Trends & Ontwikkelingen 5 april 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • De Popcoalitie laat in een reactie op de popnota van minister Bussemaker (OC&W) weten blij te zijn dat de minister de mening van de popcoalitie deelt dat pop, urban en dance niet alleen mooie kunstvormen zijn – bronnen van vermaak en ontspanning – maar ook onderdeel vormen van een hele creatieve economie. Daarnaast is de popcoalitie verheugd met het belang dat de minister hecht aan talentontwikkeling. De coalitie is blij met de 60.000 euro die de minister ter beschikking stelt voor onderzoek naar de positie van de podia over de volle breedte van de popmuziek. VNPF
 • Is het Topsectorenbeleid, dat 5 jaar geleden is ingezet, doelmatig en effectief of moet het anders? Die vraag stond centraal in het rondetafelgesprek van de  Vaste Kamercommissie Economische Zaken met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, adviesorganen en wetenschap op 31 maart.  IPO
 • Het Rijksmuseum had vorig jaar september wel degelijk de financi‘le middelen voor de aankoop van de twee Rembrandt-portretten. Dat zegt directeur Wim Pijbes als reactie op een artikel in NRC dat hij slechts kon  rekenen op 5 miljoen van de Vereniging Rembrandt en 7,5 miljoen van de BankGiroLoterij. En dat terwijl de afspraak was dat het Rijksmuseum voor de aankoop 80 miljoen zou inzamelen. Het Parool
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Raad voor Cultuur hebben opdracht gegeven voor een inventarisatie van de huidige stand van zaken rond archivering en digitalisering van cultuurproducerende instellingen (rijksinstellingen voor podiumkunsten, presentatie-instellingen beeldende kunst, design, e-cultuur). Het rapport bevat geen beleidsaanbevelingen. De Raad zal het gebruiken bij zijn advies over de BIS. Rijksoverheid.nl  , DEN
 • Bij een internationale bijeenkomst over Open Science riep staatssecretaris Dekker uitgevers, wetenschapsfinanciers en internationale collega’s op, om er alles aan te doen om wetenschappelijke data en artikelen toegankelijk te maken voor iedereen. Rijksoverheid.nl
 • Wat betekent de Omgevingswet voor de organisatie van werkprocessen? Dat inzicht groeit in snel tempo bij de 12 provincies in Nederland, onder meer door de talrijke pilots en experimenten die nu gaande zijn, volgens IPO-programmadirecteur Tjeerd Kampstra. Wat kunnen we leren van het experiment in de provincie Gelderland die stakeholders intensief betrok bij de planvorming van de omgevingsvisie? IPO
 • Veel binnensteden kampen met een terugloop van winkelaanbod en leegstand. Om de binnenstad levendig te houden is een krachtige lokale, regionale en provinciale overheid nodig, die kiest. Dat bleek tijdens het symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand geen bezwaar’ dat op 17 maart 2016 plaatsvond in Bergen op Zoom, voorafgaand aan de uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. BNG Bank
 • De Haagse culturele instellingen die een aanvraag hebben gedaan voor subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 (het Kunstenplan) krijgen 5 april in het geheim te horen wat het advies voor hun instelling is. Ze krijgen dan anderhalve week de tijd om daarop te reageren bij de gemeente. Op vrijdag 29 april wordt het nieuwe Kunstenplan officieel bekend gemaakt. Den Haag FM
 • Filmhuis en Poppodium Gigant en centrum voor kunsteducatie in Apeldoorn stevenen af op een fusie. De culturele instellingen huizen al in ŽŽn pand en onderzoek van interim-directeur Loek Sijbers van Markant wijst op de mogelijke versterkingen. Sijbers denkt aan 1 januari 2017. Eerst wil de gemeenteraad  van Apedoorn eind mei een financi‘le onderbouwing van de plannen zien. Entertainment Business
 • De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland hebben een kleine eerste stap gezet op weg naar een oplossing voor de restauratie van de Eusebiuskerk. De Gelderlander
 • Directeur Paolo Martina van Museum Drachten is teleurgesteld over het feit dat zijn Dada-tentoonstelling in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 niet door lijkt te gaan. Martina heeft te horen gekregen dat voor zijn plan geen geld is. Omroep Friesland
 • 24 Europese organisaties, een aantal landelijke organisaties en individuele supporters lanceren op 19 april de European Alliance for Culture and the Arts. Dit vindt plaats tijdens het Cultuur Forum in Brussel. In een gezamenlijk pleidooi verdedigen ze de kernwaarden van cultuur en roepen op om deze in alle strategische doelen en prioriteiten van de Europese Unie op te nemen, inclusief de opvolger van de EU2020 strategie. NAPK

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant heeft een actieplan opgesteld voor buitenschoolse cultuureducatie. Het plan biedt provincie en gemeenten zicht op mogelijkheden om de situatie van buitenschoolse cultuureducatie in Brabant te verbeteren en wordt uitgevoerd door Kunstbalie. Brabant.nl, Brabants Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • Het nieuwe museum in Breda, dat ontstaat uit de fusie tussen MOTI en Breda’s Museum, krijgt een andere directeur en een andere voorzitter. Mieke Gerritzen, directeur MOTI, vertrekt per 1 januari vanwege het opgaan van Museum of the Image in het nieuwe museum. De eventuele vestiging van een militair museum in Breda kan op steun rekenen van de belangrijkste betrokken partijen: KMA, het nieuwe fusiemuseum en het Generaal Maczekmuseum. BN – De Stem ,  Omroep Brabant  , BN – De Stem
 • De Rabobank laat een uitgebreid onderzoek verrichten naar de omvang en kansen van de creatieve sector in Breda. Dat zei Nico Zevenbergen, directeur van de Rabobank Breda, tijdens een bijeenkomst van City of Imagineers. City of Imagineers begon in december 2014 als een vereniging die bedrijven in de Bredase creatieve sector meer bij elkaar wil brengen; van filmmakers en fotografen tot reclamemensen en vormgevers. BN – De Stem
 • Eindhoven wil een slimme samenleving worden, een smart society. Maar de stad wil dat wel samen met haar inwoners doen. Het is ook niet voor niets dat de DataStudio die Het Nieuwe Instituut hiervoor in gedachten heeft, de ondertitel ‘Dit gaat over ons’ heeft meegekregen. e52.nl
 • De verplaatsing van het beeld van Frits Philips van de Markt naar de Lichttoren lijkt van de baan. Het Eindhovens Dagblad, corporatie Trudo en de gemeente Eindhoven concluderen dat het niet lukt om tot een vergelijk te komen. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B & W van ‘s-Hertogenbosch presenteerde de uitwerking van het nieuwe financieringssysteem voor cultuur. Eerder stelde de gemeenteraad hiervoor de kaders vast.
 • Het college wil meer flexibiliteit en doorstroming in de culturele programmering. Daarom stelt het ook voor om drie culturele projectfondsen in te richten: landelijk onderscheidend, lokaal effectief, vernieuwend. ‘s-HertogenboschBrabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg onderzoekt  of  ze winkels uit kwetsbare centra en straten kan verleiden te verhuizen naar kansrijke centra, eventueel met subsidie. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Ooit trok de oude gemeente Vlijmen een flink bedrag uit om het Plein in Vlijmen een kunstwerk neer te zetten. Maar het beeld kwam er niet. Het geld dat nog beschikbaar was voor een kunstwerk verdween in 2000 in een potje, dat in 2015 is gebruikt om het tekort op het Centrumplan Vlijmen weg te werken. Nu het plein opgeknapt gaat worden, komt de gemeente Heusden alsnog met geld voor kunst. Brabants Dagblad
 • De drie grootste (toekomstige) gebruikers van cc De Voorste Venne in Drunen, o.m. kunstencentrum de Aleph  en de bibliotheek,  zwijgen over de vertraging die de renovatie heeft opgelopen. Ze willen eerst overleggen met hun besturen. Brabants Dagblad
 • Stedenbouwkundige Riek Bakker zich gaat bezighouden met de inrichting van Zevenbergen-Noord.  BN – De Stem
 • Cultureel centrum Het Klooster in Nuenen is opnieuw in financi‘le nood. Als er niet binnen enkele weken een aanvullende subsidie komt, is een faillissement volgens exploitant Henri Molenaar de enige optie. Gebruikers van Het Klooster doen een beroep op de politiek om faillissement te voorkomen.   Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad
 • Theater De Blauwe Kei in Veghel komt in de problemen voor het theaterseizoen 2017/2018. Directeur Yan van der Heijden. ‘Nu nog lang niet duidelijk is of we tegen die tijd Žcht aan de Noordkade operationeel zijn, weten we niet wat we aan moeten met boekingen van voorstellingen.’ Brabants Dagblad ,  Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • ‘Schrijf een artikel waarin je ingaat op Leiderschap in Cultuur’. Met die opdracht ging de tweede lichting van leerprogramma Leiderschap in Cultuur aan de slag. De bijdrage van Nico Voskamp over het stimuleren van cultureel ondernemerschap. LinC
 • Maar wat levert het nu concreet op om een kunstenaar als  ‘andersdenker’ in huis te halen? Kan kunst echt zinvol zijn voor bedrijven? Kunst is immers no core business en ook het ondersteunen van kunst ligt meestal niet in het verlengde van de doelstellingen van een bedrijf. Bijdrage  van Esther Vossen in het kader van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur. LinC
 • Kunstenaar Ben Raaijman die het kunstwerk ‘Geheugentheater’ in de Zwolse wijk Stadshagen zou maken moet bijna 273.000 euro aan de gemeente Zwolle terugbetalen. Dat heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. RTV Oost  ,  De Stentor
 • Artsy zet 20 jonge en invloedrijke curatoren uit Europa op een rij, onder wie Defne Ayas, Krist Gruijthuijsen en Hendrik Folkerts. Artsy
 • Verzamelaar Bert Kreuk heeft tien langdurige bruiklenen  (o.m. Mondriaan, CŽzanne, Peter Doig) teruggehaald bij het Gemeentemuseum vanwege de ophef die de afgelopen jaren is ontstaan over de relatie tussen de Rotterdamse zakenman en het Haagse museum.   NU.nl
 • Vanaf 1 april laat Hebban.nl de boekverkoop door een maandelijks wisselende reguliere boekhandel verzorgen. De grootste boekensite van Nederland en Vlaanderen biedt alle omzet aan de geselecteerde boekhandel in ruil voor promotie voor de site in de winkel. inct
 • Das Mag is niet de enige uitgever die grote moeite heeft met de contractvoorwaarden van Bol.com. Vooral kleinere uitgeverijen voelen zich zwaar onder druk gezet door de webwinkel. Bol sluit niet uit dat het meer fondsen van zijn site zal verwijderen. Boekblad
 • Zwolse boekhandel Waanders in de Broeren mag geen wijn meer verkopen. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Gemeente Zwolle liet de mengvorm van horeca en winkel toe, maar dit bleek wettelijk niet toegestaan. Binnenlands bestuur
 • Altviolist Chris Goldscheider heeft het Royal Opera House in Londen aangeklaagd voor de permanente gehoorschade die hij in 2012 zou hebben opgelopen bij repetities voor Die WalkŸre.  Operamagazine
 • Amerikaanse muzikanten willen dat de regels voor het online auteursrecht wordt veranderd, zodat bedrijven aansprakelijk worden voor auteursrechtenschending. NU.nl
 • Programmeur Ruud Lemmen werkt zes jaar bij poppodium 013 en boekt jaarlijks zo’n 180 acts. Wat komt daar allemaal bij kijken? Brabants Dagblad
 • Het Jazz Ten Toon (JTT) Podium, het enige podium met moderne jazz tijdens het Breda Jazz Festival, keert terug. BN – De Stem
 • Ruim dertig Nederlandse festivals zijn een nieuw samenwerkingsverband gestart: De Verenigde Podiumkunstenfestivals. Hiermee zetten zij het gezamenlijke festivalmanifest ‘Leve de Festivals’ voort, dat zij een jaar geleden aan minister Bussemaker, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten stuurden.  Eurosonic-Noorderslag , Facebook De Verenigde Podiumkunstenfestivals ,   Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Sinds drie jaar kan de bezoeker van het Joods Museum in Berlijn  er kunst uit een automaat trekken. Het Joods museum verkocht op die manier liefst 5.400 kunstvoorwerpen. De kunststukken zijn alle gesigneerd. De opbrengst gaat geheel naar de kunstenaar. NU.nl 
 • Uitgeverij De Fontein is inmiddels een jaar bezig om het genre Urban Fantasy groter op de kaart te zetten. Met een crowdfundingactie willen zij nu een groter publiek aan zich binden. inct 

financiering 

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft haar jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Frankfurt-website is gelanceerd: frankfurt2016.com. Deze drietalige website toont de komende maanden alle evenementen die Vlaanderen en Nederland als gastland van de Frankfurter Buchmesse in heel Duitsland heeft georganiseerd. De website is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.   Frankfurt2016
 • De regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten  is bedoeld voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. De eerstvolgende deadline is 4 mei 2016. Fonds Podiumkunsten
 • Het Nationaal Glasmuseum heeft met steun van Vereniging Rembrandt mede dankzij haar Themafonds Glas, het VSBfonds, de Vereniging Vrienden van Modern Glas, stichting Strand Links, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en enkele particuliere donateurs een unieke collectie glas-in-lood ramen aangekocht. Het gaat om zes ramen, ontworpen door Johan Thorn Prikker (1868-1932) en Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985). Museumtijdschrift 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In samenwerking met BredaPhoto 2016 wil het Bredase Architectuurplatform BLASt een mobiele camera obscura realiseren. De bedoeling is de werking van een camera obscura te demonstreren en om stadsbeelden te maken. Het winnende voorstel zal met de bedenker tot uitvoering worden gebracht en de camera obscura zal tijdens het festival werkend te zien zijn. BLASt , Omroep Brabant
 • Hans Christian Andersen Prijs voor illustrator Rotraut Susanne Berner, de prijs voor de schrijver  gaat naar Cao Wenxuan. Literatuurplein
 • Ontwerpster Anne Oomen heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen die in het Joods Historisch Museum werd gehouden ter ere van couturier Max Heymans. Fashion United
 • Domineert haute couture nog steeds de modewereld? Of verschuift de aandacht naar prt-ˆ-porter? De nieuwe expositie Haute-ˆ-Porter in ModeMuseum Hasselt gaat dieper in op een belangrijke en actuele vraag: Hoe nauw zijn prt-ˆ-porter en haute couture met elkaar verbonden?  Fashion United

beeldende kunst

 • Expositie in Witte de With in Rotterdam gaat over de overeenkomsten tussen start-ups en beeldende kunst. De exposanten willen duidelijk maken hoe parasitair de relatie van start-ups tot creativiteit is. Het vercommercialiseren van creativiteit om geld te verdienen is vergelijkbaar met gentrificatie: een stad verliest zijn oorspronkelijke bewoners, de kunst zijn oorspronkelijke liefhebbers. Tubelight 

film

 • Een uitermate commerci‘le film zoals Sneekweek krijgt bijna een miljoen euro subsidie. Kostbaar geld dat beter besteed kan worden aan vernieuwende projecten. Met het oog op het nieuwe Kunstenplan 2017 – 2020, staat Thijs Havens stil bij de vraag welk soort cinema we in Nederland met subsidie moeten steunen en vooral wat voor een soort film niet (meer). SSBA Salon
 • Het Go Short Film Festival, dat binnenkort start,  heeft een mooie manier gevonden om de aanstaande achtste editie onder de aandacht te brengen. De door Go Short mede geproduceerde korte film De hel van regisseur Emma Westenberg wordt als voorprogramma vertoond in enkele filmtheaters.  Bij Go Short vinden ze al geruime tijd dat een ideaal voorprogramma ook een kortfilm van eigen bodem zou moeten bevatten. Holland Film Nieuws 

letteren

 • Het thema van de maand van de filosofie is : over de grens. De grens staat ter discussie – nu vluchtelingen Europa overspoelen zijn we gedwongen de gewetensvraag te stellen: wie zijn wij om anderen toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? De Vlaamse auteur Yves Petry betoogt dat pas wanneer we als mens streven naar uniciteit we wŽrkelijk interessant kunnen zijn voor elkaar. En de romankunst helpt ons daarbij.   Maand van de Filosofie , De Morgen
 • De komende drie weken doet Elfie Tromp twee keer per week, op vrijdag en dinsdag, in Vrij Nederland verslag vanuit zorgcomplex Vitalis in Eindhoven. In het kader van Schrijver in huis, een project van Literair Productiehuis Wintertuin. Vrij Nederland 

theater en dans

 • William Spaaij heeft op Facebook een oproep geplaatst aan zijn vakgenoten om niet langer neerbuigend tegen het genre musical aan te kijken. “De tendens is er om musicals af te doen als vies ‘ik mag er niet van houden’ uitgespuugd genre.”  De acteur deed deze oproep na een interview met producent Robin de Levita in de Volkskrant en de eerste aflevering van het programma Bloed, Zweet en Spotlights . NU.nl

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Voor het Jeroen Boschjaar zingen Capella Pratensis en het Nederlands Kamerkoor de Missa Unitatis. Een koorwerk geschreven door de Engelse componist Antony Pitts. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten houdt op maandag 4 en dinsdag 5 april haar eerste Music & Research Festival in Tilburg. Diverse musici komen naar de Fontys om de uitvoeringspraktijk te verbinden met vernieuwing en onderzoek. Brabants DagbladFontys

cultuureducatie en – participatie

 • ‘Ons doel is een bijdrage te leveren aan debatten over ontwikkelingen in de kunsten, en dat doen wij specifiek vanuit het perspectief van de maker. De komende jaren willen we gerichter ingaan op een aantal onderwerpen. EŽn van die onderwerpen is de veranderende kunstpraktijk en hoe deze een substanti‘le rol kan krijgen in het lager en voortgezet onderwijs.’ Uit Aap Noot Kunst, de jaarrede van Barbara Visser, voorzitter van de Akademie der Kunsten, uitgesproken tijdens de inauguratie van de nieuwe leden 2016 op 1 april 2016. Akademie van Kunsten
 • Op 20 april vindt de startbijeenkomst plaats van de nieuwe Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs. De VCPS-PO is bedoeld voor scholen die meer aan kunst- en cultuuronderwijs willen doen dan gemiddeld. Op deze startbijeenkomst maken de leden kennis met elkaar en hun culturele partners uit het land. lkca
 • We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking brengen met cultuur, zo benadrukt Minister Bussemaker herhaaldelijk. Toch lijken juist regelingen van de overheid leerlingen op speciale scholen uit te sluiten. Bij zijn  zoektocht naar de ratio daarachter, ontdekte Dirk Monsma juist argumenten om deze groep extra aandacht te geven. lkca
 • De uitreiking van de Kinder Media Awards is op 7 april in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Voorafgaand aan de uitreiking vindt de conferentie plaats waar mediamakers gestimuleerd en ge•nspireerd worden tot het maken van kwalitatieve media voor kinderen. De campagne Media Ukkie dagen ondersteunt ouders en professionals bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Literatuurplein   ,  Media Ukkie Dagen
 • Het Bosch Leerorkest bestaat vijf jaar. Derdejaars leerlingen hebben in het Theater aan de Parade onder leiding van Lex Wiersma een geslaagd lustrumconcert gegeven. Met steun van het Giga Bosch500-koor. Het Bosch Leerorkest is ontstaan vanuit het landelijke programma Kinderen maken Muziek. Muzerije geeft invulling aan het project. Brabants Dagblad
 • KunstRoute65 in Eindhoven organiseert gratis bustours voor ouderen vanuit Stratum en Veldhoven naar Strijp-S. De deelnemers bezoeken een tentoonstelling in kunstruimte MU. Eindhovens Dagblad 

kunstbeoefening

 • In de theaterzaal van Markant Uden vindt op 10 april de 3e editie van korenfestival SINGSATION plaats. Brabants Dagblad 

erfgoed

 • Volgens Anne Vegter, Dichter des Vaderlands, is het huidige volkslied, het Wilhelmus, verouderd. ,,Wij zijn al lang niet meer overheerst door Spanje. We zijn een ander volk geworden en onze maatschappij is erg veranderd”.  NU.nl
 • In Tilburg is  het project Twee Eeuwen Textielfabrieken afgerond. Het grootse onderzoek ooit naar het verleden van de Tilburgse textielindustrie. Tientallen vrijwilligers hebben in hun vrije tijd meer dan vijfhonderd Tilburgse textielbedrijven onderzocht, die de afgelopen tweehonderd jaar in Tilburg actief waren. Omroep Brabant
 • ‘Bosch y Bosco, de Tuin bevlogen!’ is een cultureel uitwisselingsprogramma dat de reis volgt die het drieluik de ‘Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch destijds heeft afgelegd Op de reis worden de steden ‘s-Hertogenbosch, Breda, Brussel, San Lorenzo en Madrid aangedaan om eind 2016 weer terug te keren naar ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad   ,  Bosch y Bosco

bibliotheken

 • ‘Als een man in zijn midlifecrisis, is de Bibliotheek zoekende naar nieuwe betekenis en een nieuw elan. Tegelijkertijd eisen de jaren hun tol en blijken oude gewoontes moeilijk af te leren. De uitdagingen die in deze crisis overwonnen moeten worden zijn niet mals ‘ Zo begint de bijdrage van Sewan Mumcuyan, die hij schreef in het kader van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur. LinC
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een meerjarencontract getekend met OCLC. Volgens de KB waarborgt het contract dat alle openbare bibliotheken een aansluiting hebben op de basisdiensten van OCLC: GGC [Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem – red.], NCC/IBL, VDX en Picarta/Publiekwijzer.  Bibliotheekblad
 • Op woensdag 30 maart heeft Pauline Bouvy-Koene, voorzitter van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), het jaarbericht 2015 van de SCOB aangeboden aan de Verniging Nederlandse Gemeenten  en de Vereniging Openbare Bibliotheken. De Bibliotheken
 • Op 30 april wordt het eerste Open Source Event in een bibliotheek gehouden en wel in de Bibliotheek Tilburg Centrum aan het Koningsplein. Tilburgers.nl
 • Alle leerlingen van Dr.-Knippenbergcollege in Helmond worden vanaf half april automatisch lid van de bibliotheek Helmond-Peel.  Ze kunnen straks boeken bestellen die vervolgens op school worden bezorgd. Beide partijen hopen zo te bereiken dat de taalbeheersing van kinderen zich verbetert.  Eindhovens Dagblad
 • Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie is open science een van de belangrijkste thema’s. In de discussie over de vrije toegankelijkheid van onderzoekspublicaties en onderzoeksdata wordt de stem van de onderzoekers te weinig gehoord. Tegen die achtergrond presenteert de KNAW de interviewbundel Open boek over open access, waarin 21 onderzoekers hun licht over dit thema laten schijnen. KNAW

Geen reacties

Geef een reactie