trends & ontwikkelingen 6 februari 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op zaterdag 17 januari 2015 vond in De Oosterpoort tijdens Eurosonic | Noorderslag een debat plaats over dilemma’s en kansen in de cultuursector. Dit in aanloop naar de advisering door de Raad voor Cultuur over het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 en in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Een verslag. Gemeente Groningen
 • Cultureel persbureau zet de argumenten voor het opheffen van de vaste boekenprijs op een rij. De Raad voor Cultuur adviseerde onlangs de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Op maandag 16 maart 2015 organiseren de Raad voor Cultuur en de Boekmanstichting een debat over de vaste boekenprijs: onmisbaar of onzinnig? Minister Bussemaker moet nu beslissen of zij de wet nog eens vier jaar in stand houdt. Dat besluit kan elk moment vallen. Cultureel persbureau , Boekman, NRC
 • De Amsterdamse rechtbank heeft geoordeeld dat UPC de persoonsgegevens van mogelijke downloaders van pornofilms van producent Inflagranti niet aan merkhouder Belirex hoeft te verstrekken. Sinds de invoering van het downloadverbod in Nederland is het de eerste keer dat een mogelijke rechthebbende zijn pijlen richt op individuele downloaders. Muziek downloaden is uit. Veel rechtschapen burgers nemen het niet zo nauw met de wet als het om het bekijken van films en series gaat, blijkt uit een rondgang van Elja Looijestijn (VPRO Gids). Entertainment Business , 3voor12.vpro.nl
 • Het voorstel voor de nieuwe Erfgoedwet is een fase verder in het wetgevingstraject. De Tweede Kamerleden kunnen tot uiterlijk 23 februari 2015 schriftelijk reageren. De plenaire behandeling wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015. cultureelerfgoed.nl
 • Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) verzoekt in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer om de instandhoudingsplicht op te nemen in nieuwe Erfgoedwet. KNOB
 • De provincie Gelderland heeft bijna 1 miljoen euro aan subsidies verleend aan 29 culturele instellingen. Het gaat om podiumkunst (561.000 euro), beeldende kunst en vormgeving (96.000 euro) en festivals (305.000 euro). Provincie Gelderland
 • Kennis over archeologie – en dus over het verleden – verdwijnt bij gemeenten. Sinds acht jaar zijn zij verantwoordelijk voor erfgoed: zowel monumenten als archeologie, maar het ontbreekt gemeenten aan geld, expertise en eigenlijk ook aan belangstelling voor onderzoek naar en behoud van sporen uit het verleden. Binnenlands bestuur
 • De Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam vroeg de gemeente Amsterdam om een subsidie van 75.000 euro, maar krijgt 0 euro. Een woordvoerder van wethouder Kajsa Ollongren laat weten dat de subsidie slechts kan worden verkregen als een evenement aan bepaalde criteria voldoet. En de Amsterdamse modeweek voldoet daar niet aan. Fashion United
 • Wethouder Adriaan Visser (cultuur, D66) onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheden in het geschil tussen de Rotterdamse musea Boijmans Van Beuningen en het Wereldmuseum. Dat stellen de PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Algemeen Dagblad
 • ‘Het Nationaal Muziekkwartier is het bruisend cultureel hart van Enschede. ‘ Enschede profileert zich als een echte muziekstad, maar de synergie tussen de deelnemende instellingen ontbreekt. Dit werd duidelijk toen ArtEZ hogeschool voor de kunsten besloot de afdeling Jazz & Pop van het conservatorium weg te halen uit Enschede en uitsluitend te blijven aanbieden in Arnhem en Zwolle. Cultureel Persbureau
 • De Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen 2014 is op voordracht van de adviescommissie Cultuurprijzen toegekend aan schrijfster Hanneke Hendrix. Nijmegen.nl
 • Het voormalige kantoor van de Nijmeegse woningcorporatie Talis wordt een cultureel bedrijfsverzamelgebouw. Naast kunstenaarsateliers worden er o.m. het Literair Productiehuis De Wintertuin en de Stichting Gebroeders van Limburg onder gebracht. De Gelderlander
 • Culturele instellingen in de gemeente Haarlemmermeer gefuseerd tot het Cultuurgebouw. Doel : hun activiteiten en producten verbeteren en vernieuwen en een groter publieksbereik realiseren. Dichtbij.nl/haarlemmermeer
 • Op 17 februari 2015 organiseren Kunstenpunt, IETM en deBuren een debat met onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa over “De waarde van cultuur”. Dit panelgesprek vindt plaats in het kader van de IETM Satellite Meeting ‘The art of valuing’. Het debat is het publieke gedeelte van ‘The art of valuing: between evident and evidence-based’, een tweedaags seminarie over de waarde van cultuur, gericht op beleidsmakers (ministeries, fondsen, arts councils) uit heel Europa. Bamart.be
 • In januari 2015 publiceerde de Copyright for Creativity (C4C) coalitie een manifest over auteursrecht. In het manifest zet de coalitie de visie uiteen over hoe de Europese Unie innovatie en creativiteit zou moeten ondersteunen door middel van een hervorming van het auteursrecht. DEN

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant wil ook in de toekomst blijven behoren tot de top kennis- en innovatieregio’s in Europa. Zo moeten welvaart en welzijn voor Brabanders behouden blijven en vergroot worden. Daarbij hoort een investering in een hoogwaardig vestigingsklimaat, in natuur en cultuur. Brabant.nl
 • De expositie Moza•ekBrabant is te zien in de publiekshal van het stadskantoor van Breda. De provincie wil met de expositie de resultaten van het project BrabantStad tijdens de Internationale Architectuur Bi‘nnale Rotterdam delen met de inwoners van Brabant. Breda vandaag
 • Gedeputeerde Brigite van Haaften bracht woensdag een bezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon en liet toen weten de vernieuwing van het museum financieel met 700.000 euro te steunen. Ze bezocht het museum samen met haar Limburgse collega. De provincie Limburg is vooralsnog niet van plan in de buidel te tasten. Historiek
 • Om internationaal mee te tellen moet Brabant zich als wereldstad profileren. Stop er nou eens mee om elkaar om elke vierkante centimeter te bevechten. Aldus Henry Meijdam, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. BN – De Stem
 • Informatiebijeenkomst Brabant DC over Brabantse deelname aan Creativity World Forum Oklahoma. Bkkc

grote brabantse gemeenten

 • Gemeente, Breda’s Museum en MOTI hebben in een Startdocument de uitgangspunten en kaders vastgelegd op weg naar een gezamenlijke toekomst van de Bredase Musea. Vanaf november 2014 hebben zij, onder leiding van onafhankelijk deskundige Ton Wagemakers, hiertoe verkennende gesprekken gevoerd. In de volgende fase gaat een werkgroep verder met het ontwikkelen van een museaal concept met hieraan gerelateerde zaken als organisatie, financi‘n en huisvesting. Gemeente Breda
 • Een procesgroep CultuurBreda gaat zich de komende tijd buigen over de vraag wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen de inwoners van Breda in de toekomst beter weten wat er in hun gemeente aan aanbod is op cultureel gebied. BN – De Stem
 • Het al jaren braakliggende CSM-terrein langs het spoor in Breda krijgt mogelijk een nieuw, aantrekkelijker, gezicht. BN – De Stem
 • De gemeente Eindhoven heeft nog geen oplossing gevonden voor de tekorten van het Muziekgebouw Eindhoven. Het college schrijft dat donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Halverwege 2015 zou er meer duidelijk moeten zijn. Het college wil onderzoeken of de provincie Žn de omliggende gemeenten mee kunnen betalen aan de Eindhovense concertzaal. Dinsdag 10 februari geeft wethouder Dorst uitleg. Omroep Brabant
 • Het Eindhovense CDA wil dat het college uiterlijk dinsdag aan de politiek vertelt hoe het er voor staat met het Muziekgebouw Frits Philips. De oppositiepartij heeft daarvoor een verzoek ingediend bij B en W. Eindhovens Dagblad
 • Het heeft er alle schijn van dat de Eindhovense gemeenteraad t—ch gevraagd zal worden om extra geld in het Muziekgebouw Frits Philips te steken. In dat geval hangt een motie van wantrouwen, in ieder geval aan het adres van D66-wethouder Marco van Dorst (financi‘n), van 2 oppositiepartijen in de lucht. Eindhovens Dagblad
 • Een plan van het College van B en W om het Muziekgebouw Frits Philips op korte termijn financieel gezond te maken is nog niet klaar. Het college komt binnenkort met een ‘stappenplan’. Eindhovens Dagblad
 • Het Chinees Paviljoen op Strijp-S in Eindhoven begint steeds meer vorm te krijgen. Nu de eerste schetsen bekend zijn, wordt ook duidelijk dat het Pome Electronique er niet meer naast past Eindhovens Dagblad
 • De Helmondse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om vier jaar lang extra subsidie te verstrekken aan de Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • Michel van den Berg, Hans Wernaart en Peter de Witte vormen samen het nieuwe bestuur van de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe college van ‘s-Hertogenbosch koos voor het renoveren en verbouwen van de huidige bibliotheek, in combinatie met ‘buurman’ de Muzerije, het centrum voor amateurkunst. Maar dat is niet eenvoudig, zegt Directeur Hans Derks van de Stadsbibliotheek ‘s-Hertogenbosch. ãHet is echt geen kwestie van even een gat boren in de muur tussen de Muzerije en de bibliotheek’ Bouwtechnisch zijn er obstakels. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch verstrekt een eenmalige subsidie van 10.000 euro voor de restauratie van het crematorium van voormalig concentratiekamp Vught. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders is het crematorium van groot belang voor de vaderlandse oorlogsgeschiedenis. Omroep Brabant
 • Als het aan Gemeente Tilburg ligt, komt er op het voormalig Van Gend en Loos-terrein een plek voor ‘groen & leisure’. Een groots stadspark (Hart van Brabantpark) dus. Een gastblog van Nout Sterk, namens HAS Hogeschool, die met 9 idee‘n komt. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg stelt het Van Gend & Loosterrein voor als nieuwe locatie voor Mijn Toekomst Werkt (MTW). Het arbeidspretpark zou oorspronkelijk in de Locomotiefhal komen. Berend de Vries, de nieuwe wethouder voor de Spoorzone, heeft dit echter afgeblazen. Universonline.nl
 • LST, VVD en PvdA willen opnieuw met wethouder Erik de Ridder in conclaaf over de Tilburgse citymarketing. Brabants Dagblad
 • Lijst Smolders (LST) stelt vragen aan het college van B. & W. van Tilburg. LST wil van het college weten wat ‘het DNA van de stad’ en het ‘immaterieel en materieel erfgoed’ is. En waarom het college heeft besloten voor de abrupte be‘indiging van het Stranger than Paranoia Festival, dat zich al bijna een kwart eeuw bewezen heeft en voortkomt uit een traditie en daardoor deel uit maakt van het DNA van Tilburg.Tilburgers.nl
 • De adviescommissie voor evenementen- subsidies van de gemeente Tilburg vindt de groep ‘jazzliefhebbers’ te beperkt. Jos Straathof, voorzitter van de stichting Paul van Kemenade Quintet, schrijft een verweer.Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • In het nieuwe beleid voor kunstadvisering van de gemeente Bergeijk zit nog een weeffout, vindt burgercommissielid Peter Portheine (VVD). Eindhovens Dagblad
 • Iedere organisatie kan voortaan subsidie voor muziek- en dansles aan Bestse kinderen aanvragen. Cultuurspoor Best is niet langer zeker van haar inkomsten, als het gaat om subsidie voor muziek- en dansonderwijs. Directeur van CultuurSpoor Best was zeer huiverig voor deze optie Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Terwijl de stichting Abocuna al begonnen is met het in eigen beheer renoveren van het Bestse Tejaterke, rijzen er problemen met de hypotheek. Abocuna wil daarom alsnog een garantstelling van de gemeente. Eindhovens Dagblad
 • Het Bestse college heeft het aanbod aan Biobest voor de verkoop van grond bij het station ingetrokken. Het aanbod stond al lange tijd, zonder dat de Bestse bioscoop tot aankoop overging.
 • Biobest wil uitbreiden met extra filmzalen, horeca, vergaderzalen en mogelijk een theater, maar heeft meer tijd nodig. Eindhovens Dagblad
 • Het kunstwerk de Mol, dat Tom Claassen in China liet maken, is daar zonder enige kennis van zaken in elkaar gezet. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Best heeft laten uitvoeren. Eindhovens Dagblad
 • Circusschool Etten-Leur kan het seizoen afmaken. De gemeente draait de geldkraan voorlopig niet dicht. BN – De Stem
 • De Leesclub Haaren wil een bibliotheek terug brengen in het dorp. Ze wil deze bibliotheek opzetten in Gemeenschapshuis Den Domp in Haaren. Haaren is, na de sluiting van het bibliotheekpunt in Biezenmortel, een van de eerste gemeenten in Nederland waar geen bibliotheekvoorziening meer is Brabants Dagblad
 • De bibliotheek in Aarle-Rixtel gaat verhuizen naar een ruimte in gemeenschapshuis De Dreef.Dat zijn de gemeente Laarbeek en bibliotheek De Lage Beemden overeengekomen. Eindhovens Dagblad
 • Bij het Oosterhoutse kunsten- en muziekcentrum H19 worden per 1 september 19 mensen (samen goed voor 7 fulltime banen) ontslagen, inclusief de directeur. BN – De Stem
 • Museum Jan Cunen in Oss wordt vanaf volgend jaar een museum voor 19de-eeuwse beeldende kunst. Het aankoopbudget wordt volledig geschrapt, het personeelsbestand gehalveerd. Hedendaagse kunst, nu nog sterk vertegenwoordigd, verdwijnt naar de achtergrond. Maar er is argwaan bij SP, PvdA, GroenLinks en CDA in de Osse gemeenteraad over de koers van het museum. De Volkskrant , Brabants Dagblad
 • Laura Wijnbelt uit Maarssen is de nieuwe directeur van De Muzelinck in Oss. Brabants Dagblad
 • De directie van de Meierijse instellingen voor Kunsteducatie, MiK, is verontrust over signalen uit Boxtel en Vught dat deze gemeenten hun samenwerking met het MiK helemaal willen be‘indigen. Brabants Dagblad
 • MiK gaat spoedig met een flexibele schil van 90 procent werken. De medewerkers zijn inmiddels ingelicht. Brabants Dagblad
 • Conservator Corine Molenaar wil dat het Jan Heestershuis op artistiek gebied als spil fungeert van Schijndel. Brabants Dagblad
 • Geen eensgezindheid in gemeenteraad van Sint-Oedenrode over welstandsbeleid. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Veghel investeert de komende maanden flink in de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • ‘De bouw gaat er de komende tijd echt anders uitzien: hergebruik, circulair bouwen zijn straks niet meer weg te denken, net als duurzame oplossingen.’ Aldus Joost Heijnis. Over dat toekomstperspectief gaat de Masterclass Ontwerpen voor de toekomst van BNA. BNA
 • De 13e halfjaarlijkse economische trends enqute door de Architects’ Council of Europe (ACE) laat zien dat de Europese architectenmarkt zich geleidelijk herstelt en dat de algemene sfeer binnen de beroepsgroep licht verbetert. De situatie verschilt echter sterk van land tot land en van bureau tot bureau. BNA
 • Ontwerpersduo Viktor & Rolf stopt met het maken van confectie. Het duo gaat zich weer concentreren op hun ‘artistieke achtergrond’. Viktor & Rolf namen de beslissing samen met Renzo Rosso, eigenaar van modebedrijf Only The Brave dat sinds 2008 een meerderheidsbelang heeft in hun merk. Volgens Rosso gaat het om een strategische beslissing: op deze manier wordt het merk in een hoger segment gepositioneerd. De Volkskrant
 • De consequenties van de keuze voor een freelancer of medewerker in dienstverband (waaronder ook begrepen detachering) voor verschillende intellectuele eigendomsrechten, is niet altijd helder en wordt niet altijd goed geregeld. Dit kan verregaande gevolgen hebben, onder meer voor de auteursrechten op ontwerpen van een onderneming n van de freelancer. Fashion United
 • Saskia Bak wordt per 15 mei a.s. de nieuwe directeur van Museum Arnhem. Metropolis M
 • In het najaar van 2013 hingen 15 topstukken uit het Mauritshuis in the Frick Collection. Het Mauritshuis was in die periode aan het verbouwen. In die drie maanden trok the Frick Collection meer bezoekers dan normaal in een jaar. Daar wilde het museum graag iets tegenoverstellen. Vandaar de unieke expositie in het Mauritshuis met werken van o.m. Ingres, Cimabue, Memling, Tiepolo, Goya, Van Eyck, Constable. Het Mauritshuis toont de selectie uit de Frick collectie in de nieuwe Royal Dutch Shell Vleugel. Cultureel Persbureau
 • Op kunstbeurzen mag dan kunst te koop zijn, liever afficheert men zich als attractie en ontmoetingsplaats van kunstliefhebbers. Art Rotterdam is woensdag begonnen. Metropolis M
 • Arne Quinze, Wim Delvoye en Jan Fabre staan bekend als kunstenaars die wereldwijd commotie veroorzaken. Maar het zijn ook slimme zakenmannen. Een blik in hun kunstenaarsfabriek. De Tijd
 • ‘Uiteraard zetten we in op de positieverbetering van de fotograaf: zakelijk, cultureel en maatschappelijk. DuPho moet zich bijvoorbeeld ook gaan manifesteren in, en contacten aangaan of verbeteren met de andere spelers van de creatieve industrie. ‘ Interview met Peter van den Doel, de nieuwe directeur van de vakvereniging van fotografen, DuPho. PhotoQ.nl
 • Hoe gaat het International Film Festival Rotterdam zijn verloren positie hervinden? Wordt het festival een marktplaats of een stadsplein? NRC , Hollywood Reporter , De Filmkrant
 • De Filmboekers legt zich voornamelijk toe op het verzorgen van de filmprogrammering voor bioscopen. Momenteel werkt De Filmboekers voor Euroscoop, Service Bioscoop Hollywoud in Almkerk en Service Bioscoop ZIEN in Eindhoven. Holland Film Nieuws
 • Voormalige bioscoop Midi in Tilburg vertoont weer films, iedere eerste maandag van de maand. Dit jaar komen er meer vaste activiteiten, jazz-zondagmiddagen en dagen waarop singer-songwriters optreden. Brabants Dagblad
 • Op dinsdag 10 februari a.s. vindt de tweede Tips voor Scripts Lunch plaats in Amsterdam. Tijdens deze informele lunch kunnen scenaristen, regisseurs, producenten en andere creatieven in gesprek gaan met experts en ervaringsdeskundigen van maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties. Op 10 februari zijn tijdens de lunch experts en ervaringsdeskundigen van de Hartstichting, Pharos en het RIVM aanwezig. Scriptbank
 • Uitgeverij Prometheus heeft een deal gesloten met Boekhandel Scheltema in Amsterdam. Terwijl alle andere boekhandels in Nederland tot tien februari moeten wachten op De Patrick Melrose-romans van Edward St Aubyn, ligt het boek bij Scheltema nu al groots in de winkel. Tzum.info
 • De Oosterhoutse uitgeverij Don Lawrence Collection heeft tijdens het internationale stripfestival van Angoulme, afgelopen week in Frankrijk, de rechten van verschillende Nederlandse stripseries aan het buitenland verkocht. BN – De Stem
 • Per januari 2015 is Esther Gottschalk benoemd tot directeur van Nieuw Geneco, de beroepsvereniging voor Nederlandse Componisten. Onlangs werd ook Felix Rottenberg als externe voorzitter aangetrokken. Nieuw Geneco
 • Het Nederlands Kamerkoor (NKK) verhuist in het voorjaar van Amsterdam naar Utrecht. Het kamerkoor denkt daar zijn ambities beter waar te kunnen maken. NRC
 • Koninklijke Souvenir des Montagnards stopt met het steunen van het Storioni Festival. Het bestuur van de liedertafel, dat al jaren kamermuziek series organiseert en de afgelopen 8 jaar het Storioni Trio een podium heeft gegeven is teleurgesteld in de financi‘le eisen. Brabants Dagblad
 • Lowlands doet het festivalterrein al op donderdag open. Niet alleen de camping, maar ook een deel van Cape Lowlands, het terrein naast de ingang. Er is dan wel horeca en vermaak, maar “nog geen programma, althans niets dat veel geluid maakt” Lowlands-woordvoerder Bente Bollmann over de veranderingen. 3voor12.vpro.nl
 • Enkele dagen na de herlancering van The Pirate Bay is bekendgemaakt wat er precies gedeeld wordt en hoe vaak dat gebeurt. Muziek blijkt amper meer te worden gedownload. Entertainment Business
 • Veel deelsectoren in de vrijetijdssector in Nederland hebben te maken met een verzadigde markt. Dat geldt niet voor de dancefestivals. Zij zagen in 10 jaar tijd het aantal bezoekers meer dan verdubbelen. Deze groeisector, met veel jonge ondernemers, zorgt ook voor een innovatieve impuls, waar de hele recreatiesector van kan meeprofiteren. Dat bleek in de praktijk tijdens de Startup Friday voor Festivals, georganiseerd door ABN AMRO. Pretwerk.nl
 • In Breda is gestart met de realisatie van de zogeheten evenementenzone. Aan de voet van de Bavelse Berg komen drie gebouwen, gecombineerd met een nieuw natuurgebied. In de gebouwen komen een komen een bioscoop, evenementenhal en sportwar

  cultuurmarketing

  • Wie zijn die Millenials precies en op welke manier kan je hen aan je merk verbinden? Sjoerd Raaijmakers van VICE gaf op 2 oktober een presentatie op de inspiratiemiddag van Cultuurmarketing in het teken van jongerenmarketing. Cultuurmarketing
  • Nederlanders zijn het afgelopen jaar meer gebruik gaan maken van Facebook, maar tegelijkertijd vertrekken er jongeren van het Amerikaanse sociale netwerk. Ook twitteren is flink gedaald in populariteit. Marketingfacts.nl
  • Is het museum de moeite waard? En op welke manier kun je mensen het beste betrekken bij een museum? Martine Tollig deed onderzoek naar publieksparticipatie in Nederlandse musea. Cultuurmarketing
  • EM-Cultuur verstuurt iedere donderdag ruim 90.000 e-mails naar cultuurliefhebbers. Lees hier de resultaten van het onderzoek naar de statistieken van 2014. Cultuurmarketing
  • Intiem en toegankelijk. Met Symphonic Attraction is de Philharmonie Zuidnederland op zoek naar nieuw publiek in het Eindhovense poppodium De Effenaar. Eindhovens Dagblad
  • De uitvoeringspraktijk van klassieke orkesten kan levendiger, volgens Greg Sandow. Artsjournal.com

  financiering

  • Het Mondriaan Fonds heeft een nieuwe aanvraagronde voor een werkperiode in een atelier in het buitenland geopend. Tot en met 1 mei 2015 kan er een aanvraag ingediend worden voor de ateliers Arts Initiative in Tokyo, A-I-R Laboratory – CCA Ujazdowski Castle in Warschau, Capacete in Rio de Janeiro, AIR in Berlijn, Wiels in Brussel, de Projectstudio in China, ISCP in New York, Instituto Buena Bista in Curacao en CCS Bard in Annandale-on-Hudson (Verenigde Staten). Mondriaanfonds
  • Birgit Donker blogt over de expositie Prospects & Concepts bij Art Rotterdam. Daar wordt werk getoond van jonge kunstenaars die een werkbijdrage hadden gekregen van het Mondriaanfonds. Mondriaanfonds
  • Voor de Telefilms van 2016 kwamen 83 voorstellen binnen. Na een voorselectie van twaalf hebben de publieke omroepen nu zes plannen gekozen. Op basis van de scenario’s wordt beslist of de films definitief in productie gaan. De coproducties van onafhankelijke producenten en de publieke omroep krijgen financi‘le steun van het CoBO, de uitvoerder van het Telefilmproject. Hollandsefilm.nl
  • De longlist voor de Europese Literatuurprijs 2015 is bekend. Een jury van Nederlandse en Vlaamse kwaliteitsboekhandels nomineerde twintig romans uit elf verschillende talen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 voor de schrijver en € 5.000 voor de vertaler van het winnende boek.De prijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer. Letterenfonds
  • Tot nu toe leerden ruim 15.000 kinderen samen musiceren dankzij de 70 projecten die het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie de afgelopen vier jaar ondersteunden. En daar komen de komende twee jaar weer vele kinderen bij. Beide fondsen zijn vanaf nu op zoek naar maximaal 25 nieuwe initiatieven die kinderen gezamenlijk muziek leren maken. Aanvragen indienen kan tot 29 maart 2015 via www.kinderenmakenmuziek.nl. Fonds voor Cultuurparticpatie
  • Stichting Cultuur Haven Veghel (CHV) krijgt een bijdrage van 40.000 euro van het Oranje Fonds ten behoeve van de inrichting van het Noordkade-complex. Brabants Dagblad
  • Tot en met 1 april 2015 kunnen bibliotheek- en archieforganisaties aanvragen indienen voor een bijdrage uit het programma Metamorfoze. Het programma is geopend voor zowel de trajecten Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) als Tijdschriften (BKT). Metamorfoze.nl , Metamorfoze.nl
  • Dankzij onder meer een subsidie van het Nederlands Letterenfonds en een overeenkomst met De Groene Amsterdammer kunnen de Jan Hanlo Essayprijs Groot en de Jan Hanlo Essayprijs Klein toch blijven bestaan. Tzum.info
  • Winkelketen Bruna wordt de nieuwe geldschieter van de Woutertje Pieterse Prijs. Daarmee is de toekomst van de grootste Nederlandse kinderboekenprijs, met een prijzengeld van 15.000 euro, niet langer onzeker. NRC
  • Choreografe Marina Mascarell is de winnaar van de BNG Bank Dansprijs voor Excellent Talent.
  • De prijs bestaat uit een bedrag van 50 duizend euro, te besteden aan een tournee langs minstens tien Nederlandse theaters. Theaterkrant
  • Cross, een groot internationaal fabrikant van fijn schrijfinstrumenten, uurwerken en persoonlijke accessoires, sponsort Gouden Pen voor scenarioschrijvers. NBF.nl
  • Kunstweek presenteert wederom een top 100 van kunstverzamelaars. De Nederlanders die zijn geselecteerd, zijn particuliere verzamelaars die een grote collectie kunstwerken hebben met een minimale waarde van een half miljoen euro. Kunstweek

  cultuurnieuws per discipline

  algemeen

  • Op 8 februari 2015 gaat BesteBuren – het jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking vieren – officieel van start in LantarenVenster, Rotterdam. Belgi‘.nlambassade.org

  architectuur en vormgeving

  • Architectenbureaus zijn steeds meer bezig met concepten voor nieuwbouw en transformatie. Maartje Henket in drie delen over deze nieuwe aanpak. De Architect , De Architect , De Architect
  • In Almere Poort is het nieuwe BuurT-Thuis Khalili van Inspiratie Inc. geopend. Het paviljoen is het eerste groene en duurzame kunstwerk in Nederland dat met zandzakken is gebouwd. Kunstenaars, vrijwilligers, kinderen en buurtbewoners hebben allemaal geholpen bij de bouw van de nieuwe ontmoetingsplek. De Architect
  • Op het moment dat Big Data de stad tot smart city transformeren, ontstaan technologisch gemedieerde publieken. De daaraan gerelateerde politieke issues worden zo al snel ook technologische issues. Techno-utopische beloftes reduceren politieke oplossingen tot technocratisch probleemmanagement en zetten de deur open voor een verdergaande rol van private bedrijven in de inrichting van de publieke ruimte en de vormgeving van het publieke Ÿberhaupt. De bijdrage van Willem Schinkel in de reeks ‘Filosofen agenderen de stad’ in kader van de Agenda Stad. Ruimtevolk
  • Streetwise ‘de straat als sociale ruimte’ is een meerjarig onderzoeksprogramma van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Wouter Veldhuis over verhipstering en belangrijke zaken die daarmee verloren dreigen te gaan. Archined.nl
  • Het evenement Material Xperience 2015 staat in het teken van de zintuigen. Onder meer gaan internationale sprekers in op de (positieve) prikkeling van de zintuigen bij een goede materialisatie van gebouwen en voorwerpen. Architectenweb.nl
  • De tiende editie BNA Beste Gebouw van het Jaar is gestart. BNA
  • Het is weer mogelijk om in te schrijven voor de Gouden Piramide. De jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening staat dit jaar in het teken van Gebiedsontwikkeling. De Architect
  • Er is dit jaar een recordaantal projecten ingezonden voor NRP Gulden Feniks. In totaal 111 inzenders dienden hun gebiedstransformatie, transformatie of renovatie in om mee te dingen naar de prijs. nrpguldenfeniks.nl
  • Het Blauwe Kamer Jaarboek: Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2014 is verschenen. Erfgoedstem
  • Het BAi, het Bosch Architectuur Initiatief, stelt voortaan haar lezingen ook online beschikbaar. De eerste is die van Sjors de Vries, die in januari de aftrap had op de Nieuwjaarsborrel van de BAi. bai-denbosch.nl
  • In Het Nederlands Leder & Schoenen Museum in Waalwijk is vanaf 21 februari tot en met zondag 28 juni een expositie te zien over de Franse schoenenontwerper Roger Vivier. De tentoonstelling is getiteld ‘Schatten van Schoenen’. Brabants Dagblad

  beeldende kunst

  • Het Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam bestaat 25 jaar en dit jaar starten ze met een drietal tentoonstellingen die de kunstproductie in de 21e eeuw onderzoeken. Het eerste deel: Art In The Age OfÉ Energy & Raw Material onderzoekt hoe de grondstoffen van moeder aarde in de kunst van betekenis zijn veranderd. 8weekly
  • In Park in Tilburg exposeren Alexander Korsmit, Waldo Bien en Harry Haarsma onder de titel ‘Lakens, kranten en walvisvet’. Dat zijn de materialen waarin deze kunstenaars hun werk conserveren en waarmee ze het betekenis verlenen. Mister Motley
  • In Search of Meaning: Mensbeelden in globaal perspectief is een expositie in Museum de Fundatie, Zwolle, met kunstenaars die zich allemaal uitdrukken aan de hand van het menselijk lichaam; een onderwerp waartoe iedereen zich kan, maar onvermijdelijk ook moet verhouden. Metropolis M
  • De Afghaanse ambassadeur in Nederland Obaidullah Obaid reikt zondag in het Eindhovense Van Abbemuseum de Afghan Art Award uit. Het is een prijs voor in Nederland wonende Afghaanse kunstenaars. De twaalf genomineerde kunstenaars exposeren op dit moment in het Van Abbemuseum. Het museum heeft de tentoonstelling niet zelf georganiseerd maar is de gastheer voor een aantal organisaties van in Nederland wonende Afghanen. Omroep Brabant
  • ‘De popfotograaf in de meest romantische vorm is een uitgestorven ras.’ De popfotografie van vroeger is er misschien niet meer, maar de popfotografie van nu wel. 3voor12.vpro.nl
  • Paul Panhuysen is overleden. Zijn installaties van lange snaren, die steeds een formele en speelse reactie waren op de plekken waar hij ze voor ontwierp, werden in de gehele wereld geexposeerd. Van 1980 tot 2001 was Panhuysen de drijvende kracht achter Het Apollohuis, een kunstenaarsinitiatief dat zich richtte op vernieuwingen in de kunst en de muziek. In 1996 ontving hij de Noord-Brabant Cultuurprijs. Panhuysen is geridderd met de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst 2011 voor zijn gehele oeuvre. Gonzo Circus , Eindhovens Dagblad
  • De in Rijsbergen geboren en getogen fotografe Anne Geene maakt bijzondere foto’s. Zij zoomt in tot op de verwarring. Ze exposeert tot en met 12 april 2015 in de serie ‘Brabantse Nieuwe’ in Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. BN – De Stem
  • Tijdens de Art Rotterdam Week is er een opvallend groot aanbod van videokunst. Van de beursvloer in de Van Nellefabriek tot op de Coolsingel. De Filmkrant

  film

  • Dit zijn de prijswinnaars van het International Film Festival Rotterdam 20125. De Filmkrant
  • In Kunsthal KAdE in Amersfoort wordt onder de titel Move on! aandacht besteed aan honderd jaar animatiekunst. Met vijftig films, waaronder het voor een Oscar genomineerde A Single Life, schetsen, storyboards en animatiekunst van internationaal niveau. De expositie is te zien tot 10 mei. De Filmkrant
  • Nederlandse regisseurs zijn kritisch over het plan van het Nederlands Film Festival om de Gouden Kalveren voortaan volgens het Oscarsysteem uit te reiken. Leden van de Dutch Academy, een club van Nederlandse filmprofessionals, bepalen voortaan middels stemmen wie de prijzen gaat winnen. Eindhovens Dagblad

  letteren

  • Naast een Dichter des Vaderlands, is er nu ook een Dichter der Nederlanden. Het is schrijver/dichter Joke van Leeuwen, die is benoemd door initiatiefnemer het Algemeen Nederlands Verbond (ANV). Volgens het ANV is de titel in het leven geroepen ‘omdat po‘zie een van de manieren is om het publiek bewust te maken van de relatie tussen Nederland en Vlaanderen. Ilja Leonard Pfeijffer verwijt Van Leeuwen dat zij ‘accepteert dat de po‘zie verwordt tot vehikel van propaganda voor nationalistische politieke doeleinden’. Van Leeuwen verweert zich. En volgens Laurens Ham, docent-onderzoeker moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht, dient de Dichter der Nederlanden niet alleen goede po‘zie te schrijven, maar zich ook bewust zijn van haar rol in politieke debatten. ANV.nl , NRC , De Volkskrant , De Volkskrant
  • Daan Zeijen wint de titel Slampion 2015, nadat hij in de finalebattle van het NK Poetry Slam meer publieksstemmen kreeg dan zijn medefinalist Max Greyson. Literatuurplein.nl , Cultuurbewust.nl
  • De jury van de Werkgroep Literair Vertalen van de VvL (Vereniging van Letterkundigen) kent de Vertaalengel 2015 toe aan Poetry International. De jury gunt de Vertaalengel aan Poetry International omdat het festival ‘al meer dan vijfentwintig jaar een traditie kent van aandacht voor goede vertalingen en fatsoenlijke afspraken met vertalers’. Poetry International
  • De vakjury van de Gouden Boekenuil 2015 heeft uit de 370 ingezonden boeken een eerste selectie van twintig gemaakt, waaronder elf romans. Literatuurplein
  • Ook dit jaar reikt Zaanstad de Hotze de Roosprijs uit aan de beste debuterende kinderboekenschrijver van Nederland. De Zaanse Kinderjury bepaalt uiteindelijk welke schrijver de winnaar wordt van deze prijs. Alle genomineerde boeken zijn ook digitaal te lezen door de jury via Boekenwolk. Het is voor het eerst dat alle genomineerde boeken ook digitaal te lezen zijn. Inct.nl
  • De Italiaanse Chiara Raucea is uit zeven kandidaten gekozen tot Campusdichter 2015 van Tilburg University (TiU). Brabants Dagblad

  muziek

  • Waarom zijn mensen ‘muzikaal’ en hebben ze muziek? De zoektocht hiernaar staat centraal in het themanummer van Philosophical Transactions. Internationale deskundigen presenteren in het tijdschrift de belangrijkste empirische resultaten tot dusver en schetsen een gezamenlijke onderzoeksagenda om de biologische en cognitieve basis van muzikaliteit te identificeren. Scienceguide.nl
  • Tijdens de 30e editie van Eurosonic Noorderslag, die van 13 tot en met 16 januari 2016 in Groningen plaatsvindt, zal de focus liggen op de 13 landen uit Centraal Oost Europa (Central East Europe, CEE). Eurosonic-Noorderslag
  • Het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek heeft voor de editie van 2015 al 53 namen bekendgemaakt. Het gaat om onder anderen alt-J, Noel Gallagher’s High Flying Birds, The Libertines, Royal Blood, Death Cab for Cutie en The Jesus and Mary Chain. Omroep Brabant
  • Dancefestival ‘The Flying Dutch’ wordt het grootste eendaagse festival dat ooit op Strijp-S in Eindhoven heeft plaatsgevonden. Tien van de beste Nederlandse dj’s zullen er optreden. Eindhovens Dagblad
  • Grey en Electron in Breda programmeren met Mooon en het Amerikaanse The Paperhead interessante underground bands in de Bredase ‘Creative Society’. 3voor12.vpro.nl

  theater en dans

  • Dit jaar brengen Theatermaker en Theaterkrant.nl een bijzondere serie briefwisselingen tussen denkers van buiten het kunstenveld en kunstenaars zelf: Brieven aan de Kunst. Mensen uit andere domeinen wordt gevraagd om wetenschappelijke, journalistieke, beleidsmatige, politieke, filosofische, medische of sociologische interpretaties van de wereld om ons heen te verbinden met artistieke interpretaties. Een kunstenaar geeft antwoord. Als achtergrond bij de briefwisseling plaatst de redactie een lezing van Paul Collard, waarin hij het einde signaleert van de ‘grote narratieven’ waarop publiek gefinancierde kunst dreef en pleit voor een nieuwe rol voor de kunsten. Theaterkrant
  • ‘De monoloog is de aria van het toneel. Toneelschrijvers kunnen er hun literaire kwaliteiten in kwijt, voor acteurs is hij wat de dubbele salto voor de acrobaat is: het moment van de waarheid ‘ Het Amsterdamse Compagnietheater begon met de pilot van een serie van drie monoloogavonden; er volgen nog twee. Theaterkrant
  • Jens Dendoncker is de grote winnaar van de twaalfde editie van de Culture Comedy Award. De Belg won op 31 januari tijdens de finale in het Parktheater Eindhoven zowel de jury- als de publieksprijs. Theaterkrant
  • De kindermuziekvoorstelling Cellostorm van Oorkaan en Cello8ctet Amsterdam is genomineerd voor de YEAH! Award 2015 (Young EARopean Award), een Europese prijs voor de beste muziekproductie voor kinderen. Theaterkrant
  • De grote voorjaarstentoonstelling La La La Human Steps in Museum Boijmans Van Beuningen toont van 7 februari tot 17 mei 2015 honderd kunstwerken uit de museumcollectie. Alle werken gaan over la condition humaine: het menselijk tekort. Vier topchoreografen maken speciaal voor de tentoonstelling een duet, dat eenmalig live en daarna permanent op film midden in de tentoonstelling is te zien. Dans magazine
  • SPRING Performing Arts Festival heeft de eerste namen van de derde editie bekendgemaakt. Het Utrechtse festival wordt op 21 mei geopend met de Europese premire van Complexity of belonging van Anouk van Dijk en Falk Richter bij Chunky Move. Ook Romeo Castellucci, Julian Hetzel, Dries Verhoeven, Guilherme Botelho en Kim Noble staan op het programma. Theaterkrant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Voor het Beatrix College in Tilburg heeft architecten|en|en uit Eindhoven een nieuw leshuis gerealiseerd. Het ontwerp als een zelfstandig, maar met het grotere geheel verbonden, gebouw sluit aan bij de geschiedenis van de school. Architectenweb.nl
  • Architektenburo C.M.T. Frerker uit Eindhoven heeft i.s.m. Bas Vrehen de renovatie en verbouwing gedaan van een voormalig kloostergebouw aan de Deurneseweg te Helmond. Het gebouw, onderdeel van de Hogeschool de Kempel, biedt onder meer onderdak aan een nieuw platform voor kennisdeling. Architectenweb.nl
  • Fotograaf Piet den Blanken toont opnieuw werk bij zijn tandarts. Breda vandaag
  • Filmdocumentaire portretteert Oosterhoutse kunstenaar Helen Vergouwen. BN – De Stem
  • ‘Pools voor Beginners’ van de jonge documentairemakers Josefien van Kooten en Anna Witte is geselecteerd voor het Etnofilmfestival in Kroati‘. Bij dat internationale festival staan verschillende culturen centraal. Pools voor Beginners is gemaakt het kader van de ‘Brabantse Beauties’, een initiatief van Omroep Brabant met steun van onder meer BKKC en een aantal Brabantse producenten. Omroep Brabant
  • De film La vie de Jean-Marie van de Bredase filmmaker Peter van Houten prijkt op de vierde plaats van de lijst van de publieksprijs van het International Film Festival Rotterdam. Daarmee is La vie de Jean-Marie onder de festivalbezoekers de best gewaardeerde film van Nederlandse bodem. BN – De Stem
  • Op vrijdag 6 februari neemt de Waalwijkse band The Darkest Red afscheid met het uitbrengen van ‘Assimilation’. Maar waarom stoppen met een nieuw album op zak? 3voor12.vpro.nl
  • Aart Strootman en Bram Stadhouders presenteren hun album «Monasteria«, opgenomen in een voormalig klooster te Berkel-Enschot, in Tilburgse synagoge. 3voor12.vpro.nl
  • Gedurende vijfenveertig minuten probeert meervoudig breakdance-wereldkampioen Menno van Gorp op te staan, te verrijzen uit de duisternis, uit de ‘schimmige tussenwereld’ tussen leven en dood. Draaiend om een gebogen knie, balancerend op de zijkant van zijn voet, breakdansend in slow motion, scharnierend op/met zijn hoofd. Nieuwe voorstelling Rise up van Guilherme Miotto. Theaterkrant
  • In Alpha – de nieuwe wildernis onderzoekt choreograaf Pia Meuthen op een speelse manier en zonder oordeel te vellen de gedragscodes onder mannen. Op het toneel vijf dansers, onder wie twee acrobatische Chinese poledansers, en een zangeres; het is vooral de vloeiende symbiose tussen de verschillende bewegingsstijlen die beklijft. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Bewoners van Meilust, Tuinwijk en Noordgeest in Bergen Op Zoom kiezen het omstreden geluidsscherm aan de kop van de Halsterseweg als de plek voor een kunstwerk voor de drie noordelijke wijken. De Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR) gaat nu overleggen met de gemeente. BN – De Stem
  • De Heusdense kunstenares Catharina van de Ven gaat een kunstwerk maken voor het Sokkelproject in de vesting Heusden. Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • In de communicatie van de invoering van de BEP (Beroepservaringsperiode) liep veel mis, zowel bij de uitvoerende instantie, als bij de onderwijsinstellingen. Zelfs een tot een paar maanden voor de wet van kracht ging, wisten met name studenten niet wat er van hen verwacht werd. Op de uitwerking van de BEP is nog wel wat af te dingen. Archined.nl
  • Het architectuuronderwijs in het Verenigd Koninkrijk schiet tekort. Studenten leren niet die vaardigheden die de praktijk vraagt. Dezeen.com
  • Afgelopen zaterdag is in het Finse Juuka de Sagrada Familia van ijs geopend. Hoewel het bouwwerk niet geheel kon worden voltooid, is het team van de TU Eindhoven er wel in geslaagd de hoogste torens te reali
Geen reacties

Geef een reactie