gevoed door Kunstloc Brabant
~

Jan Baanstra, zakelijk leider bij jeugddansgezelschap de Stilte, schrijft over zijn visie op het vinden van alternatieve financiering in de culturele sector.

Geschreven door Jan Baanstra

~

Crowdfunding, shared services, timesharing en ga zo maar door: voorgebakken taal die alle idee‘n hetzelfde kleuren! Want in eerste instantie gaat het er bij fondsenwerving om dat er een origineel idee met realiteitszin ten grondslag ligt aan alle acties die volgen.

Het bedrijfsleven wordt overladen met stimuleringsmaatregelen om ideeën te generen. Dat geldt helaas niet voor de culturele sector. Wij bedenken kosteloos.

Eerst het idee, dan de realisatie

Voordat ik - als zakelijk leider van de Stilte - de weg bewandel richting financiers, hebben we een idee van meerdere kanten belicht en is het niet de begroting die de levensvatbaarheid van het project bepaalt. Voorop staat het idee, dan komt de realisatie. Daarvoor bedenk ik scenario's voor een gedegen financieringsmix om het project te doen slagen.

Zo ook in het najaar van 2009, toen ik in aanraking kwam met een dansproject van het Bayerisch Staatsballet. Jongeren en ouderen werden samengebracht om een dansvoorstelling te maken. Het project inspireerde, maar de uitwerking was clichŽmatig en de artistieke noodzaak nihil. Het proces van de professionele dansmaker die jong en oud samenbracht stond centraal en niet de doelgroep zelf, noch het product.

Dans als universele taal

De Stilte gelooft in verheffing, waarbij de verbeelding nieuwe openingen biedt voor ieder mens en het empatisch vermogen geactiveerd wordt. Wij gebruiken dans als taal in een samenleving die de digitale middelen heilig heeft verklaard. Contact verloopt via het beeldscherm en niet via de huid. Vanuit de visie van de Stilte was het bedenken van een projectidee helder: fysiek contact tussen jongeren en ouderen, lichaamstaal als communicatiemiddel. Gesprekken met betrokkenen van verzorgingshuizen, middelbare scholen, woningbouwcoöperaties, actieve senioren, dansdocenten en jongeren volgden met als resultaat meerdere programmalijnen. De sterkste formule bleek te zijn dat jongeren binnen het middelbaar onderwijs gekoppeld werden aan hun opa's en oma's of aan actieve senioren uit verzorgingshuizen. In januari 2011 was het plan rijp om te worden gekoppeld aan een financieel plaatje.

Vele kleintjes maken een grote

Het schrijven van een project op basis van voorwaarden van fondsen is het slechtste begin van een initiatief. In een wereld die overladen wordt door marketing en mode is de duurzaamheid van je eigen profiel een helder wapen in de strijd. Ik bel altijd naar fondsen en leg kort en bondig uit waar wij voor staan en wat we willen bereiken met het project. Dat is het moment van de go / no go. Dien ik een aanvraag in of juist niet? Het fondsenboek biedt uitkomst naar private en publieke fondsen. Een gouden regel is dat vele kleintjes een grote maken.

Begin met de inhoud

Crowdfunding, en sponsoring zijn gebaat bij een breed draagvlak. Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van het project mobiliseert de directe omgeving die het project eigen maken. Het mes snijdt aan twee kanten. Crowdfundingsacties worden gedragen door je fanbase en bedrijven willen je helpen.

Geloof je in je doel? Bevraag jezelf voordat je denkt aan de vorm: begin met de inhoud.

Jan Baanstra

Zakelijk leider
Jan Baanstra