Trends & ontwikkelingen 4 september 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Het Festival Oude Muziek in Utrecht, drie productiehuizen en een negende jeugdgezelschap zullen vanaf 2017 weer rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerd worden. De aanpassing blijkt uit de Kamerbrief van minister Jet Bussemaker (PvdA) aan de Tweede Kamer waarin zij aangeeft dat zij moties die daarop aandrongen, zal overnemen. Het besluit zal ten koste gaan van subsidies aan andere festivals, jeugdgezelschappen en talentvolle makers. De gewijzigde Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020 is door het Ministerie van O, C & W. gepubliceerd. De brief wordt op 2 september in de Tweede Kamer behandeld. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Tweede Kamer
 • De podiumkunstenfestivals en NAPK trekken bij minister Bussemaker aan de bel, nu bekend is hoe zij het budget van 2,6 miljoen euro extra voor festivals in alle disciplines verdeelt. Van dit totale bedrag gaat slechts 610 duizend euro via het Fonds Podiumkunsten naar het grote aantal podiumkunstenfestivals. Ook de jeugdtheatergezelschappen zijn bezorgd. NRC ,Theaterkrant , NAPK , Theaterkrant , Cultureel persbureau
 • Uit de Kamerbrief over moties Uitgangspunten Cultuurbeleid blijkt dat minister Bussemaker nieuwe afspraken met onderwijs, cultuursector en overheden over een breed kader voor cultuureducatie maakt. Dit kader beslaat zowel het onderwijs als het lokale voorzieningenniveau en legt de verantwoordelijkheden en de inzet van de betrokken partijen vast. lkca
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer haar reactie op de brief van de Eerste Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020. Rijksoverheid.nl
 • Wie naar het theater of museum wil, betaalt in Amsterdam veel minder dan in andere steden. In totaal krijgt de stad 118 miljoen euro cultuursubsidie, wat neerkomt op 145 euro per Amsterdammer. In ‘s-Gravenhage is dat 81 euro per inwoner en in Rotterdam 41 euro. Regeringspartijen VVD en PvdA eisen daarom dat verantwoordelijk minister Jet Bussemaker een onderzoek naar het verschil laat doen. NU.nl
 • Het Paradisodebat vond afgelopen zondag voor de dertiende keer plaats ter afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam. Politici en kunstwereld spraken over de relatie tussen cultuur, samenleving en politiek. De Volkskrant , Kunsten’92 , Cultureel persbureau
 • Kunst : het beste middel tegen blikvernauwing. Samenvatting van de lezing ‘Uw publiek is mijn publiek’ die Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, uitsprak tijdens het Paradisodebat 2015 van Kunsten ’92. NRC
 • Bas Heijne (filosoof en publicist), Eric de Vroedt (aankomend artistiek leider Nationale Toneel) en Pascal Gielen (hoogleraar kunstsociologie en cultuurpolitiek) gaan op 7 september met elkaar in gesprek over de rol van de (podium)kunsten in een veranderende samenleving, ieder vanuit hun eigen visie op dit onderwerp. Boekman
 • Een groep Nederlandse cultuurfondsen vraagt in een brief aan de Eerste Kamer nog eens kritisch te kijken naar de voorgestelde Erfgoedwet. Die verschaft Nederlands erfgoed onvoldoende bescherming, legt Martijn Sanders, voorzitter van Vereniging Rembrandt, uit. De Volkskrant
 • Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de overdracht van 29 monumentencomplexen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Rijksoverheid.nl
 • Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, krijgen 18 rijksmonumenten een bijdrage voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker van het Ministerie van OCW stelt hiervoor de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidies zullen worden uitbetaald door het Nationaal Restauratiefonds. Vanmorgen werd de subsidie beschikt voor onder meer een ‘duurzame’ samenwerking tussen Hortus Botanicus en de Hermitage in Amsterdam. Nationaal Restauratiefonds
 • Aanbesteden in de bouwwereld blijft een heikel punt. De artikelen van Rudy Uytenhaak in De Architect en De Volkskrant leidden tot een serie vragen van Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de ministers Kamp en Blok van EZ en BZK. Kamp antwoordde vorige week. Samengevat stelde hij dat de aanbestedingsregels adequaat zijn. Bij problemen kunnen opdrachtnemers naar de Commissie van Aanbestedingsexperts of de rechter stappen. De Architect vroeg Cilly Jansen van Architectuur Lokaal om een reactie. De antwoorden van minister Kamp zijn teleurstellend, vindt de branchevereniging van architectenbureaus De Architect ,BNA
 • Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de 2e evaluatie van die wet. Rijksoverheid.nl
 • Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) over het bericht ‘Arbeidswet bedreigt Nederlandse speelfilms’. Filmproducenten en -distributeurs maken zich zorgen over de plannen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de beleidsregels aan te passen die het mogelijk maken ontheffing te krijgen voor kinderarbeid. Rijksoverheid.nl , Holland Film Nieuws
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de planning van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst. Ook gaat hij in op enkele onderwerpen die met dit wetsvoorstel verband houden. Producenten en andere partijen buiten de publieke omroep zijn niet langer afhankelijk van de erkende omroepen. Voor het eerst komt er voor buitenproducenten de mogelijkheid om direct programmavoorstellen in te dienen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Rijksoverheid.nl , De Volkskrant
 • Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst. Rijksoverheid.nl
 • De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). In dit ‘voorstel voor een slagvaardige en effici‘nte regionale publieke omroep’ geeft ROOS invulling aan de opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro en de daaruit volgende herschikking in de organisatie van de regionale omroepen. De raad is voorstander van een sterke en onafhankelijke regionale omroep en ziet kansen voor de toekomst. Toch legt hij andere accenten dan ROOS. Raad voor Cultuur
 • De provincies vragen aandacht voor zorgvuldige invulling van regionale omroepenfunctie in toekomstig mediabestel. IPO
 • Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2015-2017, Limburg Culturele Werkplaats, aan Provinciale Staten voorgelegd. Een deel van de middelen die oorspronkelijk opzij waren gezet voor Maastricht Culturele Hoofdstad worden ingezet voor Limburg-brede cultuurinvestering. Er zijn vier belangrijke inhoudelijke speerpunten geformuleerd: talentontwikkeling, cultuureducatie (bijvoorbeeld het Masterplan Muziekonderwijs DOOR!), creatieve industrie (waaronder film) en de verbinding tussen cultuur en leefbaarheid. Limburg.nl
 • Splendor, Renzo Martens en Ivo van Hove en Jan Versweyveld zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2015, de belangrijkste kunstprijs van de hoofdstad. Het Parool
 • De gemeente Rotterdam heeft Kees Weeda als extern begeleider aangesteld om de culturele instellingen bij het Museumpark beter met elkaar te laten samenwerken. De opdracht komt voort uit de discussie over een nieuw depot voor Museum Boijmans Van Beuningen in het park. NRC
 • De kunst in de openbare ruimte van Rotterdam staat te verkommeren. Soms is het zo erg dat bewoners zelf het initiatief nemen om deze kunst te adopteren. Ook zijn er kunstenaars die kunstwerken zelf onderhouden die zij in opdracht van de gemeente of een gemeentelijke dienst hebben gemaakt. Een Vandaag

