Vlaanderen-Nederland 2015: een kans voor Brabant

‘In 2015 is het 20 jaar geleden dat Nederland en Vlaanderen een Cultureel Verdrag sloten. Deze culturele samenwerking en onze toekomstige plannen vieren we een jaar lang. Het feest, onder de titel BesteBuren, begint op zondag 7 februari 2015 en eindigt op zondag 14 februari 2016.’ Zo begint het bericht van DutchCulture en deBuren, gastorganisaties van de viering van het verdrag. Vanaf 23 juni kunnen projectvoorstelling ingediend worden. Ook zijn er andere manieren om mee te doen.

Braecbant

In de Gouden Eeuw was bestond Brabant uit een stukje Nederland en een groot deel van Vlaanderen. Daarna werd er tussen Noord en Zuid veelvuldig landjepik gespeeld. In het beste geval was deze landstreek bufferzone. Het is niet gek dat we in Brabant nog steeds graag naar het Zuiden kijken. Samenwerkingen met Vlaanderen zijn ons niet vreemd. We lijken soms wel een beetje op elkaar. Het was voor bkkc in elk geval reden om al in een vroeg stadium te onderzoeken wat het Vlaanderen-Nederlandjaar voor deze omgeving zou kunnen betekenen. 

Een nieuwe toekomst

Tijdens het symposium in november 2013 wijdde bkkc, samen met DutchCulture, een van de cultuursessies in de middag aan het Vlaanderen-Nederlandjaar. De volgende vragen kwamen daar aan bod.

  1. Welke geslaagde culturele samenwerking(en) tussen Nederland en Vlaanderen kennen we?
  2. Wat kunnen we leren van andere bilaterale jaren?
  3. Welke Nederlander en Vlaming zou je meteen willen zien samenwerken?
  4. Wat zijn de valkuilen waar wij als Nederlanders samen met Vlamingen in kunnen vallen?
  5. De grootste winst van het Nederland-Vlaanderenjaar zou moeten zijn?

Aan het einde van de workshop werden de belangrijkste bevindingen per vraag samengevat.

  1. Er is veel opgeschreven, bijvoorbeeld Het Bels Lijntje en het Van Goghjaar, maar we kennen waarschijnlijk ook nog veel niet. Opvallend veel samenwerking op het gebied van podiumkunsten.
  2. We moeten vooral veel beter weten waarom we iets doen en wat we daarmee willen bereiken.
  3. Hier werden heel divers geantwoord. Belangrijkste conclusie was dat samenwerkingen alle domeinen besloegen: van sport tot politiek en van cabaret tot muziek. Het beste antwoord was dan ook: iedere met elke.
  4. Nederlanders en Vlamingen doen anders zaken; vergaderzaal versus eettafel.
  5. Duurzame samenwerking ook n‡ 2015.

BesteBuren

Om de culturele samenwerking in Vlaanderen en Nederland verder te stimuleren hebben de Vlaamse en de Nederlandse overheid een matchingsfonds van €200.000 gecre‘erd. Zoals vermeld is aan het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) gevraagd dit fonds te beheren en ceremoniemeester te zijn van het feest.

Iedereen kan een project indienen. Er zijn richtlijnen waaraan het project moet voldoen. 1 oktober is de eerste inleverdatum. Die geldt voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 1 februari 2015 tot 1 maart 2016. 1 februari 2015 is nog een inleverdatum, die is voor projecten tussen 1 oktober 2015 en 1 maart 2016. Ook lopende projecten, die al gefinancierd zijn, kunnen hun naam verbinden aan het programma: BesteBuren wordt een merknaam en een erkenningslabel. Dus ook projecten die niet gefinancierd worden maar wel voldoen aan de voorwaarden, kunnen worden opgenomen in de communicatie van BesteBuren. In het najaar van 2014 wordt een offici‘le website van het feestjaar gelanceerd, waarop onder meer een agenda voor het hele jaar.

MEST zegt: een kans voor Brabant! Erfgoed, kunst en cultuur, kunsteducatie, amateurkunst, bibliotheken, toerisme, vrijetijd! Zet Brabant dit jaar op de agenda. In Brabant ben je immers het dichtst bij Vlaanderen. 

> Lees op de websites van deBuren of van DutchCulture meer over BesteBuren en over de procedure rondom het indienen van projecten. 

Geen reacties

Geef een reactie