Cultuurnieuws van de dag

De Eerste Kamer heeft op 11 februari ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend jaar in te voeren. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk.

Bibliotheken zijn een basisvoorziening en nemen een sleutelpositie in als het gaat om taalvaardigheid, digitale vaardigheden, leesmotivatie en leesvaardigheid van jong en oud. Maar het bibliotheekstelsel staat onder druk. De versterking van de Bibliotheekwet is noodzakelijk, schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan minister van Engelshoven (OCW).

In de culturele sector is het aandeel zzp’ers zeer hoog: 72% . Dat heeft te maken met de aard van de sector, waarin autonoom werk en tijdelijke aanstellingen zeer gebruikelijk zijn. Maar overheidsingrijpen heeft gezorgd voor een enorme groei de afgelopen twintig jaar. De vraag is of nieuwe regelingen het tij kunnen keren. Kunsten ’92 wijdt de publicatie Prijs n.o.t.k. Zzp’ers in de cultuursector aan deze trend.

Op 23 januari werd het begin van de challenge GO! vmbo feestelijk ingeluid met een kick-off bij Microlab in Eindhoven. GO! vmbo maakt onderdeel uit van het Programma Creatieve Industrie dat Cultuur Eindhoven uitvoert. Dit project wordt in samenwerking met Cultuurstation uitgevoerd. Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd.