gevoed door Kunstloc Brabant
~

De zomer is voor velen een periode van vakantie en rust, waarin de werkdruk op een lager pitje brand. Dat maakt de zomer een ideale periode om inspiratie op te doen voor het nieuwe culturele seizoen. Deze inspiratie kun je uitstekend putten uit de scripties van studenten. Elk jaar studeren er tientallen studenten af met onderzoeken in en naar de culturele sector. Eva Haasnoot van Cultuurmarketing dook alvast in de scriptie-databases en tipt enkele interessante scripties van het afgelopen jaar (op willekeurige volgorde).

- Geschreven door Eva Haasnoot

~

1. Jongerenbezoek in de culturele sector

Jongeren zijn een ondervertegenwoordigde bezoekersgroep in de culturele sector, dat constateerde Silvie van Oost. Daarom onderzocht zij welke marketing- en communicatiestrategieën culturele instellingen inzetten om het bezoek van juist jongeren te vergroten. Daarnaast keek Van Oost ook naar de veronderstelde effectiviteit van deze strategieën.

Silvie van Oost schreef ‘Het vergroten van jongerenbezoek in de culturele sector’ ter voltooiing van de master communication science aan de Universiteit van Amsterdam

~

2. Subjectief taalgebruik in persberichten

Gewoonlijk volgen schrijvers van persberichten de formele eisen van een journalistieke schrijfstijl. Dit geeft immers de grootste kans dat je bericht opgepikt wordt door een krant, website of ander soortgelijk medium. Maar, zo merkt Lois van Aken op, Nederlandse musea maken regelmatig gebruik van zogenaamde ‘subjectieve taalintensiveringen’ in persberichten voor evenementen. Van Aken onderzocht welke subjectieve bewoordingen de musea gebruiken, en hoe deze effect hebben.

Lois van Aken studeerde af van de master communicatie- en informatiewetenschappen: tekst en communicatie’ aan de Universiteit van Amsterdam met deze scriptie onder de naam: ‘Heel erg veel zeer prachtige kunst’.

~

3. De relatie tussen het Van Gogh Museum en zijn publiek.

In de afgelopen decennia is er een verschuiving in de manier waarop musea met het publiek omgaan. De relatie tussen het museum en het publiek is tegenwoordig inhoudelijker en actiever van aard. Zo ook in het Van Gogh Museum. Elise van Zuijlen onderzocht welke factoren de relatie tussen het Van Gogh Museum en zijn publiek beïnvloedenen, en wat de onderliggende waarden van deze relatie zijn.

Elise van Zuijlen behaalde de master kunst- en cultuurwetenschappen: kunstbeleid en mecenaat aan de Radboud Universiteit met het onderzoek: ‘Het Van Gogh Museum, een ‘relaxte verbinder’ of toch anders?’

~

4. Samenwerkende festivals

In 2013 werd er fors gesneden in de subsidies voor Nederlandse podiumkunstenfestivals. achttien van de dertig festivals verloren hun subsidie en de overige twaalf werden tot ruim 60% gekort. In 2016 zijn de overgebleven festivals een informeel landelijk samenwerkingsverband aangegaan: De Verenigde Podiumkunstenfestivals. Chabelle van der Pauw beantwoordt de vraag welke waarden de partners van De Verenigde Podiumkunstenfestivals toekennen aan het samenwerkingsverband.

Chabelle van der Pauw studeerde af met het onderzoek ‘Samenwerken in de culturele sector’ van de master kunstbeleid en -management aan de Universiteit Utrecht.

~

5. Promotiepartners voor Museum Volkenkunde

Door verkooppromoties trekt het Museum Volkenkunde jaarlijks steeds meer bezoekers. Deze promoties verspreidt het museum met de hulp van verschillende partners. Om inzicht te krijgen in het succes van deze partnerships en als hulp bij het aangaan van nieuwe wil het museum een matrix ontwikkelen. Joost Meijer verzorgde deze matrix door de analyse van lopende en voltooide verkooppromoties.

Bedrijfs- en organisatiekunde student Joost Meijer studeerde in 2017 af van de Universiteit Leiden.

~

6. Etnografisch onderzoek naar sociale inclusiviteit en diversiteit

Hoe gaat een museum voor moderne en hedendaagse kunst kunst om met sociale inclusiviteit en diversiteit? Dat is wat Els Blauw zich afvroeg. Om antwoord op de vraag te geven deed ze etnografisch onderzoek in het Van Abbemuseum, een museum wat door de Code Culturele diversiteit tot best practice is benoemd.

Els Blauw behaalde de master interculturele communicatie aan de Universiteit Utrecht met het onderzoek ‘Het is de kunst diversiteit inclusief te maken - Een institutioneel etnografisch onderzoek naar sociale inclusiviteit en diversiteit in het Van Abbemuseum’

~

7. Het kunstmuseum in een verbouwingsperiode

Een verbouwing leidt tot een verschuiving van actoren binnen het netwerk van een museum. Deze veranderingen hebben invloed op de functies van het museum en de maatschappelijke waarden die daaruit voortvloeien. Marieke Essenhuis bespreekt in dit onderzoek de veranderingen in verschillende waarden, zoals de economische waarde en belevingswaarde van musea, na de verbouwing van een museum.

Marieke Essenhuis schreef Kunstmusea op de schop. Op welke manieren kan een verbouwingsperiode bijdragen aan de maatschappelijke waarde van kunstmusea’ om de master Museum studies aan de Universiteit van Amsterdam te behalen.

~

8. Virtual Reality als werkelijkheid?

Door verlaging van subsidies en een competitieve vrijetijdssector zijn musea genoodzaakt hun strategieën aan te passen en in te zetten op de wensen van het publiek, dat constateerde Susan Lesker. De toepassing van Virtual Reality (VR) is een manier om het contact met het publiek te versterken, de zichtbaarheid van de collectie te vergroten en een jonge generatie aan te spreken. in dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de verwachtingen van VR en de ervaring met VR onder museumbezoeker. Hierbij is gebruik gemaakt van een casestudy naar VR in het Westfries Museum.

Susan Lesker voltooide de master Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit met het onderzoek ‘Virtual Reality als werkelijkheid? Over de verwachtingen van en de ervaringen met Virtual Reality onder museumbezoekers’.

~

9. Opkomende populariteit van kunst- en cultuurfestivals

Kunst- en cultuurfestivals zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in de kunstwereld. Juist omdat het een relatief nieuw verschijnsel is én de populariteit toeneemt, vind Robin van Gils het van belang om deze festivals te positioneren binnen de kunstwereld. Daarnaast kijkt Van Gils in hoeverre deze festivals van toegevoegde waarde zijn voor de beeldende kunst.

Robin van Gils schreef ‘Het festival DNA. Over de kansen en belemmeringen van kunst- en cultuurfestivals voor de beeldende kunsten’ ter voltooiing van de master Moderne & Hedendaagse kunst aan de Universiteit Utrecht.

~

10.  Yin en Yang, musea en bezoekers

Een veelgestelde vraag in de museumwereld is hoe ze meer bezoekers kunnen trekken. Omdat er steeds meer educatieve programma's en interactieve projecten zijn, beginnen musea de tweede vraag te stellen, namelijk hoe ze bezoekers kunnen betrekken bij het museum. De twee vragen zijn diep verwant en beide leiden tot de derde vraag: hoe vind je het evenwicht in de relatie tussen musea en bezoekers? Liu Jia wendde zich tot het filosofische taoïsme, de vergelijking met Yin en Yang, voor de antwoorden in de relatie tussen musea en bezoekers.

Met het onderzoek ‘Museums and Visitors as Yin and Yang: Applying Taoist Philosophy to Museum Studies’ behaalde Liu Jia de master Arts and Society aan de Universiteit Utrecht.

~

11. Artistieke en financiële weerbaarheid in de theatersector

Kim Van Berlo deed verkennend onderzoek naar de artistieke en financiële weerbaarheid in de Nederlandse theatersector. In haar onderzoek combineert van Berlo theoretische visies op artistieke en economische waarde, weerbaarheid en cultureel ondernemerschap met vijf praktijkvisies op deze onderwerpen.

Kim van Berlo studeerde met het onderzoek ‘Artistieke en financiële weerbaarheid in de theatersector. Een onderzoek naar hoe de sector zich staande houdt bij tegenslagen’ af van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Kunstbeleid en Mecenaat aan de Radboud universiteit.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Cultuurmarketing.nl. Het originele artikel bestaat uit twee delen. Bekijk hier deel 1 en deel 2 op de website van Cultuurmarketing.