Trends & ontwikkelingen 6 juni 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Een agenda voor de arbeidsmarkt in de cultuursector, zo concreet mogelijk en gesteund door uitvoerende partijen. Dat is wat de werkgroep van Kunsten ’92 wil opleveren in het najaar van 2017. Deze agenda vloeit voort uit de opdracht die Kunsten ’92 in 2016 van minister Bussemaker (OCW) kreeg om het voortouw te nemen in een sociale dialoog over de arbeidsmarktpositie van cultuurwerkers. Een bericht over de voortgang. Kunsten’92
 • Wat gebeurt er nu met de Basis voor Cultuureducatie, de handreiking die eind vorig jaar is verschenen op verzoek van de Tweede Kamer en minister Bussemaker (OCW)? Hoewel het kabinet demissionair is, ziet Ronald Kox,  hoofd Cultuureducatie LKCA, dat er nog steeds stevig wordt gebouwd aan de fundamenten van cultuureducatie. LKCA
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden van de D66-fractie over haar brief van 25 november 2016. Deze brief ging over de effecten van het volgrecht van kunstvoorwerpen. Rijksoverheid
 • In februari werd het Nationaal Plan Open Science gepresenteerd dat o.m. de ambitie heeft om in 2020 alle Nederlandse publicaties open access te laten zijn. Uiteindelijk is het aan de wetenschapper die stappen te zetten. Open science is een speerpunt van het beleid van staatssecretaris Sander Dekker (OCW). In de TU Delft, op 29 mei, vond de kick-off van de campagne plaats. Scienceguide
 • De omstreden Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) die voor veel zzp’ers ongunstig zou uitpakken, blijft langer opgeschort. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financi‘n heeft besloten de handhaving uit te stellen tot in elk geval 1 juli 2018. RijksoverheidDe Volkskrant, BNO
 • Burgerparticipatie en de watertoets blijven hete hangijzers in de nieuwe Omgevingswet. Ook vrezen senatoren dat het maatwerk dat de nieuwe wet moet bieden voor lagere overheden in de praktijk vooral tot mŽŽr werk leidt. Dat bleek bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die uit de wet voortvloeien, in de Eerste Kamer. Binnenlands bestuur
 • ‘Ik geloof er echt in dat de omgevingsvisie een impuls kan geven aan de regionale samenwerking in de Achterhoek,’ zegt Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek. Zijn gemeente is een van de twaalf deelnemers aan de pilots omgevingsvisie. Het bestuurlijke draagvlak onder die deelname onderstreept de toegenomen aandacht voor de Omgevingswet. Waar eerst alleen ‘vakidioten’ zich op het thema stortten, heeft sinds een paar maanden een veel grotere groep de enorme operatie opgepakt. ruimtevolk
 • De provincie Groningen gaat een bijdrage leveren aan culturele projecten die gebruikmaken van crowdfunding via de website voordekunst.nl. De bijdrage van de provincie geldt voor Groningse culturele projecten die worden aangeboden via de website voordekunst.nl en nog financiering tekort komen. De provincie draagt maximaal 25 procent van het benodigde bedrag bij. In totaal is hiervoor ruim 28.000 euro beschikbaar. Groningen
 • De provincie Drenthe wil zich blijven inzetten voor het behoud en de herbestemming van karakteristieke panden in Drenthe. De provincie stelt via de regeling ‘Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit 2017-2020’ bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar. De regeling treedt 1 juni in werking. Drenthe
 • Tachtig jonge Rotterdamse makers eisen in een open brief aan wethouder Pex Langenberg een stem in het Rotterdamse talentontwikkelingsbeleid. Ze ondersteunen het vernieuwde programma dat de Rotterdamse Raad voor Cultuur eind april presenteerde. Maar ze missen inspraakmogelijkheden van de jonge makers zelf. De makers stellen in de brief een ‘counterpartner’ voor die een brug kan slaan tussen de gevestigde orde en henzelf. Theaterkrant
 • Museum Het Valkhof in Nijmegen krijgt nog drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen en een nieuw plan voor de toekomst te maken.  De gemeente Nijmegen is bereid om maandelijks een bedrag over te maken waarmee vaste lasten en salarissen kunnen worden betaald, hoewel op dit moment niet duidelijk is hoe de liquiditeitsproblemen van het museum opgelost gaan worden. Daarom moet het museum een nieuw plan opstellen. NU.nl
 • Vakverenigingen, maatschappelijke organisaties, startups, onderwijsinstellingen en makers hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen niet te vertragen bij de hervorming van het Europese auteursrecht. In een open brief stellen ze dat het huidige systeem verouderd is. De auteurswetgeving in Europa loopt zo uit de pas met de digitale economie. Lidstaten zouden voorstellen van september vorig jaar uithollen en de zakelijke belangen van traditionele partijen als platenmaatschappijen en uitgevers te veel beschermen. VillamediaKennisland
 • Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het aan de lidstaten over te laten of e-books en andere digitale producten onder het hoge of lage btw-tarief vallen. Daarmee is een gelijk tarief voor digitale en papieren boeken en tijdschriften weer een stap dichterbij gekomen. inct

noord-brabant

 • Raad voor Cultuur adviseerde aan minister Bussemaker (OCW) dat de philharmonie zuidnederland via volledige integratie van 2 orkestkernen naar 1 orkest op 1 standplaats moest toewerken. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben vervolgens een onderzoeksopdracht gegeven aan Berenschot en MH management en advies voor een zogenoemd scenario-onderzoek. Gesteund door dat rapport schrijft het orkest in een brief aan de minister dat ze vasthoudt aan twee vestigingsplaatsen: Maastricht Žn Eindhoven. Belangrijk is nu of het rijk Žn de provincie Noord-Brabant uit het rapport dezelfde conclusie zullen trekken als de Philharmonie. De provincie Limburg, de derde grote subsidiegever, sprak eerder al steun uit voor een orkest met twee vestigingsplaatsen. Brabant.nl, Omroep Brabant, philharmoniezuidnederland, Eindhovens DagbladBN – De Stem 
 • Het jaarverslag van bkkc staat online. Daarin wordt teruggeblikt op 2016, het jaar waarin het beleidsplan 2013-2016 werd afgerond en waarin de organisatie vol enthousiasme aan de slag ging met het beleidsplan voor de komende periode: 2017-2020. bkkc
 • Gedeputeerde Staten van Noord Brabant beantwoordt vragen van GroenLinks over erfgoedcomplex Klooster Mariadal in Roosendaal. Brabant.nl 
 • Een kleine commissie van retail- en vastgoeddeskundigen brengt voortaan advies uit aan de provincie Noord-Brabant over nieuwe winkelplannen in de 4 Brabantse regio’s. De retailadviescommissie buigt zich over plannen die gemeenten met elkaar en de provincie moeten afstemmen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda zet vaart in de ontwikkeling van de woonlocatie Backer en Rueb aan de Speelhuislaan in de wijk Belcrum. Het College van B&W vraagt de gemeenteraad een haalbaarheidsonderzoek te doen naar wonen, werken, horeca en cultuur. Behoud van het industrieel erfgoed, de hallen met sheddaken, staat voorop. BN – De Stem 
 • De matchmaker die het beter benutten van culturele gebouwen in Eindhoven moet organiseren is even in de koelkast gezet. Wethouder Mary-Ann Schreurs gaat eerst met instellingen bekijken hoe het proces om ervoor te zorgen dat panden flexibeler gebruikt kunnen worden, georganiseerd kan worden. Dat zou maximaal 120.000 euro kunnen besparen. Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek Helmond vreest een complete verdieping in te moeten leveren om geld te bezuinigen. Niet als het aan politieke partij Helder Helmond ligt: ‘De huur is niet meer marktconform. Die kan ook omlaag.’. Eindhovens Dagblad
 • Het festival Artimond werd door lage subsidie een ‘mission impossible’. Dat stelt Wim Swinkels, oud-voorzitter van het festival. Hij vindt dat H2O,de opvolger van Artimond, een betere kans verdient. Met 10.000 euro zijn er nauwelijks mogelijkheden om door te ontwikkelen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Verkadefabriek  kunnen het maar niet eens worden over de bezuinigingen, cultureel ondernemerschap en openheid van de boeken van het cultuurpodium. Beide partijen zijn al meer dan een jaar met elkaar in gesprek over de toekomst van de Verkadefabriek. Brabants Dagblad
 • Een dorpje met tiny houses vlakbij de Tilburgse binnenstad. Dat moet verrijzen op een binnen terrein tussen het NS-Plein en de Gouden Regenstraat. In opdracht van de gemeente maakten de architecten Martijn Honselaar en Paul Peters een stedenbouwkundig plan. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Politieke partijen in de gemeenteraad van  Bladel blijven verdeeld over het mfa in Hapert. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Deurne stemt in met halve ton subsidie voor Cultuurcentrum Deurne. Eindhovens Dagblad
 • Na de zomer moet duidelijk worden voor alle partijen hoe de monumentale Van Goghkerk wordt gebruikt. Een ambtelijke werkgroep heeft inmiddels een aantal mogelijkheden uitgewerkt, die na de zomer in de gemeenteraad van Etten-Leur worden besproken. BN – De Stem 
 • Het college van B&W van Etten-Leur steekt geen geld in het herplaatsen van het moza•ek van Jan van den Brink in zwembad De Banakker in het nieuwe zwembad. Maar wellicht dat er toch iets gebruikt kan worden, vragen burgers zich af. BN – De Stem 
 • Ondernemer Wim Vugts heeft, samen met eigenaar zorgstichting Cello, grote plannen voor het landgoed Haarendael in Haaren. De kerk en ruimtes erbij krijgen weer een museumfunctie en worden benut voor congressen, horeca, recreatie, culturele activiteiten, een streekwinkeltje. Hiervoor dient Cello een nieuwe vergunning voor de exploitatie aanvragen, tenminste als het college dat ziet zitten. Als er een nieuw bestemmingsplan komt, heeft de gemeenteraad het laatste woord. Brabants Dagblad
 • 13 kunstenaars toonden interesse voor het sokkelproject in Heusden. De Kunstadviescommissie heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd te kiezen voor Conqueror van de Amsterdamse kunstenaar Joop Haring.  Dat advies is overgenomen. Brabants Dagblad
 • De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over een nieuwe laag puinafval op de Roovert in Hilvarenbeek. Volgens de partij vertoont de zandweg meer gelijkenis met een milieustraat dan met een cultuurhistorisch zandpad in een natuurgebied. Zo zouden er roestige spijkers, vlijmscherpe stenen en plastic tussen het puin liggen. Brabants Dagblad
 • Een 40 tot 50 meter hoge woontoren op de V&D-plek in Oss zou een brute aanslag zijn op de stedenbouwkundige structuur van de binnenstad. Die structuur laat maar vier tot maximaal zes bouwlagen toe. Aldus architect Hans Semeijn en oud-wethouder Jules Iding in een gastopinie in het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad
 • Het is onverstandig om de bibliotheek in Schijndel vanaf ’t Spectrum naar het oude gemeentehuis te verhuizen. Dat laat het bestuur van ’t Spectrum het college van Meierijstad weten. Brabants Dagblad
 • Er was maar een persoon ge•nteresseerd in de functie van zeven dorpen dichter van de gemeente Sint-Michielsgestel. Een wedstrijd bleek niet nodig. Brabants Dagblad
 • Deze week wordt in de gemeente Steenbergen de Cultuur Loper uitgerold. Een provinciaal programma waarmee scholen in de gemeente Steenbergen hun cultuureducatieprogramma kunnen verbeteren. Kijk op Steenbergen
 • Geen discussie op 1 juni in het gemeentehuis van Waalwijk over het reddingsplan voor SLEM (Schoenen Leder Educatie en Museum). Het onderwerp werd van de agenda gehaald omdat niemand uit de samenleving zich had aangemeld om met raadsleden hierover in discussie te gaan. Op 15 juni neemt de raad een besluit over het reddingsplan. Het College van B&W wil voor bijna een miljoen euro bijspringen om te voorkomen dat de organisatie omvalt. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op 17 mei jl. hield Lyudmila Petrova, onderzoeker en directeur van het Centre for Research and Education in Arts and Economics (CREARE),  een lezing in de reeks de Waarde van Cultuur van Boekman, over haar onderzoek naar de Value-Based approach (VBA). Dit is een methode om culturele en creatieve spill-overs vast te stellen en te evalueren. Hieronder verstaat Petrova het proces waarbij activiteiten binnen de kunst-, cultuur- en creatieve sector invloed hebben op maatschappelijke of economisch niveau doordat bepaalde concepten, idee‘n, vaardigheden en kennis in elkaar over lopen. Een verslag. Boekman
 • Op 7 juni onthullen DutchCulture en de samenstellers van de NRC wie afgelopen jaar Nederlands belangrijkste culturele boegbeeld was, in de NRC Cultuur Top 100. Het publiek kan nu ook een toplijst samenstellen door te stemmen. De eerdere winnaars van de NRC Cultuur Top 100 waren architect Rem Koolhaas (2015) en regisseur Ivo van Hove (2016). DutchCultureNRC
 • Per 1 juli 2017 mag een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), v——r 1 juli 2016 afgegeven, niet langer worden geaccepteerd als geldig bewijsmiddel in een aanbesteding die valt onder de Aanbestedingswet. Bureaus met een oude GVA die regelmatig deelnemen aan tenders doen er goed aan om tijdig een nieuwe GVA aan te vragen. Na 1 juli leidt het indienen van een oude GVA tot uitsluiting van de aanbesteding. BNA
 • In deze tijden is meer dan ooit de vraag aan de orde hoe een museum het doet. De behoefte aan goed cijfermateriaal voor en over de sector is groot. Musea willen onderling kunnen vergelijken en standpunten over de hele sector met feiten kunnen onderbouwen.  Door de online vragenlijst van Museana2017 in te vullen, wordt een overzicht van de belangrijkste data en trends van musea, die zijn aangesloten bij de Museumvereniging, gegenereerd. Museumcontact
 • Het Frans Hals Museum en De Hallen in Haarlem zijn achter de schermen al ŽŽn organisatie, maar willen dat vanaf komend jaar ook voor het publiek worden. Samen gaan ze de naam Frans Hals Museum voeren. In 2019 krijgen beide gebouwen ook een fikse opknapbeurt. Directeur Ann Demeester presenteerde de plannen aan de Haarlemse gemeenteraad. Nu.nl, De Volkskrant  
 • Jongeren van 12 tot 15 jaar hebben het gevoel dat Nederlandse films niet voor hen bedoeld zijn. De films zijn op jonge kinderen gericht of juist voor volwassenen. In hun ogen zijn Nederlandse films van lage kwaliteit, hebben voorspelbare verhaallijnen, vaak dezelfde acteurs, en zijn Nederlandse films voor zondagmiddag thuis op de bank. Dit zijn twee van de conclusies uit een rapport dat studenten van de UVA hebben opgesteld. Filmonderzoek
 • Twee interviews met Floor van Spaendonck, de nieuwe directeur van Cinekid.  Over de rol van het festival in de kennismaking van kinderen met mediakunst en media-educatie, cultureel ondernemerschap, de expansie naar China, de mogelijkheden van digitale innovatie voor de filmindustrie en hoe Cinekid haar positie als A-merk kan vasthouden. De FilmkrantNederlands Medianieuws
 • Volgens RenŽ van Turnhout, operationeel directeur van film- en dvd-distributeur Dutch Filmworks (DFW), zal de dvd over een jaar of vijf definitief worden bijgezet op het kerkhof met technologische vindingen. Het lijkt er op dat de consumenten films meer en meer legaal gaan bekijken, via betaalde VOD’s. NRC
 • De Cinematheek, de laatste videotheek van Tilburg en omgeving, sluit in juni haar deuren. Brabants Dagblad
 • De markt voor het Nederlandstalige boek zit weer in de lift. Mensen kopen weer meer boeken, al zijn het er nog niet zoveel als in de topjaren van de markt.  De Boekwerk Monitor 2017 – De Markt signaleert de onderliggende trends en verschuivingen. De groei is niet gelijk verdeeld over genres, typen boeken of titels. Aan het begin van komend najaar presenteert KVB Boekwerk de monitor 2017 over de uitgevers, de boekverkopers en de makers. KVB Boekwerk
 • Uitgeversconcern WPG heeft een slecht jaar achter de rug. Het moederconcern van o.a. De Bezige Bij, Bruna en de tijdschriften Vrij Nederland en Voetbal International leed een nettoverlies van 2,5 miljoen euro. Vooral de boekentak presteerde slecht. NRC, inlog vereist
 • De exportwaarde van de Nederlandse danceoptredens bedroeg 130 miljoen euro in 2016. Daarmee lijken de buitenlandse opbrengsten van de muziekstijl gestabiliseerd. NU.nl
 • Het aantal discotheken blijft onverminderd hard dalen in Nederland. De afgelopen vijf jaar is het aantal discotheken in Nederland afgenomen van 226 naar 174, een daling van 23%. De afgelopen tien jaar daalde het aantal discotheken met 44%. Ondanks de negatieve ontwikkelingen stelt Van Spronsen & Partners horeca-advies ook vast dat, met name in de grote steden, nieuwe clubs openen en inspelen op de trend van ‘blurring’. Clubs waar ook gedineerd en zelfs ontbeten kan worden of die tevens dienst doen als werkplaats. Van Spronsen & Partners 
 • Het gaat goed met Paradox, het jazzpodium in Tilburg. Een gesprek met Bartho van Straaten, programmeur bij Paradox. Jazznu
 • Verschillende festivals, waaronder Mysteryland en Awakenings, hebben een deal gesloten met TicketSwap. Via het platform kunnen consumenten toegangskaarten doorverkopen. Het moet de oplossing zijn voor het probleem dat tickets op naam komen en daardoor niet zomaar door een andere bezoeker kunnen worden gebruikt. Toch wil niet Žlk festival samenwerken. Brabants DagbladEntertainment Business
 • Bezoekers van Festival Mundial kunnen dit jaar zelf hun muzieksmaak bepalen met Archy. Een geautomatiseerd clubconcept, dat de dj moet vervangen en de focus weer terug moet leggen op muziek en dans. Door interactieve spelletjes te spelen bepaalt de bezoeker wat er wordt gedraaid. Archy is bedacht door drie studenten van Fontys Academy for Creative Industries. Festival Mundial gaat het concept tijdens het festival op 24 en 25 juni testen in De Mix. Brabants Dagblad
 • EM-Cultuur beheert en actualiseert ieder jaar een adressenbestand met onder meer de contactpersonen van 480 Nederlandse theaters en concertgebouwen. Uit het Podium overzicht  2017 blijkt o.m. dat de bereikte 480 theaters samen 684 zalen, waarvan 285 kleine (kleiner dan 200), 211 midden (tussen 200 en 500) en 188 grote (groter dan 500), hebben. De meeste theaters liggen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij de directie blijkt 67 procent man, maar de meeste afdelingshoofden programmering (57 procent) en marketing/communicatie (76 procent) zijn vrouw. Theaterkrant, EM-Cultuur
 • Festival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch had al wel een alternatief, maar het is niet nodig. Het festival kan tussen 3 en 13 augustus toch gewoon terecht in Theater aan de Parade. Tot opluchting van Viktorien van Hulst, directeur van de Boulevard, ,,Dat betekent dat we onze drie grote voorstellingen centraal op het festival kunnen spelen en niet elders tribunes moeten bouwen.” Brabants Dagblad

cultuurmarketing

 • Hoe kun je je als culturele instelling sterker positioneren Žn ervoor zorgen dat je aansluit bij de tijd? In plaats van alleen inside-out te werken adviseert Branddoctors, specialist in merkstrategie‘n, om zeker ook vanuit het outside-in principe te werken. Deze denkwijze zet de wensen en behoeften vanuit de doelgroep centraal. Samen met je doelgroep co-cre‘ren is een manier waarop je dit kunt vormgeven.  Cultuurmarketing
 • Wat moet je doen om als museum, theater, dansgezelschap of orkest in de smaak te vallen bij jonge generaties? Linda Mol, hoofd presentatie van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam probeert daar antwoord op te geven. Kunst en cultuur vinden deze jongeren saai. Met uitzondering van hun eigen jongerencultuur van muziek, grote (dance)festivals en (online) films. LinC
 • Nadere kennismaking met enkele genomineerden Cultuurmarketing Awards 2017 : Cas Boland van het Van Gogh Museum, Elianne van Diepen van TAQA Theater De Vest. Cultuurmarketing, Cultuurmarketing 

financiering

 • In de eerste ronde van de Deelregeling Festivals in 2017 weren 44 aanvragen gedaan. 14 festivals worden ondersteund. Met 44 aanvragen werd het budget flink overvraagd en de adviescommissie heeft dan ook zeer scherpe keuzes moeten maken. De ondersteunde festivals weten vaak op onderscheidende wijze (nieuwe) doelgroepen te betrekken of brengen interessante cross-overs tot stand. Twee Brabantse festivals werden gehonoreerd: Graphic Matter (grafisch ontwerp) en BUTFF (het gaming programma) beide uit Breda. De Stichting Niet Normaal ontving een bijdrage voor Robot Love Living Lab / Dirty Data, dat als ambassade fungeert tijdens het World Design Event/Dutch Design Week 2017 en de lancering van Call for Cyborgs. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline is 6 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? En hoe stimuleren we ontmoetingen in de buitenruimte? Op 20 juni 2017 presenteren 8 ontwerpers de resultaten van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds en de gemeente Rotterdam. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland kunnen bij het Mondriaanfonds een aanvraag indienen voor een Werkbijdrage Kunstinitiatieven. De werkbijdrage omvat 10.000 euro en kan gedurende een jaar flexibel worden besteed aan activiteiten vanaf najaar 2017. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 10 juli 2017. Mondriaanfonds
 • Voor de realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm heeft het Filmfonds een maximale bijdrage van 500.000 euro voor een beginnende regisseur, of een  maximale bijdrage van 600.000 euro voor een regisseur die zijn tweede of volgende film wil realiseren. Deadline van deze Screen NL regeling is 15 augustus. Filmfonds 
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren richt zich de komende twee jaar op Frankrijk: de tweede boekenmarkt in Europa en de vijfde boekenmarkt ter wereld. Met een intensieve campagne, onder de titel Les Phares du Nord, richten de fondsen zich op een groei van het aantal literaire vertalingen in het Frans en op een grotere zichtbaarheid van Nederlandstalige auteurs in Frankrijk. De campagne begon op 1 juni tijdens ‘Le Boekenbal’ in Parijs. Letterenfonds 
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. De eerstvolgende deadline voor deze productiesubsidie is 16 augustus. Fonds Podiumkunsten
 • De toekenningen van de productiesubsidie (2e ronde 2017) van het Fonds Podiumkunsten zijn bekend. Fonds Podiumkunsten
 • Met het programma ‘Fast Forward: talent in internationale context’ biedt het Fonds Podiumkunsten 11 talenten de gelegenheid om onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert. Dagmar Slagmolen werkt in Oslo samen met Matias Hilmar Iversen die net als zij gelooft dat kinderen door muziek de wereld beter leren begrijpen. Fonds Podiumkunsten
 • Dit jaar reikt het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de 6e keer de Gouden C uit aan het project dat je Mee Moet Maken. Met deze prijs zet het fonds ŽŽn van de vele ondersteunde projecten op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie in de schijnwerpers. Dit jaar oordeelt voor het eerst de vakjury niet alleen over de winnaar. Er zijn 5 projecten genomineerd. Stemmen kan tot 28 juni. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Vanaf 1 juni is de Duurzame Monumenten-Lening beschikbaar bij het Restauratiefonds. Eigenaar-bewoners en VvE’s van rijks monumentale woningen en/of appartementen die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra dienstverlening in ŽŽn pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren. Restauratiefonds
 • Nederlandse aanvragers hebben in 2016 opnieuw veel geld ontvangen uit het subsidieprogramma MEDIA van Creative Europe. De Nederlandse audiovisuele sector ontvangt bijna zes miljoen euro, dat is 5,46 % van het totale Creative Europe budget voor 2016. DutchCulture
 • Cultuurcrowdfunding-platform voordekunst.nl heeft mei 2017 afgesloten als succesvolste maand ooit: er werd dan een half miljoen euro gedoneerd aan culturele en creatieve projecten. Het vorige record dateerde van april 2016, met €493.000. De Dikke Blauwe
 • Frank van Osch Films in ‘s-Hertogenbosch verloot een niet eerder gepubliceerde foto van Marilyn Monroe. Deelnemers aan de crowfundactie op Cinecrowd maken er kans op. De actie is inmiddels geslaagd. Brabants Dagblad

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Van Mariavespers tot Cate Blanchett tot Stravinsky. De programmering van het Holland Festival is ge‘ngageerd, maar de toegankelijkheid is terug, schrijft De Volkskrant. De Volkskrant

architectuur en vormgeving

 • We moeten stoppen met het promoten van “vrouwelijke architecten” in lijsten en tentoonstellingen, zodat vrouwen gezien worden als meer dan tweederangs burgers, schrijft de Deense architect Dorte Mandrup. Op 8 juni organiseert het Nieuwe Instituut in samenwerking met Wikipedia Nederland een edit-a-thon waarbij deelnemers informatie over vrouwelijke architecten uit archieven en bibliotheek toevoegen aan Wikipedia. Dezeen, Het Nieuwe Instituut
 • Rotterdam doet er alles aan om hoger opgeleiden oude volksbuurten binnen te loodsen. Oorspronkelijke wijkbewoners zien hun buurten daardoor snel veranderen. Met gerichte keuzes kan de stad die pijn verzachten, stellen Wenda Doff en Mariska van der Sluis. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het is een dilemma voor een ambitieus stadsbestuur: moet je de controle over een gebiedsontwikkeling een beetje vrijlaten om creatieve geesten de ruimte te geven, of voer je een strakke regie om verloedering te stoppen? Ook de gemeente Rotterdam is er nog niet helemaal uit, zo blijkt op de miniconferentie over het Central District tijdens het Transformatieplein. De Architect
 • De aanpak van de leegstaande kantoren in Rotterdam is in de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. De gemeente zet dat beleid nu ook door in de aanpak van winkels, en vroeg architecten om mee te denken over een woonbestemming voor leegstaande winkelpanden. Op het Transformatieplein van de Provada2017 lieten ze hun plannen zien. De Architect
 • Tabo Goudswaard start na de zomer de Gamechangers Studio NL. Samen met Nyenrode Business Universiteit wordt dan een masterclass Frame Innovation aangeboden. Organisatieprofessionals worden aan de beste social designers gekoppeld om op een professionele manier maatschappelijke en organisatorische verandering te realiseren. Gamechangersstudio.nl
 • Vijftien studenten presenteren op 16 juni hun ervaringen en playful objecten die de ontmoeting tussen mensen op het terrein van Minitopia in ‘s-Hertogenbosch op een artistieke manier bemoedigen. Het gebeurt tijdens het Midsummer Artfest dat Wave of Tomorrow organiseert. Wave of Tomorrow
 • De Gasthuyspoort in Breda heeft de StiB Award 2017, de landelijke vastgoedprijs, gewonnen. StIB staat voor Steden in Beweging. Het is een prijs voor de ‘meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp’. De Gasthuyspoort is een gezamenlijk project van Bedaux de Brouwer Architecten en het bedrijf Maas-Jacobs uit Zundert. VastgoedmarktBrabants Dagblad 
 • Voor het World Design Event (WDE) wordt op Strijp-S het Peoples Pavillion gebouwd van alleen maar gelŽŽnde materialen. Het gebouw staat geen twee weken en na afloop krijgt iedereen de uitgeleende spullen weer terug. Het gebouw krijgt een centrale plaats in de agenda van het World Design Event dat eind oktober tegelijk met de Dutch Design Week plaatsvindt. Het World Design Event wordt nu een plek waar designers nadenken over wereldomvattende onderwerpen als zorg, mobiliteit, klimaat, voedsel, robotisering en energie. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad

beeldende kunst

 • In september vindt in Oosterhout de Eerste Bi‘nnale Kunst in de Heilige Driehoek plaats, een grote expositie met hedendaagse beeldende kunst. Judith Krebbekx is nu al in Oosterhout, als artist in residence in klooster Sint-Catherinadal. Er zijn al drie bi‘nnales gepland : 2017 (thema: liefde), 2019 (geloof) en 2021 (hoop). Dit jaar zijn er 25 kunstenaars bij betrokken. De bi‘nnale is mede mogelijk gemaakt door de impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant, uitgevoerd door bkkc. Omroep Brabant
 • Kunsthal KAdE in Amersfoort stelt  naoorlogse en hedendaagse kunst ten toon, die is ge•nspireerd door het kleurgebruik van een Stijlkunstenaar als Mondriaan, maar ook door Van Doesburg, Van der Leck, Rietveld, Vantongerloo en Husz‡r. 8weekly
 • Het Albert van Abbehuis wil met de expositie Move de kinetische kunst in Eindhoven een nieuwe impuls geven. Het past perfect bij het DNA van Eindhoven: elektrotechniek en lekker eigenzinnige kunst. Eindhovens Dagblad 

film en av

 • Er worden heel veel korte films gemaakt. Jonge filmers doen er ervaring mee op. Maar hoe vertel je een verhaal binnen pakweg tien minuten? Een zoektocht naar dramaturgische handvatten, met behulp van ‘korte film-professor’ Richard Raskin. plotmagazine
 • Is het Filmfestival van Cannes nog nodig, vroeg iemand tegen het einde van het festival op Twitter. Makkelijke vraag. Moeilijk te beantwoorden. Wat ‘nodig’ precies betekent, daarover verschillen filosofen van mening. Ronald Rovers gaat op zoek naar een antwoord. De Filmkrant
 • Een groot aantal van de topfilms van het filmfestival van Cannes zijn aangekocht voor Nederlandse distributie. Holland Film Nieuws
 • Van 13 t/m 23 juni vindt de 27e editie van het Cineblend festival, voorheen Beeld voor Beeld festival, plaats. Het jaarlijkse documentaire filmfestival over culturele diversiteit is in het Ketelhuis in Amsterdam.  Ketelhuis
 • Op 9 en 10 juni staat Filmhuis De Domijnen in Sittard in het teken van CineFest, een festival voor filmmakers en filmliefhebbers met een speciale focus op Limburg. Cinesud

letteren

 • Vicky Francken wint C. Buddingh’prijs 2017 voor haar bundel Ršntgenfotomodel. Literatuurplein  
 • Poetry International en de VPRO brachten dichters en een po‘zielezer samen in een programma over de kracht, de betekenis en het genoegen van de po‘zie. Stefan Hertmans hield de keynote speech en brengt onder woorden wat de po‘zie, voor hem, vermag.  Registratie van een programmaonderdeel van het Poetry International festival, op 3 juni jl. Literair Nederland
 • Nelleke Noordervliet gaf een lezing in het Nationaal Archief in ‘s-Gravenhage met de titel Feit en Fictie in een historische roman. Volgens Noordervliet moet de schrijver historische feiten aanblazen met de verbeelding. Schrijvenonline
 • Het bundel ‘Queer : 44 lhbt-hoogtepunten uit de naoorlogse literatuur van Nederland en Vlaanderen’ biedt geen enkele duiding, volgens Persis Bekkering. De titel is ook problematisch. Queer is niet hetzelfde als lhbt (lesbisch, homo, bi en transgender). Queer is een manier van leven en denken die alle hokjes bevraagt, dus ook het onderscheid tussen genders en geaardheden. Op 6 juni organiseert SLAA een avond rondom de bundel. De Volkskrant, SLAA
 • Spoken word wordt steeds populairder in Nederland. Maar wat is spoken word eigenlijk? En welke initiatieven zijn er in Nederland? LKCA

muziek

 • De Edison Oeuvreprijs is voor Lee Towers.  Ook de winnaars van de Edison Jazz/World zijn bekend. In de categorie Jazz Nationaal is Reinier Baas de winnaar met de jazz-opera “vs. Princess Discombobulatrix”. Andere winnaars zijn de internationale artiesten Bill Frisell (Internationaal), David Linx (Vocaal), Dhafer Youssef (World) en Solange (Soul & Beyond). Bij de categorie Het document beloont de vakjury de cd-box “As It Was” van het Peter Erskine Trio. Entertainment BusinessEntertainment Business
 • Frietboerism, het onafhankelijke label uit Etten-Leur, brengt al sinds 2012 verfrissende elektronische muziek in Nederland en daarbuiten, met specialismes in hiphop, breaks en lo-fi.. Een gesprek met labeleigenaar Thijs van den Bosch. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • De genomineerden Louis en Theo d’Or, de belangrijkste toneelprijzen voor het afgelopen seizoen,  zijn bekendgemaakt. VSCDDe Volkskrant
 • Ivo van Hove won afgelopen jaren theaterprijzen over de hele wereld – onder meer in New York, Londen en Parijs. Hoe is de regisseur op dit punt van zijn carrire gekomen? Een gesprek met van Hove over passie: zijn punktijd, de kracht van kunst, zijn visie en inspiratie. SSBA-Salon
 • Op 18 mei besloot een conferentie in Museum Boijmans van Beuningen het Europese project Dancing museums. Acht belangrijke musea en vijf dansorganisaties werkten twee jaar samen, op zoek naar nieuwe manieren om kunst en publiek te verbinden. Centraal stonden vragen als : Wat kunnen musea leren van hedendaagse choreografen? Hoe inspireert een museum  tot nieuwe vormen van dans? Wat is de impact van een dansend lichaam op de manier waarop het publiek  naar kunstwerken kijkt? Theaterkrant, Museum Boijmans van Beuningen
 • Na het Nederlands Theater Festival heeft ook het Vlaamse TheaterFestival zijn eigen selectie bekend gemaakt van de ‘meest belangwekkende en toonaangevende voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen’. Opvallend is dat de jury geen enkele voorstelling uit Nederland geselecteerd heeft. Theaterkrant
 • Het Playful Arts festival in ‘s-Hertogenbosch betrekt het publiek in de performances. Het festival wordt van 19 tot en met 22 juni gehouden. Brabants Dagblad 

kunst in de openbare ruimte

 • Wat vroeger graffiti waren, heten nu muurschilderingen en worden gesubsidieerd door lokale overheden. Er zijn festivals zoals Heerlen Murals en Step in the Arena in Eindhoven. Step in the Arena, een van de belangrijkste graffiti-festivals van Europa, festival, op 17 en 18 juni, is onderdeel van urbanfestival E-Moves. Zuiderlucht
 • De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft naar aanleiding van de discussie over aantasting of sloop van het kunstwerk ‘De Blauwe Golven’ van Peter Struycken in Arnhem een waardestelling laten maken. Heemschut
 • In het Utrechtse Overvecht is een wandschildering van negentig vierkante meter van kunstenaar Johan Moorman aangebracht op de zijkant van een flat. Het abstracte werk van primaire kleuren is ge•nspireerd op De Stijl en is een reflectie op de omgeving Žn kunstenaars als Mondriaan en Rietveld. Trouw
 • Gevelgedichten is een project van de Kunstcommissie van de gemeente Gilze en Rijen. Sinds 2007 zijn gedichten verwezenlijkt op o.m. gevels in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten.  Wethouder Ariane Zwarts en dichter Erik van Os onthulden het gevelgedicht Wens op de gevel van basisschool De Brakken in Rijen. BN – De Stem 
 • Met Art in Oisterwijk is er wederom een beeldententoonstelling in het centrum van Oisterwijk. Me, Myself & Ik, is van 1 tot en met 18 juni dag en nacht te bezoeken, De Lind, Oisterwijk. Brabants Dagblad
 • Street Art Blind Wall Gallery is met afstand de grootste kunstgalerij van Breda. Deze zomer zijn er fiets- en wandeltochten langs zo’n zestig schilderingen. BN – De Stem

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Molenaar & Bol & Van Dillen architecten uit Vught mag het innamepompstation Bergsche Maas ontwerpen. Het bureau won de architectenselectie voor het bouwwerk, dat rivierwater vervoert naar spaarbekken De Gijster in de Biesbosch. Alle installaties, programma en techniek worden ondergebracht in ŽŽn helder volume. Architectenweb
 • Het NPO-programma Kunstuur zond op 28 mei een special uit over ontwerper Maarten Baas. Presentator Lucas de Man ontmoette de designer tijdens het inrichten van zijn solotentoonstelling in het Groninger Museum, Hide & Seek. Architectenweb
 • Ontwerper Floris Hovers uit Raamsdonksveer haakt aan bij Design X_Ambacht in_Arnhem, het initiatief van zorggroep Siza dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief wil bieden. Hovers ontwierp een bootje van zeep voor de zeepgieterij van Siza. De Gelderlander
 • Choreografen Anja Reinhardt en Yuri Bongers van het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof willend in hun voorstelling  Hellend vlak iets zeggen over de eventuele gevolgen van de stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering,  maar de voorstelling gaat veel eerder over overleven onder bizarre omstandigheden. Er zijn conflicten, er is solidariteit, er zijn discussies. Maar al die gesproken dan wel gespeelde scnes leggen het af tegen dat ene dominante beeld. Theaterkrant
 • Jeugddansgezelschap de Stilte presenteert op de laatste dag van het Internationaal Stiltefestival de premire van de 4+productie Overtreffende trap, dans voor jong en oud. De dansvoorstelling, ge•nspireerd op het dagelijkse ritueel van eten in gezinsverband, speelt zich af in een huiskamer met verborgen hoeken en gaten. Oudere en jonge dansers delen met elkaar het podium als ouders en kinderen. Premire 18 juni in het ChassŽ Theater in Breda. Dansmagazine
 • Het Zuidelijk Toneel werkt aan ‘Zeventien’ een voorstelling met 5 jonge Tilburgse moslima’s.  In het stuk, dat wordt geregisseerd door Eva Line de Boer, belichten de jonge vrouwen hun zoektocht naar volwassenheid. Brabants Dagblad
 • In het kader van de Autismeweek 2016 heeft Elke Bienert onder leiding van regisseur Michelle van Daalhoff een monoloog geschreven en vormgegeven. Bienert, die zelf autisme heeft,  vindt dat ouders van een kind dat ‘anders’ is vaak miskend worden. Ze wil graag erkenning vragen voor al deze ouders en in het bijzonder voor haar eigen ouders. Een verslag van de voorstelling Houtisme in Waalwijk. Brabant Cultureel
 • Moet hij nou tot zijn dood blijven worstelen met depressies? Theatermaker Pieter van Schooten uit Zeeland wil dat niet en doet een persoonlijke bekentenis aan de buitenwereld in de voorstelling Voor de buitenwereld. Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • De nieuwe en tijdelijke locatie van AKV|St.Joost aan de Parallelweg in ‘s-Hertogenbosch, het voormalige distributiecentrum van PTT, wordt verbouwd voor 3.9 miljoen euro. Het plan is de kunstacademie deze zomer te verhuizen naar het tijdelijke gebouw voor een periode van minimaal vier jaar. AKV|St.Joost start op de tijdelijke locatie ook met een nieuw en zelfstandig masterinstituut waar ruimte is voor 120 masterstudenten. Avans, Brabants Dagblad
 • Een lijst met de data van de eindexamen exposities van de erkende bachelor of masterstudies in de beeldende kunsten. Lost Painters
 • Van medio mei t/m begin juli 2017 vinden er meer dan 150 optredens en eindvoorstellingen plaats van de veelzijdige talenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK), Tilburg. Fontys
 • Jaarlijks meten de beste Conservatorium-ensembles zich met elkaar tijdens de Fontys Willem Twee Chamber Music Contest. Het ensemble Fractales won zowel de juryprijs als de publieksprijs. Fontys

cultuureducatie en – participatie

 • Publieksjaarverslag 2016 van het LKCA is verschenen. LKCA
 • Op 23 juni en 24 juni organiseert het PON een evenement voor jonge creatievelingen (18 -25 jaar) als onderdeel van een project met als thema ‘De toekomst van Brabant’.  Na een tour langs inspirerende initiatieven maken de jongeren op basis van deze inspiraties en indrukken een concept van een beeld van hun toekomst. Later krijgen zij de gelegenheid om hun concept verder uit werken. In september wordt onder begeleiding van een professionele kunstenaar verder gewerkt. Het werk wordt vervolgens getoond tijdens de European Social Innovation Week. PON
 • Talenten van de  Bossche Jazz Academy openden Jazz in Duketown. Brabants Dagblad
 • De zeven Deurnese muziekgezelschappen zetten hun samenwerking met muziekschool Musicas stop vanwege de kosten. Vanaf september gaan ze verder met 040Muziek uit Eindhoven. Musicas verlaat het pand aan de Harmoniestraat en gaat op zoek naar een ander onderkomen in Deurne. Eindhovens Dagblad
 • De NOM Kids Monitor is een multi-cli‘nt onderzoek uitgevoerd door GfK in het voorjaar van 2017 onder 1095 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Het onderzoek heeft het brede mediagedrag van kinderen in deze leeftijdsgroep in kaart gebracht. Enkele conclusies : kinderen lezen nog steeds boeken (85%) en tijdschriften (63%). 21% pakt nog wel eens de krant. Nom Media

kunstbeoefening

 • Regisseur, acteur en muzikant Harold Schraven uit Lith krijgt de Brabantse cultuuronderscheiding de KAMring. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij zich gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van amateurtheater in Noord-Oost Brabant en voor zijn veelzijdige talent en originaliteit. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doen onderzoek naar de effectiviteit en gevolgen van verduurzamingsmaatregelen in rijksmonumenten. Het verduurzamen van monumenten loont. Op voorwaarde dat er een goed doordacht en gedegen plan ligt. Door verduurzaming gaat de energierekening omlaag en het comfort omhoog. De bruikbaarheid van een monument neemt toe en de financi‘le exploitatie wordt gunstiger. Cultureel Erfgoed
 • Er is een groot tekort aan gespecialiseerde bouwvakkers die monumenten kunnen restaureren. De wachttijden voor restauraties lopen op tot een half jaar. Joop van Burk, directeur van het Gelders Restauratie Centrum (GRC), pleit daarom voor een campagne die het ouderwetse handwerk promoot. De Gelderlander
 • Op 29 mei vond een debat tussen museumdirecteuren plaats over hoe om te gaan met koloniale roofkunst in westerse musea. Dit naar aanleiding van het boek ‘Treasures in Trusted Hands’ van promovendus Jos van Beurden, waarin hij pleit voor restitutie van het koloniale culturele erfgoed. Een complexe zaak waar zeven directeuren uit binnen- en buitenland hun gedachten over lieten gaan en zich door hun morele kompas lieten leiden. Een verslag. Museum Actueel
 • Erfgenamen van kunstverzamelaar Koenigs willen elf boeken en elf tekeningen terug van het Museum Boijmans van Beuningen. Volgens het museum zijn de werken in de Tweede Wereldoorlog geschonken door ondernemer Dani‘l George van Beuningen, die ze van Koenigs had gekocht. De erfgenamen van Koenigs zeggen echter dat er sprake was van een bruikleen. Tijdens de zitting  van de civiele procedure op 1 juni bleek dat die kan leiden tot de verplichte teruggave van 600 tekeningen van oude meesters. NOS, NRC, inlog vereist
 • Omstreden monumenten en kunstuitingen, zoals dadererfgoed, kunnen we beter maar laten staan. Ze moeten ons pijn doen en tot schaamte leiden, opdat we ervan leren, stelt dr. Bart Wallet, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Reformatorisch Dagblad
 • Nederlandse games zijn een ondergeschoven kindje in de museumwereld. Onterecht, vindt Beeld en Geluid in Hilversum. Ze hebben grote invloed op de maatschappij.  Jesse de Vos, onderzoeker bij Beeld en Geluid heeft net Game On! afgerond, een onderzoeksproject, gefinancierd vanuit de NWO regeling Museumbeurzen, om erachter te komen hoe we onze nationale gamegeschiedenis het best kunnen bewaren. Trouw
 • De wereldpremire van de gerestaureerde Le Pome Electronique was het hoogtepunt van de jaarlijkse Collectiedag in EYE Filmmuseum. De baanbrekende multimediavoorstelling die Philips voor de Wereldtentoonstelling in Brussel had laten samenstellen, was voor het eerst sinds 1958 weer te zien en te horen. Holland Film Nieuws
 • Het Literatuurmuseum verwerft het vroegste manuscript van Gerard Reve. Literatuurmuseum
 • Ter ere van zijn zeventigste editie ontsluit het Holland Festival zijn complete voorstellingarchief op de website hollandfestival.nl. De collectie, die in de komende jaren verder gecompleteerd wordt, bevat alle opvoeringen die vanaf 1948 op het Festival te zien waren. Theaterkrant
 • De 31ste landelijke BankGiro Loterij Open Monumentendag op 9 en 10 september 2017 staat in het teken van ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Open Monumentendag
 • Een overzicht van de aangemelde projecten voor de Brabantse Erfgoed prijs. De aanmelding sloot op 31 mei. Erfgoed Brabant
 • Hoe Brabanders zich identificeren met Noord-Brabant en hoe die ‘binding’ tot uiting komt in het dagelijkse leven is onderzocht door Sandra Wagemakers. Op 9 juni verdedigt ze haar proefschrift Brabant is Here, Making Sense of Regional Identification aan Tilburg University. Erfgoed Brabant
 • De Van Gogh erfgoedlocaties en landschappen in Noord-Brabant bieden naast een culturele waarde ook economische kansen voor de regio. Daarom zoekt de Stichting Van Gogh Brabant ondernemers die het erfgoed steunen en willen meeliften op de internationale exposure van Van Gogh. Regio in bedrijf
 • Op 10 juni 2017 vindt op kasteel Heeze de Collegetour door Brabant plaats. Deze studiereis heeft als thema: kastelen, landgoederen en historische buitenplaatsen. Dit sluit aan op de speerpunten van de provincie Noord-Brabant waarin kastelen en landgoederen een prominent onderdeel vormen van het verhaalthema Bestuurlijk Brabant. Erfgoed Brabant
 • De gerestaureerde monumentale oprijlaan van Kasteel Heeswijk werd geopend. Brabants Dagblad
 • Een bakker gaf 85 jaar geleden de opdracht om een van de opvallendste panden van Tilburg te bouwen: de Broodbakkery in de Acaciastraat. Architect S.G. (Stef) Barenbrug ontwierp een gebouw van grootstedelijke allure, verwant aan De Stijl en het Nieuwe Bouwen. Het pand is inmiddels een Rijksmonument. Brabant Cultureel

bibliotheken

 • De eerste versie van de Adviescollectie basisvaardigheden is gepubliceerd. De collectie is bedoeld voor vrijwilligers van (digi)Taalhuizen, vrijwilligersorganisaties, consulenten van bibliotheken en andere ge•nteresseerden. De Adviescollectie helpt vrijwilligers geschikte leesboekjes en leermateriaal voor hun deelnemers te selecteren. KB
 • Op 1 juni is de VakantieBieb voor de jeugd van start gegaan. KB
 • Steeds meer mensen ontdekken de LuisterBieb. Ruim 230.000 mensen hebben de LuisterBieb-app nu op hun telefoon of tablet staan. Half juni  worden de luisterboeken weer in de etalage gezet. KB
 • Het Victorine van Schaickfonds | KNVI roept ge•nteresseerden op mee te dingen naar een van de zogeheten Victorines, de prijzen die het fonds jaarlijks uitreikt aan mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. De inzendtermijn loopt tot uiterlijk 29 september 2016. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI-congres op 9 november. Bibliotheekblad
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) kondigt aan de centrale bibliotheek op het Oosterdokseiland te gaan verbouwen. De verbouwing is nodig om de vestiging aan te passen aan het veranderende gebruik van het gebouw. Er is behoefte aan meer studieruimte. Verder komt er een tweede presentatiezaal bij voor congressen en bijeenkomsten en worden de horecafaciliteiten uitgebreid. De expositiezaal krijgt een betere toegang. Bibliotheekblad
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie