Trends & ontwikkelingen 7 november 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op 3 november vond het Tweede Kamerdebat plaats over de cultuurbegroting van 2015. Er werd onder andere gesproken over kunst en commercie, cultureel aanbod in Randstad en regio, muziekonderwijs en onderhoud van kerken. De Tweede Kamer LKCABoekman
 • Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onderdeel Cultuur, uitte de Tweede Kamercommissie haar zorgen over het achterstallig onderhoud van monumenten en blikte daarnaast alvast vooruit op de nieuwe Cultuurplanperiode. Interprovinciaal Overleg
 • De Tweede Kamer behandelt 4, 5 en 6 november de begroting van het ministerie van OCW. De VNG vraagt hierbij aandacht voor de onderwerpen educatie en bewegingsonderwijs. VNG heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van haar visie dienaangaande. VNG
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft haar visie op de Kamerbrief ‘Uitwerking brief talentontwikkeling’ van 23 oktober. De minister komt tegemoet aan de bezwaren tegen haar eerdere plan vanuit het veld, de Tweede Kamer en de VNG. De VNG vindt het opvallend dat een echt integrale aanpak nog ontbreekt. VNG
 • De VNG over de € 25 miljoen die het Ministerie van O, C & W tot en met 2020 beschikbaar stelt met het oog op de verbetering van de muzieklessen binnen het primair onderwijs. VNG
 • Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie Universiteit van Amsterdam, over het belang van muziekonderwijs in de basisschool. De Volkskrant
 • Staatsecretaris Dekker neemt het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken uit 2012 niet over, om vier nieuwe disciplinegerichte kunstvakken in te voeren. De kunstvakdocentenverenigingen en kunstvakdocentenopleidingen, verenigd in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, zijn teleurgesteld over het besluit. LKCA
 • De Raad voor Cultuur uit zorgen over de omgang van de collectie van het Wereldmuseum in Rotterdam. De raad stuurde een e-mail aan de Tweede Kamerleden die met minister Bussemaker in debat gingen over de cultuurbegroting. NRC
 • ‘Musea gaan niet over jaren, musea gaan over decennia, dat geldt ook voor het onderwijs. Al die plannenmakerij, dat is als je het optelt allemaal vreselijk kortzichtig en kortademig.’ Denk in generaties, is het advies van Wim Pijbes, directeur van hert Rijksmuseum . ‘We zitten onszelf helemaal gek te maken met kwartaalcijfers en voorspellingen. Dat interesseert me allemaal geen bal. Het gaat veel meer om de lange termijn.’ Nationale Onderwijsgids
 • Het kabinet gaat het auteursrecht nog niet hervormen nu er een downloadverbod is ingevoerd. Nederland wacht eerst op richtlijnen uit Europa. Nu.nl
 • Op 1 december 2014 organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur in Beeld 2014: de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie. Met dit jaar het thema IN BEWEGING. Cultuur in Beeld
 • Lieven Bertels wordt artistiek leider van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Friesch Dagblad
 • De gemeente Venlo onderzoekt met partners of er alternatieven zijn voor het onderbrengen van museum Van Bommel van Dam in een nieuwe vleugel van het Limburgs Museum. Dagblad de Limburger
 • De gemeente Dordrecht gaat tegen de trend in: het bouwde geen nieuw cultuurpaleis, maar renoveerde het barokke theater van architect Sybold van Ravesteyn. De Volkskrant
 • De European Cultural Foundation (ECF), Kunsten ’92, European Alternatives en Buma Stemra/Cultuur vragen in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer aandacht voor een aantal prioriteiten in het Europese cultuurbeleid. Kunsten’92
 • In Belgi‘ vallen de meeste culturele instellingen onder de Vlaamse en de Franstalige regering. Alleen een tiental topinstituten, die in de hoofdstad Brussel zitten en onmogelijk te splitsen zijn, zijn nationaal gebleven. Die worden veel zwaarder getroffen dan de Vlaamse cultuursector, die gemiddeld ‘slechts’ 5 procent moet bezuinigen. De Volkskrant
 • De Munt, Bozar en het Nationaal Orkest van Belgi‘ moeten maar half zoveel besparen als aangekondigd. Voogdijminister van de biculturele instellingen Didier Reynders roept daarvoor de “culturele uitzondering” in. De Morgen
 • Uitgevers mogen in Spanje voortaan geld eisen van Google voor het indexeren van bijvoorbeeld nieuwsberichten. Het Spaanse parlement heeft een wet aangenomen die de ‘Google-tax’ mogelijk maakt. De Volkskrant

noord-brabant

 • Provinciale Staten sprak op 31 oktober over de governance en organisatie van de Stichting Brabant C Fonds. Het voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en OSN stemden voor, de fractie van de PVV stemde tegen. Brabant.nl
 • Het gebrek aan draagvlak onder de bevolking brak Brabant in de race om Culturele Hoofdstad op. Die geschiedenis mag zich met cultureel fonds Brabant C niet herhalen, vinden coalitiepartij CDA en oppositiepartij PvdA. Brabants Dagblad
 • De stichting ‘Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018’ heeft in 2013 bijna vier ton overgehouden. Dat geld wordt verdeeld onder de provincie, de steden en andere subsidiegevers. Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant krijgt een meerderheidsbelang in de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR). Daarmee hebben de Staten in meerderheid ingestemd. Brabant.nl
 • De Brabantse steden bruisen en zijn volop in ontwikkeling. Er is echter nog veel ongebruikte grond. Het risico op verval ligt op de loer. Over dit thema houdt de provincie Noord-Brabant donderdag 6 november de bijeenkomst Mijn Vacant Brabant. Brabant.nl
 • grote brabantse gemeenten
 • Wethouder Marco van Dorst presenteert op 10 januari 2015 een oplossing voor de financi‘le problemen van het Eindhovense Muziekgebouw. Eindhovens Dagblad
 • Als het aan oppositiepartijen VVD en CDA ligt krijgt Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven meer financi‘le ruimte. En ze willen een onderzoek naar wat nu precies de gevolgen en de programmeermogelijkheden zijn als de subsidie (nu 4,2 miljoen euro per jaar) niet omhoog gaat (zoals het college wil). Eindhovens Dagblad
 • Eindhovense wethouder van Dorst (Financi‘n) sprak maandag 3 november opnieuw met de raad van commissarissen van het Muziekgebouw en zal na dat gesprek de gemeenteraadsfracties opnieuw in beslotenheid over de voortgang van de besprekingen vertellen. Eindhovens Dagblad
 • Commentaar over de Eindhovense politiek, o.m. inzake het Muziekgebouw, door Miel Timmers, cošrdinator van de stadsredactie van het ED. Eindhovens Dagblad
 • Het Van Abbemuseum moet een deel van zijn kunst verkopen. Dat vindt het Ouderen Appl in de Eindhovense gemeenteraad. De oppositiepartij is van plan er dinsdag samen met de LPF een motie over in te dienen. Dinsdagmiddag en -avond behandelt de raad de gemeentebegroting 2015. Maar dat kan niet. Het Van Abbemuseum is opgenomen in het landelijke Museumregister en dat betekent dat het museum gebonden is aan afspraken over de verkoop van kunst Eindhovens Dagblad Omroep Brabant
 • De gemeente Eindhoven en Brainport Development ontwikkelden de expositie Cure & Care over gezondheid en design. De tentoonstelling is vanaf eind december een kleine drie maanden te zien in Taiwan. Eindhovens Dagblad
 • De TU/e kan in januari toch beginnen met het strippen van het hoofdgebouw. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente verwees de aanvraag vorige maand nog naar de prullenbak, maar die plooien zijn inmiddels rechtgestreken. Eindhovens Dagblad
 • Met veel bombarie werd in april het Groot Gasthuis op het GZG-terrein in ‘s-Hertogenbosch geopend. Maar ruim een half jaar later blijkt dat dit ‘laboratorium’ van de bibliotheek en het Stadsarchief vrijwel nooit gebruikt wordt. Brabants Dagblad
 • Raad van Tilburg gaat akkoord met 2,2 miljoen euro extra voor de verbouwing van poppodium 013. Tilburgse coalitiepartij CDA sprak eerder over een ‘een flutvoorstel’, maar stemt er toch mee in. Brabants Dagblad Omroep Brabant
 • De politie is gestopt met het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie over de Tilburgse arthousebioscoop Cinecitta. Omroep Brabant

overige brabantse gemeenten

 • De sluiting van uitleenpunt Liempde en het UITpunt in Boxtel is volgens directeur Jacobs van de bibliotheek De Meijerij noodzakelijk om de aanstaande bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. De instelling moet voor een totaalbedrag van 75.000 euro bezuinigen. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Deurne kiest voor een stichtingsbestuur als nieuwe exploitant van het cultuurcentrum. Een voorstel met die inhoud wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Directeur-bestuurder Jos Kok vertrekt per 1 februari 2015 bij cultureel centrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. BN – De Stem
 • De gemeente Hilvarenbeek komt met een nieuwe aanvulling op het rugzakjesmodel voor muziek- en dansleerlingen. Deelnemers met een inkomen op minimumniveau of een bijstandsuitkering kunnen een voorschot aanvragen. Brabants Dagblad
 • Theek 5 heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van de Oosterhoutse wijkbibliotheken en is daar nu over in gesprek met de gemeente Oosterhout en Surplus Welzijn, dat de activiteitencentra beheert. BN – De Stem
 • Het Filmhuis in Oosterhout zit op koers als het om bezoekersaantallen gaat. In de eerste twee weken heeft de filmzaal gemiddeld 400 bezoekers per week getrokken. Het filmtheater is sinds kort zelfstandig. BN – De Stem
 • De bezuiniging op de gemeentelijke subsidies aan clubs en instellingen in de gemeente Valkenswaard is een feit. Eindhovens Dagblad
 • Na een verkenning van Rodney Weterings en Petra van Dijk blijkt dat Bibliotheek de Meierij, DePetrus bv en het Vughts Museum toch graag met elkaar verder willen. Ze gaan weer met elkaar in gesprek over de mogelijke vestiging van de bibliotheek en het museum in de Petruskerk. Brabants Dagblad
 • Gemeenteraad van Waalre :gemeenschapshuis Het Klooster mag per 1 januari 2019 worden verkocht en zalencentrum ’t Hazzo wordt niet ruim vijfhonderd maar ruim 1100 vierkante meter groot. Eindhovens Dagblad
 • Commissaris van de Koning Wim van de Donk zegt toe serieus te onderzoeken of de provincie ‘iets kan betekenen’ voor de plannen van SLEM in Waalwijk. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Binnenkort is iedereen met iedereen verbonden en dat roept de interessante vraag op wat dat voor kunst en cultuur gaat betekenen. Als het aanbod oneindig wordt, weet je niet meer waar je moet beginnen en laat je je steeds meer leiden door de keuzes van anderen. Dirk Stelder, universitair docent economie, Rijksuniversiteit Groningen. De Volkskrant
 • Wat zijn de verdienmodellen van de toekomst? Over deze vraag boog het Nationaal Renovatie Platform(NRP) zich met ondersteuning van Fakton. Kernwoorden zijn vernieuwende samenwerkingsvormen en gedeeld ondernemerschap. De focus ligt hierbij op waardecreatie voor de eindgebruiker en Total Costs of Ownership. NRP
 • Grootscheeps verbouwing van Museum de Pont in Tilburg moet in het voorjaar van 2016 klaar zijn. Tilburgers.nl
 • Naast het speciale Green Screen Day programma organiseert het Green Film Making Project op woensdag 26 november ook een netwerkbijeenkomst voor ondernemers getiteld ‘Duurzaam-Innovatief Ondernemerschap – de Realiteit’. Green Film Making
 • Op 2 oktober organiseerde het Green Film Making Project een masterclass met als titel ‘Green Filmmaking: de Toekomst van Produceren’. Een verslag. Green Film Making
 • Bioscoopexploitant PathŽ verlaagt structureel de prijzen voor bioscoopkaartjes voor kinderen en tieners. Kinderen tot en met 11 jaar mogen voortaan voor 5 euro naar de film en jongeren tussen de 12 en 17 betalen voor een kaartje 7,50 euro. De Volkskrant
 • Op de plek waar voorheen de elektriciteit van de Sphinx-fabriek werd opgewekt, verrijst in de komende periode het nieuwe onderkomen van het filmtheater Lumire in Maastricht. In het nieuwe complex, dat schuin tegenover de eveneens in aanbouw zijnde nieuwe bioscoop van PathŽ ligt, komen zes filmzalen met in totaal bijna 500 stoelen. Holland Film Nieuws
 • Filmtheater ’t Hoogt in Utrecht kan nog maar vier jaar op de huidige locatie blijven bestaan. Om deze periode tot een groot succes te maken, is een opknapbeurt noodzakelijk. Directeur Friederike Weisner wil het publiek erbij betrekken, o.m. door een donatie-actie op voordekunst.nlCultuurbewust.nl
 • Boek.be, de Vlaamse organisatie voor het boekenvak, richt een investeringsplatform op om de sector en de financi‘le wereld beter met elkaar in contact te brengen. Inct.nl
 • De Nederlandse universiteitsbibliotheken en de wetenschappelijke uitgever Elsevier hebben een conflict over Open Access. Onderhandelingen over een nieuw contract zijn vastgelopen. De universiteiten willen in lijn met het beleid van het ministerie van OCW dat wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn. Informatieprofessional
 • Het laatste album van Taylor Swift kan de cd verkoop niet redden. De tijd van de mega-albums is voorbij. De Amerikaanse zangeres heeft al haar muziek verwijderd uit de mediatheek van de Zweedse muziekservice Spotify. NRCQNRC
 • De optredens van het Nationale Ballet in China worden ook ingezet als vernislaag voor Nederlandse handelsmissies. Digitale NRC, inlog vereist

