Trends & ontwikkelingen 4 oktober 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt met een reactie op de Cultuurbegroting van OC&W. Door de kortingen op de culturele basisinfrastructuur (BIS) blijven er gaten, met name bij de grote muziektheater- en dansinstellingen. En het middensegment valt tussen wal en schip nu het Fonds Podiumkunsten onlangs heeft gekozen voor ‘nieuw’. De minister repareert hier niet. Het aankoopfonds voor de musea wordt niet op peil gebracht, hetgeen ook lokale instellingen treft. Herstel van de stimulering van cultuureducatie en -participatie richting sociaal domein blijft grotendeels achterwege. De beperking van de fiscale aftrek voor particuliere monumenteneigenaren kan leiden tot onderhoudsachterstanden. VNG
 • De Federatie Particulier Grondbezit verzet zich in een brief aan de Tweede Kamer fel tegen het afschaffen van de fiscale aftrekregeling voor uitgaven aan rijksmonumenten. Het kabinetsvoorstel zet de inspanningen van particulieren om beeldbepalende monumenten in het buitengebied duurzaam in stand te houden zwaar onder druk. De FPG trekt in haar actie samen op met de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) en andere betrokkenen. Grondbezit.nl
 • Met de plannen van het kabinet om fiscale aftrekregeling voor restauratie van monumenten af te schaffen wordt nu 25 miljoen euro op het budget gekort. Met het besluit om de BRIM-subsidie met 20 miljoen te verhogen lijkt de politieke aandacht zich te gaan richten op de grote, iconische monumenten. Een verkeerd signaal, zo betoogt Job Roos, voorzitter van de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie. Cobouw
 • Ook in Noord-Brabant zijn er zorgen over de fiscale aftrekregeling voor restauratie van monumenten. Omroep Brabant
 • Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Pechtold (D66) over een onderzoek naar een niet-verzekermodel voor collecties. Zij gaat onder meer in op maatregelen om de verzekeringskosten voor musea te beperken en bruikleen tussen musea te stimuleren. De brief is, volgens de Museumvereniging,  een mooie steun in de rug voor musea en gemeenten om de mogelijkheden voor het onderling bruikleenverkeer binnen Nederland verder te verbeteren en benutten. Rijksoverheid.nl, Museumvereniging
 • Een grote groep zzp«ers heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie van de zzp«er in de media, die door werkwijze van de Belastingdienst w.b. de modelovereenkomst onwerkbaar wordt. Nederlandse Beroepsvereniging van Film – en televisiemakers
 • Gemeenten moeten veel meer haast maken met het wijzigen van hun bestemmingsplannen zodat leegstaande kantoren omgebouwd kunnen worden tot woningen. Dat zegt minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst in een gesprek met het Financieele Dagblad. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Provincies zijn druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Maar hoewel de Wet zelf al een tijdje door de Eerste en Tweede Kamer is, wordt er over de uitvoeringsregelgeving nog gesproken. De vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) liggen sinds 1 juli ter consultatie tot 16 september. Het IPO zal net als vele andere koepels, belangenorganisaties en andere belangstellenden reageren op de AmvB’s. IPO
 • Burgers denken helaas nog steeds dat de monumentenstatus een forse vrijheidsbeperking betekent. Gemeenteraden denken dit ook en stellen slechts bescheiden budgetten voor monumentenbeleid beschikbaar. Beleid moet overtuigend worden uitgelegd. Uit  drie voorbeelden blijkt dat intensief communiceren met de burger resultaten oplevert. Erfgoedstem
 • Een deel van de inkomsten van de logiesbelasting moet de komende vier jaar naar cultuur. Dat vindt een meerderheid van de oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad. De verschillende partijen zijn niet te spreken over de manier waarop D66-wethouder Langenberg met een kaasschaaf over het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is heengegaan. ‘De wethouder duwt vele kleine initiatieven kopje onder,’ stelt fractievoorzitter Judith Bokhove van GroenLinks. Algemeen Dagblad, VVD Rotterdam
 • RASA, het Utrechtse podium voor wereldmuziek, stopt. Nu de gemeente de subsidie heeft stopgezet, ziet het podium geen mogelijkheden om door te gaan. De Stad Utrecht
 • B & W van Leiden  wil een extra budget van 3,2 miljoen euro voor de uitbreiding van museum De Lakenhal. Het college wil graag dat het project volgens de eerder vastgestelde kaders verloopt. Unity.nu
 • Europarlementari‘r Marietje Schaake organiseerde een roundtable op 28 september waarin ge•nteresseerde partijen konden reageren op het voorstel van de Europese Commissie over de hervorming van het auteursrecht. Met als speciaal aandachtspunt de relatie tussen auteursrecht en internetvrijheid. De Bibliotheken

noord-brabant

 • Het is een vierjaarlijks ritueel: de landelijke cultuursubsidies worden verdeeld en in Noord-Brabant voelen instellingen en politici zich tekortgedaan. Van introspectie is zelden sprake. Ook deze keer is het niet anders. Maar de situatie is minder dramatisch dan ze lijkt. En de magere subsidieoogst komt niet door het Rijk, maar door de gemeenten. Aldus Stan van Herpen.  Mest
 • 25 partners willen samen de Zuiderwaterlinie op de kaart zetten. Tijdens het eerste grote Zuiderwaterliniecongres op Fort Isabella in Vught (onderdeel van de Linie) tekenden zij hiervoor een intentieovereenkomst. Tot de ondertekenaars behoren de provincie Noord-Brabant, alle 14 gemeenten langs de linie, de Brabantse Waterschappen, bkkc, Erfgoed Brabant, de ANWB, Staatbosbeheer en Brabants Landschap. Brabant.nl, bkkc
 • De Brabant Bokaal is een onderscheiding die het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant jaarlijks toekent aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. De  Brabant Bokalen 2016 zijn  toegekend aan het echtpaar Gerard en Corrie van Beurden, Peter Dictus en Cor Swanenberg. Cultuurfonds

grote brabantse gemeenten

 • Een notitie over de verbouwing van het Bredase poppodium Mezz wordt 5 oktober achter gesloten deuren besproken door een commissie van de gemeenteraad. GroenLinks is daar ontstemd over en zal voorstellen de notitie alsnog in het openbaar te behandelen. BN – De Stem
 • De gemeente Breda heeft het initiatief House of DJ’s ondersteund door het haalbaarheidsonderzoek mede te financieren. Verder helpt de gemeente bij het vinden van een locatie. Een structurele subsidie zit er niet in. Het initiatief heeft vermoedelijk meer dan tien miljoen euro nodig om van de grond te komen. Breda Vandaag
 • MOTI gaat dicht. Tussen 2 januari en 24 maart wordt het museumpand aan de Boschstraat 22 verbouwd. Dat is nodig om het pand klaar te maken voor de toekomst. In het huidige museum opent, als alles loopt zoals nu gepland, in april het nieuwe museum van Breda. In Breda worden het huidige Breda’s Museum en MOTI vervangen door ŽŽn nieuw museum. Dingeman Kuilman is aangesteld als directeur van het nieuwe museum in Breda.   BN – De Stem, MOTIBN – De Stem
 • De Rockacademie in Tilburg gaat samenwerken met House of DJ’s in Breda voor de opleiding van dj’s. Bovendien kan in het Bredase centrum een liefhebber zich een dagje dj voelen. Dj Ti‘sto leent zijn naam aan het multifunctioneel concept waarmee Breda hoopt uit te groeien tot dancehoofdstad van de wereld. Brabants Dagblad,  Omroep Brabant
 • De Bredase politiek boog zich in een commissievergadering over het evenementenbeleid van de stad. Het aantal evenementen groeit namelijk gestaag. Het college van burgemeester en wethouders erkent dat de druk op de binnenstad de afgelopen jaren flink is gegroeid en wil weten hoe daar in de toekomst mee omgegaan moet worden. Omroep Brabant, BN – De Stem
 • Citymarketingorganisatie Eindhoven365 bestaat nu 5 jaar dus het was tijd voor een herijking en aanscherping. Stond de eerste periode nog in het teken van onderzoek en het bouwen van een merk, nu is het tijd voor de activering daarvan. Op wereldschaal, wel te verstaan, want voor de lokale events is er inmiddels de van Eindhoven365 afgesplitste organisatie Eindhoven247. e52.nl
 • Talent Town is een van de individuele uitvoeringslijnen van marketingorganisatie Eindhoven365. De stad geeft de internationale talenten tijdelijk onderdak en verbindt ze aan het lokale netwerk. Hun verhalen worden opgetekend en vervolgens weer gedeeld op de platforms die interessant zijn voor de achterban van al die talenten. e52.nl
 • De stadskunstenaar waar Helmond voor het jaar 2017 naar op zoek gaat, moet uit de stad komen of er een band mee hebben. Hij krijgt 10.000 euro om minimaal ŽŽn groot artistiek project te doen. Eindhovens Dagblad
 • De stichting Jeroen Bosch 500 pleit voor een Jeroen Boschhuis op de Markt in ‘s-Hertogenbosch. De organisatie wil het geld dat over is bij het opheffen van de organisatie na het Jeroen Boschjaar graag in zo’n Jeroen Boschhuis steken. Ad ‘s-Gravesande heeft de gemeente gewaarschuwd dat straks geld  nodig is voor een aantal projecten die tot nu toe door zijn organisatie werden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld de Bosch Parade en het Bosch-requiem. De PvdA stelt er vragen over.   Omroep Brabant, Brabants Dagblad,  Omroep Brabant
 • Om de uitbreiding van de Brabanthallen en Congrescentrum 1931 te bespoedigen, willen B en W van ‘s-Hertogenbosch 5 miljoen euro lenen aan de eigenaar NV MEI. Brabants Dagblad
 • Het is mogelijk om af te wijken van het evenementenbeleid en zo in december het evenement Waterlicht mogelijk te maken in het Bossche Broek. Dat antwoordt het college van B en W op schriftelijke vragen van De Bossche Groenen. De gemeente antwoordt dat de Omgevingsdienst Brabant in opdracht van de provincie toetst of het evenement in strijd is met regelgeving. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg heeft sinds dit jaar een Buurtcultuurfonds waarmee de wijken Hasselt/Goirke-west en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen. Dit eerste gemeentelijke Buurtcultuurfonds van Nederland zet in op het stimuleren van culturele activiteiten in de wijk. Op dit moment zijn er twee grote buurtcultuurprojecten gaande waarbij bewoners, organisaties uit de buurt en professionele kunstenaars samenwerken. Cultuurfonds.nl  

overige brabantse gemeenten

 • Burgemeester Naterop  van Aalburg opent 5 oktober het nieuwe servicepunt van Bibliotheek CultuurPuntAltena in Babyloni‘nbroek. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Grave heeft op 27 september besloten voorlopig af te zien van de voorgenomen bezuiniging van twee ton op de bibliotheek. Het te bezuinigen bedrag is door de raad teruggebracht naar 125.000 euro. Dat betekent dat ook in de komende jaren BiblioPlus de bibliotheekvoorziening in Grave zal blijven verzorgen. Bibliotheekblad
 • Debat over cc De Voorste Venne in gemeenteraad Heusden verandert niets aan de  uitgangspunten voor de vernieuwbouw : er is 5 miljoen euro beschikbaar, er moet gas op de plank, ook andere huurders dan uit de kunst- en cultuursector zijn welkom, eind volgend jaar moet de dingend noodzakelijke opknapbeurt klaar zijn. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek in de Enck in Oirschot zal op termijn in zijn huidige vorm verdwijnen. Dat valt op te maken uit de nieuwe programmabegroting van de gemeente Oirschot. Het college van B en W is voornemens om flink te bezuinigen op het bibliotheekwerk. Bibliotheek De Kempen is erg geschrokken van het voornemen van het college. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De verbouwing van museum Jan Cunen in Oss ligt voor de tweede keer stil door de vondst van asbest. Dit keer zit de mogelijk schadelijke stof in de vensterbanken van de oude uitbouw. De sloop daarvan ligt sinds drie weken stil. Brabants Dagblad
 • Komt het cultureel podium van Schijndel nu in het City Theater of in ’t Spectrum? Op die vraag geeft de gemeenteraad 10 november antwoord. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Schijndel wil de kunst- en cultuurprijs vernoemen naar Dorus van Oorschot en Wiek de Laat.  Brabants Dagblad
 • Het erfgoedbeleid van de gemeente Steenbergen is hard aan vernieuwing toe. Daarom hield de gemeente een beeldvormende vergadering waar inwoners en ondernemers konden inspreken. BN – De Stem

 

cultureel ondernemerschap

 • Het jaarverslag 2015 van Cultuur + Ondernemen is online. Cultuur + Ondernemen
 • Auteursrecht is een onderwerp waar je als ondernemer in de culturele sector bijna automatisch mee te maken krijgt. Maar wat houdt het eigenlijk in? Cultuurmarketing
 • Wim Pijbes vertrekt na drie maanden als algemeen directeur van het onlangs geopende Museum Voorlinden in Wassenaar. De oud-directeur van het Rijksmuseum zegt niet tevreden te zijn met de invulling van zijn functie. De Volkskrant
 • Wim Pijbes wist al vanaf het prilste begin dat hij na een korte tijd zou stoppen bij Museum Voorlinden nadat het nieuwe museum hem een way-out had verschaft uit zijn functie als directeur van het Rijksmuseum. Hypotheses van Giep Hagoort. Cultureel Persbureau
 • Het Archeon in Alphen aan den Rijn, het Scheveningse Museum Beelden aan Zee en het Markiezenhof in Bergen op Zoom strijden om de eerste RAAK Stimuleringsprijs. De RAAK Stimuleringsprijs is in het leven geroepen door het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon om musea te stimuleren hun collectie of een deel daarvan toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. RAAK Stimuleringsprijs
 • De DDG (Dutch Directors Guild) kijkt terug op een zeer geslaagd seminar over diversiteit. Er is een adviesbrief opgesteld die naar het Filmfonds is gestuurd en er is een inventarisatie van praktische voorstellen gemaakt die zouden leiden tot meer diversiteit in de Nederlandse filmwereld. DDG
 • Green Film Making deelt sinds haar oprichting graag al haar kennis over duurzamer produceren. Tijdens de NFF Talentdag op het Nederlands Film Festival werd er een filmpje vertoond over transport, waarin Green Film Making een 8-tal tips op een rij zet die tijdens het produceren een groot verschil kunnen maken qua milieu-impact en kostenbesparing. Filmfonds
 • Op 27 september 2016 is de tweede dr. J. Ph. Wolff Scriptieprijs voor onderzoek naar de Nederlandse filmsector uitgereikt. Dick Spruitenburg won de prijs voor zijn studie naar de impact van peer-to-peer downloaden op de filmindustrie. Andere nominaties gingen over de positie van de Nederlandse arthouse jeugdfilm in de Nederlandse markt, en over het verband tussen de opkomst van multiplexen en stijgende bezoekersaantallen in de bioscoopbranche. Filmonderzoek
 • Het afgelopen jaar betaalde Netflix lucratieve bedragen voor o.m.  Riphagen, Publieke Werken en  A Family Affair. Pieter Kuijpers (regisseur en producent van Riphagen), Frans van Gestel (producent Publieke Werken) en Wout Conijn (producent A Family Affair) sommen de voor- en nadelen van de Netflixdeal op. De Volkskrant, inlog vereist
 • Een op de vijf films die via  de streamingsdienst PathŽ Thuis wordt bekeken is een Nederlandse productie. Het Nederlandse aanbod van films heeft een aandeel van 20 procent. Entertainment Business
 • Media en film, die bij uitstek Amerikaanse bedrijfstak, komt steeds meer in Chinese handen. De Volkskrant
 • HBO Nederland maakt bekend dat zowel de betaalzenders als de streamingmogelijkheden per 31 december worden gestopt. Het is niet bekend waarom HBO in Nederland zijn activiteiten staakt. Entertainment Business
 • In hun nieuwe boek Alweer een bestseller geven literair agenten  Paul Sebes en Willem Bisseling aan de hand van persoonlijke anekdotes beginnende schrijvers handvatten die hen kunnen helpen in de weg naar het debuteren. Het agentschap ontvangt gemiddeld 1000 manuscripten voorzien van motivatiebrieven waarin men leest dat ‘ze denken heel aardig te kunnen schrijven.’ Hebban
 • Tijdens het congres Poppodia en -festivals op 14 september 2016 presenteerde de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. De cijfers geven in activiteiten, inkomsten en uitgaven van poppodia en popfestivals. Cultuurindex analyseert de cijfers over de poppodia. Welke activiteiten organiseren zij, en wat zijn de inkomsten en uitgaven? Cultuurindex
 • Eurosonic Noorderslag is onderscheiden met de Grand Prix van de Nationale Evenementenprijzen. De jury prijst de organisatie vanwege de manier waarop het festival erin geslaagd is ‘uit te groeien tot een publieks- Žn vakfestival waar Nederland trots op is’. Entertainment Business
 • Eurosonic Noorderslag lanceert in samenwerking met VPRO Medialab een programmalijn over de Future of Media en er worden uitgebreide programma’s gepresenteerd over innovatie in de muzieksector. De festivalorganisatie heeft inmiddels de eerste 28 namen voor Eurosonic Noorderslag 2017 bevestigt. BUMA Cultuur, BUMA Cultuur
 • Netflix moet zijn eigen content maken om aantrekkelijk te zijn voor abonnees. In de tv-wereld – waar Netflix zich mee meet – is dat altijd al het geval geweest. In de muziekindustrie is het anders. Streaming heeft de toekomst en het is zonneklaar dat daar het geld zit. Een artiest kan een album in eigen beheer uitbrengen. Hij verliest de financi‘le backing van een label, maar zijn verdienmodel bestaat dan uit een lucratieve deal met een streamingdienst. 3voor12.vpro.nl
 • Per 1 oktober is de btaversie van Indieplant officieel live gegaan. Op indieplant.com is een platform ontwikkeld voor en door muzikanten. Hier vinden zij de tools ‘om zelf hun succes te managen’. Entertainment Business
 • Universal Music Group, Warner Music Group en Sony Music Entertainment hebben bij de rechtbank in Californi‘ een aanklacht ingediend tegen Youtube-mp3.org. De site wordt ervan beschuldigd het schenden van copyrights te faciliteren. Entertainment Business, 3voor12.vpro.nl
 • Onlangs kwamen sociale partners een nieuwe cao Theater en Dans overeen. In de toekomst gaat deze Cao Toneel en Dans heten. FNV Kiem

cultuurmarketing

 • Eind oktober 2016 start de landelijke publiekscampagne ‘De Bibliotheek maakt je rijker’ in de vorm van outdoor- en online promotie. De Bibliotheken

