gevoed door Kunstloc Brabant
~

Brabant is the future of design!

Brabant is een aantal innovatieve 'Designlabs' rijk. Werkplaatsen en laboratoria als broedplaats voor onderzoek en ontwikkeling op het snijvlak van design, innovatie en ambachten. Bijzonder voor Brabant, inspirerend voor publiek, en verlengstuk van R&D afdelingen binnen het bedrijfsleven. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke propositie om kansen optimaal te benutten.  

Geschreven door Joy Arpots

~

Investeringsfonds voor cultuur en creatieve industrie

Brabant C ging op 1 maart 2015 van start. Het eerste jaar was het nog uitzoeken en aftasten welke projecten goed en welke minder goed bij de doelstellingen van het nieuwe investeringsfonds passen. Inmiddels is de creatieve industrie een steeds grotere rol gaan spelen, in het bijzonder de initiatieven die met design te maken hebben. Brabant C investeert o.a. in plannen van Social Label, Beeldenstorm en EKWC. Ook het VPRO Medialab, Baltan Laboratories en het DIT-festival ontvingen een bijdrage. Daarnaast is Brabant C in gesprek met het Textiellab, BioArt Laboratories, Cor Unum en SLEM. En de Dutch Design Foundation heeft onlangs een aanvraag ingediend voor een meerjarige internationalisering van de Dutch Design Week. 

5618
~

Waar high tech en high touch elkaar ontmoeten

Als Brabant het verschil wil maken met de Randstad gaat dat de komende jaren niet lukken op het gebied van de canonieke kunsten (toneel, dans, opera, klassieke muziek etc). De SWOT-analyse die Brabant C van het cultuursysteem maakte, toont aan dat die kansen wel aanwezig zijn als het design betreft, als mede gaming, audiovisuele en digitale cultuur, urban en dance. De nieuwe kunsten, zeg maar. In de pyramide van de designsector spelen de hierboven genoemde werkplaatsen een centrale rol. Hier gaan vaak eeuwenoude ambachtelijke tradities samen met hedendaagse innovaties. Hier wordt het DNA van de Brabantse cultuur zichtbaar: ontdekken, uitvinden, maken, vormgeven. High tech en high touch stuwen elkaar naar grote hoogte. De innovatieve ontwerpprocessen in deze werkplaatsen zijn doorgaans goed verborgen voor het publiek. Niet in het TextielMuseum trouwens, waar de bezoeker van heel dichtbij kan zien hoe in het Textiellab kunstzinnige designs en nieuwe stoffen in verrassende creaties resulteren. Ook het EKWC heeft sinds kort een publieksfunctie, SLEM broedt op een nieuw museum voor schoen- en leerdesign, en Beeldenstorm presenteert in 2018 een internationaal designfestival.

5617
~

Kans: gezamenlijke (inter)nationale profilering

Met het oog op het landelijke themajaar 2017 'Mondriaan tot Dutch Design' werden afgelopen najaar op initiatief van mij als Brabant C-scout en business developer Mirjam Hament enkele sessies belegd met de werkplaatsen, waarbij onderzoek naar de toekomst centraal stond. Brabant C stelde voor de term 'werkplaatsen' te vervangen door de term 'designlabs'. Ik benadrukte de kansen om de zichtbaarheid en de aantrekkingskracht van deze designlabs bij een breder publiek te vergroten. De grootste kans van slagen wordt bereikt door krachten te bundelen, deuren open te zetten en de bezoeker mee te nemen in het creatieve proces dat bij deze designlabs plaatsvindt. Mijn droom: 'bussen vol buitenlanders die van lab tot lab door Brabant rijden en het maakklimaat van deze regio ontdekken'. Mirjam ziet vanuit haar rol als business adviseur diverse kansen om het bedrijfsleven sterker te verbinden aan de designlabs. Er moet een (gezamenlijke) propositie worden ontwikkeld, de meerwaarde van deze experimenteerplekken moet verbonden worden aan de behoeften van het bedrijfsleven. Met de komst van Brabant C is er een unieke kans om krachten te bundelen en daar waar kansen liggen te verkennen of hier gezamenlijk invulling aan gegeven kan worden. Onder leiding van STBY (designresearchbureau gevestigd in Amsterdam en Londen) en met inbreng van VisitBrabant en bkkc werd door Brabant C een zogenoemde DNA-sessie georganiseerd met de Brabantse designlabs.

~

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alle deelnemers zien kansen om de zichtbaarheid van de designlabs te vergroten. Door krachten te bundelen kunnen de designlabs zich (inter)nationaal profileren. Ook het aantrekken van een zakelijke doelgroep biedt mogelijkheden. Dit kan door aan te haken op de bekendheid van Brabant als een provincie met een uitstekend creatief innovatieklimaat. Dit zorgt er ook voor dat jong talent (makers/designers) aan Brabant verbonden blijft. Het themajaar 2017 'Mondriaan tot Dutch Design' is dan het ideale platform. 

~

Themajaar Mondriaan tot Dutch Design

Het startschot van dit themajaar werd op 15 februari jl. gegeven bij De Ploeg in Bergeijk. De designsector, politici (waaronder 2 gedeputeerden), ambtenaren en andere beleidsmakers troffen elkaar in een symposium (georganiseerd door Visit Brabant) waarbij er ruime aandacht voor de innovatieve kracht van de Brabantse designlabs was. Vooral experiment en onderzoek verbinden de labs met elkaar. Het proces van ontdekken en maken staat centraal. Het creatieve vermogen en de onderlinge samenwerking zorgen ervoor dat juist hier in Brabant oplossingen worden gevonden. Het gaat niet alleen om de techniek die wordt gebruikt en de materiaalkennis, maar ook om de manier van denken die tot deze oplossingen leidt. Dit creatieve vermogen ontbeert het bedrijfsleven vaak, dus daar liggen kansen. Een mini-tentoonstelling van kenmerkende producten van deze designlabs omlijstte de bijeenkomst. De eerste stappen zijn gezet, de horizon gloort. Brabant laat zich dit jaar met tal van manifestaties, festivals en evenementen zien als de belangrijkste design-regio van Nederland, en een van de meest innovatieve van de wereld. De DDW pakt vanaf augustus grootser dan ooit uit met het nieuwe It's Your World Design Event. En de eerste bussen met Japanners deden vorige week reeds Cor Unum en het Textiellab aan.

Joy Arpots

Brabant C
Joy Arpots