noord-brabant

 • Sinds 21 mei is Henri Swinkels gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant. Op 29 augustus had hij er 100 dagen op zitten. De relatief onbekende binnen Gedeputeerde Staten heeft zich naar eigen zeggen snel moeten ori‘nteren in wat de provincie doet en wat dat binnen Brabant bijzonder maakt: ‘Het was een enorme stap van volksvertegenwoordiger naar bestuurder.’ Een interview. Mestmag
 • Begin 2016 brengt bkkc de tweede editie van de Monitor professionele kunsten uit. Het doel van de Monitor is om facts & figures te bieden over de professionele kunsten in Brabant en zo een beeld te schetsen van de trends en ontwikkelingen. bkkc
 • “Zoals het circus bij Nederland hoort, hoort Circus Herman Renz bij Brabant. En daarom moeten we het opnemen in het Brabantse erfgoedbeleid”, zo vindt Statenlid Marcel Deryckere van het CDA. Om dit voor elkaar te krijgen dient het CDA vrijdag 4 september een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Omroep Brabant
 • De jury van de Brabantse Dorpen Derby is begonnen met het bezoeken van de 9 finalisten. Bij het openluchttheater in Nispen wordt al eerste een kijkje genomen. Omroep Brabant
 • Tijdens de European Social Innovation Week organiseren BrabantKennis en het PON een werksessie over het geluk van de Brabander. ‘Geluk met een zachte G’ is de titel van de zoektocht naar het Bruto Regionaal Geluk van Brabant. Met deze zoektocht willen BrabantKennis en het PON de komende tijd in de provincie-Noord-Brabant een impuls geven aan het debat over een nieuwe economie en daarmee een nieuwe kijk op Brabant. PON

grote brabantse gemeenten

 • De nieuwe coalitie in Breda stopt vier miljoen euro in een fonds om een aantal ambitieuze projecten in de stad die nu niet van de grond komen, nieuw leven in te blazen. BN – De Stem
 • Breda moet zichzelf beter in de markt zetten en het nieuwe stadsbestuur heeft wel een idee hoe dat de komende jaren gaat gebeuren. Door middel van het ‘Verhaal van Breda’ moet de stad richting krijgen. Onderdeel van dat verhaal zouden de onderwerpen dj-stad, topsportevenementen en de bourgondische aard van de stad wel eens kunnen zijn. Omroep Brabant
 • Het werk van beeldend kunstenaar Peter Struycken op station Breda, blijft mogelijk toch behouden. Dat laat wethouder Selcuk Akini weten in een brief aan de gemeenteraad. De wethouder meldt dat hij in overleg met Struycken en de architect van het nieuwe station gesprekken heeft gehad over het behoud van de zwart-witte kunstwerken. Het patroon van het tegelwerk was kenmerkend voor het werk van de in Gorinchem woonachtige kunstenaar. Breda vandaag , BN – De Stem
 • Beknot door gemeentelijke regelgeving en geconfronteerd met een koopcontract waarvoor – volgens hem – geen financier te vinden is, geeft Hein van Stiphout van jazzclub Fifth NRE eind 2015 de gebouwen terug aan de gemeente Eindhoven. Van Stiphout weigert het risico op zich te nemen voor het eventueel saneren van de bodemvervuiling. De gemeente hoopt nog met de initiatiefnemer te kunnen praten over een oplossing, maar die zegt er ‘klaar mee te zijn’. De jazzclub met een bierbrouwerij, restaurant en podium voor live muziek had dŽ trekker moeten worden van het bijzondere ontwikkelingstraject voor het hele NRE-terrein. Momenteel is Fifth beperkt open voor publiek en worden er regelmatig besloten feesten gehouden. Hoe nu verder met het NRE terrein? Eindhovens Dagblad , e52.nl
 • De nieuwe Eindhovense Stichting Cultuur gaat per 1 september een deel van het Designhuis huren. Zo snel mogelijk komt daar ook een spreekuur voor mensen uit de culturele sector. Ook openbare cultuurdebatten zullen er plaatsvinden. Het eerstvolgende is maandag 7 september. Eindhovens Dagblad
 • Nog dit jaar komt er duidelijkheid over de mogelijkheid om weer vier monumenten uit het Eindhovense gemeente-eigendom te verkopen. Momenteel wordt onderzocht wat de gebruiksmogelijkheden zijn. Afgelopen jaar weren al vier panden verkocht. Met de opbrengst werden zeven monumenten die de gemeente niet kwijt wil of kan, opgeknapt. Een daarvan, de Collse watermolen, is klaar. Daar presenteerde wethouder Mary-Ann Schreurs donderdag een klein (foto)boekje over het onderhoudsfonds monumenten. Eindhovens Dagblad
 • De leden van de vakjury, die een ontwerp voor woningbouw aan het Marconiplein in Eindhoven gaat kiezen, zijn bekend. Ook het publiek krijgt tijdens de Dutch Design Week de kans zijn zegje te doen over het project De Bakermat. Vrijdag 23 oktober wordt dan bekend welk van de twee ontwerpen gekozen wordt. Dat gebeurt tijdens de uitreiking van de Dirk Roosenburgprijs voor architectuur in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het H2O Festival in Helmond duurt dit jaar een dag korter dan bij de eerste editie in 2014. De vrijdag is geschrapt. Dat heeft alles te maken met de financi‘n. Bedroeg de gemeentelijke subsidie in 2014 nog 53.668 euro, dit jaar krijgt de organisatie 27.183 euro overgemaakt. Het H2O Festival ontstond uit de fusie van Jazz in Catstown en Artimond. Eindhovens Dagblad
 • Behandel stadskantoor-1 als ware het een monument. Die oproep doen ruim 70 Tilburgse prominenten aan de gemeenteraad in Tilburg. Brabants Dagblad
 • De nieuwe eigenaar van Villa Vredelust in Tilburg is zijn beloften voor spoedige restauratie van het rijksmonument opnieuw niet nagekomen. Dat blijkt uit een notitie van de Tilburgse wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, Monumenten). Brabants Dagblad
 • Een oplossing voor de ernstige lekkage in de kelder van voormalig theater Midi in Tilburg is nog niet in zicht. “We willen er dit jaar wel uitkomen met de gemeente”, zegt mede-eigenaar Joris Duijsters. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Bergse wethouder spreekt denigrerend over kunstwerk, maar biedt excuses aan. Hij geeft daarna ambtenaren de schuld voor de problemen met het beeld. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Als het aan de BSD-fractie ligt, keren muzikanten terug in het straatbeeld van de Bergse binnenstad. Raadslid Peet Bakx vraagt het college van burgemeester en wethouders of het mogelijk is de algemeen plaatselijke verordening (apv) zo aan te passen dat straatmuzikanten hun kunsten weer mogen laten horen. BN – De Stem
 • Het voormalige Rabobankgebouw in het centrum van Best wordt verbouwd tot een Cultuurbank en er komt een doorgang tussen de huidige bibliotheek/CultuurSpoor. Daarmee is de Culturele Hotspot (een plek in het centrum van Best waar het bruist van culturele activiteiten) eindelijk een feit. De bedoeling is dat deze Culturele Hotspot op 1 januari 2016 gerealiseerd is. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe muziekaanbieder Podium4All in Boxtel krijgt concurrentie. Achttien oud-docenten van het failliete MIK slaan de handen ineen en gaan als collectief verder. Brabants Dagblad
 • Negen oud-docenten van de opgeheven cultuureducatiestichting CAN in Nuenen gaan als zzp’ers verder onder de nieuwe naam Atelier Van Gogh. Dat betekent dat cursusgroepen in onder meer tekenen, schilderen en grafiek blijven bestaan. Eindhovens Dagblad
 • De stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM) heeft een nieuw bestuur, dat een andere koers uit moet zetten: meer cultureel ondernemerschap om de centra zowel inhoudelijk als financieel beter te laten renderen. Brabants Dagblad ,
 • Wie weet wordt de Osse binnenstad over een jaar opgefleurd met een wand van moza•ek van vijf bij vier meter. En als het doorgaat komt daar in het najaar van 2016 ook een internationale expositie van moza•ekkunst bij. Een heus Moza•ekfestival dus. Het idee dingt nu mee naar de ‘Verzilver-je-ideeprijs’ van het VSBfonds. Brabants Dagblad
 • Enkele jaren nadat het moest wijken voor de aanleg van de fietsstraat, keert een kunstwerk van Ton Maria Nijhof terug in het straatbeeld van Oss. Brabants Dagblad
 • Gemeente Roosendaal heeft geen visie op cultuurbeleid, volgens Jaap Pleij. Dichtbij.nl/roosendaal
 • Het Mondriaanhuis Uden, het nieuwe centrum voor cultuureducatie, is een mooi voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Dat zei wethouder Matthie van Merwerode bij de onthulling van het nieuwe logo op de gevel van de bibliotheek. Het Mondriaanhuis Uden neemt de taken over van MIK. Brabants Dagblad
 • Acht oude Veldhovense panden krijgen definitief geen monumentale status. Het college van B en W blijft bij het standpunt dat het hierover eerder al innam. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor cultuurbehoud, kaartte dat aan bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Die boog zich vorige maand over de zaak en oordeelt nu dat de gemeente de panden niet als monument hoeft aan te wijzen. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • In het onlangs verschenen boek ‘Pieken en Dalen in de Creatieve Industrie’ van Frits Grotenhuis wordt een oproep gedaan om het huidige topsectorenbeleid te continueren, maar wel met de nodige aanpassingen. In dit boek wordt voor het eerst een integraal overzicht gegeven van de creatieve industrie in Nederland over de periode 2003-2015. BNA
 • Architecten moeten naast creatief ook ondernemend zijn. Ondernemerschap gaat over het zien van kansen en het benutten van die kansen om uiteindelijk waarde te cre‘ren. Architecten lijken hiervoor de juiste competenties te hebben: ze zijn creatief, eigenwijs en denken out of the box. Toch beschouwen ze ondernemen vaak als nevenactiviteit. Gastblog van Bente Lieftink, promovenda Radboud Universiteit, en betrokken bij futurA, dat regelmatig living lab sessies organiseert om de wetenschappelijke bevindingen over de toekomstige rol van de architect te koppelen aan inzichten uit de praktijk. BNA
 • Guus Beumer, directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, heeft 29 keer met overheidsgeld een opdracht gegund aan het bedrijf van zijn partner. Overal waar Beumer sinds 2001 als curator of directeur de scepter zwaaide, gingen opdrachten naar EventArchitectuur, het bureau van levenspartner Herman Verkerk. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam juist heeft gehandeld bij het geven van een opdracht aan de levenspartner van directeur Guus Beumer NRCQ , NRC , Cultureel Persbureau
 • Ook in 2015 verwachten musea meer bezoekers dan in het jaar daarvoor. In 2015 worden ruim 38 miljoen bezoekers verwacht, dat is 6% meer dan vorig jaar. Deze stijging komt vooral door hogere bezoekersaantallen van de ‘grotere’ musea in Noord-Holland. De Top 10 musea zijn goed voor 24% van het totaal museumbezoek. EM-Cultuur
 • Het Rijksmuseum wil twee schilderijen van Rembrandt kopen. Het gaat om de in 1634 geschilderde huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, dochter uit een Amsterdamse elitefamilie. De doeken zijn van de Franse familie Rothschild en kosten samen 160 miljoen euro! Dat is bijna twee keer zovee

  cultuurmarketing

  • Op zondag 6 september houdt cultureel Eindhoven traditiegetrouw open dag tijdens Hallo Cultuur! Eindhovens Dagblad
  • De Engelse startup Jellybooks verzamelt lezersgegevens in ePubs voor uitgevers. Inct.nl
  • Hoe maak je studenten warm voor een klassiek concert? Met het programma Spicy Classics, denken ze bij philharmonie zuidnederland. Het idee is om klassieke muziek te koppelen aan andere kunstvormen. “Het gevoel van Nirvana Unplugged.” Zuiderlucht
  • Het Nationaal Theaterfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseren half januari voor het eerst een Nederlands Theaterweekend. Gedurende drie dagen bieden meer dan vijftig Nederlandse theaters voorstellingen aan voor tien euro per kaartje. Cultuurfonds

  financiering

  • The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen Žn buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Deadline 5 oktober. TheArtofImpact
  • Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds organiseert voor het eerst een subsidieprocedure speciaal voor festivals. De financi‘le bijdrage is bestemd voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals die in Nederland plaatsvinden. Deadline 14 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in de MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: een voor een beeldend kunstenaar en een voor een ontwerper. Ontwerpers en beeldend kunstenaars worden opgeroepen om hiervoor een voorstel in te dienen. Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen gedurende de residency een eigen project of onderzoek uitvoeren dat gericht is op de verdieping van de eigen praktijk. Tegelijkertijd worden ze in staat gesteld om netwerken op te bouwen en zich te verdiepen in de Koreaanse kunst- en cultuursector. Deadline 2 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Zes interdisciplinaire teams van ontwerpers, wetenschappers, producenten en zorgprofessionals onderzochten de afgelopen maanden op drie zorglocaties in Amsterdam de verbetering van de leefomgeving van dementerenden. Simpele ingrepen in het interieur blijken indrukwekkende oplossingen te bieden. Het project betreft een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Cordaan. Kenmerkend voor het gehele traject is met name de werkwijze geweest: het feit dat het onderzoek door interdisciplinaire teams op locatie – namelijk in de zorginstelling – is uitgevoerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Een groot deel van de sluitingsdata van het Stimuleringsfonds voor 2016 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2016 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma’s, Meerjarige programma’s en Talentontwikkeling hebben ieder ŽŽn ronde.Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde onderzoeksbureau Urban Paradoxes een evaluatie uit van de Bijdrage Opdrachtgeverschap in de periode 2013 tot medio 2014. Dit heeft geleid tot een scala aan onderzoeksresultaten, waaruit onder meer blijkt dat het aantal gehonoreerde opdrachten de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen en dat de regeling extra middelen genereert voor de beeldende kunst. Tot en met juni 2015 zijn in totaal 73 opdrachten ondersteund, waarbij de opdrachtgevers uiteenlopen van musea en culturele instellingen, tot gemeenten, kerken, ziekenhuizen, scholen en een boerenbedrijf. Inmiddels is aan een van de aanbevelingen uit dit rapport gevolg gegeven: opdrachtgevers buiten de cultuursector hebben de mogelijkheid een ontwikkelbijdrage aan te vragen. Mondriaanfonds
  • In oktober zijn twee aanvraagrondes voor instellingen die willen samenwerken. Musea met plannen voor duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen aanvragen voor een Bijdrage Samenwerking Musea. Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse instellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden kunnen een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen aanvragen. Mondriaanfonds
  • Tot en met 2 oktober 2015 kunnen beeldend kunstenaars en bemiddelaars zich bij het Mondriaan Fonds aanmelden voor een werkperiode in een van de tijdelijke buitenlandateliers. Het fonds biedt in samenwerking met DutchCulture/Trans Artistsdesk in 2016 werkperioden aan in Libanon, Albani‘ en Zuid-Afrika. Het gaat om de ateliers: Ashkal Alwan (Beiroet), TICA (Tirana) en Joburg Now (Johannesburg). Mondriaanfonds
  • Tot 13 september kun je als beeldend kunstenaar, fotograaf of ontwerper een rentevrije lening aanvragen voor een project. Een lening kan worden gebruikt voor de project- en productiekosten van bijvoorbeeld een expositie in binnen- of buitenland, een presentatie op een beurs, een publicatie, film, video of installatie, voor apparatuur en gereedschap of voor een nieuwe website om werk te presenteren en archiveren. Materiaalfonds
  • Tussen maart en juli is in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de infrastructuur voor talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector. Doel was het inventariseren van het huidige aanbod en het in kaart brengen van behoeften in de sector. Aanleidingen voor het onderzoek zijn de bezuinigingen op de infrastructuur voor talentontwikkeling, de aangekondigde be‘indiging van de financiering van het Mediafonds per 2017 en het onder invloed van digitalisering en internationalisering voortdurend veranderende landschap waarbinnen de AV-sector opereert. Filmfonds
  • Met maar liefst tien films, inclusief een aantal minoritaire coproducties, is Nederland prominent aanwezig op de komende editie van het Toronto International Film Festival (TIFF, 10-20 september). Filmfonds
  • De NPO, CoBO, het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsproject ontwikkeld: Teledoc Campus. Doel van het project is om teams van jonge regisseurs Žn producenten de gelegenheid te bieden ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop – waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. De films worden begeleid, ontwikkeld en gefinancierd door de NPO/publieke omroepen, CoBO, het Mediafonds en het Filmfonds. Indiendatum : 1 oktober. Filmfonds
  • Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. Deadline 15 september. Letterenfonds
  • De Regeling Digitale Literatuur stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit en staan hierbij voorop. Tot en met 16 oktober 2015 kunnen bij het Letterenfonds aanvragen worden ingediend, namelijk voor projecten en interdisciplinaire talentontwikkeling. Het fonds heeft inmiddels de beschikbare subsidiebedragen en -plafonds gepubliceerd. Voor projecten is per kalenderjaar een budget van € 75.000 beschikbaar, waarbij het maximale bedrag per aanvraag € 20.000 bedraagt. Voor talentontwikkeling is het budget per jaar € 60.000 en een maximale bijdrage € 10.000. Letterenfonds
  • Voor de inzet van de incidentele middelen voor talentontwikkeling in de cultuursector, sloot het Fonds Podiumkunsten aan bij de bestaande nieuwe makers-regeling. Organisaties die eerder positief waren beoordeeld in het kader van deze regeling, konden dit voorjaar een plan indienen voor een eenmalige extra bijdrage om beginnende makers te ondersteunen. Op ŽŽn na hebben alle organisaties een aanvraag ingediend. Zij ontvangen in totaal een subsidie van ruim € 1,8 miljoen. Fonds Podiumkunsten
  • In de afgelopen periode zijn er binnen diverse regelingen van het Fonds Podiumkunsten aanvragen gehonoreerd. Dit geldt voor de regelingen : Subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP), Productiesubsidie, Opdracht theatertekst, Opdracht compositie of libretto, en Subsidie programmering nieuw festival. Fonds Podiumkunsten
  • De uiterste indiendatum van de regeling Opdracht compositie of libretto van het Fonds Podiumkunsten is 30 september . De regeling heeft als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
  • De uiterste indiendatum van de regeling Reeks Opdrachten en libretto van het Fonds Podiumkunsten is 30 september. De regeling heeft als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
  • Poppodium 013 in Tilburg gaat in beroep voor subsidie van het Fonds Podiumkunsten. “We zijn in gesprek met het fonds, want er zijn aannames gedaan bij de beslissing die niet kloppen, het gaat om kleine puntjes. Er komt nu een hoorzitting. Ik ben er niet zo bang voor dat ons verzoek ook dan wordt afgewezen”, zegt directeur Frens Frijns. Entertainment Business , Brabants Dagblad
  • Fonds 21 roept professionele muziekinstellingen, festivals, podia en ensembles/musici op tot het indienen van voorstellen voor de programmaregeling Toekomstmuziek! Met deze Open Call wil Fonds 21 projecten stimuleren die actuele muziek meer bekendheid geven bij een breder, met name jonger publiek. Voor Toekomstmuziek! is een budget beschikbaar van € 250.000. Fonds 21
  • De creatieve industrie is een economische sector waarvoor binnen de Europese Unie (EU) aandacht is. De Europese Commissie (EC) ondersteunt en financiert deze sector op verschillende manieren. Er zijn drie belangrijke EU fondsen voor de creatieve industrie. RVO.nl
  • Via Creative Europe ontvingen Nederlandse culturele organisaties bijna twee miljoen ondersteuning voor Slate Funding, Video Games, literaire vertalingen en talentuitwisseling. DutchCulture
  • Internationaal Kortfilmfestival Leuven (IKL) en Go Short – International Short Film Festival Nijmegen gaan samen fungeren als gatekeeper voor Euro Connection (2016), het grootste en belangrijkste coproductieplatform voor korte films in Europa. Euro Connection heeft als doel coproductie van korte films binnen Europa te bevorderen. Deze internationale coproductiemarkt voor de korte film vindt jaarlijks in februari plaats op het Clermont-Ferrand International Short Film Festival in Frankrijk. Mediadesk Nederland
  • Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar. Cultureel Erfgoed
  • Renzo Martens is de veertiende winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. Martens (1973) is een Nederlandse kunstenaar en documentairemaker die door de jury werd voorgedragen omdat in zijn kunst de sociale, politieke en economische impact van technologie op de samenleving centraal staat. De prijsuitreiking vindt plaats op 5 november 2015 in de Bergkerk in Deventer. Witteveen+Bos
  • Uit 475 inzendingen heeft de jury van de Van Landschot Kunstprijs 12 werken geselecteerd. Deze 12 werken en kunstenaars worden aan het publiek gepresenteerd op hun Internetsite. De vraag aan het publiek is om te stemmen op ŽŽn van de 12 genomineerde werken. Uit de vier werken met de meeste stemmen zal de jury een winnaar kiezen. Van Lanschot Kunstprijs
  • Dezeen constateert een toename van financiering van (architectuur)projecten in de openbare ruimte door middel van crowdfunding. Dezeen
  • Sinds september 2011 ondersteunt bkkc crowdfunding projecten van professionele makers en instellingen in Brabant. Als een van de eerste cultuurinstellingen in Nederland proberen wij langs deze weg het publiek te betrekken bij het mogelijk maken van bijzondere culturele projecten. En dat werpt zijn vruchten af. Inmiddels staat de teller op bijna 100 geslaagde projecten. bkkc

