeel van de Visual Design Week XS. Breda Vandaag
 • Lab-1 en Baltan Laboratories in Eindhoven waren gastheren tijdens de vijftiende editie van de Live Performers Meeting (LPM) Eindhovens Dagblad

letteren

 • Nieuw literair festival Volzin in Breda was groot succes. BN – De Stem

muziek

 • Festival Breda Barst start crowdfundingactie om park Valkenberg na afloop op te kunnen ruimen. Breda Vandaag
 • Amnesty International was tijdens Festival Mundial, afgelopen weekeinde in Tilburg, niet van de partij vanwege hoge staangelden. Eindhovens Dagblad
 • Poppodium 013 zoekt voor hiphopfestival Woo Hah! naarstig naar een oplossing voor de belabberde akoestiek in de Koepelhal. Brabants Dagblad
 • De roemruchte discotheek in Tilburg brandde zelf in 2009 af, maar het merk Zino leeft voor in naamgeving van een nieuw dance-event: Zino Classixs. Brabants Dagblad

theater en dans

 • De Brabantse danssector is door het wegvallen van subsidies aangetast. Tegelijkertijd echter hebben sommige danskunstenaars nieuwe wegen gevonden om door te gaan. Brabant Cultureel
 • Het aantal bezoekers aan Het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch steeg van 112.466 in 2013 naar 114.998 bezoekers in 2014. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • Paul Legeland schildert indringende portretten in groot formaat. Wie rondkijkt in zijn atelier ziet dat hij veelzijdig is. Hij tekent, boetseert, maakt etsen en keramiek. Brabant Cultureel
 • Het Zeeuwse licht bestaat echt. Het bewijs is geleverd door kunstenaar Loek Grootjans. Omroep Zeeland
 • Bredase fotograaf Mischa Keijser brengt iBook Phototeacher uit. Een licht absurdistisch lesboek over fotografie. Mischa Keijser
 • Werk van Claus Bertram op de openluchtexpositie Beelden op de Scheldeboulevard in het Zeeuwse Terneuzen. BN – De Stem

letteren

 • Interview met Eindhovense auteur van spannend boeken Clemens van Brunschot. Boekenbijlage

muziek

 • De Buma Boy Edgarprijs 2014 is gewonnen door de Tilburgse pianist en componist Jeroen van Vliet. Hij nam de prestigieuze Nederlandse jazzprijs in ontvangst tijdens de Jazzdag in Rotterdam. NRC
 • Bumacultuur
 • DJ Hardwell wil al zijn fans bereiken met cd’s die hij uitbrengt op zijn eigen label. BN – De Stem
 • Bredase band Mobius over hun nieuwe videoclip ‘Stig’. Breda Vandaag
 • De Zwoelie Troelies uit Tilburg treden op het Canadese festival d’ƒtŽ de Quebec. Omroep Brabant
 • Twee Brabantse singer-songwriters tijdens Naked Song 2014: Mathijs Leeuwis en Flip Noorman. 3voor12.vpro.nl, 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Een theatrale biotoop met als een van de onderdelen uitputting. Zo omschrijven artistiek leiders Pauline Roelants en Maarten van der Put ‘Burn’, de nieuwe voorstelling van hun gezelschap United-C. Begin augustus staat de viereneenhalf uur durend voorstelling op Theaterfestival Boulevard. Brabant Cultureel
 • Een ode aan de (homo-)slet. Zo omschrijft Dick Boonman zijn voorstelling Ou(d)t die hij vrijdag speelt in het Parktheater in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

kunst in de openbare ruimte

kunstonderwijs

 • Filmfoyer in de Tilburgse schouwburg krijgt vanaf september een nieuwe functie als lesruimte voor studenten van de Fontys Academy for Creative Industries. Brabants Dagblad
 • Studenten van de opleiding International Game Architecture and Design van NHTV Breda presenteerden hun projecten aan de game-industrie. BN – De Stem
 • Twee studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg hebben ieder de Jacques de Leeuw Prijs van tienduizend euro gewonnen. Theaterkrant
 • Studente audiovisuele vormgeving Jolien Alleleijn heeft met haar afstudeerwerk de Sint Joostpenning gewonnen. Ze kreeg de bronzen penning uitgereikt van de Bredase wethouder van Cultuur Seluk Akinci. Breda Vandaag
 • Niek Hendrix bezocht de eindexamenexposities van AKV St. Joost Breda en AKV ‘s-Hertogenbosch. Lost Painters, Lost Painters, Lost Painters
 • Ook Kunstbeeld bezocht de eindexamenexposities in Breda en ‘s-Hertogenbosch. Kunstbeeld, Kunstbeeld

cultuureducatie- en participatie

 • Kunstkameraden XXL biedt meer dan 70 kunstwerken gemaakt door kunstenaars en kinderen met een jeugdzorg achtergrond. Breda Vandaag
 • Het seizoen van MIK werd afgesloten met een strijkersdag in het Spectrum in Schijndel. De slagwerkers deden hun best in Veghel. Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • Theatergroep Nieuwe Veste uit Breda wint LINK, het Brabantse theaterfestival voor en door jongeren. Brabants Dagblad
 • Theaterwerkplaats Tiuri bestaat 10 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren geeft de theatergroep een voorstellingen op het terrein van Belcrum Beach, Breda. Breda Vandaag
 • De dansschool Danserswijk richt twee danszalen in op de locatie van de voormalige leerfabriek aan het spoor in Oisterwijk. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • MakersBuzz is ingericht als een mobiele makersplaats (fablab) waar Brabanders terecht kunnen om kennis en ervaring op te doen met moderne digitale (maak-) technieken. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar inspireren rondom techniek en digitale vaardigheden. Brabants Dagblad, Brabants Netwerk Bibliotheek
 • De bibliotheek in Budel wordt ingericht volgens het zogenaamde winkelconcept, met Taalpunt, koffiehoek en zelfbediening. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Station Roosendaal, een rijksmonument, is ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd door Ruland + Partner Architekten bna, in opdracht van NS Stations. Architectenweb
 • Bloemencorso Zundert stelt in 2015 Van Gogh centraal. BN – De Stem
Geen reacties

Geef een reactie