Trends & ontwikkelingen 5 december 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zijn jaarlijkse publicatie Cultuur in beeld gepubliceerd. De publicatie bevat cijfers over de cultuursector en een duiding van belangrijke ontwikkelingen, met speciale aandacht voor veranderingen in de voorkeuren en de beleving van het publiek. Vanaf pagina 115 vind je de Cultuur in cijfers. Deze bijlage bevat de financi‘le en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Rijksoverheid.nl Rijksoverheid.nl Boekmanlkca.nl
 • In de begeleidende Kamerbrief schetst minister Bussemaker haar beeld van de ontwikkelingen in de culturele sector en geeft de minister hier duiding aan. Daarna schetst ze de aanpak van Cultuur in Beeld en presenteert ze de eerste cijfermatige ontwikkelingen na de bezuinigingen. Rijksoverheid.nl
 • Tegelijkertijd werden 2 onderzoeken gepubliceerd die in opdracht van het ministerie zijn opgesteld. Het betreft Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2013 door APE en Rebel. Rijksoverheid.nl Z24.nl Rijksoverheid.nl Filmonderzoek
 • De VVD wil excuses van de betogers die in 2011 tegen de bezuinigingen op de kunstsector demonstreerden. Het zou hen sieren als ze excuses aanbieden aan Halbe Zijlstra, vindt zijn partij, omdat de sector beter presteert dan ooit. Wijnand Schaap reageert. NAPK heeft zijn bedenkingen. De Telegraaf Cultureel Persbureau Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Op 1 december jl. werd in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in beeld gehouden. Het thema, dit jaar, was: In beweging. Een aantal van de presentaties zijn online beschikbaar. Cultuur in beeld
 • Er is een meerderheid in de gemeenteraad van Zutphen voor de realisatie van een cultuurplein aan ‘s-Gravenhof, waarbij Museum Henriette Polak, Stedelijk Museum en de afdeling archeologie onderdak krijgen in het leegstaande SSR-pand en er tevens flink wordt ge•nvesteerd in de Graafschap bibliotheek in de Broederenkerk. De Stentor
 • Het Leidse museum De Lakenhal heeft samen met de gemeente Leiden het definitieve ontwerp gekozen voor de uitbreiding en restauratie de komende jaren. De gemeente draagt 16,6 miljoen euro bij. Het museum heeft zelf ruim 2,5 miljoen euro opgehaald. Metropolis M
 • Wethouder Cultuur van Nijmegen gaat nog een keer kijken naar de bezuinigingen bij museum Het Valkhof. Die bezuinigingen leidden tot ontslag van 8 mensen (2 conservatoren) en grote onrust bij het personeel. De directeur meldde zich vorige week ziek. De Gelderlander

noord-brabant

 • Het erfgoedbeleid van de provincie Noord-Brabant is breed en draagt duidelijk bij aan de doelen behoud, beleving en herbestemming. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Brabant.nl
 • Moza•ekBrabant is bezig aan een provinciale rondreis en doet nu Helmond aan. De expositie vloeit voort uit een onderzoek van de provincie naar ruimtelijke benutting. Eindhovens Dagblad
 • Bert van der Els uit Vught, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans, wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van cultuurfonds Brabant C. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Capital D – de organisator van de Dutch Design Week – is financieel gezond. Van de inkomsten van Capital D komt dit jaar 17 procent van de gemeente Eindhoven, 19 procent van sponsoren, 9 procent van fondsen en 55 procent eigen inkomsten. Eindhovens Dagblad
 • Groen Links wil een visie op stadslandbouw in de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense woningcorporatie Trudo heeft tot nu toe een verlies van 46,3 miljoen euro geleden op de commerci‘le projecten met het Klokgebouw op Strijp-S en de Lichttoren. Omroep Brabant Eindhovens Dagblad
 • Jos Feijen is de nieuwe directeur van het Eindhovense poppodium de Effenaar. 3voor12.vpro.nl
 • In de Witte Dame in Eindhoven wordt per 1 januari Atelier van Licht gevestigd, een ‘onderzoeks- en experimenteercentrum voor jonge kinderen over het onderwerp licht. Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhoven Museum zoekt een directeur. Wat moet hij/zij doen en wat wordt er verwacht? NRCQ
 • Tot en met 20 januari 2015 kunnen kandidaten worden genomineerd voor de Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs. Kinderen van 7 tot en met 17 jaar komen hiervoor in aanmerking, als ze een bijzondere prestatie hebben verricht op cultureel gebied. Gemeente Helmond
 • Directeur Harry Vermeulen van het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch is ‘blij verrast’ door de 5 ontwerpen voor een nieuw theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • Artistiek leider Wouter van Balveren vertrekt bij het Bossche kunstencentrum De Muzerije. Brabants Dagblad
 • Oppositiepartijen PvdA, LST en VVD in Tilburg tegen verhuizing van bibliotheek naar LocHal in Spoorzone. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergeijk heeft een nieuw onderhoudsbeleid voor kunst in de openbare ruimte. Eindhovens Dagblad
 • Gemeenschapshuis De Borgh in Budel wordt verbouwd op huidige plek. Eindhovens Dagblad
 • Symbolische eerste steen in de schouwburg van Cuijk geplaatst. De Gelderlander
 • Na uitspraak Raad van State is het nu definitief duidelijk dat de Oude Kerk in Dongen ook voor andere dan louter religieuze doeleinden mag worden gebruikt. BN – De Stem
 • De monumentale Vessemse molen komt volgende week officieel in beheer van Stichting de Vessemse Molen. Het gebouw uit 1893 wordt voortaan gepacht door deze stichting. Eindhovens Dagblad
 • De voormalige Nederlands Hervormde kerk aan de Markt in Etten-Leur gaat binnenkort open en maakt dan onderdeel uit van de Van Gogh experience. BN – De Stem
 • Het bibliotheekpunt in de Franciscusschool in Biezenmortel was vrijdag voor de laatste keer geopend. De bibliotheekvoorziening verdween per 1 december in Biezenmortel, net als in de andere kernen van de gemeente Haaren. Hiermee is Haaren een van de eerste gemeenten in Nederland waar geen bibliotheekvoorziening meer is. Brabants Dagblad
 • Poppodium De Noordkade in Veghel officieel geopend. En in januari start een initiatief dat jonge muzikanten moet helpen aan begeleiding en repetitieruime. Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • Er komt geen hotel in de leegstaande vleugel van het klooster aan de Deken van Miertstraat in Veghel. Brabants Dagblad
 • Hans Dona is gestart als procesbegeleider in het Petrusproject in Vught. Hij zal de gesprekken met Bibliotheek de Meierij, DePetrus B.V., het Vughts Museum en de gemeente begeleiden en de voortgang bewaken. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Volgens de samenstellers van Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU levert de Europese creatieve industrie een jaarlijkse bijdrage aan de Europese economie van €535,9 mrd. Voor het onderzoek werden elf sectoren geanalyseerd – boeken, kranten en magazines, muziek, podiumkusten, televisie, film, radio, games, beeldende kunst, architectuur en reclamebureaus. De culturele en creatieve sector is goed voor 7 miljoen banen. Inct.nlCreating Europe
 • Hoe kunnen we de waarde van kunst en cultuur vaststellen? The Guardian
 • Het voorzichtige herstel van de architectenbranche uit de tweede helft van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 stagneert. Architectenweb.nl
 • Architectenbureaus werken steeds vaker aan kleinere projecten en doen daarbij regelmatig veel meer dan het maken van het ontwerp alleen. De bedrijfsresultaten blijven – ondanks enig herstel van omzet en werkgelegenheid – onder druk staan. Bureaus behaalden vorig jaar een marginaal bedrijfsresultaat van gemiddeld 1,5%. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Benchmark Jaarcijfers 2013, die de BNA in 2014 onder haar leden heeft gehouden. BNA.nl
 • De Waardenkaarten die de BNA op advies van de beleidsadviescommissie Ondernemerschap gaat ontwikkelen, zouden ertoe moeten leiden dat beide partijen – opdrachtgever en architect – een beter inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van de architect. BNA.nl
 • ‘Bestaande modellen in de modebranche werken niet meer. Het is duidelijk dat we nieuwe paden moeten bewandelen. De sector moet ketenbreed gaan samenwerken en nadenken over thema’s als fast fashion, duurzaamheid, veranderend consumentengedrag, open source communicatie en online retail.’ Interview met Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation, over het eerste Fashion Symposium. Fashion United
 • De Museumvereniging gaat zich toespitsen op het be•nvloeden van de politieke agenda en de publieke opinie, collectieve promotie van de Nederlandse musea en professionalisering van de branche. Dat staat in het Beleidsplan 2015-2016, waarmee de ledenvergadering instemde. Museumvereniging
 • Het aantal museumvrijwilligers groeide van 2005 tot en met 2013 met ruim 60%, de tijd die vrijwilligers zich inzetten is ruim verdubbeld. Cultuurindex.nl
 • In Kerkrade worden twee nieuwe musea gebouwd die over een jaar open moeten zijn. Continium-directeur Hans Gubbels spreekt alvast van een eigen Museumplein. Het klassieke idee van een museum is inmiddels ver weg. ‘Via pijlers in 3D kun je hier de mijnen in.’. Zuiderlucht
 • In Limburg heerst de malaise. Sluiting van musea in Venlo en Sittard, een financieel debacle bij ECI Cultuurfabriek in Roermond: kan 2014 de boeken in als een cultureel rampjaar? Of zien we achter de malaise de contouren van een andere ordening – minder publiek, meer privaat – met een nieuwe creatieve klasse ? ‘ Zuiderlucht
 • Museum Boijmans Van Beuningen heeft voor de koop van een sculptuur van de Italiaanse kunstenaar Medardo Rosso met succes gespeculeerd op de dollarkoers. NRC
 • Het Europees Keramisch Werkcentrum heeft een samenwerking opgezet met het Saga Ceramics Research Laboratory in Arita, Saga Prefectuur, een regio in het Zuidwesten van Japan beroemd om haar keramische producten. Deze samenwerking valt binnen een overeenkomst tussen Saga Prefectuur en de Nederlandse Ambassade in Tokio ondertekend vorig jaar november met het doel de uitwisseling op het gebied van Creative Industries tussen Saga en Nederland te initi‘ren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • FNV Kiem is blij met de eerste inventarisatie van de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland. Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds, schrijft in haar blog: ‘De volgende stap is dat de verschillende geledingen van BKNL hun achterbannen raadplegen en kijken hoe een gezamenlijke vervolg eruit kan zien. Hoe die ook wordt vormgegeven, dat dit gemeenschappelijk gedragen onderzoek naar de praktijk er nu is, is alvast winst. Voor kunstenaars, maar ook voor musea en andere opdrachtgevers.’ FNV KiemMondriaanfonds
 • Laag inkomen partner voorwaarde voor betaalbaar atelier. FNV Kiem
 • RODAP komt volgend jaar met een fonds waar regisseurs, tekstschrijvers en acteurs die hebben meegewerkt aan speelfilms en tv-programma’s aanspraak op kunnen maken. Het fonds krijgt 15 miljoen in kas.. RODAP besloot tot het oprichten van het fonds nadat gesprekken tussen RODAP en de collectieve beheerorganisaties Lira, Norma en Vevam over een nieuwe regeling vooralsnog niets hebben opgeleverd. Volgens diverse belangenorganisaties van film- en televisiemakers heeft RODAP, de organisatie van producenten, omroepen en kabelmaatschappijen, de onderhandelingen met de film- en televisiemakers over het afdragen van vergoedingen voor het gebruik van hun werk afgekapt. De VolkskrantLIRA
 • PathŽ kondigde onlangs aan haar lidmaatschap van brancheorganisatie NVB op te zeggen. De grootste bioscoopexploitant van Nederland vindt dat de bioscoopbond zich teveel met commerci‘le zaken bemoeit Ñ vooral de bioscoopbon is een doorn in het oog. Maar ook de kleinere onafhankelijke filmtheaters voelen zich niet meer thuis bij de NVB en beslissen binnenkort over de oprichting van een eigen belangenclub. De Filmkrant
 • Diverse bouwplannen voor nieuwe bioscopen in Utrecht krijgen meer vorm. Holland Film Nieuws
 • Onderzoekers ValŽrie-Anne Bleyen en Olivier Braet van de Vrije Universiteit Brussel (iMinds-SMIT, Digital Society Department) hebben, in samenwerking met Boek.be, een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het digitale lees- en koopgedrag van de Vlaming. Dit onderzoek is tevens wereldwijd een van de eerste dat nagaat of en hoeveel men bereid is te betalen voor het digitale boek. Inct.nl
 • Uitgeverij Brandt biedt als eerste Nederlandse uitgeverij lezers de mogelijkheid aan eerste hoofdstukken van boeken te lezen in Spritz. Een tool voor het e-book die lezen makkelijker maakt en leestijd bespaart. Niet langer hoef je je ogen van links naar rechts te bewegen en van de ene regel naar de andere, je kunt je nu focussen op ŽŽn punt op het scherm: de tekst wordt woord voor woord gepresenteerd, op een snelheid die je zelf bepaalt. Inct.nl
 • De Beurs van Kleine Uitgevers heet voortaan de Beurs van Bijzondere Uitgevers. Volgens de organisatie doet de nieuwe naam meer recht aan de plaats die de kleine, maar ‘altijd bijzondere’ uitgevers innemen in het Nederlandse boekenlandschap. A.s. zondag in Paradiso, Amsterdam. Beurs Bijzondere Uitgevers
 • Boekhandelketens Libris en Blz. verkopen het ebook, de luisterboekversie en de papieren editie van Adriaan van Dis’ Ik kom terug in ŽŽn bundel voor 25,- euro. Volgens de boekhandel is het initiatief bedoeld om de consument meer vrijheid te geven ‘zelf te bepalen waar en hoe hij de bestseller leest’. ereaders
 • Het gaat slecht met de Amerikaanse boekwinkelketen Barnes & Noble. Is de keten nog te redden? NRCQ
 • Tien symfonieorkesten, waaronder philharmonie zuidnederland, hebben gezamenlijk hun toekomstvisie naar buiten gebracht, als ‘ouverture’ op het volgende cultuurplan (2017-2020) waarin de overheidssubsidies worden verdeeld. Het is de eerste keer dat de orkesten eensgezind van zich laten horen. Entertainment BusinessOmroep BrabantPhilharmonieZuidnederland.nl
 • De Melkweg gaat reorganiseren. Het Amsterdamse poppodium zegt te werken aan ‘een toekomstbestendige koers, waarbij de culturele en maatschappelijke bijdrage van het poppodium optimaal is’. Daarbij moeten wel 11 van de 195 medewerkers hun baan inleveren. 3voor12.vpro.nl
 • Naast de editie van het Brabantse festival in Beek en Donk komt er ook een eerste buitenlandse editie van WiSH Outdoor. In Mexico. Organisator Jimmy van der Leemputten van WiSH Events is trots op het nieuwe festival. Omroep Brabant
 • De Vlaamse acteur Kurt Defrancq heeft een fonds opgericht dat acteurs en actrices die met pensioen zijn financieel moet ondersteunen. Het fonds kreeg de naam De Acteurspenning. De Redactie.be

cultuurmarketing

 • Het Amsterdamse initiatief We are public boort nieuw publiek aan en steunt kunstensector. Joop.nl
 • Zes schouwburgen zijn een onderzoek gestart naar de Podiumpas, een pas waarmee bezoekers voor een vast bedrag per maand onbeperkt naar het theater kunnen, gemodelleerd naar o.m. de Museumjaarkaart en de Cinevillepas. Berenschot onderzoekt de mogelijkheden voor de nieuwe pas en heeft een enqute gestuurd naar zesduizend regelmatige theaterbezoekers. Het ministerie van OCW ondersteunt het onderzoek. Theaterkrant

financiering

 • Het ministerie van OCW naam het initiatief voor The Art of Impact. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben? Het ministerie van OCW heeft hiervoor de komende twee jaar € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Begin 2015 volgt een open oproep voor nieuwe projecten. The Art of Impact is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen. Het programma is een extra impuls, naast de reguliere regelingen van deze fondsen. Art of impactTheaterkrant
 • Het Filmfonds heeft opnieuw zes projecten geselecteerd voor 10e serie One Night Stand. Deze films gaan in premire tijdens het Nederlands Film Festival 2015 en worden eind 2015 op NPO 3 uitgezonden. One Night Stand is ŽŽn van de belangrijkste, jaarlijkse filmprojecten voor nieuwe talentvolle film- en tv-makers in Nederland. Filmfonds
 • Zes filmprojecten zijn geselecteerd voor de 10e editie van One Night Stands. Mediafonds
 • ‘Giovanni en het waterballet’ van Astrid Bussink is door een kinderjury uitgeroepen tot de beste Nederlandse jeugddocumentaire van het afgelopen jaar. De Mediafondsprijs Kids & Docs bedraagt 15.000 euro en is bestemd voor een nieuwe jeugddocumentaire. De kinderjury maakte de winnaar bekend tijdens de prijzenceremonie van IDFA. Mediafonds
 • Wat doet het Fonds Podiumkunsten met de extra middelen voor talentontwikkeling? Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. De bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Fonds Podiumkunsten
 • IPAY (International Performing Arts for Youth) is een internationale netwerkorganisatie met thuisbasis in Philadelphia (VS). Elk jaar in januari organiseert IPAY een showcase waarop meer dan 400 professionals uit de jeugdpodiumkunsten vanuit de hele wereld aanwezig zijn. Dutch Performing Arts en VTi organiseren samen een ‘cultural spotlight’ waarin de Nederlandse en Vlaamse sector voorgesteld wordt aan alle deelnemers van de showcase. Fonds Podiumkunsten
 • Tot 15 januari 2015 kunnen er bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aanvragen worden ingediend voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten op het gebied van Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed. Een projectplan daarvoor kan tot 10 december 2014 worden voorgelegd aan de contactpersonen van de subsidieregeling. Het plan kan ook worden voorgelegd tijdens spreekuren in december en januari. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Ontwerper Mark van Vorstenbos en kunstenaar Twan Jansen van het Nederlandse knitwear-label YOUASME MEASYOU ontvangen het Cultuurfonds Mode Stipendium . Di stipendium van 50.000 euro wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds in nauwe samenwerking met Dutch Fashion Foundation. De Telegraaf
 • Deadlines Prins Bernhard Cultuurfonds 2015 landelijk en voor Noord-Brabant. CultuurfondsDe ArchitectDe Architect
 • De nominaties voor de Nederlandse Bouwprijs zijn bekendgemaakt. De Architect
 • TNO heeft in samenwerking met BNA Onderzoek een eerste model ontwikkeld dat de effecten voorspelt van een ontwerp op een gezonder, veiliger en effici‘nter ziekenhuis. BNA.nl
 • Het congres Innoveerkracht staat dit jaar in het teken van ‘Zorg voor later’, waarin het debat over de rol van de ontwerpers nu en in de toekomst centraal staat. Een verslag. De Architect
 • Wat is ‘technische innovatie’ in de architectuur? En wat houdt eigenlijk ‘innovatie’ op architectuurgebied in? Samen met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen organiseerden Francine Houben (Mecanoo) en Mick Eekhout (Octatube) een minisymposium om hierop antwoorden te kunnen geven. Archined.nl
 • Het Arnhemse Studio Halfvol wil van 14 maart tot en met 11 april 2015 alle leegstand in de binnenstad tijdelijk invullen met vertegenwoordigers van de creatieve en culturele sector, onder de noemer ‘Ruimtekoers’. De Gelderlander
 • Stedelingen veranderen in gedrag en ook de distributie van goederen in de stad verandert. Deze zal steeds kleinschaliger en frequenter worden en de druk op de infrastructuur in de stad neemt toe. Willen we zorgen voor de economische vitaliteit en de leefbaarheid van onze steden, dan moet stadsdistributie op een andere manier benaderd worden. Dat zegt Walther Ploos van Amstel, lector city logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Ruimtevolk
 • Bij de manifestatie Hitte in de Delta nam Tjeerd Dijkstra het eerste exemplaar van het onderzoek ‘De Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland’ in ontvangst. Dijkstra, architect en Rijksbouwmeester (1979-1986), onderschrijft het belang van de kwaliteitsteams. Hij ziet bij de kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke projecten een rol weggelegd voor kwaliteitsteams in samenwerking met stadsarchitecten en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit – en voor een nieuw te benoemen Rijksadviseur Ruimtelijke Kwaliteit in het College van Rijksadviseurs. Hitte in de delta
 • Iedere stad van enige omvang kent een stadspark. Maar zelden of nooit kent iemand de directeur. Wel van de stadsschouwburg, het stedelijk museum, of de plaatselijke FC. Het stadspark is van iedereen en dus van niemand en kent geen duidelijke ‘eigenaar’. En dat is jammer. Wim Pijbes neemt als voorbeeld het Bryant Park in New York. Voor hem staat dit park model voor een nieuwe ontwikkeling die ook in Nederland schoorvoetend medestanders krijgt: het privatiseren van de publieke ruimte. Waarom zou de overheid als enige verantwoordelijk zijn voor het gebruik en beheer? De Groene Amsterdammer
 • Tijdens de zesde editie van de beurs Meesterlijk presenteren designers en modeontwerpers hun, veelal handgemaakte, producten aan consumenten. Fashion United

beeldende kunst

 • Een kunstenaar, socioloog, museumdirecteur en cultureel ondernemer gaven hun visie op de relatie tussen kunst en geld. Verslag van het debat ‘Art, Capital and Avant Garde’ dat plaatsvond in het kader van het Amsterdam Art Weekend. Cultuurbewust.nl
 • De kunstenaar-curator is een wijdverspreid fenomeen. Tijdens de kunstbeurs Atrt Basel wordt er over gediscussieerd. The Art Newspaper
 • ‘Matter of Life’ is een expositie in het MU in Eindhoven. Gastcurator William Myers koos negen spraakmakende projecten op het snijvlak van biowetenschap, kunst en design. De kunstenaars en ontwerpers, waaronder de winnaars van de Bio Art & Design Award 2014, lopen voorop in deze dynamische discipline en voelen zich thuis in het grensgebied tussen kunst en wetenschap, realiteit en verbeelding. MUOmroep Brabant
 • Now Babylon is een groeiende installatie van beeldhouwcollectief New Sculpture Department. ‘Wij geven nieuwe waarde aan waardeloze materialen. En samen met de deelnemende kunstenaars onderzoeken wij hoe die nieuwe wereld eruit moet komen te zien met daarbij horende nieuwe regels en nieuwe communicatievormen’. Metropolis M
 • De digitale revolutie heeft een nieuwe generatie beeldmakers voortgebracht: digi-kunstenaars die zich thuisvoelen in de technosfeer en die kritisch, krachtig, vluchtig en spontaan zijn. Het is een kunststroming op zich en daarom zet MOTI deze winter jonge Nederlandse digitale kunstenaars centraal in de tentoonstelling Born Digital. MOTI
 • De vijf genomineerden voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2015 zijn bekend: Dina Danish, Koen Taselaar, Levi van Veluw, Bram De Jonghe en het duo Sander Breure en Witte van Hulzen. De Volkskrant
 • Turner Prize 2014, de belangrijke Britse kunstprijs, is gewonnen door Duncan Campbell met een 54 minuten durend filmessay. The Guardian

film

 • Een overzicht van de winnaars van het International Documentary Film Festival Amsterdam. IDFA
 • De longlist van nominaties voor de Shortcutz Awards 2015 is bekend. De Filmkrant
 • De prijswinnaars van het Eindhovens Filmfestival (EFF). Binnen vier muren won twee prijzen. Na de regen, een film van Lisette Vlassak, Jan van Ooijen en Robin de Ridder, werd gemaakt in het kader van 48 Hour Filmproject. De film won de Publieksprijs. Eindhovens DagbladNBF.nlEindhovens Dagblad
 • Wat definieert de Europese cinema? Zijn het de verhalen, de karakters, de historie, politiek of gewoon een andere manier van verhalen vertellen? De drie regisseurs, CŽline Sciamma, Pawel Pawlikowski en Rok Bicek, die dit jaar genomineerd zijn voor de LUX-filmprijs, geven hun mening in video-interviews. De winnaar van de LUX-prijs 2014 wordt op 17 december bekendgemaakt. Europees Parlement

letteren

 • Floortje Zwigtman denkt er serieus over na om te stoppen als schrijfster van kinder- en jeugdboeken.
 • In een ‘literaire su•cidenote’ beschrijft Zwigtman de kaalslag in de kinder- en jeugdliteratuur. Directe aanleiding voor het stuk is het verdwijnen van het Vlaamse magazine de Leeswelp. Tzum.info
 • ECI wordt de nieuwe partner van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie. Dat betekent dat de AKO Literatuurprijs met ingang van 2015 de ECI Literatuurprijs zal gaan heten. NRC
 • Een nieuwe literaire prijs, speciaal voor de beste korte verhalenbundel. De prijs is vernoemd naar schrijver J.M.A. Biesheuvel die talloze verhalenbundels op zijn naam heeft staan. De J.M.A. Biesheuvelprijs wordt volledig gefinancierd door middel van crowdfunding en wordt op 14 februari 2015 voor het eerst uitgereikt. Tzum.info
 • Zondag is de eerste ronde van Podiumvlees Poetry Slam in de Tilburgse Hall of Fame. Het po‘ziefestival maakt deel uit van Incubate. De finale vindt plaats tijdens Incubate in september 2015. Brabants Dagblad

muziek

 • De verkoop van lp’s in Engeland is dit jaar het miljoen gepasseerd. Daarmee is de afzet van de traditionele vinylschijf in het Verenigd Koninkrijk weer terug op het niveau van 1996, de hoogtijdagen van de Britpop. Brabants Dagblad
 • Interview met Tilburgse producer Dr. Moon aan de vooravond van Definitie van Hiphop. De veelzijdigheid van de hiphop anno nu kenmerkte het festival. 3voor12.vpro.nl3voor12.vpro.nl
 • Kapok wint de Edison Jazzism Publieksprijs. De Telegraaf
 • Edison Jazz Oeuvreprijs Nationaal is voor zangeres Greetje Kauffeld. Edison Jazz Vocaal voor Gregory Porter. Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad

theater en dans

 • Johan Simons gaat vanaf 1 januari 2017 Theater Rotterdam leiden. Onder deze noemer vallen het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam. Simons zal samen met de directies en de toekomstig artistiek leider van het Ro Theater een nieuw model stadstheater ontwerpen. Hij ontving de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Hij maakte tevens bekend dat jonge theatermakers die werken aan internationale projecten, vanaf volgend jaar een beroep kunnen doen op het Hollandia Fonds. Dit wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Theaterkrant
 • Oldenosborn heeft het cabaretfestival Cameretten gewonnen. Kiki Schippers uit ‘s-Hertogenbosch wint de publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs. De derde finalist, Emiel van der Logt, ging met lege handen terug naar Roosendaal. TheaterkrantBrabants DagbladOmroep BrabantBN – De Stem
 • Jaap van Baasbank, programmeur van Julidans en artistiek directeur van Van Baasbank & Vos uit Amsterdam, heeft in Canada de Best International Presenter Award gewonnen, de prijs voor beste internationale programmeur. Theaterkrant

kunst in de openbare ruimte

 • De Duikplank is weer teruggeplaatst Het kunstwerk van Hanshaan Roebers verdween vanwege werkzaamheden aan het viaduct en het NS-Plein in Tilburg.. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Modemerk MLY maakt het nu mogelijk om de collectie al vooruit te bestellen. Ook samples die nog niet zijn besteld door winkels, zijn verkrijgbaar in de pilotstore aan het Ketelhuisplein 7-9 in Eindhoven. ‘Het is een extra service voor de eindconsument,’ zegt Emily Hermans. ‘Het is mogelijk om de items aan te passen naar de smaak van de klant.’ Fashion United
 • De jonge Helmondse ontwerper Dave Hakkens is gestart met een project rond plastic recycling. Eindhovens Dagblad
 • Interview met filmmaker Daan Willekens van de documentaire ‘Wolflady’ over Sharon Kovacs en haar weg naar succes. Cultuurbewust
 • De documentaire ‘Het Avontuur van de Vogeltjesbuurt’ heeft veel trots en energie opgeleverd, volgens filmmaker Pien Rosmalen. Het avontuur van de Vogeltjesbuurt is een van de genomineerden van de Brabantse Cultuurprijs 2014. Volgens Rosmalen is het niet alleen een mooie documentaire geworden, maar heeft het de roemruchte volksbuurt ook op de kaart gezet. Omroep Brabant
 • ‘Ik verken een bepaalde thematiek: fictie en werkelijkheid. Ik ben ge•nteresseerd in de rafelranden van de moraal. Ik merk dat mensen het zijn verleerd om ergens aanstoot aan te nemen. Als men zich bij een onderwerp ongemakkelijk voelt, krijgt de boodschapper de schuld terwijl het de eigen moraal is die hen parten speelt.’ Schrijver Anton Dautzenberg over zijn werk. Zuiderlucht
 • Op zondag 14 december aanstaande ontvangt pianist en componist Jeroen van Vliet de Buma Boy Edgarprijs 2014. Deze prijs, de belangrijkste in Nederland op het terrein van de jazz en ge•mproviseerde muziek, bestaat uit een plastiek van Jan Wolkers en een geldbedrag van €12.500. Bumacultuur
 • Yama, naam ontleend aan de Vedische god van de dood, is een heavy stoner rock band uit Tilburg. Hun debuutalbum is uit. 3voor12.vpro.nl
 • Bredase metalmuzikant Nick Holleman (22) reist de wereld af met zijn bands. BN – De Stem
 • Op vrijdag 12 december speelt The Red Phone hun debuutplaat en meer in het Tilburgse Cul de Sac. Zonder voorprogramma. Toehoorders mogen de plaat vervolgens aanschaffen voor wat ze vinden dat die waard is. 3voor12.vpro.nl
 • Ze spelen al 25 jaar lang, zalen, tenten en festivals plat. De Rock ’n Loll Band WC Experience uit Raamsdonksveer. De geschiedenis van deze feestband is nu vastgelegd op een dvd.”Van hardlap tot smartrock”, zoals ze dat zelf zeggen. Omroep Brabant
 • ‘De Fluisterende Stad’ van de Tilburgse theatergroep De Kwekerij is een serie van vier voorstellingen.. De tweede voorstelling gaat over het lot van Belgen die vanwege de oorlogshandelingen in 1914 naar Tilburg zijn gevlucht. De Kwekerij werkt voor de productie nauw samen met amateurspelers van De Torenspelers/TTT Theaterproducties. Omroep Brabant
 • Cabaretier Theo Maassen uit Eindhoven gaat volgend jaar optreden in Duitsland. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • De dood herbeleven van beroemde mensen in geur en geluid. Studenten van de Avans Hogeschool voor Communicatie in Breda laten het gebeuren in een bijzonder kunstproject. Omroep Brabant
 • ‘Het feit dat je een computer gebruikt, betekent nog niet dat je technisch bezig bent. Je moet ook weten hoe het werkt, welk idee erachter zit. We hebben behoefte aan mensen die technisch creatief zijn. Daarmee zou men al veel eerder moeten beginnen in het basisonderwijs” Interview met hoogleraar gametechnologie, programmeur en wiskundige Mark Overmars. De Volkskrant

cultuureducatie en – participatie

 • Mag kunsteducatie weer een beleidsterm worden, alstublieft? Blog van Geert Drion. Hij is beleids- en organisatieadviseur en als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit. LKCA.nl
 • De deelname aan cultuur in Nederland behoort tot de hoogste in Europa. Meer kinderen en jongeren hebben in 2013 een museum bezocht. Het publiek van meer traditionele cultuur vergrijst, maar tegelijk zijn de bezoekersaantallen van orkesten gelijk gebleven. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie ‘Cultuur in Beeld’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nationale Onderwijsgids.nl
 • Er zijn twee interessante Facebookgroepen voor docenten kunsteducatie in Noord-Brabant: voor theater- en muziekdocenten. Hierop vind je nieuws, feiten, vragen, inspiratie en werkaanbiedingen.
 • Facebook.nl Facebook.nl
 • Half oktober is de Stilte uit Breda op enkele basisscholen in West-Brabant van start gegaan met een driejarig traject waarvan de doelstelling is om dans een vaste plek te geven binnen het curriculum. De Stilte
 • Kunstbende en Kunstbalie organiseren dit jaar de 2e editie van de ‘Kunstbende Scholenwedstrijd’. Het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant wordt uitgenodigd om inspirerende projecten cultuureducatie te presenteren middels een pitch. Kunstbende Brabant
 • Het Grijze Koppen Orkest uit Eindhoven bestaat uit ongeveer veertig bewoners van Vitalis Berckelhof en zelfstandig wonende cli‘nten die daar voor dagbesteding komen. Ze lijden allemaal aan een vorm van dementie, of aan de gevolgen van ander, niet aangeboren hersenletsel en ze maken samen muziek. Eindhovens Dagblad
 • Het Groot Letterfestival in Eindhoven keert iedere twee jaar terug op de agenda. Het festival dient als voorbeeldproject voor het nieuwe subsidieprogramma The Art of Impact. Bewoners in zorginstellingen worden er in eigen huis getrakteerd op optredens van zowel gevestigde schrijvers als jong talent. Daarnaast is er een kinderprogramma, een pop-up bookstore en worden er schrijfworkshops georganiseerd. Eindhovens DagbladGroot Letterfestival

kunstbeoefening

 • In totaal speelden 18 muziekverenigingen uit heel Nederland in Veldhoven hun concoursprogramma voor een jury. Prijzen waren er o.m. voor Koninklijk Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk en Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind.Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad
 • erfgoed
 • De provinciale campagne ‘Erfgoed & Erfgenamen’ stopt eind 2014. Onder deze campagne vallen zeven erfgoedinitiatieven: Achelse Kluis, Beyond Borders, Cošperatie Vertrouwen, Pekhoeve, Soete Moeder, Van Gogh Experience en Weervisserij. Deze initiatieven, gaan door met het doorgeven van kennis en het groeien van het netwerk staan daarbij centraal. De betrokkenheid van de provincie blijft maar het stokje wordt overgedragen aan Erfgoed Brabant. De initiatieven vormen een belangrijke inspiratiebron voor de longlist van de Brabantse Erfgoedprijs 2015. Vimeo.com
 • Op 20 januari 2015 is er een studiemiddag over dialectbeoefening in Noord-Brabant. Na een korte inleiding over verschillende vormen van dialectbeoefening gaan de deelnemers aan de slag met de Brabantse streektaal. De docent is prof. dr. Jos Swanenberg. Erfgoed Brabant
 • Op 28 januari 2015 start de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ op de Universiteit van Tilburg. De cursus bestaat uit twaalf hoorcolleges en wordt afgesloten met een excursie. De docenten zijn drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Erfgoed Brabant
 • Het gevelkunstwerk van Hugo Brouwers aan de achterzijde van het Stedelijk Gymnasium in Breda wordt gedemonteerd en opgeslagen. Het kunstwerk zal komend jaar opnieuw worden gemonteerd bij het Graaf Engelbrecht in Breda. Haagse Beemden
 • De kostbare orgels in de Helmondse Gaviolizaal krijgen een onderhoudsbeurt. Eindhovens Dagblad
 • Fotobureau Hollandse Hoogte heeft een nieuwe portal gelanceerd met uitsluitend historische fotografie. Voor de portal werkt het bureau samen met vier grote Nederlandse fotoarchieven: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nederlands Fotomuseum, het Maria Austria Instituut en Spaarnestad Photo. Historiek

bibliotheken

 • Symposia, congressen en themadagen, nieuwsbrieven Twitter en biebtobieb: een kleine greep uit de mogelijkheden voor bibliotheken om kennis te delen. In hoeverre worden deze middelen benut en is kennisdeling eigenlijk ingebed in de het bibliotheekveld? Die vraag staat centraal in een branchebreed onderzoek dat in de periode december – januari in opdracht van het SIOB wordt uitgevoerd. SIOB
 • De Innovatieraad van het SIOB voegt nog eens twee projecten toe aan de drie die in september vanwege hun vernieuwende karakter werden gehonoreerd. Het gaat om de projecten Beleef het in de bieb van Bibliotheek Drachten en Verhaal Lokaal van DokLab. SIOB
 • De Nederlandse Kinderjury wordt in 2015 mede bekostigd door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). De grootste Nederlandse kinderpublieksprijs speelt zich van oudsher voor een flink deel af in de openbare bibliotheek. Doelstelling van de campagne is om kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar meer, enthousiaster Žn kritischer te laten lezen. CPNB
 • De Bibliotheek voor Ondernemers is een programma waarin de bibliotheek ondernemers helpt met vragen op het gebied van ICT en mediawijsheid. Het is een formule om een nieuwe doelgroep aan te trekken en het aanbod van de bibliotheek bij hen breder onder de aandacht te brengen. Om Brabantse en Limburgse bibliotheken op weg te helpen komen Cubiss en SIOB met een subsidie van €3.000,-, beschikbaar voor bibliotheken die in 2015 van start gaan met de formule de Bibliotheek voor Ondernemers. Cubiss.nl
 • De afgelopen twee jaar zijn er veel initiatieven genomen en activiteiten georganiseerd om innovatie en ondernemerschap te stimuleren in de Brabantse bibliotheeksector. Het sluitstuk hiervan vormt DURF!kapitaal. Van de 17 ingediende voorstellen, vielen er drie in de prijzen. Brabantse Netwerk Bibliotheek
 • Winterschool 2015 van Cubiss biedt diverse workshops. Onderwerpen zijn o.m. fondsenwerving, klantgerichte strategie en meten van maatschappelijke meerwaarde. Cubiss.nl
 • Bij Ergon Textieldiensten in Veldhoven komt een bibliotheekpunt speciaal voor de medewerkers van Ergon. Samen met de bibliotheken in Veldhoven en Eindhoven plaatst Ergon een boekenkast met materialen die geschikt zijn voor zo’n 215 medewerkers.
Geen reacties

Geef een reactie