gevoed door Kunstloc Brabant
~

Een tweejaarlijks gratis festival waarin de rollen zijn omgedraaid. Hier gaat de organisatie niet over de programmering, maar de bezoeker. Fabriek Magnifique is in 2004 - toen nog onder de naam Slokdarmfestival - van start gegaan als initiatief van alle directies van de grotere culturele instellingen in Veghel. Het is inmiddels uitgegroeid tot een festival van formaat en naam. Theater, muziek, kunst, cultuur, design en food. Klein, groot, lokaal en landelijk. Alles komt dit weekend samen in Veghel.

~

Tienduizenden bezoekers kunnen het festival drie dagenlang beleven op unieke locaties in Veghel. Het begon in 2004 met het openstellen van het oude raadhuis dat tot die tijd een gesloten bastion was. 'Veghel had altijd de reputatie van een slapende gemeente waar weinig te doen was op het gebied van kunst en cultuur,' aldus artistiek directeur Jan van Hoof. De directeuren van de grote Veghelse instellingen besloten hierop het tegendeel te bewijzen. Het draait om co-creatie, grote bedrijven, instellingen en bewoners die wat willen laten zien en samen willen creëren.

Atypisch festival

Fabriek Magnifique is een atypisch festival volgens Van Hoof. 'Wij zetten alle podia klaar op alle locaties binnen en buiten het centrum. Mensen kunnen zich aanmelden en optreden kan altijd.' Iedereen is welkom op dit festival, er zijn geen criteria voor deelname. Gevestigde artiesten naast bevlogen Veghelaren. 'Denk aan Candy Dulfer naast een meisje dat drie toontjes speelt op de saxofoon. Het draait om co-creatie, grote bedrijven, instellingen en bewoners die wat willen laten zien en samen willen creëren.' Tijdens deze editie worden de gebouwen aan CHV Noordkade Veghel ten volle benut. 'Oude gebouwen worden letterlijk in bezit genomen door cultuur. Wij maken gebruik van alle ruimtes in het gebouw en daarbuiten.' Grote ronde silo's worden met podia ingericht, kunstwerken worden op ruimten afgestemd. Een van de hoogtepunten is het 'Aan tafel project', een 800 meter lange tafel van het centrum tot de haven waaraan van alles teweeg wordt gebracht, waaronder een modeshow. Daarnaast is er de multimediale tentoonstelling 'For the love of chocolate' die door Mars en Solidaridad naar Veghel is gehaald.

Food

Food is bij uitstek een Veghels thema passend bij de roots van het dorp. Van Hoof: 'Bedrijven voelen de urgentie, dat het tijd is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze willen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Veghel. Niemand verdient er iets aan, de opbrengst wordt in Veghel en het festival gestopt. Dat maakt het voor bedrijven interessant te participeren. Tegelijkertijd is het festival gekoppeld aan het DNA van Veghel: food. Van Friesland Campina, Mars, Jumbo en Sligro tot CHV. Food en feed moeten onderdeel zijn van de cultuur, van het festival. Voor bedrijven is het interessant te laten zien hoe zij nadenken over de toekomst van voedselproductie.' 

Sligro

Horecagroothandel Sligro is al sinds de eerste editie betrokken bij het festival. Als sponsor, maar ook als deelnemer. De eerste drie edities stonden in het teken van wereldrecordpogingen in de food. 'Maar', stelt Wilco Jansen, woordvoerder bij het foodbedrijf, 'dat past niet meer in deze tijd. Waar het vroeger ging om de grootste ijstaart of mosselpan, draait het nu om duurzaamheid in breedste zin van het woord waarin grondstofschaarste een voornaam thema is.' Dit jaar is Sligro de hoofdsponsor van Fabriek Magnifique. Maar het bedrijf is ook inhoudelijk betrokken. Jansen: 'Doel is de discussie over eten op gang te brengen en te zoeken naar innovatieve, duurzame oplossingen.' Waar het vroeger ging om de grootste ijstaart of mosselpan, draait het nu om duurzaamheid in breedste zin van het woord waarin grondstofschaarste een voornaam thema is.

Cultuureducatie

Cultuureducatie en -participatie van scholen is een belangrijk onderdeel van het driedaagse evenement. 'Zo'n 3800 leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs nemen deel aan deze editie en ze zijn druk bezig met de ontwikkeling van presentaties voor het festival,' stelt Willem Cammel, cošrdinator Werkgroep Educatie. 'Dat het basisonderwijs erbij wordt betrokken is uniek.' De werkgroep Educatie in Veghel ontwikkelde de onderwijsprojecten om zo het aanbod uit het culturele veld beter af te stemmen op de vraag van scholen. 3.251 kinderen op zestien scholen nemen nu deel aan projecten in het kader van het festival. Uit de cursus Partners in Cultuureducatie van Kunstbalie - gericht op de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het basisonderwijs - kwamen samenwerkingen voort tussen verschillende partijen. Bibliotheek Veghel, Heemkunde Veghel, Heemkunde Erp en Plein 23 droegen bijvoorbeeld bij aan het door Cammel bedachte initiatief het reizende Blote Voetenpad; een pad om te voelen, ruiken, horen en zien.

Toekomst

Aan ambitie ontbreekt het de festivalorganisatie allerminst. Van Hoof: 'Mijn grote inspiratie was het Burning Man festival in Nevada, midden in woestijn. De gedachte was; wij gaan niets organiseren, maar we laten het publiek en de kunstenaars komen met idee‘n en initiatieven.' De afgelopen jaren werd het festival grotendeels georganiseerd door 200 tot 250 vrijwilligers. Maar er is groeiambitie. Moeten we dit nog wel op deze schaal doen, of gaan we naar omliggende gemeenten uitbreiden? Er wordt overwogen meer betaalde krachten in te zetten. Van Hoof: 'In 2020 gaan we voor 100.000 bezoekers en moeten ook mensen in Drenthe hier willen komen kijken.'