Trends & ontwikkelingen 4 juli 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) komt in een Kamerbrief met een reactie op brief van de Auteursbond over Monitor Bibliotheekwet 2015. De Auteursbond had opgemerkt dat de termen ‘auteur’ en ‘auteursrecht’ er vrijwel niet in voorkomen. Dat is verklaarbaar, schrijft de minister. De Monitor geeft een landelijk kwantitatief beeld van de stand van zaken in het Nederlandse bibliotheekwerk. Het is echter evident dat zonder de creatieve productie van schrijvers, vertalers en tekenaars bibliotheken niet kunnen functioneren. Ze eindigt met de opmerking dat ze naar vermogen recht zal doen aan de inkomenspositie van makers. Rijksoverheid.nl
 • De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) reageert met een brief aan de Tweede Kamer op het eindrapport ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen 2006-2015’ van Ecorys en IViR.  Voor de VOB vormt het rapport een goede basis om in gesprek te gaan. VOB
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over kwaliteitszorg in de monumentenzorg. Rijksoverheid.nl
 • Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. Een burger of bedrijf kan straks bij ŽŽn loket ŽŽn vergunning krijgen voor een ruimtelijk project. De overheid bundelt met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke projecten. Vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) gaan nu voor advies naar de Raad van State. Rijksoverheid.nl
 • In ‘Learning Communities 2018 – 2021’, vier publicaties, stellen de Topsectoren dat publiek-private samenwerkingen moeten door ontwikkelen tot Learning Communities. Hierin gaan leren, werken en innoveren samen.  De publicaties werden door Anka Mulder (TU Delft) namens alle Topsectoren overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken. Aanleiding tot deze publicaties zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt en het belang van innovatie.  BNO
 • Provincies maken flinke stappen in hun retailbeleid. Ze voelen nu de urgentie dat menig centrum compacter en vitaler moet worden en oplossingen juist buiten de retailsector liggen. Dat concuderen Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel. Binnenlands bestuur
 • Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, hebben gemeenten moeite om op grote schaal warmtenetten te realiseren in de gebouwde omgeving. De oorzaken hiervan liggen met name in het gebrek aan wettelijke armslag die gemeenten hebben om zaken af te dwingen en de beperkte financi‘le ruimte van commerci‘le warmtebedrijven om aantrekkelijke tarieven te kunnen bieden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL
 • VSCD, VNPF, VOB en Cultuurconnectie zijn als lid van Kunsten ’92 blij met de oproep aan de toekomstige cultuurwethouders en gemeenteraadsleden om het belang van kunst en cultuur voor de gemeente in te laten zien. De verenigingen roepen hun leden op om lokale politici uit te nodigen om te laten zien wat lokale culturele instellingen in gezamenlijkheid realiseren voor de gemeente en het bijbehorende verzorgingsgebied. VOB
 • Wethouder Ronald Schneider van de gemeente Rotterdam is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich in de gemeenteraad verantwoorden inzake het rapport over de fraude rond het voormalige poppodium Waterfront, maar stapte een dag eerder op. Binnenlands bestuur  
 • De Vlissingse gemeenteraad was niet enthousiast over het samenwerkingsvoorstel tussen Middelburg en Vlissingen op cultureel gebied. De raad besluit op 16 juli. PZC
 • Politieke partijen in de gemeenteraad van Venray uiten kritiek op de voorjaarsnota van het Venrays Museum. Zij  houden het museum verantwoordelijkheid voor het afketsen van de fusie met het Museum van de Psychiatrie. De gemoederen zijn zo hoog opgelopen dat het museumbestuur dreigt zijn functie neer te leggen. Museum Actueel

noord-brabant

 • ‘Verschil moet er zijn’ aldus het spreekwoord. En verschil is er dan ook. Mag het er van de Brabander ook zijn? Hoe ervaren Brabanders eigenlijk de verschillen in Brabant? En zijn er ook verschillen die ze (on)wenselijk vinden? In opdracht van BrabantKennis heeft het PON onderzoek gedaan naar verschillen in de samenleving vanuit het perspectief van de Brabander zelf. De resultaten zijn te lezen in het onderzoeksrapport ‘Sociale samenhang en scheidslijnen door de ogen van Brabanders’. PON
 • Winkelcentra staan onder druk, maar dat betekent niet dat het overal even slecht gaat. Waar grotere centra als Helmond en Deurne het al jaren moeilijk hebben, gaat het in de meeste Peeldorpen een stuk beter. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda en ontwikkelaar Amvest hebben elkaar op het Backer en Rueb-terrein gevonden in een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen. BN – De Stem 
 • In Breda werd het voorlopige ontwerp van de Generaal Maczek Memorial gepresenteerd. Het gebouw aan de Ettensebaan moet niet enkel een museum worden, maar een gedenkplaats voor wat de Poolse militairen voor Breda hebben betekend. Het ontwerp werd gemaakt door het Bredase Oomen Architecten in samenwerking met Kinkorn. BN – De Stem 
 • Het Stedelijk Museum Breda is een politiek project dat stedelijke grootheid moet uitdragen, maar waarvan de wordingsgeschiedenis geen schoonheidsprijs verdient. Een bezoek enkele dagen na de opening stemt niet onverdeeld vrolijk, aldus Lauran Toorians. Brabant Cultureel
 • De gemeente Breda gaat het toezicht op evenementen de komende tijd verscherpen. Het gaat daarbij niet enkel om veiligheidsmaatregelen, maar ook om praktische zaken als communicatie en geluidsnormen. BN – De Stem 
 • Met de ondertekening van het convenant voor het programma creatieve industrie is de kick off van dit nieuwe programma een feit. Stichting Cultuur Eindhoven, het Ministerie van OCW, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Eindhoven maken zich samen sterk voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen landelijke overheid en de gemeente op het gebied van kunst en cultuur. Samenwerkingen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Het ministerie en de gemeente Eindhoven stellen in totaal €1,4 miljoen beschikbaar. Cultuur Eindhoven, e52, Eindhovens Dagblad 
 • Het Muziekgebouw in Eindhoven krijgt meer tijd om te onderhandelen over de aankoop van het gebouw in de Heuvel. Aankoop van het gebouw moet een einde maken aan de financi‘le problemen van het Muziekgebouw. Eindhovens Dagblad
 • BioArt Laboratories verhuist naar het terrein van De Constant Rebecque Kazerne aan de Oirschotsedijk in Eindhoven.  Daar krijgt de stichting vijf Duitse woningen ter beschikking. Met de eigenaar, de gemeente Eindhoven, is een gebruiksperiode van vijf jaar overeengekomen. In die periode wordt gewerkt aan een definitieve oplossing, want BioArt Lab wil zich hier voorgoed vestigen. Eindhovens Dagblad
 • Het staat nog niet vast dat het nieuwste voorstel van B en W voor het Theater aan de Parade een meerderheid gaat halen in de gemeenteraad.  Er zijn twijfels bij de gehele oppositie Žn coalitiepartij Bosch Belang. Het laatste voorstel van het stadsbestuur bevat voor veel partijen in de Bossche gemeenteraad nog te veel onduidelijkheden. De gemeenteraad besluit definitief op 11 juli. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Na een jaar lang discussi‘ren over cultureel ondernemerschap en transparantie van de cijfers bij de Verkadefabriek ligt er een voorstel dat het podium verder gaat als cošperatie. Volgens cultuurwethouder Huib van Olden heeft de gemeente bij het nieuwe model inzicht op alle cijfers, maar wordt door de gemeente niet meer zo strak gestuurd. De VVD, Bossche Volkspartij en Bosch Belang hebben zo hun bedenkingen over de afspraken die voor de komende zeven jaar gemaakt zijn. Brabants Dagblad
 • Het BoschBeest, van kunstenaar Marianne van Heeswijk en ontwerper Paul van Dongen, vertrekt van het Wilhelminaplein. Het beeld gaat naar de tuin van het Mšvenpick hotel, waar het  een plek krijgt langs de A2. Dit heefthet College van  B & W van ‘s-Hertogenbosch besloten. ‘s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Onias Landveld wordt op 27 augustus, tijdens ‘Boeken rond het Paleis’, ge•nstalleerd als stadsdichter van Tilburg. De huidige stadsdichter Martin Beversluis neemt dan afscheid. Tilburg
 • Hip hop festival WOO HAH! loopt tegen de grenzen van de huidige locatie in de Tilburgse Spoorzone aan. De organisatie en gemeente  Tilburg zoeken naar een mogelijke nieuwe locatie. Brabants Dagblad
 • Een update over de  stand van zaken  aangaande het Tilburgse Spoorpark. Tillywood

overige brabantse gemeenten

 • Het plan om het Heilig Hartklooster in Asten om te vormen tot gemeenschapshuis krijgt nog een kans. Daarnaast komen er 2 goed onderbouwde alternatieven. En het hele proces wordt opnieuw en beter doorlopen. Dat is de uitkomst van een discussie in de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Drie monumentale delen van het rijksmonument aan het Koningsplein in Asten, hert pand Anneke de Bruijn,  moeten behouden blijven bij sloop. Dat heeft de rechtbank bepaald. Voor de rest mag de sloop van het karakteristieke pand doorgaan. Heemschut betreurt dit. Heemschut
 • De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog (B) gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden voor nieuwbouw van het Cultureel Centrum Baarle (CCB). BN –  De Stem 
 • Publiek geheim, geheim publiek. Met dat idee wil Bergen op Zoom aan de slag om meer bezoekers naar de stad te trekken. Het is de nadere uitwerking van het idee van storytelling dat in december is gepresenteerd. BN – De Stem 
 • Drie projecten dingen naar de lokale erfgoedprijs van Bergen op Zoom. Het is de tweede keer dat de stad de wedstrijd uitschrijft. In totaal kwamen er acht inzendingen binnen. De drie genomineerden moeten hun project op 21 juli presenteren voor een jury. BN – De Stem 
 • De ambitieuze verbouwplannen voor de Heilig Hart-kerk in Boxtel gingen drie maanden geleden in de prullenbak. De beoogde koper, Michel de Groot uit Waalre, voelde teveel tegenwerking van de gemeente. Toch heeft hij deze week de kerk definitief gekocht van het parochiebestuur. Hij probeert alsnog een nieuwe bestemming voor het rijksmonument te vinden :  een speelvoorziening voor kinderen. Brabants Dagblad
 • Leerlingen van basisschool Bernadette in Mariahout krijgen vanaf het nieuwe schooljaar muzieklessen van Kunstlokaal, de Gemertse stichting voor cultuureducatie. Daarnaast gaat Kunstlokaal voor de gemeenten Laarbeek en Boekel het provinciale programma Cultuurloper uitvoeren. Eindhovens Dagblad
 • Er komt extra geld voor cultuuronderwijs in de gemeente Haaren. Het Haarense college van B en W wil de vijf basisscholen jaarlijks een extra bedrag, van in totaal 50.000 euro, geven voor culturele activiteiten. Brabants Dagblad
 • Genomineerden en winnaars van de Halderbergse Cultuurprijzen zijn bekend gemaakt. Gazet Roosendaal
 • De bezuiniging op de bibliotheek in Oirschot wordt voor een deel teruggedraaid. Vanaf 2019 blijft 250.000 euro per jaar in de gemeentelijke begroting staan voor het bibliotheekwerk. Dat is anderhalve ton mŽŽr dan in het eerste voorstel van het college, maar nog altijd anderhalve ton minder dan nu. Maar de bibliotheek gaat de uitdaging aan. Ze gaat in gesprek met alle partners, zoals het steuncomitŽ, scholen, KBO en welzijnsorganisaties, om zaken concreet te maken. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Het Osse erfgoed verdient meer aandacht. Daarom is nu een speciaal boekje verkrijgbaar met de titel «Mens en Maasland«. Oss is een grote erfgoedgemeente, volgens wethouder Van der Schoot tijdens de presentatie. De Sleutel Oss
 • Een 90-dagen traject, als vervolg op de Cultuurnota, is gestart in Roosendaal.  Tijdens een culturele picknick werden een aantal prototypes gepresenteerd. Een prototype behelst  een ‘cultuurdeelwinkel’ in de binnenstad van Roosendaal. Een ander prototype is het Short Film Festival, dat van 28 september t/m 1 oktober 2017 gaat plaatsvinden. Internetbode Roosendaal
 • Roosendaalse stichtingen en organisaties weten de weg naar de extra subsidie voor maatschappelijke activiteiten beter te vinden. Er kwamen dit jaar meer aanvragen binnen en het hogere totaalbedrag van 150.000 euro is zo goed als compleet benut. BN – De Stem 
 • Annette Redegeld vertrekt als directeur van Museum ’t Oude Slot in Veldhoven  Per 1 september gaat ze aan de slag als beleidsadviseur cultuur en toerisme voor de gemeente Veldhoven. Museumcontact
 • De Vughtse gemeenteraad besloot onlangs een onderzoek in te stellen naar de organisatie en financiering van Theater de Speeldoos. Directeur Harry Salfischberger is verbaasd. Hij zegt dat als de gemeente zich houdt aan de afspraken inzake de subsidi‘ring van StarsOnStage in de intentieverklaring, die daarover vorig jaar is ondertekend, zo’n onderzoek onnodig is. Het Klaverblad
 • SLEM in Waalwijk zit financieel zo krap dat het de vraag is of het de salarissen van het personeel nog kan betalen. Het bestuur van SLEM, waaronder ook het schoenenmuseum valt, maakt zich zorgen en heeft de gemeente Waalwijk om hulp gevraagd. Wethouder Hans Brekelmans zegt meer onderbouwing nodig te hebben van SLEM om hierin te kunnen voorzien. De gemeenteraad vergadert opnieuw over SLEM op 11 juli. Een aangepast voorstel om een dreigend tekort van 1,9 miljoen euro in 2019 te vermijden is er echter nog niet. Brabants Dagblad
 • De gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Dongen slaan de handen ineen om het organisatoren van grote evenementen gemakkelijker te maken. Zowel financieel als organisatorisch. Brabants Dagblad
 • De huidige bibliotheek aan de Gedempte Haven in_Werkendam verdwijnt eind dit jaar. Daarvoor in de plaats komt een zogeheten servicepunt, waar lezers hun via Internet gereserveerde boeken ophalen en weer inleveren. Alleen in_Nieuwendijk, Woudrichem en Wijk en Aalburg blijven ‘volwaardige’ bibliotheken bestaan. Meer dan 1.100 Werkendammers hebben hun handtekening gezet om dit gemeentelijk besluit terug te draaien. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Als de Belastingdienst een organisatie heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan moet de organisatie v——r 1 juli 2017 de financi‘le verantwoording over het boekjaar 2016 openbaar maken. De fiscus kan de ANBI-status intrekken als een organisatie niet aan deze voorwaarde voldoet. VSCD
 • Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) onderzocht het personeelsbeleid (HR) van werkgevers in de cultuursector. Hoe werkgevers hun HR-beleid uitvoeren, welke hulpmiddelen ze daarbij inzetten en tegen welke knelpunten ze aanlopen. Het onderzoek maakt deel uit van het Sectorplan Cultuur. Enkele conclusies: in de sector zijn relatief veel kleinere organisaties actief,  HR-medewerkers ontbreken veelal, er heerst ‘een familiecultuur’.  Werkgevers ervaren de hoge werkdruk en de gevolgen daarvan voor medewerkers Žn organisatie als het grootste knelpunt. Sociaal Fonds Podiumkunsten, Cultureel Persbureau
 • Als afsluiting van de promotiecampagne van de Federatie Auteursrechtbelangen voor de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht organiseerde de Federatie een goed bezochte en gewaardeerde voorlichtingsbijeenkomst voor de achterban. Een verslag. Voice