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Gebouwen die hun functie verliezen, krijgen te snel het predikaat ‘onbruikbaar’. Daarin moet verandering komen, zegt architect en stedenbouwkundige Floris Alkemade. Hij is vanaf 1 september Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. College van Rijksadviseurs
  • Het renoveren van oude schoolgebouwen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig is zeer goed mogelijk blijkt uit ervaringen in Haarlem en Breda. Binnenlands bestuur
  • Steeds meer bedrijven en zelfstandigen ontdekken de waarde van groen en ruimte. Initiatieven als Seats4Silence en KantoorKaravaan bieden daarom werkplekken aan op het platteland, bij de boer of zelfs in natuurgebieden. ruimtevolk

  beeldende kunst

  • Curator Wim Melis van Fotofestival Noorderlicht vroeg zich af hoe fotografeer je het Internet, iets dat nauwelijks te fotograferen valt? Dat wil zeggen: hoe fotografeer je de continue stroom dataverkeer in de lucht? En hoe leg je de virtuele samenleving op internet vast, terwijl die zich niet op ŽŽn fysieke plek bevindt? Het festival duurt tot 11 oktober. Trouw
  • Met recht kan men zich afvragen of de locatie van de expositie, een barok bos, zich voor een uitgangspunt als hedendaagse kunst en sociale kritiek leent, zegt curator Chris Driessen. De 5e editie van Lustwarande in Tilburg heeft als rode draad de sociale kritiek die in de werken besloten ligt, waarbij uitingen van hoop over de toekomst afgewisseld worden met uitingen van twijfel over de vooruitgang met verrassende beelden. Metropolis M , Omroep Brabant
  • Verzamelaarsechtpaar Aad en Hans van Zelst schrijft boek over vriendschap met Bossche kunstenaar Leon Adriaans. Brabants Dagblad

  film

  • Het Nederlands Film Festival (NFF) staat de 35e editie stil bij de internationale reikwijdte van de Nederlandse film en zijn makers in het hoofdthema Grenzeloos Nederlands. Nederlands Film Festival
  • De nominaties voor de Gouden Kalveren zijn bekend. De belangrijkste Nederlandse filmprijzen worden voortaan niet toegewezen door een jury, maar door vakgenoten. De Volkskrant , De Filmkrant
  • Het B-Movie, Underground & Trash Film Festival, kortweg BUTFF, vindt voor de tiende keer plaats in Breda (2 t/m 6 september). De jubileumeditie focust op films die om uiteenlopende redenen ooit verboden zijn geweest. De Filmkrant
  • 130 titels telt het festival Film by the sea Hoe daaruit een kijkschema te destilleren? Je kunt zelf puzzelen, gokken en hopen. Maar je kunt ook op filmspreekuur gaan bij festivaldirecteur Leo Hannewijk om advies. De Filmkrant
  • EYE heeft zich aangesloten bij ARTtube, het online videokanaal van musea uit Nederland en Belgi‘. EYE

