Trends & Ontwikkelingen 5 september 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

landelijk

 • Minister Bussemaker investeert in de periode 2014-2016 €8 miljoen extra in talentontwikkeling binnen de cultuursector. Ze komt daar mee tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over talentontwikkeling in het cultuurbeleid. Analyses, commentaren en reacties. Rijksoverheid.nl De Volkskrant NRC Theaterkrant Cultureel Persbureau Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kunsten’92
 • Tweede Kamer commissie debatteert op 8 september o.m. over ‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’ , de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur en de rapporten over bezuinigingen. Tweede Kamer
 • Het kabinet Rutte I presenteerde de bezuinigingen van 2013 als een kans voor de cultuursector, als een duwtje in de rug om ondernemender te zijn en meer geld uit de markt te halen. Onder dat duwtje lag een aantal aannames: het aanbod sluit niet aan op de vraag; de markt kan het beter; het afrekenen van instellingen moet objectief gebeuren; veld, markt en fondsen kunnen prima jong talent ontwikkelen. In een publicatie van Kunsten ’92 wordt een poging gewaagd, nu het nieuwe stelsel anderhalf jaar op weg is, om te analyseren wat de uitkomsten zijn van deze aannames. Kunsten ’92
 • Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda informele Cultuurraad 24 september 2014. Twee onderwerpen op de agenda : sectoroverschrijdende aard van cultureel beleid ter voorbereiding op de evaluatie van de EU 2020-strategie, en governance van cultureel erfgoed. Rijksoverheid.nl
 • Paradisodebat opent gesprek tussen kunst en politiek. Kunsten ’92 Theaterkrant Cultureel Persbureau Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Op woensdag 24 september 2014 organiseren de Raad voor Cultuur en de gemeente Eindhoven een debat over De Cultuurverkenning: ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. Raad voor Cultuur
 • De 7 oplossingen voor de kunstcrisis, volgens Melle Daamen. Daamen pleit o.m. voor vertraging en vakmanschap. Michiel van Iersel stelt dat de jonge generatie de instellingen niet nodig heeft en zelf haar weg vindt. Cultureel Persbureau digitale NRC, inlog vereist
 • ‘Kunst is geene regeringszaak’. Wat zei Thorbecke nu werkelijk? Marita Mathijsen werpt er licht op. digitale NRC, inlog vereist
 • De afgelopen jaren bezuinigde de kabinetten fors op cultuur. Wat is daarvan het effect? Hoeveel banen zijn er in het geding? Ter gelegenheid van de opening van het culturele seizoen brengt EenVandaag TV een thema-uitzending over de ontwikkelingen binnen de cultuursector. EenVandaag.nl
 • Minister Blok wil gemeenten, provincies en bedrijven inschakelen bij het zoeken van nieuwe bestemmingen voor leegkomende gebouwen van het Rijk. De Architect
 • De illegale tv- en filmstreamingdienst Popcorn Time is ge•nstalleerd op 1,3 miljoen Nederlandse apparaten. ‘Dit toont aan dat het downloadverbod niet werkt”, volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Nu.nl
 • Het overheidsbeleid inzake het aanbod van boeken kenmerkt zich, volgens Erik Timmermans, door tegenstrijdige belangen en uitgangspunten, alsmede verschil in kennis en ambitieniveau. Het leidt zelfs tot beleid dat resultaten oplevert, die niet gewenst zijn. Inct.nl
 • De Utrechtse politiek moet alsnog grondig uitzoeken waarom Utrecht geen culturele hoofdstad van Europa is geworden. Daarvoor pleit een groep kunstenaars. RTV Utrecht
 • Arnhemse kunstenaars pleiten voor een onafhankelijk projectbureau dat samen met de gemeente het ‘cultureel ondernemen’ gaat leiden. Het bureau dient ze te richten op fondsenwerving en budgetbeheer voor evenementen en grote cultuurproducties, verwerving van opdrachten voor kunstenaars en bemiddeling. De Gelderlander
 • De commissie culturele subsidies van de gemeente Arnhem heeft het grootste deel van de subsidieaanvragen voor culturele activiteiten afgewezen. Slechts 22 van de 47 aanvragen voldeden aan de criteria. Omroep Gelderland
 • Arnhem zal zich als modestad blijven profileren. Wethouder Gerrie Elfrink (SP) stelt voor om de tot nu toe verliesgevende Arnhemse Mode Bi‘nnale vierjaarlijks te houden: een quadri‘nnale. Binnenlands bestuur

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant trekt drie miljoen euro extra uit voor de restauratie van monumenten. Het is de tweede keer dat er extra geld is voor monumenten. In januari werd er al vijf miljoen vrijgemaakt. Brabant.nlOmroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Uitvaartmaatschappij DELA wil van Mari‘nhage, het klooster in de Eindhovense binnenstad, een congreshotel maken. De Paterskerk en de Studentenkapel behouden in het plan hun kerkfunctie. Behalve als trouw- en rouwlocatie, zouden ze benut kunnen worden voor cultuur- en designactiviteiten, lezingen en workshops. Omroep Brabant
 • De gemeente Eindhoven wil niet dat het nepkerkje aan de Oirschotsedijk aan kunstenaar Lucas Maassen wordt verhuurd. Volgens de gemeente mag er niet gewerkt en niet gewoond worden. Eindhovens Dagblad
 • In Eindhoven wordt dit weekeinde het culturele seizoen geopend. Kunst is bijzaak, geen noodzaak. Commentaar van het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad
 • Op 19 september opent in ‘s-Hertogenbosch de vernieuwde Willem II Fabriek. Willem II is een verzamelgebouw voor muziek en beeldende, digitale, grafische en audiovisuele kunsten, producties en vormgeving. ‘s-Hertogenbosch.nlBrabant Cultureel
 • De gemeente Tilburg zoekt een architect voor de loc-hal op de toekomstige Stadscampus in de Spoorzone. Brabants Dagblad
 • Frisse Oren, het nieuwjaarsfeest van de Tilburgse culturele instellingen, keert niet meer terug. De instellingen stellen dat het financieel niet meer haalbaar is om het feest te blijven organiseren. Brabants Dagblad
 • De onlangs heropende bioscoop Cinecitta krijgt een gemeentelijke lening van 2,8 miljoen euro. Dat is in ieder geval het voorstel van het college van B en W van Tilburg. De gemeenteraad moet nog instemmen. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse Tine van de Weyer wordt Provinciale Statenlid voor de PvdA. Eerder was ze acht jaar gemeenteraadslid voor de sociaal-democraten in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Kunstuitleen Arto Imago vertrekt uit Tilburg. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Bibliotheek Theek 5 trekt aan de bel nadat de gemeente Alphen-Chaam aankondigde de subsidie volgend jaar stop te willen zetten. Brabants Dagblad
 • Cultuurspoor in Best kan met ingang van 15 september vrijwel alle muziek- en danslessen voortzetten die eerder door het failliet gegane Pulz werden aangeboden, tegen hetzelfde tarief. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Boxtel honoreert het kunstproject ‘Zag je onderweg het koren staan’ van dichter Victor Vroomkoning en beeldend kunstenaar Ton Verstraten. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Cranendonck wil een extra scenario laten onderzoeken voor de herontwikkeling van gemeenschapshuis De Borgh in Budel. Eindhovens Dagblad
 • De plannen zijn erg prematuur, benadrukt het echtpaar van den Eijnden, maar samen met een groep mensen, zijn ze aan het zoeken naar mogelijkheden om cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne te gaan exploiteren. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Gemert-Bakel ziet meer synergie tussen bibliotheek en De Eendracht dan tussen bibliotheek en KunstLokaal. De bibliotheek trekt dus in bij activiteitencentrum De Eendracht. Eindhovens Dagblad
 • Inwoners van Halderberge kunnen weer mede gaan bepalen wie de winnaar wordt van de Cultuurprijs Halderberge. BN – De Stem
 • Vanwege zijn financi‘le problemen wil het bedrijf De Meeuw Bouwsystemen in Oirschot af van de aankoop van het leegstaande kloostercomplex Groot Bijstervelt. Volgens de gemeente is De Meeuw te laat met zijn bedenkingen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Oss brengt de voorgenomen subsidiekorting voor het kunsteducatiecentrum Muzelinck terug van 250.000 naar 200.000 euro per jaar, vanaf 2017. Brabants Dagblad
 • De Groene Engel komt pas in juli 2015 op eigen benen te staan. De gemeente Oss wil de definitieve beslissing over de verzelfstandiging van het cultuurpodium pas na de gemeenteraadsverkiezingen nemen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • De cultuursector zet in op sector zet in op hogere bezoekersaantallen, volgens het jaarlijks onderzoek onder cultuurmarketeers door Cultuurmarketing. Cultuurmarketing
 • ‘Niet afwachten maar zelf actie ondernemen’, dat is wat organisator Job Gerlings met het Cultuurcongres voor staat. Het congres dat op 27 oktober 2014 plaatsvindt in Utrecht, is volledig gericht op marketing en sales voor culturele instellingen. Erfgoedstem
 • De stichting Cultuur Aan Zet Maastricht zet zich in voor fondsenwerving voor culturele activiteiten in de stad. De stichting werkt samen met o.m. Centre CŽramique, het Natuurhistorisch Museum en Kumulus.Maastricht.gezien.nl
 • De wettelijk verplichte beroepservaringsperiode (BEP) voor aankomende architecten geldt per 2015. BNA wil er samen met de leden toch naar streven voldoende beroepservaringsplekken te cre‘ren en probeert daarom enkele drempels te verlagen. BNA
 • Door hun vele bijbaantjes gelden kunstenaars tegen wil en dank als rolmodellen van de huidige op neoliberale principes functionerende economie van flexwerkers en ZZP-ers. In Groningen wordt tijdens een conferentie gediscussieerd of creatief werk niet iets duurzamer georganiseerd kan worden. Een interview met Pascal Gielen oversustainable creative labor’. Metropolis M
 • Als non-profit organisatie onderscheidt Unfair Amsterdam zich van andere beurzen door de deelnemende kunstenaars voorop te stellen. De unieke samenwerking met de kunstenaars maakt het mogelijk om af te zien van standhuur en verkoopverdiensten ten goede van de kunstenaars te laten komen. Unfair Amsterdam organiseert een kunstveiling bij veilinghuis Christies. NRCQ
 • Boek.be en de Universiteit Antwerpen lieten een onderzoek uitvoeren naar de online verkoop van papieren boeken in Vlaanderen. Via de fysieke boekhandel worden meer verschillende boeken uit de backlist verkocht dan via de internetboekhandel. Inct.nl
 • Verslag van de masterclass ‘Hoe krijg ik meer publiek?’, tijdens de Uitmarkt. Cultuurbewust Cultureel Persbureau
 • Het publiek weet de weg naar de theaters, concertzalen en festivals steeds beter te vinden. In 2013 werd er 11,2 miljoen keer een bezoek gebracht aan het theater. In Noord-Brabant is de verwachting dat het theaterbezoek weer aantrekt. VSCD.nlOmroep Brabant
 • Dalende bezoekersaantallen, krimpende subsidies, verschraling van de programmering: de meeste Nederlandse theaters hebben het moeilijk. 8 essenti‘le lessen die Nederlandse theaters kunnen leren van festivals – en omgekeerd. Cultureel Persbureau
 • Klassiek in spijkerbroek, ofwel Casual Classics. EŽn van de nieuwe initiatieven in Concertzaal Tilburg. Een gratis klassiek concert in een ongedwongen sfeer, een concept dat in Eindhoven succesvol bleek. Tilburg.com
 • Scenarioschrijvers hebben wel degelijk recht op een vergoeding als hun werk via de kabel wordt uitgezonden. De rechterlijke uitspraak in de zaak van LIRA tegen de kabelmaatschappijen opent perspectieven voor andere makers, zoals acteurs, muzikanten en regisseurs, volgens FNV Kiem.FNV Kiem
 • Verhoging van de subsidie is nodig om bij de wereldtop te blijven, zegt algemeen directeur Jan Raes van het Concertgebouworkest. De eigen inkomsten nemen weliswaar toe, maar de stijgende kosten van lonen en afdracht aan Concertgebouw nog meer. NRCdigitale NRC, inlog vereist

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting voordekunst werken samen. Doel van deze samenwerking is om het draagvlak voor crowdfunding binnen de Nederlandse creatieve industrie te vergroten, het ondernemerschap van makers te vergroten en extra begeleiding te bieden aan talentvolle vormgevers, makers en architecten die crowdfunding als financieringsinstrument willen toepassen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert op woensdagmiddag 1 oktober een publieke bijeenkomst rondom de veranderende architectuurpraktijk. Vragen over de wisselwerking tussen praktijk en onderwijs, en de rol van het stimuleringsfonds daarin komen aan de orde. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In januari 2013 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van het Ministerie van OCW een subsidieprogramma voor e-cultuur. Na anderhalf jaar maakt het Stimuleringsfonds de balans op: hoe heeft de Deelregeling E-cultuur zich in het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Beeldend kunstenaars en bemiddelaars die zich willen aanmelden voor een werkperiode in Parijs, Suriname, Berlijn, Rome of Yogyakarta kunnen tot 17 oktober een aanvraag indienen. Mondriaanfonds
 • NTR, het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds en CoBO organiseren voor de 15e keer KORT! Nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland en Vlaanderen krijgen de kans om korte fictiefilms te maken. Aanmelden tot 18 november 2014. Filmfonds
 • Het Mediafonds, Zapp en het Filmfonds presenteren Nu of Nooit! Animatie, een stimuleringsproject voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25′ voor de oudste doelgroep van Zapp (8-12 jaar). Deze vierde editie van Nu of Nooit! is geheel gericht op de ontwikkeling en productie van narratieve animatie projecten. Mediafonds
 • De korte animatiefilm A Single Life van Job, Joris en Marieke wordt komend jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie Best Animated Short Film. Filmfonds
 • Drie Brabantse filmmakers hebben van de jury van de Brabantse Beauties een startbedrag gekregen om hun nieuwe film te maken. De Brabantse Beauties is een initiatief van Omroep Brabant en enkele Brabantse filmproducenten. De afgelopen jaren is gebleken dat het startbedrag van de Beauties vaak als een vliegwiel werkt om verdere financiering rond te krijgen. Omroep Brabant
 • ShortsTV, het tv-kanaal voor korte films, biedt de mogelijkheid om tijdens het Nederlands Film Festival een nieuwe korte filmproject te pitchen tijdens de wedstrijd The Pitch. De winnaar krijgt €5.000,- productiebudget plus professionele begeleiding door ShortsTV. Nederlands Film Festival
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie trekt de komende maanden met de Karavaan: Kunst voor het Leven het land in om met mensen te spreken die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid en projecten op het terrein van ouderen en cultuur. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2014 ruim 50 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudingsregeling. Monumenten.nl
 • Zijn er in uw gemeente historische gebouwen en locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis of voor de Europese eenwording? Dan kunt een aanvraag indienen voor het Europese Erfgoed Label. Dat kan tot 15 september. DutchCulture.nl

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • De NPO scherpt de profielen van de drie tv-zenders nog verder aan. Human-interest en amusement moeten wijken. Het aanbod kunst en cultuur wordt vergroot. De Volkskrant
 • De prijswinnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst bekend. De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorie‘n aan kunstenaars of instellingen die een onderscheidende en actuele bijdrage leveren aan de kunst in Amsterdam. Theaterkrant
 • Op zondag 7 september 2014 vindt het gratis Kunstenfestival ArtiBosch rond de St. Jan en op de Parade plaats. Met Art I Story, het thema van festival, wordt er geprobeerd de verhalen van kunstenaars, muzikanten, dichters en theatermakers wat meer naar de voorgrond te halen. Maar ook het verhaal van de bezoekers. Bastion Oranje

architectuur en vormgeving

 • Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, is benoemd tot hoofdcurator voor de zevende editie van de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam. Hij wil “de beste wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars samen te brengen met politici, burgers en ondernemers om samen na te denken over waar we staan en waar we naar toe willen.” De Architect
 • De Paviljoens ontworpen door de Belgische architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem starten een derde leven als De Nieuwe Stad Paviljoens in Amersfoort, waar wordt ge‘xperimenteerd met cultuur en ondernemerschap. Het wordt een plek waar talentontwikkeling centraal staat. De Architect
 • De finalisten van de Young Designer Award zijn bekendgemaakt. Dave Hakkens uit Helmond is genomineerd. Dutch Design Awards.nl
 • Na Arnhem krijgt Eindhoven een Maker Point 3D-concept store. Er kunnen printers worden gekocht, maar men kan er ook kennismaken met de 3D-printtechnologie door er mee aan de slag te gaan. Eindhovens Dagblad

beeldende kunst

 • TENT, de Rotterdamse kunstruimte, besloot in 2013 de markteconomie vanuit de kunst te beschouwen. Dit omdat kunst door de overheid steeds vaker als nutteloos beschouwd zodra zij haar waarde niet in kei-harde cijfers en klinkende munten kan vertalen. 18 kunstenaars en collectieven gaan er de komende maanden de schoonheid en absurditeit van de markteconomie tonen, daarnaast zullen nieuwe waardesystemen worden geopperd. Metropolis M
 • Dit jaar organiseerde hard//hoofd in samenwerking met Het Groene Lab, de Groene Amsterdammer en deFusie voor het eerst de scriptieprijs ‘Klap uit de academie’, bedoeld als aansporing voor studenten die de brug weten te slaan tussen de academie en het publieke debat. Marian Cousijn, student bij de master museumconservator, schreef het winnende artikel over de machtsstrijd tussen kunstenaars en curatoren. hard//hoofd organiseerde in samenwerking met Het Groene Lab, de Groene Amsterdammer en deFusie voor het eerst de scriptieprijs ‘Klap uit de academie’. De wedstrijd is bedoeld als aansporing voor studenten die de brug weten te slaan tussen de academie en het publieke debat. Marian Cousijn, student bij de master museumconservator, schreef het winnende artikel over de machtsstrijd tussen kunstenaars en curatoren. hard/hoofd
 • Bi‘nnales zijn de plekken om de betekenis van kunst uit te vechten. Charles Esche, directeur Stedelijk van Abbemuseum, over de 31. S‹o Paulo Bienal. Metropolis M
 • Gerard Meulensteen opent vrijdag de uitbreiding van zijn museum in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Meulensteen is de oprichter van Neways Electronics in Eindhoven, een internationaal opererend bedrijf op het gebied van elektronica. Omroep Brabant
 • Wendelien van Oldenborgh ontvangt de prestigieuze Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst. KNAW
 • Jeanne van Heeswijk is gekozen voor de eerste ‘Keith Haring Fellowship in Art and Activism’. Zij krijgt een beurs om les te geven en onderzoek te doen aan het Center for Curatorial Studies en het Human Rights Project in New York. Bard College
 • Kunstenaar Hamid el Kanbouhi is door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief benoemd tot stadstekenaar van Amsterdam. Kunstbeeld
 • Antoinetta Peeters exposeert bij Club Solo in Breda, het nieuwe initiatief dat de ruimte van Lokaal 01 in Breda in gebruik heeft genomen. Lost Painters

film

 • Op de volgende editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR), wil het festival zo’n 20 procent minder films laten zien in twee programmaonderdelen. Het aantal vertoningen gaat niet omlaag..Filmkrant Filmkrant
 • Nederlands Film Festival organiseert in samenwerking met de Dutch Directors Guild en de Dutch Game Garden een programma waar (internationaal) gerenommeerde sprekers uit de gamesector en filmindustrie aan het woord komen over veranderende vormen van storytelling, de invloed van games op films en andersom, en hoe de twee sectoren van elkaars werkpraktijk kunnen leren. Directorsguild.nl
 • Cinecitta is heropend. Interview met Bert Goessen die op verzoek van de nieuwe eigenaar van Cinecitta nog enkele jaren doorgaat met de programmering van deze Tilburgse arthouse bioscoop. Brabant Cultureel Brabant Cultureel

letteren

 • Hoe goed kennen Nederlandse en Vlaamse lezers elkaars schrijvers? Onder de titel Ken je buren organiseren de Taalunie, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren dit najaar voor de derde keer een tournee met verwante Vlaamse en Nederlandse auteurs langs podia in Vlaanderen en Nederland. Letterenfonds
 • Ilja Leonard Pfeijffer schrijft Po‘ziegeschenk 2015. Po‘zieweek

muziek

 • Holland Symfonia gaat verder onder de naam Het Balletorkest. Het orkest kiest met de nieuwe naam voor een scherp dansprofiel en heeft de ambitie uitgesproken het beste balletorkest ter wereld te willen worden. Theaterkrant
 • De eerste editie van Stem van Bosch, een initiatief van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) en Stichting Jheronimus Bosch 500, is succesvol. Zestig amateurzangers uit heel Nederland waren verzameld voor vocale workshops met o.m. Ernst Dani‘l Smid, Henk Poort en Maaike Widdershoven. Brabants Dagblad
 • Zakfest, zo heet een nieuw festival dat 14 september bij Belcrum Beach In Breda gehouden wordt. 8 accordeonacts treden op. Het festival wordt gecombineerd met ‘Mercado de Belcrum’ van Electron, waar bezoekers kunnen genieten van de oogst van regionale stadslandbouwers. Breda Vandaag
 • Bredase Stichting Beaux Jazz gaat samenwerken met het ChassŽ Theater. Het theater wordt het thuis van de concerten. BN – De Stem

theater en dans

 • De Staat van het Theater wordt dit jaar uitgesproken door de Duitse auteur, dramaturg en intendant van de vermaarde Berliner Festspiele, Thomas Oberender. De Staat van het Theater is de traditionele openingsspeech van het Nederlands Theater Festival en daarmee van het nieuwe theaterseizoen. Nederlands Theaterfestival
 • Theatercollectief Schwalbe heeft voor Schwalbe zoekt massa de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2014 gewonnen. Theaterkrant
 • Een staande ovatie is in de Nederlandse concert- en theaterzalen meer regel dan uitzondering. Jammer, vinden Trouw recensenten Frederike Berntsen en Robbert van Heuven. Nederland mag best wat klapkritischer worden. Trouw

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • Studio Rocco Verdult werd in 2012 door de gemeente Eindhoven gevraagd een project te ontwikkelen met als thema Social Innovation. Social designer Rocco Verdult wilde middels een tijdelijke ingreep onderzoeken hoe kinderen handelen met vrijheid en ondernemerschap in hun buurt en in hoeverre ouders en bewoners bereid zijn hierbij te helpen, of het project zelfs over te nemen. Resultaat : het project HutHuisjes. Archined.nl

beeldende kunst

 • De schilderkunst van Susan Reijnders is een mooie mengeling van oosterse en westerse cultuur: de techniek van inkt op papier is Chinees, de bijna abstracte beeldtaal Europees. Brabant Cultureel

film

 • De zoektocht naar het graf van Hendrik Hoeks, een Nederlander die in de Tweede Wereldoorlog voor de Waffen-SS koos staat centraal in een nieuwe documentaire van Frank van Osch. Er is nog wel zo’n 10.000 euro nodig voor de montage. Om aandacht te krijgen voor de documentaire en om geld in te zamelen, wordt er op 14 september van dit jaar een themamiddag gehouden in Schaarsbergen. Historiek
 • De 19-jarige Jens Rijsdijk wint wederom het 48 Hour Film Project in Rotterdam. Eindhovens Dagblad Omroep Brabant

muziek

 • In een zesdelige serie in het Omroep Brabant programma Onder Ons vertellen vijf Brabantse dj’s uit de dance-industrie over hun werk en leven. Omroep Brabant

theater en dans

 • De Eindhovense schrijver Marcel Osterop liep drie maanden mee op het stadhuis in Eindhoven. In het Parktheater is zaterdag de premire van de voorstelling die hij erover schreef: Waterdragers. Omroep Brabant

kunst in de openbare ruimte

 • Kunstwerken van Jo Gijsen die hij vele jaren geleden in het kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) heeft gemaakt voor de toenmalige gemeente Oost-, West- en Middelbeers zijn hersteld. Weert.gezien.nl
 • Op een rotonde in Hoogerheide, nabij de vliegbasis Woensdrecht, wordt volgend jaar een kunstwerk geplaatst ter herinnering aan het Whisky Four vliegteam. BN – De Stem

kunstonderwijs

 • In Waalwijk is sinds anderhalf jaar SLEM gevestigd. Deze masteropleiding op het gebied van schoenendesign trekt studenten uit de hele wereld. Schoenenontwerpers en -bedrijven die op zoek zijn naar de nieuwste technieken en toepassingen komen naar SLEM. Maar ook designscholen kloppen hier aan, bijvoorbeeld om advies te vragen hoe zij hun curriculum kunnen moderniseren. Interview met directeur Nicoline van Enter. Fashion United
 • Twee dagen in de week komen 23 studenten van de Design Academy werken in de keramiekwerkplaats van MIK Pieter Brueghel op de Noordkade, Veghel. Brabants Dagblad
 • De HKU en het Nederlands Film Festival (NFF) gaan samenwerken op het gebied van onderwijs, innovatie, onderzoek en talentontwikkeling. Bij het komende Film Festival rond onder meer 2D/3D animatie zullen studenten van de HKU al een belangrijke rol spelen. Scienceguide.nl
 • Sint Lucas in Boxtel gaat de extra subsidie van het Ministerie van O., C. & W. vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo inzetten voor het Centrum voor Restauratietechniek. De school signaleert dat er binnenkort misschien te weinig restaurateurs zijn. De sector vergrijst heel snel en er zijn weinig studenten die interesse hebben in het vak. Omroep Brabant
 • Russische delegatie bezoekt de restauratie-opleiding van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad.

cultuureducatie en – participatie

 • Het concept-examenprogramma CKV is gereed. Ge•nteresseerden kunnen hierop tot 12 september online feedback geven. lkca.nl
 • Komend festival introduceert Cinekid een nieuwe prijs, de App of the Year Award. Dit is een prijs voor de kwalitatief beste, mooiste en meest unieke app van het afgelopen jaar geschikt voor kinderen van nul tot zeven jaar. Filmeducatie.nl
 • Dj-workshop voor ouderen in Bladel. Eindhovens Dagblad

amateurkunst

 • Theaterstuk Grenslicht is ge•nspireerd op Belgenkamp Vluchtoord, dat ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bij Uden. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Wecken, een speciale manier om groenten, vlees en fruit houdbaar te maken, komt op de nationale erfgoedlijst van waardevolle Nederlandse tradities te staan. Nu.nl
 • Bij zijn afscheid als provinciaal historicus heeft Jan van Oudheusden de provinciale onderscheiding Hertog Jan gekregen. Brabant.nlBrabants Dagblad
 • Omroep Brabant komt met een programma over de geschiedenis van Noord-Brabant, ‘De canon van Lammers’. Het mocht absoluut gŽŽn academische benadering worden van mede- opdrachtgever Erfgoed Brabant. Omroep Brabant
 • Verhalen over de Tilburgse kermis van Brabants Dagblad redacteur Lauran Wijffels gebundeld in een boek. Kermis.wordpress.com
 • Het Witte Dorp in Eindhoven bestaat 75 jaar. Eindhovens Dagblad
 • Kasteel Maurick in Vught staat sinds kort voor 4,25 miljoen euro te koop. Brabants Dagblad
 • Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Dikke van Dale is er een jubileumboek verschenen: ‘Verhalen over Taal – 150 jaar Van Dale’. Samensteller Wim Dani‘ls, uit Eindhoven, vindt ‘hullie’ het mooiste woord. Omroep Brabant

bibliotheken

 • Kort verslag van het IFLA-congres, dat van 16-22 augustus in Lyon gehouden werd. Archieven, musea en bibliotheken slagen er nog onvoldoende in om goede oplossingen te vinden voor de risico’s die de duurzame opslag en toegang tot digitale informatie, publicaties en digitaal erfgoed bedreigen en hebben te veel afstand tot de commerci‘le industrie. Informatieprofessional
 • Bibliotheken mogen voorlopig doorgaan met het uitlenen van e-books. De rechtbank in ‘s-Gravenhage heeft het oordeel over de vraag of het uitlenen in strijd is met het auteursrecht voorgelegd aan het Europees Hof in Luxemburg. Inct.nl
 • Op drie plekken in het land wordt in september voorlichting gegeven over de ins en outs van de Nationale Bibliotheekpas. De Bibliotheken
 • Bibliotheek Midden-Brabant opent zijn ”proeftuinbibliotheek ” in de Tilburgse Spoorzone. In deze bibliotheek nieuwe stijl worden met grote regelmaat diverse activiteiten georganiseerd rondom actuele onderwerpen. Binnenkort wordt er een programmaraad ge•nstalleerd waarin de Bibliotheek, bkkc, Kunstbalie en Erfgoed Brabant zitting hebben. Tilburg.com

recreatie en vrijetijdseconomie

 • NHTV in Breda start Attractions and Theme-Parks, een internationaal gerichte opleiding om managers af te leveren voor bijvoorbeeld pretparken en dierentuinen in Europa maar ook daarbuiten. Omroep Brabant
 • Er is steeds meer buitenlandse interesse voor het Corso in Zundert. Omroep Brabant

Geen reacties

Geef een reactie