 • Arend-Jan Weijsters vertrekt als directeur van het Valkhof museum in Nijmegen. Het museum en Weijsters gaan in onderling overleg uit elkaar. Het conflict ging over de koers van het museum en een geplande verbouwing van 8 miljoen euro. Later bleek uit 2 onderzoeken dat het museum financieel niet gezond is, visie mist en onvoldoende zichtbaar is. De Volkskrant
 • Verzamelaar Hans Sonnenberg  schonk onlangs 9 CoBrA-werken aan het Stedelijk Museum Schiedam. Sonnenberg is eigenaar van Galerie Delta in Rotterdam die hij in 1962 oprichtte. Het museum laat de aanwinsten van 1 juli tot en met 1 oktober 2017 zien. Museumtijdschrift
 • Het Commissariaat heeft de uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ gemaakt, die de regels voor publiek-private samenwerking verduidelijkt en antwoord geeft op allerlei vragen. Met deze uitgave wil het Commissariaat bijdragen aan een toekomstbestendige, pluriforme Nederlandse mediasector. cvdm
 • Waar het tien jaar geleden nog belabberd gesteld was met de Nederlandse korte film, ziet dat er anno 2017 een stuk rooskleuriger uit. Er liggen echter nog genoeg onbenutte kansen die de korte film naar een hoger niveau kunnen tillen. Gesprek met Kirsten Ruber (directeur Go Short,  International Short Film Festival Nijmegen), filmmaker Steven Wouterlood en Wouter Jansen (Go Short-programmeur en oprichter van Some Shorts) over waarom de korte film zoveel meer is dan alleen een  noodzakelijk opstapje. Cinesud
 • Bioscoopondernemers uit heel Europa verzamelden zich van 19 t/m 22 juni weer in Barcelona voor de jaarlijkse bioscoopbeurs CineEurope. De beurs kende vele seminars, workshops en productpresentaties. Een overzicht van de belangrijkste zaken. Holland Film Nieuws
 • Filmtheaters Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch, Filmhuis Alkmaar en Cinema Middelburg hebben zich aangesloten bij Picl. Daarmee komt het aantal theaters dat hun premirefilms on demand aanbiedt via Picl op 17. Het aanbod van kwaliteitsfilms op Picl loopt gelijk met de programmering in de filmzalen. Sinds begin dit jaar kent Picl (daarvoor bekend als Filmthuis) een grote stijging van het aantal views. nbf 
 • Het illegaal downloaden neemt sterk af,  schrijft onderzoeksbureau Telecompaper. In 2013 deed 41 procent van de ondervraagden dit nog, nu is dat 27 procent.  Nederlanders weten steeds beter op legale wijze films en series te vinden. De opkomst van streamingdiensten, schrijft Telecompaper, is verantwoordelijk voor deze daling. Telecompaper,  NOS
 • Sander Verheijen, hoofdredacteur van boekensite Hebban.nl, zegt dat debuterende auteurs het moeilijk hebben.  Het aanbod is groot, zegt hij. ‘Ik denk dat ze moeilijk het podium krijgen, ondanks dat er heel veel nieuwe mogelijkheden zijn.’ BNR
 • De zomer van 2017 wordt het laatste festivalseizoen waarbij onlineticketverkopers onaangenaam worden verrast door allerlei onverwachte toeslagen (extra administratie-, service- en/of printkosten). Per 1 oktober moet dat afgelopen zijn, en moeten ‘primaire aanbieders van concert-, theater- en festivaltickets en hun organisatoren verplichte kosten bij de start van de boeking duidelijk vermelden’, meldt de ACM (Autoriteit Consument en Markt). De Volkskrant
 • Celliste Harriet Krijgh is de opvolgster van Janine Jansen als artistiek leider van het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. De eerste editie onder haar hoede is inmiddels gestart. Een gesprek over haar muzikale carrire, het festival en de intimiteit van kamermuziek. NRC zag dat Krijgh op de openingsavond direct haar stempel drukte. Trouw, NRC, inlog vereist
 • In 2018 viert Sena zijn 25-jarig jubileum. De organisatie heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met het beheren van naburige rechten en het zo snel mogelijk uitbetalen van de vergoedingen aan artiesten en producenten. De focus voor de komende tijd ligt op verdere ontwikkeling en het realiseren van gezondere inkomsten uit radio- en tv-licenties. Entertainment Business
 • Sony Music gaat voor het eerst sinds 1989 weer vinylplaten persen. Dat gebeurt in Japan. De fabriek moet in maart 2018 operationeel zijn. NOS
 • De Nederlandse streamingdienst 22tracks is per direct gestopt. Toen de streamingdienst acht jaar geleden begon, richtte ze zich volledig op het ontdekken van nieuwe muziek en artiesten, en werkte daarvoor samen met curatoren van over de hele wereld die zich specialiseerden in bepaalde genres. NU.nl
 • In een uitgebreid verslag blikt Jazzenzo terug op twee dagen InJazz, het netwerkevenement voor de jazzmuziek in Nederland.  Maar is het niet een erg duur feestje, dat weinig oplevert? Ikaros van Duppen,  managing director van InJazz, reageert. Jazzenzo
 • De Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia afgesloten. Deze is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van twee jaar. Entertainment Business
 • In vier jaar is het festival Woo Hah! uitgegroeid tot een toonaangevend hiphopfestival. Andere festivals kunnen wel wat van diens boekingen en begrip van de muziekindustrie leren. Hoe is dat de organisatoren gelukt? De Correspondent, De Correspondent 
 • Als Woo Hah! verder wil groeien, zal het moeten verhuizen, zegt festivaldirecteur Ruud Lemmen van 013. 3voor12.vpro.nl
 • In Zweden zal het muziekfestival BrŒvalla volgend jaar niet doorgaan. Dat zeggen de organisatoren in een persmededeling. Als reden dragen ze verschillende gevallen van seksueel geweld aan tijdens de afgelopen editie. Ook vorig jaar kampte het festival met soortgelijke klachten. VRT Nieuws
 • Het Utrechtse dansgezelschap ‘De Dansers’ gelooft in de waarde van dans op jonge leeftijd. Hun doelgroep bestaat dan ook voor de helft uit kinderen. Vorig jaar speelde het gezelschap 220 voorstellingen. Een gesprek met artistiek leider Guy Corneille over ondernemerschap in de danssector. Cultuurmarketing
 • De NAPK heeft haar activiteiten over 2016 in beeld gebracht door middel van een animatiefilm. NAPK
 • Maurice Dujardin verruilde zijn baan als zakelijk leider bij Theater Artemis vorig jaar voor een directeursfunctie bij theater De NWE Vorst in Tilburg. Al doende, zoekende en ontdekkende ontwikkelt hij hier zijn visie op het vlakkevloertheater als intermediair 2.0 tussen makers en publiek. Hij roept het werkveld en overheden op om samen een nieuwe keten te smeden, met als kernwoorden regie en samenhang. Linkedin, lidmaatschap vereist
 • Het jaarverslag van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) staat online. VSCD
 • Parktheater Eindhoven en Buzzychain slaan de handen ineen met een nieuw initiatief: Gilde Plus. Een broedplaats waar werken en leren centraal staan en waar werkzoekenden, ondernemers en zzp’ers elkaar onder deskundige begeleiding gaan versterken. Park Theater

cultuurmarketing

 • Het is niet altijd makkelijk om je klant te leren kennen. Zeker niet als je je tickets vooral anoniem verkoopt, zoals musea, festivals en filmtheaters vaak doen. Als de bestaande databronnen niet voldoen, komt het aan op actieve dataverzameling door bijvoorbeeld vragen te stellen. Publieksonderzoek is daarom onderdeel van een CRM-strategie. Waar kun je op letten bij onderzoek in het kader van CRM? Cultuurmarketing
 • Met de slogan ‘Bibliotheken veranderen levens’ zette de Stichting Lezen en Schrijven de openbare bibliotheken op de kaart. Animatiestudio In60seconds maakte een Nederlandse versie van het filmpje dat nu beschikbaar is voor alle openbare bibliotheken. De Bibliotheken

financiering

 • ‘Zonder ontwerpkritiek geen ontwerp’, aldus de adviseurs aan wie het Stimuleringsfonds de voorstellen uit de Open Oproep voorlegde. Zij selecteerden vijf veelbelovende voorstellen die bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele ontwerpkritiek. Onder andere een reeks meet-ups voor praktijkgerichte reflectie onder game-makers is geselecteerd, maar ook een podcast die architectuurkritiek toegankelijker wil maken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 15 juni 2017 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs een conferentie over de leeromgeving van de toekomst. Minister Bussemaker (OCW) opende de bijeenkomst op het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Een beeldverslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Eerstvolgende deadline is 1 september. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft bekend gemaakt wie de regiomakelaars zijn die vanaf 1 september aan de slag gaan. Voor de regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) is dit Andrea Mšller, voor de regio Oost/Midden (Overijssel, Gelderland en Flevoland) gaan Marlies Leupen en Erna aan de Stegge de functie als duo vervullen en voor de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) wordt Rebecca Nelemans aangesteld. De makelaars  hebben een onderzoekende, stimulerende en signalerende rol. Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Twee majoritaire en twee minoritaire Nederlandse bioscoopfilms ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. De Nederlandse speelfilms Jade en The Beast In The Jungle ontvangen respectievelijk € 350.000 en € 329.000. De minoritaire Nederlandse coproducties Stupid Young Heart en Bu–uel In The Labyrinth Of The Turtles krijgen respectievelijk € 320.000 en € 110.000. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Bratislava besloten. Filmfonds
 • In de tweede ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2017 zijn bijdragen verleend aan 15 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 3,5 miljoen. Dit genereert ruim € 16,7 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 14 speelfilms en 1 documentaire, waarvan 10 internationale coproducties. Filmfonds
 • Het Filmfonds en Fonds 21 schreven vorig jaar voor de achtste maal een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van 2 minuten. Bioscoopexploitant PathŽ vertoont ze vanaf begin juli als voorfilm. Filmfonds
 • De Nederlandse film is zeer sterk vertegenwoordigd op de komende editie van het Karlovy Vary International Film Festival, met maar liefst twaalf (co)producties in de selectie. Een aantal films werd ondersteund door het Filmfonds. Filmfonds
 • Tzum levert kritiek op de toekenning van subsidie aan zowel De Gids en De Internet Gids door het Nederlands Letterenfonds. En dat terwijl de aanvraag van het literaire tijdschrift Extaze is afgewezen. Tzum, Tzum  
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten is 6 september. Dit is een subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Fonds Podiumkunsten
 • Met de regeling Regeling muziekeducatie pabo’s wil het Fonds voor Cultuurparticipatie bijdragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met het veld. Het college van bestuur van een hogeschool kan subsidie aanvragen voor ŽŽn of meerdere pabovestigingen. De regeling staat open tot 31 augustus. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Mohamed Yusuf Boss en Urban House Groningen winnen de Gouden C 2016. Met de Gouden C zet het Fonds voor Cultuurparticipatie jaarlijks ŽŽn van de vele ondersteunde projecten op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie in de schijnwerpers. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Scholen uit het speciaal onderwijs in Noord-Brabant en Zeeland  kunnen de komende drie jaar meer aandacht besteden aan muziekonderwijs. Stichting Koninklijke Auris Groep en Stichting de Korre hebben hiervoor een subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Internetbode Bergen op Zoom 
 • Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. LKCA
 • De Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek ontvangt de eerste Designprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant.  De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon die belangrijk is voor het designklimaat in de provincie. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro. Cultuurfonds, Eindhovens DagbladOmroep Brabant
 • De resultaten van de eerste aanvraagronde van Europe for Citizens van 2017 zijn bekend gemaakt. Een groot aantal Nederlands ge•nitieerde projecten is gehonoreerd. DutchCulture
 • Crowdfundingplatform Cinecrowd dat gespecialiseerd is in de financiering van filmprojecten bestaat sinds 2011. Vanaf de start zijn er 427 projecten in de beoogde financiering geslaagd en is er in totaal meer dan drie miljoen euro opgehaald. Tijdens een workshop over financieren via het platform, vertelt Cinecrowd’s Head of Projects Jeltje Hillen over de ingredi‘nten voor een succesvolle campagne. Versfilmentv
 • Flanders DC in Antwerpen organiseerde een workshop Crowdfunding Mode & Design. Een aantal ondernemers en ontwerpers spraken er over hun persoonlijke ervaringen met crowdfundingscampagnes. Fashion United 
 • Audi en het Stedelijk Museum Amsterdam hebben hun sponsorsamenwerking verlengd tot en met 30 juni 2019. Audi is al sinds 1999 aan het Stedelijk verbonden. Vernieuwing en design zijn de verbindende factoren tussen het museum en Audi. Sponsorreport
 • Schoenenretailer Snipes is net als in 2016 de presenting partner van het internationaal toonaangevende hiphop festival WOO HAH! in Tilburg. Sponsorreport

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In Het Haags Gemeentemuseum is een boeiende tentoonstelling gewijd aan De Stijl : ‘Architectuur en interieur. Het verlangen naar stijl’. Vooral dat laatste intrigeert. Veel architecten ontkennen immers een stijl na te jagen. Tijd voor een herwaardering? Blog van Harmen Tilman. De Architect
 • De publicatie ‘Modernisten in Bergeijk’ is een eerbetoon aan Gerrit Rietveld, Mien Ruys en Martin Visser, die in Bergeijk werkzaam waren omdat daar Weverij De Ploeg gevestigd was. Rietveld ontwierp de fabriek voor De Ploeg, Ruys de tuinen daaromheen en Visser bleek als ontwerper en verzamelaar van kunst een goed netwerker. Brabant Cultureel
 • Vorige maand wonnen NL Architects en XVW architectuur de EU Mies Award 2017 voor DeFlat Kleiburg. Daarmee prijst de jury de renovatie van een van de grootste flatgebouwen van Nederland. Het bijzondere project is nu samen met de finalisten uitgebreid in beeld gebracht. De Architect
 • Hoe stimuleer je ontmoeting in de openbare ruimte? Het Haagse Platform STAD organiseerde er een manifestatie over. Drie ontwerpteams onderzochten dit vanuit het perspectief van bewoners en gebruikers. Pleinen veranderen in parken en onbestemde ruimten worden opgevuld met programma. Naast architecten en stedenbouwkundigen waren ook omgevingspsychologen en sociaal geografen vertegenwoordig in de ontwerpteams. Platform Stad
 • Een architect, een journalist en twee ontwerpers zetten zich het komende jaar in voor Nederlands design en de Dutch Design Week in het bijzonder. Dat heeft de Dutch Design Foundation bekendgemaakt. De ambassadeurs zijn Winy Maas, Marcus Fairs, Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk. Eindhovens Dagblad
 • Op 29 juni  zijn de Creative Heroes Awards uitgereikt. Het doel van de prijs is de creatieve geesten achter bijzondere projecten of samenwerkingen in de schijnwerpers te zetten. In de vier categorie‘n architectuur, interieur en product en Next Generation zijn steeds drie prijzen uitgereikt. Er waren awards voor o.m. ontwerper Dave Hakkens : beste creatief in de categorie product.,Studio Samira Boon, het TextielLab, the University of Tokyo en TheatersTilburg : beste samenwerking in de categorie interieur,  Bottle-up : beste samenwerking in de categorie Next generation,  New Horizon Urban Mining : beste organisatie in de categorie architectuur. BNO    
 • Tijdens het vierdaagse modefestival Fashionclash in Maastricht, 29 juni – 2 juli,  presenteerden ruim 150 internationale jonge ontwerpers en kunstenaars hun werk. Dit jaar stond het festival in het teken van ‘Fashion Makes Sense’. Mode is van belang voor de economie, maatschappij en creativiteit, maar heeft ook een duistere kant: denk aan de impact op het milieu en ondervertegenwoordiging van diversiteit. I-d, Fashion United

beeldende kunst

 • RenŽ Eicke en RenŽ van den Bos stelden voor de Vishal in Haarlem de tentoonstelling ‘Order is Half of Life’ samen met het raster als uitgangspunt. De negen kunstenaars die ze bij elkaar brachten laten bovendien allemaal werk zien uitgevoerd in zwart-wit. Het zijn: Alexandra Roozen, Arjan Janssen, RenŽ van den Bos, Gerda Kruimer, Wouter Nijland, RenŽ Eicke, Esther Stocker, Eric de Nie en Peter Luining. Mister Motley
 • Cleo WŠchter kreeg eind vorig jaar een bijzondere opdracht van De Rijksadviseur van Fysieke leefomgeving, Berno Strootman. Aan haar werd gevraagd om in de voetsporen te treden van fotograaf Reinjan Mulder, die in 1974 startte met zijn project ‘Objectief Nederland’. Mulder wilde Nederland zo objectief mogelijk vastleggen en ontwikkelde een methode die iedere subjectieve keuze uitschakelt. Een gesprek met fotograaf WŠchter. Hoe gaat zij te werk? Publiek gemaakt
 • In oktober vindt de 5e editie van het Fotofestival Schiedam plaats. Het festival presenteert exposities, beeldprojecten en activiteiten die de interactie aangaan met een andere (kunst)discipline. Het thema dit jaar is Blauwdruk. PF

film en av

 • Film ontleent haar waarde aan het artistieke vermogen ons bewust te maken van de wereld waarin wij leven. In de Nederlandse film zie je dat niet terug. De wereld in de Nederlandse speelfilm is gekuist van klimaatproblemen, van het immigratievraagstuk, van polarisering en extremisme, van eurocrisis, oprukkende controlestaat, populisme, haperende markteconomie en groeiende ongelijkheid. Makers moeten zich kritischer verhouden tot het systeem waarin zij functioneren, volgens Karin Wolfs in een opiniestuk. De Volkskrant

letteren

 • Cabaretier, radiomaker en columnist Micha Wertheim sprak op uitnodiging van Wintertuin de Staat van het Verhaal uit. De strijd tegen nepnieuws kan alleen gevochten worden als er ergens een vrijplaats over blijft waar nep geen zonde is, maar een deugd,  zegt hij. Het theater, de roman en kunst in het algemeen moeten die vrijplaats zijn. Maar de muren die het fort van de fictie bewaken staan onder druk. Vrij Nederland
 • De shortlist van de Europese Literatuurprijs 2017 is bekend. Bijzonder is dat deze prijs zowel de schrijver als de vertaler van de winnende roman bekroont. Genomineerd zijn  : L‡szl— Krasznahorkai, vertaler Mari Alfšldy; Margaret Mazzantini, vertalers Miriam Bunnik en Mara Schepers; Max Porter, vertaler Saskia van der Lingen;  Zadie Smith, vertaler Peter Abelsen;  en Juli Zeh, vertaler Annemarie Vlaming. Europese Literatuurprijs, Letterenfonds
 • Lieke KŽzŽr uit Megen heeft met haar boek De afwezigen de ANV Debutantenprijs 2017 gewonnen. Literatuurplein
 • De massale overschakeling op het Engels is strijdig met artikel 7.2 van de wet op het hoger onderwijs,  betoogt Felix Huygen, classicus en bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. De vereniging Beter Onderwijs Nederland heeft besloten een rechtszaak tegen de staat voor te bereiden om naleving van dit wetsartikel af te dwingen, en zoekt nu steun voor dit voornemen via een petitie. De Volkskrant, Onze Taal

muziek

 • Het publiek dat opvoeringen van klassieke muziek bezoekt is aan het vergrijzen. Sommigen verklaren niet het publiek stervend, maar de concertvorm dood: een versleten negentiende-eeuws ritueel waarin waarden worden gevierd die inmiddels ontwaard zijn. Het publiek is al hedendaags, nu het concert nog. Maar klopt die diagnose? En hoe doe je dat met oude muziek, ‘van deze tijd zijn’? Rekto Verso
 • Voorzien van flessen wijn, stoelen en voor de zekerheid een paraplu kwamen duizenden mensen naar de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Daar was de jaarlijkse Opera op de Parade, een gratis operavoorstelling in de open lucht. Dit keer voerden Opera Zuid en de Philharmonie Zuidnederland De Barbier van Sevilla op. Omroep Brabant
 • Tilburg als hiphophoofdstad van Nederland, zowel qua aanbod in shows als qua lokale artiesten. Dat is waar Max de Beijer (To The Max) en Mike Dobber (Hall of Fame) naar streven. Luchtfietserij van een stelletje dromers? Een ambitieus, maar haalbaar doel, vinden de twee. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Een verslag van Sanne Thierens over de 12 editie van de musical conferentie Song, Stage and Screen (SSS) in het Engelse Guildford, waar onderzoekers, schrijvers en producenten zich bogen over zaken als het gebruik van sociale media onder musicalschrijvers, het gebrek aan homoseksuele hoofdpersonages in musicals en het narratieve karakter van BeyoncŽ’s album Lemonade. Theaterkrant
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Nederlandse Dansdagen maakten de genomineerden voor de Zwanen, de VSCD-Dansprijzen bekend. VSCD
 • Choreograaf Hans van Manen ontvangt de hoogste Franse onderscheiding die een kunstenaar ten deel kan vallen: hij wordt Commandeur des Arts et des Lettres. Hij is de eerste Nederlander die hiermee ge‘erd wordt. De Volkskrant