financiering

 • Musea en andere erfgoedinstellingen die duurzame samenwerkingen willen aangaan met een of meerdere musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen bij het Mondriaan Fonds een samenwerkingsbijdrage aanvragen. In de afgelopen 3 jaar is aan ruim 70 samenwerkingsprojecten bijgedragen. Op 6 oktober lanceert het Mondriaan Fonds een nieuw online platform samenwerking musea. Het Mondriaan Fonds wil zo deze projecten zichtbaar maken om kennis met het veld te delen. De eerstvolgende deadline voor de regeling is 11 november 2016. Mondriaanfonds
 • Op  2 oktober werd op de kop van Winkelcentrum Woensel in Eindhoven een kunstwerk van Tijs Rooijakkers onthuld. Het werk is het resultaat van het project Woensel Supertoll!, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Van Abbemuseum. Het kunstwerk heeft de vorm van een gigantische tol waarop motto’s, uitspraken en wensen van mensen uit Woensel staan weergegeven. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe aan het Van Abbemuseum voor het project Woensel Supertoll!. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Praktijkverdieping toe aan Koen Delaere en Jeroen Doorenweerd voor het doen van artistiek onderzoek tijdens een  residency bij La Brea Studio in Los Angeles. Vanaf 25 september is de tentoonstelling Zinging Tangarine Getting Overwhelmed  te zien met gezamenlijk nieuw werk van de Tilburgse kunstenaars. Voor dit project reisden Koen Delaere en Jeroen Doorenweerd afzonderlijk door de Californische woestijn. Mondriaanfonds
 • KORT! is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject, georganiseerd door de NTR, het Filmfonds, het NPO fonds en CoBO om nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland de kans te geven om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken. KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend. Deadline is 29 november. Filmfonds
 • Binnen het programma Wanderlust geeft het Letterenfonds schrijvers en bemiddelaars in de literatuur de kans om zich internationaal te ori‘nteren. Voor het onderdeel Bemiddelaars in de literatuur is het fonds p zoek naar voorstellen van talentvolle literaire programmamakers en redacteuren van literaire tijdschriften en websites. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 november 2016. Letterenfonds
 • De Letterenfonds Vertaalprijzen 2016 gaan naar Alicja Oczko (Nederlands-Pools) en het duo Harm Damsma en Niek Miedema (Engels-Nederlands). Aan beide bekroningen is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Letterenfonds
 • Het Charlotte Kšhler Stipendium, een jaarlijks stipendium voor beginnend literair talent, is dit jaar toegekend aan Jan Sietsma (1981), vertaler uit het Duits. Jan Sietsma krijgt de prijs, waar een bedrag van 5000 euro mee gemoeid gaat, voor zijn vertaling van Athenaeum: fragmenten, essays en kritieken van de Duitse dichter en denker Friedrich Schlegel.  VvL
 • Scholen kunnen weer subsidie aanvragen wanneer ze structureel muziekles gaan verzorgen, leerkrachten en muziekdocenten hiervoor gaan trainen en verbinding maken tussen het binnenschoolse muziekonderwijs en buitenschoolse aanbod van bijvoorbeeld een muziekschool, fanfare of poppodium. Nieuwe ronde Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar. Cultureel Erfgoed
 • De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een Europees samenwerkingsproject is 23 november 2016. De verlate publicatie door de Europese Commissie is een gevolg van de  vertraging in de goedkeuringsprocedure van het Creative Europe werkplan 2017. DutchCulture
 • Janine en Joop van den Ende zijn door ‘De Dikke Blauwe’ benoemd tot ‘invloedrijkste spelers in de Nederlandse filantropie 2016-2017’. De jury prijst  het echtpaar voor hun werk via de VandenEnde Foundation als ‘ondernemende mecenassen’, die al meer dan een decennium een voorbeeld zijn van moderne filantropie en een inspiratie voor andere filantropen. De Dikke Blauwe

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De ARC16 Jong Talent Award belicht een ontwerper met een oorspronkelijke visie op het vakgebied en een buitengewone bijdrage aan de professie in de eerste fase van de architectonische carrire. Uit de voorgedragen jonge talenten zijn vijf nominaties geselecteerd: Chris Collaris, Guillem Colomer, Ramon Scharff, Roy Pype en Wessel van Beerendonk. De Architect
 • De discussie over smart cities gaat vooral over ‘smart’ en veel minder over ‘city’. Als we echt willen dat de stad smart wordt, moeten we voorbij de slimme technologische oplossingen kijken en zien hoe en waardoor de stad momenteel verandert. Steden, stadsmakers Žn techneuten moeten samen een visie ontwikkelen die de basis vormt voor de stad van morgen Žn nu. Platform Overheid
 • Organische gebiedsontwikkeling, natuurlijke wijkvernieuwing, de spontane stad. Mooie termen, maar het is nog steeds zoeken naar een nieuwe verhouding tussen de wensbeelden en praktijken van overheden, planners, instituties en de dagelijkse werkelijkheid van bewoners. Vijf redenen waarom. ruimtevolk
 • Paul Kurstjens schreef samen met historicus Kees Volkers  een wandelgids voor Vinexwijken. Stedenbouwkundige Kurstjens vindt een wijk zoals Brandevoort in Helmond de moeite waard.  Eindhovens Dagblad
 • Een festival waarbij het stripverhaal wordt gemixt met andere kunstvormen. Dat is  het Cross Comix Rotterdam. 8 oktober is de piloteditie van dit nieuwe stripfestival in Rotterdam. Cross Comix
 • Tijdens de Beijing Design Week in het Nederlands design sterk aanwezig. Daan Roosegaarde lanceert er zijn project om Peking smogvrij te maken.  China.nlembassy, Dezeen

beeldende kunst

 • Vanuit verschillende invalshoeken tonen diverse fotografen en filmmakers in de groepstentoonstelling Belief, on the move welke ruimte geloof in kan nemen in tijden van (persoonlijke) crisis. De expositie toont actuele ontwikkelingen die rondom geloof spelen en wat geloof zoal kan betekenen voor mensen in verschillende situaties. Mister Motley
 • Tijdens de Maand van de Grafiek zijn er in oktober meer dan 140 exposities door het hele land te zien. Maand van de Grafiek
 • De kwaliteit van het fotofestival BredaPhoto is ongekend hoog. De Volkskrant
 • The Big Draw is een internationaal tekenfestival dat in 20 landen succesvol is. In Eindhoven worden er  van 1 tot 5 oktober tekenactiviteiten georganiseerd en overal gratis tekenworkshops gegeven in de stad. Eindhovens Dagblad
 • Nederland en Vlaanderen zijn in 2016 gezamenlijk eregast op de Frankfurter Buchmesse. Ter gelegenheid hiervan presenteren het Mondriaan Fonds en Kunstenpunt (Flanders Arts Institute) een selectie van 32 recente en bijzondere kunst(enaars)boeken uit Vlaanderen en Nederland op de boekenbeurs, van 19 tot 23 oktober 2016. Mondriaanfonds

film

 • Het Cinekid Festival omvat alle aspecten van de media-industrie voor een jong publiek en biedt naast kwalitatieve media ook workshops en masterclasses waarin kinderen zelf aan het werk gaan. Met het thema Story Factory: Machines between software and hardware wordt er in het MediaLab dit jaar gekeken naar de manier waarop verhalen worden verteld en beleefd. Cinekid vindt plaats van 15 t/m 21 oktober 2016. Entertainment Business
 • Interview met de directeur van Cinekid Sannette NaeyŽ (1952), die begin 2017 afscheid neemt. Filmkrant, Cinekid
 • In en jaar dat gedomineerd werd door veilige oer-Hollandse boekverfilmingen, won op de slotavond van het Nederlands Film Festival in Utrecht de gedurfde multiculturele moza•ekfilm The Paradise Suite drie Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film, beste acteur en beste scenario. HP De Tijd, De Volkskrant
 • David Verbeek heeft de VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs 2016 ontvangen voor zijn ‘roadmovie door het onbewuste’, Full Contact. Nederlands Filmfestival
 • De Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF)  geeft Ester Gould voor haar documentaire A Strange Love Affair With Ego de KNF-prijs voor beste Nederlandse film.  Een documentaire van Zuidenwind Filmproducties, het Bredase productiebedrijf van Joost Seelen. Filmjournalisten
 • Het ontwikkeltraject Nieuwe film – voorheen One Night Stand – biedt beginnende regisseurs en scenaristen de kans een film te maken. Production designers Wilbert van Dorp en Elza Kroonenberg leggen uit hoe je heel veel doet voor weinig geld. Cinema.nl
 • Om beginnend filmtalent te stimuleren, zijn  de jaarlijkse NFF Studenten Awards en de Filmprijs van de Stad Utrecht uitgereikt. De in 2016 afgestudeerde beloftes die met een prijs naar huis gingen, zijn Tessa Pope, Alice Wong uit Eindhoven (Design Academy, Eindhoven ) en Charlotte Spronk. Regisseur Anna Peeters werd voor haar film De lengte van liefde verrast met de Filmprijs van de Stad Utrecht 2016, de prijs voor de beste debuutfilm van het jaar. Nederlands Film Festival , MissAliceWong
 • Regisseur Indra van ’t Hooft heeft de award Het Paradepaardje gekregen voor de film Dimension of None. Dat gebeurde tijdens de premire van de films die gemaakt zijn tijdens het project One Week Filmproject. De eerste vertoning van de films gebeurde tijdens het Nieuwe Filmers Festival in de Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch. Haar team ontving een geldprijs van 250 euro en een wildcard voor de competitie van het Eindhovens Film Festival.  Brabants Dagblad
 • De film ‘The Pain Body’, geinspireerd op het verhaal van de kopschoppers, was afgelopen weekend te zien bij Omroep Brabant. Zaterdag ging de film in premire in Amsterdam. Omroep Brabant
 • De jaarlijkse uitreiking van de Dutch Game Awards vond plaats tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Met de prijzen worden uitzonderlijke prestaties in de Nederlandse game-industrie extra onder de aandacht gebracht. De Kinect-game FRU van Through Games is de grote winnaar van de Dutch Game Awards. Entertainment Business

letteren

 • Waarom vragen kinderen (en volwassen) altijd maar ‘waarom’? Het antwoord is te vinden in kinderboeken, schrijft Coen Simon, schrijver en filosoof. ãAan onze verbeeldingskracht hebben we meer dan aan ons verstand.’ NRC
 • Op 27 september 2016 vond in Amsterdam de Boekman Salon plaats, dit keer in het teken van Young Adult literatuur. Het panelgesprek ging over de vraag of YA-literatuur bijdraagt aan leesbevordering en wie nu eigenlijk de doelgroep is of wat anderszins de verbindende factor is tussen de verschillende soorten YA-boeken. Een verslag. Boekman
 • De Vlaamse auteur Yves Petry (49) is artist in residence tijdens Tilburgs literatuur festival Tilt. Tilburg.com
 • Het smelt van de Vlaamse schrijfster Lize Spit is door de vijftienkoppige jury, bestaande uit de Hebban-redactie, recensenten en boekverkopers, overtuigend verkozen tot winnaar van de Hebban Debuutprijs 2016. Hebban
 • De website Het Katern gaat op 1 oktober online. De website zal verhalen brengen over Tilburg. Lezers betalen hiervoor door artikelen te kopen via Blendle. Deelnemende auteurs Diederik Stapel, Martijn Neggers, Anneroos Goosen, Rutger de Quay, Erik Hannema, Bart Smout en Janske van de Wal. Brabants Dagblad

muziek

 • De Nationale Opera en het Amsterdam Dance Event (ADE) slaan de handen ineen voor een spannend operaproject: Before Present, een voorstelling waarin het beste uit twee werelden samenkomt: hedendaagse opera en elektronische muziek. BUMA Cultuur

theater en dans

 • ‘Niemand zegt het hardop, maar we zijn tegenwoordig al blij dat er bij een toneelvoorstelling (al dan niet gesubsidieerd) in de provincie honderd mensen in een zaal zitten waar er meestal vijf tot zes keer zoveel in kunnen.’ Louis van Beek maakt zich zorgen over de publieke belangstelling voor theatervoorstellingen. Theaterkrant
 • De producties Roodhapje van Holland Opera, Creatures van het Balletorkest (i.s.m. ISH) en Zwier van Wervelwind zijn genomineerd voor de Young Audiences Music Awards, een aantal internationale prijzen voor de beste muziekproducties voor een jong publiek. Theaterkrant
 • Festival Circolo en Stichting Jeroen Bosch 500 vroegen het befaamde Canadese circustheatergezelschap Seven Fingers om een voorstelling te maken, ge•nspireerd op het werk van de beroemde schilder. Het resultaat is een prachtig plaatjesboek. De Volkskrant, Scenes
 • Johan Simons stopt in september 2018 als artistiek leider bij NTGent. Het Gentse stadstheater heeft te weinig geld voor zijn internationale plannen. Bianca van der Schoot, die met ingang van dit seizoen artistiek leider van het Ro Theater in Rotterdam zou worden, ziet af van die functie. In de nieuwe constructie van het stadsgezelschap is geen plaats meer voor deze functie.   TheaterkrantDe Volkskrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • De voorbije week vond het vervoer en de installatie plaats van de laatste drie kraggen naar PIER+HORIZON, het 7e landschapskunstwerk van Flevoland, van kunstenaar Paul de Kort. Publiek gemaakt
 • De Van Abbestichting schreef een ontwerpwedstrijd uit voor een kunstwerk voor Philipsarbeiders bij Glaspoort Strijp-S. Studenten van de Boxtelse vestiging van SintLucas konden een ontwerp insturen. Rens Vos  nam de oude pilaren van de poort als uitgangspunt. In oktober wordt het onthuld. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Houben & Van Mierlo Architecten uit Eindhoven transformeerden 2 schuren in Amsterdam – Noord tot 2 woningen, een ervan met studio voor 2 fotografen. Dezeen
 • Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft onlangs het project Upcycling Gemert geopend. In de installatie wordt het afval van de naastgelegen champignonkwekerij omgezet in compost, brandstof en warmte. Het architectonisch ontwerp is gemaakt door Denkkamer architectuur & onderzoek uit Gemert. Architectenweb
 • Precious Plastic machines van ontwerper Dave Hakkens wordt ingezet om het afvalprobleem met plastic op te lossen. Hakkens ontwierp recyclemachines waarmee je afvalplastic kunt verwerken zodat je het weer als grondstof kunt inzetten. Willemijn Peeters noemt het ‘een kleinschalige oplossing die betaalbaar is en het probleem concreet mee aanpakt’. Sinds 2008 werkte Peeters voor diverse organisaties die zich richten op het verduurzamen van de maatschappij. Eindhovens Dagblad
 • De Tekenmeesters: een Eindhovens collectief dat het tekenen met de hand wil bevorderen. Het gezelschap bestaat uit vier enthousiaste tekenaars, als architect, ontwerper of illustrator betrokken bij het tekenvak, met gezamenlijke wortels op de TU/e. Het collectief doet mee aan The Big Draw. Eindhovens Dagblad
 • Henk Visch stelt grafiek en sculpturen ten toon in KEG Schijndel. Aanleiding voor deze tentoonstelling is o.a. de plaatsing van het beeld De Buurvrouw op de Markt tegenover de Glazen Boerderij in Schijndel. KEG
 • De documentaire Paolo Ventura, de verdwijnende man van regisseur Erik van Empel is  onderscheiden met de prestigieuze Prix Italia. De documentaire is een corproductie van het Uur van de Wolf van de NTR en van Zuidenwind Filmproducties, het Bredase productiebedrijf van Joost Seelen. BN – De Stem
 • Na in 2013 en 2014 twee seizoenen ‘Rebel’ in Nederland en Belgi‘ te hebben gespeeld, heeft cabaretier Leon van der Zanden het afgelopen jaar een film van zijn voorstelling laten maken door regisseuse Ellen van Kempen. Zij maakte eerder een film over zangeres Mattanja Joy Bradley. Eindhovens Dagblad
 • Rien Broere uit Roosendaal is al 25 jaar schrijver. BN – De Stem
 • ‘Dit is het eind, dit is het eindÉ’ zingen de drie spelers aan het begin van Hamlet, de voorstelling die het Eindhovense jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt maakte voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Muzikaliteit en humor typeren deze vlot vertelde en heldere versie van het stuk, die al in 2012 werd gemaakt en nu wordt hernomen. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Een hbo-student autonome beeldende kunst heeft weinig kansen op de arbeidsmarkt en verdient maandelijks zo’n 708 euro. Een verpleegkundige met hbo-v diploma verdient vijf keer zoveel. Bij de hbo-studies media, entertainment en management zou slechts 41 procent van de schoolverlaters weer dezelfde studie kiezen. Mensen met opleidingen als vormgeving, communicatie of muziek hebben vrijwel nooit een vaste baan.  Dit zegt arbeidsmarktdeskundige Michel van Smoorenburg van het UWV. Het UWV doet steeds meer onderzoek naar kansrijke beroepen en sectoren om werkloosheid te voorkomen. Algemeen Dagblad
 • Op 27 september werd in Maastricht  de European Opera Academy geopend, een samenwerkingsverband van dertien conservatoria uit twaalf Europese landen. De academie, een initiatief van het Conservatorium Maastricht, wil topstudenten op het gebied van opera en muziektheater helpen om hun talenten verder te ontwikkelen. Opera magazine
 • De beste jonge podiumtalenten van 2016. Aandacht voor de  afstudeerders van Fontys Tilburg (Musicaltheater, Academie voor Theater, Circusopleiding, Rockacademie) en Koningstheateracademie ‘s-Hertogenbosch. Mest

 

cultuureducatie en – participatie

 • Christiaan Weijts stelde onlangs voor om elke 18-jarige 500 euro te geven, ter besteding aan Europese kunst en cultuur. Dat heeft helemaal geen zin, reageert Evert Bisschop Boele. Investeer die 500 euro per 18-jarige liever in de ontwikkeling van goed kunstonderwijs op de basis- en middelbare school. lkca
 • Omdat vervoer vaak de grootste barrire voor scholen is om naar Amsterdam te komen, maakt het Rijksmuseum het sinds 2013 mogelijk dat klassen uit het primair onderwijs het museum gratis en makkelijk kunnen bereiken. Al 60.000 scholieren maakten gebruik van de Rijksmuseumbus. Dit project is nu verder uitgebreid voor het VMBO. Rijksmuseum
 • Het jaarverslag Platform Maker Education is gepubliceerd. Het platform ondersteunt de maker education beweging, verbindt verschillende onderwijstypes en sectoren en deelt kennis en informatie. Doel is:  leren en onderwijs te verbeteren, kinderen de kans te bieden uitvinder te worden en hun creatieve en technische vaardigheden te ontwikkelen. Waag
 • Tijdens het Kennisfestival Leren in Brainport 2016,  11 oktober in het Evoluon, Eindhoven,   is MU Play&Learn aanwezig met De Creatieve Code waarvan Kunstbalie co-producent is. Jurian Strik verzorgt de De Code Show en de tekenrobot van Studio Tast en Berry de Jong is ook aanwezig. Met de creatieve code werkt Kunstbalie in 2016 aan integratie van cultuureducatie met andere vakken. Kunstbalie
 • De komende maanden zijn er een aantal kunstenaars in het  Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch aan het werk als Artist in Residence.  Kunstloket JBZ is een project van  twee beeldend kunstenaars Ivo van den Baar en Nicole Driessens. Renee
Geen reacties

Geef een reactie