2015-2017 – Cijfers over de cultuursector op een rij

Het gaat goed met Nederland. We zijn gelukkiger, gezonder, toleranter en optimistischer. De economie floreert en de arbeidsmarkt trekt aan. Het aantal openstaande vacatures stijgt per kwartaal met grote sprongen. Dat wordt geconstateerd door Culturele vacatures.

-Dit artikel verscheen eerder op het blog van Culturele vacatures.

Actuele gegevens over werkgelegenheid in de cultuursector zijn vrij schaars. In de statistieken van het CBS en andere onderzoeksbureaus valt de sector meestal onder het kopje ‘Cultuur, recreatie en overige diensten’, waardoor het aan precieze getallen ontbreekt. De Cultuurindex is daarentegen wel heel specifiek gericht op de cultuursector (en daarmee een prachtig en belangrijk instrument), maar de huidige analyses lopen tot 2015. Daarom zetten wij graag als aanvulling daarop onze cijfers van de afgelopen drie jaar op een rij.

Cultuursector

Waar zijn onze cijfers op gebaseerd? Wij publiceren vacatures voor de kunst- en cultuursector, maar wat verstaan we daar precies onder? Onze criteria: alle vacatures van culturele organisaties, en cultureel-inhoudelijke functies van niet-culturele organisaties. Dat betekent dat we alle soorten “cultuurbanen” meenemen, en we op die manier een breed beeld kunnen geven van het aantal culturele functies in Nederland. De positieve trend is daarin duidelijk waarneembaar.

Sterke groei

Om te beginnen is het totaal aantal vacatures dat wij gepubliceerd hebben toegenomen. In 2015 plaatsten wij een kleine 1500 vacatures, in 2016 ruim 2000 vacatures en het afgelopen jaar ruim 2500 vacatures. Dat zijn gemiddeld 30 vacatures per week in 2015, 40 in 2016 en 50 in 2017.

In 2017 boden wij voortdurend ongeveer 200 of meer openstaande vacatures aan via de site. Daarvan was een kwart voor onbetaalde functies en stages, en driekwart voor betaalde functies. Het CBS telde eind september 2017 213.000 openstaande vacatures in Nederland. Dan zijn die 200 van ons een druppel op een gloeiende plaat, maar in verhouding groeit het aantal vacatures op onze site netjes mee; in heel 2017 verschenen er in Nederland 1,7 miljoen unieke vacatures online, een groei van 21% ten opzichte van 2016. Wij constateerden een groei van 23%. In 2017 waren juni en november voor alle sectoren de topmaanden. Zo ook voor ons: in beide maanden publiceerden wij circa 300 nieuwe vacatures (over de drukte in juni schreven we eerder in dit blog).

De toename van het aantal vacatures dat wij plaatsten komt door drie dingen. (1) Het aantrekken van de arbeidsmarkt – er zijn in het algemeen meer vacatures – (2) de toename van het aantal vacatures dat online gepubliceerd wordt en (3) de steeds grotere bekendheid van Culturele vacatures.

Verwachtingen & cijfers

Wat waren onze verwachtingen van de ontwikkelingen op de culturele arbeidsmarkt? Wij hadden een vermoeden dat het aantal starters-/juniorfuncties toegenomen zou zijn gezien de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, maar dat blijkt niet te kloppen. De meest opvallende waarneming van 2017 is dat het aantal onbetaalde functies en het aantal betaalde starters-/juniorfuncties in 2016 en 2017 vrijwel hetzelfde is gebleven. De groei van het afgelopen jaar zit vooral in de vacatures voor betaalde functies waarin niet specifiek om een starter of junior wordt gevraagd – over het algemeen zijn dat banen waarbij geworven wordt voor iemand met minimaal twee jaar ervaring.

Het soort dienstverband waarvoor in alle drie de jaren het meest geworven werd is ‘parttime’, daar is in onze sector de meeste vraag naar. De twee daarop volgende categorieën zijn ‘fulltime’ en ‘stage’. Daarbij valt op dat in 2015 nog meer stage-vacatures dan vacatures voor fulltime functies geplaatst werden, maar dat is in 2017 omgedraaid. Het lijkt ons een gezond teken dat de vraag naar betaalde fulltime krachten nu groter is dan die naar stagiaires.

Het idee dat de cultuursector tegenwoordig draait op zzp-ers wordt niet weerspiegeld in ons vacature-aanbod: de vraag naar freelancers stijgt gradueel. Trouw meldde in november 2017: “Door forse bezuinigingen kromp het aantal banen in de cultuursector fors en groeide de groep zzp’ers rapper dan in andere sectoren. Volgens de laatste cijfers van de Raad voor Cultuur is ruim veertig procent van de werkenden in de sector zelfstandige.” Bij ons ligt het percentage vacatures voor freelance-opdrachten stabiel op slechts 7%. Waarschijnlijk komt dat doordat zzp-ers via andere wegen worden gezocht, zoals het eigen netwerk. Ook wordt lang niet altijd een vacature uitgezet voor een freelance-opdracht.

Het aantal vacatures voor vrijwilligers nam in 2017 af ten opzichte van 2016. In 2016 constateerden wij in dit blog juist een toename van het aantal vrijwilligersfuncties: “Het percentage vrijwilligersvacatures op onze site […] is verdubbeld ten opzichte van 2014. Die toename heeft vermoedelijk zowel met de toegenomen vraag te maken, als met de professionalisering van het vrijwilligersbeleid, een trend die wij signaleren.” Mogelijk valt de professionalisering toch tegen, of is er meer ruimte gekomen voor betaalde functies.

Vrijwillig was de enige categorie die afnam in 2017. Bij alle andere soorten dienstverband steeg het aantal vacatures. Het aantal stagevacatures nam met 1% het minst toe. Relatief gezien werden er dus minder stagevacatures uitgezet dan het jaar daarvoor.

Onze conclusie

Het gaat goed met de sector! Het aantal vacatures voor vrijwillige functies is afgenomen, wat hopelijk betekent dat er meer ruimte is voor betaalde functies. Ons vacature-aanbod is gestegen, wat enerzijds door het bekender worden van de site komt, maar toch vooral door het groeiende aantal vacatures in de sector. De grootste groei zit in de betaalde (parttime) functies – een goed teken. Het lijkt erop dat ook de cultuursector profiteert van de aantrekkende economie.

Dit artikel is geschreven door Rosa Scholtens en Jaconelle Stas-Schuffel.

Een eerdere versie van dit artikel verscheen op het blog van Culturele vacatures. Culturele vacatures is een vacaturesite voor de kunst- en cultuursector. De site vormt de schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in de culturele sector. Op het blog bespreken we trends en ontwikkelingen in de sector. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Kijk op de website, of schrijf je in voor onze mailing.

Share on Facebook4Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie