Trends & ontwikkelingen 7 februari 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 

nederland

 • Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. Minister Bussemaker (cultuur) stelt daarom de komende jaren  €5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Rijksoverheid.nl, Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 15 maart aanstaande publiceert Kunsten ’92 een analyse waarin de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht worden gehouden. Als voorschot op het cultuurbeleid na de verkiezingen stelden we de vragen: Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen. Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s? Kunsten’92
 • In ‘De toekomst van de  topsector creatieve industrie na 15 maart’ analyseert de Federatie Dutch Creative Industries de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen inzake topsectorenbeleid en creatieve industrie. FDCI
 • ‘De tijd is rijp om een enorme club van kunstvrienden te maken, sterk genoeg om op de bres te staan voor de publieke belangen van cultuur in Nederland. Laat alle verenigingen zich digitaal aaneensluiten tot een landsbrede club van gefedereerde vrienden. Dat kan zonder organisatorische heisa en ook nog vr de verkiezingen gepiept zijn’ Pleidooi van Cas Smithuijsen voor een landelijke belangenvereniging van cultuurliefhebbers. De Volkskrant
 • Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet. Binnenlands bestuur
 • Een impressie van initiatieven in gemeenten en provincies, waarbij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Architectuur Lokaal
 • Volgend jaar is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. De organisatie verwacht maar liefst 4 miljoen bezoekers die niet alleen de Friese hoofdstad maar ook andere steden in de provincie aan zullen doen. Waar het doel is om de Friese kunst, cultuur en samenleving aan de wereld te presenteren wordt dit doel volgens Paul van Gessel, director Friesland Marketing, Management en Advies, volledig voorbij geschoten. Museum Actueel
 • De provincie Zuid-Holland heeft 650.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de herbestemming en verduurzaming van monumenten. Dit komt bovenop de 3,4 miljoen euro die al beschikbaar is voor monumentrestauraties in 2017. Zuid-Holland
 • Steden en gebouwen moeten zo worden ontworpen dat ze mensen uitnodigen om te bewegen. Dat vindt de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg, Sport, Zorg en Welzijn,  die architectenbureau Beta een onderzoek liet uitvoeren naar de beweeglogica van gebouwen. Inspiratieboek Beweeglogica in Gebouwen is te downloaden via de site van de gemeente Amsterdam of die van Beta. Cobouw, Gemeente Amsterdam, Beta
 • Museum Het Valkhof krijgt voorlopig geen subsidie voor het hele jaar van de gemeente Nijmegen. Zeker tot juli keert de gemeente nu maandelijks een bedrag uit waarvan de salarissen van de medewerkers betaald kunnen worden. Nijmegen stelt het museum daarmee feitelijk onder curatele. Wethouder Bert Velthuis (cultuur) wil eerst duidelijkheid over de financi‘le situatie van het museum. De Gelderlander
 • Directeur Marc den Hertog  van het Stedelijk Museum Zwolle kan zich tch vinden in het plan ‘zijn’ Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) onder te brengen bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Dit zei hij tegen Zwolse gemeenteraadsleden, die spraken over de uitkomsten van een rapport over de toekomst van het museum. Algemeen Dagblad
 • De stad Utrecht heeft zich kandidaat gesteld voor de titel UNESCO City of Literature. Dat heeft wethouder van cultuur Kees Diepeveen bekend gemaakt. De titel wordt toegekend aan steden die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de literatuur. Ter ondersteuning van de kandidatuur is een bidbook vervaardigd met de titel ‘Utrecht – Stad waar je leert lezen.’ De Stad Utrecht, AD
 • Op 16 februari neemt de gemeenteraad van Zaanstad een besluit over de bouw van het Cultuurcluster in Zaandam, tenzij het besluit tot een referendum over het complex. In het gebouw, dat het ‘gat van Inverdan’ moet opvullen, moeten vijf culturele instellingen worden ondergebracht. Het ontwerp is gemaakt door MVRDV. Architectenweb

noord-brabant

 • Provinciale Staten gaat in grote meerderheid akkoord met het toekennen van 2 miljoen euro subsidie aan philharmonie zuid voor 2017, maar een aantal partijen vraagt zich toch wel af of die subsidie in stand moet blijven als het orkest voor Maastricht kiest als uitvalsbasis. Het orkest is bezig met het opstellen van een toekomstplan, dat vr eind juni klaar moet zijn. Het orkest heeft eerder zelf aangegeven vanuit twee locaties te willen blijven werken. Brabant.nl, Brabants Dagblad
 • Negen Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim 2,2 miljoen euro subsidie van de provincie. Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde de beschikking persoonlijk aan vertegenwoordigers van Fort bij Giessen (280.450 euro), de Grote Kerk in Breda (225.085 euro), Kasteel Heeswijk (322.416 euro) en de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. (251.166 euro). Brabant.nl, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • 45 Brabantse gemeenten hebben in totaal 82 projecten kandidaat gesteld voor De Brabantse Stijlprijs2017. Nu de inzendtermijn is gesloten buigt de jury zich over de inzendingen. Voor de stijlprijs zocht de provincie Noord-Brabant verrassende plekken die tot stand zijn gekomen door inzet van veel mensen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Het Jeugdsportfonds Breda en het Jeugdcultuurfonds Breda hebben dankzij de hulp van actieve sponsoren, intermediairs, verenigingen en de Gemeente Breda maar liefst 1250 kinderen kunnen laten deelnemen aan sport en cultuur. Breda-Actief
 • In een poging Helmond beter te leren kennen, gaat stadskunstenaar Rocco Verdult sparren met bedrijven uit de stad. Hij nodigt alle bedrijven, organisaties en instellingen uit om 10 februari naar de Cacaofabriek te komen.  Eindhovens Dagblad
 • De Helmondse gemeenteraad heeft op 10 januari het centrumperspectief vastgesteld, een visiedocument tot 2030 met als doel ons centrum te verbeteren en te verlevendigen. In veel punten van de notitie kan D66 zich vinden, maar op sommige punten missen twee raadsleden ambitie. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Kamermuziek is met haar concerten nog steeds van harte welkom bij de Toonzaal of de Willem II fabriek. Volgens wethouder Huib van Olden ‘een prachtig podium waar ook andere activiteiten van de Azijnfabriek gehouden kunnen worden’. Dit zei hij naar aanleiding van raadsvragen over het juridisch conflict tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Podium Azijnfabriek. Het bestuur van de Azijnfabriek is verbolgen over het optreden van de wethouder. Bossche Groenen willen een debat. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De meerderheid van de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch blijft er bij dat de Bosch Parade voor 2018 een subsidie van 200.000 euro krijgt. De raad gaat dus niet akkoord met de extra ton.  Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch vraagt vier bedrijven een aanbod te doen om het Theater aan de Parade te slopen en het resterende asbest in het gebouw te verwijderen. Brabants Dagblad
 • B & W van Tilburg leggen in totaal zes ton op tafel om kunstenaars langer aan de stad te binden en Tilburg beter te profileren als een stad waar kunstenaars hun voorstellingen en werk maken. Dat besluit is in lijn met een eerdere uitspraak van de gemeenteraad. In het recente besluit wordt het geld verdeeld over de doelen die zijn opgenomen in het Cultuurplan. Brabants Dagblad
 • Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en de gemeente Tilburg organiseren op 15 februari een stadsgesprek over de toekomst van de Tilburgse binnenstad. Tilburg
 • De geur van vers gemaaid gras als Willem II voetbalt of die van bubblegum op Roze Maandag. De gemeente  Tilburg onderzoekt dit jaar de opties om geur en geluid aan de Willem II-passage toe te voegen. Kosten: 50.000 euro. Brabants Dagblad
 • De LocHal in de Spoorzone krijgt bij de renovatie bovenop een stadsbalkon. niet ook nog eens een dakterras. ,,Gezien de hoge kosten niet realistisch en niet verantwoord’, schrijft wethouder Berend de Vries. Brabants Dagblad
 • Spoorpark Tilburg wordt de naam van het nieuwe park van ‘voor en door Tilburg’ op het voormalige Van Gend en Loosterrein. De aanleg moet dit najaar beginnen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Als Bergeijk ervoor kiest drie bioscoopzalen toe te voegen aan de Kattendans, is de gemeente aan jaarlasten op lange termijn het voordeligste uit. Het gaat dan om een half miljoen euro per jaar. Bij andere keuzes lopen de tekorten op richting een miljoen euro. Eindhovens Dagblad
 • Filmhuis Cinema Paradiso probeert met een ledenwerfactie en hoger lidmaatschapsgeld de subsidiekorting van de gemeente Bergen op Zoom op te vangen. De gemeente Bergen op Zoom verlaagde de jaarlijkse subsidie van 3.500 euro naar 2.500, het basisbedrag voor alle clubs die onder de herziene culturele beleidsregels van de gemeente vallen. BN – De Stem
 • Stichting Cultuurspoor krijgt een bijdrage van 21.750 euro over het jaar 2016 van de gemeente Best. Het bedrag is bedoeld om het exploitatietekort van de stichting op te heffen. Het gat op de begroting is ontstaan doordat het voormalige Rabobankgebouw waar de Culturele Hotspot moet komen door technische mankementen in september niet open kon gaan. Daardoor liep de stichting inkomsten mis. Eindhovens Dagblad
 • ’t Tejaterke in Best wil overdag meer activiteiten aanbieden om financieel gezonder te worden. ’t Tejaterke zou graag mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt inzetten om het tekort aan vrijwilligers op te vangen. Probleem is alleen dat de gemeente volgens Abocuna financieel niet wil bijspringen. Eindhovens Dagblad
 • De kans is levensgroot dat gemeente Heusden een forse tegenslag moet incasseren bij de plannen voor de miljoenenverbouwing van c.c. De Voorste Venne in Drunen. Het ziet er namelijk naar uit dat geen van de aannemers die nog in de race waren voor de verbouwing, een aanbieding gaat doen. Dat heeft B & W meegedeeld. De Heusdense politiek lijkt in meerderheid bereid extra geld ervoor uit te geven. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De gemeente Oss vorderde twee weken geleden dat Solo & Duo direct de achterstallige huur betaalt voor de Groene Engel en anders de zaak ontruimt. De rechter ziet echter niet in wat het spoedeisend belang van de gemeente is om de zaak leeg te krijgen en wijst de vordering om die reden af. De gemeente zal haar gelijk in een bodemprocedure moeten halen. Brabants Dagblad
 • De cultuurstichting kiest ervoor om de horeca in de Groene Engel in Oss over te nemen van Solo & Duo. In een aangetekende brief aan het noodlijdende bedrijf schrijft stichting Cultuurpodium Groene Engel dat ze bereid is om de onderneming over te kopen. Brabants Dagblad
 • Eric van Deelen) is de nieuwe stadsdichter van Roosendaal. Dat is bekendgemaakt door bibliotheek VANnU en Kees Vermeeren, jurylid voor de uitverkiezing van de vierde Roosendaalse stadsdichter. Behalve het maken en voorlezen van gedichten wil Van Deelen zich de komende jaren hard maken voor een heuse po‘ziewandeling in Roosendaal. BN – De Stem

 

cultureel ondernemerschap

 • Het Architects’ Council of Europe (ACE) presenteerde de resultaten van de Sector Studie Architectuur 2016. 27.000 architecten uit 27 landen namen deel aan het tweejaarlijkse onderzoek. Conclusie: Het veld ontwikkelt zich positief en het gaat na de crisisjaren sinds 2008 weer vooruit. BNA
 • Afgelopen najaar lanceerde de BNA samen met ontwikkelaar Synchroon het Next Step Program. Jonge architecten krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en maken kans op de Next Step Award, een geldprijs van 10.000 euro. Inmiddels zijn de drie finalisten van de Next Step Program bekend: De Kort Van Schaik, Space Encounters en Marc Koehler. Mathias Lehner, BNA international, sprak met hen over de actuele uitdagingen voor de nieuwe generatie: hoe kun je als jonge architect vandaag de cruciale next step maken? BNA
 • Zes architecten schetsten tijdens een bijeenkomst op 18 januari  in Pakhuis de Zwijger een beeld van hun rol in de stad van de toekomst. Aan de hand van recente projecten belichtten ze het belang van de circulaire economie, maatschappelijke betrokkenheid en het bouwen met duurzame materialen. Een videoverslag is te zien op de website van Pakhuis de Zwijger. De Architect, Pakhuis de Zwijger
 • Driving Dutch Design (DDD), het programma van ABN AMRO, BNO en DDF dat design-startups op weg helpt in de wereld van het ondernemerschap, is gestart. Onder de 22 deelnemers zijn dit jaar 7 duo’s waardoor maar liefst 29 ontwerpers mee doen. BNO
 • Wie succesvol wil worden als kunstenaar is afhankelijk van galeriehouders, verzamelaars, recensenten en jury’s. Maar niet ieder signaal van derden heeft evenveel impact. Econoom Monika Kackovic promoveerde op onderzoek naar de factoren die het succes van een kunstenaarscarrire bepalen.  Op 13 februari spreekt Monika Kackovic hierover tijdens de Boekman avond in de serie de Waarde van Cultuur. Boekman
 • Het Amsterdamse kunstcentrum de Appel verhuist per eind februari naar Nieuw-West. Directeur Niels van Tomme: “Ik vind het centrum niet zo boeiend op dit moment. De periferie is voor mij de plek waar de Nutellafication voorlopig nog geen vat op heeft, waar nieuwe gemeenschappen kunnen ontstaan. We willen namelijk nieuwe publieken aanspreken en die gaan we niet vinden door op dezelfde plek te blijven.” Het Parool
 • Linda Janssen is door Het Noordbrabants Museum benoemd tot nieuwe adjunct-directeur. Brabants Dagblad
 • Voor de jaarwisseling kwam naar buiten dat Museum Het Valkhof in Nijmegen in problemen verkeert. Het geschil tussen directeur Arend-Jan Weijsters en de Raad van Toezicht wordt volgende week voor de rechter in Arnhem besproken. Interim directeur Jan van Laarhoven, die de taken waarneemt van de geschorste Weijsters, presenteert voor 1 april een rapport met aanbevelingen waarna meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van het museum. Museum Actueel
 • Museum Arnhem en CODA Museum in Apeldoorn beschikken over een collectie sieraden en kunnen kennis en kunde beter delen en uitbreiden mede dankzij een gezamenlijke conservator Anne-Karlijn van Kesteren. Museum Actueel
 • De Doc Industry Day op 17 februari a.s. staat in het teken van kansen voor documentaire-talent. Vanuit Docwerk en Brabantse Beauties worden de kansen voor de documentairesector onderzocht. Dit zal gebeuren aan de hand van een plenaire sessie, een panelgesprek, Pop Up Cinema Talent Talks  en verschillende masterclasses waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven. Docwerk
 • BoostNL, het nieuwe initiatief van de Nederlandse coproductiemarkten Holland Film Meeting en CineMart, maximaliseert de marktsteun aan internationale en Nederlandse speelfilmprojecten in ontwikkeling. Het vervolg van BoostNL vindt plaats tijdens IFFR’s CineMart. Nederlands Film Festival
 • Nederland telt 153 bioscopen en 39 filmtheaters. Dit aantal is sinds 2005 met 8.5% toegenomen. Van de drie grote ketens (PathŽ, Vue Bioscopen, Kinepolis) is PathŽ de grootste in zowel vestigingen als het aantal stoelen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies. Pretwerk, Van Spronsen
 • De vergunningen zijn binnen, de bouw kan beginnen. Kinepolis in ‘s-Hertogenbosch wordt na Jaarbeurs Utrecht het volgende nieuwbouwproject van de Belgische bioscoopketen in Nederland. De bioscoop krijgt zeven zalen, samen goed voor 1.500 zitplaatsen. Het concern denkt zo’n 350.000 bezoekers per jaar te zullen bedienen. Holland Film Nieuws
 • Bioscoop Vue (voorheen JT Bioscoop en Eurocinema) aan de Bossche Jan Heinsstraat wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd. Door een nieuwe indeling wordt het aantal zalen met vijf uitgebreid naar acht. Brabants Dagblad
 • Vorige week werd de app Film.nl gelanceerd. een gratis app die gebruikers veilig en snel naar alle legale beschikbare content in Nederland op het gebied van films en series gidst. Maar er zijn nogal wat gebreken, vindt Cine. Cine
 • Iets meer dan de helft van de Nederlanders van 16 jaar en ouder betaalt voor het thuis kijken van films. Bijna een derde van hen kijkt ook illegaal naar films. Dit blijkt uit recent onderzoek van Stichting Filmonderzoek naar het thuiskijkgedrag van Nederlanders. Filmonderzoek
 • Het Commissariaat voor de Media onderzoekt of de publieke omroep mag verdienen aan video’s geplaatst op YouTube die in het buitenland worden bekeken. Momenteel is de wetgeving “nog niet helemaal duidelijk”.  Dit n.a.v. de inkomsten voor de VPRO door de populariteit van de video die Arjen Lubach maakte om Donald Trump kennis te laten maken met Nederland. NU.nl
 • Groep Algemene Uitgevers en Rockstart hebben vijf startups geselecteerd die deel gaan nemen aan de innovatiewedstrijd Renew the Book 2017. De selectie bestaat uit Novellic, StoryTourist, WriteReader, Writing for TiNY en Zola Books. Nederlandse Uitgeversbond
 • E-bookplatform Elly’s Choice verandert van naam en met de naamsverandering wordt ook de internationale ambities ingevuld: de dienst gaat naast Nederlandse ook Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Portugese titels aanbieden. Met Bookchoice gaat het aantal titels dat men per maand kan lenen van 10 naar 8, maar ook audioboeken gaan tot het aanbod gaan behoren. inct
 • Uit cijfers van Gfk blijkt dat de e-reader afgelopen jaar, net als in 2015, het meest gebruikte apparaat was om e-books op te lezen. inct
 • Kinderboeken hebben in 2016 de boekenverkoop in Vlaanderen overeind gehouden, zo blijkt uit cijfers van Boek.be. Deze categorie was de enige waar groei werd opgetekend, alle andere categorie‘n kenden een daling of bleven stabiel. VRT Nieuws
 • Live-entertainment blijft een groeiende tak in de vrijetijdsbesteding van veel mensen. Dat blijkt wel uit de cijfers van de diverse ticketverkopers. Die tonen aan dat Amsterdam dominant blijft, maar dat diverse andere venues in het land hun plaats aan het vinden zijn. Het cre‘ren van een eigen niche wordt daarbij steeds belangrijker. Entertainment Business
 • De voormalige fabriekshallen van het Klokgebouw op het Eindhovense Strijp-S hebben de tijd mee. De industri‘le, van alle kanten cultuur ademende uitstraling is helemaal van ‘nu’, en dat maakt dat een steeds breder scala aan evenementen de weg naar het Klokgebouw vindt. Entertainment Business
 • Twee jaar geleden begon het allemaal met een Youtubekanaal uit ‘liefde voor de muziek’. Maar dat kanaal is ondertussen uitgegroeid tot een eigen platenlabel, eigen merchandise en grote internationale housefeesten die de jongens organiseren. Oprichters Aart van den Dool en Gino van Eijk gaan lekker met Future House Music. Omroep Brabant

 

cultuurmarketing

 • Diversiteit vormt een belangrijk thema in een samenleving waarin steeds meer culturen voorkomen. Het is de vraag of culturele instellingen wel meegroeien. Het publiek is over het algemeen weinig divers en dat is wellicht niet zo verrassend gezien dit ook vaak opgaat voor het personeel en de programmering. Hoe moet de discussie over diversiteit in de cultuursector gevoerd worden? Cultuurmarketing
 • De populariteit van de social media platforms is in de afgelopen jaren enorm toegenomen, ook bij de grootste evenementen van Nederland. Vooral bij entreeheffende evenementen is er een groei te zien. Zo zijn het aantal ‘Facebook-likes’ met 41,3% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Pretwerk
 • De komende tijd werkt de Koninklijke Boekverkopersbond aan de laatste updates van de klantenkaart Readr. Tijdens de komende Boekenweek wordt Readr volledig ge•ntroduceerd. Koninklijke Boekverkopersbond
 • Om de jonge doelgroep van het 135 jaar oude snoepwinkelbedrijf beter te bedienen, organiseert Jamin dit jaar diverse concerten. De evenementen worden in de markt gezet onder de naam Jamin Fissa. De eerste editie van Jamin Fissa vindt plaats op 9 april in de Tilburgse zaal 013. Daar treden onder andere Ronnie Flex en B Brave op. Entertainment Business
 • Theatermaker Lucas De Man: ‘Kunst maken en marketing bedrijven is voor mij hetzelfde.’ Cultuurmarketing

 

financiering

 • De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Geselecteerden ontvangen een werkbeurs van € 25.000 voor een periode van 12 maanden. Deadline 1 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ben je kunstenaar of ontwerper en heb je een mooi project of idee waarvoor je financiering zoekt? Denk dan eens aan een rentevrije lening van Fonds Kwadraat. Je kunt de lening aanvragen voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals voor een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, een publicatie, een eindexamenproject aan een kunst- of ontwerpacademie, een residency, of voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken. Deadline is 17 maart. Fonds Kwadraat
 • Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds, blogt over de activiteiten van het fonds op en rond kunstbeurs Art Rotterdam. Mondriaanfonds
 • In het kader van de Regeling Vrijplaats voor Beginnende Scenaristen, Nederlands Filmfonds,  is  het mogelijk een subsidie aan te vragen  voor het schrijven van een treatment of scenario. Eerstvolgende deadline is 7 maart. Filmfonds
 • Eerstvolgende deadline voor de realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm is 7 maart. In aanmerking komen productiemaatschappijen die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Filmfonds
 • Op 15 maart sluit de aanvraagronde van de regeling ‘Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk’ van het Letterenfonds voor de groep recent gedebuteerde literaire schrijvers alsmede de schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de starters. Het voor deze groep in 2017 gereserveerde budget bedraagt € 230.000. Letterenfonds
 • Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 39 aanvragen gehonoreerd binnen de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat betekent dat de komende vier jaar in heel Nederland scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie in co-creatie gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuuronderwijs voor kinderen op de basisschool. Ook de aanvraag van Kunstbalie voor de provincie Noord-Brabant werd gehonoreerd : 375 basisscholen in 45 Brabantse gemeenten doen mee. Fonds voor Cultuurparticipatie , Kunstbalie
 • Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2017 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed
 • Ontwerper Ronald van der Kemp heeft de Cultuurfonds Mode Stipendium ontvangen. Deze oeuvre-injectie bestaat uit een wisseltrofee (ontworpen door Atelier Ted Noten) en een geldbedrag van 50.000 euro. CultuurfondsFashion United, Vogue
 • DutchCulture ondersteunt kunstenaars en organisaties bij het vinden van financiering voor internationale projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. Een overzicht. DutchCulture
 • Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in Brussel publiceerde op 1 februari 2017 een nieuwe oproep binnen het subprogramma Cultuur van Creative Europe: Steun voor Europese Platforms. Deadline 6 april. DutchCulture
 • Interview met Ruud Lemmen en Joost van Abeelen, beide betrokken bij het Woo Hah! Festival. Het festival is een van de projecten waar Brabant C in investeert. BrabantC
 • Een nieuwe ronde voor de PLUS-regeling  van de Stichting Cultuur Eindhoven is van start gegaan. Aanvragen is mogelijk  t/m 28 februari 2017. Vanaf 1 januari 2017 was het mogelijk om een aanvraag voor het Snelgeldfonds in te dienen. Er zijn 31 aanvragen ingediend, waarvan er 16 werden gehonoreerd. Het plafond van €40.000 voor 2017 is daarmee bereikt Cultuur Eindhoven, Cultuur Eindhoven
 • Voor crowdfunding was 2016 een recordjaar. Adviesbureau voor crowdfunding Douw&Koren verzamelde cijfers hierover in onder meer de culturele sector, en licht de bevindingen  toe. Cultuurindex

 

cultuurnieuws per kunstdiscipline

 

algemeen

 • De Link en Academic Forum Tilburg University werpen een frisse blik op de betekenissen en dilemma’s van autonomie en engagement in de kunsten. Op 15 februari de tweede avond in de NWE Vorst te Tilburg. Wat drijft de kunstenaar? Waartoe verhoudt hij of zij zich? DeNWEVorst

architectuur en vormgeving

 • ‘De ontmanteling van het Nederlands Architectuurinstituut is ongelofelijk kortzichtig: het zal niet alleen worden omgezet in een verminderde zichtbaarheid van de architectuur, maar ook bedreigt het de opmerkelijke verworvenheden van de Nederlandse architectuur van de afgelopen vijfentwintig jaar.’ dat zei de Portugese architect Sergio Miguel Figueiredo al in 2013. Zijn boek The NAi Effect. Creating Architecture Culture beschrijft het ontstaan en verdwijnen van het instituut en zijn betekenis voor de Nederlandse architectuur. Hans van Dijk recenseert. Archined
 • Recent verscheen het boek Maison d’Artiste. Onvoltooid icoon van De Stijl, over het huis dat kunstenaar Theo van Doesburg en architect Cornelis van Eesteren in 1923 ontwierpen. De auteurs, volgens Patricia van Ulzen,  houden zich op de vlakte over de betekenis van een mogelijke realisatie van het bijna honderd jaar oude ontwerp. Archined
 • Het team, bestaande uit een samenwerking tussen Marco.Broekman urbanism research architecture, Workshop architecten en LINT landscape architecture,  heeft de prijsvraag Proeftuin Erasmusveld in ‘s-Gravenhage gewonnen. Met dit bijzondere initiatief van BPD werden ontwerpers uitgedaagd om een vernieuwend ontwerp te maken voor de ontwikkeling van een gezond stadsgebied waar mensen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Architectuur Lokaal
 • Studenten van het Koning Willem I College, winnen een ontwerpwedstrijd voor een gemeenschappelijke ruimte bij ‘Tiny Houses’ gewonnen.  De kleine ŽŽn of misschien tweepersoonshuisjes stonden voor de ontwerpers fictief op het terrein van de voormalige kruitfabriek ‘De Kruithoorn’ in ‘s-Hertogenbosch. De wedstrijd duurde de hele dag (24 uur) en werd georganiseerd door het Bosch Architectuur Initiatief. Brabants Dagblad
 • Nederlandse ontwerpers Iris van Herpen, Viktor & Rolf, Ronald van der Kemp en Xuan Thu Nguyen  stonden op de offici‘le agenda van de Haute Couture Fashion Week in Parijs. Fashion United
 • SLEM in Waalwijk werkt aan de oprichting van een plastic recyclelab waar afval wordt verwerkt tot materiaal dat geschikt is voor 3D-printers. Het initiatief wordt gesponsord door het Canadese Vermilion Energy met 15.000 euro. Brabants Dagblad
 • De beschadigde stuw in Grave is niet de enige reden waarom de Nederlandse vaarwegen onze volle aandacht verdienen. De komende jaren ondergaan ze een grootschalige vervangingsoperatie. Dit is hŽt moment om de vaarweg toekomstbestendig te maken en te verknopen aan grote opgaven zoals de klimaatverandering en energietransitie. ruimtevolk

beeldende kunst

 • Abstruct is een tentoonstelling in PARK in Tilburg  waarbij zeven kunstenaars, waaronder ŽŽn kunstenaarsduo, een kunstwerk op locatie maken. Allen richten zij zich met name op het abstracte beeld. Daarnaast heeft curator Linda Arts ŽŽn andere voorwaarde: de werken zullen allemaal zwart-wit worden.  Mister Motley

film en av

 • Het International Film Festival Rotterdam is beter bezocht dan de vorige editie. De organisatie maakte bekend ruim 314.000 bezoeken te hebben geteld, waar dat vorig jaar nog op 305.000 lag. Een overzicht van de prijswinnaars van het International Film Festival Rotterdam. Entertainment Business, Filmkrant
 • Van 16 t/m 19 februari vindt de vierde editie van het Documentaire festival Eindhoven, DOCfeed, plaats. Er worden meer dan 65 documentaires uit de hele wereld gedraaid. Het programma bestaat uit een mix van lokale, Brabantse films en internationale producties. De premire op de openingsavond is voor “Het is waar, maar niet hier”, de nieuwe film van Luuk Bouwman over kunstenaar Dick Verdult. Studio040

letteren

 • In de laatste tien jaar is op weblogs en sociale media een literaire cultuur opgebloeid ‘van onderop’, vanuit de grenzeloze mogelijkheden van het internet, zonder bemiddeling van grote institutionele spelers. Tot wat voor soort po‘zie heeft dit geleid? Samuel Vriezen schreef een boek over ‘internetpo‘tica’. Literair Nederland
 • ‘Europa is geweldig, met al zijn schrijvers en schilders en componisten. Die zouden de mensen achterna moeten lopen, dat zouden de echte leiders moeten zijn. Lees! Luister! Kijk! En je zult veel beter begrijpen waarom andere mensen doen en denken zoals ze doen en denken.’ Op 10 mei houdt Rindert Kromhout in het Kinderboekenmuseum de Annie M.G. Schmidtlezing 2017. De titel van zijn lezing: ‘De rattenvanger van Weesp’. Boekblad 
 • De long list voor de Libris literatuurprijs is bekend. Libris
 • Eva Gerlach heeft met de bundel Ontsnappingen de Awater Po‘zieprijs 2016 gewonnen. tzum
 • Het boek Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van Benny Lindelauf (en Ludwig Volbeda) won de Reinaerttrofee 2016 voor Beste Boek namens de jongeren van Roermond gewonnen. Lindelaauf wint ook de Halewijnprijs 2016. tzum
 • Het gedicht ‘Legenda’ van Dorien de Wit uit Amsterdam werd gekozen tot het beste gedicht van het jaar en bekroond met de hoofdprijs van de Turing Gedichtenwedstrijd, € 10.000. Literatuurplein

muziek

 • Het Metropole Orkest wil met een Nederlandse band of artiest een nieuw nummer opnemen en het publiek gaat bepalen wie dat wordt. Via internet kan men suggesties aandragen of stemmen op een al genomineerde muzikant of band. Metropole Orkest

theater en dans

 • De Raad van Toezicht van Opera Zuid benoemde Waut Koeken tot nieuwe intendant-bestuurder van Opera Zuid. Hij volgt Miranda van Kralingen op die in december afscheid nam van het operagezelschap.  Theaterkrant
 • Het Theaterjaarboek 2016 biedt met interviews, fotoseries en infographics een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in toneel, dans, opera en jeugdtheater in het afgelopen jaar, met speciale aandacht voor de overgang van de cultuursubsidies. In de cijfers zijn de bezuinigingen in de theaterwereld zichtbaar. Theaterkrant, De Volkskrant, DEN
 • David Hare, een van de belangrijkste toneelschrijvers van Groot-Brittanni‘ valt continentale theatermakers, zoals Ivo van Hove, aan, die klassieke toneelstukken op een manier  interpreteren die de Britse theatertradities ondergraaft. The Guardian
 • Het Nijmeegse Festival De Oversteek lanceert een nieuw talentontwikkelingsproject voor jonge theater- en dansmakers, genaamd Atelier TAW. Atelier TAW biedt jonge makers de kans om een theatervoorstelling op locatie op te voeren tijdens Festival De Oversteek. Het Atelier vormt een alternatief voor theaterfestival Theatraal am Waal, dat in 2016 haar laatste editie beleefde. Theaterkrant
 • Het rondreizende dansfestival Moving Futures deed de afgelopen week Amsterdam aan. Op de openingsavond in Theater Bellevue was een interessante aaneenschakeling van installaties, voorstellingen en interventies te zien. daarvoor werden er zorgen geuit over de situatie van de danssector in Amsterdam, met name de ondersteuning van danstalent. Theaterkrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • De shortlist voor een Holocaust Memorial in Londen is bekend. De ontwerpteams maakten een ontwerp voor een monument gecombineerd met een ondergronds informatiecentrum. Dezeen

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In Aarle-Rixtel is dit schooljaar een brede school naar ontwerp van architecten-en-en uit Eindhoven in gebruik genomen. Het gebouw biedt plek aan een openbare en bijzondere school, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Uitgangspunt voor het ontwerp was ‘het gebouw wordt een avontuur’. Architectenweb
 • De eerste cd van het Moon Trio mag dan wel Earth Time heten, de inhoud is losgeraakt van het aardse. Jeroen van Vliet, Cord Heineking en Mark Schilders zijn Maanmannen die Alice naar haar Wonderland vergezellen. Jazznu
 • The Watchman is een van de bands waar Ad van Meurs uit Eindhoven zijn muzikale bijdrage aan levert. Voor The Watchman is hij de geestelijk vader van de muziek en teksten. Met een nieuw album getiteld Dorset Moon is de band op tournee om deze nieuwe liedjes te promoten. 8weekly
 • Op 7 februari brengt Het Zuidelijk Toneel een voorproefje van de voorstelling Lampenmakers in het Parktheater; over de roemruchte geschiedenis van Philips in Eindhoven. Onlangs presenteerde het theatergezelschap ook het beleidsplan voor de komende vier jaar. Artistiek leider Piet Menu over nieuw publiek, sentiment en teveel voorstellingen in de schouwburg. Eindhovens Dagblad
 • Oorlog, de nieuwe productie van het Bossche theater Artemis, is een stuk voor kinderen vanaf zes jaar. ‘We zouden graag iets zinnigs zeggen, maar een oorlog is ook voor ons te groot. Wij maken slechts een voorstelling’, schrijft Artemis in zijn persbericht. Regisseur Jetse Batelaan heeft flink geworsteld met Oorlog. ,,Ik ben een soort boeienkoning. Ik vind het fijn om mezelf in een onmogelijke situatie te brengen. Dat is nu wel erg goed gelukt.’ Brabants Dagblad, Theaterkrant, Omroep Brabant
 • De Eindhovense breakdancegroep The Ruggeds gaat het theater in. Hun show ‘Adrenaline’ gaat 10 februari in premire in het Parktheater te Eindhovens. Eindhovens Dagblad

 

kunstonderwijs

 • De IFFR Academy, een samenwerking tussen IFFR, de Filmacademie en de Willem de Kooning Academie startte met een aantal masterclasses en een netwerkborrel. Bart Ršmer, directeur Filmacademie  : ‘Het is een prachtige gelegenheid voor masterstudenten om zichzelf te presenteren. Zo’n internationale borrel biedt kansen om connecties te maken die anders veel minder natuurlijk tot stand komen.’  IFFR
 • In hun derde schooljaar gaan talenten van de Rotterdamse dansacademie Codarts op tournee. Ze doen ervaring op in werk van Guy & Roni, Luk‡_ Timulak, L—r‡nd Zach‡r, Rafael Bonachela, Andonis Foniadakis, Mauro Bigonzetti en Ji_’ Kyli‡n. Films van afgestudeerden die goed terecht zijn gekomen completeren een veelzijdige avond. Theaterkrant

 

kunstbeoefening

 • De eerste editie op 25 juni van het Halve Zolenfestival in Waspik is een soort testcase en begint bescheiden. Alleen in Waspik worden voorstellingen gepland. De bedoeling is dat culturele verenigingen verrassende ontmoetingen plannen. De harmonie uit Kaatsheuvel werkt samen met  metalband Present Danger. De harmonie uit Drunen ontmoet de popklas van het Waalwijkse Mollercollege. Brabants Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 • Geert Drion en Edwin van Meerkerk zijn ontevreden over de handreiking Basis voor Cultuureducatie die het LKCA eind vorig jaar gepubliceerde. De handreiking biedt volgens hen geen helderheid en geeft geen antwoord op prangende kwesties in het veld. Terwijl dat nou juist wel de bedoeling was.  Ronald Kox van het LKCA reageert. LKCA, LKCA
 • Leren wordt steeds leuker en sommige lesprogramma’s zijn zo leuk dat ze niet zouden misstaan op een recreatiebedrijf. Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) stonden diverse partijen (ook uit de recreatiesector) die een leuk educatief programma hebben ontwikkeld. Andersom zien we dat diverse vakantieparken inmiddels academies opzetten die niet alleen leuk zijn, maar de bezoeker ook iets leren. Pretwerk
 • Jan Paul Schutten is de huidige Kinderboekenambassadeur. Hij heeft als hulpmiddel bij de zoektocht naar een geschikt boek twee lijsten laten samenstellen door zo’n vijftien kinderboekenexperts. Een lijst voor de onderbouw en een voor de bovenbouw met tientallen van de meest uiteenlopende titels die nog steeds verkrijgbaar zijn. Kinderboekenambassadeur
 • De nieuwe locatie voor FabLab013, een kenniscentrum en werkplaats op het gebied van digitale technieken als 3D-printen, is geopend. ,,We willen een echte werkplaats zijn’, aldus Vera van Duren, die samen met Peter Scheepens in 2013 FabLab begon. ,,Tilburg is een echte maakstad.’ In de Tinkercave kunnen jonge talenten hun technische ‘knobbel’ verder ontwikkelen. Brabants Dagblad

 

erfgoed

 • Het schilderij van Vincent van Gogh dat ruim een maand te zien was in het Van GoghHuis in Zundert heeft veel bezoekers getrokken. Dat meldt directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis. BN – De Stem

 

bibliotheken

 • Wat is het doel van een bibliotheek? Met de longread ‘De bibliotheek met een toekomst, een queeste’ deelt Bieb Lab Brabant idee‘n, ervaringen en antwoorden die kunnen helpen te komen tot de bibliotheek als waardevol en waardevast knooppunt in de samenleving. Cubiss
 • ‘Gratis bieb: een utopie of dichterbij dan je denkt?’ Biedt een dergelijk concept veel kansen om een nieuw business model te realiseren, of is het eigenlijk gekkenwerk in een tijd waarin de inkomsten van bibliotheken al enorme onder druk staan. De stelling zorgde in het Eemhuis in Amersfoort voor discussie onder de bezoekers van deze pleisterplaatsontmoeting van Route2020. VOB
 • Afgelopen jaar faciliteerde en ondersteunde Bieb Lab Brabant pilots in Brabantse bibliotheken omtrent de app Bksy. De app maakt het mogelijk om fysieke boeken te delen, te ruilen en leeservaringen met deelnemers te delen. Een terugblik en mogelijke vervolgstappen. Cubiss
 • Het Nationale Bibliotheekcongres vindt plaats op 14 maart in Assen. Tijdens deze jeugdeditie van het congres draait alles om kinderen, jongeren en de bibliotheek. Het congres biedt de gelegenheid om hun belevingswereld en behoeftes te leren kennen, en mee te denken over de manier hoe de Bibliotheek daarbij kan aansluiten. Nationale Bibliotheekcongres

 

Geen reacties

Geef een reactie