trends & ontwikkelingen 5 juni 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Hoe staat de culturele sector ervoor? Het bleek een van de lastigst te beantwoorden vragen in de afgelopen periode. Niet alleen Kunsten ’92, ook minister Bussemaker en de Raad voor Cultuur spraken bij meerdere gelegenheden hun zorg uit over de gevolgen van de bezuinigingen voor de culturele sector. De redactie van het magazine van Kunsten ’92 hoopt met de publicatie ‘Binnenste Buiten, over de achterkant van het cultuurbeleid’ het plaatje iets meer in te kleuren, niet alleen met verhalen uit de wereld van de musea en de podiumkunsten, maar ook met een analyse en met voorzetten voor debat. Kunsten’92
 • De bescherming voor erfgoed in het wetsontwerp voor de nieuwe Erfgoedwet beperkt zich niet tot erfgoed van Rijk, provincies en gemeenten maar wordt uitgebreid tot de collecties van universiteiten, waterschappen en eventueel nog andere publiekrechtelijke lichamen. Dat bleek 2 juni tijdens het Kamerdebat over de nieuwe wet. Verder komt er een openbaar register waarin overheden die erfgoedstukken willen verkopen deze moeten melden. NRC , Erfgoedstem , IPO, Museumvereniging , Tweede Kamer , Tweede Kamer
 • “Erfgoedwet helpt niet tegen verkoop en schrikt schenkers af “, stelde de Vereniging Rembrandt aan de vooravond van het debat over de Erfgoedwet. De Vereniging Rembrandt heeft vier amendementen die nodig zijn voor een toekomstbestendige Erfgoedwet. Vereniging Rembrandt , Vereniging Rembrandt
 • De nieuwe Erfgoedwet van minister Bussemaker beschermt de rijksmonumenten, maar waardevolle losse voorwerpen in de inrichting kunnen in het nieuwe voorstel van de minister nog steeds niet worden meebeschermd. Heemschut ziet bovendien dat veel historische interieurs aangetast of vernietigd worden en vindt dat de minister ze beter wettelijk moet beschermen. Heemschut
 • De Leescoalitie overhandigde op het Plein in Den Haag aan leden van de Kamercommissie OCW een petitie over leesbevordering om aandacht te vragen voor enkele ‘witte vlekken’ in het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’, dat minister Bussemaker onlangs naar de Kamer heeft gestuurd. Het actieprogramma zal op 4 juni behandeld worden door de Kamercommissie OCW. Bibliotheekblad
 • De Tweede Kamer juicht de Omgevingswet in hoofdlijnen toe. Maar hoe vallen de kosten en baten van de Omgevingswet uit, zowel voor rijk als provincies en gemeenten? Zorgen zijn er ook over gezondheidsnormen en het ambitieuze ict-traject, de Laan van de Leefomgeving. Daarover gingen de belangrijkste vragen van de fracties in de Tweede Kamer tijdens het eerste mondelinge debat over de nieuwe wet Minister Schultz werkt al jaren aan de Omgevingswet. Deze wet moet afrekenen met bureaucratie en moet bouwprocedures versnellen en verbeteren. Volgende week maandag wordt het debat voortgezet met beantwoording door de minister en een tweede vragenronde. Binnenlands bestuur , IPO , Binnenlands bestuur
 • De actiegroep OV4DAMU bood op 2 juni in de Tweede Kamer een petitie aan voor de invoering van een OV studentenkaart voor jonge dans- en muziektalenten in de vooropleidingen van ballet en dansopleidingen en conservatoria. De talentjes moeten op 10 jarige leeftijd beginnen met de vakopleiding en combineren die op zogenoemde ‘DAMUscholen’ met hun middelbare schooltijd. De kinderen op een DAMUschool moeten vaak ver reizen voor hun onderwijs en de kosten hiervan houden vele talenten tegen om te kiezen voor hun droom. Dans Magazine
 • Kabinet, bedrijfsleven en scholen steken ruim €70 mln in innovatiever beroepsonderwijs. Minister Bussemaker (O, c& W ) honoreert 29 vernieuwende initiatieven van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven voor mbo-studenten, waaronder het Creative Lab in Arnhem waar mbo-ers, hbo-ers en modeontwerpers samen modecollecties voor hun rekening nemen, van ontwerp tot verkoop. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Verhoeven (D66) over de plannen van de NPO. Hij stuurt de Tweede Kamer een brief met een uitleg over hoe de uitgelekte plannen van de NPO zich verhouden tot het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet dat in voorbereiding is. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • De zelfstandigenaftrek blijft bestaan. De regeringspartijen PvdA en VVD lieten bij monde van hun woordvoerders, respectievelijk Ed Groot (PvdA) en Erik Ziengs (VVD), weten voor handhaving van de aftrek te zijn in een debat hierover in Nieuwspoort. Hiermee is er een Kamermeerderheid voor het behoud van deze fiscale maatregel. De creatieve industrie, waaronder de NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten’92, initieerde het debat omdat staatssecretaris Eric Wiebes van Financi‘n het belastingstelsel wil herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers wil beperken. FNV Kiem
 • Minister Blok (Wonen, VVD) voelt er niets voor meer dan acht krimpregio’s aan te wijzen die op extra rijkssteun kunnen rekenen. Binnenlands bestuur
 • Het vasthouden aan het lage btw-tarief is een impuls voor het verduurzamen van de bouwopgaven. Denk hierbij aan het drastisch verminderen van energieverbruik en het voorkomen van leegstand. De branchevereniging van architectenbureaus, de BNA, vindt het verhogen van de btw te vroeg nu de sector uit het dal komt. Het lage tarief voorkomt bovendien een mogelijke derde dip. De BNA dringt er met de gehele bouwketen bij de Tweede Kamer op aan het huidige btw-tarief te handhaven. BNA
 • Staatssecretaris Wiebes (Financi‘n) zal zich actief inzetten om digitale journalistiek onder hetzelfde verlaagde btw-tarief te kunnen brengen als gedrukte journalistiek. NVU
 • Uit de bestuursakkoorden van de net aangetreden provinciebesturen spreekt een nieuw optimisme, met eensgezinde aandacht voor erfgoed, toerisme en economie. Probleemdossiers als leegstand en transformatie raken op de achtergrond. Binnenlands bestuur
 • Provinciale en gemeentelijke overheden in Oost Nederland willen meer samenwerking op het gebied van kunst en cultuur, bijvoorbeeld tussen productiehuizen, podia, musea en kunstvakonderwijs of tussen festivals, theaters en musea. Overijssel , Tubantia.nl
 • De provincie Limburg richt een regionaal filmfonds op om een ‘divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod van Limburgse signatuur’ te ondersteunen. De provincie wil hiermee filmmakers de kans geven om vanuit Limburg grensoverschrijdende films te produceren. Familiefilm CODE M, die vanaf juni in de bioscoop te vinden is, is reeds als pilot onderdeel van het fonds. Nederlands Film Festival
 • De provincie Noord-Holland zet toch de bijdrage aan het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ voort. Eerder was deze subsidie geschrapt. De uitvoerende instelling Cultuurcompagnie wordt volledig verzelfstandigd. Dat hebben coalitiepartners VVD, D66, PvdA en CDA afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord voor 2015-2019. LKCA
 • Wat is er gebeurd met de vijf miljoen die Overijssel in 2011 HET Symfonieorkest gaf om ‘meer geld uit de markt te halen’? Dat vroeg ook statenlid Van Abbema zich af en de antwoorden die de provincie haar gaf roepen vooral meer vragen op. Overduidelijk is dat de provincie het orkest hoe dan ook wil behouden en van geen fusie met Gelderland wil weten. Het orkest is vrijwel failliet. Cultureel Persbureau , Cultureel Persbureau
 • George Wiegel wordt de nieuwe algemeen directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Er heerst al lange tijd onrust bij het RPhO. Teruglopende publiekscijfers en stijgende loonlasten maken het moeilijk cruciale posities binnen het orkest adequaat te bezetten. Over 2014 leed het orkest een verlies van bijna vijf ton, wat enigszins werd gecompenseerd door resultaten uit beleggingen. De Rotterdamse D66-fractie is bezorgd over het organisatie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Managers zouden elkaar volgens medewerkers snel opvolgen, met alle financi‘le gevolgen van dien. NRC , RTV Rijnmond
 • B&W van Groningen zetten de komende jaren met het cultuurbeleid fors in op talent. Het college wil Groningen nog meer profileren als de stad waar cultureel talent zich kan ontwikkelen. Dat blijkt uit de Kadernota Cultuur 2017-2020. Groningen
 • De gemeente Schiedam wil 340.000 euro uittrekken om het Stedelijk Museum weer levensvatbaar te maken. Het museum kampt al langer met forse tekorten en moest al eens eerder door de gemeente worden gered met een lening van bijna een half miljoen euro. Een koersverandering is daarbij vereist, een koersverandering die moet zorgen voor een nauwe verbondenheid met de Schiedamse samenleving en het behoud van de landelijke bekendheid. De weekkrant
 • De gemeente Zwolle heeft nog circa tweeduizend kunstwerken in bezit. Dat zijn er fors meer dan werd aangenomen. Een deel wordt mogelijk verkocht. De Stentor
 • Een nieuw pand voor Focus Filmtheater Arnhem kan binnen de beschikbare budgetten worden gebouwd op het Kerkplein. Dat blijkt uit onderzoek dat B&W liet uitvoeren. De nieuwbouw kost 11,42 miljoen euro. Dit wordt betaald uit de bestemmingsreserve ‘Cultuur in Rijnboog’. Het pand blijft eigendom van de gemeente, Focus Filmtheater huurt het pand. Arnhemse Koerier
 • Nadat eerder al een onderzoek was gestart naar een mogelijke samenwerking tussen de diverse podia in Enschede en Hengelo (poppodia Metropool in Hengelo en Atak in Enschede, alsmede het Rabotheater in Hengelo en het Wilminktheater in Enschede) wordt nu aan een plan gewerkt om een samenwerking daadwerkelijk vorm te geven. Het gezamenlijk optrekken was een initiatief van de cultuurwethouders van beide gemeenten. Entertainment Business
 • Het tweede geluidslek van TivoliVredenburg blijkt groter dan gedacht. Klanken vanuit de jazz-zaal komen via het dak van het muziekcentrum in de kamermuziekzaal terecht. Een oplossing is ‘complex’. De Utrechtse gemeenteraad is er nog niet van overtuigd dat het tweede geluidslek in TivoliVredenburg wel gedicht moet worden. Algemeen Dagblad , Algemeen Dagblad
 • De artistieke programmering van Musis Sacrum en Stadstheater Arnhem (voorheen schouwburg) blijft ook na verzelfstandiging ‘in principe verlieslijdend’. Dat stelt wethouder Cultuur Gerrie Elfrink in een analyse van de risico’s van de verzelfstandiging van de podia. De Gelderlander
 • Rotterdam gaat op grote schaal inzetten op zelfbouw. Het gemeentebestuur wil dat in de toekomst een op de tien nieuwbouwhuizen in eigen beheer wordt gebouwd. Vooral collectief particulier opdrachtgeverschap biedt kansen. Cobouw.nl
 • De voorgenomen bezuinigingen op de Openbare Bibliotheek Enschede gaat de stad aan het hart. Er zijn inmiddels 20.000 handtekeningen binnen tegen de extra korting van 6 ton op het bibliotheekwerk in Enschede. Een onmogelijke korting, zo vindt directeur Gerard Kocx. Tubantia.nl
 • De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren presenteerde begin deze week haar document over de aanpak van de drukte in de stad. Twee deskundigen over haar visie. Het Parool
 • De plannen van de Europese Commissie om tot een digitale markt te komen, blijven de gemoederen bezighouden. De twee commissarissen betrokken bij het beleid, GŸnther Oettinger en Andrus Ansip gaven recentelijk allebei verschillende signalen af over de te volgen koers. Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs

noord-brabant

 • In 2014 bouwde bkkc verder aan vernieuwing van de culturele sector. Het impulsgeldenprogramma begint zijn vruchten af te werpen. Samen met het veld zetten we de eerste stappen naar een nieuwe methodiek voor talentontwikkeling, werkten we aan een infrastructuur voor de sector beeldcultuur en stimuleerden we meer ondernemerschap bij makers en culturele instellingen. Het jaarverslag is digitaal beschikbaar. bkkc
 • Met een feestelijke bijeenkomst is de finaleronde van de 4e Brabantse Dorpen Derby gestart. Tijdens de bijeenkomst kregen de 9 finalisten te horen welke cultuurcoach de komende maanden hun gelederen komt versterken. De komende maanden kunnen de 9 finalisten bij hun coach terecht voor raad, tips, motivatie en natuurlijk schakelen zij ook hun grote netwerk in voor de projecten in de Dorpen Derby. De Derby is een leefbaarheidswedstrijd van de provincie Noord-Brabant die dit jaar voor de 4e keer gehouden wordt. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Met het project ‘Robbie de Rat en Waterakkers’ is Breda verkozen tot ‘slimste binnenstad van Nederland. Die verkiezing was uitgeschreven door Smart Data City. BN – De Stem
 • Het plan van het kabinet om het btw-tarief in de vrijetijdssector van 6 procent (geleidelijk) te verhogen naar 21 procent heeft ook grote gevolgen voor Bredase instellingen, zoals MOTI, het ChassŽ Theater, het Breda Jazz Festival of BredaPhoto. Het CDA in Breda vraagt het college om op de gevolgen voor Breda te letten en bij het Rijk aan te dringen op het niet doorzetten van de maatregel. BN – De Stem
 • Organisatiestrateeg Thomas van Dalen gaat voor de gemeente Eindhoven aan de slag als kwartiermaker van de toekomstige Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Als kwartiermaker werft Van Dalen de toekomstige directeur van de stichting en de leden van de cultuurraad en de Raad van Toezicht. Daarnaast maakt hij samen met betrokken partijen en ge•nteresseerden in de stad een ‘foto’ van de actuele situatie – de cultuurscan – en de zogeheten cultuurbrief. Eindhoven.nl , Eindhovens Dagblad
 • Op 1 juni startten Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger. De samenwerking tussen een landelijk instituut en een lokale overheid komt voort uit de gedeelde overtuiging dat een multidisciplinaire visie op stadsontwikkeling noodzakelijk is. Eindhoven.nl
 • Gemeenteraadsleden uit de regio voelen er erg weinig voor om mee te betalen aan het in stand houden van Eindhovense voorzieningen als de ijsbaan en het Muziekgebouw. Dat blijkt uit een vragenlijst van het ED onder ruim 420 Zuidoost-Brabantse raadsleden buiten Eindhoven. 30 procent van hen vulde de enqute in. Eindhovens Dagblad
 • Dirk Roosenburgprijs, de tweejaarlijkse prijs voor architectuur van het college van B en W van de gemeente Eindhoven wordt op 23 oktober uitgereikt. Architectuurcentrum Eindhoven heeft 9 genomineerden voorgedragen. Eindhovens Dagblad , De Architect
 • Het toch al niet erg rijke cultuuraanbod in Helmond zal nog verder afkalven als het gemeentebestuur het plan om een miljoen euro op cultuur te gaan bezuinigen doorzet. Dat zegt de nieuwe Adviesraad cultuur Helmond in een brief aan de gemeenteraad. De raad pleit o.m. een andere verdeling van de beschikbare middelen en meer samenwerking van de culturele organisaties met private partners en het bedrijfsleven. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Helmond staat zeer positief tegenover stadslandbouw. Omroep Brabant
 • Bosch Belang bereidt een motie voor om in totaal bijna een miljoen euro te bezuinigen op de bibliotheek, Stedelijk Museum, Theater aan de Parade, de Muzerije en de Verkadefabriek. Met het plan wil de lokale partij de ‘kleintjes’ ontzien. Brabants Dagblad
 • Column van Lucas de Waard over cultuurbezuinigingen in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • De peiling op een internetpagina van het Brabants Dagblad over de twee ontwerpen voor een nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch geeft geen duidelijke voorkeur aan. Tijdens het NieuwscafŽ in de Verkadefabriek van maandag 1 juni 2015 werd er volop gesproken over de twee ontwerpen. Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • Ambtenaren van de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben zonder pardon een plan van bouwonderneming en projectontwikkelaar Van Wijnen uit Rosmalen voor een superbioscoop van tafel geveegd. Van Wijnen werd vervolgens verrast door de mededeling dat het Belgische Kinepolis in het Paleiskwartier een bioscoop gaat bouwen. Het bedrijf dacht nog in gesprek te zijn met de gemeente. Brabants Dagblad
 • Het Werkwarenhuis, een initiatief van stichting Social label, is in de zŽŽr recentelijk opgepimpte machinekamer van de voormalige veevoederfabriek De Heus in ‘s-Hertogenbosch geopend. Brabants Dagblad
 • Om lege (winkel)panden in de Bossche binnenstad ‘creatief in te vullen’ hoopt Maruja Gutierrez voor de stichting VOLOP Den Bosch financi‘le steun te krijgen van de gemeente, de Vereniging van Eigenaren en stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch (SOCH). Dankzij zogenaamde impulsgelden van de Provincie Noord-Brabant kan zij tot 1 juli vooruit onder de vlag van het CCC. Daarna wil zij zelfstandig verder met VOLOP Den Bosch. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg stelt extra geld beschikbaar voor cultuuronderwijs, evenementenondersteuning en nieuwe projecten vanuit de stad. Tilburg ziet ontwikkeling van talent als nieuw speerpunt. Dat moet op vier niveaus worden versterkt: jongeren, amateurs, kunstvakonderwijs en professionals. Brabants Dagblad
 • Muziekcentrum Paradox in Tilburg moet de geluid-, licht- en luchtbehandelingsinstallatie vervangen. De gemeente Tilburg wordt gevraagd daaraan 65.000 euro bij te dragen. Brabants Dagblad
 • Het bruist in de Tilburgse spoorzone. Niet omdat er nieuwe meeslepende plannen worden gemaakt, maar omdat de gemeente ervoor koos om de ruimte te geven aan tijdelijk initiatief. Column van Joks Janssen, hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen University en directeur van het kennisplatform BrabantKennis, bivakkeert voor zijn werk in de Spoorzone. Platform VOER

overige brabantse gemeenten

 • Tijdens het ‘Boxtelse cultuurdebat’ , een initiatief van onder meer CIBOX, het plaatselijke netwerk van cultuurmakers, werd er gepleit voor minder regels, meer samenwerking en verbinding. Brabants Dagblad
 • Cranendonckse verenigingen die zich inspannen voor activiteiten voor ouderen en kinderen kunnen extra subsidie tegemoet zien. Dat blijkt uit de nieuwe subsidieverordening die 1 januari ingaat. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Geertruidenberg geeft zijn fiat voor de ontwikkeling van Fort Lunette, waar Heijne met zijn bedrijf Water Events Geertruidenberg plannen voor heeft. BN – De Stem
 • John Kšrmeling heeft van de gemeente Heusden opdracht gekregen voor een kunstwerk langs de Halve Zolenlijn.Brabants Dagblad
 • De huidige inkomsten uit cursusgelden zijn, samen met de gemeentesubsidie, niet toereikend voor de Stichting Culturele Activiteiten Nuenen. Gesprekken met de gemeente hebben niet tot resultaat geleid. Die is niet bereid het tekort aan financi‘le middelen, ten minste 10.000 euro, aan te vullen. Opheffing dreigt. Het CAN is opgericht in 1971 en aanbieder van cursussen op vlakken als beeldende kunst, dans en beweging en musical en theater. Eindhovens Dagblad
 • Cultureel Uitje in Oss is succes. Op verschillende locaties, met name aan de Raadhuislaan, lieten verenigingen Žn instellingen als Muzelinck, Bibliotheek Oss, de Groene Engel en museum Jan Cunen zien wat ze nœ in huis hebben om tegelijkertijd al een tipje van de sluier, het programma voor komend seizoen, op te lichten. Brabants Dagblad
 • Museum Jan Cunen gaat in de loop van 2016 op de schop. De indeling wordt grondig veranderd en er worden klimaataanpassingen gedaan. Voor de verbouwing zal het museum aan de Molenstraat twee tot drie maanden de deuren sluiten. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek van Oss krijgt ruim 150.000 euro van de gemeente om het stadsarchief te huisvesten. Het geld is nodig om het gebouw van de bibliotheek aan de Raadhuislaan te verbouwen. Brabants Dagblad
 • De Suite als plek voor een heus cultuurhuis in de stad. Het idee werd in de gemeenteraad van Roosendaal gelanceerd door raadslid Klaartje Koenraad namens de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA. BN – De Stem
 • Het ziet er niet naar uit dat de historische gebouwen op Landgoed Wouwse Plantage binnen afzienbare tijd tot woningen omgetoverd kunnen worden. En ook het plan om een museale beeldentuin aan te leggen van zo’n 24 hectare groot, lijkt wat hoog gegrepen. Het belangrijkste voor Roosendaal is het behoud van de tientallen bijzondere gebouwen die op het landgoed staan, vinden zowel de landgoedeigenaar als de gemeente Roosendaal. BN – De Stem
 • Het college van Valkenswaard moet, volgens de gemeenteraad, ervoor zorgen dat de evenementenkalender beter onder de aandacht van inwoners, ondernemers en organisaties wordt gebracht. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraden van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, evenals de colleges van burgemeesters en wethouders zijn door de Blauwe Kei in Veghel uitgenodigd om het toneelstuk over de voormalige Nederlandse eurocommissaris van landbouw Sicco Mansholt bij te wonen in de Koekbouw aan de Noordkade in Veghel. ‘Zo leren bestuurders, wijzelf en alle samenwerkende organisaties vast hoe het er aan toe gaat als de Blauwe Kei aan de Noordkade zit.”, volgens Yan van der Heijden, directeur van de Blauwe Kei. Brabants Dagblad
 • Het subsidiebeleid in Vught wordt tegen het licht gehouden. Organisaties wordt gevraagd hun ervaringen met het huidige beleid te delen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Business plans: tips for arts, culture and the creative industries. The Guardian
 • FNV KIEM lanceerde onlangs een enqute naar de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid binnen de kunst- en cultuursectoren. De voornaamste conclusie is dat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid minder zekerheid biedt. FNV Kiem
 • Fashionclash Festival is een interdisciplinair mode festival in Maastricht. Het programma biedt o.m. modeshows, exposities, fashion film, theater- en dansperformances, awards, lezingen, workshops en pop-up stores, en geeft een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars de mogelijkheid hun werk te tonen aan een divers (inter)nationaal publiek. Het overkoepelend thema van dit jaar is gender. Een gesprek met medeoprichter Branko Propovic. Fashion United
 • Delen is het nieuwe hebben, zo is steeds vaker te horen. Gaat de ‘sharing economy’ ook in de modebranche voor een revolutie zorgen? Grensverleggers
 • Het aantal privŽmusea, waarin de rijken der aarde hun kunstcollecties etaleren, neemt toe. In Nederland openen binnenkort zakenman Joop van Caldenborgh en supermarktondernemer Jan van den Broek ook hun eigen kunstpaleis. Dit tegen de achtergrond van een overheid die steeds meer bezuinigt en zich steeds meer terugtrekt als hoeder van de kunst. Hoe verandert dit fenomeen het museumlandschap? Een Vandaag
 • Modehuizen zoals Prada en Louis Vuitton investeren in musea en kunstcentra. Jammer genoeg, volgens The Guardian, volgen ze

  cultuurmarketing

  • Hendrik Beerda Brand Consultancy publiceerde het derde Steden & Streken Merkenonderzoek.
  • Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners krijgen het in grote steden meer te verduren, waarbij de Haagse inwoners het minst tevreden zijn over hun stadsgenoten. Maastricht daarentegen is onder bewoners de meest geliefde stad van Nederland. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat het cultuuraanbod een sterke invloed heeft op de bewonerstevredenheid; sportfaciliteiten en -evenementen worden gezien als basisvoorziening, Henrik Beerda
  • In de aanloop naar de Cultuurmarketing Awards op 25 juni stelt Cultuurmarketing de finalisten van de Cultuurmarketing Scriptieprijs voor. Jodie de Groot deed een onderzoek naar de relatie tussen de artistieke en zakelijke prestatie van het International Film Festival Rotterdam. Margriet van Weperen onderzicht branding en imagovorming binnen de theatersector. Cultuurmarketing , Cultuurmarketing
  • De theatersector heeft oud-minister Guusje ter Horst gevraagd een commissie te leiden om de relatie met het publiek van de gesubsidieerde theaters en theatergezelschappen te analyseren. Daarnaast adviseert de commissie over de mogelijkheden en kansen om de publieksrelatie te intensiveren en te verbreden. Het initiatief tot deze commissie komt uit de sector zelf en wordt ondersteund door de VSCD en de NAPK. Het is nadrukkelijk het doel om de kennis opgedaan door deze commissie, te delen met andere sectoren die ook hun publieksbereik willen intensiveren en transformeren. NAPK
  • Er zijn vijf organisaties die De Gouden Struis, de prijs voor de beste marketingcase 2014-2015, kunnen winnen. Wie zijn de personen achter deze organisaties, wat is de achtergrond van de genomineerde case, en hoe kijken de marketeers aan tegen de competitie? Deel 2 : een interview met Klaas Seelen van Parktheater Eindhoven. Cultuurmarketing
  • Musea hebben veel te bieden, een collectie en de bijbehorende verhalen. Betekenis geef je aan dat aanbod door er een activiteit en een beleving aan te koppelen. Dat kan ook op locatie. Het communicatiebureau Prima Donna uit Deventer is daarom gestart met het project “het museum komt naar je toe”. Historiek
  • Belgische en Nederlandse schrijvers gaan een week op tournee om de dichtkunst zo toegankelijk mogelijk te maken voor een grote groep mensen. Met een bus komen de dichters op diverse plaatsen in Belgi‘ en Nederland. De tour gaat van start op 19 juli in het Letterkundig Museum in ‘s-Gravenhage. Po‘ziebus.nl
  • Hoe presenteer je je locatie of organisatie op social media? Welke kanalen zet je in? En hoe kunnen online reviews bijdragen aan je bedrijfsontwikkeling? Tijdens de masterclass Social Media Management op donderdag 18 juni komen deze vragen aan de orde. De masterclass is bedoeld voor ondernemers in de Brabantse vrijetijdssector, organisatoren van festivals, events en culturele activiteiten. Connect Brabant
  • Instagram gaat adverteren aantrekkelijker maken ; tips voor effectievere Facebook-advertenties. Dutch Cowboys , Frank Watching
  • Cultuurmarketing doet jaarlijks onderzoek naar de staat van het vakgebied. Deelname aan het onderzoek is mogelijk tot en met vrijdag 19 juni. Cultuurmarketing

  financiering

  • De open oproep Ontwerpen aan Voedselregio’s, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in maart uitschreef i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft 30 inzendingen opgeleverd. De kwaliteit van de inzendingen heeft ertoe geleid dat de adviseurs in plaats van vijf tot een selectie van zes voorstellen zijn gekomen. Er is met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • In maart schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad uit, i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). Uit 23 inzendingen zijn vijf projecten geselecteerd. Bij de bespreking van de voorstellen gaven de adviseurs aan positief verrast te zijn over de diversiteit van de ingezonden voorstellen. De breedte van de in de Open Oproep geformuleerde vraagstelling kwam naar hun idee duidelijk terug in de grote verscheidenheid aan deelopgaven en type benaderingen. Over het algemeen vonden zij de inzendingen van een kwalitatief hoog niveau. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds, blogt over een bijeenkomst voor kunstenaars die de afgelopen jaren een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen. Het was voor het eerst dat het fonds zo’n ontmoeting organiseerde. Reden was de wens ‘uit het veld’ om meer contact met elkaar en met het fonds. Om diezelfde reden heeft het Mondriaanfonds onlangs de Facebookpagina Platform Werkbijdrage Jong Talent gestart, waar kunstenaars onderling informatie kunnen uitwisselen. Naast informatie over praktische zaken werd er ook gediscussieerd o.m. over de rol van de kunstenaar in de samenleving en de relatie tot het publiek. Mondriaanfonds
  • Het Filmfonds zal dit jaar, in het kader van de talentontwikkeling, voor de achtste keer Wildcards in de categorie Documentaire en voor de tweede keer Wildcards in de categorie Fictie en Animatie uitreiken. Er worden in principe drie Wildcards Documentaire (ˆ € 40.000), twee Wildcards Fictie (ˆ € 80.000) en ŽŽn Wildcard Animatie (ˆ € 40.000) uitgereikt. Met dit bedrag dient de winnaar een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. De aanvrager is een filmmaker of videokunstenaar die dit academiejaar als bachelor afstudeert aan een film- of kunstacademie of de aanvrager realiseerde als regisseur een documentaire, fictiefilm of animatiefilm als afstudeerfilm.
  • Deadline 7 juli 2015. Filmfonds
  • Het Filmfonds biedt sinds dit jaar in het kader van talentontwikkeling regisseurs die hun eerste of tweede korte film willen maken de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de realisering van een korte film van minder dan 60 minuten. Minister Bussemaker stelde voor talentontwikkeling in 2015 en 2016 extra middelen ter beschikking. Uit 25 filmplannen zijn acht Nederlandse korte fictiefilms geselecteerd die worden ondersteund met een realiseringsbijdrage. Filmfonds
  • Het budget dat het Mediafonds voor 2015 beschikbaar heeft voor de productie van jeugdprogramma’s is per 1 juni volledig besteed; het budget voor de productie van algemeen drama is nagenoeg uitgeput. Het is mogelijk dat in de vergadering van 14 december 2015 een of meer projecten alsnog kunnen worden gesubsidieerd door vrijval van budget, bijvoorbeeld omdat andere projecten geen doorgang vonden. Mediafonds
  • De Brockway Prize, een tweejaarlijkse prijs voor po‘zievertalers uit het Nederlands, is toegekend aan Ard Posthuma. Aan de prijs, die is ingesteld door het Nederlands Letterenfonds, is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden. De prijsuitreiking vindt op 12 juni plaats tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam. Sinds 1989 vertaalde en vertaalt Ard Posthuma talloze Nederlandse, Friese en Vlaamse dichters in het Duits, wat onder meer resulteerde in zijn bloemlezingen uit werk van Martinus Nijhoff, Cees Nooteboom, Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens en Tsjbbe Hettinga. Letterenfonds
  • De Gouden C is overhandigd aan het door het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunde project dat je mee moet maken. De onafhankelijk jury koos voor TRANSFORM van STRP, de Eindhovense Bi‘nnale vol spectaculaire kunst, experimentele technologie en elektronische muziek. Een project waarbij amateurs en professionals, techneuten en creatieven samen verouderde apparaten en machines uit elkaar haalden – hackten – en als bijzondere kunstwerken en installaties weer in elkaar zetten. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Het Impulsgeldenprogramma biedt kansen aan individuele makers. Zij kunnen een bijdrage uit dit investeringsprogramma inzetten om op een duurzame manier aan hun ontwikkeling als maker te werken. Voor zowel organisaties als makers geldt: impulsgelden zijn er niet uitsluitend om je eerste project te financieren, maar vooral om je derde of vierde project nog steeds te kunnen doen. Makers, culturele instellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de innovatie van de culturele sector, kunnen sinds begin 2013 een beroep doen op de Impulsgelden die Provinciale Staten van Noord-Brabant bij de voorjaarsnota 2012 hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc | brabants kenniscentrum kunst en cultuur. bkkc
  • Of ik gek ben en De helleveeg, films die momenteel in Eindhoven en omgeving worden opgenomen, krijgen geld van het nieuwe provinciale cultuurfonds Brabant C. Eindhovens Dagblad
  • Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch ontvangt van het cultuurfonds Brabant C een subsidie voor zijn internationale programmering, talentontwikkeling en nieuwe activiteiten die maatschappelijke binding stimuleren. Omroep Brabant , Theaterkrant
  • Het Uitvoerend Agentschap in Brussel publiceerde ten behoeve van het filmfestival in Cannes een (engelstalige) brochure met een introductie van het Creative Europe MEDIA programma. Met een handig en beknopt overzicht van de subsidieregelingen die onder dit programma vallen. Media Desk Nederland
  • De publicatie ‘Show me the money’ brengt de huidige financieringsmogelijkheden voor de creatieve industrie overzichtelijk in beeld. Het boekje is een initiatief van de Federatie Dutch Creative Industry, Cultuur+Ondernemen en het Ministerie van Economische Zaken. Cultuur+ondernemen

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • Nederland excelleert in herbestemmings- en transformatieprojecten. Kazernes, postkantoren en industri‘le complexen zijn gewilde plekken, waar creativiteit de boventoon voert. Er is echter ook een ander type vastgoed, waar herbestemming en transformatie weliswaar mogelijk zijn, maar waarbij het om zulke immense hoeveelheden vierkante meters gaat, dat de ingebruikname hiervan niet re‘el is. Koersen we wederom af op een bubble? Bewandelen we de juiste wegen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Momentum Herbestemming en Transformatie op 28 mei in Amersfoort. De Volkskrant , De Architect
  • Bekijk bij een transformatie niet alleen het project zelf, maar ook de hele omgeving. Dat was een steeds terugkerend geluid op het Transformatieplein, waar architecten hun projectvoorstellen pitchten voor het Provada-publiek. De Architect
  • Tijdschrift Boekman heeft als thema: cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling. De auteurs onderzoeken de verhouding tussen de culturele- en de vastgoedsector en trends in nieuwbouw, hergebruik en transformatie. Boekman
  • Om leegstand te voorkomen worden in Nederland steeds vaker kantoren omgebouwd tot woning, horecagelegenheid of andere bestemmingen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL dinsdag. In de afgelopen vijf jaar is 1,8 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte getransformeerd. Architectenweb.nl
  • 16 procent van al onze kantoren staat leeg. Daarmee heeft Nederland de hoogste leegstand van Europa. Nieuwegein en Den Haag hebben daar een oplossing voor gevonden: tover kantoren om in betaalbare huur- en koopwoningen. De ‘kantorenloods’ ziet opportunities in plaats van leegstand. Vrij Nederland
  • In maart 2015 werd op het RDM-terrein in Rotterdam de gerenoveerde Onderzeebootloods geopend. Een mijlpaal in de herontwikkeling van het terrein, die tevens een nieuwe fase inluidt in de verdere gebiedsontwikkeling. In minder dan 10 jaar tijd is het RDM terrein omgevormd van een verlaten no go area tot een bruisend centrum voor innovatieve maakindustrie, onderwijs en events. En dat alles zonder masterplan, projectontwikkelaar of integraal ontwerp. Een onorthodoxe combinatie van Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Albeda College stond aan de wieg van deze transformatie. Gebiedsontwikkeling.nu
  • De winnaars van de NRP Gulden Feniks 2015 zijn bekend. De prijs voor de beste (gebieds)transformatie- en renovatieprojecten telt dit jaar vier winnaars. Het gaat om het Bart—kpark in Arnhem (Gebiedstransformatie), De Hallen Amsterdam (Transformatie), het Mauritshuis in Den Haag (Renovatie) en de Barbaraschool in Amsterdam (Low Budget, High Impact). Cinecitta (Tilburg) en De Cacaofabriek (Helmond) waren genomineerd. Architectenweb.nl , Brabants Dagblad
  • Onbekend maakt onbemind. Of toch niet? Zorgt de vreemdeling in de stad niet juist voor avontuur? Misschien schuilt er in de onbekende passant wel een nieuwe vriend, of is die vreemdeling in het cafŽ je grote liefde. Het onbekende boezemt angst in en staat tegelijkertijd symbool voor vrijheid. Filosoof Naomi Jacobs verkent ze de kansen van horizonversmelting tussen vreemden. Filosofen agenderen de stad: Mixofobie en de Stad. Platform31.nl
  • Voor het eerst vindt deze zomer het International Festival of Art and Construction plaats in Nederland. Tien dagen lang worden de mogelijkheden van een zelfvoorzienende, duurzame toekomst voor landelijke gemeenschappen verkend. Het programma zal bijvoorbeeld workshops omvatten rond onderwerpen als ‘rammed earth’, stro- en leembouw, passieve bouwmethoden en het bouwen met bamboe van parametrische ontwerpen. Naast constructieve workshops zijn er ook workshops rond land art, filmmaken, prototyping, natuurlijke energieopwekking, en dergelijke. Architectenweb.nl
  • Op donderdag 18 juni vindt Het Grote Leisure Congres plaats in het Energiehuis in Dordrecht. Op het congres staat het ontwerp van hotels, sportcomplexen en culturele gebouwen centraal. Architectenweb.nl
  • In Milaan opende begin vorige maand de 34e editie van de Wereldtentoonstelling. Met als motto ‘Feeding the planet, energy for life’ richt de Expo 2015 de aandacht op voedsel. Het thema is actueel, belangrijk Žn prikkelend. De deelnemende landen vertalen dit met presentaties over voeding, landbouwontwikkeling, duurzaam beheer van natuurlijke bronnen en voedselveiligheid. Archined.nl
  • Webuildhomes, de online catalogus van woningen waar particulieren hun nieuwe droomhuis uit kunnen selecteren, ontworpen door architecten, heeft haar collectie uitgebreid met een aantal nieuwe woningen. Architect Henk Korteweg heeft ook een ontwerp voorgedragen. Want hoe krijg je je woning in de catalogus? En waar moet je ontwerp aan voldoen? De Architect
  • Wat is het verschil tussen vormgeving in de Verenigde Staten van Amerika en Europa? Is het lastiger om in de Verenigde Staten een beroepspraktijk als vormgever op te bouwen? Dezeen peilde de meningen. Dezeen.com
  • Het Gemeentemuseum in ‘s-Gravenhage brengt vanaf 19 september een grote expositie gewijd aan de Nederlandse modevormgeving. Ode aan de Nederlandse mode toont meer dan honderd creaties uit de Nederlandse modegeschiedenis van 1900 tot 2015. Nog nooit eerder is er in Nederland zo’n groot overzicht van de Nederlandse modegeschiedenis gepresenteerd. NU.nl
  • Ontwerper Jacob Kok onderzoekt de relatie tussen technologie en mode. Morgen is zijn documentaire
  • See The Light te zien in Pakhuis De Zwijger. Hij interviewt daarin onder meer wetenschappers, ontwerpers en filosofen over wat virtual reality volgens hen betekent voor de menselijke identiteit. i-D.Vice
  • Google is een samenwerking aangegaan met denimmerk Levi’s om een ‘smart jeans’ te ontwikkelen, gemaakt van speciale denim met touch screen mogelijkheden. Fashion United

  beeldende kunst

  • Kunstenaar Roland Schimmel wint met zijn werk Zwarte Zon uit 2010 de eerste Akademieprijs voor Astronomie en Kunst. De prijs, een bedrag van 5000 euro, is ingesteld door de KNAW en de Akademie van Kunsten en bestemd voor een kunstenaar die zich bij het maken van een werk duidelijk heeft laten inspireren door de astronomie. KNAW
  • Der Wanderer, de gezamenlijke expositie die BredaPhoto samen maakte met het Museum of the Image (MOTI), begint aan een internationale tour. De expositie opent in het Nationale Museum voor Hedendaagse Kunst in Boekarest, Roemeni‘. Met -als in het oog springend onderdeel- het grote video-kunstwerk dat de Bredase kunstenaar Eelco Brand speciaal maakte voor Der Wanderer. BN – De Stem

  film

  • Het Nederlands Film Festival brengt op haar komende editie het nieuwe programma Forum van de Regisseurs, gericht op films ‘die de grenzen en mogelijkheden van de filmkunst verkennen’. “We zoeken naar meer verdieping, duiding en context voor de Nederlandse filmcultuur. Daar past een scherpere programmering bij, die recht doet aan alle genres en ambities: de intellectuele en artistieke experimenten net zo goed als de bewonderenswaardige publieksfilm en het knappe tv-drama.” Filmkrant
  • De belangrijkste films van het afgelopen filmfestival in Cannes, gingen, volgens Ronald Roovers, over verdwijnen. Filmkrant
  • Het Poetry International Festival, dat volgende week haar 46ste editie beleeft, heeft in samenwerking met het International Film Festival Rotterdam een avondvullend programma samengesteld met twee dichter-documentaires en een selectie Poetry Shorts. Filmkrant , IFFR
  • TranScreen is een festival met internationale films rondom het thema transgender en genderdiversiteit waar iedereen in een openbare, veilige omgeving zichzelf kan zijn, ongeacht gender of seksuele voorkeur. De programmering van het Amsterdamse filmfestival is bekend. Tot en met 7 juni zijn tientallen films te zien over en vaak ook gemaakt door transgenders. Versfilmentv.nl
  • “Het wordt geen Brabantse film, maar het wordt wel een Brabants feestje”, zei Frank Lammers, regisseur van OF ik gek ben. Hij en acteur Mike Weerts maken de film voor een groot deel in Noord-Brabant omdat het duo daarmee het provinciale filmklimaat hoopt te stimuleren. De cast is compleet. Omroep Brabant , Nederlands Film Festival
  • Na een jaar ‘pauze’ is de binnentuin van De NWE Vorst deze zomer weer voor een paar keer een openluchtbioscoop. Ook op andere plekken in de stad zijn er films in de openlucht: in de wijken en de Piushaven. Daar duikt de ‘Drijf In Bioscoop’ weer op. NWE Vorst werkt daarvoor samen met Solar Cinema. Brabants Dagblad

  letteren

  • Thijs Lijster is de winnaar van de Boekman Dissertartieprijs voor Kunst- en Cultuurbeleid. De filosoof bracht met zijn onderzoek naar kunstkritiek een belangrijke bijdrage aan het debat over het bestaansrecht van kunst. Het onderzoek van Lijster is vooral historisch en daarnaast probeert hij een theoretische kapstok te bieden om kunst te verdedigen. Lijster vergelijkt de rol die Benjamin en Adorno voor de kunstkritiek weggelegd zien. Hij maakt duidelijk wat de rol van de kunstcriticus is en wat de betekenis van een goede kunstkritiek, namelijk het kritisch belang van de kunst te duiden. Kennislink
  • Het Nexus Instituut en de Universiteit van Tilburg gaan na twintig jaar uiteen. De universiteit richt zich meer op de arbeidsmarkt en minder op Bildung, meent Marnix Krop, lid van de raad van toezicht van Nexus. Digitale NRC, inlog vereist.
  • VPRO Bob den Uyl Prijs is toegekend aan Het brilletje van Tsjechov van Michel Krielaars. Literatuurplein
  • Shortlist van de AVN Debutantenprijs is bekend. Birk van Jaap Robben, We zullen niet te pletter slaan van Nina Polak, en De consequenties van Ni–a Weijers. Vanaf 9 juni tot 10 juli zijn de genomineerde debuten tezamen in de boekhandel te koop voor de tijdelijke prijs van 25 euro. Lezers in Nederland en Vlaanderen bepalen uiteindelijk wie de ANV Debutantenprijs wint. Beoordelingen inzenden kan tot 13 september via een waarderingsformulier. De prijs wordt uitgereikt op zondagmiddag 20 september in het Energiehuis te Dordrecht. Literatuurplein
  • De Nederlandse Kinderjury is dŽ publieksprijs voor kinderboeken. De nominaties in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar en in de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar zijn bekend. Tzum.info
  • Onder het motto Jaren die druppelend versmelten staat de Po‘zieweek in 2016 in het thema van herinneringen. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans gaat het Po‘ziegeschenk schrijven. CPNB
  • Het Stimuleringsfonds van de Journalistiek heeft een onderzoek gedaan naar hoe het vak journalistiek er in 2025 uitziet. Op basis van de uitslag van dat onderzoek zijn vier mogelijke scenario’s ontwikkeld. Zeker is dat het vak er fundamenteel anders uit zal zien. De scenario’s zijn op een website geplaatst. Inct.nl

  muziek

  • Precies zoals jazzmuziek vele verschijningsvormen kent, is dit ook het geval bij gipsymuziek. Worden bij jazz ook fusionvormen als jazzrock, jazzfunk, wereldmuziek en soms zelfs soul en rhythm&blues gerekend, gipsymuziek laat ook klezmer, balkan, flamenco en zelfs jazz- en rockmuziek toe. Het 19e International Gipsy Festival in Tilburg was er een luidruchtige getuige van. Jazznu.com
  • Het jubileum van de familie Van Balkom staat centraal tijdens de Beiaardweek in ‘s-Hertogenbosch.
  • De opa van de huidige stadsbeiaardier Joost van Balkom begon ermee in 1915, dus precies 100 jaar geleden. Zijn vader Joost nam het stokje over. Sinds 1988 is Joost zelf actief als stadsbeiaardier. Brabants Dagblad

  theater en dans

  • Van een energieke operagame tot openluchttheater in bourgondische sferen: als de Operadagen Rotterdam iets bewijzen, is het dat vernieuwing, kwaliteit en laagdrempeligheid in perfecte harmonie met elkaar kunnen samenleven. De Operadagen Rotterdam zijn door 16.000 mensen bezocht. 1000 meer dan vorig jaar. Het was de tiende keer dat het evenement plaatsvond. 8weekly , Operadagen Rotterdam
  • Johan Simons is terug als artistiek leider bij NTGent, na een onderbreking van vijf jaar als intendant bij de MŸnchner Kammerspiele. Op 1 juni presenteerde hij de plannen voor het nieuwe theaterseizoen en vertelde hij over de ideologie achter Theater Rotterdam, het stadstheater dat hij vanaf januari 2017 gaat leiden. Theaterkrant
  • De genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst zijn dit jaar grotendeels afkomstig uit het theater. Volgens juryvoorzitter Clairy Polak is de kwaliteit van de dit jaar aangedragen kandidaten ongelofelijk hoog. Opvallend is de nominatie in de categorie Bewezen Kwaliteit. Volgens de jury is het duo Ivo van Hove en Jan Versweyveld (Toneelgroep Amsterdam) z— onderscheidend, dat de jury besloot geen anderen in deze categorie te nomineren. Voor de Stimuleringsprijs zijn rapper en theatermaker Akwasi, Stichting Nieuwe Helden en muziekpodium Splendor genomineerd. De prijs voor Beste Culturele Prestatie gaat naar Jakop Ahlbom, Merlijn Twaalfhoven of Renzo Martens. Theaterkrant
  • Het Parktheater Eindhoven heeft een eigen talentontwikkelingstraject dat valt onder het grotere innovatieprogramma ThinX (Theaterinnovatie 10.0) dat ook initiatieven voor publieksbereik en theateraanbod behelst. Inge Wannet is ŽŽn van de jonge makers die in het kader van ThinX voorstellingen maakt. Haar voorstelling Beloven en Laten stelt de vraag naar de betekenis van het vrouw zijn centraal. Theaterkrant
  • Van 4 tot en met 14 juni 2015 speelt de dansvoorstelling De Odyssee in de Koekbouw op de CHV Noordkade in Veghel. Voor de samenstelling van de imposante cast van ruim honderd man heeft choreografe Lonneke van Leth regionaal amateurtalent geworven naast de professionele cast. In totaal werken er elf professionele dansers, dertig amateurdansers, zestien musici, twee tissuedansers en het regionale koor Koor Karakter mee aan de voorstelling in een decor van 2000m2. Choreografe Lonneke van Leth en kunstenaar Vincent de Kooker brengen het eeuwenoude reisverhaal van De Odyssee tot leven, door middel van moderne dans en muziek. Dans magazine , Omroep Brabant

  kunst in de openbare ruimte

  • Kunstwerk ‘De Wolk’ van John Kšrmeling hangt sinds april in het station van Breda. In de installatie zitten honderden knipperende ledlampjes. Die lampjes staan sinds een paar dagen uit nadat iemand een epileptische aanval kreeg door het effect van de lichtjes. Volgens kunstenaar Kšrmeling kan dit niet omdat hij het effect uitvoerig heeft getest op epileptische pati‘nten. Omroep Brabant
  • Vijf beelden die voorheen op de kop van de Markt in Helmond stonden, zijn voortaan te zien in de Stadswinkel in Helmond. Eindhovens Dagblad
  • Gimme Shelter, de titel is ontleend aan een song van de Rolling Stones, is een confronterende expositie in gerenoveerde verdedigingswerken van drie forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Cultureel Persbureau , NOS.nl
  • Wat nu nog een vergeten bosgebied is, wil Stichting Verborgen Landschap , Arnhem samen met partners uit het gebied omvormen tot een ‘culturele as’, een 21e eeuws landschapspark dat de stad verbindt met de Veluwe. Met het ontwikkelen van voorstellen en projecten vanuit de cross-over landschap, beeldende kunst, erfgoed en toerisme biedt Verborgen Landschap andere perspectieven op de inrichting en het gebruik van de omgeving en maakt het verborgen kans

   brabantse makers gaan nationaal, internationaal

   • Fresku is terug. De rapper uit Eindhoven heeft een nieuwe single uit : Ik Wil (feat. Shirma Rouse)
   • Op 4 september komt het album Nooit Meer Terug uit. 3voor12.vpro.nl
   • De Eindhovense band Radar Men From The Moon speelt tijdens de komende editie van Eindhoven Psych Lab, dat op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni plaatsvindt in de Effenaar. De band is onderdeel van een hechte internationale DIY-beweging van gelijkgestemde bands. ‘Gelijkgestemd’ betekent in dit geval niet slechts dat er stilistische raakvlakken zijn. De kernwaarde blijft dat albums een Gesammtkunstwerk zijn, waarbij de visuele aankleding net zo belangrijk is als productie of live-uitvoering. Kicking the habit
   • Onlangs vond de tweede editie van Eurabia plaats. De eigen avond van het Cairo Liberation Front met het doel de Arabische en Westerse wereld feestelijk te verbinden . 3voor12.vpro.nl
   • De Eindhovense dj en producer Lady A•da zit dit jaar precies dertig jaar in het vak. A•da is al vanaf het eerste uur betrokken geweest bij Extrema. Het festival viert dit jaar zijn 20ste jubileum. Omroep Brabant
   • Monomentum is een beginnend, onafhankelijk platenlabel uit Tilburg en Eindhoven. In de kleine zaal in het Stroomhuis te Eind hoven traden de bands Moon en Tsar Bompa op. 3voor12.vpro.nl
   • De Nulandse Heide is tijdens het festival Boulevard begin augustus decor voor de voorstelling Reuzen van Theater Artemis. Reuzen gaat volgens Jesse Batelaan van Artemis over de grote kloof tussen ouder en kind. “Al ben je als vader of moeder nog zo teder je blijft voor een kind altijd een soort reus.” Om die onhandigheid uit te vergroten kruipen de acteurs van Artemis in reuzenpakken. Dat levert een groot contrast op met de meisjes (van zo’n 10 jaar) die ook een belangrijke rol in de voorstelling spelen. Brabants Dagblad
   • De Tilburgse choreografe Katja Heitmann gaat met ŽŽn van haar voorstellingen naar de Praque Quadrennial, een belangrijk evenement op het gebied van decor- en kostuumontwerp in Praag. Heitmann liet haar voorstelling ‘iNcorporeality’ vorig jaar zien in de Emmapassage in Tilburg; de voorstelling werd op onverwachte momenten gedanst tussen het winkelend publiek. De voorstelling wordt in Praag gedanst door leerlingen van de Fontys Dance Academy in Tilburg. Omroep Brabant
   • De Bossche stadskunstenaar Lucas de Man is begonnen aan een reis door Europa. De Man wil onderweg mensen interviewen om zo Europa beter te begrijpen. Zijn conclusies presenteert hij in een voorstelling op Theaterfestival De Boulevard in augustus. De reis is via de sociale media te volgen. Omroep Brabant
   • Kunstenares en theatermaker Ans Jager heeft de KAM-ring ontvangen. Het bestuur van Stichting Kunst aan de Maaskant (KAM), organisator van de openluchttheatervoorstelling Dorp aan de Rivier, heeft dit jaar de onderscheiding in het leven geroepen om kunstenaars uit de regio te eren voor hun bijzondere verdiensten in de cultuursector. Brabants Dagblad
   • Cabaretier Ruud van den Berg heeft zijn eerste try-out van ‘Niet goed, geld terug’ inmiddels achter de rug. Van den Berg is tevreden. “Ik voel dat ik dit kan, maar er moet nog wel hier en daar wat aan gebeuren. Gelukkig reageerde het publiek goed. Bij vlagen lagen ze zelfs in een deuk.” Omroep Brabant

   kunstonderwijs

   • De komende maanden kan Tilburg en omstreken genieten van Get Out, dat zijn meer dan 150 optredens en eindvoorstellingen van het veelzijdige talent van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Studenten beeldend, dans, theater en muziek presenteren zich op diverse locaties in de stad en daarbuiten. Tilburg.com
   • De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in ‘s-Gravenhage en Heden gaan samenwerken. Heden is een galerie annex kunstuitleen. De komende jaren wordt de Heden Start-prijs uitgereikt aan een afgestudeerde beeldend kunstenaar. De eerste winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 3 juli a.s. tijdens de opening van het Eindexamenfestival 2015 van de KABK. Heden

   cultuureducatie en – participatie

   • Autodidacten in de kunst willen voor hun inzet en waarde als kunstenaar en docent normaal beloond worden. Ze hebben zich ontwikkeld buiten formele kunstvakopleidingen om en zijn vaak gewilde coaches en docenten. Vanwege hun ‘street credibility’ Žn een goede aansluiting met hun leerlingen. Zijn formele onderwijsinstituten en culturele instellingen hier wel van doordrongen? Cultureel kapitaal
   • Op zaterdag 6 juni 2015 tijdens Archikidz Rotterdam gaan 300 kinderen onder begeleiding van architecten bouwen aan hun eigen droomhuis, kasteel of ander fantasiebouwwerk gebaseerd op het thema van de dag: Wonen in de bomen. De Architect
   • Op verzoek van de Hermitage Amsterdam heeft adviesbureau Bain & Company in het najaar van 2014 onderzoek uitgevoerd naar de impact van het continue kunstonderwijsprogramma in de Hermitage voor Kinderen op de deelnemers. Uit de resultaten blijkt dat het programma van de Hermitage kinderen kan helpen zich voor te bereiden op, en zich te redden in, een steeds complexere en globaliserende werkomgeving. Verder is aangetoond dat de Hermitage voor Kinderen het meest intensieve onderwijsprogramma onder Nederlandse musea is en bijdraagt aan de ontwikkeling van de eenentwintigste-eeuwse skills. Museumtijdschrift
   • Stichting Beeldend Onderwijs heeft Mijn Leerlijn ontwikkeld, een online tool om een leerlijn cultuureducatie mee samen te stellen. De online omgeving maakte het mogelijk om in een team aan de leerlijn te werken. Laatmaarleren.nl
   • Onder de titel De Grote Oversteek heeft het IDFA een pakket van negen documentaires samengesteld die als thema de overgang van basis- naar middelbare school hebben. Docenten kunnen via Docschool Online deze films toegankelijk maken voor hun leerlingen. De films laten achtstegroepers kennis maken met de situatie van leeftijdsgenoten uit heel de wereld. Holland Filmnieuws , IDFA
   • Leerlingen van groep 6-7 basisschool Het Moza•ek bekijken expositie Dertien Hectare rond de Abdij van Berne. Brabants Dagblad
   • Hoe zet je jezelf als act succesvol in de markt? Rond die vraag vond de eerste editie van Popwerkzaamheden plaats: een nieuwe, maandelijkse avond die de Tilburgse muziekscene moet gaan verbinden. Geluk is een niet te onderschatten factor, maar de basis is toch vooral hard werken en jezelf proactief opstellen. 3voor12.vpro.nl
   • Uiteenlopende onderzoeken lijken er op te wijzen, dat we mensen zonder diepgang worden. De cultuurpessimist: ãJe bent verdacht als je zegt dat geestelijke vorming belangrijk is.” De Limburger
   • De Boekmanstichting en het consortium Lang Leve kunst organiseerden op 20 mei jl. een internationale peer-to-peer meeting over onderzoek naar de toegevoegde waarde van kunst voor ouderen en in de zorg. Het thema waaierde breeduit en liep van care en cure tot het belang van healing environments. Care duidt op de doelstelling van zorg. Cure is gericht op genezen en meestal kortdurend. Een verslag. Boekman
   • In de Nieuwe Kerk in Den Haag vond op 21 mei de werkconferentie Ouderen en Cultuurparticipatie plaats. Het was een besloten onderdeel van de Europese conferentie Long Live Arts en bedoeld voor wethouders, hoofden van afdelingen bij gemeenten en gedeputeerden die betrokken zijn bij ouderen, cultuurparticipatie, zorg en welzijn. Centrale vraag was: Hoe kunnen bestuurders cultuurparticipatie inzetten om ouderen een betekenisvol leven te laten leiden, langer zelfstandig te laten wonen en minder eenzaam te laten zijn? Een verslag. Lang leve kunst
   • Op 26 mei organiseerde het KennisCentrum Events Drenthe in samenwerking met Sportplein Groningen een kennisbijeenkomst met als thema ‘sport en cultuur’. Volgens Claudia Marinelli, onderzoeker cultuurparticipatie van het LKCA, hebben sport en cultuur veel gemeen en zouden zij elkaar veel meer kunnen versterken. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een Nationaal Actieplan Sport en Cultuur om te gaan zorgen dat beide sectoren, die elkaar niet altijd goed weten te vinden, samen op zoek gaan naar maatschappelijke meerwaarde. Sporthuddle.nl
   • Parthenon aan de Maas is een community art project van kunstenaar Antoon Versteegde. De tientallen zuilen en andere elementen van de tempel worden gebouwd door groepen mensen van bedrijven, scholen, instellingen en particulieren uit het hele stroomgebied van de Maas. Parthenon aan de Maas is een onderdeel van Mater Mosa. Op 2 juli wordt de tempel Parthenon aan de Maas op heel passende wijze geopend met De Grieken, een uniek dansdrieluik van Duda Paiva voor 9+, uitgevoerd door Maas theater en dans Rotterdam. Community Art Brabant
   • Leerlingen van Montessorischool Merlijn op De Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch leveren dit jaar opnieuw een bijdrage aan De Bosch Parade, die op 18, 20 en 21 juni op de rol staat. Brabants Dagblad
   • Leerlingen van basisschool De Spoorzoeker en acteurs met een (verstandelijke) beperking van Theater Werkplaats Tiuri spelen samen voorstelling in de oude fabriekshal van snoepfabriek De Faam. BN – De Stem

   kunstbeoefening

   • Het digitale platform Cultuurbosch is officieel gelanceerd. De happening viel gelijktijdig met de opening van de Week van de Amateurkunst(WAK) in ‘s-Hertogenbosch. De website biedt een totaaloverzicht van workshops, exposities en optredens. Ook biedt het plek voor oproepjes. Brabants Dagblad , Cultuurbosch
   • De tuin van het Noordbrabants Museum was inspiratiebron voor de amateurkunstenaars van Het Bossche Palet. Brabants Dagblad
   • Het gemengd koor Cantiqua is een koor uit Tilburg. Op zondag 5 juli voert het koor de Missa in tempore belli (mis in tijd van oorlog) van Joseph Haydn uit. Voorafgaand aan het concert is er een lezing over de achtergrond van de mis. Brabants Dagblad
   • Concert in de Lambertus kerk in Vessem wordt gegeven door vier deelensembles van het Eindhovens Symfonie Orkest. Dit orkest van hoog niveau wordt gedirigeerd door Daan Admiraal. Veel leden zijn gevorderde amateurs, ook zitten er afgestudeerde en professionele musici bij. Eindhovens Dagblad
   • Een eigentijdse versie van Shakespeare’s Macbeth en een inkijk in het leven achter het raam. Dat zijn ’t Hoerenkastje en The Bitch, twee voorstellingen die Tejatergroep Gemert speelt. De twee cabareteske voorstellingen worden omsloten door een bruisende salon met terras, animatie en live muziek. De regie en vormgeving is van Francis Slits. Eindhovens Dagblad
   • Het theaterspektakel Dorp aan de Rivier in Lith, naar de bekende roman van Antoon Coolen, wordt deze maand voor de laatste keer op de huidige locatie gespeeld. Omwonenden klagen over teveel overlast. Omroep Brabant

   bibliotheken

   • Bibliothecaris Mark Deckers was aanwezig op het VNG jaar congres. Een aantal bibliotheek- en PSO-directeuren, en inhoudelijk deskundigen ontvingen de gemeentelijke bestuurders in de stand. Hij schreef een blog naar aanleiding van alle gesprekken die hij daar voerde. Mark Deckers
   • Een Speciale editie van DURF! van Cubiss over het meten van maatschappelijke opbrengst van de bibliotheek. In maart organiseerde de Koninklijke Bibliotheek maart een bijeenkomst waar het meten en weten van bibliotheekopbrengsten centraal stond. Cubiss.nl
   • Speciaal voor basisscholen en liefhebbers van het spannende boek gaat de VakantieBieb-app dit jaar al op 1 juni open. Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst 1 ˆ 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomer is daarom belangrijk en dat kan ook digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Inct.nl
   • 18 West-Brabantse organisaties tekenen een pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Cubiss.nl
   • Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken is begonnen met de service Boek aan Huis in de regio Oss/Uden/Veghel. Brabants Dagblad
   • Buurtschap Halder, aan de oever van de Dommel, bezit sinds kort een mini-bibliotheek, een boekenkast-op-paal. Met in die kast meteen al een aanzienlijke vari‘teit aan boeken. Brabants Dagblad

   erfgoed

   • Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vormt crowdsourcing een belangrijk onderdeel bij de opzet van de Nationale Digitale Infrastructuur. Deze wijze van verbinden van informatie is van groot belang bij het digitaliseren, met name bij het metadateren en beschikbaar stellen van collecties. Daarom organiseert ze een bijeenkomst op 2 juni. a.s. Cultureel Erfgoed
   • De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is vernieuwd en past weer bij de wensen en eisen van deze tijd. De website oogt moderner, de zoekfunctie is verbeterd en de techniek is beschikbaar voor anderen. De beeldbank van de Rijksdienst bevat ongeveer 600.000 afbeeldingen. De foto’s en afbeeldingen van gebouwde monumenten, archeologie en landschappen zijn door iedereen te bekijken en te gebruiken. Cultureel Erfgoed
   • De Hilversumse journalist Peter Veenendaal maakte een film over de oude Bijenkorf van Rotterdam van Willem Marinus Dudok. Het gebouw werd in 1930 geopend en was het grootste en modernste warenhuis van Europa. Een sprookjespaleis van glas en steen, vol luxe producten uit de hele wereld. In me 1940 werd het gebouw grotendeels verwoest door het Duitse bombardement. De Architect
   • De molens in Nederland dreigen in verval te raken door een gebrek aan geld. Moleneigenaren komen elk jaar vijf miljoen euro tekort voor onderhoud en restauratie. Dat blijkt uit een rapport van de vereniging De Hollandsche Molen. Architectenweb.nl
   • Het Zaans Museum heeft voor bijna 1,2 miljoen euro een schilderij gekocht van Claude Monet (1840-1926). De Franse schilder vervaardigde De Voorzaan en de Westerhem tijdens zijn verblijf in Zaandam in 1871. De Volkskrant
   • Op 5 juni vindt de lancering van de Europese koepelorganisatie The European Diary Archives plaats. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn in Europa diverse dagboekarchieven opgericht. Via een koepelorganisatie willen zij hun krachten bundelen en hun kennis en ervaring delen. De Europese koepelorganisatie van archieven op het gebied van egodocumenten (‘life writing’) is een initiatief van het Nederlands Dagboekarchief. Informatieprofessional
   • Lawaaiconcert aan de Maas in Heusden is de start van het internationale Mater Mosafestival. Tussen Ravenstein en ‘s-Hertogenbosch lieten de kerken de klokken luiden. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
   • Stichting Industrieel Erfgoed Meierij werkt hard aan het herstellen van de oude Bossche stationsklok die tegenwoordig in eigendom is van SIEMei en een plek krijgt bij Foodworld aan de Noordkade in Veghel. Brabants Dagblad
   • De opbrengst van een concert van YRDV en het Schoolkoor van het Stedelijk Gymnasium Breda ten goede aan de instandhouding van het 125 jaar oude Maarschalkerweerdorgel in de Basiliek van Oosterhout. BN – De Stem

   recreatie en vrijetijdseconomie

   • Amsterdam experimenteert de komende tijd met maatregelen om de soms erg grote drukte in het stadscentrum in betere banen te leiden. Zo worden de straten rond het Rembrandtplein op vrijdag- en zaterdagavond alleen toegankelijk voor voetgangers. Er komt er een nieuwe aanpak om overlast van uitgaanspubliek tegen te gaan en op de Nieuwmarkt begint een proef met specifieke laad- en lostijden. De parken in Amsterdam worden overbelast door de vele evenementen die er plaatsvinden. Dat tast ook het karakter van de parken aan, stelt Parkenoverleg Amsterdam. Binnenlands bestuur , Entertainment Business
   • Het aantal mensen dat kampeert in Nederland neemt al jaren geleidelijk af. Het stadse fenomeen ‘Buurtcamping’, dat dit jaar haar derde editie beleeft, blijft maar groeien. Dit jaar veranderen vijf Amsterdamse parken en twee Utrechtse parken in een buurtcamping. Door samen de camping op te bouwen en activiteiten voor elkaar te organiseren, leren buurtbewoners tijdens een ontspannen vakantie hun buren beter kennen. Pretwerk.nl
   • Editha Hoogenberg, Brand Manager Travel bij Jaarbeurs, presenteerde tijdens Technology Day op 21 mei de resultaten van het Travel Technology onderzoek. Een onderzoek over huidige en toekomstige investeringen in en implementatie van technologie binnen de reisbranche. Pretwerk.nl
   • Wie brengt er een bezoek aan Brabant? Wat zijn interessante trends en ontwikkelingen? Een overzicht van de vrijetijdssector in cijfers. Connect Brabant
   • Routes of Liberation: European Legacies of the Second World War’. Zo heet de reizende expositie die de hele maand juni te zien is in de hal van het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Liberation Route Europe is de route die de geallieerden door Europa aflegden om een eind te maken aan de Tweede Wereldoorlog. De 3.000 kilometer lange route begint in Zuid-Engeland en voert via Normandi‘ onder meer door Belgi‘ en Zuidoost-Nederland richting Berlijn. Brabants Dagblad
   • Fons Jurgens, voorzitter van de raad van bestuur van De Efteling, over de toekomstplannen van het recreatiepark. Pretwerk.nl
Geen reacties

Geef een reactie