gevoed door Kunstloc Brabant
~

Hoe zet je dans in als instrument in andere domeinen? Wat is de toegevoerde waarde van dans in het bedrijfsleven? Redacteur Jos bezocht de conferentie Dance@Work en deelt geïnspireerd zijn ervaringen en bevindingen van deze conferentie én een stappenplan voor dansprofessionals die de ambitie hebben om hun expertise in te zetten in andere domeinen.

- Geschreven door Jos Peters

~

De conferentie Dance@Work vond 17 mei jl. plaats in de Social Impact Factory in Utrecht en werd georganiseerd door Dance to the People. Jacqueline de Kuijper, danswetenschapper, en Sophie Verdaasdonk, organisatiewetenschapper, zijn oprichters van Dance to the People en initiatiefnemers van Dance@Work. 

Sophie: “Het is één van onze doelen om meer werkgelegenheid te creëren voor dansprofessionals.” Met deze conferentie fungeren ze als matchmaker tussen het bedrijfsleven en de danswereld. In de workshops werden de deelnemers voortdurend uitgedaagd om in beweging te komen en kregen ze een toelichting op het verbinden van dans met onder andere onderwerpen als leiderschap en communicatie.

Wat kan dans betekenen voor het bedrijfsleven?

Doorgaans stimuleren organisaties de medewerkers om succesvol en productief te zijn. Het leiden van teams, communiceren met collega’s en klanten en creatief denken zijn hierin waardevolle kwaliteiten. Samen dansen leert je luisterend leiderschap vorm te geven. Het verhoogt onderling vertrouwen en verbondenheid met collega’s. Het maakt je bewust van je non-verbale communicatie en die van anderen. Je lijf liegt immers nooit. Samen dansen leidt tot meer eigenaarschap en betrokkenheid bij het werk.

Wat kan dans betekenen voor het bedrijfsleven?

Hoe verbind je je als dansprofessional aan het bedrijfsleven?

Steeds meer kunstenaars zoeken andere bronnen van inkomsten door zich te verbinden aan andere domeinen. In onder andere de gezondheidszorg, wetenschap en techniek hebben (podium)kunstenaars bewezen van meerwaarde te kunnen zijn. Tijdens deze conferentie is mij duidelijk geworden dat dans kansrijk is om betekenisvol te zijn in het bedrijfsleven. Dat vraagt wel wat van de dansprofessional om dit daadwerkelijk te realiseren. Sophie Verdaasdonk en Jacqueline de Kuijper van Dance to the People hebben die stap al gezet. “Lef en vooral doorzettingsvermogen heb je nodig om succesvol te zijn”, vertelt Sophie. Maar er is meer voor nodig. En Mestmag.nl schept overzicht en biedt een handvat.

Hoe verbind je je als dansprofessional aan het bedrijfsleven?
~

Stappenplan voor dansprofessionals

Hier volgt een stappenplan voor dansprofessionals die de ambitie hebben om hun expertise ook in te zetten in andere domeinen. Doorloop het stappenplan vooral samen met een collega-dansprofessional.

 1. Retrospectie. Wat is het bestaansrecht van dans? Waarom dansen mensen en wat doet het met hen? Analyseer wat dans betekent voor jou en maak dat concreet door voorbeelden te gebruiken.

 2. Schrijf een goed verhaal op basis van de uitkomst van de retrospectie en pas de principes van storytelling toe. Een goed verhaal emotioneert en verbindt.

 3. Ga naar buiten en kom uit je comfortzone. Dat is voor kunstenaars vaak een hele stap. Als je in een dansworkshop de deelnemers vraagt om in beweging te komen, voelt dat voor hen in het begin erg ongemakkelijk. Je haalt hen uit hun comfortzone. Voordat je hen uit de comfortzone haalt, moet je eerst zelf uit de comfortzone stappen. Investeer in onderzoek naar trends en ontwikkelingen die relevant zijn binnen andere domeinen. Veel organisaties zetten in op duurzame inzetbaarheid voor hun medewerkers, willen innoveren en de bedrijfsvoering veranderen met behulp van imagineering en design thinking. Er zijn veel organisaties die het stimuleren van leiderschap hoog in het vaandel hebben staan, oog hebben voor sociale innovatie en creativiteit van de medewerkers willen stimuleren. Tegelijkertijd vragen die organisaties zich af hoe ze dat moeten aanpakken. In deze fase kun je onderzoek doen door hier over te lezen. Al lezende zul je merken, dat er veel herkenningsmomenten zijn in relatie tot je eigen danspraktijk.

 4. Ga in gesprek met leidinggevenden uit andere domeinen. Zoek in eerste instantie in je eigen netwerk. Wie van hen kent mensen met een leidinggevende functie? Bezoek een aantal bijeenkomsten van ondernemersnetwerken in je eigen regio en wees nieuwsgierig. Ga vooral jezelf niet promoten met de intentie een opdracht binnen te halen, maar toon interesse in de ondernemers en hun bedrijf en stel vragen. Wat vinden ze belangrijk voor hun organisatie? Waarom zijn ze ooit begonnen met een eigen bedrijf? Welke trends en ontwikkelingen zijn van belang voor hun organisatie en waarom en hoe proberen ze dat te implementeren? Bekijk ook de websites van de organisaties en bereid je goed voor. Dan nog kun je halverwege zo’n bijeenkomst denken: wat doe ik hier? En dat is een goede vraag. Maar dan komt het aan op positief omgaan met teleurstellingen, vasthoudendheid in je doel om betekenisvoller te willen zijn en doorzettingsvermogen. Realiseer je dat het stappenplan tijd kost.

 5. Schrijf een verhaal over de betekenis van dans voor een organisatie. Als je in stap 2 je eigen dansverhaal hebt ontwikkeld en in stap 3 en 4 steeds meer duidelijkheid hebt gekregen over wat organisaties belangrijk vinden, dan ben je vermoedelijk in staat om je verhaal toe te spitsen op leiderschap, innovatie en creativiteit, communicatie of duurzame inzetbaarheid en welke rol dans daar in kan betekenen. En oefen, oefen, oefen je verhaal. Wellicht ontwikkelt zich in stap 4 een affiniteit voor een bepaalde branche. Je zult ook merken dat er veel overeenkomstige waarden zijn tussen het bestaansrecht van de andere organisatie en jouw bestaansrecht als dansprofessional. Het creatieproces van een kunstenaar vertoont veel raakvlakken met het creatieproces van een ondernemer. Langzaam zul je merken dat je een nieuwe comfortzone ontwikkelt, waarin je je goed voelt. Dan ben je ook mentaal in staat om stap 6 te zetten.

 6. Presenteer het verhaal op een ondernemersbijeenkomst en nodig de deelnemers uit om mee te doen met een korte energizer.  Gebruik ook hier de principes van storytelling. Laat je vooraf goed informeren over wie er aanwezig zijn, zodat je in staat bent om aanwezigen persoonlijk aan te spreken en te vertellen over de verbinding tussen jouw visie en waarden en die van de aanwezigen. Je komt niets halen, maar juist iets brengen in de vorm van een gemeenschappelijke ambitie. Wellicht levert dat een afspraak op om eens verder te praten bij betreffende organisatie.

 7. Plan een aantal gesprekken in met leidinggevenden, die je eerder gesproken hebt en lever maatwerk. Je weet wat er speelt in de organisatie en vertel hoe jij dans kunt inzetten om bijvoorbeeld de communicatie te verbeteren of creativiteit te stimuleren. Ook hier geldt dat in deze fase het ene gesprek beter verloopt dan het andere gesprek. Blijf vertrouwen houden. Je maakt het je gesprekspartner ook makkelijker om voor jou te kiezen, als je op een gezonde manier duidelijk maakt dat je verstand van zaken hebt.

 8. Start een intervisiegroep met andere kunstenaars die de ambitie hebben betekenisvol te willen zijn voor het bedrijfsleven. Intervisie is een laagdrempelige manier om met gelijkgestemden te reflecteren op de stappen die je zet en wilt gaan zetten.

 9. Onderzoek de mogelijkheden van een collectief met je intervisiegroep. Het collectief bestaat bij voorkeur uit mensen met verschillende disciplines, zodat je aantrekkelijk wordt voor een bredere doelgroep.

 10. Start een eigen Raad van Toezicht. Verzamel een aantal mensen met verschillende achtergronden om je heen. Denk aan een leidinggevende van een woningcoöperatie, een manager in de retail, accountant, transportondernemer etc.  Deel met hen je verhaal en formuleer je doelen en resultaten voor de komende twee jaar. Kom twee keer per jaar bij elkaar en vraag feedback met betrekking tot de voortgang van je doelen en resultaten.

 11. Begin vandaag met stap 1. Overwin de eventuele weerstand in jezelf. Dat betaalt zichzelf terug. En probeer de juiste balans te vinden tussen passie en zakelijkheid.

In de jaren ‘80 zong men ooit: “Ik heb stiekem met je gedanst.” Stiekem hoeft niet; dansen op de werkvloer mag. In managementliteratuur van de jaren ‘90 lees je veel over de waarde van ‘management by walking around’. Laten we afspreken dat startende dansprofessionals een begin maken met ‘leadership by dancing around’. Op 16 mei 2019 vindt de tweede versie van Dance@Work plaats. Een mooi moment om de balans op te nemen.

Jos Peters

Expert cultureel leiderschap