Trends & ontwikkelingen 4 maart 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • In een brief aan cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA) doet gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) een oproep om een aanvraag van het Bonnefantenmuseum in Maastricht  serieus in behandeling te nemen. De provincie Limburg ziet door een wetwijziging nieuwe mogelijkheden voor rijkssubsidie. NRC, inlog vereist
 • De nieuwe mediawet gaat waarschijnlijk wel eind deze maand in, maar alleen het gedeelte dat de provinciale omroepen betreft. Staatssecretaris Dekker debatteerde met de Eerste Kamer. EŽn van de punten waarop Dekker de wet moet aanpassen, is hoe de overheid de leden van de raad van toezicht bij de Nederlandse Publieke Omroep benoemt. FNV Kiem , IPO ,   De Volkskrant  ,  Omroep Brabant
 • De bedoeling van de nieuwe Mediawet was nu juist dat het publieke bestel zou worden opengebroken. Productiehuizen zijn ontevreden over het akkoord dat de Nederlandse Publieke Omroep heeft gesloten met een meerderheid van de omroepen. De afspraak is nu dat de omroepen bij programma’s die door externe partijen worden gemaakt volwaardig coproducent blijven en zo vorm en inhoud bepalen. En daarom zijn de productiehuizen teleurgesteld.  Villamedia
 • De nieuwe Omroepwet zal leiden tot een kwaliteitsverbetering; de diversiteit van het aanbod zal toenemen en beter passen bij de snelle veranderingen in de samenleving. Aldus Inge Brakman, voorzitter commissie ‘De tijd staat open’, Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur, Mathieu Weggeman, lid Raad voor Cultuur en Jeroen Bartelse, directeur Raad voor Cultuur, in een opiniestuk in NRC. Raad voor Cultuur
 • De Stichting Omroep Muziek (SOM) heeft haar meerjarenbeleidsplan 2016-2020 – De kracht van samenspel – aangeboden aan staatssecretaris Dekker. Daarin zet de SOM uiteen hoe zij in deze periode haar wettelijke taak gaat uitvoeren om een omroeporkest en een omroepkoor in stand te houden en te exploiteren. De staatssecretaris heeft de Raad voor Cultuur verzocht over dit plan te adviseren. Raad voor Cultuur
 • Het afstoten van overbodige rijkspanden leverde de Nederlandse overheid vorig jaar bijna 120 miljoen euro op. Met verhuur en veilingen kwam nog eens zo’n bedrag in de schatkist. NRP
 • Juist nu veel kunstinstellingen weer durven hopen en dromen, zullen er opnieuw harde klappen gaan vallen, schrijft  Maaike van Steenis, lid van de commissie cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam.  Het valt haar op dat heel veel instellingen de komende periode veel hogere bedragen aanvragen dan zij op dit moment ontvangen. De cultuursector heeft investeringen uitgesteld en hun medewerkers te weinig betaald. De Volkskrant
 • De stimulans van de provincie Gelderland om gezelschappen en instellingen meer eigen inkomsten binnen te laten halen, is mislukt. In 2015 werd zelfs minder eigen geld verdiend dan 2012, zo blijkt uit een kritisch rapport van de Rekenkamer Oost. De Gelderlander  , Rekenkamer Oost
 • Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen niet dat sportketen Decathlon zich aan de rand van Schiedam vestigt. Reguliere detailhandel moet zich vestigen in centra van steden of dorpen, vinden GS. Gedeputeerde Bom-Lemstra roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen om de eigen binnensteden te versterken ‘door nieuwe spelers daar te huisvesten.’ Binnenlands bestuur
 • Op 27 januari is het omgevingsplan Buitengebied Boekel ter inzage gelegd. Het is het eerste omgevingsplan voor een buitengebied en is tot stand gekomen vanuit de Pilot Omgevingsvisie waarbij het afgelopen jaar verschillende experimenten rondom de nieuwe wet zijn uitgevoerd. Boekel 

noord-brabant

 • De nieuwe Mediawet ondergraaft de positie en onafhankelijkheid van de regionale omroepen en is de opmaat naar marginalisering van de publieke regiozenders. Dat schrijft de Brabantse gedeputeerde van cultuur Henri Swinkels (SP) in een opiniestuk op de website van de Volkskrant.  Omroep Brabant  , De Volkskrant
 • Er is maatschappelijk veel behoefte en draagvlak om te werken aan de verduurzaming van de vastgoedsector en het beter benutten van bestaande gebouwen. De negen gemeenten in het stedelijk gebied van Brainport regio zetten de eerste stappen om niet alleen de slimste hightech regio, maar ook de slimste vastgoedregio te worden. Aldus Cees Jan Pen, lector Brainport bij Fontys Hogescholen.  Eindhovens Dagblad 

grote brabantse gemeenten 

 • Op maandag 29 februari jl. organiseerde Cultuur Eindhoven een informatieavond over de Subsidieregeling 2017- 2020. De presentatie door directeur Tanja Mlaker is gehouden, staat op verzoek van een aantal deelnemers op de website. Stichting Cultuur Eindhoven
 • Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 is gepubliceerd. De eerste deadline is 1 juni en geldt voor aanvragen voor functies in de BIS (Basis infrastructuur). Aanvragers voor een subsidie in het onderdeel PLUS kunnen tot 1 oktober een aanvraag voorbereiden. Stichting Cultuur Eindhoven
 • De gemeente Eindhoven houdt jaarlijks een inwonersenqute. De Monitor Cultuurparticipatie is daar een onderdeel van en geeft een aardig inzicht in wat Eindhovenaren (een representatieve groep inwoners van Eindhoven tussen 15 en 84 jaar) aan cultuur doen en hoe ze dat waarderen.  Stichting Cultuur Eindhoven
 • De (kleine) verbouwing van een monument is met ingang van dit jaar goedkoper. Het college van B & W van Eindhoven reageert daarmee op een motie van CDA en Ouderenappel om de leges voor verbouwingen tot 100.000 euro te verlagen. Eindhovens Dagblad
 • Het stadsbestuur van Helmond heeft een ‘strategische agenda’ voor de periode 2016-2020 opgesteld. Het doel: Helmond beter ‘verkopen’ aan allerlei overlegtafels, om meer bedrijven en subsidies voor innovatie binnen te halen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch  heeft onder meer de wijkraad binnenstad (BLB), het gehandicaptenplatform, het centrummanagement en omwonenden uitgenodigd voor een klankbordgroep, rond de sloop en nieuwbouw van het nieuwe Theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe comitŽ ‘Geen sloop, maar cultuur’ in ‘s-Hertogenbosch is niet bang dat het verzet tegen de nieuwbouw van het Theater aan de Parade te laat is. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg spreekt niet langer van ‘kunst in de openbare ruimte’, maar van ‘cultuur in het publieke domein, Cupudo’. Dat bevat beeldhouwwerken en desnoods monumentale curiosa, maar ook culturele manifestaties en virtuele happenings. Er wordt niet langer gewerkt met een kunstcommissie. Brabants Dagblad   ,  Collegebesluit Kunst in de Openbare Ruimte CUPUDO , Gemeente Tilburg
 • Cultureel ondernemer Gerard Korthout  nam deel aan het eerste stadsgesprek over het toekomstig Cultuurplan in Tilburg. Een verslag. Tilburgers.nl
 • Tilburg heeft groen waar geen mensen zijn, en mensen waar geen groen is. Zo vatte althans Ludo Hermans, stedenbouwkundige bij de gemeente Tilburg, het samen. Hoe maken we van Tilburgs nieuwste park – op het voormalige Van Gend en Loosterrein – een plek met zowel groen als mensen? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de CAST Ontwerpdag op 19 februari 2016. CAST
 • Wat burgemeester Noordanus betreft kan er een dikke streep door het geplande referendum over het winkelrondje in Tilburg, omdat er al plannen klaarliggen voor het winkelgebied. Daarom deelde hij in de commissievergadering een brief van het college van B&W uit met daarin het advies aan de gemeenteraad om het referendum in te trekken. Omroep Brabant
 • Primark wil op de locatie van stadskantoor 3 in Tilburg een nieuwe vestiging neerzetten. Dat heeft de Ierse keten aan de gemeente en ontwikkelaar Waren CV laten weten. Omroep Brabant   , Gemeente Tilburg
 • Het bedrijf Indicia, dat aan de Spoorlaan in Tilburg zit, krijgt van de gemeente tot de zomer de tijd om een nieuw gevelontwerp in te dienen bij de Omgevingscommissie. Dat is het resultaat van de bemiddeling van  burgemeester Noordanus. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het Cartoonmuseum in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom is een stille dood gestorven.Zonder dat er ruchtbaarheid aan is gegeven, is de pijler in 2014 al onder het historisch centrum uit getrokken. BN – De Stem
 • De gemeente Hilvarenbeek is op zoek naar subsidies voor de restauratie van de Sint Petruskerk. Brabants Dagblad
 • De voormalige rooms-katholieke kerk in Klundert komt in handen van de Stichting Cultureel Klundert, die het gebouw nu al gebruikt voor activiteiten.  De onderhandelingen met het bisdom Breda zijn zo goed als afgerond. BN – De Stem
 • Het monumentale gemeentehuis aan de Doornboomstraat in Middelbeers mag worden herontwikkeld, heeft het College van B & W van Oirschot besloten.  Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Oisterwijk mag de huurschuld van cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard niet zomaar kwijtschelden. Dat vinden oppositiepartijen PrO en PGB. Binnen de fracties wordt de komende weken besproken welke voorwaarden zij aan de kwijtschelding willen verbinden. Brabants Dagblad
 • SP en D66 in Oss stellen vragen over  de 70.000 euro die de gemeente heeft gespendeerd aan promotie van Oss rond het Jeroen Boschjaar. Oss is amper te vinden  op de offici‘le website van het evenement. Brabants Dagblad
 • Strijd voor het behoud van Petrus-Banden kerk in Son houdt aan. Eindhovens Dagblad
 • Welstandsbeleid in Valkenswaard wordt losser en er komen minder regels. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B en W  van Waalwijk is van plan een betalingsregeling te treffen met SLEM,  de internationale opleiding voor schoenontwerpers. De schuld is hoogstwaarschijnlijk lager dan 111.000 euro. B en W werken nu aan een herberekening. Ze gunnen SLEM extra tijd om de schuld te voldoen om de ‘positieve ontwikkeling’ van het opleidingscentrum niet te frustreren.  Brabants Dagblad
 • De Kloek in Huijbergen, gemeente Woensdrecht,  moet uitgroeien tot een dorpshuis waar alle Huijbergse verenigingen en bewoners terecht kunnen. Ook de heemkundekring en de bibliotheek zouden daar onderdak moeten krijgen. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • ‘Schrijf een artikel waarin je ingaat op Leiderschap in Cultuur’. Een opdracht voor de 2 e lichting van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur. Om los te komen van de dagelijkse gang van zaken, werd een stip op de horizon geplaatst: hoe ziet de sector eruit in 2040? Dit is de bijdrage van Mirjam Terpstra. LinC
 • De afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet DBA zorgen voor de nodige onrust onder ZZP-ers. Naar aanleiding van een petitie waarin wordt verzocht om een herziening van de Wet DBA, hebben PvdA-kamerleden Kamervragen gesteld. De initiatiefnemers van de petitie noemen de grote hoeveelheid papierwerk en bewijslast een belemmering voor het werken als ZZP’er. VNPF
 • Onder zelfstandigen leven veel vragen over het verdwijnen van de VAR en de komst van modelovereenkomsten. Op fnv.nl/modelovereenkomst kunnen ze terecht voor de 20 meest gestelde vragen en om hun ervaringen te melden. FNV Kiem
 • Interview met  de nieuwe voorzitter van de BNA, architect Nathalie de Vries, over de transities die de architectenbranche doormaakt, over de herpositionering van de BNA als branchevereniging, over de vorming van het platform Ontwerpend Nederland en een mogelijke doorbraak wat betreft de aanbestedingen. ArchitectenwebArchitectenweb
 • Kees van der Hoeven maakte voor het magazine van PropertyNL een overzicht van de 25 meest productieve Nederlandse architecten in 2015. De Architect
 • Vlaamse architecten besteden veel meer uren aan een bouwproject dan wordt aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Orde van Architecten. Voorzitter van de Orde Marnik Dehaen pleit daarom voor een verhoging van het honorarium. Architectenweb
 •  ‘X Bank is de enige plek waar design, mode, beeldende kunst, boeken en grafische vormgeving, fotografie en zelfs bloemen worden ge‘xposeerd Žn verkocht.’ Aldus mede-initiatiefnemer Gijs Stork over een nieuw culturele platform in Amsterdam. De Volkskrant
 • Het nieuwe stripmuseum in Rotterdam is een initiatief van directeur Maartje de Haan van het Haagse boekenmuseum Meermanno en mensen uit de stripwereld. Het staat los van het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Strips! Museum voor het Beeldverhaal wil aandacht gaan besteden aan het verhaal van de Nederlandse strip, ‘in samenhang met buitenlandse invloeden, de relatie met (animatie)film, computer game art, cartoons en tekenkunst.’ Faronet.be
 • Wim Pijbes vertrekt als directeur van het Rijkmuseum. Per 1 augustus van dit jaar legt hij zijn functie neer. Pijbes wordt algemeen directeur van Voorlinden, een nieuw museum voor hedendaagse kunst. Een initiatief van Joop van Caldenborgh. Pijbes heeft Caldenborgh zelf benaderd voor de functie.   De Volkskrant   ,  De Volkskrant
 • Van 21 tot en met 23 maart 2016 vindt  in Filmtheater ’t Hoogt in Utrecht Cartoon Business plaats. Een evenement dat is bedoeld voor professionals uit de Europese animatiesector. Netwerkbijeenkomsten, lezingen en met een panel over de Nederlandse animatie-industrie.  Animatieblog
 • Omdat ze tijdelijk gesloten zijn bieden LantarenVenster en ’t Hoogt online een film aan. Vanaf 24 maart doen meer filmtheaters dat. Het fenomeen luistert naar de naam Filmthuis. Filmthuis wordt mede mogelijk gemaakt door EYE en het Filmfonds en ondersteund door Cineville.  Holland Film Nieuws
 • In het centrum van Rotterdam wordt in de zomer de deuren geopend van KINO. Het filmhuis heeft vier zalen, plus een cafŽ-restaurant. KINO is gevestigd in de Gouvernestraat, op de oude locatie van het filmtheater LantarenVenster. Zonder subsidie, maar met geld van investeerder Job Heimans.   Holland Film Nieuws
 • Utomik is een streamingsdienst voor games, zoals Netflix is voor films en Spotify voor muziek. Je betaalt een vast bedrag per maand en kunt vervolgens zoveel gamen als je maar wilt. Het werd bedacht in Eindhoven en is nu een klein jaar in de lucht. Omroep Brabant
 • De digitalisering van het mediagebruik blijft ook in 2015 doorzetten, zo blijkt uit de Media Standaard Survey. In het rapport wordt ingegaan op het bereik van verschillende media, namelijk NLO (radio), NOM (print en digitaal lezen), SKO (televisie en online video) en VINEX (internet). Cultuurindex
 • Internationaal literair festival Winternachten wil volgend jaar het publiek meer betrekken bij de programma’s. ‘Publiek wil steeds vaker meepraten,’ aldus directeur Ton van de Langkruis. ‘Dat kan op allerlei manieren, daar broeden we nu op.’ Cultureel Persbureau
 • Steeds meer schrijvers geven hun eigen boek uit. Niet omdat ze geen uitgever kunnen vinden, maar omdat ze het zonder uitgever willen doen. De Vereniging van Letterkundigen organiseert een bijeenkomst  over self-publishing. VvL
 • Vanaf 1 juli mogen uitgeverijen een nieuw type combinatieprijs invoeren: bij de aankoop van een papieren boek mag de koper het e-boek downloaden. Dit is het gevolg van een wetswijziging die per 1 juli in werking treedt. De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) is blij met de wetswijzing, omdat het de boekondernemer nieuwe kansen biedt. Koninklijke Boekverkopersbond   , Boekblad
 • Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) is de beroepsvereniging voor componisten die werkzaam zijn in reclame, tunes & jingles, games en filmmuziek. Dutch Film Composers (DFC)  vertegenwoordigt exclusief filmcomponisten. Door een fusie aan te gaan verwachten beide beroepsverenigingen de belangen van hun leden nog beter te kunnen behartigen. Entertainment Business
 • Uit het Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder ruim 3.000 Nederlanders blijkt dat de Nederlandse trouw blijven aan hun entertainers. Bl¿f en Golden Earring zijn al tien jaar de nummers ŽŽn en twee in de categorie popgroepen. Marco Borsato en Guus Meeuwis in de categorie zangers staan al jaren bovenaan. Hendrik Beerda Brand Consultancy
 • Ziggo Dome staat in de  Top 5 van succesvolste concertzalen ter wereld. Entertainment Business
 • Al dertig jaar kunnen dansers die na hun podiumcarrire een nieuwe loopbaan moeten kiezen een beroep doen op een speciaal omscholingsfonds ODN, opgebouwd met premies van dansers en hun werkgevers, met een extra aanvulling uit subsidie van het ministerie van OCW. Voorheen ontving de ODN de subsidie van OCW rechtstreeks, maar op last van de Algemene Rekenkamer is besloten de subsidiestroom te laten lopen via de gezelschappen die deelnemen aan de ODN. En dat gebeurt niet. NRC, inlog vereist
 • Rotterdam-Zuid krijgt het grootste theater van het land. Met de megazaal, die 2750 zitplaatsen telt, wil Ahoy de strijd aanbinden met de concurrerende Heineken Music Hall in Amsterdam. Algemeen Dagblad
 • Het Udense communicatiebedrijf CLAP moet Markant Uden helpen om zich nog meer te focussen op de klantbeleving.  Tot nu toe heeft Markant Uden veel van de communicatieactiviteiten in eigen beheer uitgevoerd, maar nu het naast een traditioneel theater ook een evenementenaccomodatie is geworden gaan zij een samenwerking aan met het Udense communicatiebedrijf. Brabants Dagblad
 • De exploitatie van cultuurhistorisch erfgoed is vooral in handen van beheer- en behoudorganisaties. Het Britse bedrijf Continuum Attracions heeft in het Verenigd Koninkrijk op commerci‘le basis de exploitatie van diverse monumenten en bezoekerscentra op zich genomen. Zij veroverden onlangs een plek in de lijst met snelstgroeiende Britse bedrijven. Hoe gaan zij te werk? Pretwerk 

cultuurmarketing

 • Organisaties die het merkdenken centraal stellen, halen financieel beter resultaat, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting wetenschappelijk onderzoek voor commerci‘le communicatie (SWOCC). Maar is dat in de culturele sector ook zo? Hoe merk geori‘nteerd zijn culturele organisaties eigenlijk? En hoe staat het met de mate van merkori‘ntatie van uw eigen culturele organisatie? Neem deel aan het onderzoek van Anouk Becht i.s.m. SWOCC. Museumvereniging
 • Op basis van haar ervaring bij diverse CRM-implementatie trajecten bij o.a. het DeLaMar Theater, de Stadsschouwburg Amsterdam en Koninklijk Theater CarrŽ, heeft freelancer Anouk Willemsen een tiental tips en inzichten opgesteld voor het implementeren van een crm-beleid. Cultuurmarketing
 • Door de digitalisering is de hoeveelheid data explosief gegroeid. Maar hoe zet je deze data in om je organisatiedoelstellingen te behalen? Bkkc organiseert een  bkkc connects over big data in cultuurmarketing. bkkc
 • 5 tips om meer uit je content marketing te halen. Cultuurmarketing
 • De Museumkaart heette tot 2003 Museumjaarkaart. Tot die tijd was de kaart voorzien van een pasfoto. Om de ,,aankoopdrempel te verlagen”, werd die destijds geschrapt. Het risico van uitlenen aan een ander persoon dan de houder werd ingecalculeerd in de kostprijs. De Museumvereniging komt daar nu op terug, al wil ze niet zeggen dat het ter voorkoming van fraude is. Museumvereniging ,  De Telegraaf

financiering 

 • Tijdens de Dutch Design Week 2015 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de 2 e maal de tentoonstelling In No Particular Order. In deze tentoonstelling was werk te zien van 36 veelbelovende ontwerpers uit verschillende disciplines vari‘rend van architectuur, mode, product, grafisch ontwerp tot e-cultuur. Zij ontvingen in 2014/2015 een jaar lang een werkbeurs binnen het programma Talentontwikkeling. Jeroen Junte schreef een artikel over het talentontwikkelingsprogamma voor ArchitectuurNL. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds heeft bekend gemaakt welke vijf plannen op de shortlist staan voor het Nederlands paviljoen op de 57ste Bi‘nnale van Veneti‘ in 2017. Nadat het Mondriaan Fonds eind november 2015 een oproep deed aan curatoren om een plan in te sturen, ontving het 68 tentoonstellingsconcepten. Mondriaanfonds
 • De subsidieregeling Projectinvestering Bemiddelaar van het Mondriaanfonds is bestemd voor curatoren, critici, theoretici of beschouwers met een in tijd begrensd plan. De bijdrage kan aangevraagd worden voor het schrijven van een artikel,  een essay of een (manuscript voor een) publicatie. Doel is waardevolle inhoudelijke plannen te stimuleren die de kennis en zichtbaarheid van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland vergroten. Deadline is 1 april. Mondriaanfonds
 • Op 24 maart organiseert het Mondriaanfonds een Open Huis beeldende kunst en erfgoed. Beeldend kunstenaars, erfgoedinstellingen, musea en bemiddelaars zijn welkom. Mondriaanfonds
 • One Night Stand biedt ‘nieuwe’ regisseurs en scenaristen de kans een film van vijfenveertig minuten te maken en zo een belangrijke stap te zetten in de ontwikkeling van hun talent.  Twaalf voorstellen uit een totaal van 73 zijn geselecteerd om verder te ontwikkelen. Hieruit komen zes scenario’s in aanmerking voor een realiseringssubsidie. Het project is een initiatief van NTR, VARA en VPRO, Mediafonds, Nederlands Filmfonds en CoBO. Filmfonds
 • Met de programmalijn Ouderen en cultuurparticipatie wil het Fonds voor Cultuurparticipatie een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen en meer ouderen stimuleren actief aan kunst te doen. Eerstvolgende deadline is 15 april.  Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2015 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Van 472 subsidieaanvragen zijn er 223 gehonoreerd.  Cultureel erfgoed
 • In het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed lanceren VSBfonds, Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gezamenlijk het project ‘Open Kerken en Kloosters’. Kerken/kloosters die op een onderscheidende manier hun beeldbepalende gebouw(en) voor een groter en breder publiek willen openstellen, kunnen aanvragen. Deadline 30 maart 2016. Toekomst Religieus Erfgoed

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (CPB en PBL) publiceerden eind 2015 de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO 2015). De scenario’s zijn de opvolgers van de vier WLO-scenario’s uit 2006. In de scenario’s  wordt een aantal aannames gedaan die om een weerwoord vragen’. ruimtevolk 
 • Het Jaar van de Ruimte is een interessant jaar geworden met een sympathiek ‘Manifest 2040’ als afsluiter. Toch is er weinig veranderd. Het lijkt alsof we, iedereen op zijn eigen manier, gewoon weer verder gaan waar we gebleven zijn. Bovendien is nagelaten een verbinding te leggen met de nieuwe ruimtelijke professional. ruimtevolk
 • ‘Steeds meer mensen zullen wereldwijd in een stedelijke omgeving gaan wonen. Maar mensen zijn ge‘volueerd in een natuurlijke omgeving. We zullen daarom de natuur moeten terugbrengen in de stad.’ Dat betoogt schrijver en filosoof Jan-Hendrik Bakker in zijn boek Grond, een pleidooi voor aards denken en een groene stad. Kennislink
 • De Expertgroep Future Retail City Centre van onderzoeksplatform voor retailers Shopping Tomorrow heeft in een rapport vier scenario’s geschetst van het stedelijk winkelgebied van de toekomst. Doordat er steeds meer online gewinkeld wordt zal deze sterk gaan veranderen, zo luidt de verwachting. Binnenlands bestuur   , Fashion United
 • Beginnende bedrijven zijn blij met Nederlandse steden, en die steden zijn blij met de startupcultuur – al die slimme jonge mensen die de stad een goede naam geven als een happening place. Tracy Metz over de startupcultuur in steden.   De Groene Amsterdammer
 • Eindhoven krijgt er veertien nieuwe ‘geluksplekken’ bij. Tussen 21 en 25 maart, worden ze onthuld, tijdens de tweede editie van het project ‘Geluk voor Eindhoven.’ Het is een initiatief van  Fontys Hogescholen en het Parktheater. Dit jaar sloten het Van Abbemuseum, Natlab, Hetpaarddatvliegt en Muziekgebouw Eindhoven zich aan. Eindhovens Dagblad
 • Crossover Works is een serie publicaties van de Federatie Dutch Creative Industries in samenwerking met CLICKNL, Dutch Creative Council, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, waarin de succesvolle resultaten worden beschreven van samenwerking van de creatieve industrie met andere topsectoren.  #5 bevat een aantal succesvolle voorbeelden van innovatie met de creatieve industrie. BNO
 • Het Universiteitsmuseum in Utrecht organiseert de expositie Fungal Futures. Schimmels zijn de recyclers van de natuur: zij leven door de resten van planten en hout te verteren. De expositie laat zien hoe wetenschappers en designers deze eigenschap gebruiken om waardeloos afval om te zetten in innovatieve, duurzame materialen met verschillende eigenschappen. Joanna Aizenberg van de Universiteit van Harvard ziet grote mogelijkheden, bijvoorbeeld in de bouw, voor dynamische, natuurlijke materialen met meerdere functies, UniversiteitsmuseumKennislink
 • Philips is de grote winnaar van de iF Design-prijzen van 2016. Het concern heeft maar liefst 48 prestigieuze iF-designawards in de wacht gesleept, waaronder drie gouden iF-awards. Eindhovens Dagblad
 • Het was een moeilijke beslissing van Raf Simons om Dior te verlaten. Mode verliest haar magie, volgens de ontwerper. ‘Het moest altijd sneller. Altijd meer. Het hele systeem is fucked up. Op het einde deed ik acht collecties per jaar, en zes runway-shows. Ondoenbaar. Mijn dagen waren volgepland van kwartier tot kwartier, en als er ’s ochtends iets uitliep, liep het schema van de rest van de dag in het honderd.’ De Tijd
 • De stripprijs voor Album van het Jaar is toegekend aan de graphic novel De Aanslag van Milan Hulsing. De prijs voor Jeugdalbum van het jaar ging naar De ontdekkers van Mars Gremmen. NRC

beeldende kunst

 • Louise Schouwenberg,  hoofd van de afdeling Contextual Design van de Design Academy in  Eindhoven, vindt het idee van ŽŽn auteurschap achterhaald. De aanleiding hiervoor is de ophef over Daan Roosegaarde, na diens optreden bij College Tour.  Elke tijd zoekt een eigen variant op de kunstenaarsmythe, stelt Arnoud Holleman. Hij beschouwt Roosegaarde’s kunstenaarschap in relatie tot dat van Rodin. Roosegaarde lijkt sterk op Rodin, ook omdat hij de aandacht voor zijn persoon zelf voedt.  Dezeen , Metropolis M
 • De Britse kunstenaar Anish Kapoor wordt bekritiseerd omdat hij de exclusieve rechten heeft verworven van Vantablack. Het zwartste zwart dat ooit gezien is. Het absorbeert 99.96 procent van het licht. Artnet News
 • De tentoonstelling ‘Queensize’ in Museum Arnhem toont kunst van vrouwelijke kunstenaars. De expositie gaat van jeugd en onschuld, naar pubertijd en sexualiteit om vervolgens te gaan over de dood. Maar vooral bij de thema’s pubertijd en seksualiteit zijn er in deze tentoonstelling opvallende tendensen zichtbaar. Mister Motley

film

 • Waarom is er opmerkelijk weinig aandacht voor de korte film? HP / De Tijd
 • In oktober sloot Nederland een coproductie_verdrag met China om de uitwisseling van films en expertise te bevorderen. Wat betekent dat, vraagt Ronald Roovers zich af. En hoe zit het met de mensenrechten? Filmkrant
 • Waarom zouden films over mensenrechten altijd zwaar en moeilijk zijn? Dirk van der Straaten wil het Movies that Matter Festival verlossen van die vooroordelen. In zijn eerste editie als artistiek directeur zoekt hij de grenzen op van wat een filmfestival over mensenrechten kan of moet zijn. Filmkrant
 • Inschrijving voor de documentaire reeks Brabantse Beauties is begonnen. De informatie over de voorwaarden,  de procedure en  de planning is bekendgemaakt. Deadline voor inzendingen: 20 maart 2016. Verwachte pitchdatum: 25 maart 2016 in Tilburg. De Brabantse Beauties zijn een initiatief van Omroep Brabant, enkele Brabantse filmproducenten, met steun van bkkc. Omroep Brabant
 • De film ‘De helleveeg’ , naar het boek van A.F. Th. Van der Heijden, heeft een  speciale voorpremire in Eindhoven. De Helleveeg is onder andere opgenomen in een huis in de Eindhovense Roofdierenbuurt. Eindhovens Dagblad 

letteren 

 • De Boekhandelsprijs 2016 is toegekend aan Alex Boogers voor Alleen met de goden, een uitgave van Podium. Met een overweldigende meerderheid hebben de boekverkopers voor deze roman gekozen. Hij wint onder meer een landelijke advertentiecampagne voor zijn boek. Alleen met de goden zal eenmalig in een luxe-editie verschijnen die te koop is in de fysieke boekhandel. Literatuurplein
 • De Tilburgse auteur Martijn Neggers en docent Nederlands Bas Jongenelen hebben samen met 52 andere dichters de ‘eerste sonnettenkransenkrans ter wereld’ geschreven. De initiatiefnemers zijn nu een crowdfundingactie gestart om de ‘krans der kransen’ – genaamd ‘Een kruisweg van alledaags leed’ – in boekvorm uit te geven.   Brabants Dagblad
 • ‘Zal ik ooit weten wie je bent, de ziener van de menselijke ziel…’ Dertig Brabantse dichters schreven een gedicht over Jeroen Bosch. Ze staan nu samen in de bundel ‘Vroom, Frivool en Vilein’. Het idee komt van dichter en beeldend kunstenaar Pien Storm van Leeuwen uit Chaam. Omroep Brabant 

muziek

 • Vincent Koreman van Incubate : ‘Wij hebben op een gegeven moment besloten dat underground een mooi begrip is, maar ook een beetje een onderbuikterm, het is meer een gevoel dan een afgebakend begrip. Underground is underdog, tegenbeweging. Daar is op zich niets mis mee, maar we wilden het positiever verwoorden. Wij laten de nieuwe ontwikkelingen zien, dingen die op dat moment relevant zijn.’ 3voor12.vpro onderzoekt of er nog underground is. 3voor12.vpro.nl , 3voor12.vpro.nl
 • Het Reggae Sundance festival is terug van weggeweest. In 2015 sloeg het een jaartje over, maar dit jaar kunnen reggaeliefhebbers hun hart weer ophalen. Ook keert Reggae Sundance weer terug naar Eindhoven, de stad waar het ooit begon. Eindhovens Dagblad
 • Klassieke muziek krijgt vaak het verwijt de kunst van een elite te zijn. Of moeten we juist spreken van een bedreigde minderheid? Hoe dan ook wordt tegenwoordig geld noch moeite gespaard om deze hoge kunst aan de gewone man te brengen. Waar ligt de grens tussen noodzakelijke transformatie en platte zelfontkenning? Een gesprek met vier Vlaamse professionele ambassadeurs van klassieke muziek. Rekto verso
 • De IJslandse musicus Dan’el Bjarnason is vanaf theaterseizoen 2016-2017 de nieuwe huiscomponist van Muziekgebouw Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Belcanto Festival Dordrecht hield in 2004 op te bestaan. Kortgeleden kwam het driemanschap dat het festival leidde weer bij elkaar en wordt er gewerkt aan een doorstart. Vanaf 2017 wil men weer volledige opera’s gaan uitvoeren. Tilburg is in de picture. Op 4 en 5 maart is er in het conservatorium in Tilburg een eerste masterclass rond Tosca. Operamagazine

theater en dans 

 • Tijdens de voorstelling Cleansed in het Londense National Theatre vielen meerdere mensen flauw.
 • Het stuk van Sarah Kane gaat volgens de regisseur over liefde. ‘De martelingen die te zien zijn, worden door een arts uitgevoerd om de liefde te testen. Een homostel wordt bijvoorbeeld gemarteld om te zien of hun liefde het overleeft.’ Hoe ver kun je gaan in het tonen van geweld op toneel? The Conversation
 • Opera Zuid, de Nederlandse Reisopera en De Nationale Opera maken van 5 tot en met 31 maart een tournee met een jongtalentproductie van Cimarosa’s Il matrimonio segreto. Het is voor het eerst dat de drie gezelschappen hun krachten bundelen voor een talentproject. Operamagazine
 • De genomineerden voor de International Opera Awards zijn bekendgemaakt. De Nationale Opera staat op de shortlist in de categorie beste operagezelschap, Eva-Maria Westbroek is genomineerd voor de Readers’ Award. Operamagazine
 • De winnaars van de Dans Publieksprijzen 2015 zijn bekend gemaakt. De winnaars zijn: Choreografie 2015: Crazy Blues, Neel Verdoorn voor het Internationaal Danstheater.  Danser 2015: Michael Sastrowitomo, Internationaal Danstheater. Dansfoto van het Jaar 2015: Alexander van der Linden. Danspubliek

kunst in de openbare ruimte

 • De 2 oude betegelde kiosken op het station van Breda zijn gered. De Nederlandse Spoorwegen gaat ze opknappen. Ze blijven staan op de perrons. De kiosken maken deel uit van het ‘totaalkunstwerk’, dat beeldend kunstenaar Peter Struycken in 1975 maakte voor het -toen nieuwe- Bredase treinstation. BN – De Stem
 • Kunstenaar Maarten de Reus presenteerde zijn winnende ontwerp voor het transformatorgebouw in het nieuwe dorpshart van Kaatsheuvel. Om het trafohuisje komt een roestvrij stalen schil, die het lelijke maar onmisbare energiestation aan het oog onttrekt. Brabants Dagblad
 • Tijdens de expositie Sonsbeek 2016 herbergt het gelijknamige Arnhemse park komende zomer kunstwerken waarmee het publiek zelf iets kan ondernemen. De Gelderlander
 • Ondanks hevige protesten van omwonenden zet stadsdeel Zuid van Amsterdam de plannen door voor de plaatsing van het omstreden kunstwerk van Femke Schaap. Het Parool
 • In het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch begint in mei een expositie met werk van Fernando S‡nchez Castillo. Een beeld van de Spaanse kunstenaar  blijft een jaar op het Anne Frankplein in ‘s-Hertogenbosch staan omdat dat opnieuw gaat worden ingericht. Bastion Oranje

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Maarten Baas toont zijn meubelcollectie in New York. Alle ontwerpen zijn ge•nspireerd door een schild, zoals kevers en schildpadden. Dezeen
 • Warm me up Scottie! is een buizenstoel die gevuld kan worden met warm of koud water. Het meubel, ontworpen door Hanneke de Leeuw uit Breda , maakt tijdens de komende Milan Design Week deel uit van de expositie Masterly – the Dutch in Milano. Architectenweb
 • In het oude kantoorpand van Philips Lightning in Eindhoven worden 616 appartementen gerealiseerd die voor een periode van zes tot twaalf maanden verhuurd gaan worden aan vooral expats, starters en promovendi. De verbouwing is een ontwerp van Diederendirrix Architecten  De Architect
 • Celliste Jacqueline Hamelink heeft de Ad Vinkenprijs 2015 gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 2500 euro verbonden. De prijs, vernoemd naar de Tilburgse ambtenaar en woordkunstenaar Ad Vinken wordt iedere twee jaar uitgereikt. Brabants Dagblad
 • Ti‘sto ontvangt tijdens de uitzending van RTL Late Night de Edison Pop Oeuvreprijs. De Edison Stichting kent Ti‘sto de prijs toe voor zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. Entertainment Business   , NU.nl
 • In december vond in Eindhoven de albumpresentatie van Let Go van Tip Jar plaats. Tip Jar is het muzikale project van Bart de Win en Arianne Knegt uit Nuenen. Let Go, hun 2 e album, staat vol met vrolijke duetten die doen verlangen naar het voorjaar en de zomer. 8weekly
 • De Nederlands-Surinaamse zanger Kenny B brak vorig jaar groots door met zijn zomerhit ‘Parijs’. Documentairemaker Walter Stokman maakte een portret van de Tilburgse zanger. 3voor12.vpro.nl
 • De eurocrisis, massa-immigratie, fascisme, sociale ongelijkheid, technocratie: denkend aan Europa zou je best wel eens somber kunnen worden. Zo niet Lucas de Man. De Bossche stadskunstenaar  en theatermaker besloot een tocht door Europa te maken in zoektocht naar een Europa dat van ‘ons’ is, de samenleving. VPRO Tegenlicht
 • Matzer Theaterproducties speelt  in  maart zeven korte voorstellingen, ge•nspireerd op de zeven zonden, met historische Zwanenbroedershuis als speellocatie. De zeven hoofdzonden nemen in het werk van Jeroen Bosch een prominente plek in. Stadsblad Den Bosch

kunstonderwijs

 • Als House of DJ’s in Breda daadwerkelijk van de grond komt, wil de Rockacademie uit Tilburg daar een samenwerkingsverband mee aangaan. Die intentie hebben beide partijen tegen elkaar uitgesproken. BN – De Stem
 • Codarts, het Rotterdamse conservatorium, heeft 2 nieuwe docenten: tenor Marcel Reijans en bariton Henk Neven. Beide zangers hebben inmiddels naast hun concertpraktijk veel ervaring opgebouwd met lesgeven en coaching van zangers. Het nieuwe studiejaar bij de afdeling klassieke zang van Codarts begint na de zomer, maar nu al zijn de voorbereidingen begonnen. Een dubbelinterview met de zangers/docenten. Operamagazine

cultuureducatie en – participatie

 • Het aantal basisschoolkinderen dat meedoet aan de projecten Sjors Sportief en Sjors Creatief van Cultuur- & Sportstimulering Nederland is deze week de 100.000 gepasseerd. Omdat een groot deel van de kinderen zich hierna inschrijft als lid, leidt het programma tot een enorme aanwas aan leden bij sportverenigingen en cultuuraanbieders. Nationale Onderwijsgids
 • Kiekeboe! van Giuliano Ferri is verkozen tot Het BoekStart Babyboekje 2016. Het is de tweede keer dat deze boekenprijs voor de allerjongste categorie (0-1,5 jaar) werd uitgereikt. Met de verkiezing van Het BoekStart Babyboekje wil BoekStart uitgevers stimuleren meer goede babyboekjes op de markt te brengen. Ook wil de prijs ouders en medewerkers van de kinderopvang een leidraad bieden bij het kiezen van goede babyboekjes. BoekStart
 • Op woensdag 9 maart a.s. organiseert Club Culturis i.s.m. Kunstbalie een Unconference voor iedereen die werkzaam is in de kunst- en cultuureducatie. Het thema van de avond is: ‘Het Kunstmenu van de Toekomst – over nieuwe kansen voor kunst- en cultuuraanbieders in het onderwijs’. Kunstbalie  , Facebook Unconference Het Kunstmenu van de Toekomst
 • Per jaar luisteren 17.000 kinderen naar een concert of een voorstelling van de Philharmonie Zuidnederland. Het orkest heeft drie kleine voorstellingen in de aanbieding verdeeld over een aantal leeftijdscategorie‘n van de basisschool. ‘Alles in de Wind’ is de voorstelling van Philharmonie Zuidnederland voor kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool. Blazers van het orkest spelen ‘Alles in de Wind’ op school samen met een verteller en een klein decor. Omroep Brabant
 • Zo’n 125 kinderen uit de groepen 6 van de vier basisscholen trokken naar Fidei et Arti in Oudenbosch voor de afsluiting van het zeer succesvolle muziekproject Windkracht 6 van de Oudenbossche Harmonie. BN – De Stem
 • Popronde breidt selectiecommissie uit, voegt 4 steden toe en maakt data bekend. Entertainment Business  , Entertainment Business
 • Dansgezelschap De Stilte start voor het eerst met TalentClass. Dit is een tweejarige opleiding waar amateurs samenwerken met professionals. De Stilte ,  BN-De Stem 
 • In de cursus ‘Van Kunstenaar tot Collega’ leert een maker of creatief ondernemer,  wat hij/zij kan betekenen voor het onderwijs. Niet als vakdocent maar als maar als verbeelder, ontdekker en creatief rolmodel voor leerlingen en medewerkers.  bkkc
 • We kijken nog net zo lang naar een kunstwerk als vijftien jaar geleden. Wel besteden we tegenwoordig ook nog tijd aan het maken van ‘selfies’. Zo blijkt uit onderzoek. NRC, inlog vereist

kunstbeoefening 

 • Ineens zijn ze volop in het nieuws. Complete koren die niet omkijken naar een gekraakt nootje meer of minder. Sommige koorleden zingen vals, anderen weten gezamenlijk een gevoelige snaar te raken. iIn ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk is al een tijd een bijzonder koor actief. Brabants Dagblad
 • Theater ’t Ros, een toneelgezelschap in Knegsel, is bezig met een openluchtvoorstelling over de handel en wandel van kruidendokter Willem Van de Moosdijk . Lucas de Waard uit ‘s-Hertogenbosch schrijft de teksten. Omroep Brabant 

erfgoed 

 • Tijdens een bezoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan Japan zijn afspraken gemaakt over nauwere samenwerking tussen beide landen op het gebied van cultureel erfgoed. Japan is een van de prioriteitslanden binnen het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid. Speerpunt in de samenwerking met Japan is het maritiem erfgoed, waar een aantal concrete projecten voor start. Cultureel Erfgoed
 • In april voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed archeologisch onderzoek uit aan de grafheuvels in de gemeente Veldhoven. De kransen van houten palen rondom de grafheuvels moeten vervangen worden. De gemeente Veldhoven zorgt samen met leden van Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) voor de vervanging van de palen. Cultureel Erfgoed
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Batadorp in Best officieel als beschermd dorpsgezicht erkend. Eindhovens Dagblad
 • Het Van Gogh-jaar 2015 heeft bijna een miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland getrokken. Zij besteedden gezamenlijk zo’n 500 miljoen euro in ons land, maakte NBTC Holland Marketing bekend. NBTC
 • De aandacht die het Jeroen Boschjaar tot nu toe kreeg in de buitenlandse media was 6,6 miljoen euro waard. Dat zegt NBTC Holland Marketing, het bureau dat 70 buitenlandse journalisten naar ‘s-Hertogenbosch haalde om kennis te maken met de Jeroen Bosch-tentoonstelling. De mediawaarde is het bedrag dat de gemeente of het Noordbrabants Museum zelf hadden moeten uitgeven aan reclame om een vergelijkbare hoeveelheid aandacht te genereren. Brabants Dagblad
 • ‘s-Hertogenbosch is een nieuwe toeristische attractie rijker. In het kader van het Jeroen Boschjaar is het mogelijk om de Sint Jan aan de buitenkant te beklimmen voor ‘Een Wonderlijke Klim’. Bij Een Wonderlijke Klim ontmoet je de ruim negentig monsters, muzikanten en Bijbelse figuren die al eeuwenlang op de bogen zitten van de oude Sint Jan. Omroep Brabant
 • De archieven in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch sluiten vanaf 1 april tot en met 5 juli de deuren. Dat is nodig voor de oprichting van ŽŽn West-Brabants archief. BN – De Stem
 • Het waargebeurde en in Bergeijks dialect geschreven ‘Drollen in de kerrek?’ van de hand van ‘culturicus’ Johan Biemans (82) werd in Lith uitgeroepen tot het beste Brabantse verhaal. Eindhovens Dagblad

bibliotheken

 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) gaat samenwerken met De Nieuwe Boekhandel in het gloednieuwe filiaal Bos en Lommer. Het filiaal wordt namelijk de buurman van de spraakmakende boekwinkel. Volgens Het Parool, die het nieuws bracht, wordt de vestiging het volgende ‘paradepaardje van het nieuwe vestigingenbeleid’ van de OBA. Directeur Martin Berendse licht toe. Bibliotheekblad
 • Eindhovense burgers kunnen hun boeken een goed tweede leven gunnen door ze in te leveren bij het Stadskantoor aan het Stadhuisplein of de Rabobank aan de Kronehoefstraat. ‘Samen voor Eindhoven’ wil ter ere van het honderdjarig bestaan van de bibliotheek in Eindhoven samen met een groot aantal partnerbedrijven en maatschappelijke organisaties honderd minibiebs realiseren in de stad. Eindhovens Dagblad

Geen reacties

Geef een reactie