gevoed door Kunstloc Brabant
~

Groene schoolpleinen vallen niet alleen fijner in het oog. Uit onderzoek blijkt dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen. Daarnaast bevordert het de biodiversiteit en worden het plekken waar kinderen, ouders en buurtbewoners na schooltijd bivakkeren. Mestmag.nl werd nieuwsgierig en deelt het verhaal van basisschool Antonius in Oirschot met een heuse groene speelplek en hoe jouw school een impuls kan krijgen om het schoolplein te vergroenen.

- Geschreven door Naomi Weerman

~

Waarom een groen schoolplein?

Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk, leerzaam, bevorderen biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving, verminderen het pestgedrag en het wordt een plek waar je zelfs na schooltijd nog graag verblijft. Daarnaast biedt het ook de gelegenheid tot ontspanning en beweging. Uit een onderzoek van Jantje Beton blijkt dat zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en het bestuur het schoolplein ervaren als leuker, avontuurlijker, mooier, fijner, gezelliger en groter als het groen is. Ook blijkt uit het rapport dat groene schoolpleinen vaker als buitenlokaal gebruikt worden. Een groen schoolplein zet aan tot gevarieerd en creatief speelgedrag, in het bijzonder tot fantasierijk, exploratief en constructief gedrag. Ook kunnen kinderen met ADHD zich beter concentreren tijdens of na een verblijf in een natuurlijke omgeving blijkt uit een onderzoek van Gezonde Schoolpleinen. Met een groen schoolplein wordt dus voorzien in veel behoeften van kinderen én het heeft een positief effect op het concentratievermogen, de leerprestaties en de gezondheid.

~

Basisschool Antonius, een school in het buitengebied tussen Oirschot en Best, heeft een groen schoolplein. We gingen in gesprek met Ralf Burggraaff, directeur van Antonius.

Waarom vinden jullie het belangrijk dat een basisschool een groene speelplek heeft?

"We willen als school opgaan in de groene omgeving en vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een open en vrije ruimte. Dat ze dicht bij de natuur staan. Kinderen ontwikkelen zich breed en leren ook door te doen. Zo’n speelplek nodigt uit tot ontdekken en creëert mogelijkheden voor het verrijken van het spelen en het leren. Op het plein worden ook lessen gegeven. Het geeft een extra dimensie en laat kinderen op een andere manier leren."

"We hebben naast een groene speelplek ook een moestuin waar de kinderen in het seizoen op biologische wijze groente en fruit verbouwen. Zo zitten zij letterlijk met hun handen in het groen. Om het duurzame karakter nog meer te versterken, wekken wij het grootste deel van de energie zelf op met behulp van zonnepanelen. Ook hier worden de kinderen bij betrokken en kunnen ze via een scherm in de hal zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken."

3364
~

Wat is het resultaat van de groene schoolplek?

Ralf vertelt: "De groene omgeving werkt stimulerend om lekker te kunnen spelen en ontspannen. Het nodigt uit tot ontdekken, bouwen en bewegen. Door de verschillende mogelijkheden kunnen alle kinderen hun spreekwoordelijke ei kwijt. Het plein en de omgeving zorgen voor een bepaalde rust bij de kinderen. Het heeft effect op hun welbevinden en wij geloven dat dit leidt tot vrolijke en meer blije kinderen én minder conflicten."

"We gebruiken het plein ook als buitenlokaal. We merken doordat kinderen in een andere omgeving les krijgen, ze op een andere manier gestimuleerd worden. Doordat ze kunnen bewegen zijn ze veel actiever betrokken en krijgen ze de stof op een andere manier binnen. Ook de frisse lucht helpt natuurlijk. Naast het groene schoolplein hebben we het voordeel dat we de natuur in kunnen en de kinderen de groene omgeving kunnen ontdekken, ervaren en zich kunnen blijven verwonderen. Leren door te doen, maakt dat het onthouden wordt. Voor onze moestuin geldt hetzelfde. Kinderen voelen zich er verantwoordelijk voor en omdat het hun eigen moestuin is en de opbrengst zelf kunnen verwerken of verkopen, zijn ze extra gemotiveerd en trots."

Petra Elema van Studio Natuurlijk Groen zegt hetzelfde. Petra vertelt: “Een groen schoolplein daagt kinderen uit tot bewegen. Zintuigen worden geprikkeld en het spelen is gevarieerder. Uit brainstormsessies met kinderen blijkt dat kinderen heel creatief kunnen zijn en weten hoe ze willen spelen. Door samen na te denken over het ontwerp en hen erbij te betrekken worden de kinderen ook eigenaar."

3365
~

Ook een groen schoolplein?

De provincie Brabant, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben de krachten gebundeld om schoolpleinen in Brabant te vergroenen. De komende vier jaar trekt de provincie er €1,6 miljoen voor uit om een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan Brabantse scholen. Samen met €600.000,- van de vier Brabantse waterschappen komt dit neer op €2,5 miljoen. De initiatiefnemers steken ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring.

Ben jij enthousiast geworden om het schoolplein te gaan vergroenen? Vanaf 10 april 2018 kunnen basisscholen een impuls aanvragen. Hou hiervoor de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds in de gaten.