trends & ontwikkelingen 8 mei 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • ‘Dit advies biedt perspectieven om op termijn een toekomstbestendige en toegankelijke culturele infrastructuur mogelijk te maken, met name door aan te sluiten bij huidige ontwikkelingen en door cultuur goed in het onderwijs te verankeren. Op korte termijn, voor de periode 2017 – 2020, zijn maatregelen om de sector waar nodig te versterken van essentieel belang. Dat betekent uitvoering van de Investeringsagenda die de Raad voor Cultuur voorstelt n daarnaast operationalisering en budgettering van overige knelpunten.’ Kunsten’92 reageert uitvoerig op de Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder van de Raad voor Cultuur. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • “We zijn van mening dat het advies op weinig draagvlak kan rekenen van het veld zelf. De Raad lijkt weinig verbinding te hebben met de dagelijkse realiteit en wensen van de sector, en ook de effecten van de ingrijpende bezuinigingen van uw voorganger. Hoewel Platform BK niet uitsluitend negatief is over het advies, vragen we toch uw aandacht voor een aantal fundamentele en specifieke problemen.” Platform BK stuurt een brief naar minister Bussemaker (OCW) i.v.m. ‘Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder’. Platform BK
 • “Nodig als provincie of gemeente culturele instellingen uit om zelf met culturele plannen te komen die aansluiten op de behoeften vanuit de stedelijke regio’s. Maak die plannen leidend voor een vroegtijdig gesprek tussen de betreffende gemeenten, provincie en het rijk.” Jeroen Bartelse, algemeen directeur van de Raad voor Cultuur, pleit voor een cultuurbeleid van onderop. Enkele weken na het aanbieden van het advies ‘Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)’ aan minister Bussemaker (OCW) licht Bartelse het advies toe dat eerder door IPO werd samengevat met de woorden “Stel regio centraal bij cultuurbeleid”. IPO
 • Blog van Henri‘tte Post, directeur Fonds Podiumkunsten, over de Monitor Podiumkunsten. Cijfers kunnen nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds Podiumkunsten al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen. Deze Monitor Podiumkunsten, omschrijft ze als, “een ‘gereedschapskistje’ waarmee gesubsidieerde gezelschappen betrekkelijk eenvoudig zelf zicht krijgen op de effecten van hun artistieke inspanningen om zo een ‘gefundeerd verhaal’ te kunnen vertellen.” Fonds Podiumkunsten
 • Kunsten’92 organiseert op 20 mei ‘Over ons, zonder ons’, een discussie over het onderwerp ‘oordelen over kwaliteit in veranderende tijden’. In het artikel ‘Over ons, zonder ons?’ houden Kim Putters en Claartje Bunnik een pleidooi voor een manier van beoordelen die meer perspectieven biedt op kwaliteit en waarin de ‘beoordeelde’ een sterkere positie heeft. Visitatie, voorafgegaan door zelfevaluatie, kan daarvoor een geschikte vorm zijn. Stel dat dit werkelijkheid zou worden, wat betekent dat dan voor de rolverdeling tussen de huidige actoren: instellingen zelf, de Raad, het ministerie van OCW, andere overheden en de fondsen? Kunsten’92
 • In een brief aan de leden van de Tweede Kamer vragen de Dutch Creative Council en de Federatie Dutch Creative Industries aandacht voor het belang van ondernemende praktijkdocenten in het creatieve hoger onderwijs. Zij reageren hierbij op de onlangs ingediende motie van de Kamer met als doel het hoge aantal tijdelijke contracten in het hoger onderwijs tegen te gaan, conform de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Click.nl , Click.nl , Scienceguide.nl
 • Het ombouwen van kantoren, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen naar woningen via een speciale regeling levert de bouwsector voor miljoenen euro’s aan extra werk op. Dat blijkt uit berekeningen die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepresenteerd. Het Parool
 • Stedelijke herverkaveling maakt het mogelijk dat eigenaren zelf actief iets doen tegen leegstand en daarvan profiteren. Ook het Rijk ziet de voordelen, want een wettelijke regeling is op komst. Dit kan gelden voor winkelgebieden, parken met daarop recreatiewoningen, maar ook in stadscentra. ‘Door bijvoorbeeld functies in een stadscentrum te concentreren en de overgebleven detailhandel dichter bij elkaar te brengen, te clusteren, wordt een winkelgebied weer veel aantrekkelijker.’ Binnenlands bestuur
 • Op 4 juni debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker over het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. De VOB wil een reactie sturen naar aanleiding van de beleidsbrief aan de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer en vragen de leden om inbreng. De Bibliotheken
 • PvdA-kamerleden Astrid Oosenbrug en Jacques Monasch hebben de ministers Plasterk en Bussemaker ondervraagd over de gevolgen van slechte digitale dossier- en archiefvorming. Bestuurders van decentrale overheden waarschuwden onlangs voor de gevolgen daarvan. Binnenlands bestuur
 • Het toezicht op de culturele sector faalt, doordat gemeenten en toezichthouders kampen met een steeds grotere kennisachterstand. Onder druk van de bezuinigingen experimenteren culturele instellingen met nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap. Daarbij kan het ook misgaan, zoals bij het Wereldmuseum in Rotterdam. Daar stapte directeur Stanley Bremer vorige week op, na twee rapporten met forse kritiek op zijn beleid. Financieel Dagblad
 • De Rotterdamse cultuursector staat aan de vooravond van een nieuw Cultuurplan en veranderingen in de Cultuurplansystematiek. Publiek en overheid stellen nieuwe, andere en steeds veranderende eisen aan kunst en cultuur. Dat vraagt ook om een andere organisatie van de culturele sector. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur maakt deel uit van het culturele veld. De veranderingen be•nvloeden daardoor ook de rol en positie van de Raad. Deze recente ontwikkelingen vormden voor Melanie Post van Ophem aanleiding om het voorzitterschap van de Raad in overweging te nemen. Zij vertrekt per 1 juni a.s. RRKC.nl
 • Het College van B & W van Arnhem wil de kaasschaaf hanteren om 400.000 euro aan extra bezuinigingen op kunst en cultuur te realiseren. Op een hele reeks van instellingen wil wethouder Gerrie Elfrink (SP) de subsidiekraan vanaf 2016 voor 4 procent dicht draaien. De Gelderlander
 • De Haagse wethouder voor cultuur Joris Wijsmuller daagt het culturele veld uit om nog meer in te spelen op het veranderende stedelijke landschap. Hij doet een beroep op de sector om de relatie met het publiek te versterken, en de maatschappelijke relevantie van het aanbod te vergroten. Met deze boodschap is het concept-beleidskader cultuur aan de gemeenteraad aangeboden. Daarmee is 51,7 miljoen euro gemoeid. Gemeente Den Haag
 • De vijf grote Venlose culturele instellingen en het Limburgs Museum gaan meer met elkaar samenwerken. Ze richten hiervoor een gezamenlijk platform op. Omroep Venlo
 • De Europese Commissie heeft de plannen voor ŽŽn digitale markt in Europa gepresenteerd. Dat heeft grote gevolgen voor streaming- en pay-per-view-diensten. De plannen zijn bedoeld om het vrije verkeer van gegevens en digitale diensten te bevorderen. Een van de onderdelen van het plan is het verbieden van ‘geoblocking’. Websites en digitale dienstverleners beperken toegang op basis van het IP-adres, waarmee te zien is in welk land de bezoeker zich bevindt. Entertainment Business , Twinklemagazine.nl

noord-Brabant

 • Op 25 juni 2015 presenteert het PON voor de 26ste keer het Jaarboek. Het Jaarboek van 2015 wordt een bijzondere editie: een pamflet met daaronder vijf artikelen waarin we Brabant een spiegel voorhouden, beelden doorprikken en schetsen hoe het Žcht met de Brabanders gaat. Dat geeft mogelijkheden om bruggen te bouwen en te voorkomen dat we met oogkleppen op achter te eenzijdige oplossingen aanlopen. PON

grote brabantse gemeenten

 • Burgemeester Paul Depla van Breda is zeer te spreken over de komst van tijdelijke ‘pop-upstores’ in winkels die leeg staan. Dit zei hij bij de opening van Vintage Vedette. Vintage Vedette valt onder de noemer ‘Nowhere Shops’. Een project waarbij de Bredase atelierverhuurder CLIB lege winkelpanden volgens een anti-kraakformule tijdelijk verhuurt aan speciale winkels. BN- De Stem
 • Er is weinig kans dat de gemeente Eindhoven de 40.000 euro aan subsidie terugziet die ze in 2012 aan jongerenwerkstichting Urban Scene Support (USS) uitkeerde. De Raad van State heeft de gemeente wel gelijk gegeven, maar volgens raadsman Harrie den Besten van de stichting ‘valt er van een kale kip niets te plukken”. Toch houdt de gemeente vast aan terugvordering. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch presenteert op donderdag 21 mei 2015 de twee ontwerpen voor een nieuw theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • Het Van Gend & Loosterrein kan worden ontwikkeld tot een stadspark met daarbij een leisurevoorziening. Burgers krijgen het voortouw, de gemeente Tilburg steekt er vast een miljoen euro in. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het Bergeijkse bedrijf Bruns BV ziet af van de aankoop van rijksmonument De Ploeg in die gemeente als vervangend bedrijfspand. Wethouder Kuijken van Bergeijk is teleurgesteld : “Bruns was een perfectie invulling geweest. Wij hopen dat De Ploeg als cultuurhistorisch object in stand gehouden kan worden. Wooninc zal moeten zoeken naar andere mogelijke bestemmingen voor het complex.” Eindhovens Dagblad
 • De rechtbank in ‘s-Hertogenbosch heeft uitstel van betaling verleend aan de stichting voor Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie (MIK). De aangewezen bewindvoerders gaan samen met de stichting onderzoeken hoe het culturele onderwijs in de betrokken gemeenten voortgezet kan worden. Lessen gaan voorlopig gewoon door. Dat gebeurt in overleg met de personeelsleden en de besturen van Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel en Uden. Omroep Brabant
 • De doorstart van het vorig jaar failliet verklaarde Cultuurcentrum Deurne is dichtbij. De wethouder van Deurne heeft er vertrouwen. Cultuuratelier Deurne bood eerder een rapport aan met daarin de uitkomsten van drie gespreksbijeenkomsten over de cultuur in Deurne. Eindhovens Dagblad , Weekblad voor Deurne
 • De gemeente Moerdijk krijgt een toeristisch fonds waarin 50.000 euro wordt gestort. BN – De Stem
 • Voor het bestuur bestaat er geen twijfel: De Krekul in Oisterwijk gaat niet naar cultureel centrum Tiliander. Het onderzoeksbureau BMC adviseerde voor het zogeheten Krekul-scenario, waarin alle activiteiten van het centrum worden ondergebracht bij Tiliander, een van de twee beste opties voor de gemeente om de problemen binnen de culturele sector een halt toe te roepen. Brabants Dagblad
 • Op 31 mei vindt voor de tweede keer het Cultureel Uitje Oss plaats. Muzelinck Centrum voor de Kunsten, Theater De Lievekamp, Bibliotheek Oss, Cultuurpodium Groene Engel, Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss laten op deze zondagmiddag iedereen kennismaken met uiteenlopende vormen van kunst en cultuur. Brabants Dagblad
 • Muziek- en beeldende kunstdocenten kunnen tot 1 januari 2016 in hun huidige onderkomens blijven in de Burgerhoutsestraat en Nieuwstraat in Roosendaal. Dat is de uitkomst van het overleg met wethouder Toine Theunis. Die gebouwen staan al een tijd op de lijst van af te stoten gemeentelijk vastgoed, maar er is tot nu toe weinig belangstelling voor. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Als ik naar mijn eigen bureau kijk, dan zie ik dat we continu bezig zijn met tenders. Groot en klein, Europees aanbesteed of onderhands uit ons netwerk. En wat ik ook zie is dat dit ons heel veel tijd en energie kost, met een bedroevend laag resultaat.” Gastblogger Roger Tan over aanbestedingen. BNA
 • Veel grote bedrijven hebben in de afgelopen decennia een eigen kunstcollectie opgebouwd. NRC Q inventariseerde deze Nederlandse bedrijfscollecties. Welke bedrijven steken nog geld en moeite in hun kunstcollectie? Waar hangen de bijzondere werken? En wat doet het er eigenlijk toe, kunst op de werkvloer? NRCQ
 • Wat is de invloed van Instagram op de aankoop van kunst? Verzamelaars ontdekken kunst op Instagram en kopen in toenemende mate werk dat ze op Instagram hebben gezien. En Instagram heeft grote invloed op de modewereld. Artsy.net , NRCQ
 • Vanaf 1 augustus wordt Bero Beyer de nieuwe algemeen en artistiek directeur van het International Film Festival Rotterdam. Beyer is nu nog filmconsulent voor het Nederlands Filmfonds en heeft ook een eigen bedrijf, Augustus Film, dat onafhankelijke films produceert. IFFR , Filmkrant
 • De grote bioscoopketens hebben weten te bedingen dat een film eerst in de theaters speelt en pas na een bepaalde periode Ñ meestal drie maanden Ñ wordt vrijgegeven voor DVD en VOD. Een film tegelijkertijd in de bioscoop en via VOD in premire laten gaan Ñ dat kon alleen maar leiden tot lege zalen. Maar het tij lijkt te keren. Herrie Film & TV gaat volgende maand een eerste test doen met zes theaters. Het is de intentie het systeem in het najaar landelijk uit te rollen. De voor dit experiment geselecteerde film, Zomer, won de publieksprijs tijdens De Roze Filmdagen. Filmkrant
 • Terwijl in Nederland het bioscoopbezoek vorig jaar stagneerde, kon er in Europa als geheel een kleine plus worden genoteerd. Vooral sequels waren erg populair. Echt grote box office hits bleven echter uit en het aandeel Europese film steeg tot ruim een derde. Dit blijkt uit een rapport van het European Audiovisual Observatory. Filmkrant
 • Exploitant JT Bioscopen heeft met zijn vestiging aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven de primeur van een KNX-systeem. Cobouw.nl
 • Popcorn Time is net Netflix, alleen dan gratis, groter en illegaal. NRCQ
 • De competitie van Cannes bevat geen enkele Nederlandse film. Maar dat gemis wordt enigszins gecompenseerd door de Short Film Corner (Cannes Court MŽtrage). Acht titels van Nederlandse makelij draaien in het parallelprogramma. Opmerkelijk is dat drie daarvan zijn gemaakt in de zogeheten Euregio. Limburg zit in de lift als filmprovincie. Filmkrant
 • TenPages is het enige platform met de combinatie crowdfunden, steunen van boekprojecten met ontzettend leuke beloningen, online inspiratiemagazine, uitgeverij en online boekenwinkel, aldus Jaap Burgstra, die in 2014 TenPages overnam. Inct.nl
 • Classical:NEXT is een internationale beurs voor klassieke muziek, van 20 t/m 23 mei, gericht op professionals werkzaam in de internationale klassieke muziekindustrie. Het publieksonderdeel van Classical:NEXT zijn de showcases van wereldwijd toptalent. Uit 155 inzendingen selecteerde een internationale jury acht showcases met een verrassende inhoud. Onorthodoxe klassieke muziekprojecten die het genre naar een nieuw niveau tillen. Classical next
 • Volgens technologiewebsite The Verge is Apple bezig om muzieklabels onder druk te zetten muziek niet meer te leveren aan gratis diensten zoals Spotify. De reden is vrij simpel: Apple gaat deze zomer een eigen, betaalde, streamingdienst voor muziek lanceren: Beats Music. Inct.nl
 • Wat moet Apple’s streamingdienst ons brengen? 3voor12.vpro.nl
 • De eerste namen van het muziekfilmprogramma van Incubate festival zijn bekend. Incubate festival werkt dit jaar voor het eerst samen met Cinecitta, een arthouse bioscoop uit Tilburg. Brabants Dagblad
 • Het Tilburgse Diggers Recordstore opent op 1 juni en wordt de grootste vinylwinkel van Nederland. De gemeente Tilburg heeft winkeleigenaar Jaap de Groot geholpen. “We hebben geweldig samen gewerkt en daar ben ik heel blij mee.” “Ze hebben me begeleid met het plan voor de winkel en links en rechts financieel ondersteund.” De verbouwing van het pand wordt mogelijk gemaakt door crowdfunding. Tilburg.com
 • Op 18 en 19 mei vindt het Congres Podiumkunsten plaats. Het congres biedt een programma aan voor mensen werkzaam in de podiumkunsten, professionals die werkzaam zijn bij podia, festivals, ensembles, orkesten, dans- en theatergezelschappen, impresariaten, fondsen en overheidsinstanties. Thema : de stad. Groeiende metropolen en netwerken tussen steden leveren veel kansen op. Daarmee bepaalt de stad in toenemende mate de koers van een regio of land. Waar liggen binnen deze ontwikkeling de kansen voor de podiumkunsten? Congres Podiumkunsten
 • Het Amsterdamse theater DeLaMar heeft in vijf jaar een bezettingsgraad behaald van 80 procent. In 2014 ontving het theater bijna 500.000 bezoekers. Directeur Edwin van Balken schrijft dat toe aan de grote diversiteit aan voorstellingen. Entertainment Business
 • Na enkele crisisjaren, waarin het ChassŽ Theater in Breda vanaf 2008 de bezoekersaantallen jaarlijks zag dalen, is er sprake van een voorzichtig herstel. In 2014 steeg het bezoekersaantal van zowel theater, horeca en film ten opzichte van 2013 met vijf procent tot een totaal van 317.000. BN – De Stem , BN – De Stem
 • De Lievekamp brengt met het nieuwe seizoen 200 voorstellingen naar Oss. Een recordaantal. Het bezoekersaantal van vorig jaar is stabiel gebleven. Brabants Dagblad

cultuurmarketing

 • Particuliere fondsenwerving wint de afgelopen jaren weer aan populariteit. Een gift kan klein of groot zijn, eenmalig of structureel, en de gever kan er iets voor terug krijgen, of juist helemaal niet. Er zijn verschillende manieren van doneren die je als organisatie mogelijk kunt maken. Op de inspiratiemiddag op 21 mei a.s. vertellen sprekers van Artsen Zonder Grenzen Nederland, Het Spoorwegmuseum en Circus Treurdier over hun visie en aanpak van hun vriendenclub of donateurswerving. Cultuurmarketing
 • Fondsenwerving en goededoelenmarketing: in 3 stappen meer betrokken donateurs. Frankwatching.com
 • Hoe kun je als kleine culturele instelling online verbinden? Marketingfacts.nl
 • Hanna van Mourik Broekman is theaterregisseur, en werkt onder de naam Tg Nomen aan projecten die zich kenmerken door een samenwerking met het publiek, van de researchperiode tot en met de theatervoorstelling. Wat is haar visie op marketing en communicatie? Cultuurmarketing
 • Veel inzendingen voor de Gouden Struis: de prijs voor de beste culturele marketingcampagne van het afgelopen seizoen. De vakjury mag zich dit jaar over 33 inzendingen buigen. Dit is een mooie stijging van het aantal deelnemers ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook zien we veel organisaties die voor de eerste keer meedingen naar de prijs. Op 25 juni wordt de Gouden Struis uitgereikt tijdens de Cultuurmarketing Awards. Cultuurmarketing
 • Dutch Cowboys ziet 5 consumententrends voor 2015. Dutch Cowboys

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de ‘Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis’ uitgeschreven. Ontwerpers en architecten worden opgeroepen om voor mensen met een lichte zorgvraag nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting met zorgaanbod. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 16 juni 2015. Het fonds zal maximaal vijf aanvragen selecteren. Per voorstel wordt maximaal € 10.000 beschikbaar gesteld. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 5 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de werkbijeenkomst Next Level. Tijdens een aantal parallelsessies wordt verkend hoe opgaven op het gebied van stedenbouw naar een volgend niveau kunnen worden getild. Terugkerende thema’s hierin zijn: big & small data, winkelgebieden, nieuwe organisatievormen, innovatief opdrachtgeverschap, circulaire economie en het veranderende zorglandschap. Ontwerpers gaan in gesprek met elkaar en relevante stakeholders. Stimuleringsfonds Creative Industrie
 • Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opende de presentatie to be all ways to be, van herman de vries en curatoren Colin Huizing & Cees de Boer in het Nederlands Paviljoen geopend. de vries vertegenwoordigt Nederland op la Biennale di Venezia. Mondriaanfonds
 • Tijdens de 56ste Bi‘nnale van Veneti‘, presenteren op uiteenlopende locaties kunstenaars uit Nederland hun werk in Veneti‘. Dit laat zien hoe goed de kwaliteit van kunst uit Nederland is Žn de sterke internationale positie die kunstenaars en curatoren uit Nederland hebben. Naast deelname aan verschillende landenpresentaties is ook in de internationale hoofdtentoonstelling, samengesteld door Okwui Enwezor, werk van kunstenaars uit Nederland opgenomen. Het Mondriaanfonds heeft aan diverse presentaties bijgedragen. Mondriaanfonds
 • Filmmakers worden uitgenodigd om voor 1 juni a.s. een plan in te dienen voor de ontwikkeling van een Teledoc. In dit project werken publieke omroepen en NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die zowel cinematografisch prikkelend, als op basis van story-telling verhalend is n toegankelijk voor een breed televisiepubliek – en potentieel bioscooppubliek. Filmfonds
 • Voor de Telefilms van 2017 kwamen 69 voorstellen binnen. Hieruit zijn nu twaalf filmplannen geselecteerd, die van CoBO elk 20.500 euro krijgen voor verdere uitwerking van het scenario. In de tweede fase worden zes titels gekozen voor de ontwikkeling van het definitieve scenario. Hollandse Film
 • De resultaten zijn bekend van de eerste ronde van 2015 van de regeling Projectsubsidies voor publicaties van het Nederlands Letterenfonds. In de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, zijn in totaal 45 aanvragen van 41 auteurs ontvangen. EŽn aanvraag werd v——r de behandeling door de adviescommissie door de auteur ingetrokken; 43 aanvragen van 39 auteurs konden worden gehonoreerd, 1 aanvraag werd afgewezen. In totaal werd in deze subsidieronde € 877.000 besteed. Letterenfonds
 • Iona Daniel (25) en Rineke Roosenboom (26) zijn de winnaars van de CultuurStekkie Groeiprijs ter waarde van 7500 euro. Het jonge performance- en schrijversduo ontvangt de prijs ter ondersteuning van hun muziektheaterplan Win won won, waarmee het een plaats veroverde bij De Nieuwkomers, het gerenommeerde talentontwikkelingsprogramma van muziektheatergezelschap Orkater. Fonds Podiumkunsten , Theaterkrant
 • In de tweede ronde van de regeling Cultuureducatie in het VMBO ondersteunen het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds 16 culturele instellingen die in samenwerking met vmbo-scholen een tweejarig cultuureducatief traject voor leerlingen ontwikkelen. Dankzij de unieke publiek-private samenwerking van beide fondsen wordt in de periode 2013-2017 3 miljoen ge•nvesteerd in cultuureducatie voor een onderwijstype dat door 55% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gevolgd. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Zilveren Anjers 2015 toe aan Hib Anninga uit Zwolle, Herman Lubberding uit Twello en Millicent Smeets-Muskus uit Curaao. Cultuurfonds.nl
 • Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo wi het fonds de Nederlandse samenleving verrijken. Professionele partijen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning vanaf 10.000 euro. Ook biedt Fonds 21 telkens wisselende programmaregelingen, gericht op actuele thema’s, om op een pro actieve manier een impuls te geven aan de sector. Het jaarverslag over 2014 is online. Fonds 21
 • Op 22 mei a.s. is het 25 jaar geleden dat VSBfonds werd opgericht. We organiseren dit jaar diverse activiteiten om bij dit jubileum stil te staan. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een idee‘nwedstrijd georganiseerd voor verenigingen en stichtingen. Het moet gaan om activiteiten op sociaal en cultureel gebied. Aanmelden is mogelijk vanaf medio augustus 2015. De prijswinnaars zullen in november bekend worden gemaakt. VSB Fonds
 • Naar aanleiding van de Creative Europe Programme Committee Meeting in Brussel van 26 april jongstleden, heeft het Uitvoerend Agentschap van de Europese Commissie (de EACEA) de richtlijnen van het subprogramma MEDIA en Cultuur voor 2016 bijgewerkt, gebaseerd op de ervaringen van het afgelopen jaar. Mediadesknederland.eu
 • Op 21 mei gaat de nieuwe film van Mike van Diem De surprise i

  muziek

  • De selectie voor de Popronde 2015 is bekend. 137 acts gaan vanaf september langs 40 steden. 3voor12.vpro.nl
  • Muzieklab Brabant gaat zich in volle breedte versterken. Het heeft daartoe samenwerking gezocht met andere culturele instellingen in Noord-Brabant. Interview met Eric van der Westen o.m. over de verhuizing naar Eindhoven en over de samenwerking in New Arrivals, een programma dat erop is gericht Brabantse muziektalenten te ontwikkelen. Brabant Cultureel
  • De vierde editie van Challenger vindt in ‘s-Hertogenbosch plaats en biedt zombierock, eclectica, drones, free jazz en zelfs een vleugje literatuur van de hand van Dead Elvis And His One Man Grave, Senga Etna, Innerwoud, Otto Kokke & Colin Webster en Joubert Pignon. Zwarte Vleugels.com
  • De line-up van festival Mundial in Tilburg is compleet. Brabants Dagblad
  • Fluisterzacht, de serie die in het seizoen 2014-2015 door Theaters Tilburg en Incubate is opgezet, krijgt na de zomer een vervolg. Tilburg.com
  • Voor de 23e keer vindt het Zydeco-festival plaats. Drie dagen lang, van 8 t/m 10 mei, wordt in een tent in Raamsdonksveer gefeest in Amerikaanse sferen. BN – De Stem
  • Stichting Cultuur 013 presenteert op 15 mei de nieuwe cd “Alle 015 Goed”. Op de cd staan 15 muzikale talenten uit Tilburg en omgeving. Ballades, pittige indie-rock, maar ook reggae en chansons zijn te horen. De cd is de derde in een serie en een vervolg op “Alle 013 Goed” en “Alle 014 Goed”. Brabants Dagblad
  • Volgens vier Britse wetenschappers, onder leiding van computerwetenschapper Matthias Mauch, verbonden aan de Londense Queen Mary-universiteit, waren Beatles en Stones niet revolutionair. Analyse van tientallen criteria zoals ‘dominante sus7-akkoorden’, ‘energieke zang’ of ‘oh-oh-uitroepen’ toont aan dat de Stones en The Beatles weliswaar flink bijdroegen aan de trend, maar
  • geenszins trendsettend waren. De vernieuwende invloed van hiphop gaat veel verder, stelden de onderzoekers vast. Trouw , NRC

  theater

  • In Amsterdam is een aantal jaren geleden het initiatief Theater Na de Dam ontstaan, waarbinnen artiesten en theatermakers zich inzetten om deze dag van extra betekenis te voorzien. In opdracht van Theater Na de Dam maakte de jonge schrijver Rik van den Bos een nieuw toneelstuk over de Tweede Wereldoorlog: In Vrede. In Tilburg werd het uitgevoerd door Het Zuidelijk Toneel in Theater De NWE Vorst. Tilburg.com
  • Actrice Henny Orri (1925) krijgt de Blijvend Applaus Prijs 2015, een oeuvreprijs voor een podiumkunstenaar die het actieve theaterleven (deels) heeft be‘indigd. Simone Kleinsma wint de Johan Kaart Prijs. De prijs, bestemd voor een acteur of actrice in een blijspel, klucht of musical, wordt uitgereikt op 29 mei in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Anniek Pheifer won de Mary Dresselhuys Prijs 2015. Pheifer kreeg een speciale penning en een cheque van 12.500 euro van de VandenEnde Foundation, te besteden aan verdere persoonlijke ontwikkeling in alle vormen van toneelspelen. Theaterkrant.nl , Theaterkrant.nl , Theaterkrant.nl
  • Dit jaar viert Danstheater AYA haar 25 jarig jubileum. In dit kader heeft Wies Bloemen voor de dansvoorstelling Jubel drie jongere choreografen gevraagd om een interpretatie te maken van ŽŽn van de werken uit het rijke oeuvre van 25 jaar AYA. Er verschijnt een jubileumboek met een beschrijving van de 50 producties van Wies Bloemen en in een aparte uitgave een onderzoek naar de methode van Wies Bloemen. Danswetenschapper Marieke van Delft beschrijft in 4 essays de uniciteit van de methodiek die Wies Bloemen hanteert bij het maken van haar voorstellingen. Dans magazine
  • Tussen 17 en 24 juni staat Breda weer in het teken van het Stiltefestival. Meer dan tien dansgezelschappen uit de hele wereld geven bij elkaar tientallen dansvoorstellingen, onder meer op het Kasteelplein. Nieuw zijn de voorstellingen in de Grote Kerk. Het Stiltefestival is ook aan het crowdfunden voor deze derde editie. Breda Vandaag , VoordeKunst.nl
  • Ballet meets hiphop in Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast. De Junior Company van Het Nationale Ballet en urban dansgezelschap ISH brengen een voorstelling gebaseerd op het spannende verhaal uit de Chronicles of Narnia van Ierse schrijver C. S. Lewis. Dans magazine
  • Op 23 en 24 April vonden de laatste dansvoorstellingen van het reizend dansfestival Moving Futures in Theater Kikker in Utrecht plaats. Moving Futures startte op 23 april met een presentatie van de resultaten uit het unieke samenwerkingsproject Experiment B+ waarin wetenschap en dans werden samengebracht. Dans magazine
  • Een circusopleiding aan de plaatselijke hogeschool voor de kunsten, de bloeiende jeugdtheaterschool Circus Rotjeknor en een schouwburg die circus ziet als een vanzelfsprekend deel van het jaarprogramma maken van Rotterdam een logische locatie voor het Circusstad Festival, waar veel internationaal circus te zien is. Theaterkrant.nl

  kunst in de openbare ruimte

  • Van 22 mei tot en met 7 juni vindt het project BUILDING SITE / BUILDING SIGHT plaats. Een project waarbij KOP mensen met andere ogen wil laten kijken naar de vele ontwikkelingsgebieden in Breda. KOP heeft vijf kunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd met hun werk te reageren op een specifieke plek in de stad. Op vrijdag- en zondagavonden neemt KOP bezoekers mee op een “anders dan anders” bustour langs de locaties waar de bijzondere resultaten te zien zijn. KOP
  • Het stationsplein van Boxtel is verrijkt met bankje en kunstwerk van Ron van de Ven. Brabants Dagblad
  • Grote verontwaardiging in Meeuwen: een beeld ter nagedachtenis aan verzetsheld Bastiaan Ockers is in de nacht van 5 op 6 mei gestolen. De gemeente Aalburg betreurt de diefstal en gaat binnenkort met de kunstcommissie in overleg. Brabants Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Studio Jeroen Wand en Studio Mieke Meijer, beide uit Eindhoven, bundelden voor hun presentatie in Ventura Lambrate, Milan Design Week 2015, de krachten. Ze werken weliswaar volgens andere methodes, de ontwerpers delen wel de interesse in materiaal, constructie en techniek. Hoewel de ontwerpen dan ook sterk kunnen verschillen (in uitstraling), door ze samen te presenteren bleken de werken – zoals Mieke Meijer en Jeroen Wand ook hadden bedoeld – elkaar te verklaren en te versterken. Architectenweb.nl
  • Ontwerpers Maarten Baas en Bertjan Pot werken samen aan een serie lampen en spiegels. Dezeen.com
  • Kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en Rose de Beer spreken donderdag 21 mei op de inspiratiedag Who Cares? #3 waar de relatie tussen kunst en geestelijke gezondheid centraal staat. Aanleiding voor bkkc om dit kunstenaarsduo uit te lichten. Een interview met Sjaak Langenberg over het maatschappelijk project PUUR op het Rijtven en over zijn visie op kunst, cultuur en de maatschappij. bkkc
  • Op vrijdag 8 mei opent de installatie ‘Picknick in het bos/Het woud der verwachting’ van Monique Broekman. De tentoonstellingsruimte van de Willem II Fabriek transformeert tot woud waarin verschillende picknicks en workshops plaatsvinden waarin publiek kan participeren. Ter gelegenheid van de opening is er een spectaculaire performance door schermers van Schermclub ‘s-Hertogenbosch en fluitist Evelien Clement. Bossche omroep
  • Vormgever Olav Slingerland houdt zich vooral bezig met keramiek. Daarin heeft hij een eigen, duidelijk herkenbare stijl ontwikkeld. Tien jaar geleden verruilde hij zijn atelier in de binnenstad van Eindhoven voor een zeer ruim atelier in het landelijke Lith aan de Maas. Brabant Cultureel
  • Interview met fotograaf Mari‘lle van Uitert. Voor haar laatste project bezocht van Uitert verschillende vrouwenopvangen in Afghanistan. Ze verbleef twee weken in geheime opvanghuizen voor kindbruiden en misbruikte vrouwen, waar deze vrouwen zich verschuilen totdat ze op een of andere manier een echtscheiding eruit weten te slepen. Vice.com/nl
  • De 16-jarige Rein van Duivenboden uit Waalre krijgt een rol in de nieuwe speelfilm ‘Pestkop’ van de Eindhovense regisseur Sjoerd de Bont. De zanger van de Brabantse boyband MainStreet maakt zijn debuut in een lange speelfilm. Omroep Brabant
  • In het Filmhuis van de Udense Pul gaat op 13 mei de film DOGS in premire. Het is de tweede rolprent van TBS Productions van de 20-jarige regisseur Sean van Berlo uit Uden en de 21-jarige producent Teun van den Elzen uit Zeeland. Vorig jaar juni kwam hun debuutfilm The Lettuce Hunters uit. Brabants Dagblad
  • Anne, een meisje van elf is een combinatie van een leesboek en een leerboek. Het eerste kinderboek over Anne Frank van de Bossche auteur Denise de Costa wordt gepresenteerd in kinderboekenwinkel Nooitgenoeg. Brabants Dagblad
  • De Bossche pianist en componist Bart van Dongen nodigde dit voorjaar twee andere collega’s uit voor een driedelige concertreeks in het Artuarium op het voormalige Groot Ziekengasthuisterrein in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
  • De jonge Tilburgse theatermakers van collectief Bouwjaar ’84 en Beeldjutters zijn van 7 mei tot en met 17 mei op het nieuwe Bossche festival SHINE te zien. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • De foto- en filmexpositie In Focus is te zien in de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. De expositie toont het werk van 16 derdejaars studenten aan de fotografie- en de filmmakersopleiding van het Koning Willem I College. Brabants Dagblad
  • De in Utrecht gevestigde Herman Brood Academie laat studenten in een, volgens hen, dynamische en inspirerende leeromgeving hun droom waarmaken en een rol binnen de muziekindustrie vervullen. Met Herman Brood Academie ON TOUR krijgen de artiesten van de academie de kans om hun muzikale talenten aan publiek te laten zien en horen. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de hele tour. 3voor12.vpro.nl
  • Tien studenten van de Tilburgse Rockacademie presenteren op donderdag 21 mei hun muzikale Tilburgse verhalen in De Kennismakerij, waar ze op verzoek van literaire organisatie Tilt en de Kennismakerij naar op zoek zijn gegaan. Brabants Dagblad
  • De bacheloropleidingen Theater en Theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn positief beoordeeld en geaccrediteerd. Daarbij is de onderwijsleeromgeving van beide opleidingen ‘excellent’ bevonden. Hiermee is dit een “voorbeeld voor andere theateropleidingen, zowel nationaal als internationaal,” zegt de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Scienceguide.nl
  • Speciaal voor het kunstfestival Shine in ‘s-Hertogenbosch hebben 5 studenten van de Avans Hogeschool een moderne vorm van de aloude biecht ontwikkeld; een app die leidt tot een interactieve ervaring. Inspiratie werd geput uit het schilderij de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch. Brabants Dagblad

  kunstbeoefening

  • De 22e editie van de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) in Rijen gaat door. Ondanks het gegeven dat de subsidie minder wordt minder en de vergrijzing van deelnemers. BN – De Stem
  • Het Tilburgs Vocaal Ensemble, ’s Hertogenbosch Vocaal Ensemble en Eindhovens Kamerkoor geven samen concerten in Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven rondom het thema ‘Vrijheid’. Brabants Dagblad
  • Drumband St. Jozef uit Someren-Heide wint de eerste prijs met Cum Laude tijens Europees Muziekfestival in het Belgische Neerpelt. Eindhovens Dagblad
  • Amateurtheatergroep Witlof speelt eind mei de voorstelling ‘7 STEPS’ in ‘s-Hertogenbosch.
  • De theatergroep en choreograaf Pia Meuthen lieten zich voor deze nieuwe gezamenlijke voorstelling inspireren door beeldend kunstenaar Miranda July. Witlof onderzoekt in het stuk de maakbaarheid van het bestaan en zoomt in op de wens om te veranderen, om gelukkig en succesvol te zijn. Brabants Dagblad
  • De Feeks is als theatergroep 15 jaar actief in ‘s-Hertogenbosch. Hun nieuwe voorstelling ‘CafŽ Lehmitz’ is een beeldende en muzikale voorstelling over mensen aan de onderkant van het bestaan. De voorstelling is gebaseerd op foto’s van Anders Petersen. De regie is in handen van Lucas Kastelijn. Brabants Dagblad
  • Op 23 mei vindt in de Leest in Waalwijk de tweede editie plaats van het Waalwijks Theater Festival plaats. Het festival is een initiatief van jongerentoneel OOG (Ons Onderling Genoegen) uit Waalwijk. Vijf toneelverenigingen uit de regio brengen die avond een eenakter die maximaal een halfuur mag duren. Brabants Dagblad
  • Een team van de Veldhovense dansschool Cardo Dance Department is afgelopen weekend Europees Kampioen Hip Hop geworden. Acht jeugdige dansers van Boogie Down Dance Centre in Bergen op Zoom vielen ook in de prijzen. Eindhovens Dagblad , BN – De Stem

  cultuureducatie en – participatie

  • Het LKCA stelde onderzoeksvragen voor de Nationale Wetenschapsagenda, onder meer over leereffecten van kunsteducatie, beoordelingsinstrumenten, de waarde van cultuurparticipatie en meetinstrumenten voor lokaal cultuurbeleid. LKCA
  • Welk museumeducatie-programma wint dit jaar de Museumeducatie Prijs van € 50.000? Minister Bussemaker stelt € 50.000,– beschikbaar voor het beste voorbeeld van museumeducatie voor kinderen. Met deze prijs, die iedere twee jaar wordt uitgereikt, worden goede voorbeelden van samenwerking tussen musea en scholen in de schijnwerpers gezet. Museumvereniging
  • De Boekmanstichting en Lang Leve Kunst organiseren op 20 mei 2015 een Peer-to-Peer Meeting over onderzoek naar de toegevoegde waarde van kunst, met als centrale vraag: ontzorgt kunst? Boekman
  • In de documentaire ‘Als ik straks weg ga’, een film van zestig minuten gemaakt door Stichting Icarus, leren jongeren via toneellessen met hun emoties omgaan, leren ze nadenken over hun toekomst en spelen ze hun droom na. De Volkskrant
  • Het project de Bibliotheek op school (dBos) heeft een positief effect op de leesvaardigheid van de leerlingen, zowel meisjes als jongens. Daarnaast zijn meisjes op dBos-scholen ook meer gemotiveerd om te lezen en lezen ze ook daadwerkelijk meer dan meisjes op scholen zonder dBos.
  • Dit zijn enkele conclusies van Adriana Bus en Thijs Nielen van de Universiteit van Leiden. Opmerkelijk : bij jongens heeft dBos wel effect op leesvaardigheid, maar niet op hun leesmotivatie en bekendheid met boeken. Ze oefenen meer op school en gaan daardoor in leesvaardigheid vooruit, maar hun leesgedrag in de vrije tijd verandert niet. Ook werd hun bekendheid met boeken niet groter. Bibliotheekblad
  • Pati‘nten die lijden aan de ziekte van Parkinson hebben baat bij dans. The Guardian

  bibliotheken

  • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft belanghebbenden en de politiek ge•nformeerd over het traject dat de VOB is gestart met betrekking tot het uitlenen van e-books. De VOB vindt de leenrechtregeling van toepassing moet zijn op e-books om uitlenen aan de leden van de openbare bibliotheek makkelijker te maken. De Bibliotheken

  erfgoed

  • Jos de Mul, hoogleraar filosofie van mens en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vraagt zich af welke landschappen het waard zijn om behouden te worden, en wat een natuurgebied tot cultureel erfgoed maakt. Trouw
  • Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van mei 2015 heeft als thema: erfgoed en ruimte. CultureelErfgoed.nl
  • De waarde van erfgoed bij gebiedsontwikkeling was een van de programma onderdelen van de Dag van de Projectontwikkeling 2015, die op 23 april in ‘s-Hertogenbosch plaatsvond. Gebiedsontwikkeling.nu
  • Sinds de start van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed in juni 2014 is er binnen de diverse werkgroepen hard gewerkt aan de uitwerking van thema’s, die, zo wordt breed ervaren, van belang zijn om de groeiende problematiek rondom leegkomend religieus erfgoed beter het hoofd te bieden. Nu is het van belang de volgende stap te zetten: aan het publiek presenteren of verder ontwikkelen van de diverse activiteiten. Toekomst Religieus Erfgoed
  • De Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van kunst en ambacht. Bezoekers van dit evenement op 12 en 13 september kunnen kennismaken met allerlei vormen van kunsten en ambachten. Er is veel aandacht voor de architectuur zelf, de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn en de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere kunstvormen. Open Monumentendag
  • De Amerikaanse Goudstikker-erfgename Marei von Saher verkoopt 28 van de 202 schilderijen die negen jaar geleden door de Nederlandse staat aan haar zijn overgedragen. De werken worden op 3 juni bij Christie’s in New York geveild. NRC
  • Bij Bijzondere Collecties van de UVA in Amsterdam is “GOED FOUT. Grafische vormgeving in Nederland 1940-1945″‘ te zien De expositie toont de grafische vormgeving van zowel de Duitse bezetter en de NSB, als van het verzet. Vooral de posters van de bezetter, met een oproep om toe te treden tot de SS of van de ellende die geallieerde bommenwerpers veroorzaakten, zijn treffend in hun eenvoud en helderheid. Kennislink
  • De jaarlijkse Erfgoedontmoeting is het moment voor het Brabantse erfgoedveld om elkaar te inspireren en te ontmoeten en om samen de balans op te maken. De Erfgoedontmoeting 2015 vindt plaats op donderdag 11 juni staat in het teken van “Erf-food”: voedsel, eetcultuur en identiteit. Erfgoed Brabant
  • De Nationale Molendag dit weekeinde staat in teken van het molenproduct. Erfgoedstem
  • De historische molen Hertogin van Brabant aan de Parallelweg in Drunen heeft zijn wieken en kap teruggekregen. Vorig jaar werd besloten de voormalige korenmolen te restaureren. Eind 2015 moet de molen weer draai- en maalvaardig zijn. Omroep Brabant
  • Met het plaatsen van de haan op de torenspits heeft gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema, zoals ze zei, de puntjes op de i gezet van de restauratie van de kerktoren in Uitwijk. Het betekent de definitieve afronding van de restauratie van de monumentale toren door de stichting Ontwikkeling gemeente Woudrichem. Brabants Dagblad
  • Het monumentale BŠtz-orgel in de Grote Kerk aan de Kerkstraat in ‘s-Hertogenbosch moet voor dertigduizend euro worden gerestaureerd. Om dat geld bij elkaar te brengen hebben de organisten van de kerk een actie bedacht: vanaf 5 euro kunnen mensen een orgelpijp sponsoren. Omroep Brabant
  • Delftsblauw tegeltableau laat het Roosendaal van 100 jaar geleden zien. Het tableau zal na volgend jaar voor alle Roosendalers te bezichtigen zijn, want het krijgt na de renovatie een vaste plek in museum Het Tongerlohuys. BN – De Stem
  • Dankzij een initiatief van Rien Stuijts uit Zundert is de kans groot dat het ambacht ‘stoelenmatten’ wordt opgenomen in de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Er gaat een aanvraag naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in Utrecht (VIE). BN – De Stem
  • Gilde Sint Jan Baptist uit Oerle moet definitief breken met een eeuwenoude traditie. De Raad van State bepaalde dat het niet langer mag schieten met dubbelloops hagelgeweren. Ze zouden te onveilig zijn. Eindhovens Dagblad

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Het Nationaal Congres Citymarketing staat in het teken van ‘heritage marketing’. Niet zelden zijn erfgoedmonumenten dŽ iconen van steden en dorpen en vormen ze uitgangspunt voor ‘marketing by storytelling’. Pretwerk.nl
  • Bijna 80% van de bevolking (12 jaar en ouder) heeft interesse in erfgoed en geschiedenis. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Sociaal Cultureel Planbureau. In de recreatieve sfeer profiteren vooral monumenten en musea van deze belangstelling. GrŽ Beekers van ZKA leisure, constateert dat er nog meer verbanden te maken zijn tussen leisure en cultuurhistorie. Pretwerk.nl
  • Het vakblad FunWorld van de IAAPA heeft deze maand een special gemaakt over de toekomst van de attractiesector; attractieparken, waterparken, musea, family entertainment centers en dierentuinen. Er is specifiek aandacht voor diverse bedrijfsonderdelen zoals o.a. food & beverage, attracties, technologie, thematisering en entertainment. Pretwerk.nl
  • Een initiatief van het Vrijetijdsplatform Drimmelen moet de Biesbosch aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven. “We willen ondernemers die vergaderlocaties zoeken koppelen aan ondernemers uit de recreatieve sector”, zegt initiatiefnemer Mireille Huberts. BN – De Stem
  • De bezoekcijfers van de Tilburgse Kermis lopen de laatste jaren wat terug. De gemeente Tilburg heeft daarom Bart de Boer, voormalig directeur van de Efteling, gevraagd om te helpen bij het opstellen van een strategische visie 2016 en verder. Pretwerk.nl

Geen reacties

Geef een reactie