  letteren

  • Schrijfster Ni–a Weijers heeft de Opzij Literatuurprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs van het feministische blad, voor haar roman De Consequenties. ‘Weijers wisselt op volstrekt vanzelfsprekende wijze bravoure, ernst, ironie en absurdisme af. Het maakt De Consequenties onweerstaanbaar’, vond de jury. Weijers krijgt 5000 euro. De Opzij Literatuurprijs mag best wat feministischer worden, vindt Thomas Veen. NRC , NRC
  • De shortlist van de jaarlijkse Thea Beckmanprijs, de prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar, is bekend. Historiek
  • Vijf vrouwelijke dichters zijn genomineerd voor de Hugues C. Pernathprijs 2015. Tzum.info
  • Sinds vorig jaar is De Nacht van de Po‘zie terug in de Grote Zaal van het (vernieuwde) TivoliVredenburg. In de nacht van 19 september a.s. treden er 21 dichters op. Bijzonder is de aanwezigheid van de inmiddels overleden Rogi Wieg. Zijn voordracht is voor zijn overlijden bij hem thuis opgenomen. Literair Nederland
  • Er zijn drie dichters genomineerd om de nieuwe Stadsdichter van Eindhoven te worden. De huidige stadsdichter, Merel Morre, heeft dat bekend gemaakt op Twitter. De genomineerden zijn Griet Menschaert, Nienke Esther Grooten en Wen van der Schaaf. Studio040
  • Na 10 jaar is het literaire weblog De Contrabas gestopt. De Contrabas

  muziek

  • Van 17 t/m 25 oktober is de Dutch Design Week in Eindhoven. Dit jaar komt de DDW ook met een muziekprogramma, een samenwerking tussen Dutch Design Week, de Effenaar en boekingsbureau Friendly Fire waarvan 3voor12 partner is. Het programma is bekend. 3voor12.vpro.nl
  • De Koningstheaterakademie Žn de Cabaretfirma uit ‘s-Hertogenbosch organiseren avonden met 10 nieuwe liedjes over Jeroen Bosch. Omroep Brabant , Brabants Dagblad

  theater en dans

  • Het Nederlands Theaterfestival (TF) in Amsterdam is begonnen. Een jury selecteert de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen die opnieuw te zien zijn aan het begin van een nieuw seizoen. Ook de beste jeugdvoorstellingen zullen te zien zijn tijdens: TF Jong. Tijdens het festival wordt het groot podiumkunstendebat gehouden. Scenes , Nederlands Theaterfestival , Scenes
  • De Staat van het Theater 2015 is tijdens het Nederlands Theaterfestival uitgesproken door regisseur Ola Mafaalani, sinds 2009 artistiek en algemeen directeur van het Noord Nederlands Toneel. In de Staat van het Theater geven prominenten uit de theaterwereld hun visie op actuele ontwikkelingen binnen en buiten de theatersector. Ze riep de aanwezige theatersector op om invloed te nemen en het geweten van de samenleving te worden. Tijdens haar speech liet ze een groep van ruim honderd vluchtelingen het toneel opkomen, muzikaal begeleid door de Eef van Breen Group. Nederlands Theaterfestival , De Volkskrant
  • De tweede editie van theaterfestival Best of the Fest, vanaf donderdag in het Parktheater in Eindhoven, staat bijna geheel in het teken van Cataloni‘. Behalve publieksvoorstellingen zijn er ook besloten lezingen, workshops en andere ‘leerprogramma’s’ voor Brabantse makers door Catalaanse makers. Deze Best of the Fest-nieuwe-stijl is een pilot. “Oorspronkelijk wilden we het festival tweejaarlijks houden, maar in deze opzet elk jaar.” Of dat doorgaat, weet het Parktheater na 8 september. Dan is er een pitch bij Brabant-C. Eindhovens Dagblad
  • Het afgelopen theaterseizoen vonden er meer verschuivingen van de macht plaats. Zes grote toneelgezelschappen kregen nieuwe artistiek leiders – die allen rond de veertig zijn – en ook bij festivals en in het jeugdtheater zette de verjonging door. Hoofdredacteur Simon van den Berg van Theatermaker over generaties. Een persoonlijk relaas over confrontaties en solidariteit . Theaterkrant
  • Toneelschrijvers Marjolein Bierens, Freek Mari‘n en Jibbe Willems maken kans op de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015. De jaarlijkse prijs van tienduizend euro wordt toegekend aan de schrijver van de beste toneeltekst van het afgelopen seizoen. De uitreiking vindt plaats tijdens de Dag van de Toneeltekst op het Nederlands Theater Festival op 5 september. Theaterkrant
  • Mansholt van Tjeerd Bischoff is genomineerd voor de vijfjaarlijkse Prijs voor Podiumteksten van de Koninklijke Academie van de Nederlandse taal- en letterkunde. De academie nomineert elk jaar een kanshebber. De prijs wordt in 2017 uitgereikt. Theaterkrant
  • Johan Doesburg krijgt de Prijs van de Kritiek 2015. De verzamelde Nederlandse theatercritici verlenen hem deze eer voor zijn hele oeuvre en specifiek voor de voorstelling Genesis, die eerder dit jaar zijn afscheid markeerde bij het Nationale Toneel. Theaterkrant
  • Het National Centre for Performance Arts (NCPA) heeft twee nieuwe partners gevonden waarmee de stichting het komende jaar gaat samenwerken. De NCPA stimuleert een duurzame en gezonde carrire voor dansers en topsporters. Om dit doel te bereiken gaan ze samenwerken met de afdeling Orthopedie van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en de Vereniging voor Dansonderzoek. Dans magazine

  kunst in de openbare ruimte

  • Landschapsarchitect Adriaan Geuze, die het Stationsplein voor CS Rotterdam ontwierp, wil dat het kunstwerk van Olafur Eliasson, vijftigtal meter verderop, naar de zijkant van het plein, zijn plek krijgt. Trouw , De Volkskrant
  • Op de rotonde ‘de kweekvijver’ op de Franciscusweg in Heerlen heeft de gemeente samen met Signe (kuS) een kunstproject opgezet dat leerlingen van het nabij gelegen Bernardinuscollege betrekt bij de invulling van een wisselend kunstwerk. Ditmaal is gekozen voor het kunstwerk Rollator van architect en voorzitter van kunstencentrum Signe Jules Beckers. De reusachtige rollator verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad. De Architect
  • De rechter in ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat de klagers het kunstwerk naar De aardappeleters van Van Gogh niet vanuit hun woning kunnen zien en dat ze daarmee geen persoonlijk belang hebben bij de plaatsing. Hun bezwaar werd daarom niet-ontvankelijk verklaard. Eindhovens Dagblad
  • Alle acht beelden van de Nijntje Art Parade zijn van straat gehaald uit voorzorg tegen vandalisme. Ze zijn nu te zien in de tuin van het Centraal Museum Utrecht. De tuin staat overdag onder toezicht en is ’s nachts afgesloten. De Volkskrant
  • Bedreigingen zorgen ervoor dat kunstwerk van Herma Heikens is verwijderd van expositie tijdens manifestatie Noorderzon. Stichting SIGN trekt vervolgens alle kunstwerken terug. Dagblad van het Noorden , Noorderzon , Metropolis M
  • Publicatie biedt een overzicht van kunstwerken in de kerkelijke ruimte uit de periode 1990-2015. 8weekly

  Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Architectenbureau De Twee Snoeken uit ‘s-Hertogenbosch heeft de aanbesteding voor de herhuisvesting van het klantcontactcentrum van de gemeente Nijmegen gewonnen. De zogeheten Stadswinkel wordt ondergebracht in een pand op het Mari‘nburg, dat is ontworpen door Soeters Van Eldonk architecten. Architectenweb.nl
  • Kunstenaarscollectief Tilburg CowBoys gaat in het kader van de European Social Innovation Week in verschillende straten in Tilburg pakjes met fietsonderdelen uitdelen. Dit om het contact tussen buren te bevorderen. Met de onderdelen samen kan per straat een fiets worden gemaakt. Brabants Dagblad
  • Marieke Nelissen uit ‘s-Hertogenbosch is grafisch ontwerper en illustrator. Ze houdt van experimenteren met allerlei soorten materialen. Opvallend is dat ze bijna al haar illustraties op de ouderwetse manier maakt, namelijk op papier. Boekenbijlage
  • Documentaire film Het Water en de Stad van Marijke van der Putten is in premire gegaan in de kapel van Bouvigne. BN – De Stem
  • Van 2005 tot 2011 publiceerde Peter Korsman uit ‘s-Hertogenbosch jaarlijks een dichtbundel. Daarna was het stil, totdat Peninsula verscheen. Of de toon van deze bundel iets verraadt van de achterliggende reden voor deze onderbreking, is niet duidelijk. Een uiting van bezinning en herwonnen levenskracht is Peninsula in elk geval wel. Brabant Cultureel
  • Met concerten in Heerlen, Maastricht en Eindhoven presenteert philharmonie zuidnederland in oktober de Russische maestro Dmitri Liss als nieuwe chef-dirigent. “Ik wil dat het orkest ook internationaal gaat meetellen.” Zuiderlucht
  • Eindhovense rapper Fresku presenteert zijn nieuwe album Nooit meer terug op 11 september in een uitverkochte Effenaar. Vanaf vrijdag ligt de cd in de winkel. Eindhovens Dagblad
  • Tilburgse band Fake Billy & The False Prophets neemt deel aan Proud Of The South en speelt in de Mezz. 3voor12.vpro.nl
  • Kudde, een project van Bredase theatermaker Heleen van Doremalen, op locatie in het Mastbos. BN – De Stem
  • De Kwekerij speelt de theaterwandeling ‘De Dorstigen’ bij de rioolwaterzuivering in Moerenburg, Tilburg. De voorstelling met dans, theater, muziek en soundscapes heeft ‘zuiver water’als thema. Het publiek wandelt door de waterzuivering en ontdekt mensen die obsessief op zoek zijn naar water. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • In samenspraak met het onderwijsveld heeft het LKCA heldere adviezen geformuleerd voor de nationale dialoog Platform #Onderwijs 2032. Het belangrijkste advies is om in het primair onderwijs cultuureducatie in te richten vanuit het de artistiek-creatieve ontwikkeling. In het voortgezet onderwijs worden de afzonderlijke disciplines als apart vak aangeboden. Alle adviezen zijn gebundeld in ‘Visie op cultuureducatie in het Funderend Onderwijs’. lkca
  • Het nieuwe examenprogramma Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) geeft kunst weer een kernrol in de bovenbouw van havo en vwo, aldus Emiel Heijnen. Hij zat in de commissie die het nieuwe CKV-programma ontwierp. lkca
  • Interview met Petra van Haren, juryvoorzitter Museumeducatie Prijs. Drie weken voor de prijsuitreiking worden de drie finalisten bekend gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de internationale conferentie Hands On! Children in Museums van 13 t/m 16 oktober in Amsterdam. Museumvereniging
  • Dramales is een prachtig middel om kinderen verbeeldingskracht bij te brengen, schrijft Gijs Scholten van Aschat. En dat voorkomt later veel ellende. Maar drama kan voor veel kinderen ook gewoon een heerlijke uitlaatklep zijn. ‘Je mag je emoties laten zien, je mag je laten gaan, want het is maar spel.’ lkca
  • Documentaire- en mode-fotograaf/filmer Ahmet Polat gaat leerlingen van het Norbertuscollege in Roosendaal workshops fotografie geven. Ahmet Polat is dit jaar benoemd tot de derde Fotograaf des Vaderlands. De lessen maken deel uit van de grote fotomanifestatie die vanaf oktober in Roosendaal aan de oud-Roosendaler zal worden gewijd. BN – De Stem
  • Duitse wetenschappers hebben een algoritme ontwikkeld dat de schilderstijl van kunstenaars kan nabootsen. Zo kan van een gewone afbeelding in 60 minuten een kunstwerk in de stijl van Pablo Picasso of Vincent Van Gogh worden gemaakt. De Volkskrant
  • Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg bewijzen wat filmliefhebbers weten: huilen in de bioscoop lucht op. The Guardian

  kunstbeoefening

  • Op zaterdag 3 oktober 2015 is de offici‘le presentatie van de nieuwe provinciale koepel voor amateurtheater: KABRA (Koepel Amateurtheater Brabant). De koepel is er voor alle theatergroepen, -verenigingen en projectverbanden die zich bezig houden met theater in de breedste zin van het woord. KABRA wil een platform zijn voor verspreiding van kennis, het behartigen van belangen en het ontwikkelen van bovenlokale theateractiviteiten. Kunstbalie

  erfgoed

  • Open Monumentendag wordt donderdag 10 september landelijk geopend in Bergen op Zoom door Pieter van Vollenhoven. Hij zal dit doen tijdens een ambachtelijke modeshow in de tuin van Het Markiezenhof. Het thema van Open Monumentendag is dit jaar ‘Kunst & Ambacht’. Omroep Brabant
  • In het beheer van landschap komen natuur en cultuurhistorie elkaar vaak tegen. Soms versterkt cultuurhistorie het groen en andersom, maar af en toe zitten ze elkaar juist in de weg. Welke rol spelen cultuurhistorici en ecologen in het beheer van het landschap en natuurgebieden en welke dilemma’s komen zij tegen? Onderwerp van een symposium op 11 september. Cultureel Erfgoed
  • De stichting Mobiele Collectie Nederland en het Mobiel Erfgoed Centrum hebben onlangs de publicatie Erfgoed dat Beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed gepresenteerd. Dit boek maakt andermaal duidelijk welke enorme culturele waarde onze nationale collectie mobiel erfgoed vertegenwoordigt. Erfgoedstem
  • Op 25 juni 2015 organiseerde bkkc het symposium Archief voor de Toekomst. Dat vond plaats in Museum De Pont in Tilburg. Sprekers waren ervaringsdeskundigen, zowel nabestaanden van bekende beeldend kunstenaars als mensen uit musea en instellingen die worden geconfronteerd met nalatenschappen van kunstenaars. Brabant Cultureel
  • Eind 2014 lanceerde de Provincie Overijssel de prijsvraag Ruimte voor Ruimdenkers, met als motto: “De problemen van morgen kunnen we niet aanpakken met de oplossingen van gisteren”. Met de uitschrijving werd de leegstandsopgave van de provincie aangekaart en werden jonge ontwerpers uitgedaagd om met een vernieuwende blik tot onconventionele oplossingen te komen. Uit 86 inzendingen is het plan Natuurrustplaats Fortmond van ontwerpteam Ard (voorheen Team H+A+P) door de jury en het publiek uitgeroepen tot winnaar. Het plan schetst een nieuwe toekomst voor de voormalige baksteenfabriek Fortmond in Olst-Wijhe. Platvorm Voer
  • De molenbiotoop, en met name de achteruitgang ervan, is een belangrijk knelpunt voor het toekomstige molenbehoud. In het rapport Molentoekomst gaat De Hollandsche Molen dieper in op dit onderwerp. Erfgoedstem
  • Het is de Zunderste stoelenmatter Rien Stuijts gelukt. Zijn ambacht, het matten van stoelen, wordt officieel geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. BN – De Stem
  • Ben ten Hoven is kwartiermaker op het terrein van Koninklijke Verenigde Leder, een leerfabriek in Oisterwijk in Noord-Brabant. Hij zorgt ervoor dat de leegstaande monumentale panden een nieuwe bestemming krijgen en daarmee weer een toekomst. Dat doet hij in opdracht van de provincie Noord-Brabant, die eigenaar is van het complex. Monumenten.nl
  • In het kader van de Erfgoed Academie Brabant (van en met elkaar leren) begeleidt Erfgoed Brabant streekmusea in hun verkenning van nieuwe rollen in de samenleving. Op 17 september is er een netwerkbijeenkomst over hoe streek- en lokaalhistorische musea ervoor kunnen zorgen dat zichtbaar wordt welke meerwaarde ze hebben voor de eigen plaats en regio. Erfgoed Brabant
  • Een overzicht van het vormingsaanbod van de Erfgoed Academie Brabant-najaar 2015. Erfgoed Brabant
  • Zeven grote Brabantse musea werken in 2016 samen tijdens het Jheronimus Bosch-jaar. Onder de noemer Bosch Grand Tour bieden de musea tussen december dit jaar en februari 2017 dertien tentoonstellingen in Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. De deelnemende musea zijn MOTI, Breda, Noordbrabants Museum en Stedelijk Museum, ‘s-Hertogenbosch, Van Abbemuseum, Eindhoven, De Pont, Natuurmuseum Brabant en het TextielMuseum, Tilburg. BN – De Stem
  • Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg zet zich in voor behoud van Bossche Monumenten. Drie jaar geleden heeft de stichting de monumentenonderscheiding ge•ntroduceerd. De jaarlijkse onderscheiding van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg gaat naar een persoon of instelling die langere tijd actief en belangeloos de monumentenzorg in de gemeente bevordert. Op 10 september wordt de prijs wederom uitgereikt. Bossche Omroep

  bibliotheken

  • De Koninklijke Bibliotheek (KB) deelt mee dat het aanbieden van e-books door bibliotheken via een lokaal digital only-abonnement tot begin 2016 niet is toegestaan. Met ingang van begin 2016 komt er een landelijk digital only-bibliotheekabonnement beschikbaar voor alle inwoners van Nederland. Tot die tijd kan het digitale bibliotheekaanbod allŽŽn in combinatie met een lokaal lidmaatschap worden aangeboden, aldus de KB. Bibliotheekblad
  • De Koninklijke Bibliotheek (KB) roept het veld op voorstellen in te dienen voor het Nationale Bibliotheekcongres, dat op 9 december zal plaatsvinden in Eindhoven. Bibliotheekblad
  • Op 5 november vindt voor de vijfde keer de Landelijke dag Basisvaardigheden plaats. Een gezamenlijk initiatief van de PSO’s en de KB. Centraal thema van de dag is hoe burgers zo volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen meedoen en de koppeling naar de verbreding van activiteiten die bibliotheken hierin zoeken. Cubiss
  • Het jaarverslag van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is verschenen. De Bibliotheken

  toerisme en vrijetijdseconomie

  • Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het arbeidsvolume op ruim 2 procent uitkwam. Het arbeidsvolume van de totale Nederlandse economie daalde licht, waardoor het aandeel van de toerismesector dus groter werd. CBS
  • Nederlanders kiezen steeds vaker voor een themavakantie. Pretwerk
  • Er wordt gesjoemeld met bezoekersaantallen van grote publieksevenementen. Die trekken in werkelijkheid fors minder publiek dan de organisatoren naar buiten toe communiceren. Dat stelt Maarten van Rijn, docent Evenementenlogistiek aan de Hogeschool voor Toerisme in Breda in BN DeStem. Omroep Brabant , Entertainment Business
  • Clinkhostels opent op 17 september een nieuwe accommo
Geen reacties

Geef een reactie