Trends & ontwikkelingen 5 februari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over goede voorbeelden samenwerking scholen en musea. Als bijlage stuurde ze het rapport van de Taskforce Museumeducatie 2015  ‘In musea komt onderwijs tot leven’ naar de Kamer toe.  Deze Taskforce van de Museumvereniging heeft in 2015 meer dan zestig goede voorbeelden verzameld van samenwerking tussen scholen en musea in het primair onderwijs. Op basis van gesprekken met professionals in scholen en musea heeft de Taskforce aanbevelingen opgesteld voor een verdere versterking van de samenwerking tussen scholen en musea en voor de regionale en lokale verankering daarvan. Deze goede voorbeelden en aanbevelingen kunnen voor andere scholen, musea en overheden als inspiratie dienen. De minister wil veel van de aanbevelingen overnemen. Om het cultuuronderwijs verder te versterken, cultuur vakoverstijgend in te zetten, de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen en de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen als een gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren, geeft zij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een vervolg in de periode 2017-2020. Rijksoverheid.nl  ,  Rijksoverheid.nl
 • Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer inzake gemeentelijke bezuinigingen op kunst en cultuur. Rijksoverheid.nl 
 • Jasper van Dijk (Kamerlid SP ) en Aafke Romeijn (muzikant en bestuurslid van muzikantenberoepsvereniging BAM) spraken met elkaar n.a.v. het onderzoeksrapport Pop, wat levert het op? Uit het onderzoek blijkt dat het muzikantenschap voor slechts heel weinig professionele Nederlandse artiesten voldoende oplevert. Er wordt veel meer gewerkt, maar een stuk minder verdiend. Van Dijk heeft, samen met zijn PvdA collega Tjeerd van Dekken, minister Bussemaker (OCW) vragen gesteld over de inkomenspositie van popmuzikanten. 3voor12.vpro.nl
 • De Nederlandse Associatie van Podiumkunsten (NAPK) heeft, mede namens Kunsten 92, een brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin de consequenties van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)  voor  de sector podiumkunsten worden uiteengezet. De organisaties voorzien dat het in loondienst moeten nemen van aanzienlijke aantallen medewerkers (die nu nog zzp’er zijn) een hoge kostenpost gaat vormen. Ze roepen de Kamerleden op om, als met de wet wordt ingestemd, voor financi‘le compensatie voor de cultuursector te pleiten om deze extra kosten te kunnen dragen. De Eerste Kamer  stemt in met het afschaffen van de VAR en het invoeren van modelovereenkomsten. NAPK  , All ArtsBelastingdienst ,  Vrij Nederland
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede en de Eerste Kamer over de verwerving van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. De twee Rembrandt-schilderijen die Nederland en Frankrijk samen hebben aangekocht, worden gerestaureerd in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daarover hebben beide landen overeenstemming bereikt. Het plan dat de schilderijen een tour langs verschillende Nederlandse musea zouden maken, is van de baan. Rijksoverheid.nlDe Volkskrant ,  Omroep Brabant
 • Hoe werkt een nieuwe generatie Nederlandse makers/kunstenaars, producenten en bemiddelaars in deze snel veranderende wereld? Wat betekenen de ‘nieuwe omstandigheden’ voor de cultuursector? Op welke manier voelt deze generatie zich betrokken bij cultuurbeleid op landelijk, provinciaal, stedelijk niveau. Twee verslagen (Theaterkrant, Kunsten’92) van een debat georganiseerd door Kunsten’92 met een nieuwe generatie makers over het cultuurbeleid van morgen. Voorafgaand aan het debat werd een statement uitgesproken door Jan Zoet (directeur De Theaterschool, Amsterdam), die  tot voorzitter werd gekozen van Kunsten’92.   Theaterkrant , Kunsten’92
 • Het essay ‘Niet buiten de burger rekenen’  is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M), Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. Het Sociaal Cultureel Planbureau  schreef dit essay op verzoek van het Ministerie van I&M, als input voor de Nationale Omgevingsagenda (2016) en voor de Nationale Omgevingsvisie (2018). In 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Het motto luidt ‘eenvoudig beter’: minder regels, meer verantwoordelijkheid bij burgers, met behoud van beschermingsniveau en met voordeel voor iedereen. Het SCP denkt dat die grotere rol voor burgers niet vanzelf van de grond komt, maar dat de overheid drie randvoorwaarden moet garanderen: hoge kwaliteit van communicatie, goede antennes van overheden en oog voor de reikwijdte c.q. grenzen van participatie. SCP , Cobouw
 • Het uitvoeringsbesluit van de Crisis- en herstelwet is gedeeltelijk onverbindend. Hierdoor is het voor meerdere gemeenten niet langer mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels. Dat volgt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die vernietigde het bestemmingsplan Spoorzone van de gemeente Culemborg, dat de herinrichting van het stationsgebied mogelijk maakt. Cobouw
 • Een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat staatssecretaris Sander Dekker (Media) zijn nieuwe Mediawet aanpast. Vooralsnog is alleen regeringspartij VVD voor het voorstel. Coalitiegenoot PvdA is kritisch en wil eerst antwoorden afwachten. De coalitie heeft geen meerderheid in de Senaat. De Eerste Kamer verwacht dat het onmogelijk is de bezuiniging in te voeren zonder de programmering te raken voor kijkers en luisteraars. De staatssecretaris heeft die intentie, maar kon niet met zekerheid zeggen dat de programmering ongemoeid blijft. Voor de bezuinigingen bestaat bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) de zorg dat wanneer de wet niet doorgaat de bezuiniging wordt afgewenteld op de individuele regionale omroepen. Dit is onwenselijk, omdat dit ten koste gaat van het eigen vermogen dat is opgebouwd met hulp van provincies. De staatssecretaris bevestigde deze vrees. De Volkskrant,  NOS , IPO
 • In de Eerste Kamer is eindelijk weer gesproken over de ticketwet, die vijf jaar geleden aangenomen is door de Tweede Kamer. Ticketverkoper Ticketservice stond toentertijd achter de wet, maar inmiddels niet meer. De markt is veranderd, loopt deze wet achter de feiten aan? TPO
 • Het Topteam Creatieve Industrie, de Federatie Dutch Creative Industries en de Dutch Creative Council roepen politieke partijen in aanloop naar nieuwe verkiezingen op tot actie. De creatieve industrie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ambitieuze, goed georganiseerde topsector met een unieke kennisinfrastructuur en een internationaliseringsstrategie die ook in het buitenland wordt opgemerkt. Desondanks is actie noodzakelijk om deze positie te versterken en uit te groeien tot de meest creatieve industrie van Europa. Daarom roept de creatieve industrie in het ‘Creatief Manifest’ op tot actie op drie thema’s die noodzakelijk zijn om de kracht van de creatieve industrie te behouden en te versterken: kennis en innovatie, internationalisering en opschaling, talentontwikkeling en ondernemerschap. Federatie Dutch Creative Industries
 • De provincie Zeeland wil de komende jaren haar subsidiegeld meer steken in festivals en culturele producties die Zeeland promoten. Dat gaat ten koste van de reguliere podiumprogrammering en dan vooral de ‘serieuze muziek’. Dat staat in de kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020. Het provinciebestuur schetst hierin de contouren van het cultuurbeleid voor de komende vier jaar. De exacte (financi‘le) invulling krijgt de komende maanden gestalte. PZC 
 • De provincie Utrecht zet een forse rem op de nieuwbouw van kantoren. Reden hiervoor is de hoge leegstand en verloedering van kantoorgebouwen in de regio. Dit staat in de Thematische Structuurvisie Kantoren. Provincie Utrecht  , Binnenlands bestuur
 • Voelen lokale overheden zich nog verantwoordelijk voor voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie? Het LKCA onderzocht dit in Achtkarspelen, Alphen a/d Rijn, Hardenberg, Houten, Nuenen en Venlo. Gemeenten blijven lokale culturele voorzieningen belangrijk vinden, vooral voor de leefbaarheid en sociale cohesie. Zij trekken er nog steeds geld voor uit, maar wel minder dan 10 jaar geleden. Tegelijkertijd willen zij meer waar voor hun geld en vragen gesubsidieerde instellingen en verenigingen zich in te zetten voor sociale doelen als zorg en welzijn. lkca
 • In 2015 hadden veel minder gemeenten te maken met krimp dan in 2014. In ruim een kwart van de gemeenten daalde het inwonertal, in 2014 was dat nog bijna 40 procent. In veel gemeenten bleef krimp uit door de vestiging van immigranten. Dat meldt CBS op basis van de voorlopige bevolkingscijfers van 2015. CBS  , Binnenlands bestuur 
 • Vier jaar na de grote bezuinigingen heeft de Twentse cultuursector het moeilijk. Dat blijkt de uit de beleidsplannen die de vier grote kunstinstellingen uit Twente deze week hebben neergelegd bij de Raad voor Cultuur, het voornaamste adviesorgaan van minister Bussemaker van OCW. Tubantia
 • Amsterdam wordt steeds populairder als filmdecor. Filmploegen uit binnen- en buitenland waren vorig jaar samen ruim tweeduizend dagen aan het werk in de stad. Dat is de helft meer dan in 2014. De stad profiteert onder meer van een nieuwe landelijke regeling waarmee makers van speelfilms en documentaires in Nederland dertig procent van hun productiekosten kunnen terugkrijgen. De verwachting is dat de belangstelling van producenten de komende jaren verder zal toenemen. Het Parool
 • Een nieuwe megabioscoop in Arnhem-Zuid, op het huidige parkeerterrein van de Rijnhal. Dat zou het Belgische concern Euroscoop graag willen neerzetten. En de gemeente Arnhem ziet het ook wel zitten na het niet doorgaan van een duikcentrum op het Rijnhal-terrein met een open plek in het beoogde Sportpark Olympus. Deze week werd bekend dat 5 architectenbureaus voor  het nieuwe filmtheater Focus  ontwerpen hebben gemaakt. Voor het bouwen van dit theater is maximaal 12 miljoen euro beschikbaar.      Hollands Film Nieuws  , Arnhem Direct  ,  Arnhem Direct 
 • Een uiterst kritisch rapport van de Utrechtse Rekenkamer over TivoliVredenburg heeft tot politieke onenigheid geleid in de Utrechtse gemeenteraad. Het rapport, dat onder meer stelt dat Utrecht een veel te duur Muziekpaleis heeft gebouwd en zelf schuld draagt aan de miljoenentekorten, zou besproken worden in een commissievergadering. Pogingen van onder meer GroenLinks om het van de agenda te krijgen, wekten de woede van de VVD en andere fracties. GroenLinks-raadslid Steven de Vries stelde voor het rapport over het 160 miljoen euro kostende muziekverzamelgebouw later te behandelen. Eerder was de behandeling al uitgesteld wegens het vertrek van GroenLinks-wethouder Margriet Jongerius. De commissievergadering is uiteindelijk verplaatst naar 9 februari.  Entertainment Business
 • Waar gaan de klappen vallen voor cultureel Vlissingen, dat was de vraag tijdens de informatiebijeenkomst in het stadhuis. Een antwoord kwam er niet, maar wel een discussie over de toekomst van de culturele voorzieningen in de stad. Omroep Zeeland

noord-brabant 

 • De provincie Noord-Brabant (Brabant DC) is sinds januari 2014  lid van Districts of Creativity (DC) Network, een netwerk van 13 regio’s van over de hele wereld die uitblinken in hun vernieuwende aanpak op het gebied van creatief en innovatief ondernemerschap. Inmiddels hebben Brabantse delegaties bezoeken gebracht aan de regio’s Schotland, Oklahoma en Lombardije. Nu organiseert Brabant zelf een Reverse Mission. Hiervoor werkt de provincie samen met de Ambassade voor Creatieve Zaken en bkkc. bkkc
 • In het najaar van 2014 heeft de provincie Noord-Brabant in samenspraak met de werkgroep ‘Vrijkomende Kerken’ een bescheiden provinciale subsidieregeling in werking gesteld met betrekking tot de herontwikkeling van vrijkomende kerken in Noord-Brabant. De Provincie heeft het PON gevraagd om de herbestemmingprocessen bij deze subsidieaanvragers te volgen en te beschrijven zodat andere partijen die nu of in de toekomst te maken krijgen met het herbestemmen van een vrijkomende kerk van de bestaande kennis en ervaringen kunnen leren. Tussen het najaar van 2014 en het najaar van 2015 zijn vijf herbestemmingtrajecten gevolgd in hun proces. In de publicatie ‘Hoe gaat het met de kerken?’ is per herbestemmingtraject beschreven wat zij in het afgelopen jaar hebben bereikt en welke stappen zij op korte termijn gaan zetten. PON
 • Voorafgaand aan de uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 organiseert de gemeente Bergen op Zoom, winnaar van de prijs in 2014, op 17 maart  a.s. samen met de provincie Noord-Brabant en Kunsten ’92, het symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als kans!’. De vraag: ‘Hoe kan leegstand in relatie tot de vitaliteit van binnensteden, niet zozeer als bezwaar, maar vooral als kans worden gezien?’ wordt op provinciaal en nationaal niveau besproken met bijdragen van Cees-Jan Pen, Arno Boon en Henri Swinkels. Kunsten’92
 • De provincie Noord-Brabant hoopt dat Omroep Brabant niet hoeft te reorganiseren zoals staatssecretaris Sander Dekker wil. Gedeputeerde  Henri Swinkels hoopt dat het uitstel van de Mediawet in de Eerste Kamer snel leidt tot afstel. Volgens Swinkels doet de bewindsman te lang over de reorganisatie waardoor de regionale omroepen in de knel dreigen te komen. De provinciebestuurder vreest in de nieuwe wet ook voor de onafhankelijkheid van de regionale omroepen. Omroep Brabant 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda trekt bijna een miljoen euro uit om de omgeving van vier noodlijdende winkelcentra in de stad een opknapbeurt te geven. Het meeste geld gaat naar de winkelcentra Heksenwiel, dat onlangs de noodklok luidde, en De Donk. Ook bij de winkelcentra Tuinzigt en De Berg investeert de gemeente in de openbare ruimte. Omroep Brabant
 • Een reeks van stadsjubilea in 2016 heeft de gemeente Eindhoven ertoe gebracht een samenhangend programma op te stellen in het teken van de toekomst. ‘Het Wonder van Eindhoven’ wordt zichtbaar op 14 en 15 mei 2016 met een weekend vol activiteiten rond de thema’s technologie, verbeeldingskracht, experimenteren, samenwerken en innovatie. e52.nl
 • Honderden omwonenden en andere belangstellenden hebben de presentatie van de plannen voor het TD-gebouw in Eindhoven bezocht. Ze hebben nu nog tot 10 februari de tijd om hun mening kenbaar te maken bij het college van B en W. In het stadhuis presenteerden de twee overgebleven ‘teams’, Piet Hein Eek/Amvest en Foolen en Reijs en Diederendirrix,  hun transformatieplan voor het kantoorgebouw aan de Edenstraat.  Eindhovens Dagblad
 • ‘In opstand komen is misschien (nog) niet nodig, in actie komen wŽl. We moeten het wel samen doen en daarom roep ik alles wat in Eindhoven bedrijvig is, de gemeente, sociale instellingen, zorgtehuizen, ziekenhuizen en natuurlijk het Eindhovense bedrijfsleven, op om Eindhovense kunst aan te kopen.’ Marcus van Roode is voorzitter van KEK-040!, het Kollektief Eindhovense Kunsten.   Hij reageert op een oproep aan kunstenaars om in opstand te komen van ED – kunstredacteur Rob Schoonen.  Schoonen schreef een stuk over de zorgwekkende positie van de beeldend kunstenaars binnen de cultuursector n.a.v. het rapport van de SER en de Raad voor Cultuur. Eindhovens Dagblad
 • De Jazz Academy kreeg voor 2013 en 2014 een eenmalige subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Afgelopen jaar wees de gemeente een nieuwe aanvraag voor de band af, mede vanwege de bezuinigingen, zo meldt initiatiefnemer Jeroen Doomernik. Er was voor ongeveer 9.000 euro aan plannen ingediend bij de gemeente. Er zijn voorlopig geen optredens van de Jazz Academy en de Junior Jazz Academy.. Bosch Belang heeft inmiddels vragen gesteld in een poging het initiatief te behouden voor de stad. De politieke partij hoopt het geld uit het pop-upfonds te kunnen halen. Brabants Dagblad 
 • De gemeenteraad van Tilburg heeft ingestemd met de renovatie van de LocHal. Deze enorme hal achter het centraal station werd tot enkele jaren geleden gebruikt door de spoorwegen voor de revisie van locomotieven. De gigantische hal staat sindsdien leeg.  Na een opknapbeurt van ruim dertig miljoen wordt de bibliotheek er gevestigd en een aantal culturele instellingen. Ook Seats2meet gaat het pand betrekken. Bij enkele politieke partijen bestond twijfel over de noodzaak van een stadsbalkon. Dit balkon kost 1 miljoen euro en zou nooit uitzicht geven op de binnenstad. De VVD stelde voor om van het balkon af te zien, maar dit voorstel haalde het niet. De Tilburgse wethouder De Vries had eerder alle voordelen van stadsbalkon aan de LocHal in een brief aan de raad nog eens op een rij gezet. Ook gezien nog komende uitgaven voor de Spoorzone is de uitgave volgens hem verantwoord. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • De Tilburgse oppositiepartijen willen dat wethouder Erik de Ridder zijn portefeuille binnenstadsontwikkeling inlevert en overdraagt aan een collega-wethouder. De oppositie is ernstig ontevreden over het handelen van De Ridder als het gaat over de binnenstad.. Een voorstel van een groot deel van de oppositie om dit uit zijn portefeuille te halen, haalde het niet in de raad van Tilburg. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Burgemeester Noordanus gaat op zoek naar een compromis over het volledig bestickerde pand van Indicia aan de Spoorlaan in Tilburg. Dat blijkt uit de beantwoording van VVD-vragen. Na bezwaar van de Heemkundekring Tilborch besloot het college alsnog handhavend op te treden: de stickers moeten weg, het bedrijf riskeert een dwangsom van maximaal 20.000 euro. Indicia heeft inmiddels formeel beroep aangetekend. De burgemeester wil nu met partijen praten om te bezien of een oplossing mogelijk is. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Na een ingrijpende reorganisatie bij Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur waarbij twaalf mensen hun baan verloren, heeft het cultuurcentrum nu vier vacatures open staan. “Dat heeft alles met de reorganisatie te maken”, stelt directeur Hilda Vliegenthart van Nieuwe Nobelaer.  BN – De Stem 
 • Kunstenaarscollectief K26 is door de gemeente Oss niet op de hoogte gebracht van de beslissing om Peperstraat 12 om te vormen tot ‘kennis- en innovatiecentrum’ voor binnenstadondernemers. Voorzitter Rob Beek is stomverbaasd. Lange tijd was het immers de bedoeling dat K26 naar het voormalige onderkomen van het stadsarchief zou verhuizen. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Tegenover het kunstwerk La Damoiselle langs de weg ‘s-Hertogenbosch-Gestel, wil de gemeente Sint-Michielsgestel een tweede kunstwerk laten plaatsen met een verwijzing naar het beleg van ‘s-Hertogenbosch  in 1629.  Op een advertentie in december hebben tot nu toe enkele tientallen kunstenaars interesse getoond voor het project Keerdijk, vernoemd naar de straat waar het komt te liggen. Voor het project is een budget beschikbaar dat ligt tussen de 50.000 en 100.000 euro.  Brabants Dagblad
 • B & W van Uden wil het  kunstbezit drastisch opschonen. De kunstwerken van de Collectie Uden zijn ondergebracht in het depot onder de voormalige Pronkkamer. Op dringend verzoek van alle Udense politieke partijen gaat de gemeente opnieuw onderzoeken wat er moet gebeuren met de collectie. Teruggeven aan de makers of hun erven, zoals het college eigenlijk voorstelde, is geen goed plan vonden alle partijen. Dan liever een veiling of tentoonstellen in een school of publieke ruimte, waren enkele van de voorstellen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad 
 • Als er een streep wordt gezet door de cultuureducatie in Theater de Speeldoos in Vught, heeft dat volgens theaterdirecteur Harry Salfischberger grote gevolgen voor het voortbestaan van het theater. Om zelf te kunnen overleven sprong Theater de Speeldoos na de zomer van 2015 in het gat dat het failliete MiK achterliet. “We willen niet terug naar een organisatie met een grote overhead. We willen geen nieuwe MiK opzetten”, aldus wethouder Fons Potters. De subsidie voor cultuureducatie (302.320 euro) is volgens hem, gezien de terugloop van het aantal leerlingen, te hoog. Het gemeentebestuur ziet meer in het faciliteren van een docentencollectief door het beschikbaar stellen van een bestaande accommodatie. Brabants Dagblad
 • De Waalwijkse raadsfracties van D66 en SGP maken zich grote zorgen over de gang van zaken bij opleidingscentrum SLEM. En dan met name over de financi‘le handel en wandel bij deze internationale opleiding voor schoenontwerpers. SLEM heeft een schuld van ruim 111.000 euro in bij de gemeente Waalwijk. Het gaat om een huurschuld en niet betaalde energierekeningen. D66 en SGP willen precies weten wat er speelt bij SLEM en hebben daarom 23 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap 

 • Kunstenaars moeten zich niet in een unieke slachtofferrol laten duwen, betoogt Maaike van Steenis, coach voor creatieve ondernemers.. In andere sectoren speelt precies hetzelfde, blijkt ook uit de hashtag #tegendebakker. Het Parool
 • De Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur schetsen in hun Verkenning arbeidsmarkt culturele sector een zorgelijk beeld van de arbeidsmarkt in de culturele sector. Het aantal banen daalde en het aantal uitkeringen en het percentage (genoodzaakte) zelfstandigen steeg in een korte periode (2009-2013). Wat valt er specifiek te zeggen over de arbeidsmarkt in de deelsectoren cultuureducatie en amateurkunst? Daarvoor gebruikten de raden onderzoek door het LKCA. lkca
 • Het Sectorplan Cultuur biedt uiteenlopende vormen van scholing en coaching. Zowel werknemers als zelfstandigen in de cultuursector kunnen daarvan tot eind 2016 met korting gebruik maken. Deze korting is mogelijk dankzij een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sectorplan Cultuur
 • Ernst Veen over cultureel ondernemerschap. Ernst Veen is voormalig directeur van de Nieuwe Kerk en initiatiefnemer en directeur van de Hermitage in Amsterdam. Twee culturele instellingen die hij tot een groot succes wist te maken en die grotendeels onafhankelijk zijn van subsidies. Cultuurmarketing
 • In de Nederlandse gamesector zou jaarlijks 375 miljoen euro omgaan, aldus de bedrijfstak zelf. Onderzoek van NRC wijst uit dat dit overdreven is. NRC, inlog vereist
 • Het Fashion Festival in Arnhem krijgt een nieuwe naam: Fashion & Design Festival Arnhem (FDFA). De nieuwe naam dekt de lading beter, vindt de organisatie. Volgens Ri‘lle Schoeman, de cošrdinator van het festival, kunnen er ‘ook meer designers worden aangetrokken’. De creatieve leiding van het festival ligt in handen van Sebastiaan Kramer. Fashion United 
 • ‘Iedereen krijgt betaald, van curator tot cateraar. Behalve de kunstenaar. Maar nu lijkt er dan toch iets te veranderen. Het veld had zich al verenigd achter de wens een honorariumrichtlijn te ontwikkelen. Bovendien heeft minister Bussemaker 2 miljoen uitgetrokken voor de financi‘le positie van kunstenaars in de hele kunstsector. In haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur hoe dit geld precies in te zetten, schrijft ze nadrukkelijk dat de raad aandacht moet schenken aan het versterken van het honorarium van beeldend kunstenaars. En aan een ontwikkelingsimpuls voor honoreringsrichtlijnen. ‘ Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds, blogt over het kunstenaarshonorarium. Mondriaanfonds
 • Een schilderij van Jack Harden is de laatste aanwinst voor museum Techniek met ’n Ziel in Neerkant. Een cadeau van museum De Wieger in Deurne. De nieuwe plek van het werk symboliseert de kersverse samenwerking tussen beide instellingen. In de Wientjeskamer, een bovenzaaltje van Techniek met ’n Ziel, vinden al enige tijd kunsttentoonstellingen plaats. Van hieruit ontstond het contact met De Wieger. Ook dat museum heeft het financieel hard te halen. Door stukken aan elkaar uit te lenen en zichzelf dus te ‘verbreden’, denken de twee instanties een slag te kunnen maken. Eindhovens Dagblad
 • Marc Spiegler,  directeur van de kunstbeurs Art Basel, over de toekomst van het galeriewezen. Tien vragen die een galeriehouder zich nu zou moeten stellen.  The Art Newspaper
 • TEFAF Maastricht, wereldwijd de belangrijkste beurs voor kunst, antiek en design, maakt vandaag bekend dat ze een joint venture is aangegaan met het in New York gevestigde Artvest. TEFAF zal vanaf dit jaar naast de jaarlijkse beurs in Maastricht twee nieuwe kunstbeurzen organiseren in de Park Avenue Armory, een van de meest prominente locaties in New York. Metropolis M 
 • Nederlandse film- en televisieproducenten kunnen voorlopig rekenen op stevige groei. Volgens het economisch bureau van ABN AMRO kan hun omzet dit jaar met 3,5 procent toenemen en volgend jaar met nog eens 3 procent. In het rapport worden ook goede vooruitzichten voorzien voor de IT-sector. Met die branche gaat het al jaren goed. Voor dit jaar houdt de bank het op 7 procent meer omzet. Met de telecomsector, uitgeverijen en drukkers gaat het wat minder.   Broadcast magazineABN AMRO
 • Al een kwart eeuw werpt distributeur Gerard Huisman zich met Contact Film op voor films die anderen laten liggen. Hij ontdekte Nuri Bilge Ceylan, Bruno Dumont, de Dardennes en Andrei Zvyagintsev. Hij overleefde bezuinigingen, de digitalisering en het instorten van de dvd-markt. Zijn laatste gevecht: de artistieke uitverkoop van de filmtheaters. ‘De vooringenomenheid is een verschrikking.’ Filmkrant
 • Dutch FilmWorks (DFW) heeft een distributieovereenkomst getekend met Benelux Film Distributors (BFD) Home Entertainment. Het bedrijf gaat de distributie verzorgen van de complete catalogus van BFD. Entertainment Business
 • Het is nu mogelijk om de bronbestanden van Popcorn Time te downloaden en het illegale streamingprogramma te hosten op een eigen website. Dat blijkt uit bestanden die zijn te vinden op ontwikkelaarssite Github. Popcorn Time is bovendien weer bereikbaar via de browser. De browserversie is voorzien van Torrents Time, een plug-in die het ip-adres van de gebruiker afschermt. Op deze manier wordt het een stuk lastiger voor auteursrechtenorganisaties en licentiehouders om Popcorn Time-gebruikers aan te pakken. Auteursrechtenorganisaties richten nu hun pijlen op de ‘bron’ van Popcorn Time, de website vodo.net. Entertainment Business
 • Distributeur Dutch FilmWorks maakte onlangs bekend individuele Popcorn Time-gebruikers aan te willen pakken. Piraterijbestrijder BREIN zegt geen actieve rol te spelen in deze aanpak. ‘Wij geven de voorkeur aan een voorlichtingstraject’, aldus BREIN-directeur Tim Kuik. Entertainment Business
 • Brein treedt op tegen amateurondertitelaars. “Wij denken dat de wet duidelijk is”, zegt directeur Tim Kuik. “Deze ondertitels worden gebruikt voor films en series die illegaal worden gedownload. Ze maken deze illegale zaken geschikt voor de Nederlandse markt, en daarom hebben wij daartegen opgetreden. Een vereniging van amateurondertitelaars en mensen die daar belang bij hebben, gaat naar de rechter. NU.nl 
 • Cinema Paradiso is een cultureel fenomeen in Roosendaal, Bergen op Zoom en sinds enkele jaren ook Etten-Leur. Voorzitter Jan Luijsterburg en de andere vrijwilligers weten elke maand weer een mooi programma vol kwaliteitsfilms te presenteren. De filmfanaten hebben besloten een extra voorstelling aan de week toe te voegen, op zondag. BN – De Stem
 • Een onderzoek in de Verenigde Staten wijst uit dat blanke vrouwen de overhand hebben in de uitgeversbranche. Het onderzoek werd gehouden bij 34 Amerikaanse uitgevers. De resultaten laten zien dat 79% van de werknemers in deze branche blank is en 78% vrouw. Er is tot nu toe nauwelijks onderzoek gedaan naar de verdeling van de werkgelegenheid in de uitgeversbranche. Dat geldt ook voor de situatie in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat er nog steeds minder vrouwen dan mannen een voltijd baan hebben. Hoe de verdeling van mannen en vrouwen precies bij uitgeverijen is,  is niet duidelijk. Schrijven on line
 • Zou Amazon, de everything store die groot werd met online boekverkoop, Žcht van plan zijn om honderden fysieke boekhandels te openen in de VS? Dat beweerde Sandeep Mathrani , de directeur van de Amerikaanse vastgoedinvesteerder General Growth Properties. Amazon wil zelf nog niets bevestigen, maar ontkent ook niet. Als het klopt, is dat een cynische maar ook slimme manier om het gat te vullen dat ze zelf hebben gecre‘erd. Grote boekhandels als Borders gingen de afgelopen jaren failliet door concurrentie van goedkopere online winkels, de enige grote keten die overblijft is Barnes & Noble. En die heeft het erg moeilijk. NRCQ  , De Volkskrant
 • Terwijl streamingdiensten als Netflix, Apple Music en Spotify hard groeien, blijft digitaal lezen een beetje achter. E-boeken zijn veel te duur (in Nederland althans) en een serieuze all-you-can-read-abonneedienst komt niet van de grond. Dat is het beeld, tenminste. Maar het klopt niet helemaal. Uit onderzoek van online database Statista blijkt juist dat in e-publishing (digitale boeken, kranten en tijdschriften) de komende jaren de grootste groei te verwachten is. Op basis van eigen enqutes en data van marktonderzoeksbureaus concluderen zij dat vooral in Nederland veel geld verdiend gaat worden per lezer. NRCQ 
 • Het jaarlijkse literaire festival City2cities heet voortaan International Literature Festival Utrecht (ILFU). Behalve de naam verandert ook de opzet. Was bij City2cities de programmering sterk verbonden met twee ‘themasteden’, het ILFU-programma bestaat uit ‘een top selectie van schrijvers uit binnen- en buitenland’. Volgens Festivaldirecteur Micha‘l Stoker betekent dat niet per se dat het ILFU een afspiegeling van de bestsellerlijsten zal worden. ‘Het betekent wel dat we over de hele wereld zoeken naar werken, in het bijzonder romans, met impact; boeken die een hoofdrol spelen op het literaire wereldtoneel.’ ILFU
 • De algemeen directeur/artistiek leider Stefan Rosu van Philharmonie Zuidnederland wordt directeur-bestuurder van het orkest. Dit is onderdeel van veranderingen voor verdere professionalisering van Philharmonie Zuidnederland. Eindhovens Dagblad
 • Wat ooit begon als een ‘demo dag’ voor (beginnende) producers, is inmiddels, na eerdere edities in zowel Amsterdam als Miami, uitgegroeid tot de ‘Armada Talent Experience’. Producers konden zichzelf aanmelden door middel van het insturen van hun eigen demo. Op basis daarvan zijn er 80 producers voor de derde editie geselecteerd die zowel bij de masterclasses van Eelke Kleijn en Armin van Buuren mochten zijn. Tevens was er daarna de mogelijkheid om hun eigen demo te laten horen aan ŽŽn van de A&R managers van Armada zelf. Partyscene.nl
 • Afgelopen weekend vond de finale van de Grote Prijs van Nederland weer plaats, van oudsher de belangrijkste muzikale competities van het land. Maar de animo voor dergelijke wedstrijden neemt al jaren af en de impact ervan is steeds minder groot. Zijn bandwedstrijden nog wel van belang in 2016? En hoe proberen ze met hun tijd mee te gaan? 3voor12.vpro.nl
 • De derde editie van Eindhoven Dance Motion telt 30 evenementen, verdeeld over 20 locaties. Van 31 maart tot en met 2 april verzamelt de lokale dancescene zich in diverse locaties, om overdag te netwerken, kennis uit te wisselen en te inspireren. Zo is er een seminar in het Van Abbemuseum door 2-Dutch, het boekingskantoor van onder andere Eindhovens dancetrots Showtek. Ook de Dutch Entertainment Group geeft een presentatie, terwijl je tijdens diverse workshops als dj/producer de fijne kneepjes van het vak kunt leren. ’s Nachts kan er volop gefeest worden. Our House
 • Amazon gaat de concurrentie aan met Spotify en Apple Music. Het e-commercebedrijf zou bezig zijn met de ontwikkeling van een muziekstreamingdienst. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • Contentmarketing is de nieuwe manier van communiceren. Het gaat over de juiste informatie, voor de juiste persoon, via het juiste kanaal op het juiste moment. Er zijn veel mooie voorbeelden van het toepassen van contentmarketing voor B2B en B2C. Maar werkt het ook voor publieke organisaties? Frankwatching 

financiering

 • De aanvraagperiode BIS 2017-2020 is gesloten – vervolgprocedure. Cultuursubsidie.nl
 • Quiet 5000, het initiatief van Anton Dautzenberg, is project 25 van The Art of Impact. In januari is het pilotproject in Tilburg gestart. Op 17 oktober 2016, de Internationale Dag van de Armoede,  wordt er een tweede editie van Quiet 500 uitgebracht, met daarin aandacht voor de Quiet Community. Een van de doelen van het project is proberen te voorkomen dat mensen die in armoede leven in een sociaal isolement terecht komen en daarin blijven hangen. The Art of Impact
 • In 2015/2016 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 33 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, social design, productvormgeving, modevormgeving, schoenontwerp, illustratie, animatie, grafisch ontwerp en interactief media design. Elk geselecteerd talent ontving € 25.000 vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling. In oktober 2016 wordt hun werk en onderzoek getoond in een gezamenlijke expositie. In 2016 is er opnieuw een kans om als jong talent te worden erkend. De sluitingsdatum voor deze nieuwe ronde is 2 maart 2016. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Ben je beeldend kunstenaar, fotograaf of ontwerper en heb je een goed plan waarvoor je financiering nodig hebt (denk bijvoorbeeld aan expositiekosten, een publicatie, een eerste collectie, prototype of apparatuur), dan kan je tot 11 maart 2016 een rentevrije lening aanvragen bij Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat
 • De regeling Projectinvestering Bemiddelaar van het Mondriaanfonds is bestemd voor curatoren, critici, theoretici of beschouwers met een in tijd begrensd plan. De bijdrage kan aangevraagd worden voor het schrijven van een artikel,  een essay of een (manuscript voor een) publicatie. Doel is waardevolle inhoudelijke plannen te stimuleren die de kennis en zichtbaarheid van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland vergroten. De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie of voor reguliere werkzaamheden. Deadline 1 april 2016. Mondriaanfonds 
 • Op 3 maart wordt tijdens een informatieve bijeenkomst de publicatie Aanwinsten gepresenteerd. De bijeenkomst staat in het teken van museale aankopen en het belang daarvan voor Collectie Nederland. Aanleiding is het verschijnen van Aanwinsten, een ge•llustreerd boek, Žn website over alle museale aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds vanaf de beginjaren in 1994 tot nu hebben plaatsgevonden. Deze publicatie maakt de rijkdom en de verscheidenheid zichtbaar waaraan met publiek geld is bijgedragen. Mondriaanfonds 
 • Aan de oproep van het Mondriaan Fonds om een plan in te dienen voor de Nederlandse inzending van de 57ste editie van de Bi‘nnale van Veneti‘ in 2017 is ruimschoots gehoor gegeven. Het fonds ontving 68 plannen van curatoren en curatorencollectieven. Naast freelancers hebben curatoren en directeuren van verschillende musea, presentatie-instellingen en kunstinitiatieven plannen ingediend. Het aantal voorgestelde solo- dan wel dubbel- of groepspresentaties houdt elkaar in evenwicht. Mondriaanfonds 
 • Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van filmmakers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Dat staat in het Beleidsplan 2017-2020 van het Nederlands Filmfonds. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Filmfonds

Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals

 • Maar liefst vijftien Nederlandse films zijn geselecteerd voor het 66e Internationale Filmfestival van Berlijn, dat 11 februari van start gaat. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal Nederlandse films ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is het grote aantal Nederlandse documentaires, met maar liefst negen films is dit genre dit jaar goed vertegenwoordigd op de Berlinale. Een groot aantal films werd ondersteund door het Nederlands Film Fonds. Filmfonds 
 • Er was grote belangstelling voor de ‘Boek een dichter’-actie van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS). In de aanloop naar en tijdens de Po‘zieweek vond er een recordaantal optredens van dichters plaats op diverse podia in het hele land. in bibliotheken, scholen, boekhandels, musea, en op literaire podia. In totaal werden in Nederland 113 optredens geboekt van 51 verschillende dichters. Letterenfonds
 • ‘Vitale Verbindingen’ is de titel van het Beleidsplan 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. Het plan laat zien hoe het fonds  de komende periode zich opnieuw gaat inzetten voor een gezonde podiumkunstensector; een die laat zien hoe vitaal de verbinding is tussen het Nederlandse publiek en hœn podiumkunsten. Het fonds signaleert  dat onze snel en sterk veranderende samenleving grote invloed heeft op het maken en consumeren van podiumkunst. Consumenten kunnen kiezen uit een explosief groeiend aanbod vrijetijdsbestedingen en gedragen zich bovendien steeds onvoorspelbaarder. Dit met de kennis dat  in 2050 circa 30% van de Nederlandse bevolking van immigrantenafkomst is, zowel van binnen als van buiten de Europese Unie, zowel van westerse als niet-westerse afkomst. Maar ook verstedelijking, demografische ontwikkelingen en globalisering hebben gevolgen voor de spreiding en toegankelijkheid van concerten en voorstellingen. Fonds Podiumkunsten
 • De regeling Subsidie programmering nieuw festival van het Fonds Podiumkunsten richt zich expliciet op festivals op het gebied van de professionele podiumkunsten met een vernieuwend karakter en/of festivals die een innovatief, andersoortig festivalconcept onderzoeken.  Voor festivals waar vernieuwing de boventoon voert kan een aanvraag ingediend worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Die vernieuwing kan op meerdere fronten in het festival tot uiting komen. Brengt het festival op artistiek gebied iets teweeg dat de ontwikkeling van de podiumkunsten voedt? Worden er nieuwe presentatieconcepten ontwikkeld of wordt een geheel nieuw publiek bereikt?   Deze subsidie kan worden aangevraagd tot en met de vijfde editie van een festival. Verder geldt dat het Fonds Podiumkunsten maximaal driemaal een subsidie in deze categorie verstrekt.  Deadline :  6 april. Fonds Podiumkunsten
 • De regeling Werkbijdragen muziekauteur  van het Fonds Podiumkunsten hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.  Deze regeling is bestemd voor een muziekauteur die actief en ge•ntegreerd is in de professionele podiumkunsten in Nederland. Dit geldt voor muziekauteurs in alle muziekgenres (inclusief pop, jazz en wereldmuziek). Aanvragen is niet mogelijk als de aanvrager niet al enige ervaring heeft. Verder kan niet worden aangevraagd als de betreffende muziekauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal traject kan daarentegen wel worden aangevraagd. Deadline is 6 april. Fonds Podiumkunsten
 • De deadline van een subsidieaanvraag voor een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS) van 2017-2020 was 1 februari. Op 1 maart is de deadline voor de meerjarige regeling van Fonds Podiumkunsten. Wat gebeurt er vervolgens met deze aanvragen vanuit de podiumkunsten? Wie maken er kans op een plek in de BIS? En hoe ziet de tijdlijn er tot het nieuwe kunstenplan op 1 januari 2017 uit? Theaterkrant.nl zet de belangrijkste feiten op een rij. Theaterkrant
 • Vijftien nieuwe projecten krijgen een bijdrage uit het matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed bij DutchCulture. Het matchingfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van het gedeeld cultureel erfgoed. De programmaraad beoordeelde in totaal 25 aanvragen. Opvallend in deze ronde was de variatie, zowel in de samenwerkingsverbanden en landen, als in activiteiten. Ook slagen steeds meer aanvragers er in om een verbinding te maken tussen erfgoed en kunst, waardoor de reikwijdte van de projecten wordt vergroot en de activiteiten een breder publiek bereiken DutchCulture
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten gepubliceerd. Hierin worden de volgende wijzigingen bekend gemaakt: de geldigheidsduur wordt met 5 jaar verlengd, en de budgetten per tijdvak zijn bekend gemaakt. Cultureel Erfgoed ,  Staatscourant
 • Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2016 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 31 augustus 2016 wordt bekendgemaakt of subsidie is toegekend. Cultureel Erfgoed
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt een bedrag van 14 miljoen euro van de BankGiro Loterij om te besteden aan cultuur, natuur en wetenschap. Plus 145.941 euro uit geoormerkte loten. Cultuurfonds
 • De Stichting Charema heeft met ingang van 1 januari 2016 haar activiteiten be‘indigd. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een nieuw fonds op naam opgericht, dat zich richt op geschiedenis en kunst. Subsidieverzoeken kunnen voortaan worden verzonden naar Prins Bernhard Cultuurfonds, ter attentie van het Charema Fonds voor geschiedenis en kunst. Charema
 • Op het Goed Geld Gala in Amsterdam heeft de BankGiroLoterij in totaal bijna 63 miljoen euro verdeeld onder 69 culturele organisaties. De BankGiroLoterij is de nieuwe partner van Open Monumentendag. Met een schenking van 1,7 miljoen euro is het voortbestaan van ŽŽn van de grootste culturele evenementen van Nederland gered. Pretwerk  ,  Bankgiroloterij.nl
 • Dertien projecten ontvingen in januari een bijdrage van Fonds 21 om hun project tot uitvoer te brengen. Fonds 21
 • In Groningen is de nieuwe website www.cultuurpaktnoord.nl gelanceerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van VERA, Stichting Beeldlijn, Noorderzon, Noorderlicht, Noord Nederlands Toneel, Jonge Harten, Groninger Forum, Grand Futura, De Noorderlingen en Club Guy & Roni. Stichting Cultuur Pakt Noord is een onafhankelijke stichting met een culturele ANBI status. Via de website kan er gedoneerd worden aan alle instellingen of een instelling naar keuze. Zo kan er eenmalig, maandelijks en jaarlijks gedoneerd worden voor zowel kleine als grote bedragen. Zo beschikt de website over een schenkcalculator waarmee het voordeel van de Geefwet berekend kan worden. Cultuur Pakt Noord 
 • Michiel van Lieshout is freelance operazanger. Na verschillende activiteiten in Nederland, wil hij zich verder ontwikkelen om het internationale circuit in te kunnen. Daarvoor is een bepaald zangniveau vereist. Door een studie te volgen aan ‘The McCray Studio of Vocal Arts’ in ‘s-Gravenhage kan dit bereikt worden. Hij schrijft particuliere fondsen aan om dat te bekostigen en krijgt bijdragen van mecenassen. Om het laatste stukje financiering rond te krijgen, besluit Michiel een Brabantse cultuurlening af te sluiten. bkkc

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De Gouden Piramide 2016 voor architectuur is gestart. De inschrijving sluit op vrijdag 11 maart 2016. Juryvoorzitter Floris Alkemade nodigt opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project uit, zich in te schrijven voor deelname aan de Rijksprijs. In aanmerking komen particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden en ontwikkelingscombinaties. Architecten worden nadrukkelijk uitgenodigd excellente opdrachtgevers voor te dragen. De Architect
 • Dit jaar zijn er in totaal 83 projecten ingezonden voor NRP Gulden Feniks 2016. In de categorie Gebiedstransformatie kwamen er 8 inzendingen binnen, voor Transformatie zijn er 33 projecten ingezonden en in de categorie Renovatie ontving de jury 42 projecten ter beoordeling. Uit alle inzendingen kiest de jury bovendien nog een winnaar in de extra prijscategorie Low Budget, High Impact. De onafhankelijke stichting NRP (voorheen: Nationaal Renovatie Platform)  bevordert het duurzaam (her)gebruik van de bestaande omgeving en het imago van transformatie en renovatie door verbinding, kennisdeling en inspiratie. NRP zet in voor duurzaam behoud en hergebruik van bestaand vastgoed. NRP
 • A Home away from home is een open oproep die huisvestingsoplossingen wil aandragen voor asielzoekers door middel van innovatie en ontwerpkracht. Het is een initiatief van COA Nederland i.s.m. de Rijksbouwmeester en Nederland wordt anders. De prijsvraag staat open voor ontwerpers en studenten, en bestaat uit twee fasen. Na de idee‘nprijsvraag werken de zes winnaars een uitvoerbaar plan uit. De bedoeling is dat enkele voorstellen als prototype worden gebouwd.  De Architect 
 • Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad heeft nieuwe stationsgebieden geselecteerd voor deelname aan het Loket Knooppunten. Met het Loket Knooppunten helpt het College van Rijksadviseurs (CRa) gemeenten met een stapsgewijze benadering voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. Na een succesvolle eerste reeks van drie kleinere knooppunten in Noord-Holland wordt nu gestart met twee grotere knooppunten: station Almere Centrum en station Eindhoven. College van Rijksadviseurs , e52.nl 
 • De winkelleegstand zal mogelijk in de loop van 2016 de grens van 10 procent overstijgen. Tussen 2007 en 2015 nam de leegstand toe van 5,4 procent naar 9,2 procent. Dat stelt het ING Economisch Bureau in ‘Sectorvisie Winkelgebieden 2016’. Fashion United 
 • Modeontwerpers hebben de technologie van het 3D-printen ontdekt. Eindhoven is volgens  modeontwerpster Leonie Tenthof van Noorden een aantrekkelijke plek voor deze ontwerpers. ‘Ik denk dat in Eindhoven heel veel vrijheid is om gekke, innovatieve en goede idee‘n werkelijkheid te maken.’ e52.nl

beeldende kunst

 • Ruangrupa uit Jakarta bestaat uit zo’n veertig kunstenaars, curatoren, architecten, schrijvers en historici. Zij onderzoeken de stad en openbare ruimte door verhalen van bewoners in kaart te brengen. Vanuit de perspectieven geschiedenis, economie, jongeren en educatie belicht ruangrupa actuele maatschappelijke thema’s zoals migratie en leegstand. Ruangrupa is de samensteller van Sonsbeek 2016. Het Indonesische collectief ruangrupa verzorgt op 12 februari de BK-lezing tijdens Art Rotterdam. BK – Informatie
 • Aad Vermeer is een boomkweker die participeert in het bkkc project ‘De N65 als Etalage’. bkkc koppelt in dit project de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. Zij gaan in co-creatie de omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen. Aad is al meer dan tien jaar werkzaam als boomkweker. Hoe ervaart hij zijn samenwerking met kunstenaars? bkkc
 • Neon lelijk? Niet in de ogen van de  Brabantse graficus en fotograaf Toon Michiels (1950-2015), die in de jaren zeventig de Amerikaanse highways afschuimde. Nu, postuum, is in het Nederlands Fotomuseum te zien hoe geniaal het concept is dat hij bedacht. De Volkskrant

film 

 • Filmwetenschapper Peter Verstraten onderzocht humor en ironie  in Nederlandse film na de Tweede wereldoorlog. Zijn studie, verschenen bij de Amsterdam University Press,  is niet chronologisch ingedeeld, maar op humorcategorie‘n. Mare
 • D’Ardennen, het debuut van de 29-jarige Vlaams-Nederlandse regisseur Robin Pront, is  een misdaadfilm met ijzersterke couleur locale. De film wordt vertoond op het IFFR.  Pront over de verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse filmindustrie: ãIn Nederland moet je als regisseur eerst een korte film maken, dan een VPRO-televisiefilm van een uur, dan misschien een speelfilm. Ik begrijp dat niet. In Belgi‘ gaat het puur om de regisseur, waar loopt hij warm voor? Ik wil films maken die publieksfilms zijn Žn arthouse. Cinema is de enige kunstvorm waarmee je de grote massa kan bereiken.’ NRC
 • De Canon Tiger Awards voor Korte Film 2016 zijn tijdens het International Film Festival Rotterdam uitgereikt. Twee van de drie winnaars zijn afkomstig uit de hoek van de beeldende kunst, zoals de afgelopen jaren eigenlijk telkens het geval is. Er was een speciale vermelding voor Le Park van Randa Maroufi. De films in competitie waren niet weg te zetten als vingeroefeningen. Sterker nog: juist door hun korte vorm zetten ze de kijker aan het denken. Filmkrant  , Filmkrant
 • Smartphone  technologie‘n gaan een steeds belangrijkere rol spelen in  filmproductie, – distributie en – receptie. The Conversation

letteren

 • De jury heeft voor de longlist van de Libris Literatuur Prijs, de prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar, achttien titels uitverkoren.  Er werden  180 titels ingezonden. Literatuurplein
 • De tien boeken die genomineerd voor de Nederlandse Boekhandelsprijs 2016 zijn bekend. De prijs werd vorig jaar in het leven geroepen. Boekhandelaren kunnen de romans nomineren. Tzum.info
 • Genomineerd voor de Ida Gerhardt Po‘zieprijs 2016 zijn Mens Dier Ding van Alfred Schaffer, Wij zijn evenwijdig_ van Maud Vanhauwaert en Wij totale vlam van Peter Verhelst. De jury van de Ida Gerhardt Po‘zieprijs 2016 (Mirjam van Hengel en Frits Spits) koos deze drie bundels uit 138 ingezonden bundels. In aanmerking komen bundels die verschenen zijn in de periode 1 november 2013 t/m 1 november 2015. Tzum.info 
 • K. Schippers is verkozen tot nieuwe stadsdichter van Amsterdam. Hij volgt Anna Enquist op.  Schippers is voor twee jaar benoemd. Tzum.info
 • Jury en publiek kiezen unaniem, maar met slechts een miniem verschil, voor Carmien Michels als winnaar van de finale van de NK Poetry Slam. Haar voordrachten zijn sterk, gelaagd en speciaal. Merlijn Huntjens uit Heerlen werd een dag eerder tot winnaar uitgeroepen van de DichtSlamRap in Boxtel en verdiende zo haar plaats in de finale. Cleeft.nl , Brabants Dagblad
 • Uit 10.243 inzendingen werd gisteravond in de Stadsschouwburg Amsterdam het gedicht ‘En of het zo door kan gaan’ van de twintigjarige Else Kemps uit Malden bekroond met de hoofdprijs van 10.000 euro. De derdejaars student Creative Writing aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten stond afgelopen week ook al in de finale van het NK Poetry Slam. Literatuurplein

muziek

 • De Tilburgse zanger Kenny B is in de prijzen gevallen bij de 100% NL Awards 2015. Kenny B won in de categorie ‘Doorbraak van het jaar’. Guus Meeuwis, die in twee categorie‘n was genomineerd, zag die NL Awards naar Marco Borsato gaan. Omroep Brabant
 • De organisatie van de Edison Pop-prijzen heeft het merendeel van de genomineerden bekendgemaakt. Zo zijn Douwe Bob, Kenny B en Kovacs genomineerd in de categorie Pop, terwijl Fresku, Sef en New Wave kans maken op een Edison in de categorie Hiphop. De videoclip die de Bredase Studio Smack maakte voor het nummer Witch Doctor van de band De Staat, maakt kans op een Edison-award voor beste videoclip. Entertainment Business  , Omroep Brabant  , BN – De Stem

theater en dans

 • Waarom is het belangrijk om te schrijven over de nieuwe generatie dansmakers? En hebben nieuwe dansvormen ook nieuwe vormen van schrijven nodig? Wat is de rol van de recensent en hoe kan deze bijdrage aan de dialoog tussen dansmaker en publiek? Dat waren enkele centrale vragen tijdens Dance Dialogue Live. Woensdag 20 januari 2016 discussieerden meer dan zestig schrijvers, danswetenschappers en jonge makers in Utrecht over het belang van kunstkritiek voor de hedendaagse dans. Een verslag.    Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Kunstenares Monique Broekman en burgemeester Rombouts hebben een staatsieportret van koning Willem Alexander onthuld. Het portret van olieverf op een houten paneel, dat in opdracht van de gemeente is gemaakt, hangt in de Oranjegalerij van stadhuis in ‘s-Hertogenbosch  tussen andere vaderlandse vorsten en vorstinnen. Brabants Dagblad 
 • De plaatsing van een kunstwerk vlakbij de Halvezolenlijn in Drunen, ter hoogte van Eindstraat 56, heeft flinke vertraging opgelopen. De constructie van het kunstwerk, dat is ge•nspireerd op een seinhuis, is volgens een woordvoerder van de gemeente Heusden nogal ingewikkeld. Dat is volgens hem een van de oorzaken van de vertraging. Heusden verwacht dat het kunstwerk van John Kšrmeling uit Eindhoven voor de zomer geplaatst kan worden. Brabants Dagblad 
 • Kunstenaars die interesse hebben om een jaar lang een werk te exposeren op een sokkel in de vesting Heusden, kunnen bij de gemeente Heuden een voorstel indienen. Eind april komt in principe de sokkel van het ‘sokkelproject’ leeg, omdat het beeld van Catharina van de Ven er dan een jaar staat. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal  

 • Dichteres Carina van der Walt uit Tilburg presenteerde haar eerste dichtbundel, ‘Amalgaam’. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse schrijver en dichter Ko de Laat is bekroond in de liedtekstenwedstrijd ‘Liefde voor lyriek’, een onderdeel van de Vlaams en Nederlandse NEKKA-wedstrijd voor kleinkunst. Brabants Dagblad
 • De 23-jarige Nanah Dae uit Tilburg heeft in De Melkweg in Amsterdam  de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop gewonnen. Tilburg.com
 • Theatermakers Jorg van den Kieboom en Hidde Brouwers ontmoetten elkaar op de Academie voor Theater in Tilburg. Waar ze de eerste studiejaren weinig contact met elkaar hadden, sloeg tijdens een theaterproject in het derde jaar de theater-vonk over. Na hun afstuderen stonden ze als gezelschap Pruik & Zonen op het CafŽ Theaterfestival met ‘Jit en Jet’, een korte voorstelling waar ze als twee kibbelende vrouwen op hakken de lachers op hun hand hadden. Ze vormen samen Het Zuid Land,  hun voorstelling In het nest van de arend gaat op 26 februari in premire in De NWE Vorst in Tilburg. Cleeft.nl

kunstonderwijs

 • Creative Lab Brainport (CLB) gaat studenten inzetten voor het oplossen van designproblemen van bedrijven. Doel is om de studenten praktijkkennis mee te geven en de maakindustrie verder op weg te helpen. In september gaat het CLB van start. Tot nu zijn Summa, SintLucas, Fontys en Avans aan het initiatief verbonden. Brainport Development is samen met de creatieve mbo-opleiding Sint Lucas en Baltan Laboratories initiatiefnemer. e52.nl ,  Eindhovens Dagblad
 • ‘Crafting narratives, design for journalism’: onder die titel hebben elf studenten van Design Academy Eindhoven de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar nieuwe vertelvormen voor de journalistiek. De nadruk lag daarbij op Virtual Reality: wat zou de impact van dit middel kunnen zijn op het vak en hoe moeten we Ÿberhaupt omgaan met ‘immersiviteit’? e52.nl
 • Op de oude stadsmuur Spanjaardsgat in Breda is tijdens carnaval een animatieoptocht te zien, getekend door achttien derdejaarsstudenten Animatie van de Akademie voor Kunst en Vormgeving, St.Joost. De animatie wordt geprojecteerd over de gehele breedte van de stadsmuur. Omroep Brabant 

cultuureducatie en – participatie 

 • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) publiceert zijn Activiteitenplan LKCA 2017-2020. Het LKCA bouwt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voort op zijn profiel als actieve ambassadeur en adviseur voor praktijk en beleid. We gaan voor kwaliteit van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en zetten ons in om het maatschappelijk draagvlak en de waardering voor cultuur te vergroten. lkca 
 • Laten we ophouden te zoeken naar bewijs voor het ‘nut’ van cultuur- en sportonderwijs voor vakken als taal en rekenen, schijft Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie bij het LKCA. En kijken waar het echt om gaat: de ontwikkeling van het kind tot een prettig en gezond mens met een fit brein. Er is genoeg bewijs dat cultuuronderwijs daaraan bijdraagt. lkca 
 • Het vierjarige programma De Cultuur Loper wordt regelmatig onderzocht. In opdracht van Kunstbalie doet KPC Groep onderzoek onder scholen, intermediairs, gemeenten en de cultuursector. In 2014 is de eerste tussentijdse effectevaluatie geweest onder de deelnemers aan De Cultuur Loper. In 2015 is een grote provinciale monitor uitgevoerd naar cultuureducatie op scholen voor het primair en het voortgezet onderwijs en de cultuursector. Kunstbalie heeft tegelijkertijd een onderzoek laten doen naar de verschillen tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. In 2016 wordt de eindeffectmeting gehouden. De Cultuur Loper 
 • Beeldende kunst in het theater. Dat is het fundament achter De Grote Kunstshow die op 6 februari in de Stadsschouwburg plaatsvindt. Ko van ’t Hek sprak bedenker Johan Idema over het nut en de noodzaak van anders naar kunst te kijken. SSBA – Salon
 • Op 2 februari lanceerde het Van Gogh Museum de website Parijse prentenwereld, waar de bijzondere prentencollectie van het museum voor iedereen online te bewonderen is. Het Van Gogh Museum zet hiermee innovatieve online ontwikkelingen in om de museumervaring uit te breiden en een breed spectrum aan doelgroepen te bereiken. Cultuurmarketing
 • Jeroen Bosch voor kleuters? De donkere wereld van de schilder voor kinderen van vier tot zes jaar? Els van Dijck en Anke van Boxmeer van basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel menen dat het kan. Van Dijck en Van Boxmeer schreven een leespakket rond Jeroen Bosch. Hun hoofdpersoon is een jongetje, Jeroen genaamd. De avonturen die hij beleeft lopen parallel aan tekeningen uit het boek Bosch van de bekende kinderboekenillustrator ThŽ Tjong-Khing (82). Brabants Dagblad 
 • Ouderen en kinderen kijken samen naar kunst in het Stedelijk van Abbemuseum. Het idee komt van interieurarchitect en kunstliefhebber AndrŽ van der Gun uit Goirle. Van der Gun schrijft een boek over de relatie tussen jeugd en ouderdom en hoopte dat kunst zou helpen hen met elkaar in contact te brengen. Deze keer zijn het bewoners van het woonzorgcentrum Vonderhof van Vitalis.  Eindhovens Dagblad
 • De Kunsthal Rotterdam en ING hebben de eerste Kunstbuzz  georganiseerd voor ruim 300 scholieren uit de regio Rotterdam. Jaarlijks zullen de Kunsthal en ING voor ruim 1.000 scholieren Kunstbuzz gaan organiseren. Leerlingen van scholen uit de regio Rotterdam worden met de bus op school opgehaald en zullen onder begeleiding tentoonstellingen in de Kunsthal bezoeken. KunstBlog
 • Hoeveel redenen zouden er zijn om te somberen over het lot van literaire teksten? Toevertrouwd aan generaties die meer vertrouwd zijn met beeld en geluid? Met letters op het scherm van hun smartphone? Mensen ook die zelden in institutionele ruimtes met boeken komen? Voor wie samenvatten al berust op knippen en plakken? In Hoe maakbaar is de lezer? bundelde Dick Schram (1952) teksten die facetten blootlegden van deze dagelijkse werkelijkheid: het belang van literatuur, het leesproces, de digitale dimensie, het onderwijs en de bibliotheek. De Reactor
 • Literatuurmuseum.nl is een nieuw online platform over de Nederlandse literatuur. Grote en kleine gebeurtenissen uit de literatuurgeschiedenis worden op deze site van het Letterkundig Museum tot leven gebracht. Als doelgroep hebben de makers een breed publiek van liefhebbers, scholieren, docenten en onderzoekers voor ogen. Bibliotheekblad
 • De Westwijzer in Helmond heeft sinds kort een eigen schoolschrijver. Anja Vereijken, kinderboekenschrijfster uit Nuenen, is een halfjaar aan de basisschool verbonden. Eindhovens Dagblad
 • De campagne Tijd voor Muziek van Het Koninklijk Concertgebouw is van start gegaan. Hierin vertellen prominente Nederlanders in 11 korte videoportretten over het grote belang van muziekonderwijs. Onder hen o.a. prof. Erik Scherder, DJ Hardwell, Jaap van Zweden en Gers Pardoel, Het Concertgebouw initieert Tijd voor Muziek in de aanloop naar de introductie van Kazoo, de vernieuwende digitale muzieklesmethode voor het basisonderwijs die Het Concertgebouw ontwikkelt in samenwerking met uitgever Blink. Kazoo biedt leerkrachten een eigentijdse ondersteuning om wekelijks inspirerende muzieklessen te kunnen geven. Concertgebouw 
 • Veertig  dove en slechthorende kinderen van de Polanoschool in Rotterdam-Zuid gaan naar de film tijdens het International Film Festival Rotterdam. Voorin de zaal zit een tolk achter een laptop. Zij beschrijft wat ze ziet en wat zij typt is in de zaal te lezen op een tablet die wordt vastgehouden door een begeleidster. Ook in de zaal: een gebarentolk die voor het scherm staat. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • Naasten, een theatergroep van acteurs uit theatergezelschap Drie Maal Plankenkoorts en theaterwerkplaats Tiuri, brengt op 19 februari een toneelbewerking van het boek Alles wat er was van Hanna Bervoets. Het idee hiertoe ontstond toen Drie Maal Plankenkoorts (DMP) ongeveer een jaar geleden zijn intrek nam in het Essentgebouw waar de Roosendaalse afdeling van Tiuri is gevestigd. De samenwerking tussen beide partijen is vrij uniek: Drie Maal Plankenkoorts is bekend door eigenzinnige en experimentele theaterproducties. Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. BN – De Stem 

erfgoed

 • Een succesvolle herbestemming is vaak te danken aan een persoon of groep die zich enthousiast en vol energie inzet voor een nieuwe functie van het kerkgebouw. Dit is een van de conclusies in het onderzoek ‘Succesvol herbestemmen – kerkgebouwen in transitie’ dat Tamar Herfs in het kader van haar masterstudie Kunstbeleid en -Management (Universiteit Utrecht) verrichtte vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Toekomst Religieus Erfgoed
 • De onthulling van een nieuwe Jeroen Bosch is een belangrijk resultaat van het al jaren lopende Bosch Research and Conservation Project. Dit wetenschappelijk project heeft zo veel informatie opgeleverd dat de kunsthistorici het besluit durfden te nemen om de Bosch uit Kansas City ‘een Žchte Bosch’ te noemen. Overigens net zoals zij eerder al twee schilderijen uit het Bosch-lijstje durfden te schrappen : ‘De Kruisdraging’ van het Museum voor Schone Kunsten in Gent en ‘De Zeven Hoofdzonden’ van het Prado in Madrid. De discussie daarover loopt nog steeds. De vondst van nog meer ‘echt’ werk van Jeroen Bosch wordt niet uitgesloten. Volgens de onderzoekers van het Bosch Research and Conservation Project is ook ‘De keisnijding’ uit het Prado niet door schilder Jeroen Bosch maar door een navolger of door iemand uit de werkplaats geschilderd. Omroep Brabant , Omroep Brabant , Brabants Dagblad  ,  Brabants Dagblad
 • Met de overzichtstentoonstelling van Jeroen Bosch in aantocht verschijnt volgende week de historische roman Het valse paradijs. Kroniek van een moordenaar van auteur Jeroen Savelkous.  Dit verhaal over een onwettige priesterzoon die op jonge leeftijd tijdens een brand zijn moeder verliest, verkent de leef- en idee‘nwereld van de Bossche schilder. Auteur Jeroen Savelkouls deed jarenlang archief- en literatuuronderzoek om het 15de-eeuwse ‘s-Hertogenbosch zo dicht mogelijk te naderen. Brabants Dagblad 

bibliotheken 

 • Het Europees Hof heeft laten weten dat er een hoorzitting is gepland op 9 maart aanstaande. VOB, NUV, Stichting Lira en Stichting Pictoright zullen hun visie op het uitlenen van e-books onder het leenrecht bepleiten. De Rechtbank Den Haag had in haar vonnis van 1 april 2015 besloten een viertal vragen voor te leggen aan het Hof in Luxemburg. Het Hof heeft nu de betrokken partijen uitgenodigd een toelichting te geven op hun standpunten.  Het uitlenen van digitale bestanden zoals e-books valt niet onder het leenrecht. De Nederlandse wet en de Europese richtlijnen zijn daar duidelijk over. In de argumentatie van het Europese Hof in het UsedSoft-arrest van juli 2012 zag de VOB echter aanknopingspunten voor de opvatting dat het uitlenen van e-books toch onder het leenrecht zou kunnen worden gebracht. De verwachting is dat het Europees Hof vervolgens tot de zomer de tijd zal nemen om de vragen te beantwoorden. Daarna zal de Rechtbank Den Haag vonnis kunnen wijzen in de Nederlandse procedure. Stichting Leenrecht
 • Het basispakket digitale content 2016 is vastgesteld door de KB-inkoopcommissie. Met dit pakket krijgen bezoekers in de Bibliotheek toegang tot verschillende diensten en producten, zoals taaloefenprogramma’s, naslagwerken, Muziekwebluister en de Consumentenbond. Verder bevat het basispakket e-books, apps, luisterboeken en cursussen. Koninklijke Bibliotheek
 • Nederlandse universiteiten en de uitgeverij John Wiley and Sons, Inc. (Wiley) hebben een akkoord bereikt dat het ongelimiteerd open access publiceren van wetenschappelijke artikelen mogelijk maakt. Tegelijkertijd zorgt de overeenkomst voor uitgebreidere toegang tot wetenschappelijke tijdschriften ‘Nederland maakt zijn voortrekkersrol waar nu een tweede grote uitgeverij voor 100% open access gaat. Een enorme stap voorwaarts’, aldus Koen Becking, onderhandelaar namens de Nederlandse universiteiten. Informatieprofessional
 • Directeur Marc Jacobs van Bibliotheek de Meierij vertrekt.  Het belangrijkste verschil van inzicht gaat volgens de voorzitter van de Raad van Toezicht Ad Simons over hoe het in Vught is gelopen met betrekking tot de verhuizing naar het DePetrus (Petruskerk). Het nieuwe sociaal, culturele hart van Vught. Dat de positie van Jacobs  wankel was, was al duidelijk. Hij nam aan geen enkel overleg meer deel. Geplande afspraken waren afgezegd of werden door anderen waargenomen. Bibliotheekblad ,  Bibliotheekblad  

Geen reacties

Geef een reactie