financiering

 • Een groot deel van sluitingsdata van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2015 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, E-cultuur en Internationalisering hebben in 2015 ieder vier rondes. De Deelregeling Vormgeving heeft vijf rondes. De Deelregelingen Activiteitenprogramma’s en Talentontwikkeling hebben ieder ŽŽn ronde. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor een groot deel van haar regelingen heeft het Nederlands Filmfonds deadlines bekendgemaakt voor 2015. Het doel van het fonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Voor sommige subsidieregelingen kunnen het hele jaar door aanvragen worden ingediend, andere regelingen zijn aan een uiterste indiendatum gebonden. Nederlands Filmfonds
 • Na vijf succesvolle edities zijn vier nieuwe plannen voor ultrakorte animatiefilms geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Bioscoopexploitant PathŽ brengt de films vanaf de zomer van 2015 in roulatie. Fonds 21 heeft zich opnieuw als partner aan Ultrakort verbonden en wil hiermee de ontsluiting van de Nederlandse animatiefilm naar een breed publiek stimuleren. Nederlands Filmfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft dit jaar nog subsidiebudget beschikbaar via het platform Jij maakt het mee. Dit is een platform voor vernieuwende kunstprojecten in de vrije tijd. Op Jij maakt het mee vindt het subsidieproces online en openbaar plaats. Aanvragers kunnen online advies over hun projectplannen inwinnen, zelf tips geven en subsidie aanvragen tot maximaal € 5.000. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Europese Commisie heeft een nieuwe call binnen het subprogramma Media van het Creative Europe Programma (2014-2020) gepubliceerd. De oproep Steun voor markttoegang (EACEA/29/2014) heeft een budget van € 3,53 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 22 januari 2015
 • Creative Europe richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector. Voorwaarde is wel dat het project publieksactiviteiten bevat en geen winstoogmerk heeft. EACEA
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid adopteert de IDFA Competition for Dutch Documentary, waarin 15 Nederlandse documentaires zijn opgenomen. De films dingen mee naar de Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary. De prijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een sculptuur. Eindhovens Dagblad
 • De EYE Prize is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen EYE en het Patrick & Joan Fermor Arts Fund. Deze nieuwe jaarlijkse kunstprijs is bedoeld voor het maken van nieuw werk, en zal jaarlijks worden uitgereikt aan een kunstenaar die zich met zijn of haar oeuvre begeeft op het grensvlak tussen kunst en film, hetzij qua onderwerp, hetzij qua vorm. EYE
 • De laureaten van de literaire prijzen van de gemeente Den Haag, die door de Jan Campert-Stichting worden toegekend, zijn bekendgemaakt. De belangrijkste daarvan, de Constantijn Huygens-prijs voor een oeuvre, gaat naar Mensje van Keulen. Literatuurplein
 • Vanaf 2015 is Heineken partner van alle festivals en outdoor concerten van Mojo Concerts in Nederland. Heineken Nederland en Mojo Concerts hebben daartoe een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten. VNPF
 • Stichting Jacques de Leeuw trekt zich terug als sponsor van de Peerke Donderslezing. Wereldpodium, die de lezing organiseert, kreeg te horen dat de stichting niet blij was met de nieuwe koers die dit jaar werd gevaren. Brabants Dagblad

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Minister Blok opende het nieuwe kantoorpand van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) in Amsterdam. Met dit nieuwe onderkomen, genaamd Inspiratiekantoor, wil NSGK architecten, bouwers, werkgevers en politici inspireren: het gebouw is met talrijke aanpassingen volledig toegankelijk gemaakt voor medewerkers met een handicap. De Architect
 • Het bestuur van de Pierre Bayle Stichting maakt bekend dat de Pierre Bayleprijzen voor kunstkritiek dit jaar worden toegekend aan designcriticus Ed van Hinte en architectuurcriticus Wouter Vanstiphout. Metropolis M
 • Om de steden leefbaar te houden is, aldus de publicatie Gezonde Verstedelijking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een nieuwe vorm van verstedelijken nodig. Een gezonde versie. Ruimtevolk
 • Twee Haagse musea brengen expositie over Nederlandse boekillustratoren van de twintigste eeuw. Literatuurplein Vrij Nederland

beeldende kunst

 • ‘We moeten niet de canon bevestigen, maar de canon bepalen.’, zegt Beatrix Ruf, die op 1 november begonnen is als directeur van het Stedelijk Museum, Amsterdam. De Volkskrant
 • Kršller-MŸller conservator Toos van Kooten over de expositie Sufficient Force, met Amerikaanse kunst uit de jaren zestig. Cultuurbewust.nl
 • Platenlabels en galeries hebben meer met elkaar gemeen dan je misschien denkt. Als bemiddelaars van de culturele onderstroom worden ze meer en meer in elkaars armen gedreven. Metropolis M

film

 • De Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste korte animatie van het jaar, A single life van animatiecollectief Job, Joris en Marieke uit Utrecht, staat op de shortlist van titels die nog in de race zijn. Omroep Brabant

letteren

 • Schrijver Philip Huff stelt vast dat er weinig jonge(re) critici zijn, die wat vaker een plek krijgen om in de boekenkaternen iets over de boeken en stukken van jongere auteurs te zeggen. Coen Peppelenbos reageert. De Volkskrant Tzum.info
 • Verslag van de eerste bijeenkomst van de leesclub Leesvrouwen. Tzum.info
 • In eetsalon Van Iersel aan de Korvelseweg te Tilburg presenteerde de redactie van literair magazine De Titaan, dat nu precies ŽŽn jaar bestaat, de vierde editie. Het thema: de friettent en andere plaatsen waar een mens het te kwaad kan krijgen. Brabants Dagblad

muziek

 • Met 40 optredens op 26 locaties is het rondreizende festival Popronde Breda dit jaar omvangrijker dan ooit. Dichtbij.nl/Breda
 • Er is een nieuw podium voor beginnende rappers in Tilburg. 3voor12.vpro.nl
 • Gifgrond is een underground-initiatief in Tilburg dat inmiddels veertig edities heeft georganiseerd. 3voor12.vpro.nl
 • November Music ging op 5 november voor de 22ste keer van start in ‘s-Hertogenbosch. De tijd van ‘moeilijke muziek’ is allang voorbij. Het vijfdaagse festival is inmiddels multidisciplinair en een stuk toegankelijker dan in de beginjaren. Brabant Cultureel

theater en dans

 • Het project In reprise is gelanceerd om de positie van het Nederlandse toneelstuk te verstevigen. Door middel van een online enqute kiest het publiek tien favorieten uit een lijst van honderd Nederlandse toneelstukken, met het uiteindelijke doel de meest gekozen stukken heropgevoerd te krijgen. Theaterkrant
 • De directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel, Wybrich Kaastra, reageert op opmerking van Toneelgroep Amsterdam actrice Marieke Heebink, die, in een artikel over het succes van TGA in New York, zei dat ze blij is om drie avonden voor een uitverkochte zaal in New York te staan en “godzijdank niet naar Meppel hoeft”. De StentorDe Volkskrant
 • Scores met ballen en sterren verzieken de kunstkritiek, vindt Wout van Tongeren, artistiek cošrdinator en dramaturg bij Silbersee. De journalistieke media (op papier of digitaal) zouden zich moeten onderscheiden door ruimte te bieden voor reflectie op cultuur. Voor die reflectie zijn geen scores nodig, maar woorden. NRC

kunst in de openbare ruimte

 • De Stichting Glow wil met het Eindhovense lichtfestival geld gaan verdienen in het buitenland. Dat kan door eigen lichtprojecten te maken en die in de toekomst te gaan verhuren. Eindhovens Dagblad
 • Eindhovens Dagblad bericht uitgebreid over Glow. Eindhovens Dagblad
 • Het stadsproject OOG heeft in totaal drieduizend bezoekers getrokken. Het project werd afgesloten met een fakkeloptocht. Brabants Dagblad Omroep Brabant
 • De toren van Babylon, onderdeel van stadsproject OOG, staat in het Bossche Stadskantoor. Dit kunstobject dat reflecteert op de ontwikkeling van de participatiemaatschappij, is een gezamenlijk project van Het Makershuis/Academie voor Beeldvorming en de stichting Nieuwe Helden. Bastion Oranje
 • In ziekenhuis Bernhoven in Uden is afgelopen vrijdag het kunstwerk ‘De regenboog van Bernhoven’ gepresenteerd. Het is een jaar na de offici‘le opening van het nieuwe Bernhoven. Brabants Dagblad
 • Kunstwerk de Trechterman langs de snelweg A27 bij Breda had even kleren aan. Het ging om een guerilla-actie van het Bredase fashionlabel Ruby Tuesday. Het label vraagt aandacht voor de misstanden die er bij kledingfabrieken in vooral Bangladesh en India zijn. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

 • Het nieuwe pompstation van Brabant Water in Vlierden is officieel geopend. Het door Molenaar & Bol & Van Dillen architectenuit Vught ontworpen waterzuiveringsgebouw vervangt acht gebouwtjes die sinds 1953 op het terrein stonden. Door het dak te voorzien van gras, is het gebouw ge•ntegreerd in het landschap. Architectenweb
 • In Oosterhout is recent het nieuwe sportpark De Contreie in gebruik genomen. Grosfeld van der Velde Architecten uit Breda heeft voor de Brabantse gemeente een landschappelijk complex met onder meer een gebouw met tribune in een dijklichaam ontworpen. Uitgangspunt voor het ontwerp is de ecologische verbindingszone die het karakter van de omgeving grotendeels bepaalt. Architectenweb

beeldende kunst

 • Op 20 augustus 2014 kreeg Ria van Eyk de Beeldende Kunstprijs 2014 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant uitgereikt door de Commissaris van de Koning. Ze ontving deze prijs voor haar consistente en uitgebalanceerde oeuvre en de even heldere als krachtige uitgangspunten: ‘raster, ‘kleur’, ‘lijn’ en ‘licht’. Brabant Cultureel

film

 • ‘Alle Tijd”, een korte documentaire van Coen Haver en Joanne Hakkert van Kupenda Films, is in premire gegaan. De film is een beschouwing op tijd en de ervaring van tijd, verbeeld door de ogen van de Bossche horlogemaker Willem van den Berg. Brabants Dagblad

letteren

 • Twintig jaar bestaat Hoenderbossche Verzen, de ‘uitgeverij in de marge’ die is gevestigd in Uden en die wordt gerund door dichter/uitgever Maarten van den Elzen en beeldend kunstenaar Genoveef Lukassen. Het jubileum werd gevierd met de uitgave van Van den Elzens elfde dichtbundel: Een wak in de werkelijkheid. Brabant Cultureel
 • De Tilburgse armoedeglossy Quiet 500 is genomineerd voor ‘beste lancering van 2013’ bij de Mercurs, de belangrijkste tijdschriftprijzen van Nederland. De Quiet 500 was een idee van de Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg en werd op vrijwillige basis gemaakt door Tilburgse cartoonisten, columnisten, fotografen en journalisten. Omroep Brabant

muziek

 • Componist en dirigent Daan Manneke wordt op 7 november 75 jaar. Bij die gelegenheid verzorgt de in Breda wonende Manneke op zondag 9 november een feestconcert in de Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk van Breda. BN – De Stem
 • Mannen van Naam zijn bezig aan hun eerste theatertour ‘Verder’. Brabants Dagblad

theater en dans

 • Op uitnodiging van Het Zuidelijk Toneel trokken negen theatermakers, schrijvers en acteurs door Tilburg om inspiratie op te doen voor het project ‘9 zeer korte toneelstukken’. Op 6 en 7 november zijn de voorstellingen te zien in de zalen, gangen, kelders en kleedkamers van Theaters Tilburg. Het publiek dwaalt door de schouwburg en ‘krijgt een andere kijk op Tilburg’. Brabants Dagblad
 • Vijf dansers staan er op het podium in ‘Alpha’, de nieuwe voorstelling van Pia Meuthen. Allemaal in een pak, met keurig overhemd en een stropdas. ‘Alpha’ gaat over mannetjes, over de gebaren en bewegingen waarmee mannen de onderlinge pikorde vaststellen. Omroep Brabant

kunstonderwijs

 • Op 10 november vindt in het PathŽ Breda namelijk het Student Film Festival plaats. Studenten van de opleiding International Media and Entertainment Management aan NHTV Breda laten hun producties zien. Breda Vandaag

cultuureducatie en – participatie

 • In het schooljaar 2013-2014 is er door scholen in het voortgezet onderwijs via de CJP Cultuurkaart ruim 10,5 miljoen euro besteed bij culturele organisaties. Met de Cultuurkaart kunnen scholen klassikale culturele activiteiten betalen. De Volkskrant
 • Hoe wil je dat je leven eruit ziet als je ouder wordt? In 2015 zal een derde van de Europeanen ouder zijn dan 65 jaar. Lang Leve Kunst vraagt meer aandacht voor het thema ouderen en cultuurparticipatie. Long Live Arts organiseert samen met The Baring Foundation en het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 21 en 22 mei 2015 een Europese Conferentie in Den Haag. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Dr. Hester Dibbits is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst ( LKCA ). LKCA
 • Het project Mix Match Museum heeft al 120 inzendingen. Een interview met de bedenkers. Cultuurbewust.nl
 • Noorse onderzoekers denken dat tekst op een scherm minder goed wordt onthouden dan tekst op papier. Het tastbare van een papieren boek is van groot belang bij het proces van een herinnering maken. Schrijven online
 • In de musical Billy Elliot, waarvan op 6 november de eerste try-outs zijn te zien, mogen de hoofdrolspelertjes vaker optreden dan de arbeidswet voor kinderen toestaat. De Inspectie SZW heeft de regels verruimd nadat Joop van den Ende Theaterproducties ‘heeft aangetoond’ dat er anders te weinig jongens zijn om deze rollen te vertolken. NRC
 • C – zicht is een nieuw online magazine dat in tekst en beeld laat zien hoe scholen en aanbieders gezamenlijk richting kunnen geven aan cultuureducatie met hulp van de drie competenties onderzoekend, reflecterend en cre‘rend vermogen. De competenties cultuureducatie kunst en erfgoed maken deel uit van De Cultuur Loper. Kunstbalie
 • Magazine on the Spot: Haal meer uit uw Keuzemenu! Dit magazine is tot stand gekomen tijdens de bijeenkomst ‘Haal meer uit uw Keuzemenu’ op 15 oktober 2014, bij Kunstbalie. Kunstbalie
 • TEDx Youth in Breda : twaalf jeugdige sprekers met een scala van thema’s, Van duurzaamheid en mensenrechten tot muziek en theater. BN – De Stem
 • In Huize Elisabeth in Vught gaat het project KunstZinnig voor ouderen van start. Brabants Dagblad
 • Kunstenares Sabine Bolk, die ook Liniekwartierbewoonster en vlindermonitor van het Liniepark in Breda is, werkte met leerlingen van de basisschool Okba Lbnoe Nafi aan een kunstproject. BN – De Stem
 • Merel van Olphen, 12, uit Bergen op Zoom en Christel van der Zanden, 17, uit Halsteren winnen schrijfwedstrijd Talent voor Taal. CPNB

amateurkunst

 • Werken aan een vitale sector en samenleving in Noord-Brabant, dat was het doel van de jaarlijkse Werkconferentie Amateurkunst op 30 oktober, die medegeorganiseerd is door Kunstbalie. De conferentie bracht het Brabantse amateurkunstenveld bij Kunstkwartier Helmond bijeen om daar een inspirerend programma te volgen in en voor de amateurkunst. Kunstbalie
 • Op 7 november gaat de musical ‘Het was een nacht’ van Theatergroep InvitŽater in premire in Theater de Kring in Roosendaal. Maar de voorstelling is beladen. EŽn van de acteurs overleed namelijk door de vliegramp met de MH17. Omroep Brabant

erfgoed

 • Met cultuurlandschap wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw. Op de website Landschapinnl.nl is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten. Landschapinnl.nl
 • Het Masterplan kust en erfgoed, een overzicht van de diversiteit aan cultuurhistorisch erfgoed aan de kust, is aangeboden aan deltacommissaris Wim Kuijken. Het plan geeft concrete handvatten om cultuurhistorie te integreren in plannen om de kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te maken. Cultureel Erfgoed
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Meertens Instituut zijn een crowdsourcingproject gestart waarin een beroep wordt gedaan op vrijwilligers die willen helpen met het omzetten van gotische teksten uit kranten uit de 17e eeuw naar het Romeins schrift. Informatieprofessional
 • De bouw van het EYE Collectiecentrum gaat van start. Dit depot met perfecte opslag- en bewaaromstandigheden wordt een veilige en duurzame haven voor de EYE-collectie. In het pand komen onder meer faciliteiten om films in te vriezen, ateliers waar films worden gerestaureerd en een speciale droogkast om films te redden die als verloren werden beschouwd. De Telegraaf
 • ‘Erfgoed heeft te maken met actieve keuzes die wij maken, steeds opnieuw. Wij identificeren ons nadrukkelijk met het erfgoed, wij eigenen het ons toe en geven er betekenis aan. En op die manier draagt het erfgoed bij aan hechting en worteling, aan de vormgeving van ons b
Geen reacties

Geef een reactie