kunst in de openbare ruimte

 • RenŽ Boomkens verdedigde in de Boekmanlezing 2017, op 27 juni, de stelling dat de publieke sfeer zozeer onder druk staat dat haar voortbestaan gevaar loopt. Het werk van kunstenaars in de publieke ruimte is essentieel. Coreferent rijksbouwmeester Floris Alkemade besprak het belang van samenwerking tussen alle betrokkenen bij vernieuwing vanuit de esthetische kwaliteit van de publieke ruimte. Daarna was er een paneldiscussie tussen Alkemade, Boomkens, en anderen. Een videoverslag. Boekman
 • ‘Dictaturen kenmerken zich vaak door stilte, individuele expressie in het openbaar wordt niet getolereerd, wie zich daaraan bezondigt loopt grote kans geruisloos te verdwijnen. In onze democratie wordt de voor reflectie noodzakelijke relatieve stilte stelselmatig doodgedreund. Daar heerst steeds vaker de dictatuur van de deejay, de geestdodende bas. Alomtegenwoordigheid en het voortdurend binnendringen van de privŽsfeer zijn immers totalitaire kenmerken.’ Aldus Rogier Ormeling, publicist en kunstcriticus. De Volkskrant
 • Hugo Kaagman gaat een kunstwerk over Helmond maken, tijdens festival Urban Matterz dat eind september in Helmond plaatsvindt. Eindhovens Dagblad
 • De derde Graffiti Jam in Roosendaal kent 1 en 2 juli een recordaantal spuiters,  meer dan 100 spuiters hebben zich aangemeld. BN – De Stem
 • In de regio van Kaatsheuvel tot Breda zijn in de afgelopen weken al zeker tien bronzen beelden vernield en gestolen. De politie denkt dat het om steeds dezelfde daders zou kunnen gaan en is hard op zoek naar getuigen. Brabants Dagblad, Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Eindhovense Zeynep Da_ is enorm succesvol met haar exclusieve schoenenlijn Alzœarr. Hooggehakte, sexy pumps met orchidee‘n erop, een lachende mond —f een pistool. Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
 • Met haar Botanic Bites heeft de Eindhovense designer Doreen Westphal de eerste ‘Organic Food against Climate Change’ van Wessanen gewonnen. e52.nl
 • Bart Hess heeft een droom. De overzichtsexpositie van zijn werk in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch is nog te zien tot 1 oktober.  Trouw, Omroep Brabant
 • Het allersterkste verhaal van De Eindhovense kunstenaar Dick el Demasiado. Dick Verdult nam ooit op de Noordpool een live-cd op met een militair orkest uit Rusland. Zo ontsnapte hij in feite aan de dood. Vice
 • In de grote expositiezaal van het Temporary Art Centre in Eindhoven zijn grote installaties te zien,  die herinneren aan werken van Tinguely of Panamarenko. Maar waar die kunstenaars zich lieten leiden door hun fascinatie voor techniek of dromen, heeft Paul Segers een ferm maatschappijkritisch verhaal te vertellen. Hij schuwt daarbij de satire niet. Eindhovens Dagblad
 • Kunstenaar Twan Hendriks wil met anderen keramisch werk maken ter ondersteuning van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Brabants Dagblad
 • Marc Mulders werkt al 25 jaar samen met de autistische kunstenaar Ria Mul bij Artenzo. Brabants Dagblad
 • In de vijfdelige serie Linie tot Leven duiken de Bredase filmmakers Raoul de Zwart en Bob Entrop in het verleden en het heden van het meest zuidelijke gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De documentaire serie is vanaf 7 juli te zien bij Omroep Brabant. Omroep Brabant
 • In Nederland is hij nog niet zo bekend, in Japan kennen ze hem al wat beter: DJ Regilio uit Eindhoven. Eind van de zomer gaat hij samen met zijn compagnon Kayo van Zoest terug naar Japan voor twee shows. Eindhovens Dagblad
 • Eva Line de Boer  maakt ‘Zeventien’ voor Het Zuidelijk Toneel, een voorstelling met vijf moslima’s. Een zeventienjarige zit tussen twee levensfases, een 17-jarige moslima ook nog eens tussen twee culturen. Maandenlang hebben ze er aan gewerkt. De meiden hebben zelf veel materiaal voor de voorstelling gemaakt. Stukjes uit hun leven komen voorbij. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Els van Odijk treedt eind 2017 terug als algemeen directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten. Ze blijft daarna nog wel als inhoudelijk adviseur aan het instituut verbonden. De Raad van Toezicht zal in samenspraak met Van Odijk de procedure in gang zetten voor de zoektocht naar een opvolger. Metropolis M 
 • De vaak ernstige examenfilms van de Filmacademie bevatten dit jaar veel egodocumenten. Wat is de meerwaarde van al die persoonlijke ontboezemingen, vraagt NRC zich af. De Filmkrant vindt dat de examenfilms originaliteit ontberen, maar door hun gevoeligheid de moeite waard zijn. NRC, inlog vereist, Filmkrant
 • De VPRO Documentaire Prijs 2017, die voor de tiende keer is uitgereikt, is toegekend aan de documentaire Een Onvergetelijk Afscheid. Regisseur Cl‡udio de Oliveira Marques verloor op oudjaarsavond zijn beste vriendin aan zelfdoding. In de documentaire gaat hij op zoek naar antwoorden. De VPRO Documentaire Prijs bekroont de beste eindexamendocumentaire van de Nederlandse Film Academie om jong talent te stimuleren. Villamedia
 • Josephina Hoogstad wint de Jacques de Leeuw in de categorie uitvoerend.  Juul van Stokkom in de categorie docerend. Jaarlijks ontvangen de twee meest getalenteerde studenten van een docentenopleiding en een uitvoerende opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) de Jacques de Leeuw Prijs, waaraan een geldbedrag van 10.000 euro gekoppeld is. De prijs is bedoeld als stimulans en steun in de rug voor verdere studio of om te investeren in de beginnende carrire. Stichting Ateliers Tilburg stelt een jaar lang een gastatelier ter beschikking aan een genomineerde student beeldend. Dit jaar ontving Sanne Rambags de Prijs Stichting Ateliers. Fontys
 • Tyrell Kuipers, studente aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten, heeft de Leo XIII Prijs gewonnen. De prijs is een  initiatief van  Gastatelier XIII in samenwerking met de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tyrell Kuipers krijgt een werkperiode van vier maanden in het Tilburgse Gastatelier, coaching en een publicatie. Tilburg.com
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie