trends & ontwikkelingen 9 mei 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • De CTO’s van een reeks grote, innovatieve bedrijven roepen Jet Bussemaker op kennis en innovatie veel meer in ‘een gemeenschappelijke inspirerende agenda’ te verbinden. Dat moet Žcht multidisciplinair, Europees, met ‘Science in Transition’ en voorbij de topsectoren. Scienceguide.nl
 • De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders moeten forse stappen zetten om de groei van het leegstaand vastgoed te keren en eigenaren aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, volgens Cees-Jan Pen, programmamanager van Platform 31. Vastgoedmarkt
 • Een delegatie van de Raad voor Cultuur bezoekt de provincie Noord-Brabant. Cultuur.nl
 • Nieuw College van B & W in Arnhem: ArtA Arnhem, het combinatiegebouw voor Filmhuis Focus en Museum Arnhem, komt er niet. Filmkrant

cultureel ondernemerschap

 • Waarom cultureel ondernemerschap een mythe is, volgens de Canadese componist Aaron Gervais. Aaron Gervais
 • Vanaf 1 januari 2015 kun je je als afgestudeerde niet langer architect noemen. De titelbescherming voor architecten wordt aangescherpt met een verplichte beroepservaringsperiode (BEP). De Architect
 • Mijntje Vervoort blogt over de kansen voor startende architectenbureaus. BNA
 • Hoe werkt zo’n beroepspraktijk: Joost van Dijk is architect, heeft zijn eigen ontwerpbureau Studio Joost van Dijk en maakt deel uit van Stichting KOOL, een interdisciplinair collectief van ondernemende ontwerpers. ArchiNed.nl
 • Verslag van een kennisnetwerkbijeenkomst van BNA, die in het teken stond van positionering. BNA
 • Binnen de beroepsvereniging BFN is een conflict ontstaan tussen het bestuur en een groot aantal leden. Het gaat om de vraag of de BFN wel of niet moet opgaan in de nieuwe vereniging Dutch Photographers (DuPho). PhotoQ.nl
 • Uit onderzoek in Amerika naar het succes van films in 25 Amerikaanse staten blijkt dat de filmindustrie de inkomstenvoorspellingen kan verbeteren door twee dingen te doen: denken over films op dezelfde manier als de bioscoopganger en politieke gegevens gebruiken om beter de verschillen tussen de lokale markten te begrijpen. Scienceguide.nl
 • Binnen tien jaar is het afgelopen met de windows zoals we die nu kennen. Hollywoodfilms zijn dan nog slechts zo’n zeventien dagen, oftewel drie weekenden, exclusief in de bioscoop te zien. Daarna komen ze wereldwijd beschikbaar via alle kanalen en op alle apparaten. Holland Film Nieuws
 • Uitgeverij De Bezige Bij heeft met negen boekhandels een eigen distributiesysteem opgezet, waarbij de winkels een hogere inkoopkorting krijgen en De Bezige Bij een prominente plaats in de winkel. De uitgeverij omzeilt zo het CB. NRCNRC.nlTzum.infoinct.nl
 • In Groot-Brittanni‘ hebben onafhankelijke boekwinkels een nieuw wapen in handen gekregen tegen de macht van Amazon: de website My Independent Bookshop. NRC
 • Dichter Lucas Hirsch heeft op Facebook een hevige discussie ontketend over het verdienmodel voor auteurs. Hirsch vindt dat 10% royalty’s per verkocht boek voor de auteur maar een ‘scheve’ regeling is. Schrijven online
 • Boekenvoordeel krijgt voor een onbekend bedrag de websites en de winkelformule van Free Record Shop in handen. Emerce.nl
 • Presentaties uit een succesvol symposium over aanbod en afname in de podiumkunsten, van 15 april j.l. in Almere beschikbaar. VSCD.nl
 • Teruggang in theaterbezoek vanwege de crisis. Theaterkrant

financiering

 • Gemeenten zijn cruciaal voor ons culturele leven. Bijna tweederde van alle overheidssubsidies aan cultuur komt van de gemeenten. Het gemiddelde bedrag per inwoner ligt op dit moment op 98 euro, aldus Cor Wijn. Auteur van De Culturele Stad. BMC.nl
 • Lid van de Vlaamse liberale denktank Liberales wil uitgaven voor recreatie, cultuur en religie afschaffen. Pascal Gielen vindt zijn pleidooi voor afschaffing van de cultuursubsidies onverstandig. De Tijd.beDe Tijd.be
 • Op 30 juni organiseert het Mondriaan Fonds een bijeenkomst waar de eerste resultaten worden getoond van de nieuwe stimuleringsregeling Samenwerking Musea. Mondriaanfonds
 • Er zijn geen regels voor honorering van kunstenaars door musea. Iedereen doet wat hem goeddunkt. digitale NRC, inlog vereist
 • Fotofonds FBHW: nieuw fonds voor rentevrije leningen aan fotografen en videokunstenaars bij Materiaalfonds. PhotoQ.nl
 • Het Filmfonds geeft nadere informatie over de voorlopige planning voor de invoering van de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive), die tijdens het Filmfestival van Cannes wordt gelanceerd. Filmfonds
 • In de jaarlijkse samenwerking Telescoop hebben NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds de speelfilms De Held en Falko Letters van Vuur geselecteerd. Filmfonds
 • Dutch Culture publiceert zijn eerst jaarverslag. DutchCulture.nl
 • Dankzij de kredietverlening van Triodos Bank konden in 2013 16,3 miljoen bezoekers(2012: 5,7 miljoen) in Europa genieten van podiumkunsten, van kunst en cultuur in theaters en van musea. Uit hun jaarverslag over 2013. Triodos.nl
 • De Zaak Nu zet zich in voor een cultureel klimaat waarin presentatie-instellingen een sterkere positie verkrijgen en kunst kunnen tonen die kan schuren en jeuken. Op 12 juni organiseert De Zaak Nu de fundraising-avond Meer Jeuk! WinWinVeiling voor presentatie-instellingen. De Zaak Nu
 • Museum Meermanno start wederom met een crowdfundingactie. Informatieprofessional
 • In Nederland bestaat nog geen portretprijs, maar als het aan Stichting De Nederlandse Portretprijs ligt, komt daar verandering in. Daarvoor is de stichting gaan crowdfunden. Kunstbeeld
 • Kunstbalie begeleidt Theaterfestival Breda en het Zuid Nederlands Concert Koor met crowdfunding op Voordekunst. Kunstbalie
 • Via de crowdfundingsite ‘Voordekunst.nl’ zoekt Olivier Nijs nu 2000 euro om een cd uit te brengen met het geluid van een stel mooie regenbuien. Omroep Brabant

cultuurnieuws; nederland

architectuur en vormgeving

 • ‘Ontwerpers moeten achter de coulissen kunnen kijken’. De Rijksadviseurs gaan voor het Atelier Making Projects in gesprek over het verschuivend opdrachtgeverschap en de rol van de ontwerper. Sleutelwoorden volgens Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs zijn daarbij multidisciplinair en ontwerpend onderzoek. College van Rijksadviseurs
 • Nu de opdrachtenstroom van grote iconische gebouwen hapert, verschuift de aandacht van de vakgemeenschap naar de praktijk van kleinschalige, vaak tijdelijke projecten, die de afgelopen jaren overal opdoken. Wat eerst een niche was, heeft door de crisis ruimte gekregen en is mainstream geworden. Verslag van de bijeenkomst ‘Bottom-up is not enough’ in Het Nieuwe Instituut. ArchiNed.nl
 • Het Nieuwe Instituut stelt op 1 juni de Post Box for the Open Society open. De internationale gemeenschap van architecten en ontwerpers worden uitgenodigd om idee‘n en ontwerpen voor de open samenleving in te zenden en te bespreken. Het Nieuwe Instituut
 • Van aangeharkte stadsparkjes gaan we naar robuuste ruige natuurgebieden; een stadsgroen dat beter past bij de nieuwste trends. Ruimtevolk
 • ‘Niet alles is oplosbaar met creativiteit en design, heel veel niet. Ik wil pleiten voor een conferentie What Design Can Not Do om weer enige balans aan te brengen in de gewekte verwachtingen’. Alles is design geworden, volgens Lucas Verweij, gasthoogleraar design, Kunsthochschule Weissensee, Berlijn. De Groene Amsterdammer
 • De tentoonstelling Self Unself van de Design Academy Eindhoven gaat naar de New York’s Collective Design Fair. Design.nl
 • Design.nl, het online platform voor Nederlandse vormgeving, krijgt per 1 mei een voorlopige archiefstatus. Het Nieuwe Instituut beraadt zich op een nieuwe invulling van het platform, die aansluit bij de opdracht van de organisatie en bij de ontwikkelingen in de digitale informatievoorziening. Het Nieuwe Instituut

beeldende kunst

 • Blikwisseling organiseert multidisciplinaire (onderwijs-)ontmoetingen tussen de werelden van kunst, wetenschap en techniek. De achterliggende gedachte is dat echte innovatie altijd plaats vindt op het snijvlak van disciplines. Verslag van een masterclass, eind april, begin mei. Scienceguide.nl
 • De tentoonstelling Kunst Is Therapie is een drievoudige belediging. Voor musea, voor de kunstwerken en bovenal voor de bezoeker, die als een infantiel slachtoffer wordt aangesproken en niet wordt gestimuleerd te kijken of te denken, aldus Volkskrant-recensent Wieteke van Zeil. De Volkskrant
 • World Press Photo verdiept zich de komende maanden verder in de manier waarop de fotojournalistiek wereldwijd omgaat met het digitaal veranderen van foto’s. Het onderzoek staat onder leiding van mediadeskundige David Campbell. PhotoQ.nl

letteren

 • VUmc start met een jaarlijkse po‘zieprijs rond het thema ziekte en gezondheid. Literatuur en Geneeskunde
 • De tijd dat literaire fictie een belangrijke rol vervulde in onze cultuur is, volgens de Britse auteur Will Self, voorbij. In het digitale tijdperk krimpt niet alleen de fysieke boekenmarkt, ook het hele idee van ‘moeilijke’ romans wordt uitgedaagd. The GuardianSchrijven online

muziek

 • Popronde 2014 had met 1100 aanmeldingen meer inschrijvingen dan ooit en selecteerde daaruit 120 acts die dit najaar door Nederland zullen touren langs 31 steden. 3voor12.vpro.nl

cultuureducatie en -participatie

 • Op 3 april 2014 hielden de Boekmanstichting en KNAW een discussiemiddag over het thema talentontwikkeling en hoe dat is ingebed in het basis- en voortgezet onderwijs. Wordt artistiek talent wel voldoende herkend? Een verslag. Boekman.nl

erfgoed

 • De rechter heeft onlangs bevestigd dat gemeenten in het bestemmingsplan een sloopverbod kunnen opnemen om cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden. Erfgoedstem
 • De Dienst Landelijk Gebied heeft op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht hoe de zorg voor cultureel erfgoed een groter onderdeel kan zijn binnen de bedrijfsvoering van de agrarische sector. Cultureel erfgoed
 • Het Rijksmuseum geeft te weinig achtergrondinformatie bij museumobjecten en leert bezoekers zo maar weinig over de vaderlandse geschiedenis, volgens Yuri Visser, eindredacteur van Historiek. Gijs van der Ham, senior conservator Geschiedenis, Rijksmuseum, reageert. Historiek
 • Op 14 juni 2014 organiseren het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Wikimedia Nederland een zogenoemde edit-a-thon waar gewerkt wordt aan Wikipedia-artikelen over Nederlandse muziek uit de periode 1900-1940. Informatieprofessional

bibliotheken

 • Stichting BNL heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van het interbibliothecair leenverkeer (IBL) bij openbare bibliotheken. Het kan beter. Informatieprofessional
 • Belgische bibliotheken starten ook met uitlenen e-boeken. inct.nl

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Het PON heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de culturele infrastructuur in Noord-Brabant. Hetpon.nl
 • Waar zit de energie in het Noord-Brabants erfgoed? Met een digitale vragenlijst is gevraagd naar de interesse in erfgoed en of men zich in de afgelopen 12 maanden actief heeft ingezet voor erfgoed. Hetpon.nl

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • De (financi‘le) start voor filmtheater/restaurant Plaza Futura in het Natlab op Strijp S Eindhoven is een lastige geweest. Daardoor werd 2013 afgesloten met een tekort van 75.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • De broers Jos en Vincent Reijers van het Eindhovense computerhandelshuis Copaco hebben de Witte Dame in Eindhoven gekocht. Eindhovens Dagblad
 • Festival Jazz-Artimond in Helmond gaat door. De gemeente Helmond heeft het plan goedgekeurd en een subsidie verstrekt. Eindhovens Dagblad
 • Vlisco moet zichtbaarder worden in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Er kleven te veel risico’s aan de komst van Zomerkamp Festival naar het Wilheminapark, volgens een aantal Tilburgse gemeenteraadsleden. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • Openbare Bibliotheek, Podium Boxtel en SintLucas in Boxtel onderzoeken de mogelijkheden van vergaande samenwerking. Dat zou mogelijk soelaas bieden voor de huisvesting van de Boxtelse harmonie‘n. Brabants Dagblad
 • De stichting de Voorste Venne in Drunen zit nog altijd zonder bestuur. Brabants Dagblad
 • Deze maand besluit het College van B & W van Reusel-De Mierden of de negen Bedauxpanden in Reusel definitief aangewezen worden als gemeentelijk monument. Brabants Dagblad
 • Door de keuze van de gemeenten Reusel en Oirschot voor ‘rugzakjes’ wordt Pulz volgens directeur verder in problemen gebracht. Faillissement dreigt. Eindhovens Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

architectuur en vormgeving

 • De vierde editie van het Graphic Design Festival in Breda heeft ruim 100.000 bezoekers aangetrokkenBreda Vandaag

beeldende kunst

 • Brabants Dagblad houdt een enqute over de meerwaarde van het Museumkwartier in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

film en av

 • Er komt geen 5e editie van het festival voor kunstdocumentaires en -films, Bosch Art Film. Het is eind vorig jaar wegbezuinigd, blijkt nu. De samenstellers bezinnen zich op een doorstart als nomadisch festival onder de naam Best Art Films. FilmkrantBosch500.nl
 • Brabantse Docu-Film dag in het AV-Huis in Breda. Vereniging ToonBeeld reikt het Senior Talent Award uit, de genomineerden zijn DrŽ Didderi‘ns, Bob Entrop en Frank van Osch Breda VandaagBreda Vandaag
 • Huis voor Beeldcultuur daagt dinsdag 24 juni tijdens de Hackathon ‘Hack the Park!’ vijf internationale teams uit om in 72 uur een ‘augmented reality’ te maken in het ChassŽpark, Breda. Breda Vandaag
 • PathŽ Helmond opende zijn zesde bioscoopzaal en de vernieuwde foyer. Het gaat om de oude filmzaal van het naastgelegen Filmhuis, dat onlangs verhuisde naar de Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • De karavaan van het Bredase About Freedom Film & Festival wil ter viering van 70 jaar bevrijding in 2015 de route van de bevrijders gaan volgen. Omroep Brabant

letteren

 • Op zaterdag 24 mei a.s. vindt in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch het ‘Geen Daden maar Woordenfestival’ plaats. GDMW.nl

muziek

 • Optredens van Eindhovens muziektalent op het Bevrijdingsfestival. Eindhovens Dagblad
 • Uit de tientallen inzendingen voor de BN DeStem Cultuurprijs heeft een vakjury achttien singersongwriters geselecteerd voor drie voorrondes. BN – De Stem
 • Zes bands strijden voor drie plekken op festival Breda Barst. 3voor12.vpro.nl
 • Reggae Sundance viert dit jaar een jubileumeditie. Het reggaefestival vindt voor de 15e keer plaats en om die reden staat er een bijzondere show op het programma: The Royal Symphony of Reggae. Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Tijdens de verbouwing van Theater de Bussel in Oosterhout worden er verschillende voorstellingen gehouden op diverse locaties in de stad. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

beeldende kunst

 • Van 11 tot en met 14 maart 2014 werkten fotografe Wiesje Peels en grafisch ontwerper Steffen Maas aan een nieuw fotoboek. Bezoekers konden in een WorkLAB meekijken en meepraten over het boek in wording. Brabant Cultureel

film

 • Bossche filmmaker Jan Thijssen legt bijzondere verhalen van pelgrims naar Lourdes vast in documentaire. Brabants Dagblad

letteren

 • Pien Storm van Leeuwen is behalve promotor van de dichtkunst en beeldend kunstenaar ook zelf dichter. Haar vierde bundel akkers en zeevlam verscheen recent. Brabant Cultureel

muziek

 • Eindhovense band Lookapony is ambitieus. In de winter 2014-2015 moet het debuutalbum er komen, en de band wil op Noorderslag spelen. 3voor12.vpro.nl
 • Tilburgse band A Name for the Moon wint plek op festival Horizontoer op de Wadden. Tilburg.com
 • De jonge rapper Ares tekende een contract bij TopNotch, heeft al aan de lopende band boekingen, en nu verschijnt na een paar succesvolle internettracks zijn eerste EP voor zijn nieuwe label. 3voor12.vpro.nl

theater

 • Bredase Hanna van Mourik Broekman gaat deze zomer met een grote groep vrijwilligers een groot podium bouwen in Breda in het kader van haar theaterproject ‘Staat van Geluk’, over werk en wat werken voor mensen betekent. Omroep Brabant

kunst in de openbare ruimte

 • De binnentuin van ziekenhuis Bernhoven in Uden telt sinds donderdag twee eenhoorns. Zij maken deel uit van het kunstproject van Bernhoven. Bernhoven
 • De grote vijver op Science Park Eindhoven gaat voor ŽŽn euro naar Prodrive. Ook het kunstwerk Son-O-House gaat mee. Eindhovens Dagblad

kunstonderwijs

 • Studenten van het conservatorium in Tilburg zijn al vanaf september bezig om Die Zauberflšte in te studeren. Omroep Brabant

cultuureducatie en -participatie

 • Twee Brabantse winnaars bij Kunstbende 2014. BN – De StemKunstbende
 • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch biedt elke zondagmiddag aan kinderen de mogelijkheid om in een aparte ruimte te knutselen, waarbij telkens een ander thema als uitgangspunt wordt gekozen, terwijl de ouders het museum bezoeken. Brabants Dagblad
 • Kamermuziekhappening Koffie bij het Piano bij het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch biedt een jonge pianist en een jonge presentator de kans hun talenten op een podium te etaleren. Brabants Dagblad
 • Theatercollectief EELT maakt nu Monsters en Demonen, een bijzonder tweeluik over angsten. De voorstelling wordt gespeeld onder het enorme potvisskelet van het Natuurmuseum in Tilburg tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK) tussen 17 en 24 mei. Tilburg.com
 • Factorium Podiumkunsten ontving het certificaat ‘Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst’ (CK). Tilburg.com

erfgoed

 • Wat moet er gebeuren met de Bredase Koepelgevangenis? Een Facebook pagina met suggesties. De gemeente Breda praat met de Rijksgebouwendienst.  Omroep BrabantBreda Vandaag

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Het aantal bezoeken van buitenlandse toeristen aan Nederlandse steden is vorig jaar met honderdduizend toegenomen, van 2,3 miljoen naar 2,4 miljoen. Nu.nl
 • De Brabantse vrijetijdseconomie nader geanalyseerd. In opdracht van de provincie Noord-Brabant. Brabant.nl
 • De gemeente Eersel is gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2014. Omroep Brabant

(Foto: Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. G. Lanting, [CC-BY-SA-3.0], via ” target=”_blank”>Wikipedia)

Geen reacties

Geef een reactie