Trends & ontwikkelingen 9 oktober 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de vragen over haar Kamerbrief inzake moties uitgangspunten cultuurbeleid. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Krol (50PLUS) over de verwerving van twee huwelijksportretten van Rembrandt. Rijksoverheid.nl
 • De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aankoop van twee doeken van Rembrandt, samen met Frankrijk. Aanvankelijk zouden ook Nederlandse private partijen meebetalen aan de doeken, maar die zien ervan af nu het eigendom met Frankrijk wordt gedeeld. ”Ik heb de fondsen en particulieren niet aan een touwtje. Ik kan ze ook niet met juridische middelen dwingen mee te betalen”, zei minister Bussemaker (OCW). Volgens haar kan ze hooguit een beleefd verzoek doen aan de fondsen en particulieren. NU.nl
 • Minister Jeroen Dijsselbloem wil dat het Rijksmuseum een bijdrage levert aan de komst van de twee Rembrandt-portretten, maar volgens museumdirecteur Wim Pijbes zijn de toezeggingen die hij had geregeld vervallen. Een landelijke tour met de twee Rembrandts die Nederland en Frankrijk samen willen kopen “behoort nog steeds tot de mogelijkheden”. Dat meldde minister Bussemaker (OCW) afgelopen vrijdag voor het begin van de ministerraad. Het Parool , Trouw
 • De Nederlandse overheid en het Rijksmuseum hebben nodeloos haastig gehandeld bij de aanschaf van Rothschilds Rembrandts. Ook zou het geplande voortdurende transport tussen Amsterdam en Parijs ‘destructief’ zijn voor de werken. Dit betoogt kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six. De Volkskrant
 • ‘In een geslaagd Europa zou het gezamenlijk ãredden” van twee zulke doeken voor een algemeen publiek niets minder dan een triomf zijn geweest – gezamenlijke trots in plaats van nationale trots, geweldig dat twee landen in staat blijken peperdure kunstwerken te delen. Het Europese project is zo bedoeld; niet het opgeven van trots, maar het delen van trots. Anders dan de Franse minister van cultuur heb ik wel zowat alle boeken van Modiano gelezen – zo werkt dat met goede kunst, die is zelf nooit nationalistisch.’ Bas Heijne blikt terug op de aankoop van de twee Rembrandts. NRC
 • In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) plaatste de Raad voor Cultuur een aantal kritische kanttekeningen bij de subsidieaanvragen van Scapino en EYE. De minister van OCW kondigde daarom destijds aan de raad medio 2015 advies te vragen over de voortgang bij deze instellingen. De raad concludeert nu in zijn advies dat Scapino zich de afgelopen jaren zowel in artistiek als financieel-organisatorisch opzicht heeft verbeterd. De raad vindt dat EYE meer aandacht moet geven aan een museale identiteit in de filmsector en daarbij beter gebruik moet maken van zijn bijzondere collectie. De raad mist nog een visie of strategisch plan, waarin doelstellingen, activiteiten en middelen bij elkaar gebracht worden. Raad voor Cultuur
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de subsidieregeling instandhouding rijksmonumenten (Brim). Rijksoverheid.nl
 • In een open brief aan regering, Tweede Kamer, gemeenteraden, colleges en Economic Boards doen publieke en commerci‘le omroepen, mediabedrijven en lokale politici een oproep om mee te investeren in de zogeheten Media Valley. Spreekbuis
 • De hervorming van de publieke omroep dreigt ten koste te gaan van onafhankelijke tv-producenten. Dat staat haaks op de mediaplannen van staatssecretaris Dekker die de Tweede Kamer morgen behandelt. Dekker wil het bestel juist opengooien voor externe producenten en het zo ãtoekomstgerichter” maken. NRC digitale inlog
 • De regionale omroep wil een betrouwbare journalistieke basisfunctie zijn met een grote regionale betrokkenheid en een spilfunctie in de lokale en regionale journalistiek. Wat betreft het verzorgingsgebied Metropoolregio Amsterdam adviseren de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad daarom een andere invulling van de regionale omroep dan in het voorstel van ROOS, Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf (april 2015), wordt voorgesteld. De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad adviseren AT5 als de veertiende regionale omroep op te nemen in het bestel. Raad voor Cultuur
 • De regionale omroep vervult een sleutelfunctie in de regionale informatie-, nieuws- en cultuurvoorziening. Het IPO spreekt in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker (OCW) haar zorgen uit over het wetsvoorstel Mediawet waarin het volgens de provincies ontbreekt aan regionale binding van de omroepen. IPO
 • In de discussie over het muziekbeleid van de NPO-radiozenders hebben enkele leden van de Tweede Kamer hun vraagtekens gezet bij de partnering van NPO-zenders met live evenementen. De VVD vraagt zich af of de publieke omroep de wet niet overtreedt door zich als mediapartner aan grootschalige evenementen en concerten te koppelen, inclusief hun logo goed zichtbaar op de concertkaarten en/of op de evenementenlocatie. Kamerlid Rutte kaart dit aan omdat in de wet staat dat een met belastinggeld gefinancierde omroep zich niet dienstbaar mag maken aan het winst maken door andere bedrijven. Entertainment Business
 • Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de komende twee jaar 84 miljoen euro in het versterken van de kennisbasis van de Creatieve Industrie. Daartoe is op 5 oktober een Innovatie contract gesloten. Daarin staan de afspraken die in het kader van het Nederlandse Topsectoren beleid voor de topsector Creatieve Industrie zijn gemaakt. De Creatieve Industrie heeft de ambitie Nederland in 2020 tot de meest creatieve economie van Europa te maken. Clicknl.nl , NWO
 • DŽ zzp’er bestaat niet en zpp’ers voorzien in de behoefte aan flexibiliteit van bedrijven. Zzp’ers zijn daarnaast ‘flink goedkoper’ dan werknemers en bieden werkgevers de mogelijkheid de kosten en risico’s verbonden aan het arbeidscontract te mijden. De grens tussen zzp-schap en werknemerschap is diffuus, terwijl de fiscale en arbeidsrechtelijke verschillen groot zijn en dat werkt schijnconstructies in de hand. Dus is er de noodzaak tot meer toezicht en handhaving. Dat blijkt uit rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek zelfstandigen Zonder Personeel’ (IBO-ZZP). Het kabinet schuift een oplossing om meer zekerheid te scheppen voor zelfstandigen voor zich uit, zegt FNV – Kiem. Dat bleek afgelopen vrijdag, na de reactie van het Kabinet op het rapport. Flexmarkt , FNV Kiem
 • Het gedoe over de zzp’ers in het hoger onderwijs gaat onverminderd door. De hogescholen en met name het kunstonderwijs worden nu echt nerveus, want met de huidige onhelderheid bij SZW en Financi‘n lopen zij gevaar per 1-1-2016 hun excellente docenten uit de kunstpraktijk te moeten schrappen. ScienceGuide
 • De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 december 2014 verzocht om een kabinetsreactie op het Sociaal en Cultureel Rapport 2014, Verschil in Nederland (SCR2014). Minister Asscher (SZW) komt met een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op het Sociaal en Cultureel Rapport 2014, Verschil in Nederland (SCR2014) en op het SCP-WRR rapport ‘Gescheiden werelden? Rijksoverheid.nl
 • HET SymfonieOrkest heeft geen sluitende begroting voor 2016. Zonder extra geld van de provincie Overijssel kan het de kerntaak niet langer uitvoeren en kan het evenmin alle eerder gemaakte afspraken nakomen. Dat is de kern van de brief die CDA gedeputeerde Hester Maij stuurde naar Provinciale Staten, voorafgaand aan de vergadering van 7 oktober. Cultureel Persbureau
 • Het college van B&W van Amsterdam heeft ingestemd met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 van wethouder Kasja Ollongren. Zeventien culturele instellingen ‘van internationale topkwaliteit’, waaronder het Concert_gebouw, het Stedelijk Museum, documentaire festival IDFA en het Holland Festival, ontvangen in de periode 2017-2020 van de gemeente 62,2 miljoen euro per jaar. Voor alle andere kunstinstellingen in de stad tezamen is nog 23,9 miljoen euro subsidie over. In haar nota wordt gerept van een ‘meerpolige stad’, een poging een gevarieerder cultuuraanbod te stimuleren en de enorme druk van bezoekers op het stadscentrum, stadsdeel Zuid, het Westerpark en het Oosterpark te verminderen. Daarbij wordt een belangrijke plek ingeruimd door het aanwijzen van Cultuurhuizen, die een divers publiek moeten aanspreken. De stadsdelen krijgen in dit plan allemaal een eigen profiel. Amsterdam.nl , Het Parool , Theaterkrant
 • Op 31 december 2015 sluit M-Lab, Laboratorium voor Muziektheater aan het IJ, in Amsterdam-Noord, definitief haar deuren. M-Lab was jarenlang dŽ plek waar nieuwe of onbekende muziektheaterproducties te zien waren en een broedplaats voor jong talent. Het ontbreekt M-Lab aan financi‘le middelen. De steun van de gemeente Amsterdam hield op per 1 januari 2015; eerder was de structurele overheidssubsidie al gestopt. Het Parool
 • Utrecht is de zoveelste gemeente waar het lokale centrum voor de kunsten in financi‘le problemen komt. Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) heeft op korte termijn namelijk 550.000 euro nodig om het huidige aanbod voort te zetten. De vraag is nu of de gemeente bereid is bij te springen. lkca
 • Het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg dreigt ook 2015 af te sluiten met een tekort. Het lopende jaar komt het podium uit op een tekort van drie ton. Er wordt een grondig onderzoek ingesteld om te kijken waar het mis blijft gaan. Entertainment Business
 • Transatlantic Trade and Investment Partnership, het handelsverdrag in de maak tussen Europa en de VS, vormt een grote bedreiging voor de Europese cultuur en de vrijheid van kunstenaars, volgens FNV Kiem. Samen met Greenpeace en Milieudefensie organiseren ze een betoging tegen het TTIP-verdrag op zaterdag 10 oktober in Amsterdam. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel heeft 110.000 handtekeningen in ontvangst genomen tegen het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de Verenigde Staten en Europa. Volgens de minister is het grootste bezwaar al “dood en begraven”. FNV Kiem , NRC

noord-brabant

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het concept-uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020 vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten, die er op 16 oktober beeldvormend en in november besluitvormend over zullen vergaderen. Cultuur in Uitvoering : concept-uitvoeringsprogramma cultuur 2016 – 2020 is nu gepubliceerd en voor iedereen in te zien. bkkc
 • De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) moet nog 103 miljoen euro terugverdienen die de provincie Noord-Brabant investeerde in de sanering van stallen en glastuinbouw. Brabant.nl
 • Welke impact heeft de voortschrijdende digitalisering op de Brabantse samenleving? BrabantKennis onderzoekt het de komende maanden. Directeur Joks Janssen blikt alvast vooruit: “We staan aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie.” Brabant Kennis
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft zijn jaarlijkse Brabant Bokalen toegekend. De bokalen worden op 16 november uitgereikt aan Wim Dani‘ls, uit Eindhoven, voor zijn activiteiten op het gebied van de taal, Wies van Leeuwen, uit ‘s-Hertogenbosch, pleitbezorger van het erfgoed, en Willem de Weert uit Bergen op Zoom, beschermer van de Brabantse Wal. Prins Bernhard Cultuurfonds , Brabants Dagblad , Omroep Brabant , BN – De Stem

grote brabantse gemeenten

 • De kans is klein dat het Bredase poppodium Mezz in 2016 verbouwd wordt. Het bestuur van Mezz dringt aan op een snelle renovatie maar de gemeente heeft de verbouwing, die waarschijnlijk 1 ‡ 2 miljoen euro zou kosten, niet in de begroting voor volgend jaar opgenomen. BN – De Stem
 • Het Eindhovense Muziekgebouw krijgt een lening van twee ton van de gemeente. Alle fracties in de gemeenteraad zijn ervan overtuigd dat de gemeente dit geld niet meer terug zal zien. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Glow wil binnen vijf jaar uitgroeien tot een van de beste drie lichtfestivals ter wereld. Dat staat in het plan Glow at the top zoals dat onlangs is ingediend bij Brabant C. Bij die instelling heeft het bestuur van Glow een verzoek om subsidie ingediend om de ambitieuze plannen te realiseren. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • Het Eindhovense Centrum voor de Kunsten ziet zijn subsidie halveren: van bijna 4 miljoen euro volgend jaar, naar 2 miljoen euro in 2017. Tenminste, dat gebeurt als het cultuurbeleidsplan van de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven door de politiek wordt goedgekeurd. Volgens CKE-directeur Ruud Janssen betekent dit: “Dat de educatie uit de kunst wordt gehaald.” Het eerste cultuurbeleidsplan van de Stichting Cultuur is afgelopen dinsdag in B en W besproken. De gemeenteraad bespreekt de Concept Cultuurbrief in november. Eindhovens Dagblad
 • Monique Vogelzang, Geert Overdam en Ben Arends vormen met ingang van 15 oktober de nieuwe Raad van Toezicht van de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven. Het Eindhovense college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de benoeming, in principe voor de duur van 4 jaar. Vogelzang wordt voorzitter. Gemeente Eindhoven
 • Eindhoven presenteert zichzelf graag als smart city; of liever nog, als smart society. Dat die ambitie niet alleen binnen de grenzen van de stad blijft hoorbaar is, blijkt wel uit de vele uitnodigingen die de stad krijgt om dat verhaal nog eens te vertellen. Maar dat wonder van Eindhoven, waar bestaat dat nu eigenlijk uit? Een gesprek met Gaby Sadowski, als strateeg bij de gemeente nauw betrokken bij de keuzes die de stad de laatste jaren maakte. e52.nl
 • De Eindhovense architecten Arie van Rangelrooij en Paul Diederen hadden het Karregat liever helemaal onder handen genomen. Het bijzondere gebouw in Tongelre dat in een open ruimte een supermarkt, wijkcentrum, sporthal en basisschool combineerde. Maar ze zijn optimistisch, en zien een taak voor de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • ‘Door scherpe keuzes kunnen we blijven investeren.’ De presentatie van 10 miljoen aan bezuinigingen door het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch. Volgens burgemeester Rombouts komt de stad hier sterker uit. Trefwoorden zijn: meer marktwerking en meer zakelijkheid. De totale begroting van de gemeente is 730 miljoen euro. Opvallende uitschieter bij de ‘herverdeling van geld’ is de Verkadefabriek. Deze culturele instelling moet de komende jaren tonnen subsidiegeld inleveren. Volgend jaar een ton en dat loopt in 2019 op naar drie en een halve ton.Volgens wethouder Huib van Olden van cultuur zijn die bezuinigingen niet leuk, maar goed te doen. De wethouder wil dat de Verkadefabriek meer ‘cultureel ondernemerschap toont’, met andere woorden, dat er commerci‘ler gewerkt wordt. Omroep Brabant , Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • De bibliotheek ‘s-Hertogenbosch en de Muzerije zouden niet alleen moeten fuseren, maar ook in ŽŽn gebouw moeten kruipen. Het college van B en W is er voorstander van dat de stadsbibliotheek aan de Hinthamerstraat intrekt bij buurman Muzerije. Brabants Dagblad
 • Muziekcentrum de Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch wil verregaande samenwerking met Poppodium W2. “Goed voor de stad Žn voor de muziek”, laat initiatiefnemer Henri Broeren, directeur van De Toonzaal, weten. Broeren: “Laat de gemeente het komende half jaar gebruiken voor onderzoek en daarna plannen maken.” W2 ziet de samenwerking wel zitten. Ook Stichting Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch is benaderd, maar zij is veel terughoudender. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg heeft de polygonale loods in De Spoorzone voor 2 ton verkocht aan het horeca-initiatief EVE. Brabants Dagblad
 • Voor de herbestemming van de voormalige IJzergieterij aan de Piushaven heeft de gemeente Tilburg 50.000 euro over. Brabants Dagblad
 • Er komen 14 kleine woningen in de westvleugel van de voormalige Lancierskazerne aan de Sint Josephstraat in Tilburg. Vastgoedbelegger Ramon van Gennip koopt dat deel van de gemeente. B. en W stemmen in met zijn plan om het rijksmonument te verbouwen. Van Gennip mikt op tweeverdieners die wat meer huur willen betalen om ‘hip te wonen’. “Het worden geheel gestoffeerde hoge, open woningen.” De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft negatief geadviseerd. Ze spreekt van ‘overprogrammering van dit sobere monument’. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Kunstenaar Rick Lelieveld krijgt dit jaar de Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren. De kunstenaar krijgt de prijs op zaterdag 7 november uitgereikt in Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De exploitatie van Den Herd in Bladel wordt ontvlochten in enerzijds het gemeenschapshuis en anderzijds het theaterprogramma. Tenminste, als het aan B en W van Bladel ligt. Het cultureel centrum aan het Emmaplein kampt al jaren met verliezen. Stichting Den Herd heeft nu een negatief eigen vermogen van ruim 116.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • ‘Palet van de Peel’. Onder die kop willen de VVV, centrummanagement en het Cultuuratelier in Deurne het dorp uitdragen. “Daarmee benadrukken we het creatieve, artistieke en culturele karakter van Deurne”, zegt VVV-directeur Conny Heldens. Eindhovens Dagblad
 • Ruim 73.000 euro subsidie krijgt Geldrop-Mierlo voor het onderhoud van 4 rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de subsidie toegekend. Eindhovens Dagblad
 • De sector in Gemert-Bakel die toeristenbelasting moet betalen, is bijna in kaart gebracht. Het college van B en W verwacht een opbrengst van 355.000 euro per jaar. Eindhovens Dagblad
 • Interim-directeur Laura Wijnbelt probeert de Muzelinck in Oss te redden van een ondergang. De tijdelijke baas van het Centrum voor de Kunsten werkt aan een gezondere organisatie. Die moet vanaf 2017 doen met 2 ton minder subsidie van de gemeente Oss (van ruim 1 miljoen naar ruim 8 ton). “Zonder de maatregelen is er geen toekomst voor de Muzelinck.” Brabants Dagblad
 • Ontmoetingscentrum De Huif in Sint-Michielsgestel krijgt een subsidie van 55.000 euro van de gemeente om de exploitatie van De Huif tot halverwege 2018 sluitend te krijgen. Er komt ook een onderzoek naar mogelijke verplaatsing van De Huif. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • Ondanks dat al enige tijd bekend is dat Theater de Speeldoos dit seizoen onder ‘Stars on Stage’ de activiteiten van het failliete MiK in Vught overneemt, is er nog altijd geen duidelijkheid over de subsidie. De gemeente Vught en De Speeldoos zijn daar nog over in gesprek. Brabants Dagblad
 • Er komt een nieuw subsidiebeleid aan in Valkenswaard. Maar voor dat dat wordt ingevoerd, moeten clubs, organisaties en instellingen uit de gemeente een nog niet gehaalde bezuiniging van zo’n 530.000 euro wegwerken. Eindhovens Dagblad
 • Het Woensdrechtse subsidiebeleid gaat op de schop. Het moet simpeler en sneller, vindt wethouder Lars van der Beek. Dat moet vooral gebeuren door de administratieve lasten terug te dringen. Van der Beek: “Door de regeldruk voor organisaties en de gemeente te verminderen kan er veel effici‘nter gewerkt worden.” Overigens is de bezuinigingsopdracht van 3,1 miljoen euro uit 2011 eindelijk afgerond, stelt wethouder Martin Groffen (Financi‘n) bij de presentatie van de begroting voor 2016. BN – De Stem , BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Nederland heeft in totaal meer dan 1.100 musea, die dit jaar naar verwachting samen ruim 38 miljoen zullen trekken. Het grootste deel van de musea (55%) verwacht over 2015 veel minder bezoekers – minder dan 10.000. Musea hebben het als onderdeel van de culturele sector op financieel vlak niet makkelijk – net zoals andere culturele instellingen. De inkomsten van de kunst- en cultuursector zijn de afgelopen jaren fors gedaald, van €4,8 miljard in 2011 naar €4,6 miljard dit jaar. Consultancy.nl
 • Binnenkort opent het Groninger Museum een nieuw multifunctioneel atelier. In het Family Lab en de Discovery Room krijgen bezoekers meer gelegenheid tot creativiteit en interactie. Met doorlopende workshops kunnen scholen, families en individuele bezoekers aan de slag. De Architect
 • Twaalf Amsterdamse galeriehouders, waaronder Paul Andriesse en Diana Stigter, eisen met een petitie de terugkeer van Lorenzo Benedetti als directeur van kunstcentrum De Appel. Volgens de groep ondermijnt diens gedwongen vertrek de bijzondere positie die De Appel inneemt in de internationale kunstwereld. Mocht dit bestuur Benedetti’s terugkeer in de weg staan, dan eisen de galeriehouders hun aftreden. De Appel heeft inmiddels Marc-Olivier Wahler aangetrokken als tijdelijk adviseur. Ook ruim zestig kunstenaars doen in een brief in NRC Handelsblad een oproep aan het bestuur van De Appel om het ontslag terug te draaien. In een open brief vragen de tutoren van De Appel Curatorial Programme aan het bestuur van de Appel af te treden, nu het elk vertrouwen van de kunstwereld verloren heeft. Zij schorten hun samenwerking op. De Volkskrant , Metropolis M , Metropolis M , Metropolis M , NRC , Metropolis M , Platform BK , Metropolis M
 • In opdracht van de Raad voor Cultuur schreef Prof. Dr. Bernt Hugenholtz (UvA) het rapport De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de publieke omroep. Het rapport bepleit o.m. fatsoenlijke honoraria. Netwerk Scenario
 • Tijdens de vakbijeenkomst Distributie en vertoning in een veranderende markt op het Nederlands Filmfestival stonden nieuwe distributiemethoden centraal. Aanleiding waren de testresultaten van Filmthuis, een on demand service voor filmtheaters, die door Herrie Film & TV werden gepresenteerd. Filmthuis is bedoeld voor de filmliefhebbers van tussen de dertig en veertig jaar die in een drukke levensfase zitten. Kortom: een groep die wel vaker naar het filmtheater wil, maar geen tijd heeft. Holland Film Nieuws
 • Nederland heeft er weer een distributeur bij: MOOOV. Het Belgisch-Nederlandse initiatief is na Full Colour en Periscope Film de derde nieuwkomer in amper twee maanden. De niche waarop gericht wordt: kleinere, artistieke films van niet-westerse oorsprong. MOOOV wil vier ˆ vijf titels per jaar in roulatie brengen. Filmkrant
 • Zaterdag 31 oktober opent de eerste Virtual Reality Pop-Up bioscoop van Amsterdam haar deuren. Nieuwsgierige bezoekers en ge•nteresseerden kunnen in Virtual Cinema Amsterdam met een bril de nieuwste films in een virtuele wereld ervaren. “‘Met dit initiatief willen we ook de consument kennis laten maken met de bioscoop 2.0. Het gave van VR is dat je echt midden in de film staat. Dat maakt de belevenis ook zoveel unieker dan een gewone bioscoop.” Pretwerk
 • Stichting BREIN heeft bij de rechter gevraagd om duidelijkheid over de vraag of het streamen van illegale content via mediaspelers onrechtmatig is. Aanleiding voor BREIN om deze vragen te stellen, zijn de voorgeprogrammeerde mediaspelers die worden verkocht door online winkel Filmspeler.nl. Deze mediaspelers maken het voor de gebruiker mogelijk om films en series te streamen uit illegale bron. BREIN
 • De verkoop van boeken is het afgelopen jaar toegenomen. Na jarenlang enkel afnames, is de omzet van de totale boekenmarkt dit jaar gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), zo meldt NOS. De verkoop van e-books vlakt af, volgens het CPNB. NOS
 • 25 procent van de Duitsers leest e-books. Het gebruik is slechts licht gestegen ten opzichte van 2014. E-booklezers maken 33 procent van de totale boeken lezende Duitse bevolking uit. Dit is een van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder 2325 personen van 14 jaar en ouder. Infodocket
 • Neemt de vraag naar e-books af? Literatuurplein
 • Het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft vorige week het rapport over het verslagjaar 2014 uitgebracht. Uit het rapport blijkt onder meer dat de incasso van de diverse collectieve beheersorganisaties (CBO’s) is gestegen, ondanks de diverse bedreigingen op de markt. Entertainment Business
 • De Internationale Federatie voor Muzikanten/Musici (FIM) en de Internationale Federatie voor acteurs (FIA) zijn een petitie gestart voor een eerlijke vergoeding voor uitvoerenden bij online muziekgebruik. De naburigerechtenorganisatie Sena brengt deze petitie onder de aandacht bij de achterban. NORMA, de Nederlandse collectieve beheersorganisatie voor acteurs en musici, heeft zich geschaard achter de actie. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Nederland is het focusland voor de 2016-editie van het Reeperbahn Festival. Hiervoor is de samenwerking gezocht met het al jaren op het evenement actief zijnde Dutch Impact. Het Reeperbahn Festival is een van de belangrijke showcase- en netwerkevenementen in Europa. De Nederlandse vertegenwoordiging op het evenement is altijd prominent geweest, de laatste jaren vooral onder de vlag Dutch Impact, een samenwerking tussen Buma Cultuur en Dutch Performing Arts. Entertainment Business
 • Van 14 tot en met 18 oktober vindt het Amsterdam Dance Event (ADE), ’s werelds grootste evenement en conferentie voor elektronische dance muziek, plaats. ADE heeft in samenwerking met Spotify een nieuwe ge•ntegreerde functionaliteit gelanceerd. Hierdoor krijgt de bezoeker in combinatie met zijn Spotify account de beste ervaring van het omvangrijke ADE aanbod. De diverse functies zijn via desktop, mobiel of via de nieuwe ADE app te gebruiken. BUMA Cultuur
 • Directeur Richard Zijlma van het Amsterdam Dance Event blikt vooruit en kijkt terug. Over de EDM-bubbel, festivals vs clubs en de tragedie die de vorige editie een zwarte rand gaf : 3 mensen overleden tijdens het event. 3voor12.vpro.nl
 • In januari 2016 focust Eurosonic Noorderslag op de regio Central Eastern Europe (CEE). Vandaag maken Eurosonic Noorderslag en de CEETEP partners bekend dat Alina Orlova (LH), Bokka (PL), Jonathan (HR), June (MK), Ludovik Material (SK), Momend (LV) en Middlemist Red (HU) de eerste bevestigde acts uit de CEE-regio zijn die zullen optreden tijdens de 30e editie van het Europese muziekplatform. Eurosonic Noorderslag vindt van 13 t/m 16 januari 2016 in Groningen plaats. BUMA Cultuur
 • Dit weekend gaat poppodium 013 in Tilburg weer open. Een heropend 013 biedt ruimte aan duizend bezoekers extra. Daarmee is 013 in ŽŽn klap weer het grootste poppodium van Nederland. Volgens programmeur Ruud Lemmen heeft 013 meer mogelijkheden om grotere, dus duurdere, bands te boeken. Maar de risico’s bij een domper zijn daarmee ook groter. De grote poppodia in de Randstad zullen best wat gaan merken van de nieuwe 013. Er zal vaker een band kiezen voor 013. Maar volgens directeur Frijns biedt een groot 013 ook kansen. ‘Je kunt samen optrekken. Samen met Paradiso een grote band naar Nederland halen, die dan in Amsterdam Žn Tilburg kan spelen. Dat ligt meer voor de hand dan Amsterdam en Utrecht, dat ligt dan te dicht bij elkaar. Er liggen veel mogelijkheden, de markt is in beweging.’ Brabants Dagblad , De Volkskrant
 • Poppodium Gebouw-T uit Bergen op Zoom is samen met kunstacademie St. Joost uit Breda deelnemer aan de Urgenda Koplopersmarkt in Amsterdam. Poppodium Gebouw-T werkt samen met de kunstacademie in het project Gebouw-T SHFTtogreen. Het doel is om in Gebouw-T zoveel mogelijk te werken met biobased materialen en producten. Dat betekent dat de producten zijn gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen. Vijf studenten van de kunstacademie laten ontwerpen zien van biobased meubilair, waaronder een DJ booth, een plafondraster van melk en biobased lichtobjecten. Gebouw-T
 • De Muzikantendag is dŽ plek waar een muzikant meer te weten kunt komen over zowel de artistieke als de zakelijke aspecten van het muzikantschap. Met masterclasses en workshops van vooraanstaande artiesten en experts uit de muziekindustrie geeft de Muzikantendag extra bagage mee in de ontwikkeling van de muzikale ambities. Op zaterdag 24 oktober wordt de Muzikantendag georganiseerd in FLUOR, het nieuwe poppodium van Amersfoort. Zaterdag 7 november tourt de Muzikantendag naar de Mezz in Breda. BUMA Cultuur
 • De belastingdienst heeft afgelopen maandag beslag gelegd op spullen van circus Herman Renz. Dat laat een woordvoerder van het circus weten. Circus Herman Renz heeft een belastingschuld van 130.000 euro. Het bedrijf had van de fiscus tot 1 oktober de tijd gekregen om de schuld te betalen. Een reddingsactie door Peter – Jan Rens wordt afgewezen door directeur Steyvers. “Peter-Jan Rens zit zelf in financi‘le problemen”, zegt Steyvers. “Hij lijkt me niet gepast dat iemand het circus redt die zijn eigen zaakjes niet op orde heeft.” Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant

cultuurmarketing

 • E-mail is door de hoge conversie ŽŽn van de meest krachtige marketingcommunicatiemiddelen. Binnen e-mailmarketing kunnen verschillende soorten mailings worden ingezet. Maar welke soorten e-mails zijn waarvoor geschikt? In de aanloop naar de workshop e-mailmarketing op 3 november zet Cultuurmarketing alvast vijf verschillende vormen op een rij. Cultuurmarketing
 • De zevende editie van de Young Art Night (YAN) vond afgelopen vrijdag in het Van Abbe Museum plaats. Een bijzonder concept, waarbij je kunt dansen tussen werken van gevestigde en nieuwe kunstenaars. Waarom werkt dit concept in Eindhoven en wat betekent het voor de toekomst van het museum? De Young Art Night hangt samen met de ‘jonge vrienden’ van het Van Abbe, de Young Art Crowd. Daniel Neugebauer, hoofd marketing, over het concept. e52.nl
 • Tijdens de tweede editie van Buma Classical zal een keynote worden verzorgd door Gillian Moore, Director of Music van het Londense Southbank Centre. Tijdens de keynote zal Moore ingaan op waar het publiek voor klassieke muziek in de toekomst te vinden zal zijn. Entertainment Business
 • De samenwerking tussen theater Speelhuis en de Cacaofabriek in Helmond krijgt steeds meer vorm. Een van de resultaten is Triple Sunday, dat zondag voor het eerst wordt gehouden. Bezoekers krijgen achter elkaar drie programma’s voorgeschoteld. Cabaret, beeldende kunst en muziek. Eindhovens Dagblad

financiering

 • Al meer dan veertig jaar verstrekt het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving met succes rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers. Omdat het fonds niet alleen materiaal financiert, maar artistieke projecten en producties in brede zin, heeft het vanaf 6 oktober 2015 een nieuwe naam: Fonds Kwadraat. trendbeheer
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in de zomer van 2015 ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. Het fonds beoogt met deze oproep inzicht te krijgen in effectieve en duurzame projectvormen van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland die vanuit een culturele invalshoek bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Eveneens wil het Stimuleringsfonds de buitenlandse vraag naar de Nederlandse creatieve industrie in kaart brengen. De open oproep heeft in totaal 34 voorstellen opgeleverd. De ingediende voorstellen bestreken de verschillende werkterreinen van de creatieve industrie. Voorstellen waren ingediend door zowel organisaties, instellingen als makers. Bij de beoordeling van de inzendingen heeft het fonds zich door drie externe deskundigen laten adviseren, 9 voorstellen werden gehonoreerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Per 1 januari 2017 eindigt de subsidi‘ring van culturele mediaproducties door het Mediafonds. Het is in het belang van de sector om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te krijgen over de gevolgen hiervan en over de vraag wat er wijzigt ten opzichte van de huidige regelingen van het Mediafonds. Daartoe is het Mediafonds overleg gestart met in eerste instantie de NPO (als vertegenwoordiger van het nog op te richten NPO-fonds), het Nederlands Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Overleg met andere partners volgt in een later stadium. Mediafonds
 • De NPO introduceert vanaf januari 2017 het NPO Fonds waarin jaarlijks 16,6 miljoen euro beschikbaar is voor hoogwaardig drama, documentaires en voor talentontwikkeling. Dit komt bovenop de budgetten vanuit de normale programmering. Radio.nl
 • Tijdens het Nederlands Film Festival ondersteunde en organiseerde het Filmfonds diverse activiteiten en vielen vele mede door het Fonds ondersteunde producties in de prijzen. Filmfonds
 • Filmmakers worden uitgenodigd om uiterlijk 2 november a.s. een plan in te dienen voor de ontwikkeling van een Teledoc. In dit project werken publieke omroepen en NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijke Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en toegankelijk voor een breed televisiepubliek en/of bioscooppubliek. Filmfonds
 • De 29ste editie van het Cinekid festival opent op 15 oktober met de vertoning van Nu of Nooit!, een stimuleringsproject van het Mediafonds en Zapp voor cultureel divers jeugddrama voor de doelgroep 8-12 jaar. Het zijn toegankelijke, filmische verhalen van 25′ die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving. Op Cinekid gaat de derde editie van Nu of Nooit! in premire. Inmiddels is een vierde reeks in ontwikkeling die in het teken staat van animatie. Deze narratieve animatiefilms komen tot stand in een samenwerkingsproject van het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds, Zapp en de omroepen. Mediafonds
 • Op vrijdag 23 oktober vindt tijdens Cinekids’ Financing Lab: The Benefits of International Co-production, een workshop plaats over de regelingen Steun voor Ontwikkeling binnen het subprogramma MEDIA van Creative Europe. De focus ligt hierbij op jeugdfilm. Mediadesk Nederland
 • Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde twee nieuwe subsidie-oproepen. Mediadesk Nederland
 • Projectsubsidies voor publicaties worden door het Nederlands Letterenfonds toegekend als investering in de totstandkoming van literair Nederlands- en Friestalig werk. In de derde subsidieronde van 2015, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is € 823.000 subsidie verleend aan 44 auteurs voor 47 literaire projecten. De verleende bedragen vari‘ren in deze ronde van € 10.000 tot € 50.000 per project. Er werden vooral bijdragen verstrekt voor romans, dichtbundels en non-fictie. Letterenfonds
 • Wilt u als schrijver, dichter of literair vertaler gebruik maken van de mogelijkheid om in 2016 een maand lang te wonen en werken op een unieke literair-historische locatie? Tot en met 16 november 2015 kunt u een aanvraag indienen voor een verblijf in het A. Roland Holsthuis, Bergen, Noord-Holland. Letterenfonds
 • In de schrijversresidentie op het Amsterdamse Spui ontvangt het Letterenfonds al bijna tien jaar buitenlandse gastschrijvers. In 2016, het jaar waarin Nederland en Vlaanderen gezamenlijk gastland zijn op de Frankfurter Buchmesse, opent het appartement de deuren voor Duitstalig talent. In nauwe samenwerking met het Brusselse Passa Porta zal voor de Duitstalige writers-in-residence een literair programma worden gemaakt, met optredens in zowel Nederland als Vlaanderen. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten organiseert een informatiebijeenkomst over de meerjarige subsidieregeling periode 2017-2020. De bijeenkomst vindt plaats op 3 november 2015 in Utrecht.
 • Het fonds vertelt over de uitgangspunten van de meerjarige regeling 2017-2020 en de wijzigingen in de regeling ten opzichte van de meerjarige regeling van de huidige periode. Er is gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is bedoeld voor gezelschappen en festivals die op dit moment meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen en voor gezelschappen en festivals die daarvoor vanaf 2017 in aanmerking willen komen. Fonds Podiumkunsten
 • De aanvragen voor beeldbepalende projecten voor de subsidieregelingen Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen 1 keer per jaar ingediend worden en de sluitingsdatum hiervoor is 15 januari 2016. De aanvragen voor voorbeeld stellende projecten binnen deze regelingen kunnen 3 maal per jaar worden ingediend. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september 2016. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het derde kwartaal van 2015 totaal € 177.470 toegekend aan 50 Brabantse culturele projecten. Cultuurfonds , Brabants Dagblad
 • De winnaars van de publieksstemming voor de Van Lanschot Kunstprijs 2015 zijn bekend. De top-4 bestaat uit: De getekende huid van Annemarie Busschers, Time van Ien Dobbelaar, Kalf van Els van der Meulen, uit Udenhout, en Verhuisd naar twee kasten van Jenny Ymker, uit Tilburg. Uit deze kanshebbers kiest de jury de winnaar en op 22 november, tijdens PAN Amsterdam, maakt zij de winnaar bekend. Van Lanschot Kunstprijs , Brabants Dagblad
 • Provincie Noord-Brabant en het Mondriaanfonds ontkennen dat er ooit sprake geweest is van het intrekken van subsidie voor kunstenaar Ralph Posset. Hij is niet bekend bij ze als aanvrager. De Bossche kunstenaar beweert dat de provincie ‘per direct’ zijn toelage heeft ingetrokken omdat hij in de media ‘te loslippig’ is geweest over het kunstbeleid in Nederland. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Vanaf 11 oktober is MoMA PS1 gratis toegankelijk voor New Yorkers, dankzij een donatie van de Anna-Maria and Stephen Kellen Foundation. Hyperallergic

cultuurnieuws per discipline

alle disciplines

 • Hoe vitaal is de Nederlandse kunstkritiek? Deze vraag stond centraal tijdens het debat van de Boekmanstichting en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 19 september 2015. De kunstkritiek verliest zijn autoriteit, hield voorzitter Kitty Zijlmans de zaal voor. Het podium voor kunstkritiek verschuift steeds meer naar het internet en daarmee is de amateurcriticus teruggekeerd. Waar is de diepgang? Is er nog wel behoefte aan argumenterende, evaluerende en onafhankelijke kritiek? Biedt de toekomst van kunstkritiek meer dan ballen, sterren en likes? Boekman

architectuur en vormgeving

 • Het nieuwe Waterliniemuseum Fort bij Vechten opent dit weekeinde zijn deuren voor publiek. De Nieuwe Hollandse Waterlinie, een van de parels van de Nederlandse ingenieurskunst, krijgt zo eindelijk de waardering die het verdient. Het museumgebouw dat architect Anne Holtrop ontwierp, biedt meer dan ruimte voor exposities over de geschiedenis en werking van de Waterlinie. Het laat je op een zintuiglijke manier ervaren wat een geweldig fenomeen dit gebouw is. De Volkskrant
 • Design is geen sequentieel, voorspelbaar proces, zegt Lucas Verweij, want creativiteit kan niet worden gedupliceerd in een laboratorium. Dezeen
 • In samenwerking met de Akademie van Kunsten organiseert Het Nieuwe Instituut op zondag 1 november aanstaande de Benno Premsela Lezing 2015. In zijn lezing zal hoogleraar digital design Benjamin Bratton ingaan op de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van de stad. De lezing is alleen toegankelijk voor genodigden. KNAW
 • In de Waag Society op de Nieuwmarkt in Amsterdam vond op 1 oktober 2015 de Boekman Salon plaats, naar aanleiding van het verschijnen van Boekman #104: Kunst als recept. Er werd uitvoerig gediscussieerd over de vraag : Wat kan design betekenen voor gezondheid en de gezondheidszorg? ‘Is naast de kwaliteit van het leven ook de dood een thema voor ontwerpers?’, vroeg zelfs iemand in de zaal. Een verslag. Boekman
 • Roel Slabbers en Kristel ter Steege zijn de winnaars bni-prijs 2015. Architectenweb
 • De nominaties ARC15 Meubel Award zijn bekend. beeldende kunst

  film

  • De arthousefilm Gluckauf is de grote winnaar op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Gluckauf werd uitgeroepen tot beste film en won eveneens in de categorie‘n beste regie (Remy van Heugten), beste scenario (Gustaaf Peek) en beste camera (Mark van Aller). Ook Bloed, Zweet & Tranen kreeg veel prijzen. Verboden Vlucht van Hester Overmars ontving de Gouden Kalf voor beste korte documentaire. Deze film is geproduceerd door het Bredase productiehuis Zuidenwind Filmprodukties. De Volkskrant , Filmfonds
  • De Nederlandse producer Palmbomen won het Gouden Kalf voor zijn muziek in de film Prins, maar in zijn dankwoord liet hij duidelijk weten niet blij te zijn met het project. Kai Hugo zelf was overigens niet in Utrecht, hij liet een vriend en zijn zus de prijs ophalen, en hen ook zijn controversi‘le dankwoord uitspreken. 3voor12.vpro.nl
  • De film Welkom van het Utrechtse collectief Pretty Fly is de winnaar (beste film) geworden van het 48 Hour Film Project Utrecht, de editie van de competitie die plaatsvond tijdens het Nederlands Film Festival. Nederlands Film Festival
  • De jonge filmmakers Teuntje Schrijver en Bart Schrijver, ook wel het team ‘It Happened on a Tuesday’, vielen dit jaar bij het 48 Hour Project op het NFF goed in de prijzen. Met hun korte thrillerfilm ‘When the Shutter Cries’ wonnen ze prijzen voor Best Actor, Best Sound Design en Second Runner Up Adience. Cleeft.nl
  • Refugee Republic (De Volkskrant/Submarine Channel) heeft de eerste NFF Digital Storytelling Award 2015 gewonnen en bestaat uit een trofee en een geldprijs van € 2.000. Deze competitie maakt dit jaar voor het eerst deel uit van het Interactive & Games programma tijdens het festival. De andere twee genomineerden waren 4Jim (KRO-NCRV) en Waarom Srebrenica moest vallen (VPRO). Nederlands Film Festival
  • De 35ste editie van het Nederlands Film Festival stond in het teken van veelbelovende vernieuwing. Vooral van het festival zelf, volgens Filmkrant. Het nieuwe stemsysteem waarmee vrijdagavond de Gouden Klaveren zijn uitgereikt, staat nog in de kinderschoenen. 170 vakgenoten uit de filmwereld brachten afgelopen weken – in plaats van een jury – hun stem uit op onder meer de beste Nederlandse film, acteur en actrice. Acteurs en regisseurs zijn enigszins blij met het nieuwe systeem, maar ze benadrukken in gesprek met NU.nl dat het systeem nog een upgrade nodig heeft. Filmkrant , NU.nl
  • De documentaire Those Who Feel the Fire Burning is de Nederlandse inzending documentaire voor de Oscars. NU.nl
  • Het eigenzinnige volkscafŽ Bostella, net over de grens in Essen-Hoek en zijn uitbaatster spelen de hoofdrol in een nieuwe documentaire van de in Roosendaal geboren Paul van der Stap en zijn partner Elisa Veini. Met een fotoboek en een film wil het duo een inkijkje geven in de wereld van de steeds schaarser wordende echte volkscafŽs, de Bostella en haar gasten in het bijzonder. BN – De Stem
  • Virtual Reality, in combinatie met Augumented Reality, biedt nieuwe mogelijkheden om verhalen te vertellen. Projectleiders Geert-Jan Strengholt en Annelies Termeer presenteerden afgelopen zomer de plannen voor de eerste VR productie van de VPRO voor de cross-mediale productie De Volmaakte Mens. “Het succes van cinematografische VR zal deels bepaald worden door de beschikbaarheid van een goed platform waarop VR-video eenvoudig, in behoorlijke kwaliteit en met meerdere headsets te bekijken is, maar ook door de vraag of we in staat zullen zijn om goede verhalen met VR-film te vertellen. Dat laatste is waar we bij VPRO Digitaal en ons MediaLab in Eindhoven op het moment mee experimenteren.” Emerce

  letteren

  • De Wit-Russische schrijver Svetlana Aleksijevitsj (67) is de winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur, ‘voor haar meerstemmige werk, een monument voor lijden en moed in onze tijd’, aldus het jurycommentaar. De Volkskrant
  • ‘Religie, kunst en filosofie worden van oudsher aangemerkt als dragers van een beschaving. Gezien de zeer beperkte maatschappelijke relevantie die we nu nog aan kunst en cultuur toekennen, mogen we echter ook bij deze ‘beschavende krachten’ een groot vraagteken plaatsen. Onmiskenbaar daarentegen zijn de dominantie van wetenschap en technologie voor ons wereldbeeld en mensvisie. Maar heeft Nietzsche gelijk als hij in 1880 in een van de nagelaten fragmenten voor zijn boek Morgenrood schrijft: ‘Een tijdperk van barbarij begint, en de wetenschappen zullen hem dienen!’. Het Nexus-instituut houdt zaterdag 14 november een Nexus-conferentie Waiting for the Barbarians. Tijdens deze conferentie gaan internationale schrijvers, historici en politici met elkaar in debat over de vraag hoe krachtig ons beschavingsideaal is en waarom er nog altijd ‘barbaren’ zijn. Historiek
  • Voor het eerst in tien jaar komt er weer een nieuwe papieren editie van De Dikke Van Dale uit. De vijftiende editie, met 4.880 bladzijden en 241.558 trefwoorden. De prijs: 149 euro (na 18 oktober 179 euro). Maar wie betaalt er eigenlijk nog voor een (papieren) woordenboek? NRCQ
  • De Kinderboekenweek 2015 vindt plaats van woensdag 7 oktober tot en met zondag 18 oktober. Thema van de Kinderboekenweek is: natuur, wetenschap en techniek onder het motto: raar, maar waar!. Voor het eerst in twintig jaar is er een dichtbundel bekroond tot beste kinderboek van het jaar: Doodgewoon van Bette Westera krijgt de Gouden Griffel. De jury noemt de bundel met verdrietige Žn vrolijke verzen over de dood ‘een geschenk voor het leven’. Westera (1958) is al jaren actief als schrijver en dichter en won eerder dit jaar met hetzelfde boek al de Woutertje Pieterse Prijs. Doodgewoon is ge•llustreerd door Sylvia Weve. CPNB , Literatuurplein , CPNB
  • De Gouden Boekenuil, de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, verandert van naam: vanaf de editie van 2016 heet de prijs de Fintro Literatuurprijs. Dat melden BNP Paribas Fortis en boek.be. Fintro (een bank) is al enige tijd sponsor van de prijs. VRT Nieuws

  muziek

  • Het album Hunch Music van Hunee heeft de 3voor12 Award 2015 gewonnen. De prijs voor het beste Nederlandse album van de afgelopen 12 maanden werd voor de twaalfde keer uitgereikt. Hunee ontving de 3voor12 Award en een geldbedrag van €1203,12 uit handen van 3voor12 journalist en juryvoorzitter Atze de Vrieze. De albums van Fresku en Kovacs waren genomineerd. 3voor12.vpro.nl
  • Door Stichting De Brabantse Hoeders is een wedstrijd uitgeschreven voor componisten onder de 35 jaar. Ze worden uitgedaagd om de Brabant Suite te componeren. De wedstrijd kent slechts ŽŽn voorwaarde: in de nieuwe composities van de Brabant Suite moeten de muzikale motieven van de drie bekendste Brabantse melodie‘n te horen zijn. Dat zijn: ‘Toen de hertog Jan kwam varen’, ‘Het leven is goed in het Brabantse land’ en ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. Deelname aan de compositiewedstrijd kan in drie categorie‘n. Klassiek: symfonieorkest, kamermuziek-ensemble, harmonie/fanfare en dergelijke. Jazz: bigband, theaterorkest, brassband en andere vormen van jazzensemble. Pop: alle stijlen en formaties, zoals rock, soul, dance, elektronisch. Omroep Brabant , Brabantbokaal

  theater en dans

  • Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans, heeft de Gouden Zwaan gekregen voor zijn belangwekkende bijdrage aan de Nederlandse dans. The Black Piece van Ann Van den Broek won de Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansproductie’ en danser Jorge Nozal de Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansprestatie’ voor zijn rol in Thin Skin van Marco Goecke bij het Nederlands Dans Theater. De VSCD Dansprijzen zijn uitgereikt op 3 oktober tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Theaterkrant
  • The Black Piece van Ann Van den Broek en WArd/waRD is de grote winnaar van de Nederlandse Dansdagen Maastricht: behalve de Zwaan voor beste dansproductie won de voorstelling op de laatste dag van het festival tevens de Dioraphte Dansprijs 2015. Theaterkrant
  • De Franse choreograaf Lo•c Perela wint de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Perela kreeg de prijs van 12.000 euro in Maastricht bij het begin van de achttiende editie van het festival. Theaterkrant
  • Choreografe Eline van Ark realiseerde de voorstelling ‘De Onzichtbare Danser’, waarin geen muziek klinkt, het publiek niets ziet en een danseres haar emotie en fysieke aanwezigheid uitsluitend overbrengt met de geluiden die haar bewegingen veroorzaken. Het publiek wordt bij ‘De Onzichtbare Danser’ geblinddoekt. Te horen op 15 oktober in het Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven. Cultureel Persbureau
  • Arnhem is een nieuw danscollectief rijker: Arnhemse Meisjes, bestaande uit danseressen Anna Fransen, Inbal Abir, Fernanda Silva en Yeli Beurskens. Ze studeerden alle vier aan de ArtEZ Dansacademie in Arnhem en zagen na hun afstuderen veel medestudenten de stad verlaten. Met hun nieuwe initiatief hopen ze deze leegloop tegen te gaan. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Een hele rij posters die geluid maken als er een auto langsrijdt. Ze hangen in de inrit van de Bredase ChassŽparking. Elke automobilist maakt z’n eigen compositie. Het is een van de projecten van het Bredase Graphic Design Festival Breda, een festival dat, ook al bij eerdere afleveringen, voor veel verrassende kunst zorgt in de straten van de stad. Omroep Brabant
  • Kunstenaars presenteren hun ontwerpen voor een geluidsscherm aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom. BN – De Stem
  • De Amsterdamse kunstenares Cornelia Bruinewoud begraaft een kunstwerk in het Brabantse Beers. De bedoeling is dat het werk nooit meer boven de grond komt. De begrafenis van het kunstwerk is een idee van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen die met geld van de Postcodeloterij een groot samenwerkingsproject is begonnen. Omroep Brabant

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • De renovatie van het Falcon-gebouw in Tilburg, een voormalige regenjassenfabriek, ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School, is bijna voltooid. De buitenkant van het cultuurhistorisch waardevolle pand werd naar ontwerp van Bedaux de Brouwer Architecten opgeknapt – ‘zonder dat de rauwheid is verdwenen’. “Het is bijna een monument”, zegt adviseur Ivo de Hoogen. Brabants Dagblad
  • Piet Hein Eek heeft jaren aan de transformatie van een molen en bijgebouwen in de Dordogne gewerkt. Na 10 jaar kan het complex nu gebruikt worden als vakantieverblijven. Dezeen
  • De Bredase filmer Joost Seelen stopt met het produceren van films. Zijn dagen wordt steeds meer gevuld met zakelijke verplichtingen waardoor dat wat hij eigenlijk het liefste doet – het helpen bij het tot stand komen van een zo goed mogelijke film- naar de achtergrond schoof. BN – De Stem
  • Het oorspronkelijke budget van 450.000 euro van de familiefilm Olaf & De Verborgen Poort is inmiddels opgelopen tot twee miljoen, vooral dankzij de nodige bedrijven die hun diensten aanbieden. “We krijgen hulp van alle kanten”, zegt Mike Versteegh, de Helmondse initiatiefnemer van de film. In de regio worden diverse locaties gebruikt. De opnames zijn in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie, in het najaar van 2016 moet de film in de Nederlandse bioscopen draaien. Eindhovens Dagblad
  • De Eindhovense Sharon Kovacs is een intrigerende verschijning, met gemillimeterd haar en veelal getooid in leren jas en enorme wolvenmuts. Na met My Love en Diggin’ twee keer op rij de 3FM Megahit te hebben gescoord en met een benoeming tot zowel 3FM Serious Talent als 12van3voor12 op zak, heeft ze nu ook de nominatie van de 3voor12 Award voor haar debuut binnen. Kovacs maakte de belofte waar, met een bijzonder filmisch eerste album met een gevaarlijk randje. 3voor12.vpro.nl
  • “Het vergt enige leesinspanning om haar intu•tieve reflexen, haar associaties en haar verrukkelijk talent voor verdichting te doorgronden. Maar uiteindelijk kunnen we haar verzen niet anders dan intens, mooi en licht explosief noemen. ” Nicole Van Overstraeten over de nieuwe dichtbundel van de Bredase Yvonne NŽ. De Boekhouding
  • Dat de voorstelling van de Tilburgse regisseur Leen Braspenning ‘Marieke, Marieke’, over de Belgische vluchtelingen opeens z— actueel zou zijn, is toeval. Toen ze met de voorbereidingen begon, pakweg anderhalf jaar geleden, werd er in Nederland wel al over asielzoekers gepraat, maar niet zo heftig als de afgelopen weken. De voorstelling van Het Zuidelijke Toneel ging vrijdag in premire. Het ging toen om honderdduizenden Belgen die op de vlucht waren voor de Eerste Wereldoorlog. Die lieten ook in Tilburg sporen na en dat maakte het voor haar als regisseur, die eerder al Tilburgse onderwerpen behandelde, interessant. Omroep Brabant
  • Het Bossche MATZER Theaterproducties presenteert op zondag 25 oktober voor het eerst De Ontbijtclub. In de Clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch krijgt het publiek een gevarieerde, onderhoudende en muzikale ochtend voorgeschoteld mŽt een ontbijtje. Brabants Dagblad
  • T.r.a.s.h. werkt voor haar dansvoorstelling ‘Auf Wiedersehen’ samen met de muzikanten van de Vlaamse band DAAU (Die Anarchistische Abend Unterhaltung). De voorstelling gaat over verbondenheid, verlies en loslaten. Brabants Dagblad , T.R.A.S.H.

  kunstonderwijs

  • Verander de wereld, begin bij het onderwijs. Of meer precies: blijf binnen dat onderwijs voluit inzetten op humane vakken als filosofie, geschiedenis, kunst en cultuur. Dat is de nagel waar de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum nu al jaren op klopt. Voor haar zijn kunstopleidingen dan ook geen nijvere fabriekjes voor nieuwe artiesten, maar vuurtorens voor de toekomst van de democratie. Rekto verso
  • De roep om ‘Bildung’ – die helpt ons af van het fnuikende efficiencydenken in het onderwijs – klinkt de laatste tijd volop. Marli Huijer, Denkeres des Vaderlands, ziet dat heel anders. Trouw
  • JosŽ Teunissen is benoemd tot decaan van de School of Design and Technology aan de London College of Fashion (LCF). Per 1 januari 2016 zal ze werkzaam zijn in nieuwe functie. Tevens is Teunissen benoemd tot hoogleraar in de Fashion Theory aan de University of Arts in Londen. Clicknl.nl
  • De designsector in het Verenigd Koninkrijk loopt gevaar omdat de huidige Conservatieve regering weigert te investeren in creatief onderwijs, aldus John Sorrell, de initiator van het London Design Festival. Dezeen
  • Beeldende kunstonderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk over de vraag waartoe ze er zijn. Waar dient een goede kunstacademie aan te voldoen, volgens kunstenaar Dan Graham. The Double Negative , Artspace
  • Pierre Audi gaf op 6 oktober jl. een masterclass voor jonge zangers, dramaturgen en regisseurs. Drie scnes waren voorbereid door de studenten en werden daarna vakkundig gefileerd door Audi. Cultureel Persbureau
  • De Theaterschool Amsterdam (faculteit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en de opleidingen Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck en Di‘tiek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) werken samen aan een onderzoek naar blessurepreventie bij dansers. Dans magazine
  • Schouwburg De Kring in Roosendaal is een samenwerking aangegaan met Fontys Hogescholen. Met een reeks concerten van conservatoriumstudenten wil De Kring publiek komend seizoen een ‘totaalbeleving’ van klassieke muziek bieden. Het gaat om topstudenten, zegt Martyn Smits, manager van de muziekopleidingen. “Ze moesten auditie doen om aan de pilot mee te doen. Het gaat om out of the box denken, begeleid door een kunstconceptcoach.” De studenten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten en ruimten van De Kring. BN – De Stem

  kunstbeoefening

  • Toneelstichting Ons Eygen Landt uit Best brengt de voorstelling ‘Varkens’ over intolerantie. “Groepen met een verschillende culturele achtergronden komen met elkaar in aanraking. Intolerantie naar andere culturen toe, vandalisme, geweld tegen overheidspersoneel. Het stuk geeft volop stof tot nadenken.” Eindhovens Dagblad
  • Muziektheaterstuk ‘Mistero Buffo’ was een hit in de zeventiger jaren. Een clubje Astense creatievelingen hertaalde de satirische ‘hippieklassieker’ van Dario Fo naar het Brabant van nu. De premire van de voorstelling door de Astense stichting Maatschappelijk Ge‘ngageerd Muziektheater (MGM) is vrijdagavond . Eindhovens Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • In het onderwijs van de toekomst werken leerlingen aan hun persoonlijke ontwikkeling en is er, naast een vaste kern van kennis en vaardigheden, ruimte voor verdieping en verbreding op basis van hun capaciteiten en interesses. Dat is de essentie van het voorstel van Platform Onderwijs2032, dat voorzitter Paul Schnabel op 1 oktober presenteerde. De persoonlijke ontwikkeling als centraal uitgangspunt voor het onderwijs, wordt onderschreven door het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. ‘Daarmee komt het kind en zijn ontwikkeling centraal te staan’, stelt Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA. De rol van cultuureducatie hierin, moet nog verder worden uitgewerkt. lkca , lkca
  • Goed nieuws voor de cursus Interne Cultuurcošrdinator. Mede door de recent uitgevoerde actualisatie heeft het Lerarenregister de cursus officieel erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. lkca
  • De cultuurcoach werkt zowel voor het culturele veld als het onderwijs en kent de beide werelden goed. Hij of zij kan een belangrijke spilfunctie vervullen in het vergroten van de kwaliteit van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, bijvoorbeeld in de Brede School. Uit nieuw onderzoek blijkt dat cultuurcoaches in de praktijk meerdere rollen spelen bij kwaliteitsverbetering. Zet als gemeente dus onverkort in op de cultuurcoach, is het dringende verzoek van Vera Meewis en Marian van Miert van het LKCA. lkca
  • Op 28 november organiseren Holland Dance en het LKCA in ‘s-Gravenhage tijdens DanceAble een symposium over innovatieve projecten, werkwijzen en best practices rondom inclusiedans. Daarbij is aandacht voor artistieke Žn voor maatschappelijke doelen. Holland-dance
  • Les krijgen van de Fotograaf des Vaderlands, Ahmet Polat. Dat voorrecht hadden 29 leerlingen 4 vwo van het Norbertuscollege in Roosendaal. Polat (37), nu woonachtig in Hilversum, is zelf leerling geweest van het Norbertus, vandaar. BN – De Stem
  • De Dutch Design Week vindt dit jaar plaats in de week voor de herfstvakantie, van 17 t/m 25 oktober. Het thema ‘What if…’ is voor DDW dŽ vraag waarmee creativiteit en vernieuwing begint. CultuurStation heeft weer een DDW-leerlingenroute voor het voortgezet onderwijs gemaakt. Cultuurstation
  • De visuele wereld toegankelijker maken voor slechtzienden en blinden. Met dat doel heeft de Tilburgse kunstenares Jofke van Loon de Taktila-methode ontwikkeld. Kern is een manier waarmee ze 15 kleuren voelbaar maakt: elk kleur heeft een eigen structuur. Daarnaast maakt ze beeldende middelen als ruimtelijke beleving en compositie inzichtelijk op voelbare illustraties. Brabants Dagblad
  • De Kring Educatie in Roosendaal wil alle cultuuraanbieders uit de gemeente Roosendaal presenteren in ŽŽn databank. Die databank wordt Culturele Atlas genoemd en moet volgend jaar klaar zijn, bij de opening van het nieuwe Cultuurbedrijf dat nu in oprichting is. Het gaat in feite om een website waarop alle instellingen en verenigingen die iets met cultuur te maken hebben zich kunnen presenteren. BN – De Stem

  erfgoed

  • Leraren, museumprofessionals, heemkundigen, beleidsmakers en academici hebben in samenwerkingsverbanden op het terrein van erfgoed en educatie vaak uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties. Waar de een uit is op het maken of bewaken van erfgoed, wil de ander het juist ‘kraken’: er kritisch op reflecteren en laten zien dat het een constructie is. Dat speelt in alle netwerken op het gebied van erfgoededucatie en verdient nader onderzoek. Dit betoogt bijzonder hoogleraar Hester Dibbits in haar oratie ‘Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw’. Zij aanvaardt hiermee vrijdag 16 oktober 2015 de namens het LKCA ingestelde leerstoel Historische Cultuur en Educatie (Erasmus Universiteit Rotterdam). lkca
  • Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het industrieel erfgoed. De provincie Noord-Holland kent een rijk industrieel verleden. Van de historische windmolen & pakhuizen op de oevers van de Zaan tot de imposante staalindustrie aan de kust in Velsen. De provincie heeft daarom samen met de gemeente Zaanstad en de Stichting Zaanse Industrie Cultuur het Festival Industrie Cultuur georganiseerd. Het festival vormt een belangrijke aanzet richting be
   • Naam Seluk Akinci
   • Politieke partij GroenLinks
   • Quote ‘Ik voel me zeer betrokken bij het verder verbeteren van het culturele klimaat in Breda en het behoud van ons waardevolle historische en groene erfgoed. Het verhaal van onze geschiedenis moeten we veel beter vertellen, net zoals ook cultuurparticipatie iets voor iedereen moet zijn. Dat klinkt misschien als ouderwetse volksverheffing, maar ik ben er van overtuigd dat het jongeren kan inspireren hun eigen talent te ontdekken.’ (Bron: Groenlinks)
   • Leuk om te weten Akinci werkte voordat hij wethouder werd als radiomaker en journalist bij o.a. NPS, Omroep Brabant en BN de Stem.

   Gemeente Bergen op Zoom

   • Naam Arjan van der Weegen
   • Politieke partij Lokale partij GBWP
   • Quote Arjan van der Weegen tweette onlangs:

   https://twitter.com/ArjanvdWeegen/status/467068617876439042

   Hij haalt een artikel aan dat liet zien dat het Bergse poppodium Gebouw-T het eerste biobased poppodium van Nederland wil worden. Een voorbeeld van de doelstelling die gemeente Bergen op Zoom heeft om cultuur te verbinden aan hun regionale biobased industrie en de Green Chemistry Campus in het bijzonder.

   Gemeente Roosendaal

   • Naam Hans Verbraak
   • Politieke partij CDA
   • Quote Verbraak heeft de vorige coalitieperiode zich ingezet voor clusteren van verschillende culturele organisaties, om zo de cultuursector van Roosendaal te versterken. ‘Het Tongerloplein wordt met schouwburg De Kring en het Tongerlohuys het bruisende culturele hart van Roosendaal.’ Deze ontwikkeling vindt plaats binnen de grote ontwikkeling van de binnenstad van Roosendaal. (Bron: BN de Stem)

   Gemeente Veghel

   • Naam Riny van Risum
   • Politieke partij PvdA/Hart voor Veghel
   • Quote Van Rinsum is sinds 2008 wethouder cultuur en is dan ook betrokken geweest bij clustering van culturele instellingen op de Noordkade in Veghel. Hier is nu een multifunctionele culturele ontmoetingsplek. ‘De danszalen van MIK zijn ook beschikbaar voor andere gebruikers. En als bijvoorbeeld het jongerencentrum een popconcert wil organiseren, kan het prima terecht in de Koekbouw, die is van iedereen!’ (Bron: Idee Magazine)

   Gemeente Waalwijk

   • Naam Henk Heuverling
   • Politieke partij LokaalBelang
   • Quote Met de fusie van het Nederlands Leder- en Schoenmuseum en Stichting Schoen, Leder, Educatie en Museum (SLEM) zag de wethouder ‘de langverwachte kans om deze cultuur-historische parel naar de binnenstad te brengen en aan een breder publiek te tonen.’ Heuverling heeft zich dan ook ingezet voor de verhuizing van het gefuseerde museum naar het Raadhuisplein, waar het museum Waalwijk hopelijk ook een toeristische impuls kan geven.

   Verlate verkiezingen

   En dan wordt het in twee Brabantse gemeenten in november 2014 nog spannend. Vanwege gemeentelijke herindeling vonden in Oss en ‘s-Hertogenbosch de verkiezingen niet in maart plaats, maar acht maanden later op 19 november 2014. Tot die tijd blijven de cultuurwethouders hier dus ook nog even op hun plaats zitten.

   Gemeente ‘s-Hertogenbosch

   over het belang van cultuur en de grote rol die jonge makers en talentontwikkeling hierin spelen. ‘We zijn wat mij betreft een cultuurhistorische staden een moderne stad vol creativiteit. In de vernieuwing wil ik jonge makers in deze stad houden en binnenhalen. Jongeren die gebruik kunnen maken van tijdelijke ateliers, werkplekken, betaalbare voorzieningen. (…) Het is aan ons, bestuurders, om deze groep, deze initiatieven een kans te geven, te faciliteren. Door ook binnen stedelijke vernieuwingsprojecten hiervoor ruimte te maken.’

  • Leuk om te weten Weyers geeft jaarlijks een lezing over de stand van zaken van de kunsten in de stad (The State of the Art), maar heeft dit in 2014 niet gedaan. Stadskunstenaar Lucas de Man sprak wel dit jaar.

  Gemeente Oss

Geen reacties

Geef een reactie