gevoed door Kunstloc Brabant
~

Hoe wist Eindhoven Museum een wereldspeler als IKEA te strikken voor VIKEA, een project over Scandinaviërs uit het verleden? Maartje interviewde namens Mestmag.nl Rob Werkman, Store Manager IKEA Eindhoven en Angela Tops, Hoofd Promotie Eindhoven Museum over deze bijzondere samenwerking. Het project resulteert onder andere in de EMobiel op het terrein van IKEA Eindhoven.

Geschreven door Maartje Vos-Swinkels

~

Hoe is de samenwerking voor dit project tot stand gekomen?

Angela: Het idee kwam vanuit Eindhoven Museum, meer specifiek: vanuit de afdeling Presentatie, Hoofd Presentatie Bas van Lingen. Wij willen met bijzondere partners op onverwachte plaatsen de Eindhovense geschiedenis op verfrissende manier tonen.

Rob: Eindhoven Museum stuurde ons een mail met voorbeelden van eerdere projecten met de EMobiel en het doel van deze projecten, namelijk het dichter bij de mensen komen en een nieuw publiek bereiken. Het idee sprak ons erg aan, en we zijn in gesprek gegaan om te zien hoe wij dit project voor elkaar konden krijgen. Voor ons was de relevantie van het project een belangrijke voorwaarde om onze ondersteuning aan te bieden.

Ook al is IKEA een groot bedrijf, iedere vestiging is onderdeel van de maatschappij en wij willen de markt graag lokaal benaderen. Dit project was voor ons een kans om onze betrokkenheid met de regio Eindhoven te laten zien.

Angela: Eindhoven Museum en IKEA hebben best wat overeenkomsten. Zo stellen we beiden mens en natuur centraal en richten we ons op gezinnen met kinderen. Daarnaast is vlak bij IKEA Eindhoven enkele jaren geleden de zogenaamde Adellijke Hoeve opgegraven! Dit is een van de prominentste reconstructies in ons museum en één van de weinige reconstructies in Nederland van die periode. De Adellijke Hoeve is een reconstructie van een hoeve uit de 10e eeuw, grof gezegd het einde van de Vikingtijd. De Vikingen komen (deels) net zoals IKEA uit Zweden.

In de 'Vikingtijd' waren veel meubels demontabel. Vaak gingen meubels generaties mee, en was het handig dat de meubels uit elkaar gehaald konden worden, zodat het makkelijker te vervoeren was. De IKEA meubelen zijn ook demontabel, sterker nog: het hele IKEA concept draait om functionaliteit. Maar ook om design, iets waar de mensen uit de Vikingtijd ook veel waarde aan hechtten.

5903
~

Wat houdt het project en de samenwerking concreet in?

Angela: Het is een presentatie van een stukje Eindhovense geschiedenis op een plek waar het niet verwacht wordt. Bezoekers van IKEA worden op een interactieve manier aangesproken en verrast door medewerkers van ons museum. Met als doel: De geschiedenis van Eindhoven naar de mensen toe brengen, bewustwording creëren over de bijzondere locatie van IKEA en bekendheid geven aan Eindhoven Museum en haar activiteiten. Wij waren zowel aanjager als organisator van dit project.

Rob: IKEA ondersteunt dit project met name facilitair: we zorgen voor een mooie plek voor de EMobiel, maar bijvoorbeeld ook voor stroomkabels en communicatiemateriaal. Daarnaast biedt Eindhoven Museum korting aan houders van de IKEA Family Card.

5904
~

Waarom is het volgens Eindhoven Museum belangrijk dat kunst- en cultuurinstellingen samen werken met het bedrijfsleven?

Angela: Om actueel te blijven en om het publieksbereik te vergroten vinden wij het belangrijk om ook over de schutting te kijken. Door als programma-organisatie samen te werken met verschillende, soms niet voor de hand liggende partners bereik je meer dan alleen op je eigen terrein en in je eigen vakgebied. Samenwerken met het bedrijfsleven zorgt voor nieuwe invalshoeken en geeft nieuwe mogelijkheden en ideeën om bestaand én nieuw publiek te bereiken.

5902
~

Hebben jullie tips voor andere bedrijven en culturele instellingen die een samenwerking willen aangaan?

Rob: Bedenk als bedrijf van tevoren goed hoe je je wil profileren en of een (culturele) instelling daarbij past. Wil je landelijk of lokaal handelen, op welke doelgroep richt je je en wat zijn belangrijke thema's binnen je bedrijf? Wij krijgen veel aanvragen voor samenwerking en kijken hier altijd kritisch naar. Door de overeenkomsten en de relevantie van dit project hebben we besloten dit keer wel een podium te bieden. Op duidelijke voorwaarde dat het museum de bezoekers niet stoort in hun dagje winkelen. Het publiek moet zelf kunnen kiezen of ze de EMobiel willen bekijken, in gesprek willen gaan of direct doorlopen naar de winkel.

Angela: Maak duidelijk aan het bedrijf waar je mee wil samenwerken waarom je juist hen als partner wil. Met name het feit dat wij als museum dezelfde doelgroep als IKEA hebben en bereid waren om ook een kinderactiviteit op te nemen in de presentatie, werd door IKEA interessant gevonden. IKEA organiseert regelmatig zelf activiteiten voor kinderen, dus het feit dat wij dit nu voor hun konden doen, sprak ze aan. Wat moeilijk is, is om een juiste balans te vinden tussen het geven van genoeg inhoud en diepgang en de interesse vast te houden. Hoewel we de infoteksten op de panelen kort hebben gehouden, werden ze nog niet altijd gelezen. Dus qua teksten en informatie: less is more. Wat daarbij wel goed werkt is om het verhaal echt te vertellen, dus bemanning van de activiteit is erg belangrijk!

Maartje Vos-Swinkels

Cultureel ondernemer De Museumdocent
Maartje Vos-